1 Postup tvorby konstrukčních

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Postup tvorby konstrukčních"

Transkript

1 Lekce 1 Postup tvorby konstrukčních rámů Přehled tvorby konstrukčních rámů Pomocí prostředí Konstrukce rámů v dokumentu sestavy je možné vytvořit segmenty trajektorie a konstrukční rámy. V prostředí konstrukce rámů se zobrazují další specializované příkazy ke tvorbě 2D a 3D segmentů trajektorií a k výběru 3D komponenty rámu, kterou chcete pro tyto segmenty použít. To usnadňuje tvorbu komponent využívajících normalizované konstrukční tvary, například čtyřhranná potrubí, úhelníky a nosníky. Postup konstrukce rámů 1. Aktivujte prostředí konstrukce rámů. Na kartě Nástroje fi skupina Prostředí vyberte příkaz Konstrukce rámů. 2. Vytvořte 2D konstrukci. Celou 2D konstrukci pro 3D model vytvořte následujícím postupem: spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge 1-1

2 Lekce 1 Postup tvorby konstrukčních rámů a. Pomocí příkazů na kartě Domů fi skupině Segmenty definujte plně asociativní lineární, zakřivené nebo ohnuté segmenty trajektorie, podle které se vytvoří průřez rámu. b. Pomocí triády přidejte k segmentům 3D body propojení. 1-2 Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

3 Postup tvorby konstrukčních rámů Při kreslení segmentů čar nebo oblouků uzamkněte pomocí triády orientaci segmentu rovnoběžně s osou nebo rovinou. Tato konstrukce může být kombinací skic (modré čáry) a 3D segmentů čar (červené čáry). Pokud má rám rovinný tvar, použijte skici. Použijte hrany a další geometrii ze 3D součástí v sestavě. 3. Po dokončení konstrukce vytvořte 3D rám. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge 1-3

4 Lekce 1 Postup tvorby konstrukčních rámů Pomocí příkazu na kartě Domů fi skupině Rám fi Rám skici a 3D čárových segmentů trajektorie. vložte rámy podle Panel příkazu Rám se zobrazuje, aby bylo možné provést následující operace: a. Vybrat segmenty trajektorie z 2D konstrukce. b. Výběrem řezů, které se mají na tyto segmenty použít, vytvořit 3D rám. c. Určit možnosti zakončení rohu (zakončení): zkosení, natupo1, natupo2 nebo žádné. d. Zobrazte dialogové okno Možnosti rámu a použijte možnosti poloměru, kopírování a další. Možnosti profilu komponent rámu Typ a velikost komponent rámu určíte tak, že v seznamu na panelu příkazu vyberete průřez nebo projdete komponenty v knihovně normalizovaných součástí. Vlastní komponenty lze do knihovny přidat pomocí nástroje FrameComponentsUtility.exe. Možnosti zakončení (zakončení rohu) 1-4 Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

5 Postup tvorby konstrukčních rámů Zakončení Natupo1 provede oříznutí vůči nejkratšímu členu (vhodně odstraní materiál od nejdelšího členu). Zakončení Natupo2 provede oříznutí vůči nejdelšímu členu. 4. Upravte rám. U vytvořené sady komponent upravte řezy komponent rámu nebo zakončení rámu. Po provedení úprav systém okamžitě rám přepočítá a zobrazí provedené změny. Další informace naleznete v tématu Úprava rámu. 5. Vraťte se do prostředí sestavy. Pomocí tlačítka na kartě Domů fi skupině Zavřít fi Zavřít rám zavřete prostředí konstrukce rámu. 6. Vytvořte výkres rámu. Další informace o tvorbě a automatickém vložení izometrického výkresového pohledu modelu naleznete v tématu Tvorba výkresu pomocí příkazu Vytvořit výkres. 7. Vytvořte kusovník délek řezů a automaticky přidejte pozice. Návod, jak to provést, naleznete v tématu nápovědy Vytvořit kusovník celkové délky. V části Tipy naleznete informace o tvorbě seznamu délek řezů (A) místo kusovníku celkové délky. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge 1-5

6 Lekce 1 Postup tvorby konstrukčních rámů Kusovník délek řezů Délku řezů lze synchronizovat s aplikací Teamcenter;. V editoru struktury se tato hodnota zobrazí jako poznámka. Přídavky na prořez rámu Pomocí možnosti Přídavek na prořez rámu na kartě Možnosti (dialogové okno Vlastnosti kusovníku) je možné určit množství, které systém automaticky přesně přidá k délce každého rámu. 8. (Volitelné) Přidejte prvky svaru ke konstrukci rámu. Z modelu rámu je možné použít příkaz Vytvořit sestavu svařence a zobrazit tak příkazy specifické pro svařence. Potom je možné přidat prvky přípravy plochy, definovat prvky svarových housenek a charakteristiky svarů a přidat koncové prvky a prvky po svařování. Další informace naleznete v tématu Svařence v sestavách. 1-6 Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

7 Postup tvorby konstrukčních rámů Přehled lekce Jaký je postup návrhu rámu? spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge 1-7

8 Lekce 1 Postup tvorby konstrukčních rámů Odpověď Jaký je postup návrhu rámu? 1. Aktivujte prostředí konstrukce rámů. 2. Vytvořte 2D konstrukci. 3. Po dokončení konstrukce vytvořte 3D rám. 4. Upravte rám. 5. Vraťte se do prostředí sestavy. 6. Vytvořte výkres rámu. 7. Vytvořte kusovník délek řezů a automaticky přidejte pozice. 8. (Volitelné) Přidejte prvky svaru ke konstrukci rámu. 1-8 Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

9 Postup tvorby konstrukčních rámů Souhrn lekce Pomocí prostředí Konstrukce rámů v dokumentu sestavy je možné vytvořit segmenty trajektorie a konstrukční rámy. V prostředí konstrukce rámů se zobrazují další specializované příkazy ke tvorbě 2D a 3D segmentů trajektorií a k výběru 3D komponenty rámu, kterou chcete pro tyto segmenty použít. To usnadňuje tvorbu komponent využívajících normalizované konstrukční tvary, například čtyřhranná potrubí, úhelníky a nosníky. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge 1-9

10

11 Lekce 2 Spuštění aplikace rámů Aplikace rámů je dostupná pouze v prostředí sestavy. Postup spuštění a ukončení aplikace rámů Krok 1: Otevřete soubor sestavy. Krok 2: Aplikaci rámu spustíte výběrem příkazu Konstrukce rámů na kartě Nástroje fi skupině Prostředí. Krok 3: Nástroje potřebné k tvorbě trajektorií definujících rám se nacházejí na kartě Domů fi skupině Segmenty (A). Příkaz Rám ve skupině Rám (B) vytvoří rámy po dokončení návrhu rámu. Krok 4: Aplikaci rámu ukončíte kliknutím na tlačítko Zavřít prostředí rámu ve skupině Zavřít. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge 2-1

12

13 Lekce 3 Tvorba konstrukce Před vytvořením konstrukce vytvořte pro jednotku rámů všechny rámy. Konstrukce může být kombinací skic a segmentů 3D čar. Pokud má rám rovinný tvar, použijte skici. Použijte hrany a další geometrii ze 3D součástí v sestavě. Model konstrukce na dolním obrázku obsahuje prvky skici (modré) a segmenty 3D čar (červené). spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge 3-1

14 Lekce 3 Tvorba konstrukce Na dolním obrázku jsou zobrazeny rámy čtvercových profilů použité na konstrukci. 3-2 Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

15 Tvorba konstrukce Tvorba 3D segmentů Pomocí příkazu Segment čáry ve skupině Segmenty lze vytvořit 3D trajektorie. Segmenty čar ve 3D prostoru lze vytvářet bez nutnosti definovat, na které rovině se má kreslit. Pomocí triády lze řídit koncové body segmentů čar. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge 3-3

16 Lekce 3 Tvorba konstrukce Triáda Triáda je interaktivní pomocník pro kreslení čar, oblouků a křivek v 3D prostoru a pro úpravu umístění prvků BlueDot ve 3D prostoru. Triáda se zobrazuje automaticky při tvorbě nebo úpravě objektů, které vyžadují její funkce. Triáda se například zobrazí při kreslení segmentů čar v prostředích konstrukce potrubí a rámu a při úpravě prvků BlueDot v prostředích součásti a plechové součásti. Poznámka Prvky BlueDot jsou dostupné pouze v prostředí sekvenčního modelování. Při práci ve 3D prostoru je často třeba omezit umístění nebo přesun objektů, aby byly rovnoběžné s příslusnou osou nebo rovinou. Triáda tuto možnost nabízí. Pomocí triády můžete provést následující úkony: Chcete-li omezit přesun na pohyb rovnoběžný s osou, vyberte jednu ze tří os (X,Y nebo Z). Mezi osami se můžete přepínat stiskem klávesy Z. Chcete-li omezit přesun na pohyb rovnoběžný s rovinou, vyberte jednu ze tří rovin (X,Y nebo Z). Mezi rovinami se můžete přepínat stiskem klávesy X. 3-4 Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

17 Tvorba konstrukce Chcete-li přesunout triádu do vhodnějšího umístění, vyberte počátek a přetáhněte ji do nového umístění. Stiskem klávesy C lze zrušit uzamknutí rovin nebo os. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge 3-5

18 Lekce 3 Tvorba konstrukce 3D propojené body Segmenty 3D čar jsou propojeny s objekty skici v zobrazených umístěních. Čáry skici mají propojené body v koncových bodech (A, C) a v bodu poloviny (B). Oblouky mají pouze propojení středu (D). 3-6 Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

19 Tvorba konstrukce Cvičení: Použití triády Přehled Toto cvičení vás provede postupem vytvoření segmentů 3D čar pomocí nástroje triáda. Pro cvičení je k dispozici soubor obsahující dvě skici (modré). Vytvořte segmenty 3D čar (černé) propojené s objekty skici (modré). Toto cvičení naleznete v dodatku A. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge 3-7

20 Lekce 3 Tvorba konstrukce Přehled lekce 1. Kombinací čeho mohou být trajektorie rámu? 2. Pomocí kterého nástroje se vytváří 3D trajektorie? 3-8 Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

21 Tvorba konstrukce Odpovědi 1. Kombinací čeho mohou být trajektorie rámu? Skici a segmenty 3D čar 2. Pomocí kterého nástroje se vytváří 3D trajektorie? Triáda spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge 3-9

22 Lekce 3 Tvorba konstrukce Souhrn lekce Před vytvořením konstrukce vytvořte pro jednotku rámů všechny rámy. Konstrukce může být kombinací skic a segmentů 3D čar. Pokud má rám rovinný tvar, použijte skici. Použijte hrany a další geometrii ze 3D součástí v sestavě Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

23 Lekce 4 Vkládání rámů Po dokončení návrhu rámu vytvořte rámy sledující trajektorie segmentů skici a 3D čáry. Rámy vytvoříte výběrem karty Domů fi skupiny Rám fi příkazu Rám. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge 4-1

24 Lekce 4 Vkládání rámů Možnosti rámu Chcete-li zobrazit dialogové okno Možnosti rámu, klikněte na tlačítko Možnosti na panelu příkazu Rám. 4-2 Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

25 Vkládání rámů Možnosti zakončení rohu Použít zakončení rohu Použít poloměr Protáhnout komponenty rámu Bez zakončení rohu spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge 4-3

26 Lekce 4 Vkládání rámů Použít zakončení rohu (A) Zkosení Zkosení se použije na rohy. (B) Natupo 1 Materiál se odstraní z nejdelšího členu. (C) Natupo 2 Materiál se odstraní z nejkratšího členu. 4-4 Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

27 Vkládání rámů Použít poloměr Na rohy se použije zaoblení. Výsledkem je jediný rám spojující vybrané rovinné segmenty. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge 4-5

28 Lekce 4 Vkládání rámů Protáhnout komponenty rámu Každý přidaný rám je prodloužen o zadanou délku (+/-). 4-6 Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

29 Vkládání rámů Bez zakončení rohu Bez ořezání rohu Každý rám má stejnou délku jako objekt trajektorie. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge 4-7

30 Lekce 4 Vkládání rámů Umístění komponenty rámu Komponenty rámu se nacházejí v nespravovaných i spravovaných umístěních. Je možné: Najděte nespravovanou komponentu rámu. V knihovně normalizovaných součástí vyberte spravovanou komponentu rámu. Na panelu příkazu Rám klikněte na ikonu složky a najděte komponentu rámu. Výchozí složku lze nastavit pomocí tlačítka Aplikace fi Možnosti Solid Edge fi karta Umístění souborů. Chcete-li změnit výchozí umístění složky rámu, vyberte příkaz Složka místní knihovny rámu a klikněte na tlačítko Upravit. 4-8 Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

31 Vkládání rámů Hledání komponenty Komponenty rámu ukládejte ve společném umístění přístupném všem konstruktérům rámů. Solid Edge nabízí ukázkovou sadu komponent rámů. Ukázkové komponenty rámů se nacházejí ve složce Program Files\Solid Edge ST4\Frames. Ukázky komponent rámů Dialogové okno Možnosti rámu Při používání ukázkové komponenty rámu zobrazí dialogové okno Soubory rámů informaci, že při odinstalaci Solid Edge bude tato komponenta rámu odstraněna. Pokud bude komponenta rámu přesunuta, přejmenována nebo odstraněna, zobrazí se při otevírání souboru sestavy, který tuto komponentu používá, dialogové okno Chyba při načítání souboru. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge 4-9

32 Lekce 4 Vkládání rámů Panel příkazu Rámy Vyberte příkaz Rám a zobrazí se panel příkazu Rám. V zobrazeném dialogovém okně Možnosti rámu je možné potvrdit nebo změnit aktivní nastavení. Automatické zobrazení tohoto dialogového okna lze vypnout. Toto okno lze kdykoliv zobrazit kliknutím na tlačítko Možnosti na panelu příkazu Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

33 Vkládání rámů Krok výběru trajektorie Tlačítko Možnosti rámu je dostupné vždy uvnitř příkazu Rám. Prvním krokem v příkazu rám je výběr trajektorie. Při výběru trajektorie vyhledejte komponentu rámu nebo vyberte komponentu v seznamu Nedávno použit. Komponenty. Máte možnost vybrat objekty s jedinou trajektorií nebo řetěz objektů trajektorií. Po vybrání objektů trajektorie klikněte na tlačítko Potvrdit rám. Zrušte Výběr objektů trajektorií kliknutím na tlačítko Zrušit výběr rámu. Rámy se vloží po potvrzení trajektorií. Kliknutím na tlačítko Dokončit ukončete vkládání komponenty rámu. Poznámka Příkaz Rám zůstane aktivní a lze pokračovat ve vkládání rámů. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge 4-11

34 Lekce 4 Vkládání rámů Krok úpravy profilů Při úpravě definice rámu se panel příkazu změní. Aktivuje se krok Upravit profily. Krok Upravit profily umožňuje: zadat úhlovou orientaci profilu, definovat úchopové body, ve kterých profil leží na trajektorii, vybrat novou komponentu k definování profilu rámu Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

35 Vkládání rámů Upravit podmínky zakončení Při úpravě definice rámu se panel příkazu změní. Aktivuje se krok Upravit podmínky zakončení. Podmínku zakončení upravte na: Zkosení (A) Natupo 1 (B) Natupo 2 (C) Žádná (D) Pokud je podmínka zakončení změněna na Žádná (D), panel příkazu se změní a nabídne další podmínky zakončení. Zaoblení (E) Přesah (F) Odstranit tvar zakončení (G) spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge 4-13

36 Lekce 4 Vkládání rámů Vkládání rámu na kolineární trajektorie Výběr kolineárních segmentů trajektorie vytvoří jediný rám po celé délce kolineárních trajektorií. To je důležité vědět, pokud se trajektorie protínají. Na následujícím obrázku je příklad se čtyřmi čarami. Segmenty čáry A a B jsou kolineární a segmenty čáry C a D jsou kolineární. Výsledek při výběru všech čtyř čar je na následujícím obrázku. Vytvoří se sada rámů se dvěma rámy; všimněte si, že tyto dva rámy zabírají v průsečíku stejný prostor. Stejného výsledku dosáhnete výběrem čar A a B k tvorbě rámu a čar a poté C a D k tvorbě dalšího rámu. Správný postup je rozhodnout, které kolineární trajektorie tvoří rám, který pokryje celou délku. Vytvořte rám, který pokryje celou kolineární délku. Vytvořte jeden rám pro každý segment, který se natupo spojí s rámem propojujícímu celou délku Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

37 Vkládání rámů V níže uvedeném příkladu byl vytvořen jeden rám s čarami A a B. Jeden rám byl vytvořen s čarou C a poté byl jeden rám vytvořen s čarou D. Cvičení ukazující tento postup se nachází v lekci Řešení spojů. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge 4-15

38 Lekce 4 Vkládání rámů Cvičení: Možnosti zakončení rohu Přehled V tomto cvičení použijete každou z možností pro úpravu rohu k pozorování výsledků. Toto cvičení naleznete v dodatku B Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

39 Vkládání rámů Cvičení: Rám terenního vozidla Přehled V tomto cvičení vytvoříte rám terénního vozidla. Trajektorie jsou definovány. Všechny trajektorie jsou 3D čáry a oblouky. Použijte komponentu zaobleného potrubí. Úchopovým bodem profilu zaoblené komponenty je střed. Zaoblené profily obvykle vytvářejí požadované výsledky při prvním vložení. Není potřeba žádné přemisťování. Toto cvičení naleznete v dodatku C. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge 4-17

40 Lekce 4 Vkládání rámů Přehled lekce 1. Jaké jsou čtyři možnosti zaoblení rohu? 2. Vyjmenujte tři z těchto zaoblení a každé stručně popište. 3. Kde se nachází komponenty vzorového rámu? 4. Jaký je první krok v příkazu Rám? 5. Co řídí pozici komponenty rámu na trajektorii? 6. Jak lze změnit umístění rámu na trajektorii? 4-18 Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

41 Vkládání rámů Odpovědi 1. Jaké jsou čtyři možnosti zaoblení rohu? Použít zakončení rohu. Použít poloměr. Protáhnout komponenty rámu. Bez zakončení rohu. 2. Vyjmenujte tři z těchto zaoblení a každé stručně popište. Zkosení zkosení se použije na rohy. Natupo1 materiál se odstraní z nejdelšího členu. Natupo2 materiál se odstraní z nejkratšího členu. 3. Kde se nachází komponenty vzorového rámu? Složka Program Files\Solid Edge ST4\Frames 4. Jaký je první krok v příkazu Rám? Vyberte trajektorii. 5. Co řídí pozici komponenty rámu na trajektorii? Při vytvoření komponenty rámu můžete definovat výchozí bod přichycení. Bod přichycení rámu leží na trajektorii. Pokud bod přichycení v souboru komponenty rámu neexistuje, těžiště 2D profilu bude nastaveno podle výchozí hodnoty příkazu Rám. 6. Jak lze změnit umístění rámu na trajektorii? Na panelu příkazu Rám klikněte na možnost Upravit profily. Klikněte na možnost Definovat úchopový bod a poté v profilu vyberte nový úchopový bod. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge 4-19

42 Lekce 4 Vkládání rámů Souhrn lekce Po dokončení návrhu rámu vytvořte rámy sledující trajektorie segmentů skici a 3D čáry. Chcete-li vytvořit rámy, použijte příkaz Rám ve skupině Rám. Pomocí panelu příkazu Rám můžete upravovat komponenty rámu, koncové podmínky rámu, trajektorie a pozice rámu Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

43 Lekce 5 Automatické umístění komponenty rámu Možnost automatického umístění komponenty rámu se používá při přidání svislé komponenty rámu (A), jejíž vrchol trajektorie je propojen s vrcholy trajektorie existujícího 90 rohu rámu (B). Rám (A) se přemístí tak, aby byly vnější plochy ve stejné rovině jako komponenty (B). Jestliže je automatické umístění zapnuté pro (A), jakýmkoli přemístěním komponent 90 rohu rámu způsobíte automatické přemístění svislé komponenty (A). Jestliže je automatické umístění pro (A) vypnuté, při přemístění komponent 90 rohu rámu se nepřesune z výchozího umístění vložení. Pokud je umístění (A) přímo upraveno, nebude již fungovat automatické umísťování. Rám je nutné odstranit a znovu vytvořit se zapnutým automatickým umístěním. Všimněte si, že možnost Automatické umístění komponenty rámu v dialogovém okně Možnosti rámu je ve výchozím nastavení zapnuta. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge 5-1

44 Lekce 5 Automatické umístění komponenty rámu Cvičení: Automatické umístění rámu Přehled V tomto cvičení vytvoříte rámy a budete pozorovat chování automatického umístění. Toto cvičení naleznete v dodatku D. 5-2 Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

45 Lekce 6 Úprava rámů Definici rámu lze upravit během vytváření nebo po dokončení příkazu Rám. Upravovat lze trajektorie rámu, umístění, koncové podmínky a typ komponent. Strom modelu Ve stromu modelu si všimněte položky Komponenty rámu (A). Při vytváření rámů se vždy objeví položka Komponenty rámu. Zobrazení všech komponent rámu lze nastavit kliknutím pravého tlačítka myši (A) a poté kliknutím na možnost Zobrazit/Skrýt. Všechny rámy vytvořené jedinou operací jsou seskupeny jako sada rámů (B). Zobrazení sady rámu lze zapnout nebo vypnout. Každý rám v této skupině je soubor součásti (C) s názvem souboru použité komponenty rámu. Ovládat lze také zobrazení kterékoli součásti ve skupině. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge 6-1

46 Lekce 6 Úprava rámů Proces úpravy definice Úprava rámu: Krok 1: Klikněte na Výběrový nástroj. Krok 2: Krok 3: Ve stromu modelu klikněte na skupinu rámů, kterou chcete upravit. Vyberte příkaz Upravit definici. Výběr rámů k úpravě je možný dvěma metodami: (Metoda 1) Klikněte pravým tlačítkem na sadu rámů nebo na člena sady rámů ve stromu modelu a poté klikněte na možnost Upravit definici. Metoda 2) Klikněte pravým tlačítkem na rám v okně sestavy a poté klikněte na možnost Upravit definici. 6-2 Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

47 Úprava rámů Úprava trajektorií rámu Přidávání nebo odebírání trajektorií z definice rámu Chcete-li upravit definici trajektorie: Krok 1: Krok 2: Krok 3: Krok 4: Krok 5: V příkazu Upravit definici klikněte na možnost Vybrat trajektorii. Chcete-li přidat segment trajektorie, vyberte jednu nebo více trajektorií. Vybraná trajektorie se zvýrazní spolu s dalšími trajektoriemi v definici trajektorie rámu. Výběr trajektorie dokončíte kliknutím na tlačítko Potvrdit nebo kliknutím pravým tlačítkem myši. Chcete-li odstranit segment trajektorie, stiskněte klávesu Ctrl a vyberte trajektorii. Vybraná trajektorie již nebude zvýrazněna. Výběr trajektorie dokončíte kliknutím na tlačítko Potvrdit nebo kliknutím pravým tlačítkem myši. Poznámka V tomto kroku lze také přidávat nebo odebírat segmenty trajektorií. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge 6-3

48 Lekce 6 Úprava rámů Úprava umístění rámu Rám se umístí na trajektorii pomocí bodu přichycení. Výchozí bod přichycení je definován během vytváření profilu komponenty rámu. Příklad obdélníkové komponenty rámu (A) Výchozí bod přichycení Chcete-li upravit umístění rámů Krok 1: Krok 2: Krok 3: Krok 4: Krok 5: Vyberte skupinu rámů nebo samostatný rám ve skupině rámů. Klikněte pravým tlačítkem myši a klikněte na příkaz Upravit definici. Klikněte na tlačítko Upravit profily. Pokud vyberete skupinu rámů, všechny profily rámů ve skupině se zvýrazní. Chcete-li umístit všechny zvýrazněné profily současně, klikněte na tlačítko Potvrdit. Pokud jen jeden profil z vybrané skupiny rámů potřebuje umístění, klikněte na tlačítko Zrušit výběr a poté vyberte profil, který chcete umístit. Klikněte na tlačítko Potvrdit. Vyberte metodu umístění (klávesové zkratky, bod přichycení nebo úhlové otočení). 6-4 Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

49 Úprava rámů Umístění rámů pomocí klávesových zkratek Pro posunutí nebo otočení vybraných částí rámu máte k dispozici klávesové zkratky. Veškeré umisťování je omezeno na rovinu profilu. Stisknutím klávesy N můžete otočit řez o 90. Stisknutím klávesy F můžete otočit řez o 180 (obrácení). To lze provést také pomocí příkazu Obrátit na panelu příkazu. posunuje nahoru fl posunuje dolů posunuje doleva fi posunuje doprava Poznámka Posouvání pomocí kurzorových kláves je relativní vzhledem k obrazovce. Poznámka Rozdíl posunutí je polovina velikosti řezu ve směru, kterým posouváte. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge 6-5

50 Lekce 6 Úprava rámů Body přichycení rámu Rámy lze umisťovat pomocí bodů přichycení. Body přichycení jsou klíčové body skic průřezů, body výběrového okna průřezů a těžiště průřezů. Chcete-li zobrazit příkazy bodu přichycení rámu, je nutné nejprve kliknout na tlačítko Definovat úchopový bod na panelu příkazu Rám. Tlačítko možnosti Název možnosti Popis Zobrazit výchozí bod přichycení Zobrazí výchozí bod přichycení (modrý bod). Zobrazit aktuální bod přichycení Zobrazí aktuální bod přichycení (zelený bod). Zobrazit těžiště průřezu Zobrazí těžiště průřezu (žlutý bod). Zobrazí body výběrového okna průřezu (červené body). Zobrazit body výběrového okna Po výběru jednoho z devíti výchozích bodů přichycení se průřez posune tak, že se vybraný bod přichycení připojí k trajektorii (C). Výchozí bod přichycení (A) leží na levém obrázku na trajektorii (C). Pokud vyberete úchopový bod (B), přesune se na trajektorii (C) jako na obrázku napravo. 6-6 Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

51 Úprava rámů Tlačítko možnosti Název možnosti Popis V případě, že je vybrán jediný průřez, aktivuje tlačítko klíčových bodů Zobrazit skicu průřezu. Pomocí tohoto tlačítka lze vybrat jakýkoli klíčový bod na skice průřezu, ke kterému se bude přichycovat. Vybraný klíčový bod se automaticky připojí k trajektorii rámu. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge 6-7

52 Lekce 6 Úprava rámů Úhlová orientace rámů Na panelu příkazu zadejte úhlovou orientaci (A) profilu rámu vzhledem k trajektorii. 6-8 Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

53 Úprava rámů Úprava komponent rámu Vyberte nový profil rámu pro celou sadu rámů nebo vybrané rámy. Změňte profily pomocí příkazu Upravit profily. Po výběru rámů klikněte na tlačítko Potvrdit. Klikněte na tlačítko Vybrat novou komponentu profilu. Zobrazí se dialogové okno Otevřít nebo rozhraní normalizovaných součástí (podle toho, jaká možnost je nastavena). Vyberte novou velikost řezu nebo jiný typ nebo velikost. Výchozí umístění, ve kterém lze najít komponenty rámu, je složka Program Files fi Solid Edge ST4 fi Frames. V dialogovém okně Otevřít vyberte soubor komponenty a poté klikněte na tlačítko Otevřít. Rámy se aktualizují s novou komponentou. Poznámka Všimněte si zprávy Soubory rámů. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge 6-9

54 Lekce 6 Úprava rámů Úprava podmínek zakončení rámů Upravte podmínky zakončení komponent sousedního rámu. Na panelu příkazu Rám klikněte na Upravit zakončení. Upravte podmínku zakončení mezi dvěma komponentami výběrem vrcholu přilehlých komponent rámu. Lze vybrat více než jeden vrchol. Chcete-li upravit podmínky zakončení vybraných vrcholů, klikněte na tlačítko Potvrdit. Klikněte na novou podmínku zakončení a úprava bude použita. Upravte přidané podmínky zakončení opětovným kliknutím na možnost Upravit podmínky zakončení. Po dokončení všech úprav podmínek zakončení klikněte na tlačítko Dokončit Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

55 Úprava rámů Cvičení na úpravu rámů Přehled V těchto cvičeních jste upravovali existující model rámu. Upravovali jste trajektorie rámů, umístění, podmínky zakončení a komponenty. Úprava zakončení rohu Toto cvičení naleznete v dodatku E. Úprava definice trajektorie Toto cvičení naleznete v dodatku F. Úprava jednoho vrcholu Toto cvičení naleznete v dodatku G. Úprava umístění rámu pomocí klávesových zkratek Toto cvičení naleznete v dodatku H. Úprava umístění rámu pomocí bodů přichycení Toto cvičení naleznete v dodatku I. Úprava komponent rámu Toto cvičení naleznete v dodatku J. Úprava orientace profilu rámu Toto cvičení naleznete v dodatku K. Souhrn cvičení Při vytváření rámů lze upravovat jakýkoliv krok. Neobávejte se tedy, pokud nedosáhnete požadovaných výsledků při vkládání. Provádění změn je snadné. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge 6-11

56 Lekce 6 Úprava rámů Přehled lekce 1. Jaký je proces definice rámů? 2. Vyjmenujte způsoby přemístění rámu na trajektorii Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

57 Úprava rámů Odpovědi 1. Jaký je proces definice rámů? Krok 1: Klikněte na Výběrový nástroj. Krok 2: Krok 3: Ve stromu modelu klikněte na skupinu rámů, kterou chcete upravit. Vyberte příkaz Upravit definici. Příkaz Upravit definici lze vybrat pomocí dvou metod. (Metoda 1) Klikněte pravým tlačítkem na sadu rámů nebo na člena sady rámů ve stromu modelu a poté klikněte na možnost Upravit definici. Metoda 2) Klikněte pravým tlačítkem na rám v okně sestavy a poté klikněte na možnost Upravit definici. 2. Vyjmenujte způsoby přemístění rámu na trajektorii. Pomocí klávesových zkratek, bodů přichycení nebo pomocí úhlové rotace. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge 6-13

58 Lekce 6 Úprava rámů Souhrn lekce Definici rámu lze upravit během vytváření nebo po dokončení příkazu Rám. Upravovat lze trajektorie rámu, umístění, koncové podmínky a typ komponent Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

59 Lekce 7 Kopírování spojů V dialogovém okně Možnosti rámu je ve výchozím nastavení možnost kopírování vypnuta. Kopírování se používá na protilehlé profily. (A) zobrazuje výsledek s vypnutým kopírováním a (B) se zapnutým. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge 7-1

60 Lekce 7 Kopírování spojů Cvičení: Řešení spojů a kolineárních trajektorií Přehled V tomto cvičení použijete možnost Kopírovat tvar protilehlého profilu. Také se naučíte pracovat se segmenty kolineární trajektorie. Toto cvičení naleznete v dodatku L. 7-2 Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

61 Lekce 8 Tvorba vlastních komponent rámu Vytvořte rámy pomocí dodávaných komponent rámu nebo komponent rámu z Knihovny normalizovaných součástí. Lze použít uživatelsky definované komponenty rámu. V této lekci se popisuje postup vytváření vlastních komponent rámu. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge 8-1

62 Lekce 8 Tvorba vlastních komponent rámu Tvorba profilu rámu Kompletní profil komponenty se musí nacházet v prvním prvku nebo v první skice souboru součásti. Pokud se komponenta použije beze změny, vytvoří celistvou (nikoli dutou) čtvercovou trubku. 8-2 Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

63 Tvorba vlastních komponent rámu Z této komponenty lze vyrobit požadované duté potrubí čtvercového průřezu. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge 8-3

64 Lekce 8 Tvorba vlastních komponent rámu Bod přichycení Bod přichycení je objekt ve skice profilu. Pomocí tohoto bodu lze určit výchozí bod přichycení nebo připojení pro každý profil. Bod přichycení představuje bod profilu, který bude připojen k zadané trajektorii rámu. Poznámka Pokud bod přichycení v souboru komponenty rámu neexistuje, těžiště 2D profilu bude nastaveno podle výchozí hodnoty příkazu Rám. 8-4 Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

65 Tvorba vlastních komponent rámu Soubor definice komponenty rámu (A) Relativní čára orientace (B) Výběrové okno řezu (C) Vypočítané těžiště výběrového okna (D) Výchozí bod přichycení Zadejte informace o vlastnostech souboru specifické pro firmu (pro účely rozpisek kusovníků). Poznámka Soubor komponenty rámu nemusí obsahovat objemové těleso prvku. Pro úspěšné vytvoření rámu stačí skica. Je však vhodné vytvořit těleso, aby byl při výběru komponenty rámu dostupný náhled. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge 8-5

66 Lekce 8 Tvorba vlastních komponent rámu Orientace profilu na referenční rovině (E) Vytvořená referenční rovina, na kterou lze umístit řez. 8-6 Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

67 Tvorba vlastních komponent rámu Definice umístění děr v rámu Komponenta rámu může obsahovat informace o místech, kde lze vyvrtat díry. Umístění děr (A, B) jsou definována v průřezu rámu. Průměr díry (C) představuje maximální povolenou velikost díry. Pozice díry podél rámu je určena během tvorby prvku díry v sestavě. Plocha válcové konstrukce přidaná ke komponentě rámu definuje umístění díry. Tvorba děr v rámech Díry v rámech se vytvářejí přidáním prvků děr sestavy v prostředí sestavy. Pomocí válcových konstrukčních ploch a vazeb skic v každém členu rámu vytvoříte prvky díry sestavy na požadovaných místech. Pomocí příkazu Zahrnout lze zahrnout hrany spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge 8-7

68 Lekce 8 Tvorba vlastních komponent rámu konstrukčních ploch, které mohou sloužit jako pomůcka při zarovnávání prvků děr sestavy. Pokud v souboru komponenty průřezu existují konstrukční plochy umístění děr, ve výchozím nastavení se nezobrazí na členech rámu při jeho vytvoření. Chcete-li tyto plochy na rámu zobrazit, je nutné použít příkaz Umístění díry fi Načíst z komponenty průřezu v místní nabídce rámu. Odstranění konstrukčních ploch z rámu Konstrukční plochy lze skrýt pomocí příkazu Zobrazit/skrýt komponentu fi Plochy v místní nabídce. Konstrukční plochy je také možné z rámu odstranit, a to pomocí příkazu Umístění díry fi Odstranit z rámu v místní nabídce. Pomocí příkazu Načíst z komponenty průřezu je v případě potřeby znovu načtete. 8-8 Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

69 Tvorba vlastních komponent rámu Použití atributů rámu Po definici vlastního profilu rámu je dalším krokem použití atributů. Je nutné být v prostředí profilu nebo skici uživatelsky definovaného profilu. Chcete-li použít atributy rámu, klikněte na tlačítko Aplikace fi Spustit makro. V dialogovém okně Spustit makro vyberte soubor FrameComponentsUtility.exe umístěný ve složce Program Files/Solid Edge ST4/Rámy. Klikněte na tlačítko Otevřít. Umístění nástroje pro tvorbu rámů Program Files\Solid Edge ST4\Rámy\Nástroj pro tvorbu rámů spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge 8-9

70 Lekce 8 Tvorba vlastních komponent rámu Proces tvorby komponent rámu Krok 1: Krok 2: Klikněte na bod profilu, který chcete vybrat jako úchopový bod. Klikněte na čáru profilu, kterou chcete vybrat jako relativní orientaci. Poznámka U kroků 1 a 2 nezáleží na pořadí, pokud je oba dokončíte. Kroky nutné provést pro úchopový bod a čáru orientace pro nekruhový profil. Každá sekce může mít definován nejvýše jeden úchopový bod a jednu čáru orientace. Krok 3: Krok 4: V pomůckách komponenty rámu klikněte na Krok 3. Bod profilu a čára by měly být zvýrazněny, aby bylo možné ověřit, že byly zvoleny příslušné atributy. Kliknutím na tlačítko Konec dokončíte přidání atributů do profilu. Tlačítko Odstranit VŠECHNY atributy rámu u objektů profilu prohledá aktuální profil a odstraní všechny existující atributy rámu, které byly dříve vytvořeny. Uživatelsky definovaná komponenta rámu je nyní připravena k použití Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

71 Tvorba vlastních komponent rámu Cvičení: Tvorba vlastního rámu Přehled V tomto cvičení vytvoříte vlastní rám. Toto cvičení naleznete v dodatku M. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge 8-11

72 Lekce 8 Tvorba vlastních komponent rámu Přehled lekce 1. Co je třeba k definování řezu při tvorbě vlastního rámu? 2. Kam se rám umístí na trajektorii, pokud v jeho definici není přichycení? 3. Jaká je výhoda ve vytváření vlastního rámu pomocí prvku namísto použití řezu skici? 4. Jak po dokončení řezu vlastního rámu použijete atributy tohoto rámu k vytvoření nového? 8-12 Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

73 Tvorba vlastních komponent rámu Odpovědi 1. Co je třeba k definování řezu při tvorbě vlastního rámu? Kompletní profil komponenty se musí nacházet v prvním prvku nebo v první skice souboru součásti. 2. Kam se rám umístí na trajektorii, pokud v jeho definici není přichycení? Těžiště řezu. 3. Jaká je výhoda ve vytváření vlastního rámu pomocí prvku namísto použití řezu skici? Soubor komponenty rámu nemusí obsahovat objemové těleso prvku. Pro úspěšné vytvoření rámu stačí skica. Je však vhodné vytvořit těleso, aby byl při výběru komponenty rámu dostupný náhled. 4. Jak po dokončení řezu vlastního rámu použijete atributy tohoto rámu k vytvoření nového? Je nutné být v prostředí profilu nebo skici uživatelsky definovaného profilu. Chcete-li použít atributy rámu, klikněte na tlačítko Aplikace fi Spustit makro. V dialogovém okně Spustit makro vyberte soubor FrameComponentsUtility.exe umístěný ve složce Program Files/Solid Edge ST4/Rámy. Klikněte na tlačítko Otevřít. Umístění Nástroje pro tvorbu rámů je Program Files\Solid Edge ST4\Frames\Frame Component Utility. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge 8-13

74 Lekce 8 Tvorba vlastních komponent rámu Souhrn lekce Rámy se vytvářejí pomocí dodávaných komponent rámu nebo komponent rámu z Knihovny normalizovaných součástí. Lze použít uživatelsky definované komponenty rámu. V této lekci byl popsán postup vytváření vlastních komponent rámu Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

75 Lekce 9 Kreslení Proces vytváření výkresů 3D rámů je totožný s vytvářením výkresů 3D sestavy. Ve cvičení se budeme zabývat prvky kusovníku, které se týkají rámů. Další informace o kusovnících naleznete v následujících tématech nápovědy: Kusovníky Víceúrovňové kusovníky Použití karty Sloupce Použití karty Možnosti V tomto cvičení vytvoříte kusovník obsahující délky řezů jednotlivých komponent a vyberete způsob uspořádání seznamu pro koncové uživatele ve výrobě nebo prodeji. Vytvoříte kusovník podle velikostí prořezů, kde zadáte množství, které systém automaticky přidá k přesné délce rámu. Poslední kusovník bude obsahovat celkovou délku všech komponent rámu. Toto cvičení naleznete v dodatku N. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge 9-1

76

77 Lekce 10 Ukládání komponent rámu Uložit objekt rámu lze do souboru součásti nebo souboru sestavy neasociativně. Uložení jedné entity rámu Krok 1: Krok 2: Klikněte pravým tlačítkem myši na jeden objekt v poli Rám ve stromě sestavy. V místní nabídce klikněte na příkaz Uložit jako a v dialogovém okně Uložit jako zadejte složku a název objektu. Entita rámu není asociativní. Po otevření souboru uložené entity se ukáže, že rám je těleso nepropojené s původním modelem. Uložení sady rámů Krok 1: Krok 2: Klikněte pravým tlačítkem myši na sadu rámů v poli Rám ve stromě sestavy. V místní nabídce klikněte na příkaz Uložit jako a v dialogovém okně Uložit jako zadejte složku a název sady rámů. Název sady rámů je výchozím názvem uloženého souboru sestavy. Sada rámů není asociativní. Všimněte si, že když je otevřena sestava uložená pomocí příkazu Uložit jako (tj. Frame_5.asm), komponenty z původního souboru se zkopírovaly a přejmenovaly. Uložte jednu komponentu rámu asociativně pomocí příkazu Uložit vybraný model. Krok 1: Klikněte na tlačítko Aplikace fi Uložit jako fi Uložit vybraný model. Krok 2: Krok 3: Vyberte entitu rámu, která se do souboru uloží. Zadejte název souboru a složku ukládaného modelu. Po otevření uloženého modelu si všimněte, že se geometrie rámu zobrazí jako propojená kopie součásti. Jakákoli změna provedená v původní entitě rámu se projeví v tomto uloženém modelu. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge 10-1

78

79 A Cvičení: Používání triády Krok 1 Otevřete soubor orientxpres.asm. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge A-1

80 A Cvičení: Používání triády Krok 2 Spusťte modul konstrukce rámů. Na kartě Nástroje fi skupině Prostředí vyberte příkaz Konstrukce rámů. A-2 Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

81 Cvičení: Používání triády Krok 3 Vytvořte první segment 3D čáry (A). Na kartě Domů fi skupině Segmenty klikněte na příkaz Segment čáry. V dialogovém okně Tipy pro segmenty čar zaškrtněte políčko Nezobrazovat tento dialog při spuštění příkazu. Zavřete dialogové okno. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge A-3

82 A Cvičení: Používání triády První bod segmentu čáry definujte výběrem čáry skici podle obrázku a zkontrolujte, že se zobrazily značky koncových bodů. Poznámka Druhý bod segmentu čáry je připojen ke kurzoru. V tomto bodě je možné vybrat další koncové body, ke kterým se segment připojí. V tomto kroku však další koncové body neexistují. Uzamkněte bod k rovině YZ a připojte jej k čáře (B). A-4 Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

83 Cvičení: Používání triády Přetáhněte kurzor nad triádou a po zvýraznění roviny YZ klikněte. Druhý bod je nyní uzamknut k rovině YZ. Vyberte čáru (B) a klikněte pravým tlačítkem myši. Definice segmentu čáry (A) je dokončena. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge A-5

84 A Cvičení: Používání triády Všimněte si, že při pohledu shora je segment čáry (A) rovinou čáry (C). A-6 Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

85 Cvičení: Používání triády Pomocí stejného postupu vložte tři zbývající (A) segmenty čáry. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge A-7

86 A Cvičení: Používání triády Krok 4 Vložte segmenty čáry (D) a (E), které využívají uzamknutí osy triády. Vyberte čáru skici (F) a zkontrolujte, že se zobrazil koncový bod. A-8 Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

87 Cvičení: Používání triády Uzamkněte druhý bod ve směru osy Z. Klikněte na šipku Z na triádě. Přetáhněte kurzor a všimněte si, že segment čáry se přesouvá pouze ve směru osy Z. Druhý bod definujte výběrem čáry (B). To nastaví délku segmentu na stejnou hloubku jako čára (B). Neklikejte pravým tlačítkem myši. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge A-9

88 A Cvičení: Používání triády Klikněte na šipku Y na triádě. Přetáhněte kurzor a všimněte si, že segment čáry se přesouvá pouze ve směru osy Y. Výběrem čáry (B) definujte druhý bod a klikněte pravým tlačítkem myši. To připojí segmenty k čáře (B). A-10 Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

89 Cvičení: Používání triády Vložte na opačný konec dva segmenty čáry (D) a (E) pomocí stejných pokynů. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge A-11

90 A Cvičení: Používání triády Krok 5 Vložte jednu poslední čáru bez použití nástroje Triáda. Nástroj není potřeba, protože existují dva koncové body, ke kterým lze čáru připojit. Použijte koncové body segmentů 3D čáry. Vložte segment čáry výběrem bodu (A) a poté bodu (B). Klikněte pravým tlačítkem. A-12 Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

91 Cvičení: Používání triády Všimněte si, že k segmentu čáry (G) není připojena žádná značka. Při použití nástroje Triáda je k segmentu čáry připojena značka osy nebo roviny. Toto cvičení je dokončeno. Zavřete soubor, ale neukládejte jej. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge A-13

92 A Cvičení: Používání triády Souhrn V tomto cvičení jste se naučili, jak lze pomocí nástroje Triáda nakreslit segmenty 3D čáry. Triáda slouží k ovládání směru segmentu čáry. A-14 Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

93 B Cvičení: Možnosti zakončení rohu Krok 1 Zkopírujte soubory C-channel35.par, C-channel65.par, C-channel95.par, square30.par, square45.par, square60.par a square90.par do složky Program Files/Solid Edge ST4/Rámy. Poznámka Tímto krokem zpřístupníte komponenty při kliknutí na tlačítko Rám Vybrat komponentu profilu. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge B-1

94 B Cvičení: Možnosti zakončení rohu Krok 2 Otevřete soubor corner_options.asm. B-2 Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

95 Cvičení: Možnosti zakončení rohu Krok 3 Aktivujte prostředí konstrukce rámů. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge B-3

96 B Cvičení: Možnosti zakončení rohu Krok 4 Začněte umístěním rámů pomocí výchozí možnosti (zkosení). Na kartě Domů fi skupině Rám vyberte příkaz Rám. V dialogovém okně Možnosti rámu klikněte na tlačítko OK. Všimněte si, že zkosení je vždy výchozí možností. Na panelu příkazu Rámy klikněte na tlačítko Rám Vybrat komponentu profilu. Vyberte soubor square30.par a poté klikněte na tlačítko Otevřít. Klikněte na tlačítko Tuto zprávu již příště nezobrazovat. a poté klikněte na tlačítko OK. B-4 Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

97 Cvičení: Možnosti zakončení rohu Přetáhněte výběr kolem celé geometrie a poté klikněte pravým tlačítkem myši. Neklikejte na tlačítko Dokončit. Všimněte si, že jsou všechny rohy zkosené. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge B-5

98 B Cvičení: Možnosti zakončení rohu Krok 5 Změňte zakončení rohů. Vyberte Možnosti rámu. Klikněte na možnost Natupo1 a klikněte na tlačítko OK. Prohlédněte si výsledek Natupo1. Delší části jsou natupo ke kratším částem. Neklikejte na tlačítko Dokončit. B-6 Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

99 Cvičení: Možnosti zakončení rohu Krok 6 Použijte možnost rohu Natupo2. Vyberte Možnosti rámu. Klikněte na možnost Natupo2 a klikněte na tlačítko OK. Prohlédněte si výsledek Natupo2. Kratší části jsou natupo k delším částem. Neklikejte na tlačítko Dokončit. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge B-7

100 B Cvičení: Možnosti zakončení rohu Krok 7 Použijte možnost rohu Protáhnout komponenty rámu. Vyberte Možnosti rámu. Klikněte na možnost Protáhnout komponenty rámu. Do pole vzdálenosti zadejte hodnotu 80 a klikněte na tlačítko OK. Prohlédněte si výsledek protáhnutí. Záporná hodnota části zkrátí. Neklikejte na tlačítko Dokončit. B-8 Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

101 Cvičení: Možnosti zakončení rohu Krok 8 Použijte možnost rohu Bez zakončení rohu. Vyberte Možnosti rámu. Klikněte na možnost Bez zakončení rohu. Neklikejte na tlačítko Dokončit. Všimněte si, že se žádná část neořízla. Každý rám má délku trajektorie. Všimněte si, že ve stromu modelu bylo vytvořeno šest komponent rámů. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge B-9

102 B Cvičení: Možnosti zakončení rohu Krok 9 Použijte možnost Zaoblený roh. Vyberte Možnosti rámu. Klikněte na možnost Zaoblený roh. Zadejte hodnotu 50 a poté klikněte na tlačítko OK. Klikněte na tlačítko Dokončit. Ve stromu modelu si všimněte, že možnost Poloměr vytvořila pouze jednu komponentu rámu. Pokud je na roh použito zaoblení, dvě části, které se dotýkají v rohu, se změní na jeden rám. B-10 Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

103 Cvičení: Možnosti zakončení rohu Krok 10 Tím dokončíte cvičení. Zavřete soubor sestavy a neukládejte jej. Kliknutím na tlačítko Ne uložíte Konfiguraci zobrazení. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge B-11

104 B Cvičení: Možnosti zakončení rohu Souhrn cvičení Kdykoliv během tvorby komponent rámu můžete změnit možnosti zakončení rohu. Po dokončení příkazu se vraťte zpátky a upravte definici rámu a změňte tak možnosti rohu. B-12 Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

105 C Cvičení: Rám terénního vozidla Krok 1 Otevřete soubor dune_buggy.asm. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge C-1

106 C Cvičení: Rám terénního vozidla Krok 2 Vytvořte rámy terénního vozidla. Vyberte příkaz Rám. V dialogovém okně Možnosti rámu klikněte na tlačítko OK. Použijte zkosené výchozí zakončení rohu. Na panelu příkazu klikněte na tlačítko Vybrat komponentu profilu. V dialogovém okně Rám klikněte na složku DIN. Vyberte složku Kulaté potrubí. Vyberte součást RoundTubing 25x2.par a poté klikněte na možnost Otevřít. Přetáhněte výběr přes všechny trajektorie a poté klikněte na tlačítko Potvrdit. Klikněte na tlačítko Dokončit. C-2 Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

107 Cvičení: Rám terénního vozidla Krok 3 Prohlédněte si výsledky oříznutí. Přibližte si zobrazenou oblast. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge C-3

108 C Cvičení: Rám terénního vozidla Prohlédněte si výsledky oříznutí. Čtyři rámy se setkávají v jednom bodě a jsou všechny oříznuté podle očekávání. C-4 Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

109 Cvičení: Rám terénního vozidla Krok 4 Tím dokončíte cvičení. Zavřete soubor dune_buggy.asm. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge C-5

110

111 D Cvičení: Automatické umístění rámu Krok 1 Otevřete soubor auto-position.asm. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge D-1

112 D Cvičení: Automatické umístění rámu Krok 2 Vložte dva zobrazené rámy. Použijte komponentu Frames/DIN/Rectangular Tubing/Rectangular Tubing 40x20x2.par. Použije možnost zakončení rohu butt1. Poznámka Jestliže pro vložení rámu vyberete jednu cestu, bude se v sadě rámů nacházet pouze jeden rám. Jestliže pro vložení rámů vyberete více cest, budou v jedné sadě rámů všechny rámy. Jestliže je pro úpravu řezu vybrán rám, zvýrazní se všechny řezy v sadě rámů a připraví se na potvrzení pro úpravu. Pokud chcete pouze upravit jeden řez, klikněte na tlačítko Zrušit výběr. Vyberte cílový řez a klikněte na tlačítko Potvrdit. D-2 Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

113 Cvičení: Automatické umístění rámu Krok 3 Přemístěte řezy komponent (A a B) tak, aby nebyly ve výchozím umístění vložení. Postup přemístění řezu Krok 1: Krok 2: Krok 3: Krok 4: Krok 5: Krok 6: Vyberte rám k přemístění. Kliknutím pravým tlačítkem myši zobrazte místní nabídku a vyberte příkaz Upravit definici. Na panelu příkazu Rám klikněte na možnost Upravit profily. Potvrďte zvýrazněný řez. Pomocí šipek vlevo, vpravo, nahoru nebo dolů řez přemístěte. Na panelu příkazu klikněte na tlačítko Dokončit. Přemístěte řez komponenty (A). Dvakrát stiskněte šipku doleva. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge D-3

114 D Cvičení: Automatické umístění rámu Přemístěte řez komponenty (B). Dvakrát stiskněte levou šipku. D-4 Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

115 Cvičení: Automatické umístění rámu Krok 4 Pomocí komponenty Rectangular Tubing 40x20x2.par vložte svislý rám. Automatické umístění je ve výchozím nastavení zapnuté. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge D-5

116 D Cvičení: Automatické umístění rámu Krok 5 Upravte umístění rámů (A) a (B) a pozorujte automatické přemístění rámu (C). Přemístěte řez komponenty (A). Přesuňte řez doleva a doprava a všimněte si, že se rám (C) automaticky přemístí. Přemístěte řez komponenty (B). Přesuňte řez doleva a doprava a všimněte si, že se rám (C) automaticky přemístí. D-6 Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

117 Cvičení: Automatické umístění rámu Krok 6 Vypněte automatické umístění rámu (C) a všimněte si chování. Upravte rám (C) a vypněte automatické umístění. Upravte umístění řezů rámů (A a B). Všimněte si, že rám (C) zůstane na posledním umístění. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge D-7

118 D Cvičení: Automatické umístění rámu Krok 7 Tím dokončíte cvičení. Zavřete soubor auto-position.asm. D-8 Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

119 E Cvičení: Úprava zakončení rohu Krok 1 Otevřete soubor edit01.asm. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge E-1

120 E Cvičení: Úprava zakončení rohu Krok 2 Upravte zakončení rohu přiřazené sadě vnějších rámů. Změňte zakončení rohu ze Zkosení na Natupo1. Kliknutím na znaménko plus zobrazíte součásti rámu ve stromu modelu sestavy. Ve stromu modelu klikněte pravým tlačítkem na položku Frame_1 a vyberte možnost Upravit definici. Na panelu příkazu klikněte na tlačítko Možnosti rámu. Klikněte na zakončení rohu Natupo1 a poté klikněte na tlačítko OK. E-2 Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

121 Cvičení: Úprava zakončení rohu Krok 3 Klikněte na tlačítko Dokončit a zavřete soubor edit01.asm. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge E-3

122

123 F Cvičení: Úprava definice trajektorie Krok 1 Otevřete soubor edit02.asm. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge F-1

124 F Cvičení: Úprava definice trajektorie Krok 2 Upravte definici trajektorie. Zapněte zobrazení skici. Rozbalte skupinu Skici. Kliknutím na zaškrtávací políčko skici zobrazte skici. Ve stromu modelu klikněte pravým tlačítkem na položku Frame_2 a vyberte možnost Upravit definici. F-2 Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

125 Cvičení: Úprava definice trajektorie Na panelu příkazu klikněte na tlačítko Vybrat trajektorii. Trajektorie (A) se zvýrazní, protože to je jediná trajektorie definovaná pro Frame_2. Vyberte zbývající zvýrazněné objekty skici a poté klikněte na tlačítko Potvrdit. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge F-3

126 F Cvičení: Úprava definice trajektorie Krok 3 Klikněte na tlačítko Dokončit a zavřete soubor edit02.asm. F-4 Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

127 G Cvičení: Úprava jednoho vrcholu Krok 1 Otevřete soubor edit03.asm. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge G-1

128 G Cvičení: Úprava jednoho vrcholu Krok 2 Upravte zakončení rohu pro jeden vrchol. Všimněte si, že v předchozím cvičení bylo při přidání nové trajektorie použito zakončení rohu Zkosení. Klikněte pravým tlačítkem na Frame_2 a vyberte možnost Upravit definici. Na panelu příkazu klikněte na tlačítko Upravit podmínky zakončení. Vyberte zobrazený vrchol a poté klikněte na tlačítko Potvrdit. Klikněte na tlačítko Natupo2 a poté klikněte na Dokončit. G-2 Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

129 Cvičení: Úprava jednoho vrcholu Krok 3 Zavřete soubor edit03.asm. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge G-3

130

131 H Cvičení: Úprava umístění rámu pomocí klávesových zkratek Krok 1 Otevřete soubor edit04.asm. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge H-1

132 H Cvičení: Úprava umístění rámu pomocí klávesových zkratek Krok 2 Znovu umístěte komponenty rámu. Přepněte pohled na Půdorys. Všimněte si, že vnější rámy (Frame_1) jsou umístěny mimo skicu. Přesuňte rámy v sadě Frame_1 tak, aby byly vycentrovány na skicu. Globální změna v tomto případě nebude fungovat. Každý rám je třeba přesunout zvlášť. Klikněte pravým tlačítkem na Frame_1 a vyberte možnost Upravit definici. Změna umístění rámů je jednodušší v pohledu půdorysu. Na panelu příkazu klikněte na tlačítko Upravit profily. Všimněte si, že se zvýrazní všechny profily sady Frame_1. Přesunujte jeden profil po druhém. Klikněte na tlačítko Zrušit výběr. H-2 Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

133 Cvičení: Úprava umístění rámu pomocí klávesových zkratek V sadě Frame_1 je šest profilů. Budete instruování při umisťování dvou rámů a poté umístíte zbývající rámy sami. Vyberte zobrazený profil a poté klikněte na tlačítko Potvrdit. Stiskněte klávesu šipka doprava. Tak umístíte rám doprostřed objektu skici. Neklikejte na tlačítko Dokončit. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge H-3

134 H Cvičení: Úprava umístění rámu pomocí klávesových zkratek Znovu klikněte na tlačítko Upravit profily. Klikněte na tlačítko Zrušit výběr. Vyberte zobrazený profil a poté klikněte na tlačítko Potvrdit. Stiskněte klávesu šipka dolů. Tak umístíte rám doprostřed objektu skici. Klikněte na tlačítko Dokončit. H-4 Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

135 Cvičení: Úprava umístění rámu pomocí klávesových zkratek Umístěte zbývající rámy (1 4). Po dokončení by měl výsledek vypadat jako následující obrázek. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge H-5

136 H Cvičení: Úprava umístění rámu pomocí klávesových zkratek Krok 3 Zavřete soubor edit_04.par. H-6 Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

137 I Cvičení: Úprava umístění rámu pomocí bodů přichycení Krok 1 Otevřete soubor edit05.asm. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge I-1

138 I Cvičení: Úprava umístění rámu pomocí bodů přichycení Krok 2 Znovu umístěte rám (5) pomocí úchopových bodů. Upravte definici Frame_2. Klikněte na možnost Upravit profily a poté klikněte na Zrušit výběr. Vyberte zobrazený profil a poté klikněte na tlačítko Potvrdit. Přejděte na Izometrický pohled a přibližte profil podle obrázku. Na panelu příkazu klikněte na tlačítko Definovat úchopový bod. I-2 Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

139 Cvičení: Úprava umístění rámu pomocí bodů přichycení Poznámka Abyste lépe porozuměli umístění, obrázek zobrazuje výchozí bod přichycení pro komponentu square30.par. Na panelu příkazu zapněte možnost klíčového bodu Polovina. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge I-3

140 I Cvičení: Úprava umístění rámu pomocí bodů přichycení Klikněte na zobrazený bod přichycení a prohlédněte si výsledek. Rám (5) je nyní vycentrován a nad objektem skici. I-4 Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

141 Cvičení: Úprava umístění rámu pomocí bodů přichycení Krok 3 Klikněte na tlačítko Dokončit a zavřete soubor edit05.asm. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge I-5

142

143 J Cvičení: Úprava komponent rámu Krok 1 Otevřete soubor edit06.asm. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge J-1

144 J Cvičení: Úprava komponent rámu Krok 2 Změňte komponentu rámu. Upravte definici Frame_2. Klikněte na možnost Upravit profily a poté klikněte na Zrušit výběr. Vyberte zobrazené profily a poté klikněte na tlačítko Potvrdit. Klikněte na tlačítko Vybrat novou komponentu profilu. Klikněte na soubor C-channel35.par ve složce se soubory rámů pro cvičení a poté klikněte na tlačítko Otevřít. J-2 Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

145 Cvičení: Úprava komponent rámu Krok 3 Klikněte na tlačítko Dokončit a zavřete soubor edit06.asm. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge J-3

146

147 K Cvičení: Úprava orientace profilu rámu Krok 1 Otevřete soubor edit07.asm. Poslední úpravou bude změna orientace profilu. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge K-1

148 K Cvičení: Úprava orientace profilu rámu Krok 2 Upravte Orientaci profilu pomocí klávesových zkratek. Upravte definici Frame_2. Klikněte na možnost Upravit profily a poté klikněte na Zrušit výběr. Vyberte zobrazený profil a poté klikněte na tlačítko Potvrdit. Dvakrát stiskněte klávesu N. Po každém stisknutí této klávesy se řez otočí o 90. Stisknutím šipky nahoru dvakrát za sebou umístěte soubor C-channel35.par podle obrázku. K-2 Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

149 Cvičení: Úprava orientace profilu rámu Krok 3 Pomocí hodnot úhlových kót upravte orientaci profilu. Klikněte na možnost Upravit profily a poté klikněte na Zrušit výběr. Vyberte zobrazené profily a poté klikněte na tlačítko Potvrdit. Na panelu příkazu zadejte do pole orientace hodnotu 180. Stisknutím šipky nahoru dvakrát za sebou umístěte soubor C-channel35.par podle obrázku a klikněte na tlačítko Dokončit. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge K-3

150 K Cvičení: Úprava orientace profilu rámu Krok 4 Zavřete soubor edit07.asm. K-4 Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

151 L Cvičení: Řešení spojů a kolineárních trajektorií Krok 1 Otevřete soubor coping.asm. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge L-1

152 L Cvičení: Řešení spojů a kolineárních trajektorií Krok 2 Umístěte rámy na vnější trajektorii a také na trajektorii (A), která se roztáhne přes střed. Vyberte příkaz Rám. Vyberte možnost zakončení rohu Natupo1. Na panelu příkazu Rám klikněte na tlačítko Vybrat komponentu profilu. Ve složce Rámy/DIN/Profil I vyberte soubor I-Beam 80x46.par a klikněte na tlačítko Otevřít. L-2 Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

153 Cvičení: Řešení spojů a kolineárních trajektorií Vyberte čtyři vnější čáry a čáru (A). Klikněte pravým tlačítkem. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge L-3

154 L Cvičení: Řešení spojů a kolineárních trajektorií Krok 3 Umístěte rám (C) doprostřed na trajektorii. Na panelu příkazu klikněte na tlačítko Dokončit. L-4 Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

155 Cvičení: Řešení spojů a kolineárních trajektorií Krok 4 Umístěte rámy natupo k vycentrovanému rámu rozpětí. Umístěte tyto rámy ve dvou krocích. Umístěte rámy na tři levé trajektorie a poté umístěte rámy na tři pravé trajektorie. Pokud vyberete dvě kolineární trajektorie, výsledkem bude jeden rám protínající středový rám. Nastavte možnosti kopírování pro tyto rámy. Výběrem tří levých trajektorií umístěte rámy. Použijte stejnou komponentu řezu jako na vnější rámy. V dialogovém okně Možnosti rámu nastavte možnost Kopírovat tvar protilehlého profilu. Umístěte rámy na tři pravé trajektorie pomocí stejných možností jako levé rámy. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge L-5

156 L Cvičení: Řešení spojů a kolineárních trajektorií Krok 5 Vycentrujte všech šest rámů, které jsou umístěny natupo k vycentrovanému rámu rozpětí, na jejich trajektoriích. L-6 Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

157 Cvičení: Řešení spojů a kolineárních trajektorií Krok 6 Prohlédněte si výsledky kopírování. Ve stromu modelu vypněte zobrazení vnějších a vycentrovaných rámů rozpětí. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge L-7

158 L Cvičení: Řešení spojů a kolineárních trajektorií Krok 7 Tím je cvičení dokončeno. Zavřete soubor. L-8 Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

159 M Cvičení: Tvorba vlastního rámu Tvorba vlastního rámu Poznámka Chcete-li vytvořit vlastní rám, je nutné se nacházet v režimu Profil/skica v sekvenčním prostředí. Vytvořte vlastní rám pomocí zobrazených kót. Vyberte vlastní úchopový bod a čáru orientace. Uložte vlastní rám pod názvem rectangle50x20x2.par. Uložte soubor do pracovní složky kurzu Rámy. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge M-1

160

161 N Cvičení: Tvorba kusovníku rámů Krok 1 Otevřete soubor draft01.asm. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge N-1

162 N Cvičení: Tvorba kusovníku rámů Krok 2 Vytvořte výkres sestavy rámů. Vyberte tlačítko Aplikace fi Nový fi Vytvořit výkres. V dialogovém okně Vytvořit pohled zkontrolujte, že je zaškrtnuto políčko Spustit průvodce tvorbou výkresového pohledu, a klikněte na tlačítko OK. V Průvodci tvorbou výkresového pohledu vyberte možnost Vytvořit výkresové pohledy v nízké kvalitě a poté v seznamu Kvalita pohledu vyberte možnost 3 Detailní zobrazení. Klikněte na tlačítko Next. V poli Pojmenované pohledy klikněte na možnost iso a poté klikněte na tlačítko Dokončit. N-2 Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

163 Cvičení: Tvorba kusovníku rámů Umístěte pohled do zobrazeného umístění. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge N-3

164 N Cvičení: Tvorba kusovníku rámů Krok 3 Tvorba kusovníku. Na kartě Domů fi skupině Tabulky klikněte na příkaz Kusovník. Klikněte na výkresový pohled. Na panelu příkazu klikněte na tlačítko Automatické pozice. N-4 Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

165 Cvičení: Tvorba kusovníku rámů Přetáhněte kusovník do umístění na obrázku a kliknutím jej vložte. spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge N-5

166 N Cvičení: Tvorba kusovníku rámů Krok 4 Úpravou kusovníku přidejte sloupec Délka řezu a odstraňte sloupce Číslo dokumentu a Materiál. Ve výkresovém listu klikněte na kusovník a poté klikněte na tlačítko Vlastnosti kusovníku. Klikněte na kartu Sloupce. V poli Sloupce klikněte na položku Číslo dokumentu a poté klikněte na tlačítko Odstranit sloupec. Odstraňte také sloupec Materiál. V poli Vlastnosti klikněte na položku Délka řezu a poté klikněte na tlačítko Přidat sloupec. Klikněte na tlačítko OK. Přibližte kusovník a prohlédněte si výsledky. Poznámka Formát kusovníku je možné upravit. N-6 Konstrukce rámů Solid Edge spse01610

Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže

Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Číslo publikace spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Číslo publikace spse01696 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související

Více

Tvorba procedurálních prvků

Tvorba procedurálních prvků Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem tohoto dokumentu je přiblížit uživateli přehledovým způsobem oblast použití křivek v rámci dnes

Více

Nastavitelné součásti a sestavy

Nastavitelné součásti a sestavy Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem

Více

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica SolidWorks Skica je základ pro vytvoření 3D modelu její složitost má umožňovat tvorbu dílu bez problémů díl vytvoříte jen z uzavřené skici s přesně napojenými entitami bez zdvojení Otevření skici vyberte

Více

Tvorba skici při synchronním modelování

Tvorba skici při synchronním modelování Tvorba skici při synchronním modelování Číslo publikace spse01510 Tvorba skici při synchronním modelování Číslo publikace spse01510 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST] 1 CÍL KAPITOLY Cílem první části tohoto dokumentu je poskytnutí přehledových a přiměřeně

Více

Tvorba základních prvků

Tvorba základních prvků Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 Rotační součástka Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy

Více

Lineární pole Rotační pole

Lineární pole Rotační pole Lineární pole Rotační pole Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Vytvoření základu těla Vytvoření skici (přímka) Zakótování skici Zaoblení skici Vytvoření

Více

Elektronická příručka navrhování interiéru

Elektronická příručka navrhování interiéru Elektronická příručka navrhování interiéru Verze: 1.0 Název: CZ_navrhování_interiéru_V1.PDF Témata: 1 Úvod...2 2 Funkce navrhování interiéru...2 2.1 Spustit navrhování interiéru...2 2.2 Definovat stěnu...3

Více

Novinky v Solid Edge ST7

Novinky v Solid Edge ST7 Novinky v Solid Edge ST7 Primitiva Nově lze vytvořit základní geometrii pomocí jednoho příkazu Funkce primitiv je dostupná pouze v synchronním prostředí Těleso vytvoříme ve dvou navazujících krocích, kde

Více

Projekty. Úvodní příručka

Projekty. Úvodní příručka Projekty Úvodní příručka Sledování úkolů Sharepointový seznam úkolů je praktický nástroj, který vám pomůže udržet si přehled o všem, co je potřeba v projektu udělat. Můžete přidávat data zahájení a termíny

Více

Tvorba detailních výkresů

Tvorba detailních výkresů Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto: Vytvoření loga Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Úvod do programu Solid Edge

Úvod do programu Solid Edge Úvod do programu Solid Edge Cíle této kapitoly V průběhu této kapitoly se naučíte: jak vypadá prostředí programu Solid Edge, najít a otevřít dokument programu Solid Edge, vytvořit a uložit dokument, používat

Více

Animace sestav. Číslo publikace spse01693

Animace sestav. Číslo publikace spse01693 Animace sestav Číslo publikace spse01693 Animace sestav Číslo publikace spse01693 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Elektronická příručka uživatele Selection CAD

Elektronická příručka uživatele Selection CAD Elektronická příručka uživatele Selection CAD Verze: 1.0 Název: CZ_AutoCAD_V1.PDF Témata: 1 Základy Selection CAD (AutoCAD)...2 2 Uživatelské rozhraní AutoCAD...2 2.1 Funkce menu...2 2.2 Funkce ikon AutoCAD...4

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů,

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, sloučení dokumentů Sekretářka společnosti Naše Zahrada napsala článek věnovaný kompostování a nechala jej zkontrolovat majitelce společnosti.

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Výkresy GA Entita rovinného řezu Obecné výkresy uspořádání 2D okno

Výkresy GA Entita rovinného řezu Obecné výkresy uspořádání 2D okno Výkresy GA Entita rovinného řezu Obecné výkresy uspořádání 2D okno 1 Vydání: Scia Engineer 2010.0 Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tento dokument ani žádná

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Nápověda. ZWCAD Touch je první mobilní CAD (počítačem podporované. navrhování) aplikace s Cloudovou službou (jako je Dropbox), což je

Nápověda. ZWCAD Touch je první mobilní CAD (počítačem podporované. navrhování) aplikace s Cloudovou službou (jako je Dropbox), což je Nápověda Úvod ZWCAD Touch je první mobilní CAD (počítačem podporované navrhování) aplikace s Cloudovou službou (jako je Dropbox), což je speciálně vyrobeno v ZWCAD Software Co., Ltd. založené na mobilní

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Měřící sonda Uživatelská příručka

Měřící sonda Uživatelská příručka Měřící sonda Uživatelská příručka 1995-2012 SolidCAM All Rights Reserved. Obsah Obsah 1. Úvod... 7 1.1. Přidání operace Měřící sonda... 11 1.2. Dialogové okno Operace měřící sondy... 12 2. Počáteční definice...

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání PEPS CAD/CAM systém Cvičebnice DEMO Modul: Drátové řezání Cvičebnice drátového řezání pro PEPS verze 4.2.9 DEMO obsahuje pouze příklad VII Kopie 07/2001 Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 1/16 Příklad

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz 5. InDesign vzory, znakové styly www.isspolygr.cz Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012 Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Modul Download pro redakční systém Marwel

Modul Download pro redakční systém Marwel Modul Download pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 0.1 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Správce stahování...3 Přihlášení...3

Více

2. Otvorové prvky. Tutorial

2. Otvorové prvky. Tutorial 2. Otvorové prvky Tutorial 2.1. Umístění dveří v zadané vzdálensoti od koncového bodu zdi 33 2. Otvorové prvky V ARCHline.XP jsou dveře a okna speciálními prvky. Vlastnosti (výška, šířka, ) přiřazené

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

Příručka pro aplikaci KSnapshot

Příručka pro aplikaci KSnapshot Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Kontrolor: Lauri Watts Vývojář: Richard J Moore Vývojář: Matthias Ettrich Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Použití KSnapshot 6 2.1 Spuštění KSnapshot.....................................

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Základy kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2013

Univerzita Palackého v Olomouci. Základy kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2013 CAD - počítačem podporované technické kreslení do škol CZ.1.07/1.1.26/02.0091 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Základy kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2013 doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D.

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29 Úvod 9 Kapitola 1 11 Orientace v prostředí programu SolidWorks 11 Pruh nabídky 12 Nabídka Možnosti 14 Nápověda 14 Podokno úloh 15 Zdroje SolidWorks 15 Knihovna návrhů 15 Průzkumník souborů 16 Paleta pohledů

Více

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Číslo publikace spse01424 103 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

Nápověda. Úvod. ZWCAD Touch je přenosná CAD (počítačem podporované. navrhování) aplikace vyrobena v ZWCAD Software Co., Ltd.

Nápověda. Úvod. ZWCAD Touch je přenosná CAD (počítačem podporované. navrhování) aplikace vyrobena v ZWCAD Software Co., Ltd. Zpět Nápověda Úvod ZWCAD Touch je přenosná CAD (počítačem podporované navrhování) aplikace vyrobena v ZWCAD Software Co., Ltd. založené na ios systému. ZWCAD Touch může otevřít přímo uložit tradiční DWG

Více

Modelování součásti pomocí ploch

Modelování součásti pomocí ploch Modelování součásti pomocí ploch Číslo publikace spse01560 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

Příručka progecad Professional 2013

Příručka progecad Professional 2013 6.2 Upravit Obrázek 58: Nabídka Upravit 27. Zpět Upravit Zpět _u z vrátí zpět poslední operaci Tato funkce je jistě známá z mnoha počítačových aplikací, která vrací zpět poslední operaci. Někde je však

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

MS Wodrd pro pokročilé

MS Wodrd pro pokročilé MS Wodrd pro pokročilé 1.11.5 ÚPRAVA VLOŽENÉHO OBRÁZKU Jak jsme si již uvedli, vybraný obrázek se vloží do dokumentu na místo, kam jste umístili (zanechali) kurzor myši. Takto vložený obrázek má statickou

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 18 listopadu 2014 Obsah 3 Obsah...5 Nastavení možností nainstalovaných v tiskárně

Více

Up & Down Opce. Manuál. Obsah

Up & Down Opce. Manuál. Obsah Up & Down Opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 3 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 3 2.2 Market Watch... 4 2.3 Click & Trade okno... 7 2.4 Okno Obchodního portfolia...

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Návod k softwaru. Získání licence. vojtech.vesely@catania.cz www.catania.cz

Návod k softwaru. Získání licence. vojtech.vesely@catania.cz www.catania.cz Získání licence Ze stránky si ze sekce Software stáhněte Aplikaci k získání licence. Tuto aplikaci není třeba instalovat, stačí rozbalit zazipovaný soubor. Za cenu 300,- Kč bez DPH má uživatel nárok na

Více

Nápověda k ESSELTE EaSY print

Nápověda k ESSELTE EaSY print Nápověda k ESSELTE EASY PRINT Obsah 1. Požadavky na systém 3 1.1. Prohlížeč internetu 3 1.2. Acrobat Reader 3 2. Registrace, přihlášení a můj účet 4 2.1. Proč se registrovat? 4 2.2. Jak se registrovat?

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0029 VY_32_INOVACE_28-10 Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz DIČ: CZ24704091 Strana: 1 / 18 Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 4 2.1. Zapomenuté heslo... 4 3. Redakční systém... 5 3.1. Sekce Stránky... 5 3.1.1. Přidání přesměrování... 6 3.1.2. Přidání překladu...

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Maskování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Co se naučíte V tomto kurzu se naučíte vytvořit

Více

GIMP ZÁKLADNÍ ÚPRAVY

GIMP ZÁKLADNÍ ÚPRAVY Cíle lekce Změna velikosti obrázku GIMP ZÁKLADNÍ ÚPRAVY Použití transformací na celý obrázekzákladní úpravy obrázku Změna velikosti obrázku Změna velikosti obrázku je základní dovednost při práci s grafickým

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

ACTIVmarker Uživatelská příručka

ACTIVmarker Uživatelská příručka ACTIVmarker Uživatelská příručka Verze pro PC České vydání TP-1445-CS 2. vydání Uživatelská příručka pro tablet ACTIVote2 Veškerá práva vyhrazena Veškeré informace obsažené v tomto dokumentu mohou být

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

MONITOROVACÍ SYSTÉM. Návod na obsluhu webového rozhraní. Truck Data Technology, s.r.o. 2015 oficiální verze

MONITOROVACÍ SYSTÉM. Návod na obsluhu webového rozhraní. Truck Data Technology, s.r.o. 2015 oficiální verze MONITOROVACÍ SYSTÉM Návod na obsluhu webového rozhraní 2015 oficiální verze 1 Obsah Obsah... 1 Přihlášení do webového rozhraní... 3 Ovládací prvky webového rozhraní... 4 Základní obrazovka... 4 a) pole

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU Následující návod stručně popisuje, jak nastavit přístup do bezdrátové sítě pomocí protokolu 802.1X ve Windows Vista (české verzi). Prvním krokem

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

MALUJEME v MALOVÁNÍ. Základní nabídka. a) tažením úchytů umístěných v pravém dolním rohu a na spodním okraji obrázku

MALUJEME v MALOVÁNÍ. Základní nabídka. a) tažením úchytů umístěných v pravém dolním rohu a na spodním okraji obrázku Vytvoření nového obrázku a jeho uložení MALUJEME v MALOVÁNÍ Po otevření programu se automaticky otevře i čistá bílá plocha, na které budeme malovat. Velikost této kreslící čtvrtky si můžeme libovolně změnit.

Více

Informace k převodu na nový školní rok

Informace k převodu na nový školní rok Informace k převodu na nový školní rok Pokud nebudete chtít využívat nové možnosti průvodce přechodem na nový školní rok, které jsou popsány v následující kapitole, pak použijete volbu základní převod

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1 Novinky v programu LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010 Newsletter Verze 7 Strana 1 OBSAH NOVÉ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 4 Úvodní strana... 4 Správa zakázek... 5 Centrum zakázky... 6 Zadávání prvků... 7 SPRÁVA ZAKÁZEK...

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Úvodní příručka. Zobrazení nebo přepnutí mezi online účty Kliknutím na identifikátor účtu můžete změnit nastavení nebo přepnout účty.

Úvodní příručka. Zobrazení nebo přepnutí mezi online účty Kliknutím na identifikátor účtu můžete změnit nastavení nebo přepnout účty. Úvodní příručka Microsoft OneNote 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přepnutí mezi ovládáním dotykem a myší Pokud

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Vytvoření pozvánky. Michaela Maginot. O autorovi

Vytvoření pozvánky. Michaela Maginot. O autorovi Vytvoření pozvánky Michaela Maginot O autorovi Michaela Maginot žije v Unterhachingu v Německu kousek od Mnichova. Vystudovala školu Deutschen Meisterschule für Mode (německá přední škola zabývající se

Více

Návod pro programovatelný ovladač

Návod pro programovatelný ovladač Návod pro programovatelný ovladač Dálkáč Makro 6 Stars Začínáme Pro programování ovladače je zapotřebí mít připojený ovladač do USB portu počítače kabelem USB/mini USB a spustit SW na programování. SW

Více