KLAUZURNÍ POSTUPOVÉ ZKOUŠKY (KPZ), ZKOUŠKY Z HLAVNÍCH ATELIÉRŮ V ZS AK. R. 2016/17, HODNOTÍCÍ KOMISE A SUBKOMISE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KLAUZURNÍ POSTUPOVÉ ZKOUŠKY (KPZ), ZKOUŠKY Z HLAVNÍCH ATELIÉRŮ V ZS AK. R. 2016/17, HODNOTÍCÍ KOMISE A SUBKOMISE"

Transkript

1 Plzeň ZCU /2017 Vyhláška děkana č. 1D/2017 KLAUZURNÍ POSTUPOVÉ ZKOUŠKY (KPZ), ZKOUŠKY Z HLAVNÍCH ATELIÉRŮ V ZS AK. R. 2016/17, HODNOTÍCÍ KOMISE A SUBKOMISE A) ZKOUŠKY Z HLAVNÍCH ATELIÉRŮ V zimním semestru ak. r. 2016/17 (s výjimkou prvního ročníku bakalářského studia) jsou hlavní ateliérové předměty zakončeny zkouškou viz seznam níže. 1) Bakalářské obory a specializace - obor Design specializace Produktový design (BcA.): KDE/AD3, KDE/AD5 Ateliér Produktový design 3, 5; - obor Design specializace Průmyslový design (BcA.): KDE/D3, KDE/D5 Ateliér Průmyslový design 3, 5; - obor Design kovu a šperku (BcA.): KDE/DS3, KDE/DS5 Ateliér Design kovu a šperku 3, 5; - obor Fashion design specializace Design oděvu (BcA.): KDE/DO3, KDE /DO5 Ateliér Design oděvu 3, 5; - obor Fashion design specializace Design obuvi a módních doplňků (BcA.): KDE /DD3, KDE /DD5 Ateliér Design obuvi a módních doplňků 3; - obor Ilustrace a grafika specializace Mediální a didaktická ilustrace (BcA.): KVU/IL3, KVU /IL5 Ateliér Mediální a didakt. ilustrace 3, 5; - obor Ilustrace a grafika specializace Grafický design (BcA.): KVU /GD3, KVU /GD5 Ateliér Grafický design 3, 5; - obor Ilustrace a grafika specializace Kniha a tvarování papíru (BcA.): KVU /KT3, KVU /KT5 Ateliér Kniha a tvarování papíru 3, 5; - obor Ilustrace a grafika specializace Komiks a ilustrace pro děti (BcA.): KVU /KO3, KVU /KO5 Ateliér Komiks a ilustrace pro děti 3, 5; - obor Ilustrace a grafika specializace Ilustrace Grafika (BcA.): KVU /GR3, KVU /GR5 Ateliér Ilustrace Grafika 3, 5; - obor Ilustrace a grafika specializace Malba (BcA.): KVU/MA3, KVU/MA5 Ateliér Malba 3, 5; - obor Ilustrace a grafika specializace Vizuální komunikace (BcA.): KVU/VK3, KVU/VK5 Ateliér Vizuální komunikace 3, 5; - obor Multimediální design specializace Animovaná a interaktivní tvorba (BcA.): KVU/AT3, KVU /AT5 Ateliér Animovaná a interaktivní tvorba 3, 5; - obor Multimediální design specializace Multimédia (BcA.): KVU /MM3, KVU /MM5 Ateliér Multimédia 3, 5; - obor Multimediální design specializace Nová média (BcA.): KVU /NM3, KVU /NM5 Ateliér Nová média 3, 5; - obor Multimediální design specializace Intermédia (BcA.): KVU /IM5 Ateliér Intermédia 5; - obor Multimediální design specializace Užitá fotografie (BcA.): KVU /UF3, KVU/UF5 Ateliér Užitá fotografie 3, 5; - obor Sochařství specializace Socha a prostor (BcA.): KVU /SO3, KVU /SO5 Ateliér Socha a prostor 3, 5; - obor Sochařství specializace Keramika (BcA.): KVU /KE3, KVU /KE5 Atel. Keramika 3, 5;

2 2) Navazující magisterské obory a specializace - obor Design (MgA): KDE/AD7, KDE/AD9, KDE/AD11 Ateliér Design 7, 9, 11; - obor Design kovu a šperku (MgA.): KDE /DS7, KDE /DS9, KDE/DS11 Ateliér Design kovu a šperku 7, 9, 11; - obor Fashion design (MgA.): KDE /FD7, KDE /FD9, KDE /FD11 Ateliér Fashion design 7, 9, 11; - obor Intermediální tvorba Animovaná tvorba (MgA.): KVU/AT7, KVU/AT9 Ateliér Animovaná tvorba 7, 9; - obor Intermediální tvorba Intermédia (MgA.): KVU/IM7, KVU/IM9, KVU/IM11 Ateliér Intermédia 7, 9, 11; - obor Intermediální tvorba Užitá fotografie (MgA.): KVU/UF7, KVU/UF9 Ateliér Užitá fotografie 7, 9; - obor Ilustrace a grafický design specializace Ilustrace (MgA.): KDE/IL7, KDE /IL9, KDE /IL11 Ateliér Ilustrace 7, 9, 11; - obor Ilustrace a grafický design specializace Grafický design (MgA.): KDE /GD7, KDE /GD9, KDE /GD11 Ateliér Grafický design 7, 9, 11; - obor Ilustrace a grafický design specializace Malba (MgA.): KVU /MA7, KVU /MA9, KVU /MA11 Ateliér Malba 7, 9, 11; - obor Sochařství specializace Socha a prostor (MgA.): KVU/SO7, KVU /SO9, KVU /SO11 Ateliér Socha a prostor 7, 9, obor Sochařství specializace Keramika (MgA.): KVU /KE7, KVU /KE9, KVU /KE11 Ateliér Keramika 7, 9, 11. PORTFOLIO KE ZKOUŠCE Z HLAVNÍHO ATELIÉRU STUDENTI ODEVZDAJÍ VE SVÝCH ATELIÉRECH, přičemž: - studenti BcA. studia s výjimkou 3. r. přiloží ateliérové portfolio k nainstalované KP (v případě trojrozměrných prací přiloží fotodokumentaci); - studenti 3. r. BcA. studia a studenti všech ročníků MgA. studia ateliérové portfolio nainstalují, prezentují a obhajují v rámci absolvování zkoušky z hl. ateliéru (v případě trojrozměrných prací přiloží fotodokumentaci). Pro HODNOCENÍ HLAVNÍCH ATELIÉRŮ stanovuji všem ateliérům KOMISIONELNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ PŘÍSLUŠNÝMI OBOROVÝMI SUBKOMISEMI. Studenti skládají zkoušku z hl. ateliéru dle časového rozpisu ateliérů (studenti BcA. studia skládají zkoušku z hl. ateliéru těsně před KPZ). PŘIHLÁŠENÍ KE ZKOUŠCE Z HLAVNÍHO ATELIÉRU ELEKTRONICKY: na adrese: portal.zcu.cz moje studium. a) ŘÁDNÉ TERMÍNY: úterý 31. ledna 2017, středa 1. února 2017, čtvrtek 2. února 2017, (místo konání ateliéry FDULS + dle pokynu vedoucího ateliéru v případě potřeby další vnitřní prostory budovy fakulty). Výsledek zkoušky bude oznámen studentům prostřednictvím IS/STAG nejdéle do 3 dnů od konání zkoušky. Upozornění: V případě neabsolvování zkoušky z hl. ateliéru v termínu řádném se student obratem zkontaktuje s příslušným vyučujícím z důvodu stanovení dalších doplňujících úkolů. b) 1. OPRAVNÝ TERMÍN - pondělí 6. února 2017 (místo konání budova fakulty konkrétní prostory budou stanoveny dodatečně). PŘIHLÁŠENÍ K 1. OPR. ZKOUŠCE Z HL. ATELIÉRU ELEKTRONICKY: na adrese: portal.zcu.cz moje studium

3 B) KLAUZURNÍ POSTUPOVÉ ZKOUŠKY Student se ke klauzurní postupové zkoušce přihlašuje při prezenci. Podmínkou pro přistoupení ke KPZ v řádném i opravném termínu je vypracování a ve stanoveném termínu odevzdání KP včetně všech náležitostí uvedených u příslušných úrovní předmětu KDE/KPZx v IS/STAG a absolvování prezence v určeném termínu. Předmětem obhajoby při KPZ v řádném termínu je klauzurní práce, vytvořená na základě zadání během ZS. Upozornění: Neodevzdá li student ve stanoveném řádném termínu a požadované kvalitě dle zadaných požadavků kompletní klauzurní práci (včetně všech náležitostí uvedených v IS/STAG u příslušné úrovně předmětu KDE/KPZx), nedostaví se ve stanoveném termínu k prezenci, nejdéle do 5 kalendářních dnů se neomluví, nepožádá o posunutí termínu odevzdání a svoji nepřítomnost při termínu řádném nedoloží věrohodným dokladem, či žádosti studenta děkan nevyhoví, nesplnil v souladu s Řádem KPZ některou z podmínek pro přistoupení a následné konání KPZ v řádném i opravném termínu. Nemůže v řádném ani opravném termínu ke složení KPZ přistoupit, je ohodnocen známkou nevyhověl a dle SZŘ ZČU, Čl. 65, odst. 1 g) je mu ukončeno studium pro nesplnění požadavku. SOUHRNNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM ŘÁDNÉ TERMÍNY - ZKOUŠKY Z HL. ATELIÉRU (všichni studenti s výjimkou 1. r. BcA. studia) - KPZ (1. a 2. r. BcA. studia) PREZENCE (společně pro zkoušku z hl. ateliéru a KPZ) BUDOVA FDULS, přízemí (prostor před recepcí) - pondělí 30. ledna až 9.00 hod. Studenti v rámci prezence: - podpisem stvrdí svoji přítomnost - podpisem se přihlásí k obhajobě KP v rámci KPZ (pouze 1. a 2. r. BcA. studa), - všichni studenti odevzdají 2 CD (DVD) v řádně popsaných papírových obalech s uloženými pracemi (1 ks bude uložen do složky studenta, 1 ks do archivu prací studentů) popis CD (DVD) bude obsahovat tento text: KPZ, zkratka ateliéru (studenti MgA. studia a 3. r. BcA. studia - uvedou pouze zkratku svého hl. ateliéru), ak. rok 2016/17, ročník, ZS, jméno a příjmení studenta. HODNOCENÍ - OBOROVÝMI SUBKOMISEMI - od úterý 31. ledna od 9.00 hod. do čtvrtka 2. února 2017 (dle časového rozpisu ateliérů). Tajemníci subkomisí zajistí: zápisy hodnocení do zk. katalogů, podpisy členů subkomise, uvedení NÁVRHŮ NA OCENĚNÍ a ponechání nejkvalitnějších prací na FDULS. a) ZKOUŠKY Z HL. ATELIÉRŮ (tajemníci subkomisí nejdéle vždy následující den do 9.00 hod. průběžně odevzdají na SO vyplněné zk. katalogy), b) KPZ (tajemníci subkomisí - průběžné zapisování KONEČNÝCH ZNÁMEK v rámci řádného termínu do zk. katalogů a jejich průběžné odevzdávání na SO, mezní termín odevzdání posledních katalogů na SO: čtvrtek 2. února 2017 do hod. ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ ŘÁDNÉHO TERMÍNU KPZ + PŘIHLÁŠENÍ SE K OBHAJOBÁM V RÁMCI OPRAVNÉHO TERMÍNU KPZ: - čtvrtek 2. února 2017 v hod. na nástěnce SO FDULS a zapsáním do IS/STAG. (Vyhlášení výsledků bude provedeno vyvěšením seznamu studentů dle osobních čísel a současně zápisem do IS/STAG. Správnost zápisu si student ihned ověří v PC učebně v evidenci svých studijních výsledků na Portálu moje studium).

4 TÉMATA PRO OPRAVNOU KPZ (včetně pokynů pro vypracování) VYUČUJÍCÍ HLAVNÍCH ATELIÉRŮ - do čtvrtka 2. února 2017 do hod. (odeslat na ové adresy: OPRAVNÉ TERMÍNY 1) KPZ - OPRAVNÝ TERMÍN ZADÁNÍ, VYPRACOVÁNÍ A ODEVZDÁNÍ OPRAVNÉ KP jednodenního úkolu - pátek 3. února 2017 od 8.00 do hod. budova FDULS (prostory budou stanoveny dodatečně dle aktuální situace a zveřejněny na nástěnce SO) OBHAJOBY, HODNOCENÍ CELOFAKULTNÍ KOMISÍ PRO KPZ FDULS - pondělí 6. února 2017 od 9.00 do cca hod. Přibližný časový rozpis obhajob studentů dle ateliérů bude zveřejněn na nástěnce SO FDULS v pátek 3. února 2017 do cca hod. Při rozhodování o výsledné známce z opravné klauzurní postupové zkoušky komise komplexně posuzuje nejen vypracovanou opravnou KP, ale i studentovy semestrální práce za celý právě uplynulý semestr včetně výsledků práce v doplňkových ateliérových praktických disciplínách. ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ OPRAVNÝCH KPZ - pondělí 6. února 2017 do cca hod. (vyvěšením seznamu studentů dle osobních čísel na nástěnce před SO). Neúspěšní studenti se dostaví ve středu 8. února 2017 na SO k vyřízení administrativních záležitostí spojených s ukončením studia. 2) ZKOUŠKA Z HL. ATELIÉRU - 1. OPRAVNÝ TERMÍN - pondělí 6. února 2017 viz rozpis studentů zveřejněný na nástěnce SO v pátek 3. února 2017 do hod. PŘIHLÁŠENÍ K OPR. ZKOUŠCE Z HL. ATELIÉRU elektronicky viz vypsané termíny na Portal.zcu.cz moje studium. DALŠÍ OPRAVNÝ TERMÍN PRO ZKOUŠKU Z HL. ATELIÉRU doporučuji vedoucím ateliérů vyhlásit dle aktuální situace v době prvního výukového týdne LS (tj. ve dnech 20. až 24. února 2017). Tato vyhláška nabývá účinnosti od 16. ledna Zrušuje se Vyhláška děkana č. 8D/2016 ze dne 11. května příloha (s. 1-4) Doc. akad. mal. Josef Mištera děkan Vypracovala: Vojtěchová, tel v z., v. r. proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti

5 Příloha č. 1 s. 1 KOMISE PRO KPZ FDULS, OBOROVÉ SUBKOMISE PRO KPZ A ZKOUŠKY Z HLAVNÍCH ATELIÉRŮ S účinností od 16. ledna 2017 jmenuji: - níže uvedenou fakultní Komisi pro KPZ FDULS pro bakalářské obory a specializace, - níže uvedené oborové subkomise pro KPZ a zkoušky z hlavních ateliérů. V rámci členů Komise pro KPZ FDULS a v rámci členů oborových subkomisí je vždy zřízena funkce tajemník, jehož úkolem je zabezpečit: převzetí zkouškových katalogů, řádné zapsání výsledků hodnocení, podpisy přítomných členů komise a subkomisí, uvedení návrhů na ocenění nejkvalitnějších prací, odevzdání zkouškových katalogů na SO ve stanoveném termínu. Komise pro KPZ FDULS doc. akad. mal. Josef Mištera prof. Mgr. Štěpán Grygar prof. akad. mal. Jiří Barta prof. akad. soch. Jiří Beránek prof. akad. mal. Boris Jirků prof. akad. mal. Mikoláš Axmann doc. MgA. Kristýna Fišerová doc. akad. mal. Ditta Jiřičková doc. akad. mal. Helena Krbcová doc. akad. mal. Vladimír Merta doc. akad. mal. Aleš Ogoun doc. akad. mal. František Steker doc. M.A. Barbara Šalamounová doc. MgA. Zdeněk Veverka doc. M.A. Petr Vogel doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD. Mgr.art. Jana Potiron, ArtD. PhDr. Jan Mergl, Ph.D. MgA. Jan Morávek MgA. Mgr. Petra Soukupová MgA. Gabriel Vach akad. mal. Vladivoj Kotyza

6 Subkomise č. 1: - ateliér Mediální a didaktická ilustrace (BcA.) - ateliér Komiks a ilustrace pro děti (BcA.) - ateliér Ilustrace (MgA.) studenti doc. Mištery, studenti doc. Šalamounové Příloha č. 1 s. 2 doc. akad. mal. Josef Mištera prof. akad. mal. Boris Jirků doc. M.A. Barbara Šalamounová akad. mal. Renáta Fučíková MgA. Ing. Václav Šlajch MgA. Marie Kohoutová MgA. Mohamad Said Ismail akad. mal. Vladivoj Kotyza Subkomise č. 2: - ateliér Kniha a tvarování papíru (BcA.) - ateliér Ilustrace (MgA.) studenti prof. Axmanna - ateliér Ilustrace Grafika (BcA.) - ateliér Malba (BcA.) prof. akad. mal. Mikoláš Axmann doc. akad. mal. Aleš Ogoun MgA. Mgr. Petra Soukupová MgA. Mgr. Jan Kocman MgA. Mgr. Pavel Trnka MgA. Mgr. Bedřich Kocman Subkomise č. 3 - ateliér Grafický design (BcA.) - ateliér Vizuální komunikace (BcA.) - ateliér Grafický design (MgA.) doc. MgA. Kristýna Fišerová doc. akad. mal. František Steker doc. akad. mal. Josef Mištera doc. akad. mal. Ditta Jiřičková MgA. Eva Hudečková MgA. Mgr. Pavel Švejda Mgr. Petr Vrobel Subkomise č. 4 - ateliér Animovaná a interaktivní tvorba (BcA.) - ateliér Animovaná a interaktivní tvorba (MgA.) studenti prof. Barty, MgA. Domlátila - ateliér Užitá fotografie (BcA.) - ateliér Užitá fotografie (MgA.) prof. akad. mal. Jiří Barta prof. Mgr. Štěpán Grygar MgA. Vojtěch Aubrecht MgA. Radovan Kodera MgA. Vojtěch Domlátil, DiS.

7 Příloha č. 1 s. 3 Subkomise č. 5 - ateliér Multimédia (BcA.) - ateliér Nová média (BcA.) - ateliér Intermédia (BcA.) - ateliér Intermédia (MgA.) studenti doc. Merty, MgA. Morávka Tajemnice: doc. akad. mal. Vladimír Merta MgA. Jan Morávek MgA. Ladislav Moulis, Ph.D. M.A. Dušan Brozman MgA. Lukáš Kellner Mgr. BcA. Denisa Bytelová Subkomise č. 6: - ateliér Produktový design, Produktový design - Design interiéru (BcA.) - ateliér Průmyslový design (BcA.) - ateliér Design (MgA.) doc. akad. soch. Miroslav Zvonek. ArtD. doc. MgA. Zdeněk Veverka doc. Ing. Jiří Staněk, CSc. (FST ZČU) Mgr.art. Jana Potiron, ArtD. Ing. Vlastimil Vacek, CSc. (FAV ZČU) akad. soch. Václav Capouch (externista Škoda auto Ml. Boleslav) Ing. Petr Siebert Mgr.art. Štěpán Soutner MgA. Martin Imrich (externista - designér) Mgr.art. Braňo Maukš Mgr. Jiří Hulák MgA. Mgr. Petr Pelikán Subkomise č. 7: - ateliér Design oděvu (BcA.) - ateliér Design obuvi a módních doplňků (BcA.) - ateliér Fashion design (MgA.) Tajemnice: doc. akad. mal. Helena Krbcová Mgr. Veronika Pilná, Ph.D. Dušan Brozman, M.A. doc. M.A. Petr Vogel MgA. Lenka Štěpánková

8 Příloha č. 1 s. 4 Subkomise č. 8: - ateliér Design kovu a šperku (BcA.) - ateliér Design kovu a šperku (MgA.) Tajemnice: doc. M.A. Petr Vogel PhDr. Jan Mergl, Ph.D. PhDr. Petra Matějovičová (UPM Praha externistka) PhDr. Světlana Spiwoková (UPM Praha externistka) MgA. Martin Verner (externista samostatně tvořící umělec) Mgr. Miroslava Veselá Subkomise č. 9: - ateliér Keramika (BcA.) - ateliér Keramika (MgA.) - ateliér Socha a prostor (BcA.) - ateliér Socha a prostor (MgA.) Tajemnice: prof. akad. soch. Jiří Beránek MgA. Gabriel Vach MgA. Luděk Míšek MgA. Benedikt Tolar MgA. Dita Hálová (externistka UMPRUM Pha keramika) MgA. Dita Pelechová (externistka samostatná tvorba) MgA. Lukáš Urbanec (externista designér keramika, kov a šperk) MgA. Vladimír Železný (externista) MgA. Markéta Kalivodová tajemnice Tato příloha č. 1 (v rozsahu 4 stran) tvoří nedílnou součást Vyhlášky č. 1D/2017 ze dne 16. ledna Doc. akad. mal. Josef Mištera. děkan v z., v. r. proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti Vypracovala: Vojtěchová, tel

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 září 2014 opravné SZZ z dějin umění, od 10 hodin zápis do 1. ročníku na ak. rok 2014/2015: MgA. (Design, Fotografie a intermediální tvorba, Grafický design)

Více

Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích

Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích čl. 1 Úvod Obhajoba bakalářské práce (dále jen BP ) pro studenty bakalářského studia v oborech Design, Fotografie a intermediální

Více

Akademie výtvarných umění v Praze

Akademie výtvarných umění v Praze Akademie výtvarných umění v Praze studijní obor: Výtvarné umění se zaměřením: malířství, sochařství, kresba a grafika, intermediální tvorba, nová média, restaurování výtvarných děl malířských a polychromované

Více

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni dne 16. září 2013 ZCU 029746/2013/DFPE/Pell Vyhláška děkanky č.

Více

Vyhlášení výsledků soutěže Teendesign

Vyhlášení výsledků soutěže Teendesign Vyhlášení výsledků soutěže Teendesign neděle, 09 prosinec 2012 18:12 Již 8. ročník soutěže pro studenty gymnázií, středních a vyšších odborných škol postavil soutěžící před úkol zpracovat libovolnou technikou

Více

a obhajobách bakalářských, resp. diplomových prací na FEL ZČU v Plzni Článek 1 Státní závěrečná zkouška

a obhajobách bakalářských, resp. diplomových prací na FEL ZČU v Plzni Článek 1 Státní závěrečná zkouška 40 Směrnice děkana FEL o státních závěrečných zkouškách 3.6 Směrnice děkana FEL o státních závěrečných zkouškách a obhajobách bakalářských, resp. diplomových prací na FEL ZČU v Plzni Článek 1 Státní závěrečná

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013

Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013 Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013 Směrnice děkana o studiu na Divadelní fakultě JAMU konkretizuje pravidla

Více

Rozhodnutí děkana FF UHK č. 3/2008

Rozhodnutí děkana FF UHK č. 3/2008 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Jana Koziny 1237, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 332 431, 493 332 433 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek

Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech na Přírodovědecké fakultě JU (vybrané části norem a komentáře, stav v srpnu 2013). ZÁKON Č. 111/1998

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Podmínky realizace státních závěrečných bakalářských zkoušek Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné v

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

DALŠÍ INFORMACE STAG STUDIJNÍ AGENDA

DALŠÍ INFORMACE STAG STUDIJNÍ AGENDA 420 DALŠÍ INFORMACE STAG STUDIJNÍ AGENDA STAG je informační systém pro vedení studijní agendy UP. Obsahuje kompletní evidenci studentů, sylaby předmětů, rozvrhy, termíny zkoušek atd. INFORMACE PRO STUDENTY

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 Základní ustanovení Studium bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných na Hudební

Více

Anna Kadlecová (4.B) Šárka Macháčková (4.B) Natalie Křivková (4.B) Nikola Hejlová (4.B) Veronika Kocourová (4.B) Jiří Sazama (4.B)

Anna Kadlecová (4.B) Šárka Macháčková (4.B) Natalie Křivková (4.B) Nikola Hejlová (4.B) Veronika Kocourová (4.B) Jiří Sazama (4.B) SOŠ cestovního ruchu Pardubice, U Josefa 118 Třída: 4.A - cestovní ruchu (rok nástupu 2011) Třída: 4.B - cestovní ruch (rok nástupu 2011) Třída: 5.D - dálkové studium (rok nástupu 2010) Třída: *4.A - cestovní

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2012 2013 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM uskutečňovaný

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Zpracováno dne 1. 11. 2013 Informace o přijímacím řízení na

Více

Nabídka Multimediálních předmětů. Akademický rok 2008/2009. HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT

Nabídka Multimediálních předmětů. Akademický rok 2008/2009. HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT Nabídka Multimediálních předmětů Akademický rok 2008/2009 HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT Podrobnější informace o předmětech jsou k dispozici na studijních odděleních nebo webových stránkách jednotlivých

Více

OCEŇOVÁNÍ SLOŽEK PODNIKÁNÍ

OCEŇOVÁNÍ SLOŽEK PODNIKÁNÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU OCEŇOVÁNÍ SLOŽEK PODNIKÁNÍ KAMILA BEŇOVÁ Ostrava 2011 1 Název: Oceňování složek podnikání Autoři: Kamila Beňová Vydání: první, 2011 Počet stran: 7 Tisk:

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek I. Obecné zásady klasifikace 1. Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI S-2/2011 SMĚRNICE DĚKANKY k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP Obsah: Zpracoval: Na základě

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia 1. Studium v akreditovaném bakalářském studijním programu je ve Vysoké škole realitní - Institut

Více

Obecné informace a pokyny k organizaci zkouškového období

Obecné informace a pokyny k organizaci zkouškového období Obecné informace a pokyny k organizaci zkouškového období Data důležitá pro vypisování zkouškových termínů v zimním semestru 2012/2013: Vypisování předtermínů vyučujícími: (nejdříve 3 týdny po absolvování

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní ustanovení Studijní a zkušební řád Archip s.r.o. (dále jen ARCHIP ) je vnitřním předpisem ARCHIP v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Směrnice rektora č. 26R/2013 ZVEŘEJŇOVÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ Tato směrnice upravuje způsob odevzdání kvalifikační práce, postup při zveřejňování kvalifikační

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘEDMĚTŮM S INDIVIDUÁLNÍ NÁPLNÍ PRÁCE Ústav biotechnologie. Bakalářské studium. Magisterské studium

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘEDMĚTŮM S INDIVIDUÁLNÍ NÁPLNÍ PRÁCE Ústav biotechnologie. Bakalářské studium. Magisterské studium ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘEDMĚTŮM S INDIVIDUÁLNÍ NÁPLNÍ PRÁCE Ústav biotechnologie Bakalářské studium Bakalářská práce Student si vybere z témat Bakalářských prací po jejich zveřejnění v SIS. V co nejkratší

Více

Výsledky přijímacích zkoušek na SUPŠ Uherské Hradiště pro školní rok 2015/2016

Výsledky přijímacích zkoušek na SUPŠ Uherské Hradiště pro školní rok 2015/2016 Výsledky přijímacích zkoušek na SUPŠ Uherské Hradiště pro školní rok 2015/2016 Číslo 741 Grafický design 135 přijat ke studiu 844 Grafický design 119 přijat ke studiu 768 Grafický design 114 přijat ke

Více

ze dne 25. září 2014, kterým se stanoví výše a způsob placení administrativních poplatků spojených se studiem na vysoké škole CEVRO Institut

ze dne 25. září 2014, kterým se stanoví výše a způsob placení administrativních poplatků spojených se studiem na vysoké škole CEVRO Institut POKYN ŘEDITELE č. 19-003-002/14 ze dne 25. září 2014, kterým se stanoví výše a způsob placení administrativních poplatků spojených se studiem na vysoké škole CEVRO Institut Tímto pokynem se nově stanoví

Více

Za účelem shromáždění podkladů pro vznik výstavy si Vás dovolujeme oslovit s dotazníkem. Zaslaný dotazník obsahuje tyto části:

Za účelem shromáždění podkladů pro vznik výstavy si Vás dovolujeme oslovit s dotazníkem. Zaslaný dotazník obsahuje tyto části: Fenomén B! Výstavní projekt k 130. výročí založení keramické školy v Bechyni Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně Písecká 203 391 65 Bechyně tel.: +420 381 213 121 fax: +420 381 213 079 e-mail: reditel@supsbechyne.cz

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem PŘEDMĚT SOUTĚŽE: Předmětem soutěže je návrh vizuální podoby nových internetových stránek

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Den platnosti: 1. 11. 2014 Den účinnosti: 1. 11. 2014 Předkládá: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., prorektor pro vzdělávací činnost

Více

Vážené studentky, vážení studenti,

Vážené studentky, vážení studenti, Vážené studentky, vážení studenti, zahájili jste kombinovanou formu studia bakalářského studijního programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika (EEKR-BK) na Fakultě elektrotechniky

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě KREDITNÍ SYSTÉM Studium je uskutečňováno na základě kreditního systému studia (Každý předmět má přidělen určitý počet kreditů, které student získá až po splnění všech stanovených podmínek.) Standardní

Více

Double Degree studium ESIEE Engineering - UWB Plzeň. Řešitel: Vjačeslav Georgiev

Double Degree studium ESIEE Engineering - UWB Plzeň. Řešitel: Vjačeslav Georgiev Vnitřní oponentní řízení rozvojových projektů ZČU 2010 Double Degree studium ESIEE Engineering - UWB Plzeň Řešitel: Vjačeslav Georgiev 25. ledna 2011 CÍLE PROJEKTU v roce 2010 Mobility studentů. Plánován

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 20/2013 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 30. 9. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005947/2013 Počet stran:

Více

STAŇTE SE UČITELI VÝTVARNÉ VÝCHOVY - VÝTVARNÉHO OBORU

STAŇTE SE UČITELI VÝTVARNÉ VÝCHOVY - VÝTVARNÉHO OBORU Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, Českobratrská 16, Ostrava 1, 702 00 STAŇTE SE UČITELI VÝTVARNÉ VÝCHOVY - VÝTVARNÉHO OBORU NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH,

Více

Pedagogická praxe studentů oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ v akademickém roce 2009/2010

Pedagogická praxe studentů oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ v akademickém roce 2009/2010 Rozhodnutí děkana č. 12/2009 Pedagogická praxe studentů oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ v akademickém roce 2009/2010 Průběžná pedagogická praxe studentů prezenčního studia Zimní semestr Letní semestr

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci mezi Smlouva o spolupráci Hochschule Zittau/Görlitz (FH) zastoupenou a Prof. Dr. Ing.- habil. Rainerem Hampelem Rektor Theodor-Körner-Allee 16 D-02763 Zittau dále jen Hochschule Zittau/Görlitz o Technickou

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2015 2016 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÉ OBORY uskutečňované

Více

Maturitní práce s obhajobou Kód a název oboru: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Maturitní práce s obhajobou Kód a název oboru: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Maturitní práce s obhajobou Kód a název oboru: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Název: Založení a vedení podniku (živnosti) Oblasti: ekonomika účetnictví a daně marketing management základy práva zahraniční

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU Příloha č. 2 ke Statutu ČVUT ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení Řádu přijímacího řízení Tento Řád přijímacího řízení ČVUT (dále jen řád ) v souladu

Více

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan.

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan. S T U D I J N Í A Z K U Š E B N Í Ř Á D Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (schválená akademickým senátem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne ) Akademický senát Filozofické fakulty

Více

Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze

Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE V BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH ZE DNE 11. DUBNA 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta).

Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta). Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta). S myšlenkou nezbytnosti environmentální edukace všech budoucích učitelů ustavil

Více

Registrace předmětů pro akademický rok 2015/2016

Registrace předmětů pro akademický rok 2015/2016 V Y H L Á Š K A Registrace předmětů pro akademický rok 2015/2016 Studenti kombinované formy studia bakalářského studijního programu EEKR-BK i navazujícího magisterského studijního programu EEKR-ML1 (EEKR-ML)

Více

Doktorský studijní program Výtvarná umění, obor Vizuální komunikace, FUD UJEP

Doktorský studijní program Výtvarná umění, obor Vizuální komunikace, FUD UJEP Doktorský studijní program Výtvarná umění, obor Vizuální komunikace, FUD UJEP Průběh studia (viz také Studijní a zkušební řád pro studium v doktorském studijním programu FUD UJEP) Studium v doktorském

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijního oddělení Ing. Kateřina Frenzelová Studijní

Více

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY MODULU DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH. Lenka Švajdová

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY MODULU DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH. Lenka Švajdová SYLABUS MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: ruch a volnočasové aktivity podnikání ve volnočasových aktivitách

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

12:30-13:15. 13:20-14:05 ATK100024 - Sociologie kultury a+b Doc. Martin Matějů (306) ATK100013 - Psychologie kultury c+d PhDr. Karel Hnilica (138)

12:30-13:15. 13:20-14:05 ATK100024 - Sociologie kultury a+b Doc. Martin Matějů (306) ATK100013 - Psychologie kultury c+d PhDr. Karel Hnilica (138) Pátek Čtvrtek Středa Úterý Pondělí ZS 2010/2011 1. ročník 2. ročník 3. ročník 09:10-09:55 10:00-10:45 10:50-11:35 11:40-12:25 ATK100007 - Psychologie kultury a+b PhDr. Karel Hnilica (138) 12:30-13:15 13:20-14:05

Více

MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM Obsah 1. SLOVO NA ÚVOD... 2 2. MANUÁL K JEDNOTLIVÝM ÚKONŮM... 2 A. PRVNÍ PŘIHLÁŠENÍ DO ŠISU... 2 B. UŢIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO... 3 C. ÚVODNÍ STRÁNKA (HOME)

Více

NÁRODNÍ CENA ZA STUDENTSKÝ DESIGN 2015 Propozice soutěže

NÁRODNÍ CENA ZA STUDENTSKÝ DESIGN 2015 Propozice soutěže NÁRODNÍ CENA ZA STUDENTSKÝ DESIGN 2015 Propozice soutěže Design Cabinet CZ společně s Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství a Slovenským centrem dizajnu a zúčastněnými univerzitami a vysokými školami

Více

Cíl soutěže, účastníci a předmět soutěžní přehlídky 2015

Cíl soutěže, účastníci a předmět soutěžní přehlídky 2015 Propozice soutěže Propozice soutěže Design Cabinet CZ společně s Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství a Slovenským centrem dizajnu a zúčastněnými univerzitami a vysokými školami vyhlašují celostátní

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky (dále jen OEAEP ) Část první Článek 1 Obecná ustanovení 1) Na OEAEP se uskutečňují studijní programy mateřské univerzity MAŘP Kyjev

Více

Fakulta stavební VUT v Brně. SMĚRNICE DĚKANA č. 12/2014 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA FAKULTU STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015 2016

Fakulta stavební VUT v Brně. SMĚRNICE DĚKANA č. 12/2014 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA FAKULTU STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015 2016 Fakulta stavební VUT v Brně Akademický senát Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně v souladu s 27 odst. 1 písm. e zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze (Aktuality budou doplňovány na začátku každého akademického roku)

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze (Aktuality budou doplňovány na začátku každého akademického roku) V následujícím textu naleznete všechny potřebné informace o možnostech studia učitelství na naší fakultě. Text přesně popisuje možnosti a cesty, které se mohou týkat různých skupin studentů fakulty a vedou

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii.

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii. Milan Ďuriš Milan Ďuriš se narodil v Toužimi. Od roku 1982 se věnuje malbě. V druhé polovině 80. let absolvoval soukromé studium. Je členem Unie výtvarných umělců, v tvůrčí skupině P89 a v Asociaci Momentary

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Článek 1 Základní ustanovení Tento studijní a zkušební řád se vztahuje na studenty v studijních programech vyšší odborné školy studijících od školního roku 2009/2010 v prvních ročnících

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

vždy v 7.50 hodin Sraz studentů v učebně P 47 Slavnostní zahájení v učebně P 52 Příprava každého studenta Délka zkoušení či obhajoby

vždy v 7.50 hodin Sraz studentů v učebně P 47 Slavnostní zahájení v učebně P 52 Příprava každého studenta Délka zkoušení či obhajoby Zkušební k absolutoriu: společné pro studenty denní a dálkové formy - z předmětu Anglický jazyk rozdílné - Německý jazyk - (pro S. Daška, který v denní formě ukončil studium v roce 2010 dle původní akreditace,

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD FILMOVÉ A TELEVIZNÍ FAKULTY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD FILMOVÉ A TELEVIZNÍ FAKULTY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD FILMOVÉ A TELEVIZNÍ FAKULTY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE Obsah Článek 1: Základní ustanovení.... s. 2 Článek 2: Studijní program a studijní obory... s. 2 Článek 3: Formy studia

Více

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY konané ve dnech 15. - 17. června 2015 VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ FYZIOTERAPIE DENTÁLNÍ HYGIENISTKA K přijímací zkoušce

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě elektrotechniky a informatiky pro akademický rok 2014/2015

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě elektrotechniky a informatiky pro akademický rok 2014/2015 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě elektrotechniky a informatiky pro akademický rok 214/215 Přijímací řízení pro akademický rok 214/215 proběhlo v souladu se směrnicí č. 5/213 Pravidla pro

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 13. dubna 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9A/2008 Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní ustanovení

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Studijní a zkušební řád upravuje průběh a ukončení studia akreditovaného studijního programu na Soukromé vysoké škole ekonomické Znojmo,

Více

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5A/2007 Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní

Více

Angličtina pro doktorandy FAPPZ I, FŽP a FLD

Angličtina pro doktorandy FAPPZ I, FŽP a FLD Angličtina pro doktorandy FAPPZ I, FŽP a FLD Vyučující: PhDr. Mgr. Lenka Kučírková Doktorandi FAPPZ I Zimní semestr: Výuka je určena pro interní doktorandy a začíná v úterý 23.10.2012 od 10:30 v učebně

Více

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů Fakulty aplikovaných věd pro ak. rok 2012/2013

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů Fakulty aplikovaných věd pro ak. rok 2012/2013 Přijímací řízení do bakalářských studijních programů Fakulty aplikovaných věd pro ak. rok 2012/2013 Uchazeč se podáním přihlášky hlásí na obor některého studijního programu. Všichni uchazeči budou seřazeni

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ (pro kombinované studium) Prezentuje: Ing. Tomáš Rejdal Garant předmětu: Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D. http://prijimacky.czu.cz noví studenti se zde přihlásí číslem přihlášky a

Více

Směrnice děkana FZV UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu. Univerzity Palackého v Olomouci. postgraduální studium

Směrnice děkana FZV UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu. Univerzity Palackého v Olomouci. postgraduální studium FZV-SD-1/2014 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA Směrnice děkana FZV UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu Univerzity Palackého v Olomouci postgraduální studium Obsah: Touto směrnicí

Více

Rašínova vysoká škola s.r.o. Studijní a zkušební řád. a zkušební řád Rašínovy vysoké školy s.r.o.

Rašínova vysoká škola s.r.o. Studijní a zkušební řád. a zkušební řád Rašínovy vysoké školy s.r.o. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ MODULU AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. Lenka Švajdová

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ MODULU AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. Lenka Švajdová SYLABUS MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové aktivity podnikání v cestovním ruchu Autoři: Lenka

Více

1.1. Informace o přijímacích zkouškách a konání přijímacího řízení

1.1. Informace o přijímacích zkouškách a konání přijímacího řízení Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultu restaurování Litomyšl 2013/2014 Příloha č. 1/I 1.1. Informace o přijímacích zkouškách a konání přijímacího řízení a)číslo a název studijního programu: 8206R

Více

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice:

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice: Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání v akreditovaných studijních programech Stavební inženýrství, Městské inženýrství, Architektura pozemních staveb, Architektura a rozvoj sídel, Geodézie

Více

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturity 2015. Společná část maturitní zkoušky

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturity 2015. Společná část maturitní zkoušky Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Maturity 2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže

Více

Harmonogram akademického roku 2015/2016 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2015/2016

Harmonogram akademického roku 2015/2016 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2015/2016 B3-15/1-PR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍKAZ REKTORA UP (PR) B3-15/1-PR Harmonogram a harmonogram zápisu předmětů Informačního systému STAG Obsah: Tímto příkazem rektora UP je ple ustanovení čl. 8

Více

Harmonogram akademického roku 2014/2015 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2014/2015

Harmonogram akademického roku 2014/2015 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2014/2015 B3-14/1-PR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍKAZ REKTORA UP (PR) B3-14/1-PR Harmonogram akademického roku 2014/2015 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2014/2015

Více

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová Bakalářský seminář 1 Ing. Růžena Vorlová 2012/2013 2.11.2012 Obsah semináře Informace k volbě témat a místa praxe Projekt a zadání bakalářské práce Termíny a harmonogram přípravy bakalářské práce SZZ Obsah

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 1 a 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 6. února 2012

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD - KREDITNÍ Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD - KREDITNÍ Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD - KREDITNÍ Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Studijní a zkušební řád upravuje průběh a ukončení studia akreditovaného studijního programu na Soukromé vysoké škole ekonomické

Více