6 HODNOCENÍ VÝVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V EVROPĚ S DŮRAZEM NA MAPOVÁNÍ DOPADŮ V OBDOBÍ EKONOMICKÉ KRIZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6 HODNOCENÍ VÝVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V EVROPĚ S DŮRAZEM NA MAPOVÁNÍ DOPADŮ V OBDOBÍ EKONOMICKÉ KRIZE"

Transkript

1 6 HODNOCENÍ VÝVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V EVROPĚ S DŮRAZEM NA MAPOVÁNÍ DOPADŮ V OBDOBÍ EKONOMICKÉ KRIZE 6.1 Pozice Evropy na světovém trhu cestovního ruchu Přehled světových statistik cestovního ruchu (UNWTO) Světový cestovní ruch se ve statistikách UNWTO 24 tradičně kvantitativně měří především počtem příjezdů a objemem příjmů (případně výdajů) v mezinárodním cestovním ruchu. Základním cílem je přitom vytvoření navazujících časových řad, které by v globálním měřítku a srovnání popisovaly vývoj cestovního ruchu. V roce 2010 bylo celosvětově zaznamenáno 940 mil. příjezdů turistů, což bylo meziročně o 6,6 % více. Jedná se o absolutně největší výkon cestovního ruchu v historii, neboť tato hodnota předčila dokonce výsledek 917 mil. příjezdů z roku Výsledky tak svědčí o trendu, jenž nejen vyrovnal, ale dokonce překonal zakolísání cestovního ruchu způsobené celosvětovým hospodářským útlumem. Vždyť v roce 2009 poprvé došlo k meziročnímu poklesu v příjezdech od roku 2003, kdy byl cestovní ruch zasažen válkou v Iráku a nemocí SARS. Celosvětová krize se přitom hlouběji projevila ve vyspělých ekonomikách (v roce 2009 meziroční pokles v příjezdech o 4,2 %) než v ekonomikách nevyspělých (pokles o 3,1 %). 24 UNWTO je specializovanou agenturou OSN a řadí se mezi nejvýznamnější vládní organizace cestovního ruchu se 161 členskými zeměmi (zastoupenými ministerstvy zodpovědnými za cestovní ruch) a více než 400 přidruženými členy s pozorovatelským statusem. Sídlem UNWTO je Madrid. 25 Za uplynulé půl století došlo k velkému rozmachu cestovního ruchu. Počet příjezdů od roku 1950 vzrostl z 25,3 mil. příjezdů na současných cca 940 mil. příjezdů. Cestovní ruch se stal pro mnoho zemí zdrojem bohatství. 122

2 HODNOCENÍ VÝVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V EVROPĚ Tabulka P říjezdy v mezinárodním cestovním ruchu v letech podle regionů (v mil.) Svět ,6 Vyspělé ekonomiky ,1 Nevyspělé ekonomiky ,3 v tom regiony: Evropa 385,6 439,4 461,6 482,9 485,2 461,5 476,6 103,3 Severní Evropa 43,7 57, ,6 60,8 57,7 58,1 100,7 Západní Evropa 139,7 141,7 148,6 153,9 153,2 148,6 153,7 103,4 Střední a východní Evropa 69,3 87,5 91,4 96, ,2 95,1 105,4 Jižní Evropa ,5 169,9 171,2 165,1 169,7 102,8 Asie a Pacifik 110,1 153, ,1 180,9 203,8 112,7 SV Asie 58,3 85, , ,6 113,9 JV Asie 36,1 48,5 53,1 59,7 61,8 62,1 69,6 112,1 Oceánie 9, ,2 11,1 10,9 11,6 106,4 Jižní Asie 6,1 8,1 9,8 10,1 10,3 9,9 11,1 112,1 Amerika 128,2 133,3 135,8 143,9 147,8 140,6 149,8 106,5 Severní Amerika 91,5 89,9 90,6 95,3 97,7 92,2 98,2 106,5 Karibská oblast 17,1 18,8 19,5 19,9 20,1 19,5 20,1 103,1 Střední Amerika 4,3 6,3 6,9 7,8 8,2 7,6 7,9 103,9 Jižní Amerika 15,3 18,3 18, ,8 21,3 23,5 110,3 Afrika 26,5 35,4 39,5 43,2 44, ,4 107,4 Severní Afrika 10,2 13,9 15,1 16,3 17,1 17,6 18,7 106,3 Subsaharská Afrika 16,3 21,5 24,4 26,9 27,2 28,4 30,7 108,1 Střední východ 24,1 36,3 39,3 45,6 55,2 52,9 60,3 114,0 Česká republika 4,8 6,3 6,4 6,7 6,6 6,0 6,3 105,0 Zdroj: UNWTO World Tourism Barometer Zotavení z následků globální finanční krize a především rychlost, s jakou ho bylo dosaženo, předčila veškerá očekávání. Proces oživení cestovního ruchu přitom probíhal s různou rychlostí a intenzitou. Většina světových destinací dosáhla v roce 2010 kladného vývoje a z hlediska regionů nejvíce turistů při- 123

3 STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU bylo na Středním východě (+14,0 %), v Asii a Pacifiku (+12,7 %) a v Africe (+7,4 %). Pod světovým průměrem zůstala Amerika (+6,5 %) s Evropou (+3,3 %), přestože na obou jmenovaných kontinentech byly patrné poměrně značné subregionální rozdíly v míře oživení poptávky cestovního ruchu. Rozdělíme-li svět opět makroekonomicky na rozvíjející se a rozvinuté ekonomiky, pak rychleji a lépe se se světovou krizí vyrovnaly země patřící do prvně jmenované skupiny (meziročně sem přijelo o 8,3 % více turistů). Počet příjezdů v hospodářsky vyspělejších zemích, kam spadá i Evropa, byl oproti tomu jen o 5,1 % vyšší. Podobnou polaritu lze očekávat i v blízké budoucnosti. Celkové příjmy z cestovního ruchu byly za rok 2010 odhadovány na 919 mld. USD (693 mld. EUR) proti 851 mld. USD (610 mld. EUR) v roce 2009, což představovalo meziročně o 8,0, resp. 13,6 % více. 26 Nárůst příjmů z mezinárodního cestovního ruchu přitom zaostával za počtem mezinárodních příjezdů, což je typický trend během období zotavování. Hospodářská soutěž je v té době tvrdší a dodavatelé vynakládají velké úsilí, aby snížili ceny, zatímco turisté inklinují k cestám blíže domovu a na kratší dobu. Svou roli v tomto procesu hrají i změny měnových kurzů. Tím se vysvětluje rozdílný meziroční index počtu příjezdů 106,6 % a výše příjmů 104,7 % v reálném vyjádření (tj. při použití místních měn ve stálých cenách). Tabulka P říjmy z mezinárodního cestovního ruchu v letech podle regionů 2008/ /2007 Meziroční změna v příjmech 2009/ / / /2009 Podíl (v %) USD) EUR) Svět 1,7 5,6 4,7 100,0 851,0 919,0 610,0 693,0 Vyspělé ekonomiky 1,8 6,5 4,4 63,1 547,0 580,0 392,0 437,0 Nevyspělé ekonomiky 1,5 3,8 5,1 36,9 304,0 339,0 218,0 256,0 v tom regiony: Evropa 0,9 6,7 0,4 44,2 410,9 406,2 294,6 306,4 Severní Evropa 2,5 4,0 1,3 6,4 58,6 59,2 42,0 44,6 Západní Evropa 2,2 7,1 1,5 15,5 143,8 142,0 103,1 107,1 26 V roce 2011 se podle odhadů a dosavadních výsledků UNWTO očekává růst mezinárodního cestovního ruchu o 4 až 5 %. Z hlediska regionů je ale Evropě prognózován nejnižší meziroční přírůstek (+2 až 4 %), oproti tomu nejoptimističtěji by se situace měla vyvíjet na Středním východě (+7 až 10 %). 124

4 HODNOCENÍ VÝVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V EVROPĚ 2008/ /2007 Meziroční změna v příjmech 2009/ / / /2009 Podíl (v %) USD) EUR) Střední a východní Evropa 4,3 8,0 2,8 5,2 47,4 47,7 34,0 36,0 Jižní Evropa 0,6 6,9 1,1 17,1 161,3 157,4 115,6 118,7 Asie a Pacifik 4,6 0,7 12,8 27,1 203,1 248,7 145,6 187,6 SV Asie 8,2 1,9 15,9 13,3 101,2 122,4 72,5 92,3 JV Asie 0,8 7,4 14,4 7,4 53,5 68,0 38,4 51,3 Oceánie 3,2 5,3 0,6 4,3 33,5 39,4 24,0 29,7 Jižní Asie 7,7 4,9 16,5 2,1 14,9 18,9 10,7 14,2 Amerika 4,9 9,9 5,0 19,8 166,2 182,2 119,1 137,4 Severní Amerika 6,9 12,4 6,2 14,3 119,2 131,2 85,4 98,9 Karibská oblast -3,2 5,3 2,1 2,6 22,6 23,6 16,2 17,8 Střední Amerika 0,3 3,4 4,1 0,7 6,1 6,8 4,4 5,1 Jižní Amerika 3,1 0,3 1,2 2,2 18,3 20,6 13,1 15,5 Afrika 2,5 4,1 4,0 3,4 28,8 31,6 20,6 23,9 Severní Afrika 3,9 4,7 3,6 1,1 9,9 10,0 7,1 7,5 Subsaharská Afrika 1,8 3,8 4,2 2,4 18,9 21,6 13,5 16,3 Střední východ 5,5 0,8 14,4 5,5 42,0 50,3 30,1 37,9 Česká republika 5,0 0,4 3,2 0,7 6,5 6,7 4,6 5,0 Pozn. Meziroční změny vyjadřují rozdíl v %. K výpočtu použity místní měny ve stálých cenách. Zdroj: UNWTO Tourism Highlights, 2011 Edition Jak již bylo naznačeno, většina zemí vykompenzovala ztráty z nedávné ekonomické a finanční krize, a proto rok 2010 přinesl také několik změn v TOP 10 ve světových žebříčcích. Ve výdajích na cestovní ruch dlouhodobě dominují Německo a USA, přestože výdaje Němců poklesly již druhý rok za sebou a od roku 2008 se snížily o 15 %. Čína se prosadila do první světové trojky a předstihla na čtvrtém místě Velkou Británii (podobně jako v loňském roce překonala pátou Francii). Není bez zajímavosti, že výdaje čínských turistů rostly v posledních deseti letech nejrychleji ze všech ještě v roce 2005 zaujímali čínští cestovatelé svými výdaji sedmé místo. Dokonce i v problematickém roce 2009 se zvýšily výdaje Číny na cestovní ruch meziročně o 21 % (od roku 2000 se výdaje Číňanů dokonce více než zčtyřnásobily). K přeskupení došlo i v případě Kanady, která se posunula na šestou pozici, naopak Nizozemsko opustilo TOP 10 na úkor Austrálie. 125

5 STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU Tabulka Top 10 zemí dle výdajů na mezinárodní cestovní ruch (v mld. USD, bez dopravy) Svět 477,0 679,0 743,0 856,0 939,0 851,0 919,0 108,0 1. Německo 53,0 74,4 73,9 83,1 91,0 81,2 77,7 95,7 2. USA 64,7 69,0 72,1 76,3 79,7 73,2 74,6 101,9 3. Čína 13,1 21,8 24,3 29,8 36,2 43,7 54,9 125,6 4. Velká Británie 38,4 59,6 63,1 71,4 68,5 50,1 48,6 97,0 5. Francie 22,6 31,8 32,6 38,2 41,4 38,5 39,4 102,3 6. Kanada 12,4 18,0 20,5 24,7 27,2 24,2 29,5 121,9 7. Japonsko 31,9 27,3 26,9 26,5 27,9 25,1 27,9 111,2 8. Itálie 15,7 22,4 23,1 27,3 30,8 27,9 27,1 97,1 9. Rusko 8,8 17,3 18,1 21,2 23,8 20,9 26,5 126,8 10. Austrálie 6,4 11,3 11,7 14,7 18,4 17,6 22,5 127,8 38. Česká republika 1,3 2,4 2,8 3,6 4,6 4,1 4,1 100,0 Zdroj: UNWTO World Tourism Barometer Také v počtu příjezdů a v příjmech se udržely v první desítce stejné země (vyjma Hongkongu). První čtyři místa stále patřila Francii, Spojeným státům, Španělsku a Číně, ačkoli jejich pořadí se ve finančním a nefinančním vyjádření lišilo. Francie si udržela celosvětově první místo v počtu příjezdů a třetí v příjmech. Na druhém místě v počtu příjezdů byly Spojené státy, které zaujímaly také první pozici v žebříčku příjmů z cestovního ruchu. V roce 2010 poprvé v historii přijelo do Číny více turistů než do Španělska (téměř 56 mil.) a ta se tak stala třetí nejnavštěvovanější destinací na světě. Významně k tomuto posunu přispělo i organizování světové výstavy Expo 2010 (Šanghaj). 27 Podobně příjmy této země z mezinárodního cestovního ruchu rok od roku rostou (téměř 46 mld. USD v roce 2010) a vykazují i značnou dynamiku v relativním vyjádření. Od roku 2000 se zvýšily téměř třikrát. 27 V období od května do října 2010 přilákala výstava přes 73 mil. domácích i zahraničních návštěvníků. Účastnilo se jí 192 zemí a dalších cca 50 vystavovatelů. Čínské investice do Expa se údajně vyšplhaly k částce 58 mld. USD. Byl překonán i rekord, kdy za jediný den branami výstaviště prošlo rekordních 1,03 mil. návštěvníků. 126

6 HODNOCENÍ VÝVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V EVROPĚ Tabulka Top 10 zemí dle příjezdů turistů (v mil.) Svět 675,0 798,0 842,0 898,0 917,0 882,0 940,0 106,6 1. Francie 77,2 75,0 77,9 80,9 79,2 76,8 76,8 100,0 2. USA 51,2 49,2 51,0 56,0 57,9 55,0 59,7 108,5 3. Čína 31,2 46,8 49,9 54,7 53,0 50,9 55,7 109,4 4. Španělsko 46,4 55,9 58,0 58,7 57,2 52,2 52,7 101,0 5. Itálie 41,2 36,5 41,1 43,7 42,7 43,2 43,6 100,9 6. Velká Británie 23,2 28,0 30,7 30,9 30,1 28,2 28,1 99,6 7. Turecko 9,6 20,3 18,9 22,2 25,0 25,5 27,0 105,9 8. Německo 19,0 21,5 23,6 24,4 24,9 24,2 26,9 111,2 9. Malajsie 10,2 16,4 17,5 21,0 22,1 23,6 24,6 104,2 10. Mexiko 20,6 21,9 21,4 21,4 22,6 21,5 22,4 104,2 38. Česká republika 4,8 6,3 6,4 6,7 6,6 6,0 6,3 105,0 Pozn. Hodnoty uvádějí počet příjezdů turistů do HUZ, nezahrnují jednodenní návštěvníky. Zdroj: UNWTO World Tourism Barometer Cestovní ruch v Evropě v globálním pohledu Postavení Evropy v celosvětových statistikách zůstává poměrně dominantní. V roce 2010 Evropa získala přes 44,2 % celosvětových příjmů, Asie a Pacifik získaly podíl 27,1 %, Amerika 19,8 %, Střední východ dosáhl podílu 5,5 % a Afrika 3,4 %. Mezi první desítkou zemí z hlediska příjmů byla hned polovina států evropských, přičemž se neuvažuje Turecko, které ale rovněž značně těží ze svého sousedství s Evropou. Zajímavé je sledovat postavení evropského cestovního ruchu v dlouhodobém horizontu. Současné podíly na celosvětových příjmech jsou totiž velmi podobné výsledkům z poloviny 20. století. Evropa tehdy získávala asi 43 % všech finančních prostředků utracených za cestovní ruch, brzy se však její tržní podíl začal zvyšovat. Kulminace dosáhl zhruba v polovině sedmdesátých let (v roce 1975 činil tento 64 %) a od té doby relativní podíl na globálních ziscích klesal (samozřejmě při růstu absolutních hodnot). Podobný vývoj se odehrál rovněž v postavení Evropy při hodnocení mezinárodních příjezdů. V tomto případě nicméně došlo ke kulminaci o desetiletí dříve a procentní podíly byly vždy o cca 10 p. b. vyšší než u příjmů. Od roku 1965 klesl podíl Evropy na celosvětových příjezdech ze 74 % na současných 51 %. 127

7 STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU Graf Podíl Evropy na příjmech z mezinárodního cestovního ruchu % 20% 40% 60% 80% 100% Evropa Ostatní kontinenty Graf Podíl Evropy na příjezdech v mezinárodním cestovním ruchu % 20% 40% 60% 80% 100% Evropa Ostatní kontinenty Zdroj: Oba grafy dle UNWTO World Tourism Barometer Z hlediska počtu příjezdů se v TOP 10 umístilo rovněž 5 evropských zemí. Evropa však není pouze významnou cílovou destinací. Sama v posledních několika letech produkovala 40 až 45 % všech celosvětových výdajů na cestovní ruch. Nejvyšší výdaje na mezinárodní cestovní ruch si přitom dlouhodobě drží Německo (78 mld. USD v roce 2010, meziročně o 4,3 % méně) a v první desítce byly další tři velké evropské země (Velká Británie, Francie, Itálie). Tabulka Top 10 zemí dle příjmů z mezinárodního cestovního ruchu (v mld. USD, bez dopravy) Svět 477,0 679,0 743,0 856,0 939,0 851,0 919,0 108,0 1. USA 82,4 81,8 85,8 96,9 110,0 93,9 103,1 109,8 2. Španělsko 30,0 48,0 51,1 57,6 61,6 53,2 52,5 98,7 128

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2018

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2018 Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2018 Ve zkratce: Hostů celkem: 3,587.700 ze zahraničí: 3,019.243 (84,2 %) z tuzemska: 568.457 (15,8 %) Celkový přírůstek hostů: 128.875 osob (3,7%) nerezidenti

Více

PRAHA příjezdový cestovní ruch v roce 2018

PRAHA příjezdový cestovní ruch v roce 2018 PRAHA příjezdový cestovní ruch v roce 218 Ve zkratce: Hosté Celkem: 7 892 184 Ze zahraničí: 6 67 76 (84,5 %) Z ČR: 1 221 478 (15,5 %) Celkový přírůstek hostů: + 239 423 hostů (+ 3,1 %) Nerezidenti přírůstek:

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016

Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016 Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016 Ve zkratce: Hostů celkem: 5,261.648 ze zahraničí: 4.537.495 (86,2 %) z tuzemska: 724.153 (13,8 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 305.352 osob

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2018 předběžné výsledky

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2018 předběžné výsledky Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2018 předběžné výsledky Ve zkratce: Hostů celkem: 2,260.732 ze zahraničí: 1,958.031 (86,6 %) z tuzemska: 302.701 (13,4 %) Celkově v Praze přírůstek hostů

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2018

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2018 Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2018 Ve zkratce: Hostů celkem: 1,499.044 ze zahraničí: 1,239.848 (82,7 %) z tuzemska: 259.196 (17,3 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 121.224 osob (8,8

Více

Databáze CzechTourism. Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003

Databáze CzechTourism. Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003 Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003 Březen 2004 Obsah Strana 1. Podíl cestovního ruchu na ekonomice státu 3 1.1. Devizové příjmy z cestovního ruchu 3 1.2. Podíl cestovního ruchu na základních

Více

Korejská republika. 1. Základní údaje o zemi. 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005)

Korejská republika. 1. Základní údaje o zemi. 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005) Korejská republika 1. Základní údaje o zemi 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005) Obyvatelstvo (mil.) 48,42 Přírůstek obyvatelstva 0,38 % Populace - do 14 let 19,4 % - 15 64 let 72,0 % - nad 65 let 8,6

Více

Praha - Příjezdový cestovní ruch v roce 2016

Praha - Příjezdový cestovní ruch v roce 2016 Praha - Příjezdový cestovní ruch v roce 2016 Ve zkratce: Hostů celkem: 7,127.558 ze zahraničí: 6,110.762 (85,7 %) z tuzemska: 1,016.796 (14,3 %) Celkový přírůstek hostů: 521.782 osob (7,9 %) ze zahraničí

Více

Praha - Příjezdový cestovní ruch v roce 2014 celkové zhodnocení

Praha - Příjezdový cestovní ruch v roce 2014 celkové zhodnocení Praha - Příjezdový cestovní ruch v roce 2014 celkové zhodnocení Ve zkratce: Hostů celkem: 6,096.015 ze zahraničí: 5,315.054 (87,2 %) z tuzemska: 780.961 (12,8 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 3,3 %

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2017

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2017 Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2017 Ve zkratce: Hostů celkem: 3,451.526 ze zahraničí: 2,931.298 (84,9 %) z tuzemska: 520.228 (15,1 %) Celkový přírůstek hostů: 290.766 osob (9,2 %) ze zahraničí

Více

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Konference Vysoká škola ekonomická Praha, 17. září 2009 I. Tržby v ubytování, stravování a pohostinství Ukazatel Index 2009/2008

Více

Praha - Příjezdový cestovní ruch v roce 2017

Praha - Příjezdový cestovní ruch v roce 2017 Praha - Příjezdový cestovní ruch v roce 2017 Ve zkratce: Hostů celkem: 7,652.761 ze zahraničí: 6,562.518 (85,8 %) z tuzemska: 1,090.243 (14,2 %) Celkový přírůstek hostů: 525.203 osob (7,4 %) nerezidenti

Více

Praha - Příjezdový cestovní ruch v roce 2015 celkové zhodnocení

Praha - Příjezdový cestovní ruch v roce 2015 celkové zhodnocení Praha - Příjezdový cestovní ruch v roce 2015 celkové zhodnocení Ve zkratce: Hostů celkem: 6,605.776 ze zahraničí: 5,714.835 (86,5 %) z tuzemska: 890.941 (13,5 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 509.761

Více

Praha - Příjezdový cestovní ruch v roce 2017

Praha - Příjezdový cestovní ruch v roce 2017 Praha - Příjezdový cestovní ruch v roce 2017 Ve zkratce: Hostů celkem: 7,652.865 ze zahraničí: 6,552.651 (85,6 %) z tuzemska: 1,100.214 (14,4 %) Celkový přírůstek hostů: 525.307 osob (7,4 %) nerezidenti

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 2. čtvrtletí 2018

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 2. čtvrtletí 2018 Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 2. čtvrtletí 2018 Ve zkratce: Hostů celkem: 2,088.656 ze zahraničí: 1,779.395 (85,2 %) z tuzemska: 309.261 (14.8 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 7.651 osob (0,4 %)

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016 Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016 Ve zkratce: Hostů celkem: 2,125.567 ze zahraničí: 1,876.894 (88,3 %) z tuzemska: 248.673 (11,7 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 107.106 osob (5,3

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2017

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2017 Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2017 Ve zkratce: Hostů celkem: 1,375.825 ze zahraničí: 1,134.667 (82,5 %) z tuzemska: 241.158 (17,5 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 82.791 osob (6,4 %)

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2017

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2017 Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2017 Ve zkratce: Hostů celkem: 2,245.338 ze zahraničí: 1,969.719 (87,7 %) z tuzemska: 275.619 (12,3 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 90.028 osob (4,2

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

PŘEDNÁŠKA č. 10. Cestovní ruch a rekreace

PŘEDNÁŠKA č. 10. Cestovní ruch a rekreace PŘEDNÁŠKA č. 10 Cestovní ruch a rekreace Základní charakteristika cestovního ruchu v ČR počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v roce 2009 v ČR meziročně klesl o šest procent na 36,9 milionu

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 31. července 2019 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 6. 2019 do

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2018 předběžné výsledky

Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2018 předběžné výsledky Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2018 předběžné výsledky Ve zkratce: Hostů celkem: 5,848.432 ze zahraničí: 4,977.274 (85,1 %) z tuzemska: 871.158 (14,9 %) Celkově v Praze přírůstek hostů

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky)

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

5. Vybrané faktory konkurenceschopnosti

5. Vybrané faktory konkurenceschopnosti 5. Vybrané faktory konkurenceschopnosti Schopnost dané země konkurovat na mezinárodních trzích ovlivňují cenové a necenové faktory. Následující výběr je soustředěn na změnu podílu na světovém exportu zboží

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 07/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 30. srpna 2019 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 7. 2019 do 31.

Více

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu Autor: Ing. Jaromír Beránek Cestovní ruch Cestovní ruch je jedna z nejsvobodnějších lidských činností, kde v demokratickém světě nikde nikdo nikomu nepřikazuje

Více

Zahraniční obchod v roce 2008

Zahraniční obchod v roce 2008 3 Zahraniční obchod v roce 28 Obrat zahraničního obchodu zaznamenal poprvé od vstupu České republiky do Evropské unie a podruhé v historii České republiky meziroční pokles. V porovnání s rokem 27 se obrat

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 28. června 2019 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 5. 2019 do 31.

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 31. května 2018 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 4. 2018 do 30.

Více

3. Zaměstnanost cizinců v ČR

3. Zaměstnanost cizinců v ČR Život cizinců v ČR 3. Zaměstnanost cizinců v ČR Cizinci mohou v České republice vykonávat výdělečnou činnost jako zaměstnanci nebo jako podnikatelé (živnostníci). Pro účely této publikace se pod pojmem

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 3 Průmyslová

Více

Tisková zpráva. Ve 4. kvartále 2015 dosáhly globální prodeje chytrých telefonů čtvrtletního maxima

Tisková zpráva. Ve 4. kvartále 2015 dosáhly globální prodeje chytrých telefonů čtvrtletního maxima Tisková zpráva 6. dubna 2016 Andrea Winklerová Marcom +420 296 555 422 andrea.winklerova@gfk.com Ve 4. kvartále 2015 dosáhly globální prodeje chytrých telefonů čtvrtletního maxima Tahounem poptávky je

Více

5. Cestovní ruch. Kartogram 1

5. Cestovní ruch. Kartogram 1 5. Cestovní ruch Ekonomický vývoj v posledních třech letech (2008 až 2010) měl zajímavý průběh, který se promítl do řady lidských činností. Jednou z prvních oblastí lidského života, která velmi citlivě

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 31. října 2018 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 9. 2018 do 30.

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Odhad počtu zahraničních návštěvníků Typ návštěvníka 2013 2012 2011 A. Zahraniční

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 31. prosince 2018 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 11. 2018 do

Více

Společnost Henkel hlásí ve třetím čtvrtletí velmi dobrý výkon

Společnost Henkel hlásí ve třetím čtvrtletí velmi dobrý výkon Tisková zpráva Praha, 12. listopadu 2013 Výrazné zvýšení zisku a ziskovosti Společnost Henkel hlásí ve třetím čtvrtletí velmi dobrý výkon Přesvědčivý 4,2% organický růst obratu Obrat ovlivněný kurzovými

Více

Tisková zpráva. Průměrná prodejní cena stoupla meziročně o 21 procent a napomohla silnému růstu v hodnotě.

Tisková zpráva. Průměrná prodejní cena stoupla meziročně o 21 procent a napomohla silnému růstu v hodnotě. Tisková zpráva 14. května 2018 Mgr. Andrea Patočková Marketing&PR +420 296 555 422 andrea.patockova@gfk.com Celosvětová poptávka po chytrých telefonech v prvním čtvrtletí meziročně poklesla, ale růst v

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

KIS Mariánské Lázně s.r.o. Městské infocentrum

KIS Mariánské Lázně s.r.o. Městské infocentrum KIS Mariánské Lázně s.r.o. Městské infocentrum Statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 217 Český statistický úřad zveřejnil statistiky návštěvnosti pro město Mariánské Lázně za druhé čtvrtletí. Ve druhém

Více

ASIJSKÝ TRH ANALÝZA KONKURENCE. Studie pro RTG přístroje

ASIJSKÝ TRH ANALÝZA KONKURENCE. Studie pro RTG přístroje ASIJSKÝ TRH ANALÝZA KONKURENCE Studie pro RTG přístroje 1 ASIJSKÝ TRH Analýza konkurence Obsah Exekutivní shrnutí... 1 Světová konkurence... 2 Specializace jednotlivých zemí na analyzovanou položku...

Více

Poptávka a mezinárodní cestovní ruch. Blok č. 2

Poptávka a mezinárodní cestovní ruch. Blok č. 2 Poptávka a mezinárodní cestovní ruch Blok č. 2 Prostorový model (Mariot) Lokalizační a selektivní předpoklady tvoří v prostoru 2 póly rozdílného (protikladného) charakteru L S Realizační faktory umožňují

Více

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4. 3. Váha nefinančních firem kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4.3.1. Spojitost s přílivem přímých investic Odlišnost pojmů Je třeba rozlišovat termín příliv přímých

Více

Analýza struktury exportu služeb

Analýza struktury exportu služeb Analýza struktury exportu služeb aktualizováno - srpen 2008 Manažerské shrnutí... 3 Úvod... 5 I. Úloha služeb v zahraničním obchodě ČR... 6 I.1 Vývoj zahraničního obchodu se službami v ČR... 6 I.1.1 Celkový

Více

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013 Vývoj ekonomiky ČR v roce 12 březen 13 Výkonnost odvětví Viditelné oslabování meziroční dynamiky hrubé přidané hodnoty ve většině odvětví v průběhu roku 12 Dynamika reálné výkonnosti odvětví české ekonomiky,

Více

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015 Barometr 1. čtvrtletí roku 215 Bankovní a Nebankovní registr klientských informací evidoval koncem prvního čtvrtletí roku 215 celkový dluh ve výši 1,73 bilionu Kč, z toho tvořil dlouhodobý dluh (hypotéky

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Obyvatelstvo České republiky se v průběhu roku rozrostlo o 15,6 tisíce osob. Přibylo dětí a zejména seniorů. Stárnutí populace České republiky se znovu projevilo

Více

Tisková zpráva. BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje. 3. čtvrtletí roku 2016: Tržby 14,0 mld.

Tisková zpráva. BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje. 3. čtvrtletí roku 2016: Tržby 14,0 mld. Tisková zpráva BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje 3. listopadu 2016 Silvia Tajbliková BASF spol. s.r.o. Tel: +421 2 58 266 778 silvia.tajblikova@basf.com 3. čtvrtletí

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve třetím čtvrtletí roku obrat

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

3 Rozvodovost. Tab. 3.1 Rozvody podle návrhu a pořadí,

3 Rozvodovost. Tab. 3.1 Rozvody podle návrhu a pořadí, 3 Rozvodovost Podle údajů získaných od Ministerstva spravedlnosti ČR bylo v roce 2016 rozvedeno 25,0 tisíce manželství, o 1,1 tisíce méně než v předchozím roce a nejméně od roku 2000. Úbytek rozvodů byl

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 30. listopadu 2018 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 10. 2018 do

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 29. března 2018 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 2. 2018 do 28.

Více

75,9 71,9 21,8% 20,7% 20,7% 21,4% absolutně -mld. Kč připadající na 1 obyv. (tis. Kč) % z celk. výdajích na zdravotní péči

75,9 71,9 21,8% 20,7% 20,7% 21,4% absolutně -mld. Kč připadající na 1 obyv. (tis. Kč) % z celk. výdajích na zdravotní péči 3.4 Výdaje za léky Tato kapitola podává přehled základních údajů o celkových výdajích na léky od roku 21. Poskytuje především podrobné údaje o výdajích na léky dle místa spotřeby a zdroje financování.

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu Střední zemědělská škola Čáslav 4. prosince 2013 Autor: Ing. Jaromír Beránek Osnova prezentace Vývoj ubytovacích kapacit v ČR Vývoj návštěvnosti HUZ ČR Ekonomické

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2014

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2014 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2014 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2010

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2010 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2010

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2010 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2010 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 01/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Čtvrtletní přehled za duben až červen a celkový vývoj v 1. pololetí roku 2005 (pro potřeby vyhodnocení programu Marketing)

Čtvrtletní přehled za duben až červen a celkový vývoj v 1. pololetí roku 2005 (pro potřeby vyhodnocení programu Marketing) Čtvrtletní přehled za duben až červen a celkový vývoj v 1. pololetí roku (pro potřeby vyhodnocení programu Marketing) Čtvrtletní přehled za duben až červen a celkový vývoj v 1. pololetí roku Zahraniční

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

1.3. Mzdová konvergence

1.3. Mzdová konvergence 1.3. Mzdová konvergence Průměrné hodinové náklady práce, definované jako celkové pracovní náklady v eurech dělené počtem odpracovaných hodin, mohou být srovnatelnou bází, pomocí níž je možné zhruba porovnat,

Více

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0 Hospodářský vývoj a Průmysl.0. listopadu 201 ŠKODA AUTO Vysoká škola Hospodářský vývoj a Průmysl.0 Makroekonomický rámec Česká ekonomika v roce 201 meziročně vzrostla o 2 % V roce 201 dynamika hospodářského

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 05/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Tisková zpráva. Počet prodaných kusů v milionech. meziroční 4Q16 4Q17 rozdíl v % Střední % % východ a Afrika

Tisková zpráva. Počet prodaných kusů v milionech. meziroční 4Q16 4Q17 rozdíl v % Střední % % východ a Afrika Tisková zpráva 1. února 2018 Andrea Patočková Marketing and Communications +420 737 263 113 andrea.patockova@gfk.com Celosvětová průměrná prodejní cena chytrých telefonů zaznamenala ve čtvrtém čtvrtletí

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 29. března 2019 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 2. 2019 do 28.

Více

Veletrhy a výstavy si udržují svoji pozici v marketingovém mixu

Veletrhy a výstavy si udržují svoji pozici v marketingovém mixu Veletrhy a výstavy si udržují svoji pozici v marketingovém mixu Český trh veletrhů a výstav klesl, ale veletrhy zejména v období ekonomické krize potvrdily svůj význam v rámci firemní komunikace. 29.4.

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu V průběhu roku 213 pokračoval v České republice proces stárnutí populace. Zvýšil se průměrný věk obyvatel (na 41,5 let) i počet a podíl osob ve věku 65 a více

Více

Analýza struktury exportu služeb

Analýza struktury exportu služeb Analýza struktury exportu služeb aktualizováno - srpen 2008 Úvod... 3 I. Úloha služeb v zahraničním obchodě ČR... 4 I.1 Vývoj zahraničního obchodu se službami v ČR... 4 I.1.1 Celkový objem zahraničního

Více

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EU jako přední světový vývozce zboží a služeb a největší světový zdroj přímých zahraničních investic zaujímá dominantní místo na světovém trhu. Dochází však k posunům

Více

4. Žadatelé o azyl a azylanti

4. Žadatelé o azyl a azylanti 4. Žadatelé o azyl a azylanti Od roku 2004 až do roku 2013 měl počet žadatelů o mezinárodní ochranu přicházejících do České republiky klesající trend. Zatímco v roce 2003 dosáhl počet žadatelů o mezinárodní

Více

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR 4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR Národní účty a rodinné účty různé poslání Rychlejší růst spotřeby domácností než HDP Značný růst výdajů domácností na bydlení Různorodé problémy související s tvorbou

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za rok 2015 dosáhly tržby v běžných cenách

Více

Thajsko. 1. Základní údaje o zemi. 1.1 Obyvatelstvo (2003, předběžná data, červenec)

Thajsko. 1. Základní údaje o zemi. 1.1 Obyvatelstvo (2003, předběžná data, červenec) Thajsko 1. Základní údaje o zemi 1.1 Obyvatelstvo (2003, předběžná data, červenec) Obyvatelstvo (mil.) 64,265 Přírůstek obyvatelstva 0,95 % Populace - 0-14 let 24,2 % - 15-64 let 68,8 % - 65 a více 7 %

Více

Příjezdový cestovní ruch 3. čtvrtletí

Příjezdový cestovní ruch 3. čtvrtletí Příjezdový cestovní ruch. čtvrtletí 20 Na úvod shrnutí Ve. čtvrtletí 20 navštívilo ČR 8,7 mil. zahraniční návštěvníků (+ %), kteří utratili 9, mld. Kč (+ %) V -. čtvrtletí 20 navštívilo ČR 2, mil. zahraničních

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Listopad 2012 / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 2012 Obsah prezentace A. Příjezdový cestovní ruch ČR - podrobné výsledky za Q 2012 -

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 06/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2003

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2003 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat zahraničního

Více

4. Mezinárodní srovnání výdajů na zdravotní péči

4. Mezinárodní srovnání výdajů na zdravotní péči 4. Mezinárodní srovnání výdajů na zdravotní péči V této části je prezentováno porovnání základních ukazatelů výdajů na zdravotní péči ve vybraných zemích Evropské unie (EU) a Evropského sdružení volného

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Květen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 204 a rok 203 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků

Více

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Tisková zpráva 15. 03. 2011 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Setrvalý růst obratu Prudký pokles škodní kvóty Obnova dynamiky pozitivních výsledků Posílení

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 01 Samostatný odbor finanční stability 01 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 01 SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. V 1. čtvrtletí roku 2016 se téměř ve všech

Více

Barometr 2. čtvrtletí roku 2015

Barometr 2. čtvrtletí roku 2015 Barometr 2. čtvrtletí roku 2015 Bankovní a Nebankovní registr evidoval koncem druhého čtvrtletí roku 2015 celkový dluh ve výši 1,75 bilionu Kč. Dlouhodobý dluh (hypotéky a úvěry ze stavebního spoření)

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 11/2010

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 11/2010 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 11/2010 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Počet obyvatel České republiky se v průběhu roku 214, po úbytku v předchozím roce, opět zvýšil. Ve věkovém složení přibylo dětí a zejména seniorů. Populace dále

Více

Měsíční přehled č. 01/02

Měsíční přehled č. 01/02 Měsíční přehled č. 01/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v lednu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 202,5 mld.kč, čímž klesl v

Více