4 Tvorba a editace materiálů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4 Tvorba a editace materiálů"

Transkript

1 4 Tvorba a editace materiálů V dialogovém okně Material Editor můžete upravovat vizuální vlastnosti materiálů. Obsah okna s náhledem je aktualizován ihned po každé změně. V dialogovém okně Material Editor můžete: měnit barvu nebo odrazivost definovat drsnost nebo texturu plochy aplikovat vzory, které imitují vzhled komplexních materiálů, jako je mramor, žula nebo dřevo zahrnout do materiálu fotografie, počítačem generované obrázky nebo naskenované skutečné materiály (dřevo, tapetu, koberec...) Dialogové okno Material Editor. Krátká exkurze do materiálů Chcete-li se dozvědět o materiálech a jejich vlastnostech více, prostudujte si ukázkové materiály. Tyto materiály jsou uloženy v samostatné knihovně s názvem EXAMPLE, takže s nimi můžete libovolně experimentovat bez nebezpečí, že byste si přepsali nějaký materiál v hlavní knihovně. 41

2 4 F L A M I N G O - U Ž I V A T E L S K Ý M A N U Á L V následujících příkladech si projdeme jednotlivé vlastnosti materiálů a ukážeme si, jak lze tyto vlastnosti změnit. Změna existujícího materiálu 1 V roletovém menu vyberte příkaz Raytrace nebo Photometric > Materials. 2 V dialogovém okně Material Library vyberte požadovaný materiál. 3 V roletovém menu vyberte příkaz Material > Edit. Nebo klikněte pravým tlačítkem myši na název materiálu a vyberte položku Edit. Vytvoření nového materiálu 1 V roletovém menu vyberte příkaz Raytrace nebo Photometric > Materials 2 V dialogovém okně Material Library vyberte Material > New > Default Gray. Nebo klikněte pravým tlačítkem myši na název materiálu a v menu vyberte položku Use Current Material as Template nebo Default Gray. Pokud využijete existující materiál jako šablonu pro vytvoření nového materiálu, bude vytvořena kopie vlastností zvoleného materiálu. Uložení materiálu 1 V dialogovém okně Material Editor klikněte na OK. 2 V dialogovém okně Overwrite Warning klikněte na Save As. 3 V dialogovém okně Save Material As v případě potřeby vytvořte novou knihovnu nebo adresář a uložte materiál. Varování: Neukládejte změny do standardní knihovny, dodávané s Flamingem. Vámi provedené změny by mohly být přepsány standardní knihovnou budoucí verze Flaminga. Vlastní materiály ukládejte vždy jen do knihovny USER nebo do jiné, nově vytvořené knihovny. 42

3 F L A M I N G O - U Ž I V A T E L S K Ý M A N U Á L Popis částí dialogového okna Material Editor Materiály jsou ve Flamingu tvořeny kombinací jedné nebo více materiálových složek. Každé z těchto složek můžete nastavit vlastnosti jako je barva, odrazivost, průhlednost, index lomu, textura, hrbolatá textura a odlesková skvrna. V okně Procedures je zobrazen seznam složek, jejichž kombinací vzniká výsledná materiálová definice. U jednoduchých materiálů zde bude většinou jediná položka Base. Složité materiály zde budou mít znázorněnu kombinaci jednotlivých složek ve fromě stromu. Například procedura Marble se skládá ze složek Base a Vein. V dialogovém okně Material Editor můžete editovat libovolnou položku ze seznamu Procedures. Pokud je touto položkou složka Base, bude obsahovat editační okno čtyři panely - Main, Transparency, Maps a Highlight. Pokud se bude jednat o matematickou proceduru, kombinující různé materiály, jako například mramor, bude hlavní editační okno obsahovat parametry, které se vztahují k této proceduře. Materiálové vlastnosti se podobají vzorci nebo kuchařskému receptu. Existují doslova tisíce kombinací základních matematických vlastností. Každá část okna Material Editor obsahuje nastavení různých parametrů materiálu. Dialogové okno Material Editor. 43

4 4 F L A M I N G O - U Ž I V A T E L S K Ý M A N U Á L Okno Procedures V okně Procedures jsou zobrazeny procedury, použité k vytvoření daného materiálu. Můžete zde rovněž přidávat nové procedury. Procedurální materiály budou podrobněji popsány v kapitole Procedurální materiály. Okno Procedures. Panely s materiálovými vlastnostmi V panelech s materiálovými vlastnostm můžete nastavit barvu a povrchovou úpravu, průhlednost, texturu a hrbolatou texturu a barvu a velikost odleskové skvrny. Panely s materiálovými vlastnostmi. 44

5 F L A M I N G O - U Ž I V A T E L S K Ý M A N U Á L Políčka s náhledy Současně si můžete zobrazit až čtyři varianty materiálu. Políčka s náhledy. Velikost krychle V dialogovém políčku Cube Size můžete nastavi velikost krychle v náhledovém okně. Tím nedojde ke změně materiálu, změní se pouze měřítko jeho zobrazení. Dialogové políčko Cube Size. Base Color základní barva Volba Base Color v panelu Main určuje lokální barvu materiálu. Parametr Base Color je využit i pro výpočet odrazů a průhlednosti materiálu. Ovládací prvek Base Color. 45

6 4 F L A M I N G O - U Ž I V A T E L S K Ý M A N U Á L Po kliknutí na políčko s barvou bude zobrazeno dialogové okno Select Color, ve kterém si můžete vybrat libovolnou barvu z palety. Dialogové okno Select Color. Základní matný bílý materiál. Matný červený materiál. Flamingo vám nabízí na výběr dva barevné modely, rozdělené podle způsobu popisu barev na RGB (red, green, blue = červená, zelená, modrá) a HSB (hue, saturation, brightness = odstín, sytost, jas). 46

7 F L A M I N G O - U Ž I V A T E L S K Ý M A N U Á L Barva RGB Počítače využívají pro zobrazování dat na monitoru barevný model RGB (red, green, blue). Každý obrazový bod je tvořen kombinací těchto tří základních prvků, svítících různou intenzitou. Pokud je barva čistě červená, svítí pouze červený prvek, modrý a zelený nesvítí vůbec. Flamingo nabízí dvě měřítka pro výběr barev RGB. Mohou sahat od 0 do 255 nebo od 0 do 1. Výchozí je měřítko od 0 do 255. Stupnice RGB255. Stupnice RGB. Barva HSB Jako alternativu k modelu RGB nabízí Flamingo barevný model HSB (hue, saturation, brightness). Každou barvu lze definovat třemi složkami odstínem, sytostí a jasem. Odstín sahá od červené barvy přes žlutou, zelenou a modrou, tak, jak je určen dominantní vlnovou délkou světla, které daný povrch odráží. Sytost udává intenzitu (sílu) barevného tónu. Jas udává svítivost barvy. Stupnice jasu sahá od nuly (černá) po 100 (bílá). Jas je někdy v anglické literatuře označován také jako luminance nebo value. Ovládací prvky Base Color s barevným modelem HSB. 47

8 4 F L A M I N G O - U Ž I V A T E L S K Ý M A N U Á L Ukázky barvy materiálu Samotná barva je nejjednodušším materiálem. Všechny další parametry kromě barevného odstínu zůstanou na původní hodnotě. Základní barvy. Nastavení barvy materiálu 1 Otevřete v Rhinu nějaký model. 2 V roletovém menu vyberte příkaz Raytrace nebo Photometric > Materiály. 3 V knihovně EXAMPLE klikněte na materiál Blue, navy. Materiál bude načten do náhledového okna. Materiály, které byly vytvořeny pro tato cvičení, vznikly zkopírováním nebo změnou materiálů ze standardní knihovny Flaminga. Jejich názvy byly přitom zjednodušeny. 48

9 F L A M I N G O - U Ž I V A T E L S K Ý M A N U Á L 4 Klikněte pravým tlačítkem na název materiálu a v menu vyberte položku Edit. Dialogové okno Material Editor. V dialogovém okně Material Editor uvidíte pole Procedures, panely s nastavením materiálu (Main, Transparency, Maps a Highlight) a čtyři políčka pro náhledy. V jednom políčku je zobrazen náhled materiálu. Vlastnosti Náhled Panel Vlastnost Hodnota Main Base Color R=40, G=40, B=142 5 Klikněte na nějaké prázdné náhledové políčko. Materiál bude zobrazen také v tomto políčku, materiály tak můžete porovnávat. Nyní si provedeme změnu nastavení materiálu. 49

10 4 F L A M I N G O - U Ž I V A T E L S K Ý M A N U Á L 6 V panelu Main změňte pomocí posuvných jezdců barvu materiálu. Nová barva. V aktivním (zvýrazněném) náhledovém políčku uvidíte změnu materiálu. 7 Klikněte na Cancel, abyste zavřeli dialogové okno Material Editor bez ukládání. Nebo klikněte na OK, chcete-li uložit materiál aktivního náhledového políčka. Materiálu můžete dát nový název. Pokud jste materiál uložili, můžete ho přiřadit objektu a vyrenderovat obrázek. Lesklý lak Ovládací prvky Reflective Finish určují způsob, jakým materiál odráží světlo od zcela matného povrchu po dokonale lesklé zrcadlo. Posuvný jezdec Reflection ve Flamingu ovlivňuje efekt, který nazýváme odlesk - highlight. Odlesk většinou nastává na světlých plochách lesklého materiálu v místě, kde na něj dopadá světlo. Odlesk materiálu můžete také definovat přímo, bez spojitosti s ovládacími prvky lesklého laku. Více se dozvíte v odstavci Odlesk na straně 85. Ovládací prvky Reflective Finish. Barva lesklého laku Barva lesklého laku je standardně bílá. Změnou této barvy můžete docílit zajímavých efektů. 50

11 F L A M I N G O - U Ž I V A T E L S K Ý M A N U Á L Barvu si můžete vybrat kliknutím do barevné palety v dialogovém okně Select Color. Ukázky lesklých materiálů Parametr Base Color byl u tohoto materiálu nastaven stejným způsobem jako u materiálu, definovaného samotnou barvou. Poté bylo přidáno malé množství lesklého laku, aby materiál dodal modelu vzhled vyleštěného povrchu. Lesklé materiály. Nastavení lesklého materiálu 1 V knihovně EXAMPLE vyberte materiál Reflective, cyan. Vlastnosti Náhled Panel Vlastnost Hodnota Main Base Color R=0, G=202, B=202 Reflective Finish Klikněte do nějakého prázdného náhledového políčka. Teď přidáme materiálu trochu více odrazů. 51

12 4 F L A M I N G O - U Ž I V A T E L S K Ý M A N U Á L 3 V panelu Main posuňte jezdec Reflective Finish směrem doprava. Když pohybujete posuvným jezdcem směrem doprava, podobá se materiál stále více vyleštěnému zrcadlu. Lesklý lak. Kovový lesk Pokud se barva lesklého laku shoduje se základní barvou materiálu (Base Color), má materiál kovový vzhled. Pokud zatrhnete parametr Metallic, nastaví Flamingo barvu lesklého laku automaticky tak, aby se shodovala s barvou Base Color. Lesklé zlato. Lesklé stříbro. 52

13 F L A M I N G O - U Ž I V A T E L S K Ý M A N U Á L Ukázky metriálů s kovovým leskem Lesklé kovové materiály mají shodnou barvu lesklého laku se základní barvou, jejich lesklý lak tedy není neutrálně bílý. Tuto vlastnost automaticky zajišťuje parametr Metallic, který naleznete v dialogovém okně Material Editor. Lesklé kovy mívají nastavenu vyšší hodnotu lesklého laku. Lesklé kovové materiály. Nastavení lesklého kovu 1 V knihovně EXAMPLE vyberte materiál Gold, polished. Materiál se zobrazí v náhledovém okně. Díky existenci více náhledových políček si můžete zobrazit všechny materiály najednou, abyste je mohli porovnat. 2 Klikněte do jednoho z prázdných políček. Materiál se zobrazí v tomto políčku. 3 Vyberte materiál Gold, polished. 4 Klikněte do jednoho z prázdných políček. 5 Vyberte materiál Gold, brushed. 6 Klikněte do jednoho z malých políček. Nyní máte v náhledových oknech zobrazeny dva zlaté materiály. 7 Chcete-li přenést materiál do hlavního náhledového okna, klikněte buď na název materiálu v seznamu nebo na malé náhledové políčko s materiálem. Jeho název bude zároveň v seznamu materiálů zvýrazněn. 8 Chcete-li tento materiál změnit, klikněte pravým tlačítkem myši na jeho název v seznamu nebo do hlavního náhledového okna a v menu vyberte položku Edit. 53

14 4 F L A M I N G O - U Ž I V A T E L S K Ý M A N U Á L 9 Změníme si vlastnosti materiálu Gold, polished, plain. Vlastnosti Náhled Panel Vlastnost Hodnota Main Base Color R=247, G=224, B=113 Reflective Finish.975 Metallic Zapnuto 10 Klikněte do jiného náhledového okna. Chceme, aby byl materiál méně lesklý. 11 V panelu Main přesuňte jezdec Reflective Finish doleva na nižší hodnotu, třeba Odraz bude měkčí a méně výrazný. Vzhled odlesku se od předchozího materiálu bude lišit, protože barva odlesku je nyní stejná jako základní barva objektu. Méně odrazivý materiál. 54

Použití vyvážení bílé a stylů. Picture Styles. O barevných prostorech

Použití vyvážení bílé a stylů. Picture Styles. O barevných prostorech Použití vyvážení bílé a stylů Picture Styles Jednou z velkých výhod digitální fotografie je možnost dosáhnout přesného barevného vyjádření jak přímo během focení, tak i při tisku fotek. Nastavení správných

Více

POUŽÍVÁNÍ VLASTNOSTÍ PANELŮ VZHLED A GRAFICKÉ STYLY

POUŽÍVÁNÍ VLASTNOSTÍ PANELŮ VZHLED A GRAFICKÉ STYLY 12 POUŽÍVÁNÍ VLASTNOSTÍ PANELŮ VZHLED A GRAFICKÉ STYLY Přehled lekce V této lekci se naučíte: Vytvářet a upravovat vlastnosti vzhledu. Přidat k objektu druhý tah. Přeskupovat vlastnosti vzhledu a aplikovat

Více

1 Postup tvorby konstrukčních

1 Postup tvorby konstrukčních Lekce 1 Postup tvorby konstrukčních rámů Přehled tvorby konstrukčních rámů Pomocí prostředí Konstrukce rámů v dokumentu sestavy je možné vytvořit segmenty trajektorie a konstrukční rámy. V prostředí konstrukce

Více

SPIRIT 11 Nové funkce

SPIRIT 11 Nové funkce SPIRIT 11 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 11/2004 (SPIRIT 11 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2004.

Více

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Google dokumenty Tutoriál projektu MOSS studentská verze Nový Jičín 2010 Mgr. Gustav Žídek Osnova 1 Úvodní informace... 3 2 Cloud Computing...

Více

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku.

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku. Stažení a instalace První instalaci programu je třeba provést instalátorem. Instalátor programu je možno stáhnout na stránce installations.astrasw.cz/buildingdesign/buildingdesign.exe. Stáhne se instalační

Více

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto: Vytvoření loga Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

Více

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si

Více

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU Standardní pozadí snímků má bílou barvu. S pozadím snímků si můžete trochu pohrát. Pozadí může být jednobarevné, přechodové, vzorované, na pozadí může být umístěn libovolný obrázek

Více

Obrázek 46: Možnosti individuálního nastavení vzhledu Windows Vista

Obrázek 46: Možnosti individuálního nastavení vzhledu Windows Vista Jak na změnu vzhledu 178. Kde je nastavení vzhledu Windows Vista Nastavení nejen vlastností pracovní plochy, ale také ostatních vizuálních součástí systému se ukrývá pod Ovládacím panelem Vzhled a přizpůsobení.

Více

Vytvoření realistické kresby pomocí aplikace CorelDRAW

Vytvoření realistické kresby pomocí aplikace CorelDRAW Vytvoření realistické kresby pomocí aplikace CorelDRAW Hugo Hansen O autorovi Hugo Hansen žije kousek od nádherné Kodaně. Jako příležitostný profesionál v oboru grafického designu sledoval, jak dramaticky

Více

Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové.

Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové. Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové. V této lekci si ukážeme, jak lze využít některé základní tvary

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Zoner Photo Studio 15

Zoner Photo Studio 15 Zoner Photo Studio 15 Obsah Zoner Photo Studio 15 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Řešení... problémů se ZPS 8 Podporované...

Více

GNU Image Manipulation Program 1 / 317. GNU Image Manipulation Program

GNU Image Manipulation Program 1 / 317. GNU Image Manipulation Program 1 / 317 GNU Image Manipulation Program Uživatelská příručka 2 / 317 Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 The GIMP Documentation Team Právní upozornění Permission is granted to copy, distribute

Více

Dokumentace programu ATENA Část 4-1. Průvodce programem ATENA 2D. Napsali: Jan Červenka, Václav Veselý

Dokumentace programu ATENA Část 4-1. Průvodce programem ATENA 2D. Napsali: Jan Červenka, Václav Veselý Červenka Consulting s.r.o. Na Hřebenkách 55 150 00 Praha 5 Tel.: +420 220 610 018 E-mail: cervenka@cervenka.cz Web: http://www.cervenka.cz Dokumentace programu ATENA Část 4-1 Průvodce programem ATENA 2D

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu

Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu K dispozici jsou tři způsoby měření: Digitální ESP měření, bodové měření a násobné měření. Digitální ESP měření: Měření je odečteno ze středu záběru a

Více

MonacoEZcolor. Příručka o vytvoření a použití ICC profi lů

MonacoEZcolor. Příručka o vytvoření a použití ICC profi lů MonacoEZcolor Příručka o vytvoření a použití ICC profi lů 2 Poznámky Monaco EZcolor díl I.: Úvod do tvorby ICC profuilů Monaco EZColor Monaco EZcolor je cenově dostupný balík programů s kolorimetrickou

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Obsah Úprava a správa fotografií...5 1 Úvod...5 1.1 Obrazové formáty...5 1.2 Rozlišení...7 1.3 Tisk...8 2 Popis prostředí

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Filip Antoš Problematika skenování historických map a jejich následné prezentace na internetu Problematics

Více

Manuál pro práci s programem EndNote

Manuál pro práci s programem EndNote Manuál pro práci s programem EndNote František Chmelík & Karel Frömel 2013 Tento manuál byl vytvořen v rámci řešení projektu FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL 693/2013 Obsah Co je program EndNote a k čemu slouží?...

Více

9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot)

9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot) 9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot) Jak uložit nastavení fotoaparátu Nastavení tohoto parametru udává, zda si fotoaparát bude pamatovat aktuální nastavení jednotlivých parametrů i po

Více

Zoner Photo Studio 12

Zoner Photo Studio 12 Zoner Photo Studio 12 Obsah Zoner Photo Studio 12 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Přehled... funkcí a novinek 8 Řešení...

Více

s REVITem Architecture dle ČSN - zakreslujeme podle normy

s REVITem Architecture dle ČSN - zakreslujeme podle normy s REVITem Architecture dle ČSN - zakreslujeme podle normy Střední průmyslová škola stavební v Plzni, 02 / 2009-1 - Učební text je vhodný pro učitele středních odborných škol při výuce konstrukčního cvičení

Více

Přiřazení zdrojů. V té to ka pi to le:

Přiřazení zdrojů. V té to ka pi to le: 5 Přiřazení zdrojů V té to ka pi to le: Přiřazení pracovních zdrojů Přiřazení materiálových zdrojů Přiřazení nákladových zdrojů Přiřazení rozpočtových zdrojů Kapitola 5 Přiřazení zdrojů V minulých kapitolách

Více

The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x

The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x Michael Kölling Mærsk Institute University of Southern Denmark přeložil Petr Škoda, 1. verze 1 Obsah 1 Předmluva... 4 1.1 O BlueJ... 4 1.2 Rozsah a cílová

Více