C Mléko a mléčné výrobky Didaktická část pro II. stupeň ZŠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "C Mléko a mléčné výrobky Didaktická část pro II. stupeň ZŠ"

Transkript

1 C Mléko a mléčné výrobky Didaktická část pro II. stupeň ZŠ C Milch und Milchprodukte Praxis für II. Stufe der Grundschule Obsah Náměty na skupinové úkoly Individuální úkoly Náměty na další aktivity Texty pro děti Recepty

2 Náměty na skupinové úkoly Didaktický námět č. 1 Na houpačce Cíl Komu je aktivita určena Časová náročnost Forma a metoda Pomůcky Zjištění znalostí žáků o dané problematice, nácvik komunikačních schopností argumentace, dotazy, doplňující odpovědi. Žákům II. stupně ZŠ. Danou aktivitu lze přizpůsobit konkrétnímu věku dětí volbou náročnosti tématu hry. Maximálně 45 minut, ale je možné i méně (podle potřeb pedagoga). Řešení problémových otázek ve skupinách nebo samostatně za kontroly ostatních. karty s nadepsanými otázkami; karty nadepsané ANO a NE případně příběhy k řešení; křída nebo provázek Popis námětu: Aktivitu lze realizovat dvojím způsobem: Skupinová práce Třída se rozdělí na několik skupin, z nichž si každá vylosuje určitý počet karet (záleží na čase, který bude aktivitě věnován). Na každé kartě je otázka nebo tvrzení, na které lze odpovědět pouze ANO nebo NE, a družstvo daný problém společně vyřeší. Mluvčí prezentující jednotlivé týmy spolužáků se poté střídají a svá řešení představují. Zbytek třídy je v roli diváků, kteří mohou do hry dále zasahovat svými dotazy. Práce několika jednotlivců za supervize celé třídy Rozpočítáním je vybráno několik žáků (podle času, který bude na aktivitu věnován), kteří si vylosují jednu či více karet. Na lístcích je otázka nebo tvrzení, na něž lze odpovědět pouze ANO nebo NE, a žák se musí samostatně rozhodnout, jakou odpověď bude volit. Zbytek třídy je v roli diváků, kteří mohou do aktivity zasahovat svými dotazy. V dalších hodinách si žáci role prostřídají. V tuto chvíli již pokračuje didaktický námět stejným způsobem bez rozdílu, zda pracovala původně skupina nebo jednotlivec. Nakreslete na podlahu čáru křídou, nebo ji naznačte z provázku. Na jeden její konec položte kartu nadepsanou ANO, na druhý konec kartu, na níž je NE. Úkolem mluvčího skupiny nebo samostatně pracujícího žáka je postavit se na tu stranu čáry, kterou by volil jako odpověď na svoji otázku. Po rozmístění žáků každý svoji kartu přečte a odůvodní rozhodnutí, které ho dovedlo ke konečné volbě mezi ANO a NE. Spolužáci mohou do aktivity zasahovat doplňujícími otázkami nebo zpochybňovat nalezené řešení, na což by měl odpovídající dále reagovat. Žák se zde učí obhajovat své názory, a tak je nutné dávat pozor, aby nedošlo k manipulaci, usměrňovat odpovědi a případně do debaty vstoupit. Pokud však byla odpověď správná, je vhodné, aby diváci dávali další otázky a více se doptávali odpovídající se tak učí argumentovat a vybavuje si další, podpůrná fakta pro své tvrzení. C-1

3 Náměty na skupinové úkoly V závěru žáka pochvalte za správnou odpověď i její obhajobu. V případě, že žák nebo skupina zvolí špatnou odpověď, snažte se společně se třídou klást pomocné otázky a navést jej na správné řešení. Podaří-li se to, žák se následně z jednoho konce čáry posune sám na základě poznání, ke kterému mu pomohli ostatní, na druhý konec čáry, a proto se daná aktivita jmenuje Na houpačce. Za správnou reakci, přiznání chyby a uvědomění si správné odpovědi žáka vždy pochvalte. Smyslem hry není, aby byl po špatné odpovědi žák pokárán za neznalost, ale aby se spolu se třídou pokusil na správnou odpověď přijít. Aktivitu lze se stejnými kartami po čase zopakovat, a tím ještě více posílit prožitek žáků, kteří si vždy velmi dobře pamatují, na kterou kartu poprvé někdo špatně zareagoval. Celá aktivita je směrována k vyjádření vlastního názoru, k rozvíjení komunikace a obhájení stanovisek, k ohleduplnosti k ostatním a pomoci druhým najít správná řešení, k přiznání svých chyb a uvědomění si nutnosti vzájemné spolupráce. Vede k tomu, že se na základě získané informace vytváří dovednost tuto informaci použít v praxi a postupně si budovat svůj postoj k danému tématu. Náměty otázek a tvrzení na karty: Vápník je důležitý pro stavbu kostí, proto se doporučuje pít mléko. Když žena kojí, nevadí, když kouří. Mateřské mléko neobsahuje žádné protilátky. Mateřské mléko je sterilní. Nízkotučné mléko vápník neobsahuje. Mléko neobsahuje cukr. Zemí, kde je tradicí výroba parmazánu, je Švýcarsko. Jogurty se vyrábějí technologií, která se nazývá homogenizace. Kolostrum je pojem, který souvisí s tvorbou mateřského mléka. Každé tvrzení se napíše velkými písmeny na čtvrtku A4. C-2

4 Náměty na skupinové úkoly Didaktický námět č. 2 Moje fantazie Cíl Komu je aktivita určena Časová náročnost Forma a metoda Pomůcky Nácvik komunikačních dovedností a schopností, rozvoj fantazie tvůrčí práce, podpora sociálních vztahů mezi žáky. Žákům II. stupně ZŠ. Danou aktivitu lze konkrétnímu věku žáků přizpůsobit volbou obsahu hry. Lze využít i mezipředmětových vztahů s výtvarnou výchovou. 2 x 45 minut, včetně zhodnocení. Je možné i více, když se vše bude také konkrétně vytvářet. Skupinová práce nebo samostatná s navazující prací skupin. Řešení problému formou výtvarného zpracování. výtvarné potřeby Popis námětu: Práce probíhá ve skupinách nebo individuálně, avšak je možná kombinace obou forem. Žáci malují či jinak ztvárňují (např. i formou koláže) zadané téma, které souvisí s probíranou problematikou a své návrhy představí ostatním. Svůj záměr také odůvodní. Společně se třídou pak jednotlivé práce ohodnoťte a vyberte nejoriginálnější nápady, které se následně vystaví v učebně. Aktivita je náročná na čas a využité výtvarné potřeby. V případě, že se rozhodnete zadat zpracování i formou koláže, je potřeba informovat žáky týden dopředu, aby si připravili nejrůznější časopisy, výstřižky, ale i nůžky, lepidlo apod. Návrh na téma: Navrhněte plakát na školní akci Den mléka. (např. u příležitosti Světového dne zdraví 7. dubna) Navrhněte logo pro nového výrobce mléčných výrobků Tato aktivita je směrována k týmové práci, kdy se žáci na společném návrhu musí nejdříve domluvit, hledat možná řešení a varianty postupů a posléze vše společně zrealizovat. Naučí se hledat kompromisy, vhodně argumentovat a přiměřeně asertivním způsobem obájit svůj názor či naopak respektovat názor druhého. Je vhodné, máte-li na danou aktivitu dostatek času, zadat úkol nejdříve jako samostatnou práci každému žákovi a teprve potom zahájit práci ve skupinách. Na základě několika návrhů se pak skupina domlouvá na další společné práci. Druhou možností je zadání práce žákům přímo již ve skupinách. Tehdy se nejdříve musí ve skupině prodiskutovat nápady všech a hledat kompromisy. Můžete poté nechat žáky porovnat, zda se jim pracovalo lépe hned společně ve skupině a nebo v situaci, kdy si každý námět připravoval sám a teprve potom skupina hledala společnou závěrečnou variantu. Toto porovnání můžete provést tehdy, zadáte-li obě možnosti v jedné časové jednotce. C-3

5 Náměty na skupinové úkoly Didaktický námět č. 3 Kulatý stůl Cíl Komu je aktivita určena Časová náročnost Forma a metoda Pomůcky Rozvoj schopnosti věcné argumentace a prezentace vlastních názorů. Začlenění žáků do problematiky chodu školy. (Výsledky diskuze je možno přednést na Žákovském parlamentu, vedení školy apod.) Žákům II. stupně ZŠ. Danou aktivitu lze přizpůsobit danému věku dětí volbou obsahu hry. 45 minut, lze i méně. Hraní rolí v modelové situaci. Řešení problému formou diskuze u kulatého stolu. karty s nadepsanou rolí (u každé lze uvést úvodní větu pro jednodušší zahájení diskuze) Popis námětu: Aktivita je určena pro menší počet žáků, ostatní jsou diváky. U kulatého stolu se probírají různá témata, která souvisejí s danou látkou. Vyberte téma kulatého stolu a připravte karty s různými rolemi. Celou situaci nejprve vysvětlete. Připomeňte žákům, že vše bude pouze v relacích jako, co kdyby, jak by situace mohla vypadat a co by se vše mohlo stát. Jde zde o rozehrání tzv. modelové situace. Žáci si rozdělí na kartičkách vylosují své úlohy, a rozehrají dané role v diskuzi. Ostatní mohou do hry vstupovat prostřednictvím doplňujících informací nebo otázek, které se kladou jako při tiskové konferenci. Debatu moderujte a dbejte na její uspořádanost. Žáci se učí komunikovat, argumentovat, kultivovat svůj projev, obhájit názor a tolerovat názor druhých, rozhodovat se, aplikovat své znalosti do praktického života. V závěru je třeba práci celé třídy zhodnotit a zjistit, jak se žáci v daných rolích cítili, a promluvit o celém tématu kulatého stolu z pohledu etiky. Návrh na téma kulatého stolu: Pitný režim žáků v naší škole Návrhy rolí: Zástupce rodičů žáků: Pane řediteli, byli bychom rádi, kdyby naše děti měly u vás ve škole zajištěný pitný režim. Co pro to můžete udělat? Co školní jídelna? Poté, co jme se dozvěděli, že vás kontaktují dodavatelé plechovkových nápojů Ředitel školy: Jsem rád, že mi to říkáte, ale s touto situací zatím nemám zkušenost C-4

6 Náměty na skupinové úkoly Žák, který prosazuje právě nápoje z plechovek: No to je přece fajn, budeme jako vedlejší škola, kam chodí můj kamarád, oni také mají na chodbách automaty na plechovky Zástupce ostatních žáků: No, my si myslíme, že by bylo vhodnější nám zajistit krabičkové mléko. Přece z hodin víme, že Proč také naše škola neřeší pitný režim jako jiné školy u nás na sídlišti, kde děti dostávají školní mléko? Lékař: Z mého pohledu je zřejmé, že nejvhodnější by bylo Zástupce školní jídelny: Náš názor je Zástupce dodavatele plechovkových nápojů: My jsme přesvědčeni, a máme pro to dost argumentů, že Aktivita je náročná na čas. Všichni žáci by se v hraní rolí měli vystřídat, a to i při jiném tématu v jiných hodinách. Použijete-li tuto aktivitu jako uvedení do určité látky, jako motivační, a umožníte i žákům-divákům, aby do děje vstupovali svými dotazy a připomínkami, pak je nutné pečlivě sledovat dialog a chybná sdělení opravovat či upřesňovat. V tomto případě se dozvíte, jaké informace žáci z dané oblasti mají, a podle toho zvolíte postup výuky v dalších hodinách. Bude-li hra následovat až po vysvětlení problematiky, stane se možností k upevnění dovedností a postojů a čas na její realizaci bude kratší. V tomto případě mohou také diváci do hry vstupovat, ale vaše zásahy do debaty už by neměly být tak razantní. Etický podtext je přítomen v postojích všech, kteří hrají své role, ale i ostatní ve třídě prožívají daný příběh a uvědomují si své postoje k tématu. Tuto aktivitu lze připravit i jako dramatizaci či hereckou etudu, když probírané téma spolu se žáky, kteří se stanou aktéry, dopředu připravíte. Ponecháte samozřejmě volný prostor pro kreativitu žáků, ale pomůžete je směrovat a navodit vhodná východiska pro svoji další práci. C-5

7 Přehled individuálních úkolů Číslo Název Určeno pro Časová náročnost Poznámka 1 Křížovka VII. IX. třídu 10 minut Tato křížovka vám dá odpověď na otázku, proč je důležité konzumovat mléko a mléčné výrobky. 2 Mléčné pojmy IX. třídu 30 minut Při výrobě mléka a mléčných výrobků dochází k různým procesům. Uměli byste je vysvětlit? 3 Proč je pasterace pasterací? VII. IX. třídu minut Jak vznikl název pro tepelnou úpravu mléka pro pasteraci? Tento úkol vám to určitě prozradí. 4 Sýrové legendy IX. třídu minut Jak vznikl sýr? Pokud umíte anglicky nebo německy, dozvíte se to. 5 Jak na jogurt? VI. VIII. třídu 15 minut Jak se vyrábí jeden z nejoblíbenějších mléčných výrobků jogurt? Zjistíte to, když správně seřadíte jednotlivé etapy jeho výroby. 6 Co je co? VII. IX. třídu minut K mléčným výrobkům nepatří jenom jogurt a sýr. Uměli byste podle základních popisů rozluštit, o jaký mléčný výrobek se jedná? 7 Vápník na celý den VII. IX. třídu minut Denně bychom měli přijmout až 1000 mg vápníku. Podle skutečných údajů o jeho obsahu v různých mléčných výrobcích si navrhněte denní mléčný jídelníček. 8 Nakupování v cizině VI. IX. třídu minut Uměli byste si v zahraničí v obchodě požádat paní prodavačku o nějaký mléčný výrobek? 9 Cestování po cizích zemích VI. VII. třídu 5 10 minut Druhů sýrů je nespočetné množství. Co stát to jiný druh sýru. Uměli byste podle hlavních měst států správně určit, jaký sýr produkuje ten který stát? 10 Vápník VI. IX. třídu 5 minut Ne každý mléčný výrobek obsahuje stejné množství vápníku. Zkuste jednotlivé mléčné výrobky seřadit vzestupně podle toho, kolik vápníku obsahují. 11 Kdo ví, správně odpoví VI. IX. třídu minut Hravý vědomostní test. C-6

8 Úkol č. 1 Křížovka Proč se tak často doporučuje pití mléka a konzumace mléčných výrobků? Uveďte správné odpovědi na několik níže uvedených otázek. Tajenku doplňte do věty pod křížovkou. 1. Označení pro mléko, které po ošetření vysokou teplotou (metodou UHT Ultra Heat Treatment) můžeme skladovat při pokojové teplotě i několik měsíců? 2. Vedlejší produkt při výrobě sýrů a tvarohů je to zelenožlutá tekutina, která zůstane po oddělení mléčné bílkoviny kaseinu z mléka. Neobsahuje téměř žádné tuky, zato však mnoho kvalitních bílkovin. 3. Nemoc, u které dochází k odvápnění kostí. 4. Tučná část mléka. 5. Rostlinné máslo. 6. Odborný název pro mléčný cukr. Odpověď: Mléko a mléčné výrobky obsahují.. C-7

9 Úkol č. 2 Mléčné pojmy Při výrobě mléka a mléčných výrobků dochází k různým procesům. Zkuste v odborné literatuře nebo na internetu vyhledat, co znamenají následující pojmy: C-8

10 Úkol č. 3 Proč je pasterace pasterací? Chcete vědět, jak vznikl název pro proces tepelné úpravy mléka pasteraci? Pozorně si přečtete následující článek. Vaším úkolem je správně doplnit chybějící slova do textu. Chybějící slova: profesor, malování, pokusy, přežívají, císař, kvašení, tekutin, studovat, udržovat, zahřát, potraviny, problém, úprava, průmyslu, světě, věd, chemie, narodil, pařížské, ztráty, chladničce. Louis Pasteur se prosince 1822 ve Francii. Ve škole se příliš dobře neučil, raději se věnoval... Časem jej ale nadchla..., a tak ji začal pilně... Již ve svých 20 letech byl proslulý svými..., které realizoval v průběhu studií v Paříži. Po skončení školy pracoval jako... chemie ve Štrasburku a poté na katedře chemie ve městě Lille. Později začal vyučovat i na... Sorbonně. V roce 1856 požádal... Napoleon III. na žádost zástupců francouzského vinařského... Pasteura o pomoc, neboť kvašení vína způsobovalo vinařskému průmyslu značné hospodářské... A tak se Pasteur vydal tento... studovat. Zjistil, že... způsobují kvasné mikroorganizmy, které se dostanou do..., jako je víno, pivo a mléko, ze vzduchu. Přišel však na to, že tyto potraviny stačí po krátkou dobu... na určitou teplotu a nežádoucí zárodky jsou pak zničeny. U piva a vína je tato teplota 52,7 C. Mléko však vyžaduje teplotu vyšší, a to 61,6 C, a je nutné ji... po dobu 30 minut. Po této proceduře mají takto upravené potraviny delší trvanlivost, protože většina škodlivých mikroorganizmů se zahřátím zničí. Nezničí se však všechny, některé užitečné bakterie... Proto je vhodné pak tyto... uchovávat v chladném prostředí, například v... Tato tepelná... byla poprvé použita v roce 1870 a je dodnes používána na celém... Své označení pasterace získala po svém objeviteli Louisi Pasteurovi, zakladateli mikrobiologických... C-9

11 Úkol č. 4 Sýrové legendy Zkuste správně odpovědět na několik následujících otázek týkajících se historie vzniku sýra. Aby to nebylo tak jednoduché, původní text je v cizím jazyce. English The majority of historians claim that cheese was first made in the Middle East. The first types of cheese were made from set milk, soon after people found out they could milk their domestic animals and use the commodity. An old legend says that cheese was discovered by one unknown Arabian nomad, who had a water bag filled with milk, so he could survive on a horseback the whole way through the desert. After a few hours of his journey he stopped to quench his thirst, but he found out, that the milk curdled into a pale fluid with white clots. The fact that the water bag was made from the stomach of a junior animal, which contained a precipitant enzyme known as rennin, helped this to happen. The milk was thanks to the combination of rennin, hot sun and swaying movements of the horse very effectively separated into cheese curd and whey. We don t really know these days when the production of cheese was invented, but it is considered to be a very old skill. We can even find drawings of slaves making cheese in the Egyptian hieroglyphs. The first types of cheese were not the same as we know today, but they were curds in whey. In the old times whey was consumed straight away and the curd was salted or dried, so it would keep longer. The Roman legionnaires, who were very skilful, spread the art of making cheese into Europe and England. During the medieval times this art became widespread in monasteries all over Europe. The monks also became the greatest innovators of cheese and thanks to them we now have so many different varieties of cheese in our shops. During the Renaissance cheese declined greatly in popularity and was even declared unhealthy. The liking for cheese boomed again in the nineteenth century and in this time we can also see the processing of cheese move from the farms into the industrial production. Deutsch Die meisten Historiker behaupten, der Käse wäre als erster im Mittleren Osten hergestellt. Die ersten Käsetypen waren aus Sauermilch, und das bald danach, als die Leute darauf gekommen waren, dass sie ihre Tiere melken können, und die Milch zu bekommen. In einer alten Legende heißt es, dass der Käse durch einen unbekannten arabischen Nomade erfunden wurde, der einen Balg mit Milch gefüllt hatte um die Reise mit dem Pferd über die Wüste auszuhalten. Nach ein paar Reitstunden hielt er an, um seinen Durst zu löschen, er stellte aber fest, dass die Milch zu einer bleichen Flüssigkeit und feste weiße Klümpchen stockte. Dem allen half das, dass der Balg aus dem Magen eines Jungtieres gemacht wurde, der das käsende Enzym, bekannt als Rennin beinhaltet. Die Milch war, wegen der Kombination von Rennin, heißen Sonne und der Schaukelbewegungen des Pferdes, wirksam im Balg auf Käsebruch und Käsemilch. Heutzutage wissen wir nicht mehr, wo zum ersten Mal die Käseherstellung erfunden wurde, es handelt sich um eine sehr alte Kunst. Schon auf den ägyptischen Hieroglyphen sind Sklaven dargestellt, die den Käse produzieren. Die ersten Käsesorten waren nicht so, wie wir sie heute kennen, aber ein Sediment in der Käsemilch. In den alten Zeiten speiste man die Käsemilch sofort und das Sediment salzte oder trocknete man, um sie gut lagern zu können. Die römischen Legionäre, die sehr geschickt waren, verbreiteten die Kunst der Käseproduktion in Europa und nach England. Im Mittelalter verbreitete sich diese Kunst in Klöstern im gesamten Europa sehr. Die Mönche wurde somit zu den größten Erneuern von Käse und dank ihnen haben wir heute auf den Ladentischen so viele verschiedene Käsesorten und -Varianten. Während der Renaissance traf der Käse einen bedeutenden Popularitätsverfall und wurde als C-10

12 Úkol č. 4 Sýrové legendy pokračování ungesund erklärt. Seine Beliebtheit stieg jedoch wieder im neunzehnten Jahrhundert, in dieser Zeit verschiebt sich die Produktion aus den Farmen in die Industriebetriebe. a) Kdo je podle staré legendy první objevitel sýrů?... b) Jak se řekne v cizím jazyce sýřenina a syrovátka?... c) Jakým zázrakem se ve staré legendě stal v poušti z mléka sýr (sýřenina)?... d) Co se dělalo ve starých dobách se sýřeninou?... e) Díky komu máme dnes v obchodech tolik různých druhů sýrů?... f) Kdy zažila výroba sýrů úpadek a proč tomu tak bylo?... C-11

13 Úkol č. 5 Jak na jogurt? Víte, jak se vyrábí jogurt? Zkuste správně seřadit jednotlivé etapy jeho výroby a označit je čísly od 1 do 11. C-12

14 Úkol č. 6 Co je co? Poznáte podle popisu jednotlivé mléčné výrobky? Spojte čarou texty s příslušnými obrázky. Potom zkuste výrobky pojmenovat v cizích jazycích, které se ve škole učíte. A. Je to sladká smetana, která obsahuje alespoň 32 % tuku a dá se šlehat. U nás se prodává v obchodech s obsahem tuku od 30 % do 40 %. Používá se často při vaření k zahušťování polévek, omáček nebo ke zdobení pokrmů. B. Jedná se o nejtučnější část mléka, která se usazuje na povrchu. Získává se sbíráním nebo odstřeďováním a v obchodě se prodává sladká nebo kysaná. Obsahuje 10 a více procent tuku. C. Je to mléčný výrobek, při kterém se v mléce 4 8 hodin nechávají při teplotě asi 40 C vyvíjet bakterie, které procesem zvaným kysání přemění cukr (laktózu) na kyselinu mléčnou. Ve velkém množství se tento výrobek začal ve světě vyrábět teprve na začátku 20. století. Pro zajímavost v roce 1933 byla vymyšlena jeho první ovocná varianta v Radlické mlékárně na Smíchově v Praze. D. Tento výrobek se dělá z kyselého mléka, které se zahřeje na teplotu cca 50 C. Je to ve své podstatě sýr. Nezrající sýr, který se získává kyselým srážením. Po výživové stránce se jedná o velmi hodnotný mléčný výrobek. E. V podstatě jde o zkvašené kravské mléko s pikantní, trochu nahořklou chutí. Pochází z Kavkazu a je velmi populární ve východní Evropě. Kromě pití je tento výrobek výborný i k přípravě pokrmů vynikající je podávaný vychlazený s listy máty nebo v kombinaci s ovocem. V jeho jednom gramu musí být nejméně milion bakterií a deset tisíc kvasinek. mléčný výrobek překlad do cizího jazyka překlad do cizího jazyka A B C D E C-13

15 Úkol č. 7 Vápník na celý den Určitě již víte, že vápník je pro člověka velmi důležitý. Doporučená denní dávka vápníku činí v závislosti podle věku zhruba od 400 do 1000 mg. V případě mladších školních dětí je to pak 550 mg denně, v případě starších školních dětí je to 800 mg pro dívky a 1000 mg pro chlapce. Pod textem je několik obrázků potravin, které obsahují různé množství vápníku. Vaším úkolem je vytvořit z těchto potravin takový jídelní lístek, který zajistí dostatečný příjem vápníku 1000 mg. Jaké jsou vaše návrhy mléčného jídelního lístku na dnešní den? C-14

16 Úkol č. 8 Nakupování v cizině Mléčné výrobky se vyrábějí nejenom u nás, v České republice, ale také v zahraničí. Určitě jste už jeli se svými rodiči na výlet do cizí země, kde jste v obchodech viděli spoustu různých mléčných výrobků. Uměli byste si o ně správně říci? Vaším úkolem je nyní přiřadit název mléčného výrobku v anglickém nebo německém jazyce ke konkrétnímu produktu na obrázku. C-15

17 Úkol č. 9 Cestování po cizích zemích Sýry patří k nejstarším, a proto také nejvíce vyšlechtěným, potravinám. Některé národy opečovávají tradici sýrů jako součást svého kulturního bohatství. Zkuste k jednotlivým druhům sýrů přiřadit státy, ze kterých pocházejí. Aby úkol nebyl tak jednoduchý, máte k dispozici pouze hlavní města jednotlivých zemí. Spojte tedy druh sýru s hlavním městem a do prázdného pole napište název odpovídajícího státu. C-16

18 Úkol č. 10 Vápník Mléko a mléčné výrobky obsahují vápník. Jeho množství však není u všech mléčných výrobků stejné. Umíte správně seřadit následující mléčné výrobky podle jeho obsahu? Který z nich podle vás obsahuje vápníku nejvíce a který nejméně? Číslo jedna přiřaďte výrobku s nejmenším obsahem vápníku, číslo šest zase tomu s největším množstvím této látky na jednotku hmotnosti. Na pomoc si vezměte například obaly od mléčných výrobků. C-17

19 Úkol č. 11 Kdo ví, správně odpoví Na závěr jsme pro vás připravili doopravdy záludný test. Jestli se vám podaří správně odpovědět alespoň na čtyři otázky, můžete se považovat za odborníky na mléčnou stravu. 1. Který druh mléka neobsahuje laktózu? a) velbloudí b) sójové c) kozí 8. Mateřské mléko přijímají děti nejčastěji: a) do 2 let b) do 6 měsíců c) mezi prvním a druhým rokem života 2. Kolik procent tuku obsahuje čerstvě podojené kravské mléko? a) 9 % b) 6 % c) 4 % 3. Z mléčných výrobků nejvíc tuku obsahuje: a) plnotučné mléko b) tvaroh c) šlehačka 9. Nejvíce mléka se v Česku získává od: a) krav b) ovcí c) koz 10. Která z uvedených potravin nepatří do sýrů? a) eidam b) gouda c) penne 4. Mléčné výrobky konzumujeme proto, že ze všech minerálních látek obsahují nejvíce: a) železa b) selenu c) vápníku 5. Dostačující množství vápníku pro naše tělo zabezpečí denně: a) sklenic mléka b) 6 8 sklenic mléka c) 2 4 sklenice mléka 6. Máslo se vyrábí z: a) plnotučného mléka b) smetany c) tvarohu 7. Nejčastěji používaná tepelná úprava mléka se nazývá: a) pasterace b) klimatizace c) zahřívání C-18

20 Řešení: Úkol č. 1 trvanlivé, syrovátka, osteoporóza, smetana, margarín, laktóza Tajenka: Vápník Úkol č. 2 Pasterace je proces tepelného ošetření mléka nebo mléčných výrobků zahřátím. Minimální teplota je 71,7 C a to po dobu minimálně 15 sekund. Účelem je likvidace mikroorganizmů a tím zvýšení trvanlivosti potravin, ale i zabránění šíření nemocí těmito potravinami. Termizace je šetrnější alternativa pasterace. Tentokrát se jedná o teplotu mezi C po dobu 15 minut. Tímto procesem se upravují kysané mléčné výrobky, u kterých je třeba zastavit kysání a používá se také pro výrobu čerstvých sýrů. Fermentace (kvašení) je přeměna látky za účasti enzymů mikroorganizmů, při němž ze sacharidů vznikají látky energeticky chudší nebo se nové látky syntetizují. Mléčné kvašení se používá při výrobě tvarohů a sýrů. Síření je vedle pastrace další konzervační metoda, která působí na potlačení populace bakterií a zabraňuje šíření plísní. Homogenizace je proces, při kterém je mléko velkým tlakem protlačováno skrz malý otvor. Mléčný tuk se tím rozbije na tak malé částice, že zůstanou emulgované v mléku a neplavou na povrchu, čímž vznikne stejnorodá (homogenní) tekutina. Úkol č. 3 narodil, malování, chemie, studovat, pokusy, profesor, pařížské, císař, průmyslu, ztráty, problém, kvašení, tekutin, zahřát, udržovat, přežívají, potraviny, chladničce, úprava, světě, věd Úkol č. 4 Překlad textu do českého jazyka: Většina historiků tvrdí, že sýr byl nejdříve vyráběn na Středním východě. První typy sýra byly ze zkyslého mléka a to brzy poté, co lidé přišli na to, že mohou svá domácí zvířata podojit a získat z nich mléko. Stará legenda praví, že sýr byl vynalezen neznámým arabským nomádem, který měl měch naplněný mlékem, aby vydržel cestu na koni přes poušť. Po pár hodinách jízdy zastavil, aby uhasil svou žízeň, jenže zjistil, že se mléko srazilo na bledou tekutinu a pevné bílé hrudky. Všemu pomohlo to, že měch byl vyroben ze žaludku mladého zvířete a obsahoval srážecí enzym známý jako rennin. Mléko proto bylo díky kombinaci renninu, horkého slunce a houpavých pohybů koně účinně rozděleno na sýřeninu a syrovátku. Dnes již nevíme, kdy byla poprvé výroba sýra vynalezena, ale jedná se o umění velmi staré. Již na egyptských hieroglyfech jsou znázorněni otroci vyrábějící sýr. První sýry nebyly sýry, jaké známe dnes, ale sraženina v syrovátce. Ve starých dobách se syrovátka konzumovala ihned a sraženina se solila nebo sušila, aby ji bylo možno dobře uchovat. Římští legionáři, kteří byli velmi zruční, rozšířili umění výroby sýra do Evropy a Anglie. Během středověku se toto umění velmi rozšířilo v klášterech po celé Evropě. Mniši se také stali největšími inovátory sýra a díky nim máme dnes na pultech obchodů tolik různých druhů a variant sýrů. Během renezance utrpěl sýr značný úpadek popularity a byl prohlašován za nezdravý. Jeho obliba však znovu vzrostla ve století devatenáctém, v této době se také výroba začíná stěhovat z farem do velkých továren. C-19

21 Úkol č. 4 pokračování a) neznámý arabský nomád b) nj: r Käsebruch, e Käsemilch, aj: cheese curd, whey c) Měch, ve kterém bylo mléko, byl ze zvířecího žaludku, a proto obsahoval enzym rennin. Měch v kombinaci s teplem a houpavými pohyby umožnil vznik sýra. d) se solila nebo sušila, aby ji bylo možno dobře uchovat e) mnichům f) v průběhu renezance, byl prohlašován za nezdravý Úkol č Podojit krávu, 2. Příprava směsi, 3. Pasterace, 4. Homogenizace, 5. Přidání jogurtových kultur, 6. Zrání kultur, 7. Chlazení, 8. Skladovací tank, 9. Dávkování jogurtů do kelímků (balení), 10. Opětovné chlazení, 11. Distribuce Úkol č. 6 A šlehačka, e Sahne, whipping-cream B smetana, r Rahm, cream C jogurt, r Joghurt, yoghurt D tvaroh, r Quark, curds E kefír, r Kefir, kefir, butter milk Úkol č. 7 Např.: 1 jogurt 180 ml = 180 mg 200 ml mléka = 250 mg 75 g tvrdého sýra = 585 g Celkem = 1015 mg Úkol č. 8 1 E, 2 F, 3 D, 4 C, 5 H, 6 A, 7 B, 8 G Úkol č. 9 Ementál Bern Švýcarsko Olomoucké syrečky Praha Česká republika Parmazán Řím Itálie Roqueford Paříž Francie Gouda Amsterdam Holandsko Úkol č Tvrdý sýr (780 mg/100 g), 5. Tvrdý tvaroh (740 mg/100 g), 4. Tavený sýr (420 mg/100 g), 3. Smetana (67 mg/100 g), 2. Měkký tvaroh (60 mg/100 g), 1. Mateřské mléko (30 mg/100 g) Úkol č b, 2 c, 3 c, 4 c, 5 c, 6 b, 7 a, 8 b, 9 a, 10 c C-20

22 Náměty na další aktivity Svět sýrů Úkolem žáků druhého stupně je vytvořit vlastní malou encyklopedii sýrů. Žáci budou mít na splnění úkolů několik dnů. Žáci společně nebo jednotlivě zjistí, jaké druhy sýrů existují. Stačí, aby se podívali doma do lednice nebo zašli do obchodu. Všechny druhy si pečlivě zaznamenají. Tímto úkolem však jejich práce teprve začíná. V další části vyhledají co nejvíce informací (internet, knihovna) o jednotlivých druzích sýrů, které si poznamenali. O jejich historii, ze které země pocházejí, jakou mají chuť, jak voní apod. Na speciální kartičky následně sepíší zjištěné informace, které mohou doplnit i obalem a vyobrazením sýra. Kartičky je možné vylepit na žáky vyrobenou mapu Evropy, světa. Různé sýry se různě zpracovávají. Žáci se mohou zamyslet nad různým použitím jednotlivých druhů sýrů v naší a světové kuchyni. Součástí kartičky mohou být i návrhy receptů (případně žáci mohou vytvořit samostatnou malou sýrovou kuchařku ). Použití sýrů je různé. Hermelín se smaží, balkánský sýr se dává do šopského salátu, mozzarela se jí na špejli nakrájená spolu s bazalkou a rajčaty apod. Žáci si mohou tyto pokrmy i připravit. Vhodné je žáky rozdělit do skupin a na závěr celou jejich práci a snažení vyhodnotit. Kdo našel nejvíce druhů sýrů, která skupina našla o sýrech nejvíce informací, srovnat, kdo co našel (jaké kuriozity apod.), které družstvo vytvořilo nejhezčí mapu či malou kuchařku. Design mléčného výrobku Žáci se mohou opět rozdělit do družstev. Každé družstvo si může vybrat některý z druhů mléčných výrobků, pro který chtějí vymyslet: design obalu výrobku (nejde jenom o barevnost obalu, ale také možnost vymyslet nový tvar obalu), reklamu pro TV nebo rádio pro skupinou vybraný druh mléčného výrobku. C-21

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_14 Název materiálu: Mléčné výrobky. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Mléčné výrobky.

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 15. 10.

Více

www.zlinskedumy.cz MLÉČNÉ VÝROBKY Odborné učiliště Kelč Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání

www.zlinskedumy.cz MLÉČNÉ VÝROBKY Odborné učiliště Kelč Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání MLÉČNÉ VÝROBKY Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání Odborné učiliště Kelč Rozvoj handicapovaných žáků a ICT CZ.1.07/1.5.00/34.0736 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

C Mléko a mléčné výrobky Didaktická část pro I. stupeň ZŠ

C Mléko a mléčné výrobky Didaktická část pro I. stupeň ZŠ C Mléko a mléčné výrobky Didaktická část pro I. stupeň ZŠ C Milch und Milchprodukte Praxis für I. Stufe der Grundschule Obsah Náměty na skupinové úkoly Individuální úkoly Náměty na další aktivity Texty

Více

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte. ZÁKLADNÍ RECEPTY NA TĚSTO Křehké těsto na paštiky 1,5 kg mouky 15 g soli 250 g másla nebo sádla 3/8 l vody Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Více

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Mgr. Alena Marková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Mgr. Alena Marková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Střední odborná škola Luhačovice Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace CZ.107/1.5.00/34.0370

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Jídelníček na 6. týden

Jídelníček na 6. týden Jídelníček na 6. týden ŽENA S NADVÁHOU (energetický příjem 1600 až 1700 kcal) Tyto recepty jsou určeny pro ženu s nadváhou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry: střední věk 170 cm

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Výrobky studené kuchyně vy_32_inovace_ma_49_11 Autor

Více

Jídelníček na 2. týden

Jídelníček na 2. týden Jídelníček na 2. týden ŽENA S OBEZITOU (energetický příjem 2000 až 2100 kcal) Tyto recepty jsou určeny pro ženu s obezitou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry: střední věk 170 cm

Více

Jídelníček na 2. týden

Jídelníček na 2. týden Jídelníček na 2. týden ŽENA S NADVÁHOU (energetický příjem 1600 až 1700 kcal) Tyto recepty jsou určeny pro ženu s nadváhou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry: střední věk 170 cm

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 19. 10.

Více

Jídelníček na 5. týden

Jídelníček na 5. týden Jídelníček na 5. týden ŽENA S NADVÁHOU (energetický příjem 1600 až 1700 kcal) Tyto recepty jsou určeny pro ženu s nadváhou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry: střední věk 170 cm

Více

Druhy a složení potravin, FVHE 1. ročník

Druhy a složení potravin, FVHE 1. ročník Martina Bednářová Ústav hygieny a technologie vegetabilních potravin, FVHE 1. ročník 1 Spotřeba sýrů kg/os/rok Řekové 28 EU 19 ČR 16 Z toho tavené 2,7 Kde najdeme požadavky na označení, definice či členění

Více

TECHNOLOGICKÝ LIST Č.3

TECHNOLOGICKÝ LIST Č.3 TECHNOLOGICKÝ LIST Č.3 Výroba selského čerstvého sýru varianty: Gyros, Pepř, Sůl, Bylinky SLOŽENÍ čerstvé kravské mléko, mezofilní kultura, syřidlo, voda, chlorid vápenatý, jedlá sůl, koření, dle chuti

Více

Druhy a složení potravin

Druhy a složení potravin Druhy a složení potravin Přednáška 5 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Obsah přednášky Mléko a mléčné výrobky: skupiny, popis, charakteristika výrobků s ohledem na legislativní, technologické, senzorické

Více

V této části jsou žáci seznámeni s druhy, významem a složením mléka

V této části jsou žáci seznámeni s druhy, významem a složením mléka Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Střední odborná škola Luhačovice CZ.107/1.5.00/34.0370

Více

Jídelníček na 7. týden

Jídelníček na 7. týden Jídelníček na 7. týden ŽENA S NADVÁHOU (energetický příjem 1600 až 1700 kcal) Tyto recepty jsou určeny pro ženu s nadváhou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry: střední věk 170 cm

Více

Čerstvý sýr. Balení: Vakuově baleno. Váha jednoho sýru se pohybuje cca od 85 do 150 gramů. Výsledná cena je vypočítána dle gramáže.

Čerstvý sýr. Balení: Vakuově baleno. Váha jednoho sýru se pohybuje cca od 85 do 150 gramů. Výsledná cena je vypočítána dle gramáže. Čerstvý sýr 160,-Kč za 1 kilogram Balení: Vakuově baleno. Váha jednoho sýru se pohybuje cca od 85 do 150 gramů. Výsledná cena je vypočítána dle gramáže. Složení: MLÉKO, mlékárenská kultura, syřidlo, chlorid

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY2_17 Název materiálu: SÝRY Tematická oblast: Suroviny, 2.ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup: V prezentaci se žák

Více

Jídelníček na 8. týden

Jídelníček na 8. týden Jídelníček na 8. týden ŽENA S NADVÁHOU (energetický příjem 1600 až 1700 kcal) Tyto recepty jsou určeny pro ženu s nadváhou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry: střední věk 170 cm

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Zpracoval: Předmět: Název

Více

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá OSVĚŽENÍ MLÉKEM Karolína Hlavatá Mléko v dobách našich předků Mléko a mléčné výrobky jsou součástí výživy člověka již od mladší doby kamenné, kdy se člověk usadil a začal pěstovat obilí a chovat dobytek

Více

Jídelníček na 9. týden

Jídelníček na 9. týden Jídelníček na 9. týden ŽENA S NADVÁHOU (energetický příjem 1600 až 1700 kcal) Tyto recepty jsou určeny pro ženu s nadváhou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry: střední věk 170 cm

Více

Doporučení pro zdravé stravování v mateřských a základních školách, zřizovaných městem Liberec

Doporučení pro zdravé stravování v mateřských a základních školách, zřizovaných městem Liberec Doporučení pro zdravé stravování v mateřských a základních školách, zřizovaných městem Liberec Čerstvé suroviny a potraviny ve školních stravovacích zařízeních Obecné doporučení: Statutární město Liberec

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_13 Název materiálu: Mléko a mléčné výrobky. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Mléko

Více

Jídelníček na 1. týden

Jídelníček na 1. týden Jídelníček na 1. týden ŽENA S OBEZITOU (energetický příjem 2000 až 2100 kcal) Tyto recepty jsou určeny pro ženu s obezitou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry: střední věk 170 cm

Více

Instrukce pro učitele k přípravě lekce vaření

Instrukce pro učitele k přípravě lekce vaření suroviny: salátová okurka Dovednosti, které se žáci naučí: loupání, jemné krájení, strouhání, míchání Pokrmy: Studená okurková polévka s koprem, šp.: špetka okurky salátové / 500 g - oloupejte - nastrouhejte

Více

Jídelníček na 1. týden

Jídelníček na 1. týden Jídelníček na 1. týden ŽENA S NADVÁHOU (energetický příjem 1600 až 1700 kcal) Tyto recepty jsou určeny pro ženu s nadváhou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry: střední věk 170 cm

Více

ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU

ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU DUBEN 2014 NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU Několik jednoduchých změn ve vašem stravování dnes vám pomůže vypadat a cítit se perfektně, až přijde léto. Je to takhle: bezpečná a

Více

SÝRAŘ. Výrobky z mléka. Řada Domácí sýrař

SÝRAŘ. Výrobky z mléka. Řada Domácí sýrař SÝRAŘ Výrobky z mléka Řada Domácí sýrař Respektujte prosím to, že jakékoli šíření ebooku jako celku nebo jeho částí je zakázáno a chráněno autorským zákonem. Zároveň chci upozornit, že veškeré informace

Více

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta.

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta. Tady dávám na ukázku nachystané jídlo den předem. Jsou to 3 svačinky. Vždy 1 žitný chléb a různé variace uvnitř. Další krabička je plná zeleniny. Toto je ukázka, jak by mělo vypadat nachystané jídlo při

Více

VÝŽIVNÝ A CHUTNÝ PŘECHOD NA PEVNOU STRAVU. Zjednodušuje rodičům život a pomáhá připravovat pokrmy odpovídající specifickým potřebám dětí.

VÝŽIVNÝ A CHUTNÝ PŘECHOD NA PEVNOU STRAVU. Zjednodušuje rodičům život a pomáhá připravovat pokrmy odpovídající specifickým potřebám dětí. babycook BABYCOOK ZARUČUJE VÝŽIVNÝ A CHUTNÝ PŘECHOD NA PEVNOU STRAVU Zjednodušuje rodičům život a pomáhá připravovat pokrmy odpovídající specifickým potřebám dětí. Objevte BABYCOOK a jeho čtyři hlavní

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU Obor: Gastronomie Ročník: třetí Zpracovala: Anna Kachtíková TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

Jídelníček na 3. týden

Jídelníček na 3. týden Jídelníček na 3. týden ŽENA S NADVÁHOU (energetický příjem 1600 až 1700 kcal) Tyto recepty jsou určeny pro ženu s nadváhou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry: střední věk 170 cm

Více

Restaurace Rio. Polévky

Restaurace Rio. Polévky Polévky 0,25l Silný masový vývar dle denní nabídky s nudlemi a zeleninou 35,- 0,25l Česneková polévka se šunkou, sýrem, žloutkem a chlebovými krutony 40,- 0,25l Česneková polévka se šunkou, tvarůžkou,

Více

Den podle NATURHOUSE. pro více energie a radosti do života aneb Na jídle záleží především

Den podle NATURHOUSE. pro více energie a radosti do života aneb Na jídle záleží především Den podle NATURHOUSE pro více energie a radosti do života aneb Na jídle záleží především Milá čtenářko, milý čtenáři, právě se před vámi otevírá výběr 6 receptů, které jsme připravili přímo exkluzivně

Více

K A T A R Í N A S K Y B O V Á

K A T A R Í N A S K Y B O V Á K A T A R Í N A S K Y B O V Á Potraviny jako aktivátory, stabilizátory a inhibitory Fresh diet jsou klíčem k úspěchu při hubnutí obsah Úvod 9 Jak vznikla Fresh diet 12 Fresh portrét 14 3 základní pravidla

Více

t ,0 půlky nebo čtvrtky) Hovězí a telecí maso čerstvé nebo chlazené v jateční úpravě (vcelku,

t ,0 půlky nebo čtvrtky) Hovězí a telecí maso čerstvé nebo chlazené v jateční úpravě (vcelku, Oddíl 15 - Výroba potravinářských výrobků a nápojů 1510000011 Práce výrobní povahy ve výrobě masa a masných výrobků (kromě 1513900011) tis. Kč 77 098 81 189 95,0 1510000012 Práce ve mzdě ve výrobě masa

Více

Mléko a mléčné výrobky část I: Fermentované mléčné výrobky. Cvičení č. 3-4 Předmět: Druhy a složení potravin (1.ročník FVHE)

Mléko a mléčné výrobky část I: Fermentované mléčné výrobky. Cvičení č. 3-4 Předmět: Druhy a složení potravin (1.ročník FVHE) Mléko a mléčné výrobky část I: Fermentované mléčné výrobky Cvičení č. 3-4 Předmět: Druhy a složení potravin (1.ročník FVHE) 1 9.10.2013 A je to tu zase LEGISLATIVA Dnes pro nás důležitá č. 77/2003 Sb.

Více

Saláty a pomazánky. Bc. Marie Zahrádková

Saláty a pomazánky. Bc. Marie Zahrádková Saláty a pomazánky Bc. Marie Zahrádková Saláty jako hlavní pokrm Zeleninový salát s kuřecím masem 1ks okurka, 3ks rajčat, 1 ks ledový salát, 2 ks paprika, olivový olej, 200g kuřecí prsa /Nakrájené kuř.

Více

Česká kuchyně na zdravý způsob

Česká kuchyně na zdravý způsob 13 Česká kuchyně na zdravý způsob aneb jak udělat z jídla vysoce kalorického jídlo nízkoenergetické? Pokud se rozhodnete, že budete hubnout, většinou vás napadne slůvko dieta a s tím spojený nepříjemný

Více

RECEPTY SMART NOODLES. www.svet-zdravi.cz

RECEPTY SMART NOODLES. www.svet-zdravi.cz RECEPTY SMART NOODLES Užívejte si italskou kuchyni bez výčitek a kalorií Jedna porce pouze 100 kj u Rychlá a snadná příprava u Hodí se na večeři i jako předkrm u Vhodné pro vegany, vegetariány, celiaky

Více

Jídelníček na 4. týden

Jídelníček na 4. týden Jídelníček na 4. týden ŽENA S NADVÁHOU (energetický příjem 1600 až 1700 kcal) Tyto recepty jsou určeny pro ženu s nadváhou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry: střední věk 170 cm

Více

Jídelníček: Týden 4. den 22 pondělí den 26 pátek. den 23 úterý den 27 sobota Snídaně: Ovesná kaše s řeckým jogurtem a borůvkami

Jídelníček: Týden 4. den 22 pondělí den 26 pátek. den 23 úterý den 27 sobota Snídaně: Ovesná kaše s řeckým jogurtem a borůvkami Cesta do plavek Jídelníček Týden 4 www.cestadoplavek.cz www.facebook.com/cestadoplavek Jídelníček: Týden 4 den 22 pondělí den 26 pátek Snídaně: Volská oka a toast Oběd: Krůtí prsa pečená na divoko se zeleninovým

Více

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU HYGIENICKÁ SLUŽBA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PROJEKT ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA TEORETICKÁ VÝCHOVA A PRAKTICKÁ APLIKACE KE SPRÁVNÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU,

Více

KUCHAŘKA MIKROVLNNÁ TROUBA

KUCHAŘKA MIKROVLNNÁ TROUBA KUCHAŘKA MIKROVLNNÁ TROUBA Blahopřejeme vám k zakoupení mikrovlnné trouby Whirlpool. S touto knihou receptů objevíte skutečné možnosti nového spotřebiče a a vychutnáte si je. Budete překvapeni, jak rychle

Více

restaurace & penzion s trhanými saláty, hoblinkami parmazánu Grana Padano a limetkou, ochucené bazalkovým pestem a balzamikovým glazé

restaurace & penzion s trhanými saláty, hoblinkami parmazánu Grana Padano a limetkou, ochucené bazalkovým pestem a balzamikovým glazé Předkrmy 80g Carpaccio z hovězí svíčkové 135,- s trhanými saláty, hoblinkami parmazánu Grana Padano a limetkou, ochucené bazalkovým pestem a balzamikovým glazé 90g Nugety čerstvého kozího sýru 125,- balené

Více

DRUŽINOVÁ KUCHAŘKA 2015 / 2016

DRUŽINOVÁ KUCHAŘKA 2015 / 2016 DRUŽINOVÁ KUCHAŘKA 2015 / 2016 DRUŽINOVÁ KUCHAŘKA Děvčata a chlapci, končí naše desetiměsíční spolupráce. Poznali jste řadu nových kuchařských nástrojů a přístrojů, seznámili se se spoustou nových receptů

Více

Recepty pro týden 13.6.-19.6.

Recepty pro týden 13.6.-19.6. Bramborový nákyp 2 kg brambor 1 lžička másla 120 g sýra s plísní na povrchu pohanková strouhanka 3 lžičky majoránky sůl podle chuti Brambory i se slupkou omyjeme a uvaříme. Zapékací misku vymažeme máslem,

Více

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,-

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- Předkrmy 100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- 60 g Kuřecí prso pečené v panchettě se salátem tzatziky a česnekovou bagetou 62,- 80 g Tatarský biftek z lososa s kopečkem

Více

Předkrmy. 150g Caprese s čerstvou bazalkou zakápnuté olivovým olejem a opečeným toustem 79,- Polévky. Speciality

Předkrmy. 150g Caprese s čerstvou bazalkou zakápnuté olivovým olejem a opečeným toustem 79,- Polévky. Speciality Předkrmy 150g Caprese s čerstvou bazalkou zakápnuté olivovým olejem a opečeným toustem 79,- 0,33l Svratecká zelňačka s opečenou bagetkou Polévky 0,33l Česneková polévka s uzeným masem, sýrem a opečenými

Více

1. DEN/1. TÝDEN. SUROVINY: 50 g (1/2) chléb celozrnný, 1 ČL másla, 1 plátek tvrdého sýru (30% tuku), 1 ks červené papriky

1. DEN/1. TÝDEN. SUROVINY: 50 g (1/2) chléb celozrnný, 1 ČL másla, 1 plátek tvrdého sýru (30% tuku), 1 ks červené papriky 1. DEN/1. TÝDEN 6:30 300 ml vlažné vody s citronem nebo 1 PL jablečného octa 7:00 SNÍDANĚ OVESNÁ KAŠE S JABLKEM SUROVINY: 4 PL ovesných vloček, 150 g (1ks) bílého neslazeného jogurtu 3% tuku, 1 jablko,

Více

Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 4., 3. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technologické postupy přípravy

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

Jídelníček: Týden 1. Snídaně: Ovesná kaše s mandlemi a skořicí, smažená vejce a cup cakes. Snídaně: Banánové lívance s tvarohovou náplní

Jídelníček: Týden 1. Snídaně: Ovesná kaše s mandlemi a skořicí, smažená vejce a cup cakes. Snídaně: Banánové lívance s tvarohovou náplní Cesta do plavek Jídelníček Týden 1 www.cestadoplavek.cz www.facebook.com/cestadoplavek Jídelníček: Týden 1 den 1 pondělí den 5 pátek Snídaně: Jahodová omeleta Oběd: Hovězí hamburger Večeře: Kuřecí maso

Více

Česnek, cibuli, celer, mrkev, brambory, fazolky, cukety a rajčata nakrájíme nadrobno.

Česnek, cibuli, celer, mrkev, brambory, fazolky, cukety a rajčata nakrájíme nadrobno. Ingredience 4 porce MINESTRONE italská hustá zeleninová polévka 150 g kořenová zelenina 1 brambora 1 rajče 50g zelené fazolky 50g cuketa 1,5 ks cibule + 2 stroužky česnek 1 lžice rajčatový protlak 0,8l

Více

Jídelní lístek. 100 g Tvarůžkový tatarák, topinky s česnekem 3 ks

Jídelní lístek. 100 g Tvarůžkový tatarák, topinky s česnekem 3 ks Jídelní lístek Předkrmy: (doba přípravy 20 25 min.) 100 g Tvarůžkový tatarák, topinky s česnekem 3 ks (A: 1,3,5,6,7,10) 1 ks Topinka s kuřecí směsí (A: 1,3,6,7,10) (kuřecí prsa, kečup, paprika, pór, sýr

Více

Mlékárna na rozhraní Lužických hor a Českosaského Švýcarska. www.milko.cz

Mlékárna na rozhraní Lužických hor a Českosaského Švýcarska. www.milko.cz Mlékárna na rozhraní Lužických hor a Českosaského Švýcarska www.milko.cz úvodem Vážení přátelé a příznivci kvalitních potravin, Mlékárna ve Varnsdorfu byla založena v nelehké době roku 1943 a její život

Více

Zdenka Horecká Vladimír Horecký. Pomazánky A Saláty. 150 receptů

Zdenka Horecká Vladimír Horecký. Pomazánky A Saláty. 150 receptů Zdenka Horecká Vladimír Horecký Pomazánky A Saláty 150 receptů ÚVoD Pomazánky jsou velmi oblíbenou součástí studené kuchyně. Můžeme je podávat jako předkrm, k snídani a některé i jako večeři. Bez pomazánky

Více

KATALOG CHLAZENÝCH VÝROBKŮ

KATALOG CHLAZENÝCH VÝROBKŮ KATALOG CHLAZENÝCH VÝROBKŮ 2013 1 název výrobku čoko - kokos katalogové číslo výrobku obrázek výrobku EAN kód 50121 počet kusů v balení trvanlivost výrobku čoko - kokos 50121 meruňka 50122 višeň 50123

Více

MÝTY O MLÉCE KRÁTKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU

MÝTY O MLÉCE KRÁTKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU MÝTY O MLÉCE KRÁTKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU Češi patří ve srovnání s obyvateli ostatních zemí se svou průměrnou spotřebou 51,5 litru mléka na hlavu/rok (podle průzkumu z roku 2006) mezi průměrné konzumenty

Více

Pokyny k sepsání jídelníčku

Pokyny k sepsání jídelníčku Pokyny k sepsání jídelníčku měl byste zaznamenat vše co sníte a vypijete během 2 všedních (po-pá) a 1 víkendového dne (so+ne) obecné zásady: jídelníček zapisujte průběžně nejlépe hned poté, co něco sníte

Více

OBOUSTRANNÁ PÁNEV KNIHA RECEPTŮ

OBOUSTRANNÁ PÁNEV KNIHA RECEPTŮ OBOUSTRANNÁ PÁNEV KNIHA RECEPTŮ Před použitím si pečlivě přečtěte následující pokyny: Péče a údržba: před prvním použitím Oboustrannou pánev umyjte v horké mýdlové vodě. Opláchněte a osušte. Vnitřní strany

Více

Pomazánka s vejci a olivami

Pomazánka s vejci a olivami Pomazánka s Tofu Uzené tofu Sýr měkký Olivový olej extra virgine Trochu soli Případně jarní cibulku Postup Uzené tofu rozmixujte do hladka s olivovým olejem, až vznikne hladká krémová hmota. Tu smíchejte

Více

Konzumace sýr a obliba p íchutí Lenka Kou imská, Luboš Babi Summary Úvod Metodika

Konzumace sýr a obliba p íchutí Lenka Kou imská, Luboš Babi Summary Úvod Metodika Konzumace sýrů a obliba příchutí Cheese consumption and flavour preferences Lenka Kouřimská, Luboš Babička Katedra kvality zemědělských produktů, FAPPZ, ČZU Praha Summary University students of average

Více

Váha všech pokrmů v jídelním lístku je kalkulovaná v syrovém stavu. Dětská ½ porce je účtovaná 65% běžné ceny.

Váha všech pokrmů v jídelním lístku je kalkulovaná v syrovém stavu. Dětská ½ porce je účtovaná 65% běžné ceny. Dobrý den, vítáme Vás v rodinném resortu Losinka Rapotín, který se nachází u vstupní brány do druhých největších hor České republiky, Jeseníků. Přejeme Vám příjemný pobyt, výbornou zábavu, kvalitní služby

Více

15. 300g Caesar salát 139,- (římský salát, kuřecí maso, parmazán, ančovičkový dresink, krutony)

15. 300g Caesar salát 139,- (římský salát, kuřecí maso, parmazán, ančovičkový dresink, krutony) Předkrmy 1. 100g Tataráček z lososa na listovém salátu, toustový chléb 92,- 2. 100g Domácí paštika na brusinkovém soté s konfitovaným pomerančem 79,- a omáčkou z červeného vína, pečivo 3. 100g Na plátky

Více

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak.

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Řada Tesco Healthy Living nabízí širokou škálu výrobků pro podporu zdravého životního stylu. V nabídce najdete různé

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK Penzion Pod Rozhlednou

JÍDELNÍ LÍSTEK Penzion Pod Rozhlednou JÍDELNÍ LÍSTEK Penzion Pod Rozhlednou Studený předkrm: Cena Kč Utopenec, chléb 35,- Chléb se sádlem (cibule, okurek), pečivo 25,- Nakládaný Camembert, pečivo 39,- Talíř se třemi druhy sýrů, pečivo 49,-

Více

Recepty pro exclusivní grilování PRONTO PER PASTA

Recepty pro exclusivní grilování PRONTO PER PASTA Recepty pro exclusivní grilování PRONTO PER PASTA Křehký kuřecí kebab na 4 porce PRONTO PER PASTA s česnekem kuřecí maso 500 g sýr Gouda 200 g bramborový škrob bylinky pažitka, petrželová nať sůl Rychlý,

Více

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Lilkové karbanátky Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Ingredience vejce 1-2 kusy cibule 1 kus lilek 1 kus česnek 2 stroužky podle potřeby mletý pepř strouhanka kari

Více

Pochutnejte si bez zbytečných kalorií

Pochutnejte si bez zbytečných kalorií 23 Pochutnejte si bez zbytečných kalorií aneb jak udělat z jídla vysoce kalorického jídlo nízkoenergetické? Pokud se rozhodnete, že budete hubnout, většinou vás napadne slůvko dieta a s tím spojený nepříjemný

Více

S radostí pečeme pro všechny.

S radostí pečeme pro všechny. AKTUÁLNÍ DOBROTY S radostí pečeme pro všechny. QUICHE S radostí pečeme pro všechny. SLANÝ KOLÁČ QUICHE SLANÝ KOLÁČ QUICHE minimální trvanlivost: 3 dny SLOŽENÍ pšeničná mouka, smetana ke šlehání, vejce,

Více

Restaurace Radost. Polévky

Restaurace Radost. Polévky Polévky 0,25l Silný masový vývar dle denní nabídky s celestýnskými nudlemi a zeleninou 35,- 0,25l Česneková polévka se šunkou, sýrem, žloutkem a chlebovými krutony 40,- 0,25l Česneková polévka se šunkou,

Více

Alergeny ve výrobcích - MADETA a.s.

Alergeny ve výrobcích - MADETA a.s. Alergeny ve výrobcích - MADETA a.s. č.a. Výrobek Balení Alergeny 18026 Jihočeský Nature bílý jogurt kelímek 150 g mléko, sušené mléko, jogurtová kultura 18027 Jihočeský Nature bílý jogurt kelímek 380 g

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

sleva Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů Jablko Gala 600 g, Itálie 100 g = 8,95 Kč

sleva Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů Jablko Gala 600 g, Itálie 100 g = 8,95 Kč Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz Na všechny výrobky z tohoto letáku 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů 17 90 100 g = 8,95 Kč Jablko Gala 600 g, Itálie 56 90 100 g = 9,48 Kč

Více

80g Zvěřinová paštika v uzené slanině s borůvkovou omáčkou. 100g Kachní jatýrka s višňovou omáčkou

80g Zvěřinová paštika v uzené slanině s borůvkovou omáčkou. 100g Kachní jatýrka s višňovou omáčkou Předkrmy 80g Zvěřinová paštika v uzené slanině s borůvkovou omáčkou 100g Kachní jatýrka s višňovou omáčkou 80g Zapečený kozí sýr s medovým pórkem a cherry rajčatkem 59 Kč 79 Kč 69Kč Polévky 0,33l Silný

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT TECHNOLOGIE

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT TECHNOLOGIE PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT TECHNOLOGIE Obor: Gastronomie Ročník: třetí Zpracovala: Anna Kachtíková TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO

Více

K nákupu nad 500,-Kč. v hodnotě 147,-Kč. Zdarma poštovné a balíček cestovní kosmetiky

K nákupu nad 500,-Kč. v hodnotě 147,-Kč. Zdarma poštovné a balíček cestovní kosmetiky K nákupu nad 500,-Kč Zdarma poštovné a balíček cestovní kosmetiky v hodnotě 147,-Kč - Oliva med šampón 35ml - Oliva med kondicionér 35ml - Oliva pomeranč sprchový gel 35ml - Oliva pomeranč tělové mléko

Více

150g Salát Caprese (mozzarela, rajče, bazalka, ol. olej) 69,- 1 ks Topinka s pikantní masovou směsí a sýrem 59,-

150g Salát Caprese (mozzarela, rajče, bazalka, ol. olej) 69,- 1 ks Topinka s pikantní masovou směsí a sýrem 59,- Předkrmy 150g Salát Caprese (mozzarela, rajče, bazalka, ol. olej) 69,- 1 ks Topinka s pikantní masovou směsí a sýrem 59,- 1 ks Topinka s volským okem a šunkou 59,- Polévky 0,33l Česneková polévka se smaženým

Více

Snídaně. Sýry. Tvaroh. Gramáž-hmotnosti potravin příloha k Dietním jídelníčkům. Internetové fitness televize FitnessTV.cz

Snídaně. Sýry. Tvaroh. Gramáž-hmotnosti potravin příloha k Dietním jídelníčkům. Internetové fitness televize FitnessTV.cz Internetové fitness televize FitnessTV.cz Gramáž-hmotnosti potravin příloha k Dietním jídelníčkům Snídaně Sýry sýr Apetito linie Sýr light tavený Sýr cottage light Hermelín Figura Hermelín Figura Camembert

Více

M L É K O. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

M L É K O. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze M L É K O Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Definice a trochu historie Mléko je sekret mléčné žlázy samic savců a je primárně

Více

Minutky restaurace : Ryby :

Minutky restaurace : Ryby : Studené předkrmy : 60 g Nakládaný kozí sýr v olivovém oleji s paprikou, česnekem a bylinkami podávaný s rozpečenou bagetkou 59,- 60 g Matjesy ala losos ložené na jablečném salátku s cibulí, zdobené kapary

Více

OFICIÁLNÍ PARTNER VAŠICH VZPOMÍNEK NA DĚTSTVÍ

OFICIÁLNÍ PARTNER VAŠICH VZPOMÍNEK NA DĚTSTVÍ OFICIÁLNÍ PARTNER VAŠICH VZPOMÍNEK NA DĚTSTVÍ SPOUSTA RECEPTŮ NA ZMRZLINY všech chutí S vaším domácím zmrzlinovačem si můžete vyrobit chutné zmrzlinové pohoštění ze zcela přírodních surovin. Stačí si vybrat

Více

Jídelní lístek Ovocný talíř, voda

Jídelní lístek Ovocný talíř, voda 3. - 7. 10. 2016 Pondělí Chléb s vaječnou pomazánkou, mléko (1,3,7) Polévka se sýrovým kapáním (1,3,7,9) Džuveč z vepřového masa, rohlík, ibiškový čaj s citrónem (1,3,7) Ovocný talíř, voda Úterý Houska

Více

Malá nauka o pralinkách. alá nauka o pralinkách

Malá nauka o pralinkách. alá nauka o pralinkách Malá nauka o pralinkách alá nauka o pralinkách Chutné recepty na sladké lahùdky Lahodné pralinky, které si sami vyrobíte. S dobrými přísadami, správným vybavením a trochou cviku vykouzlíte i Vy tyto malé,

Více

Koláče. Náplně do koláčů a buchet 20 / 21. Tvarohová náplň Ingredience

Koláče. Náplně do koláčů a buchet 20 / 21. Tvarohová náplň Ingredience 20 / 21 Koláče Náplně do koláčů a buchet Tvarohová náplň 500 g tučného tvarohu 80 g změklého másla 4 žloutky 2 bílky moučkový cukr dle chuti 1 vanilkový cukr několik lžic tuzemáku Tvaroh dejte do mísy

Více

Francouzská kuchyně II.

Francouzská kuchyně II. Francouzská kuchyně II. Salát Nicoise Quiche Lorraine Šetrně pečená kachní prsa na pomeranči Ratatouille Flambované palačinky Salát Nicoise 1 ks římského salátu 2 větší brambory 100 g čerstvých zelených

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. 200 g Vepřový závitek s uzeným sýrem v jemné KARI omáčce 139 Kč (1,7,9,10) 150 g Krkonošská bašta (1,3,7,9,10)

JÍDELNÍ LÍSTEK. 200 g Vepřový závitek s uzeným sýrem v jemné KARI omáčce 139 Kč (1,7,9,10) 150 g Krkonošská bašta (1,3,7,9,10) JÍDELNÍ LÍSTEK AKTUÁLNĚ VÁM NABÍZÍME: 400 g FLANK STEAK 319 Kč (hovězí steak z pupku) 200 g Smažená kapsa plná štěstí (1,3,7,9) 145 Kč (kuřecí prso, niva, šunka, kapie, pórek) 200 g Vepřový závitek s uzeným

Více

PŘÍLOHY. Příloha A Vzor dotazníku

PŘÍLOHY. Příloha A Vzor dotazníku PŘÍLOHY Příloha A Vzor dotazníku DOTAZNÍKOVÁ STUDIE Autor: Jana Šťovíčková Vážená paní/pane, jsem studentkou 3. ročníku bakalářského oboru nutriční terapeut na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a

Více

PLÍSŇOVÉ SÝRY. kategorie. Sedlčanský Hermelín 20x100 g PLÍSŇOVÉ ČERSTVÉ A TAVENÉ NAKLÁDANÉ PLÍSŇOVÉ. Král Sýrů Hermelín 30x120 g DEZERTY SPECIALITY

PLÍSŇOVÉ SÝRY. kategorie. Sedlčanský Hermelín 20x100 g PLÍSŇOVÉ ČERSTVÉ A TAVENÉ NAKLÁDANÉ PLÍSŇOVÉ. Král Sýrů Hermelín 30x120 g DEZERTY SPECIALITY PRODUKTOVÝ KATALOG PLÍSŇOVÉ Vítejte ve Světě sýrů a specialit, který Vám přináší kvalitní sýry, mléčné a sýrové speciality tradičních českých i mezinárodních značek: Král sýrů, Pribina, Sedlčanský, Pribináček,

Více

MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Častým terčem mýtů je mléko a mléčné výrobky, přesto že mléko

Více

Oběd i večeře. Španělský ptáček. Španělský ptáček. Tip

Oběd i večeře. Španělský ptáček. Španělský ptáček. Tip 4 plátky roštěné 2 vejce 2 lžíce plnotučné hořčice (používám ji nejraději) 1 lžíce bylinek 1 větší vuřt nebo klobása 1 kyselá okurka špalíček pórku 3 lžíce oleje 150 g slaniny do základu 1 velká nakrájená

Více

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ Mirko Křivánek ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ k RESTAURAČNÍM PROVOZEM LEDA 2004 OBSAH ÚVOD 14 POUŽITÉ ZKRATKY 15 1 TYPY STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 16 1.1 Bar 16 1.2 Jídelna 17 1.3 Levné restaurace 17 1.4 Pivnice 19

Více

Seznam příloh. Příloha 1 Žádost o dotazníkovou akci Příloha 2 Dotazník Příloha 3 5 pravidel pro zdraví

Seznam příloh. Příloha 1 Žádost o dotazníkovou akci Příloha 2 Dotazník Příloha 3 5 pravidel pro zdraví Seznam příloh Příloha 1 Žádost o dotazníkovou akci Příloha 2 Dotazník Příloha 3 5 pravidel pro zdraví Příloha 1 Příloha 2 Dotazník Vážená paní/ vážený pane, jmenuji se Veronika Kuncířová a jsem studentkou

Více

Jídelní lístek Polévky Studené předkrmy Teplé předkrmy Saláty jako hlavní chod

Jídelní lístek Polévky Studené předkrmy Teplé předkrmy Saláty jako hlavní chod Polévky 0,25 l Česneková se sýrem a šunkou, žloutek 35,- 0,25 l Česneková se šunkou a tvarůžkou, žloutek 40,- 0,25 l Vývar dle nabídky s nudlemi a zeleninou 35,- 0,25 l Žampionový krém "N" 35,- 0,25 l

Více