Ekonomická fakulta. Akademický

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomická fakulta. Akademický"

Transkript

1 Ekonomická fakulta Faculty of Economics Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích University of South Bohemia Ekonomická fakulta Akademický rok 2015/2016

2

3 OBSAH 1. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 4 2. Ekonomická fakulta JU Studijní oddělení EF JU Akademická knihovna JU Harmonogram akademického roku 2015/ Informace o studiu na EF JU Základní principy kreditního systému Předběžný zápis a zápis do ak. roku 2015/ Pokyny pro studium Přílohy: Příloha A studijní plány 3

4 1. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V Č. BUDĚJOVICÍCH adresa rektorátu: Branišovská 31a, Č. Budějovice tel.: fax: www: rektor: prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. tel.: prorektoři: prof. RNDr. Miloslav Papáček, CSc. - pro studium tel.: , prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph. D. - pro vědu a výzkum tel.: , doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová - pro zahraniční vztahy tel.: , prof. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D. - pro akademické záležitosti tel.: , předseda Akademického senátu: Mgr. et Mgr. Ondřej Doskočil, Th.D. tel.: kvestorka: Ing. Hana Kropáčková tel.: kancléř: Ing. Ivan Hájek tel

5 2. EKONOMICKÁ FAKULTA JU adresa děkanátu: Studentská 13, Č. Budějovice tel.: fax: www: děkan: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph. D. tel.: proděkani: PhDr. Marek Šulista, Ph. D. - pro zahraniční vztahy tel.: RNDr. Renata Klufová, Ph. D. - pro pedagogickou činnost tel.: PhDr. Miloslav Lapka, CSc. - pro vědu a výzkum tel.: Ing. Radek Toušek, Ph. D. - pro rozvoj tel.: předseda AS EF JU: doc. Ing. Petr Řehoř, Ph. D. tel.: tajemník: Ing. Bc. Marek Medve tel.:

6 3. STUDIJNÍ ODDĚLENÍ EF JU adresa studijního oddělení: Studentská 13, Č. Budějovice vedoucí studijního oddělení: Ing. Lucie Polášková (akreditace) bakalářské studium: ÚFŘP (prezenční) - navazující magisterské studium: ÚFŘP (prezenční) tel.: studijní referentky: Jiřina Juřenová bakalářské studium: OP (prezenční) EKINF (prezenční, kombinované) FINMA (prezenční, kombinované) - navazující magisterské studium: OP (prezenční) SPEU (prezen., komb.) EKINF (prezenční) tel.: Renata Pigošová bakalářské studium: OP (kombinované) ŘEP (prezenční) SPVS (prezenční, kombinované) - navazující magisterské studium: OP (kombinované) ŘEP (prezenční, komb.) tel.: Mgr. Zuzana Strachotová (rozvrhy, nábory) bakalářské studium: ÚFŘP (kombinované) - navazující magisterské studium: ÚFŘP (kombinované) tel.: Mgr. Martina Fáberová - bakalářské studium: ECINF (prezenční) - navazující magisterské studium: COEN (prezenční) - Erasmus studenti - komunikace se zahraničními studenty studujícími v českých studijních programech a oborech - poplatky za studium - vládní stipendia - webovské stránky studijního oddělení tel.:

7 ÚŘEDNÍ HODINY STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ ÚŘEDNÍ HODINY (ZÁŘÍ AŽ ČERVEN) pondělí 8:00 11:00 úterý 12:00 15:00 středa 8:00 11:00 12:00 17:00 čtvrtek pátek 8:00 11:00 (studenti komb. studia) ÚŘEDNÍ HODINY (ČERVENEC AŽ SRPEN) pondělí 8:00 11:00 úterý 8:00 11:00 středa 8:00 11:00 čtvrtek pátek veškeré provozní informace a změny pro studující na: 7

8 4. AKADEMICKÁ KNIHOVNA JU adresa knihovny: Branišovská 1645/31b, Č. Budějovice tel.: vedoucí knihovny: PhDr. Helena Landová tel.: (601) Provozní doba knihovny půjčovna studovna pondělí 8:00 20:00 8:00 20:00 úterý 8:00 20:00 8:00 20:00 středa 8:00 20:00 8:00 20:00 čtvrtek 8:00 20:00 8:00 20:00 pátek 8:00 20:00 8:00 20:00 sobota 9:00 16:00 9:00 16:00 podrobné informace na: Prodejna Academia v budově akademické knihovny: vedoucí prodejny: Ivana Brázdová otevírací doba: Po-Pá 9:30-11: hod. kontakt: tel více informací: 8

9 5. HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU EF JU 2015/2016 Předběžné zápisy studentů (pro všechny studenty) Upřesňující předzápisy studentů před začátkem ZS Zápisy nově přijatých studentů 1. ročníků bakalářského studia Zápisy nově přijatých studentů 1. ročníků navazujícího magisterského studia Zápisy studentů (pro všechny studenty) Imatrikulace studentů 1. ročníku - prezenční formy bakalářských studijních oborů Aula Bobík Zimní semestr (výuka) (13 týdnů) Zimní prázdniny (2 týdny) Zkouškové období (5 týdnů) Předzápisy na letní semestr (pro všechny studenty) Mezní termín zápočtů za ZS (pro všechny studenty) Mezní termín získání 20 kreditů za první semestr studia Termín zadání diplomové práce do (pro studenty 1. roč. standardního průběhu studia navazujících magisterských studijních programů) Termín zadání bakalářské práce (pro studenty 2. roč. standardního průběhu studia bakalářských studijních programů) do Upřesňující zápisy studentů před začátkem LS (pro všechny studenty v IS STAG) Letní semestr (výuka) (14 týdnů) Zkouškové období (6 týdnů) Letní prázdniny (8 týdnů) Mezní termín zápočtů za LS a zkoušek za akademický rok 2015/

10 Úprava harmonogramu výuky pro končící ročníky Zimní semestr (výuka) (13 týdnů) Zimní prázdniny (2 týdny) Zkouškové období (5 týdnů) Přihlášky ke státním závěrečným zkouškám v letním termínu do Letní semestr (výuka) (10 týdnů) Zkouškové období Studium v bakalářském studijním programu: - mezní termín zápočtů a zkoušek za LS (všechny obory, vyjma ÚFŘP) (všechny obory, vyjma ÚFŘP) (ÚFŘP bakalářské i navazující magisterské studium) (3 týdny) (4 týdny) - mezní termín zápočtů a zkoušek za LS (ÚFŘP) odevzdání bakalářské/diplomové práce (všechny obory) příprava na státní závěrečnou zkoušku (všechny obory, vyjma ÚFŘP) (1 týden) - příprava na státní závěrečnou zkoušku (ÚFŘP) (1 týden) - státní závěrečné zkoušky (všechny obory, vyjma ÚFŘP) (2 týdny) - státní závěrečné zkoušky (ÚFŘP) (1 týden) Studium navazujícím magisterském studijním programu: - mezní termín zápočtů a zkoušek za LS (všechny obory, vyjma ÚFŘP) mezní termín zápočtů a zkoušek za LS (ÚFŘP) odevzdání bakalářské/diplomové práce (všechny obory) příprava na státní závěrečnou zkoušku (všechny obory, vyjma ÚFŘP) (2 týdny) - příprava na státní závěrečnou zkoušku (ÚFŘP) (2 týdny) - státní závěrečné zkoušky (všechny obory, vyjma ÚFŘP) (2 týdny) - státní závěrečné zkoušky (ÚFŘP) (1 týden) 10

11 Promoce Další významné akce Ekonomické fakulty JU: EURES European Jobday Fakultní konference SVOČ Den otevřených dveří Ekonomické fakulty JU Mezinárodní vědecká konference INPROFORUM Přijímací zkoušky (řádný termín) (náhradní termín) Rozvrh denní výuky hodina výuky čas od do přestávka (min.) délka vyučovací hodiny: 45 min. 11

12 6. INFORMACE O STUDIU NA EF JU Na Ekonomické fakultě JU jsou akreditovány všechny typy studijních programů - bakalářské, navazující magisterské a doktorský. Od akademického roku 1999/2000 přešly všechny fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na kreditní systém studia. BAKALÁŘSKÉ STUDIUM V tříletém studiu bakalářských studijních programů (BSP) je možno na fakultě studovat tyto studijní obory: BSP: B6208 EKONOMIKA A MANAGEMENT ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (akreditován do ) Studijní obor Účetnictví a finanční řízení podniku je uskutečňován v souladu s potřebami podnikatelské sféry i veřejného sektoru. V rámci výuky je kladen důraz na problematiky, které významně přispívají k uplatnění absolventů na trhu práce. Jedná se zejména o v praxi používané postupy financování, účetnictví, výkaznictví, zdanění a analýz hospodaření obvyklé v zemích EU, a v neposlední řadě i o právo, informatiku a výuku cizích jazyků. V rámci bloku volitelných předmětů má posluchač možnost rozšířit studium o vybranou oblast podle svého zájmu. Pravidelná výuka je obohacována o celou řadu mimořádných přednášek významných hostujících odborníků, ať již z jiných univerzit, z podnikového sektoru či z České národní banky. Studijní plán je kompatibilní s požadavky profesní organizace Svazu účetních ČR, a to prostřednictvím Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR. Spolupráce EF JU s touto profesní organizací se odráží v možnosti uznání vybraných zkoušek pro studenty úspěšně absolvující obor Účetnictví a finanční řízení podniku v rámci uvedené Certifikace účetních v ČR. Studijní plán je koncipován tak, aby vytvořil předpoklady pro pokračování v navazujícím magisterském studiu stejného oboru na EF JU, který navazuje zejména v oblastech pokročilých metod finančního řízení, manažerského účetnictví, mezinárodních financí, mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a auditingu. Studium oboru je tříleté. Obor lze studovat v prezenční i v kombinované formě. Absolventi mají možnost pokračovat na Ekonomické fakultě ve studiu stejného oboru i v navazujícím magisterském studiu. OBCHODNÍ PODNIKÁNÍ (akreditován do ) Studijní obor Obchodní podnikání zajišťuje studentům v povinné části studia znalosti všeobecného ekonomického a manažerského základu. Navazující předměty oborové specializace jsou zaměřeny na obchod a podnikatelské aktivity, aplikace marketingu a procesy v oblasti obchodních podniků, podniků služeb a podniků cestovního ruchu. V bloku předmětů povinně volitelných si student doplňuje studijní zaměření podle svých zájmů a priorit. Skladba předmětů vychází z potřeb praxe. Důraz je kladen na aktivní formy studijního procesu, které vedou k získání praktických dovedností studentů na základě propojení teoretického vyučování s účastí odborníků z praxe, řešení případových studií, projektové výuce, interaktivnímu vzdělávání v simulovaném prostředí podniku a spolupráci se zahraničními studenty. 12

13 Studenti si na konci druhého semestru volí ze dvou specializací Obchod a Cestovní ruch zakončených specializační státní závěrečnou zkouškou. V prvním ročníku se od studentů očekává osvojení si základních všeobecných ekonomických vědomostí, ve druhém ročníku je kladen důraz na prohloubení znalostí a dovedností ve vztahu k obchodu a cestovnímu ruchu a třetí ročník je orientován na specializaci, syntézu znalostí a praktické aplikace. O studium ve studijním oboru Obchodní podnikání je dlouhodobý zájem v prezenční i kombinované formě studia. Na Ekonomické fakultě JU se jedná o početně nejsilnější obor jak z hlediska zájmu, tak i počtu studentů. ŘÍZENÍ A EKONOMIKA PODNIKU (akreditován do ) Bakalářský obor Řízení a ekonomika podniku se zaměřuje zejména na oblast projektového řízení, řízení lidských zdrojů, operačního managementu a práva. Absolvent navrhovaného oboru je všeobecně vzdělaný člověk s dobrou základní orientací v oblasti řízení podniků, ekonomiky, řízení lidských zdrojů, operačního managementu, logistiky, legislativy a regionálního rozvoje v rámci ČR i EU. Studenti získají znalosti alespoň jednoho cizího jazyka včetně dovednosti odborné komunikace. Předností nabízeného oboru je jeho zaměření na rozvinutí schopností studentů v oblastech týmové spolupráce, prezentace a komunikace. Těchto dovedností a cílů bude dosaženo řešením samostatných, na sebe navazujících projektů, zpracovávaných ve spolupráci s podniky s využitím týmové práce a realizovaných zejména v prvních dvou letech studia, a to zejména v předmětech Projektový management a Semestrální projekt firma I, II, III. Dovednosti a znalosti získané v těchto oblastech jsou klíčové pro řízení na střední úrovni managementu a nejsou v ostatních oborech Ekonomické fakulty v takovém rozsahu rozvíjeny. Absolventi navrhovaného bakalářského studijního oboru mohou pokračovat v rozvíjení své další odbornosti v navazujícím magisterském studiu stejnojmenného oboru či dalších oborů programu Ekonomika a management, které fakulta nabízí. BSP: B6209 SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA EKONOMICKÁ INFORMATIKA (akreditován do ) Studijní obor Ekonomická informatika v bakalářském stupni studia je určen pro výchovu odborníků schopných navrhovat, realizovat a provozovat informační systémy v různých organizacích. Základem studia jsou informatické předměty, kde absolvent získá znalosti a dovednosti při navrhování a realizaci programových systémů. Dále zde získá praktické dovednosti související s využitím počítačové techniky a příslušného aplikačního software včetně např. databází a webových technologií. Důraz je přitom kladen na pochopení obecných principů informačních systémů. Současný trh práce však vyžaduje informatiky se znalostmi a dovednostmi odpovídajícími aktuálním potřebám praxe nejen v oblasti informačních technologií, ale i v oblastech řízení, organizace, ekonomiky, obchodu a práva. Nedílnou součástí studia jsou proto předměty objasňující základní principy ekonomie, financí, účetnictví, obchodu, marketingu a managementu. Takto skloubené studium ekonomických a informatických předmětů vytváří dobré podmínky pro uplatnění absolventa v různých podnikatelských subjektech, společnostech a organizacích. 13

14 Absolvent získá tedy znalosti, dovednosti a způsobilosti k výkonu profese v oblastech vývoje, tvorby, provozu a obchodu se zaměřením na využití informačních systémů a technologií (ICT). Může pracovat v různých organizacích v útvarech odpovědných za provoz a rozvoj svých informačních systémů a technologií, může se zaměřit na analýzu, navrhování, vývoj a správu podnikových aplikačních systémů včetně webových informačních systémů a aplikací, nebo se může zaměřit na oblast řízení ICT projektů, řízení ICT oddělení nebo obchodu s ICT produkty a službami. Po ukončení bakalářského studia může absolvent pokračovat ve studiu navazujícího magisterského studia na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity nebo se uplatní v praxi na různých pozicích (například jako analytik nebo konzultant v oblasti ICT, správce aplikačních systémů, programátor, vývojář webových aplikací, obchodní zástupce pro oblast ICT a další) v oblasti podnikové informatiky, informatiky různých státních organizací a organizací podnikajících v oblasti ICT. BSP: B1103 APLIKOVANÁ MATEMATIKA FINANČNÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA (akreditován do ) Bakalářský studijní obor Finanční a pojistná matematika (nabízený v prezenční i kombinované formě) zajišťuje studentům v povinné části studia znalosti všeobecného ekonomického, matematicko statistického a informatického základu potřebného pro následující studium finanční a pojistné matematiky. Obor je určen pro studenty, kteří se zajímají o matematiku a její aplikaci v hospodářské a finanční sféře. Cílem oboru je seznámit studenty se základy finanční a pojistné matematiky a rovněž se základními matematickými a ekonomickými disciplínami, z nichž oba tyto obory vycházejí. V bloku předmětů povinně volitelných a výběrových si student doplňuje studijní zaměření podle svých zájmů a priorit. Skladba předmětů vychází z potřeb praxe. Důraz je kladen na aktivní formy studijního procesu, které vedou k získání praktických dovedností studentů v oblasti využití metod aplikované ekonomiky, financí a informatiky a práci s moderní výpočetní technikou v souladu s nejnovějšími trendy v této oblasti. Řada předmětů je nabízena jak v českém, tak v anglickém jazyce. Cílem oboru je vychovat absolventy s rozšířenými znalostmi a především dovednostmi v oblasti ekonomiky, kteří se mohou okamžitě uplatnit ve sféře finančních a pojišťovacích aplikací (banky, pojišťovny, firmy zabývající se finančním poradenstvím, penzijní a investiční fondy apod.). Absolvent má rozvinuté abstraktní myšlení nezbytné k formulaci a řešení konkrétních problémů spojených s využitím výpočetní techniky ve finančním a pojišťovacím sektoru. Po ukončení studia je schopen pokračovat i v navazujícím magisterském studiu na různých vysokých školách nebo se uplatní v praxi ve sféře ekonomické, finanční či informatické. Absolventi oboru disponují znalostí anglického jazyka na úrovni B1, doloženou nezávislým testem certifikovaného pracoviště Britského centra JU. BSP: B6202 HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA STRUKTURÁLNÍ POLITIKA EU PRO VEŘEJNOU SPRÁVU (akreditován do ) Bakalářský studijní obor Strukturální politika EU pro veřejnou správu poskytuje ucelené znalosti řízení organizací, institucí a jejich ekonomiky ve veřejných službách a státní správě. V rámci studia budou studentům zprostředkovány poznatky z předmětů zahrnujících základy ústavního práva, organizace veřejné správy, socioekonomickou a správní geografii, regionální analýzu a územní plánování, regionální a municipální ekonomiku, regionální politiku a projektování regionálního rozvoje a v neposlední řadě sociologii a politologii. Bakalářské 14

15 studium připravuje teoreticky a metodologicky posluchače na budoucí praxi ve veřejné správě a souvisejících oborech (organizace a společnosti zabývající se problematikou veřejné správy). Bakalářské studium na vysoké škole převážně ekonomického zaměření je rozšiřováno o prostorovou, sociální a správní dimenzi a představuje vhodné základy pro strukturování výuky na navazujícím stupni. Bakalářské studium je koncipováno tak, aby profil absolventa zahrnoval jeho schopnost na odborné úrovni zpracovávat koncepční a strategické dokumenty a podílet se na modernizaci fungování správních orgánů a další profesionalizaci jejich pracovníků. Znalosti z oboru správní a regionální problematiky připraví absolventa na kompetentní rozhodování v konkrétních situacích, které sféra regionálního rozvoje, politiky a správy v území přináší. Bakalářský studijní obor Strukturální politika EU pro veřejnou správu je nabízen jak v prezenční, tak i v kombinované formě studia v návaznosti na potřeby kvalifikace pracovníků státní a územní veřejné správy na krajské, městské či obecní úrovni. Cílem bakalářského studia Strukturální politika EU pro veřejnou správu je profesně připravit posluchače k odborné analýze a řešení konkrétních problémů regionálního rozvoje a veřejné správy. Absolvent tohoto studia by měl být odborníkem, který se dovede orientovat v evropské politice (finančních nástrojích a legislativě), především při její praktické aplikaci v regionální politice zaměřené na udržitelnost rozvoje regionu. Absolventi budou schopni nejen aplikovat základy veřejných politik využívajících nástroje a zdroje EU, ale také provádět jejich kritické hodnocení v širších sociálně ekonomických souvislostech, s přihlédnutím k životnímu prostředí jako faktoru rozvoje regionu. Studijní obor připravuje absolventy schopné samostatného rozhodování, s dostatečnou znalostí teoretického i aplikovaného základu ekonomických disciplín, s aktuálními oborovými znalostmi z legislativy veřejné správy a jejího fungování, a s profesními dovednostmi, zejména z oblasti monitoringu, kontroly, fungování platebních agentur, poradenství, evaluace. Dvě možné specializace v rámci bloku povinně volitelných předmětů profilují studenty jednak jako budoucí úředníky veřejné správy, jednak jako projektové pracovníky pro komerční sféru. Absolventi se tudíž uplatní jako manažeři na středních úrovních řízení regionálních i národních institucí, územních samospráv, odborů veřejné správy a dále jako projektoví manažeři jak ve výše zmíněných institucích, tak v privátním sektoru. Absolventi oboru disponují znalostí anglického jazyka na úrovni B1, doloženou nezávislým testem certifikovaného pracoviště Britského centra JU. NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM Ve dvouletém studiu navazujících magisterských studijních programů (NMSP) je možno na fakultě studovat v těchto studijních oborech: NMSP: N6208 EKONOMIKA A MANAGEMENT ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (akreditován do ) Studium navazujícího magisterského oboru navazuje na znalosti posluchačů získané bakalářským studiem stejných či příbuzných studijních oborů a rozšiřuje a prohlubuje znalosti studentů jak v předmětech teoretického i aplikovaného základu, tak i v předmětech oborových. Studijní obor připravuje absolventy schopné samostatného rozhodování v oblasti finančního řízení s dostatečnou znalostí teorie i praktických postupů, s aktuálními oborovými znalostmi a profesními dovednostmi. V rámci výuky je kladen důraz i na problematiky, které významně přispívají k uplatnění studentů na evropském trhu práce. Jedná se zejména o mezinárodní účetní standardy, mezinárodní finance, finanční trhy a investování, metody finanční analýzy, 15

16 analýzy podnikatelské činnosti a finančního řízení obvyklé v zemích EU. Studijní obor lze studovat v prezenční i v kombinované formě studia. Pravidelná výuka je obohacena o celou řadu mimořádných přednášek významných hostujících odborníků, ať již z jiných univerzit, z podnikového sektoru nebo z České národní banky. Významnou skutečností je kompatibilita studijního plánu oboru Účetnictví a finanční řízení podniku s požadavky profesní organizace Svazu účetních v ČR, a to prostřednictvím Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR. Pro úspěšné absolventy oboru ÚFŘP existuje možnost uznání vybraných zkoušek v rámci Certifikace účetních v ČR. Koncepce studijního oboru se opírá o zkušenosti z jeho existence od roku 1994 (do roku 2006 v rámci Zemědělské fakulty JU). Obor se setkává s velmi stabilním zájmem uchazečů. Studium navazujícího magisterského oboru navazuje na znalosti posluchačů získané bakalářským studiem stejných či příbuzných studijních oborů a rozšiřuje a prohlubuje znalosti studentů jak v předmětech teoretického i aplikovaného základu, tak i v předmětech oborových. Navazující magisterské studium oboru Účetnictví a finanční řízení podniku poskytuje vzdělání potřebné pro budoucí pracovníky podniků především v oblasti finančního řízení, finančního i manažerského účetnictví, auditingu a v účetním poradenství. Profil absolventa však umožňuje uplatnění také ve finančním sektoru a ve vládním sektoru, zejména v orgánech veřejné správy, včetně ministerstev, územních finančních orgánů, finančních odborů krajů, měst a obcí, státem a územní samosprávou zakládaných společnostech apod. Cílem studia je připravit absolventy navazujícího magisterského studia primárně pro uplatnění v podnikatelském sektoru, tedy v ekonomických odděleních firem, zejména na úseku financí a účetnictví, ale také ve vládním sektoru, např. na finančních úřadech, finančních odborech krajů a obcí, státem a územní samosprávou vlastněných společnostech apod., popřípadě v institucích finančního trhu. Absolventi jsou připraveni zejména pro: organizaci účetnictví a výkaznictví podniku podle českých i mezinárodních účetních standardů, využití účetních informací pro řízení podniku, analýzy finančních a ekonomických dat podniku v kontextu vývoje odvětví i národního hospodářství, porozumění dopadům hospodářských politik na podnikový sektor, krátkodobé i dlouhodobé finanční rozhodování v podniku, porozumění právním aspektům podnikání, porozumění procesu auditu. Absolventi studijního oboru, za podmínky složení přijímacích zkoušek, mohou pokračovat ve studiu v doktorském studijním oboru Řízení a ekonomika podniku, reakreditovaném na EF JU do

17 OBCHODNÍ PODNIKÁNÍ (akreditován do ) Studijní obor Obchodní podnikání ve svém navazujícím magisterském stupni zajišťuje studentům v povinné části studia prohloubení znalostí ve vztahu ke strategickému řízení podniků, především v odvětvích obchodu a cestovního ruchu. Zároveň jsou tyto znalosti významně rozšířeny o mezinárodní kontext a rozvoj interkulturálních dovedností. Student si doplňuje studijní zaměření podle svých zájmů a priorit, jak v rámci volby specializačního projektu, tak i volbou povinně volitelných a výběrových předmětů. Důraz je kladen na aktivní formy studijního procesu, které vedou k získání praktických dovedností studentů na základě propojení teoretického vyučování s účastí odborníků z praxe, řešení případových studií, využití manažerských simulátorů, projektové výuky v rámci specializačního projektu a spolupráci se zahraničními studenty. Studijní obor je opřen o oblasti, kterým je na garantující Katedře obchodu a cestovního ruchu dlouhodobě věnována pozornost i z hlediska rozvoje mezinárodních vztahů (např. s Victoria University Melbourne v oblasti mezinárodního obchodu), výzkumu a publikační činnosti. Základní profil absolventa oboru Obchodní podnikání v navazujícím magisterském stupni je následující: Znalosti: Absolvent si prohloubí znalosti v oblastech strategického řízení obchodu a cestovního ruchu. Zvláštní pozornost je věnována marketingovému řízení v mezinárodním podnikatelském prostředí, vedení a řízení lidských zdrojů, udržitelnému rozvoji a etice, využívání moderních informačních systémů a obchodnímu právu v ČR i EU. Mimo to si studenti během studia volí z nabídky specializačních projektů, kde mohou získat specifické znalosti např. z oblastí event managementu, marketingového výzkumu, uplatnění lokální produkce v obchodě, družstevnictví, destinačního managementu a marketingu apod. Schopnosti a dovednosti: Studijní obor připravuje absolventy pro vedení lidí, práci s informacemi, komunikaci a týmovou spolupráci na úrovni středního a vyššího managementu především podniků se zaměřením na oblasti obchodu a cestovního ruchu. Absolvent oboru Obchodní podnikání je tedy na této úrovni schopen samostatně i v rámci týmové práce porozumět podnikatelskému prostředí, rozpoznávat a využívat tržní příležitosti, tvořivě řešit problémy, stanovovat strategické marketingové cíle a plánovat, racionálně se rozhodovat, aplikovat teoretické znalosti do praxe, komunikovat v mateřském i v anglickém jazyce a kvalitativně i kvantitativně hodnotit informace. Uplatnění: Absolventi navazujícího magisterského stupně studia oboru Obchodní podnikání mají předpoklady pro odborné uplatnění zejména na pozicích odborných specialistů a středního a vyššího managementu v oblastech obchodu (tuzemského i mezinárodního), cestovního ruchu a marketingu. Mohou také pokračovat v rámci doktorského studijního programu Ekonomika a management, který je na EF JU akreditován. Typické pozice, které mohou absolventi zastávat, jsou juniorské a po získání zkušeností i seniorské pozice v managementu nadnárodních firem, manažerské a odborné pozice v rámci maloobchodu a velkoobchodu, internetových obchodů, obchodních oddělení výrobních firem (např. key-account manažeři), dopravních firem, hotelů, restaurací, cestovních kanceláří a agentur, infocenter a destinačních managementů. Dále lze zmínit pozice odborných pracovníků v marketingu (marketingový výzkum, marketingová komunikace apod.), vzdělávání a samostatné podnikatele. 17

18 ŘÍZENÍ A EKONOMIKA PODNIKU (akreditován do ) Studijní obor Řízení a ekonomika podniku (ŘEP) navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a management prohlubuje dosažené znalosti v oblastech řízení a ekonomiky podniku získané v rámci studia bakalářského studijního oboru Řízení a ekonomika podniku na EF JU nebo příbuzných oborů. Stávající navazující magisterský studijní obor pro prezenční studium, který byl akreditován v roce 2009, prokázal svoji potřebu a důležitost, o čemž svědčí každoroční velký zájem studentů o tento obor. Z toho důvodu studijní plán zůstává v podstatě stejný a navrhované změny mají profil absolventa více přiblížit potřebám současných zaměstnavatelů. V základním pilíři studia studenti získají, prohloubí a rozšíří svoje znalosti v oblasti managementu s posílením orientace na strategický a procesní management, prohloubí svoje znalosti v oblasti makroekonomie, mikroekonomie, manažerské ekonomiky a účetního auditu. Součástí jejich znalostí bude i oblast statistických metod v ekonomii, rozhodovací modely, tvorba podnikových informačních systémů, řízení kvality a řízení podnikových změn, etika v podnikání a podniková kultura. Dalším pilířem studia je oblast širších znalostí a dovedností, které jsou nezbytné pro úspěšné vedení a řízení podniků a organizací. Tyto znalosti se týkají např. oblasti práva v podnikání, orientace v legislativě Evropské unie, regionálního projektování, mezinárodního marketingu a manažerské komunikace. Dále jde o znalosti a dovednosti týkající se vnitřního řízení podniku - např. projektování investic, řízení dodavatelského řetězce. Studenti si dále rozšíří dovednosti manažerských technik při vedení týmů, dovednosti komunikace v podnikové sféře i komunikace s veřejností. Součástí profilu studenta je i pochopení nutnosti osobního rozvoje manažera a potřeby etického chování. Třetí pilíř studia poskytuje studentům prostor pro rozvoj dalších odborných a jazykových znalostí. Studenti mají možnost rozšířit si znalosti obchodní angličtiny, obchodní korespondence a komunikace v německém jazyce na témata z ekonomické oblasti, a to za podpory rodilých mluvčích. Studium jazyků je možné zakončit získáním certifikátů z anglického a německého jazyka. A dále vybrané odborné předměty jsou nabízeny ke studiu v anglickém jazyce. Pro studenty jsou v rámci výuky pořádány exkurze do spolupracujících podniků a zkušenosti manažerské praxe jsou jim předávány na setkání s odborníky i v rámci vybraných přednášek a seminářů. Studijní plán umožňuje studentům v průběhu studia výjezdy do zahraničí, stáže a praxe na zahraničních vysokých školách v letním semestru prvního ročníku. Studijní plán je koncipován tak, že do tohoto semestru je zařazen pouze jeden státnicový předmět. Obor lze studovat v prezenční i kombinované formě. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA EU A ROZVOJ VENKOVA (akreditován do ) Navazující magisterský studijní obor Strukturální politika EU a rozvoj venkova (SPEU) byl poprvé akreditován v prezenční formě v roce Zájem studentů o tento obor vedl k akreditaci kombinované formy studia v roce Navazující magisterský obor SPEU reaguje svým obsahem na současné trendy Evropské unie, které zdůrazňují význam regionální politiky a sociálně ekonomických procesů, které tvoří předpoklady pro rozvoj regionů. V rámci tohoto oboru se zhodnotí a prohloubí znalosti studentů z bakalářského studia ekonomického zaměření. Úzká návaznost je především na obor Strukturální politika EU pro 18

19 veřejnou správu (SPVS), který byl na EF JU reakreditován v roce Problematika EU není sice v názvech povinných předmětů explicitně deklarována, ale odborný obsah mnoha předmětů se dotýká i problematiky EU. Jedná se o následující předměty: Projektování venkovské krajiny, Regionální management II, Regionální projektování, Politologie venkova. Vzhledem ke globalizaci světa i problémům regionů a regionálního managementu, je třeba chápat region v širších sociálně ekonomických i environmentálních souvislostech. Kromě klíčových předmětů, jakými jsou Politologie venkova, Regionální projektování nebo Regionální management, obsahuje tento obor i předměty jako jsou Rurální sociologie a krajina a Environmentální ekonomika. Obor Strukturální politika EU a rozvoj venkova obsahuje vědecký základ předmětů shodný s magisterskými obory na EF - jedná se především o makro a mikro ekonomii, management a statistické metody. Specifickými předměty, které jsou zaměřeny na region z hlediska prostoru, jsou Projektování venkovské krajiny, Pozemkové úpravy a Geografické informační systémy. Řízení regionu se věnuje regionální management obsažený ve výuce předmětů Regionální management I a II, Regionální projektování a Politologie venkova. Pro podporu analytického myšlení byl zařazen nový předmět Sociologie a metodologie ve vědecké práci. Základní profil absolventa oboru Strukturální politika EU a rozvoj venkova je následující: Znalosti: Absolvent bude rozumět struktuře, předpokladům a formám využití strukturálních fondů, to znamená znát kritéria podmiňující čerpání finančních prostředků a zvláště tvorbu rozvojových projektů včetně finančních plánů, provádět monitorování, hodnocení a kontrolu účinnosti prostředků vložených do rozvoje regionů. Bude rozumět systému veřejné správy a jejímu fungování. Schopnosti a dovednosti: Absolvent oboru Strukturální politika EU a rozvoj venkova bude schopen analyzovat sociálně-ekonomické procesy v regionech za účelem stanovení cílů, priorit a opatření pro jejich další rozvoj. Absolvent k řešení problémů využije znalostí ze souvisejících předmětů sociálně a environmentálně zaměřených, což mu umožní řešit problémy komplexně a v širších souvislostech. Uplatnění: Absolvent oboru Strukturální politika EU a rozvoj venkova by měl vyhovět současné poptávce po odbornících, kteří ovládají principy strukturální politiky EU a jsou schopni zajistit její uplatnění v podmínkách ČR. Absolvent oboru najde uplatnění v pozicích, jako jsou manažer projektu, specialista Regionální rady, metodik samosprávy rozvoje regionu, specialista samosprávy rozvoje regionu, referent specialista - analytik rozvoje územní veřejné správy, referent specialista koordinace a usměrňování výkonu územní veřejné správy, referent specialista reformy regulace apod. NMSP: N6209 SYSTÉMOVÉ ŘÍZENÍ A INFORMATIKA EKONOMICKÁ INFORMATIKA (akreditován do ) V navazujícím magisterském studijním oboru Ekonomická informatika by studenti měli rozvinout a prohloubit znalosti a dovednosti získané na bakalářském stupni tohoto oboru, který byl akreditován na EF JU v roce Studenti absolvují povinný teoretický základ jak v oblasti teoretických a informatických předmětů, tak i ekonomie a managementu, zejména v oblasti podnikové ekonomiky a řízení, matematicko-statistických metod a pokročilého využití informatiky. Na povinné předměty navazují ve studijním plánu povinně volitelné a výběrové předměty. Studenti si mohou volit tyto předměty dle jejich zájmu a zejména dle zaměření jejich 19

20 diplomové práce. Mohou se hlouběji zaměřit zejména na oblast informačních systémů (řízení informačních systémů, práce s databázemi, návrh a analýza informačních systémů v návaznosti na podnikatelské prostředí), na oblast sběru a analýzy dat (statistické vyhodnocení dat s využitím vhodného softwaru, demografické metody a analýzy, optimalizační metody, rozhodovací procesy) a na oblast zabývající se zejména ekonomickým prostředím podnikatelských subjektů s využitím informačních systémů. Ve většině předmětů je rozvíjen abstraktní způsob myšlení a důraz je kladen na samostatný a tvůrčí přístup ke studiu. Důležité místo ve studijním plánu zaujímá výuka anglického jazyka. Proto je také částí přijímací zkoušky do magisterského studia ověření znalostí anglického jazyka. Řada navrhovaných předmětů bude postupně nabízena jak v české, tak i v anglické mutaci. Absolvent oboru bude schopen pochopit základní teoretické problémy konkrétních ekonomicko-informatických úloh, provést jejich analýzu a následně navrhnout řešení ve formě vhodné informační strategie, optimalizace podnikových procesů, návrhu informatické služby, návrhu aplikační a technologické architektury IS, návrhu vhodné matematické, statistické či jiné výpočetní metody. Znalosti a dovednosti, které absolvent získá studiem v tomto studijním oboru, jsou klíčové pro různé pracovní pozice v oblasti podnikové informatiky, ve kterých jsou kromě základního ekonomického vzdělání vyžadovány též specializované vědomosti a schopnosti v oblastech informačních systémů, sběru a analýzy dat. Tyto průřezové dovednosti a znalosti se dnes stávají pro podnikatelské subjekty zásadními pro jejich úspěšné fungování na trhu. Absolventi se uplatní na různých pozicích v oblasti podnikové informatiky firem působících v nejrůznějších odvětvích, v informačních odděleních průmyslových organizací, obchodních organizací, organizací z oblasti finančnictví a dalších včetně státních organizací a firem zabývajících se dodávkami informačních systémů. Jedná se zejména o pozice zaměřené na analýzu a zpracování dat a informací, o analytické, konzultantské a obchodní pozice zaměřené na dodávku, tvorbu, zavádění, efektivní využití a rozvoj informačních a komunikačních technologií a informačních systémů nejrůznějšího druhu v organizacích. Pro tyto profese jsou absolventi vybaveni jak teoretickými průřezovými znalostmi a dovednostmi, tak i základními praktickými zkušenostmi, které získají zejména díky široké spolupráci Ekonomické fakulty s významnými regionálními firmami a účastí jejich odborníků v řadě předmětů tohoto oboru. V PREZENČNÍM STUDIU lze na Ekonomické fakultě studovat všechny uvedené obory bakalářského, navazujícího magisterského studia a jejich specializace. KOMBINOVANÉ STUDIUM, jehož prezenční část je organizována formou konzultací v pátek, je možné jen u oborů: Obchodní podnikání, specializace obchod, cestovní ruch (bakalářské studium), Obchodní podnikání, specializace marketing management a cestovní ruch (navazující magisterské studium), Strukturální politika EU pro veřejnou správu (bakalářské studium) Strukturální politika EU a rozvoj venkova (navazující magisterské studium) Účetnictví a finanční řízení podniku (bakalářské studium), Účetnictví a finanční řízení podniku (navazující magisterské studium), Ekonomická informatika (bakalářské studium) Finanční a pojistná matematika (bakalářské studium) Řízení a ekonomika podniku (navazující magisterské studium). 20

21 DOKTORSKÉ STUDIUM Vedle bakalářského a navazujícího magisterského studia má Ekonomická fakulta akreditován doktorský studijní program (DSP): DSP: P6208 EKONOMIKA A MANAGEMENT ŘÍZENÍ A EKONOMIKA PODNIKU (akreditován do ) Studium v doktorském studijním programu má formu prezenční, při které je posluchač řádným studentem fakulty, pobírá stipendium a je členem kolektivu katedry, na které se studium uskutečňuje. Další formou je kombinované studium, které je určeno především pro uchazeče, kteří jsou zaměstnáni. Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu. Ubytování a stravování studentů je zajišťováno v kolejích a v menze, které jsou přímo v areálu fakulty. PŘIHLÁŠKY KE STUDIU v elektronické podobě (viz a na předepsaných tiskopisech nejpozději do 31. března Součástí zaslané přihlášky musí být doklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 500 Kč na číslo účtu /0300 u ČSOB České Budějovice (variabilní symbol: , konstantní symbol: 0379, specifický symbol: rodné číslo uchazeče). V přihlášce ke studiu na vysoké škole je nutné uvést název studijního oboru. Pokud se uchazeči hlásí na více oborů (resp. forem studia), jsou povinni podat na každý studijní obor a formu studia (prezenční studium, kombinované studium) samostatnou přihlášku; ke každé přihlášce ke studiu musí být přiložen doklad o zaplacení poplatku. Má-li přihláška formální nedostatky, vrátí ji děkanát fakulty k doplnění. Pro zájemce o studium pořádá Ekonomická fakulta DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 15. ledna 2016, který se uskuteční v aule Bobík a pavilonu učeben F. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ve formě testů na počítači (vždy ze dvou předmětů): pro navazující magisterské studium v oborech: Účetnictví a finanční řízení podniku: z ekonomie a z financí podniku a účetnictví; Obchodní podnikání: z ekonomie a z obchodního podnikání; Řízení a ekonomika podniku: z ekonomie a řízení podniku; Strukturální politika EU a rozvoj venkova: z ekonomie a regionálního projektování a managementu; Ekonomická informatika: z informačních systémů a anglického jazyka. U bakalářského studia budou podmínky přijímání ke studiu ošetřeny v Opatření děkana zveřejněném na úřední desce a www stránkách fakulty: Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do bakalářských, navazujících magisterských studijních a doktorských programů a oborů pro akademický rok 2016/2017. Přijímací zkoušky se uskuteční: 21

22 pro navazující magisterské studium (pro všechny studijní obory a formy studia) v týdnu od 6. do 10. června 2016; náhradní termín (rovnocenný řádnému termínu) je 16. června 2016; Ukázkové testy přijímacích zkoušek z předcházejícího akademického roku jsou k dispozici na: Bližší informace na ADRESA: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, Studentská 13, České Budějovice Telefon: studijní oddělení , 2522, 2523, 2538, WWW stránka: 22

23 7. ZÁKLADNÍ PRINCIPY KREDITNÍHO SYSTÉMU Každý předmět je ohodnocen určitým počtem kreditů, které vyjadřují míru náročnosti předmětu. Tyto kredity student získá jeho absolvováním, tj. splněním všech podmínek, které katedra předepsala pro ukončení předmětu. Standardní tempo studia pro bakalářské a navazující magisterské obory je 30 kreditů za semestr, minimálně pak 20 kreditů za semestr a maximálně 40 kreditů za semestr (tj. minimálně 80 kreditů za čtyři po sobě jdoucí semestry). Získáním určitého počtu kreditů v předepsané skladbě je podmíněn zápis do dalšího akademického roku a úspěšné ukončení studia. Podmínkou uzavření studia není absolvování stanoveného počtu studijních let, ale získání předepsaného počtu kreditů v předepsané skladbě (tj. za předměty povinné, povinně volitelné a výběrové) a složení předepsaných zkoušek do doby dané maximální možnou délkou studia. Typ studia Standardní délka Maximální délka Počet kreditů (v letech) (v letech) bakalářské navazující magisterské Doktorské Obsah studia oboru je dán studijním plánem. Předměty v něm uvedené se dělí na: povinné předměty student je musí během svého studia absolvovat, je povinen respektovat předepsaná omezení (případné podmiňující a vylučující předměty). povinně volitelné předměty jsou seskupeny do bloků. Z každého bloku, který je studijním programem oboru předepsán, student povinně volí předměty tak, aby jejich absolvováním získal předepsaný minimální počet kreditů z daného bloku. Touto volbou se odborně profiluje. Výjimku tvoří jazykové mutace vybraných předmětů. výběrové předměty student si může volit výběrové předměty doporučené studijním plánem daného oboru, může si ovšem zapsat jako výběrový kterýkoliv předmět z nabídky součástí Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (pokud tomu nebrání podmínky omezující zápis). Organizace studia: Student je povinen získat stanovený minimální počet kreditů za první semestr, za každé čtyři po sobě následující semestry i za celé studium. Svůj postup studiem si může volit do jisté míry individuálně, neboť předměty nejsou jednoznačně přiřazeny k určitému ročníku studia. Ve studijním plánu je pouze doporučen rok a semestr jejich absolvování. Jedná se o tzv. standardní studijní plán, který je studentovi zabezpečován rozvrhově. Student si zápisem vytváří svůj osobní studijní plán. Při volbě předmětů se orientuje podle studijního plánu svého oboru, podle sylabů předmětů, které obsahují mj. informace o obsahu předmětu, rozsahu jeho výuky, počtu kreditů a omezeních možnosti jeho zápisu a o garantovi předmětu. Zápis se koná každý akademický rok ve stanovených termínech. Student si zapisuje předměty povinné, povinně volitelné a výběrové tak, aby mohl jejich absolvováním získat minimálně 40 kreditů a maximálně 90 kreditů za akademický rok. Je přitom povinen respektovat podmínky a výsledky předběžného zápisu, podmínky stanovené studijním plánem oboru a podmínky dané studijním a zkušebním řádem. V případě, že se studentovi nepodařilo některý povinný předmět absolvovat a získat za něj kredity, může si tento předmět zapsat ještě jednou (celkem tedy nejvýše dvakrát). 23

24 8. PŘEDBĚŽNÝ ZÁPIS A ZÁPIS DO AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 GRAFICKÝ PŘEDZÁPIS 1. Grafický předzápis umožňuje, aby si student ještě před vlastním předzápisem vybral předměty, připravil si je i do rozvrhu a v okamžiku, kdy je povolen vlastní předzápis, si vše zapíše stisknutím jednoho tlačítka. 2. Výběr předmětů v rámci grafického předzápisu byl povolen od pondělí v 0:00 hodin. 3. Pro studenty byla připravena informace na hlavní stránce portálu STAGu, hlavní popis grafického předzápisu naleznou studenti zde: PŘEDBĚŽNÝ ZÁPIS Předběžný zápis do akademického roku 2015/2016 se uskuteční v souladu s čl. 17 Studijního a zkušebního řádu JU a Harmonogramem akademického roku podle těchto pokynů: 1. Předběžný zápis se provede pro zimní semestr akademického roku 2015/ Předběžného zápisu se zúčastní všichni studenti, kteří již byli zapsáni ke studiu v akademickém roce 2014/2015 a studium neukončili. 3. Předběžné zápisy provedou studenti individuálně v termínu stanoveném harmonogramem akademického roku. Jednotný termín zahájení předběžného zápisu do databáze STAG ( je neděle a ukončení předběžného zápisu je pátek ve 24:00 hodin. 4. Při předběžném zápisu je nutno respektovat ustanovení čl. 17 (předběžný zápis) a čl. 16 (podmínky pro zápis předmětů) Studijního a zkušebního řádu JU. 5. Pro předměty zařazené standardním studijním plánem jako povinně volitelné předměty (s výjimkou výuky cizích jazyků) a dále pro výběrové předměty děkan fakulty stanovil minimální počet 15 studentů, pro něž budou tyto jednotlivé povinně volitelné předměty a výběrové předměty otevřeny. Při menším počtu zapsaných studentů otevření uvedených předmětů navrhne garantující katedra a rozhodne děkan po skončení období stanoveného pro provádění předběžných zápisů ( ) a do zveřejní na webovské stránce všechny otevírané povinně volitelné a výběrové předměty. Změnu předběžného zápisu v případě, že daný předmět nebude otevřen pro malý zájem studentů, a dále v dalších případech uvedených v odst. 2 čl. 17 cit. řádu, má student povinnost provést při doplňujícím předzápisu v termínu Rozvrh bude na základě doplňujícího předzápisu aktualizován do , včetně zveřejnění nerozvrhovaných akcí a neotevřených předmětů. Povinností studenta je zrušit si předměty, které nebudou otevřeny pro nízký počet přihlášených studentů, nebo je studenti mají jako kolizní v rozvrhu a tudíž tento předmět musí zrušit a to prostřednictvím žádosti podané na studijní oddělení nejpozději do 2. týdne výukového období semestru. U studentů kombinované formy studia nejpozději v termínu 2. konzultace studijního oboru/skupiny. Studenti si případně zapíší jiné předměty, které budou otevřeny, budou rozvrhovány a nebudou u nich kolizní. Student je povinen si úpravy svého rozvrhu provést do termínu zápisu. Při zápisu potvrdí správnost zapsaných předmětů na zápisovém listu na studijním oddělení. 24

25 Studentům, kteří nevykonají předběžný zápis, může být ukončeno studium pro nesplnění studijních povinností podle Studijního a zkušebního řádu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích čl. 17 odst. 5. Studenti všech studijních oborů navazujících magisterských studijních programů, kteří v akademickém roce 2014/2015 splní všechny podmínky pro konání státní závěrečné zkoušky (studenti končících ročníků) a budou chtít vykonat státní závěrečné zkoušky v říjnovém termínu akademického roku 2015/2016 s uvedením povinně volitelného předmětu (či povinně volitelných předmětů) podle studijního plánu příslušného studijního programu mají povinnost se ke státní závěrečné zkoušce přihlásit prostřednictvím studijní agendy STAG v termínech předzápisu Studenti prezenční formy studia se budou zapisovat na předměty přímo do jednotlivých rozvrhových akcí. 1. V případě, že studentem zvolený povinně volitelný předmět rozvrhovou akci nemá, zapíše si jej a vyčká, zda se na něj přihlásí více než 15 studentů. Pokud se tak stane, bude danému předmětu přidělena rozvrhová akce a student na něj bude automaticky zapsán. 2. V případě, že danému studentovi nebude přidělená rozvrhová akce vyhovovat, bude mít možnost si jej sám odepsat a to při upřesňujícím zápisu, který proběhne od , kdy bude studentům opět zpřístupněn STAG, kde si budou moci sami, bez zásahu studijního oddělení provést případnou korekci zápisu. 3. V případě, že tento předmět z důvodu malého zájmu nebude otevřen a nebude mu žádná rozvrhová akce přidělena, provede si student korekci rozvrhu sám v uvedeném náhradním termínu a zvolí si předmět jiný. ZÁPIS Zápis do akademického roku 2015/2016 se uskuteční v souladu s čl. 18 až 20 Studijního a zkušebního řádu JU a Harmonogramem akademického roku podle těchto pokynů: 1. Zápis se provede pro zimní semestr akademického roku 2015/ Zápisu se zúčastní všichni studenti, kteří k datu zápisu jsou studenty fakulty a nemají přerušené studium. 3. Zápisy provedou studenti individuální formou v termínu stanoveném harmonogramem akademického roku, a sice: TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ ZÁPISŮ pro AKADEMICKÝ ROK 2015/ ROČNÍKY BAKALÁŘSKÉ STUDIUM v 8:00 pavilon učeben F Účetnictví a finanční řízení podniku, kombinované studium učebna F5 Účetnictví a finanční řízení podniku, prezenční studium učebna F3, F4 1. ROČNÍKY BAKALÁŘSKÉ STUDIUM v 13:00 pavilon učeben F Obchodní podnikání, prezenční studium učebna F3, F4 1. ROČNÍKY BAKALÁŘSKÉ STUDIUM v 8:00 pavilon učeben F Řízení a ekonomika podniku, prezenční studium učebna F3 Obchodní podnikání, kombinované studium učebna F4 25

Ekonomická fakulta. Akademický rok 2014/2015

Ekonomická fakulta. Akademický rok 2014/2015 Ekonomická fakulta Faculty of Economics Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích University of South Bohemia Ekonomická fakulta Akademický rok 2014/2015 Ekonomická Fakulta Akademický rok 2014/2015 OBSAH

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKŮ

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKŮ INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKŮ AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČ. EF JU - ZÁPIS 2015 Základní informace o studiu na Ekonomické fakultě JU - vyplývají především: ze zákona o vysokých

Více

Vyhlášení a podrobné informace o příjímacím řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 2015/2016

Vyhlášení a podrobné informace o příjímacím řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 2015/2016 Vyhlášení a podrobné informace o příjímacím řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 2015/2016 Kontakt: Adresa: nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 Webové stránky: http://fis.vse.cz Ing. Jana

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2015/2016 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 4 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium Ostrava

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2012 2013 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM uskutečňovaný

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Hotelnictví Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus Základní informace o studijním oboru studijní obor je odborně garantován Katedrou cestovního ruchu, výuka je zajišťována vysoce

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

PROFIL ABSOLVENTA. Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PROFIL ABSOLVENTA BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa Studijní program Hospodářská politika a správa je zaměřen na přípravu absolventů pro

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2012/2013 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 3 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium 5 Finance

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Manažerská informatika

Manažerská informatika Studijní obor Manažerská informatika Studijní program Systémové inženýrství a informatika SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Získáte znalosti z oboru informatika a informačních technologií znalosti ze souvisejících

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Evropská integrace Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

Charakteristika kombinovaného studia. Organizace kombinovaného studia. Podmínky přijetí ke studiu

Charakteristika kombinovaného studia. Organizace kombinovaného studia. Podmínky přijetí ke studiu Charakteristika kombinovaného studia Kombinovaná forma studia je určena především uchazečům, kteří mají zájem studovat při zaměstnání. Složení předmětů pro kombinovanou formu je obdobné se skladbou předmětů

Více

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice:

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice: Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání v akreditovaných studijních programech Stavební inženýrství, Městské inženýrství, Architektura pozemních staveb, Architektura a rozvoj sídel, Geodézie

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2014/2015 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 3 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium Ostrava

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Vysoká škola logistiky o.p.s. je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2010/2011 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 září 2014 opravné SZZ z dějin umění, od 10 hodin zápis do 1. ročníku na ak. rok 2014/2015: MgA. (Design, Fotografie a intermediální tvorba, Grafický design)

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě KREDITNÍ SYSTÉM Studium je uskutečňováno na základě kreditního systému studia (Každý předmět má přidělen určitý počet kreditů, které student získá až po splnění všech stanovených podmínek.) Standardní

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Finanční a pojistná matematika. Den otevřených dveří 6. ledna 2012

Finanční a pojistná matematika. Den otevřených dveří 6. ledna 2012 Finanční a pojistná matematika Den otevřených dveří 6. ledna 2012 Ing. Pavel Hanuš asistent Katedry matematiky PřF UHK garant ekonomických předmětů katedry daňový poradce http://www.pavelhanus.cz pavel.hanus@uhk.cz

Více

Harmonogram akademického roku 2014/2015 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2014/2015

Harmonogram akademického roku 2014/2015 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2014/2015 B3-14/1-PR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍKAZ REKTORA UP (PR) B3-14/1-PR Harmonogram akademického roku 2014/2015 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2014/2015

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Obor Ekonomika podniku druhý nejstarší obor daného profilu v ČR, nejstarší ekonomický

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

Studijní obor. Bankovnictví. Studijní program. Hospodářská politika a správa. Správná volba pro vzdělání

Studijní obor. Bankovnictví. Studijní program. Hospodářská politika a správa. Správná volba pro vzdělání Studijní obor Bankovnictví Studijní program Hospodářská politika a správa Správná volba pro vzdělání PROČ STUDOVAT BANKOVNICTVÍ V KARVINÉ Kvalitní výuka s přednáškami významných odborníků z praxe. Komplexní

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Tato směrnice upravuje pravidla pro uznávání modulů (předmětů) absolvovaných

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

Směrnice děkana č. 4/2014 o přijímacím řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2015/2016

Směrnice děkana č. 4/2014 o přijímacím řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2015/2016 Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 31.10.2014 Č.j.: 044/17900/2014/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: dnem data vydání Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 20/2013 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 30. 9. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005947/2013 Počet stran:

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz Matematický ústav v Opavě www.math.slu.cz K čemu je matematika? Investování na finančních trzích. Modelování podnikových a ekonomických procesů. Pojišťovnictví a bankovnictví. Předpověď počasí pomocí numerických

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

Rozhodnutí děkana FF UHK č. 3/2008

Rozhodnutí děkana FF UHK č. 3/2008 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Jana Koziny 1237, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 332 431, 493 332 433 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 Aktualizace 2011 Brno, září 2010 1. ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni dne 16. září 2013 ZCU 029746/2013/DFPE/Pell Vyhláška děkanky č.

Více

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010 POZVÁNKA na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe Trh pracovních příležitostí 2010 Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně Lednice, 23. února 2010 Cíle setkání Zahradnická

Více

STUDIJNÍ PLÁN. TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice www.tf.jcu.cz 1

STUDIJNÍ PLÁN. TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice www.tf.jcu.cz 1 STUDIJNÍ PLÁN Studijní program: Sociální práce (B7508) Studijní obor: Sociální a charitativní práce (6731R006) Forma studia: kombinovaná Verze: 2006 Celkem kreditů: 180 Standardní doba studia: 6 semestrů

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013

Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013 Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013 podle zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění, 48 a 49

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

Obory bakalářského studijního programu

Obory bakalářského studijního programu PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU B 2342 TEORETICKÝ ZÁKLAD STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2015/2016 Ke studiu na Fakultě

Více

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU bakalářského studijního programu SPECIALIACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden 2013 2 ákladní

Více

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014 Stanovení maximálních počtů přijímaných studentů a stanovení podmínek přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských oborů FLD pro akademický rok 2015/2016. 1) Maximální počty přijímaných

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI S-2/2011 SMĚRNICE DĚKANKY k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP Obsah: Zpracoval: Na základě

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH 1 2 Informace o přijímacím řízení v doktorských studijních programech

Více

Finanční a pojistná matematika. Den otevřených dveří 10. ledna 2014

Finanční a pojistná matematika. Den otevřených dveří 10. ledna 2014 Finanční a pojistná matematika Den otevřených dveří 10. ledna 2014 Ing. Pavel Hanuš asistent Katedry matematiky PřF UHK garant ekonomických předmětů katedry daňový poradce http://www.pavelhanus.cz pavel.hanus@uhk.cz

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Studijní plány: 2015/2016. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Studijní plány: 2015/2016. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Studijní plány: 2015/2016 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Fakulta ekonomicko správní Fakulta ekonomicko-správní je jednou ze sedmi fakult Univerzity Pardubice. Během své existence se rozvinula

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

Registrace předmětů pro akademický rok 2015/2016

Registrace předmětů pro akademický rok 2015/2016 V Y H L Á Š K A Registrace předmětů pro akademický rok 2015/2016 Studenti kombinované formy studia bakalářského studijního programu EEKR-BK i navazujícího magisterského studijního programu EEKR-ML1 (EEKR-ML)

Více