KONEČ NÝ NÁVRH POŘ ADU JEDNÁNÍ ZÁŘÍ 2004 ŠTRASBURK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONEČ NÝ NÁVRH POŘ ADU JEDNÁNÍ ZÁŘÍ 2004 ŠTRASBURK"

Transkript

1 Dokument ze zasedání KONEČ NÝ NÁVRH POŘ ADU JEDNÁNÍ ZÁŘÍ 2004 ŠTRASBURK 10/09/04 PE CS CS

2 Vysvětlení postupů Pokud Parlament nerozhodne jinak, texty přijaté v plénu budou předloženy k hlasování v následujícím pořadí: 1. Třetí čtení - Spolurozhodování (***III) většina hlasů je pro schválení společného návrhu 2. Souhlas - Postup souhlasu (***) většina všech poslanců je podle článku 49 Smlouvy o EU a článku 190 Smlouvy o ES pro přijetí či zamítnutí rozhodnutí, kterým se dává souhlas 3. Druhé čtení - Spolurozhodování (***II) většina všech poslanců je pro zamítnutí nebo změnu společného postoje; většina odevzdaných hlasů je pro schválení společného postoje - Spolupráce (***II) většina všech poslanců je pro zamítnutí nebo změnu společného postoje; většina odevzdaných hlasů je pro schválení společného postoje 4. Jednací řád Evropského parlamentu - Změny jednacího řádu většina všech poslanců je pro přijetí změn většina hlasů je pro schválení návrhu rozhodnutí 5. První čtení - Spolurozhodování (***I) většina hlasů je pro schválení nebo doplnění legislativního návrhu většina odevzdaných hlasů je pro schválení návrhu legislativního usnesení - Spolupráce (***I) většina hlasů je pro schválení nebo doplnění legislativního návrhu většina odevzdaných hlasů je pro schválení návrhu legislativního usnesení 6. Souhlas - Postup souhlasu (***) většina odevzdaných hlasů je podle článků 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES pro přijetí či zamítnutí rozhodnutí, kterým se dává souhlas 7. Ostatní postupy - Konzultace (*) většina hlasů je pro schválení nebo změnu legislativního návrhu většina odevzdaných hlasů je pro schválení návrhu legislativního usnesení - Ostatní (prohlášení, ústní otázky, zprávy z vlastního podnětu, zbavení imunity) většina hlasů odevzdaných je pro schválení návrhu usnesení nebo rozhodnutí

3 3 Obsah 3 Obsah Pondělí 13. září :00-19: Zahájení zasedání a plán práce...7 Prohlášení Komise - Ekologické katastrofy v poslední době (požáry na jihu Evropy)...7 Ústní otázka - Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) (O-0047/ B6-0013/2004)...7 Prohlášení Komise - Důsledky ztroskotání námořní lodě, která přepravovala toxický popel, na otevřeném moři u Turecka...7 Úterý 14. září :00-12: Hlasování o žádostech o naléhavý postup (článek 134 jednacího řádu)...8 Žádost o naléhavý postup - Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii...8 Žádost o naléhavý postup - Hospodářský rozvoj kypersko-turecké komunity...8 Projev předsedy Evropského parlamentu...8 Prohlášení Komise - Situace v Bělorusku...8 Hodnocení sledování roční politické strategie Komise pro rok :00-13: Hlasování...8 Potvrzení kalendáře dílčích zasedání Evropského parlamentu Žádost o konzultaci Hospodářského a sociálního výboru - Návrh úmluvy zakládající Evropskou ústavu...8 Žádost o konzultaci ve Výboru regionů - Návrh úmluvy zakládající Evropskou ústavu...8 Zpráva Jan Mulder (A6-0004/2004) - Návrh na opravu rozpočtu 7/ Zpráva Jan Mulder (A6-0005/2004) - Návrh na opravu rozpočtu 8/ Návrh rozhodnutí (B6- /2004) - Početní složení meziparlamentních delegací, delegací do smíšených parlamentních výborů a delegací do výborů parlamentní spolupráce...9 Texty, u kterých byla rozprava uzavřena (pořadí uvedeno na straně 2) :00-16: Předložení návrhu souhrnného rozpočtu Radou - Rozpočtový rok :30-17: Sdělení Komise - Právní ochrana (průmyslových) vzorů...9

4 4 Obsah 4 17:00-18: Doba vyhrazená pro otázky Komisi (B6-0007/2004) :30-19: Prohlášení Rady a Komise - Humanitární situace v Súdánu...9 Středa 15. září :00-12: Prohlášení Rady a Komise - Rukojmí a masakr v Beslanu a boj proti terorismu...10 Prohlášení Rady a Komise - Situace v Iráku :00-13: Hlasování...10 Návrh rozhodnutí (B6- /2004) - Finanční výhled...10 Návrh Konference předsedů - Nominace poslanců Evropského parlamentu do paritního Parlamentního shromáždění AKT-EU, do Parlamentního shromáždění EU - Středomoří a do meziparlamentních delegací, delegací do smíšených parlamentních výborů a delegací do výborů pro parlamentní spolupráci...10 Zpráva Philippe Morillon (A6-0001/2004) - Dohoda o rybolovu EU/Mauricius...10 Zpráva Philippe Morillon (A6-0002/2004) - Dohoda o rybolovu EU/Madagaskar...10 Zpráva Philippe Morillon (A6-0003/2004) - Dohoda o rybolovu EU/Kapverdy...10 Texty, u kterých byla rozprava uzavřena (pořadí uvedeno na straně 2) :00-18: Prohlášení Rady a Komise - Pakt stability a růstu...11 Ústní otázky - Ratifikace Ústavní smlouvy (O-0035/ B6-0008/2004) (O-0036/ B6-0009/2004)...11 (případně) Zprávy podle článku 134 jednacího řádu :00-19: Doba vyhrazená pro otázky Radě (B6-0007/2004)...11 Čtvrtek 16. září :00-12: Ústní otázky - Nizozemská loď sdružení "Women on Waves" (O-0039/ B6-0010/2004) (O-0042/ B6-0011/2004)...12 Ústní otázka - CITES (Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin) (O- 0043/ B6-0012/2004)...12

5 5 Obsah 5 12: Hlasování o textech, u nichž byla rozprava uzavřena (pořadí uvedeno na straně 2) :00-16: Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu - Doba trvání: nejvýše 1 hodina (článek 115 jednacího řádu)...12 Schůzka na nejvyšší úrovni ASEM (Schůze Asie-Evropa)...12 Vojvodina: pronásledování menšin...12 Maledivy :00 (NEBO po ukončení rozpravy)...13 Hlasování...13 Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 115 jednacího řádu)...13 (případně) Pokračování hlasování z 12: Řečnická doba (článek 142 jednacího řádu)...17 Lhůty pro předložení...19 Lhůta pro zapsání bodu do pořadu jednání je označena symbolem:. Lhůty ke každému bodu jsou uvedeny na poslední straně.

6

7 7 Pondělí 13. září Konference předsedů schválila tento konečný návrh pořadu jednání pro příští zasedání podle článků 130 a 131 jednacího řádu. Pondělí 13. září :00-19:00 1 Zahájení zasedání a plán práce 34 Prohlášení Komise - Ekologické katastrofy v poslední době (požáry na jihu Evropy) 36 Ústní otázka - Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) Paolo Costa (O-0047/ B6-0013/2004) Komise Zasedání schromáždění Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) Výbor pro dopravu a cestovní ruch 41 Prohlášení Komise - Důsledky ztroskotání námořní lodě, která přepravovala toxický popel, na otevřeném moři u Turecka

8 8 Úterý 14. září Úterý 14. září :00-12:00 6 Hlasování o žádostech o naléhavý postup (článek 134 jednacího řádu) 2 - Žádost o naléhavý postup - Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii Návrh nařízení Rady, kterým se zavádějí některá omezující opatření pro podporu uskutečnění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii [KOM(2004) C6-0041/ /0114(CNS)] Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 2 - Žádost o naléhavý postup - Hospodářský rozvoj kypersko-turecké komunity Návrh nařízení Rady, kterým se zavádí nástroj finanční podpory pro hospodářský rozvoj kypersko-turecké komunity [KOM(2004) /0145(CNS)] Výbor pro zahraniční věci 39 Projev předsedy Evropského parlamentu 28 Prohlášení Komise - Situace v Bělorusku 40 Hodnocení sledování roční politické strategie Komise pro rok :00-13:00 8 Hlasování 26 - Potvrzení kalendáře dílčích zasedání Evropského parlamentu Žádost o konzultaci Hospodářského a sociálního výboru - Návrh úmluvy zakládající Evropskou ústavu Článek 117 jednacího řádu 38 - Žádost o konzultaci ve Výboru regionů - Návrh úmluvy zakládající Evropskou ústavu Článek 118 jednacího řádu 2 - Zpráva Jan Mulder (A6-0004/2004) - Návrh na opravu rozpočtu 7/2004 Návrh na opravu rozpočtu Evropské unie č. 7/2004 pro rozpočtový rok 2004 [11041/ C6-0108/ /2039(BUD)] Rozpočtový výbor 3 - Zpráva Jan Mulder (A6-0005/2004) - Návrh na opravu rozpočtu 8/2004 Návrh na opravu rozpočtu Evropské unie č. 8/2004 pro rozpočtový rok 2004 [11042/ C6-0109/ /2066(BUD)] Rozpočtový výbor

9 9 Úterý 14. září Návrh rozhodnutí (B6- /2004) - Početní složení meziparlamentních delegací, delegací do smíšených parlamentních výborů a delegací do výborů parlamentní spolupráce 10 - Texty, u kterých byla rozprava uzavřena (pořadí uvedeno na straně 2) 15:00-16:30 11 Předložení návrhu souhrnného rozpočtu Radou - Rozpočtový rok :30-17:00 12 Sdělení Komise - Právní ochrana (průmyslových) vzorů 17:00-18:30 13 Doba vyhrazená pro otázky Komisi (B6-0007/2004) 18:30-19:30 35 Prohlášení Rady a Komise - Humanitární situace v Súdánu

10 10 Středa 15. září Středa 15. září :00-12:00 42 Prohlášení Rady a Komise - Rukojmí a masakr v Beslanu a boj proti terorismu 14 Prohlášení Rady a Komise - Situace v Iráku 12:00-13:00 15 Hlasování 48 - Návrh rozhodnutí (B6- /2004) - Finanční výhled Zřízení dočasného výboru pro finanční výhled Konference předsedů článek 175 jednacího řádu 47 - Návrh Konference předsedů - Nominace poslanců Evropského parlamentu do paritního Parlamentního shromáždění AKT-EU, do Parlamentního shromáždění EU - Středomoří a do meziparlamentních delegací, delegací do smíšených parlamentních výborů a delegací do výborů pro parlamentní spolupráci 46 - Zpráva Philippe Morillon (A6-0001/2004) - Dohoda o rybolovu EU/Mauricius o návrhu nařízení Rady o uzavření protokolu, kterým se na období od 3. prosince 2003 do 2. prosince 2007 stanoví rybolovná práva a výše finančního příspěvku podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Mauricia o rybolovu ve vodách Mauricia [KOM(2004) C5-0179/ /0071(CNS)] Výbor pro rybolov 20 - Zpráva Philippe Morillon (A6-0002/2004) - Dohoda o rybolovu EU/Madagaskar o návrhu nařízení Rady o uzavření protokolu, kterým se stanoví možnost lovu tuňáků a finanční náhrady stanovené v dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Demokratickou republikou Madagaskar o rybolovu u pobřeží Madagaskaru pro období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2006 [KOM(2004) C5-0186/ /0070(CNS)] Výbor pro rybolov 21 - Zpráva Philippe Morillon (A6-0003/2004) - Dohoda o rybolovu EU/Kapverdy o návrhu nařízení Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů týkající se prodloužení protokolu na období od 1. července 2004 do 30. června 2005, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Kapverdskou republikou o rybolovu při pobřeží Kapverdské republiky [KOM(2004) C5-0189/ /0058(CNS)] Výbor pro rybolov 27 - Texty, u kterých byla rozprava uzavřena (pořadí uvedeno na straně 2)

11 11 Středa 15. září :00-18:00 16 Prohlášení Rady a Komise - Pakt stability a růstu 30 Ústní otázky - Ratifikace Ústavní smlouvy Jo Leinen (O-0035/ B6-0008/2004) Rada Postup ratifikace Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu Výbor pro ústavní záležitosti Jo Leinen (O-0036/ B6-0009/2004) Komise Komunikační strategie týkající se Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu Výbor pro ústavní záležitosti Hlasování proběhne dne 14. října (případně) Zprávy podle článku 134 jednacího řádu 18:00-19:00 18 Doba vyhrazená pro otázky Radě (B6-0007/2004)

12 12 Čtvrtek 16. září Čtvrtek 16. září :00-12:00 31 Ústní otázky - Nizozemská loď sdružení "Women on Waves" Ilda Figueiredo, Francis Wurtz, Eva-Britt Svensson, Miguel Portas, Sérgio Ribeiro (O- 0039/ B6-0010/2004) Komise Zákaz vstupu lodi "Women on Waves" do Portugalska Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice Lissy Gröner, Edite Estrela, Jamila Madeira, Emanuel Vasconcelos Jardim Fernandes, Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Raül Romeva Rueda (O-0042/ B6-0011/2004) Komise Zákaz portugalské vlády nizozemské lodi sdružení "Women on Waves" Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance 32 Ústní otázka - CITES (Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin) Karl-Heinz Florenz (O-0043/ B6-0012/2004) Komise Strategické cíle Unie pro 13. zasedání stran Úmluvy CITES Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 12:00 22 Hlasování o textech, u nichž byla rozprava uzavřena (pořadí uvedeno na straně 2) 15:00-16:00 Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu - Doba trvání: nejvýše 1 hodina (článek 115 jednacího řádu) 43 Schůzka na nejvyšší úrovni ASEM (Schůze Asie-Evropa) 44 Vojvodina: pronásledování menšin 45 Maledivy

13 13 Čtvrtek 16. září :00 (NEBO po ukončení rozpravy) 23 Hlasování 24 - Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 115 jednacího řádu) 25 - (případně) Pokračování hlasování z 12:00

14

15 15 15 Řečnická doba (článek 142 jednacího řádu) Lhůty pro předložení

16

17 17 Řečnická doba (článek 142 jednacího řádu) 17 Řečnická doba (článek 142 jednacího řádu) Pondělí 13. září :00-19:00 Komise (včetně odpovědí) : 35' Autor : 5' Poslanci : 45' PPE-DE : 13 PSE : 10 ALDE : 5 Verts/ALE : 4 GUE/NGL : 4 IND/DEM : 3 UEN : 3 NI : 3 Úterý 14. září :00-12:00 Projev předsedy : 20' Vystoupení předsedů politických skupin: PPE-DE: 6', PSE: 6', ALDE: 5', Verts/ALE: 4', GUE/NGL: 4', IND/DEM:4', UEN: 4', NI: 4' : 37' Další body Komise (včetně odpovědí) : 30' Poslanci : 75' 15:00-16:30 PPE-DE : 24 PSE : 18 ALDE : 9 Verts/ALE : 5,5 GUE/NGL : 5 IND/DEM : 5 UEN : 4 NI : 4,5 Rada (včetně odpovědí) : 15' Komise (včetně odpovědí) : 10' Předseda Rozpočtového výboru : 5' Zpravodajové (2 x 5') : 10' Vystoupení mluvčích politických skupin: PPE-DE: 6', PSE: 6', ALDE: 5', Verts/ALE: 4', GUE/NGL: 4', IND/DEM:4', UEN: 4', NI: 4' : 37' 18:30-19:30 Rada (včetně odpovědí) : 15' Komise (včetně odpovědí) : 15' Poslanci : 30' PPE-DE : 9 PSE : 7 ALDE : 3,5 Verts/ALE : 2,5 GUE/NGL : 2 IND/DEM : 2 UEN : 2 NI : 2

18 18 Řečnická doba (článek 142 jednacího řádu) 18 Středa 15. září :00-12:00 Rada (včetně odpovědí) : 30' Komise (včetně odpovědí) : 30' Poslanci : 105' PPE-DE : 35 PSE : 26 ALDE : 13 Verts/ALE : 7 GUE/NGL : 7 IND/DEM : 6 UEN : 5 NI : 6 15:00-18:00 Rada (včetně odpovědí) : 25' Komise (včetně odpovědí) : 20' Autor : 5' Poslanci : 105' PPE-DE : 35 PSE : 26 ALDE : 13 Verts/ALE : 7 GUE/NGL : 7 IND/DEM : 6 UEN : 5 NI : 6 Čtvrtek 16. září :00-12:00 Autoři "Women on Waves" (3 x 1') : 3' Autor "CITES" : 5' Komise (včetně odpovědí) : 10' Poslanci : 90' PPE-DE : 29 PSE : 22 ALDE : 11 Verts/ALE : 6 GUE/NGL : 6 IND/DEM : 6 UEN : 5 NI : 5

19 19 Lhůty pro předložení 19 Pondělí 13. září 2004 Lhůty pro předložení 36 Ústní otázka - Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) (O-0047/ B6-0013/2004) - Návrhy usnesení Pondělí 13. září, 19:00 - Pozměňovací návrhy a společné návrhy usnesení Středa 15. září, 10:00 Úterý 14. září Prohlášení Komise - Situace v Bělorusku - Návrhy usnesení Pondělí 13. září, 19:00 - Pozměňovací návrhy a společné návrhy usnesení Středa 15. září, 10:00 2 Zpráva Jan Mulder (A6-0004/2004) - Návrh na opravu rozpočtu 7/ Pozměňovací návrhy k samotnému návrhu rozpočtu uplynula - Opakované předložení pozměňovacích návrhů zamítnutých ve výboru uplynula - Návrhy přímého zamítnutí uplynula - Žádosti o "oddělené", "dílčí" a "jmenovité" hlasování o pozměňovacích návrzích k samotnému návrhu rozpočtu Pondělí 13. září, 19:00 3 Zpráva Jan Mulder (A6-0005/2004) - Návrh na opravu rozpočtu 8/ Pozměňovací návrhy k samotnému návrhu rozpočtu uplynula - Opakované předložení pozměňovacích návrhů zamítnutých ve výboru uplynula - Návrhy přímého zamítnutí uplynula - Žádosti o "oddělené", "dílčí" a "jmenovité" hlasování o pozměňovacích návrzích k samotnému návrhu rozpočtu Pondělí 13. září, 19:00 49 Návrh rozhodnutí (B6- /2004) - Početní složení meziparlamentních delegací, delegací do smíšených parlamentních výborů a delegací do výborů parlamentní spolupráce - Pozměňovací návrhy Pondělí 13. září, 19:00 35 Prohlášení Rady a Komise - Humanitární situace v Súdánu - Návrhy usnesení Úterý 14. září, 10:00 - Pozměňovací návrhy a společné návrhy usnesení Středa 15. září, 10:00 Středa 15. září Prohlášení Rady a Komise - Situace v Iráku - Návrhy usnesení Úterý 14. září, 10:00 - Pozměňovací návrhy a společné návrhy usnesení Středa 15. září, 10:00 48 Návrh rozhodnutí (B6- /2004) - Finanční výhled - Pozměňovací návrhy Úterý 14. září, 10:00 47 Návrh Konference předsedů - Nominace poslanců Evropského parlamentu do paritního Parlamentního shromáždění AKT-EU, do Parlamentního shromáždění EU - Středomoří a do meziparlamentních delegací, delegací do smíšených parlamentních výborů a delegací do výborů pro parlamentní spolupráci - Pozměňovací návrhy Středa 15. září, 10:00

20 20 Lhůty pro předložení Zpráva Philippe Morillon (A6-0001/2004) - Dohoda o rybolovu EU/Mauricius - Pozměňovací návrhy Pondělí 13. září, 19:00 20 Zpráva Philippe Morillon (A6-0002/2004) - Dohoda o rybolovu EU/Madagaskar - Pozměňovací návrhy Pondělí 13. září, 19:00 21 Zpráva Philippe Morillon (A6-0003/2004) - Dohoda o rybolovu EU/Kapverdy - Pozměňovací návrhy Pondělí 13. září, 19:00 30 Ústní otázky - Ratifikace Ústavní smlouvy (O-0035/ B6-0008/2004) (O- 0036/ B6-0009/2004) - Návrhy usnesení Čtvrtek 16. září, 10:00 - Pozměňovací návrhy a společné návrhy usnesení Čtvrtek 7. října, 12:00 Čtvrtek 16. září Ústní otázka - CITES (Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin) (O-0043/ B6-0012/2004) - Návrhy usnesení Pondělí 13. září, 19:00 - Pozměňovací návrhy a společné návrhy usnesení Středa 15. září, 10:00 43 Schůzka na nejvyšší úrovni ASEM (Schůze Asie-Evropa) - Návrhy usnesení (článek 115 jednacího řádu) Pondělí 13. září, 20:00 - Pozměňovací návrhy a společné návrhy usnesení (článek 115 jednacího řádu) Středa 15. září, 13:00 44 Vojvodina: pronásledování menšin - Návrhy usnesení (článek 115 jednacího řádu) Pondělí 13. září, 20:00 - Pozměňovací návrhy a společné návrhy usnesení (článek 115 jednacího řádu) Středa 15. září, 13:00 45 Maledivy - Návrhy usnesení (článek 115 jednacího řádu) Pondělí 13. září, 20:00 - Pozměňovací návrhy a společné návrhy usnesení (článek 115 jednacího řádu) Středa 15. září, 13:00 Oddělené hlasování Dílčí hlasování Jmenovité hlasování - Texty předložené k hlasování v úterý Pondělí 13. září, 19:00 - Texty předložené k hlasování ve středu Úterý 14. září, 21:00 - Texty předložené k hlasování ve čtvrtek Středa 15. září, 21:00 - Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušení lidských práv, demokracie a právního státu (článek 115 jednacího řádu) Čtvrtek 16. září, 10:00

Výbor pro právní záležitosti

Výbor pro právní záležitosti EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 27. 10. 2009 2009/0100(CNS) * NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření úmluvy o mezinárodním vymáhání výživného k dětem a dalších druhů

Více

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci LIBE(2015)0330_1 NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ Schůze Pondělí 30. března 2015, 15:00 18:30 Úterý 31. března 2015, 9:00 12:30

Více

* NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2009/0007(CNS) 12. 11. 2009

* NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2009/0007(CNS) 12. 11. 2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 12. 11. 2009 2009/0007(CNS) * NÁVRH ZPRÁVY o návrhu směrnice Rady o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků, cel a

Více

PRAVIDLA PRO UPLATŇOVÁNÍ MNOHOJAZYČNOSTI PŘIJATÁ PŘEDSEDNICTVEM

PRAVIDLA PRO UPLATŇOVÁNÍ MNOHOJAZYČNOSTI PŘIJATÁ PŘEDSEDNICTVEM 5.2.1. Předsednictvo, PRAVIDLA PRO UPLATŇOVÁNÍ MNOHOJAZYČNOSTI PŘIJATÁ PŘEDSEDNICTVEM DNE 17. LISTOPADU 2008 1 s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 21, 290 a 314,

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Rozpočtový výbor SDĚLENÍ ČLENŮM. Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2008

EVROPSKÝ PARLAMENT. Rozpočtový výbor SDĚLENÍ ČLENŮM. Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2008 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Rozpočtový výbor 2009 22. 4. 2008 SDĚLENÍ ČLENŮM Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2008 V příloze naleznete návrh na převod prostředků C 9 rozpočtový rok 2008. CM\720712.doc

Více

SDĚLENÍ. Zahájení zasedání. Změny v pořadu jednání

SDĚLENÍ. Zahájení zasedání. Změny v pořadu jednání SDĚLENÍ Zahájení zasedání Na úvod červnového plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku předseda EP José BORREL FONTELLES (PSE, ES) připomněl pokračující perzekuci AUNG SAN SUU KYI vojenskou

Více

*** NÁVRH DOPORUČENÍ

*** NÁVRH DOPORUČENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro mezinárodní obchod 30.9.2014 2014/0047(NLE) *** NÁVRH DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy Petr Kolář Hodnoty a cíle Evropské unie Hodnoty EU Dnes čl. 6 SEU: Svoboda, Demokracie, Dodržování lidských práv a základních svobod, Právní stát Nově (převzato

Více

(3) Prováděcí nařízení (EU) č. 792/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(3) Prováděcí nařízení (EU) č. 792/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno. 16.1.2015 L 10/19 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/57 ze dne 15. ledna 2015, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 792/2012, pokud jde o vzor formuláře povolení, potvrzení a dalších dokumentů

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

VÝVOJOVÉ DIAGRAMY LEGISLATIVNÍHO PROCESU V ČR

VÝVOJOVÉ DIAGRAMY LEGISLATIVNÍHO PROCESU V ČR VÝVOJOVÉ DIAGRAMY LEGISLATIVNÍHO PROCESU V ČR PhDr. Petr Kolář, Ph.D. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Informační podklad č. 1.172

Více

PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr.

PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr. PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr. Robert Vyklický Studie č. 1.180 srpen 2013 PI 1.180 2 Obsah: 1. VOLEBNÍ

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů IMCO(2012)0709_1 OJ\906965.rtf NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ 9. července 2012, 15:00 15:25 1. Přijetí pořadu jednání 2. Sdělení předsedy

Více

P7_TA-PROV(2012)0383 Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I

P7_TA-PROV(2012)0383 Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I P7_TA-PROV(2012)0383 Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2012 o návrhu nařízení

Více

Lisabonská smlouva Prezentace pro žáky

Lisabonská smlouva Prezentace pro žáky Lisabonská smlouva Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 EU 2 Evropská ústava 2003 Návrh EÚ červen 2003 na summitu EU v Řecku (v

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2212/04 V Praze dne 11. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2212/04 V Praze dne 11. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2212/04 V Praze dne 11. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 18. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0765),

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0765), P7_TA-PROV(0)07 Zrušení některých zastaralých aktů Rady ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne. září 0 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zrušení některých zastaralých aktů

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 1/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: OBSAH NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze návrh smlouvy

Více

Evropský parlament Práce europoslance a utváření evropské politiky Úvod u zrodu stáli dva zakladatelé Ing. Oldřich Vlasák EP 18. Dubna 2008 Robert Schuman Jean Monnet 3 Historie Evropské Unie Evropská

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO ZEMĚDĚLSTVÍ. Oznámení poslancům. Postup slyšení kandidáta na komisaře pro rozvoj a humanitární pomoc pana Louise Michela

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO ZEMĚDĚLSTVÍ. Oznámení poslancům. Postup slyšení kandidáta na komisaře pro rozvoj a humanitární pomoc pana Louise Michela EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO ZEMĚDĚLSTVÍ Oznámení poslancům Věc: Postup slyšení kandidáta na komisaře pro rozvoj a humanitární pomoc pana Louise Michela Podle článku 214 Smlouvy o ES podléhá předseda a

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 13. 11. 2009 2009/0025(CNS) * NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Rady, kterým se mění Úmluva k provedení Schengenské dohody,

Více

Evropský parlament. Legislativní pravomoc Evropský parlament sdílí legislativní pravomoc s Radou Evropské unie jako rovnocenný partner.

Evropský parlament. Legislativní pravomoc Evropský parlament sdílí legislativní pravomoc s Radou Evropské unie jako rovnocenný partner. Evropský parlament Evropský parlament, jeho pravomoci a postupy Při revizích Smluv se pravomoci Evropského parlamentu v rámci evropských institucí neustále rozšiřovaly. Dnes je Evropský parlament spolutvůrcem

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

AKT RADY. ze dne 23. července 1996

AKT RADY. ze dne 23. července 1996 AKT RADY ze dne 23. července 1996 vypracovávající protokol o výkladu úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu, prostřednictvím předběžných opatření, Soudním dvorem Evropských společenství, na základě

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT KVESTOŘI ZÁPIS. ze schůze konané ve středu 21. října 2009 v 15:00 v místnosti S 3.4 v budově LOW ŠTRASBURK OBSAH

EVROPSKÝ PARLAMENT KVESTOŘI ZÁPIS. ze schůze konané ve středu 21. října 2009 v 15:00 v místnosti S 3.4 v budově LOW ŠTRASBURK OBSAH PV QUAEST 21. 10. 2009 PE-7/QUAEST/PV/2009-11 EVROPSKÝ PARLAMENT PV 12/2009 KVESTOŘI ZÁPIS ze schůze konané ve středu 21. října 2009 v 15:00 v místnosti S 3.4 v budově LOW ŠTRASBURK OBSAH Strana 1. Přijetí

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT ROZPOČTOVÝ VÝBOR. Sdělení členům. V příloze zasíláme členům výboru návrh na převod položek C21 rozpočtový rok 2004.

EVROPSKÝ PARLAMENT ROZPOČTOVÝ VÝBOR. Sdělení členům. V příloze zasíláme členům výboru návrh na převod položek C21 rozpočtový rok 2004. EVROPSKÝ PARLAMENT ROZPOČTOVÝ VÝBOR Sdělení členům Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2004 V příloze zasíláme členům výboru návrh na převod položek C21 rozpočtový rok 2004. GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty CS

Více

INFORMAČNÍ MANUÁL EVROPSKÝ PARLAMENT

INFORMAČNÍ MANUÁL EVROPSKÝ PARLAMENT INFORMAČNÍ MANUÁL EVROPSKÝ PARLAMENT Evropský parlament je jediným orgánem EU, který je přímo volen občany všech 27 členských států. V šestém volebním období (2004 2009) zasedají poslanci, kteří získali

Více

A. Smlouva o Evropské unii

A. Smlouva o Evropské unii SROVNÁVACÍ TABULKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 5 LISABONSKÉ SMLOUVY Článek 3 (zrušen) (1) Článek 3a Článek 4 Dosavadní číslování Smlouvy o Evropské unii HLAVA I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ A. Smlouva o Evropské unii HLAVA

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 11. 9. 2012 2011/0369(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 Návrh stanoviska Mariya Gabriel (PE491.303v02-00) k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I P7_TA-PROV(2013)0221 Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. května 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou

Více

SPOLEČNÉ POKYNY Termín pro konzultaci pro Bulharsko a Rumunsko: 21. 7. 2006

SPOLEČNÉ POKYNY Termín pro konzultaci pro Bulharsko a Rumunsko: 21. 7. 2006 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 14. července 2006 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2003/0196 (CNS) 2003/0197 (CNS) 11384/06 CRIMORG 122 MIGR 102 OC 521 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : ROZHODNUTÍ RADY

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR LEOPOLD SKORUŠA 1. Právní instituty ochrany společnosti a státu 1.1 Ústavní instituty Pro život jednotlivce má zásadní význam existence

Více

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01.

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Stanovy Islám v ČR nechceme, z.s. Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Článek 2. Účel spolku Účelem spolku je vyvíjení

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 13 17

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 13 17 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro ústavní záležitosti 1. 4. 2011 2010/2292(REG) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 13 17 Návrh zprávy Carlo Casini (PE458.480v01-00) Změna jednacího řádu Parlamentu z důvodu zavedení

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/EEE/XPA/cs 1 Zplnomocnění zástupci EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ (dále jen Společenství ) a BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

*** NÁVRH DOPORUČENÍ

*** NÁVRH DOPORUČENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 30. 1. 2014 2013/0120B(NLE) *** NÁVRH DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Rámcové dohody o komplexním partnerství

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT PRACOVNÍ DOKUMENT

EVROPSKÝ PARLAMENT PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Brusel, 3. prosince 2008 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o odpovědnosti dopravců k cestujícím po moři v případě nehod 2005/0241(COD) PRACOVNÍ DOKUMENT pro Dohodovací

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0311

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0311 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0311 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

SMÍŠENÉ PARLAMENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ AKT- EU. Výbor pro sociální věci a životní prostředí NÁVRH ZPRÁVY

SMÍŠENÉ PARLAMENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ AKT- EU. Výbor pro sociální věci a životní prostředí NÁVRH ZPRÁVY SMÍŠENÉ PARLAMENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ AKT- EU Výbor pro sociální věci a životní prostředí 28. 10. 2013 NÁVRH ZPRÁVY o těžbě ropy a nerostných surovin na mořském dně s ohledem na udržitelný rozvoj Spoluzpravodajové:

Více

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci LIBE(2013)0708_1 NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ Schůze Pondělí 8. července 2013, 15:00 18:30 a Úterý 9. července 2013, 9:00 14:00

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2226/04 V Praze dne 17. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2226/04 V Praze dne 17. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2226/04 V Praze dne 17. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 24. března 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se dočasně odnímá zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 30.9.2005 KOM(2005) 460 v konečném znění 2005/0195 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY kterým se mění rozhodnutí 2000/24/ES za účelem doplnění Malediv na seznam zemí,

Více

Evropský parlament v kostce

Evropský parlament v kostce Evropský parlament v kostce Obsah 1) EP... 2 Činnost Evropského parlamentu... 2 Pravomoci Evropského parlamentu... 2 Jak ovlivňuje Evropský parlament vztahy Evropské unie s vnějším světem?... 3 Počet členů

Více

Statut poslanců Evropského parlamentu

Statut poslanců Evropského parlamentu Statut poslanců Evropského parlamentu JUDr. Jan Pulda, LL.M. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie PI 1.200 srpen 2009 PI 1.200 2 Obsah: A) SOCIÁLNÍ A FINANČNÍ

Více

Dokument ze zasedání 12. 7. 2012 B7-0000/2012. předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B7-0000/2012

Dokument ze zasedání 12. 7. 2012 B7-0000/2012. předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B7-0000/2012 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 12. 7. 2012 B7-0000/2012 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B7-0000/2012 v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu o konferenci

Více

Jednací řád. CS Jednotná v rozmanitosti CS. 7. volební období. červenec 2010

Jednací řád. CS Jednotná v rozmanitosti CS. 7. volební období. červenec 2010 Jednací řád 7. volební období červenec 2010 CS Jednotná v rozmanitosti CS Poznámka pro čtenáře: V souladu s rozhodnutími Parlamentu o používání rodově neutrálního jazyka v jeho dokumentech jednací řád

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT KVESTOŘI ZÁPIS. ze schůze konané dne 5. 4. 2006 v 15:00 místnost S 3.4 - budova Louise Weiss (LOW) ŠTRASBURK OBSAH

EVROPSKÝ PARLAMENT KVESTOŘI ZÁPIS. ze schůze konané dne 5. 4. 2006 v 15:00 místnost S 3.4 - budova Louise Weiss (LOW) ŠTRASBURK OBSAH PE-6/QUAEST/PV/2006-5 EVROPSKÝ PARLAMENT P PV 5/2006 KVESTOŘI ZÁPIS ze schůze konané dne 5. 4. 2006 v 15:00 místnost S 3.4 - budova Louise Weiss (LOW) ŠTRASBURK OBSAH Strana 1. Přijetí návrhu pořadu jednání...error!

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2016

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 5 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Pracovní program

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 4 (o pravidlech původu) k Dohodě o EHP

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 4 (o pravidlech původu) k Dohodě o EHP EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2012 COM(2012) 133 final 2012/0063 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 4 (o pravidlech původu)

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2012 COM(2012) 120 final 2012/0056 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se členské státy žádají, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Hongkongskou mezinárodní úmluvu

Více

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Klatovy 2011 1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 27. července 2010 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 27. července 2010 Částka 3 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 8 Vydán dne 27. července 2010 Částka 3 OBSAH 1. Směrnice Ministerstva financí ze dne 17. 6. 2010 č. j. 12/36 381/2010 124, kterou se mění směrnice Ministerstva

Více

Statut Komise pro cestovní ruch Rady města Lanškroun

Statut Komise pro cestovní ruch Rady města Lanškroun nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Kancelář starosty a tajemníka Čj.: MULA 21205/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 53.2 Statut Komise pro cestovní ruch

Více

Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013

Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013 Povinnosti NNO vyplývající ze zákona proti praní peněz Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013 Škody z trestné činnosti svět 1 500 000 000 000 až 6 500 000 000 000 USD/rok

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro zahraniční věci. Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro zahraniční věci. Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE EVROPSKÝ PARLAMENT 1999 Výbor pro zahraniční věci 2004 28. 9. 2004 PE 347.184/1-31 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-31 Předběžný návrh doporučení (PE 347.184) Emilio Menéndez del Valle vztahy EU Indie Pozměňovací

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT KVESTOŘI ZÁPIS. ze schůze ze dne 27. října 2004 v 15:00 místnost S 3.4 - budova Louise Weiss (LOW) ŠTRASBURK OBSAH

EVROPSKÝ PARLAMENT KVESTOŘI ZÁPIS. ze schůze ze dne 27. října 2004 v 15:00 místnost S 3.4 - budova Louise Weiss (LOW) ŠTRASBURK OBSAH EVROPSKÝ PARLAMENT KVESTOŘI ZÁPIS PV 12/04 ze schůze ze dne 27. října 2004 v 15:00 místnost S 3.4 - budova Louise Weiss (LOW) ŠTRASBURK OBSAH 1. Přijetí návrhu pořadu jednání... 3 Strana 2. Schválení zápisu

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Rozpočtový výbor SDĚLENÍ ČLENŮM. Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2007

EVROPSKÝ PARLAMENT. Rozpočtový výbor SDĚLENÍ ČLENŮM. Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2007 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Rozpočtový výbor 2009 6. 12. 2007 SDĚLENÍ ČLENŮM Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2007 V příloze naleznete návrh na převod prostředků C24 rozpočtový rok 2007. GENERÁLNÍ

Více

Jaký právní základ zvolit pro rodinné právo? Další postup

Jaký právní základ zvolit pro rodinné právo? Další postup GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI Jaký právní základ zvolit pro rodinné právo? Další postup SHRNUTÍ PE 462.498 CS Tento

Více

Moravské gymnázium Brno s. r.o. Mgr. Kateřina Proroková. Státní moc legislativa pracovní list

Moravské gymnázium Brno s. r.o. Mgr. Kateřina Proroková. Státní moc legislativa pracovní list Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium Brno s. r.o. Autor Mgr. Kateřina Proroková Tématická oblast Základy společenských věd Téma Státní moc legislativa pracovní list Ročník

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 25.11.2014

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 25.11.2014 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 25.11.2014 C(2014) 9048 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 25.11.2014 o zveřejňování informací o jednáních mezi generálními řediteli Komise a organizacemi či osobami samostatně

Více

LEGISLATIVNÍ PROCES,

LEGISLATIVNÍ PROCES, LEGISLATIVNÍ PROCES, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. LEGISLATIVNÍ PROCES, pracovní list 1. Doplňte text na základě

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 2-5

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 2-5 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rybolov 11. 11. 2013 2013/0133(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 2-5 Návrh zprávy Raül Romeva i Rueda (PE519.821v01-00) Víceletý plán obnovy populace tuňáka obecného ve východním

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva hlavního města Prahy za Občanskou demokratickoustranu (dále také

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0018

CZ.1.07/2.2.00/28.0018 CZELO Brusel - stáž Jitka Meňházová Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 CZELO Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES. KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.11.2009 KOM(2009)642 v konečném znění 2008/0221 (COD) SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající

Více

Jednací řád. CS Jednotná v rozmanitosti CS. 8. volební období. červenec 2014

Jednací řád. CS Jednotná v rozmanitosti CS. 8. volební období. červenec 2014 Jednací řád 8. volební období červenec 2014 CS Jednotná v rozmanitosti CS Poznámka pro čtenáře: V souladu s rozhodnutími Parlamentu o používání rodově neutrálního jazyka v jeho dokumentech jednací řád

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-6

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-6 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 5. 2. 2010 2009/2120(DEC) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-6 Ingeborg Gräßle (PE430.894v01-00) udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace

Více

JEDNACÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti ČLS JEP

JEDNACÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti ČLS JEP JEDNACÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti ČLS JEP 1 Východiska a působnost (1) Jednací řád Psychiatrické společnosti ČLS JEP (dále jen PS ) vychází z příslušných ustanovení Stanov PS (dále jen Stanov ). (2)

Více

Návrh rámcového rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu. (53. týden) M 073 / 06 M 073 / 06

Návrh rámcového rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu. (53. týden) M 073 / 06 M 073 / 06 M 073 / 06 6. funkční období M 073 / 06 Návrh rámcového rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu 2007 (53. týden) P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí DOPORUČENÍ RADY ze dne 30. listopadu 1994 o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Vláda České republiky (čl. 67 80 Ústavy) vrcholný orgán výkonné moci (pluralita těchto orgánů) Parlamentní forma vlády - členové vlády mohou

Více

P6_TA(2007)0431 Vraždy žen v Mexiku a ve Střední Americe

P6_TA(2007)0431 Vraždy žen v Mexiku a ve Střední Americe P6_TA(2007)0431 Vraždy žen v Mexiku a ve Střední Americe Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. října 2007 o vraždách žen v Mexiku a ve Střední Americe a úloze Evropské unie v boji proti tomuto jevu

Více

k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení

k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení Příloha č. 1 k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Komise pro sociální začleňování (dále jen Komise ) je stálým poradním, iniciativním

Více

Jednací řád Zastupitelstva města Neratovice

Jednací řád Zastupitelstva města Neratovice Jednací řád Zastupitelstva města Neratovice Zastupitelstvo města se usneslo dne 5. 11. 2014 v souladu s ustanovením 96, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), (dále jen zákon o obcích ) na

Více

Newsletter: Plenární zasedání EP 14.-17. července 2014. ve Štrasburku [10-07-2014-17:44]

Newsletter: Plenární zasedání EP 14.-17. července 2014. ve Štrasburku [10-07-2014-17:44] Newsletter: Plenární zasedání EP 14.-17. července 2014. ve Štrasburku [10-07-2014-17:44] Parlament bude hlasovat o nominaci Jean-Clauda Junckera na post předsedy Komise..........................................................

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT KVESTOŘI ZÁPIS. ze schůze konané dne 13. prosince 2006 v 15:00 místnost S 3.4 budova Louise Weiss (LOW) ŠTRASBURK OBSAH

EVROPSKÝ PARLAMENT KVESTOŘI ZÁPIS. ze schůze konané dne 13. prosince 2006 v 15:00 místnost S 3.4 budova Louise Weiss (LOW) ŠTRASBURK OBSAH PV QUAEST.13.12.2006 PE-6/QUAEST/PV/2006-15 EVROPSKÝ PARLAMENT P PV 15/2006 KVESTOŘI ZÁPIS ze schůze konané dne 13. prosince 2006 v 15:00 místnost S 3.4 budova Louise Weiss (LOW) ŠTRASBURK OBSAH Strana

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT * NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2007/0135(CNS) 28. 11. 2007

EVROPSKÝ PARLAMENT * NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2007/0135(CNS) 28. 11. 2007 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2007/0135(CNS) 28. 11. 2007 * NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Rady o víceletých technických základních směrech pro výzkumný program

Více

Zápis ze 14. schůze VZOB dne 6. června 2007 od 10,00 hodin

Zápis ze 14. schůze VZOB dne 6. června 2007 od 10,00 hodin Zápis ze 14. schůze VZOB dne 6. června 2007 od 10,00 hodin Omluveni: sen. J. Pospíšil, R. Slavotínek, T. Töpfer Program: 1) Schválení programu a zápisu Schůzi řídil předseda sen. R. Sequens. Program viz

Více

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y Brno, 12. 1. 2012 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád školské Rady Základní školy, Brno, Botanická 70, 602 00 Brno upravuje přípravu, obsah jednání, způsob

Více

Formy sekundárn. (viz 43/71 Politi, 93/71 Leonensio, 34/73 Variola)

Formy sekundárn. (viz 43/71 Politi, 93/71 Leonensio, 34/73 Variola) Struktura a principy Evropského práva Petr Kolář 2006 1 Struktura Evropské unie Vízová, azylová a přistěhovalecká politika a jiné politiky týkající se volného pohybu osob HLAVA IV ES Policejní a justiční

Více