Zoznam členov komisií KEGA vo funkčnom období v rokoch 2016 až 2020

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zoznam členov komisií KEGA vo funkčnom období v rokoch 2016 až 2020"

Transkript

1 Zoznam členov komisií KEGA vo funkčnom období v rokoch 016 až 00 Komisia č. Meno, priezvisko a tituly Vysoká škola Pracovisko/fakulta Funkcia 1 prof. PaedDr. Alena Doušková, 1 prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc. Pedagogická fakulta členka. Filozofická fakulta predsedníčka. 1 prof. PhDr. Helena Grecmanová, Žilinská univerzita v Žiline Fakulta humanitných vied členka 1. 1 doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, 1 doc. Ing. Michal Hatala, Technická univerzita v Univerzita Komenského v Pedagogická fakulta členka 1. Fakulta výrobných technológií v Prešove 1 Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, Univerzita J. Selyeho Pedagogická fakulta 1 doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta 1 prof. RNDr. Ivan Kalaš, Univerzita Komenského v Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 1 doc. RNDr. Marta Karkalíková, CSc. Ekonomická univerzita v Obchodná fakulta členka. 1 doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, Trnavská univerzita v Pedagogická fakulta 1 doc. RNDr. Marián Kireš, Prírodovedecká fakulta 1 doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, Fakulta prírodných vied členka. 1 doc. PaedDr. Zdena Kráľová, Pedagogická fakulta členka. 1 doc. Mgr. Rút Lenková, Prešovská univerzita v Prešove Fakulta športu členka 1. 1 prof. Ing. Viktor Milata, DrSc. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 1 doc. RNDr. Edita Partová, CSc. Univerzita Komenského v Pedagogická fakulta členka. 1 prof. Dr. Ing. Jozef Peterka Materiálovotechnologická fakulta v podpredseda 1. 1

2 1 doc. PhDr. Rastislav Rosinský, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva 1 doc. Zuzana Straková, Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta členka. 1 doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. Prírodovedecká fakulta 1 doc. Ing. Ľudmila Velichová, Ekonomická univerzita v Národohospodárska fakulta členka 1. 1 prof. PaedDr. Eva Vitézová, Trnavská univerzita v Pedagogická fakulta členka 1. 1 doc. Mgr. Norbert Vrabec, Fakulta masmediálnej komunikácie doc. PhDr. Štefánia Andraščíková,, MPH doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, Prešovská univerzita v Prešove Fakulta zdravotníckych odborov členka. Pedagogická fakulta prof. Ing. Štefan Barcík, CSc. Technická univerzita vo Zvolene Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky doc. Ing. Dana Benešová, Ekonomická univerzita v Obchodná fakulta členka 1. doc. Mgr. Jana Bírová, Univerzita Komenského v Pedagogická fakulta členka 1. doc. Ing. Roman Čička, prof. MVDr. Ján Danko, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Materiálovotechnologická fakulta v Ústav anatómie prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc. Univerzita Komenského v Prírodovedecká fakulta členka 1. doc. PhDr. Marek Forgáč, Katolícka univerzita v Ružomberku Teologická fakulta v prof. Ing. Mária Franeková, Žilinská univerzita v Žiline Elektrotechnická fakulta členka. prof. PhDr. Vasil Gluchman, CSc. Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Technická fakulta členka 1. prof. RNDr. Stanislav Holec, Fakulta prírodných vied doc. PhDr. Martina Hrozenská, doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva členka 1. Fakulta prírodných vied

3 doc. Ing. Dušan Igaz, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, Univerzita Komenského v Pedagogická fakulta členka. prof. Dr. Ing. Ivan Kuric Žilinská univerzita v Žiline Strojnícka fakulta predseda 1. prof. MUDr. Eva Mechírová, CSc. Lekárska fakulta členka 1. prof. Ing. Rudolf Palenčár, Strojnícka fakulta doc. PhDr. Dagmar Petríková, Fakulta elektrotechniky a informatiky členka 1. doc. Ing. Radim Rybár, Technická univerzita v Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií prof. Ing. Vladimír Sedlák, Prírodovedecká fakulta prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc. Trnavská univerzita v Pedagogická fakulta členka 1. doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc. Akadémia umení v Banskej Fakulta múzických umení členka. prof. ThDr. Peter Šturák, Prešovská univerzita v Prešove Gréckokatolícka teologická fakulta doc. Ing. Peter Trebuňa, Technická univerzita v Strojnícka fakulta prof. Ing. Jozef Zajac, CSc. Technická univerzita v Fakulta výrobných technológií v Prešove podpredseda 1. 3 prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc. Prírodovedecká fakulta 3 doc. Štefan Balázs, ArtD. Akadémia umení v Banskej Fakulta výtvarných umení 3 doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, 3 prof. MUDr. Viliam Donič, CSc. 3 prof. Ing. Ľubica Feriancová, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Materiálovotechnologická fakulta v členka 1. Lekárska fakulta Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva členka. 3 doc. PhDr. Miroslav Frankovský, CSc. Prešovská univerzita v Prešove Fakulta manažmentu 3 prof. MUDr. Peter Galajda, CSc. Univerzita Komenského v Jesseniova lekárska fakulta v Martine 3

4 3 prof. RNDr. Ján Gáper, CSc. Technická univerzita vo Zvolene Fakulta ekológie a environmentalistiky 3 doc. Ing. Beáta Gavurová,, MBA Technická univerzita v Ekonomická fakulta členka 1. 3 prof. RNDr. Juraj Hreško, Fakulta prírodných vied 3 prof. Ing. Jozef Jandačka, Žilinská univerzita v Žiline Strojnícka fakulta 3 doc. MVDr. Peter Korim, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Ústav súdneho a verejného veterinárskeho lekárstva a ekonomiky 3 prof. Ing. Mária Kozlovská, Technická univerzita v Stavebná fakulta členka 1. 3 prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc. Pedagogická fakulta 3 doc. JUDr. Miriam Laclavíková, Trnavská univerzita v Právnická fakulta členka 1. 3 doc. PhDr. Mgr. Vladimír Littva,, Fakulta zdravotníctva a sociálnej Katolícka univerzita v Ružomberku MPH práce 3 prof. RNDr. René Matlovič, Prešovská univerzita v Prešove Fakulta humanitných a prírodných vied podpredseda 1. 3 doc. Ing. Anna Michálková, Ekonomická univerzita v Obchodná fakulta členka 1. 3 prof. Dr. Ing. Miloš Oravec Fakulta elektrotechniky a informatiky 3 Mgr. art. Zdenka Pašuthová, ArtD. Vysoká škola múzických umení v Divadelná fakulta členka 1. 3 doc. Ing. Rudolf Pernis, CSc. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta špeciálnej techniky 3 doc. PhDr. Hana Pravdová, Fakulta masmediálnej komunikácie členka. 3 doc. PhDr. Anna Sándorová, Fakulta stredoeurópskych štúdií členka. 3 doc. Ing. Jozef Sokol, Fakulta prírodných vied 3 doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka Technická univerzita vo Zvolene Lesnícka fakulta 3 doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, Univerzita Komenského v Prírodovedecká fakulta členka 1. 3 prof. Ing. Jana Štofková, CSc. Žilinská univerzita v Žiline Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov členka 1. 4

5 3 prof. RNDr. Alena Vollmannová, Slovenská poľnohospodárska Fakulta biotechnológie a univerzita v potravinárstva predsedníčka. 4 prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc. Filozofická fakulta členka. 4 prof. ThDr. Vojtech Boháč, Prešovská univerzita v Prešove Gréckokatolícka teologická fakulta 4 prof. Mgr. Anton Čierny Katedra intermédií a multimédií 4 prof. PhDr. Eva Ferková, Vysoká škola múzických umení v Hudobná a tanečná fakulta členka. 4 doc. Mgr. art. Ľubomír Fifik Akadémia umení v Banskej Fakulta dramatických umení 4 doc. Ján Hoffstädter, akad. sochár 4 doc. PaedDr. Jana Javorčíková, 4 doc. Mgr. art. Sylvia Jokelová Katedra: socha, objekt, inštalácia Filozofická fakulta členka 1. Katedra dizajnu členka 1. 4 doc. Mgr. art. Karol Medňanský, Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta 4 prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Fakulta masmediálnej komunikácie 4 prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, Fakulta architektúry podpredseda. 4 doc. PhDr. Adriana Récka, Pedagogická fakulta členka. 4 doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD. Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta 4 doc. Mgr. Ján Sabol, ArtD. Filozofická fakulta 4 doc. Juraj Sapara, akad. sochár Akadémia umení v Banskej Fakulta výtvarných umení 4 doc. PhDr. Ján Sládeček, Akadémia umení v Banskej Fakulta dramatických umení 4 prof. PhDr. Zuzana Stanislavová, CSc. Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta členka. 4 prof. Mgr. Ondrej Šulaj Vysoká škola múzických umení v Filmová a televízna fakulta 5

6 4 prof. Ing. Juraj Veselovský, CSc. Technická univerzita vo Zvolene Drevárska fakulta 4 prof. Karol Weisslechner, akad. arch. Katedra úžitkového umenia 4 doc. ThDr. PaedDr. Monika Zaviš, Univerzita Komenského v Evanjelická bohoslovecká fakulta 4 prof. PhDr. Marián Zervan, Trnavská univerzita v Filozofická fakulta predseda. 6

POČET PRIHLÁŠOK K Forma štúdia

POČET PRIHLÁŠOK K Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2013/2014 - stav k 31. 5. 2013 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa vysokoškolského štúdia na akademický rok 2016/2017 - stav k 31. 5. 2016 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita Komenského

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 1. alebo spojeného 1. a 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2016/2017 - stav k 31. 5. 2016 ŠKOLA, FAKULTA verejné

Více

Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta managementu Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta managementu Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Dokedy je potrebné podať prihlášky na vybrané vysoké školy a ich fakulty a aké poplatky musíte zaplatiť? Pozrite si podrobnú tabuľku s termínmi a poplatkami pre akademický rok 2016/2017. Názov vysokej

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2015/2016 - stav k 31. 5. 2015 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 1. alebo spojeného 1. a 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2015/2016 - stav k 31. 5. 2015 ŠKOLA, FAKULTA verejné

Více

Vysoké školy, ktoré prijmú uchádzačov na bakalárske štúdium bez prijímačiek

Vysoké školy, ktoré prijmú uchádzačov na bakalárske štúdium bez prijímačiek SME, 23.11.2011 Vysoké školy, ktoré prijmú uchádzačov na bakalárske štúdium bez prijímačiek [SME; 23/11/2011; s.: 13; Veronika Prušová ; Zaradenie: Vysoké školy] UNIVERZITA KOMENSKÉHO v Bratislave Prírodovedecká

Více

Fakulta dramatických umení Fakulta múzických umení Fakulta výtvarných umení

Fakulta dramatických umení Fakulta múzických umení Fakulta výtvarných umení 1 Škola Akadémia umení v Banskej Bystrici Akadémia umení Akadémia umení Akadémia umení Fakulta Skupina Skratka AU Fakulta dramatických umení Fakulta múzických umení Fakulta výtvarných umení UMEL UMEL UMEL

Více

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Univerzita Komenského v Mlynská dolina F-2, 842 48, 39786507

Více

FAKULTY VYSOKÝCH ŠKÔL V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

FAKULTY VYSOKÝCH ŠKÔL V SLOVENSKEJ REPUBLIKE FAKULTY VYSOKÝCH ŠKÔL V SLOVENSKEJ REPUBLIKE VEREJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY Akadémia umení v Banskej Bystrici: Ul. J. Kollára 22 974 01 Banská Bystrica Tel.: 048/4320 209 Web: www.aku.sk Fakulta dramatických umení

Více

Prehľad umiestnenia sa absolventov šk. roka 2011/2012 na vysokých školách

Prehľad umiestnenia sa absolventov šk. roka 2011/2012 na vysokých školách Prehľad umiestnenia sa absolventov šk. roka 2011/2012 na vysokých školách Trieda Škola Fakulta/študijný odbor Počet IV. A Univerzita veterinárneho lekárstva Všeobecné veterinárne 1 lekárstvo Farmácia 2

Více

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Univerzita Komenského v Mlynská dolina F-2, 842 48, 39786507

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Počet žiadostí: 63 (z toho s cestovným grantom 41), počet uchádzačov spĺňajúci formálne kritériá: 41

Počet žiadostí: 63 (z toho s cestovným grantom 41), počet uchádzačov spĺňajúci formálne kritériá: 41 ŠTUDENTI štipendisti abecedne Počet žiadostí: 63 (z toho s cestovným om 41), počet uchádzačov spĺňajúci formálne kritériá: 41 Počet schválených žiadostí o štipendium: 24 (cestovný : 13) Meno Priezvisko

Více

ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ 2006

ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ 2006 ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ 2006 UK EBF UK LF UK FF UK PraF UK RCBF UK FaF UK PriF UK PdF UK FTVŠ UK JLF UK FMFI UK FM UK FSEV UK STU FCHPT STU SjF STU FEI STU SvF

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2014 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL SR, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ

ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL SR, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL SR, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ 2011 verejné vysoké školy UK UNIVERZITA KOMENSKÉHO v Bratislave LF UK Lekárska fakulta UK PraF UK Právnická fakulta UK FF UK Filozofická

Více

ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL V SR, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ 2009

ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL V SR, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ 2009 ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL V SR, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ 2009 verejné vysoké školy UK LF UK PraF UK FF UK PriF UK PdF UK FaF UK FTVŠ UK JLF UK FMFI UK EBF UK RCBF UK FM UK FSEV UK STU FCHPT

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 25. 5. 2015 dopoledne Petr Lukáš sp. - Český jazyk a literatura 8:15 8:40 {knih} Mgr. Simona Kukučová / Mgr. Lenka Ochránková / pr. - Dějiny výtvarné kultury 9:10 9:35 {Vkre} PhDr. Jarmila

Více

MESTO TREBIŠOV Komunálne voľby 2014 Celkové výsledky

MESTO TREBIŠOV Komunálne voľby 2014 Celkové výsledky MESTO TREBIŠOV Komunálne voľby 2014 Celkové výsledky Volebný obvod 1 Juh Volebný obvod 2 Sever Kandidát na poslanca Počet hlasov Kandidát na poslanca Počet hlasov 24. Beáta Kereštanová, Mgr. 1197 6. Marek

Více

Detašované pracovisko Dr. P. Blahu, Skalica. Sociálna práca

Detašované pracovisko Dr. P. Blahu, Skalica. Sociálna práca Sociálna práca Vedúca detašovaného pracoviska: PhDr. Mikuličková Dagmar, PhD. MPH e-mail: sekretariat.vszspsi@gmail.com Vedúci katedry sociálnej práce: doc. PhDr. ThDr. Mátel Andrej, PhD. tel. +421 911

Více

KOPES 2007. Seznam účastníků KONFERENCE PEDAGOGŮ ELEKTRICKÝCH STROJŮ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH UNIVERZIT

KOPES 2007. Seznam účastníků KONFERENCE PEDAGOGŮ ELEKTRICKÝCH STROJŮ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH UNIVERZIT Seznam účastníků KONFERENCE PEDAGOGŮ ELEKTRICKÝCH STROJŮ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH UNIVERZIT KOPES 2007 23. 1. 25. 1. 2007 Brno - Radešín Univerzita obrany, Brno Katedra elektrotechniky K217 Vedoucí katedry:

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. PaedDr. Květoslava KLÍMOVÁ, Ph.D. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. PaedDr. Květoslava KLÍMOVÁ, Ph.D. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2015 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. 23. listopadu 2011. Opava

PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. 23. listopadu 2011. Opava SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ 2011 rok 20. výročí vzniku univerzity 2011 - rok 5. výročí vzniku Ústavu ošetřovatelství PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Více

D Studijní plán oboru Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru

D Studijní plán oboru Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru D Studijní plán oboru Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru České vysoké učení technické Fakulta biomedicínského inţenýrství Biomedicínská a klinická technika

Více

Kód volebného obvodu 307. Obvodná volebná komisia zistila tieto výsledky hlasovania: Počet volebných okrskov 133

Kód volebného obvodu 307. Obvodná volebná komisia zistila tieto výsledky hlasovania: Počet volebných okrskov 133 volebného obvodu 307 O D P I S Z á p i s n i c e Obvodnej volebnej komisie o výsledku ania vo volebnom obvode číslo 7 vo voľbách do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja konaných 09.11.2013 Obvodná

Více

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S.

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. Zvláštní číslo 1 roč. 2 16. březen 2016 ISSN 2464-4889 Vážení členové Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s., rádi bychom Vás informovali,

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti (podle stavu k: 31. 12. 2007) ŠKOLA / FAKULTA přihlášených, kteří se dostavili k přijímacímu řízení 1), 3) přijatých 1), 2) úspěšnost

Více

Seznam nově jmenovaných profesorů. 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

Seznam nově jmenovaných profesorů. 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze Seznam nově jmenovaných profesorů 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie 2. doc. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc. pro obor fyzika molekulárních a biologických struktur 3. doc. Ing.

Více

Městská část Praha 1

Městská část Praha 1 Městská část Praha 1 Rada městské části USNESENÍ 5. schůze číslo UR15_0160 ze dne 03.02.2015 Jmenování členů komisí Rady MČ Praha 1 a Správní rady Nemocnice Na Františku Rada městské části související

Více

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Třída: Třídní učitelka: HT 4. A 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus Mgr. Danica Lokajíčková 1. Kateřina Baslová 16. Alena Kukuczková 2. Vojtěch Beseda 17. Lenka

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 1. 6. 2009 dopoledne Petra Zuzana Svobodová (4.A) Český jazyk a literatura 7:30 7:45 Mgr. Libuše Kovářová / Mgr. Andrea Zadinová / Anglický jazyk 8:30 8:45 Mgr. Silvie Průchová / Mgr. Diana

Více

Efektívnosť vysokých škôl z pohľadu DEA. Tomáš Miklošovič EÚ SAV

Efektívnosť vysokých škôl z pohľadu DEA. Tomáš Miklošovič EÚ SAV Efektívnosť vysokých škôl z pohľadu DEA Tomáš Miklošovič EÚ SAV Obsah DEA analýza Efektívnosť Príklad na efektívnosť CCR model BCC model Zaradenie fakúlt do skupiny Model Výsledky Záver DEA analýza Neparametrická

Více

20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSTŘEDÍ MONITORINGU ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATELSTVA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV, PRAHA MILOVY 6. 8. října 2015 P R O G R A M K O N F E R E N C E Úterý 6.

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL SR, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ

ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL SR, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL SR, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ 2014 verejné vysoké školy UK UNIVERZITA KOMENSKÉHO v Bratislave LF UK Lekárska fakulta UK PraF UK Právnická fakulta UK FF UK Filozofická

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Ukončení činnosti Výborů Zastupitelstva města Liberec a správní rad fondů statutárního města

Více

Seznam akademiků navržených na jmenování

Seznam akademiků navržených na jmenování Seznam akademiků navržených na jmenování 1. doc. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D. pro obor zoologie 2. doc. Ing. Jindřich Čítek, CSc. pro obor genetika živočichů návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S S T E J N O P I S N 734/2013 Nz 634/2013 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný jménem JUDr. Josefa Kawuloka, notáře se sídlem v Ostravě, kancelář na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Milíčova 1670/12dne dvacátého

Více

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury A) Řazeno dle data jmenování Fa Jméno/pracoviště uchazeče Obor doc. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D./ UP v doc. RNDr. Marián Janiga, CSc./ Výzkumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity v Žilině, Slovenská

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % 1. lékařská fakulta 49,49% 2. lékařská fakulta 20,95% 3. lékařská fakulta 27,2% Evangelická teologická fakulta 89,07% Fakulta humanitních

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: středa 16. 5. 2012 dopoledne Denní porada vyučujících: 13:20 Denní vyhlášení výsledků: 13:35 Slavnostní předání maturitních vysčení: pondělí 4. 6. 2012 17:00 Eva Bedlánová 8:00 8:15 ThDr. Rudolf

Více

středa 18. 5. 2016 sp. - Český jazyk a literatura

středa 18. 5. 2016 sp. - Český jazyk a literatura Rozpis studentů u maturitní zkoušky Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Třída: OKTB - oktáva B (rok nástupu 2008) Předseda: Mgr. Eva Zahutová Místopředseda: Mgr. Jaroslava Kaňková Třídní:

Více

Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl v roku 2014

Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl v roku 2014 Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl v roku 2014 K 31.12.2014 evidoval ÚPSVaR (po vyčistení údajov) celkovo 6 333 uchádzačov o zamestnanie z radov čerstvých absolventov Slovenských vysokých škôl. Vzhľadom

Více

Akademický rok: 2016/2017 Státní závěrečná zkouška: Místnost: 9T/115 a 9T/113 Příprava studentů: 9T/107 Počet studentů: 30

Akademický rok: 2016/2017 Státní závěrečná zkouška: Místnost: 9T/115 a 9T/113 Příprava studentů: 9T/107 Počet studentů: 30 ČASOVÝ PLÁN STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obor: Všeobecná sestra Forma studia: Prezenční Akademický rok: 2016/2017 Státní závěrečná zkouška: 5. 6. 6. 6. 2017 Místnost:

Více

Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014

Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014 Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014 jméno stát instituce Balev Anna USA Baslerová Helena Rakousko Kulturní klub Čechů a Slováků, Vídeň Basler Richard Rakousko Kulturní klub Čechů a Slováků,

Více

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL ŠKOLA FAKULTA DEN OTEVŘEN ÝCH DVEŘÍ Karlova Masarykova Brno TERMÍN PŘIHLÁŠE K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY POPLA TEK Katolická teologická 18.1.2017 28.2.17 640,- Květen 2017 Evangelická teologická

Více

LÉKAŘSKÁ FAKULTA Jméno a příjmení Obor Pracovní zařazení Datum zahájení Výsledek řízení doc. MUDr. Milan Grundmann, CSc.

LÉKAŘSKÁ FAKULTA Jméno a příjmení Obor Pracovní zařazení Datum zahájení Výsledek řízení doc. MUDr. Milan Grundmann, CSc. Informace o řízení ke jmenování profesorem Stav ke dni: 28. 6. 2016 CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA LÉKAŘSKÁ FAKULTA doc. MUDr. Milan Grundmann, Lékařská farmakologie přednosta Ústavu farmakologie

Více

Seznam členů vědeckých rad Fakulty stavební

Seznam členů vědeckých rad Fakulty stavební Seznam členů vědeckých rad Fakulty stavební 2006 Doc. Ing. Jaroslav Broul, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava (do 17.11.2006) Doc. Ing. Radim Čajka, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava Ing. František Kuda, CSc., FAST VŠB-TU

Více

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143 Přítomno % z přítomných % ze všech Časy Otázka pro hlasování Hlasů % Pro Proti Zdrž. Pro Proti Zdrž. Otevř. Uzavř. Stav Schválení programu shromáždění

Více

Dozor. Poznámka. Mgr. Anna Poláčková. Mgr. Eva Mlakytová. RNDr. Monika Hustáková. PaedDr. Gabriela Jančigová. PaedDr. Anna Ďatková G Y M N Á Z I U M

Dozor. Poznámka. Mgr. Anna Poláčková. Mgr. Eva Mlakytová. RNDr. Monika Hustáková. PaedDr. Gabriela Jančigová. PaedDr. Anna Ďatková G Y M N Á Z I U M G Y M N Á Z I U M Prezenčná listina účastníkov č. 1 Krajské kolo Biologickej olympiády - kategória A - 8. 3. 2016 Gymnázium Varšavská cesta1 Teoreticko praktická časť A P. č. Meno a priezvisko Škola 1.

Více

Študijný plán po semestroch

Študijný plán po semestroch Študijný program: Študijný odbor: Garant: Stupeň: Forma: Dĺžka štúdia v rokoch: automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve 5.2.14 automatizácia, 5.2.52 priemyselné inžinierstvo

Více

Vysoké učení technické v Brně. 2 Baran Pavel, PhDr., CSc. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 255/B3 KHV. 1/45 KHV 2010 kandidáti

Vysoké učení technické v Brně. 2 Baran Pavel, PhDr., CSc. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 255/B3 KHV. 1/45 KHV 2010 kandidáti 1 Aubrecht Vladimír, prof., RNDr., CSc. Vysoké učení technické v Brně 2 Baran Pavel, PhDr., CSc. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 1/45 KHV 2010 kandidáti Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. 3 Bartoš

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

HLASOVACÍ LÍSTOK pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva STARÁ ĽUBOVŇA 27. novembra 2010

HLASOVACÍ LÍSTOK pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva STARÁ ĽUBOVŇA 27. novembra 2010 Volebný obvod číslo 1 1. Milan Benko, 59 rokov, vodoinštalatér, SDĽ 2. Marta Benková, MUDr., 53 rokov, lekár, SMER 3. Peter Burian, Ing., 58 rokov, projektant, OKS 4. Vladimír Dlugolinský, JUDr., 51 rokov,

Více

NADACE SESTRY AKVINELY. Výroční zpráva o činnosti za rok 2004

NADACE SESTRY AKVINELY. Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 NADACE SESTRY AKVINELY Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 Jedno z nejhlubších tajemství života je, že největší cenu má to, co děláme pro své bližní. Lewis Carrol Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé,

Více

UNIcert I ANGLICKÝ JAZYK PRE SOCIÁLNO EKONOMICKÉ A POLITICKÉ VEDY. Pracovisko: Katedra sociálnych a humanitných vied

UNIcert I ANGLICKÝ JAZYK PRE SOCIÁLNO EKONOMICKÉ A POLITICKÉ VEDY. Pracovisko: Katedra sociálnych a humanitných vied UNIcert I ANGLICKÝ JAZYK PRE SOCIÁLNO EKONOMICKÉ A POLITICKÉ VEDY Mgr. Emília Prekopová Študentská 2 SK-911 50 Trenčín Tel: +421.(0)32 7400 483 E-mail: emilia.prekopova@tnuni.sk UNIcert I NEMECKÝ JAZYK

Více

EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE

EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD a GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Program mezinárodní vědecké konference EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE Konference se koná pod

Více

DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona

DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona DA1249 Bavlněné bílé povlečení pro dvě osoby Kolouchová Vladimíra Pavlů Lucie Názlerová Blanka Vodrážková Gabriela Křešťáková Petra Sýkorová Michaela

Více

Zápis z 13. zasedání kolegia rektora dne 19. ledna 2015

Zápis z 13. zasedání kolegia rektora dne 19. ledna 2015 Zápis z 13. zasedání kolegia rektora dne 19. ledna 2015 Přítomni: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA rektor UK Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. prorektor UK Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. prorektor UK Doc.

Více

Státní zkušební komise pro podzimní termín SZZ 2012/2013

Státní zkušební komise pro podzimní termín SZZ 2012/2013 Podle Zákona č.111/1998 Sb., 53 a Vyhlášky děkanky č. 19VD/2012, čl.3 stanovila FPE Komise pro pedagogiku a psychologii: Předseda: Doc. PaedDr. Ladislav P o d r o u ž e k, Ph.D. Místopředseda: PhDr. Dagmar

Více

Konečné výsledky voleb do Akademického senátu ZČU na volební období

Konečné výsledky voleb do Akademického senátu ZČU na volební období Konečné výsledky voleb do Akademického senátu ZČU na volební období 2018-2020 Volby do Akademického senátu ZČU proběhly v termínu 6. 10. 11. 2017 v následujících volebních celcích: Fakulta aplikovaných

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaného dne

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaného dne Strana 1 z 8 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaného dne Otázky Č. ot. Znění otázky Schváleno Potřebné kvórum 1. Schvaluji účetní závěrku roku 2011 ANO 2. Souhlasím s tím, aby výše odměn funkcionářů

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 23. 5. 2016 dopoledne Denní porada vyučujících: 12:10 Denní vyhlášení výsledků: 12:15 Terezie Kerdová sp. - Český jazyk a literatura 8:10 8:30 Mgr. Dana Patočková / Mgr. Kristýna Tejnická

Více

MATURITA 2014 F 3-28/2008. Slovenský jazyk a literatúra Dátum: Predmetová komisia č. 7 Učebňa: č. 6

MATURITA 2014 F 3-28/2008. Slovenský jazyk a literatúra Dátum: Predmetová komisia č. 7 Učebňa: č. 6 Školský rok 2013/2014 Strana 1 z 6 Slovenský jazyk a literatúra Predmetová komisia č. 7 Učebňa: č. 6 predseda: Mgr. Beáta Vašková skúšajúci: Mgr. Andrea Nálešníková skúšajúci: Mgr. Lucia Dulová 1. Bitó

Více

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi:

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi: Seznam absolventů Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Marta Vrbová, Božena Vaňková, Božena Trnková, Ludmila Štěpánová, Milada Stejskalová ( Bendová), Anna Stanová, Karolina

Více

SLOŽENÍ KOMISE - OBHAJOBY ROČNÍKOVÝCH PRACÍ 2015/2016

SLOŽENÍ KOMISE - OBHAJOBY ROČNÍKOVÝCH PRACÍ 2015/2016 SLOŽENÍ KOMISE - OBHAJOBY ROČNÍKOVÝCH PRACÍ 2015/2016 Komise se sejde v pondělí a úterý (13 a 14. 6. 2016) v 8:45 hodin v uvedeném ateliéru ke krátké poradě. V 9 hodin začínají obhajoby jednotlivých studentů.

Více

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY Školní rok 2015/2016 Třída Obor 4. VE 4. OA

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaného dne 8.10.2012

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaného dne 8.10.2012 Strana 1 z 5 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaného dne 8.10.2012 Otázky Č. ot. Znění otázky Schváleno 1. Shromáždění vlastníků souhlasí s renovací vrat v Ostrovní ulici s firmou Tomáš Šmídl

Více

Program konference Psychologická diagnostika 19. 6. 21. 6. 2013

Program konference Psychologická diagnostika 19. 6. 21. 6. 2013 Program konference Psychologická diagnostika 19. 6. 21. 6. 2013 19. 6. AULA 1 14:30 zahájení konference prof. PhDr. Petr Macek, CSc. prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. Psychologické testování v ČR, diskutující

Více

GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM. Gymnázium, Most, ČSA 1530. Školská rada

GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM. Gymnázium, Most, ČSA 1530. Školská rada Gymnázium, Most, ČSA 1530 Školská rada Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem (dále jen zřizovatel) VOLEBNÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tento volební řád vydal zřizovatel

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

Profesoři jmenovaní s účinností od 1. října 2001

Profesoři jmenovaní s účinností od 1. října 2001 Profesoři jmenovaní s účinností od 1. října 2001 Profesoři jmenovaní s účinností od 1. října 2001 Slavnostní akt se uskuteční dne 26. října 2001 ve Velké aule Karolina ve 13,00 hodin. doc. akademický malíř

Více

Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22

Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22 Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22 Třída: G8.A - oktáva A (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 16. 5. 2016 dopoledne Předseda: ThDr. Martin Chadima, Th.D. Místopředseda: Mgr. Vlasta

Více

ETICKÉ ASPEKTY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE V TEORII A PRAXI

ETICKÉ ASPEKTY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE V TEORII A PRAXI Česká asociace sester, Sekce pedagogická Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Krajská nemocnice Tomáše Bati, a. s. Zlín

Více

Rozdělovník k č.j. MV-105354-1/OAM-2012. Vážený pan Mgr. Lukáš Prokeš ředitel sekce Evropské unie Ministerstvo průmyslu a obchodu

Rozdělovník k č.j. MV-105354-1/OAM-2012. Vážený pan Mgr. Lukáš Prokeš ředitel sekce Evropské unie Ministerstvo průmyslu a obchodu Rozdělovník k č.j. MV-105354-1/OAM-2012 Mgr. Lukáš Prokeš ředitel sekce Evropské unie Ministerstvo průmyslu a obchodu Ing. Bc. Petr Kameník ředitel odboru živností Ministerstvo průmyslu a obchodu Mgr.

Více

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí Rozdělovník: Právnické osoby: 1. Správa NP a CHKO Šumava, 1. máje 260, 385 01 Vimperk 2. F & F Park, spol. s r.o., č.p. 10,38451 Želnava 3. HORMEN s.r.o., Libušská 8/19, 142 00 Praha 4. Jihočeský kraj,

Více

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ NA JMENOVÁNÍ PROFESOREM s účinností od 1. února 2012

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ NA JMENOVÁNÍ PROFESOREM s účinností od 1. února 2012 SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ NA JMENOVÁNÍ PROFESOREM s účinností od 1. února 2012 1. docent doktor medicíny Petr Bachleda, kandidát věd pro obor chirurgie 2. docent doktor medicíny Jiří Beneš, kandidát

Více

UNIcert I ANGLICKÝ JAZYK PRE SOCIÁLNO EKONOMICKÉ A POLITICKÉ VEDY

UNIcert I ANGLICKÝ JAZYK PRE SOCIÁLNO EKONOMICKÉ A POLITICKÉ VEDY UNIcert I ANGLICKÝ JAZYK PRE SOCIÁLNO EKONOMICKÉ A POLITICKÉ VEDY Mgr. Emília Prekopová Študentská 2 SK-911 50 Trenčín Tel: +421.(0)32 7400 286 E-mail: prekopova@tnuni.sk UNIcert I NEMECKÝ JAZYK PRE SOCIÁLNO

Více

1 82.90 POSTUP Jeseník - Taneční studio Lenky Bachové Lukášová Hana Čížková Lucie Šimčíková Natálie Ambrožová Anna Benová Vendula Kučerová Zuzana

1 82.90 POSTUP Jeseník - Taneční studio Lenky Bachové Lukášová Hana Čížková Lucie Šimčíková Natálie Ambrožová Anna Benová Vendula Kučerová Zuzana Mistrovství ČR mažoretek JAROMĚŘ2014 VÝSLEDKY SÓLOFORMACÍ BATON A MIX MINI solo 1 82.70 POSTUP Ostrava 2 - TOM Krokodýl Nguyenová Zuzana 2 82.30 POSTUP Jeseník - Taneční studio Lenky Bachové Šimčíková

Více

DESET LET V EVROPSKÉ UNII

DESET LET V EVROPSKÉ UNII ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI DESET LET V EVROPSKÉ UNII STAV, ZKUŠENOSTI, PERSPEKTIVY Konference

Více

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Bartečková Daniela Bartečková Martina Bartošek Pavel Bc.

Více

SEZNAM PROFESOREK A PROFESORŮ VYSOKÝCH ŠKOL JMENOVÁNÝCH S ÚČINNOSTÍ OD

SEZNAM PROFESOREK A PROFESORŮ VYSOKÝCH ŠKOL JMENOVÁNÝCH S ÚČINNOSTÍ OD SEZNAM PROFESOREK A PROFESORŮ VYSOKÝCH ŠKOL JMENOVÁNÝCH S ÚČINNOSTÍ OD 1. 2. 2012 1. doc. MUDr. Petr Bachleda, CSc. pro obor chirurgie (působí: II. chirurgická klinika FN Olomouc; Lékařská fakulta, UP

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Seznam navržených ke jmenování profesorem (návrhy předloženy od 1.7.2010 do 31.3.2011)

Seznam navržených ke jmenování profesorem (návrhy předloženy od 1.7.2010 do 31.3.2011) Seznam navržených ke jmenování profesorem (návrhy předloženy od 1.7.2010 do 31.3.2011) 1. doc. RNDr. Peter Andráš, CSc. pro obor ochrana životního prostředí na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské -

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více

Legenda: přítomen nepřítomen, omluven nepřítomen, neomluven

Legenda: přítomen nepřítomen, omluven nepřítomen, neomluven Rok 2016 Komise RM pro sociálně zdravotní problematiku a místní Agendu 21 příjmení a jméno 11.1. 29.2. 21.3. počet jednání účast na jednáních 1 Mgr. Lenka Jaremová 1 1 100% 2 Mgr. Lenka Černá 1 1 100%

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 7.4.2016

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 7.4.2016 Strana 1 z 9 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 7.4.2016 Otázky Č. ot. Znění otázky Schváleno 1. Zpráva o hospodaření a schválení účetní závěrky za roky 2014 a 2015 ANO Potřebné kvórum

Více

NÁVRH zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v roce 2009 (jarní, případně podzimní termín)

NÁVRH zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v roce 2009 (jarní, případně podzimní termín) NÁVRH zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v roce 2009 (jarní, případně podzimní termín) Vědecká rada FST 17.3.2009 Předkládá: Ing. Jiří Česánek, Ph.D. 1 KKE Mgr. 15.6.2009 Předseda: Prof. Ing.

Více

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Městský úřad Česká Lípa odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany,

Více

Praktická maturitní zkouška

Praktická maturitní zkouška Místnost: 21 - Učebna č. 21 ve 3. posch. Třída: 2PA - Podnikání (rok nástupu 2012) ZIKMUND LADISLAV VÝDUCHOVÁ PETRA VILÍMKOVÁ TEREZA VARGOVÁ NIKOLA TOMANOVÁ MICHAELA TODÁKOVÁ OLGA ŠTĚDRONSKÝ ROBIN ŠÍSTKOVÁ

Více

Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí dopoledne

Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí dopoledne Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí 23. 5. 2011 dopoledne Martin Pavlík pr. - Anglický jazyk 8:20 8:35 Mgr. Miloš Sedlák / Ing. Dagmar Čadová / Josef Kolář pr. - Matematika 8:35 8:50 Mgr.

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

mobil 736 175 575 Omlouvání žáků 481 131 071 Jmenný telefonní seznam od 1.9.2015 změny hlaste pí Štefkové

mobil 736 175 575 Omlouvání žáků 481 131 071 Jmenný telefonní seznam od 1.9.2015 změny hlaste pí Štefkové změny hlaste pí Štefkové Omlouvání žáků 481 131 071 Školní jídelna-rušení obědů 481 131 061 Svoj A Altman Josef 481 131 058 dílna 736 654 494 B Báchor Otto 481 131 079 7013 Luž.kab 132 720 519 750 Bajtl

Více

Zoznam kandidátov na mládeneckého richtára a richtárku vo Svätom Antone

Zoznam kandidátov na mládeneckého richtára a richtárku vo Svätom Antone Zoznam kandidátov na mládeneckého richtára a richtárku vo Svätom Antone Por. č. Priezvisko a meno Adresa 1. Angleta Martin Svätý Anton č. 347 2. Angleta Tomáš Svätý Anton č. 347 3. Arvaj Jakub Svätý Anton

Více

SÚČASNÉ TRENDY A PERSPEKTÍVY HUDOBNEJ EDUKÁCIE

SÚČASNÉ TRENDY A PERSPEKTÍVY HUDOBNEJ EDUKÁCIE Filozofická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PROGRAM VEDECKEJ KONFERENCIE S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU SÚČASNÉ TRENDY A PERSPEKTÍVY HUDOBNEJ EDUKÁCIE Termín a miesto konania 22. september 2016

Více