Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Střední škola Strážnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Strážnice Ing. Petra Fialová 1. října 2015 ředitelka

2 Obsah 1 Charakteristika školy, základní údaje o škole Učební plány vyučovaných oborů vzdělání Údaje o přijímací řízení Přehled přihlášených a přijatých na školní rok Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok Přehled o výsledcích výchovy a vzdělávání Přehled tříd školy Údaje o prospěchu v 1. a 2. pololetí školního roku Přehled absencí v 1. a 2. pololetí školního roku Klasifikace chování denního studia v 1. a 2. pololetí školního roku Výsledky závěrečných zkoušek Výsledky maturitních zkoušek Plnění plánu kurzů textilních a dalších technik nadstandard Přehled o konání hodnocených souborných prací v praktickém vyučování Výsledky produktivní práce Údaje o výsledcích inspekce Údaje o výsledcích kontrol Personální zabezpečení Údaje o mimořádných a mimoškolních aktivitách Zájezdy do divadel Přehled třídních výletů žáků Přehled odborných exkurzí Výsledky ve vybraných soutěžích a přehlídkách Údaje o prevenci rizikového chování (sociálně patologických jevů) Kronika ostatních akcí školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, o předložených a školou realizovaných projektech Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o spolupráci s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Ukázky žákovských prací Literární práce Medailonky absolventů Klauzurní a další práce Návrhy úspěšných kolekcí Uplatnění zákona 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím... 85

3 1 Charakteristika školy Základní údaje o škole Název školy: Střední škola Strážnice, příspěvková organizace (od ) Adresa: J. Skácela Strážnice Identifikační číslo zařízení: Identifikační číslo ředitelství: Zřizovatel: Jihomoravský kraj Způsob hospodaření: příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Petra Fialová Údaje pro dálkový přístup: Charakteristika činnosti Školní rok 2014/2015 byl třetím školním rokem po sloučení. Škola pokračovala v naplňování strategií v souladu s rozvojovou koncepcí a jednala o ní s odborem školství Jihomoravského kraje, politickými činiteli a kompetentními úřady. Od vystupuje škola pod novým názvem Střední škola Strážnice se sídlem na ulici J. Skácela 890 a odloučeným pracovištěm na ulici Úprkova Součástí školy je i domov mládeže a školní jídelna. Od byl k názvu školy doplněn z rozhodnutí zřizovatele dovětek příspěvková organizace. Základní koncepcí školy je připravovat žáky v oblastech designu, propagační tvorby, aranžování (obory Modelářství a návrhářství oděvů, Oděvní a interiérový design, Grafický design, Aranžér) a vysoce žádaných technických oborů (Strojírenství a Technické lyceum). Vzdělávací nabídku školy doplňuje nástavbový obor Podnikání určený pro absolventy oborů vzdělání s výučním listem (dálková forma vzdělávání). Nosnými obory školy jsou obory uměleckého směru a technické obory. Důležité úkoly a změny v oblasti obsahové, materiální a personální pro další roky vyplývají ze skutečnosti, že právě tyto nosné obory byly rozhodnutím zřizovatele utlumeny v souvislosti s optimalizací sítě škol v Jihomoravském kraji. Cílem realizovaných aktivit školy bylo a bude i v příštích letech posílit flexibilitu školy a její novou a moderní tvář, která se odráží v oblasti technické, modelové, návrhářské, grafické a propagační, umělecké, aranžérské a obchodní činnosti. Školní rok 2014/2015 byl opět ve školství velmi pestrý a plný změn, které vycházely především ze změn na naší politické scéně, rozpracovaných a připravovaných právních předpisů, z realizované optimalizace sítě středních škol v Jihomoravském kraji. Ve školním roce 2014/2015 vzdělávala škola podle zpracovaných školních vzdělávacích programů, které vycházejí ze schválených rámcových vzdělávacích programů. Škola má vypracovány školní vzdělávací programy Grafický design (RVP Grafický design), Oděvní design (RVP Modelářství a návrhářství oděvů), Oděvnictví (RVP Oděvnictví), Oděvní a interiérový design (RVP Oděvnictví), Oděvnictví obchodní činnost (RVP Oděvní technik), Aranžér propagační tvorba (RVP Aranžér), Podnikání denní i dálková forma vzdělávání (RVP Podnikání), Strojírenství (RVP Strojírenství), Technické lyceum (RVP Technické lyceum). V červnu 2013 byl nově přepracován školní vzdělávací program 1

4 Průmyslový design ve strojírenství (RVP Strojírenství) a v roce 2014 ŠVP s názvem CAD a CAM systémy ve strojírenství (RVP Strojírenství). Ve školním roce 2014/2015 byl nově zpracován školní vzdělávací program pro obor Technické lyceum a byly doplněny dodatky k ŠVP Oděvní design, Grafický design, Oděvní a interiérový design a CAD a CAM systémy ve strojírenství. V říjnu 2013 proběhla na Střední škole Strážnice inspekce ČŠI, která hodnotila (mimo jiné) i soulad školních vzdělávacích programů s rámcovými vzdělávacími programy a konstatovala, že škola má své školní vzdělávací programy v souladu s rámcovými vzdělávacími programy ve všech sledovaných oblastech. Škola po řadu let cílevědomě rozvíjí nadstandardní aktivity v oblasti uměleckého modelování a navrhování oděvů, tvorby oděvních doplňků, výtvarnictví, zhotovování oděvů, jejich propagace, výstavnictví a aranžování. Svou činnost v těchto oblastech prezentuje mj. před odbornou veřejností na soutěžích v rámci České republiky, ale i v zahraničí. Na nich v posledních devíti letech obsadila řadu prvních míst a mnoho dalších čelných umístění. - Mladý módní tvůrce ČR (v roce 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 a 2014 se škola stala absolutním vítězem této prestižní celorepublikové soutěže). - Avantgarda Lysá nad Labem (2006, 2007, 2009 a místo, 2012 cena poroty, místo). - Nova Models Praha ( místo). - Veletrh Styl-Kabo Brno 2009, 2010, 2011, fórum trendů (na vyžádání pořadatelů zapůjčeny modelové kolekce naší školy). - Mistrovství republiky juniorů aranžérů ( místo, místo, x 2. místo, x 1. místo, 2x 2. místo, 1x 3. místo, x 1. místo, 2x 2. místo, 2x 4. místo, x 1. místo ). - Prostějovská zlatá jehla (v roce 2007, a 2. místo, 2012 cena poroty, místo a cena poroty). - Doteky módy Prostějov ( místo, místo, a 5. místo, 2013 a 2014 postup do finále a pamětní listy, 2015 postup do finálového kola a pamětní listy). - Fatima Junior Trenčín (v roce 2007 hlavní cena Top model roku). - Fashion Games Praha ( místo, místo, 2013 cena poroty). - Freeport Fashion Academy ( účast 5 žáků) - Unilever Internacional Schools Art Projekt. - Škola se účastní na celé řady výtvarných happeningů. - V posledních letech pořádala škola několik samostatných výstav, například v Lázních Hodonín. - Každoroční účast ve Středoškolské odborné činnosti (nejvýraznějším úspěchem byl postup žáků školy až do mezinárodního kola této soutěže, které se konalo v USA, každý rok přední umístění v krajských i celonárodních kolech například v roce místo v národním kole a oceněná žákyně zařazena mezi třicet nejúspěšnějších žáků Jihomoravského kraje, místo v krajském kole, 2013, 2014 a 2015 postup do krajského kola, 3x 4. místo a 2x 5. místo), atp. - Pravidelnými účastníky soutěží jsou i žáci technických oborů soutěže ve výpočetní technice (např. 2. místo soutěž v programu Siemens SINUTRAIN OPERATE na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, soutěž v programování v Solid CAM, v modelování SolidWorks), soutěže v matematice (Logická olympiáda, Matematický klokan). - Celostátní matematická soutěž v roce 2015 získali žáci 2. a 3. místo. 2

5 - V prosinci 2010 se stal absolvent naší školy (v současné době absolvent Akademie výtvarných umění v Bratislavě) finalistou prestižní soutěže Top designér pro rok Uznáním práce školy v těchto oblastech byla i nominace školy do kulturní části reprezentace Jihomoravského kraje v srbském regionu Šumadija v Kragujevaci v květnu Škola zhotovila na žádost Velvyslanectví České republiky Canberra národní kroje pro kulturní a společenské akce pořádané tímto velvyslanectvím. - V červnu 2007, 2009, 2010, 2012, 2014 a 2015 dostala škola možnost prezentovat svoji činnost na dnech otevřených dveří KÚ Jihomoravského kraje. - V červnu 2009 prezentovala škola svoji tvorbu pro prezidentský pár a hejtmana Jihomoravského kraje. - Pravidelně spolupracuje škola s odborem vnějších vztahů Jihomoravského kraje na prezentačních akcích kraje. Znalosti, zkušenosti a dovednosti z výše zmiňovaných aktivit uplatňuje škola i při zpracování a realizaci projektů, např. projekt v rámci fondu mikroprojektů společenství INTERREG IIIA Avantgardní a modelová tvorba SOŠ oděvní Strážnice, projekt v rámci programu Sokrates FM-EHP/Norska Módní výstřelky našich předků nebo projekt Hledáme inspiraci u přátel v rámci programu Do světa vyhlašovaného Jihomoravským krajem. Škola se účastní i projektu Nová závěrečná zkouška, jehož podstatou je jednotné zadání závěrečných zkoušek v oboru Aranžér, dále škola realizovala několik projektů v oblasti prevence rizikového chování (sociálně-patologických jevů), např. adaptační program Most. Každoročně realizuje škola vlastní projekt Podpora zájmových aktivit žáků v oblasti oděvního návrhářství a navazujících činností. V posledních dvou letech se škola zapojila do projektu Moje volba moje budoucnost. Partnery byly vybrané střední školy, Hospodářská komora a Svaz průmyslu ČR. Cílem projektu bylo představit žákům základních škol odvětví průmyslu, která pociťují nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. Jedním z těchto odvětví je i oděvní a textilní průmysl. V roce 2012 až 2014 se SOŠ oděvní a SOU Strážnice (následně SŠ Strážnice) zapojila do projektu EU peníze středním školám v rámci OPVK. Pracoviště J. Skácela realizovalo v posledních letech například projekty Společné vzdělávání pro budoucnost, Revitalizace zeleně v areálu SOŠ Strážnice, Regenerace objektů SOŠ Strážnice, projekt Pohyb nás spojuje, Zvýšení kvality vzdělávání na SOŠ Strážnice (OPVK) a projekt Areál volného času a sportu při Baťově kanále. Pokračovala spolupráce školy se základními a středními školami v Trnavském kraji (Slovenská republika), která započala projektem Hledáme inspiraci u přátel v rámci programu Do světa vyhlašovaného Jihomoravským krajem. Partnerskou školou ze Slovenska se stala Stredná škola umelecko-priemyselná Hlohovec, která vyučuje obdobné obory jako Střední škola Strážnice. Škola dále spolupracuje se Střední odbornou školou ze Staré Turé. V rámci přijímacího řízení v oborech vzdělání Modelářství a návrhářství oděvů a Grafický design zůstává počet přihlášených oproti minulým letům na stejné úrovni (mírné navýšení). Počet žáků nastupujících do prvního ročníku oboru Oděvnictví byl k 1. září 30. Počet přihlášek do oboru Aranžér zaznamenal oproti loňskému roku pokles o 10 žáků. Na pracovišti J. Skácela bude ve školním roce 2015/2016 otevřena jedna třída oboru Strojírenství a jedna třída oboru Technické lyceum. Ani v letošním roce nebyli přijímáni žáci do oboru vzdělání Podnikání (denní forma vzdělávání). Celkově je výsledek přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 odpovídající malému počtu žáků vycházejících z devátých ročníků základních škol v okrese Hodonín. Škole 3

6 se podařilo etablovat na vzdělávacím trhu jako jednotný celek. O tom svědčí i velmi příznivá zpráva ČŠI. Do vyučovacího procesu se pozitivně promítly nové vyučovací didaktické, technické a počítačové prostředky, strojové vybavení a dílčí organizační změny. Vzrostla metodická úroveň vyučování, což potvrdily i inspekční závěry ČŠI. Z investičních a provozních akcí byla například pořízena IT technika, nový server na pracovišti Úprkova, nový poštovní server, byly realizovány a ukončeny práce na stavebních akcích rekonstrukce učeben teorie na pracovišti J. Skácela, zahájeno bylo budování bezpečnostního systému na pracovišti J. Skácela (škola měla zažádáno o dotaci z programu MŠMT, ovšem na tu to dotaci dosáhly především základní školy), oprava fasády školy, malování a výměny podlahové krytiny v areálu J. Skácela. Pokračovala a dále se rozvíjela odborná zájmová činnost žáků v oblasti oděvního návrhářství, včetně následné veřejné prezentace. Oblast oděvního návrhářství tak získala pevné místo v činnosti žáků školy. Výsledek se dostavil v podobě umístění na celostátních přehlídkových soutěží a uznání mezi ostatními školami obdobného zaměření. V novém školním roce 2015/2016 nastanou některé personální změny (snížené úvazky, odchod do důchodu), které vyplývají především ze sloučení škol a následného snížení výkonů sloučené školy. V průběhu školního roku se učitelé teoretického a praktického vyučování zúčastnili v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků celé řady akreditovaných vzdělávacích seminářů, školení, kurzů a veletrhů dle svého odborného, příp. všeobecně vzdělávacího zaměření. Celé řady školení a seminářů se zúčastnili i pracovníci ekonomického úseku, hospodářské správy a personalistka. Z celého výčtu lze uvést např.: P. č. Téma - název vzdělávací akce Termín Počet účastníků 1. pololetí 2014/ Systém řádů a směrnic školy Dr. Puškinová, Brno Výběrová řízení, profil zadavatele, E-ZAK JMK, Brno Nová forma maturitní zkoušky manag. škol, Brno Platové předpisy a odměňování pracovníků, Brno Energet. politika JMK, ČSN EN ISO 50001, Hodonín Školení řidičů I Seminář Žák s problémovým chováním, Brno Beseda s psychologem 8/ Školení BOZP a PO - vychovatelé 8/ Školení BOZP a PO hospodářská správa Leden Školení BOZP a PO prakt. vyuč. Úprkova Pedagogický seminář s metodikem prevence Odborný seminář floristiky Asociace SPŠ Staré Splavy Kyberšikana v ICT, Brno, JA Metodik prevence-seminář, Hodonín Seminář MAT, Brno EDU konference, Hradec Králové Seminář Školicí střediska, Znojmo-práce osádek, tachografy CAD Fórum-certifikace, Brno Valná hromada prof. Sdružení Autoškol, Havl. Brod

7 22. Seminář-Metodik prevence, Hodonín Seminář-MZ 2014-Cermat, Brno Povinnosti zaměstnanců stravovacích služeb Krajská konference školního stravování MŠMT - jednotné školení pracovníků zařízení školního stravování Co musí školní jídelna znát o alergenech v potravinách Seminář SAS Brno Seminář pro metodiky prevence, SSŠ Hodonín Strategie vyšetřování šikany, NIDV Brno Licencování produktů Microsoft, MU Brno Seminář pro školní metodiky prevence, Hodonín E-learning HOD ÚZ z ANJ XII/ Prezenční sem. pro HOD ÚZ z ANJ 7.1., E-learning HOD ÚZ z ANJ PUP Novinky účetnictví Po, ing.netoušková Inventarizace majetku, JUDr.Machalová Katalog prací, platové třídy Závislá činnost 2014 (mzdy),ing.kytler pololetí 2014/ Školení BOZP Školení BOZP Novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Školení BOZP a PO provozní zaměstnanci Školení - zákon o veřejných zakázkách 3/ Školení s PČR - AMOK 5/ Školení BOZP a PO provozních pracovníků 4/ BOZP Školení: Dietní stravování a alergeny PDS Tailor Seminář Textil a budoucnost Účetnictví PO 2015-Ing.Netoušková (Ko) Mzdy-závislá činnost-ing.kytler (Ko) Mzdová problematika-ing.klímová (Ko) Workshop s J. Kokešem jarní aranžmá Komentovaná výstava módní návrhářky Matragi Odborné školení pro práci se sítotiskem 5.3., Práva a povinnosti ředitele školy Kariérní systém pedagogických pracovníků Pozitivní řešení konfliktů Asociace škol s výtv. a uměleckořem. obory Komunikace pro vedoucí pracovníky Seminář EU Stres Seminář FYZ-Brno Seminář-Profesní sdružení autoškol-h. Brod Hodnotitel ústní zkoušky z CJL Školení Zadavatel MZ Den bezpečnějšího internetu, Brno Využití velkých a malých míčů - TEV,SSŠ Brno Školení PDS Tailor, Zlín Seminář školní maturitní komisař 2015, Brno Seminář předseda matur. komisí 2015L+P Brno Seminář klima třídy, Břeclav Kariérní systém, NIDV Brno Textil pro budoucnost, Praha Sítotisk, SSŠ Brno

8 37. Hodnotitel ústní zkoušky z CJL Seminář-Profesní sdružení autoškol-h. Brod Prezi-revoluční nástroj pro prezentaci, NIDV SAS, Brno Setkání metodiků prevence, Hodonín V rámci dalšího vzdělávání se tedy učitelé účastnili mnoha školení a seminářů. Velký důraz byl kladen na využití informačních a komunikačních technologií ve výuce. Pedagogičtí pracovníci se účastnili i vzdělávacích akcí, které byly zaměřeny na seznámení se s novými legislativními změnami, byli proškoleni předsedové maturitních komisí. Někteří pracovníci úspěšně ukončili vzdělání k získání odborné kvalifikace, další pracovníci si doplnili pedagogické vzdělání. Vybraní zaměstnanci absolvovali školení řidičů k oprávnění jezdit služebním autem. Řada školení a seminářů sloužila učitelům k prohloubení znalostí z jejich vyučovaných předmětů (např. Sítotisk, PDSTailor, Bezpečný internet, Textil pro budoucnost). Některá školení byla zaměřena pro metodiky prevence ke vzdělávání v rámci prevence rizikového chování žáků. I zaměstnanci pracoviště J. Skácela 890 se pravidelně účastní vzdělávacích akcí a seminářů. Cílem je průběžně zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců. Tato oblast byla před sloučením na pracovišti J. Skácela zanedbávána. Pozornost je věnována vzdělávání v oblasti IKT, zejména CAD a CAM systémů, vzdělávání pro oblast autoškoly, výchovného poradenství, prevence rizikového chování, koncepce a metodiky odborného školství aj. Ve školním roce 2014/2015 se učitelé praktického vyučování zúčastnili například školení BOZP a PO, pedagogického semináře, semináře floristiky s J. Kokešem zaměřeného na Vánoce, Velikonoce a semináře úpravy květin pro pokročilé v Brně. Učitelky praktických cvičení oboru GD absolvovaly odborné školení v oblasti sítotisku, inspirací pro učitelky pracující na modelové tvorbě byla komentovaná výstava Blanky Matragi v Praze. K dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků slouží i odborná literatura a odborné časopisy - Burda měsíčník a Marfy, Profi Florista, H.O.M.I.E a Style Guide Německo. Pro obor Oděvní a interiérový design se využívá české periodikum Náš útulný byt a zahraniční časopisy Marfy moda Itálie, V Magazine - USA, pro obor Modelářství a návrhářství oděvů s časopisem Officiel 1000 Models Francie, do výuky anglického jazyka je zařazována práce s časopisem Bridge. Pokračovala spolupráce SŠ Strážnice s Národním ústavem vzdělávání v Praze. V dubnu 2009 byl zahájen tříletý projekt NZZ Nová závěrečná zkouška, který navazuje na projekt Kvalita I, který vyvíjí a realizuje standardizovanou závěrečnou zkoušku v oborech vzdělání s výučním listem. Dne 1. dubna 2012 byl zahájen projekt Nová závěrečná zkouška 2, který podporuje Evropský sociální fond. Tento projekt bezprostředně navazuje na projekt Nová závěrečná zkouška - Kvalita I a umožňuje dokončení reformy závěrečných zkoušek a jejich celoplošné zavedení od školního roku 2014/2015. Zkoušky podle projektu Nová závěrečná zkouška zvyšují kvalitu vyučených a prezentují, co všechno žáci dokážou. Škola spolupracovala s bývalým NÚOV (nyní NÚV) i při zpracovávání školních vzdělávacích programů a je zde uvedena jako příklad dobré praxe. Do učebních osnov jednotlivých oborů byl zařazen program Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí. Tento program je organizován v šestihodinových cyklech pro každý ročník daného oboru. Uvedený cyklus se skládá z následujících tematických celků: Ochrana obyvatelstva za mimořádných situací. Živelní pohromy. 6

9 Havárie s únikem nebezpečných látek. Radiační havárie jaderných energetických zařízení. Praktická cvičení: vznik požáru, evakuační zavazadlo, improvizovaná ochrana osob, chování v případě povodní, poskytování první pomoci (oživování, krvácení, zlomeniny, tepelné poranění, zasažení chemickými látkami, poranění tlakovou vlnou, hromadné neštěstí). Za každý tematický celek odpovídá vždy jeden nebo dva vyučující (garanti tématu). V letošním školním roce byl program zařazen do Plánu práce následujícím způsobem: září čtvrté ročníky, červen první, druhé a třetí ročníky. Na Střední škole Strážnice pracovali pedagogičtí pracovníci v předmětových komisích přírodovědných, ekonomických, odborných (oděvních, strojírenských, výtvarných), společenskovědních předmětů. V rámci praktického vyučování funguje metodická komise aranžování. Jako novinku a velké pozitivum lze hodnotit využívání přenosného počítače ve spojení s dataprojektorem v jednotlivých hodinách. Předmětová komise přírodovědných předmětů vedená Mgr. Vladislavou Dolanovou zastřešuje tyto předměty: Matematika, Chemie, Fyzika, Základy ekologie, Informační a komunikační technologie a Tělesná výchova. Matematika se vyučuje ve všech studijních i učebních oborech s různou hodinovou dotací. Je jedním z volitelných předmětů státní maturitní zkoušky i profilové maturitní zkoušky Z toho důvodu jsou kladeny vysoké nároky nejen na učitele, ale i na žáky. Je třeba, aby se žáci naučili aplikovat získané poznatky při řešení praktických úloh, využívat numerických dovedností i v jiných předmětech (Konstrukce střihů, Chemie, Fyzika atd.) a především v běžném životě. Při hodnocení výsledků společné části státní maturitní zkoušky, které se dosud na naší škole konaly, jsme nabyli přesvědčení, že by si žáci uměleckých oborů neměli volit matematiku jako volitelný předmět státní maturitní zkoušky Odůvodněním je nízká hodinová dotace v matematice u výše zmíněných oborů (5 hodin za 4 roky, zatímco matematika na Technickém lyceu se učí v rozsahu 13 hodin za 4 roky a ve Strojírenství 13 hodin za 4roky). Rozvržení učiva do jednotlivých ročníků je dáno ŠVP. V oborech Technické lyceum a Strojírenství se žáci v předmětu Seminář z matematiky (2 hodiny v 4. ročníku) seznámí se základy diferenciálního a integrálního počtu, což žákům usnadňuje návazné studium na VŠ. Každoročně se účastní dva vybraní žáci z ročníku Celostátní matematické soutěže. V letošním roce se nejlépe umístili Radek Dao (4.TL )- 2. místo a Radek Frolka (4.SpA) - 3. místo v kategorii žáků maturitních ročníků a Petra Jančová (1.SpA) v kategorii 1. Jedenáct žáků školy se přihlásilo do základního kola Logické olympiády, soutěže pořádané Menzou ČR (soutěže se zúčastnilo řešitelů). Velmi pěkného umístění dosáhli Radek Dao ze 4.TL s kvantilem 85,41, Jan Žák ze 4.SpA a kvantilem 81,56 a Drahomír Dlabaja ze 3.SpA s kvantilem 73,06. Chemie se na naší škole nechemického zaměření vyučuje ve všech oborech. Výuka u uměleckých oborů probíhá v 1. a 2. ročníku (celkem 3 hodiny), u oboru Oděvní a interiérový design celkem 3 hodiny ve třetích ročnících. Nabyté poznatky mohou žáci uplatnit v odborném předmětu Oděvní materiály a všeobecně vzdělávacích předmětech Fyzika, Základy ekologie. V rámci výuky jsou prováděna základní laboratorní cvičení v rozsahu vybavení chemické učebny. Výuka je doplňována videoprojekcí k probranému učivu a samostatnými úkoly vypracovávanými s využitím informačních technologií. Chemie v oborech Technické lyceum (celkem 8 hodin ve 4. ročnících), Strojírenství (celkem 2 hodiny v 1. ročníku). Žáci oboru Technické lyceum mohou z chemie maturovat. Cílem předmětu je využít poznatků o chemických látkách, 7

10 jevech, zákonitostech a vztazích mezi nimi v dalším vzdělávání a v praxi, rozpoznat příčiny fyzikálních a chemických vlastností látek a chemických dějů. Vysvětluje souvislost lidského organismu s biochemickými procesy uvnitř organismu a vliv prostředí na zdraví člověka. Podrobně je také probrán problém vlivu chemizace na ekologii životního prostředí včetně možností jeho ochrany. V letošním roce proběhlo pouze školní kolo chemické olympiády pro SŠ s nechemickým zaměřením. Výsledky až na jednu žákyni byly průměrné až horší. Cílem výuky fyziky, která se u uměleckých oborů vyučuje v 1. ročníku, je seznámit žáky se základními fyzikálními jevy, vysvětlit jejich podstatu a zákonitosti, a umět využívat základních matematických operací a postupů při jejich řešení. Fyzika vyučovaná v oborech Technické lyceum (celkem 11 hodin ve čtyřech ročnících), Strojírenství (celkem 8 hodin ve čtyřech ročnících) připravuje jmenované obory pro praxi i studium na vysoké škole technického zaměření, žáci oboru Technické lyceum navíc mohou z fyziky maturovat. Tomu odpovídá rozsah i náplň učiva, oboje je srovnatelné s gymnázii. Nový obor Průmyslový design ve strojírenství je více zaměřen na práci s výpočetní technikou, hodiny fyziky byly kráceny a rozsah i hloubka probíraného učiva úměrně tomu přizpůsobeny. V ostatních oborech je fyzika okrajovým předmětem. Ve všech oborech má fyzika díky svému obsahu úzkou návaznost na odborné předměty, nejužší pak u technických oborů. V letošním roce se neúčastnil žádný žák fyzikální olympiády, ani fyzikálně zaměřených soutěží. Základy ekologie se vyučují v 1. ročníku u všech oborů (s výjimkou 3. ročníku nástavbového studia, jsou zahrnuty v předmětu základy přírodních věd). Učivo navazuje na vědomosti, které žáci získali na základní škole. Snahou je upozornit na současné problémy týkající se životního prostředí a jejich řešení. Předmět Informační a komunikační technologie prohlubuje zájem a znalosti žáků v oboru informačních a komunikačních technologií a směřuje k účelnému využívání počítače a jeho možností v budoucí pracovní i soukromé sféře působení každého jednotlivce. Výuka je zaměřena na teoretickou i praktickou znalost hardwarového a softwarového vybavení počítače, využívání síťových možností, sdílení a komunikaci. Důraz je kladen na praktické použití různých aplikačních programů, které jsou často využívány v příslušných profesních oblastech, a to jak programů licencovaných, tak z oblasti freeware. Ve výuce jsou používány moderní výukové technologie. Samozřejmou součástí výuky je vyhledávání a využívání informačních zdrojů s cílem nejen informaci nalézt, ale také ji vyhodnotit a prakticky použít, a to nejen v rámci IKT, ale i v dalších předmětech. Každý žák má k dispozici vlastní pracovní stanici. Pro podporu informační gramotnosti žáků byly zakoupeny notebooky, které je možné přemísťovat do různých tříd a používat je v rámci všech vyučovaných předmětů. Tato možnost je hojně využívána a stala se neodmyslitelnou součástí výuky na naší škole. Ve školním roce 2014/2015 probíhala výuka tělesné výchovy podle učebních osnov a ŠVP, které byly vytvořeny na základě předepsaných požadavků tělesné výchovy na středních školách, s ohledem na možnosti školy a zdravotní potřeby žáků. Těžištěm obsahu tělesné výchovy na naší škole je systém tělesných cvičení, realizovaných v rámci kondičních, kompenzačních a regeneračních činností. Tato cvičení kompenzují jednostranné zatížení při školní a pracovní činnosti, směřují k upevnění zdraví, k rozvoji tělesné zdatnosti a k osvojení daných pohybových dovedností a zručností. Testy tělesné zdatnosti, které plníme dvakrát ročně, trvale ukazují tělesnou kondici v rozsahu úrovně od špatné po průměrnou. Jenom pár žáků dosahuje vynikající úroveň kondice. Lyžařský výcvikový kurz prvních ročníků se uskutečnil od 2.2. do v lyžařském areálu Bílá v Beskydech. Žáci si mohli zvolit lyže i snowboard. Počasí i zasněžení sjezdovky bylo dobré. V rámci mimoškolní tělesné výchovy se v prosinci uskutečnil turnaj ve volejbale, kterého se zúčastnily družstva 3 tříd a to GD4, GD3, GD2. Od března mohli žáci po vyučování navštěvovat posilovnu, do které byly pořízeny nové stroje. Akce pořádané ve školním roce na pracovišti J. Skácela:

11 turnaj v odbíjené, sportovní akce příhraniční spolupráce (projekt) proběhla Jednalo se o utkání v kopané SŠ Strážnice FC Skalica. Mikulášský turnaj v sálové kopané přebor školy se uskutečnil v termínu ; proběhla jednodenní turistická akce Javořina příhraniční spolupráce (projekt OPVK); byl uspořádán turnaj ve stolním tenise celoškolní soutěž. Pod komisi společenskovědních předmětů spadá výuka českého jazyka a literatury, německého jazyka, anglického jazyka, dějepisu, občanské nauky a psychologie. Komisi vede Mgr. Monika Frantová. Dalšími členy komise byli Mgr. Zdeňka Pokorná, Mgr. Petr Stonawski, Mgr. Jarmila Valúchová, Mgr. Veronika Dufková, Ing. Dáša Skenderová (zástup za dlouhodobě nemocnou MVDr. Ludmilu Vajdíkovou), Mgr. Ivana Karolczyková, Mgr. Aleš Malata, Mgr. Dagmar Janíková, Mgr. Aleš Mička. Do výuky společenskovědních předmětů bylo zakomponováno využití didaktické techniky, informačních technologií, internetu apod., a to jednak jako součásti výkladu vedeného vyučujícím, jednak jako významné pomůcky při tvorbě domácích úkolů či samostatných tematicky zaměřených prezentací, které připravují žáci. Výuka českého jazyka a literatury je koncipována v souladu s moderními výukovými metodami a plně orientována na přípravu k maturitní zkoušce a také na další profesní orientaci a další společenské a pracovní uplatnění žáků. Výuka cizích jazyků (konverzace a osvojení gramatických jevů) byla doplňována nácvikem poslechu pomocí audionahrávek a prací s cizojazyčnými časopisy a beletrií. V letošním roce členové komise pokračovali v trendu mezipředmětového propojení výuky jazyků a výuky dějepisu a občanské nauky, a to jako formou žákovských projektů, tak odborných kulturně-poznávacích exkurzí (historické památky a umělecká galerie ve Vídni, Koncentrační tábor Osvětim), které již několik let pravidelně vyučující organizují. Tyto akce jsou realizovány zcela v duchu sentencí rámcových vzdělávacích programů, v nichž je preferována interdisciplinární návaznost. Vzájemné propojení a využití poznatků mezi jednotlivými předměty pomáhá formovat osobnost žáka, jeho názory a postoje k reáliím běžného života, pomáhá mu lépe se orientovat v různých životních situacích, usnadňovat komunikaci s okolím doma i v zahraničí, na základě vlastních zkušeností zaujímat postoje a umět si vytvořit vlastní názor na aktuální společenské problémy. Rozvíjení estetického vnímání je podpořeno pravidelnými návštěvami divadelních představení Slováckého divadla v Uherském Hradišti, Divadélka pro školy Hradec Králové a využíváním kulturní nabídky Kulturního domu Strážničan ve Strážnici, případně organizováním tematických besed a přednášek. Výběr představení byl realizován v souladu s obsahem učiva českého jazyka a literatury. Komise společenskovědních předmětů v letošním roce opět připravila tematické besedy o velikonočním a vánočním zvykosloví. Tyto tradiční besedy byly spojeny s workshopem, na němž se podílely učitelky výtvarných předmětů. Předmětová komise odborných ekonomických předmětů - zahrnovala předměty Ekonomika, Právní nauka, Právo, Účetnictví, Marketing a management, Propagace, Praxe učební, Písemná a elektronická komunikace, Zbožíznalství, Technické kreslení. Komise byla ve školním roce 2014/2015 vedena Ludmilou Mičkovou. Byly vypracovány nové tematické plány jednotlivých ekonomických předmětů v souladu se zpracovanými školními vzdělávacími programy. Se zavedením dataprojektorů do jednotlivých učeben se podstatně zlepšila metodická a odborná úroveň výuky, hojně byly využívány vlastní pracovní texty jednotlivých učitelů při prezentaci učiva, při práci s platnými zákony (Zákon o obchodních korporacích, Živnostenský zákon, nový Občanský zákoník), při sledování informací na internetu souvisejících s probíraným učivem. Při výuce předmětu Písemná a elektronická komunikace se používal softwarový program ATF. V rámci výuky ekonomiky se v březnu 9

12 uskutečnila pro vycházející žáky beseda s pracovníky Úřadu práce Hodonín na téma hledání zaměstnání, uplatnění absolventů škol, rekvalifikace a další služby úřadu práce. Studenti 2. ročníku oboru Podnikání dálková forma vzdělávání absolvovali čtrnáctidenní odbornou praxi během níž využívali poznatků z ekonomických předmětů. Po ukončení vypracovali zprávu z odborné praxe. Během prosince se žáci vybraných tříd s výukou Ekonomiky zúčastnili školního kola 6. ročníku Soutěže Finanční gramotnost vyhlášené MŠMT ČR. Školní a okresní kola byla organizována prostřednictvím soutěžního informačního systému. Nejúspěšnější žáci školního kola vytvořili školní tým, který v reprezentoval školu v okresním kole. Školní tým ve složení Eliška Hetnerovičová, Radka Litvínová, Sabina Maxová (všechny z OD4) obsadil 2. místo v okresním kole soutěže Finanční gramotnost. Předmětová komise odborných oděvních předmětů byla ve školním roce 2014/2015 byla vedena Lenkou Semrádovou. Dalšími členy komise byla P. Sukupčáková, L. Špačková, J. Hasíková, J. Karasová, A. Klásková a I. Horáková. Při práci se snažíme o návaznost a propojení teoretického a praktického vyučování. Pravidelně rozebíráme náročnost probíraného učiva a výsledky vzdělávání v jednotlivých oborech v návaznosti na znalosti žáků u maturitních zkoušek. Výuka uměleckého oboru Oděvní design a oboru Oděvní a interiérový design probíhala podle schváleného ŠVP. Při výuce předmětů Konstrukce a Modelování oděvů se žáci učí pracovat s CAD systémy, které slouží pro konstrukční a technologickou přípravu výroby. Využíváme převážně PDS Tailor XP a Macenauer. V hodinách odborných oděvních předmětů využíváme pracovní sešity a pracovní listy vytvořené v rámci projektů, a tím se snažíme o zpestření výuky. Dále zařazujeme různé metody výuky s využitím meotaru, dataprojektoru i ukázek z internetu, využíváme i skupinové vyučování, abychom zaujali žáky a udělali pro ně výuku zajímavou. Aby si žáci postupně vytvářeli představy o svém budoucím uplatnění v praxi, absolvovali v rámci teoretického i praktického vyučování odborné exkurze a žáci 2. a 3. ročníku navíc čtrnáctidenní odbornou praxi ve firmách. Zájem o obor podporuje také Soutěž odborných dovedností, které se účastní žáci všech ročníků. Tato soutěž slouží ke vzájemnému srovnání praktických dovedností u žáků jednotlivých oborů. Ve 3. ročníku studia žáci vypracovávají žákovský projekt. Téma mohou volit z nabídky témat, které pro ně vypisují jednotlivé předmětové komise. Bylo vypracováno 9 prací s oděvní tematikou, projekty byly prezentovány před kolektivem spolužáků v hodinách Technologie a Modelování oděvů. Byl vyhlášen dvanáctý ročník soutěže Návrh modelu pololetí pro 1. a 2. pololetí v jednotlivých soutěžních kategoriích. Do soutěže se zapojili převážně žáci uměleckých oborů. Žáci neuměleckých oborů se také mohou zúčastnit této soutěže v kategorii, ve které není prioritní výtvarné provedení návrhů. Vyhlášení nejlepších prací proběhlo na školních akademiích a žáci byli odměněni výtvarnými potřebami a knihami s uměleckou tématikou. Výsledky soutěže i fotografie návrhů jsou zveřejněny na internetových stránkách školy. Členové komise se podíleli také na organizaci 2. absolventské módní přehlídky, která se konala při příležitosti slavnostního předávání maturitního vysvědčení. Tato akce se těšila zájmu rodičů absolventů i veřejnosti. Žákyně 4. ročníku oboru Oděvní design předvedly na přehlídce maturitní práce, které byly na velmi vysoké úrovni jak po stránce náročnosti, tak i kvality provedení. Každá ze studentek měla dále možnost prezentovat své nejlepší klauzurní práce z předcházejících let. Všichni členové komise se během roku aktivně podíleli na zajištění prezentačních, náborových a propagačních akcích školy, připravovali žáky k účasti v soutěžích a podporovali jejich rozvoj v oděvní tvorbě. V letošním školním roce absolvovaly P. Sukupčáková, L. Špačková a L. Semrádová školení v souvislosti s aktualizací programu PDS Tailor a dále L. Špačková a L. Semrádová se zúčastnily konference Textil pro budoucnost v Praze. 10

13 Předmětovou komisi odborných výtvarných předmětů vedla ve školním roce 2014/2015 K. Pražáková, která v měsíci březnu nastoupila mateřskou dovolenou, poté se vedoucím stal J. Miškeřík. Dalšími členy předmětové komise byly Z. Siváková Herníková, B. Borýsková, L. Rašková, H. Olivová, A. Vyskočilová, Z. Pokorná. Členové komise zaštiťovali průběh výuky výtvarných předmětů, vyhodnocovali žákovské soutěže a doporučovali ty nejlepší k dalším účastem v dalších soutěžích, podíleli se na propagaci školy. V 1. pololetí byly pro umělecké obory vypracovány témata klauzurních prací: Studie fotografie (GD1), Kubistické zátiší (GD2), Designový obal na produkt (GD3), Série plakátů k divadlu, baletu (GD4), Abstraktní kompozice přenesená na textil (OD1), Vosková batika na textil (OD2), Kaliko hra s krejčovskými prvky (OD3), Portfolio (OD4) ; ve 2. pololetí: Kresebná studie (GD1), Návrh CD obalu digipack (GD2), Autorská tiskovina (GD3), OD1- Modrotisk, návrh a realizace dekoru (OD1), Módní doplněk taška (OD2), Od Baroka po secesi dámská sukně (OD3). Nejen členové komise se snažili začlenit do tematických plánů oboru Grafický design příležitostnou spolupráci s veřejným sektorem, ze které vznikla řada projektů, z nichž některé se realizovaly: návrh logotypu pro kapelu Morpheus (K. Jordánová, GD4), Návrh logotypu Celé Česko čte dětem (postoupil M. Jurček, GD3), návrh letáku pro Včelařské potřeby Javorník (M. Křenková, GD2), návrh plakátu Velikonoce v šenku (A. Hazuchová, GD4), návrh logotypu neziskové organizace Pavlač, návrh obalové techniky Kazeto, účast v soutěži Máte umělecké střevo (GD1), návrh obalu na cd pro kapelu Potkaní sezóna, v rámci maturitních prací se realizovaly zakázky pro další subjekty (Včelařství Čajka, Svíčky Kománková a další). V 1. pololetí proběhly školní soutěže Naše Bienále pro obor GD a Návrh modelu pololetí pro obor Oděvní design. Návrh modelu pololetí je platformou pro výběr a realizaci módních kolekcí, které školu reprezentují na dalších soutěžích. V soutěži Studentský design 2015 byla prezentována školní práce I. Smrčkové z GD4 (Aranžmá mysliveckého plesu) a práce absolventky K. Vážné z oděvního oboru (Svoboda v poutech). Žáci oboru Oděvní design se zúčastnili soutěže Mladý módní tvůrce ČR Jihlava, kde již poněkolikáté získala naše škola mnohá ocenění, dále soutěží Doteky módy Prostějov, Avantgarda Lysá nad Labem, Textil a oděv Liberec (A. Mariánková, 1. místo,od3), Diamond fashion designer (A. Křepelová, 2. místo, OD3). I letos byli naši žáci zastoupeni na výtvarném sympóziu Kroky v umění. Vyhlášeny byly školní soutěže Návrh modelu pololetí a soutěž pro obor Oděvní a interiérový design IDI Žáci se i letos zapojili do projektu SOČ. Členové předmětové komise připravili aktuální témata týkající se uměleckého zaměření, autoři žákovských projektů, kteří tato témata zpracovali, postoupili do okresního kola (E. Blážová a A. Mariánková OD3, E. Boťánková OID3). Cílem předmětové komise je kultivovat výtvarný projev žáků v prvních ročnících studia a následně je vést k samostatnému grafickému vyjádření založenému na kvalitním estetickém výrazu spojeným se znalostmi základů marketingu a propagace, které se v jejich pracích odráží. Ve srovnání vývoje výuky a realizací v uměleckých oborech je znatelný progres a růst výkonů žáků, který se odráží jak ve spokojenosti zákazníků s vypracovanými projekty, v soutěžních úspěších, tak v rostoucím počtu kvalitních prací. Předmětová komise odborných strojírenských předmětů byla ve školním roce 2014/2015 vedena Ing. Lenkou Příborskou. Komise zahrnuje tyto předměty: CAD systémy, CAM systémy, Elektrotechnika, Informační a komunikační technologie, Mechanika, Počítačová grafika, Počítačový design, Praxe, Řízení motorových vozidel, Konstrukce a provoz zařízení, 11

14 Stavba a provoz strojů, Strojnictví, Strojírenská technologie, Technická dokumentace, Technická fyzika, Technologie, Výpočetní technika. V souladu s ŠVP jednotliví vyučující vypracovali tematické plány. Předmětová komise vypracovávala nový školní vzdělávací program pro obor Technické lyceum. Žáci Technického lycea si můžou volit z profilací Robotizace a Aplikovaná informatika, která zahrnuje 3D grafiku a webové aplikace. Do výuky předmětu CAD systémy, CAM systémy a PDE zavádíme poznatky, které získali učitelé na různých seminářích, školeních a konferencích. V dalších předmětech doplňujeme výuku o využití různých obrázků, animací, videí pro lepší ilustraci a znázornění probíraného tématu. Snažíme se o propojení teoretických předmětů s předměty jako Praxe, CAD systémy a CAM systémy, které danou problematiku vhodně doplňují a prohlubují. V 1. pololetí vyhlašovala komise výsledky soutěže Projekt roku Na prvním místě se umístil Jakub Petrjanoš, žák třídy 4. TL, s prací Lego JediStartfighter, na druhém místě Radek Dao, žák třídy 4. TL, s prací Rubikova kostka a na třetím místě Lukáš Veit, žák 4. TL s prací Sestava kola. V 1. pololetí zorganizovala komise soutěž pro žáky 8. a 9. tříd základních škol s názvem Bajtík V 2. pololetí vyhlásila komise pro žáky, kteří ve školním roce 2015/2016 budou ve ročníku s názvem Projekt roku Byly vyhlášeny 3 kategorie: Všeobecně vzdělávací předměty, Odborné předměty, Počítačová grafika, průmyslový design a CAD. Termín odevzdání je 27. listopadu Na konci 2. pololetí připravila předmětová komise pro žáky 8. tříd základních škol ze Strážnice stanoviště na workshopy. V rámci výuky odborných strojírenských předmětů absolvovali žáci odborné exkurze do podniků Sklárny Květná, Gumex Strážnice, Armaturka Hodonín, T-Machinery Ratiškovice, AVX Bzenec, Kovokon Kunovice, Šroubárny Kyjov, dále pak Strojírenský veletrh, Planetárium v Brně, Integrovaný záchranný sbor Jihomoravského kraje v Hodoníně a ve Veselí nad Moravou. Žáci se zúčastnili soutěží, které prověřily jejich znalosti a dovednosti v programu Sinutrain Operate a SolidWorks. V programech firmy Autodesk tj. AutoCAD, Inventor a 3DsMax, SolidCAM a SolidWorks mají žáci možnost získat mezinárodně platný certifikát. Praktická maturitní zkouška z Informační a komunikační technologie proběhla ve dvou dnech. První den praktické maturitní zkoušky zahrnovaly otázky učivo z předmětu Výpočetní technika, druhý den pokryly otázky učivo z předmětu CAD systémy, CAM systémy a PDE. Pro nově otevíraný obor Technické lyceum zpracovala předmětová komise metodické pokyny pro vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí. U žáků druhých a třetích ročníků proběhly čtrnáctidenní odborné praxe. Žáci vypracovali a odevzdali z této praxe zprávu. Žáci oboru Strojírenství budou ve třetím ročníku vypracovávat žákovský projekt. Pro tyto žákovské projekty byly vypracovány metodické pokyny. Metodická komise aranžování vedená Mgr. J. Stuchlíkovou se ve školním roce 2014/2015 scházela pravidelně podle plánu, popřípadě podle aktuálních potřeb oboru. Projednává se zde zejména příprava soutěží, ať už se jedná o školní soutěž odborných dovedností, různé regionální a zejména celostátní kola soutěže oboru Aranžér v Českých Budějovicích i v Praze. Často se také řeší problematika produktivní činnosti, do které je nutno zapojit aktivně všechny ročníky. Žáci v rámci produktivní činnosti vyráběli netradiční šperky, doplňky do interiéru, dekorovali malbou na vodě svíčky i různé skleněné a porcelánové tácky, vázy, svícny i hrnky. Zhotovili zvonky a rybičky z pedigu, batikované ubrusy a spoustu dalších výrobků určených k prodeji, zejména podzimní, vánoční a jarní aranžmá. V rámci produktivní činnosti byly již tradičně připraveny náročné dekorace na školní módní přehlídku, pro kterou byly připraveny i prostory v kulturním domě ve Strážnici a ve Veselí nad Moravou. Byl rovněž vyzdoben celý kulturní 12

15 dům v Rohatci na Reprezentační ples města. Během školního roku byla několikrát aranžována výkladní skříň v Hodoníně na Národní třídě, pro firmu Fantasy Italia. Před závěrem školního roku byla připravena i výkladní skříň pro firmu Arimo-Modrotisk Strážnice. Kromě těchto činností žáci několikrát upravili i školní výkladní skříň v obchodním domě Danaj ve Strážnici a vyzdobili prostory školy. Letošní ročník celostátní soutěže mladých aranžérů AR Junior 2014 v Českých Budějovicích proběhl již začátkem října. Soutěže se zúčastnilo celkem 18 škol z celé ČR. Naši školu reprezentovalo 10 soutěžních prací v 8 různých disciplínách. V hlavní, povinné disciplíně aranžování výkladní skříně obsadila žákyně třetího ročníku E. Vavříková 1. místo od mladé poroty a 4. místo od dospělých hodnotitelů. Rovněž krásné 1. místo získala žákyně 2. ročníku M. Melichárková v soutěžní disciplíně Úprava stolu pro dvě osoby na téma Historické období. Ve špendlení na živý model jsme obsadili 5. místo. Tato atraktivní disciplína byla předváděna i na celostátní soutěži v březnu v Praze, v rámci mezinárodního veletrhu WORLD OF BEAUTY & SPA. Zde jsme ve velmi silné, vyrovnané konkurenci obsadili 9. a 11. místo. Do Prahy jel povzbudit soutěžící plný autobus spolužáků. Tento zájezd jsme propojili i s krátkou prohlídkou hlavního města a druhý den účastí na veletrhu. V letošním školním roce jsme se zúčastnili i soutěže Čarovné barvy země, kterou již tradičně pořádá Slovanské hradiště v Mikulčicích. Zde naše práce zaujala porotu natolik, že jsme získali 3. místo. Žáci se v průběhu školního roku zúčastnili i několika odborných exkurzí a seminářů. První ročník v říjnu navštívil firmu Sítotisk Strážnice a druhý ročník si prohlédl tradiční výrobu modrotisku ve Strážnici. Žáci všech ročníků měli možnost se dvakrát zapojit do semináře floristiky pod vedením několikanásobného mistra republiky J. Kokeše. Těchto seminářů se zúčastnily i všechny učitelky odborného výcviku. Závěrečné zkoušky proběhly podle jednotného zadání a jsou stále náročnější. Žákům v praktické části přibývá úkolů, které musí ve stanoveném čase splnit, přesto však všichni žáci letošní ZZ zvládli bez závažnějších problémů. V praktickém vyučování u oboru Oděvní design se využívá dostupná šicí a žehlicí technika, která byla zakoupena již v dřívějších letech. Pro výuku praktického vyučování a praxe byla využívaná dílna č. 4. Na dílně č. 3 byl ponechán jeden svazek šicích strojů - jednak pro výuku praktického cvičení a pro předmět Navrhování u oboru Oděvní design. Podle potřeby se v průběhu školního roku dokupují pouze potřebné náhradní díly (např. jehly do šicích strojů, náhradní díly na žehličky, na speciální šicí stroje a žehlicí techniku). Nově byl zakoupen vyšívací stroj pro produktivní činnost. Celé první pololetí školního roku se věnovala pozornost přípravě, nákupu a realizaci modelových kolekcí na soutěž Mladý módní tvůrce v Jihlavě, Textil a oděv Liberec, ve druhém pololetí pro soutěže Doteky módy Prostějov, Prostějovská zlatá jehla, Avantgarda Lysá nad Labem a Diamond Fashion Designer U oboru Aranžér zakoupila škola pro potřebu výuky na dílnách nové pracovní stoly a úložné boxy, které jsou vhodné jak pro kreativní skupinovou práci i individuální přístup k žákům. V prvním pololetí se žáci věnovali přípravě veletrhu vzdělávání, módní přehlídce ve Strážnici, přípravě k soutěži AR Junior České Budějovice a špendlení na živý model v Praze, ve druhém pololetí přípravě módní přehlídky ve Veselí nad Moravou a plesu v Rohatci. Nákladnou akcí je i realizace výzdoby výlohy Danaj Strážnice, firmy Fantasy Hodonín a Modrotisk Strážnice. Úspěchem byla účast v soutěži Čarovné barvy země. Během roku také upravilo zázemí a podmínky pro obor Grafický design zejména v oblasti sítotisku. Dále mohou žáci pro potřeby výuky využívat mobilní počítačovou učebnu a pracovat na PC. Tato práce jim dovoluje propojovat znalosti z teoretických předmětů do předmětů praktických a zároveň je soustavně připravuje na závěrečnou praktickou maturitní 13

16 zkoušku. Bylo zakoupeno veškeré vybavení pro ples školy, na jehož výzdobě se podíleli především žáci třetího ročníku oboru Grafický design pod vedením učitelky praktického vyučování. Žáci druhého ročníku spolu s vyučujícími připravili ze svých prací úspěšnou výstavu s vernisáží v Hroznové Lhotě, žáci prvního ročníku se zúčastnili soutěží Umělecké střevo v Praze, Studentský design 2015 a výtvarného sympozia Kroky k umění. Pro žáky strážnických základních škol připravily učitelky praktického vyučování zájmové workshopy s ukázkami prací jednotlivých oborů. Učivo předmětu Praxe je na pracovišti J. Skácela rozděleno do čtyř ročníků a na několik tematických celků. V prvním ročníku se žák naučí a procvičuje základy ručního obrábění, spojování materiálů a základy strojního obrábění. V druhém ročníku se učí a prakticky provádí základní operace na soustruhu, frézce a strojní brusce. Ve třetím ročníku dále rozšíří své praktické znalosti v práci na soustruhu a frézce, dále získá základní informace a dovednosti spojené s konstrukcí, údržbou, opravou a montáží a na silničních vozidlech. Čtvrtý ročník je věnován kontrole a měření, žák získává informace o práci s měřidly, technologických zkouškách materiálů a o způsobech zjišťování hlavních provozních parametrů silničních vozidel. Produktivní činností žáků SŠ Strážnice - ve školním roce 2014/15 se vyprodukovalo celkem ,- Kč, z toho oděvní obory ,- Kč, obor Aranžér ,-Kč, obor Grafický design 8.980,- Kč. Zakázkové šití vyprodukovalo ,- Kč. Celková částka z produktivní činnosti a zakázkového šití činí ,- Kč. Šlo o výrobky zhotovené na dílnách praktického vyučování a v ateliérech: pracovní pláště pro oděvní, grafické obory a pro obor Aranžér, suvenýry, upomínkové předměty a drobné zakázky. V průběhu celého školního roku se žáci 2., 3. a 4. ročníků podíleli na tvorbě náročných kolekcí. Proběhla odborná praxe žáků 2. a 3. ročníků na provozních pracovištích. Během letošního školního roku žáci oboru Aranžér v rámci produktivní činnosti několikrát aranžovali výkladní skříň pro firmu Fantasy Italia v Hodoníně, Modrotisk Strážnice. V Rohatci připravili celý Kulturní dům pro reprezentační ples. Ve Skalici připravili dekoraci a aranžmá pro módní přehlídku. Rovněž vyrobili dekorace na módní přehlídky ve Strážnici a ve Veselí nad Moravou. Vytvořili podzimní, vánoční i jarní interiérové dekorace, netradiční šperky, závěsné dekorace, mramorované svíčky a skleněné tácky pod svíčky, originální stromky, přání, obrazy, malované hrnky, hedvábné šátky. V závěru roku obnovili nátěry výstavního stánku školy. Počet stanovených souborných prací je ve všech ročnících splněn (tj. 2 souborné práce za školní rok). Dosažené výsledky většinou odpovídají schopnostem žáků a každoročně se objevují stejné chyby (dodržování kvality, technologických postupů, čistota provedení a preciznost). Nejlepšího průměru u oděvních oborů dosáhla třída OD 4 1,93; u oboru Aranžér třída A 2 2,38; u oboru Grafický design GD 1-1,63. Známka ze souborné práce je důležitou známkou a započítává se do klasifikace v daném období. Školní kolo soutěže odborných dovedností a znalostí se uskutečnilo postupně v průběhu školního. Cílem této soutěže je prověření teoretických a praktických znalostí žáků oboru Aranžér a praktických dovedností ostatních oborů. U oděvních oborů zpracovávali žáci druhého ročníku propagační tašku školy, žáci třetího a čtvrtého ročníku pracovní pláště. Grafické obory tvořily propagační předměty pro prezentaci školy a obor Aranžér podklady pro soutěž AR Junior. Soutěže se zúčastnili všichni žáci jednotlivých tříd. Nejlepší žáci byli odměněni. 14

17 Výuka textilních a jiných technik jako nadstandard k odbornému výcviku probíhala dle zpracovaných učebních plánů jednotlivých technik. Výuku zajišťovaly učitelky odborného výcviku. Každé pololetí dostávají žáci, kteří zvládli nejlépe danou techniku, osvědčení o absolvování kurzu. V tomto školním roce se vyučovaly tyto techniky: malování na hedvábí, batikování, enkaustika, základy ručního šití, tisk na grafickém lisu, ruční výroba papíru, modeling a modelová tvorba. Celkem bylo vydáno 46 osvědčení za 1. pololetí školního roku a 34 osvědčení za 2. pololetí. Odborné praxe (pracoviště Úprkova) oborů vzdělání s maturitní zkouškou (Oděvnictví, Podnikání, Oděvní design a Grafický design) probíhaly dle plánu odborných praxí v plánu práce školy. Třídy PD 2, OGD 2, OGD 3, OID3 měly čtrnáctidenní praxi zaměřenou na odborné předměty související se svým oborem studia. Po skončení odborné praxe žáci odevzdali zprávu vypovídající o tom, jaké bylo zaměření praxe a co tato praxe dala žákovi navíc ke standartní výuce. Žáci dálkového studia (PD 2) vykonali praxi v různých firmách s odlišným předmětem podnikání. S jejich prací byli ve firmách spokojeni, docházka byla bez absence. Žákyně oboru OD byly provozními organizacemi hodnoceny kladně. Po ukončení praxe žákyně odevzdaly podklad k docházce a hodnocení od provozních organizací. Tato hodnocení jsou kladná a uspokojivá. Všechny žákyně si samy zajistily organizaci, ve které vykonávaly odbornou praxi - v prodejnách textilu nebo galanterie, na šicích dílnách. Při práci na šicích dílnách se žákyně věnovaly opravám hotových oděvů, byly zapojeny do pásové výroby, ale dostaly se i k navrhování drobných výrobků. Při práci v prodejnách se věnovaly obsluze zákazníka a práci ve skladu. Téměř všechny žákyně byly spokojené s pracovním kolektivem a přístupem svých nadřízených. Zpětnou vazbou bylo nabytí nových znalostí a zkušeností. Procvičily si komunikaci s lidmi a spolupráci v pracovním kolektivu. Kontrola všech žákyň v průběhu odborné praxe byla vykonána. Docházka u těchto žákyň byla v pořádku, individuální nedostatky byly konzultovány a řešeny. Odborné praxe žáků oboru Grafický design proběhly podle stanovených a určených požadavků. Žáci byli osobně i telefonicky zkontrolováni na pracovišti. S problémem zajištění odborné praxe jsme se nesetkali, žáci si sami bez problému zajistili a vyhledali pracoviště, na kterém plnili odbornou praxi reklamní agentury, grafická studia. Žáci na své pracoviště docházeli na včas, své povinnosti a práci si svědomitě plnili. Zaměstnavatelé ocenili snahu žáků získat nové poznatky. Žádná negativní zpráva ze strany žáků ani zaměstnavatelů nepřišla. V oboru Oděvní a interiérový design si všichni žáci rovněž zajistili pracoviště odborné praxe samostatně. Navštívili jak firmy se zaměřením na oděvní a textilní výrobu či obchod, svatební salony, ale i interiérovou a designovou tvorbu, prodejny nábytku. Docházka byla bez absence, chování a pracovní nasazení žáků bylo hodnoceno kladně. Z hodnocení odborné praxe organizacemi a firmami nebyl zaznamenán negativní postřeh - v hodnocení naopak převládá spokojenost s žáky a jejich přístupem k práci. Získané zkušenosti se žákům budou hodit v hledání pracovních míst po ukončení studia. Odborná praxe je velmi prospěšná a o to příjemnější je, když slyšíme na naše žáky pozitivní ohlas. Rozšířil se registr firem a organizací, se kterými už delší dobu spolupracujeme při zabezpečování odborné praxe žáků. Odborná praxe na pracovišti J. Skácela 890 probíhá ve výrobních podnicích převážně strojírenského zaměření. Žáci oboru Strojírenství absolvují odbornou praxi ve druhém a třetím ročníku v rozsahu dvou týdnů. 15

18 Ve školním roce 2014/2015 absolvovali odbornou praxi žáci tříd 2.Sp, 3.Sp/A a 3. Sp/B. celkem 69 žáků. Všichni žáci absolvovali praxi v řádném termínu. Kontrola praxe byla prováděna osobně (7 žáků) a telefonicky (20 žáků) a nebyla shledána žádná závada. Provozní organizace naše žáky hodnotily převážně kladně. Po ukončení odborné praxe žáci odevzdali závěrečnou zprávu a doklady o docházce a hodnocení od provozní organizace. V několika případech projevily firmy zájem o naše žáky na brigádu v době prázdnin. Odborné exkurze žáků na pracovišti Úprkova plánované v rámci praktického vyučování v tomto školním roce byly pro žáky velkým přínosem a tak jako každý rok i letos jsme s exkurzemi spokojeni. Druhý ročník oboru Modelářství a návrhářství oděvů navštívil firmu Arikos ve Strážnici, kde se dopodrobna seznámil s přednostmi, ale i problémy průmyslové výroby hotovení košil. Třetí a čtvrtý ročník tohoto oboru absolvoval exkurzi do dílny Lidové tradice a řemesla v Uherském Ostrohu. Firma se zabývá zpracováním krojů, krojových doplňků a tradiční lidovou tvorbou. Žáci prvního ročníku, druhého a třetího ročníku oboru Oděvní a interiérový design navštívili Mobitex Brno - mezinárodní veletrh nábytku a interiérového designu a odborné exkurze v obchodním centru IKEA Brno. Třída OID3 navštívila firmu Alnus Strážnice, která se zabývá výrobou kuchyní, seznámili se zde s výrobou interiéru a módními trendy v této oblasti Výběr žáků ze tříd A1, A2, A3 se zúčastnil soutěže AR Junior České Budějovice a World of beuty a SPA Praha. Druhý ročník oboru Aranžér absolvoval navíc exkurzi do Modrotisku ve Strážnici a žáci prvního ročníku exkurzi do Sítotisku ve Strážnici. Žáci oboru Grafický design v prvním ročníku absolvovali exkurzi Sítotisku Vávra ve Strážnici, druháci navštívili Litografickou dílnu v Hroznové Lhotě. Exkurze do litografické dílny Františka Pavlici v Hroznové Lhotě byla přínosná pro žáky především z toho důvodu, že mohli přímo v praxi vidět a také si vyzkoušet techniku litografie. V rámci teoretického vyučování navštívili vybraní žáci z uměleckých oborů Designblok v Praze, kde shlédli expozice uměleckého designu českých i předních zahraničních tvůrců. V dubnu vycestovali žáci prvního až třetího ročníku oboru Grafický design na jeden den do Zlína, kde probíhal Zlín Design Week. Součástí této rozsáhlé akce byly odborné konference, výstavy na Zlínském zámku, akce v City modulech na náměstí, řada instalací ve veřejném prostoru, videomappingy, party aj. V červnu navštívili žáci prvních až třetích ročníků oboru Modelářství a návrhářství oděvů kostymérnu Slováckého divadla v Uherském Hradišti. Zde viděli jejich modelovou tvorbu, seznámili se s novými materiálovými trendy a s používanými technologickými postupy zpracování. Odborné exkurze žáků na pracovišti J. Skácela ve školním roce 2014/2015 se žáci pracoviště J. Skácela 890 účastnili celkem 35 odborných exkurzí. Všechny třídy navštívily MSV 2014 Brno. Velmi přínosnou exkurzí byla návštěva žáků 4. ročníků v JMA Hodonín ukázka výrobního sortimentu a slévárenských technologií. Jedna třída navštívila firmu Gumex, s.r.o. Strážnice. Žáci se zde seznámili s novým pracovištěm CNC strojů, skladovým hospodářstvím i historií firmy. První ročníky navštívily Hvězdárnu Brno (nové planetárium). Žáci prvních ročníků taktéž navštívili firmu T-Machinery Ratíškovice výroba zařízení pro důlní těžební průmysl. Dvě třídy třetích ročníků byly ve firmě AVX Bzenec, zaměřené na výrobu elektronických součástí. Třídy 3.Sp/A a 3.Sp/B navštívily taky firmu Kovokon Kunovice a ve stejný den navíc i firmu Aircraft Industries, a.s. Kunovice. Třídy 1.Sp/A a 1. Sp/B v rámci vzdělání v oblasti ochrana obyvatelstva navštívily Hasičský záchranný sbor Hodonín proběhly zde ukázky hasící a vyprošťovací techniky a poskytování první pomoci. Pro žáky byly zajímavé taky exkurze ve firmách Šroubárny Kyjov a Pivovar Litovel. 16

19 V oblasti exkurzí je kladen důraz na vazbu k odborným (CAD, CAM SPS, STT, TEK, STR, PRa), ale i všeobecně vzdělávacím předmětům (FYZ, CHE, IKT, ZAE). Ze strany podniků se dál zvýšil zájem a ochota žákům ukázat jejich výrobní provozy souvisí s obecným nedostatkem technicky vzdělaných lidí v ČR. V současné době má pracoviště J. Skácela zpracován plán odborných exkurzí pro školní rok 2015/2016. Jedná se zejména o firmy, které mají zájem o naše absolventy. Navštívené výstavy a podniky - viz kapitola 8.3 Přehled odborných exkurzí. Žákovské projekty organizované vedením školy vypracovalo celkem 44 žáků ze tříd OID 3 a OGD 3. Žáci si vybrali téma své práce z návrhu jednotlivých metodických komisí, nebo si navrhovali vlastní témata Termín odevzdání u třetích ročníků byl stanoven na a obhajoby probíhaly od Součástí žákovského projektu byla obhajoba před třídou a stanovení celkového hodnocení. Žáci byli seznámeni s hodnocením svých prací, s připomínkami k vypracování a s tím, do kterého předmětu byla známka započítaná. Nejlepší práce byly přihlášeny do školního kola Středoškolské odborné činnosti. Školní kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ) proběhlo Porota vyhodnotila 10 nejlepších prací (viz tabulka). Sedm prací doporučila k postupu do okresního kola soutěže, které se konalo na SZŠ Brno, Jaselská. V okresním kole 1. místo a postup do krajského kola získal Martin Uhlík (2.Sp), 2. místo obsadila Anna Mariánková (OGD3), Eva Blážová (OGD3) a dvojice Jan Různa (3.SpB), Lukáš Raška (3.SpA). Na čtvrté příčce se umístila Eva Boťánková (OID3). Dne se konalo krajské kolo SOČ na Gymnáziu Brno, tř. Kpt. Jaroše 14. Zde školu reprezentoval Martin Uhlík s prací Tvorba 3D modelu auta Audi R8 zařazenou do oboru 9 Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design. Na podporu zájmových aktivit žáků v oblasti oděvního návrhářství a navazujících činností v podmínkách školy se pokračovalo v realizaci vypracovaného projektu, který analyzuje oblast teoretických vědomostí a předpoklady pro oděvní návrhářství, praktické dovednosti zhotovování modelů tvorbu kolekcí, modeling a předváděcí akce. Na podporu první části projektu byla vyhlášena soutěž Návrh modelu pololetí. Z přihlášených prací porota vyhodnotila nejlepší návrhy a žáky ocenila věcnou odměnou na slavnostním ukončení pololetí za účasti žáků a pedagogických pracovníků školy v prosinci a v červnu letošního školního roku. V měsíci lednu 2015 proběhla pracovní schůzka k výběru přihlášených modelů a kolekcí pro rok Žáci ve spolupráci a pod vedením učitelů praktického vyučování vytváří nové modely a kolekce do soutěží. Nové modelové kolekce jsou připravovány pro soutěžní i společenské akce. Ve školní odborné porotě spolupracovali při vyhodnocení nejlepších modelů učitelé výtvarných předmětů a učitelky praktického vyučování. Soutěže, pro které jsou modely a modelové kolekce připracovány: Mladý módní tvůrce ČR Jihlava, Doteky módy Prostějov, Prostějovská zlatá jehla, Avantgarda Lysá nad Labem, Studentský design a soutěž Oděv & Textil, Liberec 2015, Diamond Fashion Designer Výsledky soutěží jsou uvedeny na jiném místě této zprávy. Činnost modelingu byla zahájena konkurzem, který se konal 9. září 2015 v tělocvičně naší školy. Schůzky probíhaly pravidelně každé úterý od hodin. Při pořádání velkých módních přehlídek SŠ Strážnice vypomohli i absolventi naší školy. Spolupráce s absolventkou Radkou Grulichovou probíhala v oblasti kadeřnických a kosmetických služeb. Dne proběhl konkurz na kosmetičku a kadeřnici modelingu. Osnova modelingové činnosti: Nácvik chůze a choreografií k jednotlivým modelovým kolekcím. 17

20 Příprava a nácvik účesů a líčení na soutěže. Základy líčení. Péče o vlasy. Účast na prezentačních akcích. Prezentace školy probíhá formou velkých módních přehlídek, kde škola dlouhodobě spolupracuje se soukromým sektorem. Prezentační akce a soutěže jsou pro školu přínosem a reklamou. Tvůrčí práce žáků školy se stále setkává s velkým obdivem a úspěchem. Letos jsme opět uspořádali v prostorách Střední školy Strážnice módní přehlídku absolventů oděvního designu. Prezentační akce a soutěže Střední školy Strážnice v modelové tvorbě 2014/2015: Textil a oděv Liberec Veletrh vzdělávání Hodonín Veletrh vzdělávání Břeclav Veletrh vzdělávání Brno Módní přehlídka SŠ Strážnice Mladý módní tvůrce ČR Jihlava Módní přehlídka na plese SŠ Strážnice Prezentace středních škol v OC Olympia Brno Módní přehlídka SŠ Strážnice ve Veselí nad Moravou Doteky módy Prostějov předkolo soutěže Avantgarda Lysá nad Labem Módní přehlídky Lázně Hodonín Prostějovská zlatá jehla Doteky módy Prostějov galavečer Módní přehlídka pro město Strážnice Módní přehlídka Hodonín Módní přehlídka na dnu otevřených dveří Jihomoravského kraje v Brně Módní přehlídka absolventů SŠ Strážnice Prezentační akce, soutěže a činnosti oboru Aranžér 2014/2015: Září Na začátku školního roku byly upraveny společné školní prostory, nástěnky a jídelna. Rovněž byla nově aranžována výkladní skříň na obchodním domě Danaj ve Strážnici. Byl připraven a doplněn propagační stánek na veletrhy vzdělávání. Byla zahájena výroba propagačních a upomínkových předmětů. Říjen Byl instalován prezentační stánek školy na veletrhu vzdělávání v Hodoníně a v Břeclavi. Produktivní činnost byla zaměřena na období podzimních svátků. Během měsíce byla několikrát připravena ukázka praktických dovedností žáků na dnech otevřených dveří. Listopad Úprava výkladní skříně na obchodním domě Danaj ve Strážnici. Rovněž byla aranžována výloha v Hodoníně na Národní třídě, ve firmě Fantasy Italia. Byl instalován propagační stánek na VV ve Skalici. Probíhala intenzívní příprava na celostátní soutěž AR Junior 2014 v Českých Budějovicích (výsledné umístění: Výkladní skříň Eva Vavříková, A 3 1. místo, Úprava stolu pro dvě osoby Michaela Melichárková, A2, 1. místo, Špendlení na živý model Hana Králíková, A 3, 5. místo). V posledních dnech v měsíci probíhaly přípravy dekorace na módní přehlídku a následná instalace v kulturním domě Strážničan. Prosinec V rámci produktivní činnosti vyrobeny novoročenky - pro pracovníky školy. Aranžována výkladní skříň ve Strážnici. Již tradičně byl seminář floristiky s vánoční tématikou pro žáky i pedagogy. Žáci druhého ročníku si v rámci produktivní činnosti vyrobili závěsné kalendáře. První ročník navodil vánoční atmosféru úpravou jídelny. 18

21 Leden - Výroba náročných dekorací a doplňků na výzdobu Kulturního domu v Rohatci na reprezentační ples města netradiční techniky. Opět se aranžovala aktuální výkladní skříň na OD Danaj. Několikrát byly vystaveny ukázky prací na dnech otevřených dveří. Únor Nově byla instalována v rámci produktivní činnosti výloha v Hodoníně pro Fantasy Italia. Byly vystaveny ukázky prací na dnech otevřených dveří. Byla připravována nová soutěž pro mladé aranžéry v Praze, instalace stánku v OC Olympia Brno. Březen Proběhla v Praze soutěž AR JUNIOR 2014/2015 v rámci výstavy WORLD OF BEAUTY & SPA PRAHA. Jedná se o celostátní soutěž mladých aranžérů. Byla instalována módní přehlídka ve Veselí nad Moravou. Konal se jarní seminář floristiky opět dopoledne pro žáky, odpoledne pro zájemce z řad veřejnosti a pedagogů. Duben Byla aranžována výkladní skříň ve Strážnici v OD Danaj. Proběhla příprava soutěžních prací do nového ročníku výtvarné soutěže Čarovné barvy země, kterou pořádalo Slovanské hradiště v Mikulčicích. Tuto netradiční techniku si prozkoušeli všichni žáci druhého i třetího ročníku. Květen - byly vytapetovány všechny školní výlohy a upraveny panely příprava na praktické závěrečné zkoušky. Začaly práce na soutěž AR Junior 2015 výroba maket a plakátů. Dále byly tvořeny panenky do nové disciplíny pro dětskou nadaci. Byla realizována výzdoba a aranžmá na vernisáži školního fotoklubu ve Velké nad Veličkou. Červen Třída A2 byla na exkurzi ve výrobě modrotisku ve Strážnici. Žáci třídy A2 se rovněž zúčastnili slavnostního vyhlášení soutěže Čarovné barvy země získali třetí místo (Simona Boušková, Kristýna Helešicová). Aranžování výkladní skříně pro Modrotisk Strážnice. Úspěšně proběhly praktické ZZ. Příprava workshopů pro žáky základních škol. Prezentační činnost oboru Grafický design 2014/2015: Říjen až únor výzdoba učebny praktického cvičení, prezentace prací na dni otevřených dveří, prodej a prezentace grafických listů na módních přehlídkách, výroba propagačních a dárkových předmětů pro náborovou činnost školy. Prosinec tvorba barevných linorytů, sítotisků přání, vánoční workshopy pro žáky. Leden tvorba barevných suchých jehel grafické listy, výzdoba KD Strážničan pro školní ples. Únor až březen - tvorba maket výstavního prostoru, tvorba interiérových doplňků, výzdoba učebny praktického vyučování, výroba a ukázka propagačních materiálu pro uchazeče ze ZŠ, velikonoční workshopy, prezentace středních škol v OC Olympia. Březen až červen účast v soutěži Studentský design, Studentské sympózium, instalace výstavy 2. ročníků v Hroznové Lhotě, příprava výstavy maturitních prací Absolvent 2015, workshopy pro žáky základních škol, Máš umělecké střevo Praha soutěž pro žáky středních škol a gymnázií ČR se zájmem o současné výtvarné umění. Finále šestého ročníku soutěže Máš umělecké střevo? letos pořádalo Centrum současného umění DOX ve spolupráci s Národní galerií v Praze, Moravskou galerií v Brně, Lidickou galerií a společností Post Bellum. Téma letošního ročníku bylo Politické umění. Finále soutěže, kterého se zúčastnili i naši žáci se uskutečnilo v Centru současného umění DOX v Praze v pátek 15. května Prezentační akce pracoviště J. Skácela 2014/2015 V říjnu 2014 se strojírenské obory naší školy prezentovaly na 56. ročníku MSV v Brně. V rámci expozice 7. ročníku Veletrhu odborného vzdělávání, který organizoval Jihomoravský kraj, měla škola svůj výstavní stánek. Propagace školy byla zaměřena na odbornou veřejnost, ale taky na žáky 9. tříd, kteří se cíleně Veletrhu odborného vzdělávání zúčastnili. 19

22 Dále proběhla propagace strojírenských oborů na Veletrhu vzdělávání v Hodoníně, Břeclavi a Znojmě a na schůzkách rodičů žáků 9. ročníků základních škol. Na pracovišti J. Skácela bylo zorganizováno celkem 8 dnů otevřených dveří. Zájemci o studium se tak mohli seznámit s vybavením učeben a dílen a s rozsahem výuky ve strojírenských oborech. V červnu 2015 na obou pracovištích proběhly ve dvou dnech workshopy, určené žákům 8. ročníků obou strážnických základních škol. Cílem akce bylo žákům ukázat vybraná pracoviště, seznámit je se vzdělávací nabídkou školy a podchytit jejich zájem o studium technických oborů na naší škole. Součástí akce byly připraveny ukázky činností; žáci si mohli zkusit vyrobit svůj výtvor, ovládat modely průmyslových robotů atd. S pokračováním propagace touto formou bude škola pokračovat i v dalším období a snahou je oslovit základní školy ze širšího okolí. Okresní kolo Středoškolské odborné činnosti se uskutečnilo v Brně. Střední školu Strážnice reprezentovali v oboru 9 Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design Martin Uhlík s prací Tvorba 3D modelu auta Audi R8, Jan Různa a Lukáš Raška s prací Skateboard. Martin Uhlík obsadil 1. místo s postupem do krajského kola a Jan Různa s Lukášem Raškou se umístili na 2. místě. V krajském kole SOČ, které proběhlo v Brně, se Martin Uhlík umístil na pěkném 4. místě. Výchovné poradenství na Střední škole Strážnice se zaměřuje především na prevenci rizikového chování, na práci s třídním kolektivem, žákovským aktivem, ale také věnuje pozornost a individuální přístup potřebným žákům a problémovým situacím. Cílem práce výchovného poradenství je zdravé školní klima a vzájemná spolupráce na kvalitních vztazích mezi žáky, pedagogy, rodiči a veřejností. K dosažení těchto cílů oblast výchovného poradenství spolupracuje s metodiky prevence a společným propojením nabízejí žákům besedy, přednášky, volnočasové mimoškolní aktivity oborného, kreativního i sportovního zaměření. Akce jsou voleny a připravovány tak, aby přispěly k osobnímu růstu žáků, dobrým vztahům, komunikačním dovednostem a vzájemnému pochopení. Nedílnou součástí výchovné oblasti a dobrého klimatu školy je spolupráce s externím psychologem Mgr. Mrkvou a metodikem prevence Mgr. Hilčerem. Školní psychologická poradna nabízí žákům diskrétní možnost se svěřit s osobními problémy, výukovými potížemi a těžkými životními situacemi. Pod odborným vedením a ve spoluprácí s výchovnými poradkyněmi i metodiky prevence se vždy hledá nejvhodnější řešení pro žáky v dané situaci. Poradenská služba je využívána i rodiči a zákonnými zástupci žáků. Adaptační programy a třídnické dny pro první ročníky poskytují novým žákům se snadněji začlenit do života školy, najít mezi spolužáky kamarády, naučit se vzájemné toleranci a spolupráci v kolektivu vlastní třídy, poznat své třídní učitele a školního psychologa, pod jehož odborným vedením tyto dny probíhají. Ve škole pracuje Žákovský aktiv je složen ze dvou zástupců z každé třídy. Schází se k jednání jednou za měsíc (jednou za dva měsíce jsou schůzky společné pro obě pracoviště). Pro členy žákovského aktivu se uskutečnily dva semináře - jeden pod vedením školního psychologa, který byl zaměřen na správnou komunikaci a řešení konfliktních situací, druhy vedly výchovné poradkyně (zaměření na dovednosti vedoucích členů kolektivu). Výchovné poradkyně nabízejí osobní konzultace a pomoc při výběru zaměstnání nebo dalšího studia na VŠ nebo VOŠ. Výchovné poradenství je zapojeno ve spolupráci se žáky do propagačního týmu školy a ve velké míře se podílí na organizování náborové činnosti, pořádání Dnů otevřených dveří, spolupracuje na vernisážích, výstavách a jiných kulturně společenských akcích přispívajících k propagaci školy. 20

23 Náboru do prvních ročníků je tradičně věnována velká pozornost. Nedílnou součástí výchovného poradenství se stala náborová činnost školy. Hlavním cílem těchto aktivit bylo seznámit žáky 9. tříd a jejich rodiče se vzdělávací nabídkou naší školy a to v okolních regionech Veselsko, Hradišťsko, Hodonínsko, Břeclavsko, Brněnsko, Znojemsko, Zlínsko. Škola se prezentovala i na Mezinárodním strojírenském veletrhu Brno a dále se zúčastnila prezentace středních odborných škol v nákupním centru Olympia. K účelům propagace sloužil zajímavě řešený výstavní stánek, nové informační materiály a mírně upraveny byly i webové stránky školy. Aktivně se rovněž škola účastnila všech konaných veletrhů vzdělávání Hodonín, Břeclav, Znojmo, Brno, Skalica na Slovensku a miniburzy škol v Hustopečích. Pedagogové navštěvovali schůzky rodičů žáků 9. tříd na základních školách v okolí (Veselsko, Kyjovsko, Hodonínsko a i schůzek na okresech Uherské Hradiště a Břeclav). Velmi účinné byly již tradičně návštěvy výchovné poradkyně přímo v 9. třídách základních škol, které navštěvovala v hodinách určených k volbě povolání nebo v hodinách občanské nauky. Pro základní školy se konaly v rámci náborových aktivit také módní show ve Strážnici a ve Veselí nad Moravou, ty se již staly tradicí a základní školy se jich vždy účastní v poměrně hojném počtu. Škola pořádala od měsíce října 2014 až do března 2015 dny otevřených dveří pro žáky a jejich rodiče, a to vždy 2 x měsíčně (proběhly i 3x v sobotu). K propagaci a zviditelnění školy přispěli také žáci svými výbornými úspěchy v celé řadě odborných soutěží. O této skutečnosti svědčí celá řada významných ocenění, diplomů, uznání kvality výuky, a také pochvalné články publikované v tisku. V závěru školního roku uspořádala škola zajímavé workshopy pro žáky strážnických základních škol. Žákovský parlament (aktiv) školy zahájil svoji činnost v roce Od této doby prošel určitým vývojem, ke kterému přispěl subprojekt Žákovský parlament a také adaptační projekt Most, které byly realizovány ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Hodonín. Cílem těchto aktivit bylo posílit účast žáků na rozhodování a ovlivňování chodu školy. Tyto dřívější aktivity jsou nyní rozvíjeny tak, aby v každém roce aktiv kvalitně sloužil ke svému účelu, a aby žáci uměli komunikovat nejen mezi sebou ve třídách, ale i se svými pedagogy a s vedením školy. Ve škole pracoval i nadále žákovský aktiv, který se scházel pravidelně 1x měsíčně v aule na odloučeném pracovišti J. Skácela. Postupně však sami žáci, a to i na doporučení školního psychologa, změnili systém schůzek. Členové žákovského aktivu školy se začali scházet samostatně, každá skupina na svém odloučeném pracovišti a 1x za 2 měsíce se setkávali společně opět na pracovišti J. Skácela. Tento systém se osvědčil. Pro členy žákovského aktivu se uskutečnil také jeden seminář se školním psychologem. Byl zaměřen zejména na správnou komunikaci, dodržování pravidel a na řešení konfliktních situací. Seminář v druhém pololetí byl samostatně pro každé pracoviště a veden výchovnými poradkyněmi. Byl zaměřen na interaktivní dovednosti vedoucího člena kolektivu a řešení konkrétních situací daného měsíce. Na semináři byla zvolena nová samospráva žákovského aktivu. Občanské sdružení Spolek přátel SŠ Strážnice se podílí na podpoře vzdělávání, profesní a zájmové činnosti na Střední škole Strážnice. Za jeho činnost odpovídá Pavla Sukupčáková, Marta Kostelanská a Jarmila Karvánková. Každý rok se sdružení řídí rozpočtem, do kterého mohou rodiče žáků denní formy vzdělávání přispět dobrovolným příspěvkem. Mezi základní kategorie výdajů sdružení patří výdaje na módní přehlídky, odměny pro žáky, učební pomůcky, učebnice pro žáky, příspěvky na mimoškolní akce, režijní potřeby, poplatky a poštovné. Z příspěvků byly ve školním roce 2014/2015 kryty náklady na zakoupení a půjčování učebnic a celé řady akcí pro žáky z obou pracovišť školy. Sdružení přispívá na materiální zajištění nadstandardních programů, kurzů a činností výkresy, barvy, lepidla a další potřeby. Ze svých zdrojů hradí i autobusovou 21

24 přepravu na vybrané kulturní akce, přispívá na odměny za reprezentaci školy, knižní odměny, poplatky za přednášky pro žáky, podílí se na úhradě účastnických poplatků na soutěži Mladý módní tvůrce ČR Jihlava, výdajů na zakoupení CD s hudbou pro žáky, hradí cestovné a stravné při účasti žáků na různých akcích za účelem reprezentace školy, přispívá na úhradu poplatků za provoz internetu pro žáky, apod. Spolek přátel SŠ Strážnice je i hlavním partnerem a organizátorem školního plesu. Ve školním roce 2014/2015 pokračovala ve své činnosti i školská rada, která byla zvolena v září 2014 a skládá se z devíti členů. V tomto školním roce se uskutečnila dvě další zasedání, na kterých byly schváleny základní dokumenty školy (školní řád, pravidla pro hodnocení, výroční zpráva, předložena byla finanční zpráva) tak, jak to předepisují školské předpisy. Úkolem školské rady do budoucna zůstává snaha, zvýšit zainteresovanost rodičů na chodu školy. Činnost domova mládeže je velmi pestrá. Vychovatelé diskutují s žáky o besedách a přednáškách uskutečněných v rámci školní výuky, upozorňují na špatné mezilidské vztahy, nebezpečí kouření a drog, šikanu a jiné společenské problémy současné doby. Prostory domova mládeže jsou žákům přístupné ke konání řady aktivit. Nejvíce se využívá posilovna a šicí dílna. Využita je i knihovna, která obsahuje více jak 2000 svazků knih. Žáci mají dvakrát týdně k dispozici tělocvičnu školy. Pravidelně navštěvují kurzy společenské výchovy a tance. V měsíci září proběhly dvě seznamovací vycházky městem, nejen pro žáky prvních ročníků. Příjemné odpoledne strávilo 15 žáků v kuchyňce, kde se seznámili s vařením jednoduchých receptů. Akce Skládáme ubrousky se pro zájem dívek opakovala dvakrát. Zájem byl i o besedu Nehtový design, péče o ruce a nehty, které se zúčastnilo 17 žákyň. Pravidelně jednou měsíčně se koná babinec, kde děvčata diskutují u čaje. Velký zájem byl o exkurzi do výrobny brambůrek Hobža, na kterou se přihlásilo 32 žáků. Akce, která se taktéž bude opakovat, byl volejbalový turnaj DM Strážnice vs. DM Bzenec, v němž naši žáci získali první místo. Závěr kalendářního roku 2014 jsme ukončili příjemným turnajem ve stolním tenise. Začátek roku 2015 jsme nastartovali během po schodech do sedmého patra. Výběh splnil svůj cíl aktivní zapojení a kontrola fyzického fondu. V lednu se ještě děvčata zúčastnila bruslení v Uherském Ostrohu. Při obhajobě prvenství volejbalového turnaje se utkali žáci DM Strážnice a DM Bzenec Přívoz. Naši žáci obhájili vítězství. Velký zájem byl o Besedu s psycholožkou, kdy své problémy s odbornicí konzultovalo 23 žáků. Žáci se rádi zúčastňují sportovních akcí, mezi které patří například Turnaj Kalčo 2015, závod na koloběžkách, či sportovní vyžití na lezecké stěně ve Veselí nad Moravou. Posezením u táboráku s opékáním špekáčků byl ukončen školní rok. Školní jídelna je odběratelem zpravodaje pro školní stravování s názvem Výživa a potraviny, jehož vydavatelem je společnost pro výživu. Zpravodaj uveřejňuje články s aktuálními informacemi z oblasti školního stravování a novelami zákonů v oblasti závodního a školního stravování a hygieny. Součástí odborné literatury jsou metodická doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro školní stravování. Školní jídelna reaguje na podněty ze strany strávníků a zařazuje do jídelníčku strávníků nové receptury pokrmů, při nichž využívá moderních úprav odpovídajících zásadám zdravého stravování. V ekonomické oblasti se škola řídí Zásadami vztahů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací, platnými obecnými a vnitřními předpisy a směrnicemi. Výsledky hospodaření byly zpracovávány měsíčně a byly pravidelně posuzovány z pohledu čerpání přiděleného rozpočtu. Kromě mezitímních závěrek a roční účetní závěrky jsou průběžně zpracovávány výsledky hospodaření podle jednotlivých středisek školy. Dále možnost členění 22

25 na paragrafy, zakázky a podle analytické evidence účtů. Se všemi těmito závěry jsou pravidelně seznamování vedoucí pracovníci na poradách vedení a také ostatní pracovníci na pedagogických radách. Podrobný rozpis hospodaření, který se týká jak kalendářního roku 2014, tak i prvního pololetí kalendářního roku 2015 je zpracován ve dvou samostatných ekonomických zprávách Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. Kontrola vybraných ukazatelů ve vazbě na přidělený rozpočet z hlediska čerpání mzdových prostředků a evidence stavů pracovníků je prováděna měsíčně. Kontrolní činnost na ekonomickém úseku probíhá průběžně podle zpracovaného plánu kontrol. Úsek hospodářské správy zabezpečuje provoz školy včetně části technického zabezpečení akcí pořádaných školou (přeprava osob a materiálu, podpora přípravy expozic, módní přehlídky, prezentace školy aj.). Ve sledovaném období školního roku 2014/2015 průběžně pokračovala příprava a realizace naplánovaných stavebních prací v areálu školy. Šlo například o odvlhčení spodní stavby staré budovy na ulici J. Skácela a opravu učeben a kabinetů, opravy venkovních a vnitřních izolací v učebnách a kabinetech staré budovy na pracovišti J. Skácela. Byla provedena nová venkovní kanalizace a terénní úpravy u budovy, nové podlahy z PVC a dlažby, nové malby. V průběhu celého roku se prováděly opravy maleb a nátěrů na obou pracovištích (učebny, chodby, kabinety, posilovna na domově mládeže, nová vrstva laku v tělocvičně). V oblasti výpočetní techniky byl zakoupen nový grafický software pro 250 PC Adobe, dále nové počítače, tiskárny, kopírka, dataprojektory + notebooky do učeben. V celé budově i na domově mládeže bylo provedeno rozšíření wifi sítě. Byla vyměněna část školního nábytku za nově zakoupený. Pro potřeby praktického vyučování byl zakoupen stolní soustruh, pásová pila, pásové kombinované brusky, klíče, pilníky, měřící přístroje, obráběcí nástroje, elektronické odměřování na soustruh, materiál na obrábění a nástroje a materiál na CNC stroje, byl proveden upgrade některých odborných programů. V srpnu 2015 byly provedeny větší stavební úpravy učeben teorie na pracovišti J. Skácela. Odpovědní pracovníci úseku hospodářské správy se dále zabývají plánováním nového rozmístění a připravou prostor školy, potřebných pro sestěhování na pracoviště J. Skácela 890. Hospodářská správa se podílí na vyhlašování výběrových řízení při pořizování majetku, případně jiných nákupech nebo akcích, vyžadujících tuto specializovanou činnost. K pravidelné činnosti patří zajišťování a provádění školení o bezpečnosti práce, požární ochraně a školení řidičů referentů a také zajišťování všech potřebných revizí a kontrol objektů obou pracovišť školy a jejích zařízení. Pracovníci se účastní školení, seminářů a workshopů vedoucích ke zvyšování úrovně vzdělání provozních zaměstnanců školy. Pracovní náplní úseku je také dohled nad dodržováním bezpečnostních a hygienických norem ve všech prostorách školy a řešení pracovních a školních úrazů. V případě pojistných událostí na majetku školy úsek zajišťuje jejich hlášení a vyřizování ve spolupráci s makléři společnosti CEB Contin (od spol. Respect). V průběhu školního roku 2014/2015 nebyla řešena žádná pojistná událost na majetku školy. 23

26 2 Učební plány oborů vzdělání s maturitní zkouškou a s výučním listem 2014/2015 Název oboru - zaměření KKOV Schváleno MŠMT pod č.j. Schváleno SOŠ pod č.j. Pozn. Grafický design (RVP) SOŠ-GD M/ / Grafický design (ŠVP) 2011/6 907/ GD Modelářství a návrhářství oděvů (RVP) SOŠ-OD M/ / Oděvní design (ŠVP) 2008/12698/ OD Oděvnictví (RVP) SOŠ-OID-2011/ M/ / Oděvní a interiérový design (ŠVP) 6 907/ OID Aranžér (RVP) SOŠ-A H/ / Aranžér propagační tvorba (ŠVP) 2009/6 907/ ARA Podnikání (RVP) SOŠ PD 2009/ L/ / Podnikání dálková forma (ŠVP) 9325/ PD nové Strojírenství M/ / SOŠ/St-376/2011 SP nové Technické lyceum M/ / SOŠ/TL-375/2011 TL nové Strojírenství (RVP) SOŠ/PDS-2013/ PDS M/ / Průmyslový design ve strojír. (ŠVP) / nové Zavedení nových učebních dokumentů k : Název oboru - zaměření Strojírenství (RVP) CAD a CAM systémy ve strojírenství (ŠVP) KKOV Schváleno MŠMT pod č.j M/ / Schváleno SOŠ pod č.j. SŠ-CCS-2014/ / Pozn. CCS nové 3 Údaje o přijímacím řízení 3.1 Údaje o přijímacím řízení na školní rok 2015/2016 (1. kolo) Název oboru - zaměření KKOV Počet přihlášek Počet přijatých (ZL) Počet nových tříd Pozn. Modelářství a návrhářství oděvů M/ ,5 DE Grafický design M/ ,5 DE Oděvnictví M/ ,0 DE Technické lyceum M/ ,0 DE Strojírenství M/ ,0 DE Aranžér H/ ,0 DE Podnikání L/ ,0 DÁ Celkem

27 3.2 Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2015/2016 Obor M/07 MODELÁŘSTVÍ A NÁVRHÁŘSTVÍ ODĚVŮ Obor M/05 GRAFICKÝ DESIGN (denní forma vzdělávání) Modelářství a návrhářství oděvů (82-41-M/07) umělecký obor vzdělání, který je vyučován od podle rámcového vzdělávacího programu Modelářství a návrhářství oděvů (82-41-M/07). Školní vzdělávací program nese název Oděvní design. Grafický design (82-41-M/05) - umělecký obor vzdělání, který je vyučován od podle rámcového vzdělávacího programu Grafický design (82-41-M/05). Školní vzdělávací program nese název Grafický design. I. Předpokládaný počet míst pro přijetí uchazečů do oborů M/07 Modelářství a návrhářství oděvů a M/05 Grafický design ( 60 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění) Pro školní rok 2015/2016 plánuje Střední škola Strážnice otevřít následující obory středního vzdělání s maturitní zkouškou a výučním listem: Název oboru Kód oboru (RVP) Délka studia Forma studia Předp. počet přijímaných žáků Modelářství a návrhářství oděvů M/07 4 roky (MZ) Denní 15 Grafický design M/05 4 roky (MZ) Denní 15 Oděvní a interiérový design M/01 Oděvnictví 4 roky (MZ) Denní 30 Aranžér H/01 3 roky (ZZ) Denní 30 Technické lyceum M/01 4 roky (MZ) Denní 30 CAD a CAM systémy ve strojírenství M/01 Strojírenství 4 roky (MZ) Denní 30 Podnikání L/51 3 roky (MZ) Dálková (nástavba) 30 Počet míst na odvolání ve všech nabízených oborech = 0 Poznámky: MZ - obor středního vzdělání ukončený maturitní zkouškou (čtyřletý studijní obor), ZZ - obor středního vzdělání ukončený závěrečnou zkouškou (tříletý učební obor). Termíny 1. kola přijímacího řízení Talentová zkouška - obory Grafický design a Modelářství a návrhářství oděvů: 6.1., (7.1.) 2015 Uchazeči o denní studium obory Grafický design a Modelářství a návrhářství oděvů předání rozhodnutí:

28 II.1 Kritéria 1. kola přijímacího řízení do oborů vzdělání M/07 Modelářství a návrhářství oděvů a M/05 Grafický design, denní forma vzdělávání, pro školní rok 2015/2016 ( 60 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění) 1. Přijímací zkouška Přijímací zkouška se skládá z testu z obecných studijních předpokladů. Maximální možný počet bodů, kterého lze dosáhnout za přijímací zkoušku je Talentová zkouška Talentová zkouška se skládá ze tří částí: Část přijímacího řízení Maximální možný počet bodů 1. Vyhodnocení domácích prací 20 Praktická talentová zkouška 2. Kresba zátiší Malba na dané téma 20 CELKEM 60 Uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokud dosáhne celkem nejméně 10 bodů. Při dosažení 9 a méně bodů uchazeč nesplnil požadavky talentové zkoušky (nevyhověl podmínkám přijímacího řízení). 3. Znalosti uchazeče z předchozího vzdělání na základě podané přihlášky průměrný prospěch uchazeče z povinných předmětů za první a druhé pololetí osmého ročníku plnění povinné školní docházky (dále jen dvě hodnocená pololetí). Totéž platí pro případné uchazeče z víceletého gymnázia (1. a 2. pololetí srovnatelného ročníku víceletého gymnázia), kteří ukončí povinnou školní docházku. Rozhodující je celkový průměr z povinných předmětů z obou hodnocených pololetí. Celkový průměr se vypočte: - průměrný prospěch z povinných předmětů za první pololetí osmého ročníku (popř. srovnatelného ročníku víceletého gymnázia) - zapíše se (např. 1,00), - průměrný prospěch z povinných předmětů za druhé pololetí osmého ročníku (popř. srovnatelného ročníku víceletého gymnázia) - zapíše se (např. 2,00), - oba průměry se sečtou a dělí dvěma (např. 1,00 + 2,00 = 3,00, 3,00/2 = 1,50). Maximum kladně přidělených bodů = 40. Výpočet bodů je proveden automaticky - modul Přijímací řízení programu SAS. Stupnice bodového hodnocení za průměrný prospěch uchazeče z povinných předmětů za dvě hodnocená pololetí přidělovaná počítačem automaticky, například: Průměrný prospěch uchazeče Počet přidělených bodů 1,00 40,00 bodů 1,50 35,00 bodů 2,00 30,00 bodů 26

29 2,33 26,70 bodů 3,00 20,00 bodů 3,45 15,50 bodů 4,00 10,00 bodů 4,49 5,10 bodů 5,00 0 bodů 4. Další skutečnosti na základě doložených dokladů, které osvědčují schopnosti, vědomosti, talent a zájmy uchazeče: Umístění v okresních a vyšších olympiádách a soutěžích, středoškolské odborné činnosti (SOČ): - 1. místo = + 3 body, - 2. místo = + 2 body, - 3. místo = + 1 bod. Za umístění v okresních a vyšších olympiádách a soutěžích, středoškolské odborné činnosti, lze získat maximálně 5 bodů, např. je-li více dokladů na umístění, tak se body v dané skutečnosti sčítají max. do hodnoty pěti bodů. Maximální počet bodů za další skutečnosti dohromady je tedy 5 bodů. 5. Záporné body: za každou nedostatečnou ve dvou hodnocených pololetích z povinných předmětů = - 5 bodů. II.2 Konečné bodové hodnocení jednotlivých částí přijímacího řízení A. Kladné body: Část přijímacího řízení, kritérium Maximální možný počet bodů 1. Přijímací zkouška Talentová zkouška Vyhodnocení domácích prací 20 Kresba zátiší 20 Malba na dané téma Předchozí prospěch povinné předměty Další skutečnosti 5 CELKEM kritéria 1 až B. Záporné body: Počet záporných Kritérium bodů 5. Záporné body (odečítají se od kladných bodů): Za každou nedostatečnou ve dvou sledovaných pololetích - 5 CELKEM kritérium 5 - xx 27

30 II.3 Postup při rozhodování o přijetí a nepřijetí 1. O přijetí uchazeče rozhoduje bodové pořadí ve zvoleném oboru dané výsledným počtem získaných bodů za jednotlivé části a kritéria přijímacího řízení. Počet přijatých uchazečů je dán max. počtem přijímaných žáků na daný obor vzdělání, pokud uchazeči splnili podmínky pro přijetí do zvoleného oboru studia. 2. Rozhodování o přijetí x nepřijetí při rovnosti bodů nad a pod limitem počtu III. přijímaných žáků na daný obor: uchazeči se ZPS, jsou-li zdravotně způsobilí ke studiu daného oboru, mají přednost, při trvající rovnosti rozhoduje vyšší bodové hodnocení za průměrný prospěch z povinných předmětů za dvě hodnocená pololetí (viz kritérium 3), dále rozhoduje vyšší celkový počet bodů získaných při talentové zkoušce, dále pak nižší počet dostatečných z povinných předmětů ve dvou hodnocených pololetích, dále nižší počet dobrých z povinných předmětů ve dvou hodnocených pololetích, dále rozhoduje lepší průměrný prospěch z matematiky za dvě hodnocená pololetí. Výsledek přijímacího řízení Přijímací řízení může skončit tímto výsledkem: Uchazeč je přijat na základě pořadí stanoveného podle výsledků přijímacího řízení. Uchazeč není přijat pro větší počet uchazečů, kteří lépe vyhověli kritériím přijímacího řízení a získali v rámci přijímacího řízení větší počet bodů. Uchazeč není přijat, protože nevykonal úspěšně talentovou zkoušku M/01 ODĚVNICTVÍ (denní forma vzdělávání) I. Předpokládaný počet míst pro přijetí uchazečů podle oborů a forem vzdělávání ( 60 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění) Pro školní rok 2015/2016 plánuje Střední škola Strážnice otevřít následující obory středního vzdělání s maturitní zkouškou a výučním listem: Název oboru Kód oboru Délka studia Forma studia Předp. počet přijímaných žáků Modelářství a návrhářství oděvů M/07 4 roky (MZ) Denní 15 Grafický design M/05 4 roky (MZ) Denní 15 Oděvní a interiérový design M/01 Oděvnictví 4 roky (MZ) Denní 30 Technické lyceum M/01 4 roky (MZ) Denní 30 Strojírenství M/01 4 roky (MZ) Denní 30 Aranžér H/01 3 roky (ZZ) Denní 30 Podnikání L/51 3 roky (MZ) Dálková (nástavba) 30 Počet míst na odvolání ve všech nabízených oborech = 0 Poznámky: MZ - obor středního vzdělání ukončený maturitní zkouškou (čtyřletý studijní obor), ZZ - obor středního vzdělání ukončený závěrečnou zkouškou (tříletý učební obor). 28

31 Informace o podmínkách pro přijetí podle oborů a forem vzdělávání 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Obory a podmínky Modelářství a návrhářství oděvů M/07, 4-letý s maturitou, DE, ZŠ, A-N, PŠD, PLP-ano, ZPS-ano Grafický design M/05, 4-letý s maturitou, DE, ZŠ, A-N, PŠD, PLP-ano, ZPS-ano Oděvní a interiérový design, 4-letý s maturitou, DE, ZŠ, A-N, PŠD, PLP-ano, ZPS-ano Technické lyceum M/01, 4-letý s maturitou, DE, ZŠ, A-N, PŠD, PLP-ano, ZPS-ano Strojírenství M/01, 4-letý s maturitou, DE, ZŠ, A-N, PŠD, PLP-ano, ZPS-ano Podnikání L/51, nástavbový 3-letý s maturitou, DÁ, VYU, PLP-ne, ZPS-ano Aranžér H/01, 3-letý s výučním listem, DE, ZŠ, A-N, PLP-ano, ZPS-ano DE - denní studium, DÁ - dálkové studium ZŠ - základní škola, VYU - výuční list v 3-letém učebním oboru PŠD - povinná školní docházka PLP - povinná lékařská prohlídka, ZPS - změněná pracovní schopnost A-N - anglický nebo německý jazyk Předp. počet přijímaných Termíny 1. kola přijímacího řízení Přijímací zkouška do oboru Oděvní a interiérový design (23.4.) 2015 II.1 Jednotná kritéria 1. kola přijímacího řízení do oboru vzdělání Oděvní a interiérový design (denní forma vzdělávání) pro školní rok ( 60 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění) 1. Přijímací zkouška Přijímací zkouška se skládá z testu z obecných studijních předpokladů. Maximální možný počet bodů, kterého lze dosáhnout za přijímací zkoušku je Znalosti uchazeče z předchozího vzdělání na základě podané přihlášky průměrný prospěch uchazeče z povinných předmětů za druhé pololetí osmého (resp. předposledního) ročníku a první pololetí devátého (resp. posledního) ročníku plnění povinné školní docházky (dále jen dvě hodnocená pololetí). Totéž platí pro případné uchazeče z víceletého gymnázia (2. pololetí tercie a 1. pololetí kvarty), kteří ukončí povinnou školní docházku. Rozhodující je celkový průměr z povinných předmětů z obou hodnocených pololetí. Celkový průměr se vypočte: průměrný prospěch z povinných předmětů za předposlední ročník (2. pololetí) - zapíše se (např. 1,00), 29

32 průměrný prospěch z povinných předmětů za poslední ročník (1. pololetí) - zapíše se (např. 2,00), oba průměry se sečtou a dělí dvěma (např. 1,00 + 2,00 = 3,00, 3,00/2 = 1,50). Maximum kladně přidělených bodů = 60. Výpočet bodů je proveden automaticky - modul Přijímací řízení programu SAS. Stupnice bodového hodnocení za průměrný prospěch uchazeče z povinných předmětů za dvě hodnocená pololetí přidělovaná počítačem automaticky, například: Průměrný prospěch uchazeče Počet přidělených bodů 1,00 60,00 bodů 1,50 52,50 bodů 2,00 45,00 bodů 2,33 40,05 bodů 3,00 30,00 bodů 3,45 23,25 bodů 4,00 15,00 bodů 4,49 7,65 bodů 5,00 0 bodů 3. Další skutečnosti na základě doložených dokladů, které osvědčují schopnosti, vědomosti, talent a zájmy uchazeče: Umístění v okresních a vyšších olympiádách a soutěžích, středoškolské odborné činnosti (SOČ): - 1. místo = + 3 body, - 2. místo = + 2 body, - 3. místo = + 1 bod. Za umístění v okresních a vyšších olympiádách a soutěžích, středoškolské odborné činnosti, lze získat maximálně 5 bodů, např. je-li více dokladů na umístění, tak se body v dané skutečnosti sčítají max. do hodnoty pěti bodů. Maximální počet bodů za další skutečnosti dohromady je tedy 5 bodů. 4. Záporné body: za každou nedostatečnou ve dvou hodnocených pololetích z povinných předmětů = - 5 bodů, za chybějící ročník základní školy = - 10 bodů. II.2 Konečné bodové hodnocení jednotlivých částí přijímacího řízení A. Kladné body: Kritérium Maximální možný počet bodů 1. Přijímací zkouška Předchozí prospěch povinné předměty Další skutečnosti 5 CELKEM kritéria 1 až

33 B. Záporné body: Kritérium Počet záporných bodů 4. Záporné body (odečítají se od kladných bodů): Za každou nedostatečnou ve dvou sledovaných pololetích - 5 Za chybějící ročník základní školy - 10 CELKEM kritérium 4 - xx II.3 Postup při rozhodování o přijetí a nepřijetí 1. O přijetí uchazeče rozhoduje bodové pořadí ve zvoleném oboru dané výsledným počtem získaných bodů za jednotlivé části a kritéria přijímacího řízení. Počet přijatých uchazečů je dán max. počtem přijímaných žáků na jednotlivé obory, pokud uchazeči splnili podmínky pro přijetí do zvoleného oboru studia. 2. Rozhodování o přijetí x nepřijetí při rovnosti bodů nad a pod limitem počtu přijímaných žáků na daný obor: uchazeči se ZPS, jsou-li zdravotně způsobilí ke studiu daného oboru, mají přednost, při trvající rovnosti rozhoduje vyšší bodové hodnocení za průměrný prospěch z povinných předmětů za dvě hodnocená pololetí (viz. kritérium 2), dále rozhoduje vyšší počet bodů získaných při přijímací zkoušce, při dále trvající rovnosti rozhoduje lepší průměrný prospěch z matematiky za dvě hodnocená pololetí, dále rozhoduje lepší průměrný prospěch z mateřského jazyka (český, příp. slovenský jazyk) za dvě hodnocená pololetí, dále pak nižší počet dostatečných z povinných předmětů ve dvou hodnocených pololetích, dále nižší počet dobrých z povinných předmětů ve dvou hodnocených pololetích. III. Výsledek přijímacího řízení Přijímací řízení může skončit tímto výsledkem: Uchazeč je přijat na základě pořadí stanoveného podle výsledků přijímacího řízení. Uchazeč není přijat pro větší počet uchazečů, kteří lépe vyhověli kritériím přijímacího řízení a získali v rámci přijímacího řízení větší počet bodů. Poznámka: Školní vzdělávací program Oděvní a interiérový design je vyučování od podle rámcového vzdělávacího programu Oděvnictví (31-43-M/01). 31

34 Obor Technické lyceum (78-42-M/01) denní forma vzdělávání I. Předpokládaný počet míst pro přijetí uchazečů podle oborů a forem vzdělávání ( 60 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění) Pro školní rok 2015/2016 plánuje Střední škola Strážnice otevřít následující obory středního vzdělání s maturitní zkouškou a výučním listem: Název oboru Kód oboru Délka studia Forma studia Předp. počet přijímaných žáků Modelářství a návrhářství oděvů M/07 4 roky (MZ) Denní 15 Grafický design M/05 4 roky (MZ) Denní 15 Oděvní a interiérový design M/01 Oděvnictví 4 roky (MZ) Denní 30 Technické lyceum M/01 4 roky (MZ) Denní 30 Strojírenství M/01 4 roky (MZ) Denní 30 Aranžér H/01 3 roky (ZZ) Denní 30 Podnikání L/51 3 roky (MZ) Dálková (nástavba) 30 Počet míst na odvolání ve všech nabízených oborech = 0 Poznámky: MZ - obor středního vzdělání ukončený maturitní zkouškou (čtyřletý studijní obor), ZZ - obor středního vzdělání ukončený závěrečnou zkouškou (tříletý učební obor). Informace o podmínkách pro přijetí podle oborů a forem vzdělávání 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Obory a podmínky Modelářství a návrhářství oděvů M/07, 4-letý s maturitou, DE, ZŠ, A-N, PŠD, PLP-ano, ZPS-ano Grafický design M/05, 4-letý s maturitou, DE, ZŠ, A-N, PŠD, PLP-ano, ZPS-ano Oděvní a interiérový design, 4-letý s maturitou, DE, ZŠ, A-N, PŠD, PLP-ano, ZPS-ano Technické lyceum M/01, 4-letý s maturitou, DE, ZŠ, A-N, PŠD, PLP-ano, ZPS-ano Strojírenství M/01, 4-letý s maturitou, DE, ZŠ, A-N, PŠD, PLP-ano, ZPS-ano Podnikání L/51, nástavbový 3-letý s maturitou, DÁ, VYU, PLP-ne, ZPS-ano Aranžér H/01, 3-letý s výučním listem, DE, ZŠ, A-N, PLP-ano, ZPS-ano DE - denní studium, DÁ - dálkové studium ZŠ - základní škola, VYU - výuční list v 3-letém učebním oboru PŠD - povinná školní docházka PLP - povinná lékařská prohlídka, ZPS - změněná pracovní schopnost A-N - anglický nebo německý jazyk Předp. počet přijímaných Termíny 1. kola přijímacího řízení Přijímací zkouška do oboru Technické lyceum (23.4.)

35 II.1 Jednotná kritéria 1. kola přijímacího řízení do oboru vzdělání Technické lyceum (78-42-M/01) denní forma vzdělávání pro školní rok ( 60 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění) 1. Přijímací zkouška Přijímací zkouška se skládá z testu z obecných studijních předpokladů. Maximální možný počet bodů, kterého lze dosáhnout za přijímací zkoušku je Znalosti uchazeče z předchozího vzdělání na základě podané přihlášky průměrný prospěch uchazeče z povinných předmětů za druhé pololetí osmého (resp. předposledního) ročníku a první pololetí devátého (resp. posledního) ročníku plnění povinné školní docházky (dále jen dvě hodnocená pololetí). Totéž platí pro případné uchazeče z víceletého gymnázia (2. pololetí tercie a 1. pololetí kvarty), kteří ukončí povinnou školní docházku. Rozhodující je celkový průměr z povinných předmětů z obou hodnocených pololetí. Celkový průměr se vypočte: průměrný prospěch z povinných předmětů za předposlední ročník (2. pololetí) - zapíše se (např. 1,00), průměrný prospěch z povinných předmětů za poslední ročník (1. pololetí) - zapíše se (např. 2,00), oba průměry se sečtou a dělí dvěma (např. 1,00 + 2,00 = 3,00, 3,00/2 = 1,50). Maximum kladně přidělených bodů = 60. Výpočet bodů je proveden automaticky - modul Přijímací řízení programu SAS. Stupnice bodového hodnocení za průměrný prospěch uchazeče z povinných předmětů za dvě hodnocená pololetí přidělovaná počítačem automaticky, například: Průměrný prospěch uchazeče Počet přidělených bodů 1,00 60,00 bodů 1,50 52,50 bodů 2,00 45,00 bodů 2,33 40,05 bodů 3,00 30,00 bodů 3,45 23,25 bodů 4,00 15,00 bodů 4,49 7,65 bodů 5,00 0 bodů 33

36 3. Další skutečnosti na základě doložených dokladů, které osvědčují schopnosti, vědomosti, talent a zájmy uchazeče: Umístění v okresních a vyšších olympiádách a soutěžích, středoškolské odborné činnosti (SOČ): - 1. místo = + 3 body, - 2. místo = + 2 body, - 3. místo = + 1 bod. Za umístění v okresních a vyšších olympiádách a soutěžích, středoškolské odborné činnosti, lze získat maximálně 5 bodů, např. je-li více dokladů na umístění, tak se body v dané skutečnosti sčítají max. do hodnoty pěti bodů. Maximální počet bodů za další skutečnosti dohromady je tedy 5 bodů. 4. Záporné body: za každou nedostatečnou ve dvou hodnocených pololetích z povinných předmětů = - 5 bodů, za chybějící ročník základní školy = - 10 bodů. II.2 Konečné bodové hodnocení jednotlivých částí přijímacího řízení A. Kladné body: Kritérium Maximální možný počet bodů 1. Přijímací zkouška Předchozí prospěch povinné předměty Další skutečnosti 5 CELKEM kritéria 1 až B. Záporné body: Kritérium Počet záporných bodů 4. Záporné body (odečítají se od kladných bodů): Za každou nedostatečnou ve dvou sledovaných pololetích - 5 Za chybějící ročník základní školy - 10 CELKEM kritérium 4 - xx II.3 Postup při rozhodování o přijetí a nepřijetí 1. O přijetí uchazeče rozhoduje bodové pořadí ve zvoleném oboru dané výsledným počtem získaných bodů za jednotlivé části a kritéria přijímacího řízení. Počet přijatých uchazečů je dán max. počtem přijímaných žáků na jednotlivé obory, pokud uchazeči splnili podmínky pro přijetí do zvoleného oboru studia. 2. Rozhodování o přijetí x nepřijetí při rovnosti bodů nad a pod limitem počtu přijímaných žáků na daný obor: uchazeči se ZPS, jsou-li zdravotně způsobilí ke studiu daného oboru, mají přednost, při trvající rovnosti rozhoduje vyšší bodové hodnocení za průměrný prospěch z povinných předmětů za dvě hodnocená pololetí (viz. kritérium 2), dále rozhoduje vyšší počet bodů získaných při přijímací zkoušce, 34

37 při dále trvající rovnosti rozhoduje lepší průměrný prospěch z matematiky za dvě hodnocená pololetí, dále rozhoduje lepší průměrný prospěch z mateřského jazyka (český, příp. slovenský jazyk) za dvě hodnocená pololetí, dále pak nižší počet dostatečných z povinných předmětů ve dvou hodnocených pololetích, dále nižší počet dobrých z povinných předmětů ve dvou hodnocených pololetích. III. Výsledek přijímacího řízení Přijímací řízení může skončit tímto výsledkem: Uchazeč je přijat na základě pořadí stanoveného podle výsledků přijímacího řízení. Uchazeč není přijat pro větší počet uchazečů, kteří lépe vyhověli kritériím přijímacího řízení a získali v rámci přijímacího řízení větší počet bodů. Obor Strojírenství (23-41-M/01) denní forma vzdělávání I. Předpokládaný počet míst pro přijetí uchazečů podle oborů a forem vzdělávání ( 60 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění) Pro školní rok 2015/2016 plánuje Střední škola Strážnice otevřít následující obory středního vzdělání s maturitní zkouškou a výučním listem: Název oboru Kód oboru Délka studia Forma studia Předp. počet přijímaných žáků Modelářství a návrhářství oděvů M/07 4 roky (MZ) Denní 15 Grafický design M/05 4 roky (MZ) Denní 15 Oděvní a interiérový design M/01 Oděvnictví 4 roky (MZ) Denní 30 Technické lyceum M/01 4 roky (MZ) Denní 30 Strojírenství M/01 4 roky (MZ) Denní 30 Aranžér H/01 3 roky (ZZ) Denní 30 Podnikání L/51 3 roky (MZ) Dálková (nástavba) 30 Počet míst na odvolání ve všech nabízených oborech = 0 Poznámky: MZ - obor středního vzdělání ukončený maturitní zkouškou (čtyřletý studijní obor), ZZ - obor středního vzdělání ukončený závěrečnou zkouškou (tříletý učební obor). Informace o podmínkách pro přijetí podle oborů a forem vzdělávání 1) 2) Obory a podmínky Modelářství a návrhářství oděvů M/07, 4-letý s maturitou, DE, ZŠ, A-N, PŠD, PLP-ano, ZPS-ano Grafický design M/05, 4-letý s maturitou, DE, ZŠ, A-N, PŠD, PLP-ano, ZPS-ano Předp. počet přijímaných

38 3) 4) 5) 6) 7) Oděvní a interiérový design, 4-letý s maturitou, DE, ZŠ, A-N, PŠD, PLP-ano, ZPS-ano Technické lyceum M/01, 4-letý s maturitou, DE, ZŠ, A-N, PŠD, PLP-ano, ZPS-ano Strojírenství M/01, 4-letý s maturitou, DE, ZŠ, A-N, PŠD, PLP-ano, ZPS-ano Podnikání L/51, nástavbový 3-letý s maturitou, DÁ, VYU, PLP-ne, ZPS-ano Aranžér H/01, 3-letý s výučním listem, DE, ZŠ, A-N, PLP-ano, ZPS-ano DE - denní studium, DÁ - dálkové studium ZŠ - základní škola, VYU - výuční list v 3-letém učebním oboru PŠD - povinná školní docházka PLP - povinná lékařská prohlídka, ZPS - změněná pracovní schopnost A-N - anglický nebo německý jazyk Termíny 1. kola přijímacího řízení Přijímací zkouška do oboru Strojírenství (23.4.) 2015 II.1 Jednotná kritéria 1. kola přijímacího řízení do oboru vzdělání Strojírenství (23-41-M/01) denní forma vzdělávání pro školní rok ( 60 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění) 1. Přijímací zkouška Přijímací zkouška se skládá z testu z obecných studijních předpokladů. Maximální možný počet bodů, kterého lze dosáhnout za přijímací zkoušku je Znalosti uchazeče z předchozího vzdělání na základě podané přihlášky průměrný prospěch uchazeče z povinných předmětů za druhé pololetí osmého (resp. předposledního) ročníku a první pololetí devátého (resp. posledního) ročníku plnění povinné školní docházky (dále jen dvě hodnocená pololetí). Totéž platí pro případné uchazeče z víceletého gymnázia (2. pololetí tercie a 1. pololetí kvarty), kteří ukončí povinnou školní docházku. Rozhodující je celkový průměr z povinných předmětů z obou hodnocených pololetí. Celkový průměr se vypočte: - průměrný prospěch z povinných předmětů za předposlední ročník (2. pololetí) - zapíše se (např. 1,00), - průměrný prospěch z povinných předmětů za poslední ročník (1. pololetí) - zapíše se (např. 2,00), - oba průměry se sečtou a dělí dvěma (např. 1,00 + 2,00 = 3,00, 3,00/2 = 1,50). Maximum kladně přidělených bodů = 60. Výpočet bodů je proveden automaticky - modul Přijímací řízení programu SAS. Stupnice bodového hodnocení za průměrný prospěch uchazeče z povinných předmětů za dvě hodnocená pololetí přidělovaná počítačem automaticky, například: 36

39 Průměrný prospěch uchazeče Počet přidělených bodů 1,00 60,00 bodů 1,50 52,50 bodů 2,00 45,00 bodů 2,33 40,05 bodů 3,00 30,00 bodů 3,45 23,25 bodů 4,00 15,00 bodů 4,49 7,65 bodů 5,00 0 bodů 3. Další skutečnosti na základě doložených dokladů, které osvědčují schopnosti, vědomosti, talent a zájmy uchazeče: Umístění v okresních a vyšších olympiádách a soutěžích, středoškolské odborné činnosti (SOČ): - 1. místo = + 3 body, - 2. místo = + 2 body, - 3. místo = + 1 bod. Za umístění v okresních a vyšších olympiádách a soutěžích, středoškolské odborné činnosti, lze získat maximálně 5 bodů, např. je-li více dokladů na umístění, tak se body v dané skutečnosti sčítají max. do hodnoty pěti bodů. Maximální počet bodů za další skutečnosti dohromady je tedy 5 bodů. 4. Záporné body: za každou nedostatečnou ve dvou hodnocených pololetích z povinných předmětů = - 5 bodů, za chybějící ročník základní školy = - 10 bodů. II.2 Konečné bodové hodnocení jednotlivých částí přijímacího řízení A. Kladné body: Kritérium Maximální možný počet bodů 1. Přijímací zkouška Předchozí prospěch povinné předměty Další skutečnosti 5 CELKEM kritéria 1 až B. Záporné body: Kritérium Počet záporných bodů 4. Záporné body (odečítají se od kladných bodů): Za každou nedostatečnou ve dvou sledovaných pololetích - 5 Za chybějící ročník základní školy - 10 CELKEM kritérium 4 - xx 37

40 II.3 Postup při rozhodování o přijetí a nepřijetí 1. O přijetí uchazeče rozhoduje bodové pořadí ve zvoleném oboru dané výsledným počtem získaných bodů za jednotlivé části a kritéria přijímacího řízení. Počet přijatých uchazečů je dán max. počtem přijímaných žáků na jednotlivé obory, pokud uchazeči splnili podmínky pro přijetí do zvoleného oboru studia. 2. Rozhodování o přijetí x nepřijetí při rovnosti bodů nad a pod limitem počtu přijímaných žáků na daný obor: uchazeči se ZPS, jsou-li zdravotně způsobilí ke studiu daného oboru, mají přednost, při trvající rovnosti rozhoduje vyšší bodové hodnocení za průměrný prospěch z povinných předmětů za dvě hodnocená pololetí (viz. kritérium 2), dále rozhoduje vyšší počet bodů získaných při přijímací zkoušce, při dále trvající rovnosti rozhoduje lepší průměrný prospěch z matematiky za dvě hodnocená pololetí, dále rozhoduje lepší průměrný prospěch z mateřského jazyka (český, příp. slovenský jazyk) za dvě hodnocená pololetí, dále pak nižší počet dostatečných z povinných předmětů ve dvou hodnocených pololetích, dále nižší počet dobrých z povinných předmětů ve dvou hodnocených pololetích. III. Výsledek přijímacího řízení Přijímací řízení může skončit tímto výsledkem: Uchazeč je přijat na základě pořadí stanoveného podle výsledků přijímacího řízení. Uchazeč není přijat pro větší počet uchazečů, kteří lépe vyhověli kritériím přijímacího řízení a získali v rámci přijímacího řízení větší počet bodů H/01 ARANŽÉR (denní forma vzdělávání) I. Předpokládaný počet míst pro přijetí uchazečů podle oborů a forem vzdělávání ( 60 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění) Pro školní rok 2015/2016 plánuje Střední škola Strážnice otevřít následující obory středního vzdělání s maturitní zkouškou a výučním listem: Název oboru Kód oboru Délka studia Forma studia Předp. počet přijímaných žáků Modelářství a návrhářství oděvů M/07 4 roky (MZ) Denní 15 Grafický design M/05 4 roky (MZ) Denní 15 Oděvní a interiérový design M/01 Oděvnictví 4 roky (MZ) Denní 30 Technické lyceum M/01 4 roky (MZ) Denní 30 Strojírenství M/01 4 roky (MZ) Denní 30 Aranžér H/01 3 roky (ZZ) Denní 30 Podnikání L/51 3 roky (MZ) Dálková (nástavba) 30 Počet míst na odvolání ve všech nabízených oborech = 0 38

41 Poznámky: MZ - obor středního vzdělání ukončený maturitní zkouškou (čtyřletý studijní obor), ZZ - obor středního vzdělání ukončený závěrečnou zkouškou (tříletý učební obor). Informace o podmínkách pro přijetí podle oborů a forem vzdělávání 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Obory a podmínky Modelářství a návrhářství oděvů M/07, 4-letý s maturitou, DE, ZŠ, A-N, PŠD, PLP-ano, ZPS-ano Grafický design M/05, 4-letý s maturitou, DE, ZŠ, A-N, PŠD, PLP-ano, ZPS-ano Oděvní a interiérový design, 4-letý s maturitou, DE, ZŠ, A-N, PŠD, PLP-ano, ZPS-ano Technické lyceum M/01, 4-letý s maturitou, DE, ZŠ, A-N, PŠD, PLP-ano, ZPS-ano Strojírenství M/01, 4-letý s maturitou, DE, ZŠ, A-N, PŠD, PLP-ano, ZPS-ano Podnikání L/51, nástavbový 3-letý s maturitou, DÁ, VYU, PLP-ne, ZPS-ano Aranžér H/01, 3-letý s výučním listem, DE, ZŠ, A-N, PLP-ano, ZPS-ano DE - denní studium, DÁ - dálkové studium ZŠ - základní škola, VYU - výuční list v 3-letém učebním oboru PŠD - povinná školní docházka PLP - povinná lékařská prohlídka, ZPS - změněná pracovní schopnost A-N - anglický nebo německý jazyk Předp. počet přijímaných Termíny 1. kola přijímacího řízení Uchazeči o obor Aranžér: II. Rozhodnutí o nekonání přijímacích zkoušek ( 60 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění) Přijímací zkoušky se na základě Rozhodnutí ředitelky školy č.j. SŠST/66/2015/Ř, ze dne nekonají. Uchazeči jsou o nekonání přijímací zkoušky informování neprodleně po doručení přihlášek ke studiu v pozvánce k přijímacímu pohovoru, ale nejpozději 14 dnů před prvním kolem přijímacího řízení. III.1 Jednotná kritéria 1. kola přijímacího řízení do oboru vzdělání Aranžér denní forma vzdělávání (66-52-H/01) pro školní rok ( 60 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění) 1. Znalosti uchazeče z předchozího vzdělání na základě podané přihlášky průměrný prospěch uchazeče z povinných předmětů za druhé pololetí osmého (resp. předposledního) ročníku a první pololetí devátého (resp. posledního) ročníku plnění 39

42 povinné školní docházky (dále jen dvě hodnocená pololetí). Totéž platí pro případné uchazeče z víceletého gymnázia (2. pololetí tercie a 1. pololetí kvarty), kteří ukončí povinnou školní docházku. Rozhodující je celkový průměr z povinných předmětů z obou hodnocených pololetí. Celkový průměr se vypočte: průměrný prospěch z povinných předmětů za předposlední ročník (2. pololetí) - zapíše se (např. 1,00), průměrný prospěch z povinných předmětů za poslední ročník (1. pololetí) - zapíše se (např. 2,00), oba průměry se sečtou a dělí dvěma (např. 1,00 + 2,00 = 3,00, 3,00/2 = 1,50). Maximum kladně přidělených bodů = 60. Výpočet bodů je proveden automaticky - modul Přijímací řízení programu SAS. Stupnice bodového hodnocení za průměrný prospěch uchazeče z povinných předmětů za dvě hodnocená pololetí přidělovaná počítačem automaticky, například: Průměrný prospěch uchazeče Počet přidělených bodů 1,00 60,00 bodů 1,50 52,50 bodů 2,00 45,00 bodů 2,33 40,05 bodů 3,00 30,00 bodů 3,45 23,25 bodů 4,00 15,00 bodů 4,49 7,65 bodů 5,00 0 bodů 2. Další skutečnosti na základě doložených dokladů, které osvědčují schopnosti, vědomosti, talent a zájmy uchazeče: Umístění v okresních a vyšších olympiádách a soutěžích, středoškolské odborné činnosti (SOČ): - 1. místo = + 3 body, - 2. místo = + 2 body, - 3. místo = + 1 bod. Za umístění v okresních a vyšších olympiádách a soutěžích, středoškolské odborné činnosti, lze získat maximálně 5 bodů, např. je-li více dokladů na umístění, tak se body v dané skutečnosti sčítají max. do hodnoty pěti bodů. Maximální počet bodů za další skutečnosti dohromady je tedy 5 bodů. 3. Záporné body: za každou nedostatečnou ve dvou hodnocených pololetích z povinných předmětů = - 5 bodů, za chybějící ročník základní školy = - 10 bodů. 40

43 III.2 Konečné bodové hodnocení A. Kladné body: Kritérium Maximální možný počet bodů 1. Předchozí prospěch povinné předměty Další skutečnosti 5 CELKEM kritéria 1 až 2 65 B. Záporné body: Kritérium Počet záporných bodů 3. Záporné body (odečítají se od kladných bodů): Za každou nedostatečnou ve dvou sledovaných pololetích - 5 Za chybějící ročník základní školy - 10 CELKEM kritérium 3 - xx III.3 Postup při rozhodování o přijetí a nepřijetí 1. O přijetí uchazeče rozhoduje bodové pořadí ve zvoleném oboru dané výsledným počtem získaných bodů za jednotlivá kritéria. Počet přijatých uchazečů je dán max. počtem přijímaných žáků na jednotlivé obory, pokud uchazeči splnili podmínky pro přijetí do zvoleného oboru studia. 2. Rozhodování o přijetí x nepřijetí při rovnosti bodů nad a pod limitem počtu přijímaných žáků na daný obor: uchazeči se ZPS, jsou-li zdravotně způsobilí ke studiu daného oboru, mají přednost, při trvající rovnosti rozhoduje vyšší bodové hodnocení za průměrný prospěch z povinných předmětů za dvě hodnocená pololetí (viz. kritérium 1), při dále trvající rovnosti rozhoduje lepší průměrný prospěch z matematiky za dvě hodnocená pololetí, dále rozhoduje lepší průměrný prospěch z mateřského jazyka (český, příp. slovenský jazyk) za dvě hodnocená pololetí, dále pak nižší počet dostatečných z povinných předmětů ve dvou hodnocených pololetích, dále nižší počet dobrých z povinných předmětů ve dvou hodnocených pololetích. Poznámka: Školní vzdělávací program Aranžér propagační tvorba je vyučován od podle rámcového vzdělávacího programu Aranžér (66-52-H/01). 41

44 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ (nástavbové studium dálková forma vzdělávání) I. Předpokládaný počet míst pro přijetí uchazečů podle oborů a forem vzdělávání ( 60 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění) Pro školní rok 2015/2016 plánuje Střední škola Strážnice otevřít následující obory středního vzdělání s maturitní zkouškou a výučním listem: Název oboru Kód oboru Délka studia Forma studia Předp. počet přijímaných žáků Modelářství a návrhářství oděvů M/07 4 roky (MZ) Denní 15 Grafický design M/05 4 roky (MZ) Denní 15 Oděvní a interiérový design M/01 Oděvnictví 4 roky (MZ) Denní 30 Technické lyceum M/01 4 roky (MZ) Denní 30 Stojírenství M/01 4 roky (MZ) Denní 30 Aranžér H/01 3 roky (ZZ) Denní 30 Podnikání L/51 3 roky (MZ) Dálková (nástavba) 30 Počet míst na odvolání ve všech nabízených oborech = 0 Poznámky: MZ - obor středního vzdělání ukončený maturitní zkouškou (čtyřletý studijní obor), ZZ - obor středního vzdělání ukončený závěrečnou zkouškou (tříletý učební obor). Informace o podmínkách pro přijetí podle oborů a forem vzdělávání 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Obory a podmínky Modelářství a návrhářství oděvů M/07, 4-letý s maturitou, DE, ZŠ, A-N, PŠD, PLP-ano, ZPS-ano Grafický design M/05, 4-letý s maturitou, DE, ZŠ, A-N, PŠD, PLP-ano, ZPS-ano Oděvní a interiérový design, 4-letý s maturitou, DE, ZŠ, A-N, PŠD, PLP-ano, ZPS-ano Technické lyceum M/01, 4-letý s maturitou, DE, ZŠ, A-N, PŠD, PLP-ano, ZPS-ano Strojírenství M/01, 4-letý s maturitou, DE, ZŠ, A-N, PŠD, PLP-ano, ZPS-ano Podnikání L/51, nástavbový 3-letý s maturitou, DÁ, VYU, PLP-ne, ZPS-ano Aranžér H/01, 3-letý s výučním listem, DE, ZŠ, A-N, PLP-ano, ZPS-ano DE - denní studium, DÁ - dálkové studium ZŠ - základní škola, VYU - výuční list v 3-letém učebním oboru PŠD - povinná školní docházka PLP - povinná lékařská prohlídka, ZPS - změněná pracovní schopnost A-N - anglický nebo německý jazyk Předp. počet přijímaných Termíny 1. kola přijímacího řízení Přijímací zkouška do nástavbového oboru Podnikání (dálková forma) (23.4.)

45 II.1 Jednotná kritéria 1. kola přijímacího řízení do oboru nástavbového studia Podnikání (64-41-L/51) pro školní rok ( 60 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění) 1. Přijímací zkouška Přijímací zkouška se skládá z testu z obecných studijních předpokladů. Maximální možný počet bodů, kterého lze dosáhnout za přijímací zkoušku je Znalosti uchazeče z předchozího vzdělání na základě podané přihlášky průměrný prospěch uchazeče ze všech předmětů za druhé pololetí prvního a druhého (resp. předposledního) ročníku a první pololetí třetího (resp. posledního) ročníku oboru vyučení (dále jen tři hodnocená pololetí). Rozhodující je celkový průměr ze všech předmětů ze tří hodnocených pololetí. Celkový průměr se vypočte: průměrný prospěch ze všech předmětů za první ročník oboru vyučení (2. pololetí) - zapíše se (např. 2,00), průměrný prospěch ze všech předmětů za druhý (předposlední) ročník oboru vyučení (2. pololetí) - zapíše se (např. 2,50), průměrný prospěch ze všech předmětů za třetí (poslední) ročník oboru vyučení (1. pololetí) - zapíše se (např. 3,00), všechny tři průměry se sečtou a dělí třema (např. 2,00 + 2,50 + 3,00 = 7,50, 7,50/3 = 2,50). Maximum kladně přidělených bodů = 60. Výpočet je proveden počítačem automaticky - modul Přijímací řízení programu SAS. Stupnice bodového hodnocení za průměrný prospěch uchazeče ze všech předmětů za tři hodnocená pololetí přidělovaná počítačem automaticky, například: Průměrný prospěch uchazeče Počet přidělených bodů 1,00 60,00 bodů 1,50 52,50 bodů 2,00 45,00 bodů 2,50 37,50 bodů 3,00 30,00 bodů 3,45 23,25 bodů 4,00 15,00 bodů 4,49 7,65 bodů 5,00 0 bodů 3. Další skutečnosti na základě doložených dokladů, které osvědčují schopnosti, vědomosti, talent a zájmy uchazeče: Umístění v okresních a vyšších olympiádách a soutěžích, středoškolské odborné činnosti (SOČ): - 1. místo = + 3 body, - 2. místo = + 2 body, - 3. místo = + 1 bod. 43

46 Za umístění v okresních a vyšších olympiádách a soutěžích, středoškolské odborné činnosti, lze získat maximálně 5 bodů, např. je-li více dokladů na umístění, tak se body v dané skutečnosti sčítají max. do hodnoty pěti bodů. Maximální počet bodů za další skutečnosti dohromady je tedy 5 bodů. 4. Záporné body: za každou nedostatečnou ve třech sledovaných pololetích ze všech předmětů = - 5 bodů. II.2 Konečné bodové hodnocení A. Kladné body: Kritérium Maximální možný počet bodů 1. Přijímací zkouška Předchozí prospěch ze všech předmětů Další skutečnosti 5 CELKEM kritéria 1 až B. Záporné body: Kritérium Počet záporných bodů 4. Záporné body (odečítají se od kladných bodů) Za každou nedostatečnou ve třech sledovaných pololetích - 5 CELKEM kritérium 4 - xx II.3 Postup při rozhodování o přijetí a nepřijetí 1. O přijetí uchazeče rozhoduje bodové pořadí ve zvoleném oboru dané výsledným počtem získaných bodů za jednotlivé části a kritéria přijímacího řízení. Počet přijatých uchazečů je dán max. počtem přijímaných žáků na jednotlivé obory, pokud uchazeči splnili podmínky pro přijetí do zvoleného oboru studia. 2. Rozhodování o přijetí x nepřijetí při rovnosti bodů nad a pod limitem počtu přijímaných žáků na daný obor: uchazeči se ZPS, jsou-li zdravotně způsobilí ke studiu daného oboru, mají přednost, při trvající rovnosti rozhoduje vyšší bodové hodnocení za průměrný prospěch ze všech předmětů za tři hodnocená pololetí (viz. kritérium 2), dále rozhoduje vyšší počet bodů získaných při přijímací zkoušce, při dále trvající rovnosti rozhodne o pořadí lepší průměrný prospěch z matematiky za tři hodnocená pololetí, dále rozhoduje lepší průměrný prospěch z mateřského jazyka (český, příp. slovenský jazyk) za tři hodnocená pololetí, dále pak nižší počet dostatečných ze všech předmětů ve třech hodnocených pololetích, dále nižší počet dobrých ze všech předmětů ve třech hodnocených pololetích. 44

47 III. Výsledek přijímacího řízení Přijímací řízení může skončit tímto výsledkem: Uchazeč je přijat na základě pořadí stanoveného podle výsledků přijímacího řízení. Uchazeč není přijat pro větší počet uchazečů, kteří lépe vyhověli kritériím přijímacího řízení a získali v rámci přijímacího řízení větší počet bodů. 45

48 4 Přehled o výsledcích výchovy a vzdělávání 4.1 Přehled tříd školy Č. Třída Typ Třídní učitel Na počátku šk. roku ( ) Přibylo Ubylo Na konci šk. roku 1 OGD 1 MZ L. Rašková OID 1 MZ L. Semrádová Sp/A MZ I.Karolczyková Sp/B MZ I. Janošková A 1 ZZ M. Zrůnová OGD 2 MZ L. Mičková OID 2 MZ V. Dolanová Sp MZ R. Koryčanská A 2 ZZ A. Gajdíková OGD 3 MZ P. Stonawski OID 3 MZ P. Sukupčáková Sp/A MZ D. Janíková Sp/B MZ A. Mička A 3 ZZ H. Olivová OD 4 MZ J. Miškeřík GD 4 MZ Z. Pokorná Sp/A MZ I. Pavlík Sp/B MZ P. Múčka TL MZ L. Příborská PD 1 MZ P. Pavlica PD 2 MZ M. Frantová PD 3 MZ P. Pavlica Celkem SŠ Strážnice Mezi žáky ve sloupci Ubylo jsou zahrnuti i žáci, kteří přerušili vzdělávání - celkem 1 žák. Dlouhodobé zastupování třídních učitelů: nenastalo 4.2 Údaje o prospěchu v 1. a 2. pololetí školního roku 2014/ pololetí: Třída Třídní učitel Počet žáků S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Průměr Neklas. Denní studium OGD 1 L. Rašková ,27 0 OID 1 L. Semrádová , Sp/A I.Karolczyková , Sp/B I. Janošková ,73 0 A 1 M. Zrůnová ,01 0 OGD 2 L. Mičková ,

49 OID 2 V. Dolanová , Sp R. Koryčanská ,56 1 A 2 A. Gajdíková ,01 0 OGD 3 P. Stonawski ,45 0 OID 3 P. Sukupčáková , Sp/A D. Janíková , Sp/B A. Mička ,76 0 A 3 H. Olivová ,71 0 OD 4 J. Miškeřík ,64 0 GD 4 Z. Pokorná , Sp/A I. Pavlík , Sp/B P. Múčka , TL L. Příborská ,57 0 SŠ 1. pol. 14/ ,65 1 Dálkové studium PD 1 P. Pavlica ,38 0 PD 2 M. Frantová ,22 0 PD 3 P. Pavlica ,34 0 Dálkové studium 14/ , pololetí: Třída Třídní učitel Počet žáků S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Průměr Neklas. Denní studium OGD 1 L. Rašková ,37 0 OID 1 L. Semrádová , Sp/A I.Karolczyková , Sp/B I. Janošková ,78 0 A 1 M. Zrůnová ,97 0 OGD 2 L. Mičková ,60 0 OID 2 V. Dolanová , Sp R. Koryčanská ,40 0 A 2 A. Gajdíková ,97 0 OGD 3 P. Stonawski ,57 0 OID 3 P. Sukupčáková , Sp/A D. Janíková , Sp/B A. Mička ,73 0 A 3 H. Olivová ,72 0 OD 4 J. Miškeřík ,74 0 GD 4 Z. Pokorná , Sp/A I. Pavlík , Sp/B P. Múčka , TL L. Příborská ,44 0 SŠ 2. pol. 14/ ,

50 Dálkové studium PD 1 P. Pavlica ,68 0 PD 2 M. Frantová ,34 0 PD 3 P. Pavlica ,57 0 Dálkové studium 14/ , Přehled absencí v 1. a 2. pololetí školního roku 2014/ pololetí: Třída Třídní učitel Počet žáků Teorie Odb. výcvik Průměr na žáka Neomluvená absence OGD 1 L. Rašková ,55 0 OID 1 L. Semrádová , Sp/A I.Karolczyková , Sp/B I. Janošková ,04 3 A 1 M. Zrůnová ,59 19 OGD 2 L. Mičková ,78 0 OID 2 V. Dolanová , Sp R. Koryčanská ,21 64 A 2 A. Gajdíková ,78 59 OGD 3 P. Stonawski ,00 1 OID 3 P. Sukupčáková , Sp/A D. Janíková , Sp/B A. Mička , A 3 H. Olivová ,50 16 OD 4 J. Miškeřík ,64 94 GD 4 Z. Pokorná , Sp/A I. Pavlík , Sp/B P. Múčka , TL L. Příborská ,85 0 SŠ 1. pol. 14/ , pololetí: Třída Třídní učitel Počet žáků Teorie Odb. výcvik Průměr na žáka Neomluvená absence OGD 1 L. Rašková ,21 0 OID 1 L. Semrádová , Sp/A I.Karolczyková , Sp/B I. Janošková ,17 41 A 1 M. Zrůnová , OGD 2 L. Mičková ,59 30 OID 2 V. Dolanová , Sp R. Koryčanská ,33 0 A 2 A. Gajdíková ,

51 OGD 3 P. Stonawski , OID 3 P. Sukupčáková , Sp/A D. Janíková , Sp/B A. Mička ,28 87 A 3 H. Olivová ,83 11 OD 4 J. Miškeřík , GD 4 Z. Pokorná , Sp/A I. Pavlík , Sp/B P. Múčka , TL L. Příborská ,28 5 SŠ 2. pol. 14/ , Klasifikace chování denního studia v 1. a 2. pololetí školního roku 14/15 1. pololetí: Výchovné opatření Počet Nejčastější důvody (důvod) 2. stupeň z chování 16 Neomluvená absence 3. stupeň z chování 9 Neomluvená absence Podmíněné vyloučení 1 Hrubé porušení školního řádu Vyloučení Důtka TU, UPV 38 Neomluvená absence, porušování ŠŘ Důtka Ř 9 Neomluvená absence, porušování ŠŘ Napomenutí TU, UPV 75 Neomluvená absence, nevhodné chování Pochvala TU, UPV 19 Jiná výchovná opatření Celkem opatření za školu pololetí: Výborné studijní výsledky, reprezentace školy Výchovné opatření Počet Nejčastější důvody (důvod) 2. stupeň z chování 10 Neomluvená absence 3. stupeň z chování 8 Neomluvená absence Podmíněné vyloučení Vyloučení Důtka TU, UPV 24 Neomluvená absence, porušování školního řádu Důtka Ř 12 Neomluvená absence, opakované nedodržování školního řádu Napomenutí TU, UPV 33 Nevhodné chování Pochvala TU, UPV 28 Jiná výchovná opatření Celkem opatření za školu 115 Vynikající studijní výsledky, úspěchy v soutěžích, reprezentace školy 49

52 Třída 4.5 Výsledky závěrečných zkoušek Počet žáků Konalo Nekonalo Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo A Celkem Třída A 3 18 žáků (1žákyně opakování ročníku, 1žákyně ukončení studia) Zkouška - Předmět Počet Průměr Písemná zkouška ,5 Praktická zkouška ,69 Ústní zkouška , Výsledky maturitních zkoušek Třída Počet žáků Konalo Nekonalo Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo OD GD PD TL Sp/A Sp/B Celkem Třída OD 4 14 žáků (3 žákyně - opakování ročníku) Zkouška - Předmět Počet Průměr Český jazyk a literatura ,36 Anglický jazyk ,50 Německý jazyk ,00 Matematika ,00 Technologie a konstrukce oděvů ,09 Dějiny výtvarné kultury ,82 Odborné předměty (praktická z.) ,09 Občanská nauka (nepovinný př.) ,00 Třída GD 4 31 žáků (2 žáci opakování ročníku, 1 žák neprospěl a nebude opakovat ročník) Zkouška - Předmět Počet Průměr Český jazyk a literatura ,89 Anglický jazyk ,96 Německý jazyk ,75 Matematika ,00 Dějiny výtvarné kultury ,11 50

53 Technologie ,36 Odborné předměty (praktická zk.) ,00 Třída PD 3-30 žáků (8 žáků opakování ročníku, 6žáků neprospělo a nebude opakovat ročník ) Zkouška - Předmět Počet Průměr Český jazyk a literatura ,50 Anglický jazyk ,64 Německý jazyk ,50 Matematika ,00 Ekonomika ,19 Účetnictví ,63 Odborné předměty(praktická zk.) ,65 Třída 4.TL 26 žáků (maturovalo 25 žáků, 3 žáci nematurovali v jarním termínu; dva žáci ve 2. pololetí neprospěli z jednoho předmětu, jeden ze tří a z devíti nebyl klasifikován, k ukončil studium. Dva žáci kteří neprospěli z jednoho předmětu, složili opravné zkoušky a konali MZ2015P ) Zkouška - Předmět Počet Průměr Český jazyk a literatura ,76 Anglický jazyk ,00 Německý jazyk ,00 Matematika ,23 Informační a komunikační technologie ,44 Strojnictví ,68 Fyzika ,14 Chemie ,00 Třída 4.Sp/A - 20 žáků (maturovalo 20 žáků) Zkouška - Předmět Počet Průměr Český jazyk a literatura ,35 Anglický jazyk ,08 Matematika ,38 Informační a komunikační technologie ,70 Strojírenská technologie ,05 Stavba a provoz strojů ,15 Třída 4.Sp/B - 20 žáků (maturovalo 19 žáků; jeden žák neprospěl z jednoho předmětu, vykonal opravnou zkoušku a maturoval v MZ2015P, druhý žák neprospěl z pěti předmětů a opakuje 4.ročník) Zkouška - Předmět Počet Průměr Český jazyk a literatura ,05 Anglický jazyk ,27 Matematika ,25 51

54 Informační a komunikační technologie ,74 Strojírenská technologie ,53 Stavba a provoz strojů ,26 Opravné maturitní zkoušky jaro 2015 Třída Třída Konalo Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo OD 4 (2014) GD 4 (2014) PD 3 (2014) Sp (2014) TL/A (2014) Celkem Maturitní zkoušky v řádném (náhradním) termínu a opravné maturitní zkoušky podzim 2015 Konalo Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo OD 4 (2014) GD 4 (2014) PD 3 (2014) TL Sp/A Sp/B TL/A (2014) Sp (2014) Celkem Plnění plánu kurzů textilních a dalších technik - nadstandard T řída 1. pololetí Odborný specialista Počet absolv. 2. pololetí Odborný specialista Počet absolv. A 1 Malování na hedvábí Ho 25 Základy ručního šití Sm 11 OGD OID A 2 Batikování Sch 9 Grafický lis- suchá jehla Cf 10 GD OD A 3 Enkaustika Cf 12 Ruční výroba papíru Sch 9 GD OD GD

55 OD Výběr tříd Modelová tvorba Ka, Ha,Kl - Modelová tvorba Ka, Ha,Kl - Výběr žáků Modeling Ka - Modeling Ka 4 A 1 Umělecké navrhování Si - Umělecké navrhování Si - Třídy Celkem 46 Celkem Přehled o konání hodnocených souborných prací v praktickém vyučování Třída A 1 GD 1 OD 1 OID 1 A 2 GD 2 OD 2 OID 2 A 3 GD 3 OD 3 OID3 GD 4 OD 4 Zaměření výrobky, operace Počet prací za rok Průměrná známka Leták využití písma při tvorbě letáku. Zvětšování návrhu. 2 2,63 Využití písma při tvorbě letáku, plakátu. Samostatné navrhování poutačů. 2 1, 63 Strojové švy. Dámská sukně - zadní díl. 2 2,00 Ruční stehy. Zadní díl dámské sukně. 2 2,31 Obal a kniha Aranžování výkladní skříně jaro. 2 2,38 Barevný linoryt. Kombinovaná technika. 2 2,03 Dámské kalhoty - přední díl. Dámské šaty součásti. 2 2,64 Dámská halenka- rukávový rozparek, manžeta. Dámské šaty součásti. 2 2,46 Aranžování výkladní skříně zimní radovánky Cestování- aranžování do výkladní skříně. 2 2,51 Návrh světelné reklamy. Knižní vazba a její podoby 2 2,18 Pánská vesta přední díl -součástí Dámské sako - fazónový límec 2 1,99 Součásti dámských kalhot Rozparek na ZD 2 2,33 Plakát. Návrh nového designu. 2 1,9 Rozparek na zadním díle výrobku. Maturitní práce. 1 1,93 Celkový průměr 2,21 53

56 4.9 Výsledky produktivní práce v tisících Kč (bez materiálových nákladů) Období Kč IX X XI XII I II 860 III IV V VI Celkem

57 5 Údaje o výsledcích inspekce Česká školní inspekce, Jihomoravský inspektorát, Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání, vykonávaná podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) školského zákona, zaměřená na podmínky vybraných ustanovení 80a školského zákona a případně dalších ustanovení prováděcích předpisů (maturitní zkoušky). Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Nápravná opatření nebyla uložena. 55

58 6 Údaje o výsledcích kontrol Interní kontroly probíhají v souladu s platnou směrnicí "Kontrolní systém" ze dne Plán kontrol vychází ze zaměření kontrolní činnosti v plánech práce školy a je doložen osobními plány vedoucích zaměstnanců a následně příslušnými kontrolními záznamy a zápisy. Ve školním roce 2014/2015 proběhly tyto externí kontroly: 1. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kontrolní a právní, , Kontrola dodržování právních předpisů a řídících aktů vydaných Jihomoravským krajem při hospodaření s veřejnými prostředky k zajištění stanovených úkolů. Ověření funkce a účinnosti vnitřního kontrolního systému organizace a vydaných vnitřních organizačních norem. Namátková kontrola účetních záznamů za účelem ověření, zda údaje o hospodaření věrně zobrazují zdroje, stav a pohyb veřejných prostředků. Kontrola, zda operace, které byly předmětem kontroly, jsou v souladu s právními předpisy, schválenými rozpočty, programy, projekty, smlouvami nebo jinými rozhodnutími a splňují kritéria hospodárnosti, účelnosti, efektivnosti. V činnosti organizace nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně, drobné formální nedostatky zjištěné kontrolou byly odstraněny. Nápravná opatření nebyla uložena. 2. Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor vnitřní správy, Kontrola dodržování zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Kontrolou nebyly shledány žádné nedostatky, nápravná opatření nebyla uložena. 3. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj a kraj Vysočina, Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. 4. Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj, a Kontrola dle ustanovení 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů ( zákon o inspekci práce ). Dodržování povinností vymezených v ustanovení 3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, nápravná opatření nebyla uložena. 5. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Kontrola dle 82 odst. 2 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb. Kontrolou nebyly shledány žádné nedostatky, nápravná opatření nebyla uložena. 6. Okresní správa sociálního zabezpečení Hodonín, Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Kontrolou nebyly shledány žádné nedostatky, nápravná opatření nebyla uložena. 56

59 7 Personální zabezpečení Úprkova 1733 Č. Zkr Jméno Funkce zařazení Délka praxe k 1.9. Vzdělání Odb. kvalifikace 1. Bě Bělochová Jarmila, RNDr. ZŘTV,stat. 33 Vped M-CH (SŠ) 2. Bo Borýsková Božena, Mgr. Uč 8 Vped.odb. VV, MD 3. Bu Bukvicová Jitka, MgA. Uč -MD 4 Vart 4. Ca Cáfalová Katarína UOV 5 SŠ ODV-ARA 5. Dl Dolanová Vladislava, Mgr. Uč 32 Vped M-Bi (5-12) 6. Du Dufková Veronika, Mgr. Uč 6 Vfil., N (SŠ) 7. Fi Fialová Petra, Ing. Ř 20 TUeko, DPS OPE 8. Fr Frantová Monika, Mgr. Uč 13 Vped Č (SŠ) 9. Gj Gajdíková Anna,Mgr. Uč, prev. 27 Vped (SŠ) TV-Bi (5-12) 10. Ha Hasíková Jarmila UPV 22 vyu,ús,dps (PRX,PCV oděv.) 11. He Herníková-Siváková, MgA. Uč 16 Vart, DPS OPvýt. 12. Ho Horáková Iveta UOV,UPV 26 vyu,ús,dps PRX,(ODV oděv., ara) 13. Hd Hudečková Anežka Ukliz 38 základní 14. Jn Janík Marek Invest. referent 24 SŠ 15. Ka Karasová Jana UPV,TPref. 25 vyu,ús,dps (PV oděv.) 16. Kl Klásková Alena UPV 39 vyu,ús,dps (PRX,PCV oděv.) 17. Ko Kostelanská Marta VEÚ 34 ÚS 18. La Labudová Ivana,Bc. Per.pr., sekr. 30 ÚS,V soc.práce 19. Mi Mičková Ludmila,Ing. Uč 25 VÚT,DPS OPE 20. Mš Miškeřík Jiří, Mgr. Uč 4 VŠ, SŠart OPvýt. 21. Nm Neumannová Josefa Jíd.,ukliz 38 základní 22. Ol Olivová Hana,Mgr. Uč 12 Vped VV-HV (SŠ) 23. Ob Oborný Stanislav školník 29 ÚS PPo do Pg Pagáčová Jana Ukliz 35 vyu PPo do Pa Pavlica Petr,Ing. Uč 12 TU, DPS OPO,OPE 26. Pc Pecler Petr Provozář 16 ÚS PPo od Pk Pokorná Zdeňka,Mgr. Uč 19 Vped Č-VV (2.,3.st.,SŠ) 28. Pr Pražáková Kristýna, Mgr.Art. Uč-MD 6 Vart., DPS OPvýt. 29. RP Rapantová Marcela Účetní 28 ÚS 30. Rš Rašková Lucie, Mgr. Uč 4 VŠ Opvýt. 31. Se Semrádová Lenka,Ing Uč 23 VŠST,DPS OPO 32. Sk Skenderová Dáša,Ing. Uč 1 VŠE,DPS,jaz.š. A PPo od Sm Smolinská Jiřina UOV,UPV 36 vyu,ús,dps PRX,(ODV ara) 34. Sch Stuchlíková Jarmila, Mgr. UOV 7 vyu., ÚS, VŠ ped. (ODVara) 35. Sn Stonawski Petr, Mgr. Uč 11 Vped (SŠ) D-ON (SŠ) 36. St Straka Martin, Ing. Uč,Met_IKT 0 TU, DPS IKT 37. Su Sukupčáková Pavla, Ing. ZŘPV 13 Vyuč.,TU, DPS OPO 38. Šp Špačková Lenka,Ing. Uč 14 SŠ, VŠ, DPS OPO 39. Us Ustýnková Veronika, Ing. Uč 6 SŠ, VŠ, DPS MD 40. Vj Vajdíková Ludmila,MVDr. Uč 27 VŠV,DPS,kurz A A 41. Va Valúchová Jarmila, Mgr Uč 34 Vfil, DPS A 42. Vy Vyskočilová Alžběta, Mgr. Uč 3 SŠ, VŠ OPvýt 43. Zr Zrůnová Markéta,Ing. Uč 20 TU,DPS OPE 44. Ža Žaliová Ilona, Mgr. Uč 11 VŠ ped. A, PPo do

60 Personální zabezpečení J. Skácela 890 Č. Zkr Jméno Funkce zařazení Délka praxe k 1.9. Vzdělání Odb. kvalifikace 1. BT Balátová Miluše uklízečka 39 vyučená 2. BE Benešová Alena uklízečka 31 vyučená 3. BI Bílková Blažena pom.kuchařka 32 vyučená 4. BL Blatová Anežka vychovatelka 9 SŚ, DPS 5. KV Karvánková Jarmila, Bc. vychovatelka 30 Vped., SŚ VP 6. GI Gaidosová Ana Pom.kuchařka 12 SŠ 7. HE Helísková Jana vychovatelka 6 SŠ, DPS 8. CHU Chudíková Lenka kuchařka 11 vyučená 9. JA Janíková Dagmar, Mgr. TU,učitel 29 VŠ ped. CJL/OV CJL, ZSV 10. JN Janošková Ilona, Mgr. učtelka 28 VŠ přír. MAT/FYZ MAT,FYZ 11. KA Kalužová Kateřina, Mgr. učitelka - MD 11 VŠ pedg., ČJL/DEJ CJL,DEJ,ANJ, PPo do KR Karolczyková Ivana,Mgr. TU,učitelka 26 VŠ.ped., ANJ ANJ,RUJ,ZEM 13. KŠ Kašná Ludmila Pom.kuchařka 34 Vyučená Zástup za nemoc do KP Kočík Přemysl školník 16 vyuč. elektr. 15. KO Koryčanská Radka, Mgr. učitelka, VP 16 VŠ přír., Bi/CHE CHE,BIO 16. KL Kouřil Roman údržbář 33 vyuč. truhlář 17. KU Kuchyňka Jaromír, Ing.,MBA TU,učitel 17 VÚT, DPS IKT,ELE 18. AM Malata Aleš, Mgr. učitel 12 VŠ ped., ANJ/ZSV ANJ,ZSV 19. MC Mička Aleš, Mgr. TU, učitel 13 VŠ fil, ČJL/DEJ CJL,DEJ 20. MK Mikulka Václav, Ing. učitel 25 VŠZ,DPS SPS,STT,TEK,MEC 21. MU Múčka Petr, Ing. TU, učitel 7 VŠB,DPS SPS,STT,STR,MEC,TEK,CAD 22. NA Neničková Alena kuchařka 16 vyučená 23. PV Pavlík Ivan, Mgr. TU, učitel 30 VŠ ped. BIO/TEV TEV,BIO 24. PE Petrová Františka uklizečka 6 vyučená 25. PO Pospíšil Miroslav, Ing. vychovatel 29 VÚT, DPS SPS,STT,STR,MEC,TEK,CAD 26. PŘ Příborská Lenka, Ing. TU,učitelka 12 VŠB,DPS SPS,STT,STR,MEC,TEK,CAD 27. RA Rakšanyová Věra THP 39 Vyuč.,SŠ 28. RY Rybnikářová Lenka pom.kuchařka 19 vyučená 29. RI Rýpalová Iva uklízečka 22 vyučená 30. RC Řičica Vít, Ing. učitel PV 12 VŠZ,DPS PRA,SPS,STT,ELE 31. SH Sochor František, Ing. učitel, Met. IKT 26 VŠZ,DPS IKT,ELE 32. SP Sochor Pavel Správce VT 38 Vyuč. 33. SR Straková Lenka uklízečka 30 vyučená 34. SU Studničková Iva ved. ŠJ 26 SŠ 35. SV Svoboda Jan učitel PV 28 SŠ, DPS PRA 36. SO Svobodová Helena Vychovatelka 34 ÚS,DPS 37. TR Trnečka Vladimír, Ing. ZŘTV,učitel 33 VÚT,DPS SPS,STT,STR,MEC,TEK,CAD 38. VA Vavříková Martina, Mgr. učitelka - MD 13 VŠ přír., MAT/BIO MAT,BIO 39. VE Velísek Jaroslav, Ing. ZŘPV,Met.IKT,učitel 33 VŠZ,DPS SPS,STT,STR,MEC,TEK,CAD 40. VR Vratislavský Vít, Ing. TU, učitel 15 VÚT,DPS SPS,STT,STR,MEC,TEK,CAD 41. VY Vyčesal František školník 42 vyučený 42. ŽE Ženatá Ludmila kuchařka 34 vyučená 58

61 8 Údaje o mimořádných a mimoškolních aktivitách 8.1 Přehled společných zájezdů a zájezdů do divadel Kulturně a historicky poznávací zájezdy: - Vídeň Osvětim Praha OGD Studentské tituly pravidelných zájezdů do Slováckého divadla v Uherském Hradišti: - Peklo v hotelu Westminster Cena facky Kočka na rozpálené plechové střeše Fraška a la krab Pohřbívání Utíkej, Nituško! Ke vzpomínce na události spojené se Dnem Studentstva se konala čtená relace s historickými informacemi a divadelní představení Bílá nemoc na KD Strážničan ( ). V rámci výuky proběhlo v prostorách školy představení Divadélka pro školy Legenda V+W a Divadelní učebnice ( ). Divadelní představení Ochotnického divadla Milady Musilové na KD Strážničan s názvem Malá mořská víla, ve kterém účinkovali žáci školy (dvě hlavní a jedna vedlejší role). Zaměstnanci školy se zúčastnili: - divadelního představení v Olomouci, - výšlapu na Lučinu, - zájezdu do zemí Beneluxu, - víkendového pobytu v rekreačním prostředí Karolinky. 8.2 Přehled třídních výletů žáků Třída Místo Zaměření OGD 1 Lučina Turistika, sport OID 1 Luhačovice Turistika, sport, kultura 1.Sp/A VIDA centrum Brno, Fyzika, přírodní vědy Paintballpark Hodonín Sportovní aktivita 1.Sp/B VIDA centrum Brno, Fyzika, přírodní vědy Strážnice-výšlap po okolí Turistika A 1 Velehrad, Modrá Poznávání, kultura, turistika OGD 2 MFF Strážnice Kultura, poznávání OID 2 Vápenky Turistika, sport, poznávání 2.Sp Škoda Auto, a.s. Mladá Boleslav Odborná exkurze Okolí Mladé Boleslavi Poznávání, kultura A 2 Strážnice výšlap MFF Strážnice Kultura, turistika OID 3 Smraďavka Turistika, kultura 59

62 OGD 3 Praha Kultura, historie 3.Sp/A ZOO Hodonín Poznávání, turistika Strážnice-výšlap po okolí Turistika 3.Sp/B Škoda Auto, a.s. Mladá Boleslav Odborná exkurze Okolí Mladé Boleslavi Poznávání, kultura 8.3 Přehled odborných exkurzí Pracoviště Úprkova 1733 Třída Místo Zaměření A 1 AR Junior České Budějovice výběr Sítotisk Strážnice World of beuty a SPA Celostátní soutěž v oboru ARA Tisk Celostátní soutěž v oboru ARA GD 1 Sítotisk Strážnice Propagační grafika Zlín design week Výstava OD 1 Divadelní kostymérna Slovácké divadlo Modelová tvorba OID 1 Mobitex Brno, Ikea Mezinárodní veletrh, interiéry A 2 World of beuty a SPA Celostátní soutěž v oboru ARA Modrotisk Strážnice Textilní tisk OD 2 Arikos Strážnice Výroba košil Kostymérna Slovácké divadlo Modelová tvorba GD 2 Litografická dílna Hroznová Lhota Grafická technika Zlín design week Výstava OID 2 Arikos Strážnice Výroba košil Mobitex Brno, Ikea Mezinárodní veletrh, interiéry OID3 Mobitex Brno, Ikea Mezinárodní veletrh, interiéry Alnus Strážnice Výroba nábytku A 3 World of beuty a SPA Celostátní soutěž v oboru ARA GD 3 Zlín design week Výstava Divadelní kostymérna Slovácké divadlo Modelová tvorba OD 3 Lidové tradice a řemeslo, Uh. Ostroh Výroba a oprava krojů OD 4 Lidové tradice a řemeslo, Uh. Ostroh Výroba a oprava krojů Pracoviště J. Skácela 890 Třída Místo Zaměření 1.Sp/A HZS Veselí n.mor Ochrana obyvatelstva 1.Sp/B HZS Veselí n.mor Ochrana obyvatelstva 1.Sp/A MSV Brno Odborné předměty 1.Sp/B MSV Brno Odborné předměty 2.Sp MSV Brno Odborné předměty 3.Sp/A MSV Brno Odborné předměty 3.Sp/B MSV Brno Odborné předměty 4.Sp/A MSV Brno Odborné předměty 4.Sp/B MSV Brno Odborné předměty 4.TL MSV Brno Odborné předměty 2-4.roč výběr Odborné předměty +DEJ, ANJ, Autosalon Paříž žáci J.SK+Úpr. ZSV, OBN 1.Sp/A Sklárny Květná, CHE,TEC 60

63 1.Sp/B Sklárny Květná, CHE,TEC 2.Sp Gumex Strážnice CAD/CAM/KPZ,TEC 3.Sp/A Kovokon a Aircraft Industries, a.s.kunovice, CAD/CAM/SPS/STT 3.Sp/B Kovokon a Aircraft Industries, a.s.kunovice, CAD/CAM/SPS/STT 4.Sp/A Armaturka Hodonín, STT, SPS, PRa, CAM, CAD 4.Sp/B Armaturka Hodonín, STT, SPS, PRa, CAM, CAD 4.TL Armaturka Hodonín, STR, PRa, CAM, CAD 4.TL, Pivovar Litovel, CHE, STR 2.Sp Pivovar Litovel, CHE, KPZ, TEC 4.Sp/A Šroubárny Kyjov, SPS, STT,CAD,CAM 4.TL Šroubárny Kyjov, STR,CAD,CAM, 1.Sp/A T-Machinery, Ratíškovice, 8.3. TEC, KPZ, TED, CAD 1.Sp/B T-Machinery, Ratíškovice, 8.3. TEC, KPZ, TED, CAD 3.Sp/A Šroubárny Kyjov, 9.3. SPS, STT,CAD,CAM 3.Sp/B Šroubárny Kyjov, 9.3. SPS, STT,CAD,CAM 3.Sp/A AVX Bzenec, SPS, STT, CAD 3.Sp/B AVX Bzenec, SPS, STT, CAD 1.Sp/A IZS Hodonín-ukázka činnosti, 8.6. TEV, ochrana obyvatelstva 1.Sp/B IZS Hodonín-ukázka činnosti, 8.6. TEV, ochrana obyvatelstva 1.Sp/A Planetárium Brno, FYZ, MAT 1.Sp/B Planetárium Brno, FYZ, MAT 2.Sp Škoda Auto,a.s. Mladá Boleslav,26.6. TEC, KPZ, CAD, CAM, PRa 3.Sp/B Škoda Auto,a.s. Mladá Boleslav,26.6. SPS, STT, CAD, CAM, PRa 8.4 Výsledky ve vybraných soutěžích a přehlídkách 1. Středoškolská odborná činnost Martin Uhlík, 2. Sp Obor č. 09 Tvorba 3D modelu auta Audi R8 2. místo školní kolo 1. místo - okresní přehlídka účast v krajské přehlídce Anna Mariánková, OGD 3 Obor č. 15 Antický oděv dnes 2. místo školní kolo 2. místo okresní přehlídka Eva Blážová, OGD 3 Obor č. 15 Rozmanité Japonsko 3. místo školní kolo 2. místo okresní přehlídka Jan Různa 3. SpB, Lukáš Raška 3. SpA Obor č. 09 Vizuál města 4. místo školní kolo 61

64 2. místo okresní přehlídka Eva Boťánková, OID 3 Obor č. 12 Materiály v interiéru 1. místo školní kolo 4. místo okresní přehlídka 2. Mladý módní tvůrce Jihlava: Volná mladá móda: 2 místo, návrhářka Zuzana Bartošová OD4, kolekce Still Breathing Retro Sport a plavky: 2. místo, návrhářka Julie Chramostová OD4, kolekce Misheard Culture Oděv trochu jinak: 2 místo, návrhářka Aneta Křepelová OGD3, kolekce Sack clothing Vesmír: 1 místo, návrhářka Aneta Křepelová OGD3, model Venera 2. místo, návrhářka Vlasta Hrančíková OGD3, model Secret Fish Alien Tonak Klobouky: 1. místo, návrhářky Denisa Bednaříková a Veronika Fučíková A2, kolekce Psychodelic 3. Vzdělání a řemeslo AR Junior České Budějovice: 1. místo: Výkladní skříň Eva Vavříková (A 3) 1. místo: Úprava stolu pro dvě osoby Michaela Melichárková (A2) 5. místo: Špendlení na živý model Hana Králíková (A 3) 4. Celostátní matematická soutěž místo, Radek Dao (4.Tl) 3. místo, Daniel Vadlejch (4.Tl) 5. Návrh modelu pololetí: První pololetí - celkem bylo předloženo 203 návrhů. Kategorie SPODNÍ PRÁDLO A PLAVKY (28 ks) - 1. místo Vacenovská Dagmar tř. OD4-2. místo Hrbáčová Sabina tř. OD4-3. místo Brhel Daniel tř. OID3 - Objev pololetí Machač Tomáš tř. OD1 Kategorie SPOLEČENSKÝ ODĚV (56 ks) - 1. místo neuděleno - 2. místo Křepelová Aneta tř. OD3-3. místo Hrančíková Vlasta tř. OD3 - Cena poroty Švrčková tř. OID1 Kategorie KLASIKA (7 ks) - 1.místo - Miklínová Kristýna tř.od 4 Kategorie Mladá volná tvorba (66 ks) - 1. místo Gurská Ivona tř. OD4 62

65 - 2. místo Mikeštíková Nikola tř. OD4-3. místo Hetnerovičová Eliška tř. OD4-3. místo Bartošová Zuzana tř. OD4 - Objev pololetí Zelinková Barbora tř.od1 - Objev pololetí Havlíková Aneta tř.od1 - Cena poroty Koníčková Tereza tř.oid1 Kategorie Avantgarda (46 ks) - 1. místo Mikeštíková Nikola - tř. OD4-2. místo Křepelová Aneta - tř. OD3-3. místo Mariánková Anna tř. OD3 Druhé pololetí - celkem bylo předloženo 129 návrhů. Kategorie SPOLEČENSKÝ ODĚV (55 ks) - 1. místo Hrančíková Vlasta tř. OD3-2. místo Křepelová Aneta tř. OD3-3. místo Machalová Adriana tř. OD1 - Cena poroty Zelinková Barbora tř. OD1 Kategorie KLASIKA (12 ks) - 1.místo - Kuklíková Lucie tř.od 1-1.místo - Hrančíková Vlasta tř. OD3 Kategorie Mladá volná tvorba (49 ks) - 1. místo Mariánková Anna tř. OD3-2. místo Janovská Sabina tř. OD1-3.místo Barvíková Žaneta tř. OD1 - Cena poroty Kopaničová Iva - tř.od3 Kategorie Avantgarda (13 ks) - 1. místo Barvíková Žaneta - tř. OD1 6. Jiné soutěže: Diamond Fashion Designer Aneta Křepelová, OGD 3 Nevinnost 2. místo Avantgarda Lysá nad Labem 2015 Terezie Trňáková Barvy karnevalu La reina de la selva - 1. místo Doteky módy Prostějov - účast Kateřina Štosová, OGD 3 White strips - postup do finále Čarovné barvy země - Masarykovo muzeum v Hodoníně (Mikulčice) 3. místo Výměnný obchod na řece Moravě Boušková Simona, Kristýna Helešicová (A2) World of beuty a SPA - účast Prostějovská zlatá jehla účast 63

66 Studentský design účast. Máš umělecké střevo? soutěž pro žáky středních škol a gymnázií ČR se zájmem o současné výtvarné umění. Finále šestého ročníku soutěže Máš umělecké střevo? letos pořádalo Centrum současného umění DOX ve spolupráci s Národní galerií v Praze, Moravskou galerií v Brně, Lidickou galerií a společností Post Bellum. Téma letošního ročníku bylo Politické umění. Finále soutěže, kterého se zúčastnili i naši žáci se uskutečnilo v Centru současného umění DOX v Praze v pátek 15. května Výtvarné sympozium Kroky k umění účast. Programování na CNC strojích účast. Logická olympiáda účast. PišQworky účast. 64

67 9 Údaje o prevenci rizikového chování (sociálně patologických jevů) Prevence rizikového chování žáků je zařazena do plánu práce pro daný školní rok plán realizace výchovných programů, výchovného poradenství a mimoškolní výchovy. Obsahem plánu práce je školní preventivní program, minimální preventivní program a krizový plán zaměřený na problematiku šikany a klima třídy. Na tvorbě a plnění těchto plánů spolupracují výchovné poradkyně, metodikové prevence, pedagogové, žákovský aktiv a externí pracovníci z pedagogicko-psychologických poraden. K naplnění vytýčených cílů pro uplynulý školní rok přispěly tyto akce a aktivity: září: Beseda se zdravotní tématikou pro dívky prvních ročníků Žena symbol života (S tebou o tobě). Konkurz pro školní modeling. Adaptační program pro první ročníky (pod vedením školního psychologa a třídního učitele). Žákovský aktiv. Kurz společenské výchovy a tance na KD Strážničan. říjen: Divadelní představení ve Slováckém divadle. Přednáška a beseda na téma Šikana pro třídu první ročníky primární preventivní program (pod vedením metodika prevence z PPP). Seminář žákovského aktivu. Konkurz na kadeřnici pro modeling. Autosalon Paříž. listopad: Přednáška a beseda na téma Závislosti pro druhé ročníky primární preventivní program (pod vedením klubu Pohoda). Divadelní představení ve Slováckém divadle. Vzpomínková akce ke Dni studentstva a divadelní představení Bílá nemoc. Gaudeamus Brno. Interaktivní seminář na téma Efektivní učení a plánování osobního času pro třetí ročníky, (pod vedením školního psychologa). MP Strážnice. Žákovský aktiv. prosinec: Floristický seminář se zaměřením na vánoční dekoraci (pod vedením p. Kokeše mistr ČR ve floristice). Kulturně poznávací zájezd do Vídně. Vánoční dílny s kreativní aktivitou a výrobou drobných dárků. Volejbalový turnaj tříd celoškolní soutěž. Divadélko pro školy. Vánoční akademie s kulturním programem jednotlivých tříd na KD Strážničan. 65

68 leden: Divadelní představení ve Slováckém divadle. Třídnické dny prvních ročníků v návaznosti na Adaptační program (pod vedením školního psychologa a třídního učitele). Školním ples na KD Strážničan pod tematickým názvem Golden Night. Soutěž v piškvorkách celoškolní soutěž. Žákovský aktiv. Klima třídy A2. únor: Lyžařský kurz. Divadelní představení ve Slováckém divadle. Školní kolo SOČ. Seminář žákovského aktivu. březen: Přednáška a beseda na téma Poruchy příjmu potravy pro druhé ročníky (pod vedením klubu Pohoda). Beseda s pracovníky Úřadu práce Veselí nad Moravou pro žáky vycházejících maturitních a učebních ročníků. Interaktivní přednáška s Policií ČR na téma Kyberšikana pro žáky všech prvních ročníků. Dobročinná sbírka oblečení věnovaná Charitě Strážnice. Klima třídy A2. Humanitární sbírka Srdíčkový den. Floristický seminář se zaměřením na velikonoční dekoraci (pod vedením p. Kokeše mistr ČR ve floristice). Žákovský aktiv. duben: Divadelní představení ve Slováckém divadle. Přednáška a beseda na téma Partnerské vztahy pro třetí ročníky primární preventivní program (pod vedením klubu Pohoda). Velikonoční dílny s kreativní aktivitou a výrobou drobných dárků. Beseda s policií ČR pro vycházející ročníky. Pingpongový turnaj celoškolní soutěž. Žákovský aktiv. květen: Historicky poznávací zájezd do Osvětimi. Vernisáž fotografií školního fotoklubu. Burza absolventů zveřejnění nabídek práce a dalšího studia na VOŠ, VŠ. Adaptační pobyt třídy OGD1. Žákovský aktiv. červen: Vernisáž výstavy v Hroznové Lhotě. Módní přehlídka pro město Strážnice zahájení letní kulturní sezóny. 66

69 Školní výlety s kulturně poznávacím nebo sportovním zaměřením. Výstava grafických prací a módní přehlídka Absolvent Divadelní představení Ochotnického divadla Milady Musilové na KD Strážničan s názvem Malá mořská víla, ve kterém účinkovali žáci školy (dvě hlavní a jedna vedlejší role) Žákovský aktiv. Slavnostní ukončení školního roku s předáváním cen vítězům školních soutěží. Protidrogová prevence a výchova proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance Akce se uskutečnily jako prostředek k odstranění nevhodného chování a potlačení sociálně patologických jevů. Zaměření akcí vedlo k dobrým vzájemným vztahům mezi žáky, k naplnění volného času žáků, k zamezení záškoláctví, šikany a kyberšíkany, ke zdravému životnímu stylu bez závislostí, k rozvíjení odborných profesních znalostí a dovedností, k osobnímu růstu a prohloubení komunikačních a vztahových schopností, ke kulturnímu přehledu, sportovnímu vyžití, k osvojení sociálního a humanitárního cítění. V této oblasti se vzdělávali na odborně zaměřených seminářích výchovné poradkyně, metodikové prevence i třídní učitelé. Zúčastnili se školení v oblasti šikany, kyberšikany a individuálního přístupu k žákům. Do vyučovacích hodin společenskovědních předmětů byla zařazena výchova proti projevům rasismu, xenofobii a intoleranci. U žáků byly rozvíjeny kladné postoje k lidem jiné národnosti, etnické nebo náboženské příslušnosti. Kulturně vzdělávací aktivity Střední školy Strážnice Mezi nejvýznamnější kulturní akce školy patří pravidelné návštěvy Slováckého divadla v Uherském Hradišti a další divadelní, filmová a hudební vystoupení, vzpomínková akce k událostem spojeným se Dnem studentstva a slavnostní Vánoční akademie s předáváním ocenění žákům zapojených do školních soutěží. Již tradicí se staly akce pořádané školou nejen pro žáky a pedagogy, ale i pro veřejnost Reprezentační školní ples a celovečerní módní show předvádějící modelovou tvorbu žáků školy, vernisáže, výstavy, workshopy. Poznávací akce nabízejí žákům školní výlety, odborné praxe a exkurze. O událostech pořádaných školou i o získaném úspěchu našich žáků jsou rodiče, zákonní zástupci a veřejnost vždy informováni v médiích (místní rozhlas, městský měsíčník Strážničan, regionální tisk, kabelová televize, rozhlasové stanice, školní internetové stránky a Facebook). Při pořádání vzdělávacích, preventivních, kulturních a poznávacích akcí škola pravidelně spolupracuje s těmito institucemi: - Město Strážnice - Pedagogicko-psychologická poradna Veselí nad Moravou a Hodonín - Policie ČR - Středisko služeb školám Hodonín a Břeclav - Klub Pohoda Hodonín - Kulturní dům Strážničan - Kino Morava Veselí nad Moravou - Dětský domov Strážnice - Dům pro seniory Strážnice - Charita Strážnice 67

70 - Charitativní organizace Život dětem - Kulturní dům Hroznová Lhota - Základní umělecká škola Velká nad Veličkou a Holíč - Další firmy a organizace Mimoškolní aktivity nabízely žákům různorodou škálu vyžití modeling, školní fotoklub, videokroužek, keramika, arteterapie, kroužek šití, 3D modelování, módní návrhářství, sportovní aktivity, cvičení v posilovně a další. Proběhl také kurz společenského chování a tance, autoškola pro zájemce k dosažení řidičského oprávnění a nadstandardní oborově zaměřené aktivity k získání osvědčení a certifikátů. Již tradiční volnočasovou aktivitou s kulturním zaměřením se stala divadelní představení v rámci studentského předplatného ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti. Oblast výchovy mimo vyučování v průběhu svého trvání prochází mnohými změnami. Volnočasové aktivity žáků se zaměřují především na modeling a předvádění módních přehlídek, robotizaci a technické vzdělávání. Hodně je využíván v odpoledních hodinách internet. Žáci mají zájem o možnost řešit své problémy s odborníkem, a to ve školní psychologické poradně. Externí školní psycholog je žákům k dispozici většinou 1x za 14 dní, v případě zájmu i častěji. Velkou výhodou je, že žáci osobu školního psychologa znají již z dřívějších školních aktivit (seznamovací výlet, besedy s psychologem, výjezdní zasedání žákovského aktivu aj.). 9.1 Kronika ostatních akcí školy Mimo výše uvedené aktivity se uskutečnily další akce školy, které propojily vzájemnou vazbu a vztahy mezi žáky, pedagogy, rodiči a veřejností: Veletrhy vzdělávání prezentace školy výstavním stánkem s vyučovanými obory a módní přehlídkou (Hodonín, Břeclav, Znojmo, Brno, Skalica, Hustopeče, Rosice). Dny otevřených dveří s prezentací nabízených oborů a prohlídkou školy tříd, dílen, ateliérů, jídelny, tělocvičny, domova mládeže). Celovečerní módní show v předvánočním čase ve Strážnici a na jaře ve Veselí nad Moravou (pro žáky ZŠ a veřejnost). Reprezentační školní ples s podtitulem Golden Night na KD Strážničan. Projekty školního fotoklubu. Komerční módní přehlídka ve Skalici. Vernisáž výstavy školního fotoklubu ve Velké nad Veličkou. Vernisáž výstavy prací žáků 2. ročníku uměleckých oboru v Hroznové Lhotě. Absolventská módní přehlídka maturitních modelů a ukázka grafických prací maturitního ročníku pro rodiče i veřejnost. Prezentace nabízených oborů školy a módní přehlídka na Dnu otevřených dveří Jihomoravského kraje v Brně. Prezentace středních škol v OC Olympia Brno. Výpomoc žáků školy organizátorům folklórní akce Dětská Strážnice. Workshopy pro žáky základních škol. Odborné exkurze, praxe, soutěže žáků a další módní přehlídky, které jsou uvedeny v předchozích kapitolách. 68

71 10 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, o předložených a školou realizovaných projektech Škola po řadu let cílevědomě rozvíjí nadstandardní aktivity v oblasti uměleckého modelování a navrhování oděvů, tvorby oděvních doplňků, výtvarnictví, zhotovování oděvů, jejich propagace, výstavnictví a aranžování. Svou činnost v těchto oblastech prezentuje mj. před odbornou veřejností na soutěžích v rámci České republiky, ale i v zahraničí. Na nich v posledních sedmi letech obsadila řadu prvních míst a mnoho dalších čelných umístění. Jde např. o soutěže Mladý módní tvůrce ČR Jihlava (v roce 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 a 2014 se škola stala absolutním vítězem této celorepublikové soutěže), Avantgarda Lysá nad Labem, Fashion Games Praha, Prostějovská zlatá jehla, Fatima Junior Trenčín, Doteky módy Prostějov atp. V červnu 2007, 2009, 2010, 2012, 2014 a 2015 dostala škola možnost prezentovat svoji činnost na dnech otevřených dveří KÚ Jihomoravského kraje a dále byla požádána o uspořádání módní přehlídky pro prezidentský pár a čelní představitele Jihomoravského kraje při příležitosti návštěvy prezidenta České republiky v Jihomoravském kraji. Znalosti, zkušenosti a dovednosti z výše zmiňovaných aktivit uplatňuje škola i při zpracování a realizaci projektů, např. projekt v rámci fondu mikroprojektů společenství INTERREG IIIA Avantgardní a modelová tvorba SOŠ oděvní Strážnice, projekt v rámci programu Sokrates FM-EHP/Norska Módní výstřelky našich předků nebo projekt Hledáme inspiraci u přátel v rámci programu Do světa vyhlašovaného Jihomoravským krajem. Podstatou projektu v rámci programu Sokrates FM-EHP/Norska Módní výstřelky našich předků bylo seznámit účastníky s dobovými zvyky v odívání v oblastech sídla škol a zhotovení tří krojových miniatur. V rámci projektu se žáci českých škol zúčastnili workshopu v Norsku a následně navštívili žáci a pedagogičtí pracovníci z Norska školy českých partnerů projektu. Partnery projektu byly tři české školy (Střední škola oděvní a podnikatelská Frýdek-Místek, Střední odborná škola oděvní Strážnice a Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava) a střední škola z městečka Narvik v Norsku. Každoročně realizuje škola vlastní projekt Podpora zájmových aktivit žáků v oblasti oděvního návrhářství a navazujících činností. Dále pokračovala spolupráce naší školy se základními a středními školami v Trnavském kraji (Slovenská republika), která započala projektem Hledáme inspiraci u přátel v rámci programu Do světa vyhlašovaného Jihomoravským krajem. Partnerskou školou ze Slovenska se stala Stredná škola umelecko-priemyselná Hlohovec, která vyučuje obdobné obory jako Střední škola Strážnice. Škola se pravidelně zúčastňuje i projektu Nová závěrečná zkouška (dříve projekt KVALITA I) jednotné zadání závěrečných zkoušek v oborech vzdělání s výučním listem. V rámci prevence rizikového chování (sociálně patologických jevů) se škola zúčastnila projektu Bezpečné školní klima a Zdravé sociální klima cesta efektivní prevence sociálně patologických jevů. V předchozích letech se škola zapojila do projektu Moje volba moje budoucnost. Partnery byly vybrané střední školy, Hospodářská komora a Svaz průmyslu ČR. Cílem projektu bylo představit žákům základních škol odvětví průmyslu, která pociťují nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. Jedním z těchto odvětví je i oděvní a textilní průmysl. 69

72 V roce 2012 bylo škole vydáno rozhodnutí na projekt EU peníze středním školám (šablony), který realizovala v letech V roce 2012 škola převzala a finančně dokončila projekty bývalé SOŠ Strážnice, Skácelova 890. Jde o projekty: - OPVK Zvýšení kvality vzdělávání na SOŠ Strážnice - Společné vzdělávání pro budoucnost - OPŽP Regenerace objektů SOŠ Strážnice - Revitalizace zeleně - Pohyb nás spojuje. SOŠ Strážnice (Skácelova 890) byla dále zapojena do projektu UNIV2 kraje. 11 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola poskytuje vzdělání v nástavbovém oboru Podnikání v dálkové formě vzdělávání. Tento obor je určen pro absolventy tříletých oborů vzdělání s výučním listem, kteří chtějí získat maturitní zkoušku. Kurzy v oblasti IT se uskutečnily na pracovišti J. Skácela. Šlo o odborné kurzy pro soukromé firmy i pro veřejnost. Kurzy šití pro veřejnost a rekvalifikační kurzy se ve školním roce 2014/2015 neuskutečnily. Na škole funguje velmi dobře školicí středisko autoškoly. 70

73 12 Údaje o spolupráci s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve školství Při plnění úkolů ve školství probíhá bezproblémová spolupráce naší školy s odborovou organizací, devítičlennou školskou radou (pravidelně se konají ve školním roce dvě zasedání školské rady), žákovským parlamentem a celou řadou dalších organizací, ke kterým patří například: - Národní ústav vzdělávání Praha. - Česká školní inspekce. - Asociace škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory ČR. - Asociace průmyslových škol ČR. - Asociace oděvních a textilních škol ČR. - Asociace aranžérů ČR. - Úřad práce Hodonín - Obchodní a hospodářská komora Hodonín - Město Strážnice - Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín (zejména pracoviště Veselí nad Moravou). - Kontaktní centrum pro drogově závislé Kyjov besedy se žáky. - Kulturní dům Strážničan kulturní akce, ples školy, Kurz společenské výchovy a tance, filmová představení aj. - Policie ČR besedy s tiskovou mluvčí. - Humanitární organizace veřejné sbírky. - Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Hodonín. - Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. Sociální partneři v regionu: - GUMEX, s.r.o. Strážnice - Kordárna, a.s., Velká nad Veličkou - T-mašinery a.s. Ratíškovice - INA s.r.o. Skalica - AROJA s.r.o. Strážnice - AVX Czech Republic s.r.o. Bzenec - Zámečnictví Josef Svitálek Vracov - KOVOKON s.r.o. Popovice - EUROFORM Group s.r.o. Velká nad Veličkou - GROZ-BECKERT Czech s.r.o. Lužice - ANTICORO Bábík Josef s.r.o. Vacenovice - TOP centrum CAR Kyjov - 2G spol. s r.o., přikrývky a polštáře, Lipov - Fornax, spol. s r.o. - Šohaj služby, s.r.o., Strážnice - Košulenka, s.r.o., Strážnice - Arikos, spol. s r.o., Strážnice - Arimo, spol. s r.o., Strážnice 71

74 - Stival automotive, s r. o., Veselí nad Moravou - Úřad práce Hodonín - Pedagogicko psychologická poradna Hodonín - Hospodářská komora - Město Strážnice - Základní školy v okolí Strážnice - Sítotisk Strážnice, Ing Vávra - Modrotisk Strážnice - Lidové tradice a řemesla, o.p.s. Uherský Ostroh - Moravské oděvní závody, Břeclav 13 Ukázky žákovských prací a medailonky absolventů 13.1 Literární práce Nespravedlivé obvinění Pan Břicháček měl své rituály. Každé dopoledne obešel náměstí. Tu prohodil pár slůvek s paní poštmistrovou, tu se zastavil na kus řeči v řeznictví. Při cestě nazpátek uctivě pozdravil sousedy zvědavě vykukující z oken a ze schránky si vyzvedl novou poštu. Většinou ho různé banky přemlouvaly, aby si právě od nich půjčil peníze. Párkrát do roka si na něj také vzpomněl syn a poslal mu pohled odněkud z druhého konce světa. Dnes však jedna obálka byla jiná. Bez adresy, bez odesílatele. Na lístku uvnitř ho kdosi neúhledným písmem obviňoval, že jako starosta nerozhodoval ve prospěch městečka Radotín, ale rozhodnutí dělal ve svůj vlastní prospěch. Na lístku bylo neúhledně napsáno: Rozhoduješ tak, aby se to hodilo jenom tobě! Pan Břicháček stál a znovu a znovu četl dopis, který nebyl podepsaný. Nevěřícně kroutil hlavou: Já a rozhodovat ve svůj vlastní prospěch? Tohle přece nepotřebuju, já mám téměř všechno, co jsem si kdy přál! Nemusím se obohacovat na úkor Radotína! Pan Břicháček měl všeho dostatek. Již od mládí pracoval jako státní úředník a teď pobíral slušnou penzi, nemusel se víc obohacovat. Starostování přijal proto, že městečko Radotín měl opravdu rád. Žil zde od dětství a znal se tady se spoustou lidí. Měl je rád. Měl taky rád, když se městečko ráno probouzelo a všichni někam spěchali. Měl rád ruch na náměstí, kde si na lavičkách povídaly maminky a děti si kolem hrály. Měl rád pomalý večerní život. Večer už nikdo nespěchal. Lidé šli z práce a zastavovali se, aby si spolu povyprávěli. Tohle všechno měl rád. Miloval své městečko. A teď ho někdo takhle obviní? Co se muselo stát, aby někdo napsal takový dopis? A co měl na mysli? Panu Břicháčkovi to vrtalo hlavou. Musí zjistit, co se děje. O co jde? Rozběhl se na radnici a ve své kanceláři začal prohlížet složky s rozhodnutími, která učinil v nedávné době. Seděl a listoval a přemýšlel. Komu by mohlo něco vadit? A vtom na to přišel. To asi vadí panu Jektavému, že kolem jeho pozemku se bude opravovat silnice. Nájezd u domu bude nějakou dobu nepřístupný a bude se muset chodit zadním vchodem. 72

75 Pan Břicháček odešel z kanceláře a namířil si to rovnou k domu pana Jektavého. Zazvonil a čekal. V okně se zavlnila záclona a za chvíli stál ve dveřích Václav Jektavý. Pan Břicháček spustil: Václave, tobě vadí, že se silnice bude opravovat? Pan Jektavý vykulil oči a ptal se: Proč si to myslíš? Pan Břicháček vytáhl dopis a ukázal ho Václavovi. Václav se zastyděl a povídal: Promiň, byl jsem rozčilený a měl jsem vztek Starosta se na něj podíval a řekl: Vždyť já se nezlobím. A den plynul zase krásně. Vše bylo vyřešeno Medailonky absolventů Žákyně třetího ročníku nástavbového oboru Libor Komosný Absolvent Střední školy Strážnice (dříve SOŠ oděvní Strážnice) Libor Komosný patří v současné době k velmi úspěšným mladým módním designérům v České a Slovenské republice. Na svém kontě má nesčetné množství významných ocenění, které získal již na střední škole, např udělení ceny malíře Martina Benku za mimořádný přínos do oděvního designu Vysokých škol Slovenska, objev roku Slovenské módní scény Bratislavských módních dní, nominace na titul Czech grand design v kategorii Nejlepší oděvní designér roku 2011 (4. místo v této kategorii), soutěž New fresh style, Prague fashion weekend 2011, Top styl designér, Brno (3. místo), místo Mladý módní tvůrce ČR Jihlava, kategorie Fantazijní tvorba, místo Prostějovská zlatá jehla, kategorie Shocking, místo Mladý módní tvůrce ČR Jihlava, kategorie Fantazijní tvorba, místo v soutěži Avantgarda 2006, Lysá nad Labem místo v soutěži Avantgarda Libor Komosný se prezentoval svojí tvorbou také v zahraničí, např. v New Yorku, Londýně, Lodži, Tallinnu, Budapešti, Frankfurtu či ve Vídni. Pozornost módního světa upoutaly především dvě jeho kolekce Vertical (magisterská diplomová práce), která je nyní vystavena v Moravské galerii v Brně, a Identity, jež je vyobrazením pocitů autora samého. V současné době Libor Komosný obléká nejen významné osobnosti, ale také se jeho modely pravidelně dostávají na stránky významných módních časopisů, např. Harper s baazar, Elle, Eva, Emma nebo Dolce Vita. Pokud se chcete blíže seznámit s tvorbou tohoto autora, můžete navštívit jeho webové stránky, které poskytují veškeré bližší informace Jak Libor Komosný vnímá situaci současného módního designu a vzdělání se můžete právě nyní dočíst v následujícím rozhovoru. Pokud budete mít konkrétnější otázky, neváhejte Libora Komosného v tomto týdnu kontaktovat na uvedený nebo na facebooku Zdeněk Grombíř Jsem absolventem oboru Strojírenství (počítačové) na Střední škole Strážnice (dříve SOŠ Strážnice). Po škole jsem pokračoval na Fakultě strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava, kde jsem studoval bakalářský obor Výrobní stroje a zařízení a navazující magisterský obor Konstrukční a procesní inženýrství. Toto studium jsem absolvoval v roce Po půlroční pracovní stáži v Rakousku u firmy Hans Brantner & Sohn Fahrzeugbauges. mbh. jsem nastoupil do firmy Farmtec a.s. jako technologický projektant, kde pracuji doposud. 73

76 Jak hodnotíš současnou situaci v technických oborech? Myslím, že se nespletu, když budu tvrdit, že situace je momentálně poměrně dobrá a dále se zlepšuje. Samozřejmě budoucí vývoj bude záležet na více faktorech, i tak si ale myslím, že strojírenství obecně je opět na vzestupu. Některé české firmy patří mezi světovou špičku ve svých oborech, dále je u nás množství poboček špičkových zahraničních strojírenských firem. Všechny tyto firmy tedy potřebují a budou dále potřebovat kvalifikované a jazykově vybavené odborníky. Jakým způsobem tě ovlivnilo studium na SŠ Strážnice? Potvrdilo se mi, že strojařina je pro mě opravdu ten správný směr, kterým chci jít. Studium mi pak dalo velmi dobrý odborný základ pro další pokračování na vysoké škole. Co si myslíš o důležitosti vzdělání v dnešní době? Obecně se dá říct, že nároky se neustále zvyšují. Ale nejde jen o to, splnit nějaké požadavky pro výběrové řízení na určité místo. Jde o to, nabídnout i něco navíc. Čím víc, tím líp. Ale co bych řekl, že je ještě důležitější, je dokázat teoretické vědomosti přenést do praxe. Co bys poradil dnešním studentům, kteří by se rádi uplatnili v technických oborech, popř. jaká je tvoje zkušenost? Nebát se a každý problém brát jako výzvu, která je posune dál. Strachem člověk nic nezíská. Občas sice něco nevyjde, pořád je lepší to zkusit, než nezkoušet nic. Michaela Koštuříková (Mazáčová) Michaela Koštuříková je jednou z úspěšných absolventek Střední školy Strážnice (dříve SOŠ oděvní Strážnice). Po studiích na Střední škole Strážnice nastoupila na Technickou univerzitu v Liberci, kterou také úspěšně v roce 2007 dokončila a získala inženýrský titul. Její diplomová práce, v níž se zabývala vývojem netradičních textilních scaffoldů s elektrostaticky zvlákněnými nanovlákny, byla oceněna dokonce Cenou děkana za zpracování diplomové práce. Ing. Michaela Koštuříková dále pokračovala ve studiu na Institutu průmyslově právní výchovy v Praze. V současné době působí jako úspěšná patentová zástupkyně pro vývoj v oblasti textilnictví, takže je se svým oborem v neustálém kontaktu. Jak tato absolventka naší školy vnímá současnou situaci v textilním průmyslu a vzdělávání, se můžete dočíst v následujícím rozhovoru. Co je náplní Tvé současné pozice v zaměstnání? Náplní mé práce je zastupování přihlašovatelů před Úřadem průmyslového vlastnictví ÚPV, Evropským patentovým úřadem EPO, Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu OHIM, Mezinárodním patentovým úřadem WIPO; zastupování ve věcech vynálezů, užitných vzorů, ochranných známek a průmyslových vzorů; řízení před úřady ve všech zemích světa, komunikace se zahraničními patentovými zástupci; zastupování ve sporných řízeních apod. Jak tě ovlivnilo studium na SOŠ oděvní ve Strážnici (nyní SŠ Strážnice)? Získala jsem vztah k oděvnictví a textilnímu oboru, dodnes ráda šiju, navíc i v práci mám pořád s oborem kontakt, neboť zastupujeme i firmy a školy z oblasti textilu (tedy vynálezy v textilní oblasti). Jak ses rozhodovala pro výběr vysoké školy? Technická univerzita Liberec byla jediná volba, o jiné škole jsem ani neuvažovala. O tom, že bych šla studovat vysokou školu, jsem začala uvažovat až ve čtvrťáku, a to vzhledem k dobrému prospěchu. Původně jsem takové ambice neměla. Co si myslíš o potřebě vzdělání v dnešní době? Co se týče vysokoškolského vzdělání, to je určitě důležité, ale není pro každého a rozhodně nezaručí dobré uplatnění. Podle mne jsou důležité i řemeslné obory, ve kterých může být 74

77 člověk taky úspěšný, pokud má o obor zájem a chce se prosadit. Navíc řemeslníci budou v budoucnu podle mého názoru placeni zlatem, stejně jako např. v Německu, protože kvalitních a kvalifikovaných řemeslníků je čím dál míň. Důležité je, co člověka baví a k čemu má vlohy, tím směrem by se měl ubírat. Svou roli samozřejmě taky hraje náhoda, já jsem v minulosti ani netušila, že nějaké povolání patentového zástupce existuje, dostala jsem se k tomu také spíše náhodou. 75

78 13.3 Další žákovské práce pracoviště Úprkova

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Strážnice Ing. Petra Fialová 1. října 2014 ředitelka Obsah 1 Charakteristika školy, základní údaje o škole... 1 2 Učební plány vyučovaných oborů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Strážnice Ing. Petra Fialová 1. října 2013 ředitelka 1 Obsah 1 Charakteristika školy, základní údaje o škole... 1 2 Učební plány vyučovaných oborů

Více

STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 A. Studijní obor: GRAFICKÝ DESIGN (GD 4) 1. Český jazyk a literatura: : 1. Odborné předměty praktická zkouška 2. Dějiny výtvarné kultury

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011-2012 Strážnice Ing. Petra Fialová 1. října 2012 ředitelka 1 Obsah 1 Charakteristika školy, základní údaje o škole... 1 2 Učební plány vyučovaných oborů

Více

STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 A. Studijní obor: GRAFICKÝ DESIGN (GD 4) 1. Český jazyk a literatura: 2. Cizí jazyk (ANJ, NEJ): : 1. Odborné předměty praktická zkouška 2.

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

STANOVENÍ POVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

STANOVENÍ POVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY STANOVENÍ POVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY A. Obor vzdělání: GRAFICKÝ DESIGN 1. Odborné předměty praktická zkouška 2. Dějiny výtvarné kultury - ústní zkouška 3. Aranžování - ústní zkouška

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka Rozpis učiva Kód a název RVP Název ŠVP Třída Třídní učitel Učitel odborného výcviku 1. OK Ing. Hana Švandová 2. OK Milan Sotona 3. OK Mgr. Evžen Kučera

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2546/11-T. Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2546/11-T. Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2546/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola informačních technologií, s.r.o. Pionýrů 2069,

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná ŠVP Automechanik Dodatek a změny na verzi 1.1 Platné od 1. 9. 2010 Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Identifikační údaje Předkladatel:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ. Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ. Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ Platnost

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR Platnost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí Zašovská 100, 757 01 Valašské Meziříčí

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí Zašovská 100, 757 01 Valašské Meziříčí Projekt UNIV KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání na škole Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí Zašovská 100, 757 01 Valašské

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů ODBORNÁ ŠKOLA VÝROBY A SLUŽEB PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů Evaluace ŠVP Bc. Lenka Radová 7.10.2013 Zhodnocení tvorby ŠVP Od roku 2008 do současnosti jsme vytvořili

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány

1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány 1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány Seznamy vyučovaných předmětů včetně hodinových dotací v jednotlivých ročnících a oborech Platné od školního roku 2014/2015

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Mgr. Martina Kaňáková Národní ústav pro vzdělávání, Manažer KA2 projekt POSPOLU

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7. Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov. Identifikátor školy: 600 171 361

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7. Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov. Identifikátor školy: 600 171 361 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7 Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov Identifikátor školy: 600 171 361 Termín konání

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace školní vzdělávací program Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace PLACE HERE Škola Název ŠVP, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny Platnost ver.1 od

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více