NOVÉ VÝZVY MANAGEMENTU V CESTOVNÍM RUCHU, HOTELNICTVÍ A GASTRONOMII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVÉ VÝZVY MANAGEMENTU V CESTOVNÍM RUCHU, HOTELNICTVÍ A GASTRONOMII"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ COLLEGE OF BUSINESS AND HOTEL MANAGEMENT LABORATOŘ EXPERIMENTÁLNÍ A APLIKOVANÉ GEOGRAFIE LABORATORY ON EXPERIMENTAL AND APPLIED GEOGRAPHY NOVÉ VÝZVY MANAGEMENTU V CESTOVNÍM RUCHU, HOTELNICTVÍ A GASTRONOMII SBORNÍK Z 2. VIRTUÁLNÍ KONFERENCE EDITOŘI Jakub Trojan, Jan Trávníček, Kristýna Austová

2 Nové výzvy managementu v cestovním ruchu, hotelnictví a gastronomii Sborník z 2. virtuální konference Vysoké školy obchodní a hotelové navazující na výstupy projektu Inovace studijního programu Vysoké školy obchodní a hotelové (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ ). Editoři: RNDr. Jakub Trojan RNDr. Jan Trávníček Kristýna Austová Za citační a publikační etiku, za obsahovou a jazykovou korektnost příspěvků zodpovídají autoři. Příspěvky prošly recenzním řízením. Jakub Trojan, Jan Trávníček, Kristýna Austová Vysoká škola obchodní a hotelová, 2014 ISBN

3 Obsah ÚVODNÍ SLOVO EDITORŮ... 4 CENOVÁ HLADINA VYBRANÝCH DRUHŮ POTRAVIN A POKRMŮ V ITALSKÉM LETOVISKU A SROVNÁNÍ S CENOVOU HLADINOU V ČR... 5 CESTOVNÍ RUCH VÝZNAMNÉ EKONOMICKÉ ODVĚTVÍ DARK TOURISM A HOLOCAUST MOŽNOSTI VYUŽITÍ NANOTECHNOLOGIÍ V CESTOVNÍM RUCHU ODBORNÉ PRAXE NA VYSOKÉ ŠKOLE OBCHODNÍ A HOTELOVÉ: ANALÝZA AKADEMICKÉHO ROKU 2012/ REGION ŠLAPANICKO JAKO SOUČÁST ETNOGRAFICKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY V CESTOVNÍM RUCHU STAV CERTIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ V AGROTURISTICE V JIHOMORAVSKÉM KRAJI SYSTÉM GASTRONOMICKÉ CATERINGOVÉ PODPORY VE ŠPANĚLSKU TERITORIÁLNÍ ANALÝZA VYBRANÉHO REGIONU V ITÁLII JAKO DESTINACE CESTOVNÍHO RUCHU ОСОБЫЕ ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ В ОБЛАСТИ ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА

4 ÚVODNÍ SLOVO EDITORŮ Virtuální konference pořádaná Vysokou školou obchodní a hotelovou pod editorským vedením Laboratoře experimentální a aplikované geografie v roce 2014 vstoupila do druhého ročníku. Téma Nové výzvy managementu v cestovním ruchu, hotelnictví a gastronomii souvisí s výstupy navazujícími na výsledky projektu Inovace studijního programu Vysoké školy obchodní a hotelové, který po dobu 28 měsíců významným způsobem inovoval vzdělávací proces na této instituci. Projektové aktivity, které Vysoká škola obchodní a hotelová realizovala i v dalších letech, vyústily v celou řadu hodnotných poznatků, z nichž mnohé inspirovaly autory předkládající své příspěvky v tomto sborníku. Stalo se zaužívanou tradicí, že sborník je založen na otevřeném přístupu výměny informací. Prostor pro autory není rozsahově limitován a příspěvky nejsou redigovány vyjma zpětné vazby recenzentů. Tematická vazba na název virtuální konference je také volnější stěžejní je zájem o inovace, výměnu názorů a snaha o definování i přijímání nových výzev. Druhá virtuální konference respektuje dříve nastavený princip založený na možnosti publikací studentů. Ti jsou u řady příspěvků autory, případně spoluautory. Jejich podíl je patrný i u publikací akademických pracovníků reflektujících výzkumy ze zahraničních stáží, kterých se účastnili právě studenti v doprovodu svých pedagogů. Prostor je věnován i autorům z jiných vysokoškolských pracovišť a limitován není ani jazykově i proto se ve sborníku vyskytují hned tři jazykové mutace příspěvků: čeština, angličtina a ruština. Elektronická verze sborníku představuje ucelený konferenční výstup. Jednotliví autoři však měli možnost diskutovat nad svými dílčími příspěvky i virtuálně a to v prostředí specializovaných diskusních fór na webových stránkách Laboratoře experimentální a aplikované geografie. Tento moderní přístup reflektující dynamický rozvoj informačních technologií umožňuje pokračovat v pořádání virtuální konference i v dalších letech. Jakub Trojan 4

5 CENOVÁ HLADINA VYBRANÝCH DRUHŮ POTRAVIN A POKRMŮ V ITALSKÉM LETOVISKU A SROVNÁNÍ S CENOVOU HLADINOU V ČR PRICE LEVELS OF SELECTED FOODS AND MEALS THE ITALIAN RESORT AND COMPARED WITH THE PRICE LEVEL IN THE CZECH REPUBLIC EVA LUKÁŠKOVÁ 1 Abstrakt V článku je provedeno srovnání indexu spotřebitelských cen potravin v České republice a v Itálii. Byla zjišťována cenová úroveň vybraných základních druhů potravin v obchodní síti letoviska Santa Maria del Cedro a srovnána s výší průměrné ceny dané potraviny v České republice vztaženo k cenám a měnovému kurzu platnému k Dále byly vytipovány tři restaurace v daném letovisku a tři restaurace v Brně, kde byla srovnávána cenová úroveň vybraných druhů pizzy, přičemž hlavním kritérium výběru restaurací pro srovnání byla gramáž pokrmu. Klíčová slova Index spotřebitelských cen, potravina, průměrná cena, pizza. Abstract The article compares the consumer price index of food in the Czech Republic and Italy. It was determined price level selected basic foods in shops resort of Santa Maria del Cedro and compared with the average price of the food in the Czech Republic with respect to prices and the exchange rate applicable on 10 June 2014 addition were selected three restaurants in the resort and three restaurants in Brno, where he was compared to the price level of selected varieties of pizza being the main criterion for selection of restaurants compared to the weight of the food. Key words Consumer Price Index, food, average price, pizza. Úvod Jedním z kritérií pro výběr dovolené je zcela jistě pro většinu spotřebitelů celková cena pobytu. Vzhledem k tomu, že výdaje na potraviny, resp. výdaje na stravování tvoří značnou část celkové ceny dovolené, je v článku srovnávána cenová úroveň vybraných druhů potravin a vybraných druhů jednoho z nejrozšířenějších italských jídel pizzy v jednom konkrétním letovisku Santa Maria del Cedro v Itálii. Srovnání je provedeno pomocí indexu spotřebitelských cen pro potraviny a nealkoholické nápoje a dle indexu spotřebitelských cen 1 Ing. Eva Lukášková, Ph.D. Ústav gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu, Vysoká škola obchodní a hotelová s. r. o., Bosonožská 9, Brno. 5

6 pro stravování a ubytování. Je faktem, že samozřejmě kromě rozdílnosti cenové úrovně v jednotlivých zemích je dalším kritériem, které ovlivňuje spotřebitelské chování kurz měny. Samozřejmě vyšší cenová hladina v Itálii z pohledu českého spotřebitele automaticky neznamená, že italští spotřebitelé vydávají na potraviny větší část svého disponibilního důchodu než spotřebitel český. Nicméně článek je primárně zaměřen na srovnání indexy spotřebitelských cen a míry inflace bez reflexe případné rozdílnosti v disponibilním důchodu. Pro co nejobjektivnější možnost srovnání cen konkrétních komodit a pizzy bylo využito přepočtu měnového kurzu k datu a srovnávány byly komodity, které měly stejné vlastnosti jednalo se o identické výrobky se stejnou váhou a stejnými nebo velmi obdobnými charakteristikami z hlediska svého složení. 1 Srovnání cen vybraných komodit v obchodní síti italského letoviska s průměrnou cenou komodity v ČR Pro větší přehlednost byly jednotlivé hodnocené komodity rozděleny do skupin (v případě možnosti dle příbuznosti komodity). Pro účely výzkumu byly srovnány ceny v pěti obchodech, které se nacházely přímo v letovisku Santa Maria del Cedro, a které čeští turisté využívali při svých spotřebitelských nákupech. Jedna z prodejen konkrétně Aldel byla prodejnou diskontní. Prodejny byly srovnatelné z hlediska rozlohy a sortimentu. Následující graf (obr. 1) udává výši cen u komodit mléko a mléčné výrobky. Je možné konstatovat, že nejnižší ceny u vybraných komodit byly právě ve výše zmíněném diskontu, navíc jsou srovnatelné s cenovou hladinou u nás. U komodity mléka byla cena zjištěna za jeden litr, u jogurtu se jednalo o jogurt bílý neochucený 150 g, u másla o máslo s obsahem tuku nejméně 82 % s hmotností 200 g, sýr byl vybrán pro cenové srovnání o hmotnosti 150 g, jednalo se o tzv. sýr toustový eidam. Pouze v jedné prodejně byla cena mléka srovnatelná s cenou v ČR (konkrétně se jednalo o výše zmíněný diskont), v ostatních případech byla cena mléka v obchodní síti italského letoviska vyšší v průměru o 50 %. U komodity jogurt bílý neochucený byla v jednom případě cena nižší než pro českého spotřebitele, v ostatních případech byla vyšší až o 54 %. Sýr toustový byl ve všech případech dražší v rozpětí od 14 do 131 %. Obr. 2 pak prezentuje srovnání cen komodit chleba, olej a vejce. Opět byly vybrány komodity, které patří k základním potravinám v podstatě denní spotřeby a potřeby. Chleba byl srovnáván pšeničnožitný o hmotnosti 1200 g, olej o objemu 1 litr a vejce o počtu 6 kusů. Je zajímavé, že pro naše spotřebitele je typické kupovat vejce spíše v počtu 10 kusů, v oblasti, kde byl prováděn průzkum, se vejce v balení po 10 kusech nenabízela, standardem bylo balení po šesti kusech. Z výše uvedeného důvodu byl proveden propočet průměrné ceny jednoho vejce u nás, aby bylo možné regulérní porovnání ceny dané komodity. U všech tří komodit je možné konstatovat, že cenová úroveň ve zkoumaných obchodech je značně vyšší než u nás. U ceny vajec byla v jednom případě cena více než dvojnásobná. Chleba byl dražší o 88 % oproti průměru ceny v ČR. Nejmenší rozdíly byly zjištěny u ceny oleje. Dvě další srovnávané komodity cukr a těstoviny a pitná balená voda jsou graficky znázorněny na obr. 3. Je možné konstatovat, že pouze u komodity těstoviny 500 g bezvaječné (Fussili) je cena srovnatelná s cenovou hladinou u nás. Nicméně samozřejmě hodnotit cenu těstovin v Itálii by vyžadovalo samostatnou práci, sortiment je zde velmi široký a cenové rozpětí taktéž. U cukru pro srovnání vybrán cukr krystal o hmotnosti jeden kilogram je cena min. o 28 % vyšší. U balené pitné vody neperlivé byla porovnávána cena za jeden kus o objemu 1,5 l. Cena v obchodní síti letoviska je vyšší o 14 až 90 % podle prodejny. 6

7 Mléko Sýr Máslo Jogurt ČR 17,9 18,9 28,9 8,9 Aldel IT 17,8 21,6 35,3 6 Vivo IT 24,4 40,8 51,8 12,3 Brio IT 27,4 40,8 51,8 12,3 Alvama IT 27,1 40,8 43,8 13,7 Sidis IT 27,1 43,8 39,7 12,3 ČR Sidis IT Alvama IT Brio IT Vivo IT Aldel IT ČR Aldel IT Vivo IT Brio IT Alvama IT Sidis IT Obr. 1 Srovnání cen mléka a mléčných výrobků v prodejnách v letovisku Santa Maria del Cedro s průměrnou cenou v prodejnách v ČR (v Kč) Vejce Olej Chleba ČR 15,9 39,9 29 Aldel IT 27,1 38,1 54,8 Vivo IT 35,3 46,6 54,8 Brio IT 27, ,8 Alvama 27,4 40,8 54,8 Sidis IT 27,4 43,6 54,8 ČR Sidis IT Alvama Brio IT Vivo IT Aldel IT ČR Aldel IT Vivo IT Brio IT Alvama Sidis IT Obr. 2 Srovnání cen vybraných základních druhů potravin (chleba, olej, vejce) v letovisku Santa Maria del Cedro s průměrnou cenou v ČR (v Kč) 7

8 Voda Těsto Cukr viny ČR 7,9 12,9 17,9 Aldel IT 9 9,6 32,6 Vivo IT 12,6 13,4 28,8 Brio IT 15 13,7 23 Alvama IT 10,7 13,7 24,4 Sidis IT 12,3 12,3 26 ČR Sidis IT Alvama IT Brio IT Vivo IT Aldel IT ČR Aldel IT Vivo IT Brio IT Alvama IT Sidis IT Obr. 3 Srovnání cen vybraných základních druhů potravin (těstoviny, cukr) a balené pitné vody v letovisku Santa Maria del Cedro s průměrnou cenou v ČR Přes výše uvedené srovnání je však možné konstatovat, že i když cenová úroveň vybraných druhů komodit a pitné vody je převážně vyšší, není možné vyvozovat, že by míra inflace u potravin byla v Itálii v posledních letech (od roku ) vyšší než u nás. Naopak, jak ukazuje následující obrázek 4 míra vzrůstu ceny potravin u nás je s výjimkou jednoho roku vyšší než v Itálii. Hlavním faktorem rozdílnosti cen potravin pro českého spotřebitele je tedy jednoznačně nepříznivý kurz eura vůči české koruně. Míra inflace je zde uvedena pro zajímavost, zatímco srovnání jednotlivých komodit z hlediska jejich cen je hledisko mikroekonomické, je míra inflace ukazatelem makroekonomickým. V následující grafu je zobrazena meziroční míru inflace u potravin a nealkoholických nápojů vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen (vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců). Ve sloupcích jsou uvedeny hodnoty pro Itálii a Českou republiku, trend pak ukazuje meziroční míru inflace v zemích EU 28. Obr. 5 pak ukazuje situaci v sektoru stravování a ubytování, kde je možné taktéž konstatovat, že míra inflace je v letech vždy v České republice vyšší než v Itálii, v jednom roce dokonce více než dvojnásobná. Pro zajímavost je opět uveden trend celé Evropské unie (EU28) v daných letech. Míra inflace je opět měřena pomocí indexu spotřebitelských cen. 8

9 Míra inflace v procentech ČR 1,1-0,1 0,5 4,4 7,9-3,3 1,4 5,2 7,4 Itálie 1,6-0,1 1,7 2,9 5,4 1,6 0,2 2,6 2,6 EU 3,9 1,1 2,4 3,5 6, ,4 3 ČR Itálie EU Obr. 4 Meziroční míra inflace u potravin a nealkoholických nápojů v ČR a Itálii v letech 2000 a ČR 2,6 3,8 3,4 4 6,3 1,4 1 0,5 2,8 Itálie 3,2 2,5 2,3 2,6 2,5 1,1 1,6 2,1 1,5 EU 3,4 2,8 2,8 3,4 3,9 2,2 1,6 2,4 2,2 Název osy ČR Itálie EU Obr. 5 Míra inflace v sektoru stravování a ubytování v ČR a Itálii (měřeno indexem spotřebitelských cen) v letech 2000 a

10 2 Srovnání cen vybraných druhů pizzy v italském letovisku a ve vybraných pizzeriích v Brně V rámci průzkumu cenové hladiny byla také zjišťována cenová hladina vybraných druhů pizzy v pizzeriích v italském letovisku a srovnávána s cenou ve vybraných pizzeriích v Brně. Restaurace byly vybrány tak, aby bylo možné srovnat ceny pizzy, kritériem tedy byla jednak gramáž nabízeného pokrmu v dané restauraci a také složení pokrmu. Bylo cenově srovnáno celkem 8 druhů pizzy, konkrétně: Margherita, Funghi, Prosciutto, Diavola, Quattro Formaggi, Frutti di Mare, Hawaii a Crudaiola. Pro lepší přehled jsou na obr. 6 vyhodnoceny 4 druhy pizzy a to první 4 výše jmenované, u ostatních je dále v textu uvedeno pouze popisné srovnání. Při srovnání celkovém je možné konstatovat, že nejlevnější z italských hodnocených restaurací byla ve všech případech Riviera dei Cedri, dále Mary Ristorante a nejvyšší cenová úroveň byla zaznamenána v Erold s Pub. U českých pak nejlevněji nabízí své produkty La Patas, dále La Gamba, nejdražší pizza je pak v hotelu Sharingam. Při srovnání napříč je možné konstatovat, že nejlevněji vychází restaurace La Patas a La Gamba následované italskou restaurací Riviera dei Cedri. Nejdražší pizzy pak jsou v nabídce Mary Ristorante v Itálii. Při srovnání jednotlivých druhů pizz pak paradoxně vyšla nejlevněji pizza Margherita v Mary ristorante v Itálii, nejdražší byla v hotelu Sharingam. Rozdíl ceny byl při přepočtu kurzu k výše uvedenému datu 40%. U ostatních restaurací byly rozdíly cen minimální, přičemž italské restaurace byly levnější. Pizza houbová Funghi byla nejlevněji v daném období nabízena v restauraci Riviera dei Cedri, nejdražší pak v Erold s Pub, přičemž rozdíl ceny činil 34%. U českých restaurací byla cena prakticky totožná. Všechny nabízely uvedený druh pizzy za větší obnos než výše uvedená italská restaurace, ale byly levnější než další dvě italské restaurace. Šunková pizza Prosciutto byla opět nejlevněji nabízena v restauraci Riviera dei Cedri, za nejvyšší cenu ji může spotřebitel dostat v restauraci La Gamba v Brně. Rozdíl ceny činí 23 %. Další dvě restaurace nabízely pizzu za 150,70 Kč (v přepočtu), tedy za stejnou cenu. U příchuti Diavola je možné opět uvést, že nejlevněji je možné ji pořídit v Riviera dei Cedri, nejvyšší cena pak byla zjištěna v Erold s Pub. Rozdíl činil 20 %. Cena u českých restaurací je prakticky totožná a zároveň srovnatelná s cenou pizzy v Mary Ristorante. U druhu Quattro Formaggi byla nejnižší cena v restauraci La Patas v Brně, nejvyšší v Erold s Pub v Itálii. Rozdíl činil 33 %. V ostatních restauracích byla cena relativně srovnatelná. Je zajímavé, že největší cenové rozdíly byly u pizzy Frutti di Mare. Ve všech případech byla dražší v letovisku než v brněnských restauracích, tam se její cena pohybovala od Kč. Nejdražší byla v Erold s Pub, nejlevnější v La Patas, rozdíl ceny byl 55 %. Ceny pizzy Hawaii byly v rozpětí od Kč. Nejlevnější byla v restauraci La Patas, nejdražší pak v Erold s Pub a Mary Ristorante v Itálii. Rozdíl ceny byl 20 korun. Jako poslední byla hodnocena příchuť Crudaiola, která byla nejlevnější v brněnském hotelu Sharingam, nejdražší pak opět v italském Erold s Pub. Rozdíl ceny činil 50 %, což je již dosti zásadní rozdíl v ceně. Samozřejmě nesporným faktem ovlivňujícím výsledky hodnocení cen je měnový kurz koruny vůči euru. 10

11 Margh Fungi Prosciu Diavol erita tto a Riviera dei Cedri IT 87, Erold s Pub IT ,5 150,7 164,5 Mary Ristorante IT 82,2 150,7 150,7 150,7 La Patas ČR La Gamba ČR Hotel Sharingam ČR Hotel Sharingam ČR La Gamba ČR La Patas ČR Mary Ristorante IT Erold s Pub IT Riviera dei Cedri IT Riviera dei Cedri IT Erold s Pub IT Mary Ristorante IT La Patas ČR La Gamba ČR Hotel Sharingam ČR Obr. 6 Srovnání cen vybraných druhů pizzy v letovisku Santa Maria del Cedro s cenou ve vybraných pizzeriích v Brně Závěr Srovnávat cenovou hladinu mezi dvěma zeměmi je možné na úrovni makroekonomické i mikroekonomické. Článek byl zaměřen na srovnání spotřebitelských cen vybraných základních komodit z oblasti nabídky potravin. Srovnání bylo provedeno s ohledem na přepočet měnového kurzu na výše specifikovaném vzorku potravin v obchodní síti italského letoviska. Z hlediska využití makroekonomických ukazatelů bylo využito pro srovnání indexu spotřebitelských cen pro potraviny a nealkoholické nápoje a indexu spotřebitelských cen u sektoru nabízející služby v oblasti stravování a ubytování. Lze konstatovat, že zejména z důvodu nepříznivého kurzu koruny vůči euru je cenová hladina potravin v obchodní síti analyzovaného letoviska pro českého spotřebitele vyšší u vybraných komodit od 14 do 131 %. U pizzy pak dle druhu činí rozdíl v ceně až 55 %. Z hlediska makroekonomického je pak jednoznačně vývoj cenového indexu výrazně v neprospěch českého spotřebitele vůči italskému, neboť ve sledovaných letech se u nás ceny potravin, nealkoholických nápojů a stravování zvyšovaly oproti Itálii ve větší míře. 11

12 Poděkování Příspěvek vznikl v rámci stáže autorky v červnu Tento pobyt byl financován v rámci projektu SYNERGIE 4IN - rozvoj diverzifikace vzdělávacích aktivit akreditovaného studijního programu Vysoké školy obchodní a hotelové: INovace, INternacionalizace, INiciace, INtegrace (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ ), jehož realizátorem je Vysoká škola obchodní a hotelová. Jmenovaný projekt je financován v rámci Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Literatura ČESKO. Český statistický úřad. Meziroční míra inflace potraviny a nealkoholické nápoje. [on-line] 2014 [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/kapitola/ r_ > ČESKO. Český statistický úřad. Meziroční míra inflace stravování a ubytování. [on-line] 2014 [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/kapitola/ r_ > 12

13 CESTOVNÍ RUCH VÝZNAMNÉ EKONOMICKÉ ODVĚTVÍ TOURISM - AN IMPORTANT ECONOMIC SECTOR ZDENĚK MÁLEK 1 Abstrakt Cestovní ruch zejména ve dvacátém prvním století nabývá na významu jako důležitý ekonomický i sociálně ekonomický faktor. V současnosti se cestovní ruch svými ekonomickými parametry celosvětově řadí na přední místo. Přes jeho rychlý rozvoj a významný přínos pro národní ekonomiky se cestovní ruch vždy nesetkává s dostatečným politickým i ekonomickým doceněním ze strany kompetentních vládních a regionálních orgánů. Klíčová slova Cestovní ruch, ekonomické odvětví, globální cíl Abstract Tourism, especially in the twenty-first century becoming more importance as an important economic and socio-economic factor. At present, tourism for its economic parameters globally ranks highly. Despite its rapid development and significant contribution to the national economy, tourism has always met with sufficient political and economic appreciation of the part of the competent government and regional authorities. Key words Tourism, economic sector, global objektive Úvod Cestovní ruch je průřezovým odvětvím, které zahrnuje nejrůznější služby a profese a je napojeno na mnoho dalších hospodářských činností. Má dopad na taková odvětví, jako je doprava, stavebnictví, kultura maloobchod a na četná odvětví, která vytváří produkty související s rekreací nebo poskytují služby týkající se volného času a obchodního cestovního ruchu. Ačkoliv se na tomto odvětví podílí některé velké společnosti, převládají v něm především malé a střední podniky. Je to odvětví sektoru služeb, které v ekonomikách vyspělých států představuje již nadpoloviční až dvoutřetinový podíl. I v rámci služeb, které jako celek vykazují vysokou dynamiku, patří cestovní ruch k těm rychle rostoucím. 1 Význam cestovního ruchu pro ekonomiku ČR V České republice cestovní ruch zaměstnává více než 235 tis. osob. To je o něco méně než zdravotnictví, ale více než např. zemědělství. Ve srovnání s velmi silným stavebnictvím si 1 Ing. Zdeněk Málek, Ph.D. Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o., Bosonožská 9, Brno

14 cestovní ruch nestojí nejhůře, generuje asi polovinu zaměstnanosti tohoto odvětví. Právě schopnost generovat zaměstnanost je velmi zajímavou a cennou vlastností cestovního ruchu. Dynamický rozvoj domácího i mezinárodního cestovního ruchu je přitom dlouhodobý a stabilní. Během posledních šedesáti let rostl mezinárodní cestovní ruch (měřeno příjezdy) v průměru cca 4,5 % ročně. Období poklesu či stagnace byla vždy krátká a následovaná rychlým oživením poptávky 2. V podobném duchu jsou sestavovány i prognózy UNWTO (2011). Ty odhadují pro následující dekádu další růst odvětví, který se mimo jiné projeví růstem mezinárodních příjezdů až na cca 1,6 mld. turistů v roce Zahraniční cestovní ruch může velmi výrazně ovlivňovat také platební bilanci státu, a to jak pozitivně, tak i negativně. Základní (tradiční) členění zahraničního ruchu je i totožné s členěním z hlediska vlivu na platební bilanci státu. Zahraniční cestovní ruch může být aktivní (příjezdový incoming) a působit podobně jako vývoz zboží, hovoří se o neviditelném exportu, při němž zboží ani služby nepřekračují hranice státu, ale spotřebitelé (účastníci cestovního ruchu) přijíždějí na území určitého státu, kde je spotřebovávají, a pasivní (výjezdový outgoing), který je totožný s ekonomickým efektem dovozu zboží a opět se označuje jako neviditelný. Ve skutečnosti nevzniká dovoz, ale spotřeba služeb a zboží účastníka cestovního ruchu v zahraničí. Platební bilanci zahraničního cestovního ruchu tvoří na straně aktiv příjmy z aktivního cestovního ruchu, pasivní stranu reprezentují výdaje na pasivní cestovní ruch 3. Přestože je cestovní ruch považován za dynamicky se rozvíjející ekonomické odvětví s významnými dopady na tvorbu pracovních míst, naráží rozvoj cestovního ruchu v regionech na tyto bariéry: nedostatečná infrastruktura cestovního ruchu a nerozvinutých služeb, nedostatek potřebných odborníků pro řízení podnikatelských subjektů v CR (ubytovací, informační, marketingové subjekty), absence marketingových koncepcí rozvoje ČR jako evropské destinace, nízká úroveň partnerství mezi nezávislými neziskovými organizacemi, podnikovými subjekty, obcemi, kraji a státem, omezené finanční prostředky pro rozvoj podnikání, nedostatek nosných projektů vedoucích k tvorbě produktů CR, nedostatek finančních prostředků na údržbu a obnovu kulturního dědictví, nízká technická úroveň a vybavenost zařízení koupališť na vodních tocích a nádržích, včetně uměle vybudovaných koupališť (bazény), ale i vybavení turistických tras, lyžařských a běžeckých tratí, cyklotras a cyklostezek (odpočívadla, hygienická zařízení apod.), výrazné vnitro-regionální rozdíly v úrovni vybavenosti a v návštěvnosti, nedostatečná schopnost subjektů na trhu cestovního ruchu reagovat na trendy probíhající jak na straně poptávky, tak na straně konkurenční nabídky, atraktivita cestovního ruchu, nabídka produktů, marketingová komunikace atd. 2 To byl i případ poslední globální ekonomické a finanční krize ( ), která na mezinárodní cestovní ruch dolehla velmi silně. Přesto již rok 2010 (ale také 2011) znamenal návrat na trajektorii růstu. 3 Výdaje na cestovní ruch zahrnují výdaje za zájezd, dále ubytování, stravování, dopravu mimo zájezd, nákupy zboží při cestě nebo se k ní přímo vztahující a ostatní výdaje vstupné, pojištění, atd. 14

15 Cestovní ruch jako ekonomické odvětví se vyznačuje celou řadou specifik. Předmětem nabídky cestovního ruchu jsou v převážné míře služby, které mají z velké části charakter služeb osobních. Za specifika cestovního ruchu lze považovat následující: rozvoj cestovního ruchu je podmíněn politicko-správními podmínkami, produkt cestovního ruchu nelze vyrábět na sklad, místní vázanost, bezprostřední spojitost s územím (místem), ve kterém se realizuje, zejména s jeho kvalitou přírodního prostředí, výrazná sezónnost, trh je silně determinován přírodními faktory a dalšími nepředvídatelnými vlivy, vysoký podíl lidské práce, těsný vztah nabídky a poptávky (změny v cenách a příjmech se obvykle bezprostředně projeví na trhu), poptávka je výrazně ovlivňována důchody obyvatelstva, fondem volného času, cenovou hladinou nabízených služeb, spotřebitelskými preferencemi, motivací, módou a prestiží, celkovým způsobem života, nabídku silně ovlivňuje také rozvoj a využívání nejnovější výpočetní a komunikační techniky a technologií (informační a rezervační systémy jako Amadeus, Galileo, Sabre, Worldspan, Infini, Abacus), velmi důležité je spojení cestovního ruchu s průmyslem volného času a zábavy. Cestovní ruch je ve většině případů spojován pouze s pozitivními dopady působení. Z komplexního pohledu je nutné se zabývat i dopady negativními, které jsou s rozvojem cestovního ruchu spojeny. Udržitelný a správně řízený rozvoj cestovního ruchu může maximalizovat výhody plynoucí z rozvoje cestovního ruchu a naopak minimalizovat negativní dopady. Ekonomické dopady se projevují zejména: příjmy, jež turista nebo návštěvník utratí za služby cestovního ruchu, rozvojem drobného podnikání, růstem zaměstnanosti, což je významný ekonomický přínos pro dané území, rozvojem místní výroby, neboť stále více účastníků cestovního ruchu vyhledává původnost, což umožňuje výrobu suvenýrů místního charakteru, rozvojem veřejných služeb, jejich výkony musí stoupat s ohledem na zabezpečení především likvidace odpadů a údržbu místních komunikací, v ceně pozemků, která se v důsledku rozvoje cestovního ruchu může vylepšovat, v práci zahraničních pracovníků, pokud místní obyvatelstvo nebude schopno zajistit potřebnou kvalifikaci v daném oboru, v importu komodit pro zajištění požadované úrovně nebo rozsahu služeb. 2 Globální cíl koncepce státní politiky cestovního ruchu Další rozvoj cestovního ruchu v České republice je řešen v rámci státní politiky. Při formulování globálního cíle Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období (dále jen Koncepce) se vychází z toho, že moderní politika cestovního ruchu by měla usilovat o: růst konkurenceschopnosti cestovního ruchu České republiky v evropském prostoru a kontextu, 15

16 udržení relativního ekonomického postavení cestovního ruchu v národním hospodářství (tvorba HDP, zaměstnanost především v malém a středním podnikání), odstraňování regionálních disparit zejména v hospodářsky slabých problémových regionech, podporu využívání kulturního a přírodního dědictví pro rozvoj cestovního ruchu, avšak s garancemi zachování jejich kvality, posílení role cestovního ruchu v hospodářské a sektorových politikách státu, včetně posílení monitoringu, vyhodnocování a odstraňování negativních vlivů vzniklých cestovním ruchem na přírodní i socio-kulturní prostředí a veřejné zdraví. Globálním cílem Koncepce je zvýšení konkurenceschopnosti celého odvětví cestovního ruchu na národní i regionální úrovni a udržení jeho ekonomické výkonnosti jako důsledek dosažení rovnováhy mezi ekonomickým, socio-kulturním, environmentálním a regionálním rozvojem. Cestou ke zvýšení konkurenceschopnosti celého odvětví cestovního ruchu je plnění následujících strategických cílů Koncepce: posilování kvality nabídky cestovního ruchu včetně kultivace podnikatelského prostředí, vybudování struktury a kultivace institucí, které efektivně implementují politiku cestovního ruchu, zvýšení kvality lidských zdrojů jako klíčového faktoru inovačních procesů, zlepšení přístupu poskytovatelů služeb na trhy cestovního ruchu, v souladu se zásadami udržitelného rozvoje, intenzivnější využívání efektivních nástrojů a inovací v oblasti řízení a marketingu destinací cestovního ruchu, posílení role cestovního ruchu v hospodářské a sektorových politikách státu. Míra plnění globálních cílů Koncepce bude sledována prostřednictvím následujících indikátorů: Počet přenocování domácích návštěvníků v hromadných ubytovacích zařízeních (dále jen HUZ) v České republice, Počet přenocování zahraničních návštěvníků v HUZ v České republice, Vytíženost lůžek, Hodnota indexu konkurenceschopnosti cestovního ruchu v ČR dle World Economic Forum, Počet zaměstnaných osob v cestovním ruchu v ČR (přepočet na plný úvazek), Hrubý domácí produkt cestovního ruchu, Spotřeba příjezdového cestovního ruchu v ČR, Spotřeba domácího cestovního ruchu v ČR, Devizové příjmy z cestovního ruchu v ČR, Podíl devizových příjmů z cestovního ruchu na HDP v %. Z uvedené koncepce, jejích cílů a sledovaných indikátorů vyplývá ekonomický význam cestovního ruchu a jeho významné místo mezi ostatními odvětvími. Závěr Cestovní ruch je dynamické hospodářské odvětví, které v posledních padesáti letech prošlo výrazným rozvojem. Svojí ekonomickou vahou se dokonce zařadilo mezi nejvýznamnější 16

17 ekonomická odvětví vůbec. Jedním z důvodů takového rozmachu byl nárůst fondu volného času. Cestování se stalo jedním z vůbec nejoblíbenějších způsobů, jak trávit volný čas. Mezi ekonomické přínosy patří jistě i další důležitý efekt. Jedná se o způsob reprodukce fyzických a duševních sil člověka, což se významně podílí na růstu produktivity práce. Je potřebné si uvědomit, že cestovní ruch citlivě reaguje na mezinárodní a vnitropolitickou situaci, lokální a mezinárodní konflikty včetně terorismu a na živelní pohromy. Důkazem toho jsou např. boje vedené na Ukrajině, následně přijímaná opatření vůči Rusku a ekonomické dopady na země Evropské unie včetně České republiky. Část uvedených dopadů je i příčinou omezení aktivit cestovního ruchu občanů Ruska směřujících do zemí Evropské unie. Literatura FORET, Miroslav a Jana TURČÍNKOVÁ. Cestovní ruch. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2005, 106 s. ISBN x FORET, Miroslav a Věra FORETOVÁ. Jak rozvíjet místní cestovní ruch. Praha: Grada, ISBN: X Ministerstvo pro místní rozvoj. Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období Praha: MMR, 2013 PALATKOVÁ, Monika. Mezinárodní cestovní ruch. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011, 224 s. ISBN BURIAN, Michal, RYGLOVÁ, Kateřina a Ida VAJČNEROVÁ. Cestovní ruch podnikatelské principy a příležitosti. Praha: Grada Publishing, 2011, 213 s. ISBN: PALATKOVÁ, Monika. Mezinárodní turismus. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013, 251 s. ISBN:

18 DARK TOURISM A HOLOCAUST DARK TOURISM AND HOLOCAUST SANDRA PAVLÍKOVÁ, JAN TRÁVNÍČEK 1 Abstrakt Dark tourism patří mezi dynamicky se rozvíjející moderní trendy v cestovním ruchu, které jsou zatím v naší literatuře spíše přehlíženy. Jde o kontroverzní téma už proto, že zájmové lokality jsou zpravidla spojené s katastrofami, neštěstím a mnohdy se smrtí i desetitisíců lidí. Mezi nejnavštěvovanější cíle v rámci Dark tourism patří místa spojená s válečnými konflikty a specifickou roli mají památky holocaustu v čele s nejnavštěvovanější Osvětimí. Článek diskutuje základní východiska Dark tourism a na příkladu holocaustu ukazuje význam i rizika této nové formy cestovního ruchu. Klíčová slova Dark tourism, holocaust, koncentrační tábor, Osvětim Abstract Dark Tourism is one of the dynamically growing modern trends in tourism, which are in czech literature rather overlooked. It s a controversial topic, becouse sites of interest are usually connected with disasters and very often wiht death of tens of thousands of people. One of the most visited places within Dark Tourism are places connected with military conflicts. Specific role have the holocaust memorials with the most visiting Auschwit at the forefront. This article discusses basic starting-points of Dark Tourism and at the example of Holocaust shows importance and also risks of this new form of tourism. Key words Dark Tourism, Holocaust, Concentration Camp, Auschwitz Úvod Dark tourism (dále jen DT, v češtině zpravidla překládáno jako temná turistika ) patří mezi současné trendy v cestovním ruchu s velkou dynamikou rozvoje. Jde o moderní, netradiční formu cestovního ruchu postavenou na zvyšujícím se zájmu a následně i návštěvnosti tzv. temných míst. Jde o lokality spojené s katastrofami, neštěstím a mnohdy i smrti tisíců lidí a i proto je celkově téma DT sporné a kontroverzní. Památníky holocaustu bývalé nacistické koncentrační a vyhlazovací tábory jsou uváděny jako nejnavštěvovanější z temných míst. 1 RNDr. Jan Trávníček, Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o., Bosonožská 9, Brno Bc. Sandra Pavlíková, Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o., Bosonožaká 9, Brno 18

19 Jelikož jde o místa utrpení a smrti statisíců lidí, měla by být navštěvována s úctou a respektem. Předkládaný text popisuje vývoj, členění a terminologii tohoto nového tématu, na které navazuje stručné představení souvislostí současného DT a tématu holocaustu. 1 Dark tourism Britští vědci Lennon a Foley začali používat termín Dark tourism temná turistika v roce 1996 v souvislosti s fenoménem navštěvování určitých míst. Autoři uvádějí, že jde o místa spojená se smrtí, neštěstím, krutostí a násilím. DT je zejména spojován s tzv. dědictvím zvěrstev, které je potenciálně prodejnou kombinací vzdělávání a zážitků a silným sociálněpolitickým odkazem (Sharpley, 2009). Uvedené zavedení termínu DT znamenalo zásadní posun ve způsobu, jakým jsou takováto místa propagována, jakožto produkty cestovního ruchu (Lennon, 2000). V podněcování prvotního zájmu o tento fenomén hrají hlavní roli zejména globální média. Jakmile se DT stal široce rozpoznávanou formou turistiky a zároveň i propagačním nástrojem, po celém světě začaly vznikat mnohé internetové stránky s tímto tématem (Lennon, 2000). DT také těží z obecného rozmachu cestovního ruchu cca od poloviny 20. století, který se týká podstatné části forem cestovního ruchu a formy nové, včetně DT, nejsou výjimkou (Sharpley, 2009). 1.1 Historie a vývoj Lennon a Foley (2000) považují DT za produkt postmoderního světa. Objekty DT dle nich plní úlohu vyvolávání úzkosti a pochyb o vyspělé současnosti. Mezi příklady takto fungujícího mementa uvádějí: racionálně naplánovaný a technicky vyspěle provedený holocaust, nepotopitelný Titanic, napětí a hrozby způsobené Studenou válkou a další. Zájem o místa spjatá se smrtí, utrpením nebo násilím však není žádnou novinkou a cestovatele přitahují v podstatě od starověku (příkladem jsou gladiátorské hry ve starém Římě, veřejné popravy, atp.). Smrt a utrpení spojené s válkami jsou součástí turismu po staletí (Sharpley, 2009). A ani cestování k hrobům slavných není pouze moderním fenoménem. Příkladem jsou náboženské poutě spjaté s místy smrti jednotlivců či skupin, které můžeme dle Lennona (2000) považovat za jednu z nejranějších forem turismu. Vzhledem k těmto argumentům je neustále předmětem debat, zda je DT historickým jevem či postmoderním produktem a zda do něj patří i události, které se staly již před živoucí pamětí současníků (Sharpley, 2009). 1.2 Členění DT Sharpley a Stone (2009) uvádějí, že DT, má více tváří či úrovní, označovaných jako odstíny temnoty. Dle autorů je můžeme rozdělit na tři úrovně: - DT jako zkušenost: V těchto případech není zájem vyvolán způsobem, jakým k událostem došlo, ale spíše jejich důvodem a významem, Do této kategorie patří válečné hřbitovy, památníky a muzea, bitevní pole, místa spojená s holocaustem, místa atentátů a přírodních katastrof. - DT jako představení: dominantním faktorem je smutek a tryzny. Patří sem navštěvování pohřbů a hrobů známých osobností (např. Princezna Diana), nebo výroční oslavy úmrtí (např. Elvis Presley). - DT jako integrace: Patří sem místa, kde se turisté mohou aktivně zapojit, např. simulovat boj. Jiným případem jsou situace, ve kterých turisté vyhledávají přímou konfrontaci se smrtí. Příkladem je cestování na místa přírodních katastrof bezprostředně po tom, co se udály. 19

20 Nejextrémnějším případem je cestování do míst, kde probíhají ozbrojené konflikty. 1.3 Nejnavštěvovanější místa DT Celosvětově nejnavštěvovanějšími místy jsou: Osvětim, vražedná pole v Kambodži, Ground Zero v New Yorku, London Dungeon muzeum hrůzy, Arlingtonský národní hřbitov ve Washingtonu, Černobyl na Ukrajině, Památník Hirošima, Pearl Harbor na Havaji a muzeum Anny Frankové v Amsterdamu (Lennon, 2000). Jako nejnavštěvovanější místa v ČR se uvádí: Památník Terezín, Lidice, Ležáky, Památník Vojna Lešetice, naučná stezka Jáchymovské peklo, památník bitvy 1866 na Chlumu a Slavkovské bojiště (Frídová, 2014). Je tedy zřejmé, že místa spojená s válečnými konflikty patří mezi nejvíce zastoupená a mezi nimi mají výjimečnou pozici památníky upomínající na Holocaust. 2 Holocaust Lze říci, že za počátek holocaustu lze označit , kdy byl Adolf Hitler jmenován říšským kancléřem (Hilberg, 2002). Hitlerova silná nenávist k Židům byla již od počátku jasná z jeho projevů a také z knihy Mein Kampf (Knopp, 2000). Zásadním mezníkem na cestě od hlásání antisemitismu po masové vyhlazování se stala Křišťálová noc z 9. na 10. listopadu Po napadení Polska nacistickými vojsky ( začátek 2. Světové války) se zde začala zřizovat síť tzv. ghett. Vraždění Židů ve velkém začalo po 31. červenci 1941, kdy dostal Heydrich pověřovací dekret k provádění konečného řešení (Dwork, 2006). Masové vyhlazování ustávalo od léta 1944, kdy nacisté již ztráceli kontrolu nad obsazenými územími a začali ustupovat. Tábory na východě byly likvidovány, dokumenty páleny, vězni převážení do táborů v Německu a docházelo k posledním zplynováním. V polovině ledna 1945 začaly pochody smrti, zpět na západ a zahlazování posledních stop. Tábory na východě byly osvobozeny v zimě 1945, na západě na jaře 1945 (Rees, 2005). 2.1 Oběti holocaustu Počet obětí holocaustu je známé číslo, které je volně asociováno s pojmem holocaust. Zpravidla se uvádí jako šest milionů obětí. Není možné tvrdit, že je tento odhad zcela přesný, nic méně uvedl jej i Adolf Eichmann během svých výslechů. Odhady jsou založeny především na sčítání lidu před a po válce a na odhadech populace. Využívá se i nacistických dokumentů o deportacích a vraždění a také jsou zohledňována svědectví přeživších. Většina výzkumů potvrzuje, že počet obětí se pohybuje mezi 5 6 miliony (Židovské muzeum, 2014). 2.2 Ghetta, koncentrační a vyhlazovací tábory Nacisté perzekuci Židů prováděli v několika krocích. Prvním krokem bylo sestěhování židovského obyvatelstva do ghett či koncentračních táborů. To se dělo ještě předtím, než bylo rozhodnuto o masivní genocidě. Později, když bylo rozhodnuto o provedení konečného řešení židovské otázky, se přistoupilo k dalšímu kroku a vznikly vyhlazovací tábory (Rees, 2005). Síť ghett vznikla především na území Polska. Do těchto ghett bylo židovské obyvatelstvo hromadně přesouváno a po vzoru středověkých měst zde docházelo k izolaci od ostatních obyvatel. Ghetta byla od počátku považována za přechodné opatření, jejich neútěšný stav pouze zesiloval tlak na vyřešení židovské otázky. Ghetta byla přelidněna, lidé zde trpěli hladem, zimou, nemocemi a umírali po stovkách (Hilberg, 2002). Koncentrační tábory byly budovány především proto, aby sem byli vězni posíláni na nucené práce. Tyto tábory na 20

21 rozdíl od ghett nebyly původně určeny jen pro židovské vězně, ale i pro další nepřátele nacistického režimu, jako byli komunisté, političtí vězni a další skupiny. Koncentrační tábory vznikaly nejprve v Německu, později na obsazených územích (Holocaust Encyclopedia, 2014). Konečným krokem v genocidě židovského národa bylo zřízení vyhlazovacích táborů určených k likvidaci co největšího počtu lidí (zpravidla židů). Mezi německé koncentrační tábory patřily Dachau, Bergen-Belsen, Gross-Rossen, Sachsenhausen a Ravesbrück. Na území ČR šlo o sběrný tábor a ghetto Terezín, v Rakousku pak o koncentrační tábor Mauthausen. Na území Polska byla největšími ghetta ve Varšavě a v Lodži, koncentrační tábory byly v Osvětimi a Majdaneku, vyhlazovací tábory pak byly tyto: Osvětim-Birkenau, Treblinka, Chelmno, Belzec, Sobibor (Holocaust, 2014). Koncentrační a vyhlazovací tábor v Osvětimi a Birkenau se stal hlavním nástrojem holocaustu. Dnes je symbolem holocaustu, genocidy, místem piety a upomínkou na tyto zvěrstva. Přesný počet obětí vyhlazování v Osvětimi je těžké určit. Rudolf Höss, velitel Osvětimi ve svých výpovědích uvedl, že v osvětimských plynových komorách zlikvidovali 2,5 milionu lidí (Dwork, 2006). Podle mnohých výzkumů a důkazů je toto číslo menší. Oficiální stránky památníku Osvětim (2014) uvádí, že počet obětí se pohybuje okolo čísla Pozice památníků holocaustu v cestovním ruchu Památníky holocaustu, především koncentrační tábory, jsou turisticky hojně vyhledávané cíle. Koncentrační a vyhlazovací tábor v Osvětimi a Birkenau navštíví každoročně více jak milion návštěvníků z celého světa (Auschwitz, 2014). To je více než pětinásobek počtu návštěvníků v nejvýznamnějším památníku holocaustu na území České republiky: památníku v Terezíně (Památník Terezín, 2014). Historický odkaz, který tato místa nesou, je nepopiratelný a jejich vypovídací hodnotu lze jen těžko docenit. Autentičnost koncentračních táborů je až neuvěřitelná a i řadu let po válce nám připomínají holocaust v celé jeho hrůze. Především Osvětim a Birkenau je v tomto ohledu zcela mimořádným místem a tomuto významu odpovídá také to, že jde o nejnavštěvovanější tábor a zároveň objekt DT na světě. Osvětim si své smutné prvenství získala již za války, když se stala tzv. továrnou na smrt, kde byly vražděny i tisíce lidí denně. I přes to, že nacisté stihli všechny důmyslně propracované plynové komory s krematorii vyhodit do povětří, dochované plány, fotografie i ruiny budov dostatečně dokreslují celkovou tvář tábora. Birkenau je zároveň jediným vyhlazovacím táborem, který byl dochován. Ostatní výše zmíněné tábory byly již během války srovnány se zemí, dnes se tam nachází pietní místa. Závěr Ze společenského hlediska lze velký zájem o uvedená místa hodnotit spíše pozitivně. Navštěvují-li se s patřičnou úctou a respektem, mohlo by být lhostejné, z jakého důvodu sem lidé přicházejí. Nejčastější je nejspíše zájem o historii, o které by měl mít prakticky každý člověk dostatečné povědomí. Také návštěva z výchovných a preventivní důvodů (xenofobie, antisemitismu, neonacismu, násilí všeobecně) je jistě žádoucí. V neposlední řadě jsou důvody pro návštěvu ryze pietní. Z těchto důvodů přicházejí především rodinní příslušníci obětí či bývalých vězňů a také Židé obecně. Holocaust (hebrejsky Šoa) znamenal genocidu a snahu o úplné zničení především jejich národa i proto je pochopitelné a důležité, že si Židé holocaust intenzivně připomínají. Zabývá-li se DT fascinací smrtí, je opravdu žádoucí, aby jeho účastníci navštěvovali místa 21

22 spojená s takovými hrůzami a neštěstím jako je Osvětim? Spornost těchto míst, etické otázky a pochybnosti jsou namístě především tam, kdy se pieta, výchova a působení na hodnotový systém člověka zaměňuje za přízemní ziskovost. Zcela nepatřičné je propagování těchto míst jakožto objektů DT a využívání jejich hrůz jako marketingových nástrojů. Literatura DWORK, Deborah a R PELT, Osvětim: 1270 až současnost. Vyd. 1. Praha: Argo, 512 s., [24] s. obr. příl. ISBN x. FRÍDOVÁ, Martina. Temná turistika [online] [ ]. Dostupné z: <http://temnaturistika.webnode.cz> HILBERG, Raul, Pachatelé, oběti, diváci: židovská katastrofa Vyd. 1. Praha: Argo, 298 s. ISBN LENNON, John; Malcolm FOLEY (eds.), Dark Tourism: The Attraction of Death and Disaster. Cengage Learning EMEA. 184 s. ISBN Memorial and Museum Auschwitz - Birkenau [online] [ ]. Dostupné z: <http://www.auschwitz.org/> PAVLÁT, Leo. Židovské muzeum v Praze [online] [ ]. Dostupné z: <http://www.jewishmuseum.cz/> REES, Laurence, Osvětim: nacisté a "konečné řešení". V Praze: Euromedia Group - Knižní klub, 320 s., [16 s. obr. příl.]. ISBN SHARPLEY, Richard, Philip STONE, The Darker Side of Travel: The Theory and Practice of Dark Tourism. Channel View Publications, 275 s. ISBN ŠTĚPKOVÁ, Tereza. Holocaust.cz [online]. Revize [ ]. Dostupné z: <http://www.holocaust.cz/cz/main> United States Holocaust Memorial Museum. Holocaust Encyclopedia [online] [ ]. Dostupné z: <http://www.ushmm.org/> 22

23 MOŽNOSTI VYUŽITÍ NANOTECHNOLOGIÍ V CESTOVNÍM RUCHU POSSIBILITIES OF NANOTECHNOLOGY IN TOURISM MICHAELA KUBÍČKOVÁ, JAKUB TROJAN, KRISTÝNA AUSTOVÁ 1 Abstrakt Tento článek je zaměřen na prezentaci výsledků bakalářské práce soustředící se na nanotechnologie a její využití v cestovním ruchu. Aplikace nanomateriálů v tomto odvětví je poměrně mladá, ale postupně si získává větší popularitu. Hlavním cílem je ukázka funkčnosti nanomateriálů v praxi, kdy se zaměří na jednotlivé segmenty cestovního ruchu, představí různé typy povrchů a důvody, proč si zvolit tyto technologie. V článku nebude opomenuta i ekonomická stránka, tedy srovnání nákladů a úspor při aplikaci. Klíčová slova nanotechnologie, aplikace, wellness, doprava, cestovní ruch Abstract This article based on defended bachelor theses is focuses on nanotechnology and its use in tourism. The application of nanomaterials in this branch is young but it is becoming more and more popular. The demonstration of functional nanomaterials in the practice is the main objective here. It will focus on various segments of tourism, show different types of surfaces and the reasons, why to use these technologies. Costs and savings will be compared, so the article will focus on the economic side. Key words nanotechnology, wellness, transport, tourism, application Úvod Nanotechnologie, která se dá i jinak nazvat jako molekulární výroba, se zabývá výrobou a vývojem extrémně malých materiálů s výjimečnými vlastnostmi. Podle britského institutu nanotechnologie je to věda a technologie, kde hrají důležitou roli rozměry a tolerance v řádech 0,1 nanometrů až 100 nanometrů. Pod pojmem nanotechnologie si lze také představit 1 Bc. Michaela Kubíčková, Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o., Bosonožská 9, Brno RNDr. Jakub Trojan, Fakulta logistiky a krizového řízení, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Studentské nám. 1532, Uherské Hradiště Kristýna Austová, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, Mendelova univerzita, třída Generála Píky 2005/7, Brno - Černá Pole 23

24 seskupení klasických vědních oborů. Nalezneme zde fyziku, chemii, biochemii, kvantovou mechaniku, elektroniku a další vědní obory, které jsou nezbytnou součástí při vývoji nových materiálů, dodávající zcela nové a zásadní vlastnosti v měřítku nano. V oblasti optických vláken se můžeme setkat s pojmem mikroelektromechanické systémy, které obvykle v sobě zahrnují nanotechnologie, ale i technologie na vyšší než molekulární úrovni. I přes poměrně malý vědní obor, kterým nanotechnologie bezesporu je, učinila tato věda za posledních 20 let obrovský pokrok, díky kterému lze téměř s jistotou říci, že s sebou přinese revoluční a průlomové změny v různých průmyslových oblastech - například v elektronice, medicíně, energetice, zemědělství, potravinářství, průmyslu a jiné. V posledních letech se s nanotechnologickými ochrannými aplikacemi setkáváme stále častěji. Jedním z hlavních důvodů je dnes již celkem rozumná pořizovací cena a hlavně jsou ceněny díky vlastnostem, které jiné ochranné aplikace nesplňují. Článek se však zabývá hlavně využitím nanotechnologií v cestovním ruchu a zaměřením na jednotlivé segmenty cestovního ruchu. Představí různé typy povrchů a důvody, proč si zákazníci zvolili tento duh aplikace a kde ji lze uplatnit. Nebude opomenuto i ekonomické srovnání úspory nákladů při požití nanotechnologie (Weinnbaum et al., 2003). 1 Aplikace v cestovním ruchu Nanotechnologii v cestovním ruchu můžeme již dnes aplikovat z mnoha důvodů. Nejčastější forma využití je v oblasti povrchových úprav. Ve většině případů se jedná o nanesení nanovrstvy na povrch za účelem dodání nových vlastností (někdy i s antibakteriálním účinkem) k prodloužení životnosti povrchu, ke snadnější údržbě a čištění, k prevenci před vandalismem a podobně. Díky těmto vlastnostem, které povrch či materiál následně získá, dochází k šetření finančních prostředků při jejich údržbě či renovaci. Další výhodou těchto vrstev je, že je lze aplikovat téměř na všechny druhy povrchů a nijak nemění jejich vzhled. Tyto aplikace po zformátování snižují povrchové napětí a povrch získá následující vlastnosti (Hesková, 2011; Kubíčková, 2014): a) Hydrofobita (odpuzování vody a tekutin) - díky tomuto efektu se do materiálu nedostává voda a nedochází tak k jeho navlhnutí, bobtnání organických povlaků, ke zhoršení jeho mechanických vlastností, poklesu přilnavosti k podkladu a zmenšení kohezních sil, nedochází k jeho degradaci, korozi či k mikrobiologickému napadení eliminuje možnost vzniku řas, mechů, hub, plísní a hniloby. Všechny tyto nežádoucí účinky mají vliv na životnost materiálu či povrchu. b) Oleofobita (odpuzování olejů) - tato vlastnost je uživateli velice ceněna. Mnoho lidí se jistě setkalo se situací, kdy bylo zapotřebí vyčistit povrch od oleje či olejových skvrn, které se dostaly do hloubky materiálu a navíc na sebe navázaly další druhy nečistot. Ve většině případů se tento problém nepodařilo vyřešit, zejména pak u savých materiálů jako je tomu u betonu, zámkové dlažby, mramoru, textilu, kůže, dřeva, atd. Další výhodné vlastnosti nanotechnologií jsou následující: a) Antibakteriální vlastnosti - vzniklá nanovrstva na bázi oxidu křemičitého je nastavena silně kationicky, proto vykazuje antibakteriální účinky. Vzhledem k této vlastnosti vede v důsledku iontově výměnných reakcí s buněčnými stěnami mikroorganismů k oslabení buněčných stěn. Tím dochází k zamezení buněčného dělení a mikroorganismus již nemůže dále růst. b) Snížení přilnavosti nečistot a usazenin - díky povrchové energii, kterou aplikace vytváří, se výrazně snižuje přilnavost nečistot, lepidel, tmelů a minerálních usazenin (vodní kámen) na povrchu. Ze známých materiálů, které dokážou vytvářet takovou povrchovou energii s těmito vlastnostmi je například teflon. Tyto vlastnosti jsou velice ceněny v oblastech, kde je kladen 24

25 důraz na čistotu a vzhled povrchu - například interiéry vlaků, sociálních zařízení vlaků (toalety), vany, sauny a jiné. c) Anti-graffiti ochrana - jak již bylo zmíněno, díky povrchové energii, která se na povrchu vytvoří, se jednak snižuje přilnavost nečistot, ale zabraňuje i proniknutí barev a sprejů do struktury podkladů. Aplikace na povrchu vytváří bariéru mezi sprejem a povrchem a tak zabrání proniknutí spreje do jeho struktury. Proto z takto ošetřených povrhů lze barvy šetrně smýt a odstranit všechny stopy po graffiti, aniž by došlo k poškození tohoto povrchu. d) Ochrana před UV zářením - aplikace je odolná i proti povětrnostním vlivům - například ochrana před UV zářením. Díky této vlastnosti nedochází k vyblednutí barvy na povrchu a ten si tak zachovává svůj původní vzhled. e) Zvýšení mechanické odolnosti povrchu - v případě ochrany minerálních povrchů lze pomocí aplikací na bázi nanopolymerů dosáhnout i zvýšení mechanické odolnosti povrchu. K tomuto procesu dochází tak, že nosná kapalina na solventní bázi dokáže polymery zavést až do hloubky jednoho centimetru. Při následné polymerizaci dochází k propojení jednotlivých vrstev polymeru mezi sebou. Tento proces má za důsledek zvýšení mechanické odolnosti. Tyto vlastnosti lze ověřit normovanou odtrhovou zkouškou z akreditované laboratoře. Z pohledu společnosti či jednotlivce je cestovní ruch významným společensko-ekonomickým trendem. Každým rokem se zvyšuje pohyb lidí za rekreací, naplněním snů, poznáním a relaxací. Je to součást způsobu života lidí. Podle světových statistik patří cestovní ruch k největším exportním odvětvím, zároveň s obchodem s ropou a automobilovým průmyslem. Vývoj moderního cestovního ruchu sahá do přelomu 19. a 20. století. Co se týče druhů cestovního ruchu v Evropě, tak lidé měli v oblibě letní dovolené v přírodě, poutní cesty a alpinismus. Postupně rok co rok se zvyšovala návštěvnost cestovního ruchu, ale také počet ubytovacích zařízení apod. Nejpoužívanější definice cestovního ruchu na světě je podle WTO (World Tourism Organization) z roku 1991: Činnost osoby cestující na přechodnou dobu kratší než je stanovena (1 rok v mezinárodním cestovním ruchu a 6 měsíců v zahraničním cestovním ruchu), přičemž hlavní důvod cesty je jiný než vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě. 1.1 Doprava V této oblasti se můžeme s využitím nanotechnologie setkat například u vlaků všech přepravců osob na území ČR. První nanotechnologická aplikace proběhla v roce 2010 pro České dráhy a.s., kde byl ošetřen interiér vozové jednotky Elefant 471. Účelem aplikace bylo snadné odstranění graffiti po vandalech a snadné čištění povrchů od nečistot bez použití agresivní a neekologické chemie, která se běžně používá a ničí nejen povrch, ale i životní prostředí. Aplikace byla také provedena na toaletách z důvodů zvýšení hygienických opatření. Dle výsledku ze SZÚ vykazují aplikace vysoké antibakteriální účinky. Ve všech případech byla aplikace účinná a České Dráhy a.s. vyjádřili celkovou spokojenost a do budoucna uvažují o aplikaci na další nové či zrekonstruované vozové jednotky. Obr. 1: Ukázka graffiti ve vlakové soupravě ČD Obr. 2: Vlak po odstranění graffiti 25

26 Dalším přepravcem, který se pro tuto technologii rozhodl, byla společnost Regio Jet a.s. patřící pod skupinu Student Agency k.s. V jejich případě se jednalo o aplikaci na exteriéry vozových jednotek především jako prevence před graffiti a také jako ochrana povrchů před znečištěním. V případě lokomotiv byly ošetřeny i čelní skla z důvodu lepší viditelnosti za deště. Aplikace i v tomto případě obstála. Vlaky byly už několikrát postříkány graffiti a opětovně bez problému odstraněny. Společnost Regio Jet a.s. se do dnešního dne potýká s problémy ohledně mytí svých vozů v myčkách pro vagóny. Tato myčka je majetkem Český drah a.s. a harmonogram, který byl nastolen, je pro Regio Jet a.s. nepřípustný. Nezbývá jim tedy nic jiného, než své vozové jednotky umývat ručně, přičemž tento proces je velice zdlouhavý a složitý. Díky aplikaci se vagóny čistí od agresivních drážních nečistot snadněji a efektivněji - v poměrně krátkém čase. Spokojenost s těmito aplikacemi potvrdil v roce 2012 tehdejší mluvčí Regio Jet a.s. v reportáži pro TV Nova., kde se vyjádřil takto: Určitě se dá potvrdit, že technologie tzv. nanoskla, zlepšila možnosti, co se týče údržby povrchu těchto ošetřených vozů a ty jsou takto lépe chráněny. V dnešní době probíhají aplikace i na Slovensku, kam Regio Jet a.s. v letošním roce rozšířil svou působnost. Další společnosti, které se rozhodly pro nanotechnologie, byly Leo Express a.s. a Arcelor Mittal a.s., a to z obdobných důvodů jako u výše uvedených příkladů. V oblasti autobusové dopravy jsou případy jako slovenská společnost SAD Poprad a.s., jejímž požadavkem bylo snadné očištění vozidel od nečistot, obzvláště v zimním období, kdy autobusy byly vysoce znečištěné, za což byli dost často kritizováni. Když se aplikace osvědčila, přišla společnost s požadavkem na ošetření i v interiéru vozů. V tomto případě se jednalo o schody a podlahu. I dopravní podnik Olomouc si nechal aplikovat interiér jedné tramvajové soupravy, která byla velmi často terčem útoku sprejeru. Dopravní podnik Brna toto použil i na několik jízdenkových automatů na ochranu před útoky sprejerů. Dalšími důvody bylo snadné čištění povrchů od nečistot, ochrana povrchu před slunečním zářením a snadné odstranění nálepek. Zajímavou aplikací je i ošetření interiéru vozidel městské hromadné dopravy v Ostravě nanotechnologickým nástřikem SmartCoat. Tato dokáže čistit vzduch, pohlcovat zápach a vytvářet antibakteriální prostředí. Tento proces nastává díky přítomnosti částic TiO2 (oxid titanu) v suspenzi a katalytickému účinku. Díky tomuto účinku dochází k samočisticímu a dezinfekčnímu povrchu. Je tedy předpokladem, že pokud se aplikace v praxi osvědčí, jednalo by se o novou revoluční metodu v oblasti čištění a desinfekce povrchu. 1.2 Wellness a aquaparky Prvním počinem v této oblasti byla aplikace na stěny bazénu v aquaparku v Kravařích na Opavsku. Účelem bylo ošetření stěn bazénu v oblasti 15 cm pod a 15 cm nad hladinou vody, kde se usazuje ve velké míře vrstva složená z mastnoty, vlasů, zbytků lidské kůže a dalších nečistot. Jejich čištění je velmi časově náročné a zdlouhavé, protože nelze používat agresivní chemii, která by mohla stéci do bazénu. Usazeniny se tedy čistily mechanicky, což mělo za důsledek zničení povrchů. Proto se ředitel aquaparku Eduard Kandráč rozhodl vyzkoušet nanotechnologickou aplikaci. Po několika dnech se ukázala být řešením, které aquapark hledal. Vedení především vyjádřilo spokojenost s rychlostí a nenáročností a také si pochvalovali fakt, že aplikace nemění vhled povrchu. Další organizace, která se rozhodla pro ošetření stěn bazénu, byly Lázně Darkov na 26

27 Karvinsku. Po několika měsících používání se vedení rozhodlo ještě pro ošetření kanálků okolo bazénů. V těchto místech docházelo k usazování nečistot a vzniku plísní. Po použití technologie i v tomto případě došlo ke snadnější údržbě povrchů. Dále pak následovalo ošetření podlahy a sprch v prostorách pánských a dámských šaten protiskluzovou aplikací. Ta proběhla za účelem zvýšení bezpečnosti na mokrých podlahách. V minulosti se totiž stalo, že pár klientů z řad seniorů ve sprše upadlo, což mělo negativní dopad na dobré jméno lázní. Město Příbram se rozhodlo pro technologii na mramorovém chodníku v historickém centru města, který byl za deštivého počasí velice kluzký, a dále nechalo ošetřit kompletně všechny podlahy v místním aquaparku protiskluzovou aplikací, kterou využili i v nedaleké rezidenci Orlík. Novou oblastí využití v sektoru wellness byla aplikace, která sloužila k ošetření lavic v saunách proti mastnotě a lidskému potu, který se dostává do materiálu a způsobuje jeho degradaci. Dalším prvkem byla ochrana proti vlhkosti, která zase způsobuje hnilobu dřeva. Majitelé saun byli nuceni čtyřikrát do roka provádět jejich odstávky, aby mohli lavice rozebrat a nechat zbrousit, popřípadě nechat vyrobit nové. Aplikace byla provedena ve wellness centru společnosti Infinit s.r.o. v prostorách hotelu Step v Praze. Další proběhla i v Teplicích nad Bečvou v místních lázních. Ošetřeny zde byly masážní vany. Důvodem bylo snadné čištění a snížení výskytu bakterií na povrchu a zvýšeni tak hygienických opatření. Dále využití našli i v termálních lázních Bešeňová na Slovensku. Zde se potýkají s problémem čištění hran bazénu od travertinových usazenin. Ty vznikají díky přítomnosti travertinu v místní léčivé vodě. Jeho odstranění jde velmi těžce a pouze mechanicky. I po aplikaci je odstranění travertinu složité, ale je to časově kratší zhruba o jednu třetinu. 1.3 Ochrana památek I zde si začíná ochrana povrchů pomocí nanotechnologie pomalu získávat své příznivce. V této oblasti je důležité, aby povrch byl chráněn a zároveň nedocházelo ke změně jeho vzhledu. Ze začátku bylo téměř nemožné se s nanoaplikacemi na tomto poli uchytit, a to zejména z nedostatku informovanosti odborné veřejnosti. Z marketingového hlediska byly nazývány tzv. Tekuté sklo, což se ve světě památkářů snadno zaměnilo s termínem vodní sklo. Touto metodou byly dříve některé druhy památek ošetřovány a v průběhu několika let se zjistilo, že po tomto ošetření dochází k degradaci povrchu. K tomu docházelo ze dvou důvodů, povrch po takovém ošetření nemohl dýchat, což znamenalo, že vlhkost, která byla uvnitř povrchu, nemohla proniknout ven a nastávalo tak mísení s další vlhkostí až se povrch rozpadl. Dalším důvodem byla přítomnost organického silanu, který také negativně působil na materiál. Většina dnes již dostupných nanoaplikací je na bázi SiO2 (oxid křemíku), kde nosnou kapalinou je alkohol, ve většině případu se jedná o etanol. Ani tyto aplikace však nejsou pro tuto oblast vhodné. I tak malá vrstva, která se na povrchu vytvoří, snižuje propustnost povrchu přibližně o polovinu, což znamená, že dochází ke stejnému problému jako v případě ošetření vodním sklem. Bylo tedy potřeba vyvinout pro tuto oblast jinou aplikaci. Na trhu dnes existuje produkt pod názvem Polymembran Monuments, který je určen pro památky, jejichž povrch je absorpční (pískovec, sádrovec, mramor, teraso, žula a jiné minerální povrchy). Produkt není na bázi SiO2 (oxid křemíku) vrstev, ale polymeru PVC. Po aplikaci se molekuly uspořádají tak, že vytvoří na povrchu jednocestný systém membrán. Tento systém nepropouští vlhkost zvenčí, ale propouští vlhkost zevnitř materiálu ven. Díky tomuto procesu může materiál dýchat a nedegraduje. Zásluhou speciální nosné kapaliny se vrstva dokáže formátovat až v hloubce 4mm, což znamená, že když dojde k poškrábání 27

28 povrchu, povrch bude stále vykazovat hydrofobní účinek. Navíc při vytvrzení dochází ke zpevnění materiálu. Produkt byl také testován v laboratořích, zda nedochází k negativním účinkům na povrchu. První testovací aplikace tak proběhla na pískovcových schodech zámecké zahrady v Bruntále. Cílem byla ochrana povrchu před klimatickými vlivy, snadnějším čištěním a zvýšení životnosti povrchu. Aplikace je stále sledována a zatím se neprojevily žádné nepříznivé účinky. Testy probíhají již druhým rokem, a to i na bronzové soše v Příbrami. Socha je postižena silnou oxidací, což má za následek její nepěkný vzhled. Ošetřeny byly i dvě kašny na náměstí T. G. Masaryka opět v Příbrami. 1.4 Hotely V této oblasti je využití nanotechnologií opravdu rozmanité. Můžeme se s tím setkat v koupelnách hotelů coby ochrana skleněných a nerezových povrchů před usazováním vodního kamene či ochrana zrcadel před zamlžováním. Další využití lze také nalézt na fasádách hotelů jako ochrana před graffiti a znečištěním, na podlahách ve vstupních halách či recepcích, chodbách, pokojích. U podlah se můžeme setkat s dvěma druhy aplikací: 1. Ochranná aplikace povrchů pro snadnou údržbu: Princip aplikace je stejný jako u výše zmíněných aplikací. 2. Protiskluzová aplikace novinka v této oblasti: Tato se využívá u podlah z přírodního materiálu, které se při kontaktu s vodou stávají vysoce kluzkými. Aplikace funguje tak, že rozpouští křemík obsažený ve většině přírodních materiálů a na povrchu se vytvoří nanovroubky. Pokud je povrch mokrý, vroubky se naplní. Při tlaku na povrch dochází k vytlačení vody z těchto vroubků ven a díky tomu vznikne podtlak, který způsobí protiskluzový efekt. Toto ošetření bylo zmíněno již u wellness a aquparků. Pro aplikace se rozhodly například v hotelu Residence v Donovalech na Slovensku, kde si nechávají nanotechnologií ošetřit sedačky na recepci a v kavárně. Dále zde byly ošetřeny koupelny, nerezové digestoře v kuchyni a stěny z keramických obkladů. Naprosto stejná aplikace byla provedena i v nedalekém wellness hotelu Šport. 1.5 Lodní doprava Zde je ochrana povrchu pomocí nanotechnologií zatím ve fázi testů. Technologie byla požita na jachtu Horn, ve slovinském přístavním městě Izola. Testována byla ochrana vnější části trupu lodi pod čárou ponoru. Cílem bylo snížení přilnavosti biologické zátěže (řasy, hlavonožci, svijonožci) na anti-foulingovém nátěru. Po jednom roce provozu byla jachta vytažena z vody a začalo se s vyhodnocováním testu. Na první pohled se zdálo, že aplikace nepřinesla žádný užitek, ale když se začalo s oplachováním povrchu tlakovou myčkou, ukázalo se, že řasy šly z povrchu snadno odstranit. Navíc se ukázalo, že se na povrchu nevyskytovali svijonožci ani hlavonožci, byli pouze v řasách. Po opláchnutí nebylo zapotřebí provést nový anti-foulingový nátěr. Pokud další série testu bude úspěšná, jednalo by se o zcela nový způsob, jak ochránit lodě a ušetřit tak spoustu financí za úkony spojené s novým anti-foulingovým nátěrem, který se provádí každý rok. 28

29 Obr. 3, 4: Aplikace námořní jachty ve Slovinsku 1.6 Letecký průmysl O produkty v této oblasti projevila zájem americká společnost Aveo Engeneering. Tato společnost se zabývá výrobou světel pro letadla. Společnost v současné době ošetřuje světla umístěna na exteriéru letadel. Po aplikaci se zvyšuje životnost povrchu, snadněji se čistí a hlavně je UV stabilní, což vede k tomu, že světla po krátké době nezmatní. 2 Ekonomické srovnání úspory nákladů (Kubíčková, 2014) Tab. 1: Úspora nákladů při ručním mytí jednoho vozu Tabulka číslo 1 ukazuje úsporu nákladů při údržbě vlaků ručním mytím. Úspora se projevila především u dopravců Regio Jet a.s. a Leo Express a.s. Tito dopravci myjí své vozy ručně po celý rok. Po aplikaci je úspora nákladu řádově o 2/3 nižší než bez ochranné vrstvy. Výrazně to snižuje spotřebu chemických prostředků k čištění povrchu. Dalším důležitým prvkem je i zkrácení času stráveného čištěním. 29

30 Tab. 2: Úspora nákladů při odstranění graffiti Z tabulky číslo 2 je patrné, že pokud je vlak ošetřen nanovrstvou proti graffiti, ušetří se tak spoustu finančních prostředků. V tomto případě se jedná o ,- Kč. Kdyby se cena aplikace rozpočítala na dva roky, byla by vstupní investice ještě nižší. Je také důležité říci, že po odstranění graffiti, není zapotřebí nano vrstvu obnovovat! Společnost NANO PLM+ s.r.o. má dle svých interních testů vyzkoušeno až 35 intervalů odstranění graffiti bez nutnosti obnovení nátěru. Tab. 3: Přehled nákladů a návratnost investic V tabulce číslo 3 jsou uvedeny nejčastěji udržované povrchy ve wellness centrech, aquaparcích či bazénech. Data v tabulce jsou pouze orientační, je však patrné, že po aplikaci dochází k efektivní úspoře času a financí. Návratnost investice je také dosti zajímavá, přihlédneme-li k tomu, že trvanlivost aplikace při správné údržbě přesahuje 24 měsíců. Tab. 4: Renovace nového antifoulingového nátěru 30

31 Tabulka číslo 4 vyjadřuje úsporu nákladů při aplikaci nano vrstvy na spodní část lodi, tedy oblasti pod čárou ponoru. V tabulce jsou uvedeny ceny za jednotlivé úkony dle cen společnosti Avaryacht s.r.o. Z tabulky je patrné, že po aplikaci se náklady sníží téměř o polovinu. Úspora aplikace však není pouze ve snížení nákladů na renovaci antifoulingového nátěru. Tím, že se po aplikaci méně zachycuje biologická zátěž, výrazně tak dochází ke snížení hydrodynamického odporu a k úspoře paliva, což mohou být v některých případech statisíce. Závěr Očekává se, že v delším časovém horizontu bude postupně nahrazena v širokém měřítku mikroelektronika nanoelektronikou (Kvasničková, 2009). V budoucnosti se budou i nadále vlastnosti nanomateriálů zlepšovat. Předpokládá se, že nové nanoprášky, nanokompozity a nanočástice budou lepší a levnější. V současnosti, jak již z článku vyplývá, je velkou výhodou ekonomická stránka aplikací, přičemž se ušetří spousta finančních prostředků, sníží se náklady a investice se navrací. Toto bylo demonstrováno na příkladech jako odstraňování graffiti a použití aplikace ve sférách wellness, aquaparků a hotelových zařízeních. V neposlední řadě dochází k efektivní úspoře času, který je v dnešní uspěchané době velice vzácný. Literatura HESKOVÁ, Marie. Cestovní ruch pro Vyšší odborné a Vysoké školy. 2. vyd. Praha: Fortuna, 2011, 216 s. ISBN KUBÍČKOVÁ, Michaela. Nanotechnologie v cestovním ruchu. Bakalářská práce. Vysoká škola obchodní a hotelová, KVASNIČKOVÁ, Alexandra. Aplikace nanotechnologie v potravinářství. [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.nanocon.eu/files/proceedings/nanocon_09/lists/papers/025.pdf> WEINNBAUM, Barry, Nathan TINKER, James VON EHR a Kent MURPHY. Nanotechnology The Next Fantastic Optical Voyage. 1. vyd. USA: Copyright Phillips Business Information, 2003, 27 s.]. ISBN

32 ODBORNÉ PRAXE NA VYSOKÉ ŠKOLE OBCHODNÍ A HOTELOVÉ: ANALÝZA AKADEMICKÉHO ROKU 2012/2013 PROFESSIONAL EXPERIENCE AT THE COLLEGE OF BUSINESS AND HOTEL MANAGEMENT: ANALYSIS OF THE ACADEMIC YEAR 2012/2013 JAN TRÁVNÍČEK, KRISTÝNA AUSTOVÁ 1 Abstrakt Odborná praxe je jednou z podstatných součástí profesní i odborné přípravy studentů vysokých škol. Předložený text přináší analýzu praxí z hlediska informací o preferovaných oborech, pozicích a činnostech. Dále je řešena role blízkosti k trvalému bydlišti pro výkon praxe. Použité zdroje jsou od studentů Vysoké školy obchodní a hotelové v Brně z akademického roku Výsledky prokazují dobrou shodu zvolených činností s profilem absolventa, rozdíly údajů o praxích mezi kombinovanou a prezenční formou studia i mezi oborem management cestovního ruchu a management hotelnictví. Klíčová slova odborná praxe, student, hotelnictví, cestovní ruch, management Abstract Professional experience is one of the essential part of professional training for college students. The text provides an analysis of practice regarding informations about the preferred fields, positions and activities. The article deals with the proximity of residence to the place of practice. Source are from College of Business and Hotel Management in Brno from the academic year The results show good agreement of selected activities with the graduate profile, the differences between combined and full-time study and between specialization Tourism Management and Hotel Management. Key words Professional experience, student, hospitality, tourism, gastronomy Úvod Odborná praxe je obecně jedním z faktorů, které ovlivňují uplatnění absolventů vysokých škol 1 RNDr. Jan Trávníček, Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o., Bosonožská 9, Brno Kristýna Austová, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, Mendelova univerzita, třída Generála Píky 2005/7, Brno - Černá Pole 32

33 (Kalousková 2006). I proto je součástí studia bakalářských oborů na Vysoké škole obchodní a hotelové její široká podpora. Praxe zde probíhá v rámci předmětu Odborná praxe ve studijních oborech prezenčního i kombinovaného studia v rozsahu dvou týdnů (tj. 10 pracovních dnů) v prvním a druhém ročníku studia a v rozsahu čtyř týdnů (tj. 20 pracovních dnů) ve třetím ročníku studia (tj. 2x 80 hodin v 1. a 2. ročníku studia a 160 hodin ve 3. ročníku studia). Cílem odborné praxe je především seznámení studentů s řešením problémů a s výkonem funkcí, pro které jsou studiem na Vysoké škole obchodní a hotelové připravováni. I přes určité ovlivnění garantem praxe a dalšími vyučujícími platí, že studenti volí poskytovatele praxe sami tak, aby uplatnily teoretické znalosti pro řešení konkrétních pracovních situací (Kolektiv 2013). Zpravidla tak probíhají v podmínkách konkrétních organizací zaměřených na problematiku daného studijního oboru. Jsou přípustné tři způsoby realizace praxe: 1. na pozicích, které odpovídají profilu absolventa oboru, 2. na základě stávajícího či předchozího zaměstnání studenta, pokud odpovídá profilu absolventa studijního oboru, 3. na základě provozování živnosti studentem, pokud živnost odpovídá profilu absolventa studijního oboru. 1 Analýza praxí Při evidování praxí lze sledovat volby studentů a získat tak zpětnou vazbu k jejich preferencím, specifikům a chování. Data, která jsou znázorněna v grafech níže, zobrazují v daných kategoriích zastoupení studentů 1. a 2. ročníku dohromady, přičemž v rámci kombinovaného studia se za oba ročníky účastnilo praxí 109 studentů a v rámci prezenčního studia celkem 165 studentů. S využitím dat můžeme posoudit zařazení volby praxe studentů dle odvětvové klasifikace národního hospodářství (Český statistický úřad, 2014). Logiku písmen z obr. 1 vysvětluje tab. 1. Na obr. 1 je zaznamenán podíl rozřazení studentů dle jednotlivých odvětví národního hospodářství. Je patrné, že nejvíce jich pracovalo v oblasti Ubytování, stravování a pohostinství (64 %). V pořadí dalšími výraznějšími odvětvími byli Administrativní a podpůrné činnosti (10 %), Kulturní, zábavní a rekreační činnosti (7 %), Velkoobchod a maloobchod a opravy a údržba motorových vozidel (6 %). V ostatních odvětvích vykonávalo praxi pouze zanedbatelné procento studentů. Z toho hlediska je zřejmé, že se na praxi projevuje profil absolventa a studenti volí okrajová odvětví výjimečně. I mimo oblasti Ubytování, stravování a pohostinství a Kulturní, zábavní a rekreační činnost pracují na pozicích, které mají komponentu managementu. 33

34 Základní zařazení dle národního hospodářství C D E F G H I J K N P R Obr. 1: Základní zařazení praxí dle odvětvové klasifikace, legenda viz tab. 1 Tab. 1: Rozdělení odvětví národního hospodářství (Český statistický úřad, 2014) Odvětví národního hospodářství C Zpracovatelský průmysl D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu E Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi F Stavebnictví G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel H Doprava a skladování I Ubytování, stravování a pohostinství J Informační a komunikační činnosti K Peněžnictví a pojišťovnictví N Administrativní a podpůrné činnosti P Vzdělávání R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti S Ostatní činnosti Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a T služby pro vlastní potřebu Pracovní pozice - celkem Číšník/servírka Recepční Asistent(ka) Vedoucí pozice Obsluha Barman(ka) Obr. 2: Pracovní pozice celkem 34

35 Pracovní pozice - kombinované studium Číšník/servírka Recepční Asistent(ka) Vedoucí pozice Obsluha Pracovní pozice - prezenční studium Číšník/servírka Recepční Asistent(ka) Vedoucí pozice Obsluha Obr. 3 a 4: Pracovní pozice dle formy studia V rámci kombinovaného i prezenčního studia nejvíce studujících vykonávalo praxi na pracovních pozicích Asistent/ka, Číšník/servírka a Obsluha. Ostatní pracovní pozice jsou zastoupeny již v menší míře, což vyplývá z 2. grafu. Poměrně překvapivé je nízké zastoupení práce v kuchyni (kuchař). Naopak pozice na place (číštník/servírka, obsluha) představují cca 40 % realizovaných praxí. Stejný podíl má volba asistentské pozice. Grafy číslo 3 a 4 jsou zaměřeny na pracovní pozice rozdělené dle formy studia (kombinované a prezenční). Je zřejmé, že u obou byla nejvíce upřednostňována opět pozice Asistent/ka, kdy u kombinovaného studia jde o necelých 45 % studentů a u prezenčního o necelých 39 %. U dalších pracovních pozic jsou už viditelnější rozdíly. V rámci kombinovaného studia je na 2. místě s 29 % pozice Číšník/servírka a následně jde o Recepční, Vedoucí pozice a Obsluhu, kde je zastoupení studentů v intervalu 6 až 9 %. Co se týká prezenčního studia, je na 2. místě také zaměření Číšník/servírka s 26 % studujících a četná je i pozice Obsluha s 20 % studentů. Ostatní pozice jsou reprezentovány v průměru okolo 3 %. Rozdíl je i v tom, že žádný student prezenčního studia nepracoval na vedoucí pozici, zatímco u kombinovaného studia šlo o 8 %. Tento stav dobře odráží fakt, že kombinovaní studenti jsou zpravidla zkušenější, starší a vysokoškolské vzdělávání volí s jinými cíli (především kariérní postup, zvýšení kvalifikace, osobní rozvoj, legitimizace znalostí titulem atp.). Pracovní pozice - MCR Číšník/servírka Recepční Asistent(ka) Vedoucí pozice Obsluha Pracovní pozice - MH Číšník/servírka Recepční Asistent(ka) Vedoucí pozice Obsluha Obr. 5 a 6: Grafy pracovních pozic dle oboru studia Při rozdělení studentů podle oborů Cestovní ruch a Hotelnictví jsou rozdíly v zastoupení různých pracovních pozic výraznější. Více jak polovina studujících se zaměřením na Cestovní ruch pracovalo ve funkci Asistent/ka (obr. 5). Dalším zajímavým aspektem je vysoké zastoupení pozice recepčního. V oboru Hotelnictví je větší variabilita, přičemž pozice Asistent/ka, (34 %) je téměr na stejné úrovni jako Číšník/servírka, (32 %). Dalších 19 % 35

36 pracovalo v pozici Obsluha. Ostatní pozice jsou reprezentovány opět jen v malé míře pouze do 4 % studentů, jak znázorňuje obr. 6. Důležitým aspektem je patrný rozdíl v oborové profilaci, který může být argumentem např. proti slučování oborových specializací do jednoho zastřešujícího oboru. Uvedené údaje vykazují významné rozdíly v preferenci odborné praxe ve shodě s oborovou profilací. Zařízení, v nichž probíhala praxe hotel ubytovna sportovní centrum cestovní kancelář catteringová společnost restaurace Obr. 7: Graf zařízení, v nichž probíhala praxe Další graf pohlíží na zařízení, ve kterých praxe probíhala. Ta zařízení, ve kterých vykonávalo praxi více jak 10 % studentů, byli hotel (20,5 %), restaurace (17 %), kavárna/bar (15 %) a ostatní (12,5 %). Následující zažízení, ve kterých pracovaly alespoň 4 % studujících, byli cestovní kancelář, výroba/dovoz či občerstvení. Ostatní místa jsou zastoupena již minimálně. Specifické postavení muzea je dáno partnerskou spoluprací VŠOH s Moravským zemským muzeem v rámci projektu podpořeného Evropským sociálním fondem z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Inovace studijního programu Vysoké školy obchodní a hotelové (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ ). Na základě této spolupráce probíhaly pravidelné praxe studentů, kteří se např. podíleli na přípravě výstav. Poslední graf vyjadřuje vzdálenost bydliště od místa výkonu stáže. Téměř polovina (47 %) studentů pracovala v místě svého bydliště. Dalších 20 % studentů vykonávalo praxi do 25 km od místa pobytu. Je zjevné, že studenti výrazně preferují praxi v místě bydliště či v blízkém zázemí. 36

37 Vzdálenost bydliště a místa výkonu stáže stejná obec do 25km 25-60km km km nad 300km Obr. 8: Graf vzdáleností bydliště od místa výkonu stáže Závěr Odborná praxe je u většiny studentů Vysoké školy obchodní a hotelové v dobré shodě s profilem absolventa. Studenti kombinvaného studia výrazně méně obsluhují v restauračních zařízeních, než studenti na denním studiu. Těm naopak chybí zkušenosti studentů kombinované formy s vedoucími pozicemi. Preferované pozice se také významně liší dle oborové profilace. Tuto skutečnost lze považovat za jeden z agrumentů pro smysluplnost rozdělení studia na obory s odlišným zaměřením. Analýza také prokázala, že studenti nejeví zájem o pozice kuchaře. Většina studentů preferuje při volbě výkonu praxe lokalizační hledisko nad jinými aspekty a blízkost k bydlišti je klíčovým faktorem pro vykonávání praxe. Díky rozhovorům se studenty při předávání protokolů víme také to, že cca 80 % z nich vykonává praxi u poskytovatele, u kterého pracuje i nad rámec praxe. Uvedená data tak odrážejí cca z 80 % jejich současné zaměstnání. Literatura ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) (Online). Cit Dostupné na: <http://apl.czso.cz/isms/klasstru.jsp?kodcis=80004> KALOUSKOVÁ, Pavla. Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol šetření v terciérní sféře. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání s. KOLEKTIV. Směrnice 2013/6 O realizaci odborné praxe studentů na VŠOH s. Nepublikováno 37

38 REGION ŠLAPANICKO JAKO SOUČÁST ETNOGRAFICKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU REGION ŠLAPANICKO LIKE A PART OF ETNOGRAPHIC TOURSIM JANA CHLUPOVÁ, JAKUB TROJAN 1 Abstrakt Účastník etnografického cestovního ruchu má obvykle základní poznatky o oblasti, do níž přijíždí. Zde lze pracovat s individuálními projevy a přístupy, dodržet kontext trvale udržitelného cestovního ruchu, jenž se může stát pro tuto oblast zcela typickým a zároveň zabránit konzumnímu přístupu ke kultuře (Richards, Hall 2003). Turisté by si tento typ nebo také styl cestování měli spojovat s oblastí komplexně, s venkovskou krajinou, se zážitky s cestováním spojenými, s konkrétními obyvateli, s kuchyní a tradičními nápoji (Illbery 1998). Klíčová slova Šlapanicko, ethnografie, folklor, folklorismus, kroj Abstract The participant of etnographic toursim has a basic knowledge about region. You can work with individual expression and access, observe the context of sustainable tourism that can happen to this area quite typical, while preventing access to the culture (Richards, Hall 2003). Tourists would have the type or style of travel should also linking with complex areas, with rural countryside, the experiences associated with travel, with specific residents, with traditional cuisine and beverages (Illbery, 1998). Key words Šlapanicko, ethnography, folklore, folklorism folk costume. Úvod Oblast Šlapanicka leží jihovýchodně od Brna. Vzhledem k blízkosti takto velkého města je celá tato oblast výrazně ovlivněna městskou kulturou a obchodem. Lidé dříve často chodili z obce do obce pěšky, za kulturou a zábavou, za prací na pole, za vírou do kostela apod. Vesnice na Šlapanicku leží poměrně blízko sebe, například ve srovnání se Slováckem je tento rozdíl výrazný. Právě proto se o folklóru jihovýchodního Brněnska obvykle mluví jako o 1 Bc. Jana Chlupová, Filosofická fakulta Masarykovy univerzity, Arne Nováka 1, Brno RNDr. Jakub Trojan, Laboratoř experimentální a aplikované geografie, Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o., Bosonožská 9, Brno 38

39 celku, nikoliv o konkrétních vesnicích, jako na již zmiňovaném Slovácku. Jedením z největších vlivů na místní tradice a klasický vesnický život bylo vystavění železnice. Dala totiž lidem možnost každodenní rychlé a levné cesty do Brna za prací. Tradiční kroj, dochovaný v relativně původním stavu, se obléká pouze ve Šlapanicích, zde se o stav tradic stará Národopisný soubor Vrčka a Relíček. V ostatních obcích se kroj výrazně zmodernizoval, u žen se především výrazně zkrátil a odhalil vlasy. Právě kroj je jedním z nejvýraznějších prvků a nositelů tradic, které lze vidět hned na první pohled. Je velmi důležité, zda člověku sluší a cítí se v něm dobře. Kroj obvykle vyvolává představu jedné uniformy, stejné pro všechny. Ve skutečnosti to tak ale není. Každý nositel by měl v kroji vypadat dobře a měl by mu být pohodlný. Folklór je na našem území velice rozmanitý. Pestrost a množství lidových zvyků, dokonce i kvalita jejich dochování je uznávána i za hranicemi České republiky. Stejně tak kroje na území českých zemí jsou velice pestré, často kvalitně dochované. I přes jejich, nejen finanční, náročnost jsou i v dnešní době oblékány a nošeny při různých příležitostech. 1 Folklor a folklorismus na našem území Folklór byl dříve chápán jako celková lidová kultura, včetně hmotné kultury, například v Itálii nebo Francii je tak tento pojem chápán dodnes. Všechny obřady a počiny, které dnes nazýváme folklórní, měly svůj důležitý význam a nezastupitelnou úlohu v životě obyvatelstva. Obvykle se pojí s náboženstvím, v tomto případě s křesťanstvím. Prvky náboženství lze zpozorovat nejen v lidové slovesnosti, kde jsou logicky nejvýraznější, ale i v kroji a lidové architektuře. Ne náhodou mají dívčí kroje dlouhé sukně a vyšívaný krejzlík kolem krku. Opravdový, živý folklór je téměř neovlivnitelný a jeho vývoj nelze zastavit. Vyvíjí se s lidskými pocity, s finančními krizemi i světovými válkami. Ukazuje nejen psychické rozpoložení konkrétního obyvatelstva v konkrétní době. Pouhý vývoj chápání slova folklorismus je tématem pro celou publikaci. Folklorismus je druhá existence folkloru. Je to tradiční přenášení pamětí, tanců, písní, pohádek, legend, pověr, přísloví, obřadů, obyčejů a zvyků. Avšak všechny tyto atributy folklóru musejí být vždy nějakým způsobem rozšířené a veřejností přijaté. (Ústní sdělení, Ochrymčuková 2013) 39

40 Folkloristika spadá do oboru kulturní a sociální antropologie. Kulturní a sociální antropologie je věda, jež je velmi úzce spjata s mnoha jinými. Obr. 1: Propojení kulturní a sociální antropologie s jinými vědami (Zdroj: autoři, dle návrhu Ochrymčukové, 2013) 2 Vymezení Šlapanicka 2.1 Mikroregion Mohyla Míru a město Šlapanice Tyto čtyři obce ležící blízko sebe jsou velmi úzce propojeny. Často jsou spojovány s Bitvou tří císařů. Někdy jsou označovány jako vesnice pod Rohlenkou, motorest Rohlenka byl v časech dávno minulých prvním zájezdním hostincem na císařské cestě do Vídně nebo po cestě na Velehrad. Obě tyto cesty byly velmi frekventované, což mělo vliv na místní kulturu a obyvatelstvo. Tato oblast tak byla v kontaktu s širokým okolím, což sice smývalo jedinečné kulturní prvky, ale zároveň poskytovalo mnoho možností a příležitostí, nejen po stránce obchodní. V regionu je poměrně silná populace věřících občanů, právě víra ovlivňuje kulturu snad nejvíce. Vliv konkrétních kněží byl značný na celou vesnici a místní komunitu. Město Šlapanice je dnes spádovým pro všechny tyto obce, děti navštěvují šlapanickou školu, starší lidé jezdí do Šlapanic k lékařům, lidé ve Šlapanicích nakupují, mnozí také pracují nebo dojíždějí za službami. Celá oblast je mírně zvlněná, její úrodná půda byla od pradávna obdělávána. Lze zahlédnout několik oblých návrší a mělkých údolí. Právě těchto několik návrší je tolik známých, například Santon, Žuráň, Pratecký kopec, méně známé ale v Napoleonově bitvě rozhodující Staré vinohrady. Krajem protéká několik malých říček. Romza mezi Blažovicemi a 40

41 Jiříkovicemi. Pratecký potok a Rokytnice s Ponětovickým rybníkem. (Mikroregion Mohyla Míru 2001) 2.2 Šlapanicko Kraj bitvy tří císařů Obr. 2: Význam regionu Šlapanicko v den bitvy (Zdroj: Uhlíř, 1995). Nedaleko regionu leží město Slavkov, známé spíše jako Austerlitz. Všechny čtyři obce, okrajově i město Šlapanice spadají do bojiště této krvavé bitvy. Zápisy z kronik jsou skutečně působivé, místy až nechutné. V místních kronikách se lze dočíst např: právě tato cesta k lazaretu nemusela být značena, byla lemována krví a mrtvými těly, každý den byly odklízeny, avšak jich bylo víc a víc. Prace Prace je centrem této bitvy. Pratecká výšina, jižně od Prace, byla jedním z nejdůležitějších míst, jež pro sebe strategicky získala Francie. Obec byla po Bitvě dosti zdevastována, včetně kostela, který byl užíván Francouzi, jako pozorovatelna. Horní část věže se zřítila po dělostřeleckém zásahu, po opravách v roce 1810 získala nynější podobu. Hromadný hrob ruských vojáků u hřbitova je označen křížem a připomíná bitvu dodnes. Mohyla Míru, jediná mohyla, jež není vystavěna vojevůdci, ani generálům. Je tichým pietním místem se specifickou akustikou, známé šeptání z rohu do rohu je oblíbeným filmovým záběrem. Nachází se na prateckém návrší za obcí. Poblíž tohoto památníku je také muzeum. Muzeum spadá pod organizaci Muzeum Brněnska a věnuje se nejen napoleonské tematice. (Austerlitz.cz) 41

42 Blažovice K bitvě mají vztah především dvě lokality: kovárna, kde si francouzští vojáci nechali okovávat koně, a protější dům, v jehož zdech jsou zasazeny dělové koule (Tento dům je zbourán, dělostřelecké koule uloženy na OÚ Blažovice). Soudobé kroniky hovoří o tom, že zahrady hořících Blažovic byly při bitvě zdupány, ploty servány, okna samá díra a blažovický potůček byl krví zbarven do ruda. U hromadného hrobu poblíž nedalekých Starých vinohradů dnes stojí boží muka. V obci se každoročně v rámci pietních akcí k výročí slavkovské bitvy koná vzpomínková bohoslužba.(austerlitz.cz) Jiříkovice V předvečer slavkovské bitvy se v Jiříkovicích podpalují vatry, takzvané jiříkovické ohně. Obec byla totiž v předvečer vypleněna a vypálena. Za obcí u silnice, směrem ke Tvarožné stojí železný kříž, označující hromadný hrob. Statek, v době bitvy známý polní lazaret francouzské armády, byly spolu se zvonicí na návsi prohlášeny v roce 1996 za kulturní památky. (Austerlitz.cz) Ponětovice Obec v západní části bojiště byla během slavkovské bitvy v držení IV. Francouzského sboru maršála Soulta. Říká se, že cesta z bojiště přes Ponětovice do Šlapanic, kde byla zřízena vojenská nemocnice, byla značena krví raněných. (Austerlitz.cz) 2.3 Historie regionu I obce v tomto regionu postihovaly různé tragédie a katastrofy. Nejznámější z nich je Bitva u Slavkova, v roce Nebo také vpád Tatarů do Prace a útrapy obyvatel během první a druhé světové války (Praceubrna.cz). Všechny tyto krize nelze opomínat, ať už jsou to krize finanční nebo morální, obvykle je však všechno propojeno. Jde o období, kdy vládla pesimistická nálada, lidé neměli peníze ani chuť se bavit nebo dokonce tančit, sváteční kroje přešily pro malé děti nebo množství látky ze spodnice využili na věci praktičtějšího charakteru. Většina krásných písní i tanců zanikala právě v těchto náročných a složitých dobách. Lidé mezi vesnicemi často chodili, nejen za zemědělstvím a do školy, ale především také do kostela. (Jelínková 1974) Kostel se nachází ve Šlapanicích, kam směřovali Jiříkovičtí a Ponětovičtí občané. V Praci je kostel také a v Blažovicích byl vystavěn až v roce 1930 a vysvěcen v roce 1934, od roku 2001 jsou Blažovice samostatnou farností. Před výstavbou kostela lidé navštěvovali kostel sv. Mikuláše ve Tvarožné (Blazovice.eu). Víra se samozřejmě odráží nejen v architektuře ale i v krojích, tancích a především písních (Jelínková 1974). 3 Pedagogická činnost v lidových souborech To, co dříve bylo součástí každoročního koloběhu je dnes námětem činnosti pro folklorní, národopisné či jiné soubory. V posledních pěti letech zažívají folklorní soubory malé znovuzrození, města jsou znovu ochotna vypisovat dotace a děti mají o tanec i zpěv zájem. Toto vše dosvědčuje vzrůstající zájem o účast na folklorních festivalech, výstavách apod. Vše zde uvedené je totožné v oblasti dětských i dospělých souborů. S dětskými soubory je to obvykle snadnější, fungují při školách, domovech mládeže a jiných organizacích. Děti mají pevně stanovený rozvrh a do kroužku chodí poctivě, obvykle po dobu školní docházky v dané obci či městě. Jakákoliv informace je pro ně nová a nemají problém si ji osvojit. S dospělými soubory je práce výrazně těžší. Tyto soubory jsou často vysokoškolské. Rozvrh tanečníků se 42

43 různě pohybuje, s obsazením tanečních sálů však hýbat nelze. Pravdou je, že dospělý tanečníci jsou seznámeni s větším množstvím informací o regionu, jehož folklor představují a neměl by být problém chápat pokyny vedoucího. Zde však nastává problém. Obecně lze říci, že jsou dva typy souborů. Právě touha prosadit své znalosti může vytvářet velké problémy ve fungovaní celého souboru. Prvním typem jsou soubory, které lze vídat spíše na jevištích a v divadlech. Mají precizní choreografie, obvykle s fyzicky velmi náročným zpracováním tance. Všechny tanečnice jsou stejně velké. Kroje jsou zpracovány jednoduše, spíše kostýmní formou, tak aby se v nich mnohdy akrobatické tance daly zvládnout. Hudba je obvykle dosti výrazně upravována, muzikantů hraje více, než bývalo zvykem. K takovýmto souborům patří například brněnský Ondráš a Poľana. Samozřejmě, že i tyto soubory jsou nenahraditelné, při jejich tanečních představeních je divák velmi mile překvapen a sklízí velký potlesk. Toto zpracování tanců však divákovi nepřináší reálný obraz dobového tance, kroje, zpěvu. Na druhé straně zde jsou soubory spíše národopisného charakteru. Lze pozorovat výrazné rozdíly mezi tanečníky, věkové i velikostní. Takovéto soubory lze obvykle vidět na roztančených náměstích, místních průvodech apod. Dávají velký důraz na udržení regionality, kroje mají zpracovány tradičně, svobodné dívky mají své, vdané ženy také své, i přesto že vystupují společně. Neudržují pouze tanec, ale tradici jako celek. Pořádají sami různé akce. K těmto souborům se řadí např. Vrčka ze Šlapanic, Křenovák, Líšňáci a Trnka z Vyškova. Takovéto soubory se obvykle nejmenují taneční, ale národopisný soubor. Jsou sestaveny z místních obyvatel a k danému místu mají vztah. Obvykle fungují díky jednomu vedoucímu, který s nadšením hledá v kronikách a starých zdrojích. Důležité je, že oba typy souborů mají nenahraditelnou roli ve fungování a oblíbenosti všech folklorních akcí a festivalů. Problém však obvykle nastává u soutěžních festivalů, kde se hodnotí všichni v jedné kategorii, zde je velká mezera. V posledních letech se klade důraz spíše na regionalitu. V předešlé době vítězily taneční uskupení s precizní choreografií, perfektním provedením, ale také neznalostí oblasti, jež představují. Jednou z možných variant by bylo lepší rozlišení takovýchto souborů na soutěžních festivalech a vytvoření různých kategorií. Nejen dětských a dospělých kategorií jak je tomu dnes, ale vytvoření národopisné a taneční kategorie. (Ústní sdělení, Župková 2014) 3.1 Úprava kroje Jak už bylo výše uvedeno, války a jiné tragédie kraj ovlivňovali dosti výrazně. Nejen, že lidé odkládali sváteční kroje světlých barev, ale také mnohé převzali z vojenských uniforem. Nejčastěji to byly boty, lajbly, tj. krátký mužský kabátek, a nohavice. Pořízení těchto součástí oděvu je velmi drahé, metr sukna, ze kterého se dnes pánské nohavice šijí, stojí 600 až 800 Kč. Právě sukno bylo do českých zemí zaneseno také armádní uniformou, nejen sukno, ale také zdobení kalhot a styl ušití. Na celé Moravě se dříve užívalo kožených kalhot jelenic nebo plátěných třaslavic. Kožené, později sukenné byly považovány za sváteční, oblékaly se v neděli do kostela, na svatby, křtiny, pohřby a jiné sváteční události. Plátěné třaslavice se daly vyprat, nosily denně, na práci, do hospody apod. Třaslavice byly obvykle lněné nebo režné. Tedy bílé, možná trochu do béžova. Z dnešního pohledu je samozřejmě nezvyklá bílá barva na pracovních oděvech, ale po přihlédnutí k dobovým možnostem čistění a praní je právě bílé plátno nejpraktičtějším materiálem v téměř každé oblasti. (Ústní sdělení, Sekanina 43

44 2013). Dalším výrazným prvkem je převzetí červeného nebo černého šátku, do kterého zavazovaly hlavu svobodné i vdané ženy od Valašska až po oblast Telče. (Folklor České republiky 2010) Šátek je běžně nazýván jako turečák, místy císařák. Vyrábí se v mnoha velikostech, barvách i vzorech. Tyto vzory jsou však původní, obvykle různých květů a listů. Turečáky se na Moravě rozšířili díky Tureckým vojskům po roce Turečtí vojáci je nosili ovinuté kolem pasu. (Folklor České republiky 2010) 4 Folklorní události V sobotu, týden před hody, se odehrává žádání (všichni stárci společně obcházejí domy děvčat a žádají rodiče stárek, zdali s ním pustí svoji dceru stárkovat, po splnění více či méně jednoduchého úkolu rodiče samozřejmě svolí). Všechny stárky rodina pozve na krátké občerstvení. A poté nastane další, už hodový víkend. Ze soboty na neděli stárci hlídají máju (tradiční zvyk, z dob, kdy přespolní kradli máju. V neděli ráno, ještě před mší jde stárka probudit svého milého a nese mu snídani. Poté jdou na mši do kostela. Z kostela už jde každý domů. Děvče nazdobí klobouk a džbánek (viz. příloha č. 4), který donese stárkové mamince, s sebou vezme podnos koláčů a cukroví. Maminka obvykle nabídne k přípitku domácí pálenku. Dívka odejde domů a začne se oblékat do kroje, hodový průvod totiž vychází kolem 14 hodin. Vycházejí jen chlapci a kapela, během zastávek před domy sbírají svoje stárky. Po zahrání famfáry vyjde z domu pár a tancuje sólo, nejprve spolu, potom s rodiči a jde se dál. Během těchto sól kamarád y roznášejí cukroví a koláče, obvykle se rozdá cca 3 kg cukroví a 100 koláčů. Toto se roznáší přihlížejícím lidem, pro kapelu se obvykle připravuje navíc drobné slané občerstvení. Zastávky u domů trvají kolem dvaceti minut. Po průvodu přijde večeře, stárka zve svého stárka, sklepníka a jednoho až dva muzikanty k sobě domů. Ve 20 hodin nastává hodová taneční zábava, zde si stárky připravují občerstvení samy pro všechny tanečníky a přátele, jež při přípravách hodů i chodu zábavy pomáhají. O půlnoci přijde tombola, do níž přispívá každý ze stárků. Veškeré hodové události končí těsně po půlnoci, když přijde vynášení, všem tanečním párům se zahraje sólo a na konci tohoto sóla je přátelé chytnou, posadí si je na ramena a projdou barem. Poté svým přátelům, jež je vynášejí, stárek i stárka věnuje lahev vína, tímto končí hodové povinnosti, příjemnosti i veškeré náklady s touto událostí spojené. Aby folklor lákal různorodé skupiny obyvatelstva, musí být líbivý, nelze vytvářet žádné extrémy v jakémkoliv směru. Zpěváci lidových písní, jež mají dokonalý hlas z hudební školy, působí v lidovém pojetí mnohdy až směšně, za předpokladu, že mluvíme o folkloru v obcích, akcích venku apod., nikoliv o jevištních úpravách profesionálních souborů. Za jeden z nejdůležitějších faktorů je považována hudba. Ať se jedná o hudbu dechovou nebo cimbálovou muziku je důležité, aby se na písně dobře tancovalo, daly se zpívat a poslouchat celý večer. Dechová hudba svůj repertoár obvykle nemůže přizpůsobit publiku, to vyplívá z její velikosti, náročnosti, počtu muzikantů, ozvučení apod. Avšak cimbálová muzika může šikovným nebo nešikovým primášem změnit celý večer, u takovéto muziky je výběr písní mnohdy tím rozhodujícím, dokonce častěji než samotná kvalita hudebního projevu. Oblast, ve které lze folklor přizpůsobit jsou rekonstrukce rekonstrukce krojů, tanců apod. Rekonstrukce kroje probíhá obvykle dle záznamů v kronikách, ze sdělení pamětníků, z 44

45 fotografií. Zkoumání těchto dobových fotografií je poměrně náročné, vzhledem k jejich kvalitě. Je důležité mít předem kompletní znalosti o krojích okolních obcí, aby fotografie pouze doplnily drobné nuance a zvláštnosti. Dosti zásadní jsou také praktické poznatky o funkčnosti kroje, o tom, který šev jak funguje, jak probíhá škrobení a čeho je možné čím docílit. V celé této oblasti jsou nejcennější materiály získané rozhovory, neexistují žádné knihy ani jiná literatura, ale které by šlo postupovat. Před rekonstrukcí kroje pro obec Blažovice proběhlo nejdříve poznání jiříkovického kroje, jež je dochován, poté křenovického a líšeňského. Následovaly rozhovory s pamětníky, zkoumání dobových fotografií, zjištění, že žádný kompletní kroj ani části, jež by měly dostatečnou vypovídající hodnotu, nebyly dochovány. Konzultace k drobnostem, jež z fotografií nejsou patrné, proběhly s PhDr. Věrou Kovářovou. K takovýmto drobnostem patří např. úvaz turečáku, střapčáku nebo zapínání kordulky. Při takovýchto rekonstrukcích je důležité vytvořit několik variant, aby bylo pro každého možno najít vhodný oděv. Další zásadní věcí je popularizace kroje, strávit celé hody v takovémto kroji není jednoduché, je to fyzicky náročné. Svobodné děvče ve svátečním kroji nemůže sedět ani se příliš pohodlně hýbat, proto jsou takovéto kroje oblíbeny spíše méně. Zažití takovýchto věcí probíhá velmi pomalu, pozvolna, nelze nic nařídit a změnit ze dne na den. (ústní sdělení, Kovářová 2014) Vztah obyvatel obce k jakýmkoliv událostem či akcím je stejně různorodý, jako jejich povahy. Jsou zde lidé, kteří přípravou hodů tráví hodiny času a potom jiní, kteří hodovému průvodu neotevřou dveře. Na hodech se podílí Sdružení dobrovolných hasičů, právě tito lidé patří mezi ty, kteří mají před hodami mnoho práce, stejně tak stárci a jejich rodiny. Co se však týká nezainteresovaných lidí, lze si povšimnout výrazné skupiny malých děti, jež jdou v kroji s průvodem. Právě s těmito dětmi jdou obvykle rodiče a prarodiče, mnohdy i větší část rodiny. Mají základní informace a znalosti o místních tradicích, průběhu akce atd. Jsou-li to občané, kteří dříve chodívali stárkovat sami, ví zcela přesně, co se kdy bude dít, není třeba jim nic vysvětlovat ani je o ničem informovat. Jsou schopni se i na některé nedostatky podívat různými pohledy vyplívajícími z jejich znalostí a zkušeností. Právě tato skupina obyvatelstva je velmi podceňovaná a bylo by třeba si takovéto návštěvníky více hýčkat. Jsou to lidé, kteří k těmto činnostem vedou své děti a sami mohou být ještě dlouhou dobu velmi aktivní. Závěr Celá tato problematika je velmi různorodá a zasloužila by si více pozornosti, než lze shrnout touto prací. Folklor nereprezentují pouze kroje, ale také lidové písně, tance a celkový životní styl tehdejšího obyvatelstva. Oblast Slovácka, Valašska nebo i jižních Čech je velmi oblíbená, často popisována v mnoha různých dílech, ať už jsou to samostatné publikace, jednak zpěvníky, jednak teoretické svazky nebo zpěvníky. Právě lidové písně mohou posluchače okouzlit svou jednoduchostí a čistými liniemi. Samozřejmě, že postupný zánik krojů, tanců i všeho ostatního byl nezadržitelný. Především vlivem průmyslu a ekonomické situace jako celku. Dnes už s touto situací nikdo nic udělat nemůže, je dobré, že alespoň sváteční, jinak také obřadní kroje byly dochovány a mohou dnes reprezentovat náturu našich předků. Oblast Šlapanicka má velký potenciál a mnoho neodkrytých půvabů, například v gastronomii. Mnohé tradiční, především sladké pečivo, lze zmínit různorodé pálenky nebo staré, dnes již zaniklé vinohrady. 45

46 Literatura AUSTERLITZ. Projekt Austerlitz [online]. Brno, 2014 [cit ]. Dostupné z: <http://www.austerlitz.org/> CHLUPOVÁ, Jana. Folklorní cestovní ruch Šlapanicka. Bakalářská práce. Vysoká škola obchodní a hotelová, Brno, ILBERY, Brian. The Geography of Rural Change. Essex: Addison Wesley Longman Limited, s. ISBN OBEC BLAŽOVICE. Blažovice [online]. Brno, 2013 [cit ]. Dostupné z: <http://www.blazovice.eu/> OBEC PRACE. Prace u Brna [online]. Brno, 2013 [cit ]. Dostupné z: <http://www.praceubrna.cz/> RICHARDS, Greg a Derek HALL. Tourism and Sustainable Community Development. Routledge, s. ISBN UHLÍŘ, Dušan. Bitva tří císařů Slavkov/Austerlitz Vyd. 1. Brno: Grafex-studio, s. ISBN JELÍNKOVÁ, Zdenka. Lidové tance a taneční hry na Brněnsku. Vyd. neuvedeno. Brno: Městské kulturní středisko S. K. Neumana v Brně s. FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Folklor České republiky. 1: Praha: Kartografie Praha, 2010, ISBN Ústní sdělení Rozhovor s PhDr. Irenou OCHRYMČUKOVOU, 12. října 2013, Podhorácké muzeum v Předklášteří u Tišnova Rozhovor s Janem SEKANINOU, 15. ledna 2013, Brno Rozhovor s Ilonou ŽUPKOVOU, 1. března 2014, Buchlovice 46

47 ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY V CESTOVNÍM RUCHU CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT IN TOURISM TOMÁŠ JEŘÁBEK 1 Abstrakt Řízení vztahů se zákazníky (CRM) je stále více a více populárnější a stává se jedním z nejdiskutovanějších akademických i odborných témat v podnikatelské sféře. V současné době, především v důsledku stále sílícího konkurenčního prostředí, roste důležitost aplikace CRM, jež se pozitivně projevuje na výkonnosti podniku. V tomto ohledu bude úspěšná realizace strategie CRM velkým přínosem pro organizace. Cílem příspěvku je rozšířit a nastínit další směry výzkumu v oblasti řízení vztahů se zákazníky v rámci hotelového odvětví. Klíčová slova CRM, hotel, výkonnost organizace, znalostní management Abstract Customer Relationship Management (CRM) is becoming more and more popular and is becoming one of the most discussed topics of academic and professional in the business sector. At present, mainly due to the ever growing competitive environment, the growing importance of CRM, which has a positive effect on business performance. In this regard, the successful implementation of CRM strategies of great benefit to the organization. The aim of this paper is to extend and outline further directions of research in the field of customer relationship management within the hotel industry. Key words CRM, hotel, organizational performance, knowledge management Úvod Řízení vztahů se zákazníky (CRM) se v poslední době stalo jedním z nejdiskutovanějších otázek a ústředním bodem na podnikatelském poli (Becker et al, 2009). Stojí za zmínku, že CRM je založen hlavně na víře, že udržitelné vztahy se spotřebiteli jsou základem pro získání věrných zákazníků (Dowling, 2002). V tomto ohledu bude úspěšná realizace strategie CRM velkým přínosem pro organizace, protože tyto organizace mohou využívat výhod zvýšení prodeje prostřednictvím lepší segmentace trhu, přizpůsobení produktů a služeb, dosážení vyšší kvality výrobků, přístupu k informacím a spokojenosti zaměstnanců, a to především, zajištěním dlouhodobé zákaznické věrnosti (Alomtairi, 2009). Navíc musíme mít na paměti, že nedávné studie o CRM se selektivně zaměřují na některé odvětví služeb, jako jsou bankovnictví (například Akroush et al, 2011, Becker et al, 2009 nebo Sin et al 2005), dále 1 Mgr. Tomáš Jeřábek, MBA, Katedra ekonomie a managementu, Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o., Bosonožská 9, Brno 47

48 telekomunikace (např. Almotairi 2009 nebo Beldi et al, 2010), zdravotní péče (např. Bunthuwun et al, 2011 nebo Hung a kol, 2010). Jak uvádí Wu a Lu (2012), v oblasti cestovního ruchu a tedy i v hotelnictví je stále výrazný nedostatek výzkumných přístupů k CRM. V důsledku toho je cílem příspěvku rozšířit a nastínit další směry výzkumu v oblasti řízení vztahů se zákazníky v rámci hotelového odvětví. 1 Řízení vztahů se zákazníky V této souvislosti je třeba poznamenat, že pojem CRM může být definován různými způsoby. Z tohoto důvodu neexistuje jediná správná definice CRM (Abdullatif et al, 2010). Avšak za účelem obohacení literatury zaměřené na CRM jej bude tato studie definovat jako "strategický přístup, který umožňuje organizacím využívat vnitřní zdroje - tedy technologie, zaměstnance, a procesy), k řízení vztahů se zákazníky s cílem vytvořit konkurenceschopnou výhodu a zvýšit výkon dané organizace. 1.1 CRM v hotelovém provozu CRM přináší významné výhody pro organizace, které generují obrovské množství informací o zákaznících (Kotler, 2002). Kromě toho Grönroos (2004) uvádí, že pro organizace s primárním zaměřením na poskytování služeb je aplikace CRM klíčová, a to především z důvodu budování vztahů se zákazníky. Je samozřejmostí, že rovněž v případě výrobních organizací plní CRM své významné místo, ovšem v oblasti služeb je z důvodu jednak vysokému konkurenčnímu prostředí ve srovnání s výrobními podniky a dále nehmotnosti produktů nutná detailní znalost spotřebitelského myšlení. Tedy CRM nalézá své uplatnění v hotelovém odvětví, zejména při provádění úspěšné a efektivní komunikační strategii, při které hotely přijímají velké množství dat o zákaznících. Tyto získané informace mohou být transformovány do užitečných znalostních databází. Hotelové odvětví, stejně jako jakýkoliv jiný podnikatelský sektor služeb, musí být jednak vysoce konkurenceschopné a musí velmi dobře znát své podnikatelské mikroprostředí. Z toho důvodu je velmi důležité, aby si hotely byly schopny udržet své zákazníky a také samozřejmě podporovat zákazníky neustálém nákupních chování. Je zřejmé, že tyto do jisté míry ambiciózní cíle lze dosáhnout výhradně prostřednictvím zavádění CRM. Kromě toho je samozřejmé, že rostoucí pořizovací náklady, rostoucí zákaznická očekávání, citlivost zákazníků na změnu ceny, více nároční klienti, nejistota tržního vývoje a zákaznická loajalita jsou klíčovými faktory, které pomáhají hotelům soustředit se na CRM jako na nástroj strategického rozhodování. CRM je dále považován za jeden z nejúčinnějších způsobů, jak usnadnit a zlepšit rozvoj ubytovacích zařízení a to i z hlediska handicapovaných hostů (Wu a Li, 2011). 1.2 Dimenze CRM Je dokázáno, že koncept CRM lze považovat za relativně nový, protože existuje pouze několik studií, které jsou vytvořeny pro CRM v rámci některých odvětví, jako jsou například bankovnictví (Akroush et al, 2011). Na základě posledních prací lze říci, že se CRM skládá ze čtyř hlavní sfér (Sin et al, 2005). Těmito sférami jsou: Orientace na zákazníka, organizace CRM, znalostní management a technologie CRM. Za účelem zajištění lepšího výkonu organizace je nezbytné, aby všechny tyto sféry pracovaly systematicky. V tomto ohledu Abdullateef et al. (2010) uvádí, že sféra zaměřená na orientaci na zákazníka je absolutně nejdůležitější dimenzí CRM. Ovšem jen velmi málo prací se zabývá dopady zmiňovaných dimenzí na hotelové odvětví. Z toho důvodu je cílem tohoto příspěvku pokusit se zaplnit výše nastíněnou mezeru a tedy pojednat o dimenzích CRM oblasti hotelnictví v hotelnictví. 48

49 1.2.1 Orientace na zákazníka Hlavním účelem orientace na zákazníka je neustále zvyšovat dlouhodobou zákaznickou spokojenost a snažit se podporovat vytváření zákaznické loajality. Kim (2008) prokázal, že dobrý kvalitní orientace na zákazníka zajišťuje nesmírně pozitivní vliv výkon organizace. Podobně King a Burgess (2008) dochází k závěru, že orientace na zákazníka je klíčovým faktorem úspěšná implementace CRM. Navíc, současné výzkumy ukazují, že podniky v oblasti poskytování služeb, jako jsou hotely, vyžadují lepší porozumění orientace na zákazníka a začínají si uvědomovat významný vliv této sféry na výkonnost celého podniku. Stejně jako v jakémkoliv jiném podniku poskytujícím služby, poskytnutí dané služby v hotelu nastane za podmínky vzájemné interakce mezi poskytovateli a konzumenty služeb (Ki Lee et al, 2006). V hotelnictví je odběratel představován hostem, a tedy je nutné, aby se management hotelu management hotelu významně zaměřil na zmiňovanou interakci. Interakcí mezi dodavatelem a odběratelem lze v prvním řadě rozumět vytvořit pozitivní vztah mezi hostem a personálem hotelu. Za tímto účelem je potřebné získat určité množství tržních i netržních informací, které managementu napomohou pochopit zákazníka a tím pádem umožní vytvořit efektivní plán pro uspokojení potřeb jednotlivých zákazníků Organizace CRM Za účelem umožnění pracovníkům hotelu vést správnou orientaci na zákazníka, musí organizace vytvořit vhodné pracovní prostředí například vybavit personál moderními nástroji a technologiemi, systémy sledujícími spokojenost a stížnosti zákazníků, inspirativní vedení, a motivační systém odměňování (Mechinda a Patterson, 2011). V této souvislosti Ku (2010) tvrdí, že úspěšná aplikace CRM není založena pouze na technologické výkonnosti nebo kvalitních systémech systémy, ale také vyžaduje účinnou koncepci služeb, stejně jako vhodné pracovní procesy. Tedy úspěšná implementace CRM se opírá o aktivní zapojení zaměstnanců v činnosti dané organizace. Dále je za účelem efektivní aplikace CRM nutné zapojit všechny organizační zdroje jako například marketing a jeho činnosti, politiku, kulturu a strukturu dané organizace. Dále Richards a Jones (2008) tvrdí, že organizace CRM může ovlivnit budoucnost různých marketingových rozhodnutí. V této souvislosti mnohé hotelové řetězce chytře a pružně měnili ceny jejich pokojů na základě informací dat z CRM Znalostní management Není třeba více rozvádět, že užitečné informace o zákaznících jsou důležitým kritériem pro rozhodování o tom, zde je CRM úspěšné, či nikoliv. V této souvislosti lze konstatovat, že efektivní řízení znalostí o jednotlivých zákaznících může organizaci výrazně pomoci mít úspěch při budování lepšího vztahu se zákazníkem, což má za následek pozitivní dopad na výkonnost organizace (Yim et al, 2005). Je nutné si uvědomit, že úspěch řízení vztahů se zákazníky je silně závislý na sběru a analýze informací o zákaznících. Samozřejmým požadavkem je, aby organizace zůstala konkurenceschopná, ovšem tento cíl nemůže být dosažen, pokud organizace nemá dostatečné znalosti o svém trhu a není schopna zjišťovat a využívat stávající znalosti o svých zákaznících. Tedy znalostní management je pevně spojen s marketingovými schopnostmi, a to umožňuje organizacím aplikaci strategického manažerského rozhodování pro zlepšení jejich výkonu Technologický základ CRM Dutu a Halmajan (2011) jsou toho názoru, že strategie CRM skončí nezdarem, pokud informační technologie nejsou správně používány, tedy vhodné využívání technologií v 49

50 oblasti marketingu je jedním z klíčových prvků v hotelovém odvětví. Kasim a Minai (2009) zjistili, že technologie CRM pevně souvisí s výkonností hotelu. Z těchto důvodů jsou nové technologie považovány za klíčové v případě efektivní aplikace CRM. Navíc, několik studií, které se zabývaly vlivem informačních technologií na výkon organizace, poskytují podobné poznatky o pozitivní roli informačních technologií v strategii CRM. Jinými slovy, tyto studie odhalily, že mnoho zákazníků nemůže dosáhnout svých cílů bez pomoci informačních technologií (Abdullateef et al, 2010). V důsledku toho umožňují technologie založená na CRM organizacím plánovat a realizovat úspěšné marketingové akce pro udržení a získání nových zákazníků. Kromě toho Chang et al (2010) potvrzují, že technologie CRM zlepšuje marketingové schopnosti tím, že poskytuje cenné informace o zákaznících, které mohou pomoci jak manažerům, tak zaměstnancům mnohem efektivněji dosáhnout konkrétních marketingových cílů. 2 Výkonnost hotelu Dimenze CRM lze hodnotit mnoha dalšími způsoby včetně zákaznické spokojenosti (Abdulateef et al., 2010), efektivnosti trhu a finanční výkonnosti (Sin et al., 2005), dále například věrností zákazníků a růstem tržeb (Yim et al., 2005). V tomto příspěvku se budeme zabývat hodnocením výhodnosti dopadů aplikace CRM na výkonnost hotelu. Tento přístup vychází z Balance Score Card (BSC), jež upřednostňuje pohled na celkovou výkonnost podniku před individuálními finančními údaji, které nemohou poskytnout plné pochopení vlivu CRM. Kromě toho, jak uvádí například Wu a Lu (2012), použití BSC k hodnocení dopad CRM na výkonnosti podniku je důležité, protože se jedná o užitečný nástroj, který poskytuje hluboké porozumění celkové provozní výkonnosti podniku. 3 Konceptuální model CRM Navrhovaný model konceptualizuje vztah mezi dimenzemi CRM, marketingové plánování, možnostmi marketingové implementace a výkonností hotelu. Tento vztah je založen na názoru, že výkonnost firmy je ovlivněna jejími vnitřními zdroji a schopnostmi. Firma získává lepší výkonnost efektivnějším využívání jejích zdrojů než konkurence. Tento model zahrnuje čtyři dimenze CRM, které zahrnují orientaci na zákazníka, organizaci CRM, znalostní management a technologický základ CRM. Obr. 1: Konceptuální model vlivu dimenzí CRM na výkonnost podniku 50

51 Závěr Tento poskytl teoretický model pro zobrazení vztah mezi sférami CRM, marketingových schopností a výkonností hotelu. Je všeobecně přijímaným faktem, že koncept řízení vztahů se zákazníky určení intenzity vztahu mezi dimenzemi CRM a výkonu hotelnictví není ani plně ověřen, ani empiricky prozkoumán. Kromě toho, tento příspěvek rozšiřuje soubor znalostí tím, že vysvětlí teoretické možnosti zprostředkovatelská role marketingových schopností (plánování a realizace), ve vztahu mezi dimenzí CRM a výkonnosti hotelu. Nicméně faktem zůstává, že tato práce má svá omezení jako teoretičnost modelu, tedy návrh je nutné empiricky ověřit, dále model je zaměřen pouze na hotelnictví, a proto je třeba jej ověřit i v jiných oblastech, jako například v oblasti finančního sektoru. Poděkování Tento příspěvek vznikl za podpory projektu SYNERGIE 4IN - rozvoj diverzifikace vzdělávacích aktivit akreditovaného studijního programu Vysoké školy obchodní a hotelové: INovace, INternacionalizace, INiciace, INtegrace, financovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Příspěvek vznikl jako publikační výstup ze zahraniční stáže v Itálii, jež byla financovaná z výše uvedeného projektu. Literatura ABDULLATEEF, A.O., MOKHTAR, S.S., YUSOFF, R.Z. The impact of CRM Dimensions on Call Center Performance. International Journal of Computer Science and Network Security, 10(12), 2010, AKROUSH, N.M., DAHIYAT, E.S., GHARAIBEH, S.H., ABU-LAIL, N.B. Customer relationship management implementation. An investigation of a scale s generalizability and its relationship with business performance in a developing country context. International Journal of Commerce and Management, 21(2), 2011, ALMOTAIRI, M. A Framework for CRM Success. Proceedings of the European and Mediterranean Conference on Information Systems Izmir, Turkey, July. BECKER, U.J., GREVE, G., ALBERS, S. The impact of technological and organizational implementation of CRM on customer acquisition, maintenance, and retention. International Journal of Research in Marketing, 26(3), 2009, BELDI, A., ChEFFI, W., DEY, B. Managing customer relationship management projects: The case of a large French telecommunications company. International Journal of Project Management, 28(4), 2010, BUNTHUWUN, L., SIRION, C., HOWARD, C. Effective Customer relationship management of health care: A study of the perceptions of service quality, cooperate image, satisfaction, and loyalty of that outpatients of private hospital in Thailand. ASBBS Annual Conference: Las Vegas, February, 17(1), 2011, CHANG, W., PARK, E.J., CHAIY, S. How does CRM technology transform into 51

52 organizational performance? A mediating role of marketing capability. Journal of Business Research, 63, 2010, DOWLING, G. Customer Relationship Management: In B2C Markets, Often Less is More. California Management Review, 44 (3), 2002, DUTU, C., HALMAJAN, H. The Effect of Organizational Readiness on CRM and Business Performance. International Journal of Computers, 1(2), 2011, GRONROOS, C. The relationship marketing process: communication, interaction, dialogue, value. Journal of Business and Industrial Marketing,19(2), 2004, HUNG, Y.S., HUNG, H.W., TSAI, A.C., JIANG, C.S. Critical factors of hospital adoption on CRM system: organizational and information system perspective. Decision support systems,48, 2010, KASIM, A., MINAI, B. Linking CRM strategy, customer performance measure and performance in hotel industry. International Journal of Economics and Management, 3(2), 2009, KI LEE, Y., HEON NAM, J., and AH LEE, K. What factors influence customer-oriented pro social behaviour of customer-contact employees? Journal of Service Marketing, 20/4, 2006, KIM, B.Y. Mediated Effects of Customer Orientation on Customer Relationship Management Performance. International Journal of Hospitality and Tourism Administration, 9(2), 2008, KING, S.F., BURGESS, T.F. Understanding success and failure in customer relationship management. Industrial Marketing Management, 37(4), 2008, MECHINDA, P., PATTERSON, P.G. The impact of service climate and service provider personality on employees' customer-oriented behavior in a high-contact setting. Journal of Services Marketing, 25(2), 2011, RICHARDS, K.A., JONES, E. Customer relationship management: finding value drivers. Industrial Marketing Management, 37(2), 2008, SIN L.Y.M., TSE A.C.B., YIM F.H.K. CRM: conceptualization and scale development. European Journal of Marketing, 39(11/12), 2005, WU, S., LU, C. The relationship between CRM, RM, and business performance: A study of the hotel industry in Taiwan. International Journal of Hospitality Management 31, 2012, YIM, F.H., ANDERSON, R.E., SWAMINATHAN, S. Customer Relationship Management: Its Dimensions and Effect on Customer Outcomes. Journal of Personal Selling and Sales Management, 24(4), 2005,

53 STAV CERTIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ V AGROTURISTICE V JIHOMORAVSKÉM KRAJI STATUS OF ACCOMMODATION CERTIFICATION IN AGROTOURISM IN SOUTH MORAVIA REGION LUCIE KELLNEROVÁ 1 Abstrakt V Jihomoravském kraji se vyskytuje dvacet agroturistických zařízení nabízejících možnost ubytování. Z těchto dvaceti zařízení je pouze pět certifikováno certifikací ubytování v soukromí. Nezájem ostatních provozovatelů o tuto certifikaci vyplývá z nedostatečné informovanosti. Z provedeného výzkumu jako vhodné řešení vyplývá požadavek na sjednocení informací a jejich poskytování provozovatelům dostupným a srozumitelným způsobem. Klíčová slova agroturistika, agrofarma, Jihomoravský kraj, certifikace, ubytování v soukromí Abstract In the region of South Moravia there are twelve agrotouristic facilities offering accommodation. Just five of these agro farms own certification for private accommodation. Lack of interest for this type of certification results from insufficient knowledge and awareness. Undertaken research showed that appropriate solution would be unification of information and their subsequent disclosure to providers of accommodation in accessible and understandable way. Key words Agrotourism,agrofarm, South Moravia region, certification, private accommodation Úvod Předmětem zájmu předloženého textu je certifikace ubytovacích zařízení v agroturistice. V jihomoravském kraji je pouze pět certifikovaných farem z celkového počtu dvaceti zařízení. V současné praxi chování cílových skupin cestovního ruchu na trhu lze přitom identifikovat určité výhody, které provozovatelům certifikace přináší. Přes to je o ni v praxi poměrně malý zájem. V textu se snažíme identifikovat příčiny tohoto stavu a navrhnout jeho zlepšení. Řada cílových skupin v cestovním ruchu vyhledává spíše certifikovaná zařízení, která by měla být zárukou určitých standardů, než necertifikovaná zařízení, u kterých do jisté míry neví, co je čeká. Certifikace na určitý standard tak může předejít nepříjemným situacím vyplívajících z nesplněných očekávání hostů. Podnikatelům se vyplatí zachovat určitý standard služeb, díky 1 Bc. Lucie Kellnerová, Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o., Bosonožská 9, Brno 53

54 kterým mohou vyhovět dalším platným předpisům, jako jsou například hygienické, požární apod. Dále pak mohou lépe stanovit cenu za služby, která by měla obstát v konkurenčním prostředí a pozdvihnout image firmy (Stříbrná, 1996). V několika případech je certifikace nezbytnou podmínkou pro udělení žádosti o finanční podporu (Kolektiv, 2002). Díky certifikaci je tedy možné získat náskok před konkurencí a podnikatelskou prestiž. Do 31. prosince 1993 byly standard a z toho vyplývající kvalita ubytovacích služeb dány oborovou normou MOCR č V současné době tato ani jiné oborové normy neplatí. Certifikace je tedy nepovinná a mnoho provozovatelů ji nevyžívá. Ke zkvalitnění služeb cestovního ruchu pro ubytování slouží v současnosti doporučený standard ubytovacích služeb. Týká se ubytování ve stavbách, jako jsou bytový dům, rodinný dům, stavba pro individuální rekreaci. Vztahuje se i na turistické ubytování v agroturistice a venkovské turistice, v kempech, chatových osadách a turistických ubytovnách. Na zpracování doporučeného standardu ubytovacích služeb spolupracovaly Svaz venkovské turistiky, ECEAT CZ, Klub českých turistů a Kempy a chatové osady ČR - Živnostenské společenstvo, sekce cestovního ruchu pro místní rozvoj. Certifikaci provádějí jednotlivá profesní sdružení, která zároveň dělají kontroly a ručí za kvalitu nabízených služeb. Takto certifikovaná ubytovací zařízení jsou přednostně propagována centrálou cestovního ruchu na veletrzích a výstavách cestovního ruchu jak doma, tak v zahraničí (Svaz venkovské turistiky, 2014). 1 Metodika výzkumu V první fázi výzkumu jsou určena kritéria, která rozhodla, zda ubytovací zařízení bude zařazeno do výzkumu (jakožto jihomoravské ubytovací zařízení v agroturistice). Kritéria byla následující: - zařízení musí poskytovat ubytování v soukromí, - nabízí možnost zapojit se d chodu farmy jakýmkoliv způsobem, nebo možnost přijít do kontaktu se zvířaty, například prostřednictvím jízdy na koni, - ubytování by mělo být provozováno v klidném venkovském prostředí, Výchozí seznam je inspirován publikací Agroturistika v České republice, která podává ucelený přehled agroturistických zařízení v České republice (Dudák, 2012). V Jihomoravském kraji se dle zdroje vyskytuje 24 agroturistických zařízení. Z širšího seznamu bylo nutné vyřadit Koňský ráj Iveta a Farmu Bolka Polívky, které v době výzkumu nebyly v provozu. Dále není zařazen Ranč Ořešín, který neposkytuje ubytování. Po této selekci vznikl seznam 21 agroturistických zařízení, které splňují výše uvedené podmínky pro zařazení do výzkumu. Seznam zařízení je k nahlédnutí ve druhé kapitole. Po dotazníkovém šetření byla vyřazena farma Na konci světa. Tuto farmu majitel provozuje pouze pro známé. Dvě farmy nereagovali na dotazníkové šetření a výzkum tak zahrnuje 18 odpovědí z 20 splňujících zřízení v jihomoravském kraji. Ve druhé fázi byly stanoveny dvě hypotézy. První je založena na předpokladu, že provozovatelé ubytovacích zařízení v agroturistice se nesnaží získat certifikaci ubytování v soukromí. Druhá hypotéza staví na předpokladu, že provozovatelé ubytovacích zařízení v 54

55 agoturistice nedostatečně informují zákazníky o standardu ubytování. Na základě hypotéz byl stanoven cíl: zjistit důvody nevyužívání možností získání certifikace v soukromí ze strany ubytovacích zařízení v agroturistice. V třetí fázi byla stanovena jako metoda sběru dat dotazníkové šetření. Dotazník byl zaměřen na provozovatele agroturistických zařízení. Obr. 1. Dotazník 55

56 2 Lokalizace agroturistických zařízení v Jihomoravském kraji Obr. 2: Agrofarmy v Jihomoravském kraji (modré - vinařství, žluté - zbylé farmy) Zdroj: vlastní zpracovánís, využitím podkladů na Google Earth. Na obrázku 2 je zaznačeno 20 agroturistických zařízení, které byly kontaktovány v rámci výzkumu. Modrá barva značí agroturistická zařízení věnující se vinařství a žlutá barva ostatní agrofarmy. Agroturistická zařízení se nejvíce koncentrují na jihu Jihomoravského kraje při hranicích s Rakouskem a Slovenskem a jejich hustota je vysoká především v okrese Břeclav. V tomto okrese se také shlukují všechna agroturistická zařízení zaměřená na vinařství. Dále je uveden seznam agrofarem zahrnutých do výzkumu a rozdělených podle toho zda certifikaci mají či nikoliv. Certifikovaná ubytovací zařízení: Farma Trnka, ekofarma Jáňův dvůr, Ranč Kameňák, Ranč U Jelena, Víno Sýkora. Ubytovací zařízení bez certifikace: Agrocentrum Ohrada, Farma Smolův mlýn, Farma Trnka, Horňácká farma, Horse Farm, Jalový dvůr, Jáňův dvůr, Jelení farma, Osada Havranů, Ovčí terasy, Pension Falkom, Penzion u dvou babiček, Penzion U ďáblova kopyta, Ranč Kameňák, Ranč U jelena, Rodinné vinařství Šilínek 3 Výsledky výzkumu Výzkum ukázal, že pouze 5 zařízení poskytuje možnost ubytování sezóně, ostatní celoročně. Pro většinu zařízení představují zahraniční turisté cca 10% hostů. 56

57 Jakou nabízíte možnost ubytování? 5 13 celoroční sezónní Kolik procent zahraničních turistů se u Vás ubytovává? žádní 1-10% 10-50% nad 50% Certifikát ubytování v soukromí vlastní 5 z 18 objektů. Při vyplňování dotazníku bylo patrné, že ubytovatelé, kteří tento certifikát vlastní, nebo jejich zaměstnanci, o tomto certifikátu nemají mnoho informací. V některých případech se zaměstnanci museli informovat u ostatních kolegů, protože sami nevěděli, jestli tento certifikát vůbec mají. Toto zjištění je opravdu zarážející. 57

58 Pokud nevlastníte certifikát ubytování v soukromí, je to z důvodu: certifikát je zbytečný vyřízení certifikátu je zdlouhavé, nebo náročné ubytovací zařízení nesplňuje kritéria certifikace jiný důvod Sedmi majitelům agroturistického zařízení připadá certifikát zbytečný. Podle těchto majitelů jim certifikát nemůže nijak pomoci a tak za něj nechtějí utrácet své finance. Další tři ubytovatelé uvedli, že na vyřízení certifikátu nemají čas, vyřízení se jim zdá zdlouhavé a náročné, proto se do získání certifikace nepouští. U posledních tří poskytovatelů, kteří odpověděli jiný důvod, jsou důvody proč nevlastní certifikaci následující: dva majitelé o certifikaci vědí a v budoucnu by ji chtěli nechat zavést, zatím jim v tom brání nedostatek času na získání informací o certifikaci, poslední poskytovatel netuší, že tato certifikace existuje. Z těchto odpovědí vyplývá, že poskytovatelé nemají moc informací o této certifikaci a tedy neví, jaké by pro ně mohla mít výhody. Dva z pěti provozovatelů agroturistických zařízení, kteří vlastní certifikát, o této certifikaci neinformují. Důvody jsou následující: první své potencionální zákazníky neinformuje, protože od získání certifikace neaktualizoval stránky. Druhý majitel agrofarmy uvedl, že informovat hosty o certifikaci je zbytečné. Zbylí tři provozovatelé agroturistiky sice odpověděli, že o certifikaci informují, při kontrolování této skutečnosti však bylo zjištěno, že na internetových stránkách se objevují pouze informace o kategorii, ve které se ubytovací zařízení nacházejí. Informace o samotné certifikaci nebo třídě ubytovacího zařízení nebyly nalezeny. Majitelé tedy zákazníkům moc informací o kvalitě ubytovacích služeb nepodávají. 58

59 Jakou má Vaše ubytovací zařízení kategorii? 1 1 kemp 3 ubytovací objekt/letní byt s vlastním vařením ubytování se stravováním (Bed and Breakfast) Dotazníkové šetření tak potvrdilo obě stanovené hypotézy a splnilo i svůj na začátku stanovený cíl, který byl: zjistit, proč ubytovací zařízení nevyužívají možnosti získat certifikaci v soukromí. 4 Diskuze 4.1 Nezájem o certifikaci Provozovatelé agroturistických zařízení mají k zavedení certifikace ubytování v soukromí obecně negativní postoj a myslí si, že je to zbytečné investování peněz, které se jim nevyplatí. Problém nezájmu o certifikaci se netýká jen necertifikovaných agrofarem. Provozovatelé, kteří vlastní certifikát ubytování v soukromí neberou tento certifikát jako něco co mohou využít ke svému prospěchu. Vzhledem k jejich nízké informovanosti je velmi pravděpodobné, že nevyužívají všechny výhody certifikátu, na které mají nárok. Problémem je tedy nedostatečná informovanost o certifikaci a z toho vyplývající nezájem o ni. Situaci by mohlo podpořit vytvoření seznamu agroturistických zařízeními v České republice. Těmto zařízením by se pak prostřednictvím ových adres zaslala internetová stránka vytvořená za účelem informování o certifikaci, ale i o jiných důležitých věcech týkajících se agroturistiky. Byla by zde např. možnost online poradny v oblasti agroturistiky a možnost diskuze mezi poskytovateli agroturistických zařízení. Na stránkách svazu venkovské turistiky a agroturistiky můžeme sice nalézt řadu informací o certifikaci, ale nelze tam najít všechny podstatné informace, které by majitelé agrofarem měli vědět. Bylo by také dobré, aby vyškolení pracovníci prováděli semináře, na které by mohli provozovatelé agrofarem přijít a prostřednictvím těchto seminářů získat dostatek informací. I když certifikace ubytování v soukromí určitě neřeší všechny problémy, které mohou v podnikání v agroturistice nastat, může pomoci například při propagaci - certifikovaná ubytovací zařízení jsou přednostně propagována centrálou cestovního ruchu na veletrzích a výstavách cestovního ruchu doma i v zahraničí. Dalším pozitivem je možnost díky certifikaci lépe stanovit cenu za službu a obstát v konkurenčním prostředí. Nehledě na to, že je certifikace mnohokrát podmínkou žádosti o finanční podporu. 59

60 4.2 Nedostatečné informování o certifikaci a standardu ubytování Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že dvě z pěti agrofarem o certifikaci ubytování v soukromí neinformují. Jeden z majitelů odpověděl, že o certifikaci neinformuje vzhledem k tomu, že od získání této certifikace neaktualizoval stránky. Druhý majitel uvedl, že informovat potencionální zákazníky o certifikaci považuje za zbytečné. Podle jeho názoru, by si lidé neměli vybírat farmu podle hvězdiček a neměli by chtít standardy jako v hotelu. Hosté by si měli farmu vybrat, jelikož chtějí zažít autentický život na farmě. Zbylé tři agrofarmy, sice uvedly, že o certifikaci informují, ale na jejich internetových stránkách tyto informace nejsou. Poskytovatelé ubytovacích zařízení informují pouze o kategorii ubytovacích zařízení. Majitelé certifikovaných agrofarem by měli informovat své potencionální zákazníky o certifikaci, ale i samotného zařazení do kategorie a třídy. Zákazníci by měli mít možnost předem se informovat o standardu poskytovaných služeb, na jejichž základě by se rozhodli, zda je pro ně výběr dané agrofarmy dobrá volba. Ubytovací zařízení mají povinnost informovat o kategorii a třídě u vstupu do ubytovacího zařízení. Informovanost o standardu služeb a vybavení ubytovacího zařízení doporučuji i ostatním zařízením, které certifikát nemají. Na svých stránkách by měli co nejpravdivěji popsat, jak ubytovací zařízení vypadá a co poskytuje. Díky těmto informacím se předejde mnohdy nepříjemným překvapením na straně zákazníka, kdy po příjezdu na farmu zjistí, že jeho představy se od reality velmi liší. 4.3 Proměnlivost zaměření agroturistiky Agroturistika od svého vzniku prošla řadou změn a stále jimi prochází. Mění se jak konkrétní obsah, tak i podoby agroturistiky. Původně se na tato zařízení jezdilo za účelem pomoci v chodu dané farmy. Hosté např. zkoušeli sekat trávu, starat se o zvířata, kydat hnůj, pomáhat při žních atp. Za pomoc na farmě bylo také možné získat ubytování zdarma. Tato původní činnost trávení volného času na farmě ustupuje do pozadí. Při rozhovoru s provozovateli agroturistiky bylo mimo řešení otázek dotazníku často rozebíráno i toto téma. Někteří majitelé agroturistických zařízení uvedli, že za celou dobu podnikání v tomto oboru se nesetkali s tím, že by hosté měli zájem zapojit se do prací na farmě. Na jiných farmách sice nějaký zájem byl, ale nebyl příliš velký. V zařízeních s vinařským zaměřením je například zájem o exkurze do vinic, přednášky a diskuze o pěstování vína. Samotná práce na vinici už pro hosty tak atraktivní není. Podle majitelů agrofarem tedy hosté nemají zájem o tento aspekt agroturistiky. Místo těchto činností se do popředí dostávají tyto priority: - Kontakt se zvířaty možnost zvířata krmit, pohladit si je a dozvědět se o nich zajímavé informace, hosté se také často zajímají o to, v jakých podmínkách jsou zvířata chována atp. - Projížďky na koních tato činnost je velmi oblíbená, hosté se rádi jen tak projedou na koních nebo se zúčastní lekci jízdy, oblíbené jsou i například jízdy v kočáru. - Domácí výrobky turisté se rádi dozvědí informace o pěstování a výrobě produktů, v poslední době se do obliby dostaly produkty, které jsou BIO, lidé rádi tyto produkty ochutnají i zakoupí. - Dalšími zálibami mohou být poznávání venkovských tradic a řemesel, čisté a klidné venkovské prostředí, rybaření a spoustu dalších. Vzhledem k tomu, že Jihomoravský kraj disponuje hustou sítí cyklostezek a vinařských stezek, je zde v oblibě cykloturistika i vinařská turistika. 60

61 Závěr Jihomoravský kraj má díky svým kulturním, přírodním a historickým předpokladům vhodné podmínky pro agroturistiku. Pomocí výzkumu bylo zjištěno, že v Jihomoravském kraji se nachází 20 zařízení, které provozují agroturistiku. Cíle a hypotézy stanovené na začátku výzkumu byly potvrzeny. Jedním z hlavních zjištění výzkumu je, že provozovatelé agrofarem jsou nedostatečně informováni o certifikaci ubytování v soukromí. Díky špatné informovanosti není o tuto certifikaci zájem. Poskytovatelé ubytování v agroturistice by si měli uvědomit, že certifikace sebou přináší řadu výhod, například výhodné podmínky při propagaci, náskok před konkurencí, certifikace také zvyšuje podnikatelskou prestiž. Nehledě na to, že certifikace je v mnoha případech podmínkou pro žádost o finanční podporu. Dále by měli zohlednit, že hosté jsou v současné době daleko náročnější a vyžadují určitou standardizaci služeb, kterou může certifikace poskytnout. Všechny tyto informace a mnoho dalších důležitých informací o certifikaci a agroturistice by, dle mého návrhu, měly být soustředěny na konkrétní webovou stránku, která bude snadno dostupná a o které budou vědět všechna agroturistická zařízení. Dále navrhuji, že by bylo vhodné, pořádání různých seminářů zaměřené na tuto problematiku, o kterých by byli majitelé agrofarem informováni a mohli se tak dále ve svém oboru vzdělávat. Literatura DUDÁK, Vladislav, ed. a PAVELKA, Zdenko, ed. 2012, Agroturistika v České republice: dovolená na venkově. Vyd. 1. Praha: Novela bohemica, 280 s. ISBN KOLEKTIV, 2002, Agroturistika:praktický rádce. České Budějovice: Rosa, 20s. STŘÍBRNÁ, Marie, 1996, Ubytování ve vesnické turistice. 2. vyd. V Praze: Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 46 s. ISBN Svaz venkovské turistiky. Poslání svazu [online] [cit ]. Dostupné z: <http://svazvt.cz/index.htm> TROJAN, Jakub. A comparison of methodological guides for creating microregional strategies of Central European rural areas. Case study: Czech Republic. HUMAN GEOGRAPHIES Journal of Studies and Research in Human Geography, University of Bucharest, Vol. 6, 1 (2012), od s , 6 s. ISSN doi: /hgeo

62 SYSTÉM GASTRONOMICKÉ CATERINGOVÉ PODPORY VE ŠPANĚLSKU THE SYSTEM OF GASTRONOMIC CATERING SUPPORT IN SPAIN TOMÁŠ ULBRICH 1 Abstrakt Cílem předkládaného textu je seznámit čtenáře s problematikou systému cateringové podpory v zahraničních podmínkách, konkrétně v Katalánsku ve Španělsku. Článek krátce představí španělskou kuchyni a její vybrané pokrmy a nápoje, dále představí specifika cateringového vybavení v zahraničí. Klíčová slova catering, gastronomie, gastronomické služby, hygiena, technologie a zařízení Abstract The aim of the thesis is to introduce the reader to the issue of catering support in foreign conditions, particularly in Catalonia, Spain. Article briefly introduces Spanish cuisine and selected dishes and drinks, also present specifics of catering equipment abroad. Key words catering, gastronomy, catering services, hygiene, technologies and equipment Úvod Gastronomická scéna se ve všech svých podobách neustále vyvíjí. Platí to jak v přípravě pokrmů a nápojů, tak i ve vyvíjejících se potřebách a chutí hostů. Prosazení nebo i udržení se na trhu v oboru, který se neustále mění, je náročné. Předpokladem úspěchu je neustálé vzdělávání se a získávání aktuálních informací. V současné době otevřených zdrojů informačních technologií existuje nepřeberné množství inspirativních, ale i klamavých informací. V tomto informačním balíku je stále nejcennější informace zažitá nebo přímo sdělená. Vzdělávání v zahraničí prostřednictvím studijních stáží představuje výjimečnou možnost kvalitního zapojení se do procesů příprav cateringových produktů. Charakter a vývoj gastronomie ovlivňuje mnoho přírodních i sociálních faktorů, které způsobují značné rozdíly ve složení stravy i přípravy pokrmů jednotlivých národů. Klimatické poměry, historie, náboženství, dostupnost surovin, to vše působí na vývoj kuchařského umění. Možnosti cestování, rozvoj cestovního ruchu, novodobá migrace obyvatel z ekonomických, sociálních nebo politických důvodů, způsobila nebývalý rozvoj restaurací, které se zahraničím 1 Mgr. Tomáš Ulbrich, Ph.D., Ústav gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu, Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o., Bosonožská 9, Brno 62

63 inspirují nebo i zaměřují na zahraniční kuchyni. Lidé si často rádi připomenou atmosféru a pokrmy, které mohli okusit na dovolené nebo cestách, podělit se o zážitky se svými přáteli nebo třeba nemají možnost cestování. Restaurace či bistra provozují přímo cizinci a pokrmy připravují rodilí kuchaři (především etnické kuchyně) nebo místní nadšenci a podnikatelé s cílem nabídnout hostům zahraniční kuchyni v místních podmínkách. Omezujícím faktorem může být nedostupnost původních kvalitních surovin, popřípadě jejich cena (Matějka, 1996). Předkládaný příspěvek se věnuje pracovnímu zahraničnímu dvoutýdenní pobytu v odborníky oceňované cateringové firmě Food and Mambo v Barceloně ve Španělsku. 1 Španělská gastronomie Pestrost španělské kuchyně je dána polohou a klimatickými rozdíly jednotlivých oblastí země. Kuchyně je velmi rozmanitá a chuťově výrazná. Používá mnoha stejných surovin, které různě zpracovává. Na pobřeží převažují ryby a saláty, ve vnitrozemí masité pokrmy, tedy jídla hutná a kalorická, tak jak to vyžadují jiné klimatické podmínky. Ale i tato charakteristika je značně zjednodušená. Nelze totiž hovořit o jedné kuchyni, protože tu vedle sebe existují kuchyně katalánská, baskická, galicijská, kastilská, andaluská a další. Všude je tradiční časté používání česneku a olivového oleje, místo něhož se v některých oblastech používá při přípravě pokrmů spíše sádlo. Nikde nechybí ovoce a zelenina, oblíbené jsou brambory a rajčata. Stylem úpravy a různými specialitami se liší v jednotlivých regionech, andaluském, galicijském, katalánském, valencijském, aragonském atd. V přímořských oblastech jsou pokrmy dobře stravitelné, lehké, používá spoustu ryb, mořských plodů, citrusové ovoce a čerstvou zeleninu. Ve vnitrozemí je oblíbené spíše maso. Patrný je i vliv africké (maurské) kuchyně a možnosti dovozu surovin z bývalých španělských kolonií. Pro severní Španělsko až k Pyrenejím jsou charakteristické omáčky, pro Aragon je typické ragú, pro Katalánii ryby, region Valencie a Murcie je oblastí rýže, v jižním Španělsku se vše smaží a v centrálním Španělsku je základem pečení či rožnění (Sedláčková, 2008, Freedman, 2008, Nicméně celé Španělsko je propojeno třemi základními pokrmy v nekonečných regionálních úpravách. Je to sušené vepřové maso jamón, paella a tapas. Vybrané typické španělské pokrmy: Paella - šafránové rizoto ve speciální pánvi, ve které se připravuje i podává kuřecí maso, zelenina a mořské plody Gazpacho - studená polévka z rozmixovaných nebo pasírovaných rajčat a další zeleniny, česnek a cibule Tapas - menší předkrmy (chuťovky) k vínu nebo pivu. Oblíbení jsou tapas bary výhradně zaměřené na tyto pokrmy (olivy, obalované sépiové kousky, klobásky, pasty, nakládaná nebo grilovaná zelenina, ančovičky s kouskem chleba, masové kuličky, plody moře atd.) Zarzuela - polévka z různých ryb a plodů moře. Vše se dusí v jednom hrnci s česnekem, zeleninou, vínem, mandlemi a kořením. Sangría tradiční španělský vinný nápoj s citrusovým ovocem. 1.1 Katalánská gastronomie Území Španělska rozkládající se na severovýchodě Iberského poloostrova a další ze 17 autonomních oblastí. Katalánsko se rozprostírá při Středozemním moři, na severu hraničí s 63

64 Francií a Andorrou, kde se rozkládá pohoří Pyreneje, na západě pak sousedí s autonomní oblastí Aragon. Na jihu provincie Lérida se pak nachází nížina, kudy protéká jedna z významných řek Španělska Ebro. Metropolí Katalánska, které tvořilo ve středověku součást Aragonského království, je město Barcelona. Klenot mezi španělskými městy, kde se potkává architektura význačného stavitele Antonia Gaudí (jeho chrám Sagrada Familia se staví dodnes), s architekturou dnešní doby. Úředním jazykem této autonomní oblasti je katalánština a kastilština, která je oficiálním jazykem Španělského království. Katalánsko je v historické literatuře oblastí, která má velký význam nejen v publikovaných dílech, nýbrž také pro svůj velký vliv na gastronomii Španělska jako takovou a to od počátku 14. století. Již ve 13. století publikoval Arnau de Vilanova z medicínského pohledu vlastnosti některých potravin, způsob jejich přípravy a kulinářské zvyky, které je doprovázejí. Ve 14. století pak byla sepsána kuchařka s více jak 200 recepty. A kolem roku 1520 byla poprvé vydána a vytištěna první kniha o španělské kuchyni. Katalánská gastronomie je jednoduše gastronomií středomořskou se vším, co vede ke zdravé výživě. Je to dědictví rozdílných kultur a lidských ras od Římanů, Vizigótů, Arabů až po Francouzce, Navary a Španěly, kteří zanechali otisk ve všech tipech katalánské gastronomie. Rozlišme tedy tři tipy katalánské kuchyně kuchyně horská, z nížiny a z moře. Základními surovinami jsou suroviny typické pro danou část této oblasti. Zvěřina používaná u jídel připravovaných na horách, zelenina, kuřecí nebo králičí maso pro jídla z nížiny a dary moře pro oblast ležící u moře. Vybrané typické katalánské pokrmy: teplý předkrm "Patatas a la catalana" - katalánské dušené brambory chřest se sýrem "Espárragos con queso" dušené zelené fazolky "Judías verdes estofadas" jehněčí plec s lilkem "Pecho de cordero con berenjas" dušený králík na čokoládě "Conejo asado con chocolate" nejznámější omáčka "salsa catalana" katalánská omáčka z olivového oleje a bylinek. darů moře jsou to např. "Mejillones a la catalana" slávky na katalánský způsob grilovaný tuňák "Atún a la brasa" sladký dezert z vanilkového pudinku s karamelem "Crema catalana" víno CAVA šumivé víno vyráběné metodou "Champanoise" 2 Systém gastronomické cateringové podpory ve Španělsku Význam slova catering pochází z anglického cater starat se o někoho, zajišťovat občerstvení. Specifikem cateringových služeb je možnost realizace gastronomické akce podle představ zákazníka na libovolném místě a v libovolném čase. Aby úroveň práce byla co nejvyšší, potřebují poskytovatelé cateringu odpovídající široký sortiment stolního inventáře, materiální a technologické vybavení, které je jednoduše použitelné a přemístitelné na místo akce. Catering lze provozovat jako hlavní podnikatelský záměr, nebo jako doplňkovou službu k hotelovým, restauračním či potravinářským službám. Španělská společnost FOOD and MAMBO se zaměřuje plně na catering a restaurační služby neposkytuje. 64

65 2.1 Food and Mambo - technologie a zařízení Food & Mambo je cateringovou společností se sídlem v Barceloně. Společnost získala různá ocenění v několika soutěžích, například nejlepší stravování ve Španělsku v letech 2006, 2007, Catering se zaměřuje na tvorbu vlastních originálních projektů připravených zákazníkům na míru. Snaží se uplatnit mix kreativity, kvality, odvahy, intuice, dynamiky a efektivity. Zvláště důraz na kvalitu ingrediencí a efektivitu procesu výroby přináší společnosti nejen ekonomický úspěch. Promyšlený a účelný systém výroby, investice do moderního vybavení a technologií umožnuje společnosti nabízet své produkty po celém světě (obr. 1). Příkladem je cateringová podpora Evropské části série motocyklových závodů Moto GP. Obr. 1: Hlavní varna s moderním hygienickým řešením podlah Úkolem tohoto textu není podrobnější popis a seznámení s používanými technologiemi. Proto se omezíme pouze na výčet nejvíce používaných zařízení, která jsou v České republice více méně rozšířeny. Jedná se zejména systém na sebe navazujících prvků (graf 1): výkonné konvektomaty s plně otevíratelnými dvířkami, které umožnují mobilních regálů, šokové zchlazovače, termomixéry, využití prvků molekulární kuchyně, pece, šokové zchlazování, zmrazování a balení v modifikované ochranné atmosféře. předběžná úprava konvektomat šokový zchlazovač vakuové a ochrané balení uchovávání, převoz regenerace expedice Graf 1: Proces výroby produktů cateringu Kvalitní catering a převoz hotových nebo tepeně připravených pokrmů umožnuje pouze využití moderních technologií, jako jsou vykuovačky, balící linky s výměnou kyslíku za inertní plyny, šokové zchlazovače a zmrazovače a další (obr.2). Ucelený proces výroby a regenerace pokrmů na požadovanou teplotu zobrazujeme v grafu č

66 Obr. 2: Chlazená balírna Graf 2: Proces výroby s použitím dlouhého času přípravy produktu Závěr Základním předpokladem perfektního a kvalitního pokrmu nebo nápoje je dokonalá úroveň hygienických podmínek výrobního střediska. Jen v čistém a bezpečném provozu lze vyrobit jídla zdravotně nezávadná, se kterými budou hosté plně spokojeni. Volba zařízení výrobního střediska je závislá na formě stravovacího zařízení, jeho účelu, velikosti a množství připravované stravy. Využití moderních technologií umožňuje přizpůsobit výrobu současným trendům, potřebám zákazníka a případně získat konkurenční výhodu. Výroba se stává efektivnější, rychlejší, jednodušší a pro přípravu pohodlnější. Nezanedbatelné jsou výhody ekonomické, v podobě úspor energií, zdrojů i mzdových 66

67 nákladů. Zkušenosti ze zahraničí, podniků, které svou úspěšnou činnost postavili právě na moderních technologiích umožňujících prvotřídní kvalitu pokrmů a nápojů i mimo kuchyně, tyto řádky jen potvrzují. Poděkování Příspěvek vznikl v rámci stáže autora v únoru Tento pobyt byl financován v rámci projektu SYNERGIE 4IN - rozvoj diverzifikace vzdělávacích aktivit akreditovaného studijního programu Vysoké školy obchodní a hotelové: INovace, INternacionalizace, INiciace, INtegrace (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ ), jehož realizátorem je Vysoká škola obchodní a hotelová. Jmenovaný projekt je financován v rámci Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Literatura BRDIČKA, J. Technologie a zařízení pro catering. Praha: Časopis Foodservice 5/2011 s ISSN X ILLKOVÁ, O. Technologie přípravy pokrmů. 1.vyd. Brno: Rozrazil, s. ISBN X KOLOUCH, M., VOLFOVÁ, A. Stroje a zařízení v gastronomii a technologie přípravy pokrmů. 1.vyd. Praha: Fortuna, s. ISBN KŘIVÁNKOVÁ, E. Výrobní technologie. 1.vyd. Praha: VŠH, s. ISBN MARÁDOVÁ, E. Výživa a hygiena ve stravovacích službách. 3.vyd. Praha: VŠH, s. ISBN METZ, R. Restaurace a host. 1.vyd. Praha: Európa Sobotáles, s. ISBN SEDLÁČKOVÁ, H., OTOUPAL, P. Technologie přípravy pokrmů 1. 3.vyd. Praha: Fortuna, s. ISBN JANÍČEK, R. Cataluña. [online] Brno Dostupné na: <www.spanelskerecepty.cz/spanelska-gastronomie/> 67

68 TERITORIÁLNÍ ANALÝZA VYBRANÉHO REGIONU V ITÁLII JAKO DESTINACE CESTOVNÍHO RUCHU TERRITORIAL ANALYSIS OF THE GIVEN REGION IN ITALY LIKE TOURISM DESTINATION MAREK ZÁBOJ 1 Abstrakt Článek se věnuje teritoriální analýze jednoho z krásných italských přímořských regionů Kalábrie. Hlavním cílem je pomoci ho poznat a poskytnout informace o této destinaci. V tomto příspěvku jsou uvedena geografická a statistická data, místa zájmu, dopravní vybavení a další užitečná fakta. Je zřejmé, že tento region v sobě skrývá velký potenciál ke zlepšení úrovně služeb pro návštěvníky, a tím pak ke zlepšení ekonomické situace. Rovněž jde o příležitost pro tzv. tour-operátory a cestovní kanceláře spočívající ve spolupráci s místními poskytovateli služeb (ubytování, doprava, volný čas, gastronomie). Klíčová slova region, cestovní ruch, teritoriální analýza, destinace, služby Abstract The paper deal with territorial analysis of one of the beautiful Italian seaside regions - Calabria. The main goal is to support the knowledge and provide important information about this destination. There are geographical and statistic data, places of interest, transport facilities and other useful facts in this contribution. It seems this region has big potential to improve the level of services for tourists to improve its economic situation. It is also the opportunity for tour operators and travel agencies to cooperate with local providers of services (accommodation, transport, leisure, gastronomy). Key words region, tourism, territorial analysis, destination, services Introduction The economic situation of the given region is also dependent on the tourism development. That is why necessary to support activities focusing on cooperation between all parties and subjects making business in this field. Another impact and advantage of that good relationship is also positive figures in social situation which means e.g. reduction of unemployment. These participants performing support should be from several groups: 1) business subjects (companies, firms or entrepreneurs), 2) local state authorities and institutions (municipals), 3) institutions interested in help for subjects operating in tourism (e.g. CzechTourism, Tourist 1 Ing. Marek Záboj, Ph.D., Katedra ekonomie a managementu, Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o., Bosonožská 9, Brno ) 68

69 Information Centres) and 4) local inhabitants. In the case of common affecting the positive development it is possible to reach the synergy effect. It means higher benefits than in case of performance of subject isolated from one another. One of the key presumption of this profitable results is to know the given destination with its potential. It means mainly attractiveness, cultural heritage, and places of interests, transport, accommodation, gastronomy and other services. 1 General information on the Calabria Region Some geographical and statistical information on the surrounding territory will surely help you to better understand the reality of the Region of Calabria. This region is located in the south of Italy. Calabria borders with the Basilicata region and the Tyrrhenian and Ionian Seas which surround its coasts, while the Straits of Messina separate Calabria from Sicily. Territory is mostly mountainous, constituted by coastal plains with massive mountains, spreading from the Tyrrhenian side to the Ionian. Typical are the high levels of the Sila, of the Serre, the Aspromonte forests and the Pollino. The hills are full of places of historical interest and wonderful landscapes. The Calabria territory represents the 5 % of the national territory, equal to square kilometres, and it has about 800 kilometres of coastline. The total number of its inhabitants is about , while the population density amounts to 138 inhabitants per square kilometre. The local climate is mild, snow is quite unusual in the cities, and temperature is rarely below 5 C during the winter and rarely above 30 C during the summer. Calabria is divided into 5 Provinces: Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, and Vibo Valentia. There is also famous University of Calabria which is situated in the province of Cosenza. This province is located in the most northern part of Calabria and is the largest province in the region. The entire area is easily accessible through a network of modern roads, airports, railway services, and there are comfortable hotel complexes to fit everyone's needs. The largest city in the area is, almost obviously, Cosenza (about inhabitants). Cosenza and Rende (the university town) are practically joint, only a small river separating them. The university campus is situated in a green area, close to the village of Arcavacata, four kilometres from the historical centre of Rende and five from the city of Cosenza. The town of Rende, situated in the hilly west side of Calabria, is a town of about inhabitants. The historical centre is a small old urban centre on the top of a pleasant hill, while the new part is a modern town built up in the sixties in the plain along the river Crati. In the historical centre of Rende you will find a variety of ancient buildings, churches, monasteries, museums, etc., as well as many bars, cafeterias, restaurants and pizzerias. Shopping facilities are also available in the modern part of Rende. The city of Cosenza, situated in the valley of the river Crati, 224 meters above the sea level, is dominated by two rocky-mountains, the Pollino and the Sila. It is a medium size city in the Calabria region with more than inhabitants. All around the old part of the city, which has been well preserved, new urban quarters are growing with leaps and bounds. The banks of the river Busento divide the old part of the city from the new. Cosenza is the legendary and ancient capital of the "Bruzi" whose history is closely linked to the Romans since the time of the Punic wars. In the historical centre a number of famous buildings and monuments bear witness to the taste of its civilization, to ancient and incorrupt traditions, to important people who contributed through the ages to the cultural growth of Cosenza. Among the famous personages who made Cosenza a powerful city and greatly contributed to its history it is proper to remember Federico II, Isabella di Aragona, Bernardino Telesio, Alarico the great 69

70 Visigothic King, Aulo Giano Parrasio and the Fratelli Bandiera. Like all cities, Cosenza naturally has its main streets and shopping areas. A number of theatres, museums, cinemas and disco pubs can be found scattered around the city. In addition there are quite a few small galleries which exhibit modern art. The old part of the city has its special brand and charm, the streets are full of vitality, and the workshops of craftsmen hum with industry, the many bars located in illustrious ancient palaces have changed to pubs and snack-bars, thus adding a touch of modernity to such austerity. Corso Telesio has recently become a very trendy and attractive place for young people who spend there the late night hours in the pubs or listen to the live concerts that take place in the main squares. In the heart of the modern part of the city you can find another important street called Corso Mazzini, where young people flock for their evening promenade and have drinks and food in the cafeterias and snack bars. The shops on Corso Mazzini are well stocked and the prices and window displays are also worthy of Rome and Milan. The numerous bookshops are as big and as furnished as those in the Capital. At the end of Corso Mazzini, straight after Piazza Fera, going down one of the streets leading off the main road you will find the bus station "autostazione". Here a number of daily buses connect Cosenza to almost all villages in the province of Cosenza and to others outside the province. Cosenza and Rende, the town where the university is built, are connected by a frequent bus service (every hour) to the university campus. 2 Places of interests, costs of living and transport facilities Transport links are good: Rome is about five hours away by train, and many of the Italian cities and places so interesting for art, history and cultural life can be readily reached. The seaside in Paola may also be reached in about 15 minutes time by trains leaving from Castiglione Cosentino Station. And then, last but not least, the great Sila Massif is within eyeshot, a short drive takes you to its lakes (Cecita, Ampollino, and Arvo), pine forests, alder groves and beech woods. Places to Visit in the Historical Centre of Cosenza 1. The Accademia Cosentina founded in 1514 by the famous Pontaniano in Naples - Aulo Giano Parrasio, rebuilt in 1534 by Bernardino Telesio. Hub of cultural life where the most topical cultural themes, especially those involving philosophy and sciences are discussed in lectures and conferences. 2. The Municipal Library, one of the most important libraries in the Calabria Region. This library, among various book materials, holds a special sector on local literature and culture. 3. The Municipal Theatre by Zumpano, with the handsome neoclassical facade, dedicated to the pianist Alfonso Rendano. It begun its activity in 1878 and was inaugurated in This theatre is very similar in architecture to the Scala Theatre in Milan. 4. The Prefecture, directly opposite to the Municipal Theatre. 5. The Cathedral (il Duomo), a building of the 12 th century in Romanic style, rebuilt by Federico II di Svevia. The mighty Cathedral is connected by a long passageway to the Bishop s Palace in Giano Parrasio Square. 6. Saint Pancrazio s hill that dominates the City with majesty. 7. The Municipal Museum, interesting for its antique repertoires. Churches, Monasteries and Convents: 1. Saint Domenico s (15 th century); 2. Saint Francesco di Paola s, rebuilt in the 17 th century; 70

71 3. Saint Agostino and Saint Omobono s; 4. Saint Francesco di Assisi s Monastery (13 th century); 5. The Convent of the Virgins and S. Chiara s (16 th century). Some important Palaces which bear illustrious names Sersale di Sella, Vaccaro, Gaeta della Steali, Antonio Serra, Contestabile, Ciaccio, Falvo, Presidi di Calabria, Ferrari di Epaminonda, Palazzo del Governo. The Norman Castle This castle, located on Saint Pancrazio's hill, is one of the best preserved castles in Calabria. It was built by the Normans in the 12 th century. It is rectangular in plan with towers at the corners. Inside, the dungeons and the bastions are of exceptional architectural value. Cost of living The cost of living in Southern Italy is somewhat less expensive than in the rest of the country and Cosenza is surely less expensive than more famous tourist areas and cities of art. A good example can be the price for a coffee: the cost for an espresso is always less than one EUR. The price for a meal in a restaurant ranges from a minimum of ten EUR to a maximum of fifty EUR, depending obviously on what is ordered but also on how fashionable the place is. Pizzerias are less expensive than restaurants; a pizza and a drink usually cost less than ten EUR. In reading a menu remember to take into account the "coperto" or the "servizio" that will be charged as an extra. In Italy prices of hotels are usually above the European average, in Cosenza and in Rende the minimum price for a single room is about 35 Euro. If you stay in a hotel, always check if breakfast is included in the price and remember that telephone calls from your room can be very expensive. You can call abroad from any telephone box, which usually works with cards and, more and more rarely, with coins. Public transport means are not very expensive. Transport Facilities A special bus service connects Cosenza, Rende and the students residences to the university campus. As we have already written, public transport means are not very expensive and in Cosenza there is a good network of buses, coaches and trains that can easily take you to the chosen destinations. If you are travelling by train, do always check if a "supplemento rapido" is needed for the train you are taking. Remember to insert your ticket in the yellow machines on the platform before getting on the train. These machines stamp on your ticket the departure date. If the machines are out of order, ask for assistance to the ticket collector on the train. In Cosenza the tickets for urban busses cost less than one EUR per ride. Some tickets are valid for an hour and a half and can be used for several rides. Tickets are sold at the newsagents and tobacconists, not on the bus. Taxis are quite expensive and it is always better to fix the fare in advance, to avoid unpleasant surprises. Conclusion According to territorial analysis and information mentioned above the Calabria Region has a big potential for positive development of tourism. It could be used like important destination for more tour-operators and travel agencies. It offers many attractiveness and places of interests as necessary assumption to improve business relations and both economic and social situation in that region. There are also barriers and problems connecting with this improvement. Nature is very nice, the sea is clear but the environment and seaside services 71

72 (private buildings, beaches, behaviour and willingness of domestic staff) are not so satisfied like resorts e.g. in the north of Italy. Another problem could be communication because of lack of language skills of the domestic people. It is very difficult to ask for some information for example in English language. Next potential disadvantage could be customs and inhabits of that region. It means e.g. so called siesta in the afternoon and limited opening hours in stores etc. Calabria Region has key factors to develop contemporary situation but it is necessary to support the knowledge and language skills for local inhabitants and probably to change some traditions at least to adopt and satisfy the requirements of potential visitors. This paper was written due to foreign stay in Italy granted by project ESF titled SYNERGY 4IN development of diversification of educational activities at College of Business and Hotel Management: INovation, INternationalization, INitiation, INtegration with registration number CZ.1.07/2.2.00/ References JAKUBÍKOVÁ, D. Marketing v cestovním ruchu. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN RYGLOVÁ, K., BURIAN, M., VAJČNEROVÁ, I. Cestovní ruch podnikatelské principy a příležitosti v praxi. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN Web sites of Agenzia Nazionale del Turismo [on line, cit ], available on <http://www.italia.it/en/discover-italy/calabria.html> Web sites of About.com [online, cit ], available on <http://www.goitaly.about.com/od/cosenza/> 72

73 Особые инновации в образовании в области туристического бизнеса SPECIFIC INNOVATION IN EDUCATION IN THE SECTOR OF TOURISM Якуб Троян, Ян Травничек, Томаш Ержабек 1 Лаборатория экспериментальной и прикладной географии, Колледж бизнеса и гостиничного менеджмента Брно Особые инновации в образовании в области туристического бизнеса Аннотация Статья направлена на внедрение инноваций, тенденций и перспектив в дальнейшей сфере образования в туристической сфере. Ее характерной чертой является значимая роль пространства или широких пространственных отношений, соединенная сильной связью с географическими отраслями. Данная статья отражает важность использования инструментов для обработки пространственной информации (географические информационные системы), доказывает спрос на свободное программное обеспечение, которое эффективно используется в образовательных целях среди взрослого поколения. Ключевые слова Дальнейшее образование, туризм, инновации, электронное обучение, ICT Abstract This paper is focused on presenting innovative trends, news and prospects in continuing education with regard to the tourism sector. Its characteristic feature is the significant role of space or wider spatial relationships, coupled with strong geographic scopes. The proposed text reflects the importance of using tools for information processing spatial nature (geographic information systems). Simultaneously paper reflects the demand for free information which, in combination with free software tools enable effective adult learning. An important part is also a 1 RNDr. Jakub Trojan, Stredoeurópská vysoká škola v Skalici, Kráľovská 386/11, Skalica RNDr. Jan Trávníček, Stredoeurópská vysoká škola v Skalici, Kráľovská 386/11, Skalica Mgr. Tomáš Jeřábek, MBA, Laboratoř experimentální a aplikované geografie, Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o., Bosonožská 9, Brno 73

74 technological perspective, the dynamics of its expansion in education sets new boundaries of human knowledge. Key words Further education, tourism, innovation, e-learning, ICT Введение Современные технологии в образовании являются ключевыми элементами в системе изучения андрагогических наук и в значительной степени заменяют традиционные методы обучения (Průcha и соавт., 2009). Основными устоями современного образования являются информационные технологии, владельцами которых являются молодые люди (Prensky, 2002), в то время как взрослое поколение имеет проблемы с освоением новых технологий. Современный способ предоставления услуг в туристической сфере посредством ICT удобен как для покупателя, так и для представителя компании (Buhalis, 2003). Несмотря на широкое предоставление ряда учебных программ для подготовки рабочих кадров в области туристического бизнеса (например, Dougiamas, 2000 или Sigala, 2002), до сих пор на практике не используются (особенно со стороны взрослого поколения) все возможности, на которые рассчитаны ICT. Однако примеры успешной работы существуют (например, Gómez, 2010, Trávníček a Trojan, 2008, 2012, Viin и соавт., 2011). Если брать во внимание, представленный в недавнем времени, показатель роста динамики ICT и переход к заоблачным технологиям в сфере туризма, необходимо реагировать соответствующим технологическим новшеством. Туризм имеет свою специфику в дальнейшем его изучении. Высшая география (экономическое определение звучит как экономическая субдисциплина) не обойдется без пространственного аспекта, который обычно обеспечивают географические информационные системы (ГИС). Подвергнем к обсуждению простой и легкодоступный отечественный ГИС-портал Национальный гео-портал INSPIRE. Другая особенность туристического бизнеса - работа с актуальными данными. Речь идет не только о гео-данных (хотя это важная часть исследуемой области), но и базовые данные, которые носят пространственный и социально-экономический характер. Поиск, анализ и обработка этих данных являются предметом дальнейшей дискуссии, в которой будут участвовать менее известные альтернативы свободного программного обеспечения. Статья дополнена тремя исследованиями в сфере туризма - в области науки и научных исследований. Данная работа показывает все возможности использования ICT целевой группой на рынке труда в области туристического бизнеса, то бишь старшим поколением для повышения своей квалификации. Также это яркий пример недорогого и эффективного использования имеющихся ресурсов для включения в учебные пособия, чтобы упростить работу преподавателям андрагогики. 74

75 1 Электронные приборы в туризме - Национальный гео-портал INSPIRE и свободные данные Туризм является одной из дисциплин, которая требует доступ (к) и работу (с) пространственной информацией. В соответствии с текущими требованиями на рынке труда, работа с ГИС требует использование доступных технологий. Однако в сфере туризма не обязательно иметь дело со сложными географическими информационными системами. Имея доступ к веб-ресурсам можно использовать существующие картографические серверы (гео-порталы), которые имитируют работу с ГИС и зачастую даже ее заменяют. Примерами широко используемых порталов являются Mapy.cz (Seznam), Google Карты (Google) и Bing Карты (Microsoft). Углубленный подход к работе над пространственными данными (а не только) в области туризма, необходимый для повышения квалификации специалистов в данной сфере, обеспечивают современные специализированные гео-порталы. До 2011 года роль ключевого ресурса исполнял геопортал Чешского Информационного Агентства (гео-портал CENIA- geoportal.cenia.cz). В связи с реализацией европейской директивы INSPIRE возник новый национальный геопортал INSPIRE (geoportal.gov.cz) см.рисунок 1. Тот факт, что в этот сервер вносят свой вклад государственные учреждения по всей территории Чешской Республики (не только государственные ведомства, но и неправительственные организации, мунипалитеты, высшие административно- территориальные единицы и др.) становит его самым надежным картографическим веб-порталом. Рисунок 1: Национальный гео-портал INSPIRE (источник: Национальный гео-портал INSPIRE можно использовать для решения множества задач например, для визуализации воды в купальных водоемах в соотношении с типологией окружающей местности, для изучения в туризме анализа транспортировки в разных туристических направлениях. Дидактическое (и практическое) значение имеют возможности печатать и редактировать карты в связи с картографическими изменениями, которые должен учитывать профессионал туристического бизнеса. Кроме вышеизложенного, национальный гео-портал связан с рядом возможностей, которые включают в себя WMS (Web Map Service), который позволяет интерактивно 75

76 соединять содержимое гео-портала по средствам API с собственными приложениями. К свободному доступу предлагается бесплатное программное обеспечение (чаще всего с открытым лицензионным кодом), которое совпадает с характеристиками других коммерческих приложений. 2 Визуализация географических данных посредствам визуальной расширенной реальности Даже если реальный мир является трехмерным, он традиционно представлен в двух измерениях, особенно на распечатанных картах и на экране монитора. Читателям карт придется знать стандарты представления карты и быть в состоянии определить трехмерное отображение информации. Это осложняется в тех случаях, когда пользователи вынуждены анализировать конкретные извинения по карте. Для решения этой проблемы можно использовать различные средства визуализации, которые в наше время широко доступны и включают виртуальные инструменты реальности. До недавнего времени расширенная реальность рассматривалась как технология, используемая учеными для различных исследований, но в настоящее время она стала все более и более доступной для широкой аудитории, в основном в связи с быстро развивающимися технологиями (Hugues и соавт., 2010, Centeno и соавт., 2009). Дополненная реальность представлена технологиями, которые соединяют реальный мир и цифровые элементы. Они используются в разных сферах деятельности: медицине, военной области, автомобильной навигации. В географических науках расширенная реальность может быть использована как графический интерфейс для визуализации пространственных данных. Среду расширенной реальности, по мнению (Azuma, 1997), можно описать следующими тремя характеристиками, а именно, сочетание реального и виртуального мира, их взаимодействие в режиме реального времени и отображение в трехмерном пространстве. В (Milgram и соавт., 1998) сказано, что между реальным и виртуальным миром лежит виртуальный континуум, в котором пользователи, в процессе восприятия, сочетают обе среды реальную и виртуальную. В данном континууме можно найти как дополненную реальность, так и расширенную виртуальность. См. Рисунок 2. Рисунок 2: Виртуальный континуум (ист.: Asai, 2010) В соответствии с (например, Gonzato и соавт., 2008, Platonov и соавт., 2006, Smith и Brady, 1995) дополненная реальность, а особенно ее доступ для обычных пользователей, основана на трех устоях. Первый правило гласит, что без аппаратно-технических технологий не было бы никакого 76

77 развития расширенной реальности. Согласно второму устою, совершенствование осуществляется путем программного обеспечения. Третье правило отвечает за данные и доступ к ним. При использовании дополненной реальности в географии чаще всего применяются два понятия визуализации информации, а именно, визуализации при помощи мобильных устройств и представления трехмерных объектов. Первое упоминание визуализации предоставляет применять расширенную реальность на основе местоположения информации (Asai, 2010). Информация, полученная при помощи GPS (Global Positioning System) передается на сервер через Интернет. Основываясь на полученной информации, происходит дальнейший поиск соответствующих данных, которые затем отображаются на экране мобильных устройств см. Рисунок 3. Рисунок 3: Визуализация на основе местоположения информации (Источник: Другая концепция трехмерного представления, когда объект выводится на специальную подставку см. Рисунок 4 Рисунок 4: Трехмерное отображение (Источник: 77

78 3 Открытые источники (Open source) в учебных пособиях Свободное программное обеспечение в последнее времяв какой-то степени изменяет предпочтения основных пользователей ICT. Значительным изменением являются различные предложения стабильных и простых инструментов, которые результативно конкурируют с платной альтернативой (например, веб-браузеры, графические программы и т.д.). На официальных страницах находятся интересующие программы, с которыми можно свободно работать в соответствии с лицензионными условиями (подробнее здесь: В более глубоком смысле определение Open source (открытые источники) включает в себя свойства, которыми располагает значительная часть свободного программного обеспечения. Речь идет о свободном доступе, обновлении и некоммерческих принципах. На втором конце диапазона находятся первичные коммерческие программы например, свободно доступный офисный пакет LibreOffice дополняет платный Microsoft Office. Свободное программное обеспечение в настоящее время является носителем прогрессивных инноваций в области ИТ, и имеет более высокие оценки в некоторых категориях по определению качества, чем первичное платное программное обеспечение (http://softwareintegrity.coverity.com/coverity-scan-2011-open-source-integrity-reportregistration.html). С учетом экономии средств, свободное программное обеспечение становится "троянским конем" в дальнейшем развитии образования. Продвинутые пользователи теперь могут быть оснащены персональным компьютером без расходования средств. Операционная система (например, Linux), офисный пакет (LibreOffice), веб-браузер (Mozilla Firefox), мультимедийный плеер (VLC), инструмент для просмотра и обработки изображений (XnView) и графики (Inkscape, Gimp), архиватор (7 -Zip), файловый менеджер (FreeCommander), образовательная программа (Moodle), ГИС (QGIS)... Все эти инструменты имеют высокое качество исполнения, передовые функции, регулярное обновление и прогрессивное развитие, простоту использования и неоспоримый образовательный потенциал. Отдельной главой являются данные, которые находятся в свободном доступе (например, в области ГИС-технологий масштабный проект OpenStreetMap: карты составляются без централизованного контроля тысячами пользователей, загружаются и распространяют ложные данные под лицензией Creative Commons). Рисунок 5: Пример части рабочего стола ПК со свободным программным обеспечением 3.1 Пример 1: Дистанционное образование Примером сочетания современных методов обучения и новых технологических приложений в области свободного программного обеспечения является обучающая работа авторов статьи для проекта GEONET (http://www.geo-net.cz), реализованная в синдикате Учреждения geonics Академии Наук ЧР, Университета им. Палацкого в Оломоуце (кафедра географии на Факультете естественных наук), и Университета на юге 78

79 Чехии в г.будеевице (кафедра географии на Факультете естественных наук). В рамках этого проекта была повышена квалификация специалистов в области географических наук. Курсы проходили на базе Университета им. Мендела с участием 30 человек (2х15). Обучение, направленное на работу с легкодоступными пространственными данными и овладение географическими информационными системами, проходило без присутствия преподавателей (авторов статьи) в аудитории. Они читали лекции из Лаборатории экспериментальной и прикладной географии, а их изображение и голос передавались через IP- телефонию и методом видеоконференции. После теоретической и методологической вводной части следовала вторая часть лекции, посвященная практической части. Студенты работали за компьютерами, а деятельность преподавателя демонстрировалась на интерактивной доске. У преподавателей также была возможность контролировать отдельные установки всех компьютеров, что облегчало им задачу при решении проблем пользователей. Программа TeamViewer (http://www.teamviewer.com), чья лицензия (бесплатная для образовательных целей) позволяет полное использование, обеспечивала сбор и передачу информации между лекторами и студентами в режиме реального времени. Трехчасовой практический семинар в отсутствии преподавателей не исключил высокую эффективность обучения и стал примером использования современных методов обучения в сотрудничестве с высокими технологиями. 3.2 Пример 2: Повышение квалификации преподавателей Бесплатные технологии дистанционного/заочного обучения в последние годы увеличиваются в массовом использовании, особенно LMS (learning management system- Система управления обучением) Moodle. Один из авторов статьи в настоящее время координирует интеграцию новой сферы с консервативным методом обучения на основе личного контакта преподавателя и студента. Липка - школьное учреждение по экологическому образованию (организация, основанная на взносах Южно-Моравского края) начала на рубеже 2011 и 2012гг. включение модулей электронного обучения в дальнейшее повышение квалификации взрослого поколения (учителей). Примером может служить реализация специального исследования для проведения специализированных мероприятий в области экологического образования, которое состояло из 250 уроков - семинара, проходящего каждый раз на новом месте. Использование системы LMS Moodle в учебном процессе упрощает решение конкретных проблем: Массовую коммуникацию спонсоров, тренеров и участников. Одна из них состоялась в недавнем прошлом неэффективно по электронной почте (без возможности дискуссий, передачи новостей и т.д.). Все учебные материалы отправлялись по электронной почте или с помощью хранилища на веб-страницах, как правило, с узким кругом совместимых форматов. Индивидуальные задания и законченные работы отправлялись преподавателям посредством электронной почты или в распечатанном виде (без возможности учета, без записи файлов в единый интерфейс, без параметризации процесса сбора файлов и т.д.). В настоящее время проходит испытание на экспериментальное размещение отдельных публикаций, используя преимущества гипертекста и интерактивного поиска (например, 79

80 Небольшой экологический словарь - подробнее Máchal и соавт. 2009), готовится перемещение существующего каталога Библиотеки им. Алеся Завеского из табличного редактора в базу данных модуля (для дальнейших вариантов использования в системе LMS Moodle). Для быстрого изучения виртуальной среды, внедрено видео инструктажа и прилагающие к нему комментарии. Видео загружено через внешний удаленный сервер - сотрудники могут ознакомиться с принципами работы с высокими технологиями. Рисунок 6: Пример видео инструктажа по использованию электронного обучения для сотрудников организации Липка 3.3 Пример 3: Электронные средства обучения в высших учебных заведениях Университет торговли и гостиничного бизнеса в своей аккредитованной учебной программе гастрономии, гостиничного бизнеса и туризма дневной и заочной формы обучения предлагает специальности Менеджер гостиничного и Менеджер туристического бизнеса. Будущие выпускники являются специалистами по своей области, которая требует частых дальнейших развитий. И по этой причине студенты готовятся выполнять свою работу с использованием современных технологий. В качестве основы для электронного обучения и смешанного обучения используется система управления обучением (LMS) Moodle, в которой подобраны и подготовлены интерактивные курсы. Интерактивность и мультимедийность курсов поддерживается соединением аппаратного обеспечения в классах (интерактивные доски, аудио-видео оборудование) и многочисленных настроек LMS Moodle, что приводит к возникновению учебной платформы, которая является исходной точкой для заочного и дистанционного образования (Рисунок 7). 80

81 Рисунок 7: Интерактивные курсы для гостиничного и туристического бизнеса Университета торговли и гостиничного бизнеса (источник: Модулями, которые имеют самый высокий уровень взаимодействия со студентами, являются практические семинары (сдача и оценка работ на основе peer-to-peer), базы данных (каталог нужных материалов), онлайн чат или форумы с участием учителей, примеры тестовых вопросов и т.д. Курсы возникли для обучения студентов университета, однако в дальнейшем будут в свободном доступе для сотрудников отрасли туризма и гостиничного бизнеса. Образовательные материалы это только одна из возможностей LMS Moodle. Она, служит также местом для обсуждения, инструментом для записи проектов сотрудников университета, совместных публикаций (например, Trávníček и Trojan,2012), это система для международных конференций по изучаемой области. Университет торговли и гостиничного бизнеса посредством Лаборатории экспериментальной и прикладной географии в 2012 г. приобрел проект, финансируемый Операционной программой Подготовка к конкурентоспособности с названием SYNERGIE 4IN- развитие диверсификации образовательной деятельности аккредитованной программы университета: ИНновация, ИНтернационализация, ИНициация, ИНтеграция, изменение методики образования на основе высоких технологий. Занятия пройдут также как и в Примере 1, описанном в данной статье. Студенты на лекциях будут использовать планшеты и мобильные устройства, которые будут связаны с устройствами самого преподавателя, тем самым предоставят возможность обратной связи в режиме реального времени. LMS Moodle с помощью информационной системы IS Moggis получает новые функции взаимодействия и обмена данных среди студентов, аудио системы видеонаблюдения в аудиториях, что позволит быструю подготовку для реализации лекций известных иностранных профессоров без их физического присутствия. 81

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Cestovní ruch. Podmínky. Literatura. Obsah CESTOVNÍ RUCH. Základní pojmy a definice Historický vývoj

Cestovní ruch. Podmínky. Literatura. Obsah CESTOVNÍ RUCH. Základní pojmy a definice Historický vývoj CESTOVNÍ RUCH Cestovní ruch Ing. Lenka Červová, Ph.D. katedra marketingu EF TUL kanc. H643 (5. patro) konzultace: kdykoli po dohodě e-mailem lenka.cervova@tul.cz studijní materiály na multiedu Podmínky

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky)

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Aktuální data statistiky cestovního ruchu

Aktuální data statistiky cestovního ruchu Aktuální data statistiky cestovního ruchu MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Ing. Margit Beníčková, Ing. Pavel Vančura Hlavní body prezentace: projekty na zkvalitnění statistických

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Organizace a marketing turismu

Organizace a marketing turismu Organizace a marketing turismu září 2011 Ing. Šárka Tittelbachová Czech It -Institute for Stategic Studyies on Tourism, o.p.s. tittelbachova@czechit.cz Základní vymezení - pojmy Základní pojmy pro statistické

Více

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE Praha, 16. května 2013 Vlastimil Hotař, Technická univerzita v Liberci prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu ucelená nabídka turistických programů a produktů zaměřených na různé tematické oblasti nabídka turistických programů a produktů

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4.

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4. Trendy na straně domácí a zahraniční klientely Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 2.4.202 Světové trendy v cestovním ruchu 2 Trendy ve spotřebním chování /2

Více

DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ

DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ Ondřej Legner, Pavel Vančura, Zdeněk Lejsek Konference ke statistickým projektům MMR, 29. dubna 215, Kaiserštejnský palác ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 1 82 Praha

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

VLIV VYBRANÝCH FAKTORŮ NA DOPRAVNÍ SYSTÉM INFLUENCE OF CHOICE FACTORS ON TRANSPORT SYSTEM

VLIV VYBRANÝCH FAKTORŮ NA DOPRAVNÍ SYSTÉM INFLUENCE OF CHOICE FACTORS ON TRANSPORT SYSTEM VLIV VYBRANÝCH FAKTORŮ NA DOPRAVNÍ SYSTÉM INFLUENCE OF CHOICE FACTORS ON TRANSPORT SYSTEM Rudolf Kampf, Eva Zákorová 1 Anotace: Článek se zabývá vlivem vybraných činností na dopravní systém a vlivem dopravního

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu

Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu 8. ročník mezinárodní vědecké konference HOTELNICTVÍ, TURISMUS A VZDĚLÁVÁNÍ Vysoká škola hotelová v Praze Zdeněk Tůma Ondřej Špaček KPMG Česká republika 19. října

Více

SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1

SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1 SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1 Výdaje na výzkum a vývoj Graf 1: Celkové výdaje na VaV v ČR; 1995-2005 (v mld. Kč v b.c. a jako % HDP) Graf 2: Meziroční procentní

Více

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0 Hospodářský vývoj a Průmysl.0. listopadu 201 ŠKODA AUTO Vysoká škola Hospodářský vývoj a Průmysl.0 Makroekonomický rámec Česká ekonomika v roce 201 meziročně vzrostla o 2 % V roce 201 dynamika hospodářského

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Význam cestovního ruchu po stránce ekonomické II.

Význam cestovního ruchu po stránce ekonomické II. Význam cestovního ruchu po stránce ekonomické II. Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o.

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

TEZE. Analýza vývoje vybraných ukazatelů charakterizujících cestovní ruch. Autor: Markéta Polatová

TEZE. Analýza vývoje vybraných ukazatelů charakterizujících cestovní ruch. Autor: Markéta Polatová TEZE Analýza vývoje vybraných ukazatelů charakterizujících cestovní ruch Autor: Markéta Polatová Vedoucí diplomové práce: Doc.Ing. Libuše Svatošová CSc. PRAHA 2003 Definice cestovního ruchu zní: Cestovní

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Vnímání potravin spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Vnímání potravin spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vnímání potravin spotřebitelem Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vliv kultury a socioekonomického prostředí na vnímání potravin spotřebitelem Analýza marketingového prostředí (makroprostředí) Ekonomické vlivy Demografické

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Dopady oslabení kurzu na ceny potravin a české zemědělství

Dopady oslabení kurzu na ceny potravin a české zemědělství Dopady oslabení kurzu na ceny potravin a české zemědělství Mojmír Hampl Viceguvernér ČNB Žofínské fórum na téma České zemědělství 10. března 014 Potravinová soběstačnost Domácí produkce a zahraniční obchod

Více

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Konference Vysoká škola ekonomická Praha, 17. září 2009 I. Tržby v ubytování, stravování a pohostinství Ukazatel Index 2009/2008

Více

PENĚŽNÍ VYDÁNÍ NA DOPRAVU V ČR MONETARY TRANSPORT EXPENSES IN CZECH REPUBLIC

PENĚŽNÍ VYDÁNÍ NA DOPRAVU V ČR MONETARY TRANSPORT EXPENSES IN CZECH REPUBLIC PENĚŽNÍ VYDÁNÍ NA DOPRAVU V ČR MONETARY TRANSPORT EXPENSES IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace: Tak, jako je doprava je významnou a nedílnou součástí každé ekonomiky, jsou vydání na dopravu

Více

16. CZ-NACE 28 - VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ JINDE NEUVEDENÝCH

16. CZ-NACE 28 - VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ JINDE NEUVEDENÝCH Výroba strojů a zařízení jinde neuvedených 16. - VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ JINDE NEUVEDENÝCH 16.1 Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu je výroba strojů a zařízení.

Více

Strategický plán města Plzně marketing města a cestovní ruch. 17. března 2016

Strategický plán města Plzně marketing města a cestovní ruch. 17. března 2016 Strategický plán města Plzně marketing města a cestovní ruch 17. března 2016 Marketing města obecně: proces zaměřený na uspokojování potřeb zákazníků město: maximum co nejkvalitnějších služeb za co nejnižší

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

Předpoklady pro rozvoj CR - charakteristika potřeb

Předpoklady pro rozvoj CR - charakteristika potřeb Předpoklady pro rozvoj CR - charakteristika potřeb Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY -

SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY - SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY - Zdeněk Lejsek Hotel Holiday Inn, 19. března 2013, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/13 SYSTÉM TSA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Konference Dopad finanční krize na rozvoj v ČR 4.prosince 2013 Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Obsah 1. Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 2. Opatření III.1.3

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Cestovní ruch

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Cestovní ruch Zápis z I. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch Nepomuk, 15.7. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na setkání identifikovali a potvrdili jako problémy/potřeby v oblasti cestovního ruchu na území působnosti

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Kvalita jako nástroj konkurenceschopnosti

Kvalita jako nástroj konkurenceschopnosti Sekce:Financování, kvalita a legislativa cestovního ruchu v ČR Kvalita jako nástroj konkurenceschopnosti 12. duben 2012, Hospitality& Tourism Summit 2012, Crowne Plaza Kvalita jako nástroj konkurenceschopnosti

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Východiska studie Mezi hlavní východiska této studie patří zejména: Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014-2020

Více

Nová Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014 2020 a návrhy aktuálních legislativních změn podporujících CR

Nová Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014 2020 a návrhy aktuálních legislativních změn podporujících CR Nová Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014 2020 a návrhy aktuálních legislativních změn podporujících CR II. Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 5. MALOOBCHOD A MALOOBCHODNÍ SÍŤ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Ekonomická situace a výhled optikou ČNB

Ekonomická situace a výhled optikou ČNB KONEC ZLATÝCH ČASŮ ČESKÉHO EXPORTU? Ekonomická situace a výhled optikou ČNB Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB XIX. Exportní fórum, 9.-1.11.17 Mladé Buky In strategy it is important to see distant things

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

Korejská republika. 1. Základní údaje o zemi. 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005)

Korejská republika. 1. Základní údaje o zemi. 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005) Korejská republika 1. Základní údaje o zemi 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005) Obyvatelstvo (mil.) 48,42 Přírůstek obyvatelstva 0,38 % Populace - do 14 let 19,4 % - 15 64 let 72,0 % - nad 65 let 8,6

Více

Příjezdový cestovní ruch

Příjezdový cestovní ruch Příjezdový cestovní ruch Historie projektu Příjezdový cestovní ruch Od-do Měsíců Zadavatel Vzorek Kde / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT Hlavní silniční přechody,železniční

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

5. Vybrané faktory konkurenceschopnosti

5. Vybrané faktory konkurenceschopnosti 5. Vybrané faktory konkurenceschopnosti Schopnost dané země konkurovat na mezinárodních trzích ovlivňují cenové a necenové faktory. Následující výběr je soustředěn na změnu podílu na světovém exportu zboží

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET. Martin Souček

SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET. Martin Souček SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET Martin Souček Abstrakt: Práce se zabývá spotřebitelským košem a jeho vztahem k marketingu. Snaží se popsat vzájemné souvislosti a význam spotřebitelského koše pro marketing

Více

Příloha č. 2. Strategie organizace destinačního managementu XY

Příloha č. 2. Strategie organizace destinačního managementu XY Příloha č. 2 Strategie organizace destinačního managementu XY Brno 2016 Obsah Úvod... 3 Mise... 3 Analytická část strategie... 4 Analýza vnitřního prostředí... 4 Analýza nabídky... 4 Analýza poptávky...

Více

Vyhodnocení dopadů projektů rozvoje cyklistické infrastruktury do života regionů

Vyhodnocení dopadů projektů rozvoje cyklistické infrastruktury do života regionů Vyhodnocení dopadů projektů rozvoje cyklistické infrastruktury do života regionů Martin Maštálka Jana Stýblová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav regionálních a bezpečnostních věd Dopady

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

MLÉKÁRENSKÝ PRŮMYSL V ČR PO VSTUPU DO EU THE DAIRY INDUSTRY IN THE CZECH REPUBLIC AFTER THE INTEGRATION IN THE EU. Renata Kučerová

MLÉKÁRENSKÝ PRŮMYSL V ČR PO VSTUPU DO EU THE DAIRY INDUSTRY IN THE CZECH REPUBLIC AFTER THE INTEGRATION IN THE EU. Renata Kučerová MLÉKÁRENSKÝ PRŮMYSL V ČR PO VSTUPU DO EU THE DAIRY INDUSTRY IN THE CZECH REPUBLIC AFTER THE INTEGRATION IN THE EU Renata Kučerová Anotace: Příspěvek se zabývá analýzou odvětvového prostředí mlékárenského

Více

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu Autor: Ing. Jaromír Beránek Cestovní ruch Cestovní ruch je jedna z nejsvobodnějších lidských činností, kde v demokratickém světě nikde nikdo nikomu nepřikazuje

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

Politika zaměstnanosti České republiky v letech 2004 až 2011

Politika zaměstnanosti České republiky v letech 2004 až 2011 Politika zaměstnanosti České republiky v letech 2004 až 2011 Teoretický úvod Politika zaměstnanosti je jedním z nejdůležitějších segmentů každého vyspělého státu. V České republice je upravena především

Více

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 2025 Mgr. Lukáš Dědič PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Člen skupiny PAAC CONSORTIUM Web: rozvoj-obce.cz Email: info@rozvoj-obce.cz

Více

Národní konference Venkov - Hospoda. 16.10.2014 Pavel Moulis

Národní konference Venkov - Hospoda. 16.10.2014 Pavel Moulis Národní konference Venkov - Hospoda 16.10.2014 Pavel Moulis HOSPODA - z historie Hospoda = pán domu Venkovské hospody neboli šenky jsou známy už z dob ranného středověku S rozvojem obchodu zájezdní hostince

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 01 Samostatný odbor finanční stability 01 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 01 SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny

Více

Hrubý domácí produkt na obyvatele

Hrubý domácí produkt na obyvatele 2.3. Popis indikátorů a jejich vývoj Hrubý domácí produkt na obyvatele Hrubý domácí produkt na obyvatele v tis. Kč běžné ceny Popis Hrubý domácí produkt (HDP) je peněžním vyjádřením celkové hodnoty statků

Více

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace Kampaň na podporu českých hor 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _ v rámci projektu Česko naše destinace Projekt Česko naše destinace Cíle Marketingový: netradiční inspirace na expedici do destinací ČR

Více

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit PRIORITNÍ OSA 2 ROZVOJ POTENCIÁLU PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH ZDROJŮ PRO PODPORU ZAMĚSTNANOSTI VHODNÉ AKTIVITY Detailní specifikace aktivit podporovaných v rámci prioritní osy 2 Rozvoj potenciálu přírodních

Více

Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji

Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. Zpracoval(a): David Karčmář Datum: 26.4.2016 Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. Cestovní ruch v Moravskoslezském

Více

6 HODNOCENÍ VÝVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V EVROPĚ S DŮRAZEM NA MAPOVÁNÍ DOPADŮ V OBDOBÍ EKONOMICKÉ KRIZE

6 HODNOCENÍ VÝVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V EVROPĚ S DŮRAZEM NA MAPOVÁNÍ DOPADŮ V OBDOBÍ EKONOMICKÉ KRIZE 6 HODNOCENÍ VÝVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V EVROPĚ S DŮRAZEM NA MAPOVÁNÍ DOPADŮ V OBDOBÍ EKONOMICKÉ KRIZE 6.1 Pozice Evropy na světovém trhu cestovního ruchu 6.1.1 Přehled světových statistik cestovního ruchu

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za rok 2015 dosáhly tržby v běžných cenách

Více

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu 4.10.2012 PRAHA Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu Osnova prezentace Co se podařilo zrealizovat v oblasti podpory

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

MOŽNOSTI ROZVOJE AGROTURISTIKY V ČESKÉ REPUBLICE

MOŽNOSTI ROZVOJE AGROTURISTIKY V ČESKÉ REPUBLICE MOŽNOSTI ROZVOJE AGROTURISTIKY V ČESKÉ REPUBLICE Marie Pourová Česká zemědělská univerzita Praha, Katedra řízení, PEF, 165 21 Praha 6 - Suchdol tel.: 42/2/3382239 fax: 42/2/3382258 Anotace: Příspěvek se

Více

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst 28. dubna 2012, České Budějovice Vývoj HDP v KV kraji V polovině 90 let patřil KV kraj k bohatším krajům V dalších letech ale

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje Mgr. Vladimíra Vyhnálková

Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje Mgr. Vladimíra Vyhnálková Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje 2014-2020 Mgr. Vladimíra Vyhnálková Kdo tvoří koncepci cestovního ruchu Jihočeského kraje? Kdo ji píše? KOLEGIUM CESTOVNÍHO RUCHU poradní orgán hejtmana Jčk, rozšířené

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

Spotřeba domácností má významný sociální rozměr

Spotřeba domácností má významný sociální rozměr Spotřeba domácností má významný sociální rozměr Výdaje domácností výrazně přispívají k celkové výkonnosti ekonomiky. Podobně jako jiné sektory v ekonomice jsou i ony ovlivněny hospodářským cyklem. Jejich

Více

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Milena Tvrdíková Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky, VŠB- Technická Univerzita Ostrava Sokolská třída 33. 701 21Ostrava 1 milena.tvrdikova@vsb.cz Ve vyspělých

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

Prezentace seznamuje žáky se základy marketingu, zabývá se vnějšími vlivy okolního prostředí.

Prezentace seznamuje žáky se základy marketingu, zabývá se vnějšími vlivy okolního prostředí. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/34.0911 Ing. Anna Grussová VY_32_INOVACE 29_MAR

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Listopad 2012 / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 2012 Obsah prezentace A. Příjezdový cestovní ruch ČR - podrobné výsledky za Q 2012 -

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

BEYOND ECONOMIC GROWTH.

BEYOND ECONOMIC GROWTH. 1 Světová banka nabízí ke studiu zajímavou publikaci BEYOND ECONOMIC GROWTH. Zde je příklad, jak já využívám tohoto zdroje pro studium a poznání služeb v hodinách zeměpisu. Tabulky, mimochodem značného

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Ekonomická stránka CR

Ekonomická stránka CR Ekonomická stránka CR Příjmy, výdaje a bilance ZCR za rok 2007 až 2012 (v mil. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 příjmy ze ZCR 132 914,1 139 828,2 133 118,2 132 623,0 135 954,0 135 007,0 137 815,0

Více

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012 MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 212 Předkrizové období období konvergence Pozitivní role zahraničního kapitálu

Více