Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Strážnice Ing. Petra Fialová 1. října 2014 ředitelka

2 Obsah 1 Charakteristika školy, základní údaje o škole Učební plány vyučovaných oborů vzdělání Údaje o přijímací řízení Přehled přihlášených a přijatých na školní rok Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok Přehled o výsledcích výchovy a vzdělávání Přehled tříd školy Údaje o prospěchu v 1. a 2. pololetí školního roku Přehled absencí v 1. a 2. pololetí školního roku Klasifikace chování denního studia v 1. a 2. pololetí školního roku Výsledky závěrečných zkoušek Výsledky maturitních zkoušek Plnění plánu kurzů textilních a dalších technik nadstandard Přehled o konání hodnocených souborných prací v praktickém vyučování Výsledky produktivní práce Údaje o výsledcích inspekce Údaje o výsledcích kontrol Personální zabezpečení Údaje o mimořádných a mimoškolních aktivitách Zájezdy do divadel Přehled třídních výletů žáků Přehled odborných exkurzí Výsledky ve vybraných soutěžích a přehlídkách Údaje o prevenci rizikového chování (sociálně patologických jevů) Kronika ostatních akcí školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, o předložených a školou realizovaných projektech Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o spolupráci s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Ukázky žákovských prací Literární práce Medailonky absolventů Klauzurní a další práce Návrhy úspěšných kolekcí Uplatnění zákona 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím... 83

3

4 1 Charakteristika školy Základní údaje o škole Název školy: Střední škola Strážnice Adresa: J. Skácela Strážnice Identifikační číslo zařízení: Identifikační číslo ředitelství: Zřizovatel: Jihomoravský kraj Způsob hospodaření: příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Petra Fialová Údaje pro dálkový přístup: Charakteristika činnosti Školní rok 2013/2014 byl druhým školním rokem po sloučení. Škola pokračovala v naplňování strategií v souladu s rozvojovou koncepcí a jednala o ní s odborem školství Jihomoravského kraje, politickými činiteli a kompetentními úřady. Od vystupuje škola pod novým názvem Střední škola Strážnice se sídlem na ulici J. Skácela 890 a odloučeným pracovištěm na ulici Úprkova Součástí školy je i domov mládeže a školní jídelna. Základní koncepcí školy je připravovat žáky v oblastech designu, propagační tvorby, aranžování (obory Modelářství a návrhářství oděvů, Oděvní a interiérový design, Grafický design, Aranžér) a vysoce žádaných technických oborů (Strojírenství a Technické lyceum). Vzdělávací nabídku školy doplňuje nástavbový obor Podnikání určený pro absolventy oborů vzdělání s výučním listem. Nosnými obory školy jsou obory uměleckého směru (Modelářství a návrhářství oděvů, Grafický design) a obor Technické lyceum. Důležité úkoly a změny v oblasti obsahové, materiální a personální pro další roky vyplývají ze skutečnosti, že právě tyto nosné obory byly rozhodnutím zřizovatele utlumeny v souvislosti s optimalizací sítě škol v Jihomoravském kraji. Cílem realizovaných aktivit školy bylo a bude i v příštích letech posílit flexibilitu školy a její novou a moderní tvář, která se odráží v oblasti technické, modelové, návrhářské, grafické a propagační, umělecké, aranžérské a obchodní činnosti. Školní rok 2013/2014 byl opět ve školství velmi pestrý a plný změn, které vycházely především ze změn na naší politické scéně, rozpracovaných a připravovaných právních předpisů, z realizované optimalizace sítě středních škol v Jihomoravském kraji. Ve školním roce 2013/2014 vzdělávala škola podle zpracovaných školních vzdělávacích programů, které vycházejí ze schválených rámcových vzdělávacích programů. Škola má vypracovány školní vzdělávací programy Grafický design (RVP Grafický design), Oděvní design (RVP Modelářství a návrhářství oděvů), Oděvnictví (RVP Oděvnictví), Oděvní a interiérový design (RVP Oděvnictví), Oděvnictví obchodní činnost (RVP Oděvní technik), Aranžér propagační tvorba (RVP Aranžér), Podnikání denní i dálková forma vzdělávání (RVP Podnikání), Strojírenství (RVP Strojírenství), Technické lyceum (RVP Technické lyceum). V červnu 2013 byl nově přepracován školní vzdělávací program Průmyslový design ve strojírenství (RVP Strojírenství) a v roce 2014 ŠVP s názvem CAD a 1

5 CAM systémy ve strojírenství (RVP Strojírenství). V říjnu 2013 proběhla na Střední škole Strážnice inspekce ČŠI, která hodnotila (mimo jiné) i soulad školních vzdělávacích programů s rámcovými vzdělávacími programy a konstatovala, že škola má své školní vzdělávací programy v souladu s rámcovými vzdělávacími programy ve všech sledovaných oblastech. Škola po řadu let cílevědomě rozvíjí nadstandardní aktivity v oblasti uměleckého modelování a navrhování oděvů, tvorby oděvních doplňků, výtvarnictví, zhotovování oděvů, jejich propagace, výstavnictví a aranžování. Svou činnost v těchto oblastech prezentuje mj. před odbornou veřejností na soutěžích v rámci České republiky, ale i v zahraničí. Na nich v posledních devíti letech obsadila řadu prvních míst a mnoho dalších čelných umístění. - Mladý módní tvůrce ČR (v roce 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 a 2013 se škola stala absolutním vítězem této prestižní celorepublikové soutěže). - Avantgarda Lysá nad Labem (2006, 2007, 2009 a místo, 2012 cena poroty). - Nova Models Praha ( místo). - Veletrh Styl-Kabo Brno 2009, 2010, 2011, fórum trendů (na vyžádání pořadatelů zapůjčeny modelové kolekce naší školy). - Mistrovství republiky juniorů aranžérů ( místo, místo, x 2. místo, x 1. místo, 2x 2. místo, 1x 3. Místo, x 1. místo, 2x 2. místo, 2x 4. místo ). - Prostějovská zlatá jehla (v roce 2007, a 2. místo, 2012 cena poroty, místo a cena poroty). - Doteky módy Prostějov ( místo, místo, a 5. místo, 2013 a 2014 postup do finále a pamětní listy). - Fatima Junior Trenčín (v roce 2007 hlavní cena Top model roku). - Fashion Games Praha ( místo, místo, 2013 cena poroty). - Freeport Fashion Academy ( účast 5 žáků) - Unilever Internacional Schools Art Projekt. - Škola se účastní na celé řadě výtvarných happeningů. - V posledních letech pořádala škola několik samostatných výstav, například v Lázních Hodonín. - Každoroční účast ve Středoškolské odborné činnosti (nejvýraznějším úspěchem byl postup žáků školy až do mezinárodního kola této soutěže, které se konalo v USA, každý rok přední umístění v krajských i celonárodních kolech například v roce místo v národním kole a oceněná žákyně zařazena mezi třicet nejúspěšnějších žáků Jihomoravského kraje, místo v krajském kole, 2013 a 2014 postup do krajského kola, 2x 4. Místo a 2x 5. místo), atp. - Pravidelnými účastníky soutěží jsou i žáci technických oborů soutěže ve výpočetní technice (např. 2. místo soutěž v programu Siemens SINUTRAIN OPERATE na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, soutěž v programování v Solid CAM, v modelování SolidWorks), soutěže v matematice (Logická olympiáda, Matematický klokan). - V prosinci 2010 se stal absolvent naší školy (v současné době absolvent Akademie výtvarných umění v Bratislavě) finalistou prestižní soutěže Top designér pro rok Uznáním práce školy v těchto oblastech byla i nominace školy do kulturní části reprezentace Jihomoravského kraje v srbském regionu Šumadija v Kragujevaci v květnu Škola zhotovila na žádost Velvyslanectví České republiky Canberra národní kroje pro kulturní a společenské akce pořádané tímto velvyslanectvím. 2

6 - V červnu 2007, 2009, 2010, 2012 a 2014 dostala škola možnost prezentovat svoji činnost na dnech otevřených dveří KÚ Jihomoravského kraje. - V červnu 2009 prezentovala škola svoji tvorbu pro prezidentský pár a hejtmana Jihomoravského kraje. - Pravidelně spolupracuje škola s odborem vnějších vztahů Jihomoravského kraje na prezentačních akcích kraje. Znalosti, zkušenosti a dovednosti z výše zmiňovaných aktivit uplatňuje škola i při zpracování a realizaci projektů, např. projekt v rámci fondu mikroprojektů společenství INTERREG IIIA Avantgardní a modelová tvorba SOŠ oděvní Strážnice, projekt v rámci programu Sokrates FM-EHP/Norska Módní výstřelky našich předků nebo projekt Hledáme inspiraci u přátel v rámci programu Do světa vyhlašovaného Jihomoravským krajem. Škola se účastní i projektu Nová závěrečná zkouška, jehož podstatou je jednotné zadání závěrečných zkoušek v oboru Aranžér, dále škola realizovala několik projektů v oblasti prevence rizikového chování (sociálně-patologických jevů), např. adaptační program Most. Každoročně realizuje škola vlastní projekt Podpora zájmových aktivit žáků v oblasti oděvního návrhářství a navazujících činností. V posledních dvou letech se škola zapojila do projektu Moje volba moje budoucnost. Partnery jsou vybrané střední školy, Hospodářská komora a Svaz průmyslu ČR. Cílem projektu bylo představit žákům základních škol odvětví průmyslu, která pociťují nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. Jedním z těchto odvětví je i oděvní a textilní průmysl. V roce 2012 až 2014 se SOŠ oděvní a SOU Strážnice (následně SŠ Strážnice) zapojila do projektu EU peníze středním školám v rámci OPVK. Pracoviště J. Skácela realizovalo v posledních letech například projekty Společné vzdělávání pro budoucnost, Revitalizace zeleně v areálu SOŠ Strážnice, Regenerace objektů SOŠ Strážnice, projekt Pohyb nás spojuje, Zvýšení kvality vzdělávání na SOŠ Strážnice (OPVK) a projekt Areál volného času a sportu při Baťově kanále. Pokračovala spolupráce školy se základními a středními školami v Trnavském kraji (Slovenská republika), která započala projektem Hledáme inspiraci u přátel v rámci programu Do světa vyhlašovaného Jihomoravským krajem. Partnerskou školou ze Slovenska se stala Stredná škola umelecko-priemyselná Hlohovec, která vyučuje obdobné obory jako Střední škola Strážnice. Škola dále spolupracuje se Střední odbornou školou ze Staré Turé. V rámci přijímacího řízení v oborech vzdělání Modelářství a návrhářství oděvů a Grafický design zůstává počet přihlášených oproti minulým letům na stejné úrovni. Bohužel, v těchto oborech došlo ze strany zřizovatele k útlumu výkonů o 50 %. Počet odevzdaných zápisových lístků dosáhl bez problémů 100 % povolených výkonů. Počet přihlášek do oboru Aranžér se mírně zvýšil, obor byl naplněn velmi slušně. Málokterá škola dokáže tímto způsobem naplnit obory vzdělání s výučním listem. V oboru Strojírenství budou ve školním roce 2014/2015 otevřeny dvě třídy. V letošním roce nebyli přijímáni žáci do oborů vzdělání Podnikání (denní forma vzdělávání) a Technické lyceum (důsledek optimalizace). Celkově je výsledek přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 mnohem lepší než v loňském školním roce. Svědčí to i o tom, že škole se podařilo etablovat na vzdělávacím trhu jako jednotný celek. O tom svědčí i velmi příznivá zpráva ČŠI. Ve vyučovacím procesu se pozitivně promítly nové vyučovací didaktické, technické a počítačové prostředky, strojové vybavení a dílčí organizační změny. Vzrostla metodická úroveň vyučování, což potvrdily i inspekční závěry ČŠI. Z investičních a provozních akcí byla například pořízena IT technika (z finančních prostředků projektu EU peníze středním 3

7 školám, z investičního fondu školy a provozních prostředků školy), byly realizovány a ukončeny práce na stavebních akcích rekonstrukce vnitřních instalací a sociálního zázemí domova mládeže, kompletní výměna výtahu na domově mládeže, vestavěné skříně na domov mládeže, malování a výměny podlahové krytiny v areálu J. Skácela. V prázdninové měsíce bude realizována další investiční akce izolace proti vlhkosti staré budovy v areálu J. Skácela a úpravy některých učeben teorie. Pokračovala a dále se rozvíjela odborná zájmová činnost žáků v oblasti oděvního návrhářství, včetně následné veřejné prezentace. Oblast oděvního návrhářství tak získala pevné místo v činnosti žáků školy. Výsledek se dostavil v umístěních na celostátních přehlídkových soutěží a uznání mezi ostatními školami obdobného zaměření. V novém školním roce 2014/2015 nastanou některé personální změny, které vyplývají především ze sloučení škol a následného snížení výkonů sloučené školy. V průběhu školního roku se učitelé teoretického a praktického vyučování zúčastnili v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků celé řady akreditovaných vzdělávacích seminářů, školení, kurzů a veletrhů dle svého odborného, příp. všeobecně vzdělávacího zaměření. Celé řady školení a seminářů se zúčastnili i pracovníci ekonomického úseku, hospodářské správy a personalistka. Z celého výčtu lze uvést např.: P. č. Téma - název vzdělávací akce Termín Počet účastníků 1. pololetí 2013/ Celostátní konference MAT Pardubice 18. až Celostátní seminář ředitelů průmyslových škol 8. až Kyberšikana Brno EDU konference - Hradec Králové Valná hromada PSA - Havlíčkův Brod CAD-certifikace - VUT Brno Seminář KÚ autoškoly Seminář - metodik prevence, Hodonín Seminář - Tachografy Havlíčkův Brod Vzdělávání v přírod. a techn. vědách, práce s talentovanými žáky, Brno Odborná příprava preventistů PO XI Odborná příprava preventivní požární hlídky XI Školení Zásady vztahů orgánů JMK XI Školení o veřejných zakázkách I Odborný seminář Floristiky-dušičky Odborný seminář Floristiky- vánoce Rozvoj profesních kompetencí ZŘ PV 24.1., Školení BOZP a PO VIII/ Adobe InDesign CS6, Praha Legislativní změny 2013, Mikáč, Brno Seminář SAS, Brno ICT ve výuce matematiky, e-learning MU Brno Kyberšikana, Brno Vzdělávání pro budoucnost-it ve škole, Brno Seminář pro školní metodiky prevence, Hodonín Seminář pro management škol MZ, NIDV Brno Práce s třídním klimatem, PPP Břeclav Finanční gramotnost, MU Brno Setkání výchovných poradců

8 30. Rozvoj prof. kompetencí ZŘ v obl. PV, Brno Seminář pro učitele matematiky, MU Brno EconomiCon,Ing.Juráňová-Majetek PO Ing.Netoušková Novinky-účetnictví PO Nemocenské a důchodové pojištění Ing.Kytler-Záv.činnost (mzdy) Ing.Klíma-Zákon DPH r Ing.Hanzlová-Inventarizace majetku Změny právních předpisů ve školství Nový občanský zákoník a jeho vztah ke škole Nová maturita Zákoník práce v praxi Plnění povinného podílu pololetí 2013/ Konzultační seminář k ústní maturitní zkoušce z německého jazyka Využití Internetu v hodinách českého jazyka a literatury Roční jazykový kurz německého jazyka pro učitele základních a IX/2013 střeních škol VI/ Sestavování jídelníčku pro školní stravování Povinnosti zaměstnanců stravovacích služeb Povinnost uvádět potravinové alergeny ve školním stravování, zákon o odpadech Krajská konference školního stravování Rozvoj profesních kompetencí ZŘ PV Odborný seminář korálkové techniky Odborný seminář Floristiky- velikonoce Školení řidičů E-learning zadavatelé PUP, Certis Seminář profesního sdružení autoškol Seminář pro ZŘPV, Brno Maturitní zkouška z NEJ NIDV Zlín Školení předsedů maturit. komisí, NIDV Brno Seminář MZ2014 předsedové Maturitní zkouška z MAT, Brno Seminář Brno MZ Seminář ŠMK 2014, Brno Praktické využití internetu ve výuce CJL, Brno Konzultační sem. ZAD, ZAD PUP, NIDV Brno Seminář Chemie Ostrava E-learning: Zadavatel PUP 03/ E-learning Hodnotitel PUP pro ústní a písemné MZ CJL 03/ E-learning Hodnotitel PUP ústní MZ pro ANJ 03/ Vzdělávání pro budoucnost, Brno EDU konference Brno SAS Brno 10, Seminář Brno, Komunikace vých. porad Seninář-Prof.sdružení Autoškol Havl.Brod Kyberšikana Testování ČŠI NIQES, Hodonín AVX Bzenec prohlídky firmy, spolupráce, praxe žáků KU Brno MSV Školení řidičů služebních aut Road tour OPVK, Jm kraj, Brno Seminář UNIV III Brno Seminář Autoškoly Brno Seminář-Školící střediska řidičů Brno DPH v praxi rok

9 42. Daň ze závislé činnosti 2013-Ing. Kytler Účetnictví PO v roce 2014-Ing.Netoušková Mzdová problematika-ing.klímová Nový občanský zákoník a školní praxe Personalistika V rámci dalšího vzdělávání se tedy učitelé účastnili mnoha školení a seminářů. Velký důraz byl kladen na využití informačních a komunikačních technologií ve výuce. Učitelé si prohlubovali znalosti a dovednosti v ovládání různých programů, se kterými často pracují při výuce (např. Photoshop, Geogebra, apod.). Pedagogičtí pracovníci se účastnili i vzdělávacích akcí, které byly zaměřeny na seznámení se s novými legislativními změnami, byli proškoleni předsedové maturitních komisí. Někteří pracovníci úspěšně ukončili vzdělání k získání odborné kvalifikace, další pracovníci si doplili pedagogické vzdělání. Vybraní zaměstnanci absolvovali školení řidičů k oprávnění jezdit služebním autem. I zaměstnanci pracoviště J. Skácela 890 se pravidelně účastní vzdělávacích akcí a seminářů. Cílem je průběžně zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců. Tato oblast byla před sloučením na pracovišti J. Skácela zanedbávána. Pozornost je věnována vzdělávání v oblasti IKT, zejména CAD a CAM systémů, vzdělávání pro oblast Autoškoly, výchovného poradenství, prevence rizikového chování, koncepce a metodiky odborného školství aj. Přehled vzdělávacích akcí je uveden v tabulce. Ve školním roce 2013/2014 se učitelé praktického vyučování zúčastnili školení BOZP a PO, pedagogického semináře, semináře floristiky - dušičky, Vánoce, Velikonoce a semináře korálkové tvorby. ZŘPV a její nástupkyně se zúčastnila semináře v Brně Rozvoj profesních kompetencí zástupců ředitelů pro praktické vyučování. Dvě učitelky praktického vyučování absolvovaly i školení řidičů. K dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků slouží i odborná literatura a odborné časopisy - Burda měsíčník, Móda pro plnoštíhlé, Textil Žurnál, Móda Revue a Praktická žena. Pro obor Aranžér Profi Florista, H.O.M.I.E a Style Guide - Německo design, zejména s módou a doplňky. Pro obor Oděvní a interiérový design - Náš útulný byt a zahraniční časopisy Marfy moda Itálie, V Magazine - USA, pro obor Modelářství a návrhářství oděvů s časopisem Officiel 1000 Models Francie. Pokračovala spolupráce SŠ Strážnice s Národním ústavem vzdělávání v Praze. V dubnu 2009 byl zahájen tříletý projekt NZZ Nová závěrečná zkouška, který navazuje na projekt Kvalita I, který vyvíjí a realizuje standardizovanou závěrečnou zkoušku v oborech vzdělání s výučním listem. Dne 1. dubna 2012 byl zahájen projekt Nová závěrečná zkouška 2, který podporuje Evropský sociální fond. Tento projekt bezprostředně navazuje na projekt Nová závěrečná zkouška - Kvalita I a umožňuje dokončení reformy závěrečných zkoušek a jejich celoplošné zavedení. Nová závěrečná zkouška 2 se zabývá tvorbou jednotných zadání pro závěrečné zkoušky 2012/2013 a 2013/2014 a přípravou podmínek pro celoplošné zavedení nové závěrečné zkoušky od školního roku 2014/2015. Naše škola i letos ověřuje práci s informačním systémem NZZ u učebního oboru Aranžér a poskytuje zpětnou vazbu o fungování tohoto systému, který bude dále v projektu rozvíjen. Zkoušky podle projektu Nová závěrečná zkouška zvyšují kvalitu vyučených a prezentují, co všechno žáci dokážou. Škola spolupracovala s bývalým NÚOV (nyní NÚV) i při zpracovávání školních vzdělávacích programů a je zde uvedena jako příklad dobré praxe. 6

10 Do učebních osnov jednotlivých oborů byl zařazen program Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí. Tento program je organizován v šestihodinových cyklech pro každý ročník daného oboru. Uvedený cyklus se skládá z následujících tematických celků: Ochrana obyvatelstva za mimořádných situací. Živelné pohromy. Havárie s únikem nebezpečných látek. Radiační havárie jaderných energetických zařízení. Praktická cvičení: vznik požáru, evakuační zavazadlo, improvizovaná ochrana osob, chování v případě povodní, poskytování první pomoci (oživování, krvácení, zlomeniny, tepelné poranění, zasažení chemickými látkami, poranění tlakovou vlnou, hromadné neštěstí). Za každý tematický celek odpovídá vždy jeden nebo dva vyučující (garanti tématu). V letošním školním roce byl program zařazen do Plánu práce následujícím způsobem: září čtvrté ročníky, květen třetí ročníky, červen - první a druhé ročníky. Na Střední škole Strážnice pracovali pedagogičtí pracovníci v předmětových komisích přírodovědných, ekonomických, odborných (oděvních, strojírenských, výtvarných), společenskovědních předmětů. V rámci praktického vyučování funguje metodická komise aranžování. Jako novinku a velké pozitivum lze hodnotit využívání přenosného počítače ve spojení s dataprojektorem vyučujícími v jednotlivých hodinách. Předmětová komise přírodovědných předmětů vedená Mgr. Vladislavou Dolanovou zastřešuje tyto předměty: matematika, chemie, fyzika, základy ekologie, informační a komunikační technologie a tělesnou výchovu. Matematika se vyučuje ve všech studijních i učebních oborech s různou hodinovou dotací. Je jedním z volitelných předmětů státní maturitní zkoušky i profilové maturitní zkoušky Z toho důvodu jsou kladeny vysoké nároky nejen na učitele, ale i na žáky. Je třeba, aby se žáci naučili aplikovat získané poznatky při řešení praktických úloh, využívat numerických dovedností i v jiných předmětech (konstrukce střihů, chemie, fyzika atd.) a především v běžném životě. Při společné části státní maturitní zkoušky, které se dosud na naší škole konaly, jsme nabyli přesvědčení, že by si žáci uměleckých oborů, neměli volit matematiku, jako volitelný předmět státní maturitní zkoušky Odůvodněním je nízká hodinová dotace v matematice u výše zmíněných oborů (5 hodin za 4 roky), matematika na Technickém lyceu se učí v rozsahu (13 hodin za 4 roky) a ve Strojírenství (13 hodin za 4roky). Rozvržení učiva do jednotlivých ročníků je dáno ŠVP. V oborech Technické lyceum a Strojírenství se žáci v předmětu Seminář z matematiky (2 hodiny v 4. ročníku) seznámí se základy diferenciálního a integrálního počtu, což žákům usnadňuje návazné studium na VŠ. Každoročně se účastní vybraní dva žáci z ročníku Celostátní matematické soutěže. V letošním roce se nejlépe umístili Roman Adámek (15. místo) a Radek Dao (oba v kategorii V. z 300 účastníků). Chemie se na naší škole nechemického zaměření vyučuje ve všech oborech. Výuka u uměleckých oborů probíhá v 1. a 2. ročník (celkem 3h), u oboru Oděvní a interiérový design celkem 3h ve 3 ročnících. Nabyté poznatky mohou žáci uplatnit v odborném předmětu Oděvní materiály a všeobecně vzdělávacích předmětech fyzika, základy ekologie. V rámci výuky jsou prováděna základní laboratorní cvičení v rozsahu vybavení chemické učebny. Výuka je doplňována videoprojekcí k probranému učivu a samostatnými úkoly s využitím informačních technologií. Chemie v oborech Technické lyceum (celkem 8 h ve 4 ročnících), Strojírenství (celkem 2 h v 1 7

11 ročníku). Žáci oboru Technické lyceum mohou z chemie maturovat. Cílem předmětu je využít poznatků o chemických látkách, jevech, zákonitostech a vztazích mezi nimi v dalším vzdělávání a v praxi, rozpoznat příčiny fyzikálních a chemických vlastností látek a chemických dějů. Vysvětluje souvislost lidského organismu s biochemickými procesy uvnitř organismu a vliv prostředí na zdraví člověka. Podrobně je také probrán problém vlivu chemizace na ekologii životního prostředí včetně možností jeho ochrany. Cílem výuky fyziky, která se u uměleckých oborů vyučuje v 1. ročníku, je seznámit žáky se základními fyzikálními jevy, vysvětlit jejich podstatu a zákonitosti, a umět využívat základních matematických operací a postupů při jejich řešení. Fyzika v oborech Technické lyceum (celkem 11 h ve 4 ročnících), Strojírenství (celkem 8 h ve 4 ročnících). Připravuje jmenované obory pro praxi i studium na vysoké škole technického zaměření, žáci oboru Technické lyceum navíc mohou z fyziky maturovat. Tomu odpovídá rozsah i náplň učiva, oboje je srovnatelné s gymnázii. Nový obor Průmyslový design ve strojírenství je více zaměřen na práci s výpočetní technikou, hodiny fyziky byly kráceny a rozsah i hloubka probíraného učiva úměrně tomu přizpůsobeny. V ostatních oborech je fyzika okrajovým předmětem. Ve všech oborech má fyzika díky svému obsahu úzkou návaznost na odborné předměty, nejužší pak u technických oborů. V letošním roce se v konkurenci gymnázií umístil na 17. místě mezi úspěšnými řešiteli Krajského kola Fyzikální olympiády žák třídy 3. TL Radek Dao. Základy ekologie se vyučují v 1. ročníku u všech oborů (s výjimkou 3. ročníku nástavbového studia, jsou zahrnuty v předmětu základy přírodních věd). Učivo navazuje na vědomosti, které žáci získali na základní škole. Snahou je upozornit na současné problémy týkající se životního prostředí a jejich řešení. Předmět IKT prohlubuje zájem a znalosti žáků v oboru informačních a komunikačních technologií a směřuje k účelnému využívání počítače a jeho možností v budoucí pracovní i soukromé sféře působení každého jednotlivce. Výuka je zaměřena na teoretickou i praktickou znalost hardwarového a softwarového vybavení počítače, využívání síťových možností, sdílení a komunikaci. Důraz je kladen na praktické použití různých aplikačních programů, které jsou často využívány v příslušných profesních oblastech, a to jak programů licencovaných, tak z oblasti freeware. Ve výuce jsou používány moderní výukové technologie. Samozřejmou součástí výuky je vyhledávání a využívání informačních zdrojů s cílem nejen informaci nalézt, ale také ji vyhodnotit a prakticky použít, a to nejen v rámci IKT, ale i v dalších předmětech. Každý žák má k dispozici vlastní pracovní stanici. Pro podporu informační gramotnosti žáků byly zakoupeny notebooky, které je možné přemísťovat do různých tříd a používat je v rámci všech vyučovaných předmětů. Tato možnost je hojně využívána a stala se neodmyslitelnou součástí výuky na naší škole. Ve školním roce 2013/2014 probíhala výuka tělesné výchovy podle učebních osnov a ŠVP, které byly vytvořeny na základě předepsaných požadavků tělesné výchovy na středních školách, s ohledem na možnosti školy a zdravotní potřeby žáků. Těžištěm obsahu tělesné výchovy na naší škole je systém tělesných cvičení, realizovaných v rámci kondičních, kompenzačních a regeneračních činností. Tato cvičení kompenzují jednostranné zatížení při školní a pracovní činnosti, směřují k upevnění zdraví, k rozvoji tělesné zdatnosti a k osvojení daných pohybových dovedností a zručností. V letošním školním roce jsme začali v hodinách atletiky využívat sportovní areál na pracovišti J. Skácela. Testy tělesné zdatnosti, které plníme dvakrát ročně, trvale ukazují tělesnou kondici v rozsahu úrovně od špatné po průměrnou. Jenom pár žáků dosahuje vynikající úroveň kondice. Lyžařský výcvikový kurz prvních ročníků se uskutečnil od 3.2. do v lyžařském areálu Bílá v Beskydech. Žáci si mohli zvolit lyže i snowboard. Počasí i zasněžení sjezdovky bylo dobré. V mimoškolní tělesné 8

12 výchově se uskutečnil turnaj ve volejbale a to v prosinci, kterého se zúčastnili družstva 3 tříd a to GD4, GD3, GD2. Od března mohli žáci po vyučování navštěvovat posilovnu, do které byly pořízeny nové stroje. Akce pořádané ve školním roce na pracovišti J. Skácela: utkání v kopané SŠ Strážnice FC Skalica sportovní akce příhraniční spolupráce (projekt); mikulášský turnaj v sálové kopané přebor školy; jednodenní turistická akce Javořina příhraniční spolupráce (projekt OPVK); exkurze HZS, ZZS Hodonín téma ochrana obyvatelstva (1.Sp, 3. TLA). Komise společenskovědních předmětů zastřešuje výuku českého jazyka a literatury, německého jazyka, anglického jazyka, dějepisu, občanské nauky a psychologie. Komisi vede Mgr. Monika Frantová. Výuka českého jazyka a literatury je koncipována v souladu s moderními výukovými metodami a plně orientována na přípravu k maturitní zkoušce a také na další profesní orientaci a další společenské a pracovní uplatnění žáků. Při výuce cizích jazyků se konverzace a osvojení gramatických jevů kombinuje s nácvikem poslechu pomocí audionahrávek a s prací s cizojazyčnými časopisy a beletrií. Ve výuce společenskovědních předmětů se využívá jak didaktické techniky, tak informačních technologií, internetu apod., a to jednak jako součásti výkladu vedeného vyučujícím, jednak jako významné pomůcky při tvorbě domácích úkolů či samostatných tematicky zaměřených prezentací, které připravují žáci. Vyučující pokračují v trendu interdisciplinární provázanosti výuky českého jazyka, cizích jazyků a dějepisu a občanské nauky, a to formou projektů a odborných kulturněpoznávacích exkurzí (tuzemských i zahraničních), které již několik let pravidelně vyučující organizují. Ve školním roce 2013/14 připravila naše komise odborné exkurze do Říma, Vídně a Osvětimi. V rámci těchto vzdělávacích projektů byl kladen důraz na vzájemné propojení a využití poznatků mezi výukou dějepisu, občanské nauky, cizích jazyků, literatury a dějin umění. Tato koncepce pomáhá nejen formovat osobnost žáka, jeho názory a postoje k reáliím běžného života, ale žáka lépe se orientovat v různých životních situacích, usnadňovat mu komunikaci s okolím doma i v zahraničí, na základě vlastních zkušeností zaujímat postoje a umět si vytvořit vlastní názor na aktuální společenské problémy. Výuka psychologie je orientována spíše na praktickou rovinu a využití poznatků v běžných denních situacích. Rozvíjení estetického vnímání je podpořeno pravidelnými návštěvami divadelních představení Slováckého divadla v Uherském Hradišti a využíváním kulturní nabídky Kulturního domu Strážničan ve Strážnici. V rámci výuky cizích jazyků byla do výuky vkomponována také návštěva divadelního představení v anglickém jazyce. Do výuky jsou začleněny rovněž tematické besedy a přednášky, které realizují jednak sami vyučující, jednak externí odborníci na danou problematiku. Komise společenskovědních předmětů rovněž každoročně realizuje tematické besedy o velikonočním a vánočním zvykosloví spojené s workshopem, na němž spolupracuje s učitelkami odborného výcviku. Předmětová komise odborných ekonomických předmětů - vedená Ing. Ludmilou Mičkovou zahrnuje tyto předměty: Ekonomika, Účetnictví, Management a marketing, Právo, Právní nauka, Zbožíznalství, Praxe, Písemná a elektronická komunikace, Propagace. Do výuky ekonomických předmětů byly zařazeny poznatky ze semináře zaměřeného na finanční gramotnost, změny v novém občanském zákoníku, zrušení obchodního zákoníku a informace o novém zákonu o obchodních korporacích. Účast pedagogických pracovníků na dalším vzdělávání závisí na nabídce školení a seminářů. V 1. pololetí se Mičková a Zrůnová zúčastnily dvoudenního akreditovaného semináře Finanční gramotnost pro pedagogy a pracovníky s dětmi a mládeží, který pořádala Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Zrůnová se zúčastnila semináře na téma Klima třídy se zaměřením na 9

13 případnou šikanu. Mičková v rámci přípravy na maturitní zkoušky absolvovala Konzultační seminář pro předsedy zkušebních maturitních komisí. Všichni učitelé spadající pod ekonomickou komisi se aktivně zapojovali do různých akcí pořádaných školou (nábory, módní přehlídky prodej výrobků školy, reprezentační ples, propagace školy inzerce). V průběhu prosince se žáci vybraných tříd s výukou Ekonomiky zúčastnili školního kola 5. ročníku Soutěže Finanční gramotnost vyhlášené MŠMT ČR. Nejúspěšnější žáci školního kola vytvořili školní tým, který reprezentoval školu v okresním kole, kde obsadil 4. místo. Školní a okresní kola byla organizována prostřednictvím soutěžního informačního systému. Pro vycházející žáky se v březnu v rámci výuky ekonomických předmětů uskutečnila beseda s pracovníky Úřadu práce Hodonín na téma: hledání zaměstnání, uplatnění absolventů škol, rekvalifikace a další služby úřadu práce. Studenti 2. ročníku oboru Podnikání dálková forma vzdělávání absolvovali čtrnáctidenní odbornou praxi s využitím poznatků z ekonomických předmětů a po ukončení vypracovali a odevzdali zprávu z odborné praxe. Výpočetní technika v ekonomických předmětech se využívala převážně při prezentaci učiva, při vyhledávání aktuálních informací na webových stránkách. Při výuce Písemné a elektronické komunikace se používal softwarový program: ATF. Součástí nově pořízené knihy Marketingová komunikace je DVD obsahující ilustrační materiály (fotografie, schémata), analyzované rozhlasové a televizní reklamní spoty, powerpointové prezentace, které nám zpestřily výuku propagace a ekonomiky. Předmětová komise odborných oděvních předmětů - ve školním roce 2013/2014 byla vedena Lenkou Semrádovou. Dalšími členy komise byly B. Bajáková, P. Sukupčáková, J. Hasíková, J. Karasová a A. Klásková. Při práci se snažíme o návaznost a propojení teoretického a praktického vyučování. Pravidelně rozebíráme náročnost probíraného učiva a výsledky vzdělávání v jednotlivých oborech v návaznosti na znalosti žáků u maturitních zkoušek. Výuka uměleckého oboru Oděvní design a oboru Oděvní a interiérový design probíhala podle schváleného ŠVP. V tomto školním roce jsme dokončili v rámci projektu EU peníze školám dvě sady pracovních listů do předmětu Technologie a využíváme je ve 2., 3. a 4. ročníku oboru Oděvní design a ve 2. ročníku oboru Interiérový design. To umožňuje nejen zpestřit výuku, ale i více motivovat žáky ke studiu. Při výuce předmětů Konstrukce a Modelování oděvů se žáci učí pracovat s CAD systémy, které slouží pro konstrukční a technologickou přípravu výroby. Využíváme převážně Nero Inven CAD, PDS Tailor XP a Macenauer. V hodinách odborných oděvních předmětů se snažíme využívat různé metody výuky s využitím meotaru, dataprojektoru i ukázek z internetu, abychom zaujali žáky a udělali pro ně výuku zajímavou. Aby si žáci postupně vytvářeli představy o svém budoucím uplatnění v praxi, absolvovali v rámci teoretického i praktického vyučování odborné exkurze a žáci 2. a 3. ročníku navíc čtrnáctidenní odbornou praxi ve firmách. Zájem o obor podporuje také Soutěž odborných dovedností, které se účastní žáci všech ročníků. Tato soutěž slouží ke vzájemnému srovnání teoretických znalostí i praktických dovedností u žáků jednotlivých oborů. Ve 3. ročníku studia žáci vypracovávají Žákovský projekt. Téma mohou volit z nabídky témat, které pro ně vypisují jednotlivé předmětové komise. S oděvní tématikou bylo vypracováno 7 prací, byly prezentovány před kolektivem spolužáků v hodinách Technologie a Modelování oděvů. Nejlepší práce postoupili do školního kola SOČ. Byl vyhlášen jedenáctý ročník soutěže Návrh modelu pololetí pro 1. a 2. pololetí v jednotlivých soutěžních kategoriích. Do soutěže se zapojili převážně žáci uměleckých oborů. Pro zvýšení motivace žáků i z jiných oborů byla vyhlášena nová kategorie, ve které není prioritní výtvarné provedení návrhů. Vyhlášení nejlepších prací proběhlo na školních akademiích a žáci byli odměněni výtvarnými potřebami. Výsledky soutěže i fotografie návrhů jsou zveřejněny na internetových stránkách školy. Členové naší komise se podíleli také na organizaci 1. 10

14 absolventské módní přehlídky, která se konala při příležitosti slavnostního předávání maturitního vysvědčení. Kromě rodičů se této akce zúčastnila i veřejnost. Žákyně 4. ročníku oboru Oděvní design předvedly na přehlídce maturitní práce, které byly na velmi vysoké úrovni, jak po stránce náročnosti, tak i kvality provedení. Každá ze studentek měla dále možnost prezentovat své nejlepší klauzurní práce z předcházejících let. Všichni členové komise se během roku aktivně podíleli na zajištění prezentačních a propagačních akcích školy, připravovali žáky k účasti v soutěžích a podporovali jejich rozvoj v oděvní tvorbě. Předmětová komise odborných výtvarných předmětů - komisi vedla ve školním roce 2013/2014 K. Pražáková. Dalšími členy předmětové komise byli J. Miškeřík, Z. Siváková Herníková, B. Borýsková, L. Rašková, B. Kadlecová, H. Olivová, A. Vyskočilová. Členové komise zaštiťovali průběh výuky výtvarných předmětů, vyhodnocovali žákovské soutěže a doporučovali ty nejlepší k dalším účastem, podíleli se na propagaci školy. V 1. pololetí byly pro umělecké obory vypracovány témata klauzurních prací: GD1 Studie fotografie, GD2 Poštovní známka, GD3 Obal na PC myš/frisbee/žvýkačky, GD4 Série doprovodných plakátů ke knize, OD1 Říční krajina návrh dekoru, potisku, OD2 Volná textilní tvorba na téma Metamorfóza, OD3 Kaliko hra s krejčovskými prvky, OD4 Portfólio. Ve 2. pololetí: GD1 Kresebná studie, GD2 Návrh CD obalu digipack, GD3 Portfolio, OD1 Etno folklór: návrh na dekorování zavinovací sukně, OD2 Taška, OD3 Od Baroka po secesi dámská sukně. Nejen členové komise se snažili začlenit do tematických plánů oboru grafický design příležitostnou spolupráci s veřejným sektorem, ze které vznikla řada projektů, z nichž některé se realizovali: Plakát pro Mezinárodní folklorní festival Strážnice 2014 (2. místo s možností realizace v dalších letech - K. Jordánová, GD3), Návrh obalu na řepkové mýdlo pro firmu B- Natur spol., s.r.o. (J. Vodáčková a V. Montevecchi z GD4), Návrh loga a etikety pro Vinařství Tomanovský (L. Korábová, GD4), Návrh loga pro stavební firmu MSO servis (R. Horčička, GD3), Návrh loga pro firmu Šrůtka Hodonín, Návrh loga pro Rodinné centrum ve Strážnici, Návrh plakátu pro Občanské sdružení Futra. V 1. pololetí proběhly školní soutěže Naše Bienále pro obor GD a Návrh modelu pololetí pro obor OD, který je platformou pro výběr a realizaci módních kolekcí, které školu reprezentují na dalších soutěžích. V soutěži Studentský design 2014 byla prezentována maturitní práce M.Machovské z GD4 (Obal na žárovku) a práce absolventky S.Salčákové z oděvního oboru (Future Cubes). Obor OD se dále zúčastnil soutěže Mladý módní tvůrce ČR Jihlava, kde již poněkolikáté získali titul Absolutní vítěz, Doteky módy Prostějov, Avantgarda Lysá nad Labem (A. Mariánková, OD2, 3. místo v kategorii Netradičních materiálů), Ten designér roku jsem já 2013 ( I. Gurská, OD3, 1. místo s postupem do Mezinárodní soutěže Diamond Fashion Designer). I letos byli naši žáci zastoupeni na výtvarném sympóziu Kroky v umění. Ve 2. pololetí se K. Jordánová z GD3 zúčastnila Grafické soutěže Mladý obal Vyhlášeny byly školní soutěže Návrh modelu pololetí a nová soutěž pro obor Oděvní a interiérový design IDI Žáci se i letos zapojili do projektu SOČ. Členové PK připravili aktuální témata týkající se uměleckého zaměření, z nichž skupina Žákovských projektů, která tyto témata zpracovala, postoupila do okresního kola, kde se naši žáci umístili na 1. (L. Zámečníková, GD3, Vizuál města Uherský Ostroh)), 2. (K. Jordánová, GD3, Superrealismus) a 3. místě (T. Richterová, GD3, Redign). L. Zámečníková postoupila do krajského kola, kde získala 5. místo. Cílem předmětové komise je kultivovat výtvarný projev žáků v prvních ročnících studia a následně je vést k samostatnému grafickému vyjádření založenému na kvalitním estetickém výrazu spojeným se znalostmi základů marketingu a propagace, které se v jejich pracích odráží. Ve srovnání vývoje výuky a realizací v uměleckých oborech je znatelný progres a růst 11

15 výkonů žáků, který se odráží jak ve spokojenosti zákazníků s vypracovanými projekty, v úspěších v soutěžích, tak v rostoucím počtu kvalitních prací. Předmětová komise odborných strojírenských předmětů byla ve školním roce 2013/2014 vedena Ing. Lenkou Příborskou. Komise zahrnuje tyto předměty: CAD, CAM, Elektrotechnika, Informační a komunikační technologie, Mechanika, Počítačová grafika, Počítačový design, Praxe, Řízení motorových vozidel, Stavba a provoz strojů, Strojnictví, Strojírenská technologie, Technická dokumentace, Technická fyzika, Technické kreslení, Technologie, Výpočetní technika. V souladu s ŠVP jednotliví vyučující vypracovali tematické plány. Pro nový obor CAD a CAM systémy ve strojírenství vypracovávala komise školní vzdělávací program. Změna oproti školnímu vzdělávacímu programu Průmyslový design ve strojírenství byla v náplni a hodinové dotaci předmětů Průmyslový design, CAD systémy a CAM systémy. Do výuky předmětu CAD, CAM a Průmyslový design zavádíme poznatky, které získali učitelé na různých seminářích, školeních a konferencích. V dalších předmětech doplňujeme výuku za využití různých obrázků, animací, videí pro lepší ilustraci a znázornění probíraného tématu. Snažíme se o propojení teoretických předmětů s předměty jako Praxe, CAD systémy a CAM systémy, které danou problematiku vhodně doplňují a prohlubují. V 1. pololetí zorganizovala komise soutěž pro žáky 8. a 9. tříd základních škola s názvem Bajtík V 2. pololetí vyhlásila komise novou soutěž pro žáky, kteří ve školním roce 2014/2015 budou ve ročníku s názvem Projekt roku Byly vyhlášeny 3 kategorie: Všeobecně vzdělávací předměty, Odborné předměty, Počítačová grafika, průmyslový design a CAD. Termín odevzdání je 28. listopadu V rámci výuky odborných strojírenských předmětů absolvovali žáci odborné exkurze do podniků Fatra Napajedla, Gumex Strážnice, Jihomoravská armaturka Hodonín, T-Machinery Ratiškovice, AVX Bzenec, dále pak Strojírenský veletrh, výstavu VUT Věda zblízka, Technické muzeum v Brně, Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje v Hodoníně a Zdravotní záchrannou službu Jihomoravského kraje na územním oddělení v Hodoníně. Žáci se zúčastnili soutěží, které prověřily jejich znalosti a dovednosti v programu Sinutrain Operate, SolidWorks, SolidCam. V programech firmy Autodesk tj. AutoCAD, Inventor a 3DsMax mají žáci možnost získat mezinárodně platný certifikát. Stejně jako v loni proběhla praktická maturitní zkouška z Informační a komunikační technologie ve dvou dnech. Předmětová komise projednala a schválila kritérium pro hodnocení u praktické maturitní zkoušky. Aby žák u praktické maturitní zkoušky prospěl, nesmí s žádné dílčí zkoušky být klasifikován stupněm nedostatečným. První den praktické maturitní zkoušky zahrnovaly otázky učivo z předmětu Výpočetní technika, druhý den v oboru Technické lyceum pokryly otázky učivo z předmětu CAD, CAM a Průmyslový design a v oboru Strojírenství z předmětu CAD a CAM. U žáků druhých a třetích ročníků proběhly čtrnáctidenní odborné praxe. Žáci vypracovali a odevzdali z této praxe zprávu. Metodická komise aranžování se během školního roku scházela pravidelně dle plánu, popřípadě podle aktuálních potřeb. Roční plán byl vypracován již v přípravném týdnu a během roku byl pravidelně sledován. Projednává se zejména plnění produktivní činnosti zde je potřeba víc zapojit žáky 1. ročníků a grafického designu. Bylo by vhodné, aby také odevzdávali část výrobků k dalšímu prodeji. Častým tématem jsou i různé soutěže, propagační akce školy a příprava na ně. Žáci 2. a 3. ročníků oboru aranžér vyráběli kromě činností uvedených v plánu práce navíc náročné dekorace na módní přehlídku ve Strážnici a ve Veselí nad Moravou, kde také zajistili 12

16 výzdobu sálu i vestibulu. V rámci produktivní činnosti několikrát aranžovali výkladní skříň pro firmu Italy Fantasy v Hodoníně. Vyzdobili Kulturní dům v Rohatci, kde připravili Reprezentační ples města, letos netradičně, ale s velkým pozitivním ohlasem. Během odborného výcviku také vyrobili čarodějnice, netradiční šperky a šperky z pryskyřice, stromky a vánoční dekorace. Technikou mramorování byly dekorovány svíčky a skleněné svícny. Z pedigu byly vyrobeny zvonky a ryby. Batikovali, vyráběli závěsné textilní dekorace, jarní aranžmá, různé šperky, dárkové tašky, klíčenky, ruční papír a obrazy z enkaustiky. Již tradičně na konci školního roku si žáci zrenovovali zařízení na dílně č. 6 a natřeli pojízdné truhlíky veselými barvami. Několikrát byla během roku vyzdobena školní jídelna, obměněny nástěnky a upraveny i ostatní prostory školy a jejího okolí. Byly instalovány stánky na VV v Hodoníně a Břeclavi. Několikrát byla na dílně č. 5 připravena prezentace našich prací v rámci DOD. Pravidelně je také aranžována výkladní skříň v OD Danaj, kde se škola prezentuje a předvádí ukázky činnosti žáků. V listopadu vyvrcholila naše snaha na celostátní soutěži mladých aranžérů AR Junior 2012 v Českých Budějovicích. Školu reprezentovalo 11 prací v těchto soutěžních disciplínách: výkladní skříň nádherné 2. místo, počítačová grafika 1. a 6. místo, úprava slavnostního stolu 1. i 2. místo, špendlení na živý model 4. místo, dárkové balení - 4. místo, plakát a kresba zátiší. Vlastní soutěž proběhla ve dnech Přímo v Českých Budějovicích se zapojilo do soutěžení 5 žákyň. Druhý den soutěže přijel soutěžící podpořit celý autobus aranžérů ze školy. Jistě bylo velmi přínosné, že žáci měli příležitost porovnat dovednosti stejně starých kolegů z ostatních škol v republice. Podobné srovnání přinesla i soutěž, která se konala v Praze AR JUNIOR 2013/2014 v rámci výstavy WORLD OF BEAUTY & SPA PRAHA. Jedná se o celostátní soutěž mladých aranžérů. Celkem se zapojilo 16 škol, z nichž přijelo 24 soutěžních párů. Letošní téma soutěže bylo Černobílý svět. Naše soutěžící obsadily v náročné konkurenci překrásné 1. a 10. Místo. V letošním roce jsme se zúčastnily také dvou výstav ve Svatobořicích-Mistříně, kde aranžéři prezentovali své dovednosti a zručnost. V květnu byly ještě odeslány dvě soutěžní práce na soutěž Čarovné barvy země, kde obsadily jsme 1. a 4. místo ve své kategorii. V průběhu školního roku se žáci zúčastnili několika exkurzí - v říjnu navštívili žáci prvního ročníku provozovnu Sítotisk Vávra ve Strážnici. V listopadu všechny třídy odjeli na mistrovství republiky mladých aranžérů do Českých Budějovic, kde podpořili soutěžící z naší školy a měli možnost porovnat dovednosti vrstevníků z ostatních škol z celé ČR. Všechny třídy byli i na mezinárodním veletrhu Mobitex v Brně. Třída A2 v červnu ještě navštívila tradiční výrobnu modrotisku ve Strážnici. Žáci všech ročníků měli možnost se dvakrát zapojit do semináře floristiky pod vedení J. Kokeše. Těchto seminářů se zúčastnili i všechny UOV. Proběhla i ukázka výroby korálkových šperků. V závěru školního roku se ještě UOV zúčastnily školení řidičů. Praktická část ZZ je stále náročnější, přibývá praktických úkolů a žáci mají přísnější kritéria, přesto však letošní ZZ zvládli všichni žáci bez závažnějších problémů. V praktickém vyučování u oboru Oděvní design se využívá dostupná šicí a žehlící technika, která byla zakoupena již v dřívějších letech. Pro výuku praktického vyučování a praxe byla využívaná dílna č. 4. Na dílně č. 3 byl ponechán jeden svazek šicích stojů - jednak pro výuku praktického cvičení a pro předmět Navrhování u oboru Oděvní design. Podle potřeby se v průběhu školního roku dokupují pouze potřebné náhradní díly (např. jehly do šicích strojů, náhradní díly na žehličky, na speciální šicí stroje a žehlicí techniku). Navíc se dokoupily dvě parní žehličky pro výuku a materiál na výrobu pracovních plášťů. V rámci projektu Moje volba moje budoucnost získala škola mnemotechnickou pomůcku - 6 ks krejčovských 13

17 figurín, které v rámci výuky a doprovodných akcí využívají oděvní obory i obor Aranžér. Celé první pololetí školního roku se věnovala pozornost přípravě, nákupu a realizaci modelových kolekcí na soutěž Mladý módní tvůrce v Jihlavě, ve druhém pololetí pro soutěže Doteky módy Prostějov, Prostějovská zlatá jehla, Avantgarda Lysá nad Labem a Fashion Games Praha. U oboru Aranžér zakoupila škola pro potřebu výuky na dílnách: světla do výkladní skříně 6 kusů, laminátor, řezačka, žehlička a pero na enkaustiku, žehlička napařovací, vařič dvouplotýnkový, horkovzdušná pistole, mini mlhovač, flash disk 3 kusy, promítací plátno, zahradnické nůžky, pájecí pistole, hrotová pájka, 8 odborných publikací, šuplíková skříň na výkresy kovová skříň se zásuvkami na drobný materiál a sušák na grafiku. V prvním pololetí se žáci věnovali přípravě Veletrhu vzdělávání, Módní přehlídce ve Strážnici, přípravě k soutěži AR Junior České Budějovice a špendlení na živý model v Praze. V druhém pololetí přípravě Módní přehlídky ve Veselí nad Moravou a plesu v Rohatci. Nákladnou akcí je i realizace výzdoby výlohy Danaj Strážnice. Během roku se značně změnilo zázemí a podmínky pro obor Grafický design, a to hned ze dvou důvodů. Tím prvním je zejména ta skutečnost, že žáci mohou pro potřeby výuky využívat mobilní počítačovou učebnu a pracovat na PC. Tato práce jim dovoluje propojovat znalosti z teoretických předmětů do předmětů praktických a zároveň je soustavně připravuje na závěrečnou praktickou maturitní zkoušku. Druhým důvodem zlepšení kvality výuky bylo zakoupení kvalitních tiskařských barev, a to jak pro hlubotisk, tak i pro tisk z výšky, a zakoupení speciálních grafických nástrojů (nože, skobliny, mulety, rulety, řezačka, a 4 ks odborné publikace) pro rozšíření výuky v klasických grafických technikách, jež jsou realizovány zejména ve druhém a třetím ročníku. Dále bylo zakoupeno veškeré vybavení pro ples školy, na jehož výzdobě se podíleli především žáci třetího ročníku oboru Grafický design. Učivo předmětu Praxe je na pracovišti J. Skácela rozděleno do čtyř ročníků a na několik tematických celků. V prvním ročníku se žák naučí a procvičuje základy ručního obrábění, spojování materiálů a základy strojního obrábění. V druhém ročníku se učí a prakticky provádí základní operace na soustruhu, frézce a strojní brusce. Ve třetím ročníku dále rozšíří své praktické znalosti v práci na soustruhu a frézce, dále získá základní informace a dovednosti spojené s konstrukcí, údržbou, opravou a montáží a na silničních vozidlech. Čtvrtý ročník je věnován kontrole a měření, žák získává informace o práci s měřidly, technologických zkouškách materiálů a o způsobech zjišťování hlavních provozních parametrů silničních vozidel. Produktivní činností žáků SŠ Strážnice - ve školním roce 2013/14 se vyprodukovalo celkem ,- Kč. Oděvní obory ,- Kč, ARA ,-Kč, GD 420,- Kč. Zakázkové šití vyprodukovalo ,- Kč. Celková částka z produktivní činnosti a zakázkového šití činí ,- Kč. Šlo o výrobky zhotovené na dílnách praktického vyučování a v ateliérech: pracovní pláště pro oděvní, grafické obory a pro obor aranžér, suvenýry, upomínkové předměty a drobné zakázky. V průběhu celého školního roku se žáci 2., 3. a 4. ročníků podíleli na tvorbě náročných kolekcí. Proběhla odborná praxe druhých a třetích ročníků na provozních pracovištích. Během letošního školního roku žáci oboru ARA v rámci produktivní činnosti několikrát aranžovali výkladní skříň pro firmu Fantasy Italia v Hodoníně. V Rohatci připravili celý Kulturní dům pro reprezentační ples. Rovněž vyrobili dekorace na módní přehlídky ve Strážnici a ve Veselí nad Moravou. Vytvořili podzimní, vánoční i jarní interiérové dekorace, netradiční šperky, čarodějnice, mramorované svíčky a skleněné tácky 14

18 pod svíčky, originální stromky, dekorace z pedigu, klíčenky, dárkové tašky. V závěru roku obnovili nátěry na všech pojízdných kontejnerech na zboží na dílně č. 6. Počet stanovených souborných prací je ve všech ročnících splněn (tj. 2 souborné práce za školní rok). Dosažené výsledky většinou odpovídají schopnostem žáků a každoročně se objevují stejné chyby (dodržování kvality, technologických postupů, čistota provedení a preciznost). Nejlepšího průměru u oděvních oborů dosáhla třída OD 4 1,71; u oboru Aranžér třída A 2 2,05; u oboru Grafický design GD 3-1,82. Nejhorší výsledek má třída A 1-3,01. Celkový průměr všech oborů je - 2,17. Známka ze souborné práce je důležitou známkou a započítává se do klasifikace v daného období. Školní kolo soutěže odborných dovedností a znalostí se uskutečnilo v měsíci březnu. Cílem této soutěže je prověření teoretických a praktických znalostí žáků. U oděvních oborů zpracovávali žáci prvních ročníků povlak na polštář, druhého ročníku nákupní tašku, třetího ročníku zástěru a čtvrtého ročníku pánské trenýrky. Soutěže se zúčastnili žáci celých tříd (A1, A2, A3, OD 3, OD 4, GD 1 - GD 4). U ostatních tříd byl proveden výběr žáků podle úvazkových skupin. Celkem bylo oceněno věcnými cenami 33 žáků školy. U oboru Aranžér po teoretických testech z odborných předmětů zpracovávali žáci 1., 2. a 3. ročníku návrh plakátu na soutěž do Českých Budějovic, formát A 3 Nadace dětem - libovolná malířská technika. U oboru Grafický design po teoretických testech z odborných předmětů zpracovávali žáci 1. ročníku přání k významnému jubileu, žáci 2. ročníku technika suché jehly hudba, žáci 3. ročníku návrh balícího papíru a žáci 4. ročníku návrh propagačního užitého předmětu. Výsledky: Tomáš Korvas ( OID1) - 1. místo Eva Boťánková ( OID2) - 1. místo Daniela Fraňková ( OD3) - 1. místo Klára Schwartzová ( OD4) - 1. místo Monika Štipčáková ( A 1) - 1. místo Karolína Matějová ( A 2) - 1. místo Terezie Sukupová ( A3) - 1. místo Monika Křenková (GD 1) - 1. místo Romana Podlahová ( GD 2) - 1. místo Barbora Zrůnová ( GD3) - 1. místo Gabriela Valdová ( GD4) - 1. místo Výuka textilních a jiných technik jako nadstandard k odbornému výcviku probíhala dle zpracovaných učebních plánů jednotlivých technik. Výuku zajišťovaly učitelky odborného výcviku. Každé pololetí dostávají žáci, kteří zvládli nejlépe danou techniku, osvědčení o absolvování kurzu. V tomto školním roce se vyučovaly tyto techniky: malování na hedvábí, batikování, enkaustika, základy ručního šití, tisk na grafickém lisu, ruční výroba papíru, umělecké navrhování, modeling a modelová tvorba. Celkem bylo vydáno 42 osvědčení za 1. pololetí školního roku a 35 osvědčení za 2. pololetí. Ocenit lze hlavně zpracování suvenýrů a výrobu drobných upomínkových předmětů pro potřeby propagace školy. Odborné praxe (pracoviště Úprkova) oborů vzdělání s maturitní zkouškou (Oděvnictví, Podnikání, Oděvní design a Grafický design) probíhaly dle plánu odborných praxí v plánu práce školy. Třídy PD 2, OD 2/ GD 2, OD 3 a GD 3 měly čtrnáctidenní praxi zaměřenou na odborné předměty související se svým oborem studia. Po skončení odborné praxe žáci 15

19 odevzdali zprávu vypovídající o tom, jaké bylo zaměření praxe a co tato praxe dala žákovi navíc. Žáci dálkového studia PD 2 vykonali praxi v různých firmách s odlišným předmětem podnikání. S jejich prací byli ve firmách spokojeni, docházka byla na 100 %. Ve třídě OD 2 absolvovalo 13 žákyň odbornou praxi. Provozní organizace naše žákyně hodnotily kladně. Po ukončení odborné praxe žákyně odevzdaly podklad k docházce a hodnocení od provozních organizací. Tato hodnocení jsou kladná a uspokojivá. Absence: 0 hodin. Celkové zhodnocení: odborná praxe proběhla bez problémů, písemné hodnocení byly odevzdány v termínu. Žákyně byly s odbornou praxí spokojeny, získaly nové poznatky a zkušenosti. Odbornou praxi hodnotily velmi pozitivně. Odborná praxe třídy GD2 proběhla bez problémů, žáci byli v požadovaných hodinách na pracovištích. Žádný ze zaměstnavatelů si na chování žáků nestěžoval, absence byla nulová. Ve třídě OD 3 si všechny žákyně samy zajistily organizaci, ve které vykonávaly odbornou praxi. Sedm žákyň vykonávalo odbornou praxi v prodejnách textilu nebo galanterie. Zbylých šest žákyň pracovalo na šicích dílnách. Při práci na šicích dílnách se žákyně věnovaly opravám hotových oděvů, byly zapojeny do pásové výroby, ale dostaly se i k navrhování drobných výrobků. Při práci v prodejnách se věnovaly obsluze zákazníka a práci ve skladu. Téměř všechny žákyně byly spokojené s pracovním kolektivem a přístupem svých nadřízených. Pochvalovaly si nabytí nových znalostí a zkušeností, které na odborné praxi získaly. Procvičily si komunikaci s lidmi a spolupráci v pracovním kolektivu. Kontrola v průběhu odborné praxe byla vykonána telefonicky u tří žákyň. Docházka u těchto žákyň byla v pořádku, stížnosti žádné, spíše naopak. Odborné praxe žáků GD3 se zúčastnilo 28 žáků. Praxe proběhla podle stanovených a určených požadavků. Žáci byli osobně i telefonicky zkontrolováni na pracovišti. S problémem zajištění odborné praxe jsme se nesetkali, žáci si sami bez problému zajistili a vyhledali pracoviště, na kterém plnili odbornou praxi. Po přečtení hodnocení, které napsali zaměstnavatelé po ukončení praxe, jsme byli příjemně překvapeni. Žáci na své pracoviště docházeli na čas, své povinnosti a práci si svědomitě plnili. Zaměstnavatelé ocenili snahu žáků získat nové poznatky. Žádná negativní zpráva ze strany žáků ani zaměstnavatelů nepřišla. Při celkovém zhodnocení odborné praxe můžeme zkonstatovat, že Z hodnocení odborné praxe organizacemi a firmami nebyl zaznamenán negativní postřeh - v hodnocení naopak převládá spokojenost s žáky a jejich přístupem k práci. Získané zkušenosti se žákům budou hodit v hledání pracovních míst po ukončení studia. Odborná praxe je velmi prospěšná a o to příjemnější je, když slyšíme na naše žáky pozitivní ohlas. Rozšířil se registr firem a organizací, se kterými už delší dobu spolupracujeme při zabezpečování odborné praxe žáků. Odborná praxe na pracovišti J. Skácela 890 probíhá ve výrobních podnicích převážně strojírenského zaměření. Žáci oboru Strojírenství absolvují odbornou praxi ve druhém a třetím ročníku v rozsahu dvou týdnů. Žáci oboru Technické lyceum absolvují odbornou praxi ve třetím ročníku taktéž v rozsahu dvou týdnů. Ve školním roce 2013/2014 absolvovali odbornou praxi žáci tříd 3.TL, 2.Sp/A, 2.Sp/B, 3.Sp/A a 3. Sp/B. celkem 99 žáků. Dva žáci praxi neabsolvovali v řádném termínu z důvodu dlouhodobé nemoci. Kontrola praxe byla prováděna osobně (15 žáků) a telefonicky (30 žáků) a nebyla shledána žádná závada. Provozní organizace naše žáky hodnotily převážně kladně. Po ukončení odborné praxe žáci odevzdali závěrečnou zprávu a doklady o docházce a 16

20 hodnocení od provozní organizace. V několika případech projevily firmy zájem o naše žáky na brigádu v době prázdnin. Odborné exkurze žáků na pracovišti Úprkova plánované v rámci praktického vyučování v tomto školním roce byly pro žáky velkým přínosem a tak jako každý rok - i letos jsme s exkurzemi spokojeni. Druhý ročník oboru Modelářství a návrhářství oděvů navštívil firmu Arikos ve Strážnici, kde se dopodrobna seznámil s přednostmi, ale i problémy průmyslové výroby hotovení košil. Nejvíce žáky zaujal nový dírkovací a knoflíkovací šicí stroj a zažehlovač kapes a lišt k rukávovým rozparkům. Čtvrtý ročník tohoto oboru absolvoval exkurzi do firmy Moravské oděvní závody Břeclav. Firma se zabývá výrobou dámské a pánské konfekce formou zakázky. Žáci se seznámili se skladem materiálu, střihárnou, přípravnou jednotlivých výrobků a technologickým postupem zpracování dámských sukní, šatů, dámských a pánských sak, vest, kalhot. Žákyně nejvíce zaujalo vypracování pánského polo podšitého saka, se kterým se setkaly poprvé. Konec exkurze pokračoval dokončovnou, žehlírnou a technickou výstupní kontrolou. Exkurze byla velkým přínosem pro pochopení řízení oděvní výroby jako celku. Žáci prvního ročníku, druhého a třetího ročníku oboru Aranžér navštívili Mobitex Brno - mezinárodní veletrh nábytku a interiérového designu. Výběr žáků ze tříd A1, A2, A3 se zúčastnil soutěže AR Junior České Budějovice. Druhý ročník Aranžér absolvoval navíc exkurzi do Modrotisku ve Strážnici a žáci prvního ročníku exkurzi do Sítotisku ve Strážnici. Žáci oboru Grafický design 1., 3. a 4. ročník absolvovali exkurzi Mobitex Brno, Litografická dílna Hroznová Lhota a exkurzi do firmy MM Cité, Bílovice. Pro žáky oboru Grafický design byla exkurze přínosná zejména z toho důvodu, že se na veletrhu mohli seznámit zejména s novými produkty, jež se objevují nejen na scéně designu interiérového, ale také produktového. Mohli také shlédnout velké množství využití různých materiálů, které následně mohou uplatňovat ve výuce. Pro obor Interiérový design byl veletrh velmi přínosným zejména z toho důvodu, že se zde žáci seznámili s aktuálními trendy v oboru interiérového designu a zároveň mohli shlédnout zajímavé instalace jednotlivých stánků, které je mohou inspirovat v následné práci. Zajímavá byla i výstava studentských prací. Exkurze do litografické dílny Františka Pavlici v Hroznové Lhotě byla přínosná pro žáky především z toho důvodu, že mohli přímo v praxi vidět a také si vyzkoušet techniku litografie. Cílem exkurze třídy GD 4 byla designová firma MM Cité, v jejichž prostorách byla prezentována výstava soutěže Národní studentský design. Výstava byla rozdělena na tři části - oděv, grafika a průmyslový design. V rámci výstavy žáci shlédli unikátní díla českých nadějných studentů, převážně z vysokých škol. Výstava je nejen inspirovala, ale také obohatila o nové postřehy, které mohou reflektovat do své vlastní tvorby. Zároveň mohli srovnat úroveň českého studentského designu. Exkurze třídy OID 2 se konala ve firmě Vesna Interiors, s.r.o. se sídlem tř. Masarykova 1194, Veselí nad Moravou. Firma se zabývá zakázkovou výrobou nábytku a kompletací interiérových celků pro vybavení hotelů, restaurací, barů, státních institucí, kanceláří, bytů a bankovních ústavů podle návrhů architektů a designerů. V první části exkurze byli žáci provedeni výrobními halami, kde se vyřezávaly části nábytku na speciálních strojích, provádělo se dýhování desek a viděli i novou linku pro nanášení laků s UV vytvrzováním. Veškerá výroba je automatizovaná, což je rozhodující pro kvalitu výrobků, ale také pro produktivitu. Druhá část exkurze proběhla v technickém zázemí firmy. Žáci byli seznámeni s postupem přípravy výroby od zadání zakázky až po výstup na výrobní halu. Žákům byla prezentována i fotodokumentace uskutečněných projektů např. Hotel Augustiniánský dům Luhačovice; Mahenova knihovna v Brně; letiště Tuřany Brno a spoustu dalších zakázek. 17

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Strážnice Ing. Petra Fialová 1. října 2013 ředitelka 1 Obsah 1 Charakteristika školy, základní údaje o škole... 1 2 Učební plány vyučovaných oborů

Více

STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 A. Studijní obor: GRAFICKÝ DESIGN (GD 4) 1. Český jazyk a literatura: : 1. Odborné předměty praktická zkouška 2. Dějiny výtvarné kultury

Více

STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 A. Studijní obor: GRAFICKÝ DESIGN (GD 4) 1. Český jazyk a literatura: 2. Cizí jazyk (ANJ, NEJ): : 1. Odborné předměty praktická zkouška 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011-2012 Strážnice Ing. Petra Fialová 1. října 2012 ředitelka 1 Obsah 1 Charakteristika školy, základní údaje o škole... 1 2 Učební plány vyučovaných oborů

Více

STANOVENÍ POVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

STANOVENÍ POVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY STANOVENÍ POVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY A. Obor vzdělání: GRAFICKÝ DESIGN 1. Odborné předměty praktická zkouška 2. Dějiny výtvarné kultury - ústní zkouška 3. Aranžování - ústní zkouška

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka Rozpis učiva Kód a název RVP Název ŠVP Třída Třídní učitel Učitel odborného výcviku 1. OK Ing. Hana Švandová 2. OK Milan Sotona 3. OK Mgr. Evžen Kučera

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná ŠVP Automechanik Dodatek a změny na verzi 1.1 Platné od 1. 9. 2010 Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Identifikační údaje Předkladatel:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR Platnost

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2546/11-T. Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2546/11-T. Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2546/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola informačních technologií, s.r.o. Pionýrů 2069,

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů ODBORNÁ ŠKOLA VÝROBY A SLUŽEB PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů Evaluace ŠVP Bc. Lenka Radová 7.10.2013 Zhodnocení tvorby ŠVP Od roku 2008 do současnosti jsme vytvořili

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ. Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ. Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ Platnost

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány

1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány 1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány Seznamy vyučovaných předmětů včetně hodinových dotací v jednotlivých ročnících a oborech Platné od školního roku 2014/2015

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÝ BROD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu Zámečník Kód

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Popis realizace IT Škola, název, adresa Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Pulická 695, 518 01 Dobruška Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích);

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích); ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 22112011 2.11.2011 KURIKULUM S Cíle a výsledky projektu Kurikulum S Ing. Taťá ána Vencovská Cíle projektu Hlavním cílem projektu je : podpora p plošného zavádění ŠVP v odborném vzdělávání.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní 764, 396 27 Humpolec Identifikátor školy: 600 008 479 Termín konání inspekce:

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola J. Š Baara, České Budějovice Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 640 Termín konání

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.1.07/11.0148 Název projektu Šance pro inovace v technických oborech Příjemce Střední

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Hornická 327, Příbram II, PSČ 261 01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM ŠVP Gymnázium esteticko-výchovné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Autoklempíř 23-55-H/01

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Autoklempíř 23-55-H/01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Autoklempíř 23-55-H/01 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 Předkladatel:... 3 Zřizovatel... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu 4 2.1. Identifikační

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA SE 150 LETOU TRADICÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 2015 / 2016 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více