BULLETIN. MIR.1200 projekt pro Temelín 3, 4. Konsorcium MIR Projekt MIR.1200 (AES-2006) Jaderné zařízení na výrobu páry (NSSS) Z OBSAHU:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BULLETIN. MIR.1200 projekt pro Temelín 3, 4. Konsorcium MIR.1200. Projekt MIR.1200 (AES-2006) Jaderné zařízení na výrobu páry (NSSS) Z OBSAHU:"

Transkript

1 BULLETIN MIR.1200 projekt pro Temelín 3, 4 Konsorcium MIR.1200 Mezinárodní česko-ruské sdružení Konsorcium MIR.1200, složené ze společností ŠKODA JS a. s., Atomstroyexportu a OKB Gidropress, bylo založeno v říjnu Jeho posláním je zpracování konkurenceschopné nabídky na dostavbu 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Temelín. Předmětem projektu dostavby jaderné elektrárny je design (projektové řešení), dokumentace, inženýring, výroba zařízení, dodávka, výstavba, montáž, zkoušky a uvedení do provozu dvou kompletních bloků jaderné elektrárny formou EPC dodávky na klíč, včetně palivových souborů. Projekt MIR.1200 (AES-2006) Projekt spolupráce MIR.1200 je založený na projektu jaderného energobloku AES-2006, generace III+, zpracovaného petrohradským Atomenergoprojektem a OKB Gidropress. Projekt energobloku je výsledkem vývoje technologie s tlakovodními reaktory typu VVER. Reaktor projektu MIR.1200 je evoluční vývoj designu VVER s přímou vazbou na referenční JE, které jsou aktuálně ve výstavbě v Ruské federaci (Leningradská JE-2 (2 VVER- 1200/491), výstavba 1. bloku zahájena v červnu 2008, komerční provoz plánován od ) a Baltická JE (2 VVER-1200/491), výstavba 1. bloku zahájena 2011, komerční provoz 2016, plánované zahájení výstavby 2. bloku 2014, komerční provoz 2018). Projekt MIR.1200 vychází z osvědčených řešení se zvýšenou bezpečností, aktuálně je nabízen k realizaci v České republice, Maďarsku, Turecku, Vietnamu a Jordánsku. Projekt MIR.1200 odpovídá doporučením EUR, mezinárodním standardům a doporučením MAAE. Jaderné zařízení na výrobu páry (NSSS) Technologické schéma primárního okruhu (reaktorového zařízení) zahrnuje následující komponenty: reaktor horizontální parogenerátory typu PVG-1000MKP Primary circuit primární okruh, Containment ochranná obálka, Passive system of heat removal nádrž systému pasivního chlazení, Presurizer kompenzátor objemu, Active system of LP boron injection nádrž zásoby s roztokem kyseliny borité, Passive system of HP boron injection nádrže zásoby kyseliny borité vysoké koncentrace, Steam generátor parogenerátor, Secondary circuit sekundární okruh, Low pressure cylinders nízkotlaké díly turbíny, High pressure cylinder vysokotlaký díl turbíny, Degasser odplyňovák. Z OBSAHU: MIR.1200 projekt pro Temelín 3, 4 (J. Zdebor) str. 1 Projekt konsorcia MIR.1200 je velkou příležitostí pro český průmysl a celou českou ekonomiku (M. Fiala, L. Tomíček) str. 5 Oborový katalog zařízení a materiálů očekávané přínosy od jeho zavedení (I. Uvarov) str. 6 Example of Successful Localization Program in Czech Republic (I. Kouklík) str. 8

2 Reaktorové zařízení je napájeno ze systému napájeni normálního provozu a systému havarijního napájení (dieselgenerátorová stanice a akumulátorová stanice). Bezpečnostní systémy Pro předcházení poškození reaktoru nebo omezení následků poruch a pro lokalizaci radioaktivních produktů štěpení při haváriích JE jsou navrženy následující bezpečnostní systémy: Ochranné systémy: systém havarijního odstavení reaktoru systém havarijního chlazení aktivní zóny systém vysokotlakého havarijního vstřikování systém nízkotlakého havarijního vstřikování systém havarijní napájecí vody systém odvodu zbytkového tepla systém bórové regulace čtyři hlavní cirkulační čerpadla typu GCNA-1391 hlavní cirkulační potrubí DU 850 systém kompenzace objemu systém havarijního chlazení aktivní zóny (pasivní část) systém havarijního odvodu plynů Lokalizační systémy: dvojitý kontejnment (ochranná obálka) sprchový systém systém spalování vodíku ve vnitřním kontejnmentu systém čištěni havarijního odvodu paroplynové směsi z kontejnmentu Zabezpečovací systémy: systém spolehlivého zásobování elektrickou energií Základní technické charakteristiky energobloku Název charakteristiky Hodnota 1. Životnost, let: jaderné zařízení na výrobu páry Výkon energobloku, MW: elektrický (hrubý), MWe 1 198* elektrický (čistý), MWe 1 113* tepelný, MWt Teplofi kační výkon bloku, MWt < 300* 5. Koefi cient využití instalovaného výkonu > 90% 6. Spotřeba elektrické energie na vlastní spotřebu (včetně spotřeby na recirkulačni zásobováni vodou 7,0* a potřeb stavby), % 7. Měrná spotřeba tepla (hrubá), kj/kwh 9 932,8* 8. Účinnost energobloku při provozu turbiny v kondenzačním provozním režimu: hrubá čistá 37,4* 34,8* 9. Neplánované automatické odstaveni reaktoru, 1/rok <0,5 10. Doba trvaní plánovaných odstávek (výměna paliva reaktoru, plánované práce, plánované opravy) během sedmi let provozu (doba mezi dvěma velkými opravami s demontáži turbínového zařízení, činí 8 let) maximálně 11. Doba trvaní plánovaných odstávek na údržbu každý osmý rok s demontáží turbinového zařízení maximálně, dny 12. Počet provozního personálu (měrný), pracovníka/ MW 13. Maximální výpočtová hloubka vyhoření paliva, průměrná podle palivového souboru, pro režim stacionárních překládek paliva, MWd/kgU 4 po 16 dnech 2 po 24 dnech, 1 30 dní 40 0, Doba trvání kampaně paliva, roky Perioda výměny paliva, měsíců 12 * Parametry budou upřesněny podle vybrané technologie turbinového ostrova 60 Název charakteristiky 16. Hlavni parametry chladiva: Primární okruh teplota na vstupu do aktivní zóny, C teplota na výstupu z aktivní zóny, C průtok chladivá reaktorem, m 3 /hod tlak na výstupu z reaktoru, MPa Sekundární okruh tlak páry na výstupu z PG, MPa parní výkon PG, t/hod teplota napájecí vody, C vlhkost páry na výstupu z PG, % 17. Celková pravděpodobnost: poškození aktivní zóny převýšeni kritérii mezního ovlivněni okolí při těžkých haváriích celková četnost stavů s těžkým poškozením paliva a narušením hermetičnosti kontejnmentu 18. Dvojitá ochranná obálka reaktorovny Vnější ochranná železobetonová (odolná proti pádu letadla podle požadavků vojenského, nebo velkého civilního) průměr vnitřní, m výšková kóta kupole, m tloušťka (cylindrické části / kupole), m Vnitřní hermetická železobetonová s regulovatelným předpínáním průměr vnitřní, m výšková kóta kupole, m tloušťka (cylindrické části / kupole), m výpočtový přetlak, MPa výpočtová teplota, C 19. Havarijní systém čištění vzduchu meziobálkového prostoru od radioaktivních úniků zajišťuje čištění minimálně: elementární jód, % organický jód, % aerosoly, % Hodnota 298,2 328, ,2 7, <0,2 <5, <2, < ,0 70,2 0,8/0,6 44,0 67,6 1,2/1,0 0, , ,99

3 Principiální technologické schéma energobloku Principiální technologické schéma energobloku znázorňuje základní zařízení primárního a sekundárního okruhu, systémy bezpečnosti a systémy napájení vlastní spotřeby. 11 Legenda k obrázku: 1 Bazén s rozstřikem 2 Čerpadla technické vody důležité 3 Čerpadlo meziokruhu 4 Výměník chlazení bazénu vyhořelého paliva 5 Nízkotlaké čerpadlo havarijního doplňování 6 Vysokotlaké čerpadlo havarijního doplňování 7 Havarijní napájecí čerpadlo 8 Nádrže zásoby kyseliny borité vysoké koncentrace 9 Čerpadlo havarijního přívodu bóru 10 Nádrž zásoby s roztokem kyseliny borité 11 Čerpadlo havarijního přívodu bóru 12 Nádrž zásoby chemických reagentů 13 Čerpadlo přívodu chemických reagentů 14 Čerpadlo sprchovacího systému 15 Filtr 16 Odplyňovák systému doplňování primárního okruhu 17 Čerpadlo systému doplňování primárního okruhu 18 Ventilační komín 19 Čerpadlo organizovaných úniků 20 Nadrž organizovaných úniků 21 Vnější ochranná obálka 22 Parogenerátor 23 Speciální úprava (očistka) vody 24 Dochlazovač 25 Bazén skladování vyhořelého paliva 26 Barbotážní nádrž 27 Regenerační výměník proplachu systému doplňování 28 Reaktor 29 Hlavní cirkulační čerpadlo 30 Lapač taveniny 31 Jímka 32 Nádrž havarijní zásoby alkálii 33 Hlavni blok parních armatur 34 Ochranná obálka 35 Kompenzátor objemu 36 Hydroakumulátory systému zalití zóny 37 Nádrž systému pasivního chlazení 38 Kondenzátor systému pasivního chlazení kontejnmentu 39 Kolektor sprchových systémů 40 Pasivní rekombinátor vodíku 41 VTO (Vysokotlaký okruh) 42 Pomocné napájecí elektrické čerpadlo 43 Odplyňovák 44 Elektrické napáječi čerpadlo 45 Kondenzátory 46 NTO (Nízkotlaký okruh) 47 Kondenzátní čerpadla 1. stupně 48 Kondenzátní čerpadla 2. stupně 49 Bloková úprava vody (BÚK) 50 Chladicí věž 51 Čerpadla cirkulační vody (chladičky) 52 Čerpadlo technické vody 53 Spotřebiče strojovny 54 Rezervní transformátor vlastní spotřeby 55 Transformátor vlastni spotřeby 56 Rozvodny vlastní spotřeby 57 Generátor 58 Nízkotlaký díl turbíny 59 Vysokotlaký díl turbíny systém vloženého okruhu chlazení systém zajištěné technické vody pro důležité spotřebiče Řídící systémy: systém pro start bezpečnostních systémů systém havarijní ochrany reaktoru Součástmi bezpečnostních systémů jsou: havarijní ochrana reaktoru NT havarijní doplňování VT havarijní doplňování havarijní přívod bóru sprchový systém havarijního chlazení AZ, pasivní část

4 odvod zbytkového tepla havarijní odvod plynů havarijní napájecí voda ochrana primárního okruhu a ochrana sekundárního okruhu proti nepovolenému přetlaku skladování bórové vody meziokruh chlazení důležitých spotřebičů technická chladicí voda pro důležité spotřebiče (TVD) hermetické prvky vzduchotechnika zajištění (havarijní) elektrického napájení bezpečnostní řídicí systém Bezpečnostní systémy jsou postaveny na aktivním a pasivním principu. Část systémů plní současně funkce normálního provozu i bezpečnostní funkce. Pasivní bezpečnostní systémy a systémy řízení nadprojektových havárií Kromě bezpečnostních systémů projekt předpokládá speciální technické prostředky určené pro řízení nadprojektových havárií: Systém ochrany primárního okruhu před přetlakem Systém odstraňování vodíku s pasivními rekombinátory Systémy pasivního odvodu tepla SPOT Systém pasivního odvodu tepla parogenerátory SPOT PG Odvod tepla z reaktoru v případě úplné ztráty el. napájení vlastní spotřeby, tzv. black-out, velmi konzervativně se předpokládá, že nejsou k dispozici žádné DGS, SPOT brání přechodu do nadprojektové havárie. Systém pasivního odvodu tepla z ochranné obálky SPOT ZO Dlouhodobé odvádění tepla z ochranné obálky (kontejmentu) při jakýchkoliv haváriích s únikem chladivá včetně režimu black-out, kdy není k dispozici aktivní sprchový systém. Systém nezávislého napájení systémů pro likvidaci nadprojektových havárií Lapač coria a jeho chlazení Umístění v šachtě reaktoru pod tlakovou nádobou reaktoru (TNR); ochrana šachty reaktoru před tepelnými a mechanickými vlivy taveniny AZ (coria); rozředění taveniny obětovaným materiálem snížení specifického vývinu tepla z jednotky objemu; zajištění odvodu tepla z taveniny do chladicí vody; zajištění podkritičnosti taveniny; snížení pronikání vodíku a radionuklidů pod ochrannou obálku. Při řízení havárií nemusí v prvních 30 minutách operátor zasahovat. Veškeré systémy, které jsou součástí řízení vážné projektové havárie, jsou vyprojektovány takovým způsobem, aby umožňovaly udržet bezpečný stav primárního okruhu bez zásahu operátora po dobu prvních 24 hodin. Dvojitá ochranná obálka Vnitřní hermetický plášť válcové konstrukce z předpjatého železobetonu (lana) s polokulovitou kupolí a základovou deskou ze železobetonu chrání proti vnitřním vlivům. Vnitřní povrch hermetického pláště je pokrytý ocelovou vystýlkou. Vnější ochranný plášť válcové konstrukce ze železobetonu - chrání proti vnějším vlivům (pád letadla, zatížení sněhu, zemětřesení, uragány, tornáda, vnější exploze, povodně). Veškeré potrubí a kabeláž, které prochází plášti, je vybaveno speciálními hermetickými průchodkami a oddělovacími armaturami. Skladovací bazén použitého (vyhořelého) paliva Skladovací bazén je umístěn pod ochrannou obálkou, chlazení bazénu je zajištěno při všech projektových podmínkách, včetně projektových a nadprojektových havárií. Další bezpečnostní podmínky založené do projektu Odvod tepla Počáteční rezerva havarijní napájecí vody je vypočítána na 24 hodin. Rezervy vody, které se nacházejí v areálu, umožňují dostatečný přívod vody do parogenerátorů minimálně po dobu 72 hodin. Systémy napájení elektrickou energií Doba nezávislosti elektrárny na vnějších zdrojích elektrického napájení je minimálně 72 hodin (pro všechny pracovní režimy JE), akumulátory, které plní důležité bezpečnostní funkce, jsou schopné pracovat bez dobíjení po dobu dvou hodin za jakýchkoliv projektových podmínek. Radiační bezpečnost obyvatel V případě projektové havárie Radiační následky pro obyvatelstvo nepřevýší meze stanovené pro normální provoz, poloměr hygienického ochranného pásma nepřekročí 0,8 km. V případě těžké havárie Není nutná evakuace obyvatel, kteří bydlí v bezprostřední blízkosti JE, poloměr pásma plánovaných ochranných opatření pro obyvatelstvo je zvětšen na max. 3 km. Závěr Projekt MIR.1200 vychází z inovovaných technologií osvojených v minulosti řadou firem v České a Slovenské republice. Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín byly postaveny podle ruského projektu českými a slovenskými firmami podle stejných principů, jaké dnes nabízí projekt MIR České firmy dnes zajišťují kompletní servis, údržbu a modernizaci všech jaderných bloků v České republice. Se všemi významnými dodavateli ŠKODA JS spolupracuje kontinuálně přes čtyřicet let. Design umožňuje lokalizaci projektu větší než 70 %. Pramen: Zkrácená verze prezentace Ing. Jana Zdebora, CSc., technického ředitele ŠKODA JS a. s., ČVUT Celou prezentaci najdete ZDE.

5 Projekt konsorcia MIR.1200 je velkou příležitostí pro český průmysl a celou českou ekonomiku ŠKODA JS spolu s Atomstroyexportem a Gidropressem, dceřinými podniky skupiny Rosatom, utvořily konsorcium MIR Společně se ucházíme o dostavbu dvou bloků jaderné elektrárny Temelín. Nabízíme projekt VVER-1200, který je výsledkem evolučního vývoje technologie patřící do skupiny tlakovodních reaktorů. Česká Škodovka s touto technologií pracuje již téměř čtyřicet let a dosud vyrobila celkem 24 kompletních reaktorů! Mnoho dalších českých podniků se podílelo na výrobě, montáži a uvádění do provozu, jakož i na servisu těchto zařízení. Konsorcium MIR.1200 je tak nejpřirozenějším partnerem pro místní jaderně strojírenský průmysl a výzkumná pracoviště. Nabízíme elektrárnu, která garantuje splnění všech současných požadavků Miroslav Fiala Leoš Tomíček Česká Škodovka s technologií VVER pracuje již téměř čtyřicet let a dosud vyrobila celkem 24 kompletních reaktorů! Mnoho dalších českých podniků se podílelo na výrobě, montáži a uvádění do provozu, jakož i na servisu těchto zařízení. na bezpečnost. Důležitým faktorem je i skutečnost, že české jaderné bloky v Dukovanech a v Temelíně byly vybudovány na základě velmi podobné technologie. Pro personál by tak byly obsluha i servis nových bloků jaderné elektrárny Temelín podobné. Koncept výrobních součástí jako je reaktor, parogenerátory a turbína zůstane stejný. Prudký rozvoj technologie VVER však přináší vyšší míru spolehlivosti a bezpečnosti jednotlivých komponent, ale i prodloužení jejich životnosti. Rosatom má již dnes za sebou výstavbu bloků s kombinací aktivních a pasivních systémů bezpečnosti, které splňují i ty nejpřísnější post-fukušimské požadavky. Důmyslná technologie chrání reaktor před vnějšími zásahy, zabraňuje úniku radioaktivity v případě hypotetické havárie, odolá pádu velkého dopravního letadla a úspěšně čelí tornádu, zemětřesení, povodním i tsunami. Tyto bezpečnostní systémy jsou dnes standardní součástí všech technologických řešení nabízených skupinou Rosatom. Nejmodernější bezpečnostní systémy již naplno fungují v elektrárně Tianwan Nabídka konsorcia klade důraz na nízkou celkovou cenu dostavby a poskytnutí know-how k výrobě komponent, provozování a servisu elektrárny. petrohradského Atomenergoprojektu (VVER-1200/V-491). Systém pasivního odvodu tepla nabízený konsorciem MIR.1200 řeší dlouhodobý odvod zbytkového tepla z aktivní zóny reaktoru v nepřítomnosti zdrojů napájení. Nabídka konsorcia však má i další nezpochybnitelné přínosy. Klade důraz na nízkou celkovou cenu dostavby a po- Rosatom má za sebou výstavbu bloků s kombinací aktivních a pasivních systémů bezpečnosti, které splňují i ty nejpřísnější post-fukušimské požadavky. v Číně. Čínská elektrárna je vůbec první elektrárnou na světě, kde byl instalován lapač taveniny (koria), který je určen pro mimořádně nepravděpodobnou havárii, při níž by došlo ke ztrátě chladicích schopností primárního okruhu, a mohlo by teoreticky dojít k roztavení paliva a protavení dnem tlakové nádoby. Lapač koria nabízí řešení, aby taveninu bylo možné chladit i vně reaktoru, ale uvnitř kontejnmentu. Výjimečná je ale i velmi praktická a originální kombinace pasivních a aktivních prvků bezpečnosti, které lze nalézt jedině u projektu skytnutí know-how k výrobě komponent, provozování a servisu elektrárny. Využití analogických pracovních postupů a přípravků přinese významné snížení provozních nákladů z hlediska objemu náhradních dílů a nákladů na školení personálu. Zcela zásadním faktorem je i míra zapojení českého průmyslu. České podniky zajistí technický inženýring projektu i velké dodávky. Budou také provádět montáž zařízení, podílet se na spouštění, jakož i na organizaci a realizaci stavebních prací. Na dodávkách některých významných komponent se budou podílet renomované západní společnosti, například turbína bude dodána společným podnikem Alstom a Atomenergomash. Z Ruska bude dodáno pouze takové zařízení, jehož kusová (nesériová) výroba by u nás

6 Zásadním faktorem je míra zapojení českého průmyslu. České podniky zajistí technický inženýring projektu i velké dodávky. Budou provádět montáž zařízení, podílet se na spouštění, na organizaci a realizaci stavebních prací. nebyla efektivní. Nad druhou stranu ale Rosatom poskytne českým dodavatelům technickou pomoc a zajistí autorský dohled. České podniky tak získají všechny znalosti potřebné k tomu, aby poskytly uživateli kvalifikovanou podporu v průběhu celé doby životnosti bloků. Díky přenosu zkušeností se tak rovněž zajistí energetická nezávislost na další desítky let. Většinu komponentů pro elektrárnu dodá český průmysl, čeští odborníci budou elektrárnu provozovat a zajišťovat její údržbu. Projekt nebude závislý na jednom dodavateli jaderného paliva a ani nevytváří závislost na dodavateli technologie, potřebné know-how a know-why přechází do českých rukou. Zkušenosti z provozu JE Dukovany i Temelín ukazují na to, že provozovatel nebyl a není závislý na zahraničních dodávkách. Dostavba 3. a 4. bloku JE Temelín naopak snižuje závislost České republiky na plynu či ropě. Konsorcium nabízí nejvyšší míru lokalizace zakázek, zakázky v hodnotě 125 až 150 miliard korun, více než pracovních míst. i v zahraničí. ŠKODA JS a desítky dalších českých a slovenských podniků mají již vytvořený právní rámec pro úzkou spolupráci se skupinou Rosatom v celosvětovém měřítku. Rusové staví v současnosti 9 jaderných bloků na území Ruské federace a 19 v zahraničí. Celkem plánují do roku 2030 nákup zařízení a služeb pro budované jaderné objekty v hodnotě více než 300 miliard dolarů. Stavba 30 jaderných bloků, což je nejvíce ze všech Projekt nevytváří závislost na dodavateli technologie, potřebné know-how a know-why přechází do českých rukou. uchazečů o dostavbu Temelína, se neobejde bez spolehlivých dodavatelů. Ty skupina Rosatom hledá po celém světě, ale jen v České republice lze díky zkušenostem průmyslu s touto technologií vybudovat dodavatelský řetězec okamžitě a bez rozsáhlých investic do strojního vybavení či vzdělání lidí. Projekt VVER-1200 pro dostavbu 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Temelín tedy skýtá České republice mnoho nesporných a bezkonkurenčních výhod. Nabízí progresivní technologie, kontinuitu, bezpečnost, úspornost, jistotu a perspektivu. Je to nabídka, která je velkou příležitostí pro český průmysl i celou českou ekonomiku. Společný vývoj české a ruské jaderné energetiky nám umožňuje, ve srovnání s konkurenty, nabídnout objektivně nejvyšší míru lokalizace zakázek, a to minimálně 75 %. Podle předběžných analýz by mohly české společnosti získat zakázky v hodnotě 5 až 6 miliard eur, tj. 125 až 150 miliard korun. V ČR by v případě vítězství konsorcia v tendru vzniklo více než pracovních míst. Navíc ze zkušeností s novými ruskými jadernými reaktory každý zaměstnanec, pracující v rámci takového velkého projektu, dává vzniknout dalším 6 až 8 pracovním místům v jiných oblastech, například v oblasti služeb. Lze tedy říct, že celkem v České republice může mít z tohoto projektu práci 60 až 80 tisíc lidí. Výhodou spolupráce je tudíž i skutečnost, že dostavba třetího a čtvrtého bloku temelínské elektrárny nevyžaduje zásadní investice do existující dopravní infrastruktury při přepravě jednotlivých komponent. Velký přínos by znamenala spolupráce konsorcia MIR.1200 pro české podniky Miroslav Fiala, generální ředitel a předseda představenstva ŠKODA JS a. s. Leoš Tomíček, výkonný vice-prezident Rusatom Overseas Oborový katalog zařízení a materiálů očekávané přínosy od jeho zavedení České společnosti prostřednictvím Českého jaderného fóra a Národního strojírenského klastru dostali seznam zařízení, která mohou prostřednictvím elektronického oborového katalogu nabídnout pro jaderné projekty NIAEP Atomstroyexportu. Oborový katalog zařízení a materiálů, vypracováním kterého byla úkolována státní korporací Rosatom Nižegorodská inženýringová společnost Atomenergoprojekt (NIAEP), je jedním ze základních nástrojů při zpracovávání 3D-modelu energetického zařízení. Oborový katalog bude poskytovat přístupným způsobem systematizovanou informaci o výrobcích existujících na trhu výstavby jaderných energobloků. Pro dosažení a udržení si vedoucího postavení na mezinárodním trhu výstavby jaderných energobloků je nezbytné zavádět nové systémy projektování a výstavby a zdokonalovat součinnost mezi jednotlivými účastníky výstavby jaderné elektrárny. Tyto úkoly lze řešit vytvořením Jednotného informačního prostoru (JIP), ve kterém prostřednictvím programového vybavení budou spolupracovat zadavatel, projektant a provozovatel elektrárny. Klíčovou etapou vytváření takového informačního prostoru se stalo vypracování Jednotného oborového katalogu zařízení a materiálů používaných při projektování, výstavbě a provozování jaderné elektrárny (dále Katalog). Díky sestavení Katalogu lze získat aktuální a ověřené informace o současném stavu na trhu zařízení a materiálů pro ja-

7 derné energobloky, o potenciálních dodavatelích a výrobcích, a zajistit si možnost operativního plánování a řízení dodávek zařízení a materiálů v jednotlivých fázích projektování a provozování energobloků v průběhu celé životnosti JE. Katalog je vybudován na bázi programového vybavení Enovia V6 společnosti Dassault Systems. Enovia V6 umožňuje průběžné doladění tak, aby systém lépe odpovídal řešeným úkolům a umožňoval zpracovávat velké objemy dat, což je nezbytné pro rozsah druhů výrobků dodávaných na jaderné elektrárny. Enovia V6 rovněž umožňuje, aby s Katalogem současně pracovalo velké množství uživatelů, kteří k tomu potřebují jen přístup k internetu a vyhledávač ve svém počítači. Pro každé zařízení, které dodavatel zařazuje do Katalogu, se vyplňuje karta zařízení. Na kartě se uvádí základní údaje popisující zařízení a odkazy na příslušnou dokumentaci (výkresy, technické podmínky, 3D model atd.). Údaje na kartě a soupis dokumentace jsou unikátní pro dané konkrétní zařízení, jejich obsah se stanovuje předem s přihlédnutím k informačním potřebám všech účastníků Katalogu. Obecně lze říci, že Katalog obsahuje různorodou informaci o technických parametrech zařízení, jeho ceně, termínech výroby a dodávky, o podmínkách provozu zařízení, o plánovaném servisu a opravách atd. Hlavními účastníky procesu výměny informací v rámci Katalogu jsou: Zadavatel společnost, která zadává výstavbu jaderné elektrárny, stanovuje termíny a vytváří rozpočet výstavby, vyhodnocuje kvalitu zařízení a materiálů využívaných v průběhu provozování objektů; Dodavatelé zařízení a materiálů společnosti dodávající své výrobky určené pro jadernou energetiku a zadávající údaje o výrobcích do Katalogu; Projekční kanceláře a stavební společnosti společnosti, které projektují a staví nové objekty jaderných elektráren a získávají z Katalogu informace o technických parametrech zařízení a o perspektivních dodavatelích; Provozovatel jaderné elektrárny společnost, která provozuje energobloky a získává z Katalogu informaci o provozních charakteristikách instalovaného zařízení; Ověřovatel (akciová společnost NIAEP) společnost, která ověřuje Schéma tvorby oborového katalogu zařízení JE údaje a poskytuje technickou podporu Katalogu. Díky sjednocení všech účastníků Katalogu v Jednotném informačním prostoru, veškeré procesy a pravidla vzájemné součinnosti jsou formalizovány a standardizovány, což značně urychluje komunikaci. Zapojení do Katalogu poskytuje řadu výhod jak výrobcům zařízení a materiálů, tak i společnostem použivatelům. Zákazník získává: aktuální a ověřené informace o trhu zařízení a materiálů, standardizovaný popis dodavatelů zařízení a jejich výrobků, aktuální informace o ceně zařízení a materiálů. Dodavatelská společnost získává: platformu pro šíření informací o svých výrobcích a výkladní skříň pro reklamu nových druhů zařízení, zjednodušení komunikace s projekčními kancelářemi při volbě zařízení pro dodávky v rámci veřejných soutěží, garantovanou účast ve veřejných soutěžích na nákup zařízení a omezení rizik spojených s odchylkami technické dokumentace zařízení od požadavků veřejných soutěží. Projekční kancelář získává: možnost rychlého ohodnocení a výběru zařízení podle standardizovaného popisu, možnost výběru potenciálního dodavatele v rámci veřejné soutěže na nákup zařízení, získaní informace o konání veřejné soutěže, možnost vyloučení chyb ručního zadávání informací v průběhu vyhotovení technické dokumentace a podkladů pro nákup. Provozovatel jaderné elektrárny získává: úplnou elektronickou knihovnu platné technické dokumentace k provozovanému zařízení, což usnadní technický servis a opravy; možnost součinnosti s dodavateli provozovaného zařízení, pokud se jedná o záruky anebo dodávky náhradních dílů. V roce 2011 byla ukončena první etapa zadávání údajů do Katalogu a vznikl základní soupis nomenklaturních pozic zařízení, která se používají v jaderných elektrárnách. Tento soupis zařízení je neustále doplňován. V současné době v Rusku v žádném průmyslovém odvětví zatím neexistuje databáze údajů, která by byla s Katalogem srovnatelná. Komplexní informační podpora zařízení v průběhu celé jeho životnosti ve formátu jednotného katalogu je velkou výhodou pro jadernou energetiku a podmiňuje kvalitativní skok v jejím rozvoji. Vnitřní struktura Katalogu odpovídá zásadám standardu ISO 15926, v němž je definován jednotný mezinárodní formát výměny informací. V budoucnu díky tomu bude možné integrovat Katalog do libovolného informačního prostoru založeného na identických zásadách. I. Uvarov, NIAEP ASE

8 Example of Successful Localization Program in Czech Republic: Current Local Supply Chain Possible Suppliers are influential and system-creative players in Czech Power industry Pressurizer: VITKOVICE PE Steam generators: VÍTKOVICE PE High and Low pressure heat exchangers: VÍTKOVICE PE I&C: I&C Energo ZAT, ENVINET and CHEMCOMEX Pressure vessels: SKODA JS Polar crane: SKODA JS Engineering Labs Electrical systems: I&C Energo Auxiliary prime and secondary systems: KP RIA, KD, partially CHEMCOMEX I&C Lab equipment and tools: ENVINET Valves: Arako, MPOWER Engineering, MODRANY POWER Vent and air conditioning: ZVVZ Enven- Engineering Vent and air conditioning Pumps: SIGMA GROUP Civil Cooling tower: Chladici veze Praha Civil structure: Metrostav PSG Hochtief Local companies will procure 70% of total Temelin-3,4 supplies Czech-Russian Consortium leader for Temelin-3,4 tender is Czech company Skoda JS producer of reactor pressure vessels 54 suppliers targeted as potential suppliers of Rosatom 25 Memorandums of Understanding signed with suppliers 20 suppliers registered in product catalogue 12,170 items were registered Significant effort under way to secure cooperation with further companies Up to now Czech companies have signed contracts for $ 130 mln. with Rosatom ROSATOM supply base in Czech Republic is under development with cca 50% of potential suppliers already involved and prepared for deliveries Localization program for local suppliers State of the Art Ivo Kouklík, Rusatom Overseas, , JAR. Vydává České jaderné fórum, Praha ISSN

Projekt MIR.1200 a aktuální požadavky na bezpečnost jaderných elektráren

Projekt MIR.1200 a aktuální požadavky na bezpečnost jaderných elektráren Projekt MIR.1200 a aktuální požadavky na bezpečnost jaderných elektráren Seminář Temelínský den 10. ledna 2012, ČVUT Praha Prezentuje Ing. Jan Zdebor, CSc. - technický ředitel ŠKODA JS a.s. Prezentace

Více

Projekt MIR.1200 a aktuální požadavky na bezpečnost jaderných elektráren

Projekt MIR.1200 a aktuální požadavky na bezpečnost jaderných elektráren Projekt MIR.1200 a aktuální požadavky na bezpečnost jaderných elektráren KONFERENCE STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2011 Česká republika země špičkových technologií 21.4.2011, Ostrava Prezentuje Ing. Roman Zdebor,

Více

Projekt MIR.1200. Dostavba 3 a 4 bloku JE Temelín. Konference VVER 2010 Experience and Perspectives 1.-3.11.2010, Praha,

Projekt MIR.1200. Dostavba 3 a 4 bloku JE Temelín. Konference VVER 2010 Experience and Perspectives 1.-3.11.2010, Praha, Projekt MIR.1200 Dostavba 3 a 4 bloku JE Temelín Konference VVER 2010 Experience and Perspectives 1.-3.11.2010, Praha, KONSORCIUM MIR.1200 Dne 14.10.2009 založeno mezinárodní česko-ruské sdružení - Konsorcium

Více

Lokalizace dodávek projektu JE Temelín 3,4.

Lokalizace dodávek projektu JE Temelín 3,4. Rusatom Overseas,a.s. Lokalizace dodávek projektu JE Temelín 3,4. Leoš Tomíček Výkonný vice-president, Rusatom Overseas, a.s. 11.04.2013 Praha Česká republika má historicky odborné znalosti jaderné výstavby

Více

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku.

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku. MIR-1200 Modernized International Reactor Projekt nejen pro energetiku. Milan Kohout, člen představenstva a obchodní ředitel ŠKODA JS a.s. IVD ČR a jeden z největších jaderných tendrů ve světě Praha, 22.

Více

VY_32_INOVACE_06_III./10._JADERNÉ ELEKTRÁRNY

VY_32_INOVACE_06_III./10._JADERNÉ ELEKTRÁRNY VY_32_INOVACE_06_III./10._JADERNÉ ELEKTRÁRNY Jaderné elektrárny Jak fungují jaderné elektrárny Schéma Informace Fotografie úkol Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín Schéma jaderné elektrárny Energie vzniklá

Více

Mezinárodní strojírenský veletrh. 4.10.2011, Brno. Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s.

Mezinárodní strojírenský veletrh. 4.10.2011, Brno. Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s. "Jaderná energetika jako impuls pro export velkých investičních celků" Mezinárodní strojírenský veletrh 4.10.2011, Brno Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s. PROJEKT MIR.1200 EVOLUČNÍ TECHNOLOGIE Reaktor projektu

Více

BULLETIN. Cestovní mapa výstavby jaderných elektráren na území Ruské Federace do roku 2030. Investiční program státní korporace Rosatom

BULLETIN. Cestovní mapa výstavby jaderných elektráren na území Ruské Federace do roku 2030. Investiční program státní korporace Rosatom BULLETIN 5 2014 Cestovní mapa výstavby jaderných elektráren na území Ruské Federace do roku 2030 Investiční program státní korporace Rosatom Státní korporace Rosatom je jedním z největších investorů v

Více

BULLETIN. Dodavatelský řetězec Konsorcia MIR.1200. pro dostavbu 3. a 4. bloku JE Temelín

BULLETIN. Dodavatelský řetězec Konsorcia MIR.1200. pro dostavbu 3. a 4. bloku JE Temelín BULLETIN 5 2012 Dodavatelský řetězec Konsorcia MIR.1200 pro dostavbu 3. a 4. bloku JE Temelín Konsorcium MIR.1200 předalo dne 2. července 2012 společnosti ČEZ, a. s., nabídku do výběrového řízení na dostavbu

Více

příloha 2 Stav plnění bezpečnostních doporučení MAAE

příloha 2 Stav plnění bezpečnostních doporučení MAAE příloha 2 Stav plnění bezpečnostních doporučení MAAE Stav řešení bezpečnostních nálezů JE s VVER-440/213 v JE Dukovany Označ. Název bezpečnostních nálezů Kat. Stav G VŠEOBECNÉ PROBLÉMY G01 Klasifikace

Více

Spolupráce VÍTKOVICE MACHINERY GROUP a ŠKODA JS v oboru jaderné energetiky

Spolupráce VÍTKOVICE MACHINERY GROUP a ŠKODA JS v oboru jaderné energetiky Spolupráce VÍTKOVICE MACHINERY GROUP a ŠKODA JS v oboru jaderné energetiky Lubomír Gogela, ředitel pro jakost, VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Plzeň Historie Delimitace kotlového programu do SES Tlmače

Více

BULLETIN. Jaderná energie a průmysl v České republice. České hospodářství a potřeba energetického rozvoje. Stav české energetiky a role jádra

BULLETIN. Jaderná energie a průmysl v České republice. České hospodářství a potřeba energetického rozvoje. Stav české energetiky a role jádra BULLETIN 7 2012 Jaderná energie a průmysl v České republice Prezentace Stanislava Kázeckého, viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy České republiky na Středoevropském fóru jaderného průmyslu ATOMEX Europe

Více

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Ing. Josef Perlík ŠKODA JS a.s. Praha, 11.dubna 2013 Reference Rekonstrukce a modernizace klasických tepelných

Více

BULLETIN. Dodavatelský řetězec společnosti ROSATOM v České republice. Příležitosti českého jaderného průmyslu

BULLETIN. Dodavatelský řetězec společnosti ROSATOM v České republice. Příležitosti českého jaderného průmyslu BULLETIN 1 2012 Dodavatelský řetězec společnosti ROSATOM v České republice Státní korporace ROSATOM zahájila na jaře roku 2011 proces restrukturalizace řízení korporace, včetně mezinárodního obchodu. V

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE Obor: Ročník: Zpracoval: Elektrikář - silnoproud Třetí Bc. Miroslav Navrátil PROJEKT ŘEMESLO

Více

SVAŘOVÁNÍ KOMPONENT JADERNÝCH ELEKTRÁREN I.

SVAŘOVÁNÍ KOMPONENT JADERNÝCH ELEKTRÁREN I. SVAŘOVÁNÍ KOMPONENT JADERNÝCH ELEKTRÁREN I. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Český svářečský ústav s.r.o., Areál VŠB TU Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava Poruba, Česká republika Annotation: This

Více

OBK - Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY 2011. Josef Obršlík, Michal Zoblivý

OBK - Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY 2011. Josef Obršlík, Michal Zoblivý OBK - Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY 2011 Josef Obršlík, Michal Zoblivý OBSAH - V čem je problém (tepelný výkon reaktoru za provozu a po odstavení) - Kritické Bezpečnostní funkce - Podkritičnost - Chlazení

Více

Příspěvek českých výrobců pro renesanci jaderného programu v EU. Martin Pecina, generální ředitel VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

Příspěvek českých výrobců pro renesanci jaderného programu v EU. Martin Pecina, generální ředitel VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Příspěvek českých výrobců pro renesanci jaderného programu v EU Martin Pecina, generální ředitel VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Česká republika je členem úzkého elitního klubu zemí, které jsou schopny

Více

Jaderná elektrárna. Martin Šturc

Jaderná elektrárna. Martin Šturc Jaderná elektrárna Martin Šturc Princip funkce Štěpení jader Štěpení jader Štěpení těžkých se nejsnáze vyvolá neutronem. Přestože štěpení jader je vždy exotermická reakce, musí mít dopadající neutron určitou

Více

AP1000 : Jednoduchý, bezpečný a moderní projekt, který vede ke snížení bezpečnostních rizik

AP1000 : Jednoduchý, bezpečný a moderní projekt, který vede ke snížení bezpečnostních rizik AP1000 : Jednoduchý, bezpečný a moderní projekt, který vede ke snížení bezpečnostních rizik Westinghouse Non-Proprietary Class 3 2010 Westinghouse Electric Company LLC. All Rights Reserved. 1 Pilíře jaderné

Více

AP1000 : Jednoduchý, bezpečný a moderní projekt, který vede ke snížení bezpečnostních rizik

AP1000 : Jednoduchý, bezpečný a moderní projekt, který vede ke snížení bezpečnostních rizik AP1000 : Jednoduchý, bezpečný a moderní projekt, který vede ke snížení bezpečnostních rizik Westinghouse Non-Proprietary Class 3 2010 Westinghouse Electric Company LLC. All Rights Reserved. 1 Pilíře jaderné

Více

Jaderná elektrárna Temelín (ETE)

Jaderná elektrárna Temelín (ETE) Martin Vajnar 1/7 Jaderná elektrárna Temelín (ETE) Jaderný reaktor VVER-1000 Vodou chlazený, Vodou moderovaný Energetický Reaktor Budovy jaderné elektrárny 1. Budova reaktoru skládá se ze dvou hlavních

Více

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz VŠB-TU OSTRAVA Energetika Bc. Lukáš Titz Energetika Je průmyslové odvětví, které se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie Energii získáváme z : Primárních energetických zdrojů Obnovitelných

Více

Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje

Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje Lenka Heraltová Katedra jaderných reaktorů Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze 1 Výroba energie v České republice Typy zdrojů elektrické energie

Více

atomstroyexport.com New Clear Energy Modernized International Reactor

atomstroyexport.com New Clear Energy Modernized International Reactor atomstroyexport.com New Clear Energy Modernized International Reactor Autorská práva: ASE JSC. Prohlášení obsažená v této brožuře mají pouze propagační účel. Společnost Rosatom MIR jde do světa Vůle a

Více

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Mezinárodní konference CAN SLOVAKIA SECURE ENERGY SUPPLY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT WITHOUT NUCLEAR? 5.- 6.května 2004 Bratislava 1 Struktura společnosti

Více

23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ

23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ ŠKODA JS v r.2005 1 ŠKODA HOLDING a.s. Struktura společnosti 23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ Jedna z největších ruských strojírenských společností Tržby

Více

VYHLÁŠKA ze dne 17. října 2016 o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení

VYHLÁŠKA ze dne 17. října 2016 o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení Strana 5554 Sbírka zákonů č. 358 / 2016 358 VYHLÁŠKA ze dne 17. října 2016 o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení Státní úřad pro

Více

- NERS Prezentace EDF. Patrick ZAK EDF SA Ředitel nových jaderných projektů a inženýrských příprav & Obchodní ředitel

- NERS Prezentace EDF. Patrick ZAK EDF SA Ředitel nových jaderných projektů a inženýrských příprav & Obchodní ředitel - NERS 2016 - Prezentace EDF Patrick ZAK EDF SA Ředitel nových jaderných projektů a inženýrských příprav & Obchodní ředitel Praha, 9. listopad 2016 SUMMARY 1.EPR Technologie a bezpečnostní principy 2.Licencování

Více

Geografická poloha 2. Petrohrad. Helsinky. Tallinn. JE Loviisa. Sosnový bor. 165 km. 220 km. 70 km. 265 km

Geografická poloha 2. Petrohrad. Helsinky. Tallinn. JE Loviisa. Sosnový bor. 165 km. 220 km. 70 km. 265 km LENINGRADSKÁ JE Geografická poloha 2 Helsinky JE Loviisa 220 km 165 km Petrohrad 265 km Sosnový bor 70 km Tallinn Obecné údaje 3 Projektová výroba 28 mld. kwh ročně Projektový koeficient využití 80 % Vyrobeno

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková JADERNÁ ENERGIE Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce; chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se

Více

Jaderná elektrárna. Osnova předmětu. Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení

Jaderná elektrárna. Osnova předmětu. Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení Osnova předmětu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Úvod Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení Ostatní tepelné elektrárny Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Více

1.1 Schéma bloku jaderné elektrárny s vyznačením hlavních komponent

1.1 Schéma bloku jaderné elektrárny s vyznačením hlavních komponent 1. Jaderná elektrárna Dukovany 1.1 Schéma bloku jaderné elektrárny s vyznačením hlavních komponent Schéma jaderné elektrárny Dukovany je na obrázku 1-1. Jsou v něm vyznačeny následující hlavní komponenty:

Více

Měření při najíždění bloku. (vybrané kapitoly)

Měření při najíždění bloku. (vybrané kapitoly) Měření při najíždění bloku (vybrané kapitoly) 1 Reaktor VVER 1000 typ V320 Heterogenní reaktor Palivo nízce obohacený kysličník uraničitý Moderátor a chladivo roztok kyseliny borité v chemicky čisté vodě

Více

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny Jaderné elektrárny Vazební energie jádra Klidová hmotnost jádra všech prvků a izotopů je menší než je součet hmotností všech nukleonů -> hmotnostní defekt m j m j = Nm n + Zm p m j Kde m n je klidová hmotnost

Více

BEGLAUBIGTE ÜBERSETZUNG KWTE NKKA

BEGLAUBIGTE ÜBERSETZUNG KWTE NKKA KWTE NKKA Modellalternative AES-2006 2.4a KWTE NKKA MODELLALTERNATIVE AES-2006 - ANSICHTEN POHLED JIŽNÍ = SÜDANSICHT POHLED VÝCHODNÍ = OSTANSICHT POHLED SEVERNÍ = NORDANSICHT POHLED ZÁPADNÍ = WESTANSICHT

Více

Bangladéš (JE Rooppur) Finsko (JE Hanhikivi) Indie (JE Kudankulam-3,4) Maďarsko (JE Pakš) Írán (JE Búšehr-3,4) Turecko (JE Akkuyu) Jordánsko

Bangladéš (JE Rooppur) Finsko (JE Hanhikivi) Indie (JE Kudankulam-3,4) Maďarsko (JE Pakš) Írán (JE Búšehr-3,4) Turecko (JE Akkuyu) Jordánsko BULLETIN 4 016 Na zámku Dukovany se 6. září konal ve spolupráci s em kulatý stůl na téma Dodavatelské zajištění výstavby 5. bloku v jaderné elektrárny Dukovany. Jednání se zúčastnili představitelé u, českých

Více

Zátěžové zkoušky JE Dukovany a JE Temelín závazek do budoucnosti. ing. mgr. Vladimír HLAVINKA

Zátěžové zkoušky JE Dukovany a JE Temelín závazek do budoucnosti. ing. mgr. Vladimír HLAVINKA Zátěžové zkoušky JE Dukovany a JE Temelín závazek do budoucnosti ing. mgr. Vladimír HLAVINKA CO ZNAMENAJÍ POJMY JAKO BEZPEČNOST NEBO KULTURA BEZPEČNOSTI Co je to bezpečnost? schopnost zajistit, aby rizika

Více

Vynález se týká zařízení odluhu vody druhého okruhu jaderných elektráren typu WER.

Vynález se týká zařízení odluhu vody druhého okruhu jaderných elektráren typu WER. ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA (1») POPIS VYNALEZU К AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (22) Přihlášeno 14 07 88 (21) PV 5086-88.Z 265 650 Ol) (BI) Á13) (51) Int. Cl. 4 G 21 D 1/00 FEDERÁLNÍ ÚŘAD PRO VYNÄLEZY

Více

H O D N O C E N Í souboru

H O D N O C E N Í souboru H O D N O C E N Í souboru B E Z P E Č N O S T N Í C H U K A Z A T E L Ů Příloha č. 7 Národní zprávy ČR 1/1 č.j:1366/./1 OBSAH:. ÚVOD 1. VÝSLEDKY HODNOCENÍ SOUBORU BEZPEČNOSTNÍCH UKAZATELŮ PRO JE DUKOVANY

Více

Co se stalo v JE Fukušima? Úterý, 15 Březen :32 - Aktualizováno Pátek, 01 Duben :00

Co se stalo v JE Fukušima? Úterý, 15 Březen :32 - Aktualizováno Pátek, 01 Duben :00 Sdělovací prostředky chrlí další a další informace, ze kterých si laik jen těžko poskládá názor, co se vlastně v jaderné elektrárně Fukušima stalo. Pokusím se shrnout tyto informace a najít pravděpodobnou

Více

BULLETIN. Společnost TVEL výrobce a dodavatel paliva pro české jaderné elektrárny OAO TVEL. ALTA, a. s. Z OBSAHU:

BULLETIN. Společnost TVEL výrobce a dodavatel paliva pro české jaderné elektrárny OAO TVEL. ALTA, a. s. Z OBSAHU: BULLETIN 1 2013 Společnost TVEL výrobce a dodavatel paliva pro české jaderné elektrárny Společnost TVEL jako dodavаtel jaderného paliva je na trhu v České republice permanentně přítomna již téměř 30 let

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 07_09 Jaderná elektrárna Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Člověk

Více

Jaderné elektrárny I, II.

Jaderné elektrárny I, II. Jaderné elektrárny I, II. Jaderné elektrárny I. Úvod do jaderných elektráren, teorie reaktorů, vznik tepla v reaktoru a ochrana před ionizujícím zářením. Jaderné elektrárny II. Jaderné elektrárny typu

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI

STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI listopad 2013 Ing. Václav Matys manažer útvaru výstavba klasických elektráren ČEZ, a. s. OSNOVA Komplexní obnova elektrárny Tušimice

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. Zařízení pro akumulaci tepla v napájecí vodě pro transformátory páry

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. Zařízení pro akumulaci tepla v napájecí vodě pro transformátory páry ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A (19 y POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (61) (23) Výstavní priorita (22) Přihlášeno 15 04 77 (21) pv 2473-77 189 348 (ii) B1] (51) Int. Cl.' P 01 K 3/08

Více

DOOSAN ŠKODA POWER. pro jaderné elektrárny ŠKODA POWER. Jiří Fiala Ředitel Globálního R&D centra Doosan Škoda Power

DOOSAN ŠKODA POWER. pro jaderné elektrárny ŠKODA POWER. Jiří Fiala Ředitel Globálního R&D centra Doosan Škoda Power DOOSAN ŠKODA POWER pro jaderné elektrárny Jiří Fiala Ředitel Globálního R&D centra Doosan Škoda Power 12.5.2016 ŠKODA POWER Historie turbín ŠKODA Významné osobnosti historie parních turbín ŠKODA Prof.

Více

Jaderná energetika podpora českých firem při exportu Jan Procházka

Jaderná energetika podpora českých firem při exportu Jan Procházka Jaderná energetika podpora českých firem při exportu Jan Procházka 16. 5. 2016 EGAP- spolehlivý partner českého exportu 24 let existence Pojištěný export za 760 miliard korun (33 mld. USD) Podpora exportu

Více

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Otázky k zamyšlení: K čemu člověk potřebuje energii, jak a kde ji pro své potřeby vytváří? Nedostatek energie; kdy, jak

Více

Stress testy EU JE Dukovany Bezpečnostní rada kraje Vysočina. Tomáš Žák,

Stress testy EU JE Dukovany Bezpečnostní rada kraje Vysočina. Tomáš Žák, Stress testy EU JE Dukovany Bezpečnostní rada kraje Vysočina Tomáš Žák, 23. 2. 2012 OBSAH Bezpečnost elektrárny jako dlouhodobý cíl Stress testy EDU 1 Bezpečnost elektrárny Doplnění původního projektu

Více

NOVINKY V PORTFOLIU ZEPPELIN CZ ENERGETICKÉ SYSTÉMY. Připravme se na Blackout! Karel Kuchta Zeppelin CZ s.r.o., Energetické systémy

NOVINKY V PORTFOLIU ZEPPELIN CZ ENERGETICKÉ SYSTÉMY. Připravme se na Blackout! Karel Kuchta Zeppelin CZ s.r.o., Energetické systémy NOVINKY V PORTFOLIU ZEPPELIN CZ ENERGETICKÉ SYSTÉMY Připravme se na Blackout! Karel Kuchta Zeppelin CZ s.r.o., Energetické systémy 21. září, 2016 JADERNÁ ENERGETIKA V ČR JE Dukovany 4 x VVER 440 MW JE

Více

Možnosti bezpečnostních vylepšení projektu EDU ve vazbě na zátěžové testy JE

Možnosti bezpečnostních vylepšení projektu EDU ve vazbě na zátěžové testy JE Možnosti bezpečnostních vylepšení projektu EDU ve vazbě na zátěžové testy JE Jarní seminář ČNS, CYG, WIN a OBK ČEZ, a.s. JE Dukovany 19.4.2012, Hrotovice Úvod SBO: UHS: ztráta všech pracovních (TG, 400

Více

193/2005 Sb. VYHLÁŠKA

193/2005 Sb. VYHLÁŠKA 193/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. května 2005 o stanovení seznamu teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadovaných v České republice pro výkon regulovaných činností

Více

OBK - Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY 2011. Bořivoj Ţupa, Vladimír Košíček

OBK - Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY 2011. Bořivoj Ţupa, Vladimír Košíček OBK - Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY 2011 Bořivoj Ţupa, Vladimír Košíček OBSAH Elektřina v elektrárně - Pro měření a zobrazení měřených veličin - Pro dálkové ovládání zařízení + osvětlení - Pro funkci

Více

BULLETIN. PSG generální dodavatel energetických projektů, partner Konsorcia MIR.1200

BULLETIN. PSG generální dodavatel energetických projektů, partner Konsorcia MIR.1200 BULLETIN 3 2013 PSG generální dodavatel energetických projektů, partner Konsorcia MIR.1200 PSG je moderní a dynamicky se rozvíjející skupina, která působí na trhu v České republice i v zahraničí od svého

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2005 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o stanovení seznamu teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadovaných v České

Více

Modernizace systémů potravinářského chlazení

Modernizace systémů potravinářského chlazení Modernizace systémů potravinářského chlazení Základníúdaje o společnosti(1) je jednou z významných českých firem zabývající se: Automatizací procesů a technologií Průmyslovou informatikou Kvalifikační

Více

Unikátní příběh české jaderné energetiky pokračuje

Unikátní příběh české jaderné energetiky pokračuje Unikátní příběh české jaderné energetiky pokračuje Pavel Janík Managing Director CR, Westinghouse Electric Company Plzeň, květen 2016 1 2016 rok významných výročí 60 let 130 let 25 let jaderné energetiky

Více

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov 1. Klimatické poměry a prvky (přehled prvků a jejich význam z hlediska návrhu a provozu otopných systémů) a. Tepelná

Více

VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. ze dne 21. srpna 1999

VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. ze dne 21. srpna 1999 VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ze dne 21. srpna 1999 o požadavcích na jaderná zařízení k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a havarijní připravenosti Státní úřad pro jadernou

Více

Rosatom dostaví maďarskou jadernou elektrárnu Paks. Technologie VVER bezpečnostní a technické aspekty

Rosatom dostaví maďarskou jadernou elektrárnu Paks. Technologie VVER bezpečnostní a technické aspekty Měsíční zpravodaj Konsorcium MIR.1200 l leden 2014 www.mir1200.cz ŽÁDNÁ VYSPĚLÁ ZEMĚ SE NEOBEJDE BEZ ROZVOJE JADERNÉ ENERGETIKY Jaké je role žen v oboru jaderné energetiky? To a ještě více se dozvíte v

Více

TERMOHYDRAULICKÉ TESTOVÁNÍ PALIVA TVSA-T PRO JE TEMELÍN

TERMOHYDRAULICKÉ TESTOVÁNÍ PALIVA TVSA-T PRO JE TEMELÍN TERMOHYDRAULICKÉ TESTOVÁNÍ PALIVA TVSA-T PRO JE TEMELÍN Ing. Václav Bláha Škoda Plzeň V souvislosti s přípravou kontraktu na dodávku paliva pro JE Temelín na další období, poptala firma TVEL ve ŠKODA JS

Více

Lidé na svém místě. Profil společnosti. www.cce.cz

Lidé na svém místě. Profil společnosti. www.cce.cz Lidé na svém místě Profil společnosti Lidé na svém místě CCE Group Základy CCE Group byly položeny v roce 1990, historie některých členů skupiny však sahá až do šedesátých let minulého století. Skupinu

Více

dovolte, abych Vám představil společnost ARAKO spol. s r.o. a nabídl produkty a služby v oblasti průmyslových armatur.

dovolte, abych Vám představil společnost ARAKO spol. s r.o. a nabídl produkty a služby v oblasti průmyslových armatur. Vážené dámy a pánové, dovolte, abych Vám představil společnost ARAKO spol. s r.o. a nabídl produkty a služby v oblasti průmyslových armatur. Naše společnost začala vyrábět průmyslové armatury před více

Více

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a EPC Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a specializovaným dodavatelem, tj. firmou energetických služeb (ESCO Energy Services Company), zaměřený na zvyšování energetické

Více

OBK - Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY 2011 Oblast SKŘ. Antonín Mlynář, Stanislav Nováček

OBK - Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY 2011 Oblast SKŘ. Antonín Mlynář, Stanislav Nováček OBK - Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY 2011 Oblast SKŘ Antonín Mlynář, Stanislav Nováček OBSAH 1. Doplnění měření do Pohavarijního monitorovacího systému PAMS 2. Vazba SKŘ na ostatní akce - opatření 3.

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. Int. Cl. 5. (40) Zveřejněno 12 07 90 (45) Vydáno 03 02 92

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. Int. Cl. 5. (40) Zveřejněno 12 07 90 (45) Vydáno 03 02 92 ČESKA A SLOVENSKA FEDERATÍVNI REPUBLIKA (19) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 273 433 (ID. (21) ŘV 8345-88.M (22) Přihlášeno 16 12 88 (13) (51) B1 Int. Cl. 5 G 21 С 17/06 FEDERÁLNÍ ÚŘAD PRO VYNÁLEZY

Více

Jaderná energetika. Důvody podporující v současnosti výstavbu jaderných elektráren jsou zejména:

Jaderná energetika. Důvody podporující v současnosti výstavbu jaderných elektráren jsou zejména: Jaderná energetika První jaderný reaktor 2.12.1942 stadion Chicago USA 1954 první jaderná elektrárna rna (Obninsk( Obninsk,, SSSR)grafitový reaktor, 30MWt, 5MWe 1956 první jaderná elektrárna rna v ČSR

Více

Jaderné elektrárny. Těžba uranu v České republice

Jaderné elektrárny. Těžba uranu v České republice Jaderné elektrárny Obrovské množství energie lidé objevili v atomu a naučili se tuto energii využívat k výrobě elektrické energie. Místo fosilních paliv se v atomových elektrárnách k ohřívání vody využívá

Více

277 905 ČESKÁ REPUBLIKA

277 905 ČESKÁ REPUBLIKA PATENTOVÝ SPIS (11) Číslo dokumentu: 277 905 ČESKÁ REPUBLIKA (19) Щ 8 Щ (21) Číslo přihlášky: 1619-90 (22) Přihlášeno: 02. 04. 90 (40) Zveřejněno: 18. 03. 92 (47) Uděleno: 28. 04. 93 (24) Oznámeno udělení

Více

1.SERVIS-ENERGO, s.r.o.

1.SERVIS-ENERGO, s.r.o. 16 / E N E R G I E K O L E M N Á S 1.SERVIS-ENERGO, s.r.o. d v a c e t l e t Rok 2014 byl pro společnost 1.SERVIS-ENERGO, s.r.o. rokem jubilejním, ve kterém završila dvacet let činnosti v oblasti servisu

Více

Stav zaměstnanců v letech 2008-2010 (stav k 31.1. 2010) 500 31.1.2008 31.1.2009 31.1.2010

Stav zaměstnanců v letech 2008-2010 (stav k 31.1. 2010) 500 31.1.2008 31.1.2009 31.1.2010 Fakta a čísla Společnost ŠKODA JS se již více než padesát let zabývá inženýringem a dodávkami pro jadernou energetiku. Škoda byla založena roku 1859, do roku 1956 spadají počátky jejích aktivit v jaderné

Více

Příklady spolupráce pracovníků Západočeské univerzity v Plzni s průmyslovými podniky jaderného strojírenství a energetiky

Příklady spolupráce pracovníků Západočeské univerzity v Plzni s průmyslovými podniky jaderného strojírenství a energetiky Příklady spolupráce pracovníků Západočeské univerzity v Plzni s průmyslovými podniky jaderného strojírenství a energetiky Josef Voldřich Nové technologie výzkumné centrum Katedra energetických strojů a

Více

Podle A.T. Kearney bude projekt Konsorcia MIR.1200 stimulací pro českou ekonomiku

Podle A.T. Kearney bude projekt Konsorcia MIR.1200 stimulací pro českou ekonomiku Měsíční zpravodaj Konsorcium MIR.1200 l říjen 2012 www.mir1200.cz Obsah Jaderné dny v Techmanii Vyvracet mýty a pověry, které se vztahují k jaderné energetice, si jako hlavní cíl vytyčila expozice Jaderné

Více

Specifika technologie VVER

Specifika technologie VVER Měsíční zpravodaj Konsorcium MIR.1200 l leden 2014 www.mir1200.cz ŽÁDNÁ VYSPĚLÁ ZEMĚ SE NEOBEJDE BEZ ROZVOJE JADERNÉ ENERGETIKY Jaké je role žen v oboru jaderné energetiky? To a ještě více se dozvíte v

Více

Produkty a zákaznické služby

Produkty a zákaznické služby Produkty a zákaznické služby Dodavatel zařízení a služeb pro energetiku naši lidé / kvalitní produkty / chytrá řešení / vyspělé technologie Doosan Škoda Power součást společnosti Doosan Doosan Škoda Power

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č třída JADERNÁ ENERGIE A NEBEZPEČÍ RADIOAKTIVITY PRO ŽIVOT

Metodické pokyny k pracovnímu listu č třída JADERNÁ ENERGIE A NEBEZPEČÍ RADIOAKTIVITY PRO ŽIVOT Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 6 7. třída JADERNÁ ENERGIE A NEBEZPEČÍ RADIOAKTIVITY PRO ŽIVOT DOPORUČENÝ ČAS K VYPRACOVÁNÍ: 45 minut INFORMACE K TÉMATU: JADERNÁ ENERGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Za normálního

Více

Tento zdroj tepla nahrazuje chemickou energii, tj. spalování např. uhlí v klasické elektrárně.

Tento zdroj tepla nahrazuje chemickou energii, tj. spalování např. uhlí v klasické elektrárně. Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 28 Téma: JE A JEJICH BEZPEČNOST Lektor: Ing. Petr Konáš Třída/y: 1STB Datum konání: 4.

Více

Stanovisko k závěrečným zprávám provozovatelů českých a slovenských jaderných elektráren v rámci zátěžových testů

Stanovisko k závěrečným zprávám provozovatelů českých a slovenských jaderných elektráren v rámci zátěžových testů Stanovisko k závěrečným zprávám provozovatelů českých a slovenských jaderných elektráren v rámci zátěžových testů Narozdíl od českého jaderného dozorného úřadu SÚJB zveřejnil slovenský Úřad pro jaderný

Více

FLUIDNÍ KOTLE. Fluidní kotel na biomasu(parní) parní výkon 16 150 t/h tlak páry 1,4 10 MPa teplota páry 220 540 C. Fluidní kotel

FLUIDNÍ KOTLE. Fluidní kotel na biomasu(parní) parní výkon 16 150 t/h tlak páry 1,4 10 MPa teplota páry 220 540 C. Fluidní kotel FLUIDNÍ KOTLE Osvědčená technologie pro spalování paliv na pevném roštu s fontánovou fluidní vrstvou. Možnost spalování široké palety spalování pevných paliv s velkým rozpětím výhřevnosti uhlí, biomasy

Více

Automatizace pro jadernou energetiku

Automatizace pro jadernou energetiku Automatizace pro jadernou Karel Stočes Zákaznický den 2015 Co děláme? Dodáváme systém kontroly a řízení pro jaderné elektrárny Realizovali jsme a realizujeme řadu projektů nejen v České republice, ale

Více

Jaderná energetika pod lupou dozorného orgánu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Jaderná energetika pod lupou dozorného orgánu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Jaderná energetika pod lupou dozorného orgánu Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Proč se oživuje diskuse o jaderné energetice? Globální oteplování Energetická bezpečnost Nárůst populace Tlak

Více

Parní turbíny Rovnotlaký stupeň

Parní turbíny Rovnotlaký stupeň Parní turbíny Dominanci parních turbín v energetickém průmyslu vyvolaly provozní a ekonomické výhody,zejména: Menší investiční náklady, hmotnost a obestavěný prostor, vztažený na jednotku výkonu. Možnost

Více

ZVVZ-Enven Engineering

ZVVZ-Enven Engineering ZVVZ-Enven Engineering, a.s., člen ZVVZ Group, je nositelem know-how a pokračovatelem tradičního dodavatele ZVVZ a.s. všech vzduchotechnických zařízení a jeho systémů pro jaderné elektrárny se všemi potřebnými

Více

Simpsonovi. Tato elektrárna. Ale mám. jen. jeden blok

Simpsonovi. Tato elektrárna. Ale mám. jen. jeden blok Jaderná elektrárna rna Temelín Jistě všichni víme, v o co se jedná JE Temelín n vypadá podobně jako JE v seriálu Simpsonovi Ale mám jen dvě věže e a jeden blok Tato elektrárna rna živí Homera Simpsona

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10; 91.140.60 Srpen 2014 ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách Zabezpečovací zařízení Heating systems in buildings Safety devices Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Souhrn průběhu nehody v JE Fukušima Dai-ichi

Souhrn průběhu nehody v JE Fukušima Dai-ichi Souhrn průběhu nehody v JE Fukušima Dai-ichi Prvotní příčinou jaderné havárie Fukushima-Daiichi bylo zemětřesení, které vzniklo dne 11.3.2011 ve 14.46 hod s epicentrem ve vzdálenosti cca 150km od východního

Více

11.3. 2011, ostrov Honšú Situace na jaderných elektrárnách v regionu postiženém silným zemětřesením následovaným vlnou tsunami

11.3. 2011, ostrov Honšú Situace na jaderných elektrárnách v regionu postiženém silným zemětřesením následovaným vlnou tsunami 11.3. 2011, ostrov Honšú Situace na jaderných elektrárnách v regionu postiženém silným zemětřesením následovaným vlnou tsunami Vznik a vývoj havárie na jaderné elektrárně Fukushima Dai-ichi Silné zemětřesení

Více

VÝBĚR A HODNOCENÍ PROJEKTOVÝCH A NADPROJEKTOVÝCH UDÁLOSTÍ A RIZIK PRO JADERNÉ ELEKTRÁRNY

VÝBĚR A HODNOCENÍ PROJEKTOVÝCH A NADPROJEKTOVÝCH UDÁLOSTÍ A RIZIK PRO JADERNÉ ELEKTRÁRNY Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost VÝBĚR A HODNOCENÍ PROJEKTOVÝCH A NADPROJEKTOVÝCH UDÁLOSTÍ A RIZIK PRO JADERNÉ ELEKTRÁRNY bezpečnostní návod JB-1.7 SÚJB Prosinec 2010 Jaderná bezpečnost

Více

Ocelov{ n{stavba (horní blok) jaderného reaktoru

Ocelov{ n{stavba (horní blok) jaderného reaktoru Anotace Učební materiál EU V2 1/F17 je určen k výkladu učiva jaderný reaktor fyzika 9. ročník. UM se váže k výstupu: žák vysvětlí princip jaderného reaktoru. Jaderný reaktor Jaderný reaktor je zařízení,

Více

Základní charakteristika

Základní charakteristika Základní charakteristika Plynové kogenerační jednotky (KGJ) značky ADW jsou modulové stavebnicové systémy určené k zástavbě do strojoven, určené k trvalé výrobě elektřiny a tepla. Jako palivo je standardně

Více

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Jaderná energie je energie, která existuje

Více

příloha 1 Popisy JE Dukovany a JE Temelín a soupis provedených bezpečnostních zlepšení

příloha 1 Popisy JE Dukovany a JE Temelín a soupis provedených bezpečnostních zlepšení příloha 1 Popisy JE Dukovany a JE Temelín a soupis provedených bezpečnostních zlepšení 1. Jaderná elektrárna Dukovany 1.1 Hlavní komponenty PRIMÁRNÍ OKRUH 1 - Reaktor 2 - Parogenerátor 3 - Kompenzátor

Více

Chlazení kapalin. řada WDC. www.jdk.cz. CT125_CZ WDC (Rev.04-11)

Chlazení kapalin. řada WDC. www.jdk.cz. CT125_CZ WDC (Rev.04-11) Chlazení kapalin řada WDC www.jdk.cz CT_CZ WDC (Rev.0-) Technický popis WDC-S1K je řada kompaktních průtokových chladičů kapalin (chillerů) s nerezovým deskovým výměníkem. Jednotka je vhodná pro umístění

Více

Chlazení kapalin. řada WDE. www.jdk.cz. CT120_CZ WDE (Rev.04-11)

Chlazení kapalin. řada WDE. www.jdk.cz. CT120_CZ WDE (Rev.04-11) Chlazení kapalin řada WDE www.jdk.cz CT120_CZ WDE (Rev.04-11) Technický popis WDE-S1K je řada kompaktních chladičů kapalin (chillerů) s nerezovým deskovým výparníkem a se zabudovanou akumulační nádobou

Více

Služby a činnosti společnosti se zaměřují na realizaci vyšších dodávek v oborech:

Služby a činnosti společnosti se zaměřují na realizaci vyšších dodávek v oborech: Společnost ENERGOCHEM a. s. je mladá, dynamicky se rozvíjející společnost, která je součástí skupiny SAFICHEM GROUP. Navazuje na dlouholeté zkušenosti a odbornost společností ve skupině. Služby a činnosti

Více

Technologie výroby elektrárnách. Základní schémata výroby

Technologie výroby elektrárnách. Základní schémata výroby Technologie výroby elektrárnách Základní schémata výroby Kotle pro výroby elektřiny Získávání tepelné energie chemickou reakcí fosilních paliv: C + O CO + 33910kJ / kg H + O H 0 + 10580kJ / kg S O SO 10470kJ

Více

Energetické služby se zárukou

Energetické služby se zárukou Energetické služby se zárukou BANKA BUSINESS CENTRUM Poskytovatel komplexních energetických služeb a spolehlivý dodavatel elektřiny Skupina Enel 40 98 1,9 61 73 42 zemí GW milionu milionu tisíc % na ctyrech

Více