UNIVERZÁLNÍ SÍŤOVÁ NABÍJEČKA S 200-2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZÁLNÍ SÍŤOVÁ NABÍJEČKA S 200-2"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 UNIVERZÁLNÍ SÍŤOVÁ NABÍJEČKA S Obj. č.: ) Charakteristika produktu: Zabráníte nežádoucímu memory-efektu u niklokadmiových akumulátorových baterií prostřednictvím funkce vybíjení nabíječky S Možnost nabíjení popř. vybíjení niklokadmiových akumulátorů (NiCd) a akumulátorů na bázi niklového hydridu kovu (NiMh) tužkových a mikro-velikostí i v jednotlivé šachtě (nabíjení). Alternativně můžete dokonce nabíjet dva 9-V-akumulátory (NiCd nebo NiMh-aku). Indikace stavu nabíjení prostřednictvím indikace diod LED. Technické údaje: Provozní napětí 230 V/50 Hz Nabíjecí proud max. 2x 150 ma pro tužkové a mikro- akumulátory, max. 2x

2 15 ma u 9-V- akumulátoru Vybíjecí proud max. 240 ma Rozměry 119 x 70 x 87 mm. Pozor, nepřehlédněte! Přečtěte si pečlivě tento návod k použití. U škod, které vzniknou nedodržením tohoto návodu k obsluze, zaniká nárok na záruku, kromě toho hrozí při nedodržování návodu ohrožení života. Za následné škody, které z toho vyplývají, nepřebíráme žádné ručení. Pečlivě návod k obsluze uschovejte. 2 OBSAH: Strana: 1. Účel použití Úvod Bezpečnostní upozornění Obslužné prvky Připojení/uvedení do provozu popř. vybíjení/nabíjení Technické údaje ÚČEL POUŽITÍ Nabíjení (charge) popř. vybíjení (discharge) niklokadmiových nebo NiMh(niklový hydrid kovu)-mikro-aku - (typu AAA) nebo niklokadmiových nebo NiMh-tužkových aku (typu AA) s napětím článků po 1,2 VDC (jmenovité napětí) popř. nabíjení až dvou 9-V-niklokadmiových nebo NiMh(nikl-hydrid kovu)- aku (typu IEC 6F 22). Dle ustanovení a předpisů VDE 0510 nesmějí být nabíjeny žádné baterie (zinkouhlíkové, alkalické, atd.). Provoz univerzální nabíječky v exteriéru popř. ve vlhkých místnostech nebo za nepříznivých podmínek prostředí není přípustný. Nepříznivé podmínky prostředí jsou: - prach a hořlavé plyny, páry nebo rozpouštědla, - bouřka popř. bouřkové podmínky, jako jsou silná elektrostatická pole, atd. Jiné použité, než jak bylo v předchozím textu popsáno, vede k poškození nabíječky, kromě toho je to spojeno s nebezpečím jako je např. elektrický zkrat, požár, elektrický úder apod. Celkový produkt nesmí být pozměňován, popř. přestavován! Bezpodmínečně musí být dodrženy bezpečnostní upozornění! 2. ÚVOD Univerzální síťová nabíječka S pro mikro-aku nebo tužkové aku (NiCdniklkadmiové) zabraňuje svým zařízením proti vybití nežádoucímu memory-efektu u NiCd-niklkadmiových akumulátorů. Tím se postupně ztrácí stále více kapacity

3 akumulátoru, tzn. možná provozní životnost akumulátoru je stále menší, akumulátor si pamatuje (memory = ukládání, pamatování) horní práh nabíjení. Cíleným vybitím akumulátoru až do napětí článku ca. 0,9 VDC je tomuto efektu zabráněno. Příslušný akumulátor si udrží relativně dlouhou dobu svou uvedenou kapacitu. U 9-Vakumulátoru typu IEC 6F22 není však možné žádné vybití, nýbrž jen standardní nabíjení. Nabíječka je také vhodná pro nabíjení NiMh(nikl-hydrid kovu)-akumulátorů typů AA, AAA a IEC 6F22. U akumulátorů nikl-hydridů kovů (=NiMh) se nežádoucí memory-efekt nevyskytuje, Ovšem samovolné vybíjení je zde vyšší. Doba nabíjení u NiMh-akumulátorů je nepatrně delší. Po procesu vybití (u ca. 0,9 V napětí článků na jeden akumulátor), který je spuštěn přepínačem discharge (s výjimkou pro 9-V akumulátorů), budou akumulátory automaticky nabity. Příslušný provozní stav je indikován prostřednictvím LED (světelné diody). Při zapnutí vybíjení svítí žlutá LED. U nabíjení vložených akumulátorů svítí, podle obsazení, červené LED. Automatické vypnutí není k dispozici. Musíte své akumulátory vyjmout podle předem spočítaného času (závisí na kapacitě akumulátoru v mah a nabíjecím proudu v ma) BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Univerzální síťová nabíječka S je testovaná na elektromagnetickou kompatibilitu a bezpečnost (CE-značka pro domovní a maloprůmyslové využití, nikoliv však pro průmyslové využití) a tím splňuje EMV-směrnici (elektromagnetická slučitelnost) 89/336/EHS popř. směrnici pro nízké napětí 73/23/EHS. Kromě toho je konstruována v třídě ochrany 2 dle ustanovení a předpisů VDE Nabíječka smí být provozována pouze na 230-V-sítě střídavého napětí popř. připojena. Současné nabíjení akumulátorů různé velikosti (tužkové a/nebo mikro) popř. kapacity (500-Aku současně s 700-Aku) není přípustné. Síťové a nabíjecí přístroje nepatří do dětských rukou! V průmyslových zařízeních musí být dodržovány bezpečnostní předpisy asociace průmyslových profesních sdružení pro elektrická zařízení a provozní prostředky. Ve školách, vzdělávacích zařízeních, zájmových a svépomocných dílnách musí být provozování síťových a nabíjecích přístrojů odpovědně dozorováno školeným personálem. Nikdy přístroj hned nezapínejte, když byl přenesen z chladné do teplé místnosti. Kondenzát, který přitom vzniká může za nepříznivých okolností váš přístroj zničit. Ponechejte nezapojený přístroj ohřát na pokojovou teplotu. Síťové a nabíjecí přístroje nejsou přípustné pro použití na lidech nebo zvířatech. Větrací otvory nesmí být zakrývány! Přístroje musí být postaveny na tvrdé, těžko vznětlivé podklady tak, aby mohl vzduch bez zábran vstupovat do přístrojů. Chlazení přístrojů se provádí převážně prostřednictvím konvekce. Nabíječky a připojené akumulátory nesmí být provozovány bez dohledu.

4 Zabraňte provozu za nepříznivých podmínek prostředí. Tyto podmínky vedou k poškození citlivé elektroniky ve vnitru nabíjecího přístroje a tím k eventuálnímu nebezpečí ohrožení života uživatele. Nepříznivé podmínky prostředí jsou: - Příliš vysoká vlhkost vzduchu (> 80 % rel., kondenzující) - Mokro - Prach a hořlavé plyny, páry nebo rozpouštědla, benzíny - Příliš vysoké teploty okolního prostředí (> ca. +50 C) - Silná elektromagnetická (motory nebo transformátory) popř. elektrostatická (náboje) pole Při nabíjení akumulátorů bezpodmínečně dbejte předpisů pro nabíjení příslušného výrobce akumulátoru. Při neodborné manipulaci (příliš vysoký nabíjecí proud nebo špatná polarita) může být akumulátor přetížen nebo popř. zničen. V nejhorším případě může akumulátor explodovat a tím způsobit značné škody. Předpokládá-li se, že již není možné zajistit bezpečný provoz, musí být přístroj vysazen z provozu a zajištěn proti náhodnému spuštění. Předpokládá se, že již není možný bezpečný provoz, když - přístroj vykazuje znatelná poškození, - přístroj již nepracuje a - je po delším uskladnění za nepříznivých podmínek nebo - po těžkém transportním zatížení. Defektní akumulátory, nebo takové, které již nelze nabíjet, musí být dopraveny do zvláštního odpadu (sběrné dvory) a nenáleží do domovního odpadu OBSLUŽNÉ PRVKY

5 5 1. Kompletní nabíječka 2. Nabíjecí šachta pro 1 až 4 akumulátory stejného typu (AA nebo AAA) s 2a plusovým(i) kontaktem(y) a 2b minusovým(i) kontaktem(y) 3. Kontakty nabíjení až pro dva 9-V- akumulátory typu IEC 6F x červené kontrolky LED pro nabíjení 5. Posuvný přepínač pro nabíjení/vybíjení/test 6. žlutý indikátor pro test 5. PŘIPOJENÍ/UVEDENÍ DO PROVOZU POPŘ. VYBÍJENÍ/NABÍJENÍ Spojte nabíječku s 230-V-sítí (v Německu: zásuvka s ochranným kontaktem). Nyní vložte akumulátory, které mají být nabíjeny, do příslušné nabíjecí šachty se správnou polaritou ( + článek na plusový kontakt 2a a - článek na minusový kontakt 2b). Jsou-li vloženy příslušné akumulátory (kromě 9-V-nabíjecí paty) a nejsou-li defektní, rozsvítí se červená LED nad příslušnou nabíjecí šachtou, tzn. příslušné akumulátory by byly okamžitě nabíjeny. Aby bylo nyní možné otestovat vložený(é) akumulátor(y), přepněte přepínač do polohy Test. Doba vybíjení je závislá na jmenovité kapacitě popř. zbytkové kapacitě (zbytkový náboj) příslušného akumulátoru/typu akumulátoru.. Pozor! Bezpodmínečně dbejte na dostatečné větrání nabíjecího přístroje a nikdy jej nezakrývejte/nepřikrývejte, abyste se vyvarovaly eventuálním škodám. Při neodborné manipulaci (různé kapacity nebo typy akumulátoru nebo špatná polarita apod.) bude(ou) akumulátor(y) přetížen(y) a zničen(y). V nejhorším případě může akumulátor explodovat a způsobit značné škody. Lehké zahřátí akumulátoru během vybíjení popř. během nabíjení je normální. Chcete-li proces nabíjení uvést do původního stavu, např. pro opětné vybití akumulátorů během nabíjení, potom přepněte přepínač do požadované funkce. Tím se samozřejmě prodlouží celkový čas nabíjení. Časy nabíjení Jelikož nabíječka S nemá žádné automatické vypnutí, musí být akumulátory po dosažení času nabíjení vyjmuty z nabíječky, aby se zabránilo přetížení akumulátorů nebo jejich zničení. Zjištění časů nabíjení

6 Maximální čas nabíjené akumulátoru zjistíte tak, že kapacitu akumulátoru vynásobíte 1,4 a výsledek dělíte nabíjecím proudem nabíječky S Příklad 1: Kapacita akumulátoru 1200 mah; nabíjecí proud tužkové/mikro 150 ma 1200 mah x 1,4 = 1680 ma:150 ma = 11,2 h čas nabíjení Příklad 2: Kapacita akumulátoru 120 mah; nabíjecí proud 9V- akumulátoru 15 ma 120 mah: 15 ma = 8h čas nabíjení Vypočítané časy nabíjení se vztahují jen na prázdné akumulátory. Doporučujeme proto nabíjet jen prázdné akumulátory popř. vybít akumulátory před nabíjením. Nabíjejte jen akumulátory, které jsou vhodné pro příslušný nabíjecí proud. Pozor! Bezpodmínečně dodržujte pokyny/předpisy pro nabíjení výrobce akumulátoru. Nezapomeňte, že se u defektních akumulátorů (které již nelze nabíjet) jedná o zvláštní odpad, který musí být podle předpisů pro ochranu životního prostředí odstraněny (sběrné dvory). Bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní předpisy. 6. TECHNICKÉ ÚDAJE Provozní napětí: 230 V střídavé napětí, 50 Hz Příkon: ca. 6,5, W (jmenovitý výkon) Nabíjecí proud: max. ca. 4 x 150 ma (max. 3 V) u mikro/tužkových akumulátorů max. ca. 2 x 15 ma (max. 9,6) u 9-V akumulátorů Indikace nabíjení/vybíjení: žlutá LED pro vybíjení, červené LED pro nabíjení (trvale svítící) Vybíjecí proud (jen AA, AAA): max. ca. 240 ma u typů AA (tužkové) Pozor! K čištění přístroje používejte čistou, bezvlasou, suchou, čistící textilii. Nepoužívejte k čištění žádná karbonové čistící prostředky nebo benzíny, alkoholy. Tento návod k použití je publikace firmy Conrad Electronics. Návod odpovídá technickému stavu při tisku. Změny vyhrazeny! 04/2005

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 05 06

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 05 06 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 51 05 06 Tento návod k obsluze náleží k tomuto produktu. Obsahuje důležitá upozornění k uvedení do provozu a k manipulaci. Dbejte na to, i když tento produkt předáte třetí osobě.

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Verze 08/00 Obj. č.: 62 00 87 OBSAH Strana: Úvod...2 Účel použití...2 Bezpečnostní upozornění...2 Popis produktu...3 Rozsah dodávky...3 Montáž...3 Elektrické připojení...4 Vložení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 88 64 2 OBSAH: Strana Účel použití... 2 Uvedení do provozu... 2 Bezpečnostní upozornění... 3 Popis funkcí a upozornění k měření... 4 Upozornění k měření... 5 Technické údaje...

Více

DIGITÁLNÍ VÁHA NA RYBY

DIGITÁLNÍ VÁHA NA RYBY NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/00 DIGITÁLNÍ VÁHA NA RYBY Obj. č.: 12 01 44 Vaše kompaktní konstrukce a váš velký rozsah měření předurčují tuto váhu pro mnoho oblastí použití. S touto váhou můžete vážit nejen

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 51 20 07 Tento inteligentní mikroprocesorem řízený přístroj s funkcí nabíjení, vybíjení a testování olověných baterií (akumulátorů) je dále vybaven funkcí diagnostiky a automatického

Více

Nástěnné svítidlo CL-CIL-25 2x20W. Obj. č.: 55 09 00

Nástěnné svítidlo CL-CIL-25 2x20W. Obj. č.: 55 09 00 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Nástěnné svítidlo CL-CIL-25 2x20W Obj. č.: 55 09 00 Cosmocon International Limited SAR Hong Kong POZOR! Přečtěte! Než nástěnné svítidlo přimontujete a uvedete do provozu, přečtěte

Více

Solární ultrazvukový plašič ptáků

Solární ultrazvukový plašič ptáků www.mojenakupy.cz Solární ultrazvukový plašič ptáků Objednací číslo: GX-04 Vážený zákazníku, děkujeme vám, že jste zakoupil produkt, který byl konstruován dle současné nejmodernější techniky. Aby se zachoval

Více

NÁVOD K OBSLUZE (k montáži)

NÁVOD K OBSLUZE (k montáži) NÁVOD K OBSLUZE (k montáži) Obj. č.: 19 07 48 Tento speciální modul ve spojení s obyčejnou nabíječkou olověných akumulátorů (automobilových baterií) vytvoří z této nabíječky univerzální přístroj s automatickou

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

Napájecí zdroj Typ 5311.0

Napájecí zdroj Typ 5311.0 NÁVOD K OBSLUZE Napájecí zdroj Typ 5311.0 Obj. č.: 51 77 90 Přečtěte si pečlivě před prvním použitím napájecího zdroje tento návod k obsluze. Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu, zaniká nárok na

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/99 Obj. č.: 85 17 44 Hlídač napětí automobilových baterií MW728 chrání autobaterii s připojeným spotřebičem před jejím podvybitím (úplným vybitím). Při vypnutém motoru hlídá tento

Více

DUPLEXNÍ TELEFONNÍ ZAŘÍZENÍ Verze 09/02

DUPLEXNÍ TELEFONNÍ ZAŘÍZENÍ Verze 09/02 NÁVOD K OBSLUZE DUPLEXNÍ TELEFONNÍ ZAŘÍZENÍ Verze 09/02 Obj. č.: 26 40 06 Výtisk: Tento návod k obsluze je publikace fa. Conrad Electronic GmbH. 100% recyklovaný papír, bezchlórový, bílený Jsou vyhrazena

Více

Solární zahradní lampa. Obj. č.: 11 01 78

Solární zahradní lampa. Obj. č.: 11 01 78 NÁVOD K OBSLUZE Solární zahradní lampa Obj. č.: 11 01 78 OBSAH Strana Obsah... 1 Úvod... 2 Účel použití... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Funkce... 3 Nabíjení akumulátorových baterií... 3 Uvedení do provozu...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: Verze 08/05DF. Tuto speciální rychlonabíječku dodáváme včetně akumulátorů NiMH typu AAA s kapacitou 750 mah.

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: Verze 08/05DF. Tuto speciální rychlonabíječku dodáváme včetně akumulátorů NiMH typu AAA s kapacitou 750 mah. NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/05DF Obj. č.: 51 22 39 Tuto speciální rychlonabíječku dodáváme včetně akumulátorů NiMH typu AAA s kapacitou 750 mah. Obsah 2 Strana Úvod... 2 Účel použití nabíječky... 2 Popis

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (BC A) Obj. č.: (BC A) Obj. č.: (BC A)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (BC A) Obj. č.: (BC A) Obj. č.: (BC A) NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/05 Obj. č.: 51 21 82 (BC-012-15A) Obj. č.: 51 21 83 (BC-012-20A) Obj. č.: 51 21 84 (BC-024-10A) Tento přístroj představuje profesionální 3-stupňovou nabíječku pro rychlé a šetrné

Více

Nabíječka se zástrčkou Tamiya. Obj.č Návod k použití

Nabíječka se zástrčkou Tamiya. Obj.č Návod k použití Verze z 09/09 Nabíječka se zástrčkou Tamiya Obj.č. 23 56 98 Návod k použití 1. Účel použití Tato nabíječka je určena pro nabíjení 4 až 8 článkových NiCd a NiMh akkupacků s Tamiya připojením. Přímý kontakt

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 51 20 60 2 OBSAH Strana: Bezpečnostní upozornění... 2 Účel použití... 2 Přehled funkcí... 2 Uvedení do provozu... 3 Další zvláštnosti rychlonabíječky Akku-Trainer AT-3+

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. : 125319

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. : 125319 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. : 125319 Tento návod patří k tomuto výrobku. Obsahuje důležité informace o uvedení do provozu a manipulaci. Dbejte na to, i když výrobek předáváte třetí straně. Návod proto pečlivě

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: Verze 06/04

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: Verze 06/04 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/04 Obj. č.: 51 02 91 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Rychlonabíjecí přístroj UFC 1 - cestovní sada. Obj. č.: 512 032

NÁVOD K OBSLUZE. Rychlonabíjecí přístroj UFC 1 - cestovní sada. Obj. č.: 512 032 NÁVOD K OBSLUZE Rychlonabíjecí přístroj UFC 1 - cestovní sada Obj. č.: 512 032 Tento rychlonabíjecí přístroj je moderní výrobek širokého uplatnění. Je určen pro rychlé nabíjení současně 2 a nebo 4 nabíjecích

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/06 Obj. č.: 51 21 45 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení nabíječky do provozu a k její obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám,

Více

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/02 PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ Obj. č.: 13 04 28 OBSAH Strana Obsah... 1 Úvod... 2 Účel použití... 2 Popis produktu... 2 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní a riziková

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. DPS-2010PFC Obj. č.: DPS-4005PFC Obj. č.: DPS-8003PFC Obj. č.:

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. DPS-2010PFC Obj. č.: DPS-4005PFC Obj. č.: DPS-8003PFC Obj. č.: NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE DPS-2010PFC Obj. č.: 513020 DPS-4005PFC Obj. č.: 512020 DPS-8003PFC Obj. č.: 513021 2 OBSAH Strana: ÚVOD... 3 Účel použití... 3 Obslužné prvky... 3 Bezpečnostní upozornění...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Měnič napětí 6 V DC 12 V DC Typ 2238.0 Obj. č.: 51 81 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek

Více

N V13-28/12/2015 NÁVOD K OBSLUZE

N V13-28/12/2015 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Tento návod k obsluze obsahuje pokyny o různých funkcích zařízení a bezpečnostní opatření. Předtím, než zapnete zařízení poprvé, přečtetě si pozorně návod k obsluze. Uschovejte si tento

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zahradní solární svítilna

NÁVOD K OBSLUZE. Zahradní solární svítilna NÁVOD K OBSLUZE Verze 01/03 Zahradní solární svítilna Obj. č.: 11 02 16 Osvětlete si Vaše zahradní cestičky stylově a ekologicky. Za denního světla dochází k nabíjení vložených akumulátorů NiCd sluneční

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 12 65 Základní charakteristiky měřícího přístroje Tento měřící přístroj (tester fází) je vybaven 3 funkcemi: Kontrola sledu fází Zjištění směru otáčení motorů Indikace přerušení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Napájecí zdroj PS 303 Pro. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Napájecí zdroj PS 303 Pro. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/02 Napájecí zdroj PS 303 Pro ÚVOD Obj. č.: 51 00 77 Vážený zákazníku, konstrukce odpovídá směrnicím nízkého napětí 73/23/EWG. Proto je kontrolována podle směrnic EMC a odpovídá

Více

Solární nabíječka pro mobilní telefony. Obj. č. 76 83 35. Návod k použití

Solární nabíječka pro mobilní telefony. Obj. č. 76 83 35. Návod k použití Verze z 08/09 Solární nabíječka pro mobilní telefony Obj. č. 76 83 35 Návod k použití Důležité upozornění: Vážený zákazníku, Naneštěstí došlo k záměně označení dvou DC zásuvek. Správná interpretace: USB-plug

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 51 00 80 2 OBSAH Strana: Úvod...2 Účel použití...2 Seřizovací prvky...3 Bezpečnostní upozornění...3 Připojení, uvedení do provozu, výměna pojistky...5 A Připojení

Více

TENZOMETRICKÉ MĚŘIDLO

TENZOMETRICKÉ MĚŘIDLO TENZOMETRICKÉ MĚŘIDLO TENZ2145A www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena

Více

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68 Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům Obj. č.: 61 03 68 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: Úvod:... 2 Správné použití... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Uvedení do provozu... 3 Montáž... 3 Připojení...

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 610 481

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 610 481 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 610 481 Dveřní domovní hovorové zařízení s elektrickým zámkem je komfortní zařízení, umožňující hovořit na dálku s návštěvníkem,nacházejícím se před dveřmi rodinného domku nebo

Více

TE04-0242 NÁVOD K POUŽITÍ

TE04-0242 NÁVOD K POUŽITÍ PROFI AUTONABÍJEČKA AUTO/MOTO BATERIÍ CZ Model: TE04-0242 NÁVOD K POUŽITÍ Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí

Více

NÁVOD K OBSLUZE (k montáži) Obj. č.: 85 23 05

NÁVOD K OBSLUZE (k montáži) Obj. č.: 85 23 05 NÁVOD K OBSLUZE (k montáži) Obj. č.: 85 23 05 Kompaktní nabíječka olověných akumulátorů (autobaterií) s jmenovitým napětím 12 V nebo 24 V s nastavitelným nabíjecím proudem do 30 A (2 polohy přepínače)

Více

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno.

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno. Bezpečnostní pokyny Výstraha označuje nebezpečné podmínky a činnosti, které by mohly způsobit úraz nebo smrt osob. Varováníoznačuje nebezpečné okolnosti a činnosti, které by mohly způsobit poškození měřicího

Více

Návod k použití Obj.č. :

Návod k použití Obj.č. : 1 Návod k použití Obj.č. : 22 35 99 Tento výrobek představuje univerzální nabíjecí přístroj pro normální a rychlé nabíjení nabíjecích bateriových bloků (osazených bateriemi typu NiCd) o počtu 6 8 ks baterií

Více

Model: DO CFJS007A Startovací stanice

Model: DO CFJS007A Startovací stanice Model: DO CFJS007A CZ Startovací stanice Návod k obsluze BEZPEČNOSTNÍ POKYNY UPOZORNĚNÍ!!! PO ZAKOUPENÍ STARTOVACÍ STANICE JE NUTNO BEZPRODLENĚ PLNĚ NABÍT AKUMULÁTOR STARTOVACÍ STANICE. AKUMULÁTOR ZNOVU

Více

PŘÍSTROJ NA VÝROBU MLHY BARVA - TRANSPARENTNÍ MODRÁ

PŘÍSTROJ NA VÝROBU MLHY BARVA - TRANSPARENTNÍ MODRÁ NÁVOD K OBSLUZE PŘÍSTROJ NA VÝROBU MLHY BARVA - TRANSPARENTNÍ MODRÁ OBSAH Obj. č.: 59 01 43 Strana Obsah... 1 Úvod... 2 Účel použití... 2 Bezpečnostní upozornění... 2 Popis produktu... 4 Rozsah dodávky...

Více

Akumulátor Objednací č Provozní návod P1970E/CS

Akumulátor Objednací č Provozní návod P1970E/CS Provozní návod P1970E/CS 2010-06 Akumulátor Objednací č. 935377 Další informace o našich výrobcích najdete na internetu na adrese http://www.apexpowertools.com Obsah 1 Bezpečnost 3 1.1 Znázornění pokynů...

Více

Inteligentní nabíječka baterií KR Návod k použití

Inteligentní nabíječka baterií KR Návod k použití Inteligentní nabíječka baterií KR-31312 Návod k použití Nabíječka 3,8 A 12 V Shrnutí Bezpečná práce s přístrojem je možná pouze tehdy, pokud si přečtete kompletní návod k obsluze a všechna bezpečnostní

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Verze 04/03 Obj. č.: 12 19 00 OBSAH Strana: Úvod... 2 Účel použití... 3 Bezpečnostní upozornění... 3 Přípojné a obslužné prvky... 4 Popis produktu... 5 Rozsah dodávky... 5 Uvedení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 35

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 35 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 16 35 1. Úvod + účel použití detektoru Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho speciálního detektoru vlhkosti. Tento přístroj slouží ke zjišťování vlhkosti

Více

Elektronický plašič ptáků

Elektronický plašič ptáků www.mojenakupy.cz Elektronický plašič ptáků Objednací číslo: LS-2001 Návod k obsluze náleží k tomuto produktu. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Dbejte na to, i když tento produkt

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiová chůva Babysitter Bezdrátové hlídací zařízení kojenců a malých dětí (v pásmu 40 MHz) Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiová chůva Babysitter Bezdrátové hlídací zařízení kojenců a malých dětí (v pásmu 40 MHz) Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Rádiová chůva Babysitter Bezdrátové hlídací zařízení kojenců a malých dětí (v pásmu 40 MHz) Obj. č.: 26 00 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

NÁVOD K OBSLUZE Bezdrátový gong Model: FR 61 Comfort TOKYO Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE Bezdrátový gong Model: FR 61 Comfort TOKYO Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Bezdrátový gong Model: FR 61 Comfort TOKYO Obj. č.: 61 23 38 Tento gong můžete napájet přímo ze sítě nebo pomocí vložených akumulátorů. Stisknutím knoflíku odblokujete patentovanou zástrčku

Více

Ruční vysavač 2 v 1 VCH9130. Obj. č. 39 86 20. Vážený zákazníku,

Ruční vysavač 2 v 1 VCH9130. Obj. č. 39 86 20. Vážený zákazníku, Ruční vysavač 2 v 1 VCH9130 Obj. č. 39 86 20 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup ručního vysavače Grundig. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

Návod k použití pro Nerezovou váhu

Návod k použití pro Nerezovou váhu Návod k použití pro Nerezovou váhu Katalogové číslo: 110093 Účel použití Váha Soehnle Professional 9203 je koncipována k vážení zboží. Tato váha je v rámci EU určena k používání bez povinného cejchování.

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 38 02 87 Tato bezdrátová (rádiová) sluchátka v pásmu 864 MHz (FM) s dosahem až 100 m v polootevřeném provedení, která jsou vybavena automaticky nastavitelným třmenem okolo hlavy,

Více

3. Zavřete prostor pro baterie krytem. 1. Vlijte mléko do vhodné nádoby, např. skleněné. 2. Sundejte z pěniče mléka nerezový kryt.

3. Zavřete prostor pro baterie krytem. 1. Vlijte mléko do vhodné nádoby, např. skleněné. 2. Sundejte z pěniče mléka nerezový kryt. Pěnič mléka MS 3502 Uvedení do provozu Před prvním použitím pěnič mléka vyčistěte způsobem, který je popsán v kapitole Mytí a údržba. Vložte baterie (baterie nejsou součástí dodávky). 1. Prostor pro baterie

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 4730458

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 4730458 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 4730458 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení nabíječky do provozu a k její obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

ENcontrol INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Spínač do zásuvky SP-S-ZAS

ENcontrol INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Spínač do zásuvky SP-S-ZAS INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Spínač do zásuvky SP-S-ZAS 2 SP-S-ZAS Informace v tomto dokumentu, včetně URL a dalších internetových zdrojů může společnost s.r.o. změnit bez předchozího upozornění.

Více

Nabíječka IPC-5. Návod k použití. Kód:

Nabíječka IPC-5. Návod k použití. Kód: Návod k použití CZ Nabíječka IPC-5 Kód: 4737974 Děkujeme Vám za projevenou důvěru zakoupením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou.

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění!Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: Obsah Strana 1. Úvod (účel použití nabíječky) Úvod (účel použití nabíječky) 2. Bezpečnostní předpisy...

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: Obsah Strana 1. Úvod (účel použití nabíječky) Úvod (účel použití nabíječky) 2. Bezpečnostní předpisy... NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana 1. Úvod (účel použití nabíječky)... 2 2. Bezpečnostní předpisy... 3 Verze 04/06 3. Základní parametry nabíječky, krátký přehled funkcí... 4 4. Rozsah dodávky... 5 5. Ovládací

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (VC-52); (VC-54)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (VC-52); (VC-54) NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/05 Obj. č.: 12 16 60 (VC-52); 12 16 61 (VC-54) Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zkoušečky do provozu a k její obsluze. Jestliže výrobek

Více

H-TRONIC PŘÍSTROJ PRO KONTROLU POČTU OTÁČEK. Obj. č.:

H-TRONIC PŘÍSTROJ PRO KONTROLU POČTU OTÁČEK. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE H-TRONIC PŘÍSTROJ PRO KONTROLU POČTU OTÁČEK Obj. č.: 19 01 55 DŮLEŽITÉ! NUTNO PŘEČÍST! Pečlivě si přečtěte tento návod. Při škodách, které budou způsobeny nedodržením návodu, zaniká nárok

Více

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A)

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) Obsah ZAMÝŠLENÉ VYUŽITÍ strana 1 DÍLY strana 2 NÁVOD K POUŽITÍ strana 2-4 Spuštění přístroje Doporučení k úklidu Nabíjení baterie NÁVOD K ÚDRŽBĚ strana 5-6 Demontáž a

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 11 02 52

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 11 02 52 NÁVOD K OBSLUZE Verze 02/04 Obj. č.: 11 02 52 Osvětlete si Vaše zahradní cestičky stylově a ekologicky. Za denního světla dochází k nabíjení do svítilny vložených akumulátorů NiCd sluneční energií (pomocí

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Startovací a nabíjecí zařízení BBSL430

Startovací a nabíjecí zařízení BBSL430 Version 1.3 česky Startovací a nabíjecí zařízení BBSL430 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 112 62 Art.-Bez.: BBSL430 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné

Více

Návod k použití Mobilní studio 300/500 s výbavou k nabíjení z autobaterie

Návod k použití Mobilní studio 300/500 s výbavou k nabíjení z autobaterie Návod k použití Mobilní studio 300/500 s výbavou k nabíjení z autobaterie Děkujeme, že jste si koupili mobilní studio 300/500 s výbavou k nabíjení z autobaterie. Tento set slouží k profesionálnímu využití

Více

T615. Model ponorky obj. č kanálový vysílač. Doba nabíjení: 35 minut Autonomní provoz: 40 minut

T615. Model ponorky obj. č kanálový vysílač. Doba nabíjení: 35 minut Autonomní provoz: 40 minut T615 Model ponorky obj. č. 105 73 49 3-kanálový vysílač Pohon pomocí 3 motorů Používejte pouze v uzavřených nádržích. Délka: 140 mm Šířka: 35 mm Výška: 48 mm Hmotnost: 85 g Hloubka ponoru: 0,5 m Rychlost:

Více

NÁVOD POUŽITÍ SVÁŘEČKY PLASTOVÝCH TRUBEK

NÁVOD POUŽITÍ SVÁŘEČKY PLASTOVÝCH TRUBEK NÁVOD POUŽITÍ SVÁŘEČKY PLASTOVÝCH TRUBEK NÁVOD POUŽITÍ SVÁŘEČKY PLASTOVÝCH TRUBEK 1850W trnová Obsah: 1. Bezpečnostní pokyny a výstrahy 2. Součástí přístroje 3. Použití ke stanovenému účelu 4. Obecné bezpečnostní

Více

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 Fig 1 Copyright 2014 VARO www.varo.com SVÍTILNA LED 1,5 W POWLI421 POWLI421 CS UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte

Více

Nabíječka IPC-1L. Obj. č.: IPC-1L. 1. Úvod (účel použití nabíječky)

Nabíječka IPC-1L. Obj. č.: IPC-1L. 1. Úvod (účel použití nabíječky) Nabíječka IPC-1L Obj. č.: IPC-1L Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup nabíječky IPC-1L. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu

Více

Tester proudového chrániče FI/RCD VC-34. Obj. č.:

Tester proudového chrániče FI/RCD VC-34. Obj. č.: Obsah Strana 1. Úvod...1 2. Základní charakteristiky a účel použití...3 3. Bezpečnostní předpisy...4 4. Popis a ovládací prvky...5 Tester proudového chrániče FI/RCD VC-34 5. Provádění měření (kontrola

Více

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití CZ NÁVOD K OBSLUZE Lineární síťový zdroj PS-1302D Číslo objednávky 51 18 06 Verze 11/08 Stanovené použití Lineární síťový zdroj slouží k připojení a provozu spotřebičů na nízké napětí s provozním napětím

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 34 01 58

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 34 01 58 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 34 01 58 2 Účel použití Digitální rádio s hodinami a multibarevným displejem LED slouží k příjmu rozhlasových stanic a jako budík v domácnosti. Zvukový signál je reprodukován

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Verze 03/04 Obj. č.: 22 66 92 Elektrický model letadla "Cessna" 540 mm Elektrický model letadla "J-3 Cub" 540 mm Elektrický model letadla "PA-12" 540 mm Elektrický model letadla

Více

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/99 Vysavač prachu do automobilu Turbo Obj. č.: 85 22 10 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

Phocos CA. Solární regulátory nabíjení. Uživatelská příručka. Vážená zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil tento

Phocos CA. Solární regulátory nabíjení. Uživatelská příručka. Vážená zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil tento Phocos CA Solární regulátory nabíjení Uživatelská příručka Vážená zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil tento výrobek firmy Phocos. Přečtěte si prosím pozorně a důkladně tento návod před tím, než začnete

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: /

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: / NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/03 Obj. č.: 35 07 30 / 35 07 33 Tento praktický přepínací pult Vám poslouží k rozšíření ozvučení prostorů z jednoho páru reproduktorů až na 4 páry u všech zesilovačů (nebo podobných

Více

Stereofonní radiová sluchátka

Stereofonní radiová sluchátka Stereofonní radiová sluchátka Obj. č.: 35 01 15 Tento návod k obsluze náleží k produktu. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k zacházení. Dbejte na to, i když tento produkt předáte třetí osobě.

Více

BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ UKLÍZEČ Návod k použití

BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ UKLÍZEČ Návod k použití BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ UKLÍZEČ Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Více

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Nabíječka NiMH (NiCd) akumulátorů ACC-700N. č.

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Nabíječka NiMH (NiCd) akumulátorů ACC-700N. č. ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Nabíječka NiMH (NiCd) akumulátorů ACC-700N č. 20628 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci,uvedení

Více

RADIOVÁ SPÍNACÍ ZÁSUVKA FS20ST

RADIOVÁ SPÍNACÍ ZÁSUVKA FS20ST NÁVOD K OBSLUZE RADIOVÁ SPÍNACÍ ZÁSUVKA FS20ST Obj. č.: 62 30 04 Zastrčte jednoduše radiovou spínací zásuvku do stávající síťové zásuvky a připojte svítidla, ventilátory nebo jiné elektropřístroje na radiovou

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŘESNÁ VÁHA 303 K/J

NÁVOD K OBSLUZE PŘESNÁ VÁHA 303 K/J NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/03 PŘESNÁ VÁHA 303 K/J Obj. č.: 12 40 06 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení zařízení do provozu a jeho obsluhy. Jestliže výrobek

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 30 15 65 Přední strana 2 Zadní strana ÚČEL POUŽITÍ Výkonový koncový stupeň slouží k zesílení nízkoúrovňových audiosignálů v domácích popř. poloprofesionálních zvukových

Více

SÍŤOVÉ ZDROJE KONSTANTNÍHO NAPĚTÍ. Síťové zdroje a napáječe - typ FPS o různé velikosti napětí a proudu

SÍŤOVÉ ZDROJE KONSTANTNÍHO NAPĚTÍ. Síťové zdroje a napáječe - typ FPS o různé velikosti napětí a proudu SÍŤOVÉ ZDROJE KONSTANTNÍHO NAPĚTÍ Síťové zdroje a napáječe - typ FPS o různé velikosti napětí a proudu Obj. č.: 12 V DC / 2 A 510 400 13,8 V DC / 2A 510 412 13,8 V DC / 4A 510 426 13,8 V DC / 6 A 510 439

Více

Startovací zdroj 12 V

Startovací zdroj 12 V Startovací zdroj 12 V 35908 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si

Více

NÁVOD K MONTÁŽI OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI OBSLUZE Verze 08/01 Obj. č.: 85 35 99 Tato sada osvětlení jízdního kola (pomocí baterií) obsahuje přední světlomet s výkonnou a jasnou xenonovou žárovkou a zadní svítilnu se 6 výkonnými

Více

NABÍJEČKA RAYOVAC PS3 3 V 1

NABÍJEČKA RAYOVAC PS3 3 V 1 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 NABÍJEČKA RAYOVAC PS3 3 V 1 Obj. č.: 61 39 67 OBSAH: 2 Strana: Baterie Rayovac, nabíjecí alkalické... 2 Novinka! rayovac Baterie niklo-hydrid kovu... 3 Snadné kroky k nabíjení

Více

1. Úvod (účel použití nabíječky) Vážení zákazníci,

1. Úvod (účel použití nabíječky) Vážení zákazníci, 1. Úvod (účel použití nabíječky) Vážení zákazníci, Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší výkonné, kompaktní a spolehlivé nabíječky, kterou dodáváme včetně 8 akumulátorů typu AA s kapacitou 2500 mah.

Více

28V Nabíječka robotizované sekačky na trávu CZ

28V Nabíječka robotizované sekačky na trávu CZ WA3744 1 2 a b A B C 1. NAPÁJECÍ ADAPTÉR 2. Konektor Ne všechny doplňky vyobrazené nebo popisované jsou v standardní dodávce zahrnuty. Doporučujeme, abyste příslušenství zakoupili od stejného prodejce,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 12 55 (12 V) / 51 12 67 (24 V)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 12 55 (12 V) / 51 12 67 (24 V) NÁVOD K OBSLUZE Střídač 12 / 24 V DC 230 V AC SW-1200 Obj. č.: 51 12 55 (12 V) / 51 12 67 (24 V) Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho

Více

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku Úvod Tato souprava obsahuje následující součásti: Akumulátorový šroubovák s výkonným akumulátorem Síťová a stolní nabíječka 4 oboustranné nástavce s různými šroubováky (bity) Mini akušroubovák Toolcraft

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 4730459 Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! Tento návod v českém jazyce má poněkud jiné uspořádání než originální návod k obsluze. Některé

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

Symboly: Přečtěte si návod k použití. Vhodné pro použití ve vnitřním prostředí. Pouze pro země EU

Symboly: Přečtěte si návod k použití. Vhodné pro použití ve vnitřním prostředí. Pouze pro země EU Návod k použití Symboly: Níže jsou uvedeny symboly, se kterými se můžete při použití nástroje setkat. Je důležité, abyste dříve, než s ním začnete pracovat, pochopili jejich význam. Přečtěte si návod

Více

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku Důležité bezpečnostní instrukce Čtěte před instalací produktu Bezpečnost osob UPS má svůj vlastní vnitřní napájecí zdroj (baterii). V důsledku toho mohou být její výkonové výstupy pod napětím, i když je

Více

Stereofonní bezdrátová sluchátka s rádiovým přenosem signálu v pásmu 863 MHz VIVANCO FMH 3080

Stereofonní bezdrátová sluchátka s rádiovým přenosem signálu v pásmu 863 MHz VIVANCO FMH 3080 NÁVOD K OBSLUZE České upravené vydání Stereofonní bezdrátová sluchátka s rádiovým přenosem signálu v pásmu 863 MHz VIVANCO FMH 3080 Obj. č.: 33 00 89 Obsah Strana 1. ÚVOD... 2 1.1 PŘEDNOSTI SYSTÉMU...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Přesný digitální teploměr GTH 175 / Pt

NÁVOD K OBSLUZE. Přesný digitální teploměr GTH 175 / Pt NÁVOD K OBSLUZE Přesný digitální teploměr GTH 175 / Pt Obj. č.: 12 09 66 Pro provádění nejpřesnějších měření teploty kapalin (s ponorným čidlem) jakož i vzduchu a plynů. Kvalitní pouzdro z nárazuvzdorné

Více

ENcontrol INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Měřič a spínač do zásuvky SP-M1R1-ZAS

ENcontrol INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Měřič a spínač do zásuvky SP-M1R1-ZAS INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Měřič a spínač do zásuvky SP-M1R1-ZAS 2 SP-M1R1-ZAS Informace v tomto dokumentu, včetně URL a dalších internetových zdrojů může společnost s.r.o. změnit bez předchozího

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 42 28

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 42 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 42 28 Vytvořte si na své zahradě příjemnou atmosféru. Za denního světla dochází k nabíjení do svítilny vloženého akumulátoru NiMH sluneční energií (pomocí monokrystalického

Více

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Seznam položek Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Vstup Input (Micro USB) Indikátor LED indicator LED / vypínač Output Výstup Power button (USB A type) A) Obecné a informace o bezpečnosti Před

Více

Panelový měřič vodivosti model CDCN 201

Panelový měřič vodivosti model CDCN 201 Panelový měřič vodivosti model Prvotní prohlídka Opatrně vyjměte přístroj z krabice a zjistěte, zda nedošlo k mechanickému poškození. Pokud zjistíte jakékoliv poškození, ihned kontaktujte servisní středisko

Více

TDS 20/50/75/120 R. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20/50/75/120 R. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20/50/75/120 R CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS R -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více