Barvy na mapách. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Barvy na mapách. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita"

Transkript

1 Barvy na mapách Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Poslední aktualizace:

2 Úvodní test :-) Pokuste se hierarchicky seřadit následující barvy Tak, aby vyjadřovaly hodnoty od nejvyšší po nejnižší Červená Fialová Modrá Oranžová Tyrkysová Zelená Žlutá

3 Barva = prostředník mezi mapou a čtenářem Výběr barev pro mapu je velice důležitý a může ovlivnit vnímání a přijetí nebo odmítnutí kartografického produktu jeho uživateli Použití barev na mapě představuje jistou formu sdělení nebo informace, kterou chce autor mapy předat jejímu čtenáři bez pomocí použití slov. Používáním nehodných barev (kombinací barev) můžeme jinak kvalitní mapu znehodnotit Naopak správná volba barev (kombinace barev) dokáže podstatně zvýšit úroveň mapy, především její čitelnost a srozumitelnost Při rozhodování laika o kvalitě kartografického produktu se 46% podílí vizuální stránka mapy, přičemž významnou roli hraje právě vnímání barev

4 Rozšíření barevných map V posledních dvaceti létech došlo k prudkému rozšíření barevných map Nové technologie zlevnění barevného tisku a barevné prezentace map Příklady nových technologií barevné monitory, tiskárny, plottery, dataprojektory, scannery, digitální fotoaparáty, digitální kamery nebo zvýšení kapacity a rychlosti přenosových sítí

5 Chyby při používání barev Díky možnosti používat barvy na mapách dochází také nárůstu chyb v používání barev Chyby můžeme rozdělovat na neúmyslné (způsobené především neznalostí) úmyslné (někdy souvisí s propagandou, ideologií, reklamou zboží ) Důvody chyb snadná dostupnost software pro vytváření tematických map komerční grafici upřednostňují estetické hledisko před srozumitelností mapy uživatelé preferují barevné mapy na úkor srozumitelnosti a správnosti

6 Vnímání barev O vnímání barev pojednává psychologie barev, jejímž hlavním představitelem a zakladatelem je německý psycholog Max Luscher Základním zákonem v oblasti vnímání barev je vzrušivost jasných barev a naopak uklidňující dojem, kterým působí pastelové tóny barev Následují informace a charakteristiky jsou typické pro evropsko-americkou kulturní oblast

7 Působení barev Působení barev člověkem závisí na mnoha okolnostech a podmínkách mezi hlavní patří spektrální složení dopadajícího světla a směr jeho dopadu, směr pohledu pozorovatele, vlastnosti povrchu a vlastnosti pozorovatele například kvalita zraku, přizpůsobení okolnímu světlu nebo věk Barvy působí na podvědomí člověka, ovlivňují jeho chování, city i nálady Člověk upřednostňuje barvy v závislosti na kulturním prostředí, národnosti, náboženství, věku, politické nebo sociální příslušnosti Obecně lze říci, že o tom jak vnímáme barvu nerozhoduje barva samotná, ale nejrůznější fyzikální, fyziologické a psychologické aspekty

8 Příklady působení barev Muži upřednostňují oranžovou před žlutou a modrou před červenou Ženy naopak preferují červenou a žlutou barvu Předškolní děti mají rády syté, jasné barvy Ekonomicky dobře situovaní lidé středního věku dávají přednost pastelovým tónům Dospělí lidé v Severní Americe upřednostňují modrou a červenou před fialovou a zelenou a fialovou a zelenou před oranžovou a žlutou Lidé se vztahem k přírodě mají v oblibě stupnici žlutázelená-hnědá Obecně je stupnice zelenámodrá používanější než žlutá-žlutozelená, naprosto nejméně oblíbenou barvou je žlutozelená barva

9 Závislost vnímání barev na pohlaví Odlišná genetická výbava žen a mužů muži mají chromozomy X a Y u žen se vyskytují pouze dva chromozomy typu X Právě v chromozomech typu X se nachází genetická výbava pro čípky, které umožňují rozeznávání barev žena má více druhů čípků než muž žena rozeznává více barevných odstínů Muži rozlišují většinou pouze základní barvy u žen se můžeme setkat s výrazy, které více přibližují jednotlivé odstíny - například olivová, smetanová, kaštanová apod.

10 Odlišné vnímání barev mezi žena mi a muži Oblíbené barvy ženy červená, hnědá, šedá, černá růžová, modrozelená upřednostňují červenou před modrou Oblíbené barvy muži červená, hnědá, šedá, černá modrá (upřednostňují modrou před červenou) Neoblíbené barvy ženy žlutá, bílá, oranžová a zelená modrá (!?) upřednostňují žlutou před oranžovou Neoblíbené barvy muži žlutá, bílá, oranžová a zelená růžová, modrozelená upřednostňují oranžovou před žlutou

11 Závislost vnímání barev na kultuře a životních podmínkách Životní podmínky Inuité (Eskymáci) dokáží rozeznat větší množství odstínů bílé a šedé Obyvatelé pouští zase více odstínů okrové a žluté než běžný Středoevropan Příslušníci kmene Berinno (Papua - Nová Guinea) rozeznávají pět odstínů mezi modrou a zelenou barvou, což většina západní populace nedokáže Kulturní podmínky, jazyk Angličtina má jedenáct slov pro základní barvy Jazyk kmene Deni žijícího na Indonésii pouze dvě slova Maďaři používají dva různé výrazy pro červenou barvu Jazyk indiánského kmene Navajo má jedno slovo pro zelenou i modrou barvu, zatímco pro černou existují dva různé výrazy bílá barva znamená pro běžného Evropana radost, čistotu, sňatek, zatímco na Dálném Východě bílé symbolizuje smutek a vážnost

12 Červená barva Červenou barvu si člověk spojuje s vitalitou, chutí k životu, aktivitou, vítězstvím, soutěživostí, vzrušením, touhou, intenzitou, nebezpečím, varováním, upozorněním, důležitými informacemi, výboji, plamenem lidského ducha, láskou, erotikou, dynamikou, tlakem, pulsem, teplem, krví, zdravotnictvím, ohněm, teplem, násilím, agresivitou, zlostí, peklem, utrpením, smrtí, odvahou, silou, komunismem, levicí apod. Při pohledu na červenou barvu roste krevní tlak, puls i intenzita dýchání. Právě pro velké množství různorodých významů je červená velice kontroverzní barvou, která ne na všechny lidi působí pozitivně. Obecně lze říci, že červenou barvu je vhodné použít pro zdůraznění některých informací Naopak naprosto nevhodné je červené pozadí

13 Modrá barva Modrá barva symbolizuje především vodu, moře, vodní toky a vodní plochy, led, chlad, klid, jednotu, spokojenost, uspokojení, příkaz, mír, oblohu, ekonomickou krizi, šlechtu, pokornou víru apod. Modrá barva působí uklidňujícím dojmem Při pohledu na modrou barvu dochází k poklesu krevního tlaku, intenzity dýchání a tepu V moderní psychologii se modrá barva používá k uklidňování pacientů.

14 Zelená barva Zelená barva souvisí s přírodou, penězi, zábavou, vytrvalostí, pružností, životem, sociálními reformami, neměnností, odolností, trvanlivostí, závistí, soucitem, bezpečím, vztahem k Irsku apod. Negativní působení zelené je spojené s hady, plazi, ještěrkami, vodníky, mimozemšťany, zlými duchy a jedy Pohled na zelenou barvu působí vysoce uklidňujícím dojmem Zelená barva je vhodná pro kombinaci s jinými barvami, neboť představuje střed mezi teplými a studenými barvami

15 Žlutá barva Žlutá barva symbolizuje především slunce a sluneční záření, ale také optimismus, dobrou náladu, energii, aktivitu a výstrahu Na druhou stranu mnozí vysoce odborně zaměření lidé žlutou barvu považují za nevhodnou, neboť v nich evokuje neprofesionalitu a nemístnou pohodu U žluté barvy je důležité si uvědomit fakt, že její efekt (poutavost) velice silně zavisí na okolních barvách a barvě pozadí

16 Černá barva Černá barva může symbolizovat smutek, smrt, tmu, neštěstí, zvýraznění, negaci, kapitulaci, bezmoc apod. Černá barva stejně jako bílá a šedá působí neutrálně a v případě barevné stupnice často černá, šedá nebo bílá reprezentují plochy (linie, body) s chybějícími daty Na druhou stranu černá barva (zvláště velké plochy) mají vysokou poutavost, působí elegantně a profesionálně

17 Ostatní barvy Bílá barva často znamená čistotu, nevinnost, znovuzrození, dobro, světlo, vznik, nemoc nebo nezjištěná data Šedá Neutrální barva často spojovaná s tajemnem (duchové, strašidla, přízraky apod.), dále se všedností, nedostatkem kreativity, nemocí nebo chudobu Šedá barva také slouží k rušení některých příkazů S hnědou barvou si spojujeme s jistotou, neměnností, stabilitou, půdou, pevninou, Zemí apod. Růžová barva Působí romanticky, jemně, sladce, rafinovaně a něžně Růžová je kombinací intenzity červené barvy a čistotou barvy bílé Oranžová barva je spojována například s Nizozemím, ale také s dynamikou, teplem, podzimem, zábavou a dobrodružstvím

18 Vazba barev a symbolů Některé barvy jsou přímo vázané na konkrétní symboly (bodové znaky), přičemž vazba symbol - barva má konkrétní, ustálený význam Příkladem mohou být žluté dolary, zelené bankovky nebo černé kříže Význam spojení barvy a symbolu může ukázat příklad kříže červený kříž bývá spojený se zdravotnictvím zelený kříž symbolizuje lékárny modrý kříž označuje veterinární lékaře žlutý kříž představuje hygienickou službu

19 Subjektivní pohled na barvy Použití barev závisí na tvůrci i na uživateli mapy příslušník pravicové politické strany bude červenou barvou chápat negativně a bude pomocí ní zobrazovat své politické odpůrce, například komunisty, levicové strany, státy s vládou levice apod marketingový manažér bude používat červenou barvu pro zdůraznění cílových (zájmových) oblast

20 Parametry barev Barevný tón Převládající spektrální barva Český výraz pro barvu (červená, modrá apod.) Sytost Příměs jiných spektrálních barev Jas Příměs bílé barvy (bílého světla) Barvy světlé a tmavé

21 Základní pravidlo používání barev na mapách KVANTITU znázorňujeme pomocí jasu a sytosti barvy, KVALITU pomocí tónu barvy.

22 Barevné stupnice v kartografii Rozeznáváme dva základní druhy vizualizovaných jevů (a tedy i typy barevných stupnic) Kvalitativní Kvantitativní Sekvenční Divergentní V obou případech, kvantitativním i kvalitativním, existuje zvláštní varianta, kdy posuzujeme pouze dvě hodnoty (resp. dvě skupiny hodnot) jev (stupnice) binární

23 Kvalitativní stupnice Volba barevných tónů: podle souvislosti barvy a vyjadřovaného jevu (např. vodstvo modrá, lesní porosty zelená apod.) - analogická metoda podle barevného kontrastu (barvy volíme z různých částí spektra, aby se od sebe daly jednotlivé skupiny dat rozlišit červená, modrá, zelená, žlutá, purpurová ) - kontrastní metoda Nechceme-li jednu nebo více skupin dat zvýraznit, volíme stejnou světlost a sytost použitých barevných tónů Je nutné brát v úvahu kontrast barvy a pozadí například červená, zelená nebo modrá je na bílém pozadí mnohem výraznější než žlutá, u které tedy musíme použít větší sytost Syté a kontrastní barevné tóny v některých speciálních druzích map mapy geologické, pedologické, klimatologické, meteorologické, vegetační, užití země, silniční apod. Pro mapy životního prostředí (enviromentální mapy) se často používá stupnice vycházející z barev semafóru - červená (nebezpečí, poškození, varování), žlutá nebo oranžová (možnost ohrožení) a zelená

24 Párová kvalitativní schémata V případě, že ve skupině dat existují data, která tvoří větší skupiny - používáme pro tyto skupiny tzv. párová kvalitativní schémata Jevy ve skupině označujeme různými variantami jedné barvy (příkladem může být například znázornění převládající dřeviny v lesích, kdy jednotlivé druhy jehličnatých stromů budou označeny různými odstíny modré, zatímco listnaté stromy odstíny zelené) Dodržujeme pravidlo, že podobné jevy mají znázorňovat podobné barevné tóny

25 Rozlišujeme Kvantitativní stupnice Jevy sekvenční (konvergentní) Hodnoty pohybují od počátečního (nulového) bodu pouze jedním směrem Například znázorňovaní nezaměstnanosti v okresech České republiky Jevy divergentní (obecně hovoříme o tzv. polárních neboli dvoukoncových datech) Hodnoty rostou na obě strany Například vizualizace průměrných lednových teplot v okresech ČR nebo například poklesy a vzestupy různých hodnot

26 Kvantitativní stupnice Pomocí různých odstínů jedné barvy (jednoho barevného tónu) důvodem je fakt, že barevné tóny nejsou v mozku člověka logicky sekvenčně uspořádány, proto při používání barevných tónů k vyjadřování kvantitativních jevů dochází k matení uživatele Čím je hodnota vyšší, tím je barva sytější a naopak pořadí světlosti musí odpovídat posloupnosti dat Předchozí pravidlo je nutné chápat pouze na logické úrovni budeme-li například sledovat negativní jev, např. chudobu, úmrtnost apod., často se setkáme s tím, že oblasti s nízkou nemocností nebo úmrtností budou zobrazeny pomocí vyšší sytosti Změna sytosti musí být výrazná

27 Barvy v kvantitativních stupnicích Výběr barvy se řídí vkusem autora nebo používanými (standardizovanými) barevnými stupnicemi Nejjednodušší barevnou škálou pro sekvenční jevy je přechod mezi bílou a libovolnou jinou barvou V případě, že data mají větší rozpětí nebo pro divergentní jevy, můžeme zvolit stupnici zakreslenou pomocí přechodů dvou či více barev

28 Sekvenční stupnice Příklady nejčastějších barevných schémat: Žlutá-zelená-modrá Žlutá-oranžová-červená Žlutá-hnědá-černá Většinou se používají přechody barev, které vzbuzují stejné pocity tepla či chladu

29

30 Hypsometrická škála Příklad sekvenční barevné stupnice Je často používána především na fyzickogeografických mapách pro vyjádření výšek Přes své hojné užívání nebyla nikdy standardizována existuje řada modifikací Pro některé uživatele může být tato stupnice zavádějící Například bílá barva může znázorňovat nejvyšší partie hor a zároveň některým uživatelům evokuje sníh ovšem zasněžené oblasti neleží vždy ve vysokých nadmořských výškách polární oblasti leží často v nížinách Podobně zelená barva, kterou bývají zakresleny nížiny, většinou u čtenářů vyvolá představu lesů a pastvin, které se nachází v jiných vertikálních pásech

31 Divergentní stupnice Podle způsobu rozšiřování od nulového bodu rozlišujeme stupnice divergentní symetrické a divergentní asymetrické Divergentní jevy bývají vizualizovány většinou pomocí dvou stupnic, které jsou vytvořeny dvěma barvami velice častá je kombinace červená-modrá s různými sytostmi (postupně tlumenými barvami), přičemž sytost roste na obě strany od nulového bodu Červená barva symbolizuje přírůstky, zisky, teplo Modrá barva naopak ztráty, úbytky, poklesy, chlad Okolí počátečního bodu bývá zobrazeno bílou barvou. Tato barva není úplně nejvhodnější, protože často reprezentuje nezjištěná data, v některých případech se používá barva černá nebo barva pozadí; vhodné je také použití jiné méně výrazné barvy, například žlutá (používá se u stupnic s pokrytím celého barevného spektra) nebo šedá

32 Binární stupnice Rozlišení pouze dvou jevů (skupin jevů) Nejčastější je kombinací červené a modré barvy (většina lidí je vnímá v naprosté opozici) V případě černobílé barevné palety jsou nejvhodnější obě okrajové barvy, tedy černá a bílá

33 Barevná schémata - přehled

34 Xeroxový efekt Problémy spojené s volbou barev při převodu mapy do černobílé podoby (kopírování, posílání faxem) mohou dva odlišné barevné tóny (často se jedná o červenou a modrou barvu) vytvořit stejný odstín šedé barvy, čímž se mapa stane téměř nečitelnou může být používán i úmyslně, jako jakási primitivní ochrana před kopírováním kartografického díla při tvorbě mapy je vhodné brát v úvahu možnost černobílé reprodukce a s tím ohledem vybírat barvy, respektive nahradit barvy šrafováním tiráž by měla obsahovat informaci o tom, zda originál mapy byl vytvořen v barevné nebo černobílé podobě Problém mají s barevným kartografickým dílem i úplně nebo částečně barvoslepí občané (u barevného vidění trpí zhruba 10% populace) je vhodné pečlivě vybírat vhodné barevné odstíny, především s ohledem na vysoký kontrast Stereoskopický efekt - způsobuje zhoršenou čitelnost barevné kombinace červená-modrá Nevhodné kombinace barev: žluté písmo - bílé pozadí, purpurové písmo - černé pozadí nebo modré písmo - černé pozadí Při tvorbě textových popisek na mapu bychom měli ctít zásadu, že písmo nemá ležet na hranici dvou výrazně kontrastních podkladů

35 Poruchy v barevném vnímání Cca 10% lidské populace trpí nějakou formou poruchy barvocitu (barevného vidění, daltonismu) naprostou většinu (zhruba 95%) tvoří muži Nejčastější poruchy barvocitu: protanopie (necitlivost na červenou, cca 1 % mužů), protanomálie (snížená citlivost na červenou, cca 1 % mužů), deuteranopie (necitlivost na zelenou, cca 1 % mužů), deuteranomálie (snížená citlivost na zelenou, cca 5 % mužů a 0.4 % žen), tritanopie (necitlivost na modrou, cca 0,003 % populace), tritanomálie (snížená citlivost na modrou, prakticky se nevyskytuje), monochromatismus (úplná barvoslepost, cca 0,005% populace) a atypický monochromatismus (snížená celková barevná citlivost) Obecně lze říci, že v extrémních případech barvosleposti mohou postižení vnímat dvě základní barvy - žlutou, do které se transformuje skupina teplých barev, a modrou (studené barvy) Plánujeme-li vytvořit barevný dokument určený pro barvoslepé čtenáře sestavíme barevnou kombinaci ze dvou základních barev, kdy jedna bude ze skupiny teplých barev a druhá ze skupiny studených barev; zároveň bychom se měli snažit o co největší kontrast mezi jednotlivými barevnými odstíny

36 Turistické mapy vs. porucha barvocitu

37 Několik poznámek na závěr... Volbu barev je vhodné vyzkoušet na škále šedých tónů. Protože šedá barva působí neutrálně a tak si lze vyzkoušet kontrast a sladění jednotlivých barev bez jejich působení na naše vnímání, které je do jisté míry nedokonalé Syté, tmavé barvy drobné plochy, bodové a liniové znaky, místa, na která chceme upozornit Světlé, málo syté barvy velké plochy Také v kartografii podléhají barvy nejrůznějším módním trendům (kromě standardizovaných barevných stupnic). V současnosti se používají především jasné, nepříliš syté barvy Je nutné si proto uvědomit, že ne každému vyhovuje námi zvolená charakteristika barvy, jinými slovy nesmíme přeceňovat představivost a asociační schopnosti uživatele nebo čtenáře mapy

Seminář z webdesignu. Barvy. Hana Bydžovská

Seminář z webdesignu. Barvy. Hana Bydžovská Seminář z webdesignu Barvy Hana Bydžovská O čem to bude? webdesign barvy muži vs ženy Web design individuální, závislé na osobní zkušenosti, pohlaví, kulturních zvyklostech atd. vnímání barvy vzniká v

Více

Barva na mapách. Barva. Opakování barevné modely

Barva na mapách. Barva. Opakování barevné modely Barva na mapách Tvorba tematických map podzim 2010 Voženílek (1999), Čerba (2006), Friedmannová (2000), Kaňok (1999), Pratt (2001) Barva Patří mezi optické vlastnosti kartografického znaku důležitý prostředník

Více

Geometrická optika. Vnímání a měření barev. světlo určitého spektrálního složení vyvolá po dopadu na sítnici oka v mozku subjektivní barevný vjem

Geometrická optika. Vnímání a měření barev. světlo určitého spektrálního složení vyvolá po dopadu na sítnici oka v mozku subjektivní barevný vjem Vnímání a měření barev světlo určitého spektrálního složení vyvolá po dopadu na sítnici oka v mozku subjektivní barevný vjem fyzikální charakteristika subjektivní vjem světelný tok subjektivní jas vlnová

Více

Michal Vik a Martina Viková: Základy koloristiky ZKO1

Michal Vik a Martina Viková: Základy koloristiky ZKO1 Atlasy a číselníky barev I Barva I Barva je to první, co vnímáme, pak teprve vnímáme tvary, detaily,... Je pro nás často jednodušší si vybavit barvu předmětu než například jeho tvar. Kdybychom neviděli

Více

NOVINKA 12 ODSTÍNŮ A BÍLÁ

NOVINKA 12 ODSTÍNŮ A BÍLÁ NOVINKA 12 ODSTÍNŮ A BÍLÁ VNITŘNÍ MALÍŘSKÝ OMYVATELNÝ NÁTĚR ECOLOR STYL v b a r v á c h k v a l i t y Vnitřní omyvatelné vodou ředitelné interiérové nátěry ECOLOR STYL nabízejí kolekci elegantních ů pro

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

Kartogramy. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartogramy. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartogramy Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vytvoření dokumentu: 20. 9. 2004 Datum poslední aktualizace: 17. 10. 2011 Definice Kartogram je

Více

Michal Vik a Martina Viková: Základy koloristiky ZKO3

Michal Vik a Martina Viková: Základy koloristiky ZKO3 Fyziologie vnímání barev Příklady vizuáln lních iluzí: Vliv barvy pozadí I Jsou tyto kruhy barevně shodné? Příklady vizuáln lních iluzí: Vliv barvy pozadí II Jsou tyto kruhy barevně shodné? Příklady vizuáln

Více

Nepřesnější a nejkvalitnější filtry na českém trhu od LEE FILTERS Díl 9 Sady filtrů LEE tématické sety 1. Díl Kromě toho, že se filtry LEE dají

Nepřesnější a nejkvalitnější filtry na českém trhu od LEE FILTERS Díl 9 Sady filtrů LEE tématické sety 1. Díl Kromě toho, že se filtry LEE dají Nepřesnější a nejkvalitnější filtry na českém trhu od LEE FILTERS Díl 9 Sady filtrů LEE tématické sety 1. Díl Kromě toho, že se filtry LEE dají opatřit jako jednotlivé filtry, výrobce nabízí i sady filtrů,

Více

Kde se používá počítačová grafika

Kde se používá počítačová grafika POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Kde se používá počítačová grafika Tiskoviny Reklama Média, televize, film Multimédia Internetové stránky 3D grafika Virtuální realita CAD / CAM projektování Hry Základní pojmy Rastrová

Více

BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU

BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU Při přípravě a tvorbě interiéru si každý z nás dopředu klade otázku jak má daný prostor působit a k čemu sloužit. My se dnes v rámci našeho seriálu zaměříme

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu značky OVB

Manuál jednotného vizuálního stylu značky OVB Manuál jednotného vizuálního stylu značky OVB Aktualizováno: srpen 2016 1 Obsah Vizuální styl Úvodní slovo... 3 OVB Logo... 4 Naše barvy... 8 Naše písmo... 9 2 O významu jednotného vizuálního stylu Jednotný

Více

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V Kapitola 2 Barvy, barvy, barvičky 2.1 Vnímání barev Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V něm se vyskytují všechny známé druhy záření, např. gama záření či infračervené

Více

zdroj světla). Z metod transformace obrázku uvedeme warping a morfing, které se

zdroj světla). Z metod transformace obrázku uvedeme warping a morfing, které se Kapitola 3 Úpravy obrazu V následující kapitole se seznámíme se základními typy úpravy obrazu. První z nich je transformace barev pro výstupní zařízení, dále práce s barvami a expozicí pomocí histogramu

Více

7. Tematická kartografie

7. Tematická kartografie 7. Tematická kartografie Zabývá se tvorbou tematických map, které na topografickém podkladě přebíraném z vhodné podkladové mapy podrobně zobrazují zájmové přírodní, socioekonomické a technické objekty

Více

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 2B.

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 2B. KOMPOZICE 2B. DALŠÍ ZÁSADY ŘEŠENÍ KOMPOZICE Grafická a multimediální laboratoř šikmé linie a diagonála efektní je esovitá křivka přes diagonálu dává pocit prostoru, hloubky a rytmu neměla by úplně opustit

Více

Základy grafického návrhu

Základy grafického návrhu Martina Mudrová Přednáška předmětu Počítačová grafika duben 2006 Osnova přednášky 1. Obecné zásady pro přípravu grafického návrhu 2. Barvy a jejich působení 3. Tvary a jejich vliv na uživatele 4. Formát

Více

Jméno autora: Mgr. Jitka Bílková Datum vytvoření: 11. 1. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_AR1

Jméno autora: Mgr. Jitka Bílková Datum vytvoření: 11. 1. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_AR1 Jméno autora: Mgr. Jitka Bílková Datum vytvoření: 11. 1. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_AR1 Ročník: I. Vzdělávací oblast: Odborné vzdělávání, technika aranžování Obor vzdělávání: Aranžér Tematický okruh:

Více

Obsah. Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11

Obsah. Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11 Obsah Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11 KAPITOLA 1 Působení barev 13 Fyzikální působení barev 15 Spektrum

Více

Barevné modely, práce s barvou. Martin Klíma

Barevné modely, práce s barvou. Martin Klíma Barevné modely, práce s barvou Martin Klíma Proč je barva důležitá Důležitý vizuální atribut Různá zařízení, aplikace, média Monitor Tiskárna Video Televize Světlo a barvy Elektromagnetické vlnění Viditelná

Více

Grafický manuál. Obchodní údaje firmy

Grafický manuál. Obchodní údaje firmy Obchodní údaje firmy TOROLA electronic, spol. s r.o. Sídlo firmy: Míru 1319 738 01 Frýdek Místek Czech Republic IČO: 42767555 DIČ: CZ42767555 GPS souřadnice: N 49 41 '12.181 E 18 20' 23.729 Výrobní závod:

Více

Hodnocení map. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Hodnocení map. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Hodnocení map Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita poslední aktualizace: 9.10.2007 Cíle a způsoby hodnocení Zjištění vlastností, kvality a vhodnosti

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0101 0215

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0101 0215 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 15 VY 32 INOVACE 0101 0215 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

světelný tok -Φ [ lm ] (lumen) Světelný tok udává, kolik světla celkem vyzáří zdroj do všech směrů.

světelný tok -Φ [ lm ] (lumen) Světelný tok udává, kolik světla celkem vyzáří zdroj do všech směrů. Světeln telné veličiny iny a jejich jednotky Světeln telné veličiny iny a jejich jednotky, světeln telné vlastnosti látekl světelný tok -Φ [ lm ] (lumen) Světelný tok udává, kolik světla celkem vyzáří

Více

1 Úvod 3. 2 Barvy 4 2.1 Základní barva... 4 2.2 Doplňková barva... 5. 3 Typografie 6 3.1 Písmo... 6

1 Úvod 3. 2 Barvy 4 2.1 Základní barva... 4 2.2 Doplňková barva... 5. 3 Typografie 6 3.1 Písmo... 6 Obsah 1 Úvod 3 2 Barvy 4 2.1 Základní barva................................. 4 2.2 Doplňková barva................................ 5 3 Typografie 6 3.1 Písmo...................................... 6 4 Logo

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země strana 2 Co je DPZ Dálkový průzkum je umění rozdělit svět na množství malých barevných čtverečků, se kterými si lze hrát na počítači a odhalovat jejich neuvěřitelný

Více

Viděli jste už někdy DUHU?

Viděli jste už někdy DUHU? HRA S BARVAMI pro děti ve věku od 3 do 10 let duha Viděli jste už někdy DUHU? Je krásná, viďte? Jak vlastně vzniká duha? Někdy svítí slunce a zároveň padá déšť nebo slunce začne svítit ve stejném okamžiku,

Více

KARTOGRAFIE. 6. Polohopisný a výškopisný obsah map

KARTOGRAFIE. 6. Polohopisný a výškopisný obsah map KARTOGRAFIE 6. Polohopisný a výškopisný obsah map Vodstvo Základní orientační prvek na mapách. Zahrnuje veškerou stojatou a tekoucí vodu na zemském povrchu i pod povrchem. Na topografických mapách lze

Více

DIGITÁLNÍ MAPY. Přednáška z předmětu KMA/TKA. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni

DIGITÁLNÍ MAPY. Přednáška z předmětu KMA/TKA. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni DIGITÁLNÍ MAPY Přednáška z předmětu KMA/TKA Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni 16.12.2008 Konec 20. století je charakterizován jako období informatiky. Mapa, jako výsledek geodetických měření

Více

Vztahy mezi barvami. Vodomalba

Vztahy mezi barvami. Vodomalba Vztahy mezi barvami Vodomalba Barevné vidění světa je výsledkem elektromagnetického vlnění s různou vlnovou délkou, přičemž platí, že každá barva slunečního spektra odpovídá určité vlnové délce. Základními

Více

Kartografické stupnice. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartografické stupnice. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartografické stupnice Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vytvoření dokumentu: 20. 9. 2004 Datum poslední aktualizace: 16. 10. 2012 Stupnice

Více

Barvy a barevné modely. Počítačová grafika

Barvy a barevné modely. Počítačová grafika Barvy a barevné modely Počítačová grafika Barvy Barva základní atribut pro definici obrazu u každého bodu, křivky či výplně se definuje barva v rastrové i vektorové grafice všechny barvy, se kterými počítač

Více

VNÍMÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ARCHITEKTONICKÉHO PROSTORU OSOBAMI S HANDICAPEM

VNÍMÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ARCHITEKTONICKÉHO PROSTORU OSOBAMI S HANDICAPEM VNÍMÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ARCHITEKTONICKÉHO PROSTORU OSOBAMI S HANDICAPEM DOC. ING.ARCH. IRENA ŠESTÁKOVÁ_ČVUT PRAHA_FAKULTA ARCHITEKTURY_ÚSTAV NAUKY O BUDOVÁCH ČLOVĚK A PROSTŘEDÍ ARCHITEKTURA JAKO PROJEV EMPATIE

Více

Rozšíření bakalářské práce

Rozšíření bakalářské práce Rozšíření bakalářské práce Vojtěch Vlkovský 2011 1 Obsah Seznam obrázků... 3 1 Barevné modely... 4 1.1 RGB barevný model... 4 1.2 Barevný model CMY(K)... 4 1.3 Další barevné modely... 4 1.3.1 Model CIE

Více

Kartografické znaky. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartografické znaky. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartografické znaky Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vytvoření příspěvku: 20. 9. 2004 Poslední aktualizace: 2. 10. 2012 Obsah přednášky Teorie

Více

Práce na počítači. Bc. Veronika Tomsová

Práce na počítači. Bc. Veronika Tomsová Práce na počítači Bc. Veronika Tomsová Barvy Barvy v počítačové grafice I. nejčastější reprezentace barev: 1-bitová informace rozlišující černou a bílou barvu 0... bílá, 1... černá 8-bitové číslo určující

Více

BARVY. použití vhodných barev vytvořit vizuálně zajímavější. použitou barevnou paletu na 1 ks výrobku je dobré omezit

BARVY. použití vhodných barev vytvořit vizuálně zajímavější. použitou barevnou paletu na 1 ks výrobku je dobré omezit BARVY - použití vhodných barev vytvořit vizuálně zajímavější - použitou barevnou paletu na 1 ks výrobku je dobré omezit - na první pohled je lidské oko schopné zpracovat cca 5 barev - počet barev se liší

Více

Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno,

Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno, Prezentace Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno, využití interaktivní tabule. Postup při tvorbě prezentace I 1. Stanovení cílů.

Více

ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE V COLOR MANAGEMENTU

ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE V COLOR MANAGEMENTU ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE V COLOR MANAGEMENTU V Colormanagementu se neustále operuje s několika termíny: a) barevný gamut, b) barevné prostory CMYK a RGB, c) nezávislý barevný prostor, d) ICC profil S těmito

Více

Téma: Barevné modely, formáty souborů

Téma: Barevné modely, formáty souborů Téma: Barevné modely, formáty souborů Vypracoval/a: Ing. Jana Wasserbauerová TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN EVR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Barevné modely

Více

Barva. v počítačové grafice. Poznámky k přednášce předmětu Počítačová grafika

Barva. v počítačové grafice. Poznámky k přednášce předmětu Počítačová grafika Barva v počítačové grafice Poznámky k přednášce předmětu Počítačová grafika Martina Mudrová 2007 Barvy v počítačové grafice Co je barva? světlo = elmg. vlnění v rozsahu 4,3.10 14-7,5.10 14 Hz rentgenové

Více

IVT. Prezentace pravidla a postupy. 8. ročník

IVT. Prezentace pravidla a postupy. 8. ročník IVT Prezentace pravidla a postupy 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Základní vyšetření zraku

Základní vyšetření zraku Základní vyšetření zraku Až 80 % informací z okolí přijímáme pomocí zraku. Lidské oko je přibližně kulového tvaru o velikosti 24 mm. Elektromagnetické vlny o vlnové délce 400 až 800 nm, které se odrazily

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. Grafický manuál Státního pozemkového úřadu

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. Grafický manuál Státního pozemkového úřadu 2017 MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU Grafický manuál Státního pozemkového úřadu ÚVOD Manuál vizuálního stylu Státního pozemkového úřadu definuje pokyny pro jednotné používání logotypu, typografie a základních

Více

INTERIÉROVÁ TÓNOVANÁ DISPERZNÍ BARVA VHODNÁ KE VZÁJEMNÉ KOMBINACI ODSTÍNŮ BAVTE SE BARVAMI

INTERIÉROVÁ TÓNOVANÁ DISPERZNÍ BARVA VHODNÁ KE VZÁJEMNÉ KOMBINACI ODSTÍNŮ BAVTE SE BARVAMI INTERIÉROVÁ TÓNOVANÁ DISPERZNÍ BARVA VHODNÁ KE VZÁJEMNÉ KOMBINACI ODSTÍNŮ BAVTE SE BARVAMI Přináší výběrovou kolekci odstínů a barevných řešení zohledňující moderní trendy v bytovém designu. Jednotlivé

Více

Geografické informační systémy 11. přednáška

Geografické informační systémy 11. přednáška Geografické informační systémy 11. přednáška Aplikovaná kartografie Tematické mapy (použity materiály V. Voženílka: Aplikovaná kartografie I.) Koncepce tematických map Vědecká a aplikovaná kartografie

Více

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Martin Kuna martin.kuna@seznam.cz Obsah Webová grafika Rozvržení stránky Typografické zásady Nejčastější chyby Struktura webu a navigace

Více

TVORBA MAPY 4. přednáška z GIS1

TVORBA MAPY 4. přednáška z GIS1 TVORBA MAPY 4. přednáška z GIS1 převzato z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Cesta ke správné mapě Náhlé osvícení Mapa Kartograf Cesta ke správné mapě Design

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Obraz v domácnosti. Pravidla umístění obrazu

Obraz v domácnosti. Pravidla umístění obrazu Obraz v domácnosti Pravidla umístění obrazu Závěsný obraz v interiéru bytu Správné umístění obrazu v interiéru má podporovat a zdůrazňovat umělecké hodnoty obrazu. Umístění obrazu má tvůrčí charakter,velký

Více

Brillant CREATIVE. interiérová tónovaná disperzní barva vhodná ke vzájemné kombinaci odstínů

Brillant CREATIVE. interiérová tónovaná disperzní barva vhodná ke vzájemné kombinaci odstínů BAVTE SE BARVAMI Brillant CREATIVE interiérová tónovaná disperzní barva vhodná ke vzájemné kombinaci odstínů Přináší výběrovou kolekci odstínů a barevných řešení zohledňující moderní trendy v bytovém designu.

Více

Barvy v počítačové grafice

Barvy v počítačové grafice arvy v počítačové grafice 2. přednáška předmětu Zpracování obrazů Martina Mudrová 24 arvy v počítačové grafice o je barva? světlo = elmg. vlnění v rozsahu 4,3. 4-7,5. 4 Hz viditelná č ást spektra rentgenové

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA FILTRY A EFEKTY

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA FILTRY A EFEKTY POČÍTAČOVÁ GRAFIKA FILTRY A EFEKTY FOTOGRAFICKÉ EFEKTY Pomocí různých fotografických efektů můžete v obrazu napodobit některé tradiční fotografické techniky a postupy. Použitím vhodného efektu můžeme výrazně

Více

Název materiálu: Novorozenecké období Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: 27. 03. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Novorozenecké období Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: 27. 03. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

řešení tiskoviny Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. II. DTP Označení materiálu (přílohy):

řešení tiskoviny Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. II. DTP Označení materiálu (přílohy): Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): Autor: Markéta Březinová Datum vytvoření: prosinec 2014 Třída (ročník): PG 3. Předmět: Polygrafie v praxi CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie

Více

Grafický manuál. ZŠ a MŠ Proseč

Grafický manuál. ZŠ a MŠ Proseč je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití jednotlivých prvků vizuálního stylu Základní školy a mateřské školy Proseč. Pro přímou reprodukci nepoužívejte jako předlohy prvky vytištěné z tohoto

Více

Barvy v počítačové grafice

Barvy v počítačové grafice arvy v počítačové grafice 2. přednáška předmětu Zpracování obrazů Martina Mudrová 2004 arvy v počítačové grafice Co je barva? světlo = elmg. vlnění v rozsahu 4,3.10 14-7,5.10 14 Hz rentgenové zář ení zář

Více

Podnebí, rostliny a ţivočichové. 5. třída ZŠ BŘEŢANY

Podnebí, rostliny a ţivočichové. 5. třída ZŠ BŘEŢANY * Podnebí, rostliny a ţivočichové 5. třída ZŠ BŘEŢANY Podnebí Podnebné pásy Jak uţ víte z učiva přírodovědy, planeta Země nemůţe být Sluncem ohřívaná stejně po celém povrchu. Podle mnoţství dopadajících

Více

Text a barva. Další důležité prvky webové stránky

Text a barva. Další důležité prvky webové stránky Text a barva Další důležité prvky webové stránky Text srdcem i duší webové stránky text na webu podléhá pravidlům hodně odlišným od pravidel pro Ask není pevně daná šířka a délka stránky nemožná absolutní

Více

Základní logomanuál. Základní logomanuál VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK

Základní logomanuál. Základní logomanuál VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK Základní logomanuál Základní logomanuál VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK OBSAH 1 LOGOTYP 1.1 LOGOTYP_ZÁKLADNÍ VARIANTA 1.2 LOGOTYP_ BAREVNÉ VARIANTY 1.3 LOGOTYP_OCHRANNÁ ZÓNA 1.4 LOGOTYP_MINIMÁLNÍ VELIKOST 1.5

Více

Koncepce jednotného vizuálního stylu Libereckého kraje LOGOTYP

Koncepce jednotného vizuálního stylu Libereckého kraje LOGOTYP Koncepce jednotného vizuálního stylu Libereckého kraje LOGOTYP Obsah Základní prvky Koncepce jednotného vizuálního stylu 3 Logotyp Libereckého kraje 3 Jazykové mutace názvu kraje 4 Logotyp Libereckého

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření: 17. 12. 2012 Autor: MgA.

Více

Výtvarná výchova v 5. ročníku

Výtvarná výchova v 5. ročníku Výtvarná výchova v 5. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše (symetrická a asymetrická řešení). Místo mých prázdnin Využívá přítlak, odlehčení, šrafování,

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření: 3. 1. 2013 Autor: MgA.

Více

HODNOCENÍ VLIVU BAREV NA ČITELNOST DIGITÁLNÍCH MAP

HODNOCENÍ VLIVU BAREV NA ČITELNOST DIGITÁLNÍCH MAP Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra geoinformatiky Veronika OBADÁLKOVÁ HODNOCENÍ VLIVU BAREV NA ČITELNOST DIGITÁLNÍCH MAP Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Alžběta Brychtová

Více

Logomanuál. pravidla používání značky

Logomanuál. pravidla používání značky pravidla používání značky Obsah Grafická podoba značky Trinity............... 3 Základní tvarová a barevná varianta značky........ 4 Jednobarevná pozitivní a negativní varianta značky.. 5 Vícebarevná negativní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola ZŠ Dělnická žáky 6. a 7. ročníků

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Smysly člověka autor: Mgr. Lenka Jančíková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo projektu:

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

Pomocí nástroje Úprava obrázku dále vytvoříte v obrázku různé fotografické efekty.

Pomocí nástroje Úprava obrázku dále vytvoříte v obrázku různé fotografické efekty. Úpravy obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. V tomto kurzu použijete nástroj Úprava obrázku

Více

Přístupnost map. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Přístupnost map. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Přístupnost map Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita poslední aktualizace: 11.12.2009 Definice Přístupnost je obecný termín používaný k popisu, do jaké

Více

Grafika na počítači. Bc. Veronika Tomsová

Grafika na počítači. Bc. Veronika Tomsová Grafika na počítači Bc. Veronika Tomsová Proces zpracování obrazu Proces zpracování obrazu 1. Snímání obrazu 2. Digitalizace obrazu převod spojitého signálu na matici čísel reprezentující obraz 3. Předzpracování

Více

Monochromatické zobrazování

Monochromatické zobrazování Monochromatické zobrazování 1995-2015 Josef Pelikán CGG MFF UK Praha pepca@cgg.mff.cuni.cz http://cgg.mff.cuni.cz/~pepca/ Mono 2015 Josef Pelikán, http://cgg.mff.cuni.cz/~pepca 1 / 27 Vnímání šedých odstínů

Více

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PREZENTACE ZNAČKY

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PREZENTACE ZNAČKY GRAFICKÝ MANUÁL ZÁKLADNÍ ZÁSADY PREZENTACE ZNAČKY METODIKA PRÁCE S GRAFICKÝM MANUÁLEM Tento grafický manuál je základní pomůckou a nástrojem vizuální komunikace k dodržení jednotné úrovně prezentace firemní

Více

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi Výstupový indikátor 06.43.19 Název Autor: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obory: Ročník: Časový rozsah: Pomůcky: Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov - Mosty Digitální fotografie Petr Hepner,

Více

2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky

2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky Verze 1.0 2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky Loga jsou dodána na nosiči CD ve formátech určených pro vektorové a bitmapové grafické

Více

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem.

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. design manual Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. Pro přímou reprodukci nepoužívejte jako předlohy prvky vytištěné z tohoto manuálu.

Více

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu Zeměpis (Člověk a příroda) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1+1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Průřezová témata Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

výhody / vlastnosti filtru

výhody / vlastnosti filtru hnědá 75/85% + planet venus 75/85%; ACTIsun solid brown (hnědá) šedá 75/85% + planet jupiter 75/85%; ACTIsun solid grey (šedá) G-15 85%; ACTIsun solid green (zelená) výhody / vlastnosti filtru vhodné /

Více

Ceník 2015-1. Ceník je platný od 1. ledna 2015. Obrázky výrobků jsou pouze pro ilustraci. Tiskové chyby vyhrazeny. Objednávky

Ceník 2015-1. Ceník je platný od 1. ledna 2015. Obrázky výrobků jsou pouze pro ilustraci. Tiskové chyby vyhrazeny. Objednávky 2015-1 Ceník Ceník 2015-1. Ceník je platný od 1. ledna 2015. Obrázky výrobků jsou pouze pro ilustraci. Tiskové chyby vyhrazeny. Ceny Ceny jsou uvedeny v české měně (Kč) s DPH 21% a v mezinárodní měně (

Více

Příležitosti a trendy v oblasti úspěšného vedení lékárny

Příležitosti a trendy v oblasti úspěšného vedení lékárny Příležitosti a trendy v oblasti úspěšného vedení lékárny Úspěšná lékárna z pohledu výrobce Jiří Kašperek OTC Country Manager CZ/SK OTC trh prochází změnou Novartis OTC Proporcionální zastoupení typu lékáren

Více

Provetro KOKOMO. PoužitíKOKOMOsklaprokrásnéreplikystarých lamppodlevzorul.c.tiffanyhojespojenovždy súspěchemalíbivostívyrobenéhostínítka.

Provetro KOKOMO. PoužitíKOKOMOsklaprokrásnéreplikystarých lamppodlevzorul.c.tiffanyhojespojenovždy súspěchemalíbivostívyrobenéhostínítka. KOKOMO Provetro KOKOMO je jednou znejstarších hutína světě,která vyrábí skla pro vitráže atiffany techniku. Již slavný L.C.Tiffanybyl význačnýmzákazníkemusklářské hutě KOKOMO.Sklo odfirmykokomo se vyznačuje

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření: 17. 1. 2013 Autor: MgA.

Více

Coloured by the way you think

Coloured by the way you think Fasádní systém 1 Coloured by the way you think 2 Rozšiřujeme paletu vašich možností Barva, odstín a struktura povrchu patří k nejmocnějším zbraním v tvůrčím arzenálu každého architekta a designéra. Vyjímečný

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Důchodová reforma a odbory prosinec 2010 Praha 3. prosince 2010 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Metodologie

Více

VY_32_INOVACE_Z6 1. Téma: Polární kraje. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vzdělávací obor: Zeměpis. Tematický okruh: Přírodní krajiny Země

VY_32_INOVACE_Z6 1. Téma: Polární kraje. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vzdělávací obor: Zeměpis. Tematický okruh: Přírodní krajiny Země VY_32_INOVACE_Z6 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Přírodní krajiny Země Téma: Polární kraje Jméno autora: Mgr. Lucie Racková Datum ověření materiálu ve výuce:

Více

Úvod 7. Filtry nebo editor fotografií? 7 Proč jsou filtry lepší než editor 8 Co tato kniha přináší 8

Úvod 7. Filtry nebo editor fotografií? 7 Proč jsou filtry lepší než editor 8 Co tato kniha přináší 8 OBSAH Úvod 7 Filtry nebo editor fotografií? 7 Proč jsou filtry lepší než editor 8 Co tato kniha přináší 8 Různé fotoaparáty vyžadují různé úchyty filtrů 11 Závit na objektivu 13 Redukčním kroužkem na objektiv

Více

Průvodce kvalitou barev

Průvodce kvalitou barev Stránka 1 z 5 Průvodce kvalitou barev Tento průvodce se snaží uživatelům vysvětlit operace, které jsou na tiskárně k dispozici a mohou být užity pro úpravu a přizpůsobení barevného výstupu. nabídka Kvalita

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

VY_32_INOVACE_A 02 13

VY_32_INOVACE_A 02 13 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

GRAFICKÝ NÁVRH WEBOVÉ STRÁNKY. Lenka Bednaříková

GRAFICKÝ NÁVRH WEBOVÉ STRÁNKY. Lenka Bednaříková GRAFICKÝ NÁVRH WEBOVÉ STRÁNKY Lenka Bednaříková DŮLEŽITÉ OTÁZKY PŘED ZAČÁTKEM TVORBY Co je cílem webu Pravidelně o něčem informovat Něco prodávat Zviditelnit se Kdo budou uživatelé stránek (cílová skupina)

Více

Světlo. Podstata světla. Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter. Rychlost světla. Vlnová délka. Vlnění, foton. c = 1 079 252 848,8 km/h

Světlo. Podstata světla. Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter. Rychlost světla. Vlnová délka. Vlnění, foton. c = 1 079 252 848,8 km/h Světlo Světlo Podstata světla Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter Vlnění, foton Rychlost světla c = 1 079 252 848,8 km/h Vlnová délka Elektromagnetické spektrum Rádiové vlny Mikrovlny Infračervené

Více

SVĚTOVÉ STRANY hlavní světové strany: vedlejší světové strany:

SVĚTOVÉ STRANY hlavní světové strany: vedlejší světové strany: PRÁCE S MAPOU Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základy orientace na mapě a glóbusu, práce s mapou, kompasem. SVĚTOVÉ STRANY hlavní světové strany: sever

Více

ZÁKLADNÍ FOTOMETRICKÉ VELIČINY

ZÁKLADNÍ FOTOMETRICKÉ VELIČINY ZÁKLADNÍ FOTOMETRICKÉ VELIČINY Ing. Petr Žák VÝVOJ ČLOVĚKA vývoj člověka přizpůsobení okolnímu prostředí (adaptace) příjem informací o okolním prostředí smyslové orgány rozhraní pro příjem informací SMYSLOVÉ

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU Značka Ministerstva průmyslu a obchodu je tvořena dynamickými liniemi vytvářejícími plastický prostor vzájemně propojené ekonomiky

Více

026 kapesní týdenní 8 x 15 cm. 034 B6 denní 12 x 16,5 cm. 023 A5 týdenní 14,3 x 20,5 cm. 013 B5 týdenní 17 x 24 cm. A5 denní 14,3 x 20,5 cm

026 kapesní týdenní 8 x 15 cm. 034 B6 denní 12 x 16,5 cm. 023 A5 týdenní 14,3 x 20,5 cm. 013 B5 týdenní 17 x 24 cm. A5 denní 14,3 x 20,5 cm DIÁŘE DIÁŘE DIÁŘE DIÁŘE DIÁŘE DIÁŘE DIÁŘE DIÁŘE DIÁŘE DIÁŘE DIÁŘE DIÁŘE kapesní týdenní 8 x 15 cm B6 denní 12 x 16,5 cm A5 týdenní 14,3 x 20,5 cm A5 denní 14,3 x 20,5 cm B5 týdenní 17 x 24 cm 22 kapesní

Více

Identita Fakulty humanitních studií

Identita Fakulty humanitních studií Identita Fakulty humanitních studií 1 Psaní názvů 2 Přehled log a jejich variant 3 Minimální ochranná zóna 4 Minimální velikost loga 5 Základní a doplňkové barvy 6 7 Logo na barevném pozadí 8 Zakázané

Více

Designové styly. a jejich kombinace

Designové styly. a jejich kombinace a jejich kombinace Stále častější součástí dnešního životního stylu je snaha zařizovat interiéry inspirované přírodou s ohedem na životní prostředí. Nejde ani tak o konkrétní vzhled, ale o použití zejména

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 05 VY 32 INOVACE

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 05 VY 32 INOVACE Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 05 VY 32 INOVACE 0115 0305 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více