DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů"

Transkript

1 DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů Workshop pro učitele přírodovědných předmětů v rámci programu Amgen Teach VŠCHT Praha,

2 Dům zahraniční spolupráce (DZS, organizace přímo řízená MŠMT ČR; změna názvu k ; administrace programů a aktivit iniciovaných EU v různých oblastech vzdělávání; poskytování informačních a konzultačních služeb; příprava národních a mezinárodních konferencí; od ledna 2014 administrace programu Erasmus+ (www.naerasmusplus.cz).

3 Obsah prezentace Erasmus+: aktivity pro školy etwinning: online spolupráce škol a online vzdělávání učitelů Další možnosti vzdělávání učitelů v evropském kontextu

4 Program Erasmus + program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport; ; návaznost na úspěšné programy podpora mezinárodní mobility a spolupráce, inovačních procesů a dobré praxe, politiky a reforem na všech úrovních a ve všech formách vzdělávání; určen pro instituce a organizace působící v oblasti vzdělávání (školy všech typů, zřizovatelé škol, neziskové organizace a střediska pracující s mládeží, neformální skupiny mladých lidí); cílové skupiny programu: pracovníci v oblasti vzdělávání, vedoucí pracovníci, ředitelé, úředníci, učitelé, poradci, studenti, žáci, děti v předškolním vzdělávání, mladí lidé a pracovníci s mládeží v mimoškolním vzdělávání.

5 Země zapojené do Erasmu+ 28 členských zemí EU Norsko, Lichtenštejnsko, Island, Turecko, Švýcarsko, Makedonie* třetí země jen pro některé aktivity * Účast zemí mimo EU je podmíněna podpisem dohody mezi EK a příslušnými orgány každé z těchto zemí.

6 Erasmus+ - složení programu KA 1 (Klíčová akce 1) mobilita jednotlivců Jean Monnet KA 3 (Klíčová akce 3) podpora strategických reforem KA 2 (Klíčová akce 2) spolupráce institucí Sport

7 ERASMUS+: COMENIUS

8 Aktivity Erasmus+: Comenius LLP ( ) Erasmus+ ( ) Další vzdělávání pedagog. pracovníků (IST) Hostitelské instituce (HI) Asistentské pobyty (AS) Partnerství škol (BP, MP) Individuální mobility žáků (IPM) Partnerství Regio (REG)

9 ERASMUS+: COMENIUS KLÍČOVÁ AKCE 1 (KA 1)

10 KA 1 Projekty mobility osob/školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ) projekty škol s plánem dalšího vzdělávání zaměstnanců školy skrze zahraniční mobilitu; nástupnická aktivita Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci LLP (IST); žadatelé - pouze školy (MŠ, ZŠ, SŠ) zapsané v Rejstříku MŠMT; institucionální přístup = žádost podává škola, nikoli jednotliví zaměstnanci individuálně.

11 European Development Plan (EDP) žádost část D. Evropský plán rozvoje (European Development Plan); plánování aktivit dalšího vzdělávání zaměstnanců školy v horizontu 1 roku nebo 2 let, s ohledem na konkrétní a aktuální potřeby školy; v žádosti uveden obecný plán mobilit, konkretizace v kompetenci školy po schválení (výběr pedagogů, kurzů, termínů stáží ).

12 KA 1 - druhy aktivit 1) profesní rozvoj (staff training) a) účast na kurzech nebo školeních v zahraničí; b) stínování kolegů na přijímající škole či jiné relevantní instituci v zahraničí, tzv. job-shadowing. 2) výukový pobyt (teaching assignment) - novinka

13 Položky grantu v rámci KA 1 1) cestovní náklady 2) pobytové náklady 3) náklady na organizaci 4) kurzovné 5) náklady na účastníky se specifickými potřebami

14 KA 1 - formální náležitosti termín předložení žádosti: , 12:00 délka trvání projektu: 1 rok nebo 2 roky zahájení projektu: mezi délka jedné mobility: 2 dny až 2 měsíce (bez cesty) žadatel: vždy jen 1 škola MŠ, ZŠ, SŠ (zapsaná v Rejstříku MŠMT) účastníci mobility: zaměstnanci školy minimální a maximální počet mobilit: bez omezení jedna škola = jen jedna žádost

15 ERASMUS+: COMENIUS KLÍČOVÁ AKCE 2 (KA 2)

16 KA 2 - Projekty spolupráce / Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ) projekt partnerství ve školském sektoru s cílem vzájemné spolupráce, výměny zkušeností, rozvoje kompetencí účastníků, mobility žáků i pedagogů; nástupnická aktivita Partnerství škol, Individuální mobility žáků a Partnerství Comenius Regio v LLP; rozšíření aktivit strategických partnerství pro další organizace s působností ve školním vzdělávání; větší variabilita poskytnutých grantových prostředků; schvalovací proces zabraňující vypadávání partnerů.

17 Možné typy strategických partnerství (SP) v KA 2 1. SP pouze mezi školami (dříve Partnerství škol); 2. SP různých, i neškolských institucí s tématem školního vzdělávání (dříve v rámci centralizovaných aktivit). 3. SP zřizovatelů škol (obce, kraje) se školami a dalšími institucemi jako partnery (dříve Partnerství Comenius Regio);

18 KA 2 - formální náležitosti termín podání žádosti: , 12:00 délka trvání projektu: 2 roky nebo 3 roky zahájení projektu: žadatel: SP mezi školami - MŠ, ZŠ, SŠ (zapsaná v Rejstříku MŠMT) SP různých, i neškolských institucí s tématem školního vzdělávání - jakákoli instituce SP zřizovatelů škol - obec, svazek obcí, kraj (jako asociovaní partneři jsou zapojeny školy a další instituce) počet partnerů: 3 10 institucí (bez financování možno i více) výjimka: SP mezi školami, SP zřizovatelů škol minimálně 2 instituce podání žádosti: koordinující instituce u své NA

19 Info semináře pro Výzvu 2015 St seminář pro žadatele KA1 a KA2 školní partnerství Čt seminář pro žadatele KA1 a KA2 školní partnerství Út seminář pro žadatele KA2 neškolní partnerství St seminář pro žadatele KA1 a KA2 školní partnerství Po seminář pro poskytovatele kurzů

20 Info webináře Všem žadatelům o grant nabízíme také možnost online konzultací, které budou probíhat od každé úterý a čtvrtek 14:00-16:00 Ke konzultacím bude využito internetové prostředí, aktuální odkaz bude zveřejněn před každou konzultací na webu v sektoru Školní vzdělávání Informace: kontakt:

21 etwinning online komunita škol a učitelů

22 Co je etwinning? komunita škol v Evropě učitelů a škol (k ) bezpečná platforma přístupná pouze školám virtuální prostor určený ke spolupráci škol a učitelů virtuální třída (TwinSpace) určená pro online projektovou práci databáze hledání partnerů on-line vzdělávání učitelů

23 Role etwinningu v programu součást Klíčové akce 2 IT platforma pro spolupráci škol ERASMUS+ podpora škol zapojených do projektů mobilit i strategických partnerství databáze partnerů příprava pedagogů před výjezdem (komunikace s přijímající školou) nebo příprava partnerství před podáním žádosti průběžná komunikace partnerů pokračování spolupráce po návratu ze zahraničí šíření výsledků a výstupů

24 Výhody etwinningu zdarma bezpečné prostředí možnost profesního růstu žádná byrokracie volba počtu partnerů možnost i více projektů volba délky projektu

25 Další možnosti etwinningu národní projekty pilotně pro šk. rok pro MŠ a 1. stupeň ZŠ odstranění jazykové bariéry etwinning Plus možnost spolupráce s partnerem mimo Evropskou unii Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie, Moldávie, Ukrajina, Tunis Albánie, Srbsko v jednání

26 Školení a podpora metodické jednodenní semináře v regionech pro začátečníky a pokročilé metodické webináře kontaktní semináře v zahraničí i v ČR další akce: národní konference etwinning, Letní dílna etwinnig

27 Kontakty

28 Další možnosti vzdělávání Organizace European Schoolnet (EUN, DZS je členem sítě EUN Projekty, vzdělávací portály, otevřené vzdělávací zdroje a online kurzy zaměřené na inovativní výuku matematiky, přírodovědných a technických předmětů

29 Otevřené vzdělávací zdroje Learning Resource Exchange Celoevropské úložiště volně stažitelných digitálních učebních materiálů (DUM) spravované sdružením European Schoolnet DUM ve všech evropských jazycích Propojení s českým úložištěm Travel Well - DUM využitelné bez znalosti cizího jazyka 29

30 Online vzdělávání European Schoolnet Academy Masivní online vzdělávací kurzy pro učitele Kurzy zaměřeny na využívání ICT a nejnovější trendy ve výuce (využívání her ve výuce, zapojování programování do výuky) Pilotní dva kurzy na jaře 2014 otestovalo přes 2000 evropských učitelů Kurzy jsou zdarma 30

31 Děkuji za pozornost

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávac vacíprogramy - Dům m zahraničních služeb Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Decentralizované aktivity Programu celoživotního učení administruje v ČR: Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

Seznamte se, Erasmus+

Seznamte se, Erasmus+ Seznamte se, Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura pro evropské

Více

Seznamte se, Erasmus+

Seznamte se, Erasmus+ Seznamte se, Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

NOVÉ MOŽNOSTI ZAPOJENÍ ERASMUS+: GRUNDTVIG SEMINÁŘ PRO PROJEKTY PARTNERSTVÍ 2012-2014

NOVÉ MOŽNOSTI ZAPOJENÍ ERASMUS+: GRUNDTVIG SEMINÁŘ PRO PROJEKTY PARTNERSTVÍ 2012-2014 NOVÉ MOŽNOSTI ZAPOJENÍ ERASMUS+: GRUNDTVIG SEMINÁŘ PRO PROJEKTY PARTNERSTVÍ 2012-2014 Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších

Více

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení ERASMUS Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility v rámci Evropy

Více

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci Mgr. Helena Slivková Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od 2007

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více

SEMINÁŘ PRO BUDOUCÍ ŽADATELE V PROGRAMU ERASMUS+: GRUNDTVIG

SEMINÁŘ PRO BUDOUCÍ ŽADATELE V PROGRAMU ERASMUS+: GRUNDTVIG SEMINÁŘ PRO BUDOUCÍ ŽADATELE V PROGRAMU ERASMUS+: GRUNDTVIG Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle

Více

Klíčová Akce 2 (1.2)

Klíčová Akce 2 (1.2) Dům zahraniční spolupráce Erasmus+: Mládež Erasmus + Mládež 4,1 mil. eur (2014) Klíčová Akce 1 (1.1, 2.1, 3.1, 4.3) Klíčová Akce 2 (1.2) Klíčová Akce 3 (1.3, 5.1) 2,8 mil. eur (výměny, EDS) 480 000 eur

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Prezentace NAEP NAEP. 11.11.2008 Hradec Králov. lové,, Pardubice

Prezentace NAEP NAEP. 11.11.2008 Hradec Králov. lové,, Pardubice Prezentace NAEP INFORMAČNÍ SEMINÁŘ NAEP 11.11.2008 Hradec Králov lové,, Pardubice Struktura DZS a NAEP 2 PROGRAM CELOŽIVOTN IVOTNÍHO UČENU ENÍ (2007-2013) 2013) přispívat k rozvoji kvalitního celoživotního

Více

MOZAIKA. Erasmus+ má za sebou první úspěšný rok. Aktuality a zajímavosti. Obsah. DZS získal ocenění za společenskou odpovědnost.

MOZAIKA. Erasmus+ má za sebou první úspěšný rok. Aktuality a zajímavosti. Obsah. DZS získal ocenění za společenskou odpovědnost. MOZAIKA B U L L E T I N E V R O P S K Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í leden 2015 Aktuality a zajímavosti Česko rakouská inspirace Program AKTION ČR Rakousko vydal brožuru, která Vás může inspirovat k podání

Více

BLANKA MARKOVÁ MICHAELA ŽAROŠSKÁ EVA ŽÁKOVÁ. Podpora kultury z Evropské unie

BLANKA MARKOVÁ MICHAELA ŽAROŠSKÁ EVA ŽÁKOVÁ. Podpora kultury z Evropské unie BLANKA MARKOVÁ MICHAELA ŽAROŠSKÁ EVA ŽÁKOVÁ Podpora kultury z Evropské unie Obsah Úvod...4 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY...6 Umění a kulturní dědictví...9 Culture 2007...9 Media 2007...17 Vzdělávání...20 Program

Více

ERASMUS+ KA2 Strategická partnerství ve vysokoškolském sektoru Výzva 2015. Jan Slavíček Praha, 6. a 15. 1. 2015

ERASMUS+ KA2 Strategická partnerství ve vysokoškolském sektoru Výzva 2015. Jan Slavíček Praha, 6. a 15. 1. 2015 ERASMUS+ KA2 Strategická partnerství ve vysokoškolském sektoru Výzva 2015 Jan Slavíček Praha, 6. a 15. 1. 2015 Dům zahraniční spolupráce (DZS) přímo řízená organizace MŠMT administruje vzdělávací programy

Více

Program Leonardo da Vinci. www.naep.cz

Program Leonardo da Vinci. www.naep.cz Program Leonardo da Vinci www.naep.cz Program Leonardo da Vinci zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni

Více

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů Bulletin pro učitele a odbornou veřejnost o využití informačních technologií v evropském vzdělávání říjen 2011 Cílem bulletinu je přinášet inspirace z Evropy a evropské spolupráce v oblasti využívání informačních

Více

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 / 2 Pro všechny, kteří (se) vzdělávají Program celoživotního učení 2007 2013 Česká republika Praha 2013 /

Více

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 Pro všechny, kteří (se) vzdělávají Program celoživotního učení 2007 2013 Česká republika Praha 2013 / 2 /

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

Evropská jazyková cena Label

Evropská jazyková cena Label Evropská jazyková cena Label 20 Obsah Úvodní slovo... Projekty oceněné Evropskou jazykovou cenou Label 20... 3 Where do the raindrops disappear to?... 4 A guide to traditional ball games in Visegrad countries...

Více

PRO KONKURENCESCHOPNOST

PRO KONKURENCESCHOPNOST ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Prováděcí dokument k Operačnímu programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST verze k 1.1.27 1/133 Pracovní verze k 1.1.27 Obsah 1. Úvod... 9

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Možnosti a získávání zkušeností na evropském trhu práce

Možnosti a získávání zkušeností na evropském trhu práce Možnosti a získávání zkušeností na evropském trhu práce Danuša a Pašiakov iaková,, DZS - NAEP Národní agentura pro evropské vzdělávac vací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od 2007 NAEP

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více