STATICKÉ TABULKY stěnových kazet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATICKÉ TABULKY stěnových kazet"

Transkript

1 STATICKÉ TABULKY stěnových kazet

2 OBSAH ÚVOD SATCASS 600/100 DX 51D SATCASS 600/100 S 250 GD SATCASS 600/130 DX 51D SATCASS 600/130 S 250 GD SATCASS 600/160 DX 51D SATCASS 600/160 S 250 GD CASSETTE 500/90 S 320 GD CASSETTE 500/100 S 320 GD CASSETTE 500/110 S 320 GD CASSETTE 500/120 S 320 GD CASSETTE 500/130 S 320 GD CASSETTE 500/140 S 320 GD CASSETTE 500/150 S 320 GD CASSETTE 600/90 S 320 GD CASSETTE 600/100 S 320 GD CASSETTE 600/110 S 320 GD CASSETTE 600/120 S 320 GD CASSETTE 600/130 S 320 GD CASSETTE 600/140 S 320 GD CASSETTE 600/150 S 320 GD

3 ÚVOD 1. Předmět výpočtu Statický výpočet je zaměřen na určení průřezových charakteristik a únosností tenkostěnných profi lů - kazet typu SATCASS 600/100; SATCASS 600/130; SATCASS 600/160 pro tloušťky 0,70; 0,75; 0,88 CASSETTE 500/90; CASSETTE 500/100; CASSETTE 500/110; CASSETTE 500/120; CASSETTE 500/130; CASSETTE 500/140; CASSETTE 500/150; CASSETTE 600/90; CASSETTE 600/100; CASSETTE 600/110; CASSETTE 600/120; CASSETTE 600/130; CASSETTE 600/140; CASSETTE 600/150 pro tloušťky 0,7; 0,75; 0,88; 1,0; 1,25; 1,5. 2. Normové předpisy Statický výpočet je proveden v souladu se současně platnými normami: 1.) ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 2.) ČSN EN Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 3.) ČSN EN Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí Část 1-3: Obecná pravidla Doplňující pravidla pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profi ly 4.) ČSN EN Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí Část 1-5: Boulení stěn 3. Podklady Pro výpočet průřezových charakteristik tenkostěnného profi lu kazet typu SATCASS a CASSETTE byly použity schémata profi lu, dodané fi r- mou SATJAM (viz obr. 1 až obr. 17): B Obr. 3 Profi l SATCASS 600/160 Obr. 4 Profi l CASSETTE 500/90 Obr. 5 Profi l CASSETTE 500/ B 98 Obr. 1 Profi l SATCASS 600/100 Obr. 6 Profi l CASSETTE 500/ B 128 Obr. 2 Profi l SATCASS 600/130 Obr. 7 Profi l CASSETTE 500/

4 Obr. 8 Profi l CASSETTE 500/130 Obr. 13 Profi l CASSETTE 600/110 Obr. 9 Profi l CASSETTE 500/140 Obr. 14 Profi l CASSETTE 600/120 Obr. 10 Profi l CASSETTE 500/150 Obr. 15 Profi l CASSETTE 600/130 Obr. 11 Profi l CASSETTE 600/90 Obr. 16 Profi l CASSETTE 600/140 Obr. 12 Profi l CASSETTE 600/100 Obr. 17 Profi l CASSETTE 600/

5 Výpočet je proveden pro materiál S 250 GD (fyb=250 N/ 2 ), S 320 GD (fyb=320 N/ 2 ) a DX 51D (fyb=140 N/ 2 ). Materiálové charakteristiky byly převzaty a jsou dány normou ČSN-EN Objemová hmotnost materiálu byla pro materiál S 250 GD, S 320 GD i DX 51D uvažovaná 7850 kg.m Výpočet průřezových charakteristik Výpočet průřezových charakteristik tenkostěnných profi lů kazet typu SATCASS 600/100; SATCASS 600/130; SATCASS 600/160pro tloušťky 0,70; 0,75; 0,88 CASSETTE 500/90; CASSETTE 500/100; CASSETTE 500/110; CASSETTE 500/120; CASSETTE 500/130; CASSETTE 500/140; CASSETTE 500/150; CASSETTE 600/90; CASSETTE 600/100; CASSETTE 600/110; CASSETTE 600/120; CASSETTE 600/130; CASSETTE 600/140; CASSETTE 600/150 pro tloušťky 0,7; 0,75; 0,88; 1,0; 1,25; 1,5 byl proveden podle [3] a [4]. Hodnoty průřezových charakteristik nejsou součástí tohoto dokumentu. Při výpočtu charakteristické hodnoty únosnosti qk není zohledněn mezní stav únosnosti. Za přípustné zatížení daného typu kazety, vyhovující oběma mezním stavům, je tedy nutno považovat menší z dvojice hodnot qd a qk. 6. Omezení daná normou V tabulce 10.6 normy ČSN EN je defi nován rozsah platnosti článku 10.2, týkající se výpočtu kazet. tenkostěnných profi lů musí být v rozsahu 0,75 až 1,5, díky čemuž veškeré kazety tl. 0,7 nesplňují platnost povoleného rozsahu geometrických rozměrů této normy. 5. Určení únosnosti Výpočet únosnosti tenkostěnných profi lů kazet typu SATCASS 600/100; SATCASS 600/130; SATCASS 600/160 pro tloušťky 0,70; 0,75; 0,88 CASSETTE 500/90; CASSETTE 500/100; CASSETTE 500/110; CASSETTE 500/120; CASSETTE 500/130; CASSETTE 500/140; CASSETTE 500/150; CASSETTE 600/90; CASSETTE 600/100; CASSETTE 600/110; CASSETTE 600/120; CASSETTE 600/130; CASSETTE 600/140; CASSETTE 600/150 pro tloušťky 0,7; 0,75; 0,88; 1,0; 1,25; 1,5, spočívá v určení přípustného rovnoměrného zatížení [ ] (plošné zatížení) pro pozitivní (sání) a negativní (tlak) orientaci kazety. Únosnosti kazet je stanovena s výchozím předpokladem, že volné pásnice profi lů jsou zajištěny proti příčnému vybočení a podélná vzdálenost s 1 mezi spojovacími prostředky, zajišťujícími příčné podepření úzkých pásnic, je menší nebo rovna 300. Všechny únosnosti dle mezního stavu únosnosti jsou v tabulkách uvedeny v návrhových hodnotách qd. Maximální zatížení pro limitní deformaci (mezní stav použitelnosti) je uvedeno v charakteristických hodnotách qk. Při výpočtu byl zohledněn vliv šířky podpor. Výpočetní model je tvořen prostým nosníkem (šířka podpory 60 ) s rozpětím od 2,5 m (3 m) do 8,5 m odstupňovaným po 50 cm (25 cm) a spojitým nosníkem o dvou a třech polích stejného rozpětí (šířka krajní podpory b = 60, šířka vnitřní podpory b = 140 ) s rozpětím polí od 2,5 m (3 m) do 8,5 m odstupňovaným po 50 cm (25 cm). Limitní deformace kazet byla uvažována v hodnotách L/150 a L/200. Tabelované hodnoty únosnosti jsou uvedeny včetně vlastní tíhy plechu. Skutečná hodnota užitného rovnoměrného zatížení kazety je menší o hodnotu vlastní tíhy, jež je v tabulkách uvedena v buňce

6 SATCASS 600/100 Povrchová úprava B PE 15 Zn polyestersat 15 μm pozink AlZn aluzinek Technická data Celková šířka (B) 600 Celková výška 100 0,7; 0,75; 0,88 Min. délka 3 m Max. délka 12 m Materiál DX 51D podle EN Technické schválení ES prohlášení o shodě 05/2009 Česká norma ČSN-EN Řádek 1: Maximální zatížení mezní stav únosnosti (s materiálovým součinitelem bezpečnosti = 1,0) Řádek 2: Maximální zatížení mezní stav použitelnosti při průhybu f = l/150 (s materiálovým součinitelem bezpečnosti = 1,0) Řádek 3: Maximální zatížení při průhybu f = l/200 (s materiálovým součinitelem bezpečnosti = 1,0) T TLAK konstrukce trapézový profil konstrukce trapézový profil - 6 -

7 SATCASS 600/100 Prostý nosník S SÁNÍ 0,70 0,081 0,75 0,087 0,88 0,102 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 2,48 1,70 1,23 0,93 0,73 0,59 0,49 0,41 0,35 0,30 0,26 0,23 0,20 2 l/150 1,66 1,13 0,82 0,62 0,49 0,39 0,32 0,27 0,23 0,20 0,17 0,15 0,13 3 l/200 1,66 1,13 0,82 0,62 0,49 0,39 0,32 0,27 0,23 0,20 0,17 0,15 0,13 1 q d 2,66 1,81 1,32 1,00 0,78 0,63 0,52 0,44 0,37 0,32 0,28 0,24 0,21 2 l/150 1,77 1,21 0,88 0,67 0,52 0,42 0,35 0,29 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 3 l/200 1,77 1,21 0,88 0,67 0,52 0,42 0,35 0,29 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 1 q d 3,10 2,12 1,54 1,17 0,92 0,74 0,61 0,51 0,43 0,37 0,32 0,28 0,25 2 l/150 2,07 1,41 1,03 0,78 0,61 0,49 0,40 0,34 0,29 0,25 0,22 0,19 0,17 3 l/200 2,07 1,41 1,03 0,78 0,61 0,49 0,40 0,34 0,29 0,25 0,22 0,19 0,17 Spojitý nosník o dvou polích S SÁNÍ ,70 0,081 0,75 0,087 0,88 0,102 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 1,61 1,10 0,80 0,60 0,47 0,38 0,31 0,26 0,22 0,19 0,17 0,15 0,13 2 l/150 1,07 0,73 0,53 0,40 0,32 0,25 0,21 0,18 0,15 0,13 0,11 0,10 0,09 3 l/200 1,07 0,73 0,53 0,40 0,32 0,25 0,21 0,18 0,15 0,13 0,11 0,10 0,09 1 q d 1,87 1,27 0,92 0,70 0,55 0,44 0,36 0,30 0,26 0,22 0,19 0,17 0,15 2 l/150 1,24 0,85 0,62 0,47 0,37 0,29 0,24 0,20 0,17 0,15 0,13 0,11 0,10 3 l/200 1,24 0,85 0,62 0,47 0,37 0,29 0,24 0,20 0,17 0,15 0,13 0,11 0,10 1 q d 2,51 1,71 1,24 0,94 0,74 0,59 0,49 0,41 0,35 0,30 0,26 0,23 0,20 2 l/150 1,67 1,14 0,83 0,63 0,49 0,40 0,33 0,27 0,23 0,20 0,17 0,15 0,13 3 l/200 1,67 1,14 0,83 0,63 0,49 0,40 0,33 0,27 0,23 0,20 0,17 0,15 0,13-7 -

8 SATCASS 600/100 Spojitý nosník o třech polích S SÁNÍ ,70 0,081 0,75 0,087 0,88 0,102 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 2,01 1,37 1,00 0,76 0,59 0,48 0,39 0,33 0,28 0,24 0,21 0,18 0,16 2 l/150 1,34 0,92 0,66 0,50 0,39 0,32 0,26 0,22 0,19 0,16 0,14 0,12 0,11 3 l/200 1,34 0,92 0,66 0,50 0,39 0,32 0,26 0,22 0,19 0,16 0,14 0,12 0,11 1 q d 2,33 1,59 1,15 0,88 0,69 0,55 0,45 0,38 0,32 0,28 0,24 0,21 0,19 2 l/150 1,56 1,06 0,77 0,58 0,46 0,37 0,30 0,25 0,22 0,19 0,16 0,14 0,12 3 l/200 1,56 1,06 0,77 0,58 0,46 0,37 0,30 0,25 0,22 0,19 0,16 0,14 0,12 1 q d 3,13 2,14 1,55 1,17 0,92 0,74 0,61 0,51 0,43 0,37 0,32 0,28 0,25 2 l/150 2,09 1,42 1,03 0,78 0,61 0,49 0,41 0,34 0,29 0,25 0,22 0,19 0,17 3 l/200 2,09 1,42 1,03 0,78 0,61 0,49 0,41 0,34 0,29 0,25 0,22 0,19 0,17 Prostý nosník T TLAK 0,70 0,081 0,75 0,087 0,88 0,102 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 1,60 1,09 0,79 0,60 0,47 0,38 0,31 0,26 0,22 0,19 0,17 0,15 0,13 2 l/150 1,06 0,73 0,53 0,40 0,31 0,25 0,21 0,17 0,15 0,13 0,11 0,10 0,08 3 l/200 1,06 0,73 0,53 0,40 0,31 0,25 0,21 0,17 0,14 0,11 0,09 0,08 0,06 1 q d 1,85 1,26 0,92 0,70 0,55 0,44 0,36 0,30 0,26 0,22 0,19 0,17 0,15 2 l/150 1,23 0,84 0,61 0,46 0,36 0,29 0,24 0,20 0,17 0,15 0,13 0,11 0,09 3 l/200 1,23 0,84 0,61 0,46 0,36 0,29 0,24 0,20 0,16 0,13 0,10 0,08 0,07 1 q d 2,48 1,70 1,23 0,93 0,73 0,59 0,49 0,41 0,35 0,30 0,26 0,23 0,20 2 l/150 1,66 1,13 0,82 0,62 0,49 0,39 0,32 0,27 0,23 0,20 0,17 0,15 0,12 3 l/200 1,66 1,13 0,82 0,62 0,49 0,39 0,32 0,27 0,21 0,17 0,13 0,11 0,09-8 -

9 SATCASS 600/100 Spojitý nosník o dvou polích T TLAK ,70 0,081 0,75 0,087 0,88 0,102 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 2,50 1,71 1,24 0,94 0,74 0,59 0,49 0,41 0,35 0,30 0,26 0,23 0,20 2 l/150 1,67 1,14 0,83 0,63 0,49 0,40 0,33 0,27 0,23 0,20 0,17 0,15 0,13 3 l/200 1,67 1,14 0,83 0,63 0,49 0,40 0,33 0,27 0,23 0,20 0,17 0,15 0,13 1 q d 2,68 1,83 1,32 1,00 0,79 0,63 0,52 0,44 0,37 0,32 0,28 0,24 0,21 2 l/150 1,79 1,22 0,88 0,67 0,53 0,42 0,35 0,29 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 3 l/200 1,79 1,22 0,88 0,67 0,53 0,42 0,35 0,29 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 1 q d 3,13 2,13 1,55 1,17 0,92 0,74 0,61 0,51 0,43 0,37 0,32 0,28 0,25 2 l/150 2,09 1,42 1,03 0,78 0,61 0,49 0,41 0,34 0,29 0,25 0,22 0,19 0,17 3 l/200 2,09 1,42 1,03 0,78 0,61 0,49 0,41 0,34 0,29 0,25 0,22 0,19 0,17 Spojitý nosník o třech polích T TLAK ,70 0,081 0,75 0,087 0,88 0,102 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 2,52 1,72 1,24 0,94 0,74 0,60 0,49 0,41 0,35 0,30 0,26 0,23 0,20 2 l/150 1,68 1,14 0,83 0,63 0,49 0,40 0,33 0,27 0,23 0,20 0,17 0,15 0,13 3 l/200 1,68 1,14 0,83 0,63 0,49 0,40 0,33 0,27 0,23 0,20 0,17 0,14 0,12 1 q d 2,92 1,99 1,44 1,09 0,86 0,69 0,57 0,48 0,40 0,35 0,30 0,26 0,23 2 l/150 1,94 1,33 0,96 0,73 0,57 0,46 0,38 0,32 0,27 0,23 0,20 0,18 0,16 3 l/200 1,94 1,33 0,96 0,73 0,57 0,46 0,38 0,32 0,27 0,23 0,20 0,16 0,13 1 q d 3,91 2,67 1,94 1,47 1,15 0,93 0,76 0,64 0,54 0,47 0,40 0,35 0,31 2 l/150 2,61 1,78 1,29 0,98 0,77 0,62 0,51 0,43 0,36 0,31 0,27 0,24 0,21 3 l/200 2,61 1,78 1,29 0,98 0,77 0,62 0,51 0,43 0,36 0,31 0,25 0,21 0,17-9 -

10 SATCASS 600/ B Povrchová úprava PE 15 Zn polyestersat 15 μm pozink AlZn aluzinek Technická data Celková šířka (B) 600 Celková výška 100 0,7; 0,75; 0,88 Min. délka 3 m Max. délka 12 m Materiál S 250 GD podle EN Technické schválení ES prohlášení o shodě 05/2009 Česká norma ČSN-EN Řádek 1: Maximální zatížení mezní stav únosnosti (s materiálovým součinitelem bezpečnosti = 1,0) Řádek 2: Maximální zatížení mezní stav použitelnosti při průhybu f = l/150 (s materiálovým součinitelem bezpečnosti = 1,0) Řádek 3: Maximální zatížení při průhybu f = l/200 (s materiálovým součinitelem bezpečnosti = 1,0) T TLAK konstrukce trapézový profil konstrukce trapézový profil

11 SATCASS 600/100 Prostý nosník S SÁNÍ 0,70 0,081 0,75 0,087 0,88 0,102 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 4,43 3,03 2,20 1,67 1,31 1,05 0,87 0,73 0,62 0,53 0,46 0,40 0,36 2 l/150 2,96 2,02 1,47 1,11 0,87 0,70 0,58 0,48 0,41 0,35 0,28 0,23 0,19 3 l/200 2,96 2,02 1,47 1,11 0,87 0,70 0,55 0,42 0,33 0,26 0,21 0,17 0,14 1 q d 4,74 3,24 2,35 1,78 1,40 1,13 0,93 0,78 0,66 0,57 0,49 0,43 0,38 2 l/150 3,16 2,16 1,57 1,19 0,93 0,75 0,62 0,52 0,44 0,37 0,30 0,25 0,20 3 l/200 3,16 2,16 1,57 1,19 0,93 0,75 0,58 0,45 0,35 0,28 0,22 0,18 0,15 1 q d 5,54 3,79 2,75 2,09 1,64 1,32 1,08 0,91 0,77 0,66 0,58 0,51 0,45 2 l/150 3,70 2,52 1,83 1,39 1,09 0,88 0,72 0,61 0,51 0,43 0,35 0,29 0,24 3 l/200 3,70 2,52 1,83 1,39 1,09 0,88 0,68 0,52 0,41 0,32 0,26 0,22 0,18 Spojitý nosník o dvou polích S SÁNÍ ,70 0,081 0,75 0,087 0,88 0,102 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 3,02 2,06 1,49 1,13 0,89 0,71 0,59 0,49 0,42 0,36 0,31 0,27 0,24 2 l/150 2,01 1,37 0,99 0,75 0,59 0,48 0,39 0,33 0,28 0,24 0,21 0,18 0,16 3 l/200 2,01 1,37 0,99 0,75 0,59 0,48 0,39 0,33 0,28 0,24 0,21 0,18 0,16 1 q d 3,50 2,38 1,73 1,31 1,03 0,83 0,68 0,57 0,48 0,42 0,36 0,32 0,28 2 l/150 2,33 1,59 1,15 0,87 0,69 0,55 0,45 0,38 0,32 0,28 0,24 0,21 0,19 3 l/200 2,33 1,59 1,15 0,87 0,69 0,55 0,45 0,38 0,32 0,28 0,24 0,21 0,19 1 q d 4,78 3,26 2,36 1,79 1,40 1,13 0,93 0,78 0,66 0,57 0,49 0,43 0,38 2 l/150 3,18 2,17 1,57 1,19 0,94 0,75 0,62 0,52 0,44 0,38 0,33 0,29 0,26 3 l/200 3,18 2,17 1,57 1,19 0,94 0,75 0,62 0,52 0,44 0,38 0,33 0,29 0,

12 SATCASS 600/100 Spojitý nosník o třech polích S SÁNÍ ,70 0,081 0,75 0,087 0,88 0,102 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 3,77 2,57 1,86 1,41 1,11 0,89 0,73 0,61 0,52 0,45 0,39 0,34 0,30 2 l/150 2,51 1,71 1,24 0,94 0,74 0,60 0,49 0,41 0,35 0,30 0,26 0,23 0,20 3 l/200 2,51 1,71 1,24 0,94 0,74 0,60 0,49 0,41 0,35 0,30 0,26 0,23 0,20 1 q d 4,37 2,98 2,16 1,64 1,29 1,04 0,85 0,71 0,61 0,52 0,45 0,40 0,35 2 l/150 2,91 1,99 1,44 1,09 0,86 0,69 0,57 0,48 0,40 0,35 0,30 0,26 0,23 3 l/200 2,91 1,99 1,44 1,09 0,86 0,69 0,57 0,48 0,40 0,35 0,30 0,26 0,23 1 q d 5,97 4,07 2,95 2,24 1,76 1,41 1,16 0,97 0,83 0,71 0,62 0,54 0,48 2 l/150 3,98 2,71 1,97 1,49 1,17 0,94 0,78 0,65 0,55 0,47 0,41 0,36 0,32 3 l/200 3,98 2,71 1,97 1,49 1,17 0,94 0,78 0,65 0,55 0,47 0,41 0,36 0,32 Prostý nosník T TLAK 0,70 0,081 0,75 0,087 0,88 0,102 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 2,99 2,04 1,48 1,13 0,88 0,71 0,59 0,49 0,42 0,36 0,31 0,27 0,24 2 l/150 1,99 1,36 0,99 0,75 0,59 0,45 0,34 0,26 0,20 0,16 0,13 0,11 0,09 3 l/200 1,99 1,36 0,99 0,68 0,47 0,34 0,25 0,19 0,15 0,12 0,10 0,08 0,07 1 q d 3,47 2,37 1,72 1,30 1,02 0,82 0,68 0,57 0,48 0,42 0,36 0,32 0,28 2 l/150 2,31 1,58 1,15 0,87 0,68 0,50 0,38 0,29 0,22 0,18 0,14 0,12 0,10 3 l/200 2,31 1,58 1,15 0,76 0,52 0,38 0,28 0,22 0,17 0,13 0,11 0,09 0,07 1 q d 4,74 3,23 2,35 1,78 1,40 1,13 0,93 0,78 0,66 0,57 0,49 0,43 0,38 2 l/150 3,16 2,16 1,57 1,19 0,92 0,66 0,49 0,38 0,29 0,23 0,19 0,16 0,13 3 l/200 3,16 2,16 1,51 0,99 0,69 0,50 0,37 0,28 0,22 0,18 0,14 0,12 0,

13 SATCASS 600/100 Spojitý nosník o dvou polích T TLAK ,70 0,081 0,75 0,087 0,88 0,102 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 4,47 3,05 2,21 1,68 1,32 1,06 0,87 0,73 0,62 0,53 0,46 0,41 0,36 2 l/150 2,98 2,03 1,47 1,12 0,88 0,71 0,58 0,49 0,41 0,35 0,31 0,26 0,21 3 l/200 2,98 2,03 1,47 1,12 0,88 0,71 0,58 0,47 0,37 0,29 0,24 0,19 0,16 1 q d 4,78 3,26 2,37 1,79 1,41 1,13 0,93 0,78 0,66 0,57 0,49 0,43 0,38 2 l/150 3,19 2,17 1,58 1,20 0,94 0,76 0,62 0,52 0,44 0,38 0,33 0,29 0,24 3 l/200 3,19 2,17 1,58 1,20 0,94 0,76 0,62 0,52 0,41 0,32 0,26 0,22 0,18 1 q d 5,59 3,81 2,76 2,10 1,64 1,32 1,09 0,91 0,77 0,67 0,58 0,51 0,45 2 l/150 3,73 2,54 1,84 1,40 1,10 0,88 0,73 0,61 0,52 0,44 0,39 0,34 0,30 3 l/200 3,73 2,54 1,84 1,40 1,10 0,88 0,73 0,61 0,52 0,42 0,34 0,28 0,23 Spojitý nosník o třech polích T TLAK ,70 0,081 0,75 0,087 0,88 0,102 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 4,71 3,21 2,33 1,77 1,39 1,12 0,92 0,77 0,65 0,56 0,49 0,43 0,38 2 l/150 3,14 2,14 1,55 1,18 0,92 0,74 0,61 0,49 0,38 0,31 0,25 0,20 0,17 3 l/200 3,14 2,14 1,55 1,18 0,90 0,65 0,48 0,37 0,29 0,23 0,19 0,15 0,13 1 q d 5,46 3,73 2,70 2,05 1,61 1,29 1,06 0,89 0,76 0,65 0,57 0,50 0,44 2 l/150 3,64 2,48 1,80 1,37 1,07 0,86 0,71 0,55 0,43 0,34 0,28 0,23 0,19 3 l/200 3,64 2,48 1,80 1,37 1,00 0,72 0,54 0,41 0,32 0,26 0,21 0,17 0,14 1 q d 6,99 4,76 3,46 2,62 2,06 1,65 1,36 1,14 0,97 0,83 0,72 0,63 0,56 2 l/150 4,66 3,18 2,30 1,75 1,37 1,10 0,91 0,72 0,56 0,45 0,36 0,30 0,25 3 l/200 4,66 3,18 2,30 1,75 1,31 0,94 0,70 0,54 0,42 0,33 0,27 0,22 0,

14 SATCASS 600/ B Povrchová úprava PE 15 Zn polyestersat 15 μm pozink AlZn aluzinek Technická data Celková šířka (B) 600 Celková výška 130 0,7; 0,75; 0,88 Min. délka 3 m Max. délka 12 m Materiál DX 51D podle EN Technické schválení ES prohlášení o shodě 05/2009 Česká norma ČSN-EN Řádek 1: Maximální zatížení mezní stav únosnosti (s materiálovým součinitelem bezpečnosti = 1,0) Řádek 2: Maximální zatížení mezní stav použitelnosti při průhybu f = l/150 (s materiálovým součinitelem bezpečnosti = 1,0) Řádek 3: Maximální zatížení při průhybu f = l/200 (s materiálovým součinitelem bezpečnosti = 1,0) T TLAK konstrukce konstrukce

15 SATCASS 600/130 Prostý nosník S SÁNÍ 0,70 0,086 0,75 0,092 0,88 0,109 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 3,72 2,54 1,85 1,40 1,10 0,89 0,73 0,61 0,52 0,45 0,39 0,34 0,30 2 l/150 2,48 1,69 1,23 0,93 0,73 0,59 0,49 0,41 0,35 0,30 0,26 0,23 0,20 3 l/200 2,48 1,69 1,23 0,93 0,73 0,59 0,49 0,41 0,35 0,30 0,26 0,23 0,20 1 q d 3,98 2,72 1,97 1,50 1,18 0,95 0,78 0,65 0,55 0,48 0,41 0,36 0,32 2 l/150 2,66 1,81 1,32 1,00 0,78 0,63 0,52 0,44 0,37 0,32 0,28 0,24 0,21 3 l/200 2,66 1,81 1,32 1,00 0,78 0,63 0,52 0,44 0,37 0,32 0,28 0,24 0,21 1 q d 4,66 3,18 2,31 1,75 1,38 1,11 0,91 0,76 0,65 0,56 0,48 0,42 0,38 2 l/150 3,10 2,12 1,54 1,17 0,92 0,74 0,61 0,51 0,43 0,37 0,32 0,28 0,25 3 l/200 3,10 2,12 1,54 1,17 0,92 0,74 0,61 0,51 0,43 0,37 0,32 0,28 0,25 Spojitý nosník o dvou polích S SÁNÍ ,70 0,086 0,75 0,092 0,88 0,109 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 2,59 1,77 1,28 0,97 0,76 0,61 0,50 0,42 0,36 0,31 0,27 0,24 0,21 2 l/150 1,73 1,18 0,85 0,65 0,51 0,41 0,34 0,28 0,24 0,21 0,18 0,16 0,14 3 l/200 1,73 1,18 0,85 0,65 0,51 0,41 0,34 0,28 0,24 0,21 0,18 0,16 0,14 1 q d 2,94 2,01 1,46 1,10 0,87 0,70 0,57 0,48 0,41 0,35 0,30 0,27 0,24 2 l/150 1,96 1,34 0,97 0,74 0,58 0,46 0,38 0,32 0,27 0,23 0,20 0,18 0,16 3 l/200 1,96 1,34 0,97 0,74 0,58 0,46 0,38 0,32 0,27 0,23 0,20 0,18 0,16 1 q d 3,28 2,23 1,62 1,23 0,96 0,78 0,64 0,53 0,45 0,39 0,34 0,30 0,26 2 l/150 2,18 1,49 1,08 0,82 0,64 0,52 0,43 0,36 0,30 0,26 0,23 0,20 0,18 3 l/200 2,18 1,49 1,08 0,82 0,64 0,52 0,43 0,36 0,30 0,26 0,23 0,20 0,

16 SATCASS 600/130 Spojitý nosník o třech polích S SÁNÍ ,70 0,086 0,75 0,092 0,88 0,109 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 3,24 2,21 1,60 1,21 0,95 0,77 0,63 0,53 0,45 0,39 0,33 0,29 0,26 2 l/150 2,16 1,47 1,07 0,81 0,64 0,51 0,42 0,35 0,30 0,26 0,22 0,20 0,17 3 l/200 2,16 1,47 1,07 0,81 0,64 0,51 0,42 0,35 0,30 0,26 0,22 0,20 0,17 1 q d 3,68 2,51 1,82 1,38 1,08 0,87 0,72 0,60 0,51 0,44 0,38 0,33 0,29 2 l/150 2,45 1,67 1,21 0,92 0,72 0,58 0,48 0,40 0,34 0,29 0,25 0,22 0,20 3 l/200 2,45 1,67 1,21 0,92 0,72 0,58 0,48 0,40 0,34 0,29 0,25 0,22 0,20 1 q d 4,10 2,79 2,03 1,54 1,20 0,97 0,80 0,67 0,57 0,49 0,42 0,37 0,33 2 l/150 2,73 1,86 1,35 1,02 0,80 0,65 0,53 0,45 0,38 0,33 0,28 0,25 0,22 3 l/200 2,73 1,86 1,35 1,02 0,80 0,65 0,53 0,45 0,38 0,33 0,28 0,25 0,22 Prostý nosník T TLAK 0,70 0,086 0,75 0,092 0,88 0,109 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 2,57 1,75 1,27 0,97 0,76 0,61 0,50 0,42 0,36 0,31 0,27 0,23 0,21 2 l/150 1,71 1,17 0,85 0,64 0,51 0,41 0,34 0,28 0,24 0,21 0,18 0,16 0,14 3 l/200 1,71 1,17 0,85 0,64 0,51 0,41 0,34 0,28 0,24 0,21 0,18 0,15 0,12 1 q d 2,92 1,99 1,45 1,10 0,86 0,69 0,57 0,48 0,41 0,35 0,30 0,27 0,24 2 l/150 1,95 1,33 0,96 0,73 0,57 0,46 0,38 0,32 0,27 0,23 0,20 0,18 0,16 3 l/200 1,95 1,33 0,96 0,73 0,57 0,46 0,38 0,32 0,27 0,23 0,20 0,16 0,13 1 q d 3,25 2,22 1,61 1,22 0,96 0,77 0,64 0,53 0,45 0,39 0,34 0,30 0,26 2 l/150 2,17 1,48 1,07 0,82 0,64 0,52 0,42 0,35 0,30 0,26 0,23 0,20 0,17 3 l/200 2,17 1,48 1,07 0,82 0,64 0,52 0,42 0,35 0,30 0,26 0,23 0,20 0,

17 SATCASS 600/130 Spojitý nosník o dvou polích T TLAK ,70 0,086 0,75 0,092 0,88 0,109 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 3,75 2,56 1,86 1,41 1,10 0,89 0,73 0,61 0,52 0,45 0,39 0,34 0,30 2 l/150 2,50 1,71 1,24 0,94 0,74 0,59 0,49 0,41 0,35 0,30 0,26 0,23 0,20 3 l/200 2,50 1,71 1,24 0,94 0,74 0,59 0,49 0,41 0,35 0,30 0,26 0,23 0,20 1 q d 4,02 2,74 1,99 1,51 1,18 0,95 0,78 0,65 0,56 0,48 0,42 0,36 0,32 2 l/150 2,68 1,83 1,32 1,00 0,79 0,63 0,52 0,44 0,37 0,32 0,28 0,24 0,21 3 l/200 2,68 1,83 1,32 1,00 0,79 0,63 0,52 0,44 0,37 0,32 0,28 0,24 0,21 1 q d 4,70 3,20 2,32 1,76 1,38 1,11 0,91 0,77 0,65 0,56 0,49 0,43 0,38 2 l/150 3,13 2,14 1,55 1,17 0,92 0,74 0,61 0,51 0,43 0,37 0,32 0,28 0,25 3 l/200 3,13 2,14 1,55 1,17 0,92 0,74 0,61 0,51 0,43 0,37 0,32 0,28 0,25 Spojitý nosník o třech polích T TLAK ,70 0,086 0,75 0,092 0,88 0,109 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 4,05 2,76 2,00 1,52 1,19 0,96 0,79 0,66 0,56 0,48 0,42 0,37 0,32 2 l/150 2,70 1,84 1,34 1,01 0,79 0,64 0,53 0,44 0,37 0,32 0,28 0,24 0,22 3 l/200 2,70 1,84 1,34 1,01 0,79 0,64 0,53 0,44 0,37 0,32 0,28 0,24 0,22 1 q d 4,60 3,14 2,27 1,72 1,35 1,09 0,90 0,75 0,64 0,55 0,48 0,42 0,37 2 l/150 3,06 2,09 1,52 1,15 0,90 0,73 0,60 0,50 0,42 0,36 0,32 0,28 0,25 3 l/200 3,06 2,09 1,52 1,15 0,90 0,73 0,60 0,50 0,42 0,36 0,32 0,28 0,25 1 q d 5,12 3,49 2,53 1,92 1,51 1,21 1,00 0,83 0,71 0,61 0,53 0,46 0,41 2 l/150 3,41 2,33 1,69 1,28 1,00 0,81 0,66 0,56 0,47 0,41 0,35 0,31 0,27 3 l/200 3,41 2,33 1,69 1,28 1,00 0,81 0,66 0,56 0,47 0,41 0,35 0,31 0,

18 SATCASS 600/ B Povrchová úprava PE 15 Zn polyestersat 15 μm pozink AlZn aluzinek Technická data Celková šířka (B) 600 Celková výška 130 0,7; 0,75; 0,88 Min. délka 3 m Max. délka 12 m Materiál S 250 GD podle EN Technické schválení ES prohlášení o shodě 05/2009 Česká norma ČSN-EN Řádek 1: Maximální zatížení mezní stav únosnosti (s materiálovým součinitelem bezpečnosti = 1,0) Řádek 2: Maximální zatížení mezní stav použitelnosti při průhybu f = l/150 (s materiálovým součinitelem bezpečnosti = 1,0) Řádek 3: Maximální zatížení při průhybu f = l/200 (s materiálovým součinitelem bezpečnosti = 1,0) T TLAK konstrukce konstrukce

19 SATCASS 600/130 Prostý nosník S SÁNÍ 0,70 0,086 0,75 0,092 0,88 0,109 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 6,65 4,54 3,30 2,50 1,96 1,58 1,30 1,09 0,92 0,80 0,69 0,61 0,54 2 l/150 4,43 3,03 2,20 1,67 1,31 1,05 0,87 0,73 0,62 0,53 0,46 0,40 0,36 3 l/200 4,43 3,03 2,20 1,67 1,31 1,05 0,87 0,73 0,62 0,49 0,40 0,33 0,27 1 q d 7,11 4,86 3,53 2,68 2,10 1,69 1,39 1,17 0,99 0,85 0,74 0,65 0,57 2 l/150 4,74 3,24 2,35 1,78 1,40 1,13 0,93 0,78 0,66 0,57 0,49 0,43 0,38 3 l/200 4,74 3,24 2,35 1,78 1,40 1,13 0,93 0,78 0,66 0,53 0,43 0,35 0,29 1 q d 8,32 5,68 4,12 3,13 2,46 1,98 1,63 1,36 1,16 1,00 0,86 0,76 0,67 2 l/150 5,54 3,79 2,75 2,09 1,64 1,32 1,09 0,91 0,77 0,66 0,58 0,51 0,45 3 l/200 5,54 3,79 2,75 2,09 1,64 1,32 1,09 0,91 0,77 0,62 0,50 0,41 0,34 Spojitý nosník o dvou polích S SÁNÍ ,70 0,086 0,75 0,092 0,88 0,109 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 4,89 3,33 2,42 1,83 1,44 1,16 0,95 0,80 0,68 0,58 0,51 0,44 0,39 2 l/150 3,26 2,22 1,61 1,22 0,96 0,77 0,63 0,53 0,45 0,39 0,34 0,30 0,26 3 l/200 3,26 2,22 1,61 1,22 0,96 0,77 0,63 0,53 0,45 0,39 0,34 0,30 0,26 1 q d 5,65 3,85 2,80 2,12 1,66 1,34 1,10 0,92 0,78 0,67 0,58 0,51 0,45 2 l/150 3,77 2,57 1,86 1,41 1,11 0,89 0,73 0,61 0,52 0,45 0,39 0,34 0,30 3 l/200 3,77 2,57 1,86 1,41 1,11 0,89 0,73 0,61 0,52 0,45 0,39 0,34 0,30 1 q d 8,03 5,48 3,97 3,01 2,36 1,90 1,56 1,31 1,11 0,96 0,83 0,73 0,64 2 l/150 5,36 3,65 2,65 2,01 1,58 1,27 1,04 0,87 0,74 0,64 0,55 0,49 0,43 3 l/200 5,36 3,65 2,65 2,01 1,58 1,27 1,04 0,87 0,74 0,64 0,55 0,49 0,

20 SATCASS 600/130 Spojitý nosník o třech polích S SÁNÍ ,70 0,086 0,75 0,092 0,88 0,109 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 6,11 4,16 3,02 2,29 1,80 1,45 1,19 1,00 0,85 0,73 0,63 0,55 0,49 2 l/150 4,07 2,78 2,01 1,53 1,20 0,96 0,79 0,66 0,56 0,48 0,42 0,37 0,33 3 l/200 4,07 2,78 2,01 1,53 1,20 0,96 0,79 0,66 0,56 0,48 0,42 0,37 0,33 1 q d 7,07 4,82 3,49 2,65 2,08 1,67 1,38 1,15 0,98 0,84 0,73 0,64 0,57 2 l/150 4,71 3,21 2,33 1,77 1,39 1,12 0,92 0,77 0,65 0,56 0,49 0,43 0,38 3 l/200 4,71 3,21 2,33 1,77 1,39 1,12 0,92 0,77 0,65 0,56 0,49 0,43 0,38 1 q d 10,04 6,85 4,97 3,77 2,95 2,38 1,96 1,64 1,39 1,20 1,04 0,91 0,81 2 l/150 6,69 4,56 3,31 2,51 1,97 1,59 1,30 1,09 0,93 0,80 0,69 0,61 0,54 3 l/200 6,69 4,56 3,31 2,51 1,97 1,59 1,30 1,09 0,93 0,80 0,69 0,61 0,54 Prostý nosník T TLAK 0,70 0,086 0,75 0,092 0,88 0,109 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 4,84 3,31 2,40 1,82 1,43 1,15 0,95 0,79 0,67 0,58 0,50 0,44 0,39 2 l/150 3,23 2,21 1,60 1,22 0,95 0,77 0,63 0,53 0,43 0,34 0,27 0,23 0,19 3 l/200 3,23 2,21 1,60 1,22 0,95 0,72 0,53 0,41 0,32 0,25 0,21 0,17 0,14 1 q d 5,60 3,83 2,78 2,11 1,65 1,33 1,10 0,92 0,78 0,67 0,58 0,51 0,45 2 l/150 3,74 2,55 1,85 1,41 1,10 0,89 0,73 0,61 0,48 0,38 0,31 0,25 0,21 3 l/200 3,74 2,55 1,85 1,41 1,10 0,80 0,60 0,46 0,36 0,28 0,23 0,19 0,16 1 q d 7,97 5,44 3,95 3,00 2,35 1,89 1,56 1,31 1,11 0,95 0,83 0,73 0,64 2 l/150 5,31 3,63 2,63 2,00 1,57 1,26 1,04 0,80 0,63 0,50 0,40 0,33 0,28 3 l/200 5,31 3,63 2,63 2,00 1,47 1,06 0,79 0,60 0,47 0,37 0,30 0,25 0,

21 SATCASS 600/130 Spojitý nosník o dvou polích T TLAK ,70 0,086 0,75 0,092 0,88 0,109 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 6,70 4,57 3,32 2,51 1,97 1,59 1,31 1,09 0,93 0,80 0,69 0,61 0,54 2 l/150 4,47 3,05 2,21 1,68 1,31 1,06 0,87 0,73 0,62 0,53 0,46 0,41 0,36 3 l/200 4,47 3,05 2,21 1,68 1,31 1,06 0,87 0,73 0,62 0,53 0,46 0,41 0,34 1 q d 7,17 4,89 3,55 2,69 2,11 1,70 1,40 1,17 0,99 0,85 0,74 0,65 0,58 2 l/150 4,78 3,26 2,36 1,79 1,41 1,13 0,93 0,78 0,66 0,57 0,49 0,43 0,38 3 l/200 4,78 3,26 2,36 1,79 1,41 1,13 0,93 0,78 0,66 0,57 0,49 0,43 0,38 1 q d 8,39 5,72 4,15 3,15 2,47 1,99 1,63 1,37 1,16 1,00 0,87 0,76 0,67 2 l/150 5,59 3,81 2,77 2,10 1,64 1,32 1,09 0,91 0,77 0,67 0,58 0,51 0,45 3 l/200 5,59 3,81 2,77 2,10 1,64 1,32 1,09 0,91 0,77 0,67 0,58 0,51 0,45 Spojitý nosník o třech polích T TLAK ,70 0,086 0,75 0,092 0,88 0,109 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 7,63 5,21 3,78 2,86 2,25 1,81 1,49 1,24 1,06 0,91 0,79 0,69 0,61 2 l/150 5,09 3,47 2,52 1,91 1,50 1,21 0,99 0,83 0,70 0,61 0,52 0,43 0,36 3 l/200 5,09 3,47 2,52 1,91 1,50 1,21 0,99 0,78 0,61 0,48 0,39 0,32 0,27 1 q d 8,83 6,02 4,37 3,31 2,60 2,09 1,72 1,44 1,22 1,05 0,91 0,80 0,71 2 l/150 5,89 4,01 2,91 2,21 1,73 1,39 1,15 0,96 0,81 0,70 0,58 0,48 0,40 3 l/200 5,89 4,01 2,91 2,21 1,73 1,39 1,14 0,87 0,68 0,54 0,44 0,36 0,30 1 q d 10,48 7,15 5,19 3,93 3,08 2,48 2,04 1,71 1,45 1,25 1,08 0,95 0,84 2 l/150 6,99 4,77 3,46 2,62 2,06 1,66 1,36 1,14 0,97 0,83 0,72 0,63 0,52 3 l/200 6,99 4,77 3,46 2,62 2,06 1,66 1,36 1,14 0,90 0,71 0,58 0,47 0,

22 SATCASS 600/ Povrchová úprava PE 15 polyestersat 15 μm Zn pozink B 158 AlZn aluzinek Technická data Celková šířka (B) 600 Celková výška 160 0,7; 0,75; 0,88 Min. délka 3 m Max. délka 12 m Materiál DX 51D podle EN Technické schválení ES prohlášení o shodě 05/2009 Česká norma ČSN-EN Řádek 1: Maximální zatížení mezní stav únosnosti (s materiálovým součinitelem bezpečnosti = 1,0) Řádek 2: Maximální zatížení mezní stav použitelnosti při průhybu f = l/150 (s materiálovým součinitelem bezpečnosti = 1,0) Řádek 3: Maximální zatížení při průhybu f = l/200 (s materiálovým součinitelem bezpečnosti = 1,0) T TLAK konstrukce konstrukce

23 SATCASS 600/160 Prostý nosník S SÁNÍ 0,70 0,092 0,75 0,098 0,88 0,115 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 5,17 3,53 2,56 1,95 1,53 1,23 1,01 0,85 0,72 0,62 0,54 0,47 0,42 2 l/150 3,45 2,35 1,71 1,30 1,02 0,82 0,67 0,56 0,48 0,41 0,36 0,31 0,28 3 l/200 3,45 2,35 1,71 1,30 1,02 0,82 0,67 0,56 0,48 0,41 0,36 0,31 0,28 1 q d 5,53 3,78 2,74 2,08 1,63 1,32 1,08 0,91 0,77 0,66 0,58 0,50 0,45 2 l/150 3,69 2,52 1,83 1,39 1,09 0,88 0,72 0,60 0,51 0,44 0,38 0,34 0,30 3 l/200 3,69 2,52 1,83 1,39 1,09 0,88 0,72 0,60 0,51 0,44 0,38 0,34 0,30 1 q d 6,47 4,42 3,21 2,44 1,91 1,54 1,27 1,06 0,90 0,77 0,67 0,59 0,52 2 l/150 4,32 2,95 2,14 1,62 1,27 1,03 0,84 0,71 0,60 0,52 0,45 0,39 0,35 3 l/200 4,32 2,95 2,14 1,62 1,27 1,03 0,84 0,71 0,60 0,52 0,45 0,39 0,35 Spojitý nosník o dvou polích S SÁNÍ ,70 0,092 0,75 0,098 0,88 0,115 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 3,81 2,60 1,89 1,43 1,12 0,90 0,74 0,62 0,53 0,45 0,39 0,35 0,31 2 l/150 2,54 1,73 1,26 0,95 0,75 0,60 0,50 0,41 0,35 0,30 0,26 0,23 0,20 3 l/200 2,54 1,73 1,26 0,95 0,75 0,60 0,50 0,41 0,35 0,30 0,26 0,23 0,20 1 q d 4,40 3,00 2,17 1,65 1,29 1,04 0,86 0,72 0,61 0,52 0,45 0,40 0,35 2 l/150 2,93 2,00 1,45 1,10 0,86 0,69 0,57 0,48 0,41 0,35 0,30 0,27 0,24 3 l/200 2,93 2,00 1,45 1,10 0,86 0,69 0,57 0,48 0,41 0,35 0,30 0,27 0,24 1 q d 5,26 3,59 2,60 1,97 1,55 1,25 1,02 0,86 0,73 0,63 0,54 0,48 0,42 2 l/150 3,51 2,39 1,73 1,31 1,03 0,83 0,68 0,57 0,49 0,42 0,36 0,32 0,28 3 l/200 3,51 2,39 1,73 1,31 1,03 0,83 0,68 0,57 0,49 0,42 0,36 0,32 0,

24 SATCASS 600/160 Spojitý nosník o třech polích S SÁNÍ ,70 0,092 0,75 0,098 0,88 0,115 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 4,77 3,25 2,36 1,79 1,40 1,13 0,93 0,78 0,66 0,57 0,49 0,43 0,38 2 l/150 3,18 2,17 1,57 1,19 0,93 0,75 0,62 0,52 0,44 0,38 0,33 0,29 0,25 3 l/200 3,18 2,17 1,57 1,19 0,93 0,75 0,62 0,52 0,44 0,38 0,33 0,29 0,25 1 q d 5,50 3,75 2,72 2,06 1,62 1,30 1,07 0,90 0,76 0,65 0,57 0,50 0,44 2 l/150 3,66 2,50 1,81 1,37 1,08 0,87 0,71 0,60 0,51 0,44 0,38 0,33 0,29 3 l/200 3,66 2,50 1,81 1,37 1,08 0,87 0,71 0,60 0,51 0,44 0,38 0,33 0,29 1 q d 6,57 4,48 3,25 2,47 1,93 1,56 1,28 1,07 0,91 0,78 0,68 0,60 0,53 2 l/150 4,38 2,99 2,17 1,64 1,29 1,04 0,85 0,71 0,61 0,52 0,45 0,40 0,35 3 l/200 4,38 2,99 2,17 1,64 1,29 1,04 0,85 0,71 0,61 0,52 0,45 0,40 0,35 Prostý nosník T TLAK 0,70 0,092 0,75 0,098 0,88 0,115 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 3,78 2,58 1,87 1,42 1,12 0,90 0,74 0,62 0,53 0,45 0,39 0,34 0,30 2 l/150 2,52 1,72 1,25 0,95 0,74 0,60 0,49 0,41 0,35 0,30 0,26 0,23 0,20 3 l/200 2,52 1,72 1,25 0,95 0,74 0,60 0,49 0,41 0,35 0,30 0,26 0,23 0,20 1 q d 4,36 2,98 2,16 1,64 1,29 1,04 0,85 0,71 0,61 0,52 0,45 0,40 0,35 2 l/150 2,91 1,99 1,44 1,09 0,86 0,69 0,57 0,48 0,40 0,35 0,30 0,27 0,23 3 l/200 2,91 1,99 1,44 1,09 0,86 0,69 0,57 0,48 0,40 0,35 0,30 0,27 0,23 1 q d 5,21 3,56 2,59 1,96 1,54 1,24 1,02 0,85 0,73 0,62 0,54 0,48 0,42 2 l/150 3,48 2,37 1,72 1,31 1,03 0,83 0,68 0,57 0,48 0,42 0,36 0,32 0,28 3 l/200 3,48 2,37 1,72 1,31 1,03 0,83 0,68 0,57 0,48 0,42 0,36 0,32 0,

25 SATCASS 600/160 Spojitý nosník o dvou polích T TLAK ,70 0,092 0,75 0,098 0,88 0,115 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 5,21 3,55 2,58 1,96 1,53 1,23 1,02 0,85 0,72 0,62 0,54 0,47 0,42 2 l/150 3,48 2,37 1,72 1,30 1,02 0,82 0,68 0,57 0,48 0,41 0,36 0,32 0,28 3 l/200 3,48 2,37 1,72 1,30 1,02 0,82 0,68 0,57 0,48 0,41 0,36 0,32 0,28 1 q d 5,58 3,80 2,76 2,09 1,64 1,32 1,09 0,91 0,77 0,66 0,58 0,51 0,45 2 l/150 3,72 2,54 1,84 1,39 1,09 0,88 0,72 0,61 0,51 0,44 0,38 0,34 0,30 3 l/200 3,72 2,54 1,84 1,39 1,09 0,88 0,72 0,61 0,51 0,44 0,38 0,34 0,30 1 q d 6,53 4,45 3,23 2,45 1,92 1,55 1,27 1,06 0,90 0,78 0,67 0,59 0,52 2 l/150 4,35 2,97 2,15 1,63 1,28 1,03 0,85 0,71 0,60 0,52 0,45 0,39 0,35 3 l/200 4,35 2,97 2,15 1,63 1,28 1,03 0,85 0,71 0,60 0,52 0,45 0,39 0,35 Spojitý nosník o třech polích T TLAK ,70 0,092 0,75 0,098 0,88 0,115 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 5,96 4,06 2,95 2,23 1,75 1,41 1,16 0,97 0,82 0,71 0,62 0,54 0,48 2 l/150 3,97 2,71 1,96 1,49 1,17 0,94 0,77 0,65 0,55 0,47 0,41 0,36 0,32 3 l/200 3,97 2,71 1,96 1,49 1,17 0,94 0,77 0,65 0,55 0,47 0,41 0,36 0,32 1 q d 6,87 4,69 3,40 2,58 2,02 1,63 1,34 1,12 0,95 0,82 0,71 0,62 0,55 2 l/150 4,58 3,12 2,27 1,72 1,35 1,08 0,89 0,75 0,63 0,55 0,47 0,42 0,37 3 l/200 4,58 3,12 2,27 1,72 1,35 1,08 0,89 0,75 0,63 0,55 0,47 0,42 0,37 1 q d 8,16 5,56 4,04 3,06 2,40 1,93 1,59 1,33 1,13 0,97 0,84 0,74 0,65 2 l/150 5,44 3,71 2,69 2,04 1,60 1,29 1,06 0,89 0,75 0,65 0,56 0,49 0,44 3 l/200 5,44 3,71 2,69 2,04 1,60 1,29 1,06 0,89 0,75 0,65 0,56 0,49 0,

26 SATCASS 600/ Povrchová úprava PE 15 polyestersat 15 μm Zn pozink B 158 AlZn aluzinek Technická data Celková šířka (B) 600 Celková výška 160 0,7; 0,75; 0,88 Min. délka 3 m Max. délka 12 m Materiál S 250 GD podle EN Technické schválení ES prohlášení o shodě 05/2009 Česká norma ČSN-EN Řádek 1: Maximální zatížení mezní stav únosnosti (s materiálovým součinitelem bezpečnosti = 1,0) Řádek 2: Maximální zatížení mezní stav použitelnosti při průhybu f = l/150 (s materiálovým součinitelem bezpečnosti = 1,0) Řádek 3: Maximální zatížení při průhybu f = l/200 (s materiálovým součinitelem bezpečnosti = 1,0) T TLAK konstrukce konstrukce

27 SATCASS 600/160 Prostý nosník S SÁNÍ 0,70 0,092 0,75 0,098 0,88 0,115 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 9,23 6,30 4,58 3,47 2,73 2,20 1,81 1,51 1,28 1,10 0,96 0,84 0,74 2 l/150 6,15 4,20 3,05 2,32 1,82 1,46 1,20 1,01 0,86 0,74 0,64 0,56 0,50 3 l/200 6,15 4,20 3,05 2,32 1,82 1,46 1,20 1,01 0,86 0,74 0,64 0,55 0,45 1 q d 9,88 6,75 4,90 3,72 2,92 2,35 1,93 1,62 1,37 1,18 1,03 0,90 0,80 2 l/150 6,59 4,50 3,27 2,48 1,94 1,57 1,29 1,08 0,92 0,79 0,68 0,60 0,53 3 l/200 6,59 4,50 3,27 2,48 1,94 1,57 1,29 1,08 0,92 0,79 0,68 0,59 0,49 1 q d 11,56 7,89 5,73 4,35 3,41 2,75 2,26 1,89 1,61 1,38 1,20 1,05 0,93 2 l/150 7,71 5,26 3,82 2,90 2,28 1,83 1,51 1,26 1,07 0,92 0,80 0,70 0,62 3 l/200 7,71 5,26 3,82 2,90 2,28 1,83 1,51 1,26 1,07 0,92 0,80 0,68 0,57 Spojitý nosník o dvou polích S SÁNÍ ,70 0,092 0,75 0,098 0,88 0,115 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 7,18 4,90 3,55 2,69 2,11 1,70 1,40 1,17 0,99 0,85 0,74 0,65 0,58 2 l/150 4,79 3,27 2,37 1,80 1,41 1,13 0,93 0,78 0,66 0,57 0,50 0,43 0,38 3 l/200 4,79 3,27 2,37 1,80 1,41 1,13 0,93 0,78 0,66 0,57 0,50 0,43 0,38 1 q d 8,28 5,65 4,10 3,11 2,44 1,96 1,61 1,35 1,15 0,99 0,86 0,75 0,66 2 l/150 5,52 3,77 2,73 2,07 1,62 1,31 1,08 0,90 0,76 0,66 0,57 0,50 0,44 3 l/200 5,52 3,77 2,73 2,07 1,62 1,31 1,08 0,90 0,76 0,66 0,57 0,50 0,44 1 q d 12,06 8,23 5,97 4,52 3,55 2,86 2,35 1,97 1,67 1,44 1,25 1,09 0,97 2 l/150 8,04 5,48 3,98 3,02 2,37 1,90 1,57 1,31 1,11 0,96 0,83 0,73 0,64 3 l/200 8,04 5,48 3,98 3,02 2,37 1,90 1,57 1,31 1,11 0,96 0,83 0,73 0,

28 SATCASS 600/160 Spojitý nosník o třech polích S SÁNÍ ,70 0,092 0,75 0,098 0,88 0,115 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 8,98 6,12 4,44 3,37 2,64 2,13 1,75 1,46 1,24 1,07 0,93 0,81 0,72 2 l/150 5,99 4,08 2,96 2,25 1,76 1,42 1,17 0,98 0,83 0,71 0,62 0,54 0,48 3 l/200 5,99 4,08 2,96 2,25 1,76 1,42 1,17 0,98 0,83 0,71 0,62 0,54 0,48 1 q d 10,36 7,06 5,12 3,88 3,05 2,45 2,02 1,69 1,43 1,23 1,07 0,94 0,83 2 l/150 6,90 4,71 3,41 2,59 2,03 1,63 1,34 1,13 0,96 0,82 0,71 0,63 0,55 3 l/200 6,90 4,71 3,41 2,59 2,03 1,63 1,34 1,13 0,96 0,82 0,71 0,63 0,55 1 q d 15,08 10,28 7,46 5,66 4,44 3,57 2,94 2,46 2,09 1,79 1,56 1,37 1,21 2 l/150 10,05 6,86 4,97 3,77 2,96 2,38 1,96 1,64 1,39 1,20 1,04 0,91 0,81 3 l/200 10,05 6,86 4,97 3,77 2,96 2,38 1,96 1,64 1,39 1,20 1,04 0,91 0,81 Prostý nosník T TLAK 0,70 0,092 0,75 0,098 0,88 0,115 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 7,12 4,86 3,53 2,68 2,10 1,69 1,39 1,17 0,99 0,85 0,74 0,65 0,57 2 l/150 4,75 3,24 2,35 1,79 1,40 1,13 0,93 0,78 0,66 0,57 0,49 0,42 0,35 3 l/200 4,75 3,24 2,35 1,79 1,40 1,13 0,93 0,75 0,59 0,47 0,38 0,31 0,26 1 q d 8,21 5,61 4,07 3,09 2,43 1,95 1,61 1,35 1,14 0,98 0,85 0,75 0,66 2 l/150 5,48 3,74 2,72 2,06 1,62 1,30 1,07 0,90 0,76 0,66 0,57 0,47 0,39 3 l/200 5,48 3,74 2,72 2,06 1,62 1,30 1,07 0,85 0,66 0,53 0,43 0,35 0,29 1 q d 11,96 8,17 5,93 4,50 3,53 2,85 2,34 1,96 1,66 1,43 1,24 1,09 0,97 2 l/150 7,98 5,45 3,95 3,00 2,35 1,90 1,56 1,31 1,11 0,93 0,75 0,62 0,51 3 l/200 7,98 5,45 3,95 3,00 2,35 1,90 1,47 1,12 0,88 0,70 0,57 0,46 0,

29 SATCASS 600/160 Spojitý nosník o dvou polích T TLAK ,70 0,092 0,75 0,098 0,88 0,115 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 9,31 6,35 4,60 3,49 2,74 2,20 1,81 1,52 1,29 1,11 0,96 0,84 0,75 2 l/150 6,21 4,23 3,07 2,33 1,83 1,47 1,21 1,01 0,86 0,74 0,64 0,56 0,50 3 l/200 6,21 4,23 3,07 2,33 1,83 1,47 1,21 1,01 0,86 0,74 0,64 0,56 0,50 1 q d 9,96 6,79 4,93 3,74 2,93 2,36 1,94 1,62 1,38 1,19 1,03 0,90 0,80 2 l/150 6,64 4,53 3,28 2,49 1,95 1,57 1,29 1,08 0,92 0,79 0,69 0,60 0,53 3 l/200 6,64 4,53 3,28 2,49 1,95 1,57 1,29 1,08 0,92 0,79 0,69 0,60 0,53 1 q d 11,66 7,95 5,76 4,37 3,43 2,76 2,27 1,90 1,61 1,39 1,21 1,06 0,93 2 l/150 7,77 5,30 3,84 2,91 2,29 1,84 1,51 1,27 1,08 0,92 0,80 0,70 0,62 3 l/200 7,77 5,30 3,84 2,91 2,29 1,84 1,51 1,27 1,08 0,92 0,80 0,70 0,62 Spojitý nosník o třech polích T TLAK ,70 0,092 0,75 0,098 0,88 0,115 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 11,22 7,65 5,55 4,21 3,30 2,66 2,19 1,83 1,55 1,34 1,16 1,02 0,90 2 l/150 7,48 5,10 3,70 2,81 2,20 1,77 1,46 1,22 1,04 0,89 0,77 0,68 0,60 3 l/200 7,48 5,10 3,70 2,81 2,20 1,77 1,46 1,22 1,04 0,89 0,72 0,59 0,49 1 q d 12,45 8,49 6,16 4,67 3,66 2,95 2,43 2,03 1,72 1,48 1,29 1,13 1,00 2 l/150 8,30 5,66 4,11 3,11 2,44 1,97 1,62 1,35 1,15 0,99 0,86 0,75 0,67 3 l/200 8,30 5,66 4,11 3,11 2,44 1,97 1,62 1,35 1,15 0,99 0,81 0,66 0,55 1 q d 14,57 9,94 7,21 5,46 4,29 3,45 2,84 2,38 2,02 1,73 1,51 1,32 1,17 2 l/150 9,71 6,62 4,80 3,64 2,86 2,30 1,89 1,58 1,34 1,16 1,00 0,88 0,78 3 l/200 9,71 6,62 4,80 3,64 2,86 2,30 1,89 1,58 1,34 1,16 1,00 0,88 0,

30 CASSETTE 500/90 Povrchová úprava PE 15 polyestersat 15 μm Zn pozink AlZn aluzinek Technická data Celková šířka (B) 500 Celková výška 90 0,7; 0,75; 0,88; 1,0; 1,25; 1,5 Min. délka 2 m Max. délka 12 m Materiál S 320 GD dle EN Technické schválení Prohlášení o shodě 9/05/2009 CE Polská norma PN-EN Řádek 1: Maximální zatížení mezní stav únosnosti (s materiálovým součinitelem bezpečnosti = 1,0) Řádek 2: Maximální zatížení mezní stav použitelnosti při průhybu f = l/150 (s materiálovým součinitelem bezpečnosti = 1,0) Řádek 3: Maximální zatížení při průhybu f = l/200 (s materiálovým součinitelem bezpečnosti = 1,0) T TLAK konstrukce konstrukce

31 CASSETTE 500/90 Prostý nosník S SÁNÍ 0,70 0,084 0,75 0,090 0,88 0,106 1,00 0,120 1,25 0,150 1,50 0,180 1 q d 2,74 2,33 2,01 1,75 1,54 1,36 1,22 1,09 0,98 0,89 0,81 0,74 0,68 0,63 0,58 0,54 0,50 0,47 0,44 0,41 0,39 0,36 0,34 2 l/150 2,72 2,15 1,74 1,42 1,18 0,99 0,83 0,71 0,61 0,53 0,46 0,41 0,36 0,32 0,28 0,25 0,23 0,21 0,19 0,17 0,16 0,14 0,13 3 l/200 2,10 1,66 1,34 1,10 0,91 0,76 0,64 0,55 0,47 0,41 0,36 0,31 0,28 0,25 0,22 0,20 0,18 0,16 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 1 q d 2,99 2,54 2,19 1,91 1,68 1,49 1,32 1,19 1,07 0,97 0,89 0,81 0,74 0,69 0,63 0,59 0,55 0,51 0,48 0,45 0,42 0,39 0,37 2 l/150 2,98 2,36 1,91 1,56 1,29 1,08 0,91 0,78 0,67 0,58 0,51 0,45 0,39 0,35 0,31 0,28 0,25 0,23 0,20 0,19 0,17 0,15 0,14 3 l/200 2,31 1,83 1,47 1,20 0,99 0,83 0,70 0,60 0,52 0,45 0,39 0,34 0,30 0,27 0,24 0,21 0,19 0,17 0,16 0,14 0,13 0,12 0,11 1 q d 3,71 3,15 2,71 2,35 2,06 1,83 1,63 1,46 1,31 1,19 1,08 0,99 0,91 0,84 0,77 0,72 0,67 0,62 0,58 0,54 0,51 0,48 0,45 2 l/150 3,71 3,03 2,43 1,98 1,64 1,37 1,15 0,98 0,84 0,73 0,63 0,56 0,49 0,43 0,39 0,35 0,31 0,28 0,25 0,23 0,21 0,19 0,18 3 l/200 3,00 2,36 1,89 1,54 1,27 1,06 0,89 0,76 0,65 0,56 0,49 0,43 0,38 0,33 0,30 0,26 0,24 0,21 0,19 0,18 0,16 0,15 0,13 1 q d 4,43 3,76 3,23 2,81 2,46 2,17 1,93 1,73 1,56 1,41 1,28 1,17 1,08 0,99 0,92 0,85 0,79 0,73 0,68 0,64 0,60 0,56 0,53 2 l/150 4,43 3,76 3,02 2,46 2,02 1,68 1,41 1,20 1,03 0,89 0,77 0,68 0,59 0,53 0,47 0,42 0,37 0,34 0,30 0,28 0,25 0,23 0,21 3 l/200 3,73 2,92 2,33 1,89 1,55 1,29 1,09 0,92 0,79 0,68 0,59 0,52 0,46 0,40 0,36 0,32 0,29 0,26 0,23 0,21 0,19 0,17 0,16 1 q d 6,03 5,12 4,40 3,82 3,35 2,96 2,63 2,35 2,12 1,92 1,74 1,59 1,46 1,34 1,24 1,15 1,06 0,99 0,92 0,86 0,81 0,76 0,72 2 l/150 6,03 5,12 4,40 3,61 2,96 2,45 2,06 1,74 1,49 1,28 1,11 0,97 0,85 0,75 0,66 0,59 0,53 0,47 0,43 0,39 0,35 0,32 0,29 3 l/200 5,53 4,32 3,43 2,77 2,26 1,88 1,57 1,33 1,13 0,97 0,84 0,73 0,64 0,57 0,50 0,45 0,40 0,36 0,32 0,29 0,26 0,24 0,22 1 q d 7,55 6,44 5,55 4,84 4,25 3,76 3,36 3,01 2,72 2,46 2,23 2,04 1,87 1,72 1,59 1,47 1,36 1,27 1,18 1,11 1,04 0,97 0,91 2 l/150 7,55 6,44 5,55 4,74 3,91 3,27 2,76 2,35 2,01 1,73 1,49 1,30 1,13 1,00 0,88 0,78 0,70 0,63 0,56 0,51 0,46 0,42 0,38 3 l/200 6,96 5,49 4,41 3,59 2,96 2,48 2,09 1,78 1,52 1,30 1,13 0,98 0,86 0,75 0,67 0,59 0,53 0,47 0,42 0,38 0,35 0,31 0,29 Spojitý nosník o dvou polích ,70 0,084 0,75 0,090 0,88 0,106 1,00 0,120 1,25 0,150 1,50 0,180 1 q d 2,11 1,80 1,55 1,35 1,19 1,06 0,94 0,85 0,76 0,69 0,63 0,58 0,53 0,49 0,45 0,42 0,39 0,36 0,34 0,32 0,30 0,28 0,27 2 l/150 2,11 1,80 1,55 1,35 1,19 1,06 0,94 0,85 0,76 0,69 0,63 0,58 0,53 0,49 0,45 0,42 0,39 0,36 0,34 0,32 0,30 0,28 0,27 3 l/200 2,11 1,80 1,55 1,35 1,19 1,06 0,94 0,85 0,76 0,69 0,63 0,58 0,53 0,49 0,45 0,42 0,39 0,36 0,34 0,31 0,28 0,26 0,24 1 q d 2,43 2,07 1,79 1,56 1,37 1,22 1,09 0,98 0,88 0,80 0,73 0,67 0,61 0,57 0,52 0,49 0,45 0,42 0,39 0,37 0,35 0,33 0,31 2 l/150 2,43 2,07 1,79 1,56 1,37 1,22 1,09 0,98 0,88 0,80 0,73 0,67 0,61 0,57 0,52 0,49 0,45 0,42 0,39 0,37 0,35 0,33 0,31 3 l/200 2,43 2,07 1,79 1,56 1,37 1,22 1,09 0,98 0,88 0,80 0,73 0,67 0,61 0,57 0,52 0,49 0,45 0,41 0,37 0,34 0,31 0,28 0,26 1 q d 3,10 2,65 2,29 2,00 1,77 1,57 1,40 1,26 1,14 1,03 0,94 0,86 0,79 0,73 0,68 0,63 0,59 0,55 0,51 0,48 0,45 0,42 0,40 2 l/150 3,10 2,65 2,29 2,00 1,77 1,57 1,40 1,26 1,14 1,03 0,94 0,86 0,79 0,73 0,68 0,63 0,59 0,55 0,51 0,48 0,45 0,42 0,40 3 l/200 3,10 2,65 2,29 2,00 1,77 1,57 1,40 1,26 1,14 1,03 0,94 0,86 0,79 0,73 0,68 0,63 0,56 0,51 0,46 0,42 0,38 0,35 0,32 1 q d 3,64 3,09 2,69 2,36 2,08 1,85 1,66 1,49 1,35 1,23 1,12 1,03 0,95 0,87 0,81 0,75 0,70 0,65 0,61 0,57 0,54 0,51 0,48 2 l/150 3,64 3,09 2,69 2,36 2,08 1,85 1,66 1,49 1,35 1,23 1,12 1,03 0,95 0,87 0,81 0,75 0,70 0,65 0,61 0,57 0,54 0,51 0,48 3 l/200 3,64 3,09 2,69 2,36 2,08 1,85 1,66 1,49 1,35 1,23 1,12 1,03 0,95 0,87 0,81 0,75 0,68 0,61 0,55 0,50 0,46 0,42 0,38 1 q d 5,21 4,41 3,78 3,27 2,86 2,51 2,23 1,99 1,78 1,61 1,46 1,33 1,21 1,11 1,03 0,95 0,88 0,83 0,78 0,73 0,69 0,65 0,61 2 l/150 5,21 4,41 3,78 3,27 2,86 2,51 2,23 1,99 1,78 1,61 1,46 1,33 1,21 1,11 1,03 0,95 0,88 0,83 0,78 0,73 0,69 0,65 0,61 3 l/200 5,21 4,41 3,78 3,27 2,86 2,51 2,23 1,99 1,78 1,61 1,46 1,33 1,21 1,11 1,03 0,95 0,88 0,83 0,77 0,70 0,63 0,58 0,52 1 q d 6,88 5,78 4,96 4,31 3,77 3,33 2,96 2,64 2,38 2,15 1,95 1,78 1,63 1,49 1,37 1,27 1,18 1,09 1,02 0,95 0,89 0,83 0,78 2 l/150 6,88 5,78 4,96 4,31 3,77 3,33 2,96 2,64 2,38 2,15 1,95 1,78 1,63 1,49 1,37 1,27 1,18 1,09 1,02 0,95 0,89 0,83 0,78 3 l/200 6,88 5,78 4,96 4,31 3,77 3,33 2,96 2,64 2,38 2,15 1,95 1,78 1,63 1,49 1,37 1,27 1,18 1,09 1,02 0,92 0,83 0,75 0,

32 CASSETTE 500/90 Spojitý nosník o třech polích ,70 0,084 0,75 0,090 0,88 0,106 1,00 0,120 1,25 0,150 1,50 0,180 1 q d 2,63 2,25 1,94 1,69 1,49 1,32 1,18 1,06 0,95 0,87 0,79 0,72 0,66 0,61 0,57 0,53 0,49 0,46 0,43 0,40 0,37 0,35 0,33 2 l/150 2,63 2,25 1,94 1,69 1,49 1,32 1,18 1,06 0,95 0,87 0,79 0,72 0,66 0,58 0,52 0,47 0,42 0,38 0,35 0,31 0,29 0,26 0,24 3 l/200 2,63 2,25 1,94 1,69 1,49 1,32 1,17 1,00 0,87 0,75 0,66 0,58 0,51 0,45 0,40 0,36 0,33 0,29 0,27 0,24 0,22 0,20 0,19 1 q d 3,03 2,59 2,24 1,95 1,72 1,52 1,36 1,22 1,10 1,00 0,91 0,83 0,77 0,71 0,65 0,61 0,56 0,53 0,49 0,46 0,43 0,41 0,38 2 l/150 3,03 2,59 2,24 1,95 1,72 1,52 1,36 1,22 1,10 1,00 0,91 0,82 0,72 0,65 0,58 0,52 0,46 0,42 0,38 0,35 0,31 0,29 0,26 3 l/200 3,03 2,59 2,24 1,95 1,72 1,52 1,29 1,11 0,96 0,83 0,72 0,64 0,56 0,50 0,44 0,40 0,36 0,32 0,29 0,27 0,24 0,22 0,20 1 q d 3,87 3,31 2,87 2,51 2,21 1,96 1,75 1,57 1,42 1,29 1,18 1,08 0,99 0,92 0,85 0,79 0,73 0,68 0,64 0,60 0,56 0,53 0,50 2 l/150 3,87 3,31 2,87 2,51 2,21 1,96 1,75 1,57 1,42 1,29 1,17 1,02 0,91 0,80 0,72 0,64 0,58 0,52 0,47 0,43 0,39 0,36 0,33 3 l/200 3,87 3,31 2,87 2,51 2,21 1,94 1,64 1,40 1,20 1,04 0,91 0,80 0,70 0,62 0,55 0,49 0,44 0,40 0,36 0,33 0,30 0,27 0,25 1 q d 4,55 3,86 3,36 2,94 2,60 2,32 2,07 1,87 1,69 1,54 1,40 1,29 1,18 1,09 1,01 0,94 0,87 0,82 0,76 0,72 0,67 0,63 0,60 2 l/150 4,55 3,86 3,36 2,94 2,60 2,32 2,07 1,87 1,69 1,54 1,40 1,25 1,10 0,98 0,87 0,78 0,70 0,63 0,57 0,51 0,47 0,43 0,39 3 l/200 4,55 3,86 3,36 2,94 2,60 2,32 2,01 1,70 1,47 1,27 1,10 0,96 0,85 0,75 0,67 0,60 0,54 0,48 0,44 0,39 0,36 0,33 0,30 1 q d 6,52 5,52 4,72 4,09 3,57 3,14 2,79 2,48 2,23 2,01 1,82 1,66 1,52 1,39 1,28 1,19 1,11 1,04 0,97 0,91 0,86 0,81 0,76 2 l/150 6,52 5,52 4,72 4,09 3,57 3,14 2,79 2,48 2,23 2,01 1,82 1,66 1,52 1,38 1,23 1,09 0,98 0,88 0,80 0,72 0,65 0,60 0,54 3 l/200 6,52 5,52 4,72 4,09 3,57 3,14 2,79 2,47 2,10 1,81 1,57 1,37 1,20 1,06 0,94 0,84 0,75 0,67 0,61 0,55 0,50 0,45 0,41 1 q d 8,60 7,23 6,21 5,38 4,71 4,16 3,69 3,30 2,97 2,68 2,44 2,22 2,03 1,87 1,72 1,59 1,47 1,37 1,27 1,19 1,11 1,04 0,98 2 l/150 8,60 7,23 6,21 5,38 4,71 4,16 3,69 3,30 2,97 2,68 2,44 2,22 2,03 1,87 1,65 1,47 1,31 1,18 1,06 0,95 0,86 0,78 0,71 3 l/200 8,60 7,23 6,21 5,38 4,71 4,16 3,69 3,30 2,85 2,45 2,12 1,84 1,61 1,42 1,25 1,11 0,99 0,89 0,80 0,72 0,65 0,59 0,54 Prostý nosník T TLAK 0,70 0,084 0,75 0,090 0,88 0,106 1,00 0,120 1,25 0,150 1,50 0,180 1 q d 1,80 1,66 1,54 1,35 1,19 1,06 0,94 0,85 0,76 0,69 0,63 0,58 0,53 0,49 0,45 0,42 0,39 0,36 0,34 0,32 0,30 0,28 0,27 2 l/150 1,80 1,66 1,54 1,35 1,19 1,06 0,92 0,80 0,71 0,62 0,54 0,48 0,42 0,38 0,34 0,30 0,27 0,25 0,22 0,20 0,19 0,17 0,16 3 l/200 1,80 1,66 1,46 1,25 1,04 0,88 0,75 0,64 0,56 0,48 0,42 0,37 0,33 0,29 0,26 0,23 0,21 0,19 0,17 0,16 0,14 0,13 0,12 1 q d 2,05 1,89 1,76 1,56 1,37 1,22 1,09 0,98 0,88 0,80 0,73 0,67 0,61 0,57 0,52 0,49 0,45 0,42 0,39 0,37 0,35 0,33 0,31 2 l/150 2,05 1,89 1,76 1,56 1,37 1,22 1,04 0,90 0,78 0,68 0,60 0,53 0,47 0,41 0,37 0,33 0,30 0,27 0,24 0,22 0,20 0,19 0,17 3 l/200 2,05 1,89 1,65 1,37 1,14 0,96 0,82 0,70 0,60 0,53 0,46 0,40 0,36 0,32 0,28 0,25 0,23 0,21 0,19 0,17 0,15 0,14 0,13 1 q d 2,79 2,57 2,29 2,00 1,77 1,57 1,40 1,26 1,14 1,03 0,94 0,86 0,79 0,73 0,68 0,63 0,59 0,55 0,51 0,48 0,45 0,42 0,40 2 l/150 2,79 2,57 2,29 2,00 1,75 1,47 1,26 1,08 0,94 0,82 0,71 0,63 0,56 0,49 0,44 0,39 0,35 0,32 0,29 0,26 0,24 0,22 0,20 3 l/200 2,79 2,41 1,96 1,62 1,35 1,14 0,97 0,83 0,71 0,62 0,54 0,47 0,42 0,37 0,33 0,30 0,27 0,24 0,22 0,20 0,18 0,16 0,15 1 q d 3,56 3,09 2,69 2,36 2,08 1,85 1,66 1,49 1,35 1,23 1,12 1,03 0,95 0,87 0,81 0,75 0,70 0,65 0,61 0,57 0,54 0,51 0,48 2 l/150 3,56 3,09 2,69 2,28 1,92 1,63 1,39 1,19 1,03 0,90 0,79 0,69 0,61 0,54 0,49 0,44 0,39 0,35 0,32 0,29 0,27 0,24 0,22 3 l/200 3,26 2,54 2,08 1,73 1,45 1,22 1,04 0,90 0,77 0,67 0,59 0,52 0,46 0,41 0,36 0,33 0,29 0,27 0,24 0,22 0,20 0,18 0,17 1 q d 5,21 4,41 3,78 3,27 2,86 2,51 2,23 1,99 1,78 1,61 1,46 1,33 1,21 1,11 1,03 0,95 0,88 0,83 0,78 0,73 0,69 0,65 0,61 2 l/150 5,21 4,41 3,78 3,27 2,70 2,22 1,84 1,53 1,29 1,09 0,93 0,80 0,70 0,61 0,54 0,48 0,43 0,39 0,36 0,33 0,30 0,28 0,26 3 l/200 5,21 4,03 3,18 2,53 2,04 1,67 1,38 1,15 0,97 0,82 0,70 0,60 0,52 0,46 0,40 0,36 0,32 0,30 0,27 0,25 0,23 0,21 0,19 1 q d 6,88 5,78 4,96 4,31 3,77 3,33 2,96 2,64 2,38 2,15 1,95 1,78 1,63 1,49 1,37 1,27 1,18 1,09 1,02 0,95 0,89 0,83 0,78 2 l/150 6,88 5,78 4,96 4,31 3,77 3,20 2,68 2,26 1,91 1,63 1,40 1,21 1,05 0,92 0,81 0,71 0,63 0,56 0,50 0,45 0,40 0,36 0,33 3 l/200 6,88 5,71 4,50 3,65 2,96 2,43 2,02 1,69 1,43 1,22 1,05 0,91 0,79 0,69 0,60 0,53 0,47 0,42 0,38 0,34 0,30 0,27 0,

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

1. Úvod... 3. 2. Návrh trapézových plechů... 3. 2.3. Šířky podpor... 13. 2.5. Spojitost trapézových plechů... 14

1. Úvod... 3. 2. Návrh trapézových plechů... 3. 2.3. Šířky podpor... 13. 2.5. Spojitost trapézových plechů... 14 Technická příručka pro výběr trapézových plechů Leden 2009 OBSAH PŘÍRUČKY 1. Úvod............................................................................. 3 2. Návrh trapézových plechů............................................................

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Úvod I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Zatímco stavební praxe vystačí pro betonové, dřevěné a ocelobetonové konstrukce se třemi evropskými normami, pro ocelové konstrukce je k

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET REVITALIZACE CENTRA MČ PRAHA - SLIVENEC DA 2.2. PŘÍSTŘEŠEK MHD 08/2009 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET Dokumentace pro ohlášení stavby REKONSTRUKCE ČÁSTI DVOJDOMKU Jeremenkova 959/80, Praha 4 2011/05-149 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních konstrukcí k podle Eurokódů Důvody vydání a podmínky používání v praxi Příklady zpracování tabelárních hodnot a principy jejich stanovení Ing. Roman Zoufal,

Více

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

Projekt 3. Zastřešení sportovní haly založené na konceptu Leonardova mostu: statická analýza

Projekt 3. Zastřešení sportovní haly založené na konceptu Leonardova mostu: statická analýza Projekt 3 Zastřešení sportovní haly založené na konceptu Leonardova mostu: statická analýza Vypracovala: Bc. Karolína Mašková Vedoucí projektu: Doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D. Konzultace: Ing. Ladislav Svoboda,

Více

OPTIMALIZACE ŽELEZOBETONOVÉHO PRŮŘEZU V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

OPTIMALIZACE ŽELEZOBETONOVÉHO PRŮŘEZU V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Ctislav Fiala: OPTIMALIZACE A MULTIKRITERIÁLNÍ HODNOCENÍ FUNKČNÍ ZPŮSOBILOSTI POZEMNÍCH STAVEB OPTIMALIZACE A MULTIKRITERIÁLNÍ HODNOCENÍ FUNKČNÍ ZPŮSOBILOSTI POZEMNÍCH STAVEB K 124FZS Doc. Ing. Petr Hájek,

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

JSOU LEHKÉ, STABILNÍ, ALE VYDRŽÍ VELKOU ZÁTĚŽ

JSOU LEHKÉ, STABILNÍ, ALE VYDRŽÍ VELKOU ZÁTĚŽ TECHNICKÁ PŘÍRUČKA OBSAH Úvod 04 Přehled sortimentu 06 Otvory pro technické instalace 07 Návrhová tabulka 08 Výztuhy stojiny 09 Stropní konstrukce 10 Střecha 16 Stěna 20 Energetická úspornost 22 Zásady

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY Akce: MŠ Černovice, Brno, nástavba, DSP - technická zpráva statiky Zak.č.:B-12-14 TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY 1. Účel a rozsah projektu Předmětem této statické části dokumentace pro stavební povolení nástavby

Více

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: ST.1 - SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY ST.2 - STATICKÝ VÝPOČET ST.3 - VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ ST.4 - PRŮVLAK P1 VÝZTUŽ

Více

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část základní technické údaje a použití Keramické stropy HELUZ MIAKO jsou tvořené cihelnými vložkami HELUZ MIAKO a keramobetonovými

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,

Více

HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM

HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM IV. ročník celostátní konference SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ Téma: Posudek - poruchy - havárie 81 23.až 24.4.2003 Dům techniky Ostrava ISBN 80-02-01551-7 HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM

Více

Z a C - profily ZED VAZNICOVÉ SYSTÉMY. Návrhové tabulky podle ČSN EN. pro sekundární ocelové konstrukce

Z a C - profily ZED VAZNICOVÉ SYSTÉMY. Návrhové tabulky podle ČSN EN. pro sekundární ocelové konstrukce ZED VZNICOVÉ SYSTÉMY Z a C - profily pro sekundární ocelové konstrukce Návrhové tabulky podle ČSN EN voestalpine PROFILFORM s.r.o. www.voestalpine.com/profilform-cz Konstrukční systémy METSEC jméno, kterému

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NAMÁHÁNÍ NA OHYB

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NAMÁHÁNÍ NA OHYB Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHNIK DRUHÝ ŠČERBOVÁ M. PVELK V. 14. ČERVENCE 2013 Název zpracovaného celku: NMÁHÁNÍ N OHYB D) VETKNUTÉ NOSNÍKY ZTÍŽENÉ SOUSTVOU ROVNOBĚŽNÝCH SIL ÚLOH 1 Určete maximální

Více

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv ČEZ Distribuce, E.ON ČR, E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE 34 8250 1. vydání Odsouhlasení normy

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů

Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů Lukáš Vráblík, Vladimír Křístek 1. Úvod Jedním z nejzávažnějších faktorů ovlivňujících hlediska udržitelné výstavby mostů

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG Ytong Ekonom Ytong Komfort Ytong Klasik Ytong Komfort Ytong Ekonom Ytong Klasik Doporučená použití stropních a střešních konstrukcí Ytong ve stavbách typ konstrukce

Více

Ocelové konstrukce požární návrh

Ocelové konstrukce požární návrh Ocelové konstrukce požární návrh Zdeněk Sokol František Wald, 17.2.2005 1 2 Obsah prezentace Úvod Přestup tepla do konstrukce Požárně nechráněné prvky Požárně chráněné prvky Mechanické vlastnosti oceli

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce II - AF01 1. přednp ednáška Navrhování betonových prvků

Více

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41 Schöck Isokorb typ Obsah Strana Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34 Půdorysy 35 Popis výrobků 36 Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37 Dimenzační tabulky 38-41 Příklad dimenzování/upozornění

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

NEXIS 32 rel. 3.50. Železobetonový nosník

NEXIS 32 rel. 3.50. Železobetonový nosník SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

NABÍDKOVÝ LIST. Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, Fakulta stavební K1134

NABÍDKOVÝ LIST. Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, Fakulta stavební K1134 NABÍDKOVÝ LIST Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, Fakulta stavební K1134. Odborné zaměření: 1) Požární návrh stavebních ocelových konstrukcí 2) Návrh stavebních ocelobetonových konstrukcí 3) Vývoj

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

STANOVENÍ ZATÍŽITELNOSTI MOSTŮ PK navržených podle norem a předpisů platných před účinností EN

STANOVENÍ ZATÍŽITELNOSTI MOSTŮ PK navržených podle norem a předpisů platných před účinností EN Ministerstvo dopravy TP 200 ODBOR INFRASTRUKTURY STANOVENÍ ZATÍŽITELNOSTI MOSTŮ PK navržených podle norem a předpisů platných před účinností EN Technické podmínky Schváleno MD-OI čj. 1075/08-910-IPK/1

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH / VYHLÁSENI O PARAMETROCH DoP Nr. 500/1

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH / VYHLÁSENI O PARAMETROCH DoP Nr. 500/1 PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH / VYHLÁSENI O PARAMETROCH DoP Nr. 500/1 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku 3140.00 2. Typ: Překlad HELUZ 23,8/1000 Únosnost (včetně vlastní tíhy) / Únosnosť 13,15 kn

Více

Dřevěné a kovové konstrukce

Dřevěné a kovové konstrukce Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů

Více

EN 1990 zavedena v ČSN EN 1990 (73 0002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

EN 1990 zavedena v ČSN EN 1990 (73 0002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.30 Červen 2015 Dřevěná schodiště Navrhování únosnosti Metody výpočtu ČSN EN 16481 73 1703 Timber stairs Structural design Calculation methods Escaliers en bois Conception

Více

Fasádní a střešní profily a systémy

Fasádní a střešní profily a systémy CCZ 1000 CZ/09.2011/Redtype Fasádní a střešní profily a systémy CZ s.r.o., S 257 311 040 X 257 311 041 w www.ruukki.cz w www.ruukkistrechy.cz U poptavky@ruukki.com Copyright 2011 Rautaruukki Corporation.

Více

YTONG STROPNÍ KONSTRUKCE

YTONG STROPNÍ KONSTRUKCE YTONG STROPNÍ KONSTRUKCE OBSAH 1. Navrhování vložkové stropní konstrukce YTONG 3 1.1 Všeobecné podmínky a předpoklady výpočtu 3 1.2 Uvažované charakteristiky materiálů 4 1.3 Mezní stav únosnosti prostý

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVEBNÍ DÍL Ak.arch.Karel Rulík STATIKA Ing.Václav Kikinčuk VYPRACOVAL STATIKA Ing.Václav Kikinčuk ING. Václav KIKINČUK projekční kancelář Jižní

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

DIGITÁLNÍ PLANETÁRIUM

DIGITÁLNÍ PLANETÁRIUM DIGITÁNÍ PANETÁRIUM p.p.č. 280/7 k.ú. Kluky F.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST BETONOVÉ KONSTRUKCE 3 D - stavebně konstrukční část BK OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:... 3 ZADÁNÍ:... 3 F.1.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA...

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

7. Haly. Dispozice, střešní konstrukce.

7. Haly. Dispozice, střešní konstrukce. 7. Haly. Dispozice, střešní konstrukce. Halové stavby: terminologie, dispoziční řešení (příčný a podélný směr, střešní rovina). Střešní konstrukce: střešní plášť, vaznice (prosté, spojité, kloubové, příhradové,

Více

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Tepelně styčník s čelní deskou Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Praktické využití tepelně ho spoje Vnější části objektu (přístřešky, nevytápěné části objektu) Střešní nástavby Balkony,

Více

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1 Dimenzování - Deska Dimenzování - Deska Postup ve statickém výpočtu (pro BEK1): 1. Nakreslit navrhovaný průřez 2. Určit charakteristické hodnoty betonu 3. Určit charakteristické

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ. Funkční řešení

PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ. Funkční řešení PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ Funkční řešení ZÁKLADOVÉ KALICHY A PATKY Použití a konstrukce: - Založení železobetonových sloupů skeletů, ale případně i ocelových sloupů - Založení a kotvení libovolných

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje 1.1 Název akce: Novostavba objektu Mateřské školy ve Vinoři Ulice Mikulovická a Ronovská, 190 17 Vinoř č.parc. 1093/1, 1093/2, 870, 871/1 1.2 Investor Městská část Praha - Vinoř

Více

IDEA StatiCa novinky

IDEA StatiCa novinky strana 1/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa novinky verze 5 strana 2/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa... 3 Natočení podpor... 3 Pružné podpory... 3 Únava a mimořádné návrhové situace... 4 Změny a

Více

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ATYPICKÁ PRODUKCE Czech Republic Olomouc Praha Přerov Prostějov Olomouc Brno Tovačov Tovačov Kroměříž TOPOS PREFA Tovačov a.s. Tovačov II - Annín 53 751 01 Tovačov

Více

15. Požární ochrana budov

15. Požární ochrana budov 15. Požární ochrana budov Øešení požární bezpeènosti stavebních objektù vychází ze dvou základních norem: ÈSN 73 0802 Požární bezpeènost staveb Nevýrobní objekty ÈSN 73 0804 Požární bezpeènost staveb Výrobní

Více

Novinky ve Scia Engineer 15

Novinky ve Scia Engineer 15 Betonové nosníky a sloupy Otevřená platforma Engineering Report Různá vylepšení Alberti Ingenieurs SA - Rosey Concert Hall (CH) Rychlý a přehledný návrh betonových prvků Revoluční řešení pro návrh a posudky

Více

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice 10/stat.03/1 CZ PLAST s.r.o Kostěnice 173 530 02 Pardubice Statické posouzení jímky, na vliv podzemní vody 1,0 m až 0,3 m, a založením 1,86 m pod upraveným terénem. Číslo zakázky... 10/stat.03 Vypracoval

Více

4.5.301 BUDOVY PRO BYDLENÍ A UBYTOVÁNÍ - ROZDĚLENÍ DO SKUPIN. Provedení budov pro bydlení a ubytování dle rozdělení do jednotlivých skupin.

4.5.301 BUDOVY PRO BYDLENÍ A UBYTOVÁNÍ - ROZDĚLENÍ DO SKUPIN. Provedení budov pro bydlení a ubytování dle rozdělení do jednotlivých skupin. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.301 BUDOVY PRO

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.220 Květen 2009 Podpěrná lešení Požadavky na provedení a obecný návrh ČSN EN 12812 73 8108 Falsework Performance requirements and general design Etaiements Exigences de performance

Více

n =, kde n je počet podlaží. ψ 0 je redukční

n =, kde n je počet podlaží. ψ 0 je redukční Užitné zatížení Činnost lidí Je nahrazeno plošným a bodovým zatížením. Referenční hodnota 1 rok s pravděpodobností překročení 0,98 Zatížení stropů Velikost zatížení je dána v závislosti na druhu stavby

Více

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

Karoserie a rámy motorových vozidel

Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie je část vozidla, která slouží k umístění přepravovaných osob nebo nákladu. Karoserie = kabina + ložné prostory plní funkci vozidla Podvozek = rám + zavěšení

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR.

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR. Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR. Ing. P.Port, TQ WELD Praha Úvod Současné období (tj. roky 2009-14) je v oboru stavebních ocelových

Více

NORD. vložkový stropní SYSTÉM

NORD. vložkový stropní SYSTÉM NORD vložkový stropní SYSTÉM CZ NORD Stropní konstrukce - NORDSTROP - TO NEJLEPŠÍ Z PŘEDPJATÉHO BETONU Vložkový stropní systém NORD představuje v České republice novou generaci betonových stropních vložkových

Více

POŽÁRNÍ OCHRANA OCELOVÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

POŽÁRNÍ OCHRANA OCELOVÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ Technická informace č. 4/2005 Promat s.r.o. V. P. Čkalova 22/784 160 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +420 224 390 811 +420 233 334 806 fax: +420 233 333 576 promat@promatpraha.cz POŽÁRNÍ OCHRANA OCELOVÝCH NOSNÝCH

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE I MODUL BO04-M01 USPOŘÁDÁNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PRŮMYSLOVÝCH BUDOV

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE I MODUL BO04-M01 USPOŘÁDÁNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PRŮMYSLOVÝCH BUDOV VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE I MODUL BO04-M01 USPOŘÁDÁNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PRŮMYSLOVÝCH BUDOV STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Kovové

Více

Současný stav v navrhování konstrukcí - Eurokódy

Současný stav v navrhování konstrukcí - Eurokódy www.tuv-sud.cz Současný stav v navrhování konstrukcí - Eurokódy Ing. Pavel Marek, Ph.D. tel: 724996251 e-mail: pavel.marek@tuv-sud.cz Seminář: Stavební veletrh, Brno 14.4. 2010 Historie vzniku Eurokódů

Více

BRUCHAPaneel. PU střešní DP

BRUCHAPaneel. PU střešní DP PU CO-střecha PU střešní DP BRUCHAPaneel PU střešní DP sedlové a pultové střechy vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám jedinečný systém s trojnásobným těsněním vysoká nosnost použitelný od 3 (5,2

Více

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC KB-BLOK systém uvádí

Více

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky.

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky. SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ Hilti. Splní nejvyšší nároky. Spřhovcí prvky Technologie spřhovcích prvků spočívá v připevnění prvků přímo k pásnici ocelového nosníku, nebo připevnění k pásnici přes

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

Program pro prostorové. prutové konstrukce pro stavební inženýrství... Statika, která Vás bude bavit... RSTAB 8 EUROKÓDY / MEZINÁRODNÍ NORMY RSTAB8

Program pro prostorové. prutové konstrukce pro stavební inženýrství... Statika, která Vás bude bavit... RSTAB 8 EUROKÓDY / MEZINÁRODNÍ NORMY RSTAB8 Stabilita a dynamika 3D prutové konstrukce Ocel www.timberdesign.cz www.lackner-raml.at Masivní konstrukce Jeřábové dráhy Dřevo EUROKÓDY / MEZINÁRODNÍ NORMY RSTAB8 Program pro prostorové Přípoje Mosty

Více

RIBTEC zadání průběhů vnitřních sil z globálního modelu do výpočtu BEST Newsletter

RIBTEC zadání průběhů vnitřních sil z globálního modelu do výpočtu BEST Newsletter RIBtec BEST výpočet a zadání zatížení sloupu korespondující s průběhem jeho vnitřních sil v globálním výpočetním modelu (FEM) nosné konstrukce Běžným pracovním postupem, zejména u prefabrikovaných betonových

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚPRAVA A ZMĚNA PRŮMYSLOVÉ HALY ADAPTATION AND MODIFICATION OF THE INDUSTRY HALL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚPRAVA A ZMĚNA PRŮMYSLOVÉ HALY ADAPTATION AND MODIFICATION OF THE INDUSTRY HALL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ÚPRAVA A ZMĚNA

Více

Zakládání ve Scia Engineer

Zakládání ve Scia Engineer Apollo Bridge Apollo Bridge Architect: Ing. Architect: Miroslav Ing. Maťaščík Miroslav Maťaščík - Alfa 04 a.s., - Alfa Bratislava 04 a.s., Bratislava Design: DOPRAVOPROJEKT Design: Dopravoprojekt a.s.,

Více

NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM

NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM PETR KUKLÍK VELKOROZPONOVÉ DŘEVĚNÉ stropy 12 m KONSTRUKCE!!!

Více

Advance Design 2014 / SP1

Advance Design 2014 / SP1 Advance Design 2014 / SP1 První Service Pack pro ADVANCE Design 2014 přináší několik zásadních funkcí a více než 240 oprav a vylepšení. OBECNÉ [Réf.15251] Nová funkce: Možnost zahrnout zatížení do generování

Více

A. Obecné údaje. B. Použité podklady. C. Obsah této části dokumentace. D. Geologické poměry

A. Obecné údaje. B. Použité podklady. C. Obsah této části dokumentace. D. Geologické poměry A. Obecné údaje Objednatel: VUT v Brně, fakulta stavební, ústav pozemního stavitelství Veveří 331 / 95, 602 00 Brno (ing. Radim Kolář, Ph.D., m.: 776 028 018) Zpracovatel : ing. Vrubel Dalibor - Chládkova

Více

ÚNOSNOST VOZOVEK. Ilja Březina. 26. Listopadu 2012; RHK Brno, Výstaviště 1

ÚNOSNOST VOZOVEK. Ilja Březina. 26. Listopadu 2012; RHK Brno, Výstaviště 1 ÚNOSNOST VOZOVEK Ilja Březina 26. Listopadu 2012; RHK Brno, Výstaviště 1 1 ÚNOSNOST VOZOVEK Únosnost vozovky je schopnost konstrukce vozovky a podloží přenášet dopravní zatížení, které se vyjadřuje zatížením

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Doc. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc. KOVOVÉ MOSTY I MODUL M04 SPŘAŽENÉ OCELOBETONOVÉ MOSTY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Doc. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc. KOVOVÉ MOSTY I MODUL M04 SPŘAŽENÉ OCELOBETONOVÉ MOSTY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Doc. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc. KOVOVÉ MOSTY I MODUL M04 SPŘAŽENÉ OCELOBETONOVÉ MOSTY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská 12/273 101 00 Praha 10 T : +420 27174 40 621 E : tpf@ @ www.t LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ (LOP) Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o., Krymská 12/273, 10100 Praha 10 T: +420 271740621 M: +420 602321149 zahradnicky@

Více

Nová norma pro okna a vnější dveře ČSN EN 14351-1

Nová norma pro okna a vnější dveře ČSN EN 14351-1 Nová norma pro okna a vnější dveře ČSN EN 14351-1 EN 14351-1 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti. Česká

Více

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Úvod KZS Kontaktní Zateplovací Systém ETICS External Thermally Insulating

Více

NÁVRH OCELOVÉ KONSTRUKCE MĚŘÍCÍHO PRACOVIŠTĚ PRO ŘÍZENÍ ROZBĚHU JEŘÁBOVÉ KOČKY

NÁVRH OCELOVÉ KONSTRUKCE MĚŘÍCÍHO PRACOVIŠTĚ PRO ŘÍZENÍ ROZBĚHU JEŘÁBOVÉ KOČKY NÁVRH OCELOVÉ KONSTRUKCE MĚŘÍCÍHO PRACOVIŠTĚ PRO ŘÍZENÍ ROZBĚHU JEŘÁBOVÉ KOČKY DESIGN OF STEEL CONSTRUCTION OF THE MEASUREMENT ASSEMBLY FOR STEPLESS SPEED CONTROL OF AN ELECTRIC HOIST Pavel Vraník 1 Anotace:

Více

Okapový systém SATJAM Niagara

Okapový systém SATJAM Niagara KATALOG PRODUKTŮ www.satjam.cz Novinky v sortimentu NOVINKY V SORTIMENTU PURMAT nejlepší poměr ceny a kvality! Společnost SATJAM uvádí na český trh nový typ povrchové úpravy pro střešní krytiny a trapézové

Více

IDEA Beam 4. Uživatelská příručka

IDEA Beam 4. Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Beam IDEA Beam IDEA Tendon IDEA RCS IDEA Steel IDEA Beam 4 Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Beam Obsah 1.1 Požadavky programu... 6 1.2 Pokyny k instalaci programu...

Více

Scia Engineer Optimizer 2011 Příklady optimalizace reálných konstrukcí

Scia Engineer Optimizer 2011 Příklady optimalizace reálných konstrukcí Tractebel Engineering - Musée des Confluences - Lyon, France - image isochrom.com Scia Engineer Optimizer 2011 Příklady optimalizace reálných konstrukcí David Šedlbauer, Radim Blažek OBSAH ÚVOD Modely

Více