DEFINICE TLAKŮ A JEJICH VZÁJEMNÝ VZTAH PŘI KONSTRUOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ HLAVNÍ DĚL, MINOMETŮ A MUNICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DEFINICE TLAKŮ A JEJICH VZÁJEMNÝ VZTAH PŘI KONSTRUOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ HLAVNÍ DĚL, MINOMETŮ A MUNICE"

Transkript

1 ČOS 050. vydání Oprava ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS DEFINICE TLAKŮ A JEJICH VZÁJEMNÝ VZTAH PŘI KONSTRUOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ HLAVNÍ DĚL, MINOMETŮ A MUNICE Praha

2 ČOS 050. vydání Oprava (VOLNÁ STRANA)

3 ČOS 050 Oprava ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD květen 004 Definice tlaků a jejich vzájený vztah při konstruování a zkoušení hlavní děl, inoetů a unice Základe pro tvorbu tohoto standardu byly následující originály dokuentů: STANAG 40, Ed.4 DEFINITION OF PRESSURE TERMS AND THEIR INTER- RELATIONSHIP FOR USE IN THE DESIGN AND PROOF OF CANNONS OR MORTARS AND AMMUNITION Definice tlaků a jejich vzájený vztah při konstruování a zkoušení hlavní děl, inoetů a unice Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Praha 004 3

4 ČOS 050. vydání Oprava OBSAH Předět standardu...5 Nahrazení předchozích standardů (nore) Související citované dokuenty Vypracování nory Základní pojy Definice názvů tlaků plynů v hlavni Rozdělení názvů tlaků plynů v hlavni Názvy tlaků plynů vztahující se k dělu a k inoetu Konstrukční tlak hlavně (KT hlavně) Křivka konstrukčního tlaku hlavně (křivka KT hlavně) Míra bezpečnosti Maxiální dovolený tlak v hlavni (MDT v hlavni) Zkušební tlak hlavně (ZT hlavně) Únavový konstrukční tlak hlavně (ÚKT hlavně) Křivka únavového konstrukčního tlaku hlavně (křivka ÚKT hlavně) Názvy tlaků plynů vztahující se ke střele Konstrukční tlak střely (KT střely) Maxiální bezpečný tlak střely (MBT střely) Maxiální dovolený tlak střely (MDT střely) Zkušební tlak střely (ZT střely) Názvy tlaků plynů vztahující se k výetné náplni Maxiální provozní tlak (MPT) Horní ezní tlak zkoušky prachu (HMTZP) Dolní ezní tlak zkoušky prachu (DMTZP) Rozdílová křivka tlak čas (RKTČ) Počáteční záporný rozdíl tlaků (PZRT) Názvy tlaků plynů vztahující se k systéu Maxiální dovolený tlak systéu (MDT systéu) Tlak za extréních provozních podínek (TEPP) Grafické zobrazení....0 Definice extréních provozních podínek, výpočet tlaku plynů za extréních provozních podínek a sěrodatné odchylky tlaku, výpočet středního tlaku plynů za extréních provozních podínek a celkové sěrodatné odchylky... Grafické zobrazení...7 Výpočet ipulsu zákluzu systéu poocí epirické aproxiace založené na teorii Hugoniota...3 4

5 ČOS 050 Oprava Předět standardu Tento standard zavádí standardizační dohodu STANAG 40, edice 4. Nahrazení předchozích standardů (nore) Títo standarde se nenahrazuje žádná z již existujících ČSVN nebo ČOS. 3 Související citované dokuenty V toto standardu jsou odkazy na dále uvedené dokuenty, které se títo stávají jeho norativní součástí. U odkazů, v nichž je uveden rok vydání souvisejícího standardu, platí tento související standard bez ohledu na to, zda existují novější vydání tohoto souvisejícího standardu. U odkazů na dokuent bez uvedení data jeho vydání platí vždy poslední vydání citovaného dokuentu. ČOS Měření tlaku tlakoěrnýi tělísky ČOS ČOS 3980 STANAG Hodnocení bezpečnosti a použitelnosti dělostřelecké unice ráže větší než 40 - Hodnocení bezpečnosti inoetných nábojů - THERMODYNAMIC INTERIOR BALLISTIC MODEL WITH GLOBAL PARAMETRES Terodynaický odel vnitřní balistiky s celkovýi paraetry ČOS 350 ČOS Postup stanovení stupně vzájené zaěnitelnosti unice NATO pro nepříou střelbu - Hodnocení bezpečnosti a použitelnosti tankové unice 5

6 ČOS 050. vydání Oprava 4 Vypracování nory Zpracovatel: VOP-06, Šternberk, s.p., divize VTÚVM Slavičín, Ing. Pavel Kupec. 5 Základní pojy Při konstruování a zkoušení děl, inoetů a unice k ni je nutné stanovit hodnotu tlaku plynů v hlavni. Aby existoval pouze jeden výklad a tí se zabránilo chybá, je potřebné používat ve státech NATO jeden soubor definic. Pro účely těchto definic budou použity následující pojy: Dělo nebo inoet se obecně skládá z: - úplné hlavně; - závěrového ústrojí; - poocného zařízení. Systé je tvořen kobinací: - děla nebo inoetu; - střely; - výetné náplně. Za tlak v nábojové kooře je považován axiální tlak spalných plynů naěřený kdekoliv v hlavni. Sěrodatná odchylka tlaku je definována jako celková sěrodatná odchylka pro daný systé a představuje statistické rozdělení kole střední hodnoty, které se vztahuje na součet výběrových rozptylů vyskytujících se ezi děly, sériei prachu, nástřelkai a ranai. Metoda výpočtu sěrodatné odchylky je obsažena v Příloze. 6 Slovník zkratek tlaků plynů v hlavni V závorkách jsou uvedeny zkratky a názvy tlaků v anglické jazyce. DMTZP EMPT HMTZP IZ KT MBT dolní ezní tlak zkoušky prachu (Lower Pressure Liit for Propellant Proof - LPLPP) extréní axiální provozní tlak (Extree Maxiu Operating Pressure - EMOP) horní ezní tlak zkoušky prachu (Upper Pressure Liit for Propellant Proof - UPLPP) ipuls zákluzu (Recoil Ipulse - RI) konstrukční tlak (Design Pressure - DP) axiální bezpečný tlak (Safe Maxiu Pressure - SMP) 6

7 ČOS 050 Oprava MDT MPT PZRT RKTČ TEPP ÚKT ZT axiální dovolený tlak (Perissible Maxiu Pressure - PMP) axiální provozní tlak (Maxiu Operating Pressure - MOP) počáteční záporný rozdíl tlaků (Initial Negative Differential Pressure - INDP) rozdílová křivka tlak-čas (Differencial Pressure Tie Curve - DPTC) Tlak za extréních provozních podínek (Extree Service Condition - ESCP) únavový konstrukční tlak (Fatique Design Pressure - FDP) zkušební tlak (Proof Pressure - PP) 7 Definice názvů tlaků plynů v hlavni 7. Rozdělení názvů tlaků plynů v hlavni Následující názvy tlaků plynů v hlavni jsou rozděleny na čtyři skupiny: vztahující se k dělu nebo inoetu; vztahující se ke střele; vztahující se k náplni; vztahující se k systéu. Definice těchto názvů tlaků zahrnuje také vysvětlení vzájeného vztahu ezi těito skupinai. 7. Názvy tlaků plynů vztahující se k dělu a k inoetu 7.. Konstrukční tlak hlavně (KT hlavně) je tlak plynů v nábojové kooře, který nesí být překročen u více než jedné rány z ran za ezních provozních podínek, které jsou definovány v Příloze. 7.. Křivka konstrukčního tlaku hlavně (křivka KT hlavně) je křivka znázorňující průběh jednotlivých hodnot tlaku plynů v každé bodě podél hlavně. Hodnoty tlaku nesí být překročeny u více než jedné rány z ran za ezních provozních podínek, které jsou definovány v Příloze. KT hlavně a jeu odpovídající křivka KT jsou založeny na teoretické křivce balistického konstrukčního tlaku plynů odvozeného z předběžného vnitřněbalistického odelování a ohou být použity pro echanickou konstrukci hlavně. 7

8 ČOS 050. vydání Oprava 7..3 Křivka axiálního bezpečného tlaku hlavně (křivka MBT hlavně) je křivka znázorňující jednotlivé hodnoty tlaku plynů v každé bodě podél projektované hlavně. Její překročení ůže způsobit výskyt trvalé deforace Míra bezpečnosti je rozdíl ezi křivkou MBT hlavně a křivkou KT hlavně v libovolné bodu podél hlavně Maxiální dovolený tlak v hlavni (MDT v hlavni) je tlak plynů v nábojové kooře, který nesí být překročen u více než 3 ran z ran za ezních provozních podínek, které jsou definovány v Příloze Zkušební tlak hlavně (ZT hlavně) je tlak plynů v nábojové kooře, který je hlaveň zkoušena. Kole tohoto tlaku se usí stanovit tlakové toleranční páso. Maxiální zkušební tlak hlavně nesí převýšit KT hlavně. Miniální zkušební tlak by ideálně ěl být o,75násobek sěrodatné odchylky tlaku nižší než KT hlavně, tj. MDT hlavně. Jestliže není zajištěna dostatečně velká tolerance uožňující provádění střelecké zkoušky v toto tlakové pásu, usí být stanoven iniální zkušební tlak hlavně nižší než optiální MDT hlavně. V toto případě usí být axiální dovolený tlak plynů v hlavni snížen a uveden do souladu s iniální ZT hlavně Únavový konstrukční tlak hlavně (ÚKT hlavně) je tlak plynů v nábojové kooře stanovený pro únavový projekt a zkoušky částí hlavně a je spojený se stanovenou únavovou životností. Pokud není stanoveno jinak, nesí být enší než tlak za ezních provozních podínek (viz bod 7.5.3) Křivka únavového konstrukčního tlaku hlavně (křivka ÚKT hlavně) je křivka znázorňující jednotlivé hodnoty tlaku plynů v každé bodě hlavně, ve shodě s únavový konstrukční tlake hlavně (ÚKT hlavně). Stát, který vyvíjí hlaveň je povinen v libovolné stadiu její konstrukce prokázat, že hlaveň splňuje výše uvedené požadavky. 8

9 ČOS 050 Oprava 3 Názvy tlaků plynů vztahující se ke střele 7.3. Konstrukční tlak střely (KT střely) je tlak plynů v nábojové kooře, který nesí být překročen u více jak jedné rány z ran za ezních provozních podínek, které jsou definovány v Příloze Maxiální bezpečný tlak střely (MBT střely) je tlak plynů v nábojové kooře, který by v případě překročení ohl způsobit echanické nebo strukturální poškození střely Maxiální dovolený tlak střely (MDT střely) je tlak plynů v nábojové kooře, kteréu nesí být střela vystavena u více než 3 ran z ran. MDT střely á být ideálně o,75násobek sěrodatné odchylky tlaku pro daný systé enší než KT střely a ůže být nižší než zkušební tlak střely (viz čl ). MDT střely stanovuje vývojová organizace nebo instituce (investor, projektant). Obvykle usí střela MDT hlavně odolávat. MDT střely se stává význaný pouze v případě, že je střela oezena nižší tlake Zkušební tlak střely (ZT střely) je tlak plynů v nábojové kooře, při které je střela zkoušena. Kole tohoto tlaku se stanovuje tlakové toleranční páso. 3 Je třeba, aby axiální ZT střely byl roven KT střely nebo jeu odpovídající hodnotě v závislosti na konstrukčních zásadách daného státu. Miniální zkušební tlak plynů by neěl být enší než MDT střely Názvy tlaků plynů vztahující se k výetné náplni 7.4. Extréní axiální provozní tlak (EMPT) Kde jsou znáy TEPP (očekávaná hodnota souboru) a odpovídající sěrodatná odchylka tlaku plynů σ (souborů), ta pak EMPT je TEPP + 4,75 sěrodatných odchylek dosažených v průběhu etapy konstruování hlavně. EMPT se ůže rovnat, ale nesí být větší než KT systéu Maxiální provozní tlak (MPT) je TMPP plus 3násobek sěrodatné odchylky tlaku plynů předběžně odhadnuté běhe etapy projektování hlavně za podínky, že jsou znáy TMPP (střední hodnota souboru) a příslušná sěrodatná odchylka tlaku. MPT ůže být axiálně roven MDT systéu. 5 3 Jestliže není zajištěno dostatečně velké toleranční páso uožňující zkušební střelby s dodržení této tolerance, stanovuje se iniální ZT střely nižší než optiální MDT střely. V toto případě MDT střely usí být snížen tak, aby se shodoval s iniální ZT střely. 4 EMPT ůže být enší než KT systéu, protože buď se sěrodatná odchylka tlaku ve výrobě ůže ukázat enší než ta, která byla dosažena v průběhu etapy konstruování, nebo MDT systéu byl nižší (tj. o více než,75 sěrodatné odchylky pod KT systéu), aby ohly být střelecké zkoušky provedeny v bezpečné pásu. (Viz čl a 7.3.4). 5 MPT ůže být enší než MDT systéu, protože sěrodatná odchylka tlaku plynů ve výrobě se ůže ukázat enší než ta, která byla odhadnuta v průběhu etapy projektování. 9

10 ČOS 050. vydání Oprava Horní ezní tlak zkoušky prachu (HMTZP) je taková hodnota tlaku plynů v nábojové kooře, která je stanovena v technických podínkách pro prach jako horní ez střední hodnoty tlaku při C, která ůže být vyvinuta vhodný prache ve forě výetných náplní a poskytne stanovenou počáteční rychlost dané střele z daného děla v její standardní hotnostní pásu a za stanovených podínek Dolní ezní tlak zkoušky prachu (DMTZP) je taková hodnota tlaku plynů v nábojové kooře, která je stanovena v technických podínkách pro prach jako dolní ez střední hodnoty tlaku při C, která ůže být vyvinuta vhodný prache ve forě výetných náplní a poskytne stanovenou počáteční rychlost dané střele z daného děla v její standardní hotnostní pásu a za stanovených podínek Rozdílová křivka tlak čas (RKTČ) je křivka, která vyjadřuje závislost tlaku na čase, získaná odečtení tlaku plynů v přední konci nábojové koory od tlaku plynů v zadní konci nábojové koory. Optiální ěřicí ísta jsou těsně u dna střely a čela závěru Počáteční záporný rozdíl tlaků (PZRT) je záporná hodnota rozdílové křivky tlaku v závislosti na čase, která se vytvoří zpočátku, když tlak plynů u dna střely stoupá rychleji než tlak u dna závěru. Tato hodnota je v korelaci s axiální tlake v nábojové kooře při zkouškách citlivosti na tlakové oscilace. 7.5 Názvy tlaků plynů vztahující se k systéu 7.5. Konstrukční tlak systéu (KT systéu) je ta hodnota KT hlavně nebo MDT střely, která je pro daný systé enší Maxiální dovolený tlak systéu (MDT systéu) je ta hodnota MDT hlavně nebo MDT střely, která je pro daný systé enší Tlak za extréních provozních podínek (TEPP) je tlak plynů v nábojové kooře vzniklý při střelbě daného systéu za extréních provozních podínek. Metodika výpočtu TEPP je uvedena v Příloze Ipuls zákluzu systéu (IZ systéu) je ipuls vytvořený silou od výstřelu. Títo ipulse se projevuje účinek výstřelu na celkovou zákluzovou hotu zbraně následke tlaku spalných plynů, dokud zrychlující se střela na dráze v hlavni nedosáhne ústí hlavně. Ipuls zákluzu dále zahrnuje dodatečné působení vytékajících plynů z hlavně, když ji střela opustí. 8 Grafické zobrazení Grafické zobrazení vztahů definovaných názvů tlaků včetně příkladu vypočítaných tlakových hladin je uvedeno v Příloze. 0

11 Příloha k ČOS 050 Oprava Definice extréních provozních podínek, výpočet tlaku plynů za extréních provozních podínek a sěrodatné odchylky tlaku, výpočet středního tlaku plynů za extréních provozních podínek a celkové sěrodatné odchylky Výpočet střední hodnoty TEPP a celkové sěrodatné odchylky. Úvod V. kapitole Přílohy jsou popsány extréní provozní podínky a výpočet tlaku plynů za extréních provozních podínek (TEPP).. kapitola Přílohy popisuje zkušební plán a statistickou analýzu požadovanou k odhadu celkového rozptylu tlaku (sěrodatné odchylky) pro určení axiálního provozního tlaku (MPT). Popisovaná etoda (viz. kapitola) zahrnuje důležité inforace z několika nezávislých zkoušek a ůže být použita v projektové, výzkuné nebo vývojové etapě nového systéu nebo při zavedení nové koponenty do existujícího systéu, když je k dispozici pouze oezené nožství zkušebních dat. Takové odhady ohou být po získání dalších dostupných dat aktualizovány a ohou být využitelné k provedení úplné zkoušky MPT k dokončení specifikace systéové bezpečnosti. V. kapitole je také zahrnuto krátké vysvětlení statistické filozofie a příslušných úvah, které byly použity k vytvoření etodologie popsané ve. kapitole.. Extréní provozní podínky Extréní provozní podínky jsou takové podínky, ve kterých je dosahováno axiálních tlaků plynu v nábojové kooře a zpravidla k ni dochází při střelbě: při horní teplotě střelby (HTS) 6 (nebo při teplotě, při které jsou dosahovány axiální tlaky); s novou hlavní ve špičce anoálie nějakého balistického jevu; se střelou, která dává nejvyšší tlak; s výetnou náplní při horní ezní tlaku zkoušky prachu (HMTZP)..3 Stanovení tlaku za extréních provozních podínek (TEPP) a) Tlak v nábojové kooře při střelbě se ěří a zaznaenává: při HTS nebo při takové teplotě, při které jsou tlaky axiální; při nejéně dvou nástřelkách; při použití nejéně dvou nových hlavní 7 ve špičce anoálie nějakého balistického jevu, nebo jestliže k něu nedochází, se tlak ěří na začátku první čtvrtiny hlavně s vhodnou korekcí; při použití nejéně dvou sérií prachu, nejlépe při HMTZP nebo s vhodnou opravou. 6 Horní teplota střelby je teplota, které jsou vystaveny objekty zkoušky při střelecké zkoušce za horka. Tato teplota vychází z kliatického pása, které zkoušející stát a uživatelské státy předpovídají, že nastane v nejhorší případě horkého prostředí a že zkoušený objekt této teplotě při používání odolá. 7 Pro inoety se ůže použít jedna upravená hlaveň.

12 Příloha k ČOS 050 Oprava Každá saostatná nástřelka výše uvedených zkoušek usí zahrnovat nejéně pět ran, aby se odhalily ožné trendy a odlehlé výsledky, a ěly by jí předcházet iniálně dvě zahřívací rány. Nová nástřelka je definována tak, že dělo přerušilo střelbu na dobu dostatečnou k vyrovnání teploty hlavně na teplotu okolí a tento požadavek je spojen s nejéně jednou z následujících podínek: (i) jiný den; (ii) nové palebné stanoviště; (iii) zěna okolních podínek. Mělo by být použito co nejvíce nástřelek, děl a sérií prachu, aby se získal velký vzorek a následně nejlepší odhady jak TMPP, tak celkové sěrodatné odchylky. 8 Naěřené tlaky v nábojové kooře jsou opraveny tak, aby dovolily použít střelu, která dává nejvyšší tlak, je-li odlišná od použité střely. Střední hodnota upraveného naěřeného tlaku v nábojové kooře je jeden odhad TEPP. b) Jiný odhad TEPP je vypočítán opravou horního ezního tlaku pro zkoušku prachu na: horní teplotu střelby použití koeficientu teplota-tlak HTS odvozeného ze střelby; střelu, která dává nejvyšší tlak. c) Vyšší ze dvou odhadů provedených, jak je vysvětleno v a) a b) výše, je TEPP, který ůže být použit při výpočtu hrubé eze horní tolerance pro MPT a EMPT ze souhrnu nezávislých zkoušek..4 Statistická filozofie a související úvahy Z důvodu pooci zajistit správný výpočet TEPP a sěrodatné odchylky tlaku, je uvedeno následující krátké vysvětlení pojů..4. Sěrodatná odchylka V toto kontextu je sěrodatná odchylka definována jako celková sěrodatná odchylka opravených tlaků naěřených v nábojové kooře, jak je určeno postupy uvedenýi v bodě..3a)..4. Odhad a použití sěrodatných odchylek odvozených z výběrů. kapitola uvádí vzorce pro získání odhadů sěrodatných odchylek s. Ty lze získat různě: i. sdružování nebo zprůěrování založené na vzorci: s p N s N s... N N N... N s. Použití tohoto vzorce předpokládá, že výběry byly získány ze souborů se stejnou sěrodatnou odchylkou. Když jsou při splnění předcházející podínky všechny střední 8 Celkový počet ran vystřelených ve zkoušce by neěl být enší jak 54.

13 Příloha k ČOS 050 Oprava hodnoty souborů stejné, pak sdružená s p je nestranný odhad společného rozptylu ( v ezích ). Jestliže střední hodnoty souborů jsou různé, sdružená s p stále zůstává nestranný odhade rozptylu, protože neěnné vlivy strannosti nebo náhodné vlivy ezi soubory jsou vyloučeny. Z hlediska bezpečnosti je důležité si všinout, že s s s. ii. seskupování různých výběrů do jednoho velkého výběru: i in p i V toto případě je odhad sěrodatné odchylky s g založen na typické vzorci i j x ij x s g N kde x je celková střední hodnota a N je celkový počet ěření (tj. celkový počet vystřelených ran). Tento vzorec ůže být použit, jestliže jsou ze souborů se stejnýi středníi hodnotai získány různé výběry. V případě, že se význaně odlišují, výsledná s g ůže význaně nadhodnotit v ezích. Seskupování ůže být éně účinné než průěrování, zvláště za účele odhadnutí v ezích..4.3 Výpočet celkové sěrodatné odchylky i j x ij x Protože je obecně strannost (vychýlení) odhadu, lepší odhad N celkové sěrodatné odchylky získáe jako druhou odocninu suy všech koponent výběrových rozptylů. Následující vzorec je postačující pouze pro získání aproxiace prvního řádu celkové sěrodatné odchylky: a b c ax s s s s s, kde s a, s b, s c, s d jsou sěrodatné odchylky od rány k ráně, od série prachu k sérii prachu, od děla k dělu a od nástřelky k nástřelce. d 3

14 Příloha k ČOS 050 Oprava Výpočet středního tlaku za extréních provozních podínek (TEPP) a celkové sěrodatné odchylky. Přístup ke zkoušce Střední TEPP a jeho sěrodatná odchylka jsou v toto přístupu vypočítány s použití dat ze sady nezávislých zkoušek. Výsledky jsou použity k výpočtu axiálního provozního tlaku (MPT).. Výpočet střední hodnoty TEPP Střední hodnota TEPP je vypočítána jako vážený průěr středních hodnot výběrů vybraných zkoušek: x kde N i = rozsah výběru pro zkoušku i, = celkový počet zkoušek, i i i i, i x = střední hodnota výběru TEPP pro zkoušku i. N N x i Musí být zohledněna následující pravidla: Vzhlede k tou, že fyzikální základy dávají předpoklad, aby výběry ohly být brány ze stejného souboru, obvykle ohou být, jak je ukázáno, sloučeny všechny střední hodnoty výběru. Přesto se doporučuje provedení F-testu (Fisher) na rovnost středních hodnot (jako v jednosěrné analýze ANOVA). F-test by ěl být proveden v 5% hladině význanosti. Jestliže jsou kterékoliv výběry shledány jako nekonzistentní, pak nesí být ve vážené průěru použity..3 Výpočet celkové sěrodatné odchylky Sěrodatná odchylka TEPP je vypočítána jako odocnina ze suy rozptylů: Celková standardní odchylka s s s s s, a b c d kde s a, s b, s c, s d jsou sdružené rozptyly od rány k ráně, od série prachu k sérii prachu, od děla k dělu a od nástřelky k nástřelce proěnlivosti TEPP ze sady platných zkoušek. Obvyklý vzorec pro sdružování rozptylů pro jednotlivý paraetr, řekněe od série prachu k sérii prachu, je: s b N b... N N... N b, 4

15 Příloha k ČOS 050 Oprava kde N = počet ěření ze zkoušky, = počet nezávislých zkoušek, b = rozptyl ěření ze zkoušky. b i xij N i N i N ixij xij j j, NiNi tlak j-té rány i-té skupiny. Jsou použity následující předpoklady: i. Odlehlé výsledky byly odstraněny (např. Grubbsovou zkouškou pro jednorozěrný jev a etodou Barnett-Lewis pro dvourozěrný jev. ii. Hoogenity rozptylů by ěly být před sdružení přezkoušeny (např. Bartlettový teste nebo Leveneový teste. iii. Hlavní činitele rozptylů (dělo, nástřelky, série prachu) se podařilo izolovat, tj. neobsahují jiné zdroje variací (např. chybu ěření, vzájené ovlivňování...). iv. Zkoušky jsou nezávislé (např. ta saá hlaveň neůže být použita ve více než jedné zkoušce při oceňování proěnlivosti od děla k dělu). 5

16 Příloha k ČOS 050 Oprava VOLNÁ STRÁNKA 6

17 Příloha k ČOS 050 Oprava Grafické zobrazení Obr. Grafické zobrazení tlaků v hlavni a jejich vzájený vztah 7

18 Příloha k ČOS 050 Oprava Obr. Názvy tlaků v dělostřelecké systéu a jejich vzájený vztah 8

19 Příloha k ČOS 050 Oprava PŘÍKLAD VYPOČÍTANÝCH TYPICKÝCH TLAKOVÝCH HLADIN Tabulka Poř. číslo Název tlaku Označení Hodnota (MPa) Článek číslo Poznáka Konstrukční tlak hlavně KT hlavně Zkušební tlak hlavně ZT hlavně Max = KT hlavně Min = MDT hlavně Tolerance 0,875 sěrodatné odchylky s (poř. č. 9) je příliš alá, aby dovolila úpravu náplně. Z tohoto důvodu je tolerance zvýšena na 8 MPa. 3 Konstrukční tlak střely KT střely Zkušební tlak střely ZT střely Max = KT střely Min = MDT střely Tolerance 0,875 sěrodatné odchylky s (poř. č. 9) je příliš alá, aby dovolila úpravu náplně. Z tohoto důvodu je tolerance zvýšena na 8 Mpa. 5 Konstrukční tlak systéu 6 Maxiální dovolený tlak systéu 7 Extréní axiální provozní tlak (MPT) 8 Maxiální provozní tlak KT systéu Vztažený ke KT střely (poř. č. 3). MDT systéu Vztažený k MDT střely (poř. č. 4). EMPT 408, Z poř. č. 9, 0 a. MPT Z poř. č. 9, 0 a. 9 Celková sěrodatná odchylka s = s a s b s c s d s 5* Příl. Musí být zaznaenána etoda odvození a výpočtu. - aproxiace prvního řádu. kde sěr. odchylka platí: - od rány k ráně - od série prachu k sérii prachu - od děla k dělu - od nástřelky k nástřelce a b c d Tlak za extréních provozních podínek TEPP Z poř. č. 3, 4 a 5. 9

20 Příloha k ČOS 050 Oprava Tabulka (pokračování) Poř. číslo Název tlaku Označení Hodnota (MPa) Článek číslo Poznáka 4,75 x celková sěrodatná odch. 3 x celková sěrodatná odch. 3 Zvýšení tlaku zěnou teploty náplně z C na horní teplotu střelby 4 Vliv hotnosti střely na tlak 5 Horní ezní tlak zkoušky prachu 6 Dolní ezní tlak zkoušky prachu 4,75 x s 3,7 Příl. Z poř. č x s 5 Příl. Z poř. č Příl. HMTZP DMTZP Příl. Rozdíl ezi nejvyšší a nejnižší hotností. Je třeba poznaenat, že v toto příkladě je axiální provozní tlak (MPT) o 4 MPa nižší než axiální dovolený tlak hlavně a o 4 MPa nižší než axiální dovolený tlak střely. Podobně extréní axiální provozní tlak (EMPT) je o více než 3 MPa nižší než KT hlavně a o více než MPa nižší než KT střely. V toto příkladu jsou uvedeny typické hodnoty tlaku zjištěné u 55 dělostřeleckých systéů, jako je FH70. 0

21 Příloha k ČOS 050 Oprava Obr. 3 Teoretický systé číselný příklad použití definovaných názvů tlaků (vytvořeno na základě hlavně 55 houfnice FH70)

22 Příloha k ČOS 050 Oprava Poznáky: a) KT střely ůže být stejný jako KT hlavně (žádoucí), ale na uvedené obrázku byl vzat tlak o 0 MPa nižší. b) Zkušební náplně použité jak pro zkoušky hlavně, tak střely by ěly zabezpečit nejen požadované tlaky, ale také axiální rychlost střely a zrychlení podobně jako v případě horších podínek prostředí (norálně při vyšší teplotě střelby jak hlavně, tak střely). c) Tento početní příklad se zabývá výpočty pro bezpečné úrovně tlaku vztažené k nábojové kooře hlavně. Mohou být požadovány další zkoušky a výpočty k zajištění požadavků na dodržení bezpečného tlaku na dráze střely v hlavni.

23 Příloha 3 k ČOS 050. vydání Oprava 3 Výpočet ipulsu zákluzu systéu poocí epirické aproxiace založené na teorii Hugoniota Zákluzový ipuls dělového systéu ůžee získat použití následující epirické aproxiace založené na teorii Hugoniota a dalších vytvořených rovnic: ,7 p p c c p c p v f v I, kde c c b e v P f a I = ipuls zákluzu systéu [N.s]; p = hotnost střely [kg]; c = hotnost výetné náplně [kg]; v o = počáteční rychlost střely [.s - ]; f = terodynaická síla prachu [N..kg - ]; P e = tlak prachových plynů na ústí hlavně [N. - ]; v b = obje vývrtu hlavně [ 3 ]; α = kovolu [ 3.kg - ]; γ = poěr specifických tepel prachových plynů.

24 Platnost českého obranného standardu od: 7. května 004 Opravy: Oprava číslo Účinnost od Opravu zapracoval VTÚVM Slavičín Datu zapracování Poznáka Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚVM, Ing. Luír Kučera Upozorně ní: Oznáení o českých obranných standardech jsou uveřejňována ěsíčně ve Věstníku Úřadu pro technickou noralizaci, etrologii a státní zkušebnictví v oddíle Ostatní oznáení a Věstníku MO. V případě zjištění nesrovnalostí v textu tohoto ČOS zasílejte připoínky na adresu distributora. Rok vydání: 0, obsahuje 6 listů Tisk: Ministerstvo obrany ČR Distribuce: Odbor obranné standardizace Úř OSK SOJ, ná. Svobody 47, 60 0 Praha 6 Vydal: Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti NEPRODEJNÉ

Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál

Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. Označení a název ČOS 399002, 1. vydání Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál 2. Oprava č. 1 Část č. 1 (velikost písma v souladu s textovou

Více

GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM

GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM ČOS 235003 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM Praha ČOS 235003 1. vydání (VOLNÁ STRANA) 2 Český obranný standard květen 2003 Geometrie styčné plochy mezi

Více

METODA ZKOUŠENÍ PEVNOSTI HLAVNÍ STŘELBOU NÁBOJI SE ZESÍLENOU VÝMETNOU NÁPLNÍ

METODA ZKOUŠENÍ PEVNOSTI HLAVNÍ STŘELBOU NÁBOJI SE ZESÍLENOU VÝMETNOU NÁPLNÍ ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD METODA ZKOUŠENÍ PEVNOSTI HLAVNÍ STŘELBOU NÁBOJI SE ZESÍLENOU VÝMETNOU NÁPLNÍ Praha 1 (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD METODA ZKOUŠENÍ PEVNOSTI HLAVNÍ STŘELBOU NÁBOJI SE ZESÍLENOU

Více

3.1.3 Rychlost a zrychlení harmonického pohybu

3.1.3 Rychlost a zrychlení harmonického pohybu 3.1.3 Rychlost a zrychlení haronického pohybu Předpoklady: 312 Kroě dráhy (výchylky) popisujee pohyb i poocí dalších dvou veličin: rychlosti a zrychlení. Jak budou vypadat jejich rovnice? Společný graf

Více

Finanční management. Nejefektivnější portfolio (leží na hranici) dle Markowitze: Přímka kapitálového trhu

Finanční management. Nejefektivnější portfolio (leží na hranici) dle Markowitze: Přímka kapitálového trhu Finanční anageent Příka kapitálového trhu, odel CAPM, systeatické a nesysteatické riziko Příka kapitálového trhu Čí vyšší e sklon křivky, tí vyšší e nechuť investora riskovat. očekávaný výnos Množina všech

Více

KRITÉRIA TLAKOVÉHO DOPLŇOVÁNÍ A ODSÁVÁNÍ LETECKÉHO PALIVA U LETECKÉ TECHNIKY

KRITÉRIA TLAKOVÉHO DOPLŇOVÁNÍ A ODSÁVÁNÍ LETECKÉHO PALIVA U LETECKÉ TECHNIKY ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD KRITÉRIA TLAKOVÉHO DOPLŇOVÁNÍ A ODSÁVÁNÍ LETECKÉHO PALIVA U LETECKÉ TECHNIKY Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD KRITÉRIA TLAKOVÉHO DOPLŇOVÁNÍ A ODSÁVÁNÍ LETECKÉHO PALIVA

Více

1. Mechanika - úvod. [ X ] - měřící jednotka. { X } - označuje kvantitu (množství)

1. Mechanika - úvod. [ X ] - měřící jednotka. { X } - označuje kvantitu (množství) . Mechanika - úvod. Základní pojy V echanice se zabýváe základníi vlastnosti a pohybe hotných těles. Chcee-li přeístit těleso (echanický pohyb), potřebujee k tou znát tyto tři veličiny: hota, prostor,

Více

ANALÝZA VÍCEROZMĚRNÝCH DAT

ANALÝZA VÍCEROZMĚRNÝCH DAT ANALÝZA VÍCEROZMĚRNÝCH DAT JIŘÍ MILITKÝ, Katedra textilních ateriálů, Technická universita v Liberci, Hálkova 6 461 17 Liberec, e- ail: jiri.iliky@vslib.cz Motto: Všechno není jinak MILAN MELOUN, Katedra

Více

MXV. MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48 Všechny součásti v kontaktu s kapalinou, včetně hlavic, jsou z chromnikl nerez oceli. AISI 304.

MXV. MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48 Všechny součásti v kontaktu s kapalinou, včetně hlavic, jsou z chromnikl nerez oceli. AISI 304. MXV Konstrukce Vertikální, článkové čerpadlo se shodný průěre sacího a výtlačného hrdla na jedné ose (in-line). Vodivé vložky jsou odolné proti korozi a jsou proazávány čerpanou kapalinou. Čerpadlo je

Více

POSTUPY URČOVÁNÍ STUPNĚ PODOBNOSTI BALISTICKÝCH CHARAKTERISTIK MUNICE PRO NEPŘÍMOU STŘELBU A PŘÍSLUŠNÝCH OPRAV PRVKŮ ZAMÍŘENÍ

POSTUPY URČOVÁNÍ STUPNĚ PODOBNOSTI BALISTICKÝCH CHARAKTERISTIK MUNICE PRO NEPŘÍMOU STŘELBU A PŘÍSLUŠNÝCH OPRAV PRVKŮ ZAMÍŘENÍ ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POSTUPY URČOVÁNÍ STUPNĚ PODOBNOSTI BALISTICKÝCH CHARAKTERISTIK MUNICE PRO NEPŘÍMOU STŘELBU A PŘÍSLUŠNÝCH OPRAV PRVKŮ ZAMÍŘENÍ Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POSTUPY

Více

ČOS 254002 2. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL

ČOS 254002 2. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL Základem pro tvorbu tohoto standardu byly

Více

Soustava SI. SI - zkratka francouzského názvu Système International d'unités (mezinárodní soustava jednotek).

Soustava SI. SI - zkratka francouzského názvu Système International d'unités (mezinárodní soustava jednotek). Soustava SI SI - zkratka francouzského názvu Systèe International d'unités (ezinárodní soustava jednotek). Vznikla v roce 1960 z důvodu zajištění jednotnosti a přehlednosti vztahů ezi fyzikálníi veličinai

Více

VZDUCH V MÍSTNOSTI POMŮCKY NASTAVENÍ MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ. Vzdělávací předmět: Fyzika. Tematický celek dle RVP: Látky a tělesa

VZDUCH V MÍSTNOSTI POMŮCKY NASTAVENÍ MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ. Vzdělávací předmět: Fyzika. Tematický celek dle RVP: Látky a tělesa VZDUCH V MÍSTNOSTI Vzdělávací předět: Fyzika Teatický celek dle RVP: Látky a tělesa Teatická oblast: Měření fyzikálních veličin Cílová skupina: Žák 6. ročníku základní školy Cíle pokusu je určení rozěrů

Více

METODIKA ZJIŠŤOVÁNÍ NESYMETRIE MAGNETICKÉHO POLE U ELEKTROMOTORŮ

METODIKA ZJIŠŤOVÁNÍ NESYMETRIE MAGNETICKÉHO POLE U ELEKTROMOTORŮ METODIKA ZJIŠŤOVÁNÍ NESYMETRIE MAGNETICKÉHO POLE U ELEKTROMOTORŮ Ing. Mečislav Hudeczek,Ph.D. Stonavská 87 75 4 Albrechtice Abstrakt Přednáška pojednává o vlivu nesyetrie elektroagnetického pole elektrootoru

Více

Vnitřní energie ideálního plynu podle kinetické teorie

Vnitřní energie ideálního plynu podle kinetické teorie Vnitřní energie ideálního plynu podle kinetické teorie Kinetická teorie plynu, která prní poloině 9.století dokázala úspěšně spojit klasickou fenoenologickou terodynaiku s echanikou, poažuje plyn za soustau

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY II SLOŽENÍ ROZTOKŮ. Složení roztoků udává vzájemný poměr rozpuštěné látky a rozpouštědla v roztoku. Vyjadřuje se:

CHEMICKÉ VÝPOČTY II SLOŽENÍ ROZTOKŮ. Složení roztoků udává vzájemný poměr rozpuštěné látky a rozpouštědla v roztoku. Vyjadřuje se: CEMICKÉ VÝPOČTY II SLOŽENÍ ROZTOKŮ Teorie Složení roztoků udává vzájený poěr rozpuštěné látky a rozpouštědla v roztoku. Vyjadřuje se: MOTNOSTNÍM ZLOMKEM B vyjadřuje poěr hotnosti rozpuštěné látky k hotnosti

Více

ČOS 164003 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD UPEVNĚNÍ NÁKLADU V DOPRAVNÍCH LETOUNECH. SHOZ NÁKLADU Z LETOUNŮ

ČOS 164003 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD UPEVNĚNÍ NÁKLADU V DOPRAVNÍCH LETOUNECH. SHOZ NÁKLADU Z LETOUNŮ ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD UPEVNĚNÍ NÁKLADU V DOPRAVNÍCH LETOUNECH. SHOZ NÁKLADU Z LETOUNŮ (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD UPEVNĚNÍ NÁKLADU V DOPRAVNÍCH LETOUNECH. SHOZ NÁKLADU Z LETOUNŮ Základem pro

Více

MĚŘENÍ NA ASYNCHRONNÍM MOTORU

MĚŘENÍ NA ASYNCHRONNÍM MOTORU MĚŘENÍ NA ASYNCHRONNÍM MOTORU Základní úkole ěření je seznáit posluchače s vlastnosti asynchronního otoru v různých provozních stavech a s ožnosti využití provozu otoru v generátorické chodu a v režiu

Více

ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC - PŮVODNÍ ZÁMĚR A SOUČASNÁ PRAXE 1

ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC - PŮVODNÍ ZÁMĚR A SOUČASNÁ PRAXE 1 ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC - PŮVODNÍ ZÁMĚR A SOUČASNÁ PRAXE 1 Zuzana Truhlářová, Jana Levická, Jana Machová Anotace: Zařízení p děti vyžadující okažitou pooc jsou specifická tí, že jejich

Více

Průzkumová analýza dat

Průzkumová analýza dat Průzkumová analýza dat Proč zkoumat data? Základ průzkumové analýzy dat položil John Tukey ve svém díle Exploratory Data Analysis (odtud zkratka EDA). Často se stává, že data, se kterými pracujeme, se

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin

Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D. Fakulta stavební ČVUT v Praze 1 Úvod Při přesných inženýrsko geodetických

Více

Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu

Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu Obsah 1. Úvod 2. Oblast působnosti 3. Definice 3.1 Definice uvedené ve směrnici 3.2 Obecné definice 3.2.1 Nejistoty způsobené postupem

Více

RENTABILITA UCELENÝCH NÁKLADNÍCH VLAKŮ PROFITABILITY OF CARGO SHUTTLE TRAINS

RENTABILITA UCELENÝCH NÁKLADNÍCH VLAKŮ PROFITABILITY OF CARGO SHUTTLE TRAINS ENTABILITA UELENÝH NÁKLADNÍH VLAKŮ POFITABILITY OF AGO SHUTTLE TAINS Petr Nachtigall 1 Anotace: V toto článku je popsán nový způsob výpočtu rentability ucelených vlaků pro různé koodity, na jehož základě

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany Příloha č. 1 SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle zákona č. 89/01 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Sluvní strany 1. Příspěvková organizace: Obchodní akadeie, Prostějov, Palackého 18 zastoupená:

Více

NM, NMD. Monobloková odstředivá čerpadla se závitovými hrdly

NM, NMD. Monobloková odstředivá čerpadla se závitovými hrdly , D Konstrukce Monobloková odstředivá elektročerpadla s příý zapojení otoručerpadla a jedinou hřídelí. : D: s jední oběžný kole. se dvěa protichůdnýi oběžnýi koly (axiálně vyvážený otor) rdla: se závite

Více

1 CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ

1 CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ 1 CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ Účele ěření je stanovení velkost ěřené velčny, charakterzující určtou specfckou vlastnost. Specfkace ěřené velčny ůže vyžadovat údaje o dalších

Více

Čelní nakladače ZL & ZX

Čelní nakladače ZL & ZX Čelní nakladače ZL & ZX Společnost ZETOR TRACTORS ve spolupráci s Alo AB uvádí na trh čelní nakladače pod označení Zetor Syste. Nabízeny jsou dvě odelové řady základní ZL a préiová ZX Čelní nakladače ZL

Více

Výpočty za použití zákonů pro ideální plyn

Výpočty za použití zákonů pro ideální plyn ýočty za oužití zákonů ro ideální lyn Látka v lynné stavu je tvořena volnýi atoy(onoatoickýi olekulai), ionty nebo olekulai. Ideální lyn- olekuly na sebe neůsobí žádnýi silai, jejich obje je ve srovnání

Více

KLIMATIZACE PRO BYTY, RODINNÉ DOMY A KANCELÁŘE RESIDENTIAL

KLIMATIZACE PRO BYTY, RODINNÉ DOMY A KANCELÁŘE RESIDENTIAL KLIMTIZCE PRO BYTY, RODINNÉ DOMY KNCELÁŘE RESIDENTIL 2 Základní filozofie: Moderní technologie, kvalita bez koproisů Značka Toshiba je zárukou oderní technologie a výrobků té nejvyšší kvality. Toshiba

Více

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti Příloha č. 1: Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika ČSN IEC 50(191): 1993 ČSN IEC 60050-191/ Změna A1:2003 ČSN IEC

Více

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce č. 08/17 Prostředky státního rozpočtu vynakládané na ekologickou likvidaci nepotřebné munice a s tím související činnosti u Ministerstva obrany Kontrolní akce byla zařazena do

Více

KLIMATIZACE PRO BYTY, RODINNÉ DOMY A KANCELÁŘE RESIDENTIAL

KLIMATIZACE PRO BYTY, RODINNÉ DOMY A KANCELÁŘE RESIDENTIAL KLIMTIZCE PRO BYTY, RODINNÉ DOMY KNCELÁŘE RESIDENTIL 2 Základní filozofie: Moderní technologie, kvalita bez koproisů Značka Toshiba je zárukou oderní technologie a výrobků té nejvyšší kvality. Toshiba

Více

PROFESIONÁLNÍSTAVEBNÍVRÁTKY ŠIKMÉASVISLÉŽEBŘÍKOVÉVÝTAHY SVISLÝNÁKLADNÍVÝTAH SHOZYNASUŤ SPŘÍSLUŠENSTVÍM SKLÁDACÍMÍCHAČKANABETON PALETOVÝVOZÍKDOTERÉNU

PROFESIONÁLNÍSTAVEBNÍVRÁTKY ŠIKMÉASVISLÉŽEBŘÍKOVÉVÝTAHY SVISLÝNÁKLADNÍVÝTAH SHOZYNASUŤ SPŘÍSLUŠENSTVÍM SKLÁDACÍMÍCHAČKANABETON PALETOVÝVOZÍKDOTERÉNU PROFESIONÁLNÍSTAEBNÍRÁTKY ŠIKMÉASISLÉŽEBŘÍKOÉÝTAHY SISLÝNÁKLADNÍÝTAH SHOZYNASUŤ SPŘÍSLUŠENSTÍM SKLÁDACÍMÍCHAČKANABETON PALETOÝOZÍKDOTERÉNU KATALOGACENÍK208/9 MINOR - profesionální stavební vrátky Nosnost

Více

MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ

MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ Má-li analytický výsledek objektivně vypovídat o chemickém složení vzorku, musí splňovat určitá kriteria: Mezinárodní metrologický slovník (VIM 3),

Více

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM homogenizace (směšovací pravidla)

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM homogenizace (směšovací pravidla) KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE 23TVVM hoogenizce (sěšovcí prvidl) Hoogenizce Stvební teriály sou z hledisk zstoupení doinntních složek několikfázové systéy: Dvoufázové trice, vzduch (póry)

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

K metodám převodu souřadnic mezi ETRS 89 a S-JTSK na území ČR

K metodám převodu souřadnic mezi ETRS 89 a S-JTSK na území ČR K metodám převodu souřadnic mezi ETRS 89 a S-JTSK na území ČR Vlastimil Kratochvíl * Příspěvek obsahuje popis vlastností některých postupů, využitelných pro transformaci souřadnic mezi geodetickými systémy

Více

6. Lineární regresní modely

6. Lineární regresní modely 6. Lineární regresní modely 6.1 Jednoduchá regrese a validace 6.2 Testy hypotéz v lineární regresi 6.3 Kritika dat v regresním tripletu 6.4 Multikolinearita a polynomy 6.5 Kritika modelu v regresním tripletu

Více

KLIMATIZACE PRO BYTY, RODINNÉ DOMY A KANCELÁŘE RESIDENTIAL

KLIMATIZACE PRO BYTY, RODINNÉ DOMY A KANCELÁŘE RESIDENTIAL KLIMTIZCE PRO BYTY, RODINNÉ DOMY KNCELÁŘE RESIDENTIL 2 Základní filozofie: Moderní technologie, kvalita bez koproisů Značka Toshiba je zárukou oderní technologie a výrobků té nejvyšší kvality. Toshiba

Více

Betonový a ocelový piedestal pro ABS flow booster SB 900 až 2500

Betonový a ocelový piedestal pro ABS flow booster SB 900 až 2500 Betonový a ocelový piedestal pro ABS flow booster SB 900 až 2500 1 597 0720 CZ 02.2013 cs Montážní předpisy Překlad původních pokynů www.sulzer.co Montážní předpisy pro betonový piedestal pro SB 900-1200

Více

KLIMATIZACE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ LIGHT COMMERCIAL

KLIMATIZACE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ LIGHT COMMERCIAL KLIMTIZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ LIGHT OMMERIL 2 Pro profesionální použití výhradně profesionální řešení Hlavní filozofií firy Toshiba je neustálé zlepšování všech produktů a jejich stálá inovace. Zásadní

Více

Testování statistických hypotéz. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Testování statistických hypotéz. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Testování statistických hypotéz Ing. Michal Dorda, Ph.D. Testování normality Př. : Při simulaci provozu na křižovatce byla získána data o mezerách mezi přijíždějícími vozidly v [s]. Otestujte na hladině

Více

Systém programů pro projektování prutových mostních konstrukcí NEXIS 32 TM18. Součást dodávky programového vybavení.

Systém programů pro projektování prutových mostních konstrukcí NEXIS 32 TM18. Součást dodávky programového vybavení. Systé prograů pro projektování prutových ostních konstrukcí NEXIS 32 TM18 Součást dodávky prograového vybavení. TM18 NEXIS 32 Datu poslední revize: 7. 7. 2002 Copyright 2002 SCIA Group. Všechna práva vyhrazena.

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Obsah: PŘÍLOHA Č. 1: POPIS VÝCHOZÍHO STAVU OBJEKTŮ VČETNĚ REFERENČNÍCH HODNOT... 3 PŘÍLOHA Č. 2: POPIS ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ...

Více

Normy ČSN a ČSN ISO z oblasti aplikované statistiky (stav aktualizovaný k 1.1.2008)

Normy ČSN a ČSN ISO z oblasti aplikované statistiky (stav aktualizovaný k 1.1.2008) Normy ČSN a ČSN ISO z oblasti aplikované statistiky (stav aktualizovaný k 1.1.2008) Ing. Vratislav Horálek, DrSc., předseda TNK 4 při ČNI 1 Terminologické normy [1] ČSN ISO 3534-1:1994 Statistika Slovník

Více

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU Definice laktátového prahu Laktátový práh je definován jako maximální setrvalý stav. Je to bod, od kterého se bude s rostoucí intenzitou laktát nepřetržitě zvyšovat.

Více

Simulace. Simulace dat. Parametry

Simulace. Simulace dat. Parametry Simulace Simulace dat Menu: QCExpert Simulace Simulace dat Tento modul je určen pro generování pseudonáhodných dat s danými statistickými vlastnostmi. Nabízí čtyři typy rozdělení: normální, logaritmicko-normální,

Více

Výpočty podle chemických rovnic

Výpočty podle chemických rovnic Výpočty podle cheických rovnic Cheické rovnice vyjadřují průběh reakce. Rovnice jednak udávají, z kterých prvků a sloučenin vznikly reakční produkty, jednak vyjadřují vztahy ezi nožstvíi jednotlivých reagujících

Více

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1 Logistická regrese Menu: QCExpert Regrese Logistická Modul Logistická regrese umožňuje analýzu dat, kdy odezva je binární, nebo frekvenční veličina vyjádřená hodnotami 0 nebo 1, případně poměry v intervalu

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

Pojem a úkoly statistiky

Pojem a úkoly statistiky Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Pojem a úkoly statistiky Statistika je věda, která se zabývá získáváním, zpracováním a analýzou dat pro potřeby

Více

P Ř I Z N Á N Í. k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

P Ř I Z N Á N Í. k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. SKAT-daně. Finančníu úřadu v ve pro Třebíči Daňové identifikační číslo C Z Než začnete vyplňovat tiskopis přečtěte si prosí pokyny. fyzická osoba *) Rodné číslo X 7 8 / 7 právnická osoba *) Identifikační

Více

Ž é ř é ř é ř é č č š ě š ě č ř úř ř úř é é ě ě Í ř č ř ř ěž ě ř č é ř é ř č é ě ř ě č éř Ž é ě ě ř ř ě š ě č Ť é Í ě Ž ř é č ř é ř é Ž ě ě Ž ř é č Č é ě č Č é Ž č Č é é č é ě ř ň č é ř ř č ň č Ť é Ť ů

Více

Písemná práce k modulu Statistika

Písemná práce k modulu Statistika The Nottingham Trent University B.I.B.S., a. s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Statistika Číslo zadání: 144 Autor: Zdeněk Fekar Ročník: II., 2005/2006 1 Prohlašuji, že jsem

Více

Hmotnostní procenta (hm. %) počet hmotnostních dílů rozpuštěné látky na 100 hmotnostních dílů roztoku krát 100.

Hmotnostní procenta (hm. %) počet hmotnostních dílů rozpuštěné látky na 100 hmotnostních dílů roztoku krát 100. Roztoky Roztok je hoogenní sěs. Nejčastěji jsou oztoky sěsi dvousložkové (dispezní soustavy. Látka v nadbytku dispezní postředí, duhá složka dispegovaná složka. Roztoky ohou být kapalné, plynné i pevné.

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Powerstage INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

Powerstage INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda ekonoický a èistý systé ohøevu vody poocí tepelného èerpadla je TOPENÍ TEPLÁ VODA je efektivní systé ohøevu vody založený na technologii tepelného èerpadla,

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

W11.cz Knauf stěny s kovovou podkonstrukcí

W11.cz Knauf stěny s kovovou podkonstrukcí W11.cz W11.cz 09/2015 W11.cz W 111 - jednoduchý rastr, jednovrstvé opláštění W 112 - jednoduchý rastr, dvouvrstvé opláštění W 113 - jednoduchý rastr, trojvrstvé opláštění W 115 - dvojitý rastr, dvouvrstvé

Více

Národní informační středisko pro podporu kvality

Národní informační středisko pro podporu kvality Národní informační středisko pro podporu kvality Nestandardní regulační diagramy J.Křepela, J.Michálek REGULAČNÍ DIAGRAM PRO VŠECHNY INDIVIDUÁLNÍ HODNOTY xi V PODSKUPINĚ V praxi se někdy setkáváme s požadavkem

Více

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení 2 Zpracování naměřených dat Důležitou součástí každé experimentální práce je statistické zpracování naměřených dat. V této krátké kapitole se budeme věnovat určení intervalů spolehlivosti získaných výsledků

Více

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík Nejistota měř ěření, návaznost a kontrola kvality Miroslav Janošík Obsah Referenční materiály Návaznost referenčních materiálů Nejistota Kontrola kvality Westgardova pravidla Unity Referenční materiál

Více

Hodina 50 Strana 1/14. Gymnázium Budějovická. Hodnocení akcií

Hodina 50 Strana 1/14. Gymnázium Budějovická. Hodnocení akcií Hodina 50 Strana /4 Gymnázium Budějovická Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý BLOK ČÍSLO 8 Hodnocení akcií Předpokládaný počet : 9 hodin Použitá literatura : František Egermayer, Jan Kožíšek Statistická

Více

Obsah 1. Vhodnost použití... 1

Obsah 1. Vhodnost použití... 1 RÖMER JOCKEY Relax RÖMER JOCKEY Cofort Návod k použití Jen ná potěšení, že náš RÖMER JOCKEY Relax bude vaše dítě bezpečně provázet další etapou života. Z hlediska řádné ochrany vašeho dítěte je nutné výrobek

Více

Prezentace vysvětluje pojem tepelné ztráty a základním způsobem popisuje řešení

Prezentace vysvětluje pojem tepelné ztráty a základním způsobem popisuje řešení Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: zvládne Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: 1. Autor: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_09 Tepelné ztráty Vytápění 1. ročník

Více

F-1 Fyzika hravě. (Anotace k sadě 20 materiálů) ROVNOVÁŽNÁ POLOHA ZAPOJENÍ REZISTORŮ JEDNODUCHÝ ELEKTRICKÝ OBVOD

F-1 Fyzika hravě. (Anotace k sadě 20 materiálů) ROVNOVÁŽNÁ POLOHA ZAPOJENÍ REZISTORŮ JEDNODUCHÝ ELEKTRICKÝ OBVOD F-1 Fyzika hravě ( k sadě 20 materiálů) Poř. 1. F-1_01 KLID a POHYB 2. F-1_02 ROVNOVÁŽNÁ POLOHA Prezentace obsahuje látku 1 vyučovací hodiny. materiál slouží k opakování látky na téma relativnost klidu

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR.

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR. Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR. Ing. P.Port, TQ WELD Praha Úvod Současné období (tj. roky 2009-14) je v oboru stavebních ocelových

Více

Statistické metody uţívané při ověřování platnosti hypotéz

Statistické metody uţívané při ověřování platnosti hypotéz Statistické metody uţívané při ověřování platnosti hypotéz Hypotéza Domněnka, předpoklad Nejčastěji o rozdělení, středních hodnotách, závislostech, Hypotézy ve vědeckém výzkumu pracovní, věcné hypotézy

Více

11.2 Normy a normalizace

11.2 Normy a normalizace Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

CSO Sustainability Index 2013: České neziskové organizace byly loni aktivnější při prosazování svých zájmů STR. 5

CSO Sustainability Index 2013: České neziskové organizace byly loni aktivnější při prosazování svých zájmů STR. 5 BUL LET IN 9 2014 CSO Sustainability Index 2013: České neziskové organizace byly loni aktivnější při prosazování svých zájů STR. 5 ČLEN AVPO ČR SE PŘEDSTAVUJE Aktivní vysokoškoláci ají silného partnera

Více

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského

Více

5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY

5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY 5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY 5.1 Moduly 90) Posuzování shody je rozděleno do modulů, které obsahují omezený počet různých postupů použitelných pro nejširší škálu výrobků. Moduly se vztahují na fázi návrhu

Více

Nová norma pro okna a vnější dveře ČSN EN 14351-1

Nová norma pro okna a vnější dveře ČSN EN 14351-1 Nová norma pro okna a vnější dveře ČSN EN 14351-1 EN 14351-1 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti. Česká

Více

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Co je to čistá současná hodnota? Čistá současná hodnota představuje rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z určité činnosti a výdaji na tuto činnost.

Více

Nahrazení předchozích norem Touto normou se spolu s ČSN 49 3160-1 z října 2014 a ČSN 49 3160-2 z října 2014 nahrazuje ČSN 49 3160 z listopadu 2010.

Nahrazení předchozích norem Touto normou se spolu s ČSN 49 3160-1 z října 2014 a ČSN 49 3160-2 z října 2014 nahrazuje ČSN 49 3160 z listopadu 2010. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.080.30; 79.080 Říjen 2014 Rakve Část 3: Zvláštní požadavky na rakve do hrobu nebo do hrobky ČSN 49 3160-3 Coffins Part 3: Specific requirements for coffins to the grave and

Více

SAMOSTATNÁ STUDENTSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY

SAMOSTATNÁ STUDENTSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY SAMOSTATÁ STUDETSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY Váha studentů Kučerová Eliška, Pazdeříková Jana septima červen 005 Zadání: My dvě studentky jsme si vylosovaly zjistit statistickým šetřením v celém ročníku septim

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce ev.č. 13170006 Úprava ulice Jelínkova, Třebíč SVAZEK 4

Více

Úloha 1. Napište matici pro případ lineárního regresního spline vyjádřeného přes useknuté

Úloha 1. Napište matici pro případ lineárního regresního spline vyjádřeného přes useknuté Úloha 1. Napište matici pro případ lineárního regresního spline vyjádřeného přes useknuté polynomy pro případ dvou uzlových bodů ξ 1 = 1 a ξ 2 = 4. Experimentální body jsou x = [0.2 0.4 0.6 1.5 2.0 3.0

Více

Oběžný majetek. Peníze Materiál Nedokončená výroba Hotové výrobky Pohledávky Peníze. Plánování a normování materiálových zásob.

Oběžný majetek. Peníze Materiál Nedokončená výroba Hotové výrobky Pohledávky Peníze. Plánování a normování materiálových zásob. Součástí oběžného majetku jsou: zásoby oběžný finanční majetek pohledávky Oběžný majetek Charakteristickým rysem oběžného majetku je jednorázová spotřeba, v procesu výroby mění svoji formu. Tato změna

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE 0 1. 2. 2015 1 8 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 2 3 TERMÍNY A DEFINICE... 3 4 ÚVOD... 4 5 SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY, NORMY A VYHLÁŠKY... 4 6 POSTUP PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ NÁMITEK/STÍŽNOSTÍ...

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

Bezolovnaté broky. Světová a česká legislativa v této oblasti. První zkušenosti při střelbě s bezolovnatými broky

Bezolovnaté broky. Světová a česká legislativa v této oblasti. První zkušenosti při střelbě s bezolovnatými broky Světová a česká legislativa v této oblasti Bezolovnaté broky Obecný požadavek náhrady olova jako materiálu ve všech oblastech lidského života s cílem eliminace škodlivého vlivu na životní prostředí a člověka

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11.

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11. UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Aplikace STAT1 Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 Jiří Neubauer, Marek Sedlačík, Oldřich Kříž 3. 11. 2012 Popis a návod k použití aplikace

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY 110 00 Praha 1, Panská 856/3, 221 002 111, 221 002 666, www.panska.cz, e-mail: sekretariat@panska.

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY 110 00 Praha 1, Panská 856/3, 221 002 111, 221 002 666, www.panska.cz, e-mail: sekretariat@panska. Autor: Studijní obor: STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY 110 00 Praha 1, Panská 856/, 1 00 111, 1 00 666, www.panska.cz, e-ail: sekretariat@panska.cz Fyzika ve sci-fi literatuře MATURITNÍ PRÁCE

Více

SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z CHEMIE PRO OBOR TECHNICKÉ LYCEUM

SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z CHEMIE PRO OBOR TECHNICKÉ LYCEUM BÍRK PŘÍKLDŮ Z CHEIE PRO OBOR TECHNICKÉ LYCEU ilan ZIPL 006 Obsah Obsah... Úvod... 3 1. Základní výpočty.... 4 1.1 Hotnost atoů a olekul... 4 1. Látkové nožství, olární hotnost.... 5 1.3 Výpočet obsahu

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP)

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009. Tisk obálky a vazbu zajistí

Více

Chladničky a mrazničky 2011/2012

Chladničky a mrazničky 2011/2012 Skupina Liebherr Široký sortient výrobků Skupina Liebherr je jední z největších výrobců stavebních strojů na světě. Liebherr á vysoce hodnotné výrobky a služby a dobrou pověst také v noha jiných oblastech.

Více

ROZDĚLENÍ NÁHODNÝCH VELIČIN

ROZDĚLENÍ NÁHODNÝCH VELIČIN ROZDĚLENÍ NÁHODNÝCH VELIČIN 1 Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipliny společného základu (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0021)

Více

ČASOMÍRA ROTAČNÍ ČASY FYZIKÁLNĚ DEFINOVANÉ ČASY JULIÁNSKÉ DATUM

ČASOMÍRA ROTAČNÍ ČASY FYZIKÁLNĚ DEFINOVANÉ ČASY JULIÁNSKÉ DATUM ČASOMÍRA ROTAČNÍ ČASY FYZIKÁLNĚ DEFINOVANÉ ČASY JULIÁNSKÉ DATUM Hynčicová Tereza, H2IGE1 2014 ČAS Jedna ze základních fyzikálních veličin Využívá se k určení časových údajů sledovaných jevů Časovou škálu

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PRODUKTY URČENÉ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY STÁTU

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PRODUKTY URČENÉ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY STÁTU ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PRODUKTY URČENÉ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY STÁTU Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS 051625 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PRODUKTY URČENÉ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY

Více