METODICKÁ PŘÍRUČKA GRAFICKÝ SW COREL VE VÝTVARNÉM OBORU ZUŠ. Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODICKÁ PŘÍRUČKA GRAFICKÝ SW COREL VE VÝTVARNÉM OBORU ZUŠ. Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary"

Transkript

1 METODICKÁ PŘÍRUČKA GRAFICKÝ SW COREL VE VÝTVARNÉM OBORU ZUŠ Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání NOVÝ SVĚT, reg.č. CZ.1.07/1.3.42/ Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary

2 Základy práce s programem CorelDraw Graphics Suite X6 Metodická příručka pro ZUŠ 1

3 Tato metodická příručka vznikla na podporu uměleckého vzdělávání a profesního rozvoje pedagogických pracovníků ZUŠ Antonína Dvořáka v Karlových Varech, na podporu rozvoje nových trendů ve výuce výtvarného oboru a posílení prestiže školy. Z finanční podpory grantového projektu NOVÝ SVĚT, který byl spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR, bude možné uskutečnit výuku počítačové grafiky na naší škole. Pedagogové výtvarného oboru se v rámci tohoto projektu zúčastnili kurzů vzdělávání v počítačové grafice, zejména ovládání grafického software CorelDraw Graphics Suite X6. Na základě získaných zkušeností s tímto programem máme možnost vyučovat i na naší škole počítačovou grafiku. Díky finanční podpoře byl výtvarný obor obohacen o dva počítače s nainstalovaným grafickým programem. Autory této metodiky jsou pedagogové výtvarného oboru ZUŠ A. Dvořáka v Karlových Varech Dagmar Svobodová Zita Bráchová Ivana Sedláčková 2

4 OBSAH Úvod, co je CorelDraw, co je vektorová grafika 4 Pracovní plocha, okno aplikace CorelDraw. 5 Popis okna aplikace, základní klávesové zkratky. 6 Okno nástrojů 7 Pracovní úkol č. 1, čáry od ruky.. 8 Práce s objekty 9 Jednotné barevné výplně 10 Pracovní list č Pracovní úkol č. 2, vodící linky, obrys, kopírování, manipulace s objekty 12 Barevné výplně, barevná paleta, styly výplní, kapátko. 13 Text, práce s vrstvami 14 Pracovní list č Pracovní úkol č. 3, kreslení křivek, Bezierův režim.. 16 Text uvnitř křivky.. 17 Řetězcový text, odstavcový text. 18 Pracovní list č Pracovní úkol č. 4, vzhled stránky, funkce přichytávání 20 Importování, oříznutí. 21 Efekty, rastr, tisk, exportování 22 Pracovní list č Závěr. 24 3

5 Úvod Počítačová grafika je v současné době jedna z nejpopulárnějších a nejvyužívanějších oblastí práce na počítači. Dnes každý, kdo začíná pracovat v propagační grafice nebo ve výtvarném umění, má možnost se seznámit s grafickým editorem CorelDraw. Co je CorelDraw? CorelDraw je oblíbený a osvědčený vektorový kreslící program. Uplatnění nalezne u výtvarníků v grafických studiích, reklamních agenturách a ve školách, kde se vyučuje počítačová grafika. Využívá se při vytváření uměleckých prací, jako jsou loga, vizitky, propagační materiály i složité technické ilustrace. Je oblíben především pro jednoduchost ovládání a množství funkcí a vlastností, které umožňují i profesionální výstupy. Program nabízí nepřeberné možnosti pro tvorbu, změny a úpravy obrazů. Velice rychle a efektně lze kombinovat grafiku a text. Co je vektorová grafika? Vektorová grafika je jeden ze dvou základních způsobů prezentace obrazových informací v počítačové grafice. Zatímco v rastrové grafice je celý obraz popsán pomocí hodnot jednotlivých bodů /pixelů/ uspořádaných do pravoúhlé mřížky, vektorový obraz je složen ze základních přesně definovaných útvarů, jako jsou body, přímky, křivky a mnohoúhelníky. Jednoduše řečeno, změť základních geometrických obrazců. K výhodám vektorové grafiky patří především možnost jakýchkoliv změn velikosti obrázku, aniž by to mělo vliv na kvalitu. Je možné pracovat s každým objektem v obrázku odděleně a význam má i malá datová velikost vektorové grafiky. 4

6 Pracovní plocha Zcela nový dokument vytvoříte prostřednictvím uvítací obrazovky nebo klepnutím na tlačítko NOVÝ. Alternativně lze použít příkaz z nabídky SOUBOR. Tímto způsobem vytvoříte dokument zcela prázdný, standartně formátu A4 /formát lze měnit kliknutím na příkaz ROZVRŽENÍ VZHLED STRÁNKY/ Pracovní plocha Vám představuje plátno malíře tady budete pracovat. Uprostřed pracovní plochy máte vykreslenu obdélníkovou oblast, která představuje list papíru. Okolí této oblasti můžete využít k úpravě objektů, či jako odkládací plochu, konečný výsledek však musíte umístit do ohraničené oblasti. Okno aplikace CoreluDraw Standartní panel nástrojů zástupce základních příkazů např. pro otevření, ukládání, tisk 5

7 Panel nabídek obsahuje rozbalovací nabídky vzájemně souvisejících příkazů Záhlaví zobrazuje titulek aktuálního dokumentu Panel vlastností obsahuje ovládací prvky, které se mění v závislosti na aktivním nástroji Navigátor dokumentu umožňuje přidávat do dokumentu stránky nebo přecházet Stavový řádek oblast v dolní části okna aplikace, která obsahuje informace o vlastnostech objektu Ukotvitelný panel poskytuje přístup k příkazům a nastavením souvisejícím s určitým nástrojem nebo úlohou Paleta dokumentu plocha může být využita k úpravě objektů, nebo jako odkládací plocha Okno nástrojů obsahuje nástroje pro vytváření, vyplňování a upravování objektů Pravítka jsou důležitá pro polohování objektů, určování velikosti obrázku. Aktivují se v nabídce příkazů v položce ZOBRAZIT aktivace a deaktivace pravítek Paleta barev používá se k aplikování barvy výplně nebo obrysu na objektu. Lze ji rozbalit levým tlačítkem myši na šipce dole. Pro míchání barev lze použít řadu barevných modelů /RGB, CMYK atd./ Okno dokumentu oblast pracovní plochy ohraničená posuvníky a dalšími ovládacími prvky. Zahrnuje stránku kresby a okolní plochu Stránka kresby je obdélník reprezentující tisknutelnou část okna dokumentu Základní klávesové zkratky F1 nápověda F3 zmenšit F4 zvětšit F5 nástroj ruční režim F6 obdélník F7 elipsa F8 text F9 celá obrazovka F10 tvar F12 obrysové pero 6

8 Okno nástrojů obsahuje nástroje pro kreslení a úpravy obrázků - malá šipka v pravém dolním rohu tlačítka okna nástrojů označuje plovoucí nabídku - podržením šipky levým tlačítkem myši tuto plovoucí nabídku otevřete Nástroj ruční výběr výběr, umístění a transformace Nástroj tvar /F10/ - úprava křivkového objektu nebo text. znaku manipulací s uzly Oříznout odstranění oblastí mimo výběr Lupa změna úrovně přiblížení /pravá str. myši přiblížit, levá oddálit/ Ruční režim /F5/ - kreslení křivek a úsečkových segmentů od ruky Inteligentní výplň vytvoření objektů z překrývajících se hranic oblastí a jejich vyplnění Obdélník /F6/ - kreslení čtverců a obdélníků tažením myši v okně kresby Elipsa /F7/ - kreslení kružnic a elips tažením myši v okně kresby Mnohoúhelník /Y/ - kreslení mnohoúhelníků tažením myši v okně kresby Základní tvary kreslení trojúhelníků, kružnic, válců Nástroj text /F8/ - přidání a úpravy odstavců a řetězcového textu Nástroj tabulka kreslení, výběry a úpravy tabulek Rovnoběžná kótovací čára kreslení šikmých kótovacích čar Přímá kótovací čára nakreslí přímou spojovací čáry spojující dva objekty Nástroj přechod přechody mezi objekty pomocí posloupností přechodových objektů a barev Barevné kapátko nabírání barev a jejich použití u vybraných objektů Obrysové pero /F12/ - nastavení vlastností osnovy, tloušťka čar, tvar rohů a typ šipek Jednotná výplň /Shift + F11/ - výběr plné barvy výplně pro objekty pomocí barevných palet Inteligentní výplň /G/ - dynamické vytvoření výplně pomocí značek v okně kresby a panelu vlastností, kde se mění úhel, střed a barva Je nutné, aby si žáci osvojili základní terminologii, se kterou se budou při práci setkávat. Usnadní jim to orientaci a komunikaci při skupinové práci. Bez zvládnutí teorie to prostě nejde! 7

9 Žáci začínají pracovat se základy programu CorelDraw. Seznamují se s rozdíly mezi klasickou výtvarnou technikou a kreslením počítačovou myší. Učí se kreslení základních čar a křivek, barevných linií a jejich vzájemné kombinaci. Při práci se využívá základních tvarů a postupně se přechází k složitějším objektům. Čáry, tvary, barvy Pracovní úkol č ročník / I. stupeň Čáry od ruky: nástroj RUČNÍ REŽIM/ F5/ Nástroj umožňuje kreslit rovné čáry a křivky, například čáry od ruky, úsečky a Bezierovy křivky. Rovná čára levým tlačítkem myši klikni na začátek čáry, podržet a táhnou ke konci čáry Zakřivená čára levým tlačítkem myši táhnout vlnovku /je kostrbatá/ uvolnit tlačítko myši - čára se vyhladí Lomená čára v nástroji ruční režim vyber příkaz- ČÁRA S 2 BODY levým tlačítkem myši klikni na počátek čáry a poté tažením kresli ke krajnímu bodu čáry, z tohoto bodu stejným způsobem nakresli další čáru ruční režim Malířské techniky vyber v OKNĚ NÁSTROJŮ MALÍŘSKÉ TECHNIKY a vyzkoušej 8

10 Objekty jsou stavební kameny dokumentů. Pomocí nástrojů dostupných v OKNĚ NÁSTROJŮ můžeme vytvářet různé typy objektů. Obdélník, čtverec, mnohoúhelník, kruh: výběr z okna nástrojů /F6/ Obdélník umísti stisknutím levého tlačítka myši a tažením na střed stránky. Výběrem z okna nástrojů vyber ČTVEREC /využij panel vlastností k nastavení rozměru stěny/ a vsaď do středu obdélníka. Otáčení čtverce použij nástroj VÝBĚR, označ čtverec dvojitým kliknutím, uchopením šipky v rohu čtverce otáčíme tvarem. Zvětšení tvarů tvar označíme a kliknutím na bod na straně tvaru zvětšíme a opět umístíme na střed obdélníka. Kruh výběrem z okna nástrojů /F7/ ELIPSA, kruh vytvoříš držením Ctrl /kružnice od středu/. Mnohoúhelník vyberz okna nástrojů MNOHOÚHELNÍK a umísti na střed tvarů. Trojúhelník vyber z okna nástrojů MNOHOÚHELNÍK, na panelu vlastností uprav počet stran /3/ a ulož na střed tvarů. Práce s objekty bez výplně Vyzkoušej si práci i s jinými objekty /hvězda, spirála, atd./ 9

11 Jednotné barevné výplně program nabízí řadu různých výplní, pomocí nichž lze k objektům přidat barvu, vzor a texturu. Z okna nástrojů vyber ikonu VÝPLNĚ. Ve správci objektů vyber tvar, který chceš vyplnit barvou /např. 1. vrstva- obdélník/ a klikni na paletu barev. Postupuj dále, až budou všechny tvary vyplněny barvou. Pozor! Všechny tvary musí být uzavřené, jinak je nelze vyplnit! Práce s čarou s 2 body Jednotná barevná výplň objektů 10

12 Pracovní list č ročník / I. stupeň 1. Co je CorelDraw? 2. Co je to pracovní plocha kreslícího programu?. 3. K čemu využiješ okno dokumentu?.. 4. Kde najdeš okno nástrojů programu CorelDraw?. 5. Kde se nachází na pracovní ploše ukotvitelný panel?.. 6. Na které straně pracovní plochy se nachází paleta barev?. 7. Kdy nejde v objektu použít barevnou výplň?.. 8. Nakresli pomocí nástroje ruční režim libovolný obrázek a použij paletu barev 9. Nakresli obrázek pomocí úseček a použij paletu barev 10. Vytvoř pomocí tvarů barevnou kompozici 11

13 Pracovní úkol č ročník / I. stupeň Kouzelný les Vodící linky nakresli strom pomocí nástroje MNOHOÚHELNÍK z okna nástrojů, použij středovou vodící linku / na levé straně okna dokumentu ji přichyť levou myší a táhni ke středu kreslící plochy/. Na tuto linku umísti objekty prvního stromu. Obrys obrysové čáry uprav pomocí nástroje PERO urči si sílu, styl a použij paletu barev pro barvu čar. S obrysem pracuj pravou stranou myši. Kopírování použij tlačítka na klávesnici CTRL + C a poté CTRL + V a zkopíruj objekty, vybraný objekt zmenši a posuň. Manipulace s objekty /objekt pro manipulaci musí být označen/ 1. Transformace / pomocí myši/ - označ vybraný objekt změna polohy uchopením za středový křížek a tažení změna velikosti uchopením za rohový čtvereček otočení dvojím kliknutím na objekt a za rohovou šipku otáčíme roztažení přetažením středového úchytu 3. Seskupení CTRL+G nebo příkaz USPOŘÁDAT - SESKUPIT, CTRL+U /zrušit skupinu/ 4. Duplikace musí být aktivní nástroj VÝBĚR, klik na označený objekt, na PANELU VLASTNOSTÍ odsouhlasíme pomocí tlačítka Enter rozměr /x-y/, označíme objekt a klávesou CTRL+D provedeme duplikaci /mínusové hodnoty na panelu VLASTNOSTÍ duplikace dolu/. 12

14 Barevné výplně umožňují používat různé výplně objektů, např. jednotné, přechodové a síťové Barevná paleta základní barevné modely jsou v systému RGB /červená, zelená, modrá/ nebo CMYK /azurová, purpurová, žlutá, černá/ 1. Použití výchozí palety barev barevný vzorník, vybrané barvy se zobrazí na stavovém řádku. Pro výběr klikni na vzorník. 2. Barva obrysu použij pravé tlačítko myši a klikni na vzorník 3. Odstíny klikni na vzorník a drž tlačítko myši a poté klikni na barvu ve výběru 4. Zobrazení více barev na výchozí paletě klikni na posouvací šipky v horní a dolní části palety Styly výplní hledej v OKNĚ NÁSTROJŮ Jednotná výplň obsahuje jedinou barvu Přechodová vzniká prolnutím dvou nebo více barev Vzorová tvořená grafickým vzorem Texturová efekt textury Postscriptová podporuje průhlednost Nabírání vzorku barev pomocí nástroje KAPÁTKO klikni na nástroj kapátko a poté na požadovanou barvu. Vyber a klikni na objekt, který chceš obarvit. Vyzkoušej i jiné styly výplní 13

15 Text výběr z okna nástrojů TEXT /F8/ Napiš a vlož do obrázku text! 1. Vyber nástroj TEXT, kurzorem si označ místo a text napiš. Vyber na PANELU VLASTNOSTÍ druh a velikost písma. 2. Pomocí NÁSTROJE OBDÉLNÍK vymez plochu, kam text umístíš, použij barevnou výplň. Text není vidět, protože je pod vrstvou obdélník. Práce s vrstvami Přesouvání objektů mezi vrstvami V okně SPRÁVCE OBJEKTŮ přichyť levou stranou myši vrstvu text a přesuň nad vrstvu obdélník. Nyní je text umístěn na barevném obdélníku. Nová vrstva Chcete-li vytvořit novou vrstvu, klikněte na tlačítko NOVÁ VRSTVA v dolní části UKOTVITELNÉHO PANELU správce objektů. Přejmenování vrstvy Chcete-li přejmenovat vrstvu, klikněte na vybranou vrstvu a napíšeme text. Uzamknutí vrstvy Nalevo od názvu vrstvy můžeme vrstvu uzamknout kliknutím na symbol tužky Skrytí vrstvy Vrstvu skryjeme kliknutím na symbol oka Netisknutelná a tisknutelná Vrstva se nebude tisknout kliknutím na symbol tiskárny 14

16 Pracovní list č ročník / I. stupeň 1. Kterou stranu tlačítka myši použiješ pro barvu obrysů?.. 2. Kde najdeš příkaz ke změně obrysových linií 3. Pojmenuj dva základní barevné modely 4. Kde najdeš ikonu pro různé druhy výplní? 5. Kde najdeš na pracovní ploše vodící linky?. 6. Na kterém místě pracovní plochy nastavíš druh a velikost písma?.. 7. Pomocí jakých tlačítek klávesnice okopíruješ obrázek? 8. Jak provedeš duplikaci obrázku na novou stránku? Nakresli domy, vytvoř město, použij různé druhy výplní a město pojmenuj! 15

17 Pozvánka na zahradní slavnost Pracovní úkol č ročník / I. stupeň 1. Vytvoř květinu pomocí nástroje PERO Kreslení křivek nástroj PERO chcete-li nakreslit křivku, klikněte na místo kde chcete umístit první uzel a přetáhněte ovládací úchyt na místo, kde chcete umístit další uzel. Uvolněte tlačítko myši a přetáhněte ovládací úchyt tak, abyste vytvořili křivku. Další možnosti vybrat tlačítko REŽIM NÁHLEDU na PANELU VLASTNOSTÍ. Klikněte na stránku kresby a uvolněte tlačítko myši. Přesuňte myš a kliknutím čáru dokončete. Vyberte tlačítko AUTOMATICKY PŘIDÁVAT nebo ODSTRAŇOVAT UZLY na PANELU VLASTNOSTÍ. Ukažte na místo, kde chcete na čáru přidat uzel a klikněte, když se ukazatel změní do stavu přidat uzly. Ukažte na uzel a klikněte, když se ukazatel změní do stavu odebrat uzly. Bezierův režim /nástroj RUČNÍ REŽIM/ - chcete-li nakreslit křivkový segment, klikněte na místo, kde chcete umístit první uzel a přetáhněte ovládací úchyt na místo, kde chcete umístit další uzel. Uvolněte tlačítko myši a přetáhněte ovládací úchyt tak, abyste vytvořili křivku. Chcete-li nakreslit úsečkový segment, klikněte na místo, kde chcete segment začít, a tam, kde ho chcete ukončit. Je možné přidat libovolný počet segmentů. Stisknutím klávesy mezerník čáru dokončíte. 2. V OKNĚ NÁSTROJŮ vyber ELIPSU, vytvoř kruh a na střed umísti květinu 3. Květinu v kruhu umísti na střed obdélníku 4. Přidej středové kružnice 5. Obrázek zkopíruj, označ správnou vrstvu křivky ve správci objektů, květ pootoč a přesuň zpět. Celý obrázek duplikuj na novou stránku. 16

18 Nyní na obou obrázcích použij zajímavé výplně! 7. Oba obrázky přemísti k sobě na jednu stránku 8. V OKNĚ NÁSTROJŮ vyber ELIPSU a vytvoř výplň 9. Do vnitřního tvaru elipsy použij text Text uvnitř křivky /řetězcový/ V OKNĚ NÁSTROJŮ vyber TEXT a kurzor umísti na čáru elipsy, až se ukáže znak A s vlnovkou. Napiš text, označ, vyber typ písma a velikost. Na panelu VLASTNOSTÍ zvol mínusové hodnoty a text usaď do elipsy. 17

19 10. V okně SPRÁVCE OBJEKTŮ najdi vrstvu elipsa a vrstvu skryj kliknutím na symbol oka 11. Text na křivce vsaď do obdélníku s výplní / pracuj s vrstvami/ 12. Pod text umísti nový obdélník s výplní a použij odstavcový text. Řetězcový text Tento text lze použít k přidání krátkých řádků textu, můžeme použít speciální efekty. Je ideální pro loga, nápisy a titulky Výběrem z OKNA NÁSTROJŮ vybereme TEXT, klikneme na okno kresby a můžeme psát. Odstavcový text Používá se pro rozsáhlejší text. Při přidávání tohoto textu se musí nejprve vytvořit rámeček kliknutím na okno TEXT. Přetažením upravíme velikost rámečku v okně kresby a zadáme požadovaný text. Pokud text přesahuje rámeček, bude skryt, dokud rámeček nezvětšíme. 18

20 Pracovní list č ročník / I. stupeň 1. Jak se jmenuje režim pro kresbu křivek?. 2. Pomocí jakých bodů kreslíme křivku?.. 3. Jakým způsobem vyhladíme křivky?. 4. Jaká značka se objeví na křivce, abychom mohli psát text?.. 5. Jaké hodnoty jsou na panelu vlastností při vkládání textu do tvaru?. 6. Co je řetězcový text?. 7. Co je odstavcový text?. 8. Kam píšeme odstavcový text?. 9. Vytvoř pozvánku na tvou narozeninovou oslavu! 19

21 Pracovní úkol č. 4 II. stupeň Návrh na krabičku s obrázkem Vzhled stránky na PANELU NABÍDEK vyber ROZVRŽENÍ- VZHLED STRÁNKY- MOŽNOSTI Můžeš upravit velikost, orientaci na výšku nebo šířku, rámeček, rozlišení v pixelech, pozadí stránky atd. Plášť krabičky ve tvaru krychle 1. Pomocí vodících linek urči velikost krychle / nebo zadej rozměry na panelu vlastností/ Program nabízí několik nástrojů, které pomohou umístit a zarovnat objekty na stránce. S využitím těchto nástrojů se můžete vyvarovat úzkých mezer a nepřesností v zarovnání, které nejsou na obrazovce vidět, ale projeví se při tisku. Funkce přichytávání pomocí funkce můžeme zarovnat objekt podle jiného objektu v dokumentu. Je-li zapnuto přichytávání, zobrazí se na různých místech okolo objektu body přichycení. 2. Klikni na příkaz ZOBRAZIT-PŘICHYTIT-PŘICHYTIT K OBJEKTŮM. Tím budou čtverce přesně usazeny. 3. Kopíruj kliknutím pravou stranou myši krychli 5x 4. Vytvoření bočnic VÝBĚR- NÁSTROJ OBDÉLNÍK Klikni na roh čtverce a vytvoř obdélník o šíři 12 mm /nastav na panelu vlastností/. Zkosení rohu označ nový obdélník VÝBĚR nastavit vzdálenost posunu na panelu vlastností /5mm/ TVAR uchopit roh obdélníka a táhnout na požadované zkosení 5. Kopíruj 5x na strany čtverce 6. Odstraň vodící linky ve vrstvách SPRÁVCE OBJEKTŮ Plášť krabičky je hotov! 20

22 Umístění obrázků na plášť krychle 1. Vyber vhodnou fotografii nebo obrázek ve svém počítači Obrázek dostupný z: 2. Vytvoř novou stránku Import do programu CorelDraw lze importovat téměř jakýkoliv rastr, ať se jedná o fotografii, o naskenovaný obrázek nebo obrázek, který jste vytvořili v programu Photo-Paint, nebo který jste zkopírovali z webových stránek. Úpravy můžete provádět přímo v programu CorelDraw. 3. Importuj obrázek na novou stránku SOUBOR IMPORTOVAT výběr složky, ve které je obrázek uložen-typ souboru-importovat. Úprava objektu oříznutí 3. Uprav obrázek na rozměr krychle oříznutím. VÝBĚR-označ obrázek-nástroj OŘÍZNUTÍ-oříznout-táhnutím levou stranou myši vybrat výřez a dvojklikem potvrdit. 4. Zkopíruj obrázek 6x, aby byla pokryta celá krychle 5. Na PANELU NABÍDEK vyber EFEKTY a na každý obrázek vyzkoušej, můžeš vyzkoušet i RASTR z PANELU NABÍDEK. Efekty Přechod slouží k vytváření přechodů mezi dvěma objekty tažením Kontura umožňuje k objektu přidat řadu soustředných obrysů uspořádaných dovnitř nebo ven Deformace lze použít 4 typy deformačních efektů Stín umožňuje přidat stíny za účelem prostorové iluze Obálka umožňuje použít obálku s uzly, jejichž nastavením lze měnit tvar Vysunutí umožňuje vysunout objekty za účelem vytvoření prostorové iluze Průhlednost slouží k vytvoření průhlednosti objekt 21

23 6. Obrázky kopíruj na plášť krabičky, použij funkci přichytávání k objektům 7. Vytvoř náhled tisku 8. Vytiskni Tisk SOUBOR-TISK-OBECNÉ-vyber tiskárnu ze seznamu-v oblasti cíl vyber velikost a orientaci stránky ze seznamu stránka-v oblasti rozsah tisku vyber stránky /vytiskne se stránka, která je vybrána/- TISK Aktuální dokument tisk aktivní kresby Aktuální strana tisk aktuální strany Dokumenty tisk zadaného dokumentu Výběr tisk vybraných objektů 8. Hotový plášť krabičky s obrázky exportuj do složky nebo na plochu počítače Export SOUBOR-EXPORTOVAT-TYP SOUBORU /vyber pdf ze seznamu/ -vyber složku kam soubor bude uložen -zadej název souboru-exportovat 22

24 Pracovní list č. 4 II. CYKLUS 1. Jak můžeš upravit vzhled stránky?. 2. Který nástroj použiješ k přesnému umístění objektů?. 3. Popiš funkci import.. 4. Kde najdeš nástroj oříznutí?. 5. Vyjmenuj některé z funkcí efektů 6. Co umožňuje efekt stín a vysunutí 7. Vyjmenuj možnosti tisku.. 8. Popiš funkci export. 9. Vytvoř jednoduché zátiší, změň pozadí stránky a pracuj s objekty a efekty, použij text 23

25 Závěr Svět počítačové grafiky je barevný, zajímavý a proto velmi lákavý. Není však dobré vniknout do tohoto světa sice s vervou, ale bez odborné přípravy. Metodika obsahuje stručné typy, které Vám mohou nabídnout tvůrčí podněty k vyzkoušení, nebo Vám poskytnou informace o provádění určité úlohy. Kromě této metodiky existují další zdroje informací, které pomohou v začátcích práce s CorelemDraw. Můžete se například v nápovědě seznámit se základními postupy a nástroji. Tato nápověda je dostupná přímo v aplikaci a poskytuje vyčerpávající informace o funkcích programu /OKNO-UKOTVITELNÝ PANEL-RADY/. Můžete procházet seznam témat, hledat různé nástroje v rejstříku nebo rovnou zadat heslo, které hledáte. Nenechte se odradit počátečními neúspěchy a věřte, že trpělivou prací s tímto programem budete rozvíjet své výtvarné cítění a myšlení. Zdroje obrázků: Pokud není v textu uvedeno jinak, jde o vlastní obrázky autorského týmu vytvořené pro potřeby této metodické příručky. Logo používaného GSW CorelDraw Graphics Suite X6 ( str. 1 a 24) bylo použito z elektronické verze manuálu tohoto programu. 24

Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík...

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík... Obsah příručky Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3..................... 1 CorelDRAW............................................... 17 Corel PHOTO-PAINT...................................... 247 CorelDRAW

Více

Uživatelská příručka Corel PHOTO-PAINT 11

Uživatelská příručka Corel PHOTO-PAINT 11 Uživatelská příručka Corel PHOTO-PAINT 11 Obsah této uživatelské příručky a s ní souvisejícího softwarového produktu Corel PHOTO- PAINT jsou vlastnictvím společnosti Corel Corporation a případně dalších

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Úvodem Části příručky Efektivní studium Použité značení Jádro uživatelské příručky, kterou právě čtete, je rozděleno na dvě části. Každá z nich má své opodstatnění a odlišuje se jinou

Více

www.tkv.mondodigitale.org

www.tkv.mondodigitale.org PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS - PRŮVODCE The Knowledge Volunteers Manuál kurzu Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento

Více

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Univerzita třetího věku DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE PaedDr. František Smrčka 2008 Recenzovali: RNDr. Miroslav Kružík, Mgr. Hana Vojáčková Za jazykovou a věcnou správnost obsahu

Více

Kreslíme v Zoner Callisto 5

Kreslíme v Zoner Callisto 5 VOŠ a SPŠ Jičín Kreslíme v Zoner Callisto 5 Projekt SIPVZ 2006 Výuka kreslení vektorových obrázků 3 polakova@vos-sps-jicin.cz 10. 12. 2006 4 1. lekce... 8 1. Pracovní plocha Zoner Callisto 5... 8 2. Kreslení

Více

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto: Vytvoření loga Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň

Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň Hřebíky Obsah 1. Úvod... 1 2. Než začneme kreslit... 1 2.1. Zobrazení panelu nástrojů Kreslení... 2 2.2. Kreslicí plátno... 2 2.3. Mřížka...

Více

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL aktualizace červen 2011 elektronická verze ke stažení na http://213.211.37.49/egon/materialy Kapitola 1 První kroky s programem Word... 2 Kapitola 2 Práce s dokumenty...

Více

Vizuální branding. Joseph Diaz. O autorovi. O autorovi

Vizuální branding. Joseph Diaz. O autorovi. O autorovi Vizuální branding Joseph Diaz O autorovi O autorovi Joe Diaz vyrůstal v rodinném obchodě se značkami v Pontiacu ve státě Illinois. Své první logo vytvořil, když studoval na střední škole, a profesionálně

Více

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v textovém editoru Microsoft Word Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Vzhled a ovládání aplikace Word 2010... 3 2. Vytvoření a uložení

Více

1 Představení sady CorelDRAW Graphics Suite X6...2. 2 Profily uživatelů...4. Profesionální grafici...4 Příležitostní uživatelé grafických aplikací...

1 Představení sady CorelDRAW Graphics Suite X6...2. 2 Profily uživatelů...4. Profesionální grafici...4 Příležitostní uživatelé grafických aplikací... Obsah 1 Představení sady CorelDRAW Graphics Suite X6...2 2 Profily uživatelů...4 Profesionální grafici...4 Příležitostní uživatelé grafických aplikací...4 3 Jaké jsou součásti sady?...6 4 Hlavní nové a

Více

Vytvoření pozvánky. Michaela Maginot. O autorovi

Vytvoření pozvánky. Michaela Maginot. O autorovi Vytvoření pozvánky Michaela Maginot O autorovi Michaela Maginot žije v Unterhachingu v Německu kousek od Mnichova. Vystudovala školu Deutschen Meisterschule für Mode (německá přední škola zabývající se

Více

Tvorba základních prvků

Tvorba základních prvků Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Tvorba procedurálních prvků

Tvorba procedurálních prvků Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet CARDPRESS Softwarové řešení pro návrh a tisk karet Uživatelská příručka Obsah web: www.cardhouse.cz mail : sales@cardhouse.cz tel.: +420 475 214 754 1) Úvodní informace... 1 Požadavky na konfiguraci počítače...1

Více

WWW PREZENTACE OBCE LHENICE

WWW PREZENTACE OBCE LHENICE Jihočeská univerzita Pedagogická fakulta Katedra informatiky WWW PREZENTACE OBCE LHENICE PHOTOSHOP 7.0 Diplomová práce Autor: Jaroslav Grill České Budějovice 2003 1 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou

Více

Microsoft PowerPoint 2013

Microsoft PowerPoint 2013 Microsoft PowerPoint 2013 nejen pro školy Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize:... 6 POJMY A PRVKY POUŽITÉ V TEXTU...

Více

Základy práce v prezentačním programu Microsoft PowerPoint. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v prezentačním programu Microsoft PowerPoint. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v prezentačním programu Microsoft PowerPoint Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Prostředí aplikace PowerPoint... 3 2. Vytvoření a

Více

Základy MS Wordu 2007 jednoduše

Základy MS Wordu 2007 jednoduše Základy MS Wordu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v textovém editoru MS Word. Právě stručný text, obrázky

Více

Tvorba detailních výkresů

Tvorba detailních výkresů Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Průvodce QuarkXPress 8.5

Průvodce QuarkXPress 8.5 Průvodce QuarkXPress 8.5 OBSAH Obsah O této příručce...15 Co o vás předpokládáme...15 Kde hledat pomoc...15 Konvence...15 Poznámka k technologii...16 Uživatelské rozhraní...17 Nástroje...17 Nástroje pro

Více

PowerPoint základní ovládání a práce v programu

PowerPoint základní ovládání a práce v programu Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a komunikační technologie 1. a 2. (dle oboru vzdělávání) Ing. Andrea Modrovská Název zpracovaného celku: Software pro tvorbu prezentací Březen 2013 PowerPoint

Více

602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál. Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003

602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál. Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003 1 602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál Software602, 2003 Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003 Obsah 602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál...1 Obsah...2 Instalace 602PC

Více

Stručný popis Microsoft Wordu

Stručný popis Microsoft Wordu Stručný popis Microsoft Wordu Microsoft Office Word 2003 je neuvěřitelně výkonný, univerzální nástroj pro zpracování textu, ve kterém můžeme vytvářet dokumenty nejrůznějších typů poznámky, dopisy, Faxy,

Více

2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe Photoshop 6.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v

2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe Photoshop 6.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v 2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe Photoshop 6.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v ní popisovaný software, je poskytována na základě licence

Více

Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové.

Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové. Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové. V této lekci si ukážeme, jak lze využít některé základní tvary

Více

Tato příručka vznikla v rámci projektu:

Tato příručka vznikla v rámci projektu: Tato příručka vznikla v rámci projektu: Inovace výukového procesu na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci ke zvýšení konkurenceschopnosti žáků ZŠ a SŠ v Jihočeském kraji registrační číslo GP:

Více