Doporučené postupy pro hostování v prostředí Hyper-V

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doporučené postupy pro hostování v prostředí Hyper-V"

Transkript

1 Windows Server 2008 Hyper-V Doporučené postupy pro hostování v prostředí Hyper-V: Používání a licencování serverových produktů společnosti Microsoft ve virtuálních hostitelských prostředích Hyper-V Doporučené postupy pro hostování v prostředí Hyper-V Středa, 1. října 2008 Verze 1.0

2 Informace obsažené v tomto dokumentu představují aktuální pohled společnosti Microsoft na diskutovaná témata, platný ke dni vydání. Protože společnost Microsoft musí reagovat na vývoj trhu, nemohou být tyto informace považovány za zavazující a společnost Microsoft nemůže ručit za jejich správnost po zveřejnění. Tento dokument white paper slouží pouze k informativním účelům. SPOLEČNOST MICROSOFT NEPOSKYTUJE NA INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO DOKUMENTU ŽÁDNÉ VÝSLOVNĚ UVEDENÉ, IMPLICITNĚ PŘEDPOKLÁDANÉ ČI ZÁKONNÉ ZÁRUKY. Uživatel zodpovídá za dodržení všech příslušných autorských zákonů. Společnost Microsoft vám uděluje právo reprodukovat tento dokument white paper, a to celý nebo jeho části, konkrétně a výhradně pro účely prostudování a pochopení licenčních pravidel při hostování produktů pomocí virtualizační technologie. Společnost Microsoft může být držitelem patentů, žádostí o patenty, ochranných známek, autorských práv nebo jiných práv chránících duševní vlastnictví, které se mohou vztahovat na obsah tohoto dokumentu. Kromě práv výslovně uvedených v případné písemné licenční smlouvě se společností Microsoft vám z použití tohoto dokumentu neplynou žádná práva k těmto patentům či ochranným známkám, autorská práva ani práva chránící duševní vlastnictví Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, Active Directory, Hyper-V, SharePoint, SQL Server, Windows, logo Windows, Windows PowerShell, Windows Server a Windows Vista jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím jejich držitelů. Stránka 2

3 Obsah SEZNAM ZKRATEK... 4 HOSTITELSKÉ IMPLEMENTACE A LICENČNÍ INFORMACE KE ZVÁŢENÍ... 5 LICENCOVÁNÍ RŮZNÝCH EDIC SYSTÉMU WINDOWS SERVER... 6 Windows Server 2008 Enterprise... 6 Windows Server 2008 Datacenter... 6 Použití centrálního úložiště... 7 Použití dalších virtualizačních technologií od jiných výrobců... 7 HOSTITELSKÉ IMPLEMENTACE... 8 Implementace 1: Nespravovaný dedikovaný server jako hostitel s jedním či více hosty... 8 Implementace 2: Virtuální dedikovaný server (VDS)... 9 Implementace 2a: VDS nespravovaný... 9 Implementace 2b: VDS spravovaný... 9 Implementace 3: Ověřené virtuální dedikované servery Implementace 4: Sdílené hostitelské konfigurace Implementace 5: Klientské počítače jako hosté v prostředí Hyper-V Implementace 6: Použití licencí koncového zákazníka na hostovi POUŢÍVÁNÍ SYSTÉMU MICROSOFT SQL SERVER 2008 V PROSTŘEDÍ HYPER-V SQL Server 2008 Express SQL Server 2008 Web SQL Server 2008 Workgroup SQL Server 2008 Standard SQL Server 2008 Enterprise LICENČNÍ TABULKA PODLE IMPLEMENTACE Microsoft System Center Virtual Machine Manager Použití dalších produktů System Center ke správně hostitelského prostředí Příklad cen řešení System Center v rámci smlouvy SPLA NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY TÝKAJÍCÍ SE LICENCOVÁNÍ REFERENCE Stránka 3

4 SEZNAM ZKRATEK Zkratka DC DNS LOB OEM OS OSE SAL SAN SCCM SCDPM SCOM SKU SMSE SPLA SPUR VDS VHD VL VM VMM Význam Datacenter Domain Name System Line of Business, obchodní řešení Original Equipment Manufacturer Operační systém Prostředí operačního systému Subscriber Access License, licence pro přístup předplatitele Storage Area Network System Center Configuration Manager System Center Data Protection Manager System Center Operations Manager Stock Keeping Unit, skladové číslo Microsoft System Center Server Management Suite Enterprise Service Provider License Agreement, Licenční smlouva s poskytovatelem služeb Service Provider User Rights, Práva poskytovatele služeb k používání produktu Virtual Dedicated Server, virtuální dedikovaný server Virtual Hard Disk, virtuální pevný disk Volume Licensing, multilicenční programy Virtual Machine, virtuální počítač Microsoft System Center Virtual Machine Manager Stránka 4

5 HOSTITELSKÉ IMPLEMENTACE A LICENČNÍ INFORMACE KE ZVÁŢENÍ Tento dokument white paper popisuje běžné hostitelské implementace využívající virtualizační technologii Windows Server 2008 Hyper-V a databázový systém Microsoft SQL Server na základě smlouvy Microsoft Services Provider License Agreement (SPLA). Smlouva SPLA nabízí dva licenční modely licence vázaná na procesor a licence vázaná na předplatitele (přístup prostřednictvím licence Subscriber Access License či SAL). Některé produkty jsou k dispozici prostřednictvím obou licenčních modelů. Ve virtuálním prostředí neexistuje žádné omezení z hlediska počtu instancí provozovaných v rámci licenčního modelu SAL. Model licencování vázaného na procesor ovšem přináší určité varianty ke zvážení, které jsou uvedeny v tomto dokumentu white paper. V kontextu technologie Hyper-V může být fyzický server (nazývaný hostitel) využit k vytvoření mnoha virtuálních počítačů a virtuálních serverů (nazývaných hosté). Každý host provozuje svůj vlastní operační systém (OS) nezávisle na ostatních hostech. Jako operační systémy hostů mohou být používány Windows Server 2000 SP4, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (Web, Standard, Enterprise a Datacenter), SUSE Linux Enterprise a další. Hostitelský operační systém ovšem musí být Windows Server 2008 (Standard, Enterprise či Datacenter). Seznam podporovaných virtuálních hostů naleznete na webu na následující adrese: Primárním cílem tohoto dokumentu je vysvětlit možnosti licencování jednotlivých edic systémů Windows Server 2008 a SQL Server 2008 ve virtualizovaných hostovaných prostředích využívajících model SPLA. Vysvětlíme vám licenční práva a omezení vyplývající ze smlouvy SPLA pro nejběžnější virtualizované hostitelské implementace využívající technologii Hyper-V. Mezi tyto implementace patří: 1. Nespravovaný dedikovaný server s technologií Hyper-V 2. Virtuální dedikovaný server (VDS) pro webové implementace (využívající hosty Windows Server v anonymním režimu) 3. Virtuální dedikovaný server pro implementace obchodních systémů (využívající hosty Windows Server v ověřeném režimu) 4. Využití virtualizace ve sdílených hostitelských implementacích 5. Klientské počítače jako hosté v prostředí Hyper-V 6. Koncoví zákazníci používající produkty společnosti Microsoft s využitím vlastních licencí pro hostované operační systémy Kromě těchto nejčastějších implementací vám představíme možnosti využití produktů řady Microsoft System Center ke správě virtualizovaných hostitelských prostředí a související licenční pravidla. Stránka 5

6 LICENCOVÁNÍ RŮZNÝCH EDIC SYSTÉMU WINDOWS SERVER Windows Server 2008 je licencován na bázi licence vázané na procesor. Při studování tabulky níže je třeba uvážit, že pro každý procesor je požadována licence. Neexistuje sice žádné technické omezení počtu hostů, které je možné provozovat v edicích Standard, Enterprise či Datacenter, počet (bezplatně zahrnutých) licencí v každé edici se však liší. Následující tabulka uvádí počet hostů, pro které je poskytnuta licence v rámci licence hostitele. Chcete-li provozovat další hosty nad rámec tohoto uvedeného počtu pro danou edici, pak je třeba pořídit pro ně samostatné licence. Dále platí, že součástí některých edic systému Windows Server 2008 je adresářová služba Active Directory. Tato skutečnost má vliv na licenční podmínky v určitých hostitelských implementacích. Využití služby Active Directory pro hostitelský a hostované operační systémy Windows Server je možné pouze v případě edic Standard a Enterprise. Protože edice Datacenter je licencována pouze pro anonymní přístup, není možné v její implementaci používat službu Active Directory. Následující tabulka nabízí pouze obecný přehled licencování systému Windows Server V závislosti na implementaci a použité edici systému Windows Server 2008 v prostředí hostitele existují různé možnosti licencování. Tyto jednotlivé možnosti jsou podrobněji popsány v následujících částech. Edice hostitele Hosté zahrnutí ve smlouvě SPLA hostitele Povolené typy hostů Windows Server 2008 Standard 1 Windows Server 2008 Standard Windows Server 2008 Web Windows Server 2003 Standard* Windows Server 2008 Enterprise 4 Windows Server 2008 Enterprise Windows Server 2008 Datacenter Neomezený počet neověřovaných hostů Windows Server 2008 Standard Windows Server 2008 Web Windows Server 2003 Enterprise* Windows Server 2003 Standard* Windows Server 2008 Datacenter (anonymní) Windows Server 2008 Enterprise (anonymní) Windows Server 2008 Standard (anonymní) Windows Server 2008 Web (anonymní) Windows Server 2003 Enterprise (anonymní)* Windows Server 2003 Standard (anonymní)* Tabulka 1: Licence a typy hostů pro různé edice systému Windows (*povolena, pokud je jiţ licencována v rámci smlouvy SPLA) Windows Server 2008 Enterprise Jak si můžete všimnout v tabulce, v případě licencování hostitele Windows Server 2008 Enterprise jsou v počáteční licenci zahrnuty i licence pro až 4 hosty. Je-li na server přidán pátý host, je nutná další plná licence na Windows 2008 Enterprise pro každý procesor hostitelského systému. Tato dodatečná licence umožní provozování až čtyř dalších hostů na serveru, celkem tedy osmi hostů. Tento proces dokupování dodatečných licencí je možné neomezeně opakovat a přidávat tak další hosty až do fyzické kapacity hostitelského serveru. V případě hostování na systému Windows Server 2008 Enterprise mohou být hosty systémy Windows Server 2008 Standard, Web a Enterprise. Windows Server 2008 Datacenter V systému Windows Server 2008 Datacenter (anonymní) je možné provozovat neomezený počet neověřovaných hostů až do fyzické kapacity hardwaru. Edice Windows Datacenter umožňuje nainstalovat a provozovat jako hostovaný operační systém libovolnou verzi Windows Server. Hostované operační systémy však musí běžet v neověřovaném režimu. Dále platí, že hostitel ani host nemohou být nakonfigurováni k využívání služby Active Directory. Stránka 6

7 Použití centrálního úložiště V celé řadě implementací používají poskytovatelé hostingu centrální úložiště ke správě bitových kopií (image) hostů ve formátu virtuálních pevných disků neboli VHD. Toto úložiště je obvykle založeno na technologii SAN (storage area network) nebo Windows Storage Server 2003 R2, což je produkt určený pouze pro výrobce OEM jako nákladově efektivní náhrada řešení SAN. V tomto okamžiku není Windows Storage Server v rámci licence SPLA k dispozici. Zvažujeme jeho doplnění do smluv SPLA v závislosti na zájmu poskytovatelů hostingu. Použití centrálního úložiště nijak neovlivňuje licencování systému SQL Server. Použití dalších virtualizačních technologií od jiných výrobců Tento dokument stejně dobře platí pro další virtualizační technologie jako VMWare a XenSource při použití systému Windows Server jako hostitelského či hostovaného operačního systému. Společnost Microsoft ovšem žádným způsobem nemění podmínky licencování těchto technologií a naopak použití těchto technologií žádným způsobem nemění licenční požadavky produktů společnosti Microsoft. Licenční požadavky uvedených virtualizačních technologií ověřte u jejich dodavatelů. Stránka 7

8 HOSTITELSKÉ IMPLEMENTACE Implementace 1: Nespravovaný dedikovaný server jako hostitel s jedním či více hosty V této implementaci poskytovatel hostingu prodává fyzický server jako hostitele s technologií Hyper-V. Koncový zákazník si kupuje dedikovaný server a pomocí nástroje Správce serveru Hyper-V vytváří libovolný počet hostů. Správa fyzického serveru a virtuálních instancí je prováděna koncovým zákazníkem. Pokud poskytovatelé hostingu používají Microsoft System Center Virtual Machine Manager (VMM), mohou prostřednictvím delegování umožnit koncovým zákazníkům správu hostů pomocí portálu VMM Self-Service Portal. VMM Self-Service Portal vyžaduje službu Active Directory. Obrázek 1 znázorňuje příklad nespravované konfigurace Hyper-V, kde je veškerá správa a administrace hostitelů a virtuálních hostů prováděna místně na serveru. V této implementaci poskytovatel hostingu hostuje dedikovaný server podporující technologii Hyper-V a umožňuje zákazníkovi přímý přístup k hostiteli (typicky prostřednictvím Terminálové služby). Počet a typ nainstalovaných hostů závisí na edicích systému Windows Server Jak je vysvětleno výše, je-li hostitelský systém Datacenter Anonymous SKU, všichni hosté musí být anonymní. Pokud chce koncový zákazník ověřované servery, může jako hostitele použít edici Standard či Enterprise. Jak ukazuje obrázek 1, poskytovatelé hostingu se mohou rozhodnout pro instalaci a zpřístupnění nástroje System Center Virtual Machine Manager a umožnit tak zákazníkům správu jejich virtuálních hostů. Další informace o minimálních nasazeních nástroje VMM v hostitelském prostředí naleznete v části Produkty Microsoft System Center v hostitelském prostředí v tomto dokumentu. Obrázek 1: Nespravovaná implementace Hyper-V Stránka 8

9 Implementace 2: Virtuální dedikovaný server (VDS) V případě implementace VDS poskytovatel hostingu používá Windows Server 2008 s technologií Hyper-V jako hostitele pro jednoho či více hostů. Tito hosté mohou používat operační systémy Windows Server i Linux. Každý host je koncovému zákazníkovi prodáván jako virtuální dedikovaný server. Každý host obsahuje zaručenou sadu prostředků, kterou je možné specifikovat při vytvoření. Koncový zákazník má úplnou kontrolu nad daným hostem a jeho operačním systémem. Přístup k virtuálnímu dedikovanému serveru je zajištěn prostřednictvím Terminálové služby. Poskytovatel hostingu či koncový zákazník může do hosta nainstalovat řídicí panel ke správě hostitelského prostředí na virtuálním dedikovaném serveru. Z pohledu koncového zákazníka se virtuální dedikovaný server chová jako dedikovaný server, kde instalace oprav, softwaru apod. nijak neovlivňuje ostatní hosty na serveru. Pro zlepšení spravovatelnosti těchto serverů nabízí společnost Microsoft řešení System Center Server Management Suite Enterprise, které umožňuje nabízet stejné spravované služby na hardwaru poskytovatele hostingu. System Center Virtual Machine Manager (VMM) může být například použit ke zřízení spravovaného či nespravovaného serveru. System Center Server Management Suite Enterprise obsahuje následující produkty, které mohou zjednodušit správu hostů a nabídnout poskytovateli hostingu služby s přidanou hodnotou: System Center Virtual Machine Manager (VMM) System Center Operations Manager (OpsMgr) System Center Data Protection Manager (DPM) System Center Configuration Manager (SCCM) Jak ukazuje obrázek 2, poskytovatelé hostingu se mohou rozhodnout pro instalaci a zpřístupnění nástroje System Center Virtual Machine Manager a umožnit tak zákazníkům správu jejich virtuálních hostů. Další informace o minimálních nasazeních nástroje VMM v hostitelském prostředí naleznete v části Produkty Microsoft System Center v hostitelském prostředí v tomto dokumentu. Implementace 2a: VDS nespravovaný V této implementaci umožňuje poskytovatel hostingu koncovému zákazníkovi plnou správu hostovaného operačního systému. Instalace softwaru, oprav, zálohování apod. bude prováděno zákazníkem. Implementace 2b: VDS spravovaný V případě spravované implementace může poskytovatel hostingu nabídnout svým zákazníkům některé ze služeb s přidanou hodnotou souvisejících se správou hostů. Tyto služby s přidanou hodnotou mohou být buď zahrnuty v základní ceně hostingové nabídky, nebo nabízeny za příplatek. Jednou z výhod pro poskytovatele hostingu je, že tyto servery mohou být centrálně spravovány jiným serverem se softwarem pro správu virtuálních počítačů, jako je například Microsoft System Center Virtual Machine Manager. Mezi služby s přidanou hodnotou patří: Spravované služby například administrace SQL Server Serverový software hosta opravy, aktualizace zabezpečení, instalace Nástroje správa disků a úložiště Zálohování a obnovování ze zálohy Domain Name Services (DNS) Stránka 9

10 Obrázek 2: Spravovaná implementace Hyper-V System Center Virtual Machine Manager požaduje členství v adresáři Active Directory, VMM však může spravovat i hostitele a hosty nepoužívající adresář Active Directory. Další informace o konfiguraci služby Active Directory naleznete v části Referenční architektura systému Windows Server v oddílu Reference v tomto dokumentu. Řešení System Center také vyžaduje databázi Microsoft SQL Server pro ukládání dat. Poskytovatelé hostingu mohou podle konkrétní potřeby zvolit existující instalaci systému SQL Server nebo vytvořit dedikovaný server. V případě nárůstu počtu spravovaných hostů mohou poskytovatelé hostingu použít vysoce dostupné konfigurace produktů SQL Server, Active Directory a System Center. Další informace naleznete v části Referenční architektura systému Windows Server a Plánování a návrh systému v oddílu Reference v tomto dokumentu. Stránka 10

11 Další volitelnou součástí, která může být velmi užitečná v hostovaném prostředí Hyper-V, je System Center Operations Manager. Operations Manager může být používán k monitorování stavu hostitelských serverů, řadičů domény, systému SQL Server a také hostovaných systémů. Implementace 3: Ověřované virtuální dedikované servery Předchozí dvě situace byly založeny na neověřovaných hostitelských implementacích, kde koncoví uživatelé nejsou ověřováni operačním systémem Windows Server. V implementacích, kde hostovaný systém musí ověřovat koncové uživatele, je doporučovaným hostitelem Windows Server 2008 Enterprise, který umožňuje až čtyři hostované systémy na jednu hostitelskou licenci. (Edice Enterprise umožňuje provozovat více hostů, pak je ale nutné zakoupit a vykazovat další licence.) Použití systému Windows Server 2008 Datacenter není v této implementaci možné, protože jeho licence umožňuje pouze anonymní hosty. Toto omezení systému Windows Server Datacenter platí, jestliže hostitelský server založený na technologii Hyper-V nebo host ověřuje externí uživatele. Je-li požadováno ověřování hostů, musí poskytovatel hostingu použít Windows Server Standard či Enterprise. Ověřované konfigurace také mohou nabízet hostování produktů Microsoft Exchange Server, Microsoft Office SharePoint Server či jiných aplikací požadujících ověřování koncových uživatelů. Implementace 4: Sdílené hostitelské konfigurace V této implementaci poskytovatel hostingu používá server jako hostitele a vytváří jednoho či více hostů pro hostování jednoho či více webů. Koncoví uživatelé tak samotnou virtualizaci nevyužívají. Někteří poskytovatelé hostingu využívají tento způsob virtualizace k lepší izolaci jednotlivých webů. Pokud například server hostuje 2000 webů, může poskytovatel hostingu vytvořit čtyři virtuální hostované počítače, každý s 500 weby. Ve sdílené hostitelské konfiguraci uživatel anonymně přistupuje k webovému obsahu hostovanému na virtuálním hostovi, může tedy být použit systém Windows Server Datacenter. Implementace 5: Klientské počítače jako hosté v prostředí Hyper V V této implementaci mohou poskytovatelé hostingu nabízet přístup ke klientským aplikacím jako například Microsoft Office či jiným kancelářským nástrojům. Z technického pohledu je hostování klientského prostředí s operačním systémem Windows Vista či Windows XP v určitých konfiguracích podporováno. Aktuální seznam podporovaných hostů naleznete po kliknutí na odkaz Supported Operating Systems (Podporované operační systémy). Tato implementace však není v současné době smlouvou SPLA povolena. Implementace 6: Použití licencí koncového zákazníka na hostovi Poskytovatelé hostingu se často dotazují, zda je možné k licencování hostů používat licence vlastněné koncovými zákazníky (například licence na Small Business Server, SQL Server, Exchange Server či jiné serverové aplikace zakoupené v rámci multilicenčních programů Microsoft Select či Enterprise Agreement). V současné době není smlouvou SPLA umožněno sdílené používání licencí v hostitelských ani virtuálních prostředích. Všechny licence pro hosty musí být vykázány poskytovatelem služeb v rámci smlouvy SPLA. Ve virtualizovaných prostředích nevyužívajících technologii Hyper-V může koncový zákazník použít své vlastní licence, pokud používá dedikovaný hostovaný server. Své licence nemůže použít, pokud je server sdílen mezi více zákazníky. Obrázek níže ilustruje implementaci, kdy koncový zákazník může a kdy nemůže použít vlastní licence na software. Stránka 11

12 Obrázek 3: Licence koncového zákazníka na hostovi Je-li server fyzicky a virtuálně dedikován jedinému zákazníkovi, pak tento zákazník může použít vlastní licence. Příkladem může být spravovaný či nespravovaný dedikovaný server. Je-li ovšem server fyzicky sdílen mezi více zákazníky, pak i když třeba zákazníci vlastní virtuální počítače provozované na tomto serveru, nemohou používat vlastní licence na produkty společnosti Microsoft. Poznámka: V současnosti pracujeme na odstranění omezení v implementaci 2, abychom mohli zákazníkům povolit používání jejich vlastních licencí ve virtuálních počítačích. Aktualizace této implementace bude v nejbližší době publikována prostřednictvím vašeho licenčního koordinátora. Podle současné podoby smlouvy SPLA nemohou koncoví zákazníci instalovat své vlastní licence na virtuální servery. Stránka 12

13 POUŢÍVÁNÍ SYSTÉMU MICROSOFT SQL SERVER 2008 V PROSTŘEDÍ HYPER-V Poskytovatelé hostingu obvykle zákazníkům nabízejí SQL Server jako součást své nabídky hostingu. K dispozici je pět různých edic systému SQL Server 2008: Express, Web, Workgroup, Standard a Enterprise. (Pro srovnání funkcí viz Tabulka 1.) Kde je to možné, je SQL Server 2008 licencován na bázi licence vázané na procesor. Virtualizace nemění požadovaný počet licencí SAL. SQL Server 2008 Express SQL Server 2008 Express je verze k bezplatnému stažení. Obsahuje nejčastěji používané funkce, ale omezuje velikost databáze (4 GB), počet procesorů (1) a využitelnou kapacitu paměti RAM (1 GB). SQL Server 2008 Express je dobrou volbou pro začínající weby a vývojářské aktivity. Neexistuje žádné omezení počtu instancí, které je možné provozovat na fyzickém či virtuálním serveru. SQL Server 2008 Web SQL Server 2008 Web je nová verze speciálně určená pro hosting. Může být použita pouze pro veřejné a z Internetu přístupné weby, stránky, aplikace a služby. SQL Server 2008 Web je také licencován na bázi licence vázané na procesor. Počet požadovaných licencí závisí na počtu procesorů (nebo soketů) s omezením do maximálního počtu 4 procesorů na server. Pro provozování instancí na hostiteli je požadována licence pro každý fyzický procesor, který je používán hostitelským operačním systémem. Pro provozování instancí systému SQL Server 2008 Web na hostech je požadována licence pro každý virtuální procesor, který je používán každým z hostů. SQL Server 2008 Workgroup SQL Server 2008 Workgroup má více omezující licenci než SQL Server 2008 Web. Proto poskytovatelům hostingu doporučujeme zvážit použití edice Web. SQL Server 2008 Standard SQL Server 2008 Standard je licencován na bázi licence vázané na procesor. Počet požadovaných licencí pro hostitele závisí na počtu používaných fyzických procesorů s omezením do maximálního počtu 4 procesorů na server. Pro provozování instancí na hostiteli je požadována licence pro každý fyzický procesor, který je používán fyzickým operačním systémem. Pro provozování instancí systému SQL Server 2008 Standard na hostech je požadována licence pro každý virtuální procesor, který je používán každým z hostů. SQL Server 2008 Enterprise Podobně jako SQL Server 2005 i SQL Server 2008 může být nainstalován na špičkové výkonné servery s až 128 procesory. Ve virtualizovaném prostředí na bázi technologie Hyper-V nabízí SQL Server 2008 Enterprise jedinečné licenční výhody. Je-li licencován pro hostitele, pak každý host provozovaný na daném hostiteli může také provozovat libovolný počet instancí edice SQL Server Enterprise. Tento model přináší významné nákladové výhody, protože cena edice SQL Server Enterprise se může rozpočítat mezi hosty provozované na daném hostiteli. Stránka 13

14 Funkce Express Web Workgroup Standard Enterprise Procesory /128 RAM 1 GB Bez omezení 3 GB Bez omezení Bez omezení 64bitová verze Ano Ano Ano Ano Ano Velikost databáze 4 GB Bez omezení Bez omezení Bez omezení Bez omezení Log shipping (přenos transakčních protokolů) Partitioning (rozdělení do oddílů) Ne Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ne Ne Ano Resource Governor Ne Ne Ne Ne Ano Transparentní šifrování dat Ne Ne Ne Ne Ano Komprese záloh Ne Ne Ne Ne Ano SQL Agent Ne Ano Ano Ano Ano Service Broker Replikace Konfigurace založená na zásadách Centralizovaná správa více serverů Reporting Services Ano (s omezením) Pouze předplatné Ano Ano Ano Ano Pouze předplatné Ano (s omezením) Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ne Ne Ano Ano (pouze místně) Ano Ano Ano Ano Analysis Services Ne Ne Ne Standard Úplná Integration Services Ne Ne Ne Standard Úplná Průvodce importem a exportem Publikační nástroje pro hostovaná prostředí Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Tabulka 2: Funkce systému SQL Server 2008 podle edice Stránka 14

15 LICENČNÍ TABULKA PODLE IMPLEMENTACE Následující tabulka shrnuje různé možnosti a kombinace použití systémů Windows Server 2008 a SQL Server 2008 ve virtualizovaném prostředí Hyper-V. Každý z řádků obsahuje implementaci, ve které je daný server použit, a slupce pak uvádí jednotlivé edice. A znamená Ano, tato kombinace (řádku a sloupce) je povolena. N znamená Ne, tato kombinace není povolena. Číselná hodnota v buňce určuje počet licencí povolených či zahrnutých v základní licenci, NL znamená neomezený počet licencí. Základní přehled implementací Windows Server 2008 SQL 2008 Hostitelská implementace Web Std Ent DC Web Std Ent Fyzický dedikovaný server ověřovaný N A A N N A A Fyzický dedikovaný server neověřovaný A A A A A N N Virtuální dedikovaný server ověřovaný N A A N A A A Virtuální dedikovaný server neověřovaný A A A A A N N Fyzický sdílený server ověřovaný N A A N N A A Fyzický sdílený server neověřovaný A A A A A A A Virtuální sdílený server ověřovaný N A A N N A A Virtuální sdílený server neověřovaný A A A A A A A Sdílený server SharePoint (WSS) A A A N N A A Exchange Server N A A N Dynamics CRM Server N A A N Databázový server Web A A A N Databázový server Standard N A A N Databázový server Enterprise N A A N Tabulka 3: Hostitelské implementace Přehled hardwaru pro dedikované hostitele Windows Server 2008 Procesory Web Std Ent DC Jeden A A A A Dva A A A A Čtyři N N A A Osm a více N N N A Tabulka 4: Dedikovaný hostitel: Přehled hardwaru Přehled hardwaru pro hostitele Hyper-V Windows Server 2008 Procesory Web Std Ent DC Jeden N A A A Dva N A A A Čtyři N N A A Operační systém a více N N N A Tabulka 5: Hostitel Hyper-V: Přehled hardwaru Stránka 15

16 Hostitel Windows Server 2008 Host Hyper-V ověřovaný Windows Server 2008 Web Std Ent DC Web N N N N Standard A A N N Enterprise A A A N Datacenter N N N N Tabulka 6: Host Hyper-V: Ověřovaný Hostitel Windows Server 2008 Host Hyper-V neověřovaný Windows Server 2008 Web Std Ent DC Web N N N N Standard A A N N Enterprise A A A N Datacenter A A A A Tabulka 7: Host Hyper-V: Neověřovaný Host Hyper-V licence Windows Server 2008 Hostitel Web Std Ent DC Web Standard Enterprise Datacenter NL NL NL NL Tabulka 8: Host Hyper-V: Licence zahrnuté v licenci hostitele Licence na databázi hosta Databáze hosta Hyper-V licence Windows Server 2008 Web Std Ent Web Standard Enterprise NL NL NL Tabulka 9: Databáze hosta Hyper-V: Licence zahrnuté v licenci hostitele Stránka 16

17 PRODUKTY MICROSOFT SYSTEM CENTER V HOSTITELSKÉM PROSTŘEDÍ Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008 Poskytovatelé hostingu, kteří plánují rozsáhlá virtuální nasazení, získají používáním řešení Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008 řadu výhod. VMM je možné nasadit v různých topologiích. Nejjednodušší topologií je instalace všech nezbytných součástí řešení VMM na jediný server nebo dokonce na virtuálního hosta. V případě potřeby škálování je také možné každou ze součástí VMM nainstalovat samostatně na různé servery. Různé role serverů a součásti potřebné pro jednoduchou topologii VMM jsou znázorněny na obrázku 4. Obrázek 4: Role serveru a součásti pro jednoduchou topologii řešení Virtual Machine Manager Stránka 17

18 Tabulka 10 popisuje topologii z hlediska licencování softwaru. Role serveru Hostitel Hyper-V Uzel pro správu Hyper-V Ukládání dat Webové zřizování Konzola pro správu Knihovní server Řadič domény se sluţbou Active Directory Nainstalovaný software Windows Server 2008 Standard či Enterprise bez Active Directory Windows Server 2008 Standard či vyšší SQL Server 2005 Standard či Workgroup Edition NEBO SQL Server 2008 Standard při podpoře řešení System Center Virtual Machine Manager Windows Server 2003 či 2008 Standard Poţadované licence na software Windows Server 2008 Standard, Enterprise či Datacenter (nákladově nejvýhodnější volbou je edice Datacenter, ale uživatelé nemohou být ověřováni) Windows Server 2008 Standard, Enterprise či Datacenter (nákladově nejvýhodnější volbou je edice Datacenter, ale Datacenter je možné licencovat pouze pro anonymní přístup) SQL Server 2005 Standard System Center Server Management Suite Enterprise SAL (pro zařízení) Windows Server 2008 Standard Edition, ověřovaný přístup Tabulka 10: Poţadované licence pro hostitele technologie Hyper-V pro jednotlivé role serveru K dispozici je také samostatná verze VMM, kterou je možné zakoupit namísto sady Suite Enterprise. Tato licence se nazývá Microsoft System Center Virtual Machine Manager Enterprise Server Management License. Referenční topologie jsou k dispozici ke stažení v oddíle Reference v tomto dokumentu. Minimální konfigurace jednoho počítače pro VMM je k dispozici v následujícím dokumentu: Poznámka: Licence Microsoft System Center Server Management Suite Enterprise (SMSE) SAL je poskytována na bázi licence vázané na zařízení. Při používání VMM není pro žádného spravovaného hostitele ani hosta požadována další licence. I přestože musí být Windows Server připojen k doméně, je možné vykazovat Datacenter Anonymous SKU, je-li používání ověřování službou Active Directory omezeno na funkce řešení System Center a nikoli koncovými zákazníky pro ověřování jejich vlastních aplikací. Použití dalších produktů System Center ke správě hostitelského prostředí Produkty Microsoft System Center, jako například System Center Operations Manager, System Center Configuration Manager a System Center Data Protection Manager, nabízejí poskytovatelům hostingu možnosti lepší správy virtuálních i dedikovaných prostředí. Všechny tyto produkty běží na systému Windows Server 2003 a Windows Server 2008 s aktualizacemi softwaru (tedy Service Pack). Doporučujeme prostudovat pokyny k instalaci jednotlivých produktů. Na obrázku 5 níže je uveden jeden ze způsobů, jakým mohou být jednotlivé součásti řešení System Center nainstalovány a využívány ke správě virtuálního prostředí. Stránka 18

19 Obrázek 5: A Typické nasazení řešení System Center Stránka 19

20 Tabulka 11 popisuje software a licence potřebné k nasazení konfigurace ilustrované na obrázku 5. Role Hostitel Hyper-V Webové zřizování Konzola pro správu Knihovní server Řadič VMM Uzel pro správu Nainstalovaný software Windows Server 2008 Standard či Enterprise bez Active Directory Windows Server 2008 Standard či vyšší System Center Virtual Machine Manager Windows Server 2003 Standard či vyšší System Center Operations Manager System Center Configuration Manager System Center Data Protection Manager Ukládání dat Windows Server 2003 či 2008 Standard či vyšší Řadič domény se sluţbou Active Directory SQL Server 2005 či 2008 Standard Windows Server 2003 či 2008 Standard Poţadované licence na software Windows Server 2008 Standard, Enterprise či Datacenter (nákladově nejvýhodnější volbou je edice Datacenter) Windows Server 2008 Standard, Enterprise či Datacenter (nákladově nejvýhodnější volbou je edice Datacenter, ale Datacenter je možné licencovat pouze pro anonymní přístup) System Center Server Management Suite Enterprise SAL Windows Server Standard, Enterprise či Datacenter (nákladově nejvýhodnější volbou je edice Datacenter, ale Datacenter je možné licencovat pouze pro anonymní přístup) Poznámka: Je-li vám přiřazena licence SMSE SAL, potřebujete System Center Operations Manager SAL. Navíc existují dvě licence SAL pro Operations Manager: Standard a Enterprise. Windows Server Standard, Enterprise či Datacenter (nákladově nejvýhodnější volbou je edice Datacenter, ale Datacenter je možné licencovat pouze pro anonymní přístup) SQL Server 2005 Standard Windows Server Standard, ověřovaný přístup Tabulka 11: Licence poţadované pro hosting s produkty System Center Management Stránka 20

21 Příklad cen řešení System Center v rámci smlouvy SPLA Schéma níže představuje příklad cen jednotlivých produktů System Center. Uvedené ceny jsou pouze příklad. Skutečné ceny vám sdělí váš poskytovatel licencí nebo prodejce. Obrázek 6: Příklad cen za SMSE vs. jednotlivé součásti Tyto ceny jsou uvedeny pouze jako příklad a slouží pouze jako seznam SKU produktů System Center. Ceny v rámci smlouvy SPLA se liší podle regionu. DPM SAL bude pravděpodobně k dispozici v první polovině kalendářního roku Nová smlouva SPLA na Server Management Suite Enterprise (SMSE) pro použití ke správě virtualizovaných prostředí na bázi Hyper-V je založena na následujících principech: Předpokládejme cluster Hyper-V se 4 fyzickými servery, přičemž každý z nich může obsahovat až 8 virtuálních počítačů pro celkem 32 virtuálních hostů (8 4). Pro správu tohoto clusteru nainstalujete Server Management Suite Enterprise na dva servery, přičemž jeden server bude použit pro Virtual Machine Manager a druhý server pro Operations Manager, Data Protection Manager a Configuration Manager. Na základě příkladu cen na obrázku výše budou náklady na licence ke správě všech 4 fyzických serverů (hostitelů) a 32 virtuálních počítačů s těmito dvěma servery SMSE 2 39,54 EUR = 79,08 EUR/měsíc. Konfigurace popsaná v tomto příkladu je podobná jako na obrázku 6. V případě, že zakoupíte SMSE, jsou licence CAL pro agenty provozované na jednotlivých virtuálních hostitelích nebo hostech zahrnuty v licencích SAL. V souhrnu pro virtualizovaná prostředí na bázi Hyper-V platí, že náklady na používání SMSE jsou určeny podle aktuálního počtu serverů, na kterých jsou jednotlivé serverové součásti SMSE nainstalovány. V případě rozsáhlejších virtualizovaných prostředí platí, že pokud je SMSE nainstalován na 4 serverech, přičemž každému z těchto serverů je přidělena jedna role (Data Protection Manager, Operations Manager, Configuration Manager a Virtual Machine Manager), pak náklady na licencování SMSE jsou 4 39,54 EUR = 158,16 EUR. Znovu platí, že zde uvedené ceny jsou pouze příklad. Skutečné ceny vám sdělí váš licenční koordinátor. Stránka 21

22 NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY TÝKAJÍCÍ SE LICENCOVÁNÍ Může být Windows Server 2008 Web používán jako hostitelský operační systém na serveru na bázi Hyper-V? Ne, Windows Server 2008 Web neobsahuje roli Hyper-V. Může být používán pouze jako host. Jako hostitelský operační systém na bázi Hyper-V mohou být používány pouze edice Datacenter, Enterprise a Standard systému Windows Server 2008 s Hyper-V. Mohou být v případě systému Windows Server 2008 Standard (nebo jiné edice) zahrnuté licence pro hosty být libovolné verze systému Windows Server? Ne v každém případě. Pro každou z edic systému Windows Server na hostiteli platí následující omezení hostů: Windows Server Standard: Zahrnuté licence pro hosty mohou být pouze Windows Server Standard. Windows Server Enterprise: Zahrnuté licence pro hosty mohou být pouze Windows Server Enterprise a Standard. Windows Server Datacenter: Zahrnuté licence pro hosty mohou být Windows Server Datacenter, Enterprise, Standard a Web. Je Windows Server Datacenter k dispozici pouze od výrobce OEM? Média pro Windows Server Datacenter jsou v současnosti v ceníku pro SPLA. Z důvodu práv na nižší verzi pro Windows Server Datacenter mohou poskytovatelé hostingu nasadit Windows Server Enterprise, Standard či Web a vykázat ve smlouvě SPLA edici Windows Server Datacenter. Existuje nějaké omezení počtu hostů, které je možné provozovat v rámci licence na Windows Server Enterprise? Co když budeme jako hosty používat výhradně systém Linux? Licence na Windows Server Enterprise zahrnuje možnost provozovat až 4 hosty. Máte-li více než čtyři hosty Windows Server, budete potřebovat další licence. Pokud používáte Linux, musíte licenční požadavky ověřit u svého dodavatele systému Linux. Společnost Microsoft nijak neomezuje počet provozovaných linuxových hostů. Mění používání edice Windows Server Datacenter jako platformy pro SQL Server počet licencí požadovaných pro SQL Server uvedený ve smlouvě SPUR? Provozujeme-li například 50 instancí SQL Server v jejich vlastních virtuálních počítačích (tedy hostech) v clusteru Windows Server Datacenter, kolik licencí na SQL Server musíme vykázat? To záleží na edici systému SQL Server: Používání edice Windows Server Datacenter nijak nesnižuje počet licencí požadovaných pro SQL Server uvedený ve smlouvě SPUR. V případě SQL Server Enterprise musíte zakoupit licenci pro každý fyzický procesor na serveru. Taková licence vám pak umožní provozovat neomezený počet virtuálních instancí na stejném serveru. Pro provozování instancí SQL Server Standard či Web v prostředí virtuálního operačního systému je licence požadována pro každý virtuální procesor, používaný každým z těchto prostředí virtuálního operačního systému. Jaké licenční požadavky vyplývají z používání clusteringu? Je možné platit pouze za aktivní uzly, nebo je třeba platit i za pasivní uzly? V případě systému SQL Server v aktivní/pasivní konfiguraci není nutné vykazovat pasivní uzly. Virtuální počítač záložního systému Windows Server pro zotavení při havárii (cold disaster recovery) není třeba vykazovat. Záložní systém pro zotavení musí být fyzicky vypnut s výjimkou jeho testování. Záložní systém podporující převzetí služeb při selhání (warm disaster recovery with failover) musí mít samostatnou licenci na Windows Server. Stránka 22

23 Umožňuje společnost Microsoft přechod na nižší verzi (downgrade) systému Windows Server Web ze systému Windows Server Standard a Enterprise namísto pouze z Windows Server Datacenter? Domníváme se, že tento příklad není realistický. Bylo by velmi neobvyklé zakoupit licenci na Windows Server Standard či Enterprise za 145 či 195 USD a poté přejít na produkt, který stojí 10 USD. Navíc pokud by zákazník používal funkce nebo prostředky, které jsou k dispozici v edicích Windows Server Standard či Enterprise a které nejsou k dispozici v edici Windows Server Web, pak přechod na nižší verzi by mohl mít neočekávané následky. Můžete vysvětlit rozdíl mezi virtuálním procesorem a fyzickým procesorem? Stejně jako fyzický server využívá jeden či více fyzických procesorů, virtuální server či host využívá jeden či více virtuálních (neboli logických) procesorů. Technologie Hyper-V umožňuje používání virtuálních procesorů v operačních systémech hostů. Z licenčního hlediska jsou určité produkty, jako například Windows Server, licencovány podle počtu fyzických procesorů (soketů). Jiné produkty, jako například SQL Server, jsou licencovány podle počtu virtuálních procesorů. Technologie Hyper-V umožňuje kombinovat a spojovat fyzická jádra různých procesorů a vytvářet z nich virtuální procesory. Příklad je uveden na obrázku 7. Obrázek 7: Konstrukce logických (virtuálních) procesorů Stránka 23

24 Pro zajištění spolehlivosti a výkonu může technologie Hyper-V přidělit prostředky různých fyzických procesorů v serveru a vytvořit z nich virtuální procesor, který může být poté používán určitým prostředím operačního systému hosta. Pro účely licencování je uvažováno, že virtuální procesory mají stejný počet vláken a jader jako každý fyzický procesor v podkladovém fyzickém hardwarovém systému. Společnost Microsoft přijala tuto definici, aby poskytovatelům hostingu umožnila využít zásad licencování pro vícejádrové procesory oznámené v roce Společnost Microsoft obecně považuje vícejádrové a vícevláknové procesory za jediný procesor bez ohledu na počet jader a vláken, které obsahují. Stránka 24

25 REFERENCE Referenční architektura systému Windows Server System Plánování a návrh infrastruktury System Center Operations Manager 2007 System Center Virtual Machine Manager 2008 Internetová informační služba 7.0 Výběr vhodné architektury NAP Úvod do seriálu Plánování a návrh infrastruktury Virtualizace aplikací od společnosti Microsoft Výběr vhodné virtualizační technologie Služba nasazení systému Windows Windows Server 2008 Active Directory Domain Services Terminálová služba Windows Server 2008 Virtualizace systému Windows Server (pro Windows Server 2008 Hyper-V a Virtual Server 2005 R2 SP1) Přehled produktu System Center Virtual Machine Manager b13fe0445/VMM2008_White_Paper_Draft3.6_FINAL.pdf Stránka 25

Windows Server 2012 Licenční změny

Windows Server 2012 Licenční změny 2012 Licenční změny Současné edice u 2008 R2 Datacenter Obsahuje Všechny funkce Neomezená virtualizace Per processor licence Max 64 CPU 2TB RAM Licencování: procesor + CAL Vysoká úroveň virtualizace 2008

Více

Lepší efektivita IT & produktivita

Lepší efektivita IT & produktivita Ochraňte vaše podnikání Lepší efektivita IT & produktivita Buďte připraveni pro cloud Just in Time & Just Enough Administration Windows Defender for malware protection Trusted/Secure boot Shielded Virtual

Více

Licencování: Serverové OS

Licencování: Serverové OS Licencování: Serverové OS Licencování Serverových OS a) serverová licence + CAL + možný External Connector b) procesorové licence + CAL + možný External Connector nutno zakoupit procesorovou licenci pro

Více

Windows Server 2012. Licencování a Ceny Všechny Edice. Petr Špetlík Cloud & Server PTA

Windows Server 2012. Licencování a Ceny Všechny Edice. Petr Špetlík Cloud & Server PTA 2012 Licencování a Ceny Všechny Edice Petr Špetlík Cloud & Server PTA 2012 Datacenter 2012 Essentials 2012 Foundation Vysoká úroveň Virtualizace Nízká úroveň nebo Bez Virtualizace První server s připojením

Více

Windows Server 2012 Nejčastější dotazy k licencování a cenám

Windows Server 2012 Nejčastější dotazy k licencování a cenám Windows Server 2012 Nejčastější dotazy k licencování a cenám Obsah Q1. Co je nového v systému Windows Server 2012?... 3 Q2. Jaký je rozdíl mezi edicemi Windows Server 2012 Standard a Windows Server 2012

Více

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Kdo jsme? Společnost se sídlem v USA Zálohovací software Software pro ochranu proti haváriím Nástroje pro správu disků Nástroje pro

Více

Licencování a přehled Cloud Suites

Licencování a přehled Cloud Suites Licencování a přehled Cloud Suites Office 365 Office 365 Enterprise Secure Productive Enterprise Secure Productive Enterprise Windows 10 Enterprise Enterprise Mobility + Security Operations Management

Více

POŽADAVKY NA INSTALACI

POŽADAVKY NA INSTALACI DATAPOINT POŽADAVKY NA INSTALACI Verze 1.0 Status: Rozpracováno Konica Minolta BCZ Jana Babáčková OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 2 2. Hardwarové požadavky, operační systém... 3 3. SharePoint... 6 4. servisní

Více

aniel Dvořák, Martin Mičan 9.10.2013 Liberec Windows Server 2012/R2 Migrační scénáře

aniel Dvořák, Martin Mičan 9.10.2013 Liberec Windows Server 2012/R2 Migrační scénáře aniel Dvořák, Martin Mičan 9.10.2013 Liberec Windows Server 2012/R2 Migrační scénáře Životní cyklus Windows Server 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Více

Bc. David Gešvindr MSP MCSA MCTS MCITP MCPD

Bc. David Gešvindr MSP MCSA MCTS MCITP MCPD Bc. David Gešvindr MSP MCSA MCTS MCITP MCPD 1. Příprava k instalaci SQL Serveru 2. Instalace SQL Serveru 3. Základní konfigurace SQL Serveru Vychází ze Sybase SQL Server Verze Rok Název Codename 7.0 1998

Více

Zkušenosti z průběhu nasazení virtualizace a nástrojů pro správu infrastruktury v IT prostředí České správy sociálního zabezpečení

Zkušenosti z průběhu nasazení virtualizace a nástrojů pro správu infrastruktury v IT prostředí České správy sociálního zabezpečení Zkušenosti z průběhu nasazení virtualizace a nástrojů pro správu infrastruktury v IT prostředí České správy sociálního zabezpečení Konference ISSS, Hradec Králové, 5. 4. 2011 Michal Osif, Senior Architect

Více

SPLA. Hostingový model prodeje. Petr Janovský

SPLA. Hostingový model prodeje. Petr Janovský SPLA Hostingový model prodeje Petr Janovský 1 Service Provider License Agreement přehled programu co/ kdo je poskytovatel služeb (Service Provider)? software jako služba co je SPLA (rozdíl oproti klasickému

Více

Řešení Technologických center

Řešení Technologických center Řešení Technologických center v podání společnosti Rostislav Babar arík Obchodní ředitel pro oblast samosprávy Výzva zadání,, rozpočet, požadavky Návrh konceptu technické řešení Návrh konceptu finanční

Více

Windows Server 2008 licencování od A do Z

Windows Server 2008 licencování od A do Z Windows Server 2008 licencování od A do Z Tento dokument je určen partnerům společnosti Microsoft specializujícím se na poskytování licenčních řešení a koncovým zákazníkům. Přináší podrobné informace o

Více

Windows Server 2008 licencování od A do Z

Windows Server 2008 licencování od A do Z Windows Server 2008 licencování od A do Z Tento dokument je určen partnerům společnosti Microsoft, specializujícím se na poskytování licenčních řešení a koncovým zákazníkům. Přináší podrobné informace

Více

Praha, 31.3. 2011. Martin Beran

Praha, 31.3. 2011. Martin Beran Datová centra Design studie Praha, 31.3. 2011 Martin Beran martin.beran@simac.cz cz 1 Design studie 2 Implementace virtuálních pracovních stanic na platformě FlexPod + VMWare View 2 Výchozí stav Provozování

Více

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 R2 Informační list k licencování Přehled produktu Nový Windows Server 2012 R2 poskytuje serverovou a cloudovou platformu a k tomu využívá zkušenosti společnosti Microsoft s poskytováním

Více

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Office, e-mail, sdílení dokumentů, videokonference

Více

PŘÍLOHA Č. 1 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM PRODUKTŮ MICROSOFT VČETNĚ VÝŠE SLEV Z CEN ZA LICENCE STANOVENÉ DOPORUČENÝM CENÍKEM

PŘÍLOHA Č. 1 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM PRODUKTŮ MICROSOFT VČETNĚ VÝŠE SLEV Z CEN ZA LICENCE STANOVENÉ DOPORUČENÝM CENÍKEM PŘÍLOHA Č. 1 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM PRODUKTŮ MICROSOFT VČETNĚ VÝŠE SLEV Z CEN ZA LICENCE STANOVENÉ DOPORUČENÝM CENÍKEM 1. ENTERPRISE - licenční balíčky: - jednotlivé komponenty: - základní servery: - specializované

Více

edice Windows 10 je pro vás nejvhodnější? Firemní prostředí Kancelářské a uživatelské prostředí Správa a nasazení Home Pro Enterprise Education

edice Windows 10 je pro vás nejvhodnější? Firemní prostředí Kancelářské a uživatelské prostředí Správa a nasazení Home Pro Enterprise Education Firemní prostředí Kancelářské a uživatelské prostředí Dobře známé a produktivní uživatelské prostředí Home Pro Enterprise Education Continuum pro telefony 1 Cortana 2 Windows Ink 3 Nabídka Start a živé

Více

Nejčastější dotazy pro řešení Symantec System Recovery 2011

Nejčastější dotazy pro řešení Symantec System Recovery 2011 Nejčastější dotazy pro řešení Symantec System Recovery 2011 Obnova vašeho systému kdykoli, kamkoli a během několika minut Co je Symantec System Recovery? Symantec System Recovery 2011, dříve známý jako

Více

PRAKTICKÝ PRŮVODCE LICENCOVÁNÍM

PRAKTICKÝ PRŮVODCE LICENCOVÁNÍM PRAKTICKÝ PRŮVODCE LICENCOVÁNÍM MARCELA KUCBELOVÁ, JARKA TRNKOVÁ, MIRO ROGUĽA License Specialist Malčánek Zdeněk Partner Account Manager Account Manager Ždárská Marie Plechata Otto License Specialist

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů Model Mainframe Centralizované řešení Cena za strojový čas Klientská zařízení nedisponují výkonem Vysoké pořizovací náklady na hardware Bez softwarových licencí software na míru Model Klient Server Přetrvává

Více

ZÁLOHOVÁNÍ. OBNOVOVÁNÍ. SYMANTEC JE SYMANTEC JE

ZÁLOHOVÁNÍ. OBNOVOVÁNÍ. SYMANTEC JE SYMANTEC JE SYMANTEC JE ZÁLOHOVÁNÍ. Symantec nyní dodává rychlou, důvěryhodnou ucelenou datovou a systémovou ochranu pro virtuální i fyzické systémy. SYMANTEC JE OBNOVOVÁNÍ. Virtualizace serverů je Připojte se k rostoucímu

Více

Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Popis stávajícího řešení u zadavatele Česká centra (dále jen ČC ) provozují 8 fyzických serverů, připojené k local storage. Servery jsou rozděleny

Více

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Office, e-mail, sdílení dokumentů, videokonference

Více

28. 11. 2013 Otrokovice. Licence pro školství

28. 11. 2013 Otrokovice. Licence pro školství 28. 11. 2013 Otrokovice Licence pro školství MÁTE NOČNÍ MŮRY? ZODPOVĚDNOST ZA LICENCOVÁNÍ Statutární zástupce organizace Smlouva Vedoucí ICT / zodpovědná osoba Předpis Koncový uživatel Za správnost licencování

Více

Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury

Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury Společnost AŽD Praha nabízí ve svém portfoliu řadu profesionálních systémů řízení provozu a zajištění jeho bezpečnosti. Stejnou filosofii se

Více

IW3 MS SQL SERVER 2014

IW3 MS SQL SERVER 2014 Instalace a konfigurace IW3 MS SQL SERVER 2014 Ing. Peter Solár, MCITP EA solar@pocitacoveskoleni.cz 1 OSNOVA 1. příprava instalace SQL serveru 2. instalace SQL serveru 3. základní konfigurace SQL serveru

Více

IBM Informix 11.7 Edice

IBM Informix 11.7 Edice IBM Informix 11.7 Edice Jan Musil jan_musil@cz.ibm.com Informix CEE Technical Sales Information Management Přehled prezentace Přehled všech edicí a jejich nových názvů Licencování volitelných komponent

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

Wonderware Historian 10.0

Wonderware Historian 10.0 Wonderware Historian 10.0 Příklady vícevrstvých architektur Jiří Nikl Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Wonderware Historian 10.0 využití vícevrstvé architektury Nová verze historizační databáze Wonderware Historian

Více

Virtualizace aplikačních serverů na vzdálených lokalitách ČSSZ radikálně zvýšila jejich dostupnost

Virtualizace aplikačních serverů na vzdálených lokalitách ČSSZ radikálně zvýšila jejich dostupnost Virtualizace aplikačních serverů na vzdálených lokalitách ČSSZ radikálně zvýšila jejich dostupnost Přehled Země: Česká republika Odvětví: ČSSZ je samostatnou rozpočtovou organizací podřízenou Ministerstvu

Více

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Office, e-mail, sdílení dokumentů, videokonference

Více

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta VirtualBox desktopová virtualizace Zdeněk Merta 15.3.2009 VirtualBox dektopová virtualizace Stránka 2 ze 14 VirtualBox Multiplatformní virtualizační nástroj. Částečně založen na virtualizačním nástroji

Více

Výměna Databázového serveru MS SQL

Výměna Databázového serveru MS SQL Výměna Databázového serveru MS SQL důvody, postup, přínosy, náklady Zpracoval: Ing. Pavel Žahourek, obchodní manažer, tel: 606 706 550, mail: zahourek@melzer.cz Melzer, spol. s r.o. Kojetínská 1a, 796

Více

Novinky v licencovaní a edíciách a ako to súvisí s System Center 2012

Novinky v licencovaní a edíciách a ako to súvisí s System Center 2012 Novinky v licencovaní a edíciách a ako to súvisí s System Center 2012 Kamil Juřík Learning Solutions Group Manager & Trainer Lead WBI Systems 6. 11. 2012 Agenda WS 2012 a licenční přehled Edice Standard

Více

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled Windows 2008 R2 - úvod Jan Žák Operační systémy Windows Stručný přehled Klientské OS Windows 95, 98, ME Windows NT Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows CE, Windows Mobile Windows Phone

Více

Centrální správa PC na MU. Pavel Tuček

Centrální správa PC na MU. Pavel Tuček Centrální správa PC na MU Pavel Tuček Centrální správa PC Trocha historie... Jak to momentálně vypadá: UCN: 0 stanic, 43 serverů UPS: 733 stanic, 4 servery ZAM: 143 stanic, 3 servery LAW: 112 stanic, 3

Více

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3 Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader TSM architektura 2012 IBM Corporation Tradiční zálohování a obnova dat ze strany virtuálního stroje

Více

Zálohování dat a disaster recovery

Zálohování dat a disaster recovery Zálohování dat a disaster recovery Petr Šváb Senior Systems Engineer GAPP, 7.4.2016 Vítá vás Veeam Veeam je globální společnost se sídlem ve švýcarském Baaru Společnost Veeam byla založena v roce 2006

Více

Program Microsoft Open License pro vzdělávání. Průvodce programem

Program Microsoft Open License pro vzdělávání. Průvodce programem Program Microsoft Open License pro vzdělávání Průvodce programem Obsah PRŮVODCE PROGRAMEM... 1 PŘEHLED AKADEMICKÝCH MULTILICENČNÍCH PROGRAMŮ... 1 TRVALÉ LICENCOVÁNÍ... 1 PŘEDPLATNÉ LICENCOVÁNÍ... 1 VLASTNOSTI

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Obměna informačních technologií

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Obměna informačních technologií Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Obměna informačních technologií Zadávací dokumentace je zpracována jako podklad pro podání nabídek. Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá

Více

Wonderware Historian. Příklady vícevrstvých architektur. Jiří Nikl, Tomáš Mandys Pantek (CS) s.r.o.

Wonderware Historian. Příklady vícevrstvých architektur. Jiří Nikl, Tomáš Mandys Pantek (CS) s.r.o. Wonderware Historian Příklady vícevrstvých architektur Jiří Nikl, Tomáš Mandys Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Wonderware Historian Server využití vícevrstvé architektury Historizační databáze Wonderware Historian

Více

Služby datového centra

Služby datového centra Služby datového centra Společnost DataSpring je poskytovatelem služeb ICT infrastruktury a provozu IT řešení, veškeré služby provozuje ve vlastních datových centrech v Praze a v Lužicích u Hodonína. Lužické

Více

Srovnávací studie celkových nákladů na vlastnictví (TCO - Total Cost of Ownership Comparison)

Srovnávací studie celkových nákladů na vlastnictví (TCO - Total Cost of Ownership Comparison) Srovnávací studie celkových nákladů na vlastnictví (TCO - Total Cost of Ownership Comparison) Kerio Connect vs. Microsoft Exchange Studie Vydáno: 02/2011 Connect. Communicate. Collaborate. Securely. www.kerio.cz

Více

Systém Windows Server 2008 R2 Hyper-V a Migrace za provozu

Systém Windows Server 2008 R2 Hyper-V a Migrace za provozu Systém Windows Server 2008 R2 Hyper-V a Migrace za provozu Dokument White Paper Publikováno: srpen 2009 Jedná se o předběžný dokument, který se může před uvedením komerční verze popisovaného softwaru významně

Více

Petr Vlk KPCS CZ. WUG Days října 2016

Petr Vlk KPCS CZ. WUG Days října 2016 Petr Vlk KPCS CZ WUG Days 2016 8. října 2016 Nástroj pro moderní dobu Rychlost Flexibilita Komplexita Rychlé nastavení Rychlejší řešení problémů Inovace každý den Podpora současných nástrojů Vlastní řešení

Více

RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí. Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o.

RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí. Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. Red Hat Enterprise Virtualization for Desktops (RHEV-D) Desktop virtualization Vlastnosti efektivní

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu:

ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu: ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu: 410173-221 Leden 2006 Obsah 1 ešení pro správu klientských počítač Konfigurace a nasazení....................... 1 2 Správa a aktualizace

Více

Služby datového centra

Služby datového centra Služby datového centra Společnost DataSpring je poskytovatelem služeb ICT infrastruktury a provozu IT řešení, veškeré služby provozuje ve vlastních datových centrech v Praze (Lucerna) a v Lužicích u Hodonína.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

SharePoint 2010 produktové portfolio a licencování

SharePoint 2010 produktové portfolio a licencování SharePoint 2010 produktové portfolio a licencování Kamil Juřík SharePoint MVP Lead Consultant & Platform Architect Kamil.Jurik@ProSharePoint.cz Systémové požadavky software Aneb co potřebujeme? 64-bit

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

Nasazování, poskytování a aktualizace systému Windows Server pomocí systému System Center

Nasazování, poskytování a aktualizace systému Windows Server pomocí systému System Center Automatizované a centralizované nasazení, poskytování a aktualizace systému Windows Server Nasazení a údržba operačních systémů Windows Server v datových centrech a v prostředí informačních technologií

Více

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4 Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4 VZTAHUJE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY: Advanced pro Windows Server Advanced pro Linux Server Advanced pro PC Advanced pro VMware / Hyper-V / RHEV / Citrix XenServer

Více

Licencování OEM. Petr Janovský

Licencování OEM. Petr Janovský Licencování OEM Petr Janovský 1 Licencování OEM správné dodání OEM software licenční podmínky a doklady pro audit MSLT smlouva OEM + Software Assurance Windows 7 upgrade Refurbisher Program 2 Original

Více

Avnet S YMANTEC NEWS září 2009

Avnet S YMANTEC NEWS září 2009 Vážení obchodní partneři, v pravidelném informačním bulletinu divize Symantec dnes přinášíme tyto informace: NOVÉ A PRODLOUŽENÉ obchodní kampaně společnosti Symantec Nové nebo zdokonalené produkty Symantec

Více

Microsoft Cloud Private Solutions. Privátní cloud od společnosti Microsoft Srovnávací studie funkcí, přínosů a nákladů

Microsoft Cloud Private Solutions. Privátní cloud od společnosti Microsoft Srovnávací studie funkcí, přínosů a nákladů Microsoft Cloud Private Solutions Privátní cloud od společnosti Microsoft Srovnávací studie funkcí, přínosů a nákladů Publikováno: srpen 2011 Informace o autorských právech.... 3 Celkové shrnutí.... 4

Více

Windows User Group Licencování Microsoft produktů pro IT správce. Radek Žalud, DAQUAS

Windows User Group Licencování Microsoft produktů pro IT správce. Radek Žalud, DAQUAS Windows User Group Licencování Microsoft produktů pro IT správce Radek Žalud, DAQUAS Licenční základy na praktických scénářích Základní terminologie, pravidla a scénáře Obsah Základní podmínky užívání

Více

PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Juraj Žoldák Vítkovice IT Solutions, Michal Osif Microsoft Services 2.4.2012 ISSS Hradec Králové http://itsolutions.vitkovice.cz Cíle a stav IT systémů ve veřejné

Více

Windows Server 2003 Active Directory

Windows Server 2003 Active Directory Windows Server 2003 Active Directory Active Directory ukládá informace o počítačích, uživatelích a ostatních objektech v síti. Zpřístupňuje tyto zdroje uživatelům. Poskytuje komplexní informace o organizaci,

Více

Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV_I.

Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV_I. Veřejná zakázka Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV_I. zadávaná v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

IBM Virtualizace. Virtualizace

IBM Virtualizace. Virtualizace IBM Virtualizace Virtualizace 2 Virtualizace Chystáte se virtualizovat? Vybíráte vhodnou platformu? IBM pro Vás připravila virtualizační balíčky, které uspokojí Vaše technické potřeby a umožní Vám soustředit

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Zpětná vazba od čtenářů 11 Dotazy 11 Zdrojové kódy ke knize 11 Errata 11 Typografické konvence použité v knize 12

Zpětná vazba od čtenářů 11 Dotazy 11 Zdrojové kódy ke knize 11 Errata 11 Typografické konvence použité v knize 12 Obsah Zpětná vazba od čtenářů 11 Dotazy 11 Zdrojové kódy ke knize 11 Errata 11 Typografické konvence použité v knize 12 Úvod do Microsoft SharePoint Foundation 2010 13 Základní pojmy používané v této knize

Více

Acronis Backup Advanced Version 11.7

Acronis Backup Advanced Version 11.7 Acronis Backup Advanced Version 11.7 VZTAHUJE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY: Advanced pro Windows Server Advanced pro Linux Server Advanced pro PC Advanced pro VMware / Hyper-V / RHEV / Citrix XenServer /

Více

Přijetí registrace přidružené společnosti do vaší smlouvy Microsoft Select Plus Veřejné číslo zákazníka: B5FC3178 Číslo smlouvy: 6526657

Přijetí registrace přidružené společnosti do vaší smlouvy Microsoft Select Plus Veřejné číslo zákazníka: B5FC3178 Číslo smlouvy: 6526657 2010-10-22 Stredni zdravotnicka skola Kromeriz (00637939) Czech Republic Kopie: Servodata, a.s. Vážený zákazníku, Přijetí registrace přidružené společnosti do vaší Microsoft Select Plus Veřejné číslo zákazníka:

Více

Veeam Availability Suite 9.5

Veeam Availability Suite 9.5 Veeam Availability Suite 9.5 VMware Virtual Info 2016 20.9.2016 Petr Šváb Senior Systems Engineer petr.svab@veeam.com O společnosti Veeam Globální sídlo společnosti Veeam Baar, Švýcarsko 205 000 zaměstnanců

Více

Zálohování a obnova dat

Zálohování a obnova dat Zálohování a obnova dat Rychlá záloha a obnovení dat StorageCraft nabízí sadu nástrojů a služeb, které pomáhají obnovit data, kdykoli, kdekoli a za jakékoliv situace. Skvěle doplňuje antivirovou ochranu

Více

Praktické využití Microsoft Enrollment for Education Solution (EES) v Pardubickém kraji. Petr Biskup, Jana Čudejková

Praktické využití Microsoft Enrollment for Education Solution (EES) v Pardubickém kraji. Petr Biskup, Jana Čudejková Praktické využití Microsoft Enrollment for Education Solution (EES) v Pardubickém kraji Petr Biskup, Jana Čudejková Představení společnosti SoftwareONE Představení SoftwareONE Švýcarská kvalita Založena1985

Více

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 Reporting a Monitoring Ondřej Bláha CEE+R CoP Team / Tivoli Storage Team Leader Září 2010 2010 IBM Corporation TSM 6: Reporting

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

Microsoft Private Cloud. Srovnávací studie funkcí, přínosů a nákladů

Microsoft Private Cloud. Srovnávací studie funkcí, přínosů a nákladů Microsoft Private Cloud Srovnávací studie funkcí, přínosů a nákladů Publikováno: Listopad 2012 Informace o autorských právech 2012 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Tento dokument je poskytován

Více

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. vydání

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. vydání Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation.

Více

Přechod na virtuální infrastrukturu

Přechod na virtuální infrastrukturu Přechod na virtuální infrastrukturu Tomáš Halman, ANECT a.s. Virtualizace 4. 3. 2009, Praha Obsah prezentace Virtualizace s VMware Infrastructure (obecné přínosy) Případová studie implementace pro dceřinou

Více

Úvod 17 ČÁST 1. Kapitola 1: Principy návrhu doménové struktury služby Active Directory 21

Úvod 17 ČÁST 1. Kapitola 1: Principy návrhu doménové struktury služby Active Directory 21 Úvod 17 Proč číst tuto knihu? 18 ČÁST 1 Kapitola 1: Principy návrhu doménové struktury služby Active Directory 21 Kritéria návrhu doménové struktury služby Active Directory 22 Schéma 23 Aspekty návrhu

Více

BrightStor ARCserve Backup r11.5. - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com

BrightStor ARCserve Backup r11.5. - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com BrightStor ARCserve Backup r11.5 - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com Co je ARCserve Backup? -Spolehlivý a jednoduchý Backup a Restore -S podporou široké škály hardwaru -S managementem

Více

Office Synchronizer Poznámky k verzi. Verze 1.61

Office Synchronizer Poznámky k verzi. Verze 1.61 Office Synchronizer Poznámky k verzi Verze 1.61 Sídlo společnosti Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 USA Tel: +1-937-233-8921

Více

Hardwarové a softwarové požadavky HELIOS Green

Hardwarové a softwarové požadavky HELIOS Green 1 Úvod Hardwarové a softwarové požadavky HELIOS Green Informační systém HELIOS Green používá víceúrovňovou architekturu, pro kterou je typické, že různé části systému pracují na různých počítačích s různými

Více

Michal Hroch Server Product Manager Microsoft Česká republika

Michal Hroch Server Product Manager Microsoft Česká republika Michal Hroch Server Product Manager Microsoft Česká republika Proč by vás Platforma měla vůbec zajímat? záruka spolehlivosti potenciál pro nové příležitosti Performance Point server 6 Point of Sale Retail

Více

Data Protection Delivery Center, s. r. o. JEDNODUCHOST, SPOLEHLIVOST a VÝKONNOST. DPDC Protection. zálohování dat

Data Protection Delivery Center, s. r. o. JEDNODUCHOST, SPOLEHLIVOST a VÝKONNOST. DPDC Protection. zálohování dat Data Protection Delivery Center, s. r. o. JEDNODUCHOST, SPOLEHLIVOST a VÝKONNOST zálohování dat DPDC Protection DPDC Protection Jednoduchost, spolehlivost a výkonnost zálohování dat DPDC Protection je

Více

MXI řešení nabízí tyto výhody

MXI řešení nabízí tyto výhody MXI řešení nabízí tyto výhody Přenositelnost Zero-Footprint technologie Nezanechává žádnou stopu (klíče nebo software) v zařízeních, na kterých je používáno, což je důležité z bezpečnostních důvodů a dovoluje

Více

Příprava k certifikaci 70-680, TS: Windows 7, Configuring

Příprava k certifikaci 70-680, TS: Windows 7, Configuring Příprava k certifikaci 70-680, TS: Windows 7, Configuring Kurz umožní studentům připravit se k certifikaci 70-680. Ve školení se studenti seznámí Instalace Windows 7 - Instalace, upgrade a migrace Windows

Více

Lukáš Valenta +420 724 739 057 lukas.valenta@acronis.cz. Acronis Presentation www.acronis.cz 1

Lukáš Valenta +420 724 739 057 lukas.valenta@acronis.cz. Acronis Presentation www.acronis.cz 1 Lukáš Valenta +420 724 739 057 lukas.valenta@acronis.cz Acronis Presentation www.acronis.cz 1 Physical, Virtual, Cloud (PVC) Fyzické prostředí Windows a Linux operační systémy, servery a pracovní stanice

Více

Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper

Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper Inteligentní dokumenty v sadě Microsoft Office 2003 Publikováno: květen 2003 Shrnutí: Inteligentní dokumenty jsou rozvinutá řešení, která spojují

Více

Seminář Office 365. Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o.

Seminář Office 365. Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o. Seminář Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o. O nás Na trhu od roku 1993 Komplexní služby v IT Dodávky software a hardware Vzdělávání a certifikace IT řešení, podpora Vývoj aplikací

Více

Hands-on-Lab. System Center Essentials learning.wbi.cz. Jan Marek. blog: jmarek.wordpress.com

Hands-on-Lab. System Center Essentials learning.wbi.cz. Jan Marek. blog: jmarek.wordpress.com Hands-on-Lab System Center Essentials 2010 Jan Marek Senior Systems Engineer & Trainer MCT MCTS MCITP jmarek@wbi.cz blog: jmarek.wordpress.com learning.wbi.cz Microsoft oriented courseware with additional

Více

Technická specifikace předmětu zakázky

Technická specifikace předmětu zakázky Technická specifikace předmětu zakázky (příloha č. 3 zadávací dokumentace) Technická specifikace Přesná charakteristika zakázky Předmětem zakázky je dodávka integrovaného ERP systému včetně dodávky licencí,

Více

Office Synchronizer. Poznámky k verzi. Verze 1.66

Office Synchronizer. Poznámky k verzi. Verze 1.66 Office Synchronizer Poznámky k verzi Verze 1.66 Sídlo společnosti Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 USA Tel: +1-937-233-8921

Více

Acronis Backup Advanced Version 11.7

Acronis Backup Advanced Version 11.7 Acronis Backup Advanced Version 11.7 VZTAHUJE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY: Advanced pro Windows Server Advanced pro PC Pro Windows Server Essentials ÚVODNÍ PŘÍRUČKA Prohlášení o autorských právech Copyright

Více

Příloha č. 1. k zadávací dokumentaci veřejné zakázky VYBUDOVÁNÍ IT INFRASTRUKTURY. Technická specifikace

Příloha č. 1. k zadávací dokumentaci veřejné zakázky VYBUDOVÁNÍ IT INFRASTRUKTURY. Technická specifikace Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci veřejné zakázky VYBUDOVÁNÍ IT INFRASTRUKTURY Technická specifikace Zpracovatel: Ivo Šicner, odbor vnitřní správy MěÚ Jindřichův Hradec Březen 2015. Registrační číslo

Více

CENÍK SLUŽEB FIREMNÍHO ŘEŠENÍ

CENÍK SLUŽEB FIREMNÍHO ŘEŠENÍ 1 CENÍK SLUŽEB FIREMNÍHO ŘEŠENÍ VIRTUÁLNÍ DATOVÉ CENTRUM CENÍK TARIFŮ A SLUŽEB PRO TARIFNÍ A TWIST ZÁKAZNÍKY T-MOBILE PLATNÝ K 1. 11. 2013 VIRTUÁLNÍ DATOVÉ CENTRUM Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. Profesionální

Více

Zálohování nefunguje... Ondřej Vlach Channel Manager CZ.SK.HU řešte dostupnost!

Zálohování nefunguje... Ondřej Vlach Channel Manager CZ.SK.HU řešte dostupnost! Zálohování nefunguje... Ondřej Vlach Channel Manager CZ.SK.HU ondrej,vlach@veeam.com... řešte dostupnost! Zálohování nefunguje! Stav zálohování se nezlepší. Co je potřeba a co je vyžadováno, je dostupnost.

Více

Obsah. Architektura Hyper-V... 17 Rodičovský oddíl... 19 Hypervisor Windows... 20 Ovladače režimu jádra... 20 Aplikace uživatelského režimu...

Obsah. Architektura Hyper-V... 17 Rodičovský oddíl... 19 Hypervisor Windows... 20 Ovladače režimu jádra... 20 Aplikace uživatelského režimu... Obsah Úvod... 11 Co je virtualizace... 11 Virtualizace ala Microsoft... 11 Všechno je to o Windows... 12 Nástroje System Center... 12 Kombinace virtualizačních technologií... 12 Proč Hyper-V... 12 Proč

Více

Příručka pro rychlou instalaci

Příručka pro rychlou instalaci Kerio Control VMware Virtual Appliance Příručka pro rychlou instalaci 2011 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento dokument popisuje instalaci a základní nastavení produktu Kerio Control

Více