Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál"

Transkript

1 OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. Označení a název ČOS , 1. vydání Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál 2. Oprava č. 1 Část č. 1 (velikost písma v souladu s textovou částí ČOS) Původní verze strana 1 až 6 viz Příloha Nová verze strana 1 až 6 viz Příloha Část č. 2 Původní verze strana 10 ZAVEDENÍ DOHODY 9. Tato standardizační dohoda je zavedena, pokud byly vydány nezbytné předpisy a nařízení k zajištění splnění obsahu této dohody. Nová verze strana 10 Odstranění textu Část č. 3 Původní verze strana 7 až 16 Nová verze strana 7 až 20 Představuje opravu označení kapitol podle obsahu (viz část 1) a formální úpravy ČOS v souladu s platnými Metodickými pokyny STAND 02 (oprava záhlaví, vložení stránky s označením Přílohy, označení příloh, obrázků, změna typu písma poznámek, oprava poslední strany)

2 Původní verze: Příloha k Opravě ČOS , 1. vydání ČOS ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZPŮSOBY POUŽÍVÁNÍ A MANIPULACE S KONTEJNERY PRO VOJENSKÝ MATERIÁL Praha 2

3 (VOLNÁ STRANA)

4 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD leden 2002 ZPŮSOBY POUŽÍVÁNÍ A MANIPULACE S KONTEJNERY PRO VOJENSKÝ MATERIÁL Základem pro tvorbu tohoto standardu byly následující originály dokumentů : STANAG 2926 MH Procedures for the Use and Handling of Freight Containers for Military Supplies Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál Autorská práva náleží Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Praha

5 Obsah Strana 1 Předmět standardu Nahrazení předchozích standardů (norem) Související citované dokumenty. 4 4 Vypracování standardu Překlad STANAG Příloha A ke STANAG Příloha B ke STANAG Předmět standardu Předmětem standardu je překlad 2. vydání STANAG STANAG 2926 stanovuje postup pro výběr kontejnerů pro přepravu, zásady pro manipulaci s kontejnery, obsah kontrolních prohlídek kontejnerů a zásady pro ložení materiálu do kontejnerů. V přílohách uvádí přehled národních norem pro zrychlení nákladu při kontejnerové přepravě a schémata ložení standardních manipulačních jednotek do kontejneru ISO. Cílem STANAG 2926 je zajistit kompatibilitu a interoperabilitu národních postupů kontejnerizace vojenského materiálu v rámci NATO. 2 Nahrazení předchozích standardů (norem) Tento standard nenahrazuje žádný předchozí standard (normu). 3 Související citované dokumenty Žádné. 4 Vypracování standardu Správce normalizačního oboru: Vojenský technický ústav pozemního vojska Vyškov Zpracovatel: Vojenský technický ústav pozemního vojska Vyškov, Ing. Oldřich Fojtík Schválení ČOS bylo doporučeno MO ČR. Sdělení o nově vydaných normách a jejich změnách jsou uveřejňována ve Věstníku ministerstva obrany a ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 4

6 5 Překlad STANAG 2926 ČOS STANAG 2926 (2. vydání) VojN/Poz.síly/Vzd.síly Standardizační dohoda NATO (STANAG) ZPŮSOBY POUŽÍVÁNÍ A MANIPULACE S KONTEJNERY PRO VOJENSKÝ MATERIÁL Přílohy: A. Národní normy pro zrychlení nákladů při přepravě B. Kontejnery ISO Související dokumenty: STANAG 2828 MH - Military Pallets, Packages and Containers Vojenské palety, svazky a kontejnery STANAG 2829 MH - Materials Handling Equipment Zařízení pro manipulaci s materiálem ISO 668 *) - Series 1 Freight Containers Classification, Dimensions and Ratings Kontejnery řady 1 Třídění, rozměry a nosnosti ISO 830 **) - Freight Containers - Terminology Kontejnery Slovník AAP-6 - NATO Glossary of Terms and Definitions Slovník pojmů a definic NATO AAP Materials Handling Glossary of Terms and Definitions Slovník pojmů a definic z oblasti manipulace s materiálem CÍL 1. Cílem této dohody je zajištění kompatibility a interoperability národních způsobů kontejnerizace ISO, které se týkají vojenského materiálu. Poznámka zpracovatele: *) Norma je v ČR zavedena v ČSN ISO 668+Amd. 1 ( ) **) Norma je v ČR zavedena v ČSN ISO 830 ( ) 5

7 DOHODA 2. Zúčastněné státy souhlasí s přijetím technologií pro kontejnerizaci vojenského materiálu, uvedených v této dohodě. Ustanovení této dohody nebudou vykládána tak, aby opravňovala jakýkoli kompromis v bezpečnostních normách. DEFINICE 3. Pro účely této dohody jsou používány následující definice: a. Nakládka. Umísťování nákladu a prostředků na upevnění a prokládání materiálu (jsou-li požadovány) do ISO kontejneru (AAP-24). b. Vykládka. Vyjmutí nákladu a prostředků na upevnění a prokládání materiálu z kontejneru (AAP-24). c. Schéma ložení. Takový návrh plnění a proložení nákladu v kontejneru, kterým se dosáhne správného rozložení hmotnosti nákladu, optimálního využití nosnosti a objemové kapacity kontejneru a zajistí nezbytné upevnění materiálu k ochraně nákladu a kontejneru (AAP-24). d. Systém pro mechanické upevnění nákladu. Opakovaně použitelný systém pro upevnění nákladu v ISO kontejnerech nebo na logistických vozidlech (AAP-24). e. Rozepření. Upevňování nákladu proti vertikálnímu pohybu nahoru (AAP-24). VŠEOBECNĚ 4. Tato dohoda je určena pro doplnění národních zásad v případě, že je nutné zabezpečit interoperabilitu mezi členskými státy NATO. 5. V rámci této dohody jsou rozměry uvedeny v "mm" a "palcích (in)", hmotnosti v "kg" a "librách (lb)". Tyto rozměry a hmotnosti jsou považovány za shodné a nemusí být přesně ekvivalentní. PODROBNOSTI DOHODY 6. Výběr kontejnerů a. Obecně. Výběr kontejnerů odesílatelem musí být založen na faktorech, které zahrnují (ale neomezují se jen na ně) následující prvky: (1) fyzikální charakteristika nákladu; (2) kompatibilita nákladu; (3) místo určení nákladu a schopnosti příjemce v místě určení; 6

8 Nová verze: ČOS vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZPŮSOBY POUŽÍVÁNÍ A MANIPULACE S KONTEJNERY PRO VOJENSKÝ MATERIÁL 7

9 1. vydání Oprava 1 (VOLNÁ STRANA) 8

10 1. vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZPŮSOBY POUŽÍVÁNÍ A MANIPULACE S KONTEJNERY PRO VOJENSKÝ MATERIÁL Základem pro tvorbu tohoto standardu byly originály následujících dokumentů: STANAG 2926, Ed. 2 Procedures for the Use and Handling of Freight Containers for Military Supplies Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Praha

11 1. vydání Oprava 1 OBSAH Strana 1 Předmět standardu Nahrazení standardů (norem) Souvisící citované dokumenty Zpracovatel ČOS Definice Všeobecně Podrobnosti Výběr kontejnerů Manipulace s kontejnery Nakládka kontejnerů Přílohy Příloha A Národní normy pro zrychlení nákladu při přepravě Příloha B ISO kontejner 14 10

12 1. vydání Oprava 1 1 Předmět standardu ČOS , 1. vydání zavádí STANAG 2926, Ed. 2. STANAG 2926 stanovuje postup pro výběr kontejnerů pro přepravu, zásady pro manipulaci s kontejnery, obsah kontrolních prohlídek kontejnerů a zásady pro ložení materiálu do kontejnerů. V přílohách uvádí přehled národních norem pro zrychlení nákladu při kontejnerové přepravě a schémata ložení standardních manipulačních jednotek do kontejneru ISO. Cílem STANAG 2926 je zajistit kompatibilitu a interoperabilitu národních postupů kontejnerizace vojenského materiálu v rámci NATO. 2 Nahrazení standardů (norem) Tento standard nenahrazuje žádný předchozí standard (normu). 3 Souvisící citované dokumenty STANAG STANAG ISO ISO AAP-6 AAP Military Pallets, Packages and Containers Vojenské palety, svazky a kontejnery - Materials Handling Equipment Zařízení pro manipulaci s materiálem - Series 1 Freight Containers Classification, Dimensions and Ratings Kontejnery řady 1 Třídění, rozměry a nosnosti - Freight Containers - Terminology Kontejnery Slovník - NATO Glossary of Terms and Definitions Slovník pojmů a definic NATO - Materials Handling Glossary of Terms and Definitions Slovník pojmů a definic z oblasti manipulace s materiálem 4 Zpracovatel ČOS VOP-026 Šternberk, s.p., divize VTÚPV Vyškov, Ing. Oldřich Fojtík. 1 STANAG je v ČR zaveden ČOS STANAG je v ČR zaveden ČOS Norma je v ČR zavedena v ČSN ISO 668+Amd.1+Amd.2 ( ). 4 Norma je v ČR zavedena v ČSN ISO 830 ( ). 5 Publikace je v ČR zavedena ČOS

13 1. vydání Oprava 1 5 Definice Pro účely tohoto ČOS jsou používány následující definice: Nakládka Vykládka Schéma ložení Systém pro mechanické upevnění nákladu Rozepření Umísťování nákladu a prostředků na upevnění a prokládání materiálu (jsou-li požadovány) do ISO kontejneru (AAP-24). Vyjmutí nákladu a prostředků na upevnění a prokládání materiálu z kontejneru (AAP-24). Takový návrh plnění a proložení nákladu v kontejneru, kterým se dosáhne správného rozložení hmotnosti nákladu, optimálního využití nosnosti a objemové kapacity kontejneru a zajistí nezbytné upevnění materiálu k ochraně nákladu a kontejneru (AAP-24). Opakovaně použitelný systém pro upevnění nákladu v ISO kontejnerech nebo na logistických vozidlech (AAP-24). Upevňování nákladu proti vertikálnímu pohybu nahoru (AAP-24). 6 Všeobecně Tento standard je určen pro doplnění národních zásad v případě, že je nutné zabezpečit interoperabilitu mezi členskými státy NATO. V rámci tohoto standardu jsou rozměry uvedeny v "mm" a "palcích (in)", hmotnosti v "kg" a "librách (lb)". Tyto rozměry a hmotnosti jsou považovány za shodné a nemusí být přesně ekvivalentní. 7 Podrobnosti 7.1 Výběr kontejnerů a. Obecně. Výběr kontejnerů odesílatelem musí být založen na faktorech, které zahrnují (ale neomezují se jen na ně) následující prvky: (1) fyzikální charakteristika nákladu; (2) kompatibilita nákladu; (3) místo určení nákladu a schopnosti příjemce v místě určení;

DEFINICE TLAKŮ A JEJICH VZÁJEMNÝ VZTAH PŘI KONSTRUOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ HLAVNÍ DĚL, MINOMETŮ A MUNICE

DEFINICE TLAKŮ A JEJICH VZÁJEMNÝ VZTAH PŘI KONSTRUOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ HLAVNÍ DĚL, MINOMETŮ A MUNICE ČOS 050. vydání Oprava ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS DEFINICE TLAKŮ A JEJICH VZÁJEMNÝ VZTAH PŘI KONSTRUOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ HLAVNÍ DĚL, MINOMETŮ A MUNICE Praha ČOS 050. vydání Oprava (VOLNÁ STRANA) ČOS 050 Oprava

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 4.4.2011 Úřední věstník Evropské unie L 88/5 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

Více

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Faktory determinující bezpečnost železniční nákladní přepravy Tomáš Vystrčil Bakalářská práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně.

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

01 Oblast působnosti vyhlášky a výjimky OBSAH

01 Oblast působnosti vyhlášky a výjimky OBSAH Revize 1 (10/2008) Skupina DP 01 01 Oblast působnosti vyhlášky a výjimky OBSAH Označení postupu DP 01/01 DP 01/02 DP 01/03 R 1 DP 01/04 Otázka k přijatému doporučenému postupu Vztahuje se povinnost posuzování

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obec Dětenice, Dětenice 141, 507 24 Dětenice zastoupená starostou obce ing. Radomírem Vališkou tel.: 493596007, 725081036, e-mail:detenice@iol.cz, www: http://detenice.wz.cz, IČ:00271471, č.ú. 1163237349/0800

Více

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1

Více

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FS STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Šárka Tichá Ostrava 004 Obsah Předmluva... 6 1. Význam metrologie... 7. Základní pojmy... 7.1 Některé základní pojmy (ČSN

Více

I obory II NRRE 0) ostatní obory článek v impaktovaném časopise 1) 10 až 305 2) článek v prestižním impaktovaném časopise (Nature, Science) 3) 500

I obory II NRRE 0) ostatní obory článek v impaktovaném časopise 1) 10 až 305 2) článek v prestižním impaktovaném časopise (Nature, Science) 3) 500 Bodové hodnocení jednotlivých druhů výsledků Příloha č. 1 J imp J neimp Druh výsledku I obory II NRRE 0) ostatní obory článek v impaktovaném časopise 1) 10 až 305 2) článek v prestižním impaktovaném časopise

Více

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

Definice druhů výsledků

Definice druhů výsledků Definice druhů výsledků Jednotlivé druhy jsou uvedeny tak, jak jsou stanoveny pro IS VaVaI 1) databáze RIV. Pro jiné případy a účely nelze tento dokument využít. Pro všechny druhy výsledků, kterých bylo

Více

U IVERZITA OBRA Y. Ev. č. 76/19-S/2008-2994 V Brně dne 30. června 2008 Výtisk číslo: Počet listů: 8. SMĚR ICE REKTORA U IVERZITY OBRA Y č.

U IVERZITA OBRA Y. Ev. č. 76/19-S/2008-2994 V Brně dne 30. června 2008 Výtisk číslo: Počet listů: 8. SMĚR ICE REKTORA U IVERZITY OBRA Y č. U IVERZITA OBRA Y Ev. č. 76/19-S/2008-2994 V Brně dne 30. června 2008 Výtisk číslo: Počet listů: 8 Schvaluji: brigádní generál prof. Ing. Rudolf URBA, CSc. rektor Univerzity obrany SMĚR ICE REKTORA U IVERZITY

Více

Effets du courant sur l'homme et les animaux domestiques - Partie 1: Aspects généraux

Effets du courant sur l'homme et les animaux domestiques - Partie 1: Aspects généraux ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.260 Listopad 1998 Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo Část 1: Obecná hlediska ČSN IEC 479-1 33 2010 Effects of current on human beings and lievestock - Part 1: General

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. (dále jen VŠEM)

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. (dále jen VŠEM) SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. (dále jen VŠEM) Spisový a skartační řád upravuje pokyny pro výkon spisové služby na Vysoké škole ekonomie a managementu, o.p.s. Spisový

Více

schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344 ÚPLNÉ ZNĚNÍ

schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením

Více

VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015-2020

VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015-2020 VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015 2020 Praha, 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Výchozí stav a současné zaměření politiky a legislativy EU a ČR v oblasti

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ Schváleno: MD OSI č. j. 205/10-910-IPK/1 ze

Více

Kapitola 12 TRVALÉ OPLOCENÍ

Kapitola 12 TRVALÉ OPLOCENÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 12 TRVALÉ OPLOCENÍ Schváleno: MD-OI, č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12. 3. 2008, s účinností

Více

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ AUTORIZACE

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ AUTORIZACE PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ AUTORIZACE PODLE ZÁKONA Č. 258/2000 SB., O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ schváleny MZ ČR dne 21. 3. 2006 ZMOCNĚNÍ Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

Automobily terénní střední (dále jen ATS) jsou i po provedených restrikcích v předchozích letech nejrozšířenější

Automobily terénní střední (dále jen ATS) jsou i po provedených restrikcích v předchozích letech nejrozšířenější Stav procesu přezbrojení AČR automobilem terénním středním Článek pojednává o přezbrojení Armády České republiky automobily terénními středními v letech 2008 a 2009. Představuje již dříve zavedený automobil

Více

Radiační ochrana DOPORUČENÍ

Radiační ochrana DOPORUČENÍ Radiační ochrana DOPORUČENÍ Způsob zavedení systému jakosti podle vyhlášky 132/2008 Sb., při používání zdrojů ionizujícího záření v průmyslových a lékařských aplikacích SÚJB 2009 RADIAČNÍ OCHRANA DOPORUČENÍ

Více

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY SLUŽBA ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU LETOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA L 11 Uveřejněno

Více

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST Verze: 1 červenec 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán

Více

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu OBSAH: I. Obecná část - účinnost - periodicita předávání - termíny předávání, vykazované období - vykazující jednotky - obsah Pomocného analytického přehledu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VOJENSKÉHO ÚJEZDU BŘEZINA VEŘEJNÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN VOJENSKÉHO ÚJEZDU BŘEZINA VEŘEJNÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN VOJENSKÉHO ÚJEZDU BŘEZINA VEŘEJNÁ ČÁST Vedoucí skupiny Projekce VLS ČR s.p.: Ing. Ladislav TOMEŠ Autorizovaný architekt: Ing. arch. Karel TYPOVSKÝ Náčelník CGeoZ: mjr. Ing. Pavel UDVORKA, Ph.D.

Více