AUTOTESK ACADEMIA PROGRAM Česká republika Slovenská republika Průvodce programem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AUTOTESK ACADEMIA PROGRAM Česká republika Slovenská republika Průvodce programem"

Transkript

1 AUTOTESK ACADEMIA PROGRAM Česká republika Slovenská republika Průvodce programem

2 Program Vážení uživatelé softwaru a řešení společnosti Autodesk, děkujeme Vám za zájem o Program. Program je forma spolupráce vedoucí softwarové společnosti v oblasti návrhu, správy a sdílení digitálních dat s akademickou sférou. Spolu s globálními strategickými partnery společnostmi Microsoft, Intel, Hewlett- Packard a IBM a oborovými řešeními např. pro strojírenství, stavebnictví, architekturu, infrastrukturu, digitální média - vytváří Program předpoklady rozvíjet spolu s učiteli a jejich studenty komunitu, která zajistí integraci nejmodernějších technologií do výuky na školách a podpoří realizaci kreativních a inovativních nápadů v technické praxi. V období se stalo 77 českých a slovenských škol držiteli statutu Autodesk Academia a několik tisíc studentů prošlo technickou výukou s podporou některého softwarového produktu společnosti Autodesk pod vedením certifikovaných učitelů. Výchovu nové technické generace podpořily i dílčí projekty v Programu, stovky studentů zdokonaluje své technické dovednosti na akademických soutěžích pod názvem DESIGN, stovky učitelů si pravidelně zvyšuje svou odbornou a pedagogickou kvalifikaci na kurzech v autorizovaných školicích střediscích, desítky učitelů často v týmu se svými studenty se uchází o grantovou podporu pro vznik výukových a metodických materiálů v projektu GRANT. Pro tvorbu strategie ve vzdělávání je každoročně organizováno setkání pedagogů středních technických škol, vyšších odborných škol, vysokých technických škol a odborníků z praxe na konferenci s názvem FÓRUM. Pro spolupráci pedagogů, studentů a komerčních firem je k dispozici Portál. Školy jsou podporovány při tvorbě národních i mezinárodních projektů v programu Autodesk Academia HELP. Pro komunikaci s akademickou sférou je ustanovena pracovní komise Programu ze zástupců středních a vysokých škol, státní správy, mediálních partnerů, distributora softwarových produktů a Autodesku. Program nyní nabízí model podpory celoživotního vzdělávání učitelů a studentů a spolupráce s lokální odbornou komunitou. Školy se mohou ucházet o statut podle svého odborného zaměření a tím zajistit učitelům i studentům těsnější spolupráci a vytváření odborných týmů s regionálními průmyslovými firmami. Program je postaven na strategii podpory školního vzdělávacího programu, objektivního ověření znalostí učitelů i studentů a jejich podpory při aktivním zapojení do vzdělávacích a vědeckovýzkumných národních i mezinárodních programů a projektů. Členství v Programu umožňuje efektivně využívat software, sdílet výukové materiály, zajišťuje technickou podporu, celoživotní vzdělávání a výměnu zkušeností a dovedností v oborových komunitách. Program posiluje individuální přístup a péči o studenty, zvyšuje jejich dovednosti, uplatnění na navazujících odborných školách, připravuje studenty na vstup do praxe. Těšíme se na Vaše členství v Programu a spolu s Vámi na rozšíření komunity. David Palas Vlastimil Bejček

3 Program Rozhodnete-li se pro členství v Programu, pak Vám tento průvodce vysvětlí podmínky pro členství v Programu, popisuje členské výhody a uvádí také důležité kontakty a odkazy. Na základě dlouholetých zkušeností a zpracování řady studií je rok 2008 rokem postupné obnovy a prodloužení členství škol v Programu za níže uvedených podmínek. Členství v Programu O členství v Programu se může ucházet každá česká a slovenská škola, která je akreditována jako vzdělávací instituce v síti škol MŠMT. Každá škola si vytváří kurikulum na úrovni školy, tedy školní vzdělávací program. Může vstoupit do základní úrovně členství a získat statut nebo do úrovně odpovídající odbornému zaměření školy a získat statut s dodatkem - Partner pro, viz následující tabulka, která uvádí i ekvivalenty v anglickém jazyce. Název statutu Partner pro strojírenství Partner pro stavebnictví Partner pro infrastrukturu Partner pro digitální média Partner pro elektrotechniku Název statutu AJ Manufacturing Partner Building Partner Infrastructure Partner Media & Entertainment Partner Electrotechnology Partner Programové vybavení Podle strategie školy při tvorbě školního vzdělávacího programu se můžete rozhodnout vzdělávací obsah v odborných předmětech podpořit následujícím minimálním programovým řešením fy Autodesk a tím získat příslušný statut: Název statutu Partner pro strojírenství Partner pro stavebnictví Partner pro infrastrukturu Partner pro digitální média Partner pro elektrotechniku Minimální softwarové vybavení AutoCAD Autodesk Inventor Series nebo Autodesk Inventor Professional Autodesk Architectural Desktop nebo Autodesk Revit Autodesk Map 3D nebo Autodesk Civil 3D nebo Autodesk MapGuide Autodesk 3ds max nebo Autodesk VIZ Autodesk Autocad Electrical Podmínkou pro získání příslušného statutu pro školní rok je vlastnictví subscription příslušného programového vybavení nebo zakoupení poslední aktuální verze příslušného programového vybavení. Přípustné je zavedená výuka předposlední verze softwaru.

4 Požadavky na učitele Podmínkou získání členství v Programu a z toho vyplývajících výhod je odpovídající kvalifikace učitele. Prokazuje se certifikátem ATC, opravňujícím pak ve výuce používat odpovídající programové vybavení fy Autodesk. Certifikát se vystavuje na konkrétní produkt a jeho verzi. Cílem programu je i zvyšování kvalifikace učitele, jednou z výhod je pak zvýhodněná akademická cena za absolvování kurzu, možnost zapojit se do diskuzí a prezentací výsledků pedagogických přístupů na Fóru atp. K získání členství je zapotřebí minimálně získání 1 certifikátu dvěma učiteli školy. Škola v Programu pověří 1 učitele jako administrátora programu, kontaktní osobu, která komunikuje a zodpovídá za průběh programu. Požadavky na technické vybavení: Učebna pro výuku musí mít takovou konfiguraci počítačů, odpovídající minimálním požadavkům uvedeným u příslušné verze programového řešení.

5 Výhody plynoucí z členství v Programu Název statutu Studentské licence Školení pedagogů Výuka studentů Účast na konferencích Publikace Marketing Výhody Studentské licence ZDARMA. Podle počtu licencí programového vybavení jsou dány slevy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků: EDU 10 pack 1 učitel 25% sleva EDU 20 pack 2 učitelé 25% sleva Škola má právo udělovat celosvětově platný Autodesk Certificate of Completion prostřednictvím Computer agency o.p.s. FÓRUM Vstup pro učitele i studenty ZDARMA Sleva při nákupu učebnic nakladatelství Computer Press 10 pack učebnice s 25% slevou 20 pack učebnice s 30% slevou Plaketa Název statutu Partner pro strojírenství Výhody Výhody poskytované distributorem CAM softwaru Výhody poskytované distributorem FEM softwaru atp. dle aktuální situace na trhu Výhody poskytované distributorem CADKON Partner pro stavebnictví softwaru Nejsou speciální nabídky partnerů Partner pro infrastrukturu Výhody poskytované distributorem Partner pro digitální média Nejsou speciální nabídky partnerů Partner pro elektrotechniku Společné výhody pro Partner Studentské licence Studentské licence ZDARMA. Školení pedagogů Podle počtu licencí programového vybavení jsou dány slevy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků: EDU 10 pack 1 učitel 25% sleva EDU 20 pack 2 učitelé 25% sleva Výuka studentů Škola má právo udělovat celosvětově platný Autodesk Certificate of Completion prostřednictvím Computer agency o.p.s. Účast na konferencích FÓRUM Vstup pro učitele i studenty ZDARMA Publikace Sleva při nákupu učebnic nakladatelství Computer Press 10 pack učebnice s 25% slevou 20 pack učebnice s 30% slevou e- Learning Přístup na portál ZDARMA Marketing Plaketa

6 Trvání členství v Programu Členství v Programu je jeden školní rok. Škola se registruje do programu od 1. května do 1. července. Po splnění všech podmínek uvedených v tomto průvodci trvá členství v Programu 1 školní rok, typicky od 1. září do 30. června. Měsíc registrace Doba trvání členství 1. květen 1. červenec 1. září 30. červen Obnovení a zrušení členství v Programu Škola v průběhu členství v Programu má právo využívat uvedených výhod programu. Pokud v následujícím školním roce nesplňuje podmínky uvedené pro členství v příslušné úrovni Programu, zaniká ji právo používat označení a loga Programu. Pokud však v průběhu školního roku splní podmínky certifikace pedagoga a zavedení výuky aktuální verze softwarového programového vybavení, má právo využívat opět výhod členství v Programu. Pokud škola nesplní výše uvedené podmínky, členství v Programu je pozastaveno a nemůže využívat výše uvedených členských výhod. Členství v Programu neovlivňuje licenční politiku stanovenou firmou Autodesk. Spolupráce s praxí Pro školy v Programu se postupně vytváří podmínky pro navázání a rozšíření spolupráce se státní správou a samosprávou a komerčními subjekty. Cílem této aktivity je využití tvůrčího potenciálu studentů, jejich zapojování do projekčních týmů, spolupráce na řešení úkolů, získávání praktických zkušeností, zadávání konkrétních témat pro řešení ročníkových projektů, semestrálních prací, studií případů, diplomových prací atp. Dalším stupněm spolupráce je možnost absolvování praxí studentů v uvedených spolupracujících subjektech. Studentské verze softwaru je v každém případě nutno používat v souladu s licenčními podmínkami. Studenti školy v Programu mají možnost účasti v soutěžích a publikování vítězných prací na oficiálních stránkách a propagačních materiálech společnosti Autodesk. Kontaktní osobou pro komunikaci je administrátor Programu.

7 Profesní poradenství Studenti školy v Programu mají nárok na bezplatné profesní poradenství, které poskytují certifikovaní učitelé školy a vedoucí pracovních skupin Programu. Učitelé v rámci programu absolvují výukový modul Profesní poradenství. Cílem této podpory je průběžné vedení studentů v jejich profesní kariéře. Studentům je kromě přístupu na akademický portál k informovanosti o vypisovaných grantech, soutěžích, školeních, seminářích, workshopech a konferencích k dispozici na webu modul FAQ (Frequently Asked Questions) pro kladení a odpovědi na otázky v následujících tématech: softwarové vybavení firmy Autodesk, Program, Profesní poradenství. Studenti mají nárok na konzultaci k profesnímu životopisu (CV) a poradenství k uplatnění na trhu práce a pro další vzdělávání. Marketing Certifikát členství v Programu Škola v Programu obdrží plaketu potvrzující její členství v programu. Certifikát pro studenty akademického vzdělávacího programu Škola v Programu má právo udělovat studentům, kteří absolvují akademický vzdělávací program certifikáty o absolvování výuky na konkrétní produkt a jeho verzi. Tyto certifikáty mají celosvětovou platnost, jsou centrálně firmou Autodesk registrovány. Základní rozsah a obsah výuky (kurzu) musí být shodný s náplní kurzů poskytovaných ATC (Authorised Training Centre). Certifikát centrálně registruje, archivuje a vydává společnost Autodesk prostřednictvím Computer agency o.p.s. Loga Programu Škola v Programu má právo po dobu platného členství v Autodesk Academia Programu používat podle úrovně členství logo programu. FLASH Učitelé a studenti členské školy mají právo se registrovat k pravidelnému odběru elektronického newslettru s názvem FLASH. Autodesk Club Dalším zdrojem k rozšiřování odborných znalostí, poskytující další výhod, získají učitelé i studenti registrací na stránkách Autodesk Clubu: Aktivity v Programu GRANT DESIGN FÓRUM PORTÁL HELP

8 Partnerství podporující Program TechData Distribution a.s. Microsoft s.r.o. Vysoké učení technické v Brně Sonetech s.r.o. AB Studio s.r.o. SVS FEM s.r.o. Hlavní kontakty: Computer agency o.p.s. - Autodesk Authorised Education Partner Vysoké učení technické v Brně Vlastimil Bejček mobil: Hlavní odkazy: Computer agency o.p.s. Program GRANT DESIGN FÓRUM HELP PORTÁL FLASH FAQ

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Praha, 2010 1 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na období 2011 2015 Říjen 2010 Dlouhodobý záměr byl

Více

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ Jak na firemní vzdělávání kvalitně? Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Podpora umění a kultury z Evropské unie

Podpora umění a kultury z Evropské unie Podpora umění a kultury z Evropské unie Obsah Podpora umění a kultury z Evropské unie 6 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY 7 umění a kulturní dědictví 8 Culture 2000 8 MEDIA Plus 10 vzdělávání 13 Socrates II 13 Leonardo

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 4: Systémový rámec

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015 Říjen 2014 Preambule Předkládaná Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015 (dále jen ADZ VŠE

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Co je tam pro mne? Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže EUROPEAN COMMISSION E UEvropská R O P E A N komise U N I O N Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Evropská

Více

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014 Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Vážení čtenáři, evropské programy na podporu mezinárodní spolupráce poskytují těm, kteří je využívají,

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 11 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 14 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

Národní plán výuky cizích jazyků

Národní plán výuky cizích jazyků Národní plán výuky cizích jazyků Cílem Národního plánu výuky cizích jazyků je vytvořit odpovídající podmínky pro zvýšení jazykových znalostí a jazykových kompetencí obyvatelstva České republiky v cizích

Více

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Informační služby Srpen 2008 GRANT ADVISOR, spol. s r.o. je držitelem certifikátu mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 : 2001. Představení společnosti GRANT ADVISOR GRANT

Více

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Sborník příspěvků z konference k projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů Editoři Jakub Trojan a Pavla Zdráhalová Brno 2012 Cílené

Více

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů Bulletin pro učitele a odbornou veřejnost o využití informačních technologií v evropském vzdělávání říjen 2011 Cílem bulletinu je přinášet inspirace z Evropy a evropské spolupráce v oblasti využívání informačních

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 STRATEGICKÁ ČÁST Zadavatel: Karlovarský kraj Cassia Development & Consulting, s.r.o. Stránka 1 z 58 Zpracovatel: Cassia Development & Consulting

Více

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného z European Commission, DG - Justice, Freedom and Security

Více

A3 - Kvalita dalšího vzdělávání

A3 - Kvalita dalšího vzdělávání Název klíčové aktivity: A3 - Kvalita dalšího vzdělávání Podaktivita: Činnost, úkol: Vymezení aktivit nezbytných pro zajištění komplexu procesů vyplývajících ze zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání

Více

Nové trendy a jejich aplikace ve výuce anglického jazyka pro obor Marketingová komunikace Abstrakt Úvod

Nové trendy a jejich aplikace ve výuce anglického jazyka pro obor Marketingová komunikace Abstrakt Úvod Nové trendy a jejich aplikace ve výuce anglického jazyka pro obor Marketingová komunikace Mgr. Štěpánka Hronová, MBA, PhDr. Ladislava Knihová (Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.) Abstrakt: Příspěvek

Více

Dlouhodobý záměr FTK UP na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr FTK UP na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr FTK UP na období 2011 2015 11 priorit FTK UP Olomouc 2011 2015 1. Věda a výzkum 2. Vzdělávání 3. Ekonomika a finanční stabilita 4. Personální politika 5. Studenti 6. Práce s partnery 7.

Více