Barvy na mapách. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Barvy na mapách. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita"

Transkript

1 Barvy na mapách Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Poslední aktualizace:

2 Úvodní test :-) Pokuste se hierarchicky seřadit následující barvy Tak, aby vyjadřovaly hodnoty od nejvyšší po nejnižší Červená Fialová Modrá Oranžová Tyrkysová Zelená Žlutá

3 Barva = prostředník mezi mapou a čtenářem Výběr barev pro mapu je velice důležitý a může ovlivnit vnímání a přijetí nebo odmítnutí kartografického produktu jeho uživateli Použití barev na mapě představuje jistou formu sdělení nebo informace, kterou chce autor mapy předat jejímu čtenáři bez pomocí použití slov. Používáním nehodných barev (kombinací barev) můžeme jinak kvalitní mapu znehodnotit Naopak správná volba barev (kombinace barev) dokáže podstatně zvýšit úroveň mapy, především její čitelnost a srozumitelnost Při rozhodování laika o kvalitě kartografického produktu se 46% podílí vizuální stránka mapy, přičemž významnou roli hraje právě vnímání barev

4 Rozšíření barevných map V posledních dvaceti létech došlo k prudkému rozšíření barevných map Nové technologie zlevnění barevného tisku a barevné prezentace map Příklady nových technologií barevné monitory, tiskárny, plottery, dataprojektory, scannery, digitální fotoaparáty, digitální kamery nebo zvýšení kapacity a rychlosti přenosových sítí

5 Chyby při používání barev Díky možnosti používat barvy na mapách dochází také nárůstu chyb v používání barev Chyby můžeme rozdělovat na neúmyslné (způsobené především neznalostí) úmyslné (někdy souvisí s propagandou, ideologií, reklamou zboží ) Důvody chyb snadná dostupnost software pro vytváření tematických map komerční grafici upřednostňují estetické hledisko před srozumitelností mapy uživatelé preferují barevné mapy na úkor srozumitelnosti a správnosti

6 Vnímání barev O vnímání barev pojednává psychologie barev, jejímž hlavním představitelem a zakladatelem je německý psycholog Max Luscher Základním zákonem v oblasti vnímání barev je vzrušivost jasných barev a naopak uklidňující dojem, kterým působí pastelové tóny barev Následují informace a charakteristiky jsou typické pro evropsko-americkou kulturní oblast

7 Působení barev Působení barev člověkem závisí na mnoha okolnostech a podmínkách mezi hlavní patří spektrální složení dopadajícího světla a směr jeho dopadu, směr pohledu pozorovatele, vlastnosti povrchu a vlastnosti pozorovatele například kvalita zraku, přizpůsobení okolnímu světlu nebo věk Barvy působí na podvědomí člověka, ovlivňují jeho chování, city i nálady Člověk upřednostňuje barvy v závislosti na kulturním prostředí, národnosti, náboženství, věku, politické nebo sociální příslušnosti Obecně lze říci, že o tom jak vnímáme barvu nerozhoduje barva samotná, ale nejrůznější fyzikální, fyziologické a psychologické aspekty

8 Příklady působení barev Muži upřednostňují oranžovou před žlutou a modrou před červenou Ženy naopak preferují červenou a žlutou barvu Předškolní děti mají rády syté, jasné barvy Ekonomicky dobře situovaní lidé středního věku dávají přednost pastelovým tónům Dospělí lidé v Severní Americe upřednostňují modrou a červenou před fialovou a zelenou a fialovou a zelenou před oranžovou a žlutou Lidé se vztahem k přírodě mají v oblibě stupnici žlutázelená-hnědá Obecně je stupnice zelenámodrá používanější než žlutá-žlutozelená, naprosto nejméně oblíbenou barvou je žlutozelená barva

9 Závislost vnímání barev na pohlaví Odlišná genetická výbava žen a mužů muži mají chromozomy X a Y u žen se vyskytují pouze dva chromozomy typu X Právě v chromozomech typu X se nachází genetická výbava pro čípky, které umožňují rozeznávání barev žena má více druhů čípků než muž žena rozeznává více barevných odstínů Muži rozlišují většinou pouze základní barvy u žen se můžeme setkat s výrazy, které více přibližují jednotlivé odstíny - například olivová, smetanová, kaštanová apod.

10 Odlišné vnímání barev mezi žena mi a muži Oblíbené barvy ženy červená, hnědá, šedá, černá růžová, modrozelená upřednostňují červenou před modrou Oblíbené barvy muži červená, hnědá, šedá, černá modrá (upřednostňují modrou před červenou) Neoblíbené barvy ženy žlutá, bílá, oranžová a zelená modrá (!?) upřednostňují žlutou před oranžovou Neoblíbené barvy muži žlutá, bílá, oranžová a zelená růžová, modrozelená upřednostňují oranžovou před žlutou

11 Závislost vnímání barev na kultuře a životních podmínkách Životní podmínky Inuité (Eskymáci) dokáží rozeznat větší množství odstínů bílé a šedé Obyvatelé pouští zase více odstínů okrové a žluté než běžný Středoevropan Příslušníci kmene Berinno (Papua - Nová Guinea) rozeznávají pět odstínů mezi modrou a zelenou barvou, což většina západní populace nedokáže Kulturní podmínky, jazyk Angličtina má jedenáct slov pro základní barvy Jazyk kmene Deni žijícího na Indonésii pouze dvě slova Maďaři používají dva různé výrazy pro červenou barvu Jazyk indiánského kmene Navajo má jedno slovo pro zelenou i modrou barvu, zatímco pro černou existují dva různé výrazy bílá barva znamená pro běžného Evropana radost, čistotu, sňatek, zatímco na Dálném Východě bílé symbolizuje smutek a vážnost

12 Červená barva Červenou barvu si člověk spojuje s vitalitou, chutí k životu, aktivitou, vítězstvím, soutěživostí, vzrušením, touhou, intenzitou, nebezpečím, varováním, upozorněním, důležitými informacemi, výboji, plamenem lidského ducha, láskou, erotikou, dynamikou, tlakem, pulsem, teplem, krví, zdravotnictvím, ohněm, teplem, násilím, agresivitou, zlostí, peklem, utrpením, smrtí, odvahou, silou, komunismem, levicí apod. Při pohledu na červenou barvu roste krevní tlak, puls i intenzita dýchání. Právě pro velké množství různorodých významů je červená velice kontroverzní barvou, která ne na všechny lidi působí pozitivně. Obecně lze říci, že červenou barvu je vhodné použít pro zdůraznění některých informací Naopak naprosto nevhodné je červené pozadí

13 Modrá barva Modrá barva symbolizuje především vodu, moře, vodní toky a vodní plochy, led, chlad, klid, jednotu, spokojenost, uspokojení, příkaz, mír, oblohu, ekonomickou krizi, šlechtu, pokornou víru apod. Modrá barva působí uklidňujícím dojmem Při pohledu na modrou barvu dochází k poklesu krevního tlaku, intenzity dýchání a tepu V moderní psychologii se modrá barva používá k uklidňování pacientů.

14 Zelená barva Zelená barva souvisí s přírodou, penězi, zábavou, vytrvalostí, pružností, životem, sociálními reformami, neměnností, odolností, trvanlivostí, závistí, soucitem, bezpečím, vztahem k Irsku apod. Negativní působení zelené je spojené s hady, plazi, ještěrkami, vodníky, mimozemšťany, zlými duchy a jedy Pohled na zelenou barvu působí vysoce uklidňujícím dojmem Zelená barva je vhodná pro kombinaci s jinými barvami, neboť představuje střed mezi teplými a studenými barvami

15 Žlutá barva Žlutá barva symbolizuje především slunce a sluneční záření, ale také optimismus, dobrou náladu, energii, aktivitu a výstrahu Na druhou stranu mnozí vysoce odborně zaměření lidé žlutou barvu považují za nevhodnou, neboť v nich evokuje neprofesionalitu a nemístnou pohodu U žluté barvy je důležité si uvědomit fakt, že její efekt (poutavost) velice silně zavisí na okolních barvách a barvě pozadí

16 Černá barva Černá barva může symbolizovat smutek, smrt, tmu, neštěstí, zvýraznění, negaci, kapitulaci, bezmoc apod. Černá barva stejně jako bílá a šedá působí neutrálně a v případě barevné stupnice často černá, šedá nebo bílá reprezentují plochy (linie, body) s chybějícími daty Na druhou stranu černá barva (zvláště velké plochy) mají vysokou poutavost, působí elegantně a profesionálně

17 Ostatní barvy Bílá barva často znamená čistotu, nevinnost, znovuzrození, dobro, světlo, vznik, nemoc nebo nezjištěná data Šedá Neutrální barva často spojovaná s tajemnem (duchové, strašidla, přízraky apod.), dále se všedností, nedostatkem kreativity, nemocí nebo chudobu Šedá barva také slouží k rušení některých příkazů S hnědou barvou si spojujeme s jistotou, neměnností, stabilitou, půdou, pevninou, Zemí apod. Růžová barva Působí romanticky, jemně, sladce, rafinovaně a něžně Růžová je kombinací intenzity červené barvy a čistotou barvy bílé Oranžová barva je spojována například s Nizozemím, ale také s dynamikou, teplem, podzimem, zábavou a dobrodružstvím

18 Vazba barev a symbolů Některé barvy jsou přímo vázané na konkrétní symboly (bodové znaky), přičemž vazba symbol - barva má konkrétní, ustálený význam Příkladem mohou být žluté dolary, zelené bankovky nebo černé kříže Význam spojení barvy a symbolu může ukázat příklad kříže červený kříž bývá spojený se zdravotnictvím zelený kříž symbolizuje lékárny modrý kříž označuje veterinární lékaře žlutý kříž představuje hygienickou službu

19 Subjektivní pohled na barvy Použití barev závisí na tvůrci i na uživateli mapy příslušník pravicové politické strany bude červenou barvou chápat negativně a bude pomocí ní zobrazovat své politické odpůrce, například komunisty, levicové strany, státy s vládou levice apod marketingový manažér bude používat červenou barvu pro zdůraznění cílových (zájmových) oblast

20 Parametry barev Barevný tón Převládající spektrální barva Český výraz pro barvu (červená, modrá apod.) Sytost Příměs jiných spektrálních barev Jas Příměs bílé barvy (bílého světla) Barvy světlé a tmavé

21 Základní pravidlo používání barev na mapách KVANTITU znázorňujeme pomocí jasu a sytosti barvy, KVALITU pomocí tónu barvy.

22 Barevné stupnice v kartografii Rozeznáváme dva základní druhy vizualizovaných jevů (a tedy i typy barevných stupnic) Kvalitativní Kvantitativní Sekvenční Divergentní V obou případech, kvantitativním i kvalitativním, existuje zvláštní varianta, kdy posuzujeme pouze dvě hodnoty (resp. dvě skupiny hodnot) jev (stupnice) binární

23 Kvalitativní stupnice Volba barevných tónů: podle souvislosti barvy a vyjadřovaného jevu (např. vodstvo modrá, lesní porosty zelená apod.) - analogická metoda podle barevného kontrastu (barvy volíme z různých částí spektra, aby se od sebe daly jednotlivé skupiny dat rozlišit červená, modrá, zelená, žlutá, purpurová ) - kontrastní metoda Nechceme-li jednu nebo více skupin dat zvýraznit, volíme stejnou světlost a sytost použitých barevných tónů Je nutné brát v úvahu kontrast barvy a pozadí například červená, zelená nebo modrá je na bílém pozadí mnohem výraznější než žlutá, u které tedy musíme použít větší sytost Syté a kontrastní barevné tóny v některých speciálních druzích map mapy geologické, pedologické, klimatologické, meteorologické, vegetační, užití země, silniční apod. Pro mapy životního prostředí (enviromentální mapy) se často používá stupnice vycházející z barev semafóru - červená (nebezpečí, poškození, varování), žlutá nebo oranžová (možnost ohrožení) a zelená

24 Párová kvalitativní schémata V případě, že ve skupině dat existují data, která tvoří větší skupiny - používáme pro tyto skupiny tzv. párová kvalitativní schémata Jevy ve skupině označujeme různými variantami jedné barvy (příkladem může být například znázornění převládající dřeviny v lesích, kdy jednotlivé druhy jehličnatých stromů budou označeny různými odstíny modré, zatímco listnaté stromy odstíny zelené) Dodržujeme pravidlo, že podobné jevy mají znázorňovat podobné barevné tóny

25 Rozlišujeme Kvantitativní stupnice Jevy sekvenční (konvergentní) Hodnoty pohybují od počátečního (nulového) bodu pouze jedním směrem Například znázorňovaní nezaměstnanosti v okresech České republiky Jevy divergentní (obecně hovoříme o tzv. polárních neboli dvoukoncových datech) Hodnoty rostou na obě strany Například vizualizace průměrných lednových teplot v okresech ČR nebo například poklesy a vzestupy různých hodnot

26 Kvantitativní stupnice Pomocí různých odstínů jedné barvy (jednoho barevného tónu) důvodem je fakt, že barevné tóny nejsou v mozku člověka logicky sekvenčně uspořádány, proto při používání barevných tónů k vyjadřování kvantitativních jevů dochází k matení uživatele Čím je hodnota vyšší, tím je barva sytější a naopak pořadí světlosti musí odpovídat posloupnosti dat Předchozí pravidlo je nutné chápat pouze na logické úrovni budeme-li například sledovat negativní jev, např. chudobu, úmrtnost apod., často se setkáme s tím, že oblasti s nízkou nemocností nebo úmrtností budou zobrazeny pomocí vyšší sytosti Změna sytosti musí být výrazná

27 Barvy v kvantitativních stupnicích Výběr barvy se řídí vkusem autora nebo používanými (standardizovanými) barevnými stupnicemi Nejjednodušší barevnou škálou pro sekvenční jevy je přechod mezi bílou a libovolnou jinou barvou V případě, že data mají větší rozpětí nebo pro divergentní jevy, můžeme zvolit stupnici zakreslenou pomocí přechodů dvou či více barev

28 Sekvenční stupnice Příklady nejčastějších barevných schémat: Žlutá-zelená-modrá Žlutá-oranžová-červená Žlutá-hnědá-černá Většinou se používají přechody barev, které vzbuzují stejné pocity tepla či chladu

29

30 Hypsometrická škála Příklad sekvenční barevné stupnice Je často používána především na fyzickogeografických mapách pro vyjádření výšek Přes své hojné užívání nebyla nikdy standardizována existuje řada modifikací Pro některé uživatele může být tato stupnice zavádějící Například bílá barva může znázorňovat nejvyšší partie hor a zároveň některým uživatelům evokuje sníh ovšem zasněžené oblasti neleží vždy ve vysokých nadmořských výškách polární oblasti leží často v nížinách Podobně zelená barva, kterou bývají zakresleny nížiny, většinou u čtenářů vyvolá představu lesů a pastvin, které se nachází v jiných vertikálních pásech

31 Divergentní stupnice Podle způsobu rozšiřování od nulového bodu rozlišujeme stupnice divergentní symetrické a divergentní asymetrické Divergentní jevy bývají vizualizovány většinou pomocí dvou stupnic, které jsou vytvořeny dvěma barvami velice častá je kombinace červená-modrá s různými sytostmi (postupně tlumenými barvami), přičemž sytost roste na obě strany od nulového bodu Červená barva symbolizuje přírůstky, zisky, teplo Modrá barva naopak ztráty, úbytky, poklesy, chlad Okolí počátečního bodu bývá zobrazeno bílou barvou. Tato barva není úplně nejvhodnější, protože často reprezentuje nezjištěná data, v některých případech se používá barva černá nebo barva pozadí; vhodné je také použití jiné méně výrazné barvy, například žlutá (používá se u stupnic s pokrytím celého barevného spektra) nebo šedá

32 Binární stupnice Rozlišení pouze dvou jevů (skupin jevů) Nejčastější je kombinací červené a modré barvy (většina lidí je vnímá v naprosté opozici) V případě černobílé barevné palety jsou nejvhodnější obě okrajové barvy, tedy černá a bílá

33 Barevná schémata - přehled

34 Xeroxový efekt Problémy spojené s volbou barev při převodu mapy do černobílé podoby (kopírování, posílání faxem) mohou dva odlišné barevné tóny (často se jedná o červenou a modrou barvu) vytvořit stejný odstín šedé barvy, čímž se mapa stane téměř nečitelnou může být používán i úmyslně, jako jakási primitivní ochrana před kopírováním kartografického díla při tvorbě mapy je vhodné brát v úvahu možnost černobílé reprodukce a s tím ohledem vybírat barvy, respektive nahradit barvy šrafováním tiráž by měla obsahovat informaci o tom, zda originál mapy byl vytvořen v barevné nebo černobílé podobě Problém mají s barevným kartografickým dílem i úplně nebo částečně barvoslepí občané (u barevného vidění trpí zhruba 10% populace) je vhodné pečlivě vybírat vhodné barevné odstíny, především s ohledem na vysoký kontrast Stereoskopický efekt - způsobuje zhoršenou čitelnost barevné kombinace červená-modrá Nevhodné kombinace barev: žluté písmo - bílé pozadí, purpurové písmo - černé pozadí nebo modré písmo - černé pozadí Při tvorbě textových popisek na mapu bychom měli ctít zásadu, že písmo nemá ležet na hranici dvou výrazně kontrastních podkladů

35 Poruchy v barevném vnímání Cca 10% lidské populace trpí nějakou formou poruchy barvocitu (barevného vidění, daltonismu) naprostou většinu (zhruba 95%) tvoří muži Nejčastější poruchy barvocitu: protanopie (necitlivost na červenou, cca 1 % mužů), protanomálie (snížená citlivost na červenou, cca 1 % mužů), deuteranopie (necitlivost na zelenou, cca 1 % mužů), deuteranomálie (snížená citlivost na zelenou, cca 5 % mužů a 0.4 % žen), tritanopie (necitlivost na modrou, cca 0,003 % populace), tritanomálie (snížená citlivost na modrou, prakticky se nevyskytuje), monochromatismus (úplná barvoslepost, cca 0,005% populace) a atypický monochromatismus (snížená celková barevná citlivost) Obecně lze říci, že v extrémních případech barvosleposti mohou postižení vnímat dvě základní barvy - žlutou, do které se transformuje skupina teplých barev, a modrou (studené barvy) Plánujeme-li vytvořit barevný dokument určený pro barvoslepé čtenáře sestavíme barevnou kombinaci ze dvou základních barev, kdy jedna bude ze skupiny teplých barev a druhá ze skupiny studených barev; zároveň bychom se měli snažit o co největší kontrast mezi jednotlivými barevnými odstíny

36 Turistické mapy vs. porucha barvocitu

37 Několik poznámek na závěr... Volbu barev je vhodné vyzkoušet na škále šedých tónů. Protože šedá barva působí neutrálně a tak si lze vyzkoušet kontrast a sladění jednotlivých barev bez jejich působení na naše vnímání, které je do jisté míry nedokonalé Syté, tmavé barvy drobné plochy, bodové a liniové znaky, místa, na která chceme upozornit Světlé, málo syté barvy velké plochy Také v kartografii podléhají barvy nejrůznějším módním trendům (kromě standardizovaných barevných stupnic). V současnosti se používají především jasné, nepříliš syté barvy Je nutné si proto uvědomit, že ne každému vyhovuje námi zvolená charakteristika barvy, jinými slovy nesmíme přeceňovat představivost a asociační schopnosti uživatele nebo čtenáře mapy

Svëtlo a jeho vliv na lidské emoce a vnímání prostředí

Svëtlo a jeho vliv na lidské emoce a vnímání prostředí Svëtlo a jeho vliv na lidské emoce a vnímání prostředí Rešerše dostupných prací a výsledků výzkumů na dané téma Příprava modelového testu, který povede k mëření vlivu svëtla na lidské emoce Autoři: Ing.

Více

Vývojová psychologie pro sociální práci

Vývojová psychologie pro sociální práci Vývojová psychologie pro sociální práci Vývojová psychologie pro sociální práci Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s: Autoři: PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA 1,2 RNDr. Hana Kuželová

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

Vliv masmédií na vývoj a proměny životního stylu dítěte. Bc. Milena Dovrtělová

Vliv masmédií na vývoj a proměny životního stylu dítěte. Bc. Milena Dovrtělová Vliv masmédií na vývoj a proměny životního stylu dítěte Bc. Milena Dovrtělová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Média jsou hlavními prostředky, které zasahují do chodu současné postmoderní společnosti,

Více

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Informační podpora krizového řízení se zaměřením na práci s geoinformačním systémem ArcGIS Marek Drozdek Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace

Více

Jak zklidnit dopravu v obcích

Jak zklidnit dopravu v obcích za Nadace Partnerství 2004 Nadace Partnerství Panská 7, 602 00 Brno tel.: +420 542 422 766, fax: +420 542 422 777 pship@ecn.cz, Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické

Více

Bourání mýtů kolem tří klíčových vlastností papíru. Bělost, jasnost a odstín. Tři klíčové vlastnosti papíru

Bourání mýtů kolem tří klíčových vlastností papíru. Bělost, jasnost a odstín. Tři klíčové vlastnosti papíru Tři klíčové vlastnosti papíru Bělost, jasnost a odstín Bourání mýtů kolem tří klíčových vlastností papíru Bělost, jasnost a odstín Spotřební materiál Xerox Všimněte si rozdílu tvořeného kvalitou Obsah

Více

Zásady tvorby mapových výstupů. Doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc.

Zásady tvorby mapových výstupů. Doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc. Zásay tvorby mapových výstupů Doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc. Příroověecká fakulta Univerzita Palackého Olomouc Ostrava, 2002 P2-1 1. OBSAH TEMATICKÝCH MAP Obsah map zahrnuje všechny objekty, jevy a jejich

Více

Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

Jak správně vybrat TV

Jak správně vybrat TV Jak správně vybrat TV aneb NENECHTE SE OKLAMAT! Autoři_ Roman Svoboda Vladimír Kaděra Václav Vozáb Tomáš Malík Obsah_ 1. Předmluva 01 2. Obecné principy a funkce TV 02 Historický vývoj ČB, CRT, Trinitron,

Více

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Dagmar Polášková Kučerová 6. ročník Obor: pedagogika sociální práce Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením

Více

SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI

SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI Ing. Hana Novotná a kol. PRAHA 2011 Tato

Více

IEEP. Autoři: Mgr. Viktor Květoň. Ing. Lenka Slavíková

IEEP. Autoři: Mgr. Viktor Květoň. Ing. Lenka Slavíková Socioekonomická analýza územního hájení výhledových lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod IEEP při Národohospodářské fakultě VŠE v Praze 2007 Studie Socioekonomická analýza územního hájení výhledových

Více

Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti Praha, srpen 2006

Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti Praha, srpen 2006 Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti Praha, srpen 2006 Děkujeme za poskytnutí fotografií pro tuto publikaci kanceláři Rady vlády ČR pro

Více

Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených. Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě

Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených. Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě Grundtvig partnerský program ve vzdělávání Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených Projekt Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě Obsah Úvod

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání. Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce. Ing.

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání. Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce. Ing. Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Vypracovala: Ing. Kateřina Makovská

Více

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy 1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá, PhD.

Více

OBECNÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PRO ÚŘEDNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ

OBECNÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PRO ÚŘEDNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ OBECNÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PRO ÚŘEDNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ PHARE CZ 0209-02-01-005 Informace o projektu V rámci tohoto projektu bylo v průběhu června a července

Více

setrvává v paternalistické roli a jen nerada připouští, že se pacient má stát partnerem v léčebném procesu. Většina pacientů je ale zvyklá na takový

setrvává v paternalistické roli a jen nerada připouští, že se pacient má stát partnerem v léčebném procesu. Většina pacientů je ale zvyklá na takový 1 ÚVOD Vztah mezi nemocným a lékařem a jejich úroveň komunikace vstupují do celého diagnosticko-léčebného procesu, neboť tvoří prostředí, v němž léčba probíhá, a jsou i jedním z prostředků, jimiž se uskutečňuje.

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Filip Antoš Problematika skenování historických map a jejich následné prezentace na internetu Problematics

Více

Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009

Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009 Karel Starý a kol. Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009 Česká školní inspekce 2013 3 OSAH Předmluva...4 GRAMOTNOST V ŠETŘENÍ PISA 2009 A VÝSLEDKY ČESKÝH ŽÁKŮ...5 Příloha: Ukázka

Více

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Obsah Úprava a správa fotografií...5 1 Úvod...5 1.1 Obrazové formáty...5 1.2 Rozlišení...7 1.3 Tisk...8 2 Popis prostředí

Více

ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE

ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE SOCIOEKONOMICKÉ ANALÝZY

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY. Vladimír Hobza, Dora Assenza, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY EKONOMIE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY. Vladimír Hobza, Dora Assenza, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY EKONOMIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY Vladimír Hobza, Dora Assenza, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY EKONOMIE Studijní texty pro denní studium na vysokých školách neekonomického zaměření Olomouc

Více

Bezpečná mateřská škola

Bezpečná mateřská škola Bezpečná mateřská škola Metodika Prevence úrazů a násilí dětí předškolního věku Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti ve Fakultní nemocnici v Motole Bezpečná

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

1. ČEŠTÍ SENIOŘI V ČESKÉ SPOLEČNOSTI VYBRANÁ FAKTA

1. ČEŠTÍ SENIOŘI V ČESKÉ SPOLEČNOSTI VYBRANÁ FAKTA 1 SENIOŘI A SPOLEČNOST MGR. LUCIE VIDOVIĆOVÁ 1. ČEŠTÍ SENIOŘI V ČESKÉ SPOLEČNOSTI VYBRANÁ FAKTA Výukové cíle: Žáci interpretují stereotyp tzv. průměrného seniora; demonstrují heterogenitu seniorské populace

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. Fenomén X-sportů a aktivit

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. Fenomén X-sportů a aktivit Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Fenomén X-sportů a aktivit Olomouc 2013 Oponenti: doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D. doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc. Kniha je spolufinancována Evropským

Více

Škola přátelská dětem

Škola přátelská dětem Eva Vaníčková, Věra Faierajzlová, Marie Nejedlá, Jana Votavová Škola přátelská dětem Stručný průvodce manuálem UNICEF pohledem nejlepšího zájmu dětí Titul: Autoři: Vydává: Vydání: Škola přátelská dětem.

Více