KLAUZURNÍ POSTUPOVÉ ZKOUŠKY (KPZ), ZKOUŠKY Z HLAVNÍCH ATELIÉRŮ V ZS AK. R. 2016/17, HODNOTÍCÍ KOMISE A SUBKOMISE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KLAUZURNÍ POSTUPOVÉ ZKOUŠKY (KPZ), ZKOUŠKY Z HLAVNÍCH ATELIÉRŮ V ZS AK. R. 2016/17, HODNOTÍCÍ KOMISE A SUBKOMISE"

Transkript

1 Plzeň ZCU /2017 Vyhláška děkana č. 1D/2017 KLAUZURNÍ POSTUPOVÉ ZKOUŠKY (KPZ), ZKOUŠKY Z HLAVNÍCH ATELIÉRŮ V ZS AK. R. 2016/17, HODNOTÍCÍ KOMISE A SUBKOMISE A) ZKOUŠKY Z HLAVNÍCH ATELIÉRŮ V zimním semestru ak. r. 2016/17 (s výjimkou prvního ročníku bakalářského studia) jsou hlavní ateliérové předměty zakončeny zkouškou viz seznam níže. 1) Bakalářské obory a specializace - obor Design specializace Produktový design (BcA.): KDE/AD3, KDE/AD5 Ateliér Produktový design 3, 5; - obor Design specializace Průmyslový design (BcA.): KDE/D3, KDE/D5 Ateliér Průmyslový design 3, 5; - obor Design kovu a šperku (BcA.): KDE/DS3, KDE/DS5 Ateliér Design kovu a šperku 3, 5; - obor Fashion design specializace Design oděvu (BcA.): KDE/DO3, KDE /DO5 Ateliér Design oděvu 3, 5; - obor Fashion design specializace Design obuvi a módních doplňků (BcA.): KDE /DD3, KDE /DD5 Ateliér Design obuvi a módních doplňků 3; - obor Ilustrace a grafika specializace Mediální a didaktická ilustrace (BcA.): KVU/IL3, KVU /IL5 Ateliér Mediální a didakt. ilustrace 3, 5; - obor Ilustrace a grafika specializace Grafický design (BcA.): KVU /GD3, KVU /GD5 Ateliér Grafický design 3, 5; - obor Ilustrace a grafika specializace Kniha a tvarování papíru (BcA.): KVU /KT3, KVU /KT5 Ateliér Kniha a tvarování papíru 3, 5; - obor Ilustrace a grafika specializace Komiks a ilustrace pro děti (BcA.): KVU /KO3, KVU /KO5 Ateliér Komiks a ilustrace pro děti 3, 5; - obor Ilustrace a grafika specializace Ilustrace Grafika (BcA.): KVU /GR3, KVU /GR5 Ateliér Ilustrace Grafika 3, 5; - obor Ilustrace a grafika specializace Malba (BcA.): KVU/MA3, KVU/MA5 Ateliér Malba 3, 5; - obor Ilustrace a grafika specializace Vizuální komunikace (BcA.): KVU/VK3, KVU/VK5 Ateliér Vizuální komunikace 3, 5; - obor Multimediální design specializace Animovaná a interaktivní tvorba (BcA.): KVU/AT3, KVU /AT5 Ateliér Animovaná a interaktivní tvorba 3, 5; - obor Multimediální design specializace Multimédia (BcA.): KVU /MM3, KVU /MM5 Ateliér Multimédia 3, 5; - obor Multimediální design specializace Nová média (BcA.): KVU /NM3, KVU /NM5 Ateliér Nová média 3, 5; - obor Multimediální design specializace Intermédia (BcA.): KVU /IM5 Ateliér Intermédia 5; - obor Multimediální design specializace Užitá fotografie (BcA.): KVU /UF3, KVU/UF5 Ateliér Užitá fotografie 3, 5; - obor Sochařství specializace Socha a prostor (BcA.): KVU /SO3, KVU /SO5 Ateliér Socha a prostor 3, 5; - obor Sochařství specializace Keramika (BcA.): KVU /KE3, KVU /KE5 Atel. Keramika 3, 5;

2 2) Navazující magisterské obory a specializace - obor Design (MgA): KDE/AD7, KDE/AD9, KDE/AD11 Ateliér Design 7, 9, 11; - obor Design kovu a šperku (MgA.): KDE /DS7, KDE /DS9, KDE/DS11 Ateliér Design kovu a šperku 7, 9, 11; - obor Fashion design (MgA.): KDE /FD7, KDE /FD9, KDE /FD11 Ateliér Fashion design 7, 9, 11; - obor Intermediální tvorba Animovaná tvorba (MgA.): KVU/AT7, KVU/AT9 Ateliér Animovaná tvorba 7, 9; - obor Intermediální tvorba Intermédia (MgA.): KVU/IM7, KVU/IM9, KVU/IM11 Ateliér Intermédia 7, 9, 11; - obor Intermediální tvorba Užitá fotografie (MgA.): KVU/UF7, KVU/UF9 Ateliér Užitá fotografie 7, 9; - obor Ilustrace a grafický design specializace Ilustrace (MgA.): KDE/IL7, KDE /IL9, KDE /IL11 Ateliér Ilustrace 7, 9, 11; - obor Ilustrace a grafický design specializace Grafický design (MgA.): KDE /GD7, KDE /GD9, KDE /GD11 Ateliér Grafický design 7, 9, 11; - obor Ilustrace a grafický design specializace Malba (MgA.): KVU /MA7, KVU /MA9, KVU /MA11 Ateliér Malba 7, 9, 11; - obor Sochařství specializace Socha a prostor (MgA.): KVU/SO7, KVU /SO9, KVU /SO11 Ateliér Socha a prostor 7, 9, obor Sochařství specializace Keramika (MgA.): KVU /KE7, KVU /KE9, KVU /KE11 Ateliér Keramika 7, 9, 11. PORTFOLIO KE ZKOUŠCE Z HLAVNÍHO ATELIÉRU STUDENTI ODEVZDAJÍ VE SVÝCH ATELIÉRECH, přičemž: - studenti BcA. studia s výjimkou 3. r. přiloží ateliérové portfolio k nainstalované KP (v případě trojrozměrných prací přiloží fotodokumentaci); - studenti 3. r. BcA. studia a studenti všech ročníků MgA. studia ateliérové portfolio nainstalují, prezentují a obhajují v rámci absolvování zkoušky z hl. ateliéru (v případě trojrozměrných prací přiloží fotodokumentaci). Pro HODNOCENÍ HLAVNÍCH ATELIÉRŮ stanovuji všem ateliérům KOMISIONELNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ PŘÍSLUŠNÝMI OBOROVÝMI SUBKOMISEMI. Studenti skládají zkoušku z hl. ateliéru dle časového rozpisu ateliérů (studenti BcA. studia skládají zkoušku z hl. ateliéru těsně před KPZ). PŘIHLÁŠENÍ KE ZKOUŠCE Z HLAVNÍHO ATELIÉRU ELEKTRONICKY: na adrese: portal.zcu.cz moje studium. a) ŘÁDNÉ TERMÍNY: úterý 31. ledna 2017, středa 1. února 2017, čtvrtek 2. února 2017, (místo konání ateliéry FDULS + dle pokynu vedoucího ateliéru v případě potřeby další vnitřní prostory budovy fakulty). Výsledek zkoušky bude oznámen studentům prostřednictvím IS/STAG nejdéle do 3 dnů od konání zkoušky. Upozornění: V případě neabsolvování zkoušky z hl. ateliéru v termínu řádném se student obratem zkontaktuje s příslušným vyučujícím z důvodu stanovení dalších doplňujících úkolů. b) 1. OPRAVNÝ TERMÍN - pondělí 6. února 2017 (místo konání budova fakulty konkrétní prostory budou stanoveny dodatečně). PŘIHLÁŠENÍ K 1. OPR. ZKOUŠCE Z HL. ATELIÉRU ELEKTRONICKY: na adrese: portal.zcu.cz moje studium

3 B) KLAUZURNÍ POSTUPOVÉ ZKOUŠKY Student se ke klauzurní postupové zkoušce přihlašuje při prezenci. Podmínkou pro přistoupení ke KPZ v řádném i opravném termínu je vypracování a ve stanoveném termínu odevzdání KP včetně všech náležitostí uvedených u příslušných úrovní předmětu KDE/KPZx v IS/STAG a absolvování prezence v určeném termínu. Předmětem obhajoby při KPZ v řádném termínu je klauzurní práce, vytvořená na základě zadání během ZS. Upozornění: Neodevzdá li student ve stanoveném řádném termínu a požadované kvalitě dle zadaných požadavků kompletní klauzurní práci (včetně všech náležitostí uvedených v IS/STAG u příslušné úrovně předmětu KDE/KPZx), nedostaví se ve stanoveném termínu k prezenci, nejdéle do 5 kalendářních dnů se neomluví, nepožádá o posunutí termínu odevzdání a svoji nepřítomnost při termínu řádném nedoloží věrohodným dokladem, či žádosti studenta děkan nevyhoví, nesplnil v souladu s Řádem KPZ některou z podmínek pro přistoupení a následné konání KPZ v řádném i opravném termínu. Nemůže v řádném ani opravném termínu ke složení KPZ přistoupit, je ohodnocen známkou nevyhověl a dle SZŘ ZČU, Čl. 65, odst. 1 g) je mu ukončeno studium pro nesplnění požadavku. SOUHRNNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM ŘÁDNÉ TERMÍNY - ZKOUŠKY Z HL. ATELIÉRU (všichni studenti s výjimkou 1. r. BcA. studia) - KPZ (1. a 2. r. BcA. studia) PREZENCE (společně pro zkoušku z hl. ateliéru a KPZ) BUDOVA FDULS, přízemí (prostor před recepcí) - pondělí 30. ledna až 9.00 hod. Studenti v rámci prezence: - podpisem stvrdí svoji přítomnost - podpisem se přihlásí k obhajobě KP v rámci KPZ (pouze 1. a 2. r. BcA. studa), - všichni studenti odevzdají 2 CD (DVD) v řádně popsaných papírových obalech s uloženými pracemi (1 ks bude uložen do složky studenta, 1 ks do archivu prací studentů) popis CD (DVD) bude obsahovat tento text: KPZ, zkratka ateliéru (studenti MgA. studia a 3. r. BcA. studia - uvedou pouze zkratku svého hl. ateliéru), ak. rok 2016/17, ročník, ZS, jméno a příjmení studenta. HODNOCENÍ - OBOROVÝMI SUBKOMISEMI - od úterý 31. ledna od 9.00 hod. do čtvrtka 2. února 2017 (dle časového rozpisu ateliérů). Tajemníci subkomisí zajistí: zápisy hodnocení do zk. katalogů, podpisy členů subkomise, uvedení NÁVRHŮ NA OCENĚNÍ a ponechání nejkvalitnějších prací na FDULS. a) ZKOUŠKY Z HL. ATELIÉRŮ (tajemníci subkomisí nejdéle vždy následující den do 9.00 hod. průběžně odevzdají na SO vyplněné zk. katalogy), b) KPZ (tajemníci subkomisí - průběžné zapisování KONEČNÝCH ZNÁMEK v rámci řádného termínu do zk. katalogů a jejich průběžné odevzdávání na SO, mezní termín odevzdání posledních katalogů na SO: čtvrtek 2. února 2017 do hod. ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ ŘÁDNÉHO TERMÍNU KPZ + PŘIHLÁŠENÍ SE K OBHAJOBÁM V RÁMCI OPRAVNÉHO TERMÍNU KPZ: - čtvrtek 2. února 2017 v hod. na nástěnce SO FDULS a zapsáním do IS/STAG. (Vyhlášení výsledků bude provedeno vyvěšením seznamu studentů dle osobních čísel a současně zápisem do IS/STAG. Správnost zápisu si student ihned ověří v PC učebně v evidenci svých studijních výsledků na Portálu moje studium).

4 TÉMATA PRO OPRAVNOU KPZ (včetně pokynů pro vypracování) VYUČUJÍCÍ HLAVNÍCH ATELIÉRŮ - do čtvrtka 2. února 2017 do hod. (odeslat na ové adresy: OPRAVNÉ TERMÍNY 1) KPZ - OPRAVNÝ TERMÍN ZADÁNÍ, VYPRACOVÁNÍ A ODEVZDÁNÍ OPRAVNÉ KP jednodenního úkolu - pátek 3. února 2017 od 8.00 do hod. budova FDULS (prostory budou stanoveny dodatečně dle aktuální situace a zveřejněny na nástěnce SO) OBHAJOBY, HODNOCENÍ CELOFAKULTNÍ KOMISÍ PRO KPZ FDULS - pondělí 6. února 2017 od 9.00 do cca hod. Přibližný časový rozpis obhajob studentů dle ateliérů bude zveřejněn na nástěnce SO FDULS v pátek 3. února 2017 do cca hod. Při rozhodování o výsledné známce z opravné klauzurní postupové zkoušky komise komplexně posuzuje nejen vypracovanou opravnou KP, ale i studentovy semestrální práce za celý právě uplynulý semestr včetně výsledků práce v doplňkových ateliérových praktických disciplínách. ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ OPRAVNÝCH KPZ - pondělí 6. února 2017 do cca hod. (vyvěšením seznamu studentů dle osobních čísel na nástěnce před SO). Neúspěšní studenti se dostaví ve středu 8. února 2017 na SO k vyřízení administrativních záležitostí spojených s ukončením studia. 2) ZKOUŠKA Z HL. ATELIÉRU - 1. OPRAVNÝ TERMÍN - pondělí 6. února 2017 viz rozpis studentů zveřejněný na nástěnce SO v pátek 3. února 2017 do hod. PŘIHLÁŠENÍ K OPR. ZKOUŠCE Z HL. ATELIÉRU elektronicky viz vypsané termíny na Portal.zcu.cz moje studium. DALŠÍ OPRAVNÝ TERMÍN PRO ZKOUŠKU Z HL. ATELIÉRU doporučuji vedoucím ateliérů vyhlásit dle aktuální situace v době prvního výukového týdne LS (tj. ve dnech 20. až 24. února 2017). Tato vyhláška nabývá účinnosti od 16. ledna Zrušuje se Vyhláška děkana č. 8D/2016 ze dne 11. května příloha (s. 1-4) Doc. akad. mal. Josef Mištera děkan Vypracovala: Vojtěchová, tel v z., v. r. proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti

5 Příloha č. 1 s. 1 KOMISE PRO KPZ FDULS, OBOROVÉ SUBKOMISE PRO KPZ A ZKOUŠKY Z HLAVNÍCH ATELIÉRŮ S účinností od 16. ledna 2017 jmenuji: - níže uvedenou fakultní Komisi pro KPZ FDULS pro bakalářské obory a specializace, - níže uvedené oborové subkomise pro KPZ a zkoušky z hlavních ateliérů. V rámci členů Komise pro KPZ FDULS a v rámci členů oborových subkomisí je vždy zřízena funkce tajemník, jehož úkolem je zabezpečit: převzetí zkouškových katalogů, řádné zapsání výsledků hodnocení, podpisy přítomných členů komise a subkomisí, uvedení návrhů na ocenění nejkvalitnějších prací, odevzdání zkouškových katalogů na SO ve stanoveném termínu. Komise pro KPZ FDULS doc. akad. mal. Josef Mištera prof. Mgr. Štěpán Grygar prof. akad. mal. Jiří Barta prof. akad. soch. Jiří Beránek prof. akad. mal. Boris Jirků prof. akad. mal. Mikoláš Axmann doc. MgA. Kristýna Fišerová doc. akad. mal. Ditta Jiřičková doc. akad. mal. Helena Krbcová doc. akad. mal. Vladimír Merta doc. akad. mal. Aleš Ogoun doc. akad. mal. František Steker doc. M.A. Barbara Šalamounová doc. MgA. Zdeněk Veverka doc. M.A. Petr Vogel doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD. Mgr.art. Jana Potiron, ArtD. PhDr. Jan Mergl, Ph.D. MgA. Jan Morávek MgA. Mgr. Petra Soukupová MgA. Gabriel Vach akad. mal. Vladivoj Kotyza

6 Subkomise č. 1: - ateliér Mediální a didaktická ilustrace (BcA.) - ateliér Komiks a ilustrace pro děti (BcA.) - ateliér Ilustrace (MgA.) studenti doc. Mištery, studenti doc. Šalamounové Příloha č. 1 s. 2 doc. akad. mal. Josef Mištera prof. akad. mal. Boris Jirků doc. M.A. Barbara Šalamounová akad. mal. Renáta Fučíková MgA. Ing. Václav Šlajch MgA. Marie Kohoutová MgA. Mohamad Said Ismail akad. mal. Vladivoj Kotyza Subkomise č. 2: - ateliér Kniha a tvarování papíru (BcA.) - ateliér Ilustrace (MgA.) studenti prof. Axmanna - ateliér Ilustrace Grafika (BcA.) - ateliér Malba (BcA.) prof. akad. mal. Mikoláš Axmann doc. akad. mal. Aleš Ogoun MgA. Mgr. Petra Soukupová MgA. Mgr. Jan Kocman MgA. Mgr. Pavel Trnka MgA. Mgr. Bedřich Kocman Subkomise č. 3 - ateliér Grafický design (BcA.) - ateliér Vizuální komunikace (BcA.) - ateliér Grafický design (MgA.) doc. MgA. Kristýna Fišerová doc. akad. mal. František Steker doc. akad. mal. Josef Mištera doc. akad. mal. Ditta Jiřičková MgA. Eva Hudečková MgA. Mgr. Pavel Švejda Mgr. Petr Vrobel Subkomise č. 4 - ateliér Animovaná a interaktivní tvorba (BcA.) - ateliér Animovaná a interaktivní tvorba (MgA.) studenti prof. Barty, MgA. Domlátila - ateliér Užitá fotografie (BcA.) - ateliér Užitá fotografie (MgA.) prof. akad. mal. Jiří Barta prof. Mgr. Štěpán Grygar MgA. Vojtěch Aubrecht MgA. Radovan Kodera MgA. Vojtěch Domlátil, DiS.

7 Příloha č. 1 s. 3 Subkomise č. 5 - ateliér Multimédia (BcA.) - ateliér Nová média (BcA.) - ateliér Intermédia (BcA.) - ateliér Intermédia (MgA.) studenti doc. Merty, MgA. Morávka Tajemnice: doc. akad. mal. Vladimír Merta MgA. Jan Morávek MgA. Ladislav Moulis, Ph.D. M.A. Dušan Brozman MgA. Lukáš Kellner Mgr. BcA. Denisa Bytelová Subkomise č. 6: - ateliér Produktový design, Produktový design - Design interiéru (BcA.) - ateliér Průmyslový design (BcA.) - ateliér Design (MgA.) doc. akad. soch. Miroslav Zvonek. ArtD. doc. MgA. Zdeněk Veverka doc. Ing. Jiří Staněk, CSc. (FST ZČU) Mgr.art. Jana Potiron, ArtD. Ing. Vlastimil Vacek, CSc. (FAV ZČU) akad. soch. Václav Capouch (externista Škoda auto Ml. Boleslav) Ing. Petr Siebert Mgr.art. Štěpán Soutner MgA. Martin Imrich (externista - designér) Mgr.art. Braňo Maukš Mgr. Jiří Hulák MgA. Mgr. Petr Pelikán Subkomise č. 7: - ateliér Design oděvu (BcA.) - ateliér Design obuvi a módních doplňků (BcA.) - ateliér Fashion design (MgA.) Tajemnice: doc. akad. mal. Helena Krbcová Mgr. Veronika Pilná, Ph.D. Dušan Brozman, M.A. doc. M.A. Petr Vogel MgA. Lenka Štěpánková

8 Příloha č. 1 s. 4 Subkomise č. 8: - ateliér Design kovu a šperku (BcA.) - ateliér Design kovu a šperku (MgA.) Tajemnice: doc. M.A. Petr Vogel PhDr. Jan Mergl, Ph.D. PhDr. Petra Matějovičová (UPM Praha externistka) PhDr. Světlana Spiwoková (UPM Praha externistka) MgA. Martin Verner (externista samostatně tvořící umělec) Mgr. Miroslava Veselá Subkomise č. 9: - ateliér Keramika (BcA.) - ateliér Keramika (MgA.) - ateliér Socha a prostor (BcA.) - ateliér Socha a prostor (MgA.) Tajemnice: prof. akad. soch. Jiří Beránek MgA. Gabriel Vach MgA. Luděk Míšek MgA. Benedikt Tolar MgA. Dita Hálová (externistka UMPRUM Pha keramika) MgA. Dita Pelechová (externistka samostatná tvorba) MgA. Lukáš Urbanec (externista designér keramika, kov a šperk) MgA. Vladimír Železný (externista) MgA. Markéta Kalivodová tajemnice Tato příloha č. 1 (v rozsahu 4 stran) tvoří nedílnou součást Vyhlášky č. 1D/2017 ze dne 16. ledna Doc. akad. mal. Josef Mištera. děkan v z., v. r. proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti Vypracovala: Vojtěchová, tel

Vyhláška děkana č. 19D/2016 TERMÍNOVNÍK ČINNOSTÍ VE STUDIJNÍ OBLASTI V AK. R. 2016/17 1) ZIMNÍ SEMESTR AK. R. 2016/17

Vyhláška děkana č. 19D/2016 TERMÍNOVNÍK ČINNOSTÍ VE STUDIJNÍ OBLASTI V AK. R. 2016/17 1) ZIMNÍ SEMESTR AK. R. 2016/17 Plzeň 5. září 2016 ZCU 024053/2016 Vyhláška děkana č. 19D/2016 TERMÍNOVNÍK ČINNOSTÍ VE STUDIJNÍ OBLASTI V AK. R. 2016/17 Tato vyhláška doplňuje Pokyn prorektora 4P/2015 ze dne 17. prosince 2015. 1) ZIMNÍ

Více

A) BAKALÁŘSKÉ OBORY B) NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ OBORY

A) BAKALÁŘSKÉ OBORY B) NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ OBORY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O UKONČENÉM PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ, OBORŮ A SPECIALIZACÍ FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V

Více

A) BAKALÁŘSKÉ OBORY B) NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ OBORY

A) BAKALÁŘSKÉ OBORY B) NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ OBORY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O UKONČENÉM PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2013/14 DO BAKALÁŘSKÉHO A NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA ÚSTAVU UMĚNÍ A DESIGNU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Poznámka: Dne 26. června

Více

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 září 2014 opravné SZZ z dějin umění, od 10 hodin zápis do 1. ročníku na ak. rok 2014/2015: MgA. (Design, Fotografie a intermediální tvorba, Grafický design)

Více

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2016/2017

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2016/2017 Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2016/2017 září 2016 1. 9. opravné SZZ z dějin umění, od 10 hodin 1. 9. zápis do 1. ročníku na ak. rok 2016/2017: MgA. (Design, Fotografie a intermediální tvorba,

Více

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2017/2018

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2017/2018 Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2017/2018 září 2017 4. 9. opravné SZZ z dějin umění, od 10 hodin 4. 9. zápis do 1. ročníku na ak. rok 2017/2018: MgA. (Design, Fotografie a intermediální tvorba,

Více

Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích

Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích čl. 1 Úvod Obhajoba bakalářské práce (dále jen BP ) pro studenty bakalářského studia v oborech Design, Fotografie a intermediální

Více

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice doplňuje a rozvádí čl. 46 až 56 Studijního a zkušebního řádu

Více

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice doplňuje a rozvádí čl. 46 až 56 Studijního a zkušebního řádu

Více

Vyhláška děkana č. 4D/2015 o organizaci akademického roku 2015/16 na FEL ZČU v Plzni

Vyhláška děkana č. 4D/2015 o organizaci akademického roku 2015/16 na FEL ZČU v Plzni Vyhláška děkana č. 4D/2015 o organizaci akademického roku 2015/16 na FEL ZČU v Plzni Plzeň 7. 4. 2015 I. V souladu s harmonogramem akademického roku 2015/16 na ZČU upřesňuji organizaci základních studijních

Více

B) NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ OBORY Termín podání přihlášek ke studiu: Termín zahájení a ukončení přijímací talentové zkoušky:

B) NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ OBORY Termín podání přihlášek ke studiu: Termín zahájení a ukončení přijímací talentové zkoušky: ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O UKONČENÉM PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/17 DO BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY

Více

Konečné výsledky voleb do Akademického senátu ZČU na volební období

Konečné výsledky voleb do Akademického senátu ZČU na volební období Konečné výsledky voleb do Akademického senátu ZČU na volební období 2018-2020 Volby do Akademického senátu ZČU proběhly v termínu 6. 10. 11. 2017 v následujících volebních celcích: Fakulta aplikovaných

Více

o organizaci akademického roku 2013/14 na FEL ZČU v Plzni

o organizaci akademického roku 2013/14 na FEL ZČU v Plzni Plzeň 6. 3. 2013 Vyhláška děkana č. 5D/2013 o organizaci akademického roku 2013/14 na FEL ZČU v Plzni I. V souladu s harmonogramem ZČU pro akademický rok 2013/14 stanovuji harmonogram základních studijních

Více

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni dne 16. září 2013 ZCU 029746/2013/DFPE/Pell Vyhláška děkanky č.

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2011 2012 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÝ OBOR Magisterský

Více

Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky

Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky Tento materiál byl vytvořen v rámci realizace projektu PERSPEKTIVA a ve spolupráci s prorektorem doc. Ing. Davidem Tučkem, Ph.D. s cílem podpory spolupráce Univerzity

Více

Přijímací řízení na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě na AR 2016/2017

Přijímací řízení na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě na AR 2016/2017 Přijímací řízení na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě na AR 2016/2017 Děkan Fakulty umění OU vyhlašuje pro akademický rok 2016/2017 přijímací řízení do bakalářských a navazujících magisterských

Více

Výnos děkana č. 7/2010

Výnos děkana č. 7/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: Druh: Název: RD/07/15 Rozhodnutí děkana Předběžné zápisy předmětů pro akademický rok 2015/2016 a Zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2015/2016 Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše

Více

VYHLÁŠKA DĚKANA FAV 10D/2017. Organizační zabezpečení státní závěrečné zkoušky a formální náležitosti bakalářské a diplomové práce

VYHLÁŠKA DĚKANA FAV 10D/2017. Organizační zabezpečení státní závěrečné zkoušky a formální náležitosti bakalářské a diplomové práce VYHLÁŠKA DĚKANA FAV 10D/2017 Organizační zabezpečení státní závěrečné zkoušky a formální náležitosti bakalářské a diplomové práce ČÁST PRVNÍ PŘEDMÉT ÚPRAVY Čl. 1 Tato vyhláška v souladu s čl. 1 odst. 5,

Více

Akademie výtvarných umění v Praze

Akademie výtvarných umění v Praze Akademie výtvarných umění v Praze studijní obor: Výtvarné umění se zaměřením: malířství, sochařství, kresba a grafika, intermediální tvorba, nová média, restaurování výtvarných děl malířských a polychromované

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 3/2008 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví ve znění Dodatku č. 1 z 20. února 2012 1 Rozsah platnosti

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

o organizaci akademického roku 2012/13 na FEL ZČU

o organizaci akademického roku 2012/13 na FEL ZČU Plzeň 14. 3. 2012 Vyhláška děkana č. 3D/2012 o organizaci akademického roku 2012/13 na FEL ZČU I. Stanovuji harmonogram studijního roku 2012/13 na FEL ZČU v Plzni a limitní termíny jím určené tak, jak

Více

Přijímací řízení na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě na AR 2014/2015

Přijímací řízení na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě na AR 2014/2015 Přijímací řízení na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě na AR 2014/2015 Děkan Fakulty umění OU vyhlašuje pro akademický rok 2014/2015 přijímací řízení do bakalářských, navazujících magisterských

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: Druh: Název: RD/05/16 Rozhodnutí děkana Předběžné zápisy předmětů pro akademický rok 2016/2017 a Zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2016/2017 Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše

Více

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na Českém vysokém učení technickém v Praze Fakultě dopravní se zaměřením na ČINNOSTI A SITUACE BĚHEM

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 9/2016 Harmonogram akademického roku 2016/2017. Čl. 1 Termíny

OPATŘENÍ DĚKANA č. 9/2016 Harmonogram akademického roku 2016/2017. Čl. 1 Termíny Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Albertov 6 128 43 PRAHA 2 OPATŘENÍ DĚKANA č. 9/2016 Harmonogram akademického roku 2016/2017 Čl. 1 Termíny Zahájení akademického roku: 1. 10. 2016 1 Slavnostní

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

Vyhláška děkana č. 19VD/2015 o přijímání ke studiu v akademickém roce 2016/2017

Vyhláška děkana č. 19VD/2015 o přijímání ke studiu v akademickém roce 2016/2017 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 7. října 2015 ZCU 029200/2015/DFPE/For Vyhláška děkana č. 19VD/2015

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (dále

Více

Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání ke studiu v akademickém roce 2017/2018

Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání ke studiu v akademickém roce 2017/2018 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 19. října 2016 ZCU 028363/2016/DFPE/For Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání

Více

Fakulta stavební VUT v Brně

Fakulta stavební VUT v Brně Fakulta stavební VUT v Brně v Brně dne: 3. 5. 2011 rozdělovník: vedoucí ústavů, vedoucí oborů, tajemník FAST VUT, vedoucí KIC, SKAS, studenti FAST VUT zpracoval: doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc., doc. Ing.

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

1 Harmonogram akademického roku 2013/2014 na VŠERS

1 Harmonogram akademického roku 2013/2014 na VŠERS 1 Harmonogram akademického roku 2013/2014 na VŠERS Zápis studentů Studenti VŠERS odevzdají index po složení zkoušek ke kontrole na studijní oddělení. Index jim bude předán u zápisu. Informační systém pro

Více

České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií Ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze vyhlašuje přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 pro bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Učitelství praktického

Více

SLOŽENÍ KOMISE - OBHAJOBY ROČNÍKOVÝCH PRACÍ 2015/2016

SLOŽENÍ KOMISE - OBHAJOBY ROČNÍKOVÝCH PRACÍ 2015/2016 SLOŽENÍ KOMISE - OBHAJOBY ROČNÍKOVÝCH PRACÍ 2015/2016 Komise se sejde v pondělí a úterý (13 a 14. 6. 2016) v 8:45 hodin v uvedeném ateliéru ke krátké poradě. V 9 hodin začínají obhajoby jednotlivých studentů.

Více

Učební plán oboru 82 41 M/04 Průmyslový design

Učební plán oboru 82 41 M/04 Průmyslový design Kód a název oboru vzdělávání: 82 41 M/04 Průmyslový design Učební plán oboru 82 41 M/04 Průmyslový design Výtvarná příprava 6 7 0 0 13 Modelování 0 3 0 0 3 Praktická cvičení 7 7 7 7 28 Navrhování 0 0 9

Více

Regionální studia kombinovaná 16.9.2014 14:00 Bezpečnostně právní činnost

Regionální studia kombinovaná 16.9.2014 14:00 Bezpečnostně právní činnost Harmonogram akademického roku 2014/2015 na VŠERS Zápis studentů Studenti VŠERS odevzdají index po složení zkoušek ke kontrole na studijní oddělení. Index jim bude předán u zápisu. Informační systém pro

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 4/2007 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví 1 Rozsah platnosti Tato vyhláška v souladu se Studijním a zkušebním řádem VŠE (dále

Více

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5/2015 ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové se bude přijímací

Více

Zásady pro hodnocení studentů VOŠ

Zásady pro hodnocení studentů VOŠ Školní rok 2009 2010 Zákon č. 561/04 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 10/2005 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 470/2006 Sb. Zásady pro hodnocení studentů VOŠ Jsou nedílnou součástí Školního řádu Hodnocení a klasifikace

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2011 2012 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2015/2016

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2015/2016 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2015/2016 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 21. 9. 2015 do 19. 12. 2015, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 20. 12. 2015 do 3. 1. 2016 a zkouškové

Více

DALŠÍ INFORMACE STAG STUDIJNÍ AGENDA

DALŠÍ INFORMACE STAG STUDIJNÍ AGENDA 420 DALŠÍ INFORMACE STAG STUDIJNÍ AGENDA STAG je informační systém pro vedení studijní agendy UP. Obsahuje kompletní evidenci studentů, sylaby předmětů, rozvrhy, termíny zkoušek atd. INFORMACE PRO STUDENTY

Více

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Druh: PD/03/2013 Název: Kontrola splnění studijních povinností bakalářského studia v akademickém roce 2012/2013 a přihlášení na předměty Státní závěrečné zkoušky (SZZ) Organizační závaznost: Fakulta technologická

Více

Pravidla pro přiznávání stipendií (úplné znění, x )

Pravidla pro přiznávání stipendií (úplné znění, x ) Pravidla pro přiznávání stipendií (úplné znění, x... 2016) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Úplné znění Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF ze dne 21. listopadu 2014x...2016 Toto aktuální znění Pravidel

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Pokyn děkana č. 3/2016 Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Článek 1 Základní ustanovení (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty, statutem

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 15/2015. Změna opatření děkana č. 11/2015, Harmonogram akademického roku 2015/2016

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 15/2015. Změna opatření děkana č. 11/2015, Harmonogram akademického roku 2015/2016 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 15/2015 Změna opatření děkana č. 11/2015, Harmonogram akademického roku 2015/2016 Čl. 1 Změna opatření děkana č. 11/2015, Harmonogram

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

Přijímací řízení do bakalářského studia Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni pro akademický rok 2016/2017

Přijímací řízení do bakalářského studia Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni pro akademický rok 2016/2017 Přijímací řízení do bakalářského studia Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni pro akademický rok 2016/2017 Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2014/15

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2014/15 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2014/15 Zpracováno dne 31. 10. 2014 Informace o přijímacím řízení na

Více

3. Povinnost studentů zkontrolovat své studijní výsledky

3. Povinnost studentů zkontrolovat své studijní výsledky Kód: Druh: Název: Organizační závaznost: Datum vydání: Účinnost: Vydává: Zpracoval: Spolupracoval: Počet stran: 7 Počet příloh: 0 Rozdělovník: Podpis oprávněné osoby: RD/08/13 Rozhodnutí děkana Zápisy

Více

Multikulturalismus, extremismus a moderní dějiny výchově k občanství

Multikulturalismus, extremismus a moderní dějiny výchově k občanství Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze, Olomouckého kraje, Olomouckého centra otevřeného

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU.

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Více

Č.j: OU-93783/ V Ostravě Směrnice děkana č. 16/2015

Č.j: OU-93783/ V Ostravě Směrnice děkana č. 16/2015 Přírodovědecká fakulta OU v Ostravě 30.dubna 22 701 03 Ostrava Č.j: OU-93783/31-2015 V Ostravě 16. 12. 2015 Směrnice děkana č. 16/2015 O státních závěrečných zkouškách na Přírodovědecké fakultě OU a obhajobách

Více

Výsledky přijímacích zkoušek na SUPŠ Uherské Hradiště pro školní rok 2015/2016

Výsledky přijímacích zkoušek na SUPŠ Uherské Hradiště pro školní rok 2015/2016 Výsledky přijímacích zkoušek na SUPŠ Uherské Hradiště pro školní rok 2015/2016 Číslo 741 Grafický design 135 přijat ke studiu 844 Grafický design 119 přijat ke studiu 768 Grafický design 114 přijat ke

Více

HARMONOGRAM VÝUKY A ZKOUŠEK NA AKADEMICKÝ ROK 2011/2012

HARMONOGRAM VÝUKY A ZKOUŠEK NA AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 Vyhláška rektorky číslo 1/2011-2012 HARMONOGRAM VÝUKY A ZKOUŠEK NA AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 Akademický rok 2011/2012 začíná 1. září 2011 a končí 31. srpna 2012. V průběhu měsíce září 2011: Studenti minulého

Více

Směrnice FF UJEP Ústí nad Labem č. 29/2013. Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací

Směrnice FF UJEP Ústí nad Labem č. 29/2013. Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací Směrnice FF UJEP Ústí nad Labem č. 29/2013 Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací Článek 1 Zadání bakalářské/diplomové práce 1. Postup při zadávání práce a) Zadání

Více

B3-16/1-PR. Harmonogram akademického roku 2016/2017 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2016/2017

B3-16/1-PR. Harmonogram akademického roku 2016/2017 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2016/2017 P Ř ÍKAZ REKTORA UP (PR) B3-16/1-PR Harmonogram akademického roku a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce Obsah: Tímto příkazem rektora UP je podle ustanovení čl.

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Pokyn děkana č. 4/2015 Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický

Více

směrnice č. 4 SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2014/2015

směrnice č. 4 SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2014/2015 Oddíl č.1 Úvodní ustanovení 1. Směrnice č.4 děkana Fakulty architektury VUT v Brně pro studium v bakalářském a magisterském studijním programu (dále jen směrnice) v akademickém roce 2014/2015 doplňuje

Více

Rozhodnutí děkana FF UHK č. 3/2008

Rozhodnutí děkana FF UHK č. 3/2008 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Jana Koziny 1237, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 332 431, 493 332 433 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Obecně závazná v y h l á š k a č. 28/2005,

Obecně závazná v y h l á š k a č. 28/2005, Statutární město Brno Obecně závazná v y h l á š k a č. 28/2005, o stanovení podmínky provozování taxislužby na území města Brna (v aktuálním znění) Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z4/028.

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 17/2016 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích REALIZACE STUDIA VYBRANÝCH AKREDITOVANÝCH PŘEDMĚTŮ Z NABÍDKY VŠTE V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ STUDIA V

Více

https://zolotarev.fd.cvut.cz/tdl

https://zolotarev.fd.cvut.cz/tdl Technologie dopravy a logistika LS 15/16 Podmínky k získání klasifikovaného zápočtu (resp. zápočtu a složení zkoušky u studentů opakujících předmět 17TDL/17TDLK) podmínky jsou jednotné pro studenty v Praze

Více

Rozhodnutí prorektorky pro studium č. 4/2013

Rozhodnutí prorektorky pro studium č. 4/2013 Čj.: VSPJ/03527/2013 Rozhodnutí prorektorky pro studium č. 4/2013 Podmínky související se zahraničními studentskými mobilitami V souladu s platným zněním Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy polytechnické

Více

Forma a náplň přijímací zkoušky. Způsob hodnocení v rámci přijímacího řízení

Forma a náplň přijímací zkoušky. Způsob hodnocení v rámci přijímacího řízení Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v akademickém roce 2016/17 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové

Více

PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA. A. Studenti, kteří chtějí konat SZZ v termínu :

PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA. A. Studenti, kteří chtějí konat SZZ v termínu : PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA k státním závěrečným zkouškám na ČVUT FD konaných v období 16.01.2017 27.01.2017 pro studenty, vedoucí bakalářských a diplomových prací a oborové referenty pro SZZ dle Směrnice děkana

Více

Pravidla pro závěrečné práce

Pravidla pro závěrečné práce UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ruská 87, Praha 10 V Praze dne 24. září 2010 Č. j. 9-27/2010 3LF Počet listů: 5 Počet příloh: -- PŘÍKAZ DĚKANA č. 27/2010, kterým se vydává toto Opatření

Více

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně ČLÁNEK 1 OBECNÁ USTANOVENÍ (1) Fakulta chemická Vysokého

Více

Anna Kadlecová (4.B) Šárka Macháčková (4.B) Natalie Křivková (4.B) Nikola Hejlová (4.B) Veronika Kocourová (4.B) Jiří Sazama (4.B)

Anna Kadlecová (4.B) Šárka Macháčková (4.B) Natalie Křivková (4.B) Nikola Hejlová (4.B) Veronika Kocourová (4.B) Jiří Sazama (4.B) SOŠ cestovního ruchu Pardubice, U Josefa 118 Třída: 4.A - cestovní ruchu (rok nástupu 2011) Třída: 4.B - cestovní ruch (rok nástupu 2011) Třída: 5.D - dálkové studium (rok nástupu 2010) Třída: *4.A - cestovní

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2010 2011 na ČVUT v Praze Fakultě dopravní dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její novely č. 276/2004

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2012 2013 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

Příloha č.1 PŘIHLÁŠKA KE STÁTNÍ DOKTORSKÉ ZKOUŠCE Jméno a příjmení studenta včetně titulů: Kontaktní adresa: e-mail univerzitní: e-mail osobní: telefon: Školitel: Doktorský studijní program: Teoretické

Více

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Podmínky realizace státních závěrečných bakalářských zkoušek Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné v

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Zpracováno dne 1. 11. 2013 Informace o přijímacím řízení na

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 4.A - cestovní ruch (rok nástupu 2013) Třída: 5.D - dálkové studium (rok nástupu 2012) Třída: *4.A - cestovní ruch (rok nástupu 2012) Termín: pondělí 11. 9. 2017 dopoledne Předseda: Mgr. Jiří Leden

Více

1/2 Organizace a pozvánka k přijímacímu řízení pro školní rok 2017 / 2018

1/2 Organizace a pozvánka k přijímacímu řízení pro školní rok 2017 / 2018 1/2 Organizace a pozvánka k přijímacímu řízení pro školní rok 2017 / 2018 T E R M Í N : 5. ledna 2017 - Čtvrtek Zápis k přijímacímu řízení od 07.45 do 08.20 hodin v budově školy. Studenti si přinesou psací

Více

SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU

SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU Oddíl č.1 Úvodní ustanovení 1. Směrnice č.1 děkana Fakulty architektury VUT v Brně pro studium

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky SOŠ cestovního ruchu Pardubice, U Josefa 118 Třída: 4.A - cestovní ruchu (rok nástupu 2011) Třída: 4.B - cestovní ruch (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - cestovní ruch (rok nástupu 2010) Termín: pondělí

Více

a obhajobách bakalářských, resp. diplomových prací na FEL ZČU v Plzni Článek 1 Státní závěrečná zkouška

a obhajobách bakalářských, resp. diplomových prací na FEL ZČU v Plzni Článek 1 Státní závěrečná zkouška 40 Směrnice děkana FEL o státních závěrečných zkouškách 3.6 Směrnice děkana FEL o státních závěrečných zkouškách a obhajobách bakalářských, resp. diplomových prací na FEL ZČU v Plzni Článek 1 Státní závěrečná

Více

Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2016/2017

Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2016/2017 Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2016/2017 UJEP - Akademický rok 2015/2016 od 19. 9. 2016 do 16. 9. 2017 žlutě označené údaje v textu jsou z harmonogramu UJEP 2016/2017 Fakulta

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2015/16

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2015/16 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2015/16 Zpracováno dne 2. 11. 2015 Informace o přijímacím řízení na

Více

čtvrtek dopoledne Denní porada vyučujících: 12:30 Denní vyhlášení výsledků: 12:35

čtvrtek dopoledne Denní porada vyučujících: 12:30 Denní vyhlášení výsledků: 12:35 Rozpis studentů u maturitní zkoušky Michael - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s. r. o. Třída: 4.D - Ekonomika a podnikání Třída: 4.M - Ekonomika a podnikání, Management

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek I. Obecné zásady klasifikace 1. Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období

Více

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2015 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2015 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2015 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkan Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen FMV ) na základě

Více

Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta).

Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta). Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta). S myšlenkou nezbytnosti environmentální edukace všech budoucích učitelů ustavil

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta akademický rok 2009/2010 Úvodní informace pro 1. ročníky ÚFŘP bakalářské studium navazující magisterské studium Ekonomická fakulta: doktorské

Více

Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání

Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání Směrnice FF UJEP v Ústí nad Labem č. 32/2014 Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací Článek 1 Zadání bakalářské/diplomové práce 1. Postup při zadávání práce a)

Více