METODICKÁ PŘÍRUČKA GRAFICKÝ SW COREL VE VÝTVARNÉM OBORU ZUŠ. Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODICKÁ PŘÍRUČKA GRAFICKÝ SW COREL VE VÝTVARNÉM OBORU ZUŠ. Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary"

Transkript

1 METODICKÁ PŘÍRUČKA GRAFICKÝ SW COREL VE VÝTVARNÉM OBORU ZUŠ Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání NOVÝ SVĚT, reg.č. CZ.1.07/1.3.42/ Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary

2 Základy práce s programem CorelDraw Graphics Suite X6 Metodická příručka pro ZUŠ 1

3 Tato metodická příručka vznikla na podporu uměleckého vzdělávání a profesního rozvoje pedagogických pracovníků ZUŠ Antonína Dvořáka v Karlových Varech, na podporu rozvoje nových trendů ve výuce výtvarného oboru a posílení prestiže školy. Z finanční podpory grantového projektu NOVÝ SVĚT, který byl spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR, bude možné uskutečnit výuku počítačové grafiky na naší škole. Pedagogové výtvarného oboru se v rámci tohoto projektu zúčastnili kurzů vzdělávání v počítačové grafice, zejména ovládání grafického software CorelDraw Graphics Suite X6. Na základě získaných zkušeností s tímto programem máme možnost vyučovat i na naší škole počítačovou grafiku. Díky finanční podpoře byl výtvarný obor obohacen o dva počítače s nainstalovaným grafickým programem. Autory této metodiky jsou pedagogové výtvarného oboru ZUŠ A. Dvořáka v Karlových Varech Dagmar Svobodová Zita Bráchová Ivana Sedláčková 2

4 OBSAH Úvod, co je CorelDraw, co je vektorová grafika 4 Pracovní plocha, okno aplikace CorelDraw. 5 Popis okna aplikace, základní klávesové zkratky. 6 Okno nástrojů 7 Pracovní úkol č. 1, čáry od ruky.. 8 Práce s objekty 9 Jednotné barevné výplně 10 Pracovní list č Pracovní úkol č. 2, vodící linky, obrys, kopírování, manipulace s objekty 12 Barevné výplně, barevná paleta, styly výplní, kapátko. 13 Text, práce s vrstvami 14 Pracovní list č Pracovní úkol č. 3, kreslení křivek, Bezierův režim.. 16 Text uvnitř křivky.. 17 Řetězcový text, odstavcový text. 18 Pracovní list č Pracovní úkol č. 4, vzhled stránky, funkce přichytávání 20 Importování, oříznutí. 21 Efekty, rastr, tisk, exportování 22 Pracovní list č Závěr. 24 3

5 Úvod Počítačová grafika je v současné době jedna z nejpopulárnějších a nejvyužívanějších oblastí práce na počítači. Dnes každý, kdo začíná pracovat v propagační grafice nebo ve výtvarném umění, má možnost se seznámit s grafickým editorem CorelDraw. Co je CorelDraw? CorelDraw je oblíbený a osvědčený vektorový kreslící program. Uplatnění nalezne u výtvarníků v grafických studiích, reklamních agenturách a ve školách, kde se vyučuje počítačová grafika. Využívá se při vytváření uměleckých prací, jako jsou loga, vizitky, propagační materiály i složité technické ilustrace. Je oblíben především pro jednoduchost ovládání a množství funkcí a vlastností, které umožňují i profesionální výstupy. Program nabízí nepřeberné možnosti pro tvorbu, změny a úpravy obrazů. Velice rychle a efektně lze kombinovat grafiku a text. Co je vektorová grafika? Vektorová grafika je jeden ze dvou základních způsobů prezentace obrazových informací v počítačové grafice. Zatímco v rastrové grafice je celý obraz popsán pomocí hodnot jednotlivých bodů /pixelů/ uspořádaných do pravoúhlé mřížky, vektorový obraz je složen ze základních přesně definovaných útvarů, jako jsou body, přímky, křivky a mnohoúhelníky. Jednoduše řečeno, změť základních geometrických obrazců. K výhodám vektorové grafiky patří především možnost jakýchkoliv změn velikosti obrázku, aniž by to mělo vliv na kvalitu. Je možné pracovat s každým objektem v obrázku odděleně a význam má i malá datová velikost vektorové grafiky. 4

6 Pracovní plocha Zcela nový dokument vytvoříte prostřednictvím uvítací obrazovky nebo klepnutím na tlačítko NOVÝ. Alternativně lze použít příkaz z nabídky SOUBOR. Tímto způsobem vytvoříte dokument zcela prázdný, standartně formátu A4 /formát lze měnit kliknutím na příkaz ROZVRŽENÍ VZHLED STRÁNKY/ Pracovní plocha Vám představuje plátno malíře tady budete pracovat. Uprostřed pracovní plochy máte vykreslenu obdélníkovou oblast, která představuje list papíru. Okolí této oblasti můžete využít k úpravě objektů, či jako odkládací plochu, konečný výsledek však musíte umístit do ohraničené oblasti. Okno aplikace CoreluDraw Standartní panel nástrojů zástupce základních příkazů např. pro otevření, ukládání, tisk 5

7 Panel nabídek obsahuje rozbalovací nabídky vzájemně souvisejících příkazů Záhlaví zobrazuje titulek aktuálního dokumentu Panel vlastností obsahuje ovládací prvky, které se mění v závislosti na aktivním nástroji Navigátor dokumentu umožňuje přidávat do dokumentu stránky nebo přecházet Stavový řádek oblast v dolní části okna aplikace, která obsahuje informace o vlastnostech objektu Ukotvitelný panel poskytuje přístup k příkazům a nastavením souvisejícím s určitým nástrojem nebo úlohou Paleta dokumentu plocha může být využita k úpravě objektů, nebo jako odkládací plocha Okno nástrojů obsahuje nástroje pro vytváření, vyplňování a upravování objektů Pravítka jsou důležitá pro polohování objektů, určování velikosti obrázku. Aktivují se v nabídce příkazů v položce ZOBRAZIT aktivace a deaktivace pravítek Paleta barev používá se k aplikování barvy výplně nebo obrysu na objektu. Lze ji rozbalit levým tlačítkem myši na šipce dole. Pro míchání barev lze použít řadu barevných modelů /RGB, CMYK atd./ Okno dokumentu oblast pracovní plochy ohraničená posuvníky a dalšími ovládacími prvky. Zahrnuje stránku kresby a okolní plochu Stránka kresby je obdélník reprezentující tisknutelnou část okna dokumentu Základní klávesové zkratky F1 nápověda F3 zmenšit F4 zvětšit F5 nástroj ruční režim F6 obdélník F7 elipsa F8 text F9 celá obrazovka F10 tvar F12 obrysové pero 6

8 Okno nástrojů obsahuje nástroje pro kreslení a úpravy obrázků - malá šipka v pravém dolním rohu tlačítka okna nástrojů označuje plovoucí nabídku - podržením šipky levým tlačítkem myši tuto plovoucí nabídku otevřete Nástroj ruční výběr výběr, umístění a transformace Nástroj tvar /F10/ - úprava křivkového objektu nebo text. znaku manipulací s uzly Oříznout odstranění oblastí mimo výběr Lupa změna úrovně přiblížení /pravá str. myši přiblížit, levá oddálit/ Ruční režim /F5/ - kreslení křivek a úsečkových segmentů od ruky Inteligentní výplň vytvoření objektů z překrývajících se hranic oblastí a jejich vyplnění Obdélník /F6/ - kreslení čtverců a obdélníků tažením myši v okně kresby Elipsa /F7/ - kreslení kružnic a elips tažením myši v okně kresby Mnohoúhelník /Y/ - kreslení mnohoúhelníků tažením myši v okně kresby Základní tvary kreslení trojúhelníků, kružnic, válců Nástroj text /F8/ - přidání a úpravy odstavců a řetězcového textu Nástroj tabulka kreslení, výběry a úpravy tabulek Rovnoběžná kótovací čára kreslení šikmých kótovacích čar Přímá kótovací čára nakreslí přímou spojovací čáry spojující dva objekty Nástroj přechod přechody mezi objekty pomocí posloupností přechodových objektů a barev Barevné kapátko nabírání barev a jejich použití u vybraných objektů Obrysové pero /F12/ - nastavení vlastností osnovy, tloušťka čar, tvar rohů a typ šipek Jednotná výplň /Shift + F11/ - výběr plné barvy výplně pro objekty pomocí barevných palet Inteligentní výplň /G/ - dynamické vytvoření výplně pomocí značek v okně kresby a panelu vlastností, kde se mění úhel, střed a barva Je nutné, aby si žáci osvojili základní terminologii, se kterou se budou při práci setkávat. Usnadní jim to orientaci a komunikaci při skupinové práci. Bez zvládnutí teorie to prostě nejde! 7

9 Žáci začínají pracovat se základy programu CorelDraw. Seznamují se s rozdíly mezi klasickou výtvarnou technikou a kreslením počítačovou myší. Učí se kreslení základních čar a křivek, barevných linií a jejich vzájemné kombinaci. Při práci se využívá základních tvarů a postupně se přechází k složitějším objektům. Čáry, tvary, barvy Pracovní úkol č ročník / I. stupeň Čáry od ruky: nástroj RUČNÍ REŽIM/ F5/ Nástroj umožňuje kreslit rovné čáry a křivky, například čáry od ruky, úsečky a Bezierovy křivky. Rovná čára levým tlačítkem myši klikni na začátek čáry, podržet a táhnou ke konci čáry Zakřivená čára levým tlačítkem myši táhnout vlnovku /je kostrbatá/ uvolnit tlačítko myši - čára se vyhladí Lomená čára v nástroji ruční režim vyber příkaz- ČÁRA S 2 BODY levým tlačítkem myši klikni na počátek čáry a poté tažením kresli ke krajnímu bodu čáry, z tohoto bodu stejným způsobem nakresli další čáru ruční režim Malířské techniky vyber v OKNĚ NÁSTROJŮ MALÍŘSKÉ TECHNIKY a vyzkoušej 8

10 Objekty jsou stavební kameny dokumentů. Pomocí nástrojů dostupných v OKNĚ NÁSTROJŮ můžeme vytvářet různé typy objektů. Obdélník, čtverec, mnohoúhelník, kruh: výběr z okna nástrojů /F6/ Obdélník umísti stisknutím levého tlačítka myši a tažením na střed stránky. Výběrem z okna nástrojů vyber ČTVEREC /využij panel vlastností k nastavení rozměru stěny/ a vsaď do středu obdélníka. Otáčení čtverce použij nástroj VÝBĚR, označ čtverec dvojitým kliknutím, uchopením šipky v rohu čtverce otáčíme tvarem. Zvětšení tvarů tvar označíme a kliknutím na bod na straně tvaru zvětšíme a opět umístíme na střed obdélníka. Kruh výběrem z okna nástrojů /F7/ ELIPSA, kruh vytvoříš držením Ctrl /kružnice od středu/. Mnohoúhelník vyberz okna nástrojů MNOHOÚHELNÍK a umísti na střed tvarů. Trojúhelník vyber z okna nástrojů MNOHOÚHELNÍK, na panelu vlastností uprav počet stran /3/ a ulož na střed tvarů. Práce s objekty bez výplně Vyzkoušej si práci i s jinými objekty /hvězda, spirála, atd./ 9

11 Jednotné barevné výplně program nabízí řadu různých výplní, pomocí nichž lze k objektům přidat barvu, vzor a texturu. Z okna nástrojů vyber ikonu VÝPLNĚ. Ve správci objektů vyber tvar, který chceš vyplnit barvou /např. 1. vrstva- obdélník/ a klikni na paletu barev. Postupuj dále, až budou všechny tvary vyplněny barvou. Pozor! Všechny tvary musí být uzavřené, jinak je nelze vyplnit! Práce s čarou s 2 body Jednotná barevná výplň objektů 10

12 Pracovní list č ročník / I. stupeň 1. Co je CorelDraw? 2. Co je to pracovní plocha kreslícího programu?. 3. K čemu využiješ okno dokumentu?.. 4. Kde najdeš okno nástrojů programu CorelDraw?. 5. Kde se nachází na pracovní ploše ukotvitelný panel?.. 6. Na které straně pracovní plochy se nachází paleta barev?. 7. Kdy nejde v objektu použít barevnou výplň?.. 8. Nakresli pomocí nástroje ruční režim libovolný obrázek a použij paletu barev 9. Nakresli obrázek pomocí úseček a použij paletu barev 10. Vytvoř pomocí tvarů barevnou kompozici 11

13 Pracovní úkol č ročník / I. stupeň Kouzelný les Vodící linky nakresli strom pomocí nástroje MNOHOÚHELNÍK z okna nástrojů, použij středovou vodící linku / na levé straně okna dokumentu ji přichyť levou myší a táhni ke středu kreslící plochy/. Na tuto linku umísti objekty prvního stromu. Obrys obrysové čáry uprav pomocí nástroje PERO urči si sílu, styl a použij paletu barev pro barvu čar. S obrysem pracuj pravou stranou myši. Kopírování použij tlačítka na klávesnici CTRL + C a poté CTRL + V a zkopíruj objekty, vybraný objekt zmenši a posuň. Manipulace s objekty /objekt pro manipulaci musí být označen/ 1. Transformace / pomocí myši/ - označ vybraný objekt změna polohy uchopením za středový křížek a tažení změna velikosti uchopením za rohový čtvereček otočení dvojím kliknutím na objekt a za rohovou šipku otáčíme roztažení přetažením středového úchytu 3. Seskupení CTRL+G nebo příkaz USPOŘÁDAT - SESKUPIT, CTRL+U /zrušit skupinu/ 4. Duplikace musí být aktivní nástroj VÝBĚR, klik na označený objekt, na PANELU VLASTNOSTÍ odsouhlasíme pomocí tlačítka Enter rozměr /x-y/, označíme objekt a klávesou CTRL+D provedeme duplikaci /mínusové hodnoty na panelu VLASTNOSTÍ duplikace dolu/. 12

14 Barevné výplně umožňují používat různé výplně objektů, např. jednotné, přechodové a síťové Barevná paleta základní barevné modely jsou v systému RGB /červená, zelená, modrá/ nebo CMYK /azurová, purpurová, žlutá, černá/ 1. Použití výchozí palety barev barevný vzorník, vybrané barvy se zobrazí na stavovém řádku. Pro výběr klikni na vzorník. 2. Barva obrysu použij pravé tlačítko myši a klikni na vzorník 3. Odstíny klikni na vzorník a drž tlačítko myši a poté klikni na barvu ve výběru 4. Zobrazení více barev na výchozí paletě klikni na posouvací šipky v horní a dolní části palety Styly výplní hledej v OKNĚ NÁSTROJŮ Jednotná výplň obsahuje jedinou barvu Přechodová vzniká prolnutím dvou nebo více barev Vzorová tvořená grafickým vzorem Texturová efekt textury Postscriptová podporuje průhlednost Nabírání vzorku barev pomocí nástroje KAPÁTKO klikni na nástroj kapátko a poté na požadovanou barvu. Vyber a klikni na objekt, který chceš obarvit. Vyzkoušej i jiné styly výplní 13

15 Text výběr z okna nástrojů TEXT /F8/ Napiš a vlož do obrázku text! 1. Vyber nástroj TEXT, kurzorem si označ místo a text napiš. Vyber na PANELU VLASTNOSTÍ druh a velikost písma. 2. Pomocí NÁSTROJE OBDÉLNÍK vymez plochu, kam text umístíš, použij barevnou výplň. Text není vidět, protože je pod vrstvou obdélník. Práce s vrstvami Přesouvání objektů mezi vrstvami V okně SPRÁVCE OBJEKTŮ přichyť levou stranou myši vrstvu text a přesuň nad vrstvu obdélník. Nyní je text umístěn na barevném obdélníku. Nová vrstva Chcete-li vytvořit novou vrstvu, klikněte na tlačítko NOVÁ VRSTVA v dolní části UKOTVITELNÉHO PANELU správce objektů. Přejmenování vrstvy Chcete-li přejmenovat vrstvu, klikněte na vybranou vrstvu a napíšeme text. Uzamknutí vrstvy Nalevo od názvu vrstvy můžeme vrstvu uzamknout kliknutím na symbol tužky Skrytí vrstvy Vrstvu skryjeme kliknutím na symbol oka Netisknutelná a tisknutelná Vrstva se nebude tisknout kliknutím na symbol tiskárny 14

16 Pracovní list č ročník / I. stupeň 1. Kterou stranu tlačítka myši použiješ pro barvu obrysů?.. 2. Kde najdeš příkaz ke změně obrysových linií 3. Pojmenuj dva základní barevné modely 4. Kde najdeš ikonu pro různé druhy výplní? 5. Kde najdeš na pracovní ploše vodící linky?. 6. Na kterém místě pracovní plochy nastavíš druh a velikost písma?.. 7. Pomocí jakých tlačítek klávesnice okopíruješ obrázek? 8. Jak provedeš duplikaci obrázku na novou stránku? Nakresli domy, vytvoř město, použij různé druhy výplní a město pojmenuj! 15

17 Pozvánka na zahradní slavnost Pracovní úkol č ročník / I. stupeň 1. Vytvoř květinu pomocí nástroje PERO Kreslení křivek nástroj PERO chcete-li nakreslit křivku, klikněte na místo kde chcete umístit první uzel a přetáhněte ovládací úchyt na místo, kde chcete umístit další uzel. Uvolněte tlačítko myši a přetáhněte ovládací úchyt tak, abyste vytvořili křivku. Další možnosti vybrat tlačítko REŽIM NÁHLEDU na PANELU VLASTNOSTÍ. Klikněte na stránku kresby a uvolněte tlačítko myši. Přesuňte myš a kliknutím čáru dokončete. Vyberte tlačítko AUTOMATICKY PŘIDÁVAT nebo ODSTRAŇOVAT UZLY na PANELU VLASTNOSTÍ. Ukažte na místo, kde chcete na čáru přidat uzel a klikněte, když se ukazatel změní do stavu přidat uzly. Ukažte na uzel a klikněte, když se ukazatel změní do stavu odebrat uzly. Bezierův režim /nástroj RUČNÍ REŽIM/ - chcete-li nakreslit křivkový segment, klikněte na místo, kde chcete umístit první uzel a přetáhněte ovládací úchyt na místo, kde chcete umístit další uzel. Uvolněte tlačítko myši a přetáhněte ovládací úchyt tak, abyste vytvořili křivku. Chcete-li nakreslit úsečkový segment, klikněte na místo, kde chcete segment začít, a tam, kde ho chcete ukončit. Je možné přidat libovolný počet segmentů. Stisknutím klávesy mezerník čáru dokončíte. 2. V OKNĚ NÁSTROJŮ vyber ELIPSU, vytvoř kruh a na střed umísti květinu 3. Květinu v kruhu umísti na střed obdélníku 4. Přidej středové kružnice 5. Obrázek zkopíruj, označ správnou vrstvu křivky ve správci objektů, květ pootoč a přesuň zpět. Celý obrázek duplikuj na novou stránku. 16

18 Nyní na obou obrázcích použij zajímavé výplně! 7. Oba obrázky přemísti k sobě na jednu stránku 8. V OKNĚ NÁSTROJŮ vyber ELIPSU a vytvoř výplň 9. Do vnitřního tvaru elipsy použij text Text uvnitř křivky /řetězcový/ V OKNĚ NÁSTROJŮ vyber TEXT a kurzor umísti na čáru elipsy, až se ukáže znak A s vlnovkou. Napiš text, označ, vyber typ písma a velikost. Na panelu VLASTNOSTÍ zvol mínusové hodnoty a text usaď do elipsy. 17

19 10. V okně SPRÁVCE OBJEKTŮ najdi vrstvu elipsa a vrstvu skryj kliknutím na symbol oka 11. Text na křivce vsaď do obdélníku s výplní / pracuj s vrstvami/ 12. Pod text umísti nový obdélník s výplní a použij odstavcový text. Řetězcový text Tento text lze použít k přidání krátkých řádků textu, můžeme použít speciální efekty. Je ideální pro loga, nápisy a titulky Výběrem z OKNA NÁSTROJŮ vybereme TEXT, klikneme na okno kresby a můžeme psát. Odstavcový text Používá se pro rozsáhlejší text. Při přidávání tohoto textu se musí nejprve vytvořit rámeček kliknutím na okno TEXT. Přetažením upravíme velikost rámečku v okně kresby a zadáme požadovaný text. Pokud text přesahuje rámeček, bude skryt, dokud rámeček nezvětšíme. 18

20 Pracovní list č ročník / I. stupeň 1. Jak se jmenuje režim pro kresbu křivek?. 2. Pomocí jakých bodů kreslíme křivku?.. 3. Jakým způsobem vyhladíme křivky?. 4. Jaká značka se objeví na křivce, abychom mohli psát text?.. 5. Jaké hodnoty jsou na panelu vlastností při vkládání textu do tvaru?. 6. Co je řetězcový text?. 7. Co je odstavcový text?. 8. Kam píšeme odstavcový text?. 9. Vytvoř pozvánku na tvou narozeninovou oslavu! 19

21 Pracovní úkol č. 4 II. stupeň Návrh na krabičku s obrázkem Vzhled stránky na PANELU NABÍDEK vyber ROZVRŽENÍ- VZHLED STRÁNKY- MOŽNOSTI Můžeš upravit velikost, orientaci na výšku nebo šířku, rámeček, rozlišení v pixelech, pozadí stránky atd. Plášť krabičky ve tvaru krychle 1. Pomocí vodících linek urči velikost krychle / nebo zadej rozměry na panelu vlastností/ Program nabízí několik nástrojů, které pomohou umístit a zarovnat objekty na stránce. S využitím těchto nástrojů se můžete vyvarovat úzkých mezer a nepřesností v zarovnání, které nejsou na obrazovce vidět, ale projeví se při tisku. Funkce přichytávání pomocí funkce můžeme zarovnat objekt podle jiného objektu v dokumentu. Je-li zapnuto přichytávání, zobrazí se na různých místech okolo objektu body přichycení. 2. Klikni na příkaz ZOBRAZIT-PŘICHYTIT-PŘICHYTIT K OBJEKTŮM. Tím budou čtverce přesně usazeny. 3. Kopíruj kliknutím pravou stranou myši krychli 5x 4. Vytvoření bočnic VÝBĚR- NÁSTROJ OBDÉLNÍK Klikni na roh čtverce a vytvoř obdélník o šíři 12 mm /nastav na panelu vlastností/. Zkosení rohu označ nový obdélník VÝBĚR nastavit vzdálenost posunu na panelu vlastností /5mm/ TVAR uchopit roh obdélníka a táhnout na požadované zkosení 5. Kopíruj 5x na strany čtverce 6. Odstraň vodící linky ve vrstvách SPRÁVCE OBJEKTŮ Plášť krabičky je hotov! 20

22 Umístění obrázků na plášť krychle 1. Vyber vhodnou fotografii nebo obrázek ve svém počítači Obrázek dostupný z: 2. Vytvoř novou stránku Import do programu CorelDraw lze importovat téměř jakýkoliv rastr, ať se jedná o fotografii, o naskenovaný obrázek nebo obrázek, který jste vytvořili v programu Photo-Paint, nebo který jste zkopírovali z webových stránek. Úpravy můžete provádět přímo v programu CorelDraw. 3. Importuj obrázek na novou stránku SOUBOR IMPORTOVAT výběr složky, ve které je obrázek uložen-typ souboru-importovat. Úprava objektu oříznutí 3. Uprav obrázek na rozměr krychle oříznutím. VÝBĚR-označ obrázek-nástroj OŘÍZNUTÍ-oříznout-táhnutím levou stranou myši vybrat výřez a dvojklikem potvrdit. 4. Zkopíruj obrázek 6x, aby byla pokryta celá krychle 5. Na PANELU NABÍDEK vyber EFEKTY a na každý obrázek vyzkoušej, můžeš vyzkoušet i RASTR z PANELU NABÍDEK. Efekty Přechod slouží k vytváření přechodů mezi dvěma objekty tažením Kontura umožňuje k objektu přidat řadu soustředných obrysů uspořádaných dovnitř nebo ven Deformace lze použít 4 typy deformačních efektů Stín umožňuje přidat stíny za účelem prostorové iluze Obálka umožňuje použít obálku s uzly, jejichž nastavením lze měnit tvar Vysunutí umožňuje vysunout objekty za účelem vytvoření prostorové iluze Průhlednost slouží k vytvoření průhlednosti objekt 21

23 6. Obrázky kopíruj na plášť krabičky, použij funkci přichytávání k objektům 7. Vytvoř náhled tisku 8. Vytiskni Tisk SOUBOR-TISK-OBECNÉ-vyber tiskárnu ze seznamu-v oblasti cíl vyber velikost a orientaci stránky ze seznamu stránka-v oblasti rozsah tisku vyber stránky /vytiskne se stránka, která je vybrána/- TISK Aktuální dokument tisk aktivní kresby Aktuální strana tisk aktuální strany Dokumenty tisk zadaného dokumentu Výběr tisk vybraných objektů 8. Hotový plášť krabičky s obrázky exportuj do složky nebo na plochu počítače Export SOUBOR-EXPORTOVAT-TYP SOUBORU /vyber pdf ze seznamu/ -vyber složku kam soubor bude uložen -zadej název souboru-exportovat 22

24 Pracovní list č. 4 II. CYKLUS 1. Jak můžeš upravit vzhled stránky?. 2. Který nástroj použiješ k přesnému umístění objektů?. 3. Popiš funkci import.. 4. Kde najdeš nástroj oříznutí?. 5. Vyjmenuj některé z funkcí efektů 6. Co umožňuje efekt stín a vysunutí 7. Vyjmenuj možnosti tisku.. 8. Popiš funkci export. 9. Vytvoř jednoduché zátiší, změň pozadí stránky a pracuj s objekty a efekty, použij text 23

25 Závěr Svět počítačové grafiky je barevný, zajímavý a proto velmi lákavý. Není však dobré vniknout do tohoto světa sice s vervou, ale bez odborné přípravy. Metodika obsahuje stručné typy, které Vám mohou nabídnout tvůrčí podněty k vyzkoušení, nebo Vám poskytnou informace o provádění určité úlohy. Kromě této metodiky existují další zdroje informací, které pomohou v začátcích práce s CorelemDraw. Můžete se například v nápovědě seznámit se základními postupy a nástroji. Tato nápověda je dostupná přímo v aplikaci a poskytuje vyčerpávající informace o funkcích programu /OKNO-UKOTVITELNÝ PANEL-RADY/. Můžete procházet seznam témat, hledat různé nástroje v rejstříku nebo rovnou zadat heslo, které hledáte. Nenechte se odradit počátečními neúspěchy a věřte, že trpělivou prací s tímto programem budete rozvíjet své výtvarné cítění a myšlení. Zdroje obrázků: Pokud není v textu uvedeno jinak, jde o vlastní obrázky autorského týmu vytvořené pro potřeby této metodické příručky. Logo používaného GSW CorelDraw Graphics Suite X6 ( str. 1 a 24) bylo použito z elektronické verze manuálu tohoto programu. 24

CORELDRAW SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM. Lenka Bednaříková

CORELDRAW SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM. Lenka Bednaříková CORELDRAW SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Lenka Bednaříková SEZNÁMENÍ S OKNEM APLIKACE Panel nabídek Panel nástrojů Panel vlastností Ukotvitelné panely Okno nástrojů Paleta barev Okno kresby Pravítko Stavový řádek

Více

Grafický návrh. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou.

Grafický návrh. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. Grafický návrh Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte plakát propagující smyšlenou kavárnu. Výsledný návrh

Více

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto: Vytvoření loga Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

Více

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou.

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. Vektorizace obrázků Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu převedeme rastrový obrázek na vektorový pomocí trasování.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 5 7 U k á z k a k n i h

Více

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje Nástroje v InDesignu Panel nástrojů 1. část Nástroje otevřeme Okna Nástroje Poklepem levé myši změníme panel nástrojů Nástroje v panelu nástrojů se používají k vybírání, úpravám a vytváření prvků stránek.

Více

Prohlídka pracovní plochy

Prohlídka pracovní plochy Prohlídka pracovní plochy Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu se seznámíte s terminologií a pracovní plochou aplikace

Více

Obsah. Úvod Spuštění programu Pracovní prostředí Vytvoření a otevření dokumentu Kreslení objektů...

Obsah. Úvod Spuštění programu Pracovní prostředí Vytvoření a otevření dokumentu Kreslení objektů... Obsah Úvod... 15 1. Spuštění programu... 17 1.1 Obnovení výchozích hodnot...17 2. Pracovní prostředí... 19 3. Vytvoření a otevření dokumentu... 21 3.1 Vytvoření nového dokumentu...21 3.2 Otevření dokumentu...22

Více

Kreslení úseček a křivek

Kreslení úseček a křivek Adobe Illustrator Kreslení úseček a křivek Volná kresba od ruky o Tužka (N) - stisknutím levého tlačítka pohybujte po výkrese o Úkol: zkuste si nakreslit čáru, označit ji a smazat Kreslení úseček o Nástroj

Více

COREL PHOTO-PAINT SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM. Lenka Bednaříková

COREL PHOTO-PAINT SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM. Lenka Bednaříková COREL PHOTO-PAINT SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Lenka Bednaříková SEZNÁMENÍ S OKNEM APLIKACE Panel nabídek Panel nástrojů Panel vlastností Ukotvitelné panely Okno nástrojů Paleta barev Okno obrázku Stavový řádek

Více

Vytvoření pozvánky. Michaela Maginot. O autorovi

Vytvoření pozvánky. Michaela Maginot. O autorovi Vytvoření pozvánky Michaela Maginot O autorovi Michaela Maginot žije v Unterhachingu v Německu kousek od Mnichova. Vystudovala školu Deutschen Meisterschule für Mode (německá přední škola zabývající se

Více

DUM 03 téma: Tvary - objekty

DUM 03 téma: Tvary - objekty DUM 03 téma: Tvary - objekty ze sady: 1 tematický okruh sady: Vektorová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:

Více

Téma: Práce se základními objekty, výplní a obrysem

Téma: Práce se základními objekty, výplní a obrysem Téma: Práce se základními objekty, výplní a obrysem Vypracovala: Ing. Jana Wasserbauerová TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN EVR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Cíl:

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro moţnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006, aktualizováno

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 5 8 CorelDRAW X4 praktická

Více

INFORMATIKA PRO ZŠ. Ing. Veronika Šolcová

INFORMATIKA PRO ZŠ. Ing. Veronika Šolcová INFORMATIKA PRO ZŠ 2 Ing. Veronika Šolcová 6. 7. 2016 1 Anotace: 1. Nástroje I 2. Ukládání dokumentu 3. Otevírání dokumentu 4. Nový dokument 5. Nástroje II 6. Nástroje III 7. Kopírování 8. Mazání 9. Text

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Maskování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Co se naučíte V tomto kurzu se naučíte vytvořit

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro možnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006 MALOVÁNÍ aplikace,

Více

František Hudek. leden Informační a komunikační technologie ZONER Práce s textem. Tvorba a editace odstavcového a uměleckého textu.

František Hudek. leden Informační a komunikační technologie ZONER Práce s textem. Tvorba a editace odstavcového a uměleckého textu. VY_32_INOVACE_FH19_Z Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek leden 2013 9.

Více

Předpoklady Instalace programu Obnovení výchozích předvoleb Další zdroje informací

Předpoklady Instalace programu Obnovení výchozích předvoleb Další zdroje informací ZAČÍNÁME Předpoklady Instalace programu Obnovení výchozích předvoleb Další zdroje informací CO JE NOVÉHO V ADOBE ILLUSTRATORU CS4 Vylepšený pracovní prostor Více kreslicích pláten Automatická vodítka (Smart

Více

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player.

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Generel cyklodopravy Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Logo, název Panel nástrojů Odkazy Vrstvy

Více

Zoner Callisto. text. tabulky

Zoner Callisto. text. tabulky Středa 30. listopadu Zoner Callisto vektorový kreslící program, grafická informace je ukládána ve formě matematického zápisu Panel základních nástrojů text tabulky vkládání obrázků výběr a editace objektů

Více

Práce v programu Word 2003

Práce v programu Word 2003 Práce v programu Word 2003 Prostředí programu WORD 2003 Program WORD 2003 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají, jako dokumenty s

Více

První kroky s aplikací ActivInspire

První kroky s aplikací ActivInspire První kroky s aplikací ActivInspire Výukový program 1 Otevření předváděcího sešitu 1. Klikněte na tlačítko Hlavní nabídka. 2. Klikněte na položku Soubor. 3. Klikněte na položku Otevřít. 4. Vyhledejte umístění

Více

SMART Notebook verze Aug

SMART Notebook verze Aug SMART Notebook verze 10.6.219.2 Aug 5 2010 Pořadové číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3007 Šablona č.: III/2 Datum vytvoření: 11.10.2012 Pro ročník: 7. Vzdělávací obor předmět: Informatika Klíčová slova:

Více

Vektorová grafika. Návod do cvičení z Informatiky pro ekonomy I

Vektorová grafika. Návod do cvičení z Informatiky pro ekonomy I 1 Práce ve vektorovém editoru 1.1 Principy vektorového obrazu Vektorová grafika Návod do cvičení z Informatiky pro ekonomy I Vektorový obraz je reprezentován pomocí geometrických prvků (úsečky, křivky,

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE 6.4 TEXTOVÉ POLE Při tvorbě dokumentů je někdy třeba vkládat texty do rámců, kterým říkáme Textová pole. Tato textová pole, ale nemusí mít vždy pravidelný tvar (obdélník). Pomocí textových polí můžeme

Více

Prohlídka pracovní plochy

Prohlídka pracovní plochy Prohlídka pracovní plochy Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. V tomto kurzu se seznámíte s terminologií

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

CorelDRAW Graphics Suite X5

CorelDRAW Graphics Suite X5 CorelDRAW Graphics Suite X5 co je nového: kompletní průvodce Ing. Vilém Lipold NICOM, a. s. Ing. Vilém Lipold, NICOM, a. s. Obrázek 7: Nabrání barvy z okna CorelDRAW X5 novým kapátkem; zobrazují se RGB

Více

Práce s plátnem. Vrácení se o krok zpět CTRL+Z Vrácení se o krok vpřed SHIFT+CTRL+Z Duplikace objektu CTRL+D

Práce s plátnem. Vrácení se o krok zpět CTRL+Z Vrácení se o krok vpřed SHIFT+CTRL+Z Duplikace objektu CTRL+D INKSCAPE - Základy Tato prezentace se vám bude snažit přiblížit základy práce s vektorovou grafikou, v našem případě v programu Inkscape. Ukážeme si navigaci na plátně, práci s objekty, výplní, seskupováním

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ Kopírování jednoho prvku je častá činnost v mnoha editorech. Vícenásobné kopírování znamená opakování jednoho prvku v

Více

Střední vzdělání gymnaziální vzdělání

Střední vzdělání gymnaziální vzdělání Vyoral VY_32_INOVACE_IVT_GRAF1 Tematická oblast - počítačová grafika Program Gimp Otevření obrázku Žák si po osvojení teoretické lekce procvičí otevírání obrázků v různých režimech, pohyby s nimi po pracovní

Více

MALUJEME. ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE, 1. STUPEŇ ZŠ. Autor prezentace Mgr. Hana Nová

MALUJEME. ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE, 1. STUPEŇ ZŠ. Autor prezentace Mgr. Hana Nová MALUJEME ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE, 1. STUPEŇ ZŠ. Autor prezentace Mgr. Hana Nová K ČEMU SLOUŢÍ PROGRAM MALOVÁNÍ Program Malování slouží ke kreslení, barvení a úpravám obrázků.

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

Základy práce v programu Inkscape Projekty pro základní školy

Základy práce v programu Inkscape Projekty pro základní školy Moduly cesta k racionálnější výuce Zefektivnění výuky oboru ICT aplikace osobních počítačů Základy práce v programu Inkscape Projekty pro základní školy Tomáš Kmínek Projekt CZ.1.07/1.1.32/01.0013 je spolufinancován

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Do panelu nástrojů

Více

DUM 05 téma: Výplně, obrysy

DUM 05 téma: Výplně, obrysy DUM 05 téma: Výplně, obrysy ze sady: 1 tematický okruh sady: Vektorová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:

Více

DUM 02 téma: Corel - křivky

DUM 02 téma: Corel - křivky DUM 02 téma: Corel - křivky ze sady: 1 tematický okruh sady: Vektorová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:

Více

OBSAH ADOBE ILLUSTRATOR CS6 OFICIÁLNÍ VÝUKOVÝ KURZ

OBSAH ADOBE ILLUSTRATOR CS6 OFICIÁLNÍ VÝUKOVÝ KURZ OBSAH ZAČÍNÁME 17 Oficiální výukový kurz......................................... 17 Předpoklady................................................... 17 Instalace programu............................................

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA POKROČILEJŠÍ ČINNOSTI

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA POKROČILEJŠÍ ČINNOSTI POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA POKROČILEJŠÍ ČINNOSTI MALOVÁNÍ HODIN Naším úkolem bude namalovat nástěnné hodiny. VODÍCÍ LINKY Vodící linky umožňují přesné umístění kreslených objektů. Není nutné

Více

Obsah. Obsah. Úvod... 15. 1. Spuštění programu... 17. 2. Pracovní prostředí... 19. 3. Vytvoření a otevření dokumentu... 21. 4. Kreslení objektů...

Obsah. Obsah. Úvod... 15. 1. Spuštění programu... 17. 2. Pracovní prostředí... 19. 3. Vytvoření a otevření dokumentu... 21. 4. Kreslení objektů... CORELDRAW 12 5 Úvod... 15 1. Spuštění programu... 17 1.1 Obnovení výchozích hodnot...17 2. Pracovní prostředí... 19 3. Vytvoření a otevření dokumentu... 21 3.1 Vytvoření nového dokumentu...21 3.2 Otevření

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu Autor Vyučovací předmět Cílová skupina Klíčová slova Anotace

Více

MALUJEME v MALOVÁNÍ. Základní nabídka. a) tažením úchytů umístěných v pravém dolním rohu a na spodním okraji obrázku

MALUJEME v MALOVÁNÍ. Základní nabídka. a) tažením úchytů umístěných v pravém dolním rohu a na spodním okraji obrázku Vytvoření nového obrázku a jeho uložení MALUJEME v MALOVÁNÍ Po otevření programu se automaticky otevře i čistá bílá plocha, na které budeme malovat. Velikost této kreslící čtvrtky si můžeme libovolně změnit.

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Retušování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. V tomto kurzu se naučíte retušovat naskenované

Více

Univerzita Palackého. Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého. Pedagogická fakulta Univerzita Palackého Pedagogická fakulta Program ACTIVstudio Mgr. Martina Rešková Olomouc 2013 1. O programu ACTIVstudio Program ACTIVstudio, speciálně navržený pro prezentační a výuková prostředí, je

Více

Nastavení dokumentu. Do dokumentu nastavujeme vždy čistý formát dokumentu! Zvolíme typ dokumentu (tisk, Web, Interaktivní...

Nastavení dokumentu. Do dokumentu nastavujeme vždy čistý formát dokumentu! Zvolíme typ dokumentu (tisk, Web, Interaktivní... QuakXPress 9 Nastavení dokumentu Do dokumentu nastavujeme vždy čistý formát dokumentu! Přednastavený formát vlastní formát Zvolíme typ dokumentu (tisk, Web, Interaktivní... Název dokumentu Vzdálenost textových

Více

Pokyny pro žáky k testování písemné zkoušky na počítači

Pokyny pro žáky k testování písemné zkoušky na počítači Pokyny pro žáky k testování písemné zkoušky na počítači Posadíte se na určené místo v počítačové učebně, kde již předtím správce zkoušky spustil určený internetový prohlížeč s IP adresou zkouškového serveru.

Více

OBRÁZKY (FOTKY, OBRAZCE) vložení a editace

OBRÁZKY (FOTKY, OBRAZCE) vložení a editace OBRÁZKY (FOTKY, OBRAZCE) vložení a editace K vložení grafického, nebo i jiného objektu do dokumentu se použije záložka VLOŽENÍ. Přehledně zde máme pohromadě vše, co lze do Wordu vložit. Ukažme si vložení

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP SKETCHUP SketchUp je program pro tvorbu trojrozměrných modelů. Je to jednoduchý, intuitivní a silný nástroj pro modelování. Není žádný problém

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu :

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu : Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

Obecný úvod, vektorová grafika

Obecný úvod, vektorová grafika Obecný úvod, vektorová grafika Anotace Tato kapitola se bude zabývat počítačovou grafikou obecně, konkrétně pak grafikou vektorovou. Dále bude probráno vytváření grafických útvarů, jejich vrstvení. V další

Více

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz PŘÍRUČKA KE KURZU: ZÁKLADY PRÁCE NA PC MS WORD 2003 Gabriela Janská Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz Obsah: 1. Písmo, velikost písma, tučně, kurzíva, podtrhnout

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_I.16.20 Autor Petr Škapa Datum vytvoření 31. 03. 2013 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu Autor Vyučovací předmět Cílová skupina Klíčová slova Anotace

Více

2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works.

2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works. 2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works. Skici v SolidWorks slouží pro všechny tvorbu načrtnutých prvků včetně následujících: Vysunutí Tažení

Více

Buňka typy buněk, formát buňky

Buňka typy buněk, formát buňky Buňka typy buněk, formát buňky VY_32_INOVACE_In 6.,7.12 Anotace: Žák získá základní informace pro práci s buňkami v programu MS Excel 2010. Pracuje na svém žákovském počítači dle pokynů v prezentaci. Vzdělávací

Více

COREL PHOTO-PAINT POUŽITÍ MASEK. Lenka Bednaříková

COREL PHOTO-PAINT POUŽITÍ MASEK. Lenka Bednaříková COREL PHOTO-PAINT POUŽITÍ MASEK Lenka Bednaříková POUŽITÍ MASEK Pomocí masek můžeme určit oblasti obrázku, které chcete upravit, zatímco ostatní oblasti budou před veškerými změnami chráněny Nástroj masky

Více

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Výkresy Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Otevření šablony výkresu Vlastnosti, úprava a uložení formátu listu Nastavení detailů dokumentu Vytvoření výkresu

Více

Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Seznámení s programem 9

Seznámení s programem 9 Obsah KAPITOLA 1 Seznámení s programem 9 Seznamte se: CorelDRAW 9 Co je vektorová grafika 9 Pracovní prostředí 10 Můj flexibilní přítel panel vlastností 11 Malířův šuplík paleta nástrojů 12 A co když se

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook ZŠ praktická a ZŠ speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook Metodický materiál k základnímu školení Materiál vznikl v rámci

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

Možnosti upgradu. CorelDRAW Graphics Suite X3. CorelDRAW Graphics Suite X4. CorelDRAW Graphics Suite 12 Graphics Suite 11 Graphics Suite

Možnosti upgradu. CorelDRAW Graphics Suite X3. CorelDRAW Graphics Suite X4. CorelDRAW Graphics Suite 12 Graphics Suite 11 Graphics Suite 10 Uživatelské rozhraní Nové ikony a ovládací prvky poskytují modernější a intuitivnější pracovní prostředí. Interaktivní nástroj Tabulka Umožňuje vytvářet a importovat tabulky a zajišťovat strukturovaná

Více

3) Pomocí tl. Výběr vyber barevnou krabici a přetáhni ji do větší bílé krabice.

3) Pomocí tl. Výběr vyber barevnou krabici a přetáhni ji do větší bílé krabice. Pracovní list Zadání: Pracovní list obsahuje celkem 3 úkoly k programu Malování. Každý úkol má své zadání, podle kterého postupuj, abys dosáhl stejného nebo podobného výsledku. Úkol č. 1 Cílem je vyzkoušet

Více

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 15 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tonto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 04/2008 (SPIRIT 15 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r. o.

Více

Vytváření realistických děl pomocí síťové výplně

Vytváření realistických děl pomocí síťové výplně Vytváření realistických děl pomocí síťové výplně Ariel Garaza Díaz O autorovi Ariel žije a pracuje v Montevideu v Uruguayi. Od roku 1980 pracuje jako profesionální návrhář a software Corel používá od roku

Více

MS Wodrd pro pokročilé

MS Wodrd pro pokročilé MS Wodrd pro pokročilé 1.11.5 ÚPRAVA VLOŽENÉHO OBRÁZKU Jak jsme si již uvedli, vybraný obrázek se vloží do dokumentu na místo, kam jste umístili (zanechali) kurzor myši. Takto vložený obrázek má statickou

Více

11. Elektronická prezentace grafika na snímku

11. Elektronická prezentace grafika na snímku 11. Elektronická prezentace grafika na snímku Kvalitní grafická úprava má v PowerPointu (jakožto v prezentačním manažeru) naprosto nezastupitelné místo. Má-li být prezentace opravdu na úrovni a je-li ještě

Více

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz 5. InDesign vzory, znakové styly www.isspolygr.cz Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012 Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

Vektory a web. Základy práce s vektory. Rozvržení dokumentu

Vektory a web. Základy práce s vektory. Rozvržení dokumentu může evokovat jednoduché zobrazení sestávající ze základních geometrických tvarů a křivek. Pravda je ovšem taková, že pomocí vektorů lze vytvořit i velmi komplikované nebo realistické kresby. Mezi nejrozšířenější

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 Rotační součástka Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy

Více

Návod na tvorbu časové přímky v programu Microsoft PowerPoint 2013

Návod na tvorbu časové přímky v programu Microsoft PowerPoint 2013 Návod na tvorbu časové přímky v programu Microsoft PowerPoint 2013 1 Obsah 1 OBSAH... 1 2 ÚVOD... 1 3 OTEVŘENÍ PREZENTACE MICROSOFT POWERPOINT 2013... 2 4 ULOŽENÍ DOKUMENTU... 3 5 FORMÁT PROJEKTU... 4

Více

Obsah. Co je nového v Advance CAD 2015 NOVINKY... 5 VYLEPŠENÍ... 8

Obsah. Co je nového v Advance CAD 2015 NOVINKY... 5 VYLEPŠENÍ... 8 Obsah NOVINKY... 5 1: Nová ukotvitelná paleta nástrojů...5 2: Oříznutí výřezu...5 3: Různé typy licencí...5 4: Uživatelské nastavení stránky...6 5: Nastavení barev pro šrafy...7 6: Asociativita úhlových

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček. [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček. [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné] 1. CÍL KAPITOLY Prostředí sestavy v Solid Edge nabízí sadu příkazů, pomocí nichž můžete do sestavy

Více

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce.

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 2. lekce Čtení dokumentů 1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 3. Přecházení mezi stránkami v dokumentu:

Více

Postup: 1. kresba obrysu hodinek

Postup: 1. kresba obrysu hodinek Postup: 1. Kresba obrysu hodinek. 2. Kresba knoflíku hodinek. 3. Kresba číselníku. 4. Kresba minutové a sekundové stupnice. 5. Kresba vyrytého obvodu číselníku. 6. Kresba ručiček. 7. Kresba datového pole.

Více

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil Zbyněk Sušil Průběh lekce Seznámení s PP Základní funkce Vytvoření nové prezentace Nejčastější chyby Zadávání a úpravy textu Přesouvání kurzoru, Výběr části textu, Kopírování / Přesun Vložení informací

Více

Sada 2 Microsoft Word 2007

Sada 2 Microsoft Word 2007 S třední škola stavební Jihlava Sada 2 Microsoft Word 2007 10. Vložení obrázku a práce s ním Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

Bloky, atributy, knihovny

Bloky, atributy, knihovny Bloky, atributy, knihovny Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte zadávání vzdáleností a délek úsečky kreslící nástroje (text, úsečka, kóta) vlastnosti

Více

K 2 - Základy zpracování textu

K 2 - Základy zpracování textu Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz K 2 - Základy zpracování textu Mgr. Radek Maca Word I 1 slide ZÁKLADNÍ POJMY PRVKY

Více

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou Datum: 1. 12. 2013 Projekt: Registrační číslo: Číslo DUM: Škola: Jméno autora: Název sady: Název práce: Předmět: Ročník: Obor: Časová dotace: Vzdělávací cíl: Pomůcky: Využití ICT techniky především v uměleckém

Více

Tisk map z LPIS - rozšířené

Tisk map z LPIS - rozšířené Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Tisk map z LPIS - rozšířené Podklady pro školení Říjen 2011 PV-Agri s.r.o. 2011 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz

Více

Elektronická příručka uživatele Selection CAD

Elektronická příručka uživatele Selection CAD Elektronická příručka uživatele Selection CAD Verze: 1.0 Název: CZ_AutoCAD_V1.PDF Témata: 1 Základy Selection CAD (AutoCAD)...2 2 Uživatelské rozhraní AutoCAD...2 2.1 Funkce menu...2 2.2 Funkce ikon AutoCAD...4

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - obrázek

VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - obrázek VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - obrázek Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: srpen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žák se orientuje v prostředí aplikace

Více

DUM 01 téma: Úvod do Corelu

DUM 01 téma: Úvod do Corelu DUM 01 téma: Úvod do Corelu ze sady: 1 tematický okruh sady: Vektorová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:

Více

Vytvoření realistické kresby pomocí aplikace CorelDRAW

Vytvoření realistické kresby pomocí aplikace CorelDRAW Vytvoření realistické kresby pomocí aplikace CorelDRAW Hugo Hansen O autorovi Hugo Hansen žije kousek od nádherné Kodaně. Jako příležitostný profesionál v oboru grafického designu sledoval, jak dramaticky

Více

Seznámení Corel Draw. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz. Panel Vlastnosti. panel základních kreslicích nástrojů

Seznámení Corel Draw. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz. Panel Vlastnosti. panel základních kreslicích nástrojů Seznámení Corel Draw Okno programu Objeví se po spuštění, většinou je připraven nový, prázdný dokument, obvyklá velikost A4. Pamatujme, že na běžném monitoru se stránka zobrazí menší, takže při tisku budou

Více

Práce s programem Malování Mgr. Petr Koníř

Práce s programem Malování Mgr. Petr Koníř Práce s programem Malování Mgr. Petr Koníř konir@zsjesenice.cz 1. Téma: program malování Cíl: žáci umí používat vybraná tlačítka z panelu nástrojů, smazat obraz, vrátit se o krok zpět, změnit velikost

Více