BULLETIN. MIR.1200 projekt pro Temelín 3, 4. Konsorcium MIR Projekt MIR.1200 (AES-2006) Jaderné zařízení na výrobu páry (NSSS) Z OBSAHU:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BULLETIN. MIR.1200 projekt pro Temelín 3, 4. Konsorcium MIR.1200. Projekt MIR.1200 (AES-2006) Jaderné zařízení na výrobu páry (NSSS) Z OBSAHU:"

Transkript

1 BULLETIN MIR.1200 projekt pro Temelín 3, 4 Konsorcium MIR.1200 Mezinárodní česko-ruské sdružení Konsorcium MIR.1200, složené ze společností ŠKODA JS a. s., Atomstroyexportu a OKB Gidropress, bylo založeno v říjnu Jeho posláním je zpracování konkurenceschopné nabídky na dostavbu 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Temelín. Předmětem projektu dostavby jaderné elektrárny je design (projektové řešení), dokumentace, inženýring, výroba zařízení, dodávka, výstavba, montáž, zkoušky a uvedení do provozu dvou kompletních bloků jaderné elektrárny formou EPC dodávky na klíč, včetně palivových souborů. Projekt MIR.1200 (AES-2006) Projekt spolupráce MIR.1200 je založený na projektu jaderného energobloku AES-2006, generace III+, zpracovaného petrohradským Atomenergoprojektem a OKB Gidropress. Projekt energobloku je výsledkem vývoje technologie s tlakovodními reaktory typu VVER. Reaktor projektu MIR.1200 je evoluční vývoj designu VVER s přímou vazbou na referenční JE, které jsou aktuálně ve výstavbě v Ruské federaci (Leningradská JE-2 (2 VVER- 1200/491), výstavba 1. bloku zahájena v červnu 2008, komerční provoz plánován od ) a Baltická JE (2 VVER-1200/491), výstavba 1. bloku zahájena 2011, komerční provoz 2016, plánované zahájení výstavby 2. bloku 2014, komerční provoz 2018). Projekt MIR.1200 vychází z osvědčených řešení se zvýšenou bezpečností, aktuálně je nabízen k realizaci v České republice, Maďarsku, Turecku, Vietnamu a Jordánsku. Projekt MIR.1200 odpovídá doporučením EUR, mezinárodním standardům a doporučením MAAE. Jaderné zařízení na výrobu páry (NSSS) Technologické schéma primárního okruhu (reaktorového zařízení) zahrnuje následující komponenty: reaktor horizontální parogenerátory typu PVG-1000MKP Primary circuit primární okruh, Containment ochranná obálka, Passive system of heat removal nádrž systému pasivního chlazení, Presurizer kompenzátor objemu, Active system of LP boron injection nádrž zásoby s roztokem kyseliny borité, Passive system of HP boron injection nádrže zásoby kyseliny borité vysoké koncentrace, Steam generátor parogenerátor, Secondary circuit sekundární okruh, Low pressure cylinders nízkotlaké díly turbíny, High pressure cylinder vysokotlaký díl turbíny, Degasser odplyňovák. Z OBSAHU: MIR.1200 projekt pro Temelín 3, 4 (J. Zdebor) str. 1 Projekt konsorcia MIR.1200 je velkou příležitostí pro český průmysl a celou českou ekonomiku (M. Fiala, L. Tomíček) str. 5 Oborový katalog zařízení a materiálů očekávané přínosy od jeho zavedení (I. Uvarov) str. 6 Example of Successful Localization Program in Czech Republic (I. Kouklík) str. 8

2 Reaktorové zařízení je napájeno ze systému napájeni normálního provozu a systému havarijního napájení (dieselgenerátorová stanice a akumulátorová stanice). Bezpečnostní systémy Pro předcházení poškození reaktoru nebo omezení následků poruch a pro lokalizaci radioaktivních produktů štěpení při haváriích JE jsou navrženy následující bezpečnostní systémy: Ochranné systémy: systém havarijního odstavení reaktoru systém havarijního chlazení aktivní zóny systém vysokotlakého havarijního vstřikování systém nízkotlakého havarijního vstřikování systém havarijní napájecí vody systém odvodu zbytkového tepla systém bórové regulace čtyři hlavní cirkulační čerpadla typu GCNA-1391 hlavní cirkulační potrubí DU 850 systém kompenzace objemu systém havarijního chlazení aktivní zóny (pasivní část) systém havarijního odvodu plynů Lokalizační systémy: dvojitý kontejnment (ochranná obálka) sprchový systém systém spalování vodíku ve vnitřním kontejnmentu systém čištěni havarijního odvodu paroplynové směsi z kontejnmentu Zabezpečovací systémy: systém spolehlivého zásobování elektrickou energií Základní technické charakteristiky energobloku Název charakteristiky Hodnota 1. Životnost, let: jaderné zařízení na výrobu páry Výkon energobloku, MW: elektrický (hrubý), MWe 1 198* elektrický (čistý), MWe 1 113* tepelný, MWt Teplofi kační výkon bloku, MWt < 300* 5. Koefi cient využití instalovaného výkonu > 90% 6. Spotřeba elektrické energie na vlastní spotřebu (včetně spotřeby na recirkulačni zásobováni vodou 7,0* a potřeb stavby), % 7. Měrná spotřeba tepla (hrubá), kj/kwh 9 932,8* 8. Účinnost energobloku při provozu turbiny v kondenzačním provozním režimu: hrubá čistá 37,4* 34,8* 9. Neplánované automatické odstaveni reaktoru, 1/rok <0,5 10. Doba trvaní plánovaných odstávek (výměna paliva reaktoru, plánované práce, plánované opravy) během sedmi let provozu (doba mezi dvěma velkými opravami s demontáži turbínového zařízení, činí 8 let) maximálně 11. Doba trvaní plánovaných odstávek na údržbu každý osmý rok s demontáží turbinového zařízení maximálně, dny 12. Počet provozního personálu (měrný), pracovníka/ MW 13. Maximální výpočtová hloubka vyhoření paliva, průměrná podle palivového souboru, pro režim stacionárních překládek paliva, MWd/kgU 4 po 16 dnech 2 po 24 dnech, 1 30 dní 40 0, Doba trvání kampaně paliva, roky Perioda výměny paliva, měsíců 12 * Parametry budou upřesněny podle vybrané technologie turbinového ostrova 60 Název charakteristiky 16. Hlavni parametry chladiva: Primární okruh teplota na vstupu do aktivní zóny, C teplota na výstupu z aktivní zóny, C průtok chladivá reaktorem, m 3 /hod tlak na výstupu z reaktoru, MPa Sekundární okruh tlak páry na výstupu z PG, MPa parní výkon PG, t/hod teplota napájecí vody, C vlhkost páry na výstupu z PG, % 17. Celková pravděpodobnost: poškození aktivní zóny převýšeni kritérii mezního ovlivněni okolí při těžkých haváriích celková četnost stavů s těžkým poškozením paliva a narušením hermetičnosti kontejnmentu 18. Dvojitá ochranná obálka reaktorovny Vnější ochranná železobetonová (odolná proti pádu letadla podle požadavků vojenského, nebo velkého civilního) průměr vnitřní, m výšková kóta kupole, m tloušťka (cylindrické části / kupole), m Vnitřní hermetická železobetonová s regulovatelným předpínáním průměr vnitřní, m výšková kóta kupole, m tloušťka (cylindrické části / kupole), m výpočtový přetlak, MPa výpočtová teplota, C 19. Havarijní systém čištění vzduchu meziobálkového prostoru od radioaktivních úniků zajišťuje čištění minimálně: elementární jód, % organický jód, % aerosoly, % Hodnota 298,2 328, ,2 7, <0,2 <5, <2, < ,0 70,2 0,8/0,6 44,0 67,6 1,2/1,0 0, , ,99

3 Principiální technologické schéma energobloku Principiální technologické schéma energobloku znázorňuje základní zařízení primárního a sekundárního okruhu, systémy bezpečnosti a systémy napájení vlastní spotřeby. 11 Legenda k obrázku: 1 Bazén s rozstřikem 2 Čerpadla technické vody důležité 3 Čerpadlo meziokruhu 4 Výměník chlazení bazénu vyhořelého paliva 5 Nízkotlaké čerpadlo havarijního doplňování 6 Vysokotlaké čerpadlo havarijního doplňování 7 Havarijní napájecí čerpadlo 8 Nádrže zásoby kyseliny borité vysoké koncentrace 9 Čerpadlo havarijního přívodu bóru 10 Nádrž zásoby s roztokem kyseliny borité 11 Čerpadlo havarijního přívodu bóru 12 Nádrž zásoby chemických reagentů 13 Čerpadlo přívodu chemických reagentů 14 Čerpadlo sprchovacího systému 15 Filtr 16 Odplyňovák systému doplňování primárního okruhu 17 Čerpadlo systému doplňování primárního okruhu 18 Ventilační komín 19 Čerpadlo organizovaných úniků 20 Nadrž organizovaných úniků 21 Vnější ochranná obálka 22 Parogenerátor 23 Speciální úprava (očistka) vody 24 Dochlazovač 25 Bazén skladování vyhořelého paliva 26 Barbotážní nádrž 27 Regenerační výměník proplachu systému doplňování 28 Reaktor 29 Hlavní cirkulační čerpadlo 30 Lapač taveniny 31 Jímka 32 Nádrž havarijní zásoby alkálii 33 Hlavni blok parních armatur 34 Ochranná obálka 35 Kompenzátor objemu 36 Hydroakumulátory systému zalití zóny 37 Nádrž systému pasivního chlazení 38 Kondenzátor systému pasivního chlazení kontejnmentu 39 Kolektor sprchových systémů 40 Pasivní rekombinátor vodíku 41 VTO (Vysokotlaký okruh) 42 Pomocné napájecí elektrické čerpadlo 43 Odplyňovák 44 Elektrické napáječi čerpadlo 45 Kondenzátory 46 NTO (Nízkotlaký okruh) 47 Kondenzátní čerpadla 1. stupně 48 Kondenzátní čerpadla 2. stupně 49 Bloková úprava vody (BÚK) 50 Chladicí věž 51 Čerpadla cirkulační vody (chladičky) 52 Čerpadlo technické vody 53 Spotřebiče strojovny 54 Rezervní transformátor vlastní spotřeby 55 Transformátor vlastni spotřeby 56 Rozvodny vlastní spotřeby 57 Generátor 58 Nízkotlaký díl turbíny 59 Vysokotlaký díl turbíny systém vloženého okruhu chlazení systém zajištěné technické vody pro důležité spotřebiče Řídící systémy: systém pro start bezpečnostních systémů systém havarijní ochrany reaktoru Součástmi bezpečnostních systémů jsou: havarijní ochrana reaktoru NT havarijní doplňování VT havarijní doplňování havarijní přívod bóru sprchový systém havarijního chlazení AZ, pasivní část

4 odvod zbytkového tepla havarijní odvod plynů havarijní napájecí voda ochrana primárního okruhu a ochrana sekundárního okruhu proti nepovolenému přetlaku skladování bórové vody meziokruh chlazení důležitých spotřebičů technická chladicí voda pro důležité spotřebiče (TVD) hermetické prvky vzduchotechnika zajištění (havarijní) elektrického napájení bezpečnostní řídicí systém Bezpečnostní systémy jsou postaveny na aktivním a pasivním principu. Část systémů plní současně funkce normálního provozu i bezpečnostní funkce. Pasivní bezpečnostní systémy a systémy řízení nadprojektových havárií Kromě bezpečnostních systémů projekt předpokládá speciální technické prostředky určené pro řízení nadprojektových havárií: Systém ochrany primárního okruhu před přetlakem Systém odstraňování vodíku s pasivními rekombinátory Systémy pasivního odvodu tepla SPOT Systém pasivního odvodu tepla parogenerátory SPOT PG Odvod tepla z reaktoru v případě úplné ztráty el. napájení vlastní spotřeby, tzv. black-out, velmi konzervativně se předpokládá, že nejsou k dispozici žádné DGS, SPOT brání přechodu do nadprojektové havárie. Systém pasivního odvodu tepla z ochranné obálky SPOT ZO Dlouhodobé odvádění tepla z ochranné obálky (kontejmentu) při jakýchkoliv haváriích s únikem chladivá včetně režimu black-out, kdy není k dispozici aktivní sprchový systém. Systém nezávislého napájení systémů pro likvidaci nadprojektových havárií Lapač coria a jeho chlazení Umístění v šachtě reaktoru pod tlakovou nádobou reaktoru (TNR); ochrana šachty reaktoru před tepelnými a mechanickými vlivy taveniny AZ (coria); rozředění taveniny obětovaným materiálem snížení specifického vývinu tepla z jednotky objemu; zajištění odvodu tepla z taveniny do chladicí vody; zajištění podkritičnosti taveniny; snížení pronikání vodíku a radionuklidů pod ochrannou obálku. Při řízení havárií nemusí v prvních 30 minutách operátor zasahovat. Veškeré systémy, které jsou součástí řízení vážné projektové havárie, jsou vyprojektovány takovým způsobem, aby umožňovaly udržet bezpečný stav primárního okruhu bez zásahu operátora po dobu prvních 24 hodin. Dvojitá ochranná obálka Vnitřní hermetický plášť válcové konstrukce z předpjatého železobetonu (lana) s polokulovitou kupolí a základovou deskou ze železobetonu chrání proti vnitřním vlivům. Vnitřní povrch hermetického pláště je pokrytý ocelovou vystýlkou. Vnější ochranný plášť válcové konstrukce ze železobetonu - chrání proti vnějším vlivům (pád letadla, zatížení sněhu, zemětřesení, uragány, tornáda, vnější exploze, povodně). Veškeré potrubí a kabeláž, které prochází plášti, je vybaveno speciálními hermetickými průchodkami a oddělovacími armaturami. Skladovací bazén použitého (vyhořelého) paliva Skladovací bazén je umístěn pod ochrannou obálkou, chlazení bazénu je zajištěno při všech projektových podmínkách, včetně projektových a nadprojektových havárií. Další bezpečnostní podmínky založené do projektu Odvod tepla Počáteční rezerva havarijní napájecí vody je vypočítána na 24 hodin. Rezervy vody, které se nacházejí v areálu, umožňují dostatečný přívod vody do parogenerátorů minimálně po dobu 72 hodin. Systémy napájení elektrickou energií Doba nezávislosti elektrárny na vnějších zdrojích elektrického napájení je minimálně 72 hodin (pro všechny pracovní režimy JE), akumulátory, které plní důležité bezpečnostní funkce, jsou schopné pracovat bez dobíjení po dobu dvou hodin za jakýchkoliv projektových podmínek. Radiační bezpečnost obyvatel V případě projektové havárie Radiační následky pro obyvatelstvo nepřevýší meze stanovené pro normální provoz, poloměr hygienického ochranného pásma nepřekročí 0,8 km. V případě těžké havárie Není nutná evakuace obyvatel, kteří bydlí v bezprostřední blízkosti JE, poloměr pásma plánovaných ochranných opatření pro obyvatelstvo je zvětšen na max. 3 km. Závěr Projekt MIR.1200 vychází z inovovaných technologií osvojených v minulosti řadou firem v České a Slovenské republice. Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín byly postaveny podle ruského projektu českými a slovenskými firmami podle stejných principů, jaké dnes nabízí projekt MIR České firmy dnes zajišťují kompletní servis, údržbu a modernizaci všech jaderných bloků v České republice. Se všemi významnými dodavateli ŠKODA JS spolupracuje kontinuálně přes čtyřicet let. Design umožňuje lokalizaci projektu větší než 70 %. Pramen: Zkrácená verze prezentace Ing. Jana Zdebora, CSc., technického ředitele ŠKODA JS a. s., ČVUT Celou prezentaci najdete ZDE.

5 Projekt konsorcia MIR.1200 je velkou příležitostí pro český průmysl a celou českou ekonomiku ŠKODA JS spolu s Atomstroyexportem a Gidropressem, dceřinými podniky skupiny Rosatom, utvořily konsorcium MIR Společně se ucházíme o dostavbu dvou bloků jaderné elektrárny Temelín. Nabízíme projekt VVER-1200, který je výsledkem evolučního vývoje technologie patřící do skupiny tlakovodních reaktorů. Česká Škodovka s touto technologií pracuje již téměř čtyřicet let a dosud vyrobila celkem 24 kompletních reaktorů! Mnoho dalších českých podniků se podílelo na výrobě, montáži a uvádění do provozu, jakož i na servisu těchto zařízení. Konsorcium MIR.1200 je tak nejpřirozenějším partnerem pro místní jaderně strojírenský průmysl a výzkumná pracoviště. Nabízíme elektrárnu, která garantuje splnění všech současných požadavků Miroslav Fiala Leoš Tomíček Česká Škodovka s technologií VVER pracuje již téměř čtyřicet let a dosud vyrobila celkem 24 kompletních reaktorů! Mnoho dalších českých podniků se podílelo na výrobě, montáži a uvádění do provozu, jakož i na servisu těchto zařízení. na bezpečnost. Důležitým faktorem je i skutečnost, že české jaderné bloky v Dukovanech a v Temelíně byly vybudovány na základě velmi podobné technologie. Pro personál by tak byly obsluha i servis nových bloků jaderné elektrárny Temelín podobné. Koncept výrobních součástí jako je reaktor, parogenerátory a turbína zůstane stejný. Prudký rozvoj technologie VVER však přináší vyšší míru spolehlivosti a bezpečnosti jednotlivých komponent, ale i prodloužení jejich životnosti. Rosatom má již dnes za sebou výstavbu bloků s kombinací aktivních a pasivních systémů bezpečnosti, které splňují i ty nejpřísnější post-fukušimské požadavky. Důmyslná technologie chrání reaktor před vnějšími zásahy, zabraňuje úniku radioaktivity v případě hypotetické havárie, odolá pádu velkého dopravního letadla a úspěšně čelí tornádu, zemětřesení, povodním i tsunami. Tyto bezpečnostní systémy jsou dnes standardní součástí všech technologických řešení nabízených skupinou Rosatom. Nejmodernější bezpečnostní systémy již naplno fungují v elektrárně Tianwan Nabídka konsorcia klade důraz na nízkou celkovou cenu dostavby a poskytnutí know-how k výrobě komponent, provozování a servisu elektrárny. petrohradského Atomenergoprojektu (VVER-1200/V-491). Systém pasivního odvodu tepla nabízený konsorciem MIR.1200 řeší dlouhodobý odvod zbytkového tepla z aktivní zóny reaktoru v nepřítomnosti zdrojů napájení. Nabídka konsorcia však má i další nezpochybnitelné přínosy. Klade důraz na nízkou celkovou cenu dostavby a po- Rosatom má za sebou výstavbu bloků s kombinací aktivních a pasivních systémů bezpečnosti, které splňují i ty nejpřísnější post-fukušimské požadavky. v Číně. Čínská elektrárna je vůbec první elektrárnou na světě, kde byl instalován lapač taveniny (koria), který je určen pro mimořádně nepravděpodobnou havárii, při níž by došlo ke ztrátě chladicích schopností primárního okruhu, a mohlo by teoreticky dojít k roztavení paliva a protavení dnem tlakové nádoby. Lapač koria nabízí řešení, aby taveninu bylo možné chladit i vně reaktoru, ale uvnitř kontejnmentu. Výjimečná je ale i velmi praktická a originální kombinace pasivních a aktivních prvků bezpečnosti, které lze nalézt jedině u projektu skytnutí know-how k výrobě komponent, provozování a servisu elektrárny. Využití analogických pracovních postupů a přípravků přinese významné snížení provozních nákladů z hlediska objemu náhradních dílů a nákladů na školení personálu. Zcela zásadním faktorem je i míra zapojení českého průmyslu. České podniky zajistí technický inženýring projektu i velké dodávky. Budou také provádět montáž zařízení, podílet se na spouštění, jakož i na organizaci a realizaci stavebních prací. Na dodávkách některých významných komponent se budou podílet renomované západní společnosti, například turbína bude dodána společným podnikem Alstom a Atomenergomash. Z Ruska bude dodáno pouze takové zařízení, jehož kusová (nesériová) výroba by u nás

6 Zásadním faktorem je míra zapojení českého průmyslu. České podniky zajistí technický inženýring projektu i velké dodávky. Budou provádět montáž zařízení, podílet se na spouštění, na organizaci a realizaci stavebních prací. nebyla efektivní. Nad druhou stranu ale Rosatom poskytne českým dodavatelům technickou pomoc a zajistí autorský dohled. České podniky tak získají všechny znalosti potřebné k tomu, aby poskytly uživateli kvalifikovanou podporu v průběhu celé doby životnosti bloků. Díky přenosu zkušeností se tak rovněž zajistí energetická nezávislost na další desítky let. Většinu komponentů pro elektrárnu dodá český průmysl, čeští odborníci budou elektrárnu provozovat a zajišťovat její údržbu. Projekt nebude závislý na jednom dodavateli jaderného paliva a ani nevytváří závislost na dodavateli technologie, potřebné know-how a know-why přechází do českých rukou. Zkušenosti z provozu JE Dukovany i Temelín ukazují na to, že provozovatel nebyl a není závislý na zahraničních dodávkách. Dostavba 3. a 4. bloku JE Temelín naopak snižuje závislost České republiky na plynu či ropě. Konsorcium nabízí nejvyšší míru lokalizace zakázek, zakázky v hodnotě 125 až 150 miliard korun, více než pracovních míst. i v zahraničí. ŠKODA JS a desítky dalších českých a slovenských podniků mají již vytvořený právní rámec pro úzkou spolupráci se skupinou Rosatom v celosvětovém měřítku. Rusové staví v současnosti 9 jaderných bloků na území Ruské federace a 19 v zahraničí. Celkem plánují do roku 2030 nákup zařízení a služeb pro budované jaderné objekty v hodnotě více než 300 miliard dolarů. Stavba 30 jaderných bloků, což je nejvíce ze všech Projekt nevytváří závislost na dodavateli technologie, potřebné know-how a know-why přechází do českých rukou. uchazečů o dostavbu Temelína, se neobejde bez spolehlivých dodavatelů. Ty skupina Rosatom hledá po celém světě, ale jen v České republice lze díky zkušenostem průmyslu s touto technologií vybudovat dodavatelský řetězec okamžitě a bez rozsáhlých investic do strojního vybavení či vzdělání lidí. Projekt VVER-1200 pro dostavbu 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Temelín tedy skýtá České republice mnoho nesporných a bezkonkurenčních výhod. Nabízí progresivní technologie, kontinuitu, bezpečnost, úspornost, jistotu a perspektivu. Je to nabídka, která je velkou příležitostí pro český průmysl i celou českou ekonomiku. Společný vývoj české a ruské jaderné energetiky nám umožňuje, ve srovnání s konkurenty, nabídnout objektivně nejvyšší míru lokalizace zakázek, a to minimálně 75 %. Podle předběžných analýz by mohly české společnosti získat zakázky v hodnotě 5 až 6 miliard eur, tj. 125 až 150 miliard korun. V ČR by v případě vítězství konsorcia v tendru vzniklo více než pracovních míst. Navíc ze zkušeností s novými ruskými jadernými reaktory každý zaměstnanec, pracující v rámci takového velkého projektu, dává vzniknout dalším 6 až 8 pracovním místům v jiných oblastech, například v oblasti služeb. Lze tedy říct, že celkem v České republice může mít z tohoto projektu práci 60 až 80 tisíc lidí. Výhodou spolupráce je tudíž i skutečnost, že dostavba třetího a čtvrtého bloku temelínské elektrárny nevyžaduje zásadní investice do existující dopravní infrastruktury při přepravě jednotlivých komponent. Velký přínos by znamenala spolupráce konsorcia MIR.1200 pro české podniky Miroslav Fiala, generální ředitel a předseda představenstva ŠKODA JS a. s. Leoš Tomíček, výkonný vice-prezident Rusatom Overseas Oborový katalog zařízení a materiálů očekávané přínosy od jeho zavedení České společnosti prostřednictvím Českého jaderného fóra a Národního strojírenského klastru dostali seznam zařízení, která mohou prostřednictvím elektronického oborového katalogu nabídnout pro jaderné projekty NIAEP Atomstroyexportu. Oborový katalog zařízení a materiálů, vypracováním kterého byla úkolována státní korporací Rosatom Nižegorodská inženýringová společnost Atomenergoprojekt (NIAEP), je jedním ze základních nástrojů při zpracovávání 3D-modelu energetického zařízení. Oborový katalog bude poskytovat přístupným způsobem systematizovanou informaci o výrobcích existujících na trhu výstavby jaderných energobloků. Pro dosažení a udržení si vedoucího postavení na mezinárodním trhu výstavby jaderných energobloků je nezbytné zavádět nové systémy projektování a výstavby a zdokonalovat součinnost mezi jednotlivými účastníky výstavby jaderné elektrárny. Tyto úkoly lze řešit vytvořením Jednotného informačního prostoru (JIP), ve kterém prostřednictvím programového vybavení budou spolupracovat zadavatel, projektant a provozovatel elektrárny. Klíčovou etapou vytváření takového informačního prostoru se stalo vypracování Jednotného oborového katalogu zařízení a materiálů používaných při projektování, výstavbě a provozování jaderné elektrárny (dále Katalog). Díky sestavení Katalogu lze získat aktuální a ověřené informace o současném stavu na trhu zařízení a materiálů pro ja-

7 derné energobloky, o potenciálních dodavatelích a výrobcích, a zajistit si možnost operativního plánování a řízení dodávek zařízení a materiálů v jednotlivých fázích projektování a provozování energobloků v průběhu celé životnosti JE. Katalog je vybudován na bázi programového vybavení Enovia V6 společnosti Dassault Systems. Enovia V6 umožňuje průběžné doladění tak, aby systém lépe odpovídal řešeným úkolům a umožňoval zpracovávat velké objemy dat, což je nezbytné pro rozsah druhů výrobků dodávaných na jaderné elektrárny. Enovia V6 rovněž umožňuje, aby s Katalogem současně pracovalo velké množství uživatelů, kteří k tomu potřebují jen přístup k internetu a vyhledávač ve svém počítači. Pro každé zařízení, které dodavatel zařazuje do Katalogu, se vyplňuje karta zařízení. Na kartě se uvádí základní údaje popisující zařízení a odkazy na příslušnou dokumentaci (výkresy, technické podmínky, 3D model atd.). Údaje na kartě a soupis dokumentace jsou unikátní pro dané konkrétní zařízení, jejich obsah se stanovuje předem s přihlédnutím k informačním potřebám všech účastníků Katalogu. Obecně lze říci, že Katalog obsahuje různorodou informaci o technických parametrech zařízení, jeho ceně, termínech výroby a dodávky, o podmínkách provozu zařízení, o plánovaném servisu a opravách atd. Hlavními účastníky procesu výměny informací v rámci Katalogu jsou: Zadavatel společnost, která zadává výstavbu jaderné elektrárny, stanovuje termíny a vytváří rozpočet výstavby, vyhodnocuje kvalitu zařízení a materiálů využívaných v průběhu provozování objektů; Dodavatelé zařízení a materiálů společnosti dodávající své výrobky určené pro jadernou energetiku a zadávající údaje o výrobcích do Katalogu; Projekční kanceláře a stavební společnosti společnosti, které projektují a staví nové objekty jaderných elektráren a získávají z Katalogu informace o technických parametrech zařízení a o perspektivních dodavatelích; Provozovatel jaderné elektrárny společnost, která provozuje energobloky a získává z Katalogu informaci o provozních charakteristikách instalovaného zařízení; Ověřovatel (akciová společnost NIAEP) společnost, která ověřuje Schéma tvorby oborového katalogu zařízení JE údaje a poskytuje technickou podporu Katalogu. Díky sjednocení všech účastníků Katalogu v Jednotném informačním prostoru, veškeré procesy a pravidla vzájemné součinnosti jsou formalizovány a standardizovány, což značně urychluje komunikaci. Zapojení do Katalogu poskytuje řadu výhod jak výrobcům zařízení a materiálů, tak i společnostem použivatelům. Zákazník získává: aktuální a ověřené informace o trhu zařízení a materiálů, standardizovaný popis dodavatelů zařízení a jejich výrobků, aktuální informace o ceně zařízení a materiálů. Dodavatelská společnost získává: platformu pro šíření informací o svých výrobcích a výkladní skříň pro reklamu nových druhů zařízení, zjednodušení komunikace s projekčními kancelářemi při volbě zařízení pro dodávky v rámci veřejných soutěží, garantovanou účast ve veřejných soutěžích na nákup zařízení a omezení rizik spojených s odchylkami technické dokumentace zařízení od požadavků veřejných soutěží. Projekční kancelář získává: možnost rychlého ohodnocení a výběru zařízení podle standardizovaného popisu, možnost výběru potenciálního dodavatele v rámci veřejné soutěže na nákup zařízení, získaní informace o konání veřejné soutěže, možnost vyloučení chyb ručního zadávání informací v průběhu vyhotovení technické dokumentace a podkladů pro nákup. Provozovatel jaderné elektrárny získává: úplnou elektronickou knihovnu platné technické dokumentace k provozovanému zařízení, což usnadní technický servis a opravy; možnost součinnosti s dodavateli provozovaného zařízení, pokud se jedná o záruky anebo dodávky náhradních dílů. V roce 2011 byla ukončena první etapa zadávání údajů do Katalogu a vznikl základní soupis nomenklaturních pozic zařízení, která se používají v jaderných elektrárnách. Tento soupis zařízení je neustále doplňován. V současné době v Rusku v žádném průmyslovém odvětví zatím neexistuje databáze údajů, která by byla s Katalogem srovnatelná. Komplexní informační podpora zařízení v průběhu celé jeho životnosti ve formátu jednotného katalogu je velkou výhodou pro jadernou energetiku a podmiňuje kvalitativní skok v jejím rozvoji. Vnitřní struktura Katalogu odpovídá zásadám standardu ISO 15926, v němž je definován jednotný mezinárodní formát výměny informací. V budoucnu díky tomu bude možné integrovat Katalog do libovolného informačního prostoru založeného na identických zásadách. I. Uvarov, NIAEP ASE

8 Example of Successful Localization Program in Czech Republic: Current Local Supply Chain Possible Suppliers are influential and system-creative players in Czech Power industry Pressurizer: VITKOVICE PE Steam generators: VÍTKOVICE PE High and Low pressure heat exchangers: VÍTKOVICE PE I&C: I&C Energo ZAT, ENVINET and CHEMCOMEX Pressure vessels: SKODA JS Polar crane: SKODA JS Engineering Labs Electrical systems: I&C Energo Auxiliary prime and secondary systems: KP RIA, KD, partially CHEMCOMEX I&C Lab equipment and tools: ENVINET Valves: Arako, MPOWER Engineering, MODRANY POWER Vent and air conditioning: ZVVZ Enven- Engineering Vent and air conditioning Pumps: SIGMA GROUP Civil Cooling tower: Chladici veze Praha Civil structure: Metrostav PSG Hochtief Local companies will procure 70% of total Temelin-3,4 supplies Czech-Russian Consortium leader for Temelin-3,4 tender is Czech company Skoda JS producer of reactor pressure vessels 54 suppliers targeted as potential suppliers of Rosatom 25 Memorandums of Understanding signed with suppliers 20 suppliers registered in product catalogue 12,170 items were registered Significant effort under way to secure cooperation with further companies Up to now Czech companies have signed contracts for $ 130 mln. with Rosatom ROSATOM supply base in Czech Republic is under development with cca 50% of potential suppliers already involved and prepared for deliveries Localization program for local suppliers State of the Art Ivo Kouklík, Rusatom Overseas, , JAR. Vydává České jaderné fórum, Praha ISSN

Projekt MIR.1200 a aktuální požadavky na bezpečnost jaderných elektráren

Projekt MIR.1200 a aktuální požadavky na bezpečnost jaderných elektráren Projekt MIR.1200 a aktuální požadavky na bezpečnost jaderných elektráren Seminář Temelínský den 10. ledna 2012, ČVUT Praha Prezentuje Ing. Jan Zdebor, CSc. - technický ředitel ŠKODA JS a.s. Prezentace

Více

Projekt MIR.1200. Dostavba 3 a 4 bloku JE Temelín. Konference VVER 2010 Experience and Perspectives 1.-3.11.2010, Praha,

Projekt MIR.1200. Dostavba 3 a 4 bloku JE Temelín. Konference VVER 2010 Experience and Perspectives 1.-3.11.2010, Praha, Projekt MIR.1200 Dostavba 3 a 4 bloku JE Temelín Konference VVER 2010 Experience and Perspectives 1.-3.11.2010, Praha, KONSORCIUM MIR.1200 Dne 14.10.2009 založeno mezinárodní česko-ruské sdružení - Konsorcium

Více

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku.

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku. MIR-1200 Modernized International Reactor Projekt nejen pro energetiku. Milan Kohout, člen představenstva a obchodní ředitel ŠKODA JS a.s. IVD ČR a jeden z největších jaderných tendrů ve světě Praha, 22.

Více

příloha 2 Stav plnění bezpečnostních doporučení MAAE

příloha 2 Stav plnění bezpečnostních doporučení MAAE příloha 2 Stav plnění bezpečnostních doporučení MAAE Stav řešení bezpečnostních nálezů JE s VVER-440/213 v JE Dukovany Označ. Název bezpečnostních nálezů Kat. Stav G VŠEOBECNÉ PROBLÉMY G01 Klasifikace

Více

Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje

Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje Lenka Heraltová Katedra jaderných reaktorů Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze 1 Výroba energie v České republice Typy zdrojů elektrické energie

Více

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková JADERNÁ ENERGIE Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce; chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ

23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ ŠKODA JS v r.2005 1 ŠKODA HOLDING a.s. Struktura společnosti 23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ Jedna z největších ruských strojírenských společností Tržby

Více

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Mezinárodní konference CAN SLOVAKIA SECURE ENERGY SUPPLY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT WITHOUT NUCLEAR? 5.- 6.května 2004 Bratislava 1 Struktura společnosti

Více

Jaderná elektrárna. Osnova předmětu. Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení

Jaderná elektrárna. Osnova předmětu. Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení Osnova předmětu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Úvod Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení Ostatní tepelné elektrárny Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Více

STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI

STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI listopad 2013 Ing. Václav Matys manažer útvaru výstavba klasických elektráren ČEZ, a. s. OSNOVA Komplexní obnova elektrárny Tušimice

Více

Stav zaměstnanců v letech 2008-2010 (stav k 31.1. 2010) 500 31.1.2008 31.1.2009 31.1.2010

Stav zaměstnanců v letech 2008-2010 (stav k 31.1. 2010) 500 31.1.2008 31.1.2009 31.1.2010 Fakta a čísla Společnost ŠKODA JS se již více než padesát let zabývá inženýringem a dodávkami pro jadernou energetiku. Škoda byla založena roku 1859, do roku 1956 spadají počátky jejích aktivit v jaderné

Více

ZVVZ-Enven Engineering

ZVVZ-Enven Engineering ZVVZ-Enven Engineering, a.s., člen ZVVZ Group, je nositelem know-how a pokračovatelem tradičního dodavatele ZVVZ a.s. všech vzduchotechnických zařízení a jeho systémů pro jaderné elektrárny se všemi potřebnými

Více

11.3. 2011, ostrov Honšú Situace na jaderných elektrárnách v regionu postiženém silným zemětřesením následovaným vlnou tsunami

11.3. 2011, ostrov Honšú Situace na jaderných elektrárnách v regionu postiženém silným zemětřesením následovaným vlnou tsunami 11.3. 2011, ostrov Honšú Situace na jaderných elektrárnách v regionu postiženém silným zemětřesením následovaným vlnou tsunami Vznik a vývoj havárie na jaderné elektrárně Fukushima Dai-ichi Silné zemětřesení

Více

Rosatom dostaví maďarskou jadernou elektrárnu Paks. Technologie VVER bezpečnostní a technické aspekty

Rosatom dostaví maďarskou jadernou elektrárnu Paks. Technologie VVER bezpečnostní a technické aspekty Měsíční zpravodaj Konsorcium MIR.1200 l leden 2014 www.mir1200.cz ŽÁDNÁ VYSPĚLÁ ZEMĚ SE NEOBEJDE BEZ ROZVOJE JADERNÉ ENERGETIKY Jaké je role žen v oboru jaderné energetiky? To a ještě více se dozvíte v

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Produkty a zákaznické služby

Produkty a zákaznické služby Produkty a zákaznické služby Dodavatel zařízení a služeb pro energetiku naši lidé / kvalitní produkty / chytrá řešení / vyspělé technologie Doosan Škoda Power součást společnosti Doosan Doosan Škoda Power

Více

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Otázky k zamyšlení: K čemu člověk potřebuje energii, jak a kde ji pro své potřeby vytváří? Nedostatek energie; kdy, jak

Více

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Jaderná energie je energie, která existuje

Více

Měsíční zpravodaj Konsorcium MIR.1200 l leden 2013

Měsíční zpravodaj Konsorcium MIR.1200 l leden 2013 Měsíční zpravodaj Konsorcium MIR.1200 l leden 2013 www.mir1200.cz Reaktor VVER-1200 nabízí prověřená bezpečnostní řešení František Hezoučký porovnává výhody technologie MIR.1200 s reaktorem AP1000 firmy

Více

V Londýně proběhl seminář o technologii VVER. VVER 2013: Zkušenosti a perspektivy po Fukušimě

V Londýně proběhl seminář o technologii VVER. VVER 2013: Zkušenosti a perspektivy po Fukušimě Měsíční zpravodaj Konsorcium MIR.1200 l listopad 2013 www.mir1200.cz ŠKODA JS MODERNIZUJE BELGICKÝ REAKTOR ŠKODA JS vyhrála v tendru na dodávku vnitřních komponent pro belgický výzkumný reaktor BR2. Vyrobí

Více

Nový jaderný blok v Čechách

Nový jaderný blok v Čechách Strojírenství Ostrava 2011 Česká republika- země špičkových jaderných technologií Nový jaderný blok v Čechách Těšení, příleţitosti, rizika Aleš John UJV Řeţ 22.4.2011 1 O čem bude řeč Poznámky ke slovu

Více

Energetické sluţby se zárukou a Energy Performance Contracting Ing. Jaroslav MAROUŠEK, CSc. SEVEn Energy, s.r.o.

Energetické sluţby se zárukou a Energy Performance Contracting Ing. Jaroslav MAROUŠEK, CSc. SEVEn Energy, s.r.o. Energetické sluţby se zárukou a Energy Performance Contracting Ing. Jaroslav MAROUŠEK, CSc. SEVEn Energy, s.r.o. Seminář BID, hotel Duo, Praha, 20. října 2011 1 Energetické sluţby: Zaručené úspory a metoda

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Charakteristika metody Energy Performance Contracting

Charakteristika metody Energy Performance Contracting Charakteristika metody Energy Performance Contracting Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a specializovaným dodavatelem zaměřený na zvyšování energetické efektivnosti

Více

24 OPTIMALIZACE PRACÍ NA OBNOVĚ ELEKTRIZAČNÍCH SÍTÍ PŘI NADPROJEKTOVÉ HAVÁRII V EDU

24 OPTIMALIZACE PRACÍ NA OBNOVĚ ELEKTRIZAČNÍCH SÍTÍ PŘI NADPROJEKTOVÉ HAVÁRII V EDU 24 OPTIMALIZACE PRACÍ NA OBNOVĚ ELEKTRIZAČNÍCH SÍTÍ PŘI NADPROJEKTOVÉ HAVÁRII V EDU Michal Ptáček Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Katedra elektroenergetiky

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman Energetické využití odpadů Ing. Michal Jirman KOGENERAČNÍ BLOKY A SPALOVÁNÍ ODPADŮ Propojení problematiky odpadů, ekologie a energetiky Pozitivní dopady na zlepšení životního prostředí Efektivní výroba

Více

VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘESNÁ KLIMATIZACE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY INŽENÝRING VZDUCHOTECHNIKY A KLIMATIZACE PROJEKČNÍ SLUŽBY AUTORSKÝ DOZOR STAVEB ŘÍDICÍ SYSTÉMY

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Profil společnosti ENESA a.s. Společnost ENESA byla založena v srpnu 2005 Hlavním předmětem naší práce je vyvíjet a realizovat projekty

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Strana 4772 Sbírka zákonů č.349 / 2010 349 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Využití separačního parogenerátoru v čistých technologiích

Využití separačního parogenerátoru v čistých technologiích Využití separačního parogenerátoru v čistých technologiích Ing. Jan Koloničný, Ph.D., Ing. David Kupka Abstrakt Při spalování uhlovodíkových paliv v bezemisních parních cyklech, tzv. čistých technologiích,

Více

Decommissioning. Marie Dufková

Decommissioning. Marie Dufková Decommissioning Marie Dufková Stěhování tlakové nádoby do elektrárny Civaux Veze se nová. Ale: Jak bezpečně a levně zlikvidovat takto veliký výrobek po použití? 2 Vyřazování jaderných zařízení z provozu

Více

PROJEKTOVÁNÍ A KONSTRUKCE OCELOVÝCH STAVEB

PROJEKTOVÁNÍ A KONSTRUKCE OCELOVÝCH STAVEB Prezentace společnosti Technická kancelář pro projektování, výpočty a konstrukci energetických zařízení PROJEKTOVÁNÍ A KONSTRUKCE OCELOVÝCH STAVEB 2013 Činnost Projekční a konstrukční činnost v oblasti

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 503 Digitální učební materiál Autor: Mgr. Pavel Kleibl Datum: 21. 3. 2012 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Téma:

Více

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a EPC Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a specializovaným dodavatelem, tj. firmou energetických služeb (ESCO Energy Services Company), zaměřený na zvyšování energetické

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení Silní v době krize investují a v současné době je vhodná doba na to, aby se firma věnovala optimalizaci vnitřních procesů a činností s cílem posílit

Více

List 1/6 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.19 Plynová zařízení Novelizováno: 2010-12-21. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh.

List 1/6 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.19 Plynová zařízení Novelizováno: 2010-12-21. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kolda VSB VS 6 Technické podmínky pro vybavení plynových spotřebičů. Obsah: 1 Úvodní ustanovení... 3 2 Připojování plynových spotřebičů... 3 3 Základní technické

Více

Unikátní mobilní aplikace Rusatom Overseas

Unikátní mobilní aplikace Rusatom Overseas Měsíční zpravodaj Konsorcium MIR.1200 l říjen 2013 www.mir1200.cz ATOMEX-EVROPA 2013 Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně proběhlo fórum dodavatelů pro jaderný průmysl Atomex-Evropa 2013. Rosatom

Více

KONTEJNEROVÉ MIKRO-KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

KONTEJNEROVÉ MIKRO-KOGENERAČNÍ JEDNOTKY KONTEJNEROVÉ MIKRO-KOGENERAČNÍ JEDNOTKY Energie pro budoucnost Brno 8/10/2013 1/14 Michal Schrimpel, Roman Mašika Skupina ČKD GROUP je společenství inženýrských a výrobních firem podnikajících v segmentech:

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí. Ivo Slavotínek

Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí. Ivo Slavotínek Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí Ivo Slavotínek Modernizace energetického hospodářství Národního divadla 2 Budovy a zázemí Národního divadla Národní divadlo tvoří 4 nadzemní

Více

Alfa Laval DIABON AllBrands - plate repase heat výměníků exchangers tepla všech značek

Alfa Laval DIABON AllBrands - plate repase heat výměníků exchangers tepla všech značek Smooth Delší životnost Efficiency pro for vaše Tough deskové Environments výměníky tepla Alfa Laval DIABON AllBrands - plate repase heat výměníků exchangers tepla všech značek Delší životnost pro vaše

Více

Schiedel UNI ADVANCED. Schiedel STABIL. Proč komín SCHIEDEL? - INOVOVANÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM - KOMÍNOVÝ SYSTÉM DOSTUPNÝ PRO KAŽDÉHO

Schiedel UNI ADVANCED. Schiedel STABIL. Proč komín SCHIEDEL? - INOVOVANÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM - KOMÍNOVÝ SYSTÉM DOSTUPNÝ PRO KAŽDÉHO .2. :53 Page 2 ZÁRUKA 3 x LET (při vyhoření, při působení vlhkosti, proti korozi) Komínový systém Schiedel ABSOLUT Zatřídění komínových vložek EN 57-1 A1N1 D1P1; EN 57-2 A3N1 D4P1 WA vložky (cm) Šachta

Více

PROSUN PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

Možnost financování prostřednictvím metody EPC. na úspory energie

Možnost financování prostřednictvím metody EPC. na úspory energie Možnost financování prostřednictvím metody EPC ve financování komunálních projektů na úspory energie Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Pakt starostů a primátorů -příležitost

Více

PROJEKT SUSEN, UDRŽITELNÁ ENERGETIKA. Marek Mikloš Centrum výzkumu Řež, s.r.o., Hlavní 130, 250 68 Řež marek.miklos@cvrez.cz

PROJEKT SUSEN, UDRŽITELNÁ ENERGETIKA. Marek Mikloš Centrum výzkumu Řež, s.r.o., Hlavní 130, 250 68 Řež marek.miklos@cvrez.cz PROJEKT SUSEN, UDRŽITELNÁ ENERGETIKA Marek Mikloš Centrum výzkumu Řež, s.r.o., Hlavní 130, 250 68 Řež marek.miklos@cvrez.cz ABSTRAKT Centrum výzkumu Řež, s.r.o., dceřiná společnost ÚJV Řež, a.s., společně

Více

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 1. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 1. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6 Elektrárny A1M15ENY přednáška č. 1 Jan Špetlík spetlij@fel.cvut.cz v předmětu emailu ENY Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6 Dělení a provoz výroben elektrické

Více

Profil společnosti. Kompresorová technika Průmyslové chlazení Rozvody technických plynů Dodávky pro zdravotnictví

Profil společnosti. Kompresorová technika Průmyslové chlazení Rozvody technických plynů Dodávky pro zdravotnictví Profil společnosti Kompresorová technika Průmyslové chlazení Rozvody technických plynů Dodávky pro zdravotnictví Společně najdeme řešení Let s find solution together O společnosti Společnost BSJ group

Více

CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ

CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ CENOVÉ PODMÍNKY 2012/ II. CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ OBSAH I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU... 2 CENÍKU... 2 11. Členění... 2... 2 13. Náplň položek... 2 2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

PROENERGY KONTEJNEROVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. Modelová řada ProGAS 90-840. ProSun - alternative energy systems s.r.o.

PROENERGY KONTEJNEROVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. Modelová řada ProGAS 90-840. ProSun - alternative energy systems s.r.o. PROENERGY ProSun - alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie využíváme v oblasti dodávky a instalace plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel,

Více

Kirill Komarov: Se spoluprací s českými partnery jsme velice spokojeni. Česká cesta dostavby Temelína. s Konsorciem MIR.1200

Kirill Komarov: Se spoluprací s českými partnery jsme velice spokojeni. Česká cesta dostavby Temelína. s Konsorciem MIR.1200 Měsíční zpravodaj Konsorcium MIR.1200 l duben 2013 www.mir1200.cz Česká cesta dostavby Temelína s Konsorciem MIR.1200 Lokalizace českého průmyslu při dostavbě JE Temelín byla hlavním předmětem jednání

Více

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY OERLIKON- NOVINKY.

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY OERLIKON- NOVINKY. PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY OERLIKON- NOVINKY. Ing.Jan Veverka,OMNITECH spol. s r.o. Ing.Schlixbier Air Liquide Welding Cz spol. s r.o. 1.1.Nová generace bezešvých trubičkových drátů a nerezových elektrod pro svařování

Více

Konsorcium MIR.1200 představilo Nuclear Power Alliance

Konsorcium MIR.1200 představilo Nuclear Power Alliance Měsíční zpravodaj Konsorcium MIR.1200 l červen 2013 www.mir1200.cz Představujeme partnera: ÚJV Řež, a. s. ÚJV Řež je přední českou vědecko-výzkumnou a inženýrskou společností se zaměřením na využití jaderných

Více

Profesionalita a spolehlivost

Profesionalita a spolehlivost Profesionalita a spolehlivost Švédská společnost Swegon působící v oblasti vzduchotechniky je synonymem kvality, technické dovednosti a energetické úspory. Swegon je jedním z předních evropských výrobců

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

21.4.2015. Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách

21.4.2015. Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách 21.4.2015 Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách 2 SÍDLA SPOLEČNOSTÍ 3 SCHÉMA KOTELNY NA UHELNÝ PRACH sklad paliva a dávkování parní

Více

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE Společnost S. U. P. spol. s r. o. je výhradním distributorem mobilních vysokotlakých zařízení dánského výrobce Aquila pro Českou a Slovenskou republiku. Tyto speciální stroje

Více

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Zehnder vše pro komfortní, zdravé a energeticky úsporné vnitřní klima Vytápění, chlazení,

Více

Vícepalivový tepelný zdroj

Vícepalivový tepelný zdroj Vícepalivový tepelný zdroj s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla z biomasy systémem ORC v Třebíči Historie projektu vícepalivového tepelného zdroje s kombinovanou výrobou el. energie a tepla

Více

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách.

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách. Leonardo da Vinci Projekt Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie Dodavatel energie Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie 1 Obsah

Více

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky Konstrukce elektronických zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Ostrava - město tradiční průmyslové produkce - třetí největší český výrobce v oboru dopravních zařízení - tradice v oblasti vývoje a výroby

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ e-mail: teplozlin@volny.cz www.teplozlin.cz CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ CZT ve Zlíně má dlouholetou tradici. Zdroj tepla původně jako energetický zdroj Baťových závodů, dnes Alpiq Generation (CZ)

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

... 10) K čemu se tyto tyče používají?... 11) Zakresli do obrázku (uveden níže) kontejnment. 12) Vyjmenuj tři vlastnosti kontejnmentu.

... 10) K čemu se tyto tyče používají?... 11) Zakresli do obrázku (uveden níže) kontejnment. 12) Vyjmenuj tři vlastnosti kontejnmentu. Exkurze pro 1. ročníky Elektrárna a meteorologická stanice Temelín Termíny konání: 3. září 2014 6. A 4. září 2014 2. B 5. září 2014 2. C Označení jednotlivých tříd odpovídá školnímu roku 2014/2015. Cíle

Více

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč Teplárna Karviná TKV Významný producent tepla a elektrické energie v Moravskoslezském kraji Celkový tepelný výkon 248 MW Celkový

Více

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y HISTORIE Historie společnosti 1993 - založena společnost s ručením omezeným 1999 - TENZA transformována na akciovou společnost 2000 zavedení systému managementu

Více

BULLETIN. Platforma 3DEXPERIENCE společnosti Dassault Systèmes inovativní projektování, které pomůže postavit Temelín

BULLETIN. Platforma 3DEXPERIENCE společnosti Dassault Systèmes inovativní projektování, které pomůže postavit Temelín BULLETIN 2 2013 Platforma 3DEXPERIENCE společnosti Dassault Systèmes inovativní projektování, které pomůže postavit Temelín Dceřiná společnost ruské státní korporace Rosatom JSC NIAEP a společnost Dassault

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Tepelná čerpadla MATOUŠ FOREJTEK 1.S

Tepelná čerpadla MATOUŠ FOREJTEK 1.S Tepelná čerpadla MATOUŠ FOREJTEK 1.S Úvod Stroj který čerpá teplo z jednoho místa na druhé pomocí vnější práce. Princip tepelného čerpadla je znám už velmi dlouho. Tato technologie je v mnoha zařízeních.

Více

C-Energy Bohemia s.r.o.

C-Energy Bohemia s.r.o. C-Energy Bohemia s.r.o. Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí Ing. Libor Doležal, GŘ Duben 2015 Obsah C-Energy Bohemia - představení Historie teplárny v Plané nad Lužnicí Projekt Ekologizace

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy a příklady Úvod do problematiky jedinečnost metody EPC Ing. Vladimír Sochor

Více

UCHAZEČ. VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE: V LITOMĚŘICÍCH 0280a-f/2008/Vys 19. května 2008

UCHAZEČ. VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE: V LITOMĚŘICÍCH 0280a-f/2008/Vys 19. května 2008 telefon :+420 416 723 375 fax :+420 416 73 56 19 E-MAIL : lvysoudil@nemocnice-lt.cz DIČ : CZ 00 830 488 IČO : 00 830 488 bank.spojení : KB Litoměřice číslo účtu : 24 734-471/0100 www stránky : www.nemocnice-lt.cz

Více

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku ČEZ, a. s. IČ 45274649 Vnitř ní informace ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku Skupina ČEZ a společnost Continental Wind Partners LLC včera večer uzavřely prodej projektu výstavby sousedících

Více

enia úspor v podnikoch rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Energetický audit - príklady Michal Židek VŠB - TU Ostrava - 1 -

enia úspor v podnikoch rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Energetický audit - príklady Michal Židek VŠB - TU Ostrava - 1 - Energetický audit - príklady riešenia enia úspor v podnikoch 10. medzinárodn rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Michal Židek VŠB - TU Ostrava VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM - 1 - OSNOVA 1.

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

ZDROJE A PŘEMĚNY. JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze

ZDROJE A PŘEMĚNY. JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze ZDROJE A PŘEMĚNY ENERGIE JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze Formy energie Energie rozdělení podle působící síly omechanická energie Kinetická (Pohybová) Potenciální

Více

WolfAkademie: Nabídka seminářů z oblasti vytápění, větrání a klimatizace

WolfAkademie: Nabídka seminářů z oblasti vytápění, větrání a klimatizace WolfAkademie: Nabídka seminářů z oblasti vytápění, větrání a klimatizace Od odborníků. Pro odborníky. WolfAkademie: zažijte techniku všemi smysly V dnešní době se technický svět mění velmi rychle, produkty

Více

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ vypracoval: Tomáš Hodný SMAD Jičín Olešnice u RK čp. 59 517 36 e-mail: tomas.hodny@unet.cz mobilní tel.: 603 701 199 1. Tepelné čerpadlo Ke své seminární práci jsem si

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_D.2.12 Integrovaná střední škola

Více

www.elvac.eu 21. dubna 2015, Brno Tomáš Gebauer

www.elvac.eu 21. dubna 2015, Brno Tomáš Gebauer 21. dubna 2015, Brno Tomáš Gebauer O společnosti Kdo jsme? Jsme součástí největší české inženýrské skupiny sdružené pod křídly VAE CONTROLS Group, a.s. Poskytujeme obchodně-technické a inženýrskododavatelské

Více

OBECNÁ NABÍDKA. Realizace energetických úspor ve spolupráci s BASE-ING. GmbH. Jindřich Ertner jednatel ENEUS s.r.o. Červenec 2010

OBECNÁ NABÍDKA. Realizace energetických úspor ve spolupráci s BASE-ING. GmbH. Jindřich Ertner jednatel ENEUS s.r.o. Červenec 2010 OBECNÁ NABÍDKA Realizace energetických úspor ve spolupráci s BASE-ING. GmbH Jindřich Ertner jednatel ENEUS s.r.o. Červenec 2010 Shrnutí Současná situace Základem pro váš efektivní provoz je topení, klimatizace,

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE SPLIT SET 1 Objednatel: Petr Novák

Více

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO TEPELNÁ ČERPADLA ekonomika provozu a dimenzování Jiří Čaloun, DiS Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

EPC jako ověřená cesta k úsporám

EPC jako ověřená cesta k úsporám EPC jako ověřená cesta k úsporám Energy Performance Contracting v objektech Pardubického kraje Ing. Radim Kohoutek, ředitel útvaru energetických služeb 1 Obsah: Co víme o budovách Co je to EPC Princip

Více