Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V)"

Transkript

1 Technické podklady Návod k montáži Terra CL - HGL/BA(P) (00V) S ovládáním Navigátor.0 0 Rev. - Originalanleitung Tepelná čerpadla s technikou čerstvé vody D I E ENERGI EFAMI LI E

2 . Allgemeine Beschreibung Obsah Inhalt. Všeobecný popis. Všeobecné informace. Popis. Oblast použití. Objem dodávky. Pokyny k ochraně životního prostředí. Technická data. Dimenzování. Rozměry. Tepelné čerpadlo TERRA CL.. Rozvody vedení TERRA CL HGL.. Rozvody vedení TERRA CL BA. Rozvodná skříň. Nasávací box (volitelné příslušenství).. Pokyny k umístění. Připojení topení. Odtok kondenzátu. Vedení vzduchu. Nasávání vzduchu a vypouštění vzduchu. Emise hluku. Šíření hluku. Izolace od budov. Prostor instalace. Rohové umístění.. Potřeba místa a přístupnost.. Stavební přípravy.. Příslušenství umístění v rohu.. Montážní pokyny pro umístění v rohu. Umístění vzduchový kanál Standart.. Příslušenství - vzduchový kanál Standard.. Stavební přípravy varianta.. Stavební přípravy varianta.. Pokyny k montáži kanál Standard. Umístění ohybná vzduchová hadice.. Stavební přípravy - ohebná vzduchová hadice.. Příslušenství - ohebná vzduchová hadice.. Pokyny k montáži - ohebná vzduchová hadice. Ohebná vzduchová hadice s boxem nasávání vzduchu. Přestavba levo- pravostranný přípoj 0 0. Venkovní umístění.. Stavební přípravy.. Odstupy Montageanleitung TERRA CL

3 Inhalt.. Příslušenství venkovní umístění. Připojení ze strany topného okruhu ( TERRA CL ). Předpoklady pro připojení ze strany topného okruhu. HGL tepelné čerpadlo se zařízením IDM Hygienik s rozvrstvovací deskou. HGL Tepelné čerpadlo se zařízením IDM Hygienik s topnou akumulační nádobou. BA Tepelné čerpadlo se zařízením Hygienik a rozvrstvovací deskou. BA Tepelné čerpadlo se zařízením Hygienik bez rozvrstvovací desky a topné akum. nádoby. BA Olejový a plynový kotel, zařízení Hygienik s rozvrstvovací deskou a akum.topnou nádobou. HGL P s reverzní jednotkou pro chladící režim a Hygienik s rozvrstvovací deskou 0. BA P s reverzní jednotkou pro režim chlazení a zařízením Hygienik s rozvrstvovací deskou. Elektrické připojení. Napájení proudem. Připojovací schéma elektrických agregátů. Připojení napájení proudem. Spojovací vedení rozvodná skříň tepelné čerpadlo. Elektromagnetická kompatibilita. Obložení vstupu na centrální jednotce. Vývody čidel.. Vybavení čidel.. Čidlo vstupní teploty. Impulzní vstupy. Digitální vstupy. Obložení výstupů.. Analogové výstupy (0-).. Výstupy Triac (-).. Digitální výstupy 0V AC (0-). Ovládání přepínacího ventilu ze strany tepelného zdroje při přímém chlazení. Ovládání přepínacího ventilu u reverzní jednotky. Připojení směšovačů. Uzemnění zařízení. Maximální omezení u vytápění podlahy. Úhrnný signál zónových ventilů. Zapojení externí požadované hodnoty 0 V. Uvedení do provozu Pokyny pro uvedení do provozu.. První zapnutí tepelného čerpadla.. Obsluha. Poruchy Změny techniky a designu vyhrazeny! 0 0 Obsah Všeobecné pokyny pro provoz tepelného čerpadla. Důležité pokyny k montáži a provozu tepelného čerpadla. Tyto pokyny je nutno bezpodmínečně dodržovat! Všeobecné pokyny pro montáž tepelného čerpadla. Prostor pro telefonní číslo servisu pro zákazníky. Návod k montáži

4 . Všeobecný popis e Beschreibung Všeobecný popis.. Všeobecné informace Nákupem tohoto zařízení jste se rozhodli pro moderní a hospodárné vytápění. Průběžné kontroly kvality a inovace, stejně jako funkční zkoušky v závodě vám zaručují technicky bezvadný přístroj. Pročtěte si prosím pozorně tyto podklady. Obsahují důležité pokyny pro správnou instalaci, bezpečný a hospodárný provoz tohoto zařízení. Bezpečnostní pokyny: Instalační a údržbářské práce mohou být spojeny s nebezpečím v důsledku vysokého tlaku v zařízení, vysokých teplot a dílů vodících proud. Proto smějí být prováděny pouze odborníky. Teplotní čerpadla smějí být instalována jen kompetentními odborníky a smějí být uvedena do provozu jenom zákaznickým servisem, který byl k tomuto účelu vyškolen firmou IDM-Energiesysteme GmbH. Při pracích na čerpadle nesmí být zařízení pod elektrickým napětím a musí být zajištěno proti zapnutí elektrického proudu. Jinak je třeba plně respektovat bezpečnostní pokyny v dalších příslušných podkladech, na nálepkách na čerpadle a další obecně platná bezpečnostní pravidla. Transport: Při transportu se tepelné čerpadlo nesmí naklánět o více než 0 stupňů. Tepelné čerpadlo se nesmí transportovat na přípojných podpěrách! Balení pro transport lze odstranit až na místě, které je určeno pro instalaci. Hlučnost: Tepelné čerpadlo TERRA běží v důsledku své konstrukce velmi tiše. Přesto je důležité, aby výtopna ležela co nejvíce mimo obytných prostor, které jsou citlivé vůči hluku. Měla by být opatřena dobře přiléhajícími dveřmi. Vysychání stavby případně vytápění mazaniny: Tepelné čerpadlo není koncipováno pro zvýšenou potřebu tepla při vysychání stavby nebo pro vytápění mazaniny. Tato vyšší spotřeba tepla musí být kryta přístroji na stavbě. Servis a údržba: Pravidelná údržba a kontrola a péče o všechny důležité díly zařízení je zárukou dlouhodobého a bezpečného provozu tohoto zařízení. Doporučujeme uzavřít smlouvu o údržbě s příslušným zákaznickým servisem. Čištění: V případě potřeby je možno čistit čerpadlo navlhčeným šátkem. Nedoporučujeme používat čistící prostředky. Svazek lamel tepelného ventilátoru musí být v případě potřeby zbaven nečistot (listí např.). Vestavba přídatných složek: Vestavba přídavných prvků, které nebyly s přístroje prozkoušeny, může výrazně ovlivnit jeho funkci. Za škody, které z toho vzejdou, nepřebíráme žádnou odpovědnost ani záruku. Normy a směrnice: Při instalaci tepelného čerpadla dbejte na všechny platné národní i mezinárodní ustanovení a předpisy o instalaci, bezpečnosti práce a protiúrazová opatření, která se vztahují na instalaci potrubí, elektrických součástí a přístrojů včetně pokynů uvedených v tomto návodu k montáži. K tomu mezi jiným náleží: - všeobecně platné bezpečnostní předpisy k zabránění úrazům, - předpisy na ochranu životního prostředí, - ustanovení zaměstnaneckých svazů, - platné zákony, normy a směrnice a předpisy, např. DIN, EN, DVGW, VDI a VDE, - předpisy místních zabezpečovacích podniků. Návod k montáži TERRA CL

5 Všeobecné informace.. Popis U TERRA Il Complete se jedná o tepelné čerpadlo vzduch-voda s rotačním kompresorem Scroll chlazeným nasávaným plynem a s velkoryse dimenzovaným víceřadovým trubkovým lamelovým výparníkem (kondenzátorem). Prostřednictvím radiálního ventilátoru se speciálně nastavitelnými otáčkami lze i při malých otáčkách dosáhnout velkého objemu proudění. Jako kondenzátor je použit deskový výměník. Rám stroje je zhotoven z umělohmotného profilu zesíleného ocelí. Krycí panely jsou pěnové. Tímto způsobem je celý box bez tepelných mostů a vykazuje nejlepší hodnoty hlučnosti. Regulátor topení je moderní regulátor, který splňuje všechny funkce běžného ovládání topení. Tepelné čerpadlo je postaveno kompaktně, kondenzátor je již namontován v horní části boxu tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo je naplněno chladidlem a jeho bezvadné fungování již bylo odzkoušeno v závodě... Oblast použití Pro jednoúčelové vytápění a chlazení rodinných domků a dvojdomků v odpovídajících vhodných klimatických poměrech. Dům by měl být takto vybaven nízkoteplotním topením (např. vytápění podlahy, zdí, nízkoteplotní topná tělesa)... Objem dodávky - agregát tepelného čerpadla s rotačním kompresorem Scroll, který je chlazený nasávaným plynem, - tepelný výměník s deskami z ušlechtilé oceli jako kondenzátor, - balíček výparníku s lamelovými trubkami AL/CU, - radiální ventilátor s regulací počtu otáček, - omezovač náběhového proudu s kontrolou točivého pole, - sběrač a sušič chladiva, - termostatický expanzní ventil, - průzor chladiva, tepelný výměník chladiva, - nábojnicový tlakový spínač ke kontrole vysokého a nízkého tlaku, - vestavěný přepínací ventil pro odtávání, - rozvodná skříň s vestavěnou regulací, - čidlo nasávání vzduchu, - termicky izolovaný základový rám, - obložení, zvukově a teplotně izolované, - elektrická topná tyč pro eventuální přitápění, u TERRA CL - vestavěná, pro TERRA CL 0- jako dodatelné příslušenství, - ohebné přípojné hadice. Plnící čerpadlo je u TERRA CL - vestavěno. TERRA CL 0- HGL je volně přiloženo a u TERRA CL 0- BA je možno obdržet jako příslušenství. U tepelných čerpadel HGL: - vestavěný ventil HGL, -tepelný výměník s deskami z ušlechtilé oceli jako výměník HGL Další příslušenství: viz ceník IDM Čím níže je stanovena maximální vstupní teplota, tím vyšší jsou otáčky tepelného čerpadla! Tepelná čerpadla TERRA CL pracují s bezpečným chladivem R0C, které při náležité montáži a uvedení do provozu cirkuluje v uzavřeném okruhu a nepředstavuje takřka žádné zatížení pro životní prostředí... Pokyny k ochraně životního prostředí Tepelná čerpadla jsou elektrické přístroje z drahých materiálů, které se nesmějí likvidovat jako normální domácí odpad, nýbrž podle nařízení místní úřadů odborně a správně. Nekorektní likvidace může přivodit poškození životního prostředí nebo mít dopady na lidské zdraví, nehledě na sankce hrozící porušiteli zákona. Všeobecné informace Návod k montáži TERRA CL

6 . Technická data podle EN Typ Jednotka 0 TWIN TWIN 0 TWIN Topný výkon při A/W [kw],,,, 0,,,0, Topný výkon při A/W Topný výkon při A-/W Příkon při A/W Příkon při A/W Příkon při A-/W COP (stupeň účinnosti) při A/W COP při A/W Chladící výkon při A/W Chladící výkon při A/W Výkon při A/W Výkon při A/W EER při A/W Váha HGL Basic Rozměry Kondenzátor Topné přívodní a zpětné potrubí Maximální vstupní teplota Maximální provozní tlak minimální množství topné vody úbytek tlaku na straně otopu [kw],,,0,,,,, [kw],,,,,,,0,0 [kw],,,,,,,, [kw],,,,,0,0,,0 [kw],,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, [kw],,,,, 0,, -- [kw],,,,,0,, -- [kw],,0,0,0,0,00,00 -- [kw],0,0,0,0,0,0,0 --,,,,,,, -- [kg] /0 / 0/0 / / /0 /0 /0 vxšxh [cm] Vestavěné nebo doporučené plnicí čerpadlo zásobníku (Grundfoss/Wilo) Volný zbytkový tlak plnicího čerpadla (standardní čerpadlo) Vestavěná nebo doporučená elektrická topná tyč Odtok kondenzátu Stupně kompresoru Typ ventilátoru Jmenovité množství vzduchu Zbytkový tlak při max.počtu otáček Chladivo Množství náplně x0x x0x x0x x0x x0x x0x x0x x0x mědí letovaná ušlechtilá ocel deskový výměník R AG R AG R AG R AG R ¼ AG R ½ AG R ½ AG R ½ AG [ C] [bar] [l/h] [kpa] UPS -0 EAS / UPS -0 EAS / UPS -0 UPS -0 TOP S 0/ TOP S 0/ TOP S 0/ u TERRA CL BA není součástí [kpa] [kw] není součástí dodávky TOP S 0/ R AG R AG R AG R AG R AG R AG R AG R AG rradiální/regulace otáček [m³/h] [Pa] R0C [kg],,,,,, [m³],,,,,,,, [kg],,,,, Technická data Minimální prostor rozestavění CL (P) Elektrický přípoj Provozní proud kompresoru a ventilátoru[a],,,,,,, Náběhový proud Předepsané jištění hlavní proud Předepsané jištění rozběhový proud Předepsané jištění pro elektrickou topnou tyč Hladina hlučnosti pro nasávací kanál výpustný kanál [m³],,,,, 0,,, [V] x00v / 0Hz [A],,,,,,,, [A] 0 [A] [A] [db(a)] [db(a)] vnitřní jednotka [db(a)] 0 Montážní návod TERRA CL

7 Dimenzování tepelného čerpadla vzduch-voda by mělo být provedeno tak, aby bivalenční bod ležel mezi - C a - C. Tak je zaručeno, že více než 0 (pravděpodobně chyba je míněno %) roční spotřeby tepla (Rakousko, Německo, Švýcarsko) je kryto tepelným čerpadlem. Při dimenzování se určuje maximální topný výkon domu včetně spotřeby užitkové vody. Navíc je požadována normovaná venkovní teplota tato je závislá na oblasti a může být zjištěna u různých institucí. Příklad: Rodinný dům v Německu osoby. Dimenzování Spotřeba užitkové vody: 0,kW = kw Potřeba výkonu topení: kw Normovaná venkovní teplota v Německu: - C Faktor dočasné blokace (Sperrzeitenfaktor):, Potřebný výkon topení: (Potřeba užitkové vody + potřeba topného výkonu) faktor dočasné blokace (Sperrzeitenfaktor) =, kw výkon topení [kw],0 W EN CL,0 CL 0,0 požadovaný výkon topení při normované vnější teplotě včetně spotřeby užitkové vody CL CL 0 elektrické doplňkové topení u TERRA CL { 0 {,0 bivalenční body jednotlivých typů CL CL CL CL 0 elektrické doplňkové topení u TERRA CL,0 0,0-0 ukazatel typu budovy požadovaný výkon venkovní teplota [ C] Dimenzování Normovaná venkovní teplota Montážní návod TERRA CL

8 . Allgemeine Beschreibung Dimenzování Výkonnostní diagramy,0 0,0,0 W EN CL CL 0 výkon topení [kw] 0,0,0 0,0,0 CL CL 0 CL CL CL CL 0,0,0 0, venkovní teplota [ C],0 0,0,0 W EN CL CL 0 0,0 CL Dimenzování výkon topení [kw],0 0,0,0,0,0 CL 0 CL CL CL CL 0 0, venkovní teplota [ C] Montážní návod TERRA CL

9 Dimenzování,0 0,0,0 W EN CL CL 0 CL výkon topení [kw] 0,0,0 0,0,0 CL 0 CL CL CL CL 0,0,0 0, venkovní teplota [ C] Hranice použití pro topný a chladící režim TERRA CL - topení TERRA CL - chlazení [ C] 0 [ C] 0 0 vstupní teplota R0c [ C] vstupní teplota R0C [ C] Dimenzování teplota vzduchu teplota vzduchu Montážní návod TERRA CL

10 .Ṙozměry.. Tepelná čerpadla TERRA CL Rozvody vedení u TERRA CL HGL: HGL vstup (ohebná přípojová hadice) topný vstup (ohebná přípojová hadice) vedení čidla a regulace zpětné vedení odtok kondenzátu TERRA CL 0- Rozvody vedení u TERRA CL BA: topný vstup (ohebná hadice) vedení čidel vedení regulace (CL topné zpětné vedení)... topné zpětné vedení (CL - vedení regulace)... odtok kondenzátu Typ b h t a d e f g i j k l m Rozměry Všechny údaje v mm. Montážní návod TERRA CL

11 Rozměry... Rozvod vedení TERRA CL HGL... Rozvod vedení TERRA CL BA Rozměry Montážní návod TERRA CL

12 . Allgemeine Beschreibung Rozměry.. Rozvodná skříň Rozvodná skříň obsahuje kompletní regulaci tepelného čerpadla. Montuje se odděleně od tepelného čerpadla na vhodnou stěnu přiloženými klíčovými šrouby. Přípojné kabely se prostrčí vývodkami s pancéřovým závitem na spodní straně rozvodné skříně, které jsou pro ně určeny Nasávací jednotka (volitelné příslušenství) H Rozměry T Type TERRA CL B H T B Všechny jednotky v mm! Montážní návod TERRA CL

13 Rozměry Poznámky: Rozměry Montážní návod TERRA CL

14 .... Pokyny k umístění.. Vedení vzduchu Doporučuje se umístit tepelné čerpadlo ve vnitřních prostorách. Tímto způsobem se vyhneme nákladům na ochranu před mrazem a ohřevem výtoku kondenzátu. Aby mohl být nasávaný/vypouštěný vzduch přiváděn s malými ztrátami k tepelnému čerpadlu, existují různé způsoby instalace, které jsou přesně popsány v následujících kapitolách. Všechny stavební díly tepelného čerpadla jsou tak izolované, že při teplotách vypouštěného vzduchu 0 C by se na vnějších dílech neměla usazovat kondenzovaná voda. Přesto se doporučuje prostor pravidelně větrat. Různé vzduchové kanály (viz příslušenství vnitřního umístění) a proražení stěny závisí na typu stroje. Jenom při použití náležitě dimenzovaných přípojných prvků je zajištěn efektní a bezporuchový provoz. Dokonce i malé světlíky zvyšují ztráty tlaku rozvodů vzduchu. Ty proto musí být dostatečně dimenzovány. Tepelné čerpadlo izolováno tlumičem kmitů. Mělo by být postaveno na pevném podkladu... Připojení topení Připojení ze strany topení se provádí ohebnými hadicemi, které jsou součástí dodávky. Velikosti připojení pro jednotlivé stroje lze vyčíst z technických dat jednotlivých strojů. U vzduchových tepelných čerpadel se všeobecně doporučuje používání pouze se zátěžovým vyrovnávacím zásobníkem (např. IDM Hygienik)... Nasávání a vypouštění vzduchu Možnosti jak vzduch nasávat a vypouštět jsou mnohostranné. Následující výčet obsahuje směrnice pro jejich provedení: - Strany nasávání a vypouštění vzduchu by měly být provedeny na dvou různých stranách budovy. - Proražení zdiva musí být chráněno proti proniknutí cizích těles (listí, malá zvířata). K tomu jsou ve světlících instalovány pletiva a na viditelných zdech ochranná povětrnostní mřížka. - Probourání zdiva je nutno provést podle zadání a opatřit izolačním pórovým materiálem (minimální tloušťka 0 mm) proti pronikání vlhkosti... Odtok kondenzátu Innenaufstellung Vzduchová tepelná čerpadla produkují při provozu kondenzovanou vodu. U větších strojů může být za den z okolního vzduchu odebráno až 0 l vody. Odtok kondenzátu je třeba vést trubkou odpovídajícího průměru přes sifon do kanálu odtokové vody v závislosti na druhu stroje. TERRA CL mohou při odtávání vytvářet během minut asi l kondenzátu. TERRA CL 0 až mohou při odtávání vytvářet během minut asi l kondenzátu. Světlíky musí disponovat odvodem dešťové vody! Montážní návod TERRA CL

15 .. Emise hluku Efektivní hladina akustického tlaku v místnosti instalace závisí na různých faktorech jako je velikost prostoru, schopnost absorpce, odrážení, volné šířené zvuku atd. Proto je důležité, aby bylo tepelné čerpadlo pokud možno umístěno mimo oblast, která je citlivá na hluk. Výtopna by měla být opatřena dveřmi, které tlumí hluk. Prostřednictvím snížení počtu otáček větráku během noci může být emise hluku redukována až o db. Stejně tak se redukuje hladina hluku u nasávacího a vypouštěcího otvoru, pokud se použijí světlíků nebo kanálky asi o db. Ke zvýšení hladiny akustického tlaku může dojít při umístění tepelného čerpadla venku v rohu. Vzájemným prolínáním zvukových vln se může hladina akustického tlaku zvýšit až o db... Šíření hluku Čím dále jsme od zdroje zvuku vzdáleni, tím slabší je akustická energie a snižují se imisní hodnoty. V závislosti na typu zdroje se projevuje pokles silněji nebo měně silně. Nachází-li se zdroj zvuku přímo u země, můžeme předpokládat pokles hladiny akustického tlaku ve tvaru povrchu polokoule. Hladina akustického tlaku v různých vzdálenostech může být odečtena z tabulky. Na diagramu dole vidíte pokles hladiny akustického tlaku pro TERRA CL. Prostřednictvím odrazu zvuku případně absorbcí zvuku, které jsou dány místními podmínkami, jsou v praxi možné odchylky. pokles akustického tlaku vzduchu. Emise hluku vzdálenost Montážní návod TERRA CL

16 . Allgemeine Beschreibung Je třeba vzít v potaz: vyskytující se překážky a jejich působení odrazy na objektech odrazy na zemi absorbce způsobená rostlinami působení větru a teplotního zvrstvení.. Prostor instalace Tepelné čerpadlo musí být instalováno v prostoru chráněném před mrazem! Teplota v místnosti musí být mezi C a C. U plovoucí podlahy se pro nehlučný provoz mazanina a tlumič zvuku kroků v okolí tepelného čerpadla musí vynechat. m Pokyn: Pro venkovně instalovaná tepelná čerpadla jsou směrodatné orientované hladiny zvuku. - Instalace v mokrých a vlhkých prostorách není přípustná. Stejně jako v prostorách prašných nebo ohrožených explozí. - Plyn chladiva, který ze strojovny uniká, se nesmí dostat do sousedních prostor, na schodiště, dvory, chodby nebo do odvodňovacích prostorů a musí být bez nebezpečí odveden! m m - V případě ohrožení je nutno neprodleně opustit strojovnu. m m.. Izolace od budov m m m - K vypnutí chladícího zařízení je mimo strojovnu v blízkosti dveří dálkový vypínač (nouzový vypínač). - Mechanické větrání prostoru instalace je nutné jenom, když je minimální velikost instalačního prostoru podle technických dat (viz. str. ) podkročena. Pokud toto nastane, je nutné mechanické nouzové větrání (vývod podle EN ) Aby se minimalizovaly kmity a zvuky je třeba tepelné čerpadlo pokud možno izolovat od tělesa stavby. V zásadě je třeba zabránit instalaci tepelných čerpadel na lehké stavební kryty a podlahy. U plovoucích podlah by v okolí tepelného čerpadla měla být vynechána mazanina a tlumič zvuku kroků. Innenaufstellung. betonová podlaha. tlumič zvuku kroků. mazanina. vykrojení T T Montážní návod TERRA CL

17 .. Rohové umístění Umístění tepelného čerpadla se nejlépe osvědčilo v rohu. Rozvody zdí mohou být provedeny již při stavbě. Rozvody musí být izolovány uzavřeně porézním izolačním materiálem (minimální tloušťka 0 mm). Přední strana (strana obsluhy a údržby) = 00 mm Strana údržby = 00 mm Dodržením těchto odstupů mohou být zaručeny bezproblémová údržba a obsluha zařízení.... Potřeba místa a přístupnost Aby mohly být zajištěny údržba a provoz tepelného čerpadla, musí být dodrženy následující odstupy: připojení topení / odtok kondenzátu / elektrická napojení min. 00mm Naproti vypouštěcímu otvoru musí být tepelné čerpadlo všeobecně opatřeno odvodem kondenzátu se sifonem! Montaážní návod TERRA CL

18 . Allgemeine Beschreibung... Stavební přípravy Otvor pro vypouštění doprava Otvor pro vypouštění doleva a c c a b d d b f e e g g e e f Vzhledem k přístupnosti je třeba upřednostnit vypouštěcí otvor na pravé straně! Musí být zvolena rovná dostatečně nosná plocha. Po umístění tepelného čerpadla musí být ještě nivelována. K tomu jsou určeny nastavitelné nožičky tepelného čerpadla. TERRA CL 0- Rohové umístění Typ a b c d e f g všechny hodnoty v mm Udané rozměry jsou již světlé rozměry Otvor ve zdi musí být širší, kvůli izolaci zdi. Minimální tloušťka izolace zdi je 0 mm. Montážní návod TERRA CL

19 ... Příslušenství umístění v rohu Pos. () Pos. Pos. () Pos. Pos. Připojení ke zdi nasávání (pro těsný přechod) Pos. Ochranná povětrnostní mřížka nasávání Pos. Pletivo nasávání Pos. Přípoj ke zdi vypouštění (pro těsný přechod) Pos. Povětrnostní ochranná mřížka vypouštění Pos. Pletivo vypouštění... Montážní pokyny pro umístění v rohu Připojení ke zdi je dodáváno volně! Nejdříve by se měly nalepit vertikální přípojné elementy. K tomu jednoduše folii na zadní straně odstranit. Buněčný kaučuk může být slepen na stejné úrovni s vnější hranou tepelného čerpadla. Horizontální prvky jsou dodatečně z čelní strany kašírovány. Tím je zaručena optimální těsnost! Než je stroj umístěn v rohu, mělo by být přezkoušeno, zda byl otvor ve zdi stavebně izolován. Potom může být stroj posunut do rohu! Pokud by se objevila u výpustního a nasávacího otvoru na základě nerovností podlahy vzduchová skulina, může to být korigovány nastavitelnými nožičkami u stroje. Efektivní hladina akustického tlaku v prostoru umístění závisí na mnoho faktorech jako velikost prostoru, absorpční možnosti, odraz, volné šíření zvuku atd. Proto je důležité, aby bylo tepelné čerpadlo pokud možno umístěno mimo oblast citlivou na hluk. Výtopna má být opatřena dveřmi, které tlumí hluk. S tepelným čerpadlem smí být pohybováno jenom s montovanými panely! Je třeba se vyvarovat silnému tlaku na zeď Montážní návod TERRA CL

20 . Allgemeine Beschreibung.. Umístění vzduchový kanál Standart Pokud nejsou k dispozici přímo dvě vnější stěny k postavení, může být proud vzduchu odváděn ven izolovanými vzduchovými kanály. Máme ve svém sortimentu standardní kanály (potrubí), které mohou být připojeny bez adaptace přímo na tepelné čerpadlo. K tomu existuje několik variant: Varianta Varianta Tato varianta je na stejné úrovni s umístěním v rohu. Pokud nemůže být provedeno umístění v rohu z důvodu nedostatku místa nebo je třeba mezi tepelným čerpadlem a odvodní stranou překonat prostor, může být provedena tato varianta. Tato varianta se provádí, když nejsou k dispozici dvě vnější zdi, protože při této variantě může dojít ke krátkému spojení mezi přívodem vzduchu a odvodem vzduchu, je třeba volit největší možný odstup mezi nasáváním a vypouštěním. Eventuálně může být zajištěno oddělením keříky nebo dělící přepážkou. vzduchové kanály (potrubí) mohou být na tepelné čerpadlo připojeny vpravo i vlevo. Také topné a elektrické přípoje mohou být provedeny na obou stranách. 0 Montážní návod TERRA CL

21 ... Příslušenství vzduchový kanál Standart Varianta : Pos. () Pos. () Pos. Pos. Pos. () Pos. Pos. Varianta : Pos. () Pos. Pos. () Vzduchové kanály jsou dodávány s montážním materiálem (šrouby, podložky, matice)! Pos. Připojení ke zdi nasávání Pos. Vypouštěcí panel vpravo/vlevo Pos. Kanál (00 mm) Pos. kanál (00 mm) Pos. Kloub 0 Pos. Podpora zdi Pos. Pos. () Pos. Pos. Ochranná povětrnostní mřížka nasávání Pos. pletivo nasávání Pos. ochranná povětrnostní mřížka vypouštění Pos. pletivo vypouštění Montážní návod TERRA CL

22 . Allgemeine Beschreibung... Stavební přípravy varianta a g b c e d f TERRA CL 0- Kanál Standart Varianta (0 ) T y p ac bd e f g** při délce kanálu (potrubí) 00 mm/ délku lze v případě potřeby ještě přiříznout Všechny rozměry v mm. Délky (a a c) světlíku musí odpovídat minimálně délce otvoru ve zdi. Hloubka musí u všech velikostí tepelného čerpadla činit minimálně 0 cm. Uvedené rozměry jsou již světlé rozměry. Otvor ve zdi musí být širší, vzhledem k izolaci zdiva. Izolace zdiva musí mít minimální tloušťku 0 mm. Montážní návod TERRA CL

23 ... Stavební přípravy Varianta a g h c b d e f TERRA CL 0- Kanal Standard - Varianta (0 ) T y p ac bd e f g** h ** při délce kanálu (potrubí) 00 mm/ délku lze v případě potřeby ještě přiříznout Všechny rozměry v mm. Udané rozměry jsou světlé rozměry, otvor ve zdi je třeba vzhledem k izolaci zdiva provést větší. Minimální tloušťka izolace zdi je 0 mm. Montážní návod TERRA CL

24 . Allgemeine Beschreibung... Pokyny k montáži kanál Standart Strana nasávání vzduchu Panel vypouštění Připojení nasávání ke zdi se dodává volně. Nejprve by se měly nalepit vertikální přípojné prvky. K tomu jednoduše odstranit folii ze zadní strany. Buněčný kaučuk může být spojen na stejné úrovni s vnější hranou tepelného čerpadla. Horizontální prvky jsou dodatečně kašírovány z čelní strany. Tím je zaručena optimální těsnost! Než je stroj umístěn k nasávacímu otvoru, mělo by být přezkoumáno, zda je otvor ve zdi stavebně izolován. Panel vypouštění se montuje se svorkami, které jsou součástí dodávky. Kanál : Sestavte kanál pomocí sady šroubů, které jsou dodány. Potom by měla být přezkoušena délka vestavby! Pokud by se stalo, že přímý kanál by byl příliš dlouhý, měly by být na jedné straně navrtány nýty, aby se mohla odstranit příruba. Potom může být kanál přiříznut pomocí úhlové brusky nebo děrovky. Potom může být příruba opět namontována! S tepelným čerpadlem se smí pohybovat pouze s namontovanými panely! Pokud by se objevila u výpustního a nasávacího otvoru na základě nerovností podlahy vzduchová skulina, může to být korigovány nastavitelnými nožičkami u stroje. Izolace: Izolace pro přímý kanál je dodávána volně. Je samolepící a musí být při přizpůsobení délky vlepena. Posílení zdiva: Posílení zdiva se vstřikuje do otvoru ve zdi studnářskou pěnou. Až do ztvrdnutí pěny musí být vypouštěcí kanál podepřen. Je třeba se vyhnout silnému tlaku na zeď! Pokud se skládají dva nebo více kanálů, musí být kanál podepřen. (Závěsná nebo podpůrná konstrukce)! Montážní návod TERRA CL

25 .. Umístění ohebná vzduchová hadice Tato varianta je vhodná především proto, aby vyrovnala stavební nepřesnosti, výškové rozdíly a zaoblení. Vzduchová hadice se vyhotovuje ve různých délkách a může být podle potřeby přiříznuta. Varianta Varianta Montážní návod TERRA CL

26 . Allgemeine Beschreibung... Stavební přípravy ohebná vzduchová hadice Varianta a f c b d e Varianta a c d b e TERRA CL Ohebná vzduchová hadice Typ a b c d e f Ø vzduchová hadice > > > >00 00 všechny hodnoty v mm Udané rozměry jsou světlé rozměry, otvor ve zdi je třeba vzhledem k izolaci zdiva provést větší. Minimální tloušťka izolace zdi je 0 mm. Montážní návod TERRA CL

27 ... Příslušenství ohebná vzduchová hadice Varianta Varianta Pos. () Pos. Pos. () () Pos. Pos. Pos. () Pos. Pos. Pos. () () Pos. Pos. Pos. () Pos. () Pos. připojení ke zdi nasávání Pos. panel vypouštění vpravo/vlevo Pos. izolovaná vzduchová hadice (m) Pos. izolovaná vzduchová hadice (m) Pos. izolovaná vzduchová hadice ( m) Pos.... příruba zdiva Pos. Pos. Volitelné příslušenství: Pos. povětrnostní ochranná mřížka nasávání Pos. pletivo nasávání Pos. povětrnostní ochranná mřížka vypouštění Pos. pletivo vypouštění Pos. vypouštěcí panel nahoře Pos. panel bočně vpravo/vlevo Montážní návod TERRA CL

28 . Allgemeine Beschreibung... Pokyny k montáži ohebná vzduchová hadice Strana nasávání vzduchu Panel vypouštění Připojení nasávání ke zdi se dodává volně. Nejprve by se měly nalepit vertikální přípojné prvky. K tomu jednoduše odstranit folii ze zadní strany. Buněčný kaučuk může být spojen na stejné úrovni s vnější hranou tepelného čerpadla. Horizontální prvky jsou dodatečně kašírovány z čelní strany. Tím je zaručena optimální těsnost! Než je stroj umístěn k nasávacímu otvoru, mělo by být přezkoumáno, zda je otvor ve zdi stavebně izolován. S tepelným čerpadlem se smí pohybovat pouze s namontovanými panely! Pokud by se objevila u výpustního a nasávacího otvoru na základě nerovností podlahy vzduchová skulina, může to být korigovány nastavitelnými nožičkami u stroje. Je třeba se vyhnout silnému tlaku na zeď! Panel vypouštění se montuje se svorkami, které jsou součástí dodávky. Příruba do zdi Příruba do zdi musí být namontována na otvor vypouštění vzduchu prostřednictvím vhodného montážního materiálu. K tomu jsou určeny vývrty v rozích příruby. Ohebná hadice Hadice může být volně přiřezávána. Při spojení s oběma přírubami se posune izolace hadice na obou koncích. Hadice se montuje na přírubu prostřednictvím hadicové příchytky. Potom může být izolace znovu přetáhnuta přes přírubu! Vzduchová hadice by měla být každého 0, m zavěšena montážní (děrovanou) páskou! Montážní návod TERRA CL

29 .. Ohebná vzduchová hadice s boxem nasávání vzduchu Pos. 0 Pos. () () Pos. () Pos. Pos. () Pos. Pos. () () Pos. 0 Pos. Pos. Pos. panel vypouštění vpravo/vlevo Pos. izolovaná vzduchová hadice (m) Pos. izolovaná vzduchová hadice (m) Pos. izolovaná vzduchová hadice (m) Pos. příruba do zdi Pos. 0 box nasávání vzduchu nahoře Pos. 0 box nasávání vzduchu bočně Volitelné příslušenství: Pos. povětrnostní ochranná mřížka vypouštění Pos. pletivo vypouštění Pos. panel bočně vpravo/vlevo Rozměry pro otvory ve zdi jsou jako pro otvory hadice vypouštění rozvedeny na straně. Montážní návodterra CL

30 . Allgemeine Beschreibung.. Přestavba levo- pravostranný přípoj Stoje CL se dodávají ze závodu s levostrannými přípojovými otvory. V případě potřeby může být změněna strana přípoje. Pak jsou nutné následující kroky: Odstraňte panel na levé a pravé straně. Za tímto účelem se odstraní popř. upevňovací šrouby na postranním panelu. Při zapojení přípoje potrubí nahoře je třeba pro pravostrannou montáž odstranit měděnou prodlužovací trubku s mosazným prodloužením () na šroubovém spoji (). Odstraňte středovou lávku a montážní úhel u profilu. Připojení ze strany topícího okruhu se uskuteční přímo na elektrické topné vložce. Přestavba potrubí hydrauliky CL - BA Pro přestavění zapojení hydraulického potrubí se musí uvolnit levoboční upevnění kabelu a připojení potrubí. Tyč se závitem s potrubními příchytkami je třeba vmontovat do určeného závitu v základní desce na pravé straně. K upevnění horního připojení potrubí zkrátit horní tyč se závitem. Následně se upevní všechny přípojné kabely kabelovými páskami a namontuje se krycí panel na příslušné protilehlé straně. Při montáži topného okruhu se nesmí příliš zatěžovat přiletovaný přípoj topné vložky! K demontáži připojení potrubí se uvolní potrubní svorky () a příslušné přesuvné matice na deskovém výměníku. Spodní úhlové sešroubování () se otočí o 0. K tomu se utěsní mosazné ohbí (podle obrázku). Následně se znovu namontuje zapojení potrubí s maticí na deskový výměník tepla. Při montování zadního krycího panelu je třeba otočit plnící čerpadlo dozadu. U větších strojů TERRA CL a u strojů TERRA CL HGL není potřeba žádná dodatečná svorka potrubí. Přípoje se u těchto provedení pouze pootočí o 0. 0 Montážní návod TERRA CL

31 Poznámky: Montážní návod TERRA CL

32 . Venkovní umístění.. Stavební přípravy Podklad: Podklad by měl být rovný a pevný. Mohly by být ze strany stavebnictví připraveny podstavce nebo deska v zahradě na štěrkovém podloží. Vzdušné tepelné čerpadlo by mělo být umístěno vůči bezprostředním tvarům terénu poněkud vyvýšeně. Prostorová volnost: Tepelné čerpadlo by mělo být umístěno tak, aby bylo dostatečné množství místa pro nasávání vzduchu a vypouštění vzduchu (viz minimální odstup pro venkovní umístění). Otvory pro nasávání a vypouštění by neměly být ucpány sněhem listí apod. Postavení do výklenků ve zdi je nežádoucí. Nasávání vzduchu: Nasávaný vzduch musí být prostý znečištění jako např. písek a agresivních látek jako např. amoniak, síra, chlor apod. Vedení kondenzátu: Odvádění kondenzátu musí být provedeno tak, aby mohla voda odtékat při venkovních teplotách pod 0 C. Měl by být opatřen vytápěný sifon! Může se použít doplňkový topný pás, který je řízen prostřednictvím regulace Navigator. Ochrana před mrazem: Pokud je při bivalentně alternativním režimu tepelné čerpadlo při nízkých venkovních teplotách vyřazeno z provozu, nastává nebezpečí, že tepelná vedení a kondenzátor deskového výměníku tepla mohou zamrznout! Jsou možné následné varianty ochrany proti mrazu: - elektrický doplňkový vytápěcí pás na rourách a kondenzátoru - funkce ochrany proti mrazu na regulaci Připojení ze strany topení: Všeobecně platí, že všechna vedení mají být venku co nejkratší, všechna potrubní vedení a vedení zdivem musí být odborně tepelně izolovány a chráněna proti mrazu. Eventuálně musí být zabudováno pro ochranu vedení před mrazem samoregulující doplňkové topení. Místo instalace: Navzdory poklesu počtu otáček během noci by tepelné čerpadlo nemělo být v sousedství obytných místností a ložnic. Je třeba dbát na platné instalační směrnice např. podle EN! Venkovní umístění Montážní návod TERRA CL

33 Venkovní umístění.. Odstupy min. m D C E min. 0, m min. m A alternativně připojení topení /odtok kondenzátu /elektrická napojení B min. m Type Terra CL A B C D E a Příslušenství - Venkovní umístění Pos. 0 Pos. 0 Pos. 0 Pos. Pos. 0 Pos. 0 Pos. Zvukotěsný kryt nasávání Pos. 0 Type Terra CL H B T Zvukotěsný kryt vypouštění Type Terra CL H B T všechny hodnoty v mm! Venkovní umístění Montážní návod TERRA CL

34 . Připojení ze strany topného okruhu.. Předpoklady pro připojení ze strany topného okruhu Připojení ze strany topného okruhu Je třeba dodržovat platné zákony, předpisy a normy pro zapojení potrubí domácího vytápění a pro tepelná čerpadla. - Do zpětného okruhu je bezpodmínečně nutné zabudovat před tepelné čerpadlo zachytávač nečistot. - Je třeba brát v úvahu bezpečnostní a rozpínací zařízení pro uzavřená topná zařízení podle normy EN. - Dimenzování vedení se musí uskutečnit podle požadované množství průtoku. - Dodané přípojné hadice pro primární a zpětný okruh je bezpodmínečně nutno zabudovat. - Přípojné hadice mohou být zkráceny na žádoucí délku, avšak nesmí být kratší než 0 cm. Dále nesmějí být připojovací hadice ohnuty! - Na nejvyšších bodech přípojného vedení je třeba připravit možnosti odvětrávání a na nejhlubších bodech možnosti vyprazdňování. - Aby se zamezilo ztrátám energie, je třeba přívodná vedení izolovat vhodným materiálem. Difuze kyslíku U vytápění podlah s potrubím z umělé hmoty nebo topných zařízení, které nejsou zajištěny proti difuzi, může být při použití ocelových rour, ocelových topných těles nebo zásobníků na ocelových dílech v důsledku difuze kyslíku dojít ke korozi. Korozní produkty se mohou usazovat ve zkapalňovači a způsobit ztráty výkonnosti tepelného čerpadla nebo vysokotlakové poruchy. Proto je třeba se vyhnout tomu, aby se výtopná zařízení nebo instalace z ocelových trubek nedostávala do spojení s umělohmotnými rourami vytápění podlah, které nejsou chráněny proti difuzi. Nesprávná průtočná množství na základě chybného zapojení potrubí nebo nesprávných armatur nebo v důsledku neodborného provozu čerpadla mohou způsobit škody! Kvalita topné vody Podle kvality topné vody může docházet k usazování kamene (trvanlivý povlak především z uhličitanu vápenatého) zejména na plochách výměny tepla, to znamená, že při vyšším podílu hydrogenuhličitanu vápenatého hrozí nebezpečí vytváření vodního kamene. Proto je u zařízení s tvrdostí vody více než dh, případně s koncentrací hydrogenuhličitanu vápenatého vyšší než, mol/m nutno vodu odpovídajícím způsobem upravovat (změkčování/ zbavování solí). Koncentrace hydrogenuhličitanu vápenatého c(ca(hco))vaší topné vody zjistíte u Vašeho dodavatele vody. Je také třeba kontrolovat hodnotu ph, která musí ležet mezi a,. EN ÖNORM H VDI směrnice číslo 0 Montážní návod TERRA CL

35 Připojení ze strany topného okruhu.. TERRA CL HGL tepelné čerpadlo se zařízením IDM Hygienik s rozvrstvovací deskou Horní oblast zásobníku se při přednostním plnění plnícím čerpadlem s nastavitelným počtem otáček naplní na nastavenou teplotu HGL. Také v topném režimu tepelného čerpadla se prostřednictvím výměníku HGL a ventilu HGL vždy plní horní oblast zásobníku částečným proudem na nastavenou teplotu HGL. Tímto způsobem je udržován Hygienik při teplotě, současně je spodní oblast zásobníku jako akumulační nádoba vzhledem k vyšším teplotám lépe využívaná, což znamená: -Delší oběžná doba tepelného čerpadla - delší časové prodlevy - více teplé vody nebo vyšší teplota teplé vody Při použití průtokoměru k určení množství tepla musí být čidlo B namontováno do určeného ponorného pouzdra v zpětném okruhu tepelného čerpadla, přímo do tepelného čerpadla. (Viz návod k montáži průtokoměru.) Připojení ze strany topného okruhu Montážní návod TERRA CL

36 . Allgemeine Beschreibung Připojení ze strany topného okruhu.. TERRA CL HGL Tepelné čerpadlo se zařízením IDM Hygienik s topnou akumulační nádobou Hygienik slouží jenom k přípravě teplé vody a je plněn při přednostním plnění prostřednictvím plnícího čerpadla s nastavitelným počtem otáček na teplotu HGL. Topení je zajištěno prostřednictvím doplňkové topné akumulační nádoby. Přitom je také v topném režimu tepelného čerpadla vrchní část Hygieniku plněna na nastavenou teplotu HGL. Připojení ze strany topného okruhu TERRA CL HGL HYGIENIK topná akumulační nádoba Při použití měřiče průtoku k určení množství tepla musí být čidlo B namontováno do určeného ponorného pouzdra ve zpětném okruhu přímo do tepelného čerpadla. (Viz návod k montáži průtokoměru.) Montážní návod TERRA CL

37 Připojení ze strany topného okruhu.. TERRA CL BA Tepelné čerpadlo se zařízením Hygienik a rozvrstvovací deskou TERRA CL BA Hygienik Při použití měřiče průtoku k určení množství tepla musí být čidlo B namontováno do určeného ponorného pouzdra ve zpětném okruhu přímo do tepelného čerpadla. (Viz návod k montáži průtokoměru.) Připojení ze strany topného okruhu Montážní návod TERRA CL

38 . Allgemeine Beschreibung Připojení ze strany topného okruhu.. TERRA CL BA Tepelné čerpadlo se zařízením Hygienik bez rozvrstvovací desky a topné akumulační nádoby Pro větší zařízení (od kw), při vyšší spotřebě teplé vody nebo zcela nízké spotřebě teplé vody se doporučuje oddělit topný zásobník a zařízení Hygienik. Přes přednostní ventil se vytápí podle potřeby příslušný zásobník. Pro přípravu teplé vody se používá zásobník bez rozvrstvovací desky. Připojení ze strany topného okruhu Topná akumulační nádoba TERRA CL BA Hygienik Při použití měřiče průtoku k určení množství tepla musí být čidlo B namontováno do určeného ponorného pouzdra ve zpětném okruhu přímo do tepelného čerpadla. (Viz návod k montáži průtokoměru.) Montážní návod TERRA CL

39 Připojení ze strany topného okruhu.. TERRA CL BA Olejový a plynový kotel, zařízení Hygienik s rozvrstvovací deskou a akumulační topnou nádobou Olejový/plynový kotel TERRA CL BA Hygienik Připojení kotle na olej se provádí přes potenciálně volný kontakt pro druhý zdroj tepla. (Svorková řada X, svorka a ). Připojení ze strany topného okruhu Montážní návod TERRA CL

40 . Allgemeine Beschreibung Připojení ze strany topného okruhu.. TERRA CL HGL P s reverzní jednotkou pro chladící režim a Hygienik s rozvrstvovací deskou Připojení ze strany topného okruhu Ke kontrole rosného bodu je třeba zabudovat čidlo vlhkosti vzduchu v místnosti nebo spínač rosného bodu. (Viz návod montáže čidlo vlhkosti vzduchu v místnosti popřípadě spínač rosného bodu.) 0 Montážní návod TERRA CL

41 Připojení ze strany topného okruhu.. TERRA CL BA P s reverzní jednotkou pro režim chlazení a zařízením Hygienik s rozvrstvovací deskou Ke kontrole rosného bodu je třeba zabudovat čidlo vlhkosti vzduchu v místnosti nebo spínač rosného bodu. (Viz návod montáže čidlo vlhkosti vzduchu v místnosti popřípadě spínač rosného bodu.) Připojení ze strany topného okruhu Montážní návod TERRA CL

42 . Elektrické připojení.. Napájení proudem Elektrické připojení musí být nahlášeno u příslušného dodavatele energie. Požadované předřazené jištění pro hlavní obvod je zřejmé z technických dat, je bezpodmínečně nutné použít bezpečné provedení (charakteristika C nebo K ). Příslušný příčný průřez vodičem musí být určen elektrikářem. Všechna zařízení jsou vybavena omezovačem náběhového proudu. záběrný proud elektrické topné tyče (x00v/0hz) záběrný proud tepelného čerpadla(x00v/0hz) náběhový proud (x0v/0hz) Tepelné čerpadlo je provozováno přes regulaci Navigátor. Podle vybavení zařízení jsou potřebná odpovídající čidla, viz k tomu přípojová schémata na následujících stránkách. Pro bezchybný provoz tepelného čerpadla musí být napětí v síti v rámci určitých tolerantních hranic mezi 0 a 0 V. (Případně se dotázat u příslušného dodavatele elektřiny.) tepelné čerpadlo TERRA CL C L rozvodná skříň Navigátoru čidlo a řídící vedení ze strany stavby čidla G0,mm² napájení proudem elektrická topná tyč G,mm² náběhový proud G,0mm² náběhový proud napájení proudem kompresor (bei CL TWIN) napájení proudem výparník, ventilátor Elektrické připojení Spojovací kabely mezi rozvodnou skříní a tepelným čerpadlem nejsou obsaženy v dodávce. Navržení příslušného příčného průřezu vodičem pro kompresor musí provést elektrikář podle technických dat na str.. Příkon kompresoru lze vyčíst také z přiloženého schématu. Rozvodná skříně s řadovými svorkami v tepelném čerpadle TERRA CL Montageanleitung TERRA CL

43 K B Elektrické připojení... Připojovací schéma elektrických agregátů Ústřední jednotka regulace se nachází v rozvodné skříni. Veškeré připojení na ústřední jednotku jsou provedeny do zástrček. Dodatečné moduly, jako vnitřní rozšiřovací modul pro dva další topné okruhy stejně jako vnější rozšiřovací modul pro tři topné okruhy a modul GSM se připojují podle schématu uvedeného dole: F F T 0 ma T 00 ma H F ústřední jednotka F T, A GSM- Modul - + F T, A T, A F T, A H F T, A Display F SD-Card H H H H H H obslužná jednotka modul krokového motoru EIB/KNX LAN SD karta připojení Bus ML- X X F rozšiřovací modul interní rozšiřovací modul externí/účastník kaskády Elektrické připojení Montážní návod TERRA CL

44 . Allgemeine Beschreibung Elektrické připojení.. Připojení napájení proudem Připojení obvodu záběrného proudu pro tepelné čerpadlo a pro elektrickou topnou tyč stejně jako pro přípoj náběhového proudu je proveden přímo na rozvodné skříni tepelného čerpadla CL. Připojení náběhového proudu...*0v/0hz Záběrný proud tepelné čerpadlo... *00V/0Hz Záběrný proud el. topné tyče... *00V/0Hz záběrný proud tepelného čerpadla x00v / 0Hz L L L L L L záběrný proud elektrické topné tyče x00v / 0Hz náběhový proudx0v / 0Hz Přívody musí být provedeny v odpovídající síle. K tomu viz technická data k maximálnímu vedení proudu. Q Q L X N PE N PE X Propojení dráty je třeba provést podle schématu elektrického zapojení, které je přiloženo k tepelnému čerpadlu. T T T T T T X X.. Spojovací vedení rozvodná skříň tepelné čerpadlo Elektrické připojení Připojení elektrického topení Zásobovací vedení pro elektrickou topnou tyč může být u typu tepelného čerpadla CL 0- provedeno s G, mm. U větších tepelných čerpadel musí být přípojný kabel dimenzován podle dat výkonu používané elektrické topné tyče. Čidla připojovací vedení: Spojovací vedení pro čidla je provedeno jako kabel G0, mm. Přípojové vedení pro náběhový proud: Spojovací vedení pro náběhový proud je provedeno kabel G mm. Výparník-ventilátor- kabel: Připojovací kabel pro výparník ventilátor je proveden jako kabel G,mm. Kabel kompresoru: Kabel kompresoru je proveden jako čtyřpólový kabel. Příčný průřez vodičem je dimenzován podle odběru proudu kompresorem. CL 0- CL TWIN 0-0 CL x00v/0hz) e (x00v/0hz) HZ) Navigator Steuerschrank G,mm G,mm G,0mm elektrický přípoj spojovacího vedení mezi tepelným čerpadlem a rozvodnou skříní je třeba vyčíst z přiloženého elektrického schématu. Příkon kompresoru může být rovněž vyčten z přiloženého elektrického schématu. Wärmepumpe CL C L en bauseits Sensoren x0,mm² Steuerstrom x,0mm² Stromversorgung g g Verdichter Stromversorgung g g Verdampfp er Ventilator Montážní návod TERRA CL

45 Elektrické připojení.. Elektromagnetická kompatibilita Několik poznámek k elektromagnetické kompatibilitě: elektromagnetická kompatibilita požaduje od všech výrobců a provozovatelů moderní elektrotechniky a elektroniky rok od roku stále větší náklady a knowhow. Protože počet fungujících elektronických přístrojů stále přibývá, roste i počet potenciálních rušivých zdrojů. Spolu s vodiči elektromagnetické kompatibility vysílacích zařízení a jiných komunikačních zařízení je vyráběn neviditelný elektrosmog. Tyto poruchy působí na všechny systémy, jak na biologické (nás živé bytosti) stejně jako na elektrotechnické systémy. Způsobují nežádoucí chybové proudy, které se mohou projevovat nejrůznějším způsobem. Z naší strany jsme podnikli vše, abychom regulaci Navigátor zajistili proti poruchám (Hardware, design, elektromagneticky kompatibilně izolovaný přepínací pult, síťový filtr atd.). Nyní již záleží především na odpovědnosti elektrikáře, aby se při zřizování elektroinstalace vyhnul možným cestám propojení. Účinky na biologické systémy lze dosud jenom vytušit, avšak účinky na elektrotechnické systémy jsou měřitelné, v nepříznivém případě také viditelné. Poruchy mohou mít různé účinky: - krátkodobé chyby měření - trvalé chyby měření - krátkodobé přerušení datových spojů - dlouhodobé přerušení datových spojů - ztráty dat - poškození přístroje Jako zdroje poruch přicházejí v úvahu v zásadě všechny elektrotechnické systémy např. ochranná relé, elektromotory, vysílače, síťová vedení nebo vedení vysokého napětí atd. přičemž k ovlivnění přístrojů může dojít nejrůznějšími cestami spojení (galvanicky, induktivně, kapacitativně, zářením). Elektrické připojení Montážní návod TERRA CL

46 . Allgemeine Beschreibung Elektrické připojení.. Obložení vstupu na centrální jednotce Obložení vstupu na centrální jednotce je pro zařízení možné vyčíst z příslušného schématu elektrického zapojení. Ukazující ruka: U každého tepelného čerpadla je zároveň dodávána standartní sada čidel, která je přiložena v rozvodné skříni tepelného čerpadla... Vývody čidel Vodiče čidel jsou prováděny standartně s příčným průřezem vodiče velikosti 0, mm. Pozice čidel jsou vidět na příslušném schématu zařízení. Bezchybná funkce může být zajištěna pouze korektním umístěním a správným přechodem tepla (teplovodná pasta).... Čidlo vstupní teploty Čidlo vstupní teploty je pro používané topné okruhy v každém případě potřebné. Je třeba je namontovat na odpovídající primární topný okruh a připojit podle připojovacího schématu. Čidla topného okruhu pro okruhy C-G se připojují na příslušné rozšiřující moduly topného okruhu (viz návod k montáži rozšiřujících modulů). V případě potřeby mohou být čidla vhodnými kabely prodloužena. Je třeba dbát na čisté, spojení prosté koroze. Vedení čidel je třeba položit v prostoru odděleně od síťových vodičů (viz problematika elektromagnetické kompatibility)... Impulsní vstupy Při použití průtokoměru v primárním topném okruhu tepelného čerpadla k zjištění tepelného množství jsou tyto připojena následovně.... Vybavení čidel objemový průtok HGL topného okruhu bílá DZ (B ) Elektrické připojení Následující čidla jsou obsažena v objemu dodávky nebo jsou již namontována a v každém případě jsou potřebná (viz schémata od strany ): - čidlo vzdušného výměníku tepla (B) - čidlo topného okruhu tepelného čerpadla (B) - čidlo topného okruhu HGL (B) (pouze u provedení HGL) - čidlo tepelného zásobníku (B) - čidlo nasávání vzduchu (B) - čidlo topného okruhu topný okruh A (B) - čidlo Hygienik (B) - čidlo stanice teplé vody (B) - venkovní čidlo (B) (Všechna ostatní čidla jsou podle vybavení zařízení opční.) objemový průtok topného okruhu GND V DC bílá hnědá hnědá DZ (B) Montáž a konfiguraci na regulátoru lze vyčíst z návodu k montáži průtokoměru... Digitální vstupy Obložení digitálních vstupů na ústřední jednotce lze vyčíst z příslušného schématu elektrického zapojení. Montážní návod TERRA CL

47 .. Obložení výstupů... Analogové výstupy (0-) Obložení analogových výstupů na ústřední jednotce je možné vyčíst pro dané zařízení na příslušném schématu elektrického zapojení.... Výstupy Triac (-) Obložení výstupů Triac na ústřední jednotce je možné vyčíst pro dané zařízení na příslušném schématu elektrického zapojení.... Digitální výstupy 0V AC (0-) Elektrické připojení.. Ovládání přepínacího ventilu ze strany tepelného zdroje při přímém chlazení Podle hydraulického schématu může být nutné ovládat dva přepínací ventily (M) paralelně. Aby se zamezilo poškození pohonu přes indukční napětí, musí být přiložené pomocné relé zabudováno dle schématu! základní deska Navigátoru Pe N přepínací ventil přednostní topení (M) Pe N přepínací ventil chladově teplotní zásobník (M) přepínací ventil chlazení-topení (M) Pe N K A A L Pe N U tepelných čerpadel HGL je svorka používána k regulaci cirkulačního čerpadla! U tepelných čerpadel Basic se přes svorku - provádí přepínání mezi topením a přednostním plněním! černá Obložení digitálních vstupů na centrální jednotce je možno vyčíst ze schématu elektrického zapojení. Elektrické připojení žluto/zelený hnědá modrá N černá žluto/zelená hnědá modrá N nástavný pohon přepínací ventil nástavný pohon přepínací ventil M M Montážní návod TERRA CL

48 . Allgemeine Beschreibung Elektrické připojení.. Ovládání přepínacího ventilu u reverzní jednotky K ovládání přepínacího ventilu ze strany tepelného zdroje musí být stavebně zasazeny dvě dodatečná relé, která jsou připojena paralelně k chladícímu ventilu a přepínacímu ventilu z chladné strany následujícím způsobem: (viz vyobrazení dole) základní deska Navigátoru přepínací ventil chlazení topení (M) čtyřcestný přepínací ventil chladícího okruhu (M) Pe N 0 Pe N Po údržbových pracích je třeba dbát na náležité obnovení vyrovnání potenciálu... Maximální omezení u vytápění podlahy U okruhů vytápění podlahy musí být připevněn dodatečný příložný termostat a odpovídající vedení k topnému okruhu čerpadla zapojeno sériově. L.. Úhrný signál zónových ventilů Pomocná relé jsou obsažena v dodávce přepínacích ventilů. White A A White A A Při nastavení úhrného signálu zónových ventilů se generuje požadavek, pokud je jeden ze zónových ventilů otevřen. Rozdíl vůči funkci pokojového termostatu spočívá v tom, že je tu požadavek generován nezávisle na topném a chladícím provozu při uzavřeném kontaktu zónového ventilu. Pokud jsou používány zónové ventily, může být úhrný signál generován všemi zónovými ventily, aby se mohl případně vypnout topný a chladící okruh prostřednictvím funkce termostatu. Pe N Green Y / G Blue Black Red ~ M trojcestný přepínací ventil topení - chlazení Pe N Green Y / G Blue Black Red ~ M trojcestný přepínací ventil ze strany zdroje tepla pokojový termostat místnost místnost místnost Elektrischer Anschluss.. Připojení směšovačů Směšovače ESBE se připojují trojpólově podle přiloženého schématu. Směšovač otevřený = hnědý Směšovač zavřený = černý.. Uzemnění zařízení Při náležitém přípoji ochranného vodiče jsou řídící pult a skříň tepelného čerpadla uzemněny. zónový ventil s koncovým přepínačem základní deska Navigátoru 0 prostorový přístroj topný okruh A M M M Zona Zona Zona.. Zapojení externí požadované hodnoty 0 V K připojení vnějšího zadání žádané hodnoty 0 V se používá vstup z čidla vlhkosti místnosti (svorka /). Přes tento signál 0 V je zadáno ovládání žádané teploty. Montážní návod TERRA CL

49 Elektrické připojení Poznámky: Elektrické připojení Montážní návod TERRA CL

50 . Uvedení do provozu.. Pokyny pro uvedení do provozu Předpoklady pro uvedení do provozu: - Topení a eventuální zásobník musí být naplněný a odvzdušněny. - Při uvedení do provozu musí být celkový zásobník akumulační nádoby zahřát na minimálně C. To lze provést např. pomocí elektrické topné tyče. - Elektroinstalace musí být vyhotovena a zabezpečena podle předpisu. - Tepelné čerpadlo smí být zapnuto jen tehdy, pokud je na straně chladu a na straně topení náležitě naplněno a elektrické přípoje byly přezkoušeny. - Při uvedení do provozu musí být nastaveno omezení maximální teploty. Bod odpojení C je třeba přezkoušet a případně změnit nastavenou vnější teplotu. - Tepelné čerpadlo je vybaveno desetiminutovým náběhovým prodlužovačem, takže kompresor naběhne teprve po této době. - Má-li být tepelné čerpadlo na straně topení vyprázdněno bezpečně vůči mrazu, musí být uvolněna přípojná hadice na zpětném běhu tepelného čerpadla (deskový výměník). Každoroční přezkoušení a údržba zařízení je dokončena přes zákaznickou službu, obzvláště s ohledem na platnost záruky... Poruchy podle směrnice EU /00 je pro tepelná čerpadla s více než kg náplní chladiva předepsána každoroční kontrola. Tepelné čerpadlo TERRA je vybaveno mnohostrannými bezpečnostními zařízeními, aby se při případných poruchách nevyskytly žádné chyby na přístrojích. Pokud by tepelné čerpadlo proti očekávání nefungovalo, přezkoumejte prosím hlášení poruchy, které se zobrazí na displeji regulace Navigátor. K tomu viz obslužný návod Regulace Navigátor. Značka telefon: Pokud by se vyskytla porucha vícekrát za sebou, kontaktujte prosím Váš zákaznický servis IDM. Zákaznická služba:... První zapnutí tepelného čerpadla Uvedení do provozu Po obsluze hlavního přepínače tepelného čerpadla je spuštěna služba asistent uvedení do provozu po volbě řeči.... Obsluha Tepelné čerpadlo TERRA se zapíná a vypíná zcela automaticky prostřednictvím regulace Navigátor. Pro obsluhu a uvedení do provozu viz. separátní návod pro obsluhu a uvedení do provozu. 0 Montážní návod TERRA CL

51 Vždy zde pro Vás Centrála IDM v Matrei ve východním Tirolsku. IDM ENERGIESYSTEME GMBH Seblas A- Matrei in Ost tirol Telefon +(0). - 0 Telefax +(0). - Váš IDM partner NOS VPŘED* DIE ENERGI EFAM I L I E IDM-servisní technik IDM-Akademie uvedení do provozu údržba Servis na místě. Naši technici servisu rádi pomůžou na místě. Osobu, na kterou se můžete obrátit ve vašem regioně s kontaktními údaji se dozvíte na naší webové strnáce: Praktické znalosti pro prodej a techniku. Obsáhlá nabídka seminářů pro odborníky u IDM-ENERGIEFAMILIE je Vám k dispozici kdykoliv na naší webové stránce: Budeme rádi, pokud se přihlásíte. IDM ENERGIESYSTEME GMBH Matrei i. Osttirol.0. Změny a chyby jsou vyhrazeny.

TERRA HGL /BA NAVIGATOR 1.0. Technická dokumentace Návod k obsluze. s aplikací. Tepelná čerpadla s technologií teplé čerstvé vody.

TERRA HGL /BA NAVIGATOR 1.0. Technická dokumentace Návod k obsluze. s aplikací. Tepelná čerpadla s technologií teplé čerstvé vody. Technická dokumentace Návod k obsluze TERRA HGL /BA s aplikací NAVIGATOR.0 Ausgabe 0/0/ 00 Rev. - Originální návod Tepelná čerpadla s technologií teplé čerstvé vody www. i dm- e n e rg i e.com . Allgemeine

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN 117-9 D/F Příklady systémů s více kotli:

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15,

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, Krbová kamna TALA 10, 11, 14 a 15 jsou ideální kombinací krbových kamen a teplovodního výměníkem. Krbová kamna svou nízkou

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

Hoval UltraGas (15-90) Kondenzační plynový kotel - přístěnné provedení Popis výrobku

Hoval UltraGas (15-90) Kondenzační plynový kotel - přístěnné provedení Popis výrobku Kondenzační plynový kotel - přístěnné provedení Popis výrobku Hoval UltraGas (15-90) ČR 1. 9. 2011 Plynový kotel kondenzační technika spalování, spalovací komora z nerezové oceli teplosměnné plochy alufer

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů. způsob využití: O kotel bez přípravy TV

Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů. způsob využití: O kotel bez přípravy TV Stacionární litinové plynové kotle MEDVĚD Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů MEDVĚD XX XLXM modulace výkonu kotle: M plynulá modulace výkonu (Medvěd KLOM) způsob využití:

Více

Modelová řada TopGas. výkon. classic (12) 3,8-12,0 classic (18) 5,7-18,0 classic (24) 7,7-24,0

Modelová řada TopGas. výkon. classic (12) 3,8-12,0 classic (18) 5,7-18,0 classic (24) 7,7-24,0 Nástěnný plynový kondenzační kotel Popis výrobku ČR 1. 9. 2011 Nástěnný plynový kotel s kondenzační technikou spalování tepelný výměník z korozivzdorné hliníkové slitiny s integrovaným měděným trubkovým

Více

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 16/11 K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 16/11

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 16/11 K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 16/11 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Interiérového kotle VERNER 16/11 v Výrobek: Krbová kamna na dřevo Typové označení: Golemek 16/11 ČSN EN ISO 9001: 2009 ÚČEL A POUŽITÍ Interiérový kotel VERNER 16/11, krbová

Více

Původní návod k obsluze

Původní návod k obsluze Původní návod k obsluze Obsah 1. Účel použití 5 Vzhled přístrojové desky 6 2. Technické požadavky na kotel a údaje o hořáku ATMOS A25 7 Legenda k nákresům kotlů 8 ákresy kotlů 9 3. Palivo - dřevo 10 Základní

Více

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ Technické změny vyhrazeny Platí od: květen 2010 www.rehau.cz Stavebnictví Automobilový průmysl Průmysl TECHNICKÉ INFORMACE K TECHNICKÉMU

Více

Originální Provozní návod V-KTR

Originální Provozní návod V-KTR Edition: 1.12.2009 BA 461-CS Originální Provozní návod V-KTR V-KTR 100 140 V-Serie Série V Drehschieber Rotační šoupátko Obsah Obsah 1 Úvod......................................................................

Více

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim N720 DECT IP Multicell System Pruvodce planovanim a merenim Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny.............................................. 2 Úvod..............................................................

Více

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 12/7D K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 12/7D

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 12/7D K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 12/7D NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Interiérového kotle VERNER 12/7D v Výrobek: Krbová kamna na dřevo Typové označení: Golemek 12/7D ČSN EN ISO 9001: 2009 ÚČEL A POUŽITÍ Interiérový kotel VERNER 12/7D, krbová

Více

Napájecí zdroj JN 3020/3x400

Napájecí zdroj JN 3020/3x400 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor automatizace a elektrotechniky 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 Registrační číslo u dodavatele Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 P R O Z A T Í M N Í

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu 2004/08 Obsah Důležité informace 1. Pokyny... 4 1.1 Hodnocení shody... 4 1.2 Všeobecné pokyny... 4 1.3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více