Vysvětlení práv k používání produktů Microsoft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysvětlení práv k používání produktů Microsoft"

Transkript

1 Vysvětlení práv k používání produktů Microsoft Průvodce právy Microsoft Volume Licensing Product Use Rights (PUR) Verze ze září 2009

2 Nejnovější verzi tohoto průvodce a další informace o možnostech získání licencí a programu Software Assurance v rámci multilicenčních programů najdete na webu Microsoft Volume Licensing na adrese Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Tento dokument slouží pouze k informativním účelům. SPOLEČNOST MICROSOFT NEPOSKYTUJE NA INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO DOKUMENTU ŽÁDNÉ VÝSLOVNĚ UVEDENÉ ANI IMPLICITNĚ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY. Názvy společností, organizací, produktů, domén, ové adresy, loga, osoby, místa a události použité v ukázkách jsou smyšlené. Nemůže být vyvozováno žádné jejich spojení se skutečnými společnostmi, organizacemi, produkty, doménami, ovými adresami, logy, osobami, místy a událostmi. Společnost Microsoft tyto materiály poskytuje pouze k informativním a marketingovým účelům. Zákazníci by si měli pečlivě prostudovat své smlouvy, aby se dobře seznámili a porozuměli právům a povinnostem vyplývajícím z multilicenčních programů. Software je pouze licencován, není prodáván. Hodnoty a výhody získané používáním softwaru a služeb se mohou u jednotlivých zákazníků lišit. Zákazníci, kteří mají dotazy týkající se rozdílů mezi tímto materiálem a smlouvou, by se měli obrátit na svého prodejce nebo zástupce Account Manager. Společnost Microsoft neurčuje konečné ceny ani platební podmínky pro licence zakoupené prostřednictvím prodejců. Konečné ceny a platební podmínky jsou určeny smlouvou mezi zákazníkem a prodejcem. Výhody programu Software Assurance nemusí být k dispozici ve všech oblastech a mohou se měnit. V případě jakéhokoli konfliktu s informacemi uvedenými zde platí podmínky a ujednání vaší multilicenční smlouvy a případné podmínky a ujednání nabídky výhod programu Software Assurance. Podmínky dostupnosti a aktuální pravidla programu výhod naleznete v seznamu produktů. 2

3 OBSAH Úvod... 5 Přehled...5 Jak používat tohoto průvodce...5 Hlavní termíny a zkratky...6 Základy licencování... 7 Co je to duševní vlastnictví?...7 Co je to licence?...7 Co jsou to multilicenční programy?...7 Co je to Software Assurance?...8 Co je to licenční smlouva?...8 Platnost licence...8 Úvod do práv Microsoft Volume Licensing Product Use Rights... 9 Co je to dokument PUR?...9 Kde hledat licenční podmínky pro konkrétní produkty...9 Přístup k aktuálnímu dokumentu PUR a vytvoření vlastního dokumentu PUR...9 Licenční modely používané v multilicenčních programech Proč společnost Microsoft používá různé licenční modely?...10 Příběh zákazníka Iniciativa 1: Obnova hardwaru pro stolní počítače...11 Iniciativa 2: Sdílení souborů a tiskáren...13 Iniciativa 3: Vývoj a testování...15 Iniciativa 4: Podnikový a správa kalendářů...16 Iniciativa 5: Portál pro spolupráci...17 Iniciativa 6: Ochrana IT...20 Iniciativa 7: Správa IT...21 Iniciativa 8: Firemní web...23 Další materiály

4 4

5 ÚVOD Přehled Společnost Microsoft nabízí stovky produktů, které jsou k provozu mnoha firem prakticky nezbytné. Není proto divu, že někteří firemní zákazníci se v různých možnostech licencování určitého produktu orientují jen s obtížemi. Chcete-li lépe pochopit způsoby, kterými je v rámci multilicenčních programů možné licencovat jednotlivé produkty, nemohli jste si do začátku vybrat lépe než tohoto průvodce. Najdete zde základní informace o licencování a dozvíte se, proč společnost Microsoft používá k licencování svých produktů různé modely. Tyto modely jsou podrobně popsány v dokumentu Microsoft Volume Licensing Product Use Rights (PUR). Tento dokument existuje i v českém překladu pod názvem Užívací práva k produktu pro licence Microsoft. PUR je sice důležitý právní dokument, který tvoří nedílnou součást vaší multilicenční smlouvy se společností Microsoft, chápeme však, že se nejedná právě o oddechovou četbu. Abychom vám pomohli mu porozumět, připravili jsme modelový příběh, který vás seznámí s příklady jednotlivých licenčních modelů a jejich použitelnosti pro skutečná technologická řešení. Sledujte tedy s námi IT manažerku jedné středně velké firmy, která hledá ideální způsob licencování produktů a služeb potřebných pro několik technologických projektů ve firmě. Jak používat tohoto průvodce Tento průvodce vám usnadní seznámení s modely a pravidly licencování produktů Microsoft v rámci multilicenčních programů. Neklade si však za cíl pomoci vám při výběru produktů a služeb. Příklady uvedené v tomto průvodci jsou pouze ukázkové. Názvy produktů jsou zjednodušeny, abychom se mohli soustředit na pojmy z oblasti licencování. Potřebujete-li pomoc s výběrem nejvhodnějších technologických řešení právě pro vaši organizaci nebo nejste-li si jisti, jaké jsou licenční požadavky určitého produktu v konkrétní situaci, obraťte se na svého prodejce produktů Microsoft, na svůj tým zástupců nebo na kontaktní osobu, která má ve vaší oblasti na starost licenční podporu. Můžete také navštívit místní web multilicenčních programů, který najdete na adrese Tento průvodce není náhradou žádného právního dokumentu, který stanoví práva k používání produktů. Konkrétní podmínky licence na jednotlivé produkty jsou podrobně popsány v dokumentu Microsoft Volume Licensing Product Use Rights na adrese 5

6 Hlavní termíny a zkratky Seznamte se nejprve s následujícími důležitými termíny a zkratkami, které budou v tomto průvodci používány: CAL: Licence pro klientský přístup, která umožňuje přístup k softwaru běžícímu na serveru Zařízení: Stolní počítač, server, mobilní telefon nebo libovolný jiný přístroj, na kterém je software spuštěn nebo ze kterého se k softwaru přistupuje Instance: Nainstalovaná kopie softwaru L a SA: Sada Licence/Software Assurance, která umožňuje zároveň získat licenci a příslušný program Software Assurance ML: Licence pro správu, která umožňuje spravovat prostředí operačního systému pomocí serveru správy MDOP: Sada Microsoft Desktop Optimization Pack Prostředí operačního systému (OSE): Výpočetní prostředí ve fyzickém počítači (fyzické OSE) nebo virtuálním počítači (virtuální OSE), ve kterém je spuštěn operační systém i všechny aplikace Fyzický počítač: Skutečné hardwarové zařízení, například stolní počítač, mobilní telefon nebo server Procesor: Úplný výpočetní stroj, který je vyroben na jediném čipu a zajišťuje práci počítače (používá se také označení mikroprocesor nebo CPU Central Processing Unit) Product List (Seznam produktů): Měsíčně vydávaný dokument, který obsahuje seznam produktů a služeb nabízených v rámci multilicenčních programů a další důležité informace, mimo jiné produkty, které lze použít s licencí Windows Upgrade, produkty, u kterých je k dispozici právo na používání starší verze (downgrade), nebo migrační schémata a pravidla pro pořízení programu Software Assurance. Product List je k dispozici na adrese Užívací práva k produktu pro licence Microsoft (PUR Product Use Rights): Dokument obsahující práva na používání udělená k licencím pořízeným v rámci multilicenčních programů. Dokument PUR je k dispozici na adrese Provozovat, užívat software: Kopírovat, instalovat, používat, zobrazovat a spouštět software a přistupovat k němu nebo s ním nějakým způsobem interagovat Uživatel: Osoba, která používá softwarový produkt nebo službu SL: Předplatní licence (Subscription License), která poskytuje přístup k některým online službám společnosti Microsoft VECD: Windows Virtual Enterprise Centralized Desktop Virtuální počítač (VM): Softwarově emulovaná verze počítače, která spouští programy, jako by se jednalo o samostatný fyzický počítač Virtuální procesor: Výpočetní procesorová jednotka, která zajišťuje provoz virtuálního počítače Virtualizace: Provozování softwaru ve virtuálním prostředí operačního systému 6

7 ZÁKLADY LICENCOVÁNÍ Co je to duševní vlastnictví? Software bývá občas považován za zboží, které si lze zakoupit u obchodníka přímo z regálu podobně jako televizor nebo počítač. Když zakoupíte nějaké zboží, vlastníte daný fyzický předmět a veškerá užitná hodnota zboží, nebo alespoň její většina, je od onoho předmětu neoddělitelná. Software však nelze zakoupit, jen licencovat. Když licencujete software, nepochází primární užitná hodnota z určitého předmětu (kupříkladu z disku, na kterém je software uložen), ale ze znalostí osob, které se podílely na vývoji daného softwaru. Tyto znalosti nevlastníte získáte pouze určité omezené právo k jejich využívání. Software má tedy povahu duševního vlastnictví, podobně jako slova v knize nebo noty v partituře. Součástí duševního vlastnictví jsou myšlenky a jejich tvůrčí vyjádření, které mohou mít jistou komerční hodnotu. Jde tedy o nehmotné věci, které nelze snadno definovat a rozpoznat na základě jejich fyzických vlastností. Proto jsou chráněny autorským právem. Autorské právo (tzv. copyright) je právo k duševnímu vlastnictví, které je chráněno autorskými zákony. Mezi práva k duševnímu vlastnictví patří autorská práva, ochranné známky a patenty. Tyto zákony umožňují vlastníkům duševního vlastnictví rozhodovat, kdo bude mít přístup k jejich vlastnictví a právo k jeho používání, a chránit je před neoprávněným používáním. Co je to licence? Licence na software uděluje právo k instalaci, používání, zobrazování a spouštění softwarového programu a přístupu k němu, případně k jinému způsobu interakce s daným programem. Práva na média, manuály nebo podporu nemusejí být v licenci vždy zahrnuta. Způsob, kterým je možné software využívat, je zakotven v licenčních podmínkách. Když si pořídíte licenci na software, je software možné používat až poté, co s těmito podmínkami vyjádříte souhlas. Některé společnosti označují tyto podmínky termínem licenční smlouva s koncovým uživatelem (EULA, End User License Agreement). Společnost Microsoft používá označení licenční podmínky pro software. Kontrola plnění licenčních podmínek umožňuje vývojářům softwaru chránit investice do svého duševního vlastnictví. Uživatel, který řádně plní licenční podmínky, si může být jist, že software využívá povoleným způsobem. Řádné plnění podmínek také chrání uživatele před pirátským softwarem, který může být poškozen nebo nefunkční. Při pořízení licence navíc mívá uživatel možnost získat odborné služby a podporu, které maximalizují rentabilitu vynaložených prostředků. Co jsou to multilicenční programy? Zjednodušeně lze říci, že hromadné licencování softwaru usnadňuje a zlevňuje pořizování softwaru pro větší počet počítačů v rámci jedné organizace. Při pořízení licencí na software prostřednictvím multilicenčního programu platíte pouze za samotnou licenci na software. Krabicové verze softwaru naproti tomu obsahují média (disky CD ROM nebo DVD), uživatelskou příručku a další součásti balení. Hromadný nákup licencí eliminuje náklady na tyto fyzické položky a obvykle snižuje celkovou cenu. Umožňuje licence lépe přizpůsobit požadavkům zákazníka a usnadňuje následnou správu softwaru. V závislosti na zvoleném multilicenčním programu můžete obdržet i média, případně budete mít možnost média (nebo další sady médií), dokumentaci a podporu produktu přiobjednat samostatně podle potřeby. 7

8 Co je to Software Assurance? Program Software Assurance představuje nabídku komplexní údržby a pomáhá zákazníkům vytěžit co nejvíce z investice do softwaru. Kombinuje nejnovější verze softwaru s výhodami, jako jsou podpora po telefonu, služby partnerů, školení nebo nástroje pro IT specialisty. Program Software Assurance lze zvolit při nákupu licence a začít ihned využívat výhody po dobu trvání licenční smlouvy. Co je to licenční smlouva? Podmínkou vaší účasti v některém multilicenčním programu je uzavření licenční smlouvy mezi vaší organizací a společností Microsoft. V této licenční smlouvě jsou uvedeny licenční podmínky pro software. Uvádí se v ní například, zda je povolena instalace software do více než jednoho počítače či zařízení a po jakou dobu smí být software používán. Když si pořídíte a nainstalujete nový software, musíte přijmout licenční smlouvu. Až poté smíte software legálně používat. Je důležité porozumět obsahu licenčních smluv a znát rozdíly mezi jednotlivými licenčními programy. Platnost licence Licence mívají různou dobu platnosti. Dělí se podle toho na trvalé a netrvalé. Trvalé licence nepozbývají platnosti a platí, dokud je software používán v souladu s licenční smlouvou a licenčními podmínkami pro software. Netrvalá licence, neboli předplatné, je dočasná a uděluje právo používat konkrétní licencovaný produkt, jak je uvedeno v licenční smlouvě (tedy například do konce platnosti takové smlouvy anebo do výročního data počátku její platnosti), za předpokladu, že je software používán v souladu s licenční smlouvou a licenčními podmínkami pro software. Tyto licence jsou nabízeny pouze v rámci určitých multilicenčních programů a jsou k dispozici pouze pro některé produkty, například Microsoft Online Services, Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP) nebo Windows Virtual Enterprise Centralized Desktop (VECD). 8

9 ÚVOD DO PRÁV MICROSOFT VOLUME LICENSING PRODUCT USE RIGHTS Co je to dokument PUR? Dokument Microsoft Volume Licensing Product Use Rights, často označovaný zkratkou PUR, je součástí vaší multilicenční smlouvy se společností Microsoft. Potřebujete-li zjistit, jak se licencuje určitý produkt a co konkrétně můžete s tímto produktem v souladu s licenční smlouvou dělat, najdete potřebné informace obvykle v dokumentu PUR. PUR podrobně popisuje práva na používání konkrétních produktů i práva, která se vztahují na veškerý software licencovaný prostřednictvím multilicenčních programů. PUR dále uvádí licenční modely, které jsou v rámci multilicenčních programů k dispozici pro podobné produkty, a práva na používání platná pro každý z těchto licenčních modelů. Pro nasazení některých produktů existuje logická posloupnost kroků, která může vyžadovat některá zvláštní práva, případně výjimky. I tyto informace jsou uvedeny v dokumentu PUR. Počet licencí požadovaných pro konkrétní produkt závisí na použitém licenčním modelu a na tom, jakým způsobem hodláte produkt nasadit. Kde hledat licenční podmínky pro konkrétní produkty Hledáte-li v dokumentu PUR licenční podmínky pro určitý produkt, vždy si přečtete tři sady podmínek: 1. Univerzální licenční podmínky: Týkají se všech produktů licencovaných prostřednictvím multilicenčních programů. Najdete je v první části dokumentu PUR. 2. Obecné licenční podmínky: Platí pro všechny produkty licencované prostřednictvím určitého licenčního modelu. U každého licenčního modelu je uveden seznam produktů, které jej využívají. (Podrobnosti o licenčních modelech najdete dále v tomto textu.) 3. Výjimky a další podmínky pro specifické produkty: Všechny licenční podmínky specifické pro daný produkt jsou uvedeny po produktech na konci oddílu věnovaného příslušnému modelu licencování. Přístup k aktuálnímu dokumentu PUR a vytvoření vlastního dokumentu PUR Na webu si můžete stáhnout aktuální verzi dokumentu PUR nebo vytvořit vlastní dokument PUR, který bude obsahovat pouze ty produkty, které sami zvolíte. 9

10 LICENČNÍ MODELY POUŽÍVANÉ V MULTILICENČNÍCH PROGRAMECH K licencování produktů v rámci multilicenčních programů se používá několik různých licenčních modelů. Tyto programy jsou uvedeny v dokumentu PUR. Proč společnost Microsoft používá různé licenční modely? Při výběru vhodného způsobu licencování konkrétního produktu Microsoft je nutné uvážit několik faktorů. Některé z nich jsou specifické pro produkt: Jakým způsobem bude produkt používán? Jak k němu budou uživatelé přistupovat? Kolik uživatelů nebo zařízení k němu bude přistupovat? Bude provozován v klientském zařízení (počítač, smartphone apod.), nebo na serveru? Jsou k jeho provozu nutné nějaké další produkty? Další faktory mohou být specifické pro společnost Microsoft nebo pro samotné řešení. Proto je nutné dosáhnout jisté rovnováhy mezi protichůdnými prioritami. Několik příkladů: Jednoduchost vs. flexibilita: Bylo by sice jednodušší, kdyby všechny produkty používaly stejný licenční model, ale pak by neexistovala flexibilita, která umožňuje přizpůsobit model typickému způsobu používání produktu. Předvídatelnost vs. přizpůsobitelnost: Jsme si vědomi toho, že přidávání a změny licenčních modelů mohou našim zákazníkům a partnerům způsobit určité obtíže. Občas je však nutné přizpůsobit způsob licencování produktu tomu, jak se mění způsob jeho využití například virtualizace a jiné nově vzniklé situace. Naším cílem je, aby model co nejlépe vyhovoval co největšímu počtu firem. Microsoft se stále snaží najít pokud možno ideální rovnováhu mezi uvedenými i dalšími prioritami a uplatňovat takové licenční modely, které budou co nejlépe vyhovovat všem. 10

11 PŘÍBĚH ZÁKAZNÍKA Představujeme vám Wendy Wheelerovou. Wendy je IT ředitelkou v rychle rostoucí firmě Trey Research, která pomáhá svým klientům při implementaci marketingu online na základě výsledků výzkumu. V rámci strategického plánování připravila Wendy s týmem manažerů společnosti Trey Research osm iniciativ zaměřených na vybudování takové základní IT infrastruktury, která umožní zaměstnancům firmy poskytovat klientům co nejlepší služby. Wendy odpovídá za to, aby všech osm IT iniciativ bylo řádně dokončeno tedy včas a bez překročení rozpočtu. Proto Wendy velmi pečlivě vybírá dodavatele technologií a snaží se nakupovat hardware i software pro Trey Research tak, aby co možná maximalizovala návratnost vložených investic (ROI). Microsoft patří mezi hlavní dodavatele společnosti Trey Research, a proto je pro Wendy prioritou důkladně se seznámit s možnostmi, které může firma využít při pořizování licencí na software Microsoft. Jejím cílem je získat licence co nejefektivněji. U licencí na software klade Wendy největší důraz na celkové náklady na vlastnictví (TCO) a dlouhodobě vysokou užitnou hodnotu. Právě z tohoto důvodu přidává ke každé licenci na produkt, kterou Trey Research zakoupí, i program Microsoft Software Assurance. Je totiž přesvědčena, že výhody programu Software Assurance představují významnou přidanou hodnotu a v delším období šetří firmě náklady. Situace, ve které se Wendy nachází, je pro nás v mnoha ohledech poučná. Sledujme tedy, jak pořídí licence pro jednotlivé IT iniciativy, které využívají software a služby. Souhrn licenčního modelu: Aplikace pro stolní počítače Pro každé fyzické zařízení, ve kterém je provozována aplikace nebo ze kterého se k aplikaci přistupuje, je požadována jedna licence. Patří sem jak situace, kdy software běží v místním zařízení, tak když uživatel přistupuje k softwaru běžícímu v jiném zařízení, např. na serveru. V případě, že je aplikace provozována i ve virtuálních počítačích běžících v licencovaném fyzickém zařízení, nejsou požadovány další licence. Souhrn licenčního modelu: Operační systémy pro stolní počítače Pro každé zařízení, ve kterém provozujete software nebo ze kterého k němu přistupujete, je vyžadována jedna licence, a to bez ohledu na to, zda software běží přímo v daném zařízení, nebo v jiném zařízení (tj. na serveru) a přistupuje se k němu vzdáleně. Iniciativa 1: Obnova hardwaru pro stolní počítače Podobně jako mnoho organizaci obnovuje i Trey Research osobní počítače podle periodického harmonogramu. Starší počítače jsou vyřazovány a nahrazovány novými. V tomto cyklu obnovy hodlá Trey Research nahradit celkem 50 počítačů. V každém počítači potřebuje firma operační systém a také sadu kancelářských aplikací pro stolní počítače. Pro nové počítače zvolila Wendy operační systém Windows 7 Professional. Chce také, aby byly počítače připraveny k upgradu na příští verzi operačního systému Windows, která bude vydána v budoucnu. Aplikace pro stolní počítače jsou obvykle softwarové programy, které slouží jednotlivému uživateli k provádění určité činnosti s pomocí počítače. Microsoft Office Word tak například umožňuje napsat obchodní dopis a v grafickém prezentačním programu Microsoft Office PowerPoint lze zase vytvořit prodejní prezentaci. Aplikace pro stolní počítače se instalují na různá zařízení od skutečných stolních počítačů přes notebooky a netbooky až po mobilní telefony. Lze je však nainstalovat i na server, aby k nim pak mohl uživatel přistupovat ze svého počítače. 11

12 Stručná fakta: Typy licencí nabízejí pět hlavních typů licencí (neboli skladových jednotek, SKU): Licence: Slouží k licencování konkrétní verze a edice softwaru. Software Assurance: Slouží pouze k rozšíření nebo prodloužení programu Software Assurance a také umožňuje přidat do programu Software Assurance oprávněné licence OEM nebo FPP (koncová krabicová verze), a to do 90 dnů od zakoupení takové licence. Vedle dalších výhod umožňuje po dobu platnosti členství v programu Software Assurance upgradovat na nově vydané verze softwaru. Sada Licence a program Software Assurance (L a SA): Umožňuje zároveň získat licenci a příslušný program Software Assurance. Měsíční předplatné: Slouží k licencování produktů a služeb, které jsou nabízeny jako měsíční předplatné, prostřednictvím multilicenčních programů. Software Assurance-Step Up: Umožňuje migrovat z nižší edice oprávněného produktu (např. Windows Server Standard), který má platný program Software Assurance, na vyšší edici (např. Windows Server Enterprise). Trey Research používá ve svých stolních počítačích aplikace systému Microsoft Office, který obsahuje všechny potřebné a uživatelům známé aplikace. Wendy zvolila pro nové počítače sadu kancelářských aplikací Microsoft Office Professional Plus Požadavky na licence: Windows 7 Professional Trey Research potřebuje pro každý nový počítač plnou licenci na Windows 7 Professional. Vzhledem k tomu, že multilicenční programy nenabízejí plné podkladové licence na klientské operační systémy Windows, je nejefektivnější cestou k získání plné licence licencování a předinstalace Windows 7 Professional do každého počítače přímo jeho výrobcem (tzv. výrobce OEM). Trey Research zakoupí v multilicenčním programu společnosti Microsoft navíc 50krát pokrytí Software Assurance pro systém Windows 7 Professional. Jednou z výhod programu Software Assurance je přístup k nejnovější verzi softwaru, takže po vydání příští verze Windows může firma provést upgrade, aniž by musela zakoupit nové licence na systém Windows. Získá navíc i další výhody, mj. školení, podporu a pomoc při nasazení. Microsoft Office Professional Plus 2007 Obecně a bez ohledu na typ zařízení platí, že pokud na zařízení hodlá Trey Research používat kancelářskou aplikaci společnost Microsoft, musí zařízení pro tuto aplikaci licencovat. Je tomu tak v případě, že je software v uživatelově zařízení nainstalován, i v případě, že uživatel ze zařízení k aplikaci jen přistupuje. Jakmile je zařízení licencováno, smí do něj firma nainstalovat libovolný počet kopií aplikace (nebo její starší verze). V našem případě si Trey Research z multilicenčního programu objedná pro každý nový počítač jednu sadu Licence/Software Assurance pro Office Professional Plus Obrázek 1 Stručná fakta: Jak získat Software Assurance pro OEM a koncové licence Zakoupíte-li licence na určité produkty (například Windows 7) prostřednictvím kanálu OEM nebo v maloobchodní distribuci, můžete pro ně v některých multilicenčních programech přikoupit program Software Assurance, a to nejpozději 90 dnů od data zakoupení licence. Podrobnosti o tom, pro které programy je tato možnost k dispozici, najdete v seznamu produktů zde: 12

13 Přehled objednávek licencí: Produkt Počet Zdroj Windows 7 Professional 50 Windows 7 Professional SA 50 Office Professional Plus (L a SA) 50 Výrobce OEM (předinstalováno) Iniciativa 2: Sdílení souborů a tiskáren Souhrn licenčního modelu: Serverové operační systémy Pro každou současně spuštěnou instanci serverového softwaru je požadována jedna serverová licence. Dále je požadována licence CAL (Client Access License) pro každého uživatele nebo zařízení, které k serverovému softwaru přistupuje. Volitelná licence External Connector představuje náhradu licencí CAL pro osoby, které nejsou zaměstnanci fi rmy a potřebují externí přístup k serveru. Další IT iniciativou připravovanou ve společnosti Trey Research je vytvoření sítě počítačů, ve které bude možné sdílet soubory a tiskárny. Pro tyto účely firma zakoupí nový server s operačním systémem Windows Server Standard. Windows Server se má k serverovému zařízení stejně jako Windows 7 k počítači jde o operační systém, který zajišťuje základní interakci se serverem. Serverové operační systémy (mezi něž patří většina edicí produktu Windows Server) se licencují prostřednictvím modelu Server/CAL (Client Access License). (Jedinou výjimku tvoří Windows Server Datacenter, který je licencován prostřednictvím modelu Procesor/CAL.) To znamená, že požadují jednu licenci pro každou současně spuštěnou instanci serverového softwaru a dále po jedné licenci CAL pro každého uživatele nebo zařízení, které se k serveru připojuje. Obrázek 2 Požadavky na licence: Windows Server Standard Wendy zakoupí nový serverový hardware od výrobce OEM, ale sadu Licence/Software Assurance pro Windows Server Standard pořídí z multilicenčního programu. Windows Server CAL Nyní je nutné spočítat, kolik licencí CAL bude potřeba. Mohou zvolit licence CAL pro uživatele nebo licence CAL pro zařízení, přičemž Wendy požaduje nejefektivnější volbu. V tomto případě se každý ze 13

14 Stručná fakta: Licence CAL Licence pro klientský přístup (CAL) není sama o sobě software jde o licenci, která uděluje přístup k serverovému softwaru. Licence pro klientský přístup (CAL) je možné zakoupit buď pro uživatele, nebo zařízení. Verze licencí CAL musí být stejná jako verze serverového softwaru, nebo novější. (Pro přístup k produktu Windows Server 2003 jsou tedy třeba licence CAL pro Windows Server 2003 nebo licence CAL pro Windows Server 2008.) Každému uživateli nebo zařízení postačí jediná licence CAL pro přístup ke kterékoli instanci serverového softwaru, která je provozována kdekoli v rámci dané organizace. Licence CAL je nutné přiřadit určitému uživateli nebo zařízení nejméně na 90 dnů. Až poté bude možné přiřadit je jinam. Je však možné dočasně změnit přiřazení licence CAL pro zařízení na náhradní zařízení, je-li původní zařízení mimo provoz, nebo licence CAL pro uživatele na dočasného uživatele, je-li původní uživatel nepřítomen. 120 zaměstnanců firmy může k serveru připojovat jednak z počítače, a jednak ze smartphonu. Zaměstnanců je tedy méně než zařízení, a proto se Wendy rozhodla pro pořízení licencí CAL pro uživatele. Z multilicenčního programu objedná 120 licencí CAL pro uživatele na Windows Server včetně Software Assurance. Obrázek 3 Přehled objednávek licencí: Produkt Počet Zdroj Windows Server Standard (L a SA) Licence CAL pro uživatele na Windows Server (L a SA)

15 Iniciativa 3: Vývoj a testování Vývojářský a testovací tým společnosti Trey Research připravuje vývoj nové vlastní aplikace, která usnadní manažerům jednotlivých zákaznických účtů sledování a vykazování různých klíčových ukazatelů výkonu (KPI), mimo jiné statistik návštěvnosti webu každého klienta. Trey Research zaměstnává tři vývojáře a šest testerů. Aby měli k dispozici všechny potřebné nástroje pro tento projekt (i budoucí projekty), bude mít každý vývojář licenci na Microsoft Visual Studio Team System Development Edition s předplatným MSDN Premium, zatímco každý tester bude mít licenci na produkt Visual Studio Team System Test Edition s předplatným MSDN Premium. Předplatné MSDN Premium poskytuje přístup k většině softwarových produktů pro návrh, vývoj, testování a předváděcí účely. Nabízí také řadu dalších výhod, které vývojářům a testerům usnadňují práci během procesu vývoje aplikací. Souhrn licenčního modelu: Vývojářské nástroje Pro každou osobu, která software používá nebo k němu přistupuje, je požadována jedna licence. Pokud k softwaru mají přístup výhradně licencovaní uživatelé, můžete nainstalovat libovolný počet kopií softwaru na libovolný počet zařízení. Software lze používat pouze interně pro návrhářské, vývojové, testovací a předváděcí účely. Licenční podmínky těchto produktů odpovídají modelu Nástroje pro vývojáře, jehož podstatou jsou licence vázané na uživatele. Pro každou osobu, která software používá nebo k němu přistupuje, je nutná jedna licence. Pokud k softwaru mají přístup výhradně licencovaní uživatelé, můžete nainstalovat libovolný počet kopií softwaru na libovolný počet zařízení. To je důležitý faktor, neboť umožňuje vývojářům a testerům provozovat software na větším počtu zařízení (např. pro účely testování), přičemž není třeba každé zařízení licencovat samostatně. Požadavky: Visual Studio Team System Development Edition s předplatným MSDN Premium Wendy objedná tři sady Licence/Software Assurance pro Visual Studio Team System Development Edition s předplatným MSDN Premium tj. pro každého vývojáře jednu. Visual Studio Team System Test Edition s předplatným MSDN Premium Wendy objedná šest sad Licence/Software Assurance pro Visual Studio Team System Test Edition s předplatným MSDN Premium tj. pro každého testera jednu. Přehled objednávek licencí: Produkt Počet Zdroj Visual Studio Team System Development Edition s předplatným MSDN Premium (L a SA) Visual Studio Team System Test Edition s předplatným MSDN Premium (L a SA)

16 Iniciativa 4: Podnikový a správa kalendářů Souhrn licenčního modelu: Server/CAL Pro každou současně spuštěnou instanci serverového softwaru je požadována jedna serverová licence. Dále je požadována licence CAL pro každého uživatele nebo zařízení, které k serverovému softwaru přistupuje. Volitelná licence External Connector představuje náhradu licencí CAL pro osoby, které nejsou zaměstnanci fi rmy a potřebují externí přístup k serveru. Vzhledem k tomu, že zaměstnanci společnosti Trey Research mají k dispozici nové počítače a síť, připravuje Wendy další změny, které zlepší způsob komunikace v rámci firmy i mimo ni. Za tím účelem bude ová platforma převedena z účtů u hostingové společnosti na výkonnější podnikové řešení využívající Microsoft Exchange Server. Řešení poběží na stejném serveru, který se již používá pro sdílení souborů a tiskáren. Exchange Server využívá licenční model Server/CAL, který je pro Trey Research výhodný. Na modelu Server/CAL se mi líbí to, že jakmile splatíme počáteční investici do serverové licence a hardwaru, můžeme řešení škálovat na stále větší počet zaměstnanců bez dalších nadměrných nákladů. Stačí nám totiž přikoupit další licence CAL, říká Wendy. Exchange Server tvoří komplexní řešení pro správu času a osobních informací pouze v integraci s klientem pro zasílání zpráv a spolupráci Microsoft Office Outlook. Outlook je však součástí licencí na sadu Microsoft Office, které si již firma zakoupila, a proto není nutné pro Office Outlook pořizovat samostatné licence. Stručná fakta: Přiřazování licencí Přiřazování licencí k zařízením (např. přiřazení licence na Exchange Server k určitému serveru) není nijak formalizovaný proces. Znamená to, že se musíte postarat o evidenci licencí a zajistit, abyste vždy měli pro každé zařízení příslušnou licenci. Požadavky na licence: Exchange Server Standard Požadavek na serverovou licenci naplní Wendy objednávkou jedné sady Licence/Software Assurance pro Exchange Server Standard z multilicenčního programu. Tato sada pak bude přiřazena serveru. Exchange Server CAL Licence CAL je požadována pro každého uživatele nebo zařízení, které se k serverovému softwaru Exchange Server připojuje. Wendy už zná princip licencí CAL pro uživatele a zařízení z licencování systému Windows Server, a proto snadno zvolila nejvhodnější typ licencí CAL pro Exchange Server. Každý ze 120 zaměstnanců firmy potřebuje licence pro dvě zařízení: stolní počítač a smartphone. Proto jsou výhodnější licence CAL pro uživatele. Bude tedy vystavena objednávka na 120 licencí Standard CAL pro uživatele na Exchange Server včetně Software Assurance. Kromě základních licencí CAL jsou pro některé produkty nabízeny i doplňkové licence CAL, které zprostředkují přístup k funkcím navíc. Wendy vybrala 10 zaměstnanců, kteří potřebují další funkce jako spravované složky pro , a proto těmto uživatelům přiobjednala 10 licencí Enterprise CAL na Exchange Server včetně Software 16

17 Stručná fakta: Základní a doplňkové licence CAL Serverový software, který vyžaduje licence CAL, nabízí jednu základní licenci CAL a může nabízet jednu nebo více doplňkových licencí CAL. Základní licence CAL poskytují přístup k základním funkcím serveru. Doplňkové licence CAL poskytují přístup k pokročilým serverovým funkcím a je nutné je licencovat navíc vedle příslušné základní licence CAL. Podrobnosti najdete v dokumentu Volume Licensing Brief s názvem Base and Additive Client Access Licenses: An Explanation (Základní a doplňkové licence CAL: vysvětlení) na adrese Assurance. Uživatelé, kteří budou využívat doplňující funkce, potřebují jak licenci Standard CAL (základní), tak Enterprise CAL (doplňkovou). Obrázek 4 Přehled objednávek licencí: Produkt Počet Zdroj Exchange Server Standard (L a SA) 1 Licence Standard CAL pro uživatele na Exchange Server (L a SA) Licence Enterprise CAL pro uživatele na Exchange Server (L a SA) Iniciativa 5: Portál pro spolupráci Vedení společnosti Trey Research chápe, že způsob, kterým lidé komunikují a spolupracují, se mění. Aby firma nezaostávala za těmito změnami pracovních procesů a aby mohla využít jejich přínosů chtějí manažeři zaměstnancům umožnit individuální přístup k potřebným informacím vždy, když je budou potřebovat. Proto uložili Wendy za úkol vytvořit v rámci další IT iniciativy nový portál pro spolupráci, na kterém budou zaměstnanci moci sdílet data ze systému business intelligence (BI), kalendáře, dokumenty nebo přehledy metrik a dále s nimi pracovat. Jako platformu, na které bude portál pro spolupráci vybudován, zvolila Wendy produkt Microsoft Office SharePoint Server. SharePoint Server je podobně jako Exchange Server licencován pomocí modelu Server/CAL. Licence Standard CAL na SharePoint Server poskytuje přístup k portálu a jeho funkcím pro správu obsahu a vyhledávání. SharePoint Server Enterprise CAL je doplňková licence CAL, která zpřístupňuje další možnosti a poskytuje přístup k nástrojům a funkcím pro business intelligence a obchodní procesy. Wendy hodlá přidat 17

18 pro potřeby provozu systému SharePoint Server nový server s tím, že některé z jeho prostředků pravděpodobně využijí i další řešení v budoucnu. SharePoint Server je technologicky závislý na produktu Microsoft SQL Server. SQL Server bude fungovat jako back-end databázový stroj a umožní společnosti Trey Research centralizovat data z různých zdrojů a prezentovat výstupy z business intelligence v komfortním rozhraní systémů SharePoint Server a Microsoft Office. Wendy očekává, že na server s produktem SQL Server budou příští iniciativy klást ještě vyšší nároky, a proto se rozhodla pro tyto účely pořídit další samostatný server. SQL Server je výjimečný v tom ohledu, že je možné jej licencovat dvěma způsoby: 1. Server/CAL 2. Licence vázané na procesor Souhrn licenčního modelu: Licence vázané na procesor Pro každý procesor serveru, který používá OSE, v jehož rámci software běží, je požadována jedna licence. Samostatné licence CAL ani External Connector nejsou požadovány. Model Server/CAL je už Wendy dobře znám, a proto se podrobněji zaměřila na model licencí vázaných na procesor. V rámci tohoto modelu je namísto odděleného licencování serveru a přístupu uživatelů, resp. zařízení, možné pořídit procesorovou licenci pro každý z procesorů v serverovém počítači a získat tím přístup pro neomezený počet uživatelů i zařízení. Procesorové licence bývají dražší než serverové licence, a proto je rozhodujícím faktorem při volbě vhodnějšího z obou modelů počet licencí CAL, které by bylo nutné pořídit v rámci modelu Server/CAL. Požadavky na licence: Windows Server Standard Wendy opět zvolí jako operační systém pro oba nové servery Windows Server Standard, a proto objedná z multilicenčního programu dvě licence na Windows Server Standard včetně programu Software Assurance. Uživatelé již mají potřebné licence CAL na Windows Server, takže Wendy potřebuje už jen serverové licence. SharePoint Server Požadavek na serverovou licenci naplní Wendy objednávkou jedné sady Licence/Software Assurance pro SharePoint Server z multilicenčního programu. Tato licence pak bude přiřazena serveru. SharePoint Server Standard CAL Wendy objedná pro každého ze 120 uživatelů licenci Standard CAL na SharePoint Server včetně Software Assurance. 18

19 SharePoint Server Enterprise CAL Manažeři Trey Research hodlají poskytnout funkce business intelligence všem zaměstnancům v celé organizaci, a proto pořídí pro všech 120 uživatelů vedle nezbytných licencí Standard CAL i uživatelské licence Enterprise CAL na SharePoint Server včetně Software Assurance. Stručná fakta: Vícejádrové procesory a licence vázané na procesor Vícejádrové procesory, které se skládají z několika výpočetních jednotek neboli jader umístěných na jediném čipu, představují slibnou cestu k dalšímu zvyšování výkonu počítačů. V případě licencí vázaných na procesor jsou ceny za produkty společnosti Microsoft stanoveny podle počtu procesorů, nikoli jader. Každý z následujících fyzických procesorů by vyžadoval jednu licenci vázanou na procesor: Podrobnosti najdete v dokumentu Volume Licensing Brief s názvem Multicore and Hyperthreaded Processor Licensing na adrese SQL Server Standard Wendy požádá svého prodejce produktů Microsoft o cenovou kalkulaci na dvě licence na SQL Server Standard vázané na procesor (tj. jednu pro každý ze dvou procesorů v serverovém zařízení) a její porovnání s cenou jedné serverové licence na SQL Server Standard a 120 licencí CAL pro uživatele na SQL Server. Dozví se, že cena dvou licencí vázaných na procesor je vyšší než v případě jedné serverové licence a 120 licencí CAL. V této situaci by se dalo očekávat, že zvolí licenční model Server/CAL. Zde se ovšem vyplatí skutečnost, že se Wendy podílí na rozhodování o všech ostatních IT iniciativách společnosti. Až bude zprovozněn externě přístupný web, bude Trey Research muset obsluhovat stovky externích uživatelů a zařízení, kteří budou požadovat přístup k datům ze systému SQL Server. Nakonec tedy bude nutné přece jen licencovat SQL Server v návaznosti na počet procesorů. Wendy si je této skutečnosti vědoma, a proto se rozhodne rovnou zakoupit potřebné dvě licence na SQL Server Standard vázané na procesor včetně programu Software Assurance. Ušetří tím firmě zbytečné výdaje v budoucnu. Obrázek 5 19

20 Přehled objednávek licencí: Produkt Počet Zdroj Windows Server Standard (L a SA) 2 SharePoint Server (L a SA) 1 Licence Standard CAL pro uživatele na SharePoint Server (L a SA) Licence Enterprise CAL pro uživatele na SharePoint Server (L a SA) SQL Server Standard pro procesor (L a SA) Souhrn licenčního modelu: Online služby Online služby jsou různé formy předplatného, které poskytují přístup k softwaru a službám. V rámci tohoto modelu lze využít kombinace následujících možností licencování: Licence User Subscription License (USL) či Device Subscription License (DSL): V případě, že nabídka vyžaduje tento typ licencí, potřebuje každý uživatel nebo zařízení, které k online službě přistupuje, jednu licenci USL, resp. DSL. Licence Services Subscription License (SSL): Pokud nabídka vyžaduje tento typ licence, zahrnuje licence obvykle veškeré využívání dané online služby v celé organizaci. Kromě toho však mohou být v závislosti na konkrétní nabízené službě požadovány také licence USL, DSL nebo Add-on SL. Licence Add-On Subscription License (Add-on SL): Tato licence se občas používá vedle nebo namísto licencí USL, DSL a SSL, a to v závislosti na požadavcích konkrétní online služby. Může například zajišťovat určitý počet využitých jednotek (např. gigabajtů úložiště) nebo může být nutná pro jeden server, ke kterému přistupují externí uživatelé. Licence Add-on SL však v některých případech není nutná. Iniciativa 6: Ochrana IT Portál pro spolupráci i podnikový jsou široce využívány v celé společnosti, a proto chce Wendy zajistit zabezpečení IT infrastruktury a dat přidáním komplexního řešení pro ochranu před viry, škodlivým softwarem i jinými hrozbami. Zjistila si, že potřebnou ochranu lze jednoduše získat v podobě sady Microsoft Forefront Security Suite. Sada obsahuje produkty Forefront Client Security, Forefront Security for Exchange Server, Forefront Security for SharePoint, Forefront Security for Office Communications Server a Forefront Online Security for Exchange. Sada Forefront Security Suite patří mezi nabídky Microsoft Online Services a je licencována formou měsíčního předplatného na uživatele nebo na zařízení. Požadavky na licence: Forefront Security Suite Jak víme, je počet zařízení vyšší než počet uživatelů, a Wendy se tedy rozhodne licencovat předplatné v návaznosti na uživatele. Zakoupí z multilicenčního programu 120 licencí USL (User Subscription License) na Forefront Security Suite. (Potřebuje však také licenci SSL, která bude licencovat server, na němž poběží FF Client Management Console.) Přehled objednávek licencí: Produkt Počet Zdroj Forefront Security Suite USL

21 Iniciativa 7: Správa IT Nyní mají zaměstnanci Trey Research k dispozici celou řadu základních technologií, díky nimž mohou být efektivnější a úspěšnější. Wendy proto zjišťuje, jak nejlépe zajistit, aby všechna zařízení byla stále aktuální, funkční a snadno spravovatelná. Hledá pochopitelně i technologie, které mohou být v tomto ohledu užitečné. Dobrým začátkem mohou být správné nástroje pro centralizovanou správu IT infrastruktury. Právě takovým nástrojem je Microsoft System Center Configuration Manager. Poskytuje komplexní řešení pro analýzu, nasazení a aktualizaci klientů, serverů a zařízení se systémem Windows v celém IT prostředí. Stručná fakta: OSE Prostředím operačního systému (OSE) se rozumí výpočetní prostředí ve fyzickém počítači (fyzické OSE) nebo virtuálním počítači (virtuální OSE), ve kterém je spuštěn operační systém i všechny aplikace. K licencování produktu System Center Configuration Manager, které se řídí licenčním modelem pro servery správy, je potřeba serverová licence pro každou instanci serverového softwaru zajišťujícího správu zařízení. Kromě toho je pro každé prostředí operačního systému, které je spravováno serverovým softwarem System Center, požadována také licence ML (Management License). Při správě prostředí OS serverového typu, např. Windows Server, je pro každé spravované OSE v zařízení nutná licence Server ML (Server Management License). Při správě prostředí OS neserverového typu, např. Windows 7, je pro každé spravované OSE v zařízení nutná klientská licence ML. K dispozici jsou dva typy klientských licencí ML: ML vázané na OSE a ML vázané na uživatele. ML vázané na OSE: Pro každé prostředí operačního systému, které hodláte spravovat, je nutná jedna klientská licence ML vázaná na OSE. Používáte-li klientské licence ML vázané na OSE, nezáleží na tom, kdo používá zařízení, ve kterém je OSE nainstalováno. Stručná fakta: Alternativy k licencím ML Jako alternativu k serverové licenci ML můžete zakoupit některou ze sad pro správu. Sada Server Management Suite Enterprise (SMSE) umožňuje spravovat až čtyři serverová OSE v licencovaném zařízení a sada Server Management Suite Datacenter (SMSD) umožňuje dokonce správu neomezeného počtu serverových OSE v licencovaném zařízení. Navíc sada Core CAL Suite obsahuje klientskou licenci ML pro System Center Confi guration Manager a sada Enterprise CAL Suite pak obsahuje klientské licence ML pro System Center Confi guration Manager i pro System Center Operations Manager. ML vázané na uživatele slouží k licencování správy veškerých klientských prostředí operačního systému, která používá určitá osoba. Spravujete-li klientská prostředí OS v návaznosti na uživatele, potřebuje každý uživatel, který přistupuje ke spravovanému prostředí operačního systému, vlastní klientskou licenci ML vázanou na uživatele. Vzhledem k omezenému rozpočtu je pro Wendy hlavní prioritou, aby IT specialisté mohli centrálně spravovat počítače a smartphony zaměstnanců. Prozatím nebude pořizovat licence pro správu serverových OSE, neboť to je možné udělat i později stačí přiobjednat licence Server ML. 21

22 Požadavky na licence: Windows Server Standard Wendy objedná nový serverový hardware pro správu IT od výrobce OEM, ale sadu Licence/Software Assurance pro Windows Server Standard pořídí z multilicenčního programu. System Center Configuration Manager Jedna sada Licence/Software Assurance pro System Center Configuration Manager, pořízená v rámci multilicenčního programu, zajistí licencování instance softwaru, která běží na serveru provádějícím správu. Souhrn licenčního modelu: Servery pro správu Je požadována serverová licence pro každou současně spuštěnou instanci serverového softwaru pro správu a dále licence ML pro každé spravované prostředí operačního systému. Klientská licence ML pro System Center Configuration Manager Podobně jako při volbě mezi licencemi CAL pro zařízení a pro uživatele se Wendy rozhodne každému zaměstnanci pořídit klientskou licenci ML pro uživatele včetně Software Assurance, neboť zaměstnanců je méně než zařízení. Díky tomu je možné spravovat libovolné klientské prostředí operačního systému v libovolném zařízení, které používá některý ze zaměstnanců Trey Research. Obrázek 6 Přehled objednávek licencí: Produkt Počet Zdroj Windows Server Standard (L a SA) 1 System Center Configuration Manager (L a SA) Klientská licence ML pro uživatele na System Center Configuration Manager (L a SA)

23 Iniciativa 8: Firemní web Společnosti Trey Research se podařilo vybudovat základ IT infrastruktury, která může dále růst a přizpůsobovat se potřebám firmy. Ve Wendině strategickém plánu zbývá poslední IT iniciativa vytvoření nového firemního webu. Web má nejen obecně informovat o firmě a jejích službách, ale také poskytnout klientům přístup k jejich souborům a datům týkajícím se jejich projektů a umožnit sledování a správu objednávek. Souhrn licenčního modelu: Speciální servery Pro každou současně spuštěnou instanci serverového softwaru je nutná jedna serverová licence. Web bude umístěn na novém serveru se systémem Windows Server Standard a produktem SharePoint Server for Internet Sites. SharePoint Server for Internet Sites je edice systému SharePoint Server určená výhradně pro externě přístupné weby. Pro tento produkt platí speciální podmínka, že veškerý obsah serveru musí být externě přístupný. Podobné podmínky specifické pro daný produkt bývají uvedeny v produktu Product Use Rights v oddílu Exceptions and Additional Terms. SharePoint Server for Internet Sites podléhá licenčnímu modelu Speciální servery, a proto nevyžaduje licence CAL. Wendy ví, že SharePoint Server for Internet Sites je závislý na produktech Windows Server a SQL Server. Firma použije svůj stávající server, na kterém již běží SQL Server, a protože Wendy prozíravě zakoupila licence na SQL Server vázané na procesor, není kvůli novému webovému řešení třeba pořizovat žádné další licence na SQL Server. Požadavky na licence: Windows Server Standard Wendy objedná nový serverový hardware pro web od výrobce OEM, ale sadu Licence/Software Assurance pro Windows Server Standard pořídí z multilicenčního programu. Windows Server External Connector Vzhledem k tomu, že zákazníci budou mít na webu přístup k informacím o svém účtu, bude systém Windows Server muset zajišťovat ověřování uživatelů. Z toho důvodu musí Trey Research licencovat tyto externí uživatele pro připojení k systému Windows Server. Není však možné předem spočítat uživatele a zařízení, která se k serveru budou připojovat, takže nelze objednat určitý konkrétní počet licencí CAL. Řešení spočívá v licenci Windows Server External Connector, která uděluje právo pro přístup k systému Windows Server neomezenému počtu externích uživatelů za předpokladu, že takový přístup je pro držitele licence přínosný výhodný. Wendy objedná z multilicenčního programu jednu sadu Licencei /včetně Software Assurance pro Windows Server External Connector. Tato sada licence pak bude přiřazena novému zařízení se systémem Windows Server. 23

24 Stručná fakta: Licence External Connector Licence External Connector (EC) představuje alternativu k licencím CAL pro servery, ke kterým mohou přistupovat externí uživatelé (např. zákazníci nebo dodavatelé). Licence EC přiřazená k serveru povoluje přístup libovolnému počtu externích uživatelů za předpokladu, že tento přístup je přínosem pro držitele licence, a nikoli pro externího uživatele. Každý fyzický server, ke kterému přistupují externí uživatelé, vyžaduje jen jednu licenci EC. Tito uživatelé však budou nepřímo přistupovat také k serveru se systémem SQL Server, a proto si je Wendy vědoma, že musí zakoupit ještě jednu licenci Windows Server External Connector pro server, na kterém běží SQL Server. SharePoint Server for Internet Sites SharePoint Server for Internet Sites podléhá licenčnímu modelu Speciální servery. Servery licencované v rámci tohoto modelu vyžadují pro každou spuštěnou instanci serverového softwaru jednu serverovou licenci. Wendy tedy objedná z multilicenčního programu jednu sadu Licence/Software Assurance pro SharePoint Server for Internet Sites. Obrázek 7 Přehled objednávek licencí: Produkt Počet Zdroj Windows Server Standard (L a SA) 1 Windows Server External Connector (L a SA) SharePoint Server for Internet Sites (L a SA) 2 1 Jak jste sami viděli, Wendy se vyplatil čas strávený studiem nabízených možností. Díky tomu dokázala mezi různými licenčními modely najít flexibilní možnosti, které vyhovují současným, ale i budoucím technologickým potřebám společnosti Trey Research. 24

25 DALŠÍ MATERIÁLY Web multilicenčních programů : Poskytuje informace o tom, jak lze v rámci multilicenčních programů získat licence a program Software Assurance. Web věnovaný licencování produktů : Najdete zde podrobné informace o licencování produktů a přehledy licencí. Můžete odtud stáhnout aktuální verzi dokumentu Microsoft Volume Licensing Product Use Rights (PUR) a seznamu produktů. Microsoft Volume Licensing Service Center: Zde lze sledovat objednávky licencí, aktivovat výhody programu Software Assurance a stahovat licencovaný software. Průvodce licencemi CAL: Poskytuje další informace o licencích pro klientský přístup (CAL). 25

Windows Server 2012 Licenční změny

Windows Server 2012 Licenční změny 2012 Licenční změny Současné edice u 2008 R2 Datacenter Obsahuje Všechny funkce Neomezená virtualizace Per processor licence Max 64 CPU 2TB RAM Licencování: procesor + CAL Vysoká úroveň virtualizace 2008

Více

Windows Server 2012 Nejčastější dotazy k licencování a cenám

Windows Server 2012 Nejčastější dotazy k licencování a cenám Windows Server 2012 Nejčastější dotazy k licencování a cenám Obsah Q1. Co je nového v systému Windows Server 2012?... 3 Q2. Jaký je rozdíl mezi edicemi Windows Server 2012 Standard a Windows Server 2012

Více

Windows Server 2008 licencování od A do Z

Windows Server 2008 licencování od A do Z Windows Server 2008 licencování od A do Z Tento dokument je určen partnerům společnosti Microsoft specializujícím se na poskytování licenčních řešení a koncovým zákazníkům. Přináší podrobné informace o

Více

Windows Server 2008 licencování od A do Z

Windows Server 2008 licencování od A do Z Windows Server 2008 licencování od A do Z Tento dokument je určen partnerům společnosti Microsoft, specializujícím se na poskytování licenčních řešení a koncovým zákazníkům. Přináší podrobné informace

Více

28. 11. 2013 Otrokovice. Licence pro školství

28. 11. 2013 Otrokovice. Licence pro školství 28. 11. 2013 Otrokovice Licence pro školství MÁTE NOČNÍ MŮRY? ZODPOVĚDNOST ZA LICENCOVÁNÍ Statutární zástupce organizace Smlouva Vedoucí ICT / zodpovědná osoba Předpis Koncový uživatel Za správnost licencování

Více

Licencování: Serverové OS

Licencování: Serverové OS Licencování: Serverové OS Licencování Serverových OS a) serverová licence + CAL + možný External Connector b) procesorové licence + CAL + možný External Connector nutno zakoupit procesorovou licenci pro

Více

Windows Server 2012. Licencování a Ceny Všechny Edice. Petr Špetlík Cloud & Server PTA

Windows Server 2012. Licencování a Ceny Všechny Edice. Petr Špetlík Cloud & Server PTA 2012 Licencování a Ceny Všechny Edice Petr Špetlík Cloud & Server PTA 2012 Datacenter 2012 Essentials 2012 Foundation Vysoká úroveň Virtualizace Nízká úroveň nebo Bez Virtualizace První server s připojením

Více

PRAKTICKÝ PRŮVODCE LICENCOVÁNÍM

PRAKTICKÝ PRŮVODCE LICENCOVÁNÍM PRAKTICKÝ PRŮVODCE LICENCOVÁNÍM MARCELA KUCBELOVÁ, JARKA TRNKOVÁ, MIRO ROGUĽA License Specialist Malčánek Zdeněk Partner Account Manager Account Manager Ždárská Marie Plechata Otto License Specialist

Více

PŘÍLOHA Č. 1 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM PRODUKTŮ MICROSOFT VČETNĚ VÝŠE SLEV Z CEN ZA LICENCE STANOVENÉ DOPORUČENÝM CENÍKEM

PŘÍLOHA Č. 1 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM PRODUKTŮ MICROSOFT VČETNĚ VÝŠE SLEV Z CEN ZA LICENCE STANOVENÉ DOPORUČENÝM CENÍKEM PŘÍLOHA Č. 1 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM PRODUKTŮ MICROSOFT VČETNĚ VÝŠE SLEV Z CEN ZA LICENCE STANOVENÉ DOPORUČENÝM CENÍKEM 1. ENTERPRISE - licenční balíčky: - jednotlivé komponenty: - základní servery: - specializované

Více

Přijetí registrace přidružené společnosti do vaší smlouvy Microsoft Select Plus Veřejné číslo zákazníka: B5FC3178 Číslo smlouvy: 6526657

Přijetí registrace přidružené společnosti do vaší smlouvy Microsoft Select Plus Veřejné číslo zákazníka: B5FC3178 Číslo smlouvy: 6526657 2010-10-22 Stredni zdravotnicka skola Kromeriz (00637939) Czech Republic Kopie: Servodata, a.s. Vážený zákazníku, Přijetí registrace přidružené společnosti do vaší Microsoft Select Plus Veřejné číslo zákazníka:

Více

SPLA. Hostingový model prodeje. Petr Janovský

SPLA. Hostingový model prodeje. Petr Janovský SPLA Hostingový model prodeje Petr Janovský 1 Service Provider License Agreement přehled programu co/ kdo je poskytovatel služeb (Service Provider)? software jako služba co je SPLA (rozdíl oproti klasickému

Více

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 R2 Informační list k licencování Přehled produktu Nový Windows Server 2012 R2 poskytuje serverovou a cloudovou platformu a k tomu využívá zkušenosti společnosti Microsoft s poskytováním

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

Seminář Office 365. Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o.

Seminář Office 365. Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o. Seminář Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o. O nás Na trhu od roku 1993 Komplexní služby v IT Dodávky software a hardware Vzdělávání a certifikace IT řešení, podpora Vývoj aplikací

Více

Doporučené postupy pro hostování v prostředí Hyper-V

Doporučené postupy pro hostování v prostředí Hyper-V Windows Server 2008 Hyper-V Doporučené postupy pro hostování v prostředí Hyper-V: Používání a licencování serverových produktů společnosti Microsoft ve virtuálních hostitelských prostředích Hyper-V Doporučené

Více

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů Model Mainframe Centralizované řešení Cena za strojový čas Klientská zařízení nedisponují výkonem Vysoké pořizovací náklady na hardware Bez softwarových licencí software na míru Model Klient Server Přetrvává

Více

OFFICE 365 popis služeb

OFFICE 365 popis služeb OFFICE 365 popis služeb Obsah OFFICE 365... 3 Office Professional Plus... 3 Exchange Online... 4 SharePoint Online... 4 Lync Online... 4 Office 365 pro každého... 5 Office 365 pro Small Business a Professional...

Více

Agenda. Licencování desktopů Licencování Server + CAL Licencování Windows Server 2012 Licencování Serverové OS Licencování SQL 2008 R2 vs.

Agenda. Licencování desktopů Licencování Server + CAL Licencování Windows Server 2012 Licencování Serverové OS Licencování SQL 2008 R2 vs. Agenda Licencování desktopů Licencování Server + CAL Licencování Windows Server 2012 Licencování Serverové OS Licencování SQL 2008 R2 vs. SQL 2012 Licencování desktopů Agenda Způsoby pořízení a licencování:

Více

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě ESET Secure Authentication (ESA) poskytuje silné ověření oprávnění přístupu do firemní sítě a k jejímu obsahu. Jedná se o mobilní řešení, které používá dvoufaktorové

Více

Acronis licenční program (ALP)

Acronis licenční program (ALP) Acronis licenční (ALP) Nový věrnostní pro naše zákazníky V Acronisu jsme pochopili, že se společnosti dostávají pod rostoucí tlak na snížení nákladů. To je důvod, proč jsme vyvinuli Acronis Licenční (ALP),

Více

Plánované změny síťových licencí Autodesk Otázky a odpovědi

Plánované změny síťových licencí Autodesk Otázky a odpovědi Plánované změny síťových licencí Autodesk Otázky a odpovědi Tento dokument představuje shrnutí otázek a odpovědí, které objasňují plánované změny týkající se síťových licencí a výhledově možné nové volby,

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

Řešení Technologických center

Řešení Technologických center Řešení Technologických center v podání společnosti Rostislav Babar arík Obchodní ředitel pro oblast samosprávy Výzva zadání,, rozpočet, požadavky Návrh konceptu technické řešení Návrh konceptu finanční

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or

2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or OEM MICROSOFT OFFICE 2007 This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary. 1 Disclaimer Tato presentace shrnuje základní informace

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 OBSAH Obsah Doplňková dokumentace...3 Požadavky na systém...4 Požadavky na systém: Mac OS X...4 Požadavky na systém: Windows...4 Instalování: Mac OS...5 Přidávání

Více

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Kdo jsme? Společnost se sídlem v USA Zálohovací software Software pro ochranu proti haváriím Nástroje pro správu disků Nástroje pro

Více

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO VAŠI FIRMU VOLBA / NEZÁVISLOST / ŠIRŠÍ MOŽNOSTI PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Jsme distributor s přidanou hodnotou působící v oboru informačních a komunikačních

Více

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010 Martin Panák 1 Agenda Exchange Server 2010 Lync OnLine 2010 Scénáře nasazení Uživatelské rozhraní Vybavení ROI 2 3 Koho oslovit Zákazník provozuje

Více

Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury

Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury Společnost AŽD Praha nabízí ve svém portfoliu řadu profesionálních systémů řízení provozu a zajištění jeho bezpečnosti. Stejnou filosofii se

Více

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace INFORMACE O PRODUKTU: CA AppLogic CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace agility made possible CA AppLogic je platforma na klíč založená na technologii cloud computing, která pomáhá podnikům

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

Krabicové produkty (FPP) SA dostupné do 90 dní od. nákupu OEM licence* SA dostupné do 90 dní od

Krabicové produkty (FPP) SA dostupné do 90 dní od. nákupu OEM licence* SA dostupné do 90 dní od Software Assurance Program je služba, která vám zaručí nejen přístup k nejnovějším verzím, ale i další výhody. Jedná se sice o placenou službu, avšak při porovnání ceny, kterou zaplatíte, a investic, které

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

SharePoint 2010 produktové portfolio a licencování

SharePoint 2010 produktové portfolio a licencování SharePoint 2010 produktové portfolio a licencování Kamil Juřík SharePoint MVP Lead Consultant & Platform Architect Kamil.Jurik@ProSharePoint.cz Systémové požadavky software Aneb co potřebujeme? 64-bit

Více

Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU

Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU Cloud ve veřejné správě Cloud ve veřejné správě Fakta a mýty Cloud ve veřejné správě Fakta a mýty - Data musí být v ČR... nenašli

Více

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange 1989 1996 2001 2003 Microsoft Office Kancelářský balík Microsoft Exchange Emailové a groupwarové řešení Microsoft Sharepoint Portal Server Webová platforma pro spolupráci a správu obsahu Microsoft Live

Více

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled Windows 2008 R2 - úvod Jan Žák Operační systémy Windows Stručný přehled Klientské OS Windows 95, 98, ME Windows NT Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows CE, Windows Mobile Windows Phone

Více

Symantec Mobile Security

Symantec Mobile Security Pokročilá ochrana mobilních zařízení před bezpečnostními riziky Katalogový list: Správa koncových zařízení a mobilita Přehled Nabídka aplikací neautorizovanými prodejci spolu se značnou otevřeností platformy

Více

SOFTWARE OD MICROSOFTU ZDARMA

SOFTWARE OD MICROSOFTU ZDARMA SOFTWARE OD MICROSOFTU ZDARMA Díky aktivitám Evropského fóra mládeže můžete pro svou organizaci získat software od Microsoftu zdarma. Nabídka platí pro členské organizace Evropského fóra mládeže (YFJ)

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

POŽADAVKY NA INSTALACI

POŽADAVKY NA INSTALACI DATAPOINT POŽADAVKY NA INSTALACI Verze 1.0 Status: Rozpracováno Konica Minolta BCZ Jana Babáčková OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 2 2. Hardwarové požadavky, operační systém... 3 3. SharePoint... 6 4. servisní

Více

Zákaznické licenční podmínky služby

Zákaznické licenční podmínky služby Zákaznické licenční podmínky služby Nezávazný český překlad End User License Terms Podmínky používání software Microsoft Tento dokument se týká uživatelem používaného software Microsoft, které zahrnuje

Více

Základní licenční přehled

Základní licenční přehled Základní licenční přehled Základní fakta o licencích Rozsah licence Software není zboží! Autorská práva (viz. zákon): licence = právo užívat software autor si vyhrazuje veškerá práva neudělená uživateli

Více

Jak zacházet s licencemi k softwaru Microsoft: Průvodce pro poskytovatele IT služeb

Jak zacházet s licencemi k softwaru Microsoft: Průvodce pro poskytovatele IT služeb strana 1 Jak zacházet s licencemi k softwaru Microsoft: Průvodce pro poskytovatele IT služeb Východiska, která potřebuje znát každý Software je předmětem autorského práva. Autor (výrobce) uděluje práva

Více

RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí. Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o.

RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí. Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. Red Hat Enterprise Virtualization for Desktops (RHEV-D) Desktop virtualization Vlastnosti efektivní

Více

Jiří Kadavý Technický specialista pro školství Microsoft Česká republika

Jiří Kadavý Technický specialista pro školství Microsoft Česká republika Jiří Kadavý Technický specialista pro školství Microsoft Česká republika Možnosti použití Učitelé, žáci Příprava na výuku Tvorba učebních materiálů Proces a metody výuky Studijní projekty a úkoly Hodnocení

Více

Kaspersky ONE. univerzální zabezpečení. Ochrana různých zařízení

Kaspersky ONE. univerzální zabezpečení. Ochrana různých zařízení Kaspersky ONE univerzální zabezpečení Ochrana různých zařízení Ochrana notebooku Rizikem pro notebooky jsou nezabezpečená připojení Wi-Fi. Komplexní ochranné technologie neustále monitorují veškerý příchozí

Více

Symantec Mobile Management for Configuration Manager 7.2

Symantec Mobile Management for Configuration Manager 7.2 Symantec Mobile Management for Configuration Manager 7.2 Škálovatelná, bezpečná a integrovaná správa zařízení Katalogový list: Správa koncových zařízení a mobilita Přehled Mobilní zařízení pronikají nebývalou

Více

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Přehled Sada Symantec Protection Suite Small Business Edition představuje jednoduché a cenově dostupné řešení zabezpečení a zálohování.

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS DŮLEŽITÉ! Tato omezená záruka výrobce ( záruka ) se vztahuje pouze na originální výrobky Nokia s telefonem Windows prodané autorizovaným

Více

Nový Office. Pro střední a velké organizace. Služba. Ovládání dotykem. zařízení

Nový Office. Pro střední a velké organizace. Služba. Ovládání dotykem. zařízení Nový Pro střední a velké organizace. Na každé zařízení Roaming Ovládání dotykem Služba Hlavní principy Nový nová verze přichází na trh na přelomu roku 2012 a 2013 ve formě služby i ve formě klasických

Více

Zálohování a obnova dat

Zálohování a obnova dat Zálohování a obnova dat Rychlá záloha a obnovení dat StorageCraft nabízí sadu nástrojů a služeb, které pomáhají obnovit data, kdykoli, kdekoli a za jakékoliv situace. Skvěle doplňuje antivirovou ochranu

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 5/2015 Postup pro pořizování technického vybavení a software

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 5/2015 Postup pro pořizování technického vybavení a software Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 5/2015 Postup pro pořizování technického vybavení a software Čl. 1 Úvodní ustanovení Toto opatření upravuje postup při pořizování výpočetní,

Více

Virtualizace serverů v ČSOB

Virtualizace serverů v ČSOB 5 Shared Experience Technická řešení Virtualizace serverů v ČSOB ČSOB jsme pomohli vybudovat globální evropské data-centrum, ušetřit náklady a zkrátit dobu dodání serverů pro nové aplikace a to díky virtualizaci

Více

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Microsoft Windows Server System Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Přehled Země: Česká republika Odvětví: Služby, zábavní průmysl Vedení

Více

Microsoft System Center Configuration Manager 2012. Jan Lukele

Microsoft System Center Configuration Manager 2012. Jan Lukele Microsoft System Center Configuration Manager 2012 Jan Lukele Rodina System Center 2012 System Center Configuration Manager System Center Endpoint Protection System Center Operations Manager System Center

Více

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu Případová studie SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu www.microsoft.cz/pripadovestudie Přehled Země: Česká republika

Více

Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Obchodní faktory a jejich dopad na IT AKCESCHOPNOST Jednejte rychle, pohotově a flexibilně 66 % vlastníků firem považuje akceschopnost za svou prioritu

Více

Miřte vysoko a dotkněte se cloudu. HP Reseller Option Kit

Miřte vysoko a dotkněte se cloudu. HP Reseller Option Kit 1 Miřte vysoko a dotkněte se cloudu HP Reseller Option Kit Výkon připravený na cloud Dnešní firmy hledí nad rámec virtualizace a hledají příležitosti v této moderní éře informačních technologií. Požadují

Více

Virtualizace desktopů

Virtualizace desktopů Jaroslav Dvořák 8.8.2013 Telč Virtualizace desktopů Móda nebo skutečné přínosy? Agenda Vysvětlení pojmů Demo Srovnání jednotlivých přístupů Omezení technologií Požadavky na nasazení Licence Diskuze 2 Pojmy

Více

www.infopanels.eu Instalace demoverze

www.infopanels.eu Instalace demoverze www.infopanels.eu Instalace demoverze SOLUTIONS Instalace demoverze Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.infopanels.eu www.elvac.eu Obchod: +420 597 407 511 solutions@infopanels.eu +420 597 407 511

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 4

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 4 VÁŠ DOPIS ZN. ČÍSLO JEDNACÍ SPISOVÁ ZNAČKA DATUM LCR099/39/001618/2015 5.8.2015 VYŘIZUJE TELEFON GSM FAX E-MAIL Hloušek 956 999 245 724 524 010 495 262 391 99_ozvz@lesycr.cz Dodatečné informace k zadávacím

Více

STUDIE NÁVRATNOSTI PRO SAFETICA INSIGHT

STUDIE NÁVRATNOSTI PRO SAFETICA INSIGHT STUDE NÁVRATNOST PRO SAFETCA NSGHT 1 SHRNUTÍ Hlavní finanční výhoda spojená s používáním Safetica nsight je eliminace neefektivně vynaloženého pracovního času, který zaměstnanci tráví soukromými záležitostmi

Více

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace 9. Software: programové vybavení počítače, aplikace Software (SW) je programové vybavení počítače, které nám umožňuje faktickou práci na počítači tvorbu dokumentů, tabulek, úpravy obrázků, elektronickou

Více

Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center. Verze 2.0

Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center. Verze 2.0 Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center Verze 2.0 Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center Software popsaný v této příručce je poskytován na základě licenční

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ

Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ Petr Krůček, ICZ a. s. 12. 4. 2010, Hradec Králové 1 Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ Bezpečná platforma budoucnosti Komplexní řešení zabezpečené výpočetní infrastruktury

Více

CA Business Service Insight

CA Business Service Insight SPECIFIKACE PRODUKTU: CA Business Service Insight CA Business Service Insight agility made possible Díky produktu CA Business Service Insight budete vědět, které služby jsou v rámci vaší společnosti využívány,

Více

SMARTQ: PRŮVODCE LICENČNÍM MODELEM

SMARTQ: PRŮVODCE LICENČNÍM MODELEM SMARTQ: PRŮVODCE LICENČNÍM MODELEM Verze: 1.0 datum poslední upravy: 5. PROSINCE 2004 Naposledy upravil: VÁCLAV MUCHNA Odpovědná osoba: VÁCLAV MUCHNA Produkt: SMARTQ Přístupová práva dokumentu: PARTNERS

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÍ MINICLOUD. Definice: Cloud: Technologie zaměřená na vzdálené použití prováděcích zdrojů a ukládání.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÍ MINICLOUD. Definice: Cloud: Technologie zaměřená na vzdálené použití prováděcích zdrojů a ukládání. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÍ MINICLOUD Verze z 15. 2..2011 Definice: Cloud: Technologie zaměřená na vzdálené použití prováděcích zdrojů a ukládání. Věrnostní schéma: Část rozhraní správy pro zákazníka

Více

Click to edit headline title style

Click to edit headline title style Martin Panák Product Marketing Manager Dnešní program Vzdělávání Tradiční Nové způsoby Jak to funguje Další možnosti spolupráce a komunikace Co si pořídit Metody vzdělávání Tradiční metody vzdělávání Pozitiva:

Více

CA Protection Suites. - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com

CA Protection Suites. - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com CA Protection Suites - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com Co je třeba řešit u SMB - Bezpečnostní hrozby přibývají jak co do počtu tak i bezpečnosti - Spyware a adware - Viry, červy, trójské

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Praktické využití Windows Server 2012 Essentials ve firmě. Jan Pilař, MVP

Praktické využití Windows Server 2012 Essentials ve firmě. Jan Pilař, MVP Praktické využití Windows Server 2012 Essentials ve firmě Jan Pilař, MVP Obsah Nějak bylo Nějak bude 2 Jan Pilař, MVP NĚJAK BYLO 3 SBS 2011 Standard WSUS Další App Foundation Ochrana identit Zálohování

Více

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 Reporting a Monitoring Ondřej Bláha CEE+R CoP Team / Tivoli Storage Team Leader Září 2010 2010 IBM Corporation TSM 6: Reporting

Více

SPECIFICKÉ IT KURZY Windows XP na Seven Office 2003 na Office 2007 2010 nebo Office 365

SPECIFICKÉ IT KURZY Windows XP na Seven Office 2003 na Office 2007 2010 nebo Office 365 SPECIFICKÉ IT KURZY Specifické IT kurzy jsou určeny uživatelům, kteří jsou z nejrůznějších důvodů (výměna počítače, změna firemní politiky) nuceni přejít na odlišný software, než s jakým byli dosud zvyklí

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

OKsmart a správa karet v systému OKbase

OKsmart a správa karet v systému OKbase OKsmart a správa karet v systému OKbase Od personalizace a sledování životního cyklu karet až k bezkontaktní autentizaci a elektronickému podpisu Spojujeme software, technologie a služby Martin Primas

Více

AD RMS - přehledně MS. Jan Pilař KPCS CZ MCP MVP MCTS pilar@kpcs.cz

AD RMS - přehledně MS. Jan Pilař KPCS CZ MCP MVP MCTS pilar@kpcs.cz AD Azure RMS - přehledně MS Jan Pilař KPCS CZ MCP MVP MCTS pilar@kpcs.cz Program Proč se zabývat ochranou informací pomocí RMS? Co to je RMS Co to umí Co to je AD RMS On-Premise řešení Co je to Azure RMS

Více

AD RMS - přehledně MS. Jan Pilař KPCS CZ MCP MVP MCTS pilar@kpcs.cz

AD RMS - přehledně MS. Jan Pilař KPCS CZ MCP MVP MCTS pilar@kpcs.cz AD Azure RMS - přehledně MS Jan Pilař KPCS CZ MCP MVP MCTS pilar@kpcs.cz Program Proč se zabývat ochranou informací pomocí RMS? Co to je RMS Co to umí Co to je AD RMS On-Premise řešení Co je to Azure RMS

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Nový Office. Pro domácnosti a menší organizace. Služba. Ovládání dotykem. zařízení

Nový Office. Pro domácnosti a menší organizace. Služba. Ovládání dotykem. zařízení Nový Pro domácnosti a menší organizace. Na každé zařízení Roaming Ovládání dotykem Služba Hlavní principy Nový nová verze přichází na trh na přelomu roku 2012 a 2013 ve formě služby 365 i ve formě klasických

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Symantec Backup Exec System Recovery Nejvyšší standard úplného obnovení systémů Windows

Symantec Backup Exec System Recovery Nejvyšší standard úplného obnovení systémů Windows Nejvyšší standard úplného obnovení systémů Windows Přehled Software Symantec Backup Exec System Recovery 8 je úplné diskové řešení obnovení systému pro servery a stolní a přenosné počítače s operačním

Více

Nové licencování databází Informix

Nové licencování databází Informix Univerzita pro obchodní partnery 10.03.2011 Nové licencování databází Informix Jan Musil jan_musil@cz.ibm.com Agenda Přehled původních a nových edicí Volitelné komponenty Vysvětlení licenční terminologie

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET NOD32 Antivirus poskytuje

Více

ELO ECM Suite 9 Just Better Business

ELO ECM Suite 9 Just Better Business ELO ECM Suite 9 - Ve zkratce ELO ECM Suite 9 Just Better Business ELO Enterprise Content Management www.elo.com ELO ECM Suite 9 - Ve zkratce ELO ECM Suite 9 Just Better Business Z inteligentní správy informací

Více

Možnosti zabezpečení mobilní komunikace. Jan Křečan Manažer prodeje mobilních firemních řešení

Možnosti zabezpečení mobilní komunikace. Jan Křečan Manažer prodeje mobilních firemních řešení Možnosti zabezpečení mobilní komunikace Jan Křečan Manažer prodeje mobilních firemních řešení Agenda Mobilní firemní komunikace Nasazení mobilní firemní komunikace ve firmě Zabezpečení mobilní firemní

Více