Do jaké míry a jakým způsobem opravovat gramatické chyby žáků. v mluvených projevech?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Do jaké míry a jakým způsobem opravovat gramatické chyby žáků. v mluvených projevech?"

Transkript

1 Universität Ostrava Philosophische Fakultät Lehrstuhl für Germanistik Lehrerfortbildung 2005/2006 Fachdidaktik DaF Do jaké míry a jakým způsobem opravovat gramatické chyby žáků v mluvených projevech? Kateřina Vašičková Inhalt: Postavení gramatiky v oblasti získávání komunikativních dovedností v ústních projevech Způsoby oprav gramatických chyb v mluvených projevech žáků Akční výzkum Do jaké míry a jakým způsobem opravovat gramatické chyby žáků v mluvených projevech

2 Postavení gramatiky v oblasti získávání komunikativních dovedností v ústních projevech Cílem výuky cizího jazyka je zprostředkovat studujícímu co možná nejlepší komunikativní a interkulturní kompetence, aby se v daném cizojazyčném prostředí dokázal dobře orientovat a svým jednáním a komunikací v cizím jazyce dosáhl úspěšně svého záměru. Nedílnou součástí výuky cizího jazyka v oblasti získávání komunikativních dovedností je vedle fonetiky, nauky zabývající se zvukovou stránkou jazyka, a nauky o slovní zásobě také gramatika, nauka o formálních prostředcích sloužících k výstavbě výpovědi. Procvičování gramatiky ve výuce společně s rozvíjením zvukové a významové složky jazyka by mělo vést ke zdokonalování komunikativního záměru. Procvičování gramatických znalostí by mělo být tedy pouze prostředkem ke zdokonalování ústních či písemných projevů, ne však cílem výuky, jak tomu někdy bývá. Gramatika by měla stát více v pozadí, zvláště v ústních projevech, větší důraz by měl být kladen na rozvíjení vlastního mluveného projevu žáka, opřeného o témata, která jsou pro něj zajímavá, aktuální. Velký důraz na správnost gramatiky a časté opravy učitele v ústním projevu žáka může totiž zapříčinit, že žák ve snaze co nejsprávněji mluvit přemýšlí více nad gramatickými jevy než o vlastním obsahu sdělení. Jeho výpověď se tak stává nepřesnou, nesrozumitelnou, nebo dokonce sám zapomene, co chtěl vlastně sdělit. To většinou dále vede k tomu, že žák, aby se vyhnul svým nepřesným sdělením, mluví raději méně, nebo vůbec. A to je problém, kterému bych se chtěla ve svém akčním průzkumu věnovat. Pozornost bude věnována jedné dívce, která se učí němčinu třetím rokem na gymnáziu. Je to pečlivé, cílevědomé děvče s kladným vztahem ke studiu německého jazyka. Dokonale zvládá gramatiku i psaný projev, potíže jí však činí spontánní, nepřipravený projev ústní. Ve svých sděleních se dívka stále zastavuje, opravuje se nebo čeká na učitele, až ji opraví. Na správnost gramatiky se soustředí natolik, že zapomene vlastní obsah svých myšlenek. Její nespokojenost se svým výkonem vede k tomu, že ztrácí motivaci spontánně mluvit. Otázka tedy zní: Do jaké míry a jakým způsobem opravovat gramatické chyby žáků v mluvených projevech? Způsoby oprav gramatických chyb v mluvených projevech žáků Nejdříve zauvažujme, jakými způsoby může učitel žáka v jeho ústním projevu opravit a jaké výhody či nevýhody z každého způsobu opravy plynou: 1. okamžitá oprava učitel nečeká na další výpověď žáka, vstoupí mu do jeho projevu okamžitou opravou chybného sdělení (učitel má jistotu, že s žákem opraví všechny chyby; žák je však ve svém myšlenkovém projevu stále přerušován, nemůže se na svou výpověď zcela soustředit) 2. zaznamenání chyb na papír, oprava až po ukončení žákova projevu učitel nechá žáka nerušeně mluvit, poté se zaměří na jeho chyby a ty následně společně s žákem opraví (učitel si může poznačit téměř všechny chyby, žák může klidně, nerušeně pokračovat ve svém projevu; ovšem při každém

3 učitelově záznamu ví, že něco neřekl správně, a to může také žáka odvádět od jeho myšlenek) 3. zapamatování si nejčastějších žákových chyb, oprava až po ukončení žákova projevu učitel nechá žáka nerušeně mluvit, poté následuje společná oprava žákových chyb ( učitel si zřejmě nezapamatuje všechny žákovy chyby, je však zcela soustředěn na to, o čem žák mluví; žák se může plně soustředit na myšlenkový obsah svého projevu, svých chyb si však nemusí být vědom) Abychom mohli zjistit, které gramatické chyby by měly být v žákově ústním projevu opraveny a které je možno tolerovat, musíme vědět, jakými gramatickými znalostmi žák může disponovat. Proto zde připojuji přehled gramatických jevů, které má dívka k dispozici: použití členu určitého a neurčitého skloňování podstatných a přídavných jmen, osobních a některých tázacích a ukazovacích zájmen, řadových číslovek časování sloves slabých, některých silných, smíšených, modálních a pomocných v indikativu prézenta, préterita a perfekta, časování sloves zvratných a sloves s odlučitelnými předponami, imperativ sloves, konjunktiv préterita modálních a pomocných sloves, kondicionál přítomný würden + infinitiv přítomný stupňování přídavných jmen a příslovcí předložky se 3. p., se 4. p., se 3. a 4. p., splývání předložek se členem zájmenná příslovce některá slovesa s odlišnou předložkovou vazbou nepřímá otázka postavení slov za spojkami podřadicími: weil. dass, wenn, als ob; za souřadicími: und, aber, oder, sondern, denn, entweder oder, nicht nur sondern auch, dann,deshalb, sonst, trotzdem zápor Cílem čtyřletého studia německého jazyka na střední škole je zvládnutí základních znalostí jazyka, dokázat vést rozhovory o běžných tématech každodenního života. Studenti by měli být tedy v závěru studia schopni dorozumět se, to znamená, mluvit tak, aby německý mluvčí pochopil, o jaký záměr německy hovořícímu studentovi jde. Nejedná se tedy o žádné vysoce kultivované projevy. Takto bychom měli tedy přistupovat i k ústním projevům žáků. Mělo by se nám jednat o to, zda žák, či student svého komunikativního záměru dosáhl, a ne o to, kolika gramatických chyb se ve svém projevu dopustil. Proto bychom se měli zaměřit pouze na ty gramatické chyby, jejichž neopravení by mohlo vyvolat v komunikaci s německy mluvícím nedorozumění. Akční výzkum Náš akční výzkum zaměřený na jednu dívku si rozložíme do tří týdnů, do devíti vyučovacích hodin. V každém týdnu budeme sledovat výkony dívky v ústním projevu podle způsobu, jakým budeme při opravách chyb zasahovat do jejího projevu.

4 V prvním týdnu se má dívka soustředit na to, aby mluvila co nejsprávněji, aby při mluvení dbala gramatických pravidel. Ve druhém a třetím týdnu se pokusíme dívku přimět k tomu, aby se zaměřila především na své myšlenky, ne na gramatickou správnost. Dívka je s akčním průzkumem seznámena, nechce být však nahrávána na diktafon, což by bylo pro výzkum samozřejmě mnohem přesnější. Ve zprávě o průběhu výzkumu se budeme tedy opírat o psané poznámky z vlastního pozorování. Vysvětlivky: U (učitel), D(dívka), (pauza v hovoru) 1. týden okamžitá oprava chyb přímo v průběhu dívčina ústního projevu Téma učební látky: Kontinente, Länder, Einwohner 1. vyučovací hodina U: D, erzähle uns, wohin möchtest du reisen, wenn du viel Geld hättest? Mit wem? Mit welchem Verkehrsmittel? Für wie lange? Wo würdest du übernachten? D: Ich mag schöne Wetter U(schönes) D: schönes Wetter, deshalb möchte ich irgendwohin an den See fahren U(an die See) D: an die See fahren. Z.B. nach Ägypt U(Ägypten). Dort kann man auch viele Sehenswürdigkeiten besichtigen, Pyramiden und Sphinx möchte ich mich ansehen. U(mir ansehen) Nach Ägypt U (Ägypten) D: nach Ägypten möchte ich mit meiner Freundin oder meinem Freund reisen, lieber mit meinem Freund, mit meinen Eltern macht es mir kein Spaß mehr. U(keinen Spaß) D: keinen Spaß mehr. Ich fahre jedes Jahr mit meinen Eltern auf Urlaub, aber diesen Jahr, dieses Jahr, diese Sommerferien will ich mit meinen Freunden fahren. Nach Ägypten möchte ich mit dem Flugzeug fliegen. Es ist schnell und bequem, zwar auch gefährlich, aber heute ist alles gefährlich. In Ägypten möchte ich so vierzehn Tagen U(Tage) D: Tage verbringen. Und schlafen will ich in einem Hotel oder in einer Pension. 2. vyučovací hodina U: In welchen Ländern warst du schon und wo hat es dir am besten gefallen? Warum? D: Ich war in Slowakei U(in der Slowakei) D: in der Slowakei, in Polen, in Deutschland, Österreich, Italien, und Kroatien. Am besten hat mir in Italien gefallen U(hat es mir) D: hat es mir in Italien gefallen. Wir haben dort bei einer sehr netten Familie gewohnt, die See war sauber und am Strand war písek U(der Sand) D: am Strand war Sand und keine Steine wie in Kroatien z. B. Ich habe dort einen sehr netten Junge U(Jungen) D: einen sehr netten Jungen kennen gelernt, ich habe mich in ihn sehr verliebt und wir haben zusammen sehr schönen Tage U(sehr schöne Tage) D: sehr schöne Tage verbracht. Auch das Nachtleben in Italien finde ich super. So viele Diskos in vierzehn Tage U(in vierzehn Tagen) D: in vierzehn Tagen habe ich noch nie erlebt. Aber meine Eltern sind immer mit uns zur Disko gegangen. Das war Schade. Sonst sind meine Eltern super. Aber trotzdem ich will U(will ich) D: aber trotzdem will ich nicht mit ihnen nächsten Ferien U(nächste Ferien) D: nächste Ferien mit ihnen nicht in Urlaub fahren.

5 3. vyučovací hodina U: Hast du schon mit einem Deutschen gesprochen? Hast du ihn verstanden? Wie findest du die Deutschen? Hast du mit ihnen manche Erfahrungen? D: Ich habe mit Laura Deutsch gesprochen, aber sie hat sehr schnell gesprochen ich musste sie, ihr immer sagen, dass sie soll langsamer sprechen U(dass sie langsamer sprechen soll) D: dass sie langsamer sprechen soll. Etwas habe ich ihr verstanden U(habe ich sie verstanden) D: etwas habe ich sie verstanden, aber nicht alles. Sie spricht aber sehr gut Tschechisch, deshalb wir haben U(deshalb haben wir) D: deshalb haben wir lieber Tschechisch gesprochen. Ich selbst habe mit den Deutschen nicht so vielen Erfahrungen U(nicht so viele Erfahrungen) D: nicht so viele Erfahrungen, aber meine Freundin war in Deutschland zwei Monate, sie hat dort in den Sommerferien bei einer Familie gejobbt, sie hat um zwei Kinder gekümmert U(sie hat sich gekümmert) D: sie hat sich um zwei Kinder gekümmert. Und sie hat gesagt, die Eltern waren sehr nette Leute, aber ihre Kinder waren schrecklich, sehr rozmazlení U(verwöhnt) D: sehr verwöhnt, frech und arrogant, sie musste immer nur daran denken, dass sie dabei gut verdient, sonst sie könnte es nicht aushalten U( sonst könnte sie es nicht aushaten) D: sonst könnte sie es nicht aushalten. Závěr: Dívčin projev je neustále přerušován, dívka se opakuje a vrací k místům, která sama znovu opraví, poté nastává většinou pauza, kdy dívka přemýšlí, jak měla v úmyslu ve své výpovědi pokračovat. Dívčin projev je neklidný, neplynulý. 2. týden zaznamenávání chyb na papír, oprava až po ukončení žákova projevu Téma učební látky: Besichtigung der Stadt, Pragbesichtigung Před zahájením pozorování dívčina projevu je dívce zdůrazněno, že se má soustředit pouze na své myšlenky, ne na gramatiku. 1. vyučovací hodina U: Warum soll Adam seinen Freunden aus Salzburg Prag zeigen? Warum wollen Brigitte und Josef keine Stadtrundfahrt machen? D: Adam kennt Prag sehr gut, weil er dort wohnt, und Deutsch er kann auch sehr gut. Brigitte und Josef wollen keine Stadtrundfahrt machen, weil sie finden es langweilig. Brigitte hat Kopfschmerzen aus dem ewigen Kopfdrehen und sie mag nicht die sehr begeisterte Touristen, die immer nur sagen: Herrlich! Wunderbar! Und Josef will keine Einzelheiten wissen, die erzählen die Reiseführer bei der Stadtrundfahrt, er vergisst nämlich meistens alles. Und Adam kann ihnen nicht nur Sehenswürdigkeiten zeigen, aber auch gemütliche Cafes und Restaurant, wo sie Kaffee trinken und zu Mittag essen können.

6 Poznámky učitele: Deutsch er kann weil sie finden es langweilig Kopfschmerzen aus dem Kopfdrehen die begeisterte Touristen,die erzählen die Reiseführer Cafes und Restaurant 2. vyučovací hodina U: Im September soll eure Klasse den Ausflug nach Prag unternehmen. Freust du dich auf den Ausflug? Für wie lange fahrt ihr dorthin? Habt ihr schon ein Programm? Welche Sehenswürdigkeiten Prags kann man sich ansehen? Warst du schon in Prag? D: Ich freue mich sehr auf den Ausflug. Wir sollen dort für eine Woche fahren, aber der Programm, das Programm wir wissen noch nicht. In Prag war ich zweimal, einmal mit meinen Eltern, andermal mit meiner Schwester im Konzert des, der Musikgruppe Roxette. Im Prag muss man unbedingt den Hradschin, die Pragerburg und den Veitsdom sehen. Den schönsten Aussicht auf Prag ist von Petřín, dort kann man mit der Seilbahn fahren. Weitere významné U(bedeutend) D: weitere bedeutenden Sehenswürdigkeiten sind zum Beispiel das Nationaltheater, die Aposteluhr auf dem Altstädter Ring, wo gibt es die meisten Touristen, das Nationalmuseum und die Jüdische Stadt mit hřbitov U(der Friedhof) mit dem jüdischen Friedhof und die Altneusynagoge. Sehr schöne Ausflüge sind mit dem Schiff podél břehů Vltavy U(entleng den Moldauufern) D: mit dem Schiff entlang den Moldauufern. Poznámky učitele: dort dorthin das Programm wir wissen der Aussicht die Aussicht dort dorthin wo gibt es - wo es gibt 3. vyučovací hodina U: Was können wir hier, in unserer Stadt Rýmařov den Touristen zeigen? Oder in der Umgebung von Rýmařov? D: Bei uns gibt es nicht so viele Sehenswürdigkeiten. Zu den Dominanten des, der Stadt gehört das Rathaus auf dem Stadtplatz, wo auch das Stadtmuseum befindet. Im Museum steht die Pestsäule mit pískovcová plastika sv. Jana z Nepomuku U(mit der Sandsteinplastik des Heiligen Johannes von Nepomuk) D: mit der Sandsteinplastik des Heiligen Johannes von Nepomuk. In der Nähe der, des Stadtplatzes befindet sich eine weitere významná U(eine bedeutende) D: eine bedeutende Dominante des, der Stadt, die gotische Kirche svatého Michala U(des

7 Sankt Michaels) D: die Kirche des Sankt Michaels. In Janovice können die Touristen den Janovitzer Schloss besuchen und in Jamartice die Kapelle na nebevzetí panny Marie U( der Heimsuchung der Jungfrau Maria) D: die Kapelle der Heimsuchung der Jungfrau Maria, auch Lindenkirche gennant. Die meisten Touristen fahren zu uns wegen die, wegen der schönen Natur. Bei uns es gibt viele Wäldern, in Rešov kann man vodopády U(Wasserfälle) D: die Rešner Wasserfälle besuchen und in Dobřečov einen, ein, einen Torfgrund, das ist eine Naturschutzgebiet. Und wer mag Wandern, kann er durch die Gesenke wandern, wo viele Wanderpfade sind. Am schönsten ist es bei uns aber im Winter, in Karov kann man Ski oder Snowboard fahren, dort gibt es viele Pisten und auch viele Skilanglaufstrecken. Poznámky učitele: wo auch das Stadtmuseum befindet wo sich auch das Stadtmuseum befindet der Schloss das Schloss bei uns es gibt bei uns gibt es Wäldern Wälder die Gebiet das Gebiet wer mag Wandern wer Wandern mag die Gesenke - das Gesenke Závěr: Dívka není ve svém projevu přerušována, učitel radí pouze tehdy, neví-li si dívka rady se slovní zásobou, její projev je mnohem klidnější. Nemusí-li dívka přemýšlet nad gramatikou, mluví téměř plynule, občas sice s chybami, ale přesto je její výpověď srozumitelná. 3. týden zapamatování si nejčastějších žákových chyb, oprava až po ukončení žákova projevu Téma učební látky: Wien, Berlin Dívka se má opět soustředit pouze na své myšlenky. 1. vyučovací hodina U: Warum war Adam in Österreich? Welche Städte hat er dort besucht? Welche Sehenswürdigkeiten hat er sich in Wien angesehen? Hat er nur Sehenswürdigkeiten und Naturschönheiten fotografiert? D: Adam musste nach Österreich auf Dienstreise fahren. Er sollte dort neue Aufnahmen für ein Katalog eines tschechischen Reisebüro machen. Er war in Wien, Salzburg und in den Alpen. In Wien fotografierte er das Wahrzeichen Wiens, das Stephansdom, die Staatsoper, das Rathaus, das Kunsthistorische und das Naturhistorische Museum, den Hofburg, das Schloss Schönbrunn und das Belvedere. Adams schwache Seite sind schöne Frauen, deshalb er fotografierte in Österreich auch viele Frauen. Eine hübsche Studentin aus der Schweiz, eine Bergsteigerin aus Schweden und eine Deutsche, die dort Urlaub machte.

8 Učitelovy připomínky: der Dom der Katalog eines tschechischen Reisebüros die Hofburg slovosled po spojce deshalb 2. vyučovací hodina U: Warst du auch in Wien? Wann? Mit wem? Welche Sehenswürdigkeiten hast du dort besichtigt? D: In Wien war ich zweimal. Einmal mit meinen Eltern, es war vor drei Jahren, wir waren dort vor Weihnachten auf dem Weihnachtsmarkt. Wir wollten dort ein paar Geschenke einkaufen, aber alles war zu teuer für uns, deshalb haben wir nur Kleinigkeiten, Souvenirs gekauft. Wien ist vor Weihnachten sehr schön vyzdobená U(ausgeschmückt) D: sehr schön ausgeschmückt, mir haben sehr die Schaufenster gefallen, aber es waren dort sehr viele Leute, das hat mir gestört. Und einmal war ich in Wien mit der Schule, mit unserem Gymnasium, wir haben das Stephansdom gesehen, dann waren wir im Naturhistorischen und Kunsthistorischen Museum, wir wollten auch in den Schönbrunn gehen, aber damals war es geschlossen. Am meisten hat es mir aber in den Prater gefallen, Schade, dass wir dort nur so kurze Zeit waren, aber trotzdem ich habe dort sehr viel Geld utratila U(verschwenden) D: ich habe dort sehr viel Geld verschwendet. Učitelovy připomínky: das hat mich gestört der Dom im Prater slovosled po spojce trotzdem 3. vyučovací hodina U: Was alles weißt du von Berlin? Warst du schon in Berlin? D: In Berlin war ich leider noch nicht. Aber einmal möchte ich Laura in Berlin besuchen. Berlin ist eine relativ junge Stadt, fast seit dreißig Jahre lang in West und Ost geteilt. Das Wahrzeichen von Berlin ist das Fernsehturm. Die Stadt liegt an der Spree. Die Touristen können in Berlin viele Sehenswürdigkeiten besichtigen, z. B. das Brandenburger Tor, die Deutsche Staatsoper, das Rote Rathaus, die Reichstagsgebäude oder das Schloss Charlottenburg. Wer gern einkauft, muss bestimmt den Kurfürstendamm besuchen. Und noch in Berlin gibt es sehr viele Museums und das berühmteste ist das Pergamon Museum. Učitelovy připomínky: der Fernsehturm das Gebäude Museen

9 Závěr: Dívčin projev byl klidný, i přes některé gramatické chyby srozumitelný, téměř plynulý. Učitel si zřejmě nezapamatuje všechny chyby, kterých se žák ve svém projevu dopustil, ale může se plně soustředit na jeho mluvený projev. Do žákova projevu přímo zasahuje pouze tehdy, ocitne-li se žák v nesnázích při hledání správného výrazu. Tento výraz pak napíše na tabuli i pro případnou potřebu ostatních žáků. Přidá-li ke svému naslouchání ještě úsměv a povzbudivé přitakávání, určitě tím dospěje i k nabuzení motivace a chuti pro samostatný projev žáka. Do jaké míry a jakým způsobem opravovat gramatické chyby žáků v mluvených projevech Abychom přiměli žáka či studenta, kterému ústní projev v cizím jazyce činí z jakéhokoli důvodu potíže, mluvit, musíme ho nejdříve utvrdit v tom, že chyby při mluvení, kterých se dopouští všichni učící se cizímu jazyku, jsou zcela přirozeným jevem a že mluvit v cizím jazyce se naučí nejlépe tak, když se bude snažit hovořit co nejvíce. Proto by měl učitel žákovy chyby do jisté míry tolerovat a neřídit se jimi při žákově hodnocení. Žák by měl být hodnocen podle toho, do jaké míry se mu podařilo splnit komunikativní záměr, a ne podle toho, kolika chyb se ve svém projevu dopustil. Co se týče oprav chyb při žákově ústním projevu, měl by se učitel zaměřit na ty chyby, které by mohly způsobit při komunikaci nedorozumění. Snad nejvíce chyb se žáci dopouštějí při používání členů podstatných jmen, proto je důležité upozornit zvláště na ta podstatná jména, u nichž záměna členu může právě k nedorozumění směřovat, jako např. v našem průzkumu (1.týden, 1. hodina) der See, die See. Dále by si měl učitel všímat těch chyb, kterých se žák dopouští opakovaně, v našem případě např. postavení slov za spojkami deshalb, trotzdem (1. týden, 2. hod., 3. hod., 3. týden, 1. hod., 2. hod.) a tyto jevy pak s žákem opakovaně procvičovat. Všimneme-li si jednotlivých způsobů oprav chyb v našem výzkumu, můžeme tvrdit, že nejefektivnějším se projevil třetí způsob opravy zapamatování si nejčastějších žákových chyb a jejich oprava až po ukončení žákova ústního projevu. Učitel tak do žákova projevu přímo nezasahuje, může pouze poradit, potřebuje-li žák znát nějaký výraz, frázi. Učitel má možnost neustálého očního kontaktu s žákem, vidí, zda má žák strach mluvit, nebo zda je k mluvení příznivě naladěn, a podle toho také může s žákem komunikovat. Má-li žák obavy z mluvení, je potřeba ho neustále povzbuzovat (úsměvem, přitakáváním), mluví-li žák klidně, může být učitel se svou výukou spokojen.

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Was macht ihr in der Freizeit? So lautete das Thema in der Zeitschrift IH.

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Kathi: Hallo Julian, kann ich mir bitte von dir ein paar Sachen ausleihen?

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: VXEYTNM) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 28 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním / 0/4 0/9 0/11 0/4 Obecná škola Otázka č.

Více

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Slovní zásoba: druhy sportu, popis místností v domě, části lidského těla, nemoci, dialog u lékaře, jídlo, v restauraci, denní režim, popis

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_ZÁJMENPŘÍSLOV30LEKCE_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM

SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_37_19 Tématický celek:

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Marion: Echt? Na, wenn das stimmt, dann ist das der Traum aller Schüler! Wie sieht eigentlich dein Stundenplan aus?

Marion: Echt? Na, wenn das stimmt, dann ist das der Traum aller Schüler! Wie sieht eigentlich dein Stundenplan aus? Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-09 Z á k l a d o v ý t e x t : Marion: Hallo Lisa, wie gefällt es dir in deiner neuen Schule? Lisa: Grüß

Více

Německý jazyk 7. ročník

Německý jazyk 7. ročník Německý jazyk 7. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Psaní Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-cte-04 Ich heiße Sven Holmström und komme aus Schweden. Ich bin 30 Jahre alt und wohne seit einem Jahr in Österreich.

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t : den 18. ugust 2013, in erlin Liebe laudia, wir haben uns lange nicht gesehen,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7.roč.

Více

Předmět: Německý jazyk Beste Freunde 2 Ročník: 8.

Předmět: Německý jazyk Beste Freunde 2 Ročník: 8. Plán je napsán pro výuku němčiny od sedmé třídy, to znamená, že 1. díl Beste Freunde je probírán v celém sedmém ročníku a v 1. pololetí osmého ročníku. Následuje Beste Freunde 2. Beste Freunde 2 se probírá

Více

Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996

Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996 Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996 Recenzovali: Mgr. Vanda Mališová Mgr. Tobias Cramer, PhD. Mgr. Eva Payerl Za kritické připomínky, rady a všestrannou pomoc děkuji Janu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7. třída

Více

Německý jazyk - jazyková třída

Německý jazyk - jazyková třída 6. ročník průřezová témata projekty 1-31 3 Využívá získané Já a ty na koncertě Já jsem Jak se jmenuješ?. VMEGS- Evropa a svět 4 dovednosti k navazování Jmenuji se nás zajímá 6 vztahů Přehled německy mluvících

Více

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Sie wollen expandieren... A: Also, haben Sie schon mal ein bisschen den Markt sondiert, oder? B: Ich habe den Markt ein wenig

Více

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2. Milena Hrušková. Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2. Milena Hrušková. Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1 NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2 Milena Hrušková Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1 LEKCE 1 Ich heiße Sara Hallo, ich heiße Sara und ich komme aus München. Ich studiere Medizin.

Více

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015 Projekt 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Zusammenarbeit der Schulen SOŠ a SOU Sušice und

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu C.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Nebensätze. 7. Nj Vedlejší věty

Nebensätze. 7. Nj Vedlejší věty Nebensätze 7. Nj Vedlejší věty Název projektu: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1836 ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY: Německý jazyk,

Více

Němčina pro číšníky a kuchaře Věra Höppnerová

Němčina pro číšníky a kuchaře Věra Höppnerová Věra Höppnerová Recenzovala Dr. phil. Sandra Innerwinkler Němčina pro číšníky a kuchaře Věra Höppnerová Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o. K Mostu 124, Praha 4 I. vydání 2010 Ilustrace Jiří Novák

Více

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt?

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt? P O S L E H Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Katrin: Robert, wie stellst du dir also unsere Hausaufgabe vor? Robert:

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

alles klar 1a gramatika

alles klar 1a gramatika alles klar 1a gramatika Časování pravidelných sloves v přítomném čase Infinitiv většiny německých sloves má koncovku -en (kommen), méně často -n (wandern). Po odtržení této infinitivní koncovky získáme

Více

Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ

Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ 66 Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ bis Der Assistent ist in unserem Institut bis Ende September angestellt. Der Zug fährt bis Hamburg. Die Arbeit muss bis zehnten Mai fertig sein.

Více

ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN

ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN Autor: Katka Česalová Datum: 3. 7. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 8 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 45 minut

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 8 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 45 minut Thema: 6 Peníze a jejich funkce Gramatika: trpný rod ve spojení s modálními slovesy, vyjádření původce děje; infinitiv po slovesech, podstatných a přídavných jménech Čas potřebný k prostudování učiva lekce:

Více

1) Číslovky procvičení. Wir üben die Zahlwörter.

1) Číslovky procvičení. Wir üben die Zahlwörter. Vzdělávací materiál: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Autor: VY_01_NJE_9_07 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nové trendy ve výuce

Více

Deutsch ist leicht! Němčina je v pohodě! WORTSCHATZ Begrüßungen Hobbys Zahlen (1 12) Alphabet

Deutsch ist leicht! Němčina je v pohodě! WORTSCHATZ Begrüßungen Hobbys Zahlen (1 12) Alphabet Inhalt Obsah 9 10 12 14 16 Modul 1 Lektion 1 A Hallo, wie geht s? Ahoj, jak se máš? B Leichte Wörter Lehká slova Lektion 2 A Mein Stundenplan Můj rozvrh B Im Café V kavárně Deutsch ist leicht! Němčina

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 NĚMECKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 NĚMECKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 NĚMECKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 15. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Chris: Guten Tag, ich möchte

Více

alles klar 2a gramatika

alles klar 2a gramatika alles klar 2a gramatika Präteritum von sein und haben Slovesa sein a haben v minulém čase préteritu Slovesa sein a haben ve 3. os. j. č. v minulém čase préteritu přijímají stejnou formu jako v 1. os. j.

Více

HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE

HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE Also, ich arbeite bei der Firma seit sechs Jahren und bevor ich bei der Firma tätig war, hab ich gar nichts über Kaminöfen gewusst.

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : b PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková nj9-jes-slo-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Erdbeben Wer denkt, wir...1... auf festem oden, der...2... sich. In Wirklichkeit

Více

Prag, den 2. Juli. Liebe Ulrike!

Prag, den 2. Juli. Liebe Ulrike! Liebe Ulrike! Prag, den 2. Juli Vielen Dank für deinen Brief und die Fotos von deiner Familie, euerem Haus und Garten. Auch wir wohnen in einem Einfamilienhaus am Rande der Stadt. Wir das heißt meine Eltern,

Více

Siehst du den Pulli? Der ist aber schön! Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1002_Demonstrativpronomina_PWP

Siehst du den Pulli? Der ist aber schön! Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1002_Demonstrativpronomina_PWP Siehst du den Pulli? Der ist aber schön! Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1002_Demonstrativpronomina_PWP Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové

Více

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t :

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Herr und Frau Schiller aus Magdeburg machen Urlaub in Salzburg. eim Frühstück

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Sekce.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Sekce. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) ZŠ Družby pokročilí

Více

6.03. Německý jazyk - NEJ

6.03. Německý jazyk - NEJ 6.03. Německý jazyk - NEJ Obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 12 Platnost učební osnovy: od 1.9.2010 1) Pojetí vyučovacího předmětu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Majakovského

Více

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Německý jazyk (NEJ) Výstupy odpovídající úrovni A2 podle SERR 2. ročník 4 hodiny týdně Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika,

Více

ch hodin Tématický celek - téma

ch hodin Tématický celek - téma Pořadové číslo Počet vyučovací ch hodin Druhý cizí jazyk Nj 8. ročník Tématický celek - téma Od Do Poznámka o plnění, narušování nebo změně plánu 1. Herzlich willkommen - Člen určitý a neurčitý - Časování

Více

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.39 Německý jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Německý jazyk je předmět, který jeho postupným osvojováním ţákovi

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 10. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_136 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.4 Učební osnovy: Cizí jazyk 2 - Německý jazyk

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.4 Učební osnovy: Cizí jazyk 2 - Německý jazyk Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Německý jazyk koordinovali Mgr. Pavla Mračková a Mgr. Vladimír Böhm.

Více

5.1.3.1 Další cizí jazyk Německý jazyk (NJ)

5.1.3.1 Další cizí jazyk Německý jazyk (NJ) 5.1.3.1 Další cizí jazyk Německý jazyk (NJ) Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Německý jazyk se vyučuje se v rozsahu 2 hodiny

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Němčina 4 pr škláky Terasft Pdprvané učebnice (nutn navlit v Nastavení): Nvá němčina II 2. část a III 1. část (SPN - Maruškvá) celkem 414 slvíček Lektin 16 20 slvíček Lektin 17 16 slvíček Lektin 18

Více

alles klar 2b gramatika

alles klar 2b gramatika alles klar 2b gramatika Préteritum minulý čas (pravidelných i nepravidelných sloves) V němčině lze pro vyjádření minulosti použít 3 časy: préteritum (jednoduchý čas minulý), perfektum (složený minulý čas)

Více

10. Futurum. 10. Nj Budoucí čas

10. Futurum. 10. Nj Budoucí čas 10. Futurum 10. Nj Budoucí čas Název projektu: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1836 ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY: Německý jazyk,

Více

Slovní zásoba Výslovnost Poslech (s porozuměním) Čtení (s porozuměním) Familie und Verwandtschaft strana 2. Tiere. Tiere. Tiere

Slovní zásoba Výslovnost Poslech (s porozuměním) Čtení (s porozuměním) Familie und Verwandtschaft strana 2. Tiere. Tiere. Tiere Téma Číslo Cíl hodiny Slovní zásoba Jazykové činnosti Výslovnost Poslech (s porozuměním) Čtení (s porozuměním) Familie und Verwandtschaft strana 2 1. komunikativní hra nácvik psaní nácvik čtení a výslovnosti

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Český jazyk, Anglický jazyk a Další cizí jazyk. Vyučovací

Více

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň 5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu - přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

Němčina pro samouky. Alena Nekovářová Lucie Zemanová

Němčina pro samouky. Alena Nekovářová Lucie Zemanová Němčina pro samouky nejen Alena Nekovářová Lucie Zemanová leda 204 ERSTE LEKTION. LEKCE Guten Tag! Hallo! Im Deutschkurs Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich heiße Sabine Schulz. Sabine ist mein Vorname,

Více

Německý jazyk 2.cizí jazyk

Německý jazyk 2.cizí jazyk Učební osnova předmětu Německý jazyk.cizí jazyk Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 66 1.ročník: týdnů po hodinách.ročník:

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk 5.1. 5.1.3. VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZÁKLADY NĚMECKÉHO JAZYKA: Vyučovací předmět Základy německého jazyka je začleněn

Více

FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE

FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE Also ich habe eigentlich meine Karriere vor fast zwanzig Jahre angefangen in eine Firma, die in Tschechei verschiedene kosmetische Luxusfirmen gebracht hat.

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Z HISTORIE KÁRNÉHO TÁBORA V LETECH

Z HISTORIE KÁRNÉHO TÁBORA V LETECH Z HISTORIE KÁRNÉHO TÁBORA V LETECH Kárný pracovní tábor v Letech u Písku byl vybudován asi dva kilometry východně od obce Lety. Vězni zde pracovali na stavbě silnice, na polích a v celém okolí tábora.

Více

Výchovné a vzdělávací strategie V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

Výchovné a vzdělávací strategie V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: NĚMECKÝ JAZYK VOLITELNÝ A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Znalost němčiny vytváří předpoklady k zapojení žáků do vzájemné komunikace

Více

Německý jazyk 1.cizí jazyk

Německý jazyk 1.cizí jazyk Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Německý jazyk 1.cizí jazyk Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích

Více

Projekt Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků NEFLT registrační číslo CZ.1.07/2.4.00/31.0074 TYPOLOGIE ÚLOH III NÁCVIK ČTENÍ S POROZUMĚNÍM

Projekt Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků NEFLT registrační číslo CZ.1.07/2.4.00/31.0074 TYPOLOGIE ÚLOH III NÁCVIK ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Projekt Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků NEFLT registrační číslo CZ.1.07/2.4.00/31.0074 TYPOLOGIE ÚLOH III NÁCVIK ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Ze spolupráce a z diskuzí v didaktickém semináři němčiny jako

Více

Žáci umí popsat vztahy v rodině a mluvit o jednotlivých členech rodiny. spielen, arbeiten, e Mutter, r Vater, e Schwester, r Bruder

Žáci umí popsat vztahy v rodině a mluvit o jednotlivých členech rodiny. spielen, arbeiten, e Mutter, r Vater, e Schwester, r Bruder Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_01 Moje rodina meine Familie Německý jazyk 3.ročník Materiál slouží k

Více

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning ( k sadě 32 materiálů) 1. N-1_01 Podstatná jména Výukový materiál obsahuje látku 1 vyučovací hodiny. Jedná se o zopakování a utřídění gramatiky a slovní zásoby probrané v souvislosti s podstatnými jmény.

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

PO ŠKOLE DO ŠKOLY CZ 1.07/1.1.32/02.0006

PO ŠKOLE DO ŠKOLY CZ 1.07/1.1.32/02.0006 PO ŠKOLE DO ŠKOLY CZ 1.07/1.1.32/02.0006 Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/02.0006 Název projektu: Po škole do školy Příjemce grantu: Gymnázium, Kladno Název výstupu: Prohlubující semináře Domluvíme se ve

Více

NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky

NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky vytvořené v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/01.0198

Více

NĚMECKÝ JAZYK Metodická příručka pro učitele

NĚMECKÝ JAZYK Metodická příručka pro učitele NĚMECKÝ JAZYK Metodická příručka pro učitele vytvořená v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/01.0198

Více

Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR

Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Německý jazyk (NEJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR Tercie 4 hodiny týdně Dataprojektor Úvod do studia němčiny Pozdravy Představování Představení

Více

Cvičení k učebnici (inovované a rozšířené)

Cvičení k učebnici (inovované a rozšířené) Cvičení k učebnici (inovované a rozšířené) NĚMČINA PRO JAZYKOVÉ ŠKOLY 1 1. díl 1. 6. lekce 2011 1. Výslovnost Entschuldigen Sie bitte,... Zug aus Prag Um acht Uhr zehn Das ist sehr schön. Herzlich willkommen

Více

Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové

Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové Žák rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby rozumí jednoduchým

Více

téma Begrüßung und Verabschiedung Guten Morgen! Guten Tag! Guten Abend! Gute Nacht! Auf Wiedersehen! Hallo! Grüß dich! Tschüs! zvířata a citoslovce

téma Begrüßung und Verabschiedung Guten Morgen! Guten Tag! Guten Abend! Gute Nacht! Auf Wiedersehen! Hallo! Grüß dich! Tschüs! zvířata a citoslovce Ene mene 1 Téma Begrüßung und Verabschiedung strana 2 Číslo Cíl hodiny 1. prezentace a procvičování pozdravů seznámení s obálkou učebnice 2. nácvik rozpočitadla Slovní zásoba Guten Morgen! Guten Tag! Guten

Více

CZ 1.07/1.1.32/02.0006

CZ 1.07/1.1.32/02.0006 CZ 1.07/1.1.32/02.0006 KA01 - Prohlubující semináře nad rámec výuky Domluvíme se ve světě NEJ Prohlubující semináře Zertifikat Deutsch Období konání: 10. 10. 2013 10. 6. 2014 Učitel: Radana Litmanová Typ

Více

JUNIOR RANGER PROJECT

JUNIOR RANGER PROJECT JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné krajinné oblasti nízkonákladová verze projektu Mladých strážců Květa Černohlávková, Praha 2007 Vydalo Ministerstvo životního prostředí JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné

Více

Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group

Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group Ca. 100 W Ca. 300 W Energienutzung früher Využití energie dříve Energieverbrauch und Bevölkerung

Více

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 10 20 min

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 10 20 min 12 Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele 1. 10 20 min Pracujte ve dvojicích. Od učitele/učitelky dostanete fotografii pokoje. Máte 30 sekund

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk)

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) ROČNÍK: TERCIE Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Ţák nacvičí výslovnost německých

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Časové a organizační vymezení Předmět německý jazyk jako další cizí jazyk je vyučován v 7. 9. ročníku s dotací 2 hodiny týdně. Obsahové vymezení:

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 2-4 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Časování a skloňování v němčině,

Více

Opakovací test k tématu die Schule, dvě varianty testu i s řešením. Opakuje slovní zásobu, tvořeních jednoduchých vět, časování sloves.

Opakovací test k tématu die Schule, dvě varianty testu i s řešením. Opakuje slovní zásobu, tvořeních jednoduchých vět, časování sloves. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace:. Očekávaný výstup: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Metodika: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA1_11 Opakovací test - Schule Němčina 1. ročník

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: NĚMECKÝ JAZYK A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Znalost němčiny vytváří předpoklady pro pochopení skutečností, které přesahují

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU NĚMECKÝ JAZYK Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis

Více

NĚMECKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

NĚMECKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 112 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0 3

Více

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Dipl.-Geograph (Univ.) Harald Ehm Oberregierungsrat Geschäftsführer EUREGIO Arbeitsgemeinschaft Bayern e.v. Warum beteiligt

Více

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK II. NĚMECKÝ JAZYK I.-IV.

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK II. NĚMECKÝ JAZYK I.-IV. STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK II. NĚMECKÝ JAZYK I.-IV. Typ studijního programu: bakalářský Studijní obor: podnikání Jména autorů PhDr.Janusz Karpeta OSTRAVA 2014 CIZÍ JAZYK II. Cizí jazyk II., Německý

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NĚMECKÝ JAZYK

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NĚMECKÝ JAZYK KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 NĚMECKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

10.2 Německý jazyk. Školní vzdělávací plán: Pingpong neu. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení

10.2 Německý jazyk. Školní vzdělávací plán: Pingpong neu. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení 10.2 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Hlavním cílem jazykového vzdělávání je podpora příznivého rozvoje celé žákovy osobnosti a žákova smyslu pro

Více

Recenzovala: Mgr. Hana Menclová. Vydání knihy bylo schváleno vědeckou radou nakladatelství.

Recenzovala: Mgr. Hana Menclová. Vydání knihy bylo schváleno vědeckou radou nakladatelství. Recenzovala: Mgr. Hana Menclová Vydání knihy bylo schváleno vědeckou radou nakladatelství. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být reprodukována žádnou formou, elektronickým, optickým,

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Rodina a přátelé 3. Rodinná oslava. Karinina sestra Sabine má narozeniny. Pozvaný je také Markus. Na oslavě se seznamuje s Karininou rodinou.

Rodina a přátelé 3. Rodinná oslava. Karinina sestra Sabine má narozeniny. Pozvaný je také Markus. Na oslavě se seznamuje s Karininou rodinou. A Rodinná oslava Karinina sestra Sabine má narozeniny. Pozvaný je také Markus. Na oslavě se seznamuje s Karininou rodinou. Karin: Mutti, Vati, kommt her, ich möchte euch meinen Freund vorstellen. Das ist

Více

JAZYK. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 4 Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

JAZYK. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 4 Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 4 Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více