Proč použít MOTORKONTROLLER? Jak pracuje MOTORKONTROLLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Proč použít MOTORKONTROLLER? Jak pracuje MOTORKONTROLLER"

Transkript

1 Co je to MOTORKONTROLLER? MOTORKONTROLLER je přizpůsobivé řešení pro úsporu elektrické energie, vyvinuté a vyráběné v Německu. Optimalizuje energetickou účinnost třífázových asynchronních motorů při zachování jmenovitých otáček motoru. Jak pracuje MOTORKONTROLLER MOTORKONTROLLER zlepšuje energetickou účinnost třífázových asynchronních motorů jak při rozběhu motoru, tak i v průběhu jeho provozu. Použití MOTORKONTROLLERU umožňuje: Snížení energetické spotřeby Snížení provozních nákladů Zlepšení životního prostředí Proč použít MOTORKONTROLLER? Třífázové asynchronní motory jsou nejčastěji používané pohony strojů a zařízení v průmyslu. Mnoho z těchto pohonů však spotřebuje zbytečné množství elektrické energie, protože: motory jsou v poměru k poháněnému zařízení naddimenzovány a trvale běží jen v částečné zátěži motory jsou na špičkový zátěžový moment sice vhodně dimenzovány, ale motor je zatěžován cyklicky a po určitou dobu běží jen částečně nebo úplně nezatížený Účinnost třífázových asynchronních motorů je při částečné zátěži nižší než v plném zatížení, určité množství odebrané energie se znehodnocuje a dochází tak k nežádoucím ztrátám. Obzvláště staré elektromotory s nízkým účiníkem dosahují lepší účinnosti pouze při plném zatížení. V těchto případech je ideální použít MOTORKONTROLLER.

2 Hlavní přednosti MOTORKONTROLLERU MOTORKONTROLLER je rozsáhlé řešení pro energetickou úsporu a optimalizuje celkový provozní cyklus třífázových asynchronních motorů: obsahuje funkci měkkého rozběhu motoru, čímž zamezuje vzniku proudových špiček a přispívá k nižšímu mechanickému opotřebení motoru při jeho rozběhu; v provozu pak optimalizuje energetickou účinnost motoru a tím snižuje spotřebu elektrické energie, aniž by docházelo ke změně jmenovitých otáček motoru. V částečné zátěži dokáže souběžně redukovat jak činný výkon, tak i jalový a zdánlivý výkon motoru. MOTORKONTROLLER disponuje výkonovými vlastnostmi, které jej zřetelně oddělují od dříve používaných řešení na úsporu energie u třífázových asynchronních motorů. Hlavní přednosti MOTORKONTROLLERU jsou: Vlastnosti MOTORKONTROLLERU Redukce využití energie při částečném zatížení úsporou v činném výkonu P, zdánlivém výkonu S a jalovém výkonu Q, při konstantních otáčkách a při optimálně využitelném točivém momentu. Optimalizace činného výkonu motoru neprobíhá na základě jeho pevné charakteristiky, ale podle okamžitě zjištěných hodnot zatížení motoru. Plně funkční měkký rozběh motoru - softstartér Vznikající vyšší harmonické vlny se pohybují v rámci odpovídajících norem a při střídajících se napětích a proudech nevznikají žádné strmé impulzy Optimalizace činného výkonu probíhá přímo v motoru Integrovaná funkce překlenutí - Bypass Přívodní zdvojené svorky WAGO s patentovaným upínacím systémem pro jednoduché zapojení Jeho přínos snížení provozních nákladů a emisí CO₂ při dodržení požadavku na konstantní otáčky redukce prostojů, nákladů na údržbu a opravy snížením mechanických vibrací a přehřívání motoru jednoduché nastavení parametrů motoru pro změnu nastavení parametrů není nutné žádné nářadí nebo materiál redukce elektrické energie omezením proudových špiček při rozběhu motoru redukce nákladů na údržbu a opravy minimalizací elektrického a mechanického zatížení při rozběhu motoru další redukce provozních nákladů a opotřebení motoru pomocí možnosti úplného vypnutí motoru při delším běhu naprázdno není nutné žádné přídavné zařízení na odstranění vyšších harmonických vln není nutné žádné dodatečné odstínění vedení použitelné i pro starší motory se slabší izolací Použití je nezávislé na druhu hnaného zařízení Optimální jistota pro případ nečekaného výpadku některé z funkcí MOTORKONTROLLERU, umožňuje normální chod motoru bez přerušení provozu Instalace MOTORKONTROLLERU a s ní spojené omezení provozu na zařízení trvá méně než 1 hodinu MOTORKONTROLLER je inovativní a rozsáhlé řešení energetických úspor a provozních nákladů u třífázových asynchronních motorů bez redukce jmenovitých otáček motoru. Nezanedbatelným přínosem při použití MOTORKONTROLLERU je jeho trvalé přispívání ke zlepšení životního prostředí.

3 Popis funkce MOTORKONTROLLERU Princip funkce MOTORKONTROLLERU spočívá ve snižování napětí na motoru fázovým ořezem, způsobem známým u tzv. softstartérů. Na rozdíl od klasických softstartérů není MOTORKONTROLLER po dosažení jmenovitých otáček překlemován, ale nadále optimalizuje energetickou účinnost a spotřebu elektrické energie při provozu třífázového asynchronního motoru. Toho je dosahováno prostřednictvím jedinečného automatického systému, který rozpozná okamžitou zátěž na motoru a přizpůsobivě reguluje přiváděné napětí k motoru. Chod motoru je tak za provozu trvale udržován v energeticky optimální účinnosti v závislosti na aktuálním zatížení motoru. Okamžité zatížení motoru rozpozná MOTORKONTROLLER vysokorychlostním snímáním výkonových parametrů motoru (proud, napětí, účiník) v intervalech kolem 100µs. Z těchto výkonových parametrů vypočítává regulační software potřebné napětí pro energeticky účinný provoz motoru. Přizpůsobivá regulace probíhá fázovým ořezem pomocí tyristorového řazení. MOTORKONTROLLER tak dodává motoru jen nejnižší možné napětí, nutné k potřebnému výkonu s aktuální mechanickou zátěží motoru. MOTORKONTROLLER reguluje napětí nejen na základě zadaných pevných parametrů motoru, ale generuje v reálném čase jeho optimální charakteristiku v závislosti na okamžitých parametrech. Vysoká četnost snímání a rychlá změna přiváděného napětí umožňuje okamžité přizpůsobení motoru k měnící se zátěži. Prostřednictvím automatického rozpoznávání a přizpůsobivé regulaci MOTORKONTROLLERU zůstává motor trvale v energeticky optimálním režimu a vylepšuje tak svoji účinnost, aniž by se měnily jmenovité otáčky motoru. Vedle optimalizace v běžném provozu má MOTORKONTROLLER samozřejmě integrovanou funkci klasického softstartéru.

4 Oblasti použití MOTORKONTROLLERU MOTORKONTROLLER je inovativní technologické řešení pro konečného uživatele v průmyslovém odvětví. Může být použitý na všechna poháněná zařízení, kterým je předřazený třífázový asynchronní motor. Zajímavé úspory v průmyslu lze realizovat u motorů: které jsou cyklicky zatěžovány a jsou po určitý čas jen v částečné zátěži nebo běží úplně naprázdno nebo které jsou v poměru k poháněnému zařízení naddimenzovány nebo které mají nízký stupeň účinnosti cos fí. Typické oblasti použití jsou lisy, kompresory, čerpadla, vstřikovací lisy, hlubokotažné stroje a některé dopravní systémy. MOTORKONTROLLER je v tuto chvíli dostupný ve dvou variantách výkonu: kw mech (v řazení delta až 75kW) kw mech (v řazení delta až 120kW) MOTORKONTROLLERY pro třífázové asynchronní motory se jmenovitými výkony až do 500 kw mech jsou k dispozici zatím pouze na základě konkrétní poptávky. Příklad použití 1: vstřikovací lis Pohon vstřikovacího lisu vyžaduje podle použití výkon motoru od 25 kw do 57 kw. Normovaný motor 55 kw nemá při požadavku na 57 kw dostatečný výkon a z toho důvodu bývá často používán normovaný motor 75kW. Takový motor je podle technologického použití vytížený jen z 33% resp. 76% a zbytek výkonu je naddimenzovaný. Energetické úspory mohou být MOTORKONTROLLEREM realizovány v průběhu provozních cyklů: během přípravy k lisování díky naddimenzovanému motoru; během chodu naprázdno na základě cyklického zatížení.

5 Příklad použití 2: automatický soustruh Při práci automatického soustruhu vznikají časové prodlevy, při kterých stroj běží na prázdno a v tu chvíli může MOTORKONTROLLER realizovat energetické úspory.

6 Schopnost úspory MOTORKONTROLLERU Schopnost úspory a její objem pomocí MOTORKONTROLLERU je odvislý od provozních parametrů regulovaného třífázového asynchronního motoru. Těmito hlavními provozními parametry jsou: zatěžování motoru v % počet provozních hodin motoru třída účinnosti motoru cena elektrické energie Hlavním faktorem účinnosti pro schopnost úspory je zatěžování motoru, resp. podíl zátěže motoru a dimenzování motoru v poměru k poháněnému zařízení. Největší úspory elektrické energie a tím i provozních nákladů je dosahováno u cyklicky zatěžovaných motorů, které jsou střídavě provozovány jen v částečné zátěži anebo u pohonů s naddimenzovaným motorem, kde motor v částečné zátěži běží trvale. Obzvláště výrazných úspor elektrické energie se dosáhne u třífázových asynchronních motorů, které jsou takto provozovány ve dvou nebo třísměnném provozu. Schopnost úspory se dále odvíjí od třídy účinnosti třífázového asynchronního motoru: třída účinnosti 1 (EFF1), motory s vysokým účiníkem: nepatrná schopnost úspory; třída účinnosti 2 (EFF2), motory se standardním účiníkem: adekvátní schopnost úspory; třída účinnosti 3 (EFF3), motory s nízkým účiníkem: vysoká schopnost úspory. Porovnání motoru v síťovém provozu a v provozu s MOTORKONTROLLEREM: Srovnání činného výkonu a úspory elektrické energie Srovnání účiníku cos fí Použitý motor: 5,5 kw; 400 V; cos fí 0,84; rok výroby 2009.

7 Ekonomický přínos MOTORKONTROLLERU Redukce nákladů v běžném provozu Použitím MOTORKONTROLLERU se v běžném provozu dosáhne nejen úspor elektrické energie, ale dochází také ke snížení provozních nákladů. Na následném příkladu se ukazuje možná úspora nákladů, pokud se použitím MOTORKONTROLLERU sníží spotřeba energie na motoru o 10% : Jmenovitý elektrický výkon motoru 45 kw el Průměrná spotřeba elektrické energie v relaci špičkového výkonu = 60% 27 kw el Výpočet počtu provozních hodin stroje: počet pracovních dní v roce 260 dní (5 pracovních dní/týden) počet pracovních hodin za den 16 hod./den (dvousměnný provoz) počet provozních hodin stroje 260 dní * 16 hod. = hod. Výpočet dosažených úspor: spotřeba elektrické energie hod. * 27 kw = kwh cena energie 0,10 za 1 kwh roční náklady na energii kwh * 0,10 pro kwh = Snížení spotřeby použitím MOTORKONTROLLERU 10% Roční úspora nákladů na energii Vedle možného snížení nákladů na elektrickou energii umožňuje použití MOTORKONTROLLERU další úspory provozních nákladů: MOTORKONTROLLER snižuje zatížení motoru, tím i jeho opotřebení (izolace, ložiska, vinutí) a také šetří hnací hřídel. Tím dochází k větší provozní spolehlivosti a k prodloužení intervalů údržby. skrze automatické rozpoznávání zátěže a přizpůsobivé regulaci MOTORKONTROLLERU odpadají prostoje a s tím spojené náklady, které často vznikají u frekvenčních měničů, např. při nutném nastavování nových parametrů po výměně nástrojů nebo materiálu. díky integrované funkci softstartéru může MOTORKONTROLLER dosáhnout dalších úspor elektrické energie, pokud je možné při delším chodu naprázdno motor zcela vypnout a pomocí funkce softstart motor s minimálním opotřebením znovu rozběhnout. Redukce nákladů ve fázi startu motoru Prostřednictvím funkce měkkého startu může MOTORKONTROLLER výrazně snížit cenu za odebraný výkon podnikům, kteří si u svého dodavatele sjednávají roční smlouvy na určitý odebraný objem elektrické energie. Omezením proudových špiček ve fázi startu motorů a následně celkovým nižším ročním objemem odebrané elektrické energie se může dosáhnout výhodnější roční sazby. Potencionální úspora se může pohybovat mezi 5 až 7 Euro za kw/měsíc. Mimo to snižuje funkce měkkého startu celkové mechanické zatížení motoru, hřídele náhonu a také elektrické zatížení vinutí motoru. Přímý start třífázového asynchronního motoru je spojen se značným přetížením motoru a

8 s ním spojeného náhonu. Motor vyvine velmi vysoký točivý moment, který zřetelně překračuje jeho jmenovitý točivý moment a odběr proudu může dosahovat až osminásobku jmenovitého proudu. Toto přetížení je pomocí funkce měkkého startu MOTORKONTROLLERU sníženo, což vede k nižšímu opotřebení, k vyšší provozní spolehlivosti a k prodloužení intervalů údržby motoru. Trvalý přínos MOTORKONTROLLERU Redukce spotřeby elektrické energie u třífázových asynchronních motorů použitím MOTORKONTROLLERU slouží nejenom ke snížení nákladů na energii, ale také ke zlepšení ekologické bilance Vašeho podniku: bude zredukována spotřeba primární energie; dochází k vylepšení životního prostředí snížením emisí CO 2,, spojených s výrobou elektrické energie a také ke snížení nákladů na ekologické certifikáty. Trvalým snižováním spotřeby elektrické energie podporuje MOTORKONTROLLER zlepšující se životní prostředí, je přínosem k dosažení podnikových cílů k jeho ochraně a vyhovuje společensko-politickým požadavkům na ochranu životního prostředí. Technické přednosti MOTORKONTROLLERU Přednosti oproti předchozím řešením na úsporu elektrické energie Dnešní trh nabízí u třífázových asynchronních motorů dvě řešení na úsporu elektrické energie a to softstartér nebo frekvenční měnič. Jedná se však o částečná řešení, která jsou použitelná za omezených podmínek. Přednosti proti softstartéru: Softstartéry postupně zvyšují napětí v určité časové ose až po dosažení jmenovitých otáček motoru, zamezují vzniku proudových špiček a mechanických rázů v během rozběhu motoru. Jedná se však jen o částečné řešení. Proudové špičky a mechanické zatížení je sice při rozběhu redukovány, ale nejedná se o optimalizaci výkonu. V běžném provozu je pak úspora možná jen tehdy, pokud lze hnané zařízení při delším běhu naprázdno dočasně odstavit a pomocí softstartéru opět šetrně rozběhnout. MOTORKONTROLLER disponuje funkcí softstartéru, ale zároveň optimalizuje odebíraný příkon i při částečném zatížení v běžném provozu. Je to daleko rozsáhlejší řešení úspory elektrické energie než je softstartér, protože optimalizuje celý provozní cyklus u třífázových asynchronních motorů. Přednosti proti frekvenčnímu měniči: Frekvenční měniče změnou síťové frekvence a napětí redukují otáčky motoru a tím redukují jeho výkon. Dodatečné zabudování frekvenčního měniče k již instalovanému motoru je vhodné jen podmínečně a podléhá omezením, která u MOTORKONTROLLERU nejsou: ne všechna použití dovolují změny otáček motoru v běžném provozu, MOTORKONTROLLER redukuje otáčky motoru jen minimálně. provoz frekvenčního měniče je spojen se silným vyšším harmonickým vlněním a strmými čelními impulzy napětí a proudu. Obzvláště starší třífázové asynchronní motory nejsou kvůli své slabší izolaci vhodné pro dodatečné použití frekvenčních měničů. Dále jsou potřebná celkově nákladná opatření pro odrušení vyšších harmonických vln. Při použítí MOTORKONTROLLERU jsou vyskytující se vyšší harmonické vlny v rozmezí platných norem a nevznikají žádné strmé čelní impulzy napětí a proudu. při provozu s frekvenčním měničem dochází ke snížení otáček motoru, což vede také ke snížení otáček ventilátoru. Snížené chlazení motoru zvyšuje opotřebení motoru. Při použití MOTORKONTROLLERU jsou otáčky a tím i chlazení prakticky neměnné. Snížením proudového odběru na motoru se navíc sníží i mechanické opotřebení a zahřívání motoru. instalace frekvenčního měniče a jeho zavedení do provozu je často spojeno se značnými výdaji na připojení a nastavení a tomu odpovídá i nutná odstávka zařízení. MOTORKONTROLLER se předřazuje motoru velmi jednoduchým připojením a díky jeho automatickému rozpoznávání zátěže a přizpůsobivé regulaci je také velmi rychle parametrově nastavený.

9 Proti dříve nabízeným řešením na úsporu elektrické energie disponuje MOTORKONTROLLER jasnými samonastavitelnými vlastnostmi, které zřetelně upřednostňují jeho použití. Je to rozsáhlé řešení pro úsporu elektrické energie, zahrnující softstartér a použitelné tam, kde nelze použít frekvenční měnič. Technické pozadí MOTORKONTROLLERU Problematika třífázových asynchronních motorů V průběhu startu vyvine třífázový asynchronní motor % svého jmenovitého točivého momentu, aby ve zlomku sekundy zrychlil na jmenovité otáčky. Vývoj točivého momentu při startu Zvýšené opotřebení při startu může časem vést až k poškození hnací jednotky. Kvůli poškození jsou pak potřebné kratší servisní intervaly a s tím související prostoje na zařízení. Odběr proudu během startu může dosáhnout až osminásobku jmenovitého proudu motoru.

10 Vývoj odběru proudu při rozběhu motoru Takto vysoký náběhový proud zvyšuje hodnotu zátěže motoru a může vést až k problémům se stabilitou přívodu. Běží-li třífázový asynchronní motor delší dobu při plném napětí jen v částečné zátěži, snižuje se z důvodu jalového proudu ve vinutí účinnost k potřebnému točivému momentu a proudový odběr je větší, než je v tu chvíli k dané zátěži motoru potřebné. U konstantní hodnoty přiváděného napětí je pak část proudového toku označována za magnetizační a vede k energetickým ztrátám na motoru mezi 30-50%. Tato elektrická energie není jen zbytečně zaplacená, ale způsobuje v motoru nadměrné teplo a vibrace, které zvyšují mechanické opotřebení motoru a s tím jsou spojené další provozní náklady. Typické třífázové asynchronní motory dosahují teprve při plné zátěži nebo v její blízkosti účinnosti kolem 80 92%. Účinnost se ovšem dramaticky snižuje, pokud zatížení motoru klesne pod 50% jmenovité zátěže. Účinnost v závislosti na zatížení

11 Technické řešení pomocí MOTORKONTROLLERU K preciznímu řízení přiváděného napětí používá MOTORKONTROLLER tyristory. Hlavní vlastností tyristorů je schopnost rychle vypínat a zapínat podle impulzů. Tyristory zůstávají zapnuté, dokud proud ve střídavém kmitu neklesne na nulovou hodnotu. Řízením bodu zapnutí v závislosti na průchod nulovou hodnotou v každé polovině kmitu přiváděného střídavého proudu může tyristor plynule regulovat přiváděný proud. Čím blíže je zapínací bod ke konci periody, tím nižší proud může tyristorem protékat. Opačně platí, že čím blíže je zapínací bod k začátku periody, tím větší proud může tyristorem protékat. Princip fázového ořezu pomocí tyristorového řazení Využitím tohoto principu a antiparalelním řazením dvou tyristorů může MOTORKONTROLLER v každé periodě precizně řídit a přizpůsobit přiváděné napětí. Tím motor dostává jen tolik napětí, kolik je v tu chvíli a v daném zatížení potřebné. Část budící energie je ušetřena a nepotřebné výkonové ztráty jsou minimální. Tím se vylepší výkonový faktor a motor v částečné zátěži je efektivnější. Automatické rozpoznání zátěže a přizpůsobivá regulace umožňují MOTORKONTROLLERU využít předností tyristorové regulace v běžném provozu. Vedle energetické úspory běží motory s nižším jalovým proudem, čímž se dosáhne menších vibrací na motoru a následného snížení opotřebení motoru.

12 Instalace MOTORKONTROLLERU MOTORKONTROLLER se předřazuje motoru a připojí se ke stávajícímu zařízení relativně snadno a rychle přes integrované svorky Wago s patentovaným pružinovým uzávěrem. Nákladné izolační nebo odrušovací práce nejsou vzhledem k technickým vlastnostem MOTORKONTROLLERU nutné. Výrobní prostoje, spojené s instalací MOTORKONTROLLERU, nepřesáhnou jednu hodinu.

13 Nastavení MOTORKONTROLLERU K nastavení MOTORKONTROLLERU je nutné zadat jen tyto údaje z typového štítku motoru: jmenovité napětí jmenovitý proud mechanický jmenovitý výkon cos φ Pro funkci měkkého startu softstartu je třeba zadat ještě tyto údaje: rozběhové napětí dobu rozběhu. Pro tento účel je MOTORKONTROLLER vybavený displejem a ovládacími tlačítky. Displej slouží zároveň jako informační panel regulátoru. Motor není regulovaný na základě své pevné charakteristiky, ale MOTORKONTROLLER vypočítá z okamžitých dat energeticky nejúčinější provozní stav a udržuje motor v energeticky optimálním bodě. Nové nastavení MOTORKONTROLLERU v případě změny nástroje nebo materiálu není nutné. V krátké, v tzv. učící se fázi, se pak automaticky přizpůsobí novému zátěžovému režimu.

14 Provozní jistota MOTORKONTROLLERU MOTORKONTROLLER nabízí motoru úplnou provozní jistotu. Hardware: MOTORKONTROLLER je postaven z běžných elektronických komponentů, osazených na plošném spoji a je zabudovaný do kompaktní skříně. Výroba probíhá u berlínské firmy BRITZE Elektronik und Gerätebau GmbH a díky letitým zkušenostem s výrobou precizní elektroniky je zajištěna také vysoká kvalita provedení MOTORKONTROLLERU. Fima BRITZE Elektronik und Gerätebau GmbH má zavedený a certifikovaný systém řízení jakosti podle normy DIN ISO 9001:2000 a také pracuje podle mezinárodně uznávané Six-Sigma-Methode. Funkce Bypass: V případě poruchy přístroje nebo výpadku řídícího napětí se MOTORKONTROLLER automaticky přepíná na Bypass, překlene přívodní a odvodní kontakty a zobrazí na displeji chybové hlášení. Motor v takovém případě pracuje dál jako před instalací MOTORKONTROLLERU. Nabízíme také jiné dvě možnosti: 1. Zabudování přídavné ochrany pro hlavní přívod, která MOTORKONTROLLER při výpadku překlene (jednoduchá instalace); 2. Integraci stávajícího přepínání hvězda-trojúhelník takovým způsobem, který při výpadku MOTORKONTROLLERU umožní zpětný krok na původní přepínání (složitější instalace). MOTORKONTROLLER svým počtem kontaktů nabízí možnost plného Bypassu ve své režii. Při velmi nepravděpodobném výpadku na základě totální poruchy zařízení je ruční překlenutí přístroje velmi snadné a rychlé. MOTORKONTROLLER tedy nabízí plnou jistotu, že v případě jakékoliv poruchy zůstane motor nadále v provozu. Jistící funkce: Samotný MOTORKONTROLLER je jištěný pomocí různých jistících funkcí. Jistící funkce před zapnutím: kontrola točivého pole motoru; kontrola fázového pořadí; kontrola teploty. Jistící funkce v běžném provozu: odpojení při nadproudu; odpojení při podpětí nebo přepětí; odpojení při přehřátí; odpojení při výpadku fáze. Upozornění: jistící funkce chrání MOTORKONTROLLER a nenahrazují jistící prvky motoru!

15 Nejčastější dotazy k MOTORKONTROLLERU Pro jaké pohony se dá použít MOTORKONTROLLER? MOTORKONTROLLER je určený pro nízkonapěťové třífázové asynchronní elektromotory ( V v trojůhelníku). V tuto chvíli jsou k dispozici dvě verze mechanických jmenovitých výkonů: kw mech kw mech Jak lze integrovat MOTORKONTROLLER do stávajícího technického řešení? a. Přímý start: U přímých startů bude MOTORKONTROLLER zapojený na přívodu k motoru. Před instalací si pozorně prostudujte plány zapojení motoru. b. Hvězda/trojúhelník: Stávající přepínání hvězda/trojúhelník nemusí být odstraněno, MOTORKONTROLLER může být zapojený před toto přepínání. Na MOTORKONTROLLERU se musí nastavit zpozdění, odpovídající času přepnutí z hvězdy na trojúhelník plus jistící tolerance 1-2 sekundy. Před instalací si pozorně prostudujte plány zapojení motoru. c. Měkký start - softstartér: Stávající rozběhové zařízení pro měkký rozběh motoru bude nahrazeno MOTORKONTROLLEREM. Před instalací si pozorně prostudujte plány zapojení motoru. d. Frekvenční měnič: MOTORKONTROLLER nelze použít u zařízení, v kterém je integrovaný frekvenční měnič. Jakým způsobem lze motor spustit? Pro start motoru musí být na regulátoru propojeny svorky 1 a 2. Toto propojení může být provedeno přes vypínač nebo přes pomocný kontakt stykače. Které parametry motoru jsou nutné pro nastavení MOTORKONTROLLERU? Pro správnou funkci MOTORKONTROLLERU musíte zadat jmenovitý proud a elektrický jmenovitý výkon motoru. Rozběhová reakce se nastaví zadáním rozběhového napětí (U start), při kterém se motor naplno rozběhne. Napětí se zadává v krocích po 10 V. Pro optimální funkci motoru mohou být zadány ještě tyto parametry: náběhový čas T an čas zpozdění rozběhu T verz minimální motorové napětí U min pevná charakteristika citlivost pro rozpoznání zátěže

16 Jaké potřebuje MOTORKONTROLLER provozní napětí? MOTORKONTROLLER má provozní napětí 230V střídavých, které se připojí na svorky L a N. Jaké ovládací vstupy a výstupy MOTORKONTROLLER obsahuje? MOTORKONTROLLER má 2 digitální vstupy a 6 digitálních výstupů. Jejich ovládání je možné pouze přes beznapěťové vypínače nebo relé. Svorky: N L Označení vstupů a výstupů: Číslo svorky Typ význam 1 Přívod napětí pro vstupy 5V stejnosměrných 2 Vstup Startsignál 3 Vstup Nezapojený 7/8 Výstup 24V DC Varování při teplotě >55 C, při teplotě >60 C dojde k odstavení motoru až do poklesu teploty<55 C 9/10 Výstup Beznapěťové kontakty pro Bypass 11/12 Výstup 24V DC Signalizace poruchy: Přepětí, podpětí, nadproudy, teplota, výpadek fáze, síťová frekvence 13/14 Výstup 24V DC Dosažení jmenovitých otáček Výstupy smějí být zatíženy max. 24V/100mA. Ke spínání vyšších zátěží je nutné předřadit spínací relé.

17

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV listopad 2011 Schválil:

Více

1 ÚVOD. Vážení čtenáři,

1 ÚVOD. Vážení čtenáři, 1 ÚVOD Vážení čtenáři, dostáváte do rukou publikaci, která si klade za cíl podat Vám pokud možno co nejjednodušším způsobem informace, s nimiž se setkáváte v každodenní praxi. Zaměřuje se proto na ty nejběžnější

Více

Pohony pro dosažení všech Vašich cílů

Pohony pro dosažení všech Vašich cílů Pohony pro dosažení všech Vašich cílů kompletní skupina pohonů pro všechny typy aplikací siemens.cz/sinamics Answers for industry. řešení pohonů pro každou aplik Náročnost*) Spojitý pohyb Nízká Střední

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

Napájecí zdroj JN 3020/3x400

Napájecí zdroj JN 3020/3x400 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor automatizace a elektrotechniky 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 Registrační číslo u dodavatele Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 P R O Z A T Í M N Í

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

NAPÁJECÍ ZDROJE PC Základní princip činnosti PS_ON signál. Power_Good signál.

NAPÁJECÍ ZDROJE PC Základní princip činnosti PS_ON signál. Power_Good signál. NAPÁJECÍ ZDROJE PC Obecně zdroj PC převádí střídavé síťové napětí (u nás 230 V/50 Hz) na stejnosměrná napětí potřebná pro napájení všech částí počítače. Postupně bylo vypracováno několik standardů určujících

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Kompaktní frekvenční měniče Vacon Vytvoření dokonalé harmonie

Kompaktní frekvenční měniče Vacon Vytvoření dokonalé harmonie Kompaktní frekvenční Vacon Vytvoření dokonalé harmonie Co je harmonie? Harmonii vnímáme jako stav rovnováhy. Pocit, že vytvořené řešení je nejlepší možné pro vaše konkrétní potřeby. Že vybraný dodavatel

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

VLT Micro Drive. Návod k používání

VLT Micro Drive. Návod k používání 1 VLT Micro Drive Návod k používání Návod k použivání měniče VLT Micro Drive Obsah Obsah 1. Bezpečnost 3 Bezpečnostní pokyny 3 Shoda s předpisy 3 Všeobecné upozornění 3 Zabraňte náhodnému startu 4 Před

Více

MATERIAL HANDLING. Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží

MATERIAL HANDLING. Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží MATERIAL HANDLING Automatizační řešení Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží Dopravníkové systémy /// Uskladňovací a vyskladňovací systémy (AS/RS) /// Automaticky vedené vozíky

Více

Funkční modul FM444 - napojení alternativního zdroje tepla

Funkční modul FM444 - napojení alternativního zdroje tepla Krátký popis Funkční modul FM444 - napojení alternativního zdroje tepla Možnosti použití: Funkční modul FM444 dovoluje napojení jednoho alternativního zdroje tepla a/nebo akumulačního zásobníku do managementu,

Více

Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A. doplněný o elektronickou proudovou pojistkou

Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A. doplněný o elektronickou proudovou pojistkou Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A doplněný o elektronickou proudovou pojistkou Jelikož se zajímám o napájecí zdroje a jejich konstrukce, pustil jsem se do návrhu dosti obsahově rozsáhlé konstrukce

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE

vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE MAXIMÁLNÍ OCHRANA VŠUDE, KDE JI POTŘEBUJETE Decentralizovaná řešení pohonů umožňují inženýrům a projektantům strojů šetřit náklady a prostor. VACON

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

Univerzální regulovatelný spínaný zdroj

Univerzální regulovatelný spínaný zdroj 2001 ročník IX cena 25 Kč předplatné 20 Kč 9 Uvnitř čísla: Teplotní spínač MIDI komunikace II LM334 zdroj proudu Univerzální regulovatelný spínaný zdroj výst. napětí 5 25 V výst. proud max. 5 A kmitočet

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATEL LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH

Více

Minia. Aplikační příručka Přepěťové ochrany

Minia. Aplikační příručka Přepěťové ochrany Minia Aplikační příručka Přepěťové ochrany www.oez.cz www.oez.sk Přepěťové ochrany Minia OBSAH TEORETICKÁ ČÁST 1. PRINCIP OCHRANY PŘED BLESKEM A PŘEPĚTÍM... 3 1.1. Spínací přepětí... 3 1.2. Atmosférická

Více

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V)

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V) Technické podklady Návod k montáži Terra CL - HGL/BA(P) (00V) S ovládáním Navigátor.0 0 Rev. - Originalanleitung Tepelná čerpadla s technikou čerstvé vody www.idm-energie.com D I E ENERGI EFAMI LI E .

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE A NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VÝROBKU KONDENZÁTNÍ JÁDRO K2J Platí pro typy: K2J 400l, K2J 800l Platnost od: ZÁŘÍ 2006 Verze: TD-K2J-02U VÝROBCE: ETL-Ekotherm, spol.s r.o. Sídlo

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více