Více informací o projektu najdete na Oponentura: PhDr. Jana Podoláková, PhDr. Zdeňka Hrbková Editorka: Gabriela Šumavská

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Více informací o projektu najdete na www.projektpospolu.cz. Oponentura: PhDr. Jana Podoláková, PhDr. Zdeňka Hrbková Editorka: Gabriela Šumavská"

Transkript

1

2 Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu POSPOLU Podpora spolupráce škol a firem, který je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více informací o projektu najdete na Autoři: Ing. Petr Hajný, Ing. Věra Zezuláková Oponentura: PhDr. Jana Podoláková, PhDr. Zdeňka Hrbková Editorka: Gabriela Šumavská Fotografie v textu: Ing. Věra Zezuláková Návrh obálky: Robin Durec 2 Redakce: Lucie Šnajdrová Vydal Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Weilova 1271/6, Praha 10, Praha 2013 ISBN

3 OBSAH Předmluva... 4 Příprava žáků na reálné pracovní prostředí... 4 Praxe žáků v prostředí se složitou technologií...10 Organizace práce a provoz v prostředí firmy...13 Ověřování výsledků vzdělávání, evaluační nástroje...14 Model profilové maturitní zkoušky...15 Požadavky sociálních partnerů jako stěžejní podněty pro změnu ŠVP...20 Tradice a vývojové trendy v oboru...21 Použitá literatura a zdroje

4 PŘEDMLUVA Skupina oborů 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus představuje povolání, s nimiž se každý člověk setkává velice často, a nároky na jejich výkon stále stoupají. Proto metodické materiály v této publikaci, zaměřené na přípravu absolventů ke vstupu na trh práce, mohou být inspirací pro řadu škol vyučujících tyto obory. Autoři pracují na Střední škole hotelové a služeb v Kroměříži, která má v současné době asi tisíc žáků, a vyučuje kromě jiných oborů i obory hotelnictví, cestovního ruchu a gastronomie. Publikace se věnuje kategorii dovršeného vzdělání M a L tedy oborům ukončeným maturitní zkouškou, konkrétně oborům M/01 Hotelnictví a L/01 Gastronomie. Gabriela Šumavská 4 PŘÍPRAVA ŽÁKŮ NA REÁLNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ V přípravě žáků na reálné pracovní prostředí hrají důležitou roli dvě oblasti: příprava učitelů, jejich vzdělanost a odborná zdatnost, praktické vyučování. PŘÍPRAVA UČITELŮ, JEJICH VZDĚLÁVÁNÍ A STÁŽE VE FIRMÁCH Řada učitelů nemá dlouhodobější zkušenost s reálným pracovním prostředím, po získání potřebné odborné kvalifikace začali rovnou vyučovat. V praxi naší školy proto požadujeme, aby se učitelé dále vzdělávali formou školení, seminářů, aktivním členstvím v asociacích (Asociace kuchařů a cukrářů ČR, Česká barmanská asociace, Asociace hotelů a restaurací), účastí na soutěžích a prezentacích. Snažíme se, aby pokud možno vyjížděli do zahraničí, kde přímo pracují ve svém oboru. Zde narážíme na dva problémy: prvním je nízká jazyková vybavenost učitelů. Zaměstnavatel chce většinou člověka, který nemusí plynule hovořit, ale alespoň rozumí informacím ze své práce. I proto máme na škole kroužek anglického jazyka. Pokud se někomu podaří získat grant na další vzdělávání např. do Francie nebo Itálie, věnují se mu vyučující jazyků tak, aby byl co nejlépe připraven na pobyt v daném cizojazyčném

5 pracovním prostředí. Problematickým bodem je finanční náročnost některých aktivit dalšího vzdělávání učitelů. Absolvovat stáž v zahraničí bez grantu je pro učitele téměř nemožné. Proto se snažíme využívat evropské projekty. V roce 2012 se naše dvě vyučující zúčastnily v rámci projektu Comenius stáže ve Francii v hotelu v Savojských Alpách. Pracovně byly zařazeny podle své aprobace. I když některé situace, do kterých se dostávaly, byly obtížné, obě vyučující vysoce hodnotily možnost pracovat s nejnovějšími technologiemi, které sice žáky učily, ale do té doby neměly možnost si je prakticky vyzkoušet. Příkladem byl např. Pacojet přístroj určený pro zpracování zmražených potravin, kdy při úpravě není nutné jejich rozmražení. Tento přístroj bychom rádi získali i pro školu, ale s cenou kolem Kč je pro nás nedostupný. Proto byla zahraniční stáž alespoň částečným řešením jak poznat tyto technologie. Další nové poznatky se týkaly úpravy a zpracování ryb a zcela odlišný byl i servis. 5 Dále v roce 2012 vyjeli na zahraniční stáž dva učitelé (jeden vyučuje gastronomické technologie, druhý techniku obsluhy) v rámci tříletého projektu Leonardo da Vinci, zaměřeného na výměnu žáků. Během desetidenního pobytu v italském městě Bardolino v oblasti Lago di Garda nejenže s našimi žáky připravovali tradiční českou kuchyni, ale pracovali i v italských hotelech a zařízeních a absolvovali odborné exkurze. Také oni si přivezli celou řadu poznatků, které zapracovali do výuky. Společně s žáky vytvořili dvojjazyčnou publikaci s názvem Kilometr nula o původu jednotlivých kuchyní. PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ Druhou velkou oblastí je praktické vyučování, a to jak ve formě odborného výcviku (OV), tak učební (UP) i odborné praxe (OP). Zmiňujeme rovněž praktickou výuku v teoretických předmětech (PV). Časová dotace praktického vyučování oborů Gastronomie a Hotelnictví (v týdnech): 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Gastronomie OV Gastronomie OP 4+2 Hotelnictví PV (TEO, TPP) Hotelnictví UP

6 Hotelnictví OP 4+2 Teoretická výuka končí žákům 3. ročníku okolo a následně nastupují na šestitýdenní odbornou praxi. 6 Odborný výcvik probíhá buď na školních pracovištích (1., 2. a 4. ročník), nebo na pracovištích v Kroměříži a blízkém okolí (2. a 3. ročník). Snažíme se pro žáky vybírat pracoviště, která se liší jak složením klientů, nabídkou pokrmů, servisem a především technickým vybavením tak, aby žáci pracovali s co největším počtem různých zařízení, která jim ve škole nemůžeme nabídnout. Jako příklad lze uvést naši školní restauraci Alfa, která je zaměřená na obědové, nepříliš složité menu a na pořádání akcí, restauraci a penzion Černý orel s vlastním pivovarem, restauraci a kavárnu Scéna, která nabízí menu i pro náročné klienty. Žáci ale pracují např. i v běžných hospůdkách, v kuchyni domova důchodců apod. Každé zařízení se liší nejen vybavením a klientelou, ale v každém je samozřejmě také odlišný personál. Práce v rozličných kolektivech je pro žáky velkou zkušeností. Musí se naučit komunikovat s různými lidmi, přizpůsobovat se požadavkům zaměstnavatele a klientům. To je něco, na co je škola nikdy nedokáže úplně připravit. Absolvují sice odborné předměty zaměřené na komunikaci s hostem, obsluhují ve škole i cizí hosty, ale realita konkrétního pracovního prostředí je často velmi odlišná. S jednotlivými pracovišti má škola uzavřené smlouvy, na každém pracovišti je instruktor, který je zodpovědný nejen za práci a bezpečnost žáků, ale i za jejich výkazy práce, docházku apod. Odpovědný zástupce pro odborný výcvik je v pravidelném kontaktu se zaměstnavateli a instruktory, operativně řeší případné vzniklé problémy a zjišťuje požadavky zaměstnavatelů, které dále předává metodické komisi k zapracování do ŠVP. Praktická výuka oboru Hotelnictví probíhá v 1. a 2. ročníku. Žáci pracují na školních pracovištích (kuchyních a jídelnách), kde se během těchto dvou let naučí přípravu jednoduchých i složitých pokrmů, jednoduchou i složitou obsluhu, komunikaci s hostem a obsluhu technických zařízení, kterými škola disponuje. Učební praxi vykonávají také žáci oboru Hotelnictví 2. a 3. ročník. Žáci absolvují během každého pololetí dva týdny souvislé praxe. Tyto praxe probíhají na pěti externích pracovištích mimo město Kroměříž. I zde jsme pečlivě vybírali pracoviště tak, aby spektrum jejich nabídky, klientů, prostředí a vybavení technikou bylo co nejširší. Podmínkou je, aby zařízení měla vždy i

7 ubytovací část, aby se žáci mohli seznámit i s prací recepce, s rezervačními systémy apod. I když čtyři hotely (Jurkovičův dům, Dům Bedřicha Smetany, Palace, Alexandria) patří jedné společnosti (Lázně Luhačovice a.s.) a zaměřují se především na lázeňské pobyty, každý je něčím specifický. Posledním pracovištěm je hotel Vega v Pozlovicích, který je zaměřen na pobyty rodin s dětmi, seniory, relaxační a sportovní pobyty, školení a semináře. Také s těmito pracovišti má škola uzavřené smlouvy a žáci stejně jako při odborném výcviku pracují pod dohledem instruktora. Komunikace s instruktory probíhá vzhledem k vzdálenosti pracovišť převážně telefonicky. Žáci s sebou nosí výkaz práce, kam jim jejich instruktor průběžně zapisuje odpracované hodiny, odměnu a při ukončení krátké hodnocení. To je pro nás velmi důležité pro evaluaci ŠVP, který téměř každoročně upravujeme prostřednictvím dodatků. 7 Odborná praxe po 3. ročníku je šestitýdenní. Probíhá čtyři týdny v červnu a dva týdny během prázdnin. Žáci si vybírají pracoviště sami, předkládají seznam odpovědnému zástupci na škole, který může rozhodnout o nevhodnosti pracoviště. Žáci při nástupu do 4. ročníku předkládají potvrzení o absolvování praxe. Tyto praxe lze bohužel poněkud obtížně kontrolovat, víme ale z dotazníků, že velká část žáků pracuje již během školního roku o víkendech v různých zařízeních a zde pak vykoná i tuto praxi. Další možností, jak absolvovat OV, OP a UP, je její absolvování v zahraničí. Přibližně sto žáků naší školy každoročně absolvuje odbornou praxi v Německu, Rakousku, Španělsku, Itálii, Francii a Řecku. Během školního roku se jedná o měsíční pobyty v Rakousku a o pobyty v Německu v exponovaných obdobích (vánoční svátky, Velikonoce apod.). Žáci 3. ročníku oboru Hotelnictví a gastronomie končí výuku 4 týdny před a tato doba je určena na odbornou praxi, která je povinná v délce šesti týdnů. Žák na praxi nemusí nastoupit v červnu, ale má povinnost do odpracovat šest týdnů. Následně odevzdává výkaz o praxi. Žáci vyjíždějí především o prázdninách, ale u nižších ročníků zasahuje tato praxe (není povinná) i do června a září. Pro výjezd žáků do zahraničí nabízíme tři varianty. Žáci mohou vyjíždět v rámci programu Leonardo da Vinci na stáže (zde nabízíme destinace Německo a Itálii), a to i žáci na konci prvního ročníku. Tato stáž se koná většinou v délce šesti až osmi týdnů. Další možností je využití německé organizace ZIHOGA, která zprostředkovává práci na území Německa. Zde je

8 podmínkou minimální věk 17 let, délka praxe je tři měsíce. Další možností je výjezd na základě smlouvy mezi hotelem, školou a žákem (jeho zákonným zástupcem). Tímto způsobem vyjíždějí žáci především do Španělska, Francie, Itálie a Řecka. Samozřejmě poslední variantou je, že si žák najde zahraniční praxi sám (např. přes agenturu) a škola mu vydává jen potvrzení o tom, že je jejím žákem. 8 Ať je způsob výjezdu jakýkoliv, vždy na začátku vznikají problémy. Jedním z důvodů je nízká jazyková vybavenost žáků. I když nabízíme kroužky pro žáky, kteří vyjíždějí, zájem o ně je bohužel minimální. Až v místě pobytu žáci zjišťují, že pracovní pozice, kterou dostanou, je závislá na jejich jazykové vybavenosti. Téměř pro všechny žáky je výjezd na praxi prvním tak dlouhým pobytem v zahraničí. Kromě komunikačních problémů se musí vyrovnat s tím, že se starají sami o sebe, že např. nemohou zaspat, že jim práci nikdo několikrát opakovaně nevysvětluje apod. Navíc je po nich požadován vysoký výkon, vysoká produktivita práce. Je to pro ně první velká zkušenost, kdy mohou dlouhodoběji porovnávat a konfrontovat svoje znalosti s požadavky zaměstnavatelů. Kromě jazykové bariéry, jejíž překonání je neobtížnější zhruba v prvních dvou týdnech, se musí zařadit do pracovního kolektivu, naučit se komunikovat s ostatními, zvyknout si na jejich styl vedení a řízení. Vzhledem k různé mentalitě lidí v zemích, kam žáci jezdí, to také není pro mnohé z nich jednoduché. Většinou všechny tyto problematické průvodní jevy odezní zhruba po dvou až třech týdnech a žákům se z praxe ani nechce zpět. Velká většina z nich vyjíždí opakovaně buď do stejné země, někdy i téhož hotelu. Jiní žáci naopak raději vyjíždějí pokaždé jinam. Někteří z nich si již během praxe sami domluví brigádu na příští prázdniny buď v zařízení, kde pracují, nebo v jeho okolí. V tomto případě záleží velmi na jejich jazykových dovednostech. V řadě míst (Německo, Francie) naši žáci již pracují jako stálí zaměstnanci, někteří i na pozicích středního managementu. Pokud žáci vyjíždějí do těchto zařízení, je pro ně následný začátek profesní kariéry mnohem snazší. V každé destinaci se žáci setkávají s jinými technologiemi, technickým vybavením a i způsoben servisu (např. v Itálii technické vybavení pro výrobu těstovin, ve Francii specializace na servis ryb apod.). Dost často zjišťují, že to, co se naučili ve škole, je málo nebo úplně jinak a že, pokud chtějí v oboru zůstat, budou se muset vzdělávat stále. Po návratu z těchto praxí se nám žáci zdají více vyspělí a snad i zodpovědnější. Pokud žáci vyjíždí v rámci projektů, obdrží vždy Europass

9 mobility. Pokud vyjíždějí jiným způsobem, dostanou od zaměstnavatele někdy také Europass mobility (bohužel ne všichni jej chtějí vystavit) a vždy potvrzení o absolvování praxe a její hodnocení. Samozřejmě ani nejlepší teoretické i praktické vzdělání nezajistí nikomu z žáků dobrou pracovní pozici. Hodně záleží také na jejich zájmu o obor. V průběhu roku organizujeme pro žáky kurzy: např. kurz studené kuchyně pod vedením Mistra kuchaře Vladimíra Picky, barmanský kurz pod vedením Jaroslava Labounka z Barmanské školy, kurz carvingu s Luďkem Procházkou z Czech carving studia, kurz flairový a baristický. Pokud se objeví v nabídce asociací, gastrocenter apod. možnost zajímavé akce v oblasti gastronomie pro žáky, snažíme se ji využít. Další možností, která ulehčí jejich nástup do praxe, je návštěva výstav, veletrhů a soutěží, kde mají možnost seznámit se s novinkami a trendy, které jim škola nemůže nabídnout. Pension a restaurace Černý orel Kroměříž 9 PRAXE ŽÁKŮ V PROSTŘEDÍ SE SLOŽITOU TECHNOLOGIÍ Současná doba je charakteristická obrovskou rychlostí vývoje technologií. I když by se mohlo zdát, že gastronomie se to v příliš velké míře netýká, opak je pravdou. Stále vznikají nové technologie pro přípravu, zpracování a uchování potravin pro přípravu vlastních pokrmů i v oblasti servisu. Nové technologie jsou bohužel většinou pro školy finančně nedostupné a v řadě

10 středních a menších měst ani není restaurace nebo hotel, které by všechny tyto technologie používaly a kam by bylo možné žáky vysílat na praxi nebo exkurzi. Rozsah technologií se odvíjí od lokality podniku, jeho velikosti, návštěvnosti i nabídky služeb. Stále existuje řada zařízení, která již nejsou novinkou, v podnicích jsou vcelku běžná, ale ve škole z finančních důvodů nejsou, případně škola disponuje staršími technologiemi. V případě výuky za použití starších technologií mají žáci alespoň možnost zařízení velmi dobře poznat a zvládnout práci na něm bez větších obtíží. Když se pak v provozu setkají s modernější verzí daného zařízení, není pro ně tak těžké se s ním naučit pracovat. 10 Přesto je naším záměrem, aby žáci měli možnost seznámit se se špičkovým vybavením v jejich oboru. Pokud je to možné, vybíráme buď pracoviště na praxi s takovou technologií, nebo se alespoň snažíme seznámit s ní žáky formou exkurzí a návštěv veletrhů a výstav. Stále ovšem budou existovat technologie a zařízení, se kterými se žáci nebudou mít možnost seznámit ani na pracovištích a veletrzích, protože vývoj jde stále dopředu a zdaleka ne všechna gastronomická zařízení obnovují svá vybavení tak rychle. Pro žáky s opravdovým zájmem o obor nabízíme odborné exkurze do špičkových zařízení a zajišťujeme vzdělávání ve zdokonalovacích seminářích. K zařízením, kde si mohou žáci vyzkoušet práci s novými technologiemi, patří restaurace AMBIENTE - Ristorante Pasta Fresca v Praze, Bidvest studio v Kralupech nad Vltavou, Gastro studio Ostrava Hrabůvka, Gastro studio ChEF Zlín, hotel International Praha a další. I zde hodně pak záleží na učitelích, na tom, jak komunikují s podniky a firmami v oboru gastronomie, na tom, jak si vytvářejí v této oblasti kontakty. To souvisí i s jejich profesním vzděláváním. S novými technologiemi se žáci seznamují i na zahraničních praxích a stážích. V takových případech je žádoucí, aby žáci o zařízení alespoň něco teoretického věděli ze školní výuky, dává jim to větší jistotu. Během těchto praxí mají samozřejmě možnost seznámit se i se specifiky při přípravě pokrmů, způsoby stolování, dodržováním BOZP, hygieny. Velmi často zde vidí loajalitu zaměstnanců k podniku. Pokud vyjíždí do různých zemí, mají možnost srovnávat nejen technologie, suroviny, apod., ale i přístup zaměstnanců k práci, jejich vztahy mezi sebou a mezi podřízeným, nadřízeným, stážistou často se odvíjející od mentality obyvatel dané země. I to jsou pro ně cenné zkušenosti, které jim žádná teoretická výuka nemůže nahradit.

11 Žáci v Aparthotelu Rialto, Binz, Německo; italská kuchyně Stroje a zařízení pro výrobu těstovin 11

12 Žáci při výrobě pizzy Ambiente Praha - vaření sous-vide 12

13 ORGANIZACE PRÁCE A PROVOZ V PROSTŘEDÍ FIRMY Ani sebelepší kuchař nebo číšník se neobejde bez toho, aby si svoji práci plánoval. V rámci praktického vyučování se žáci učí, jak si práci na pracovišti co nejefektivněji zorganizovat vytvářejí např. pracovní příkazy, učí se, jak uspořádat pracoviště, jak pracovat ekonomicky a ekologicky, jak pracovat v týmu (rozdělení a plnění úkolů, kontrola apod.). Na praxích mimo školu přijímají způsob organizace práce daný na pracovišti. Zde je kladen ještě větší důraz na organizaci práce i na týmovou práci. Je proto nutné, aby žáci měli již návyky získané ve škole a aby byli schopni operativního přizpůsobení požadavkům zaměstnavatele. Podle pozice, na které žák pracuje, je např. nutné, aby zvládl orientaci v restauraci nebo kuchyni, systém obsluhy, práci s registrační pokladnou nebo s rezervačním systémem. 13 V rámci teoretického vyučování je zařazen ve 3. ročníku předmět aplikovaná ekonomie. V tomto předmětu si každá skupina (cca 14 až 16 žáků) zakládá firmu (nikoli fiktivní), vše je pod záštitou vzdělávací neziskové organizace Junior Achievement. V rámci této firmy žáci projdou celým vývojem firmy od založení, přes stanovení podnikatelského záměru, plánování a realizace aktivit, finanční analýzy až po ukončení činnosti firmy. Zde vznikají velmi časté problémy, protože žáci doposud nepracovali jako skupina na celoročním úkolu a podmínkou zisku hodnocení je nutnost, aby pracovali všichni jako tým. I když si volí svého ředitele a jednotlivé manažery již na začátku, brzy se ukáže, kdo je skutečným vedoucím a na koho firma doplácí. Žáci se musí věnovat i marketingu a zjišťují, že špatně provedený marketing v začátku založení firmy může ovlivnit celý jejich hospodářský výsledek. Proto se někdy stává, že v průběhu mění svůj podnikatelský záměr i manažery. Zde nejde ani tak o špičkové technické vybavení jako spíše o komunikativní kompetence a kompetence k práci. Do těchto firem zvou učitelé odborníky z praxe (živnostenský úřad, úřad práce, správa sociálního zabezpečení, banka apod.). Ti žáky seznamují s legislativou v oblasti podnikání. Vzhledem k tomu, že stále v této oblasti dochází ke změnám, nejsou ani učitelé schopni všechny registrovat. Proto jsou tyto besedy podnětné i pro ně.

14 OVĚŘOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ, EVALUAČNÍ NÁSTROJE Pro RVP L/01 Gastronomie máme zpracovány 3 ŠVP: Kuchař, Číšník servírka, Kuchař číšník. Žáci se v 1. ročníku seznámí s oběma specializacemi, pracují jak na servisu, tak v kuchyni. Po prvním ročníku se mohou rozhodnout pro jeden z nabízených ŠVP. Zatím máme ve všech ročnících pouze samostatné kuchaře nebo číšníky. Kombinovaný obor je nejnáročnější, proto si jej možná žáci nevolí. Samostatný kuchař splňuje zcela podmínky pro získání kvalifikace Kuchař podle NSK, zahrnuje všechny 3 moduly: H Příprava teplých pokrmů, H Příprava pokrmů studené kuchyně a H Příprava minutek. Zaměření Číšník servírka také splňuje podmínku pro získání kvalifikace Číšník servírka dle NSK, zahrnuje i modul H Složitá obsluha hostů. Toto srovnání s NSK osvědčuje, že žáci zvládli činnosti požadované pro kvalifikaci kuchaře a číšníka na úrovni 3 EQF. 14 Žáci jsou hodnoceni v rámci teoretického vyučování, OV a UP vykonávané ve škole odbornými učiteli, v rámci OV a UP vykonávané na externích pracovištích jsou hodnoceni instruktory. Vzhledem k tomu, že žáci oboru Gastronomie vystřídají za pololetí více pracovišť, skládá se jejich známka z OV z více dílčích hodnocení. Žák je na pracovištích hodnocen nejen podle toho, jak vykonává svou práci, ale také podle dalších kritérií jeho upravený vzhled, přístup k hostovi, spolupráce s ostatními, dochvilnost apod. Zaměstnavatel hodnotí i použití jmenovky s vlastním jménem a logem školy je to jednak reklama školy, jednak pro hosta signál, že ho obsluhuje žák a v neposlední řadě jméno na jmenovce odstraňuje anonymitu a snad zvyšuje odpovědnost za vlastní práci. Spolupráce s instruktory je pro nás velmi důležitá z důvodů zpětné vazby a následných úprav ŠVP podle připomínek zaměstnavatelů. V současné době nezpracovávají žáci žádné písemné práce z pracovišť, ani zde nevytváří žádné odborné projekty. Do budoucna ale zvažujeme, že na konci roku budou žáci odevzdávat krátkou práci zaměřenou na zhodnocení pracoviště a navržení změn. Tato práce by byla součástí známky na konci roku. Žáci po ukončení studia obdrží Europass dodatek k osvědčení, který by jim měl umožnit lepší možnosti při hledání práce především v zahraničí.

15 V rámci profilové části maturitní zkoušky žáci prokazují kompletní znalost svého oboru nejen po stránce gastronomické, ale i ekonomické. Evaluačním kritériem jsou pro nás výsledky. Ovšem nejlepším hodnocením je pro nás to, že zaměstnavatelé jsou s žáky spokojeni a vybírají si z nich jak např. brigádníky na léto, tak i stálé zaměstnance. MODEL PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Citujeme ze ŠVP oboru Hotelnictví a cestovní ruch: Profilová část maturitní zkoušky Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných zkoušek. Ve školách a třídách s vyučovacím jazykem národnostní menšiny je jednou z povinných zkoušek zkouška z jazyka národnostní menšiny. Ředitel školy určí nabídku povinných zkoušek podle rámcového vzdělávacího programu, dále stanoví formu, témata a termíny konání těchto zkoušek. 15 Nabídka povinných zkoušek podle rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu: Ekonomika ústní (marketing, management, ekonomika, účetnictví, aplikovaná ekonomie) Cestovní ruch ústní nebo praktická (zeměpis cestovního ruchu, cestovní ruch, management cestovního ruchu, průvodcovství, lázeňství, hotelnictví) Gastronomie ústní nebo praktická (potraviny a výživa, gastronomické technologie, profesní komunikace, technika obsluhy, gastronomický seminář) Poznámka: Z nabídky povinných zkoušek cestovní ruch nebo gastronomie si žák zvolí jednu, ze které vykoná praktickou zkoušku: Cestovní ruch organizace zájezdu s obhajobou před zkušební maturitní komisí. Gastronomie organizace gastronomické akce (ples, raut...) s obhajobou před zkušební maturitní komisí Žáci oboru Hotelnictví vykonávají v oblasti gastronomie praktickou MZ opravdu

16 prakticky. Organizují skutečnou gastronomickou akci (svatbu, ples, oslavu, konferenci, soutěž.). Již na konci 3. ročníku si volí téma (některé akce probíhají už v září). Na jedné akci se podílí 2 7 žáků, pro každou akci je stanoven garant a oponent maturitní práce. Na první schůzce s garantem si žáci rozdělují pozice (kuchyně, restaurace, bar ). Dále již pracují každý na svém úseku, ale samozřejmě spolu musí úzce spolupracovat. Vlastní akce začíná objednávkou klienta a poté schůzkou s klientem, kde se upřesní veškeré náležitosti. Následuje vypracování předběžné kalkulace, návrh menu a jeho odsouhlasení objednavatelem, případně upřesnění objednávky a provedení změn na základě požadavků klienta. Po této úvodní fázi vytvářejí žáci organizační zabezpečení (stručný popis akce objednavatel, termín, místo, čas.) a podrobný pracovní příkaz. Pokud je součástí práce příprava pokrmů, je nutno se zmínit o HACCP bodech. 16 Dalším krokem je stanovení časového harmonogramu akce, nákres uspořádání místnosti, nákres kuvéru, sestavení nápojového lístku a menu, vytvoření žádanek pro všechny úseky (stravování, zajištění pomocného personálu z řad žáků školy u žáků mladších 18 let zajišťují souhlas zákonného zástupce, inventář, ubytování, spotřební materiál, úklid, prádlo, mikrofony, pronájem společenského sálu, doprava a další). Poté následuje vlastní akce. Po jejím ukončení provedou žáci kompletní vyúčtování tržby. Následuje písemné zpracování celé akce. I to má svá pevně daná pravidla žáci musí při formální úpravě dodržovat normu ČSN Práce obsahuje tyto části: titulní stránku, prohlášení o samostatném zpracování, obsah, úvod, vlastní práci, závěr, seznam použité literatury, přílohy (obrázky, grafy, mapy). Hodnocení maturitní práce Práci hodnotí garant a oponent maturitní práce, učitel účetnictví a učitel

17 korespondence. Vedoucí a oponent práce zahrnou do svého hodnocení i hodnocení účetní části a formální úpravy. Váha hodnocení jednotlivých částí práce pro oponenta a vedoucího: Provedení akce 50 % Ekonomická a účetní část 30 % Formální úprava práce 20 % Má-li žák z některé části hodnocení dostatečný, nemůže již dosáhnout celkového hodnocení výborný. Žák dostává před odchodem na svatý týden posudek vedoucího a oponenta maturitní práce s navrhovaným hodnocením. Při výsledném hodnocení mají jednotlivé části následující váhu: Posudek vedoucího práce 40 % Posudek oponenta práce 20 % Vlastní obhajoba 40 % 17 Má-li žák z některé části hodnocení dostatečný, nemůže již mít celkové hodnocení výborný. Praktická maturita žáků oboru Gastronomie ŠVP Číšník se skládá z několika částí. První část představuje výběr tématu práce. Gastronomická komise vytvoří ve spolupráci se sociálními partnery témata, která jsou aktuální v daném roce. Počet témat odpovídá přibližně dvojnásobku počtu žáků. Tato témata si žáci losují. Jejich povinností je vytvořit na dané téma slavnostní tabuli pro čtyři osoby a k tomu příslušnou legendu. Legenda obsahuje asi 25 stran, skládá se z části gastronomické a z části ekonomické. V gastronomické části musí byt obsaženy např. historie dané události, objednávky, potvrzení objednávky, odsouhlasení a návrh menu, žádosti, organizační zabezpečení, pracovní příkaz, časový harmonogram, nákresy místnosti a kuvéru, zasedací pořádek, nákres příručního stolu, celkový soupis inventáře, technologické postupy, popis servisu jednotlivých chodů, charakteristika nápojů. Další část je ekonomická, která musí obsahovat rozvahy, kalkulaci jednotlivých pokrmů, vyúčtování akce. Druhou částí praktické maturity je kompletní sestavení slavnostní tabule k dané

18 příležitosti, popis práce si u tabule každý žák obhajuje před komisí (minimálně tří- nebo čtyřčlennou). Komise mu klade ještě doplňující znalostní otázky. Třetí částí praktické maturity je samotná práce číšníka u stolu hostů a obsluha hostů u stolu vyšší formou složité obsluhy. Den před touto praktickou zkouškou si žáci vylosují téma, na vlastní náklady si zajistí veškeré suroviny, při zkoušce dostávají časový prostor (asi jedna hodina) na přípravu stolu, případně přípravu surovin. Žák provádí jednotlivé úkony, například dranžírování pstruha a servis bílého vína. Další úkoly jsou opět složeny ze dvou částí např. příprava míchaného aperitivního nápoje plus příprava tatarského bifteku, dále připravuje např. předkrmové saláty, provádí dekantaci vína, dranžírování kuřete a jiné úkoly. Tuto zkoušku provádí žák také před odbornou porotou, kterou určí vedení školy a gastronomická komise. Odborná porota žákovi klade opět doplňující otázky. 18 Poslední částí praktické maturity je obhajoba písemné a praktické části před tříčlennou komisí. V případě různých neshod či nedostatků při písemné nebo praktické části klade komise doplňující otázky a žák je obhajuje nebo může přidat doplňující informace, popřípadě obhájit nedostatky. Praktická maturita žáků oboru Gastronomie ŠVP Kuchař se skládá také z několika částí. První částí je výběr tématu práce. Gastronomická komise vytvoří témata, která jsou aktuální v daném roce. Počet témat odpovídá přibližně dvojnásobku počtu žáků. Tato témata si žáci losují. Součástí práce je legenda, která obsahuje asi 25 stran, skládá se z části gastronomické a z části ekonomické. V gastronomické části musí byt obsaženy např. historie dané události, objednávky, potvrzení objednávky, odsouhlasení a návrh menu, žádosti, organizační zabezpečení, pracovní příkaz, časový harmonogram, celkový soupis inventáře, technologické postupy. Další část je ekonomická, ta musí obsahovat rozvahu, kalkulaci jednotlivých pokrmů, vyúčtování akce. Druhá část maturitní zkoušky je praktická. Žáci připravují pět porcí, z toho jedna porce je degustační pro tříčlennou hodnotící komisi a zbývající čtyři 4 porce jsou určeny pro hosty žáka (např. rodiče, přátelé ). Náklady na suroviny si

19 hradí sami žáci. Třetí část praktické maturity je obhajoba písemné a praktické části před tříčlennou komisí. V případě různých neshod či nedostatků při písemné nebo praktické části klade komise doplňující otázky a žák je obhajuje nebo může přidat doplňující informace, popřípadě obhájit nedostatky. Při výsledném hodnocení mají jednotlivé části následující váhu: Písemná část 25 % Praktická část 50 % Obhajoba 25 % Praktická maturita oboru Hotelnictví Juniorská koktejlová soutěž 19

20 Praktická maturita oboru Gastronomie 20 POŽADAVKY SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ JAKO STĚŽEJNÍ PODNĚTY PRO ZMĚNU ŠVP Našimi sociálními partnery jsou především pracovníci v restauracích a hotelích, kteří s žáky pracují. Jejich připomínky jsou pro nás velmi důležité, snažíme se je v co možná nejvyšší míře zapracovat do ŠVP, které téměř každoročně upravujeme pomocí dodatků. V rámci praxe žáků oboru Gastronomie jsme se zaměstnavateli v kontaktu mnohem více, kontakt je často osobní, protože pracoviště se nacházejí buď v Kroměříži, nebo v nedalekém okolí. Učební praxe žáků oboru Hotelnictví probíhá v Luhačovicích a Pozlovicích. I když to nejsou lokality příliš vzdálené, kontakt se sociálními partnery je většinou telefonický, zhruba dvakrát až třikrát ročně provádíme hospitační cestu, kdy sledujeme, jak jsou žáci upravení, zda nosí jmenovku se svým jménem a logem školy, kontrolujeme, zda je ze strany zaměstnavatele v pořádku ubytování apod. Protože na těchto praxích jsou žáci vždy jen 14 dnů vcelku a v dalším pololetí již chodí na jiné pracoviště, požadujeme, aby nám zaměstnavatel do výkazu práce psal kromě známky i hodnocení žáků. Nejčastější připomínkou ze strany zaměstnavatelů bývá, že žákům chybí používání základních společenských praktik ve službách, jako je hlasité

21 zdravení a úsměv, dotaz na spokojenost, nabídnutí další služby hostovi apod. Také automatické používání příručníku a jmenovek není samozřejmostí. Všechny tyto připomínky řešíme na komisi gastronomických předmětů a snažíme se žákům tyto základní návyky vštěpovat tak, aby se pro ně staly automatickými. Především u žáků oboru Hotelnictví, kteří mají v rámci vyučování méně praxe, je pak na pracovištích dobře poznat, zda se ve škole účastní akcí, při kterých např. pracují s platy (servis i debaras), kde se musí rychle orientovat, sledovat svůj svěřený úsek apod. Během běžné obsluhy ve škole se totiž k této práci dostanou jen málo (mají praktické vyučování na servisu ve škole v 1. i 2. ročníku jen 4 hodiny/2 týdny), provoz školních kuchyní a jídelen není tak náročný. Žáci, kteří se zúčastňují akcí pořádaných školou v rámci doplňkové činnosti, mají v tomto ohledu mnohem větší zkušenosti a pracují mnohem jistěji a lépe. TRADICE A VÝVOJOVÉ TRENDY V OBORU 21 Obor gastronomie je tu snad odedávna. Lidé vždy něco konzumovali, měli určité představy, požadavky a možnosti a těm přizpůsobovali svůj jídelníček, způsob přípravy pokrmů a stolování. Tyto aspekty se měnily také podle regionů. Pro českou kuchyni nebyly typické zdravé pokrmy, nechyběla mouka, sádlo, máslo, kynuté knedlíky, vydatné omáčky, zahuštěné pokrmy. Navíc talíř musel být plný. V době, kdy lidé mnohem více fyzicky pracovali, tato strava sice určitě nepřispívala jejich zdraví, ale neexistoval zde např. problém obezity. S moderním způsobem života, kdy na jednu stranu žijeme velmi rychle, hekticky, na druhou se ale při tom stále méně pohybujeme, se začaly do popředí zájmu lidí dostávat civilizační choroby, související nejen se sedavým způsobem života, ale i se způsobem stravování. Proto se i česká kuchyně mění. Sice neopouštíme tradiční pokrmy jako knedlo vepřo zelo, svíčkovou, knedlíky, guláš apod., ale mění se suroviny, které pro jejich přípravu volíme. Používají se odlehčené suroviny, kvalitnější masa, více zeleniny a na talíři začíná pomalu převládat kvalita nad kvantitou. Také způsob přípravy se mění. V současné době se zaměřuje gastronomie na uchování zdraví prospěšných složek v potravinách a to je podmíněno vývojem

22 gastronomických technologii. Pro přípravu pokrmů se používá nová technologická úprava Sous vide. Jde o tzv. vaření ve vakuu, kdy se při přípravě pokrmů využívá vodní lázeň Clifton. Teplota při přípravě je C. Pokrmy si uchovávají chuťové a aromatické látky, barvu, zabraňuje se vyplavení minerálních látek a minimalizuje se ztráta vitamínů. Také ustupujeme od smažení ve vrstvě tuku, ale využíváme smažení bez tuku, které nám umožňují nové povrchy nádobí, dusíme a vaříme. K dalším trendům při přípravě pokrmů patří pošírování a konfitování oba postupy založené na velmi pomalé tepelné úpravě, při kterém se také neničí hodnotné látky. Velmi módní je i používaní suchého ledu a molekulární gastronomie. Při vaření se upřednostňují čerstvé suroviny, stále více se konzumují potraviny na bázi sóji, jako např. tofu, nebo rostlinných bílkovin např. Robi maso. 22 Mění se i trendy v oblasti nápojové gastronomie. Hosté častěji konzumují kvalitní víno, stále více podniků disponuje vlastní vinotékou. Proto i obsluha musí ovládat harmonii mezi vínem a jídlem. Obor, který se zabývá snoubením jídla a vína, se nazývá enogastronomie. Co se týká tradičního českého nápoje piva, i tomu začínají konkurovat ovocná odlehčená piva. V oblasti míchaných nápojů je nyní trendem používání sirupů a lihovin s příchutí koření (kardamon), květů (růže, levandule, fialky, bez). U mladých lidí je módní konzumace alkoholu společně s energy drinkem. Další oblastí, kde se požadavky hosta mění, je konzumace kávy. Hosté se již nezaměřují jen na prostou konzumaci kávy, ale zajímají se i o přípravu a servis. Proto se obsluha musí neustále zajímat o novinky v této oblasti nápojové gastronomie. Dobrý barista musí nejen ovládat přípravu různých druhů káv a jejich servis, ale i znát informace o původu, výrobě a zpracování kávy. Ke změnám dochází i v oblasti servisu. Do moderní gastronomie zasahuje design, např. barva a tvar talířů, na kterých se pokrmy servírují (jsou nyní kulaté a bílé), designově se mění i sklenice, doplňky a veškerý další inventář. Vznikají stále nové doplňky, které buď usnadňují servis, nebo jsou jen doplňkem, který dotvářejí při stolování atmosféru. A mění se i hosté. Od obsluhujícího personálu očekávají profesionální přístup. Stále více hostů navštěvujících gastronomická zařízení je náročnějších a

23 orientují se v gastronomii. Přispěla k tomu zajisté i popularizace tohoto odvětví v médiích. POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE 23

PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ V MATURITNÍCH OBORECH. Publikace pro skupinu oborů 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus

PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ V MATURITNÍCH OBORECH. Publikace pro skupinu oborů 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ V MATURITNÍCH OBORECH Publikace pro skupinu oborů 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu POSPOLU Podpora spolupráce škol a firem, který

Více

Hodnoticí standard. Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Číšník Kvalifikační úroveň NSK

Více

Hodnoticí standard. Složitá obsluha hostů (kód: 65-008-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Složitá obsluha hostů (kód: 65-008-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Složitá obsluha hostů (kód: 65-008-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Číšník, servírka Kvalifikační úroveň

Více

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava minutek (kód: 65-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Hodnoticí standard. Složitá obsluha hostů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Složitá obsluha hostů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Složitá obsluha hostů (kód: 65-008-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Číšník, servírka Kvalifikační úroveň

Více

Hodnoticí standard. Sommelier (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65)

Hodnoticí standard. Sommelier (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Sommelier (kód: 65-010-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Číšník Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

Hodnoticí standard. Barman (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65)

Hodnoticí standard. Barman (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Barman (kód: 65-009-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Číšník Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání Charakteristika daného oboru ve škole Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice,

Více

TÉMATA K PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ ÚSTNÍ ČÁST

TÉMATA K PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ ÚSTNÍ ČÁST TÉMATA K PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ ÚSTNÍ ČÁST studijní obor 65-42-M/01 Hotelnictví školní rok 2016/2017 1. Společenská pravidla chování, etiketa, osobnost

Více

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk...

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) Obsah Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět

Více

Rekvalifikační kurz Příprava teplých pokrmů, kód H

Rekvalifikační kurz Příprava teplých pokrmů, kód H Rekvalifikační kurz Příprava teplých pokrmů, kód 65-001-H 1. Identifikační údaje o rekvalifikačním kurzu název školy Střední škola potravinářská, Gen. Govorova 110, Smiřice adresa školy Gen. Govorova 110,

Více

Závěrečná zkouška samostatná odborná práce Vlastník procesu. H20 ZŘ MK, VUOV Ředitel/ka školy H20-FO-515

Závěrečná zkouška samostatná odborná práce Vlastník procesu. H20 ZŘ MK, VUOV Ředitel/ka školy H20-FO-515 Témata samostatné odborné práce a pokyny k jejímu zpracování Školní rok: 2016/2017 Kód oboru vzdělávání, obor vzdělávání: 65 51 H/01 Kuchař - číšník Třída: KPŘ 3, učební skupina Kuchař - číšník Název zkoušky:

Více

Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení (kód: E)

Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení (kód: E) Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení (kód: 65-003-E) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie 65-41-L/01 Gastronomie 1. Praktická zkouška Prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických dovedností a schopností

Více

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Střední odborná škola a střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Určení nabídky povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky Obor:

Více

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň

Více

Management hotelnictví

Management hotelnictví Specializace Management hotelnictví Studijní program Ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Specializace je určena zájemcům, kteří chtějí získat: jazykové a komunikační dovednosti,

Více

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň

Více

POKYNY PRO ŽÁKA K VYPRACOVÁNÍ SOP CUKRÁŘ

POKYNY PRO ŽÁKA K VYPRACOVÁNÍ SOP CUKRÁŘ POKYNY PRO ŽÁKA K VYPRACOVÁNÍ SOP CUKRÁŘ Podle dále uvedených pokynů vypracujte písemnou formou samostatnou odbornou práci. Postupujte podle pokynů učitele, který vám sdělí konkrétní termíny pro losování

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

Hodnoticí standard. Sommelier (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65)

Hodnoticí standard. Sommelier (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Sommelier (kód: 65-010-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Číšník Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ A HOTELOVÁ s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ A HOTELOVÁ s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 - Braník ZN: MZ2014/001 Stanovení nabídky povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období roku 2014 Podle 79 odst. 3

Více

Příloha č. 1. Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Kuchař číšník H/01 Kuchař číšník Odborný výcvik příprava pokrmů

Příloha č. 1. Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Kuchař číšník H/01 Kuchař číšník Odborný výcvik příprava pokrmů PŘÍLOHY Příloha č. Učební osnova předmětu odborný výcvik příprava pokrmů Název školy Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479 Název školního vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Hodnoticí standard. Ubytování v soukromí (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Ubytování v soukromí (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Ubytování v soukromí (kód: 65-016-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Pomocný pracovník v pohostinství Kvalifikační

Více

Témata pro výběr maturitní práce s obhajobou

Témata pro výběr maturitní práce s obhajobou Témata pro výběr maturitní práce s obhajobou 1. Činitelé ovlivňující chování spotřebitele v gastronomii na základě průzkumu trhu - dotazník - segmentace trhu - trendy v gastronomii - reklama - média 2.

Více

ZADÁNÍ POŽADAVKŮ K VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ ODBORNÉ PRÁCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Požadavky zadavatele:

ZADÁNÍ POŽADAVKŮ K VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ ODBORNÉ PRÁCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Požadavky zadavatele: Střední odborné učiliště společného stravování Poděbrady, Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady Obor vzdělání: 65-41-L/51 Gastronomie ZADÁNÍ POŽADAVKŮ K VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ ODBORNÉ PRÁCE PRO ŠKOLNÍ ROK

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 65 42 M / 01 Hotelnictví Třída: HT4A,B Období: jaro 2015 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. povinná zkouška 2.

Více

Případové studie: M/01 Dopravní prostředky SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, Jablunkov Stav ke dni: 29.7.

Případové studie: M/01 Dopravní prostředky SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, Jablunkov Stav ke dni: 29.7. 1 Případové studie: 23-45-M/01 Dopravní prostředky Škola: SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, 739 91 Jablunkov Stav ke dni: 29.7.2014 Úvodní komentář k případové studii: SOŠ a SOU podnikání

Více

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118

Více

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Povolání: Číšník Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední

Více

Volitelné předměty - Člověk a svět práce

Volitelné předměty - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty - Člověk a svět práce Domácnost Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu volitelného předmětu Domácnost je vzdělávací

Více

Hodnoticí standard. Příprava teplých pokrmů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava teplých pokrmů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava teplých pokrmů (kód: 65-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň NSK

Více

Úklidové práce v ubytovacím zařízení - pokojská (kód: E)

Úklidové práce v ubytovacím zařízení - pokojská (kód: E) Úklidové práce v ubytovacím zařízení - pokojská (kód: 65-015-E) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Pomocný

Více

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz Držitel certifikátu dle ISO 9001 Držitel Zlatého certifikátu kvality uděleného Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Kontaktní údaje SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41

Více

1. ROČNÍK GASTRONOMICKÉ SOUTĚŽE SRDCE NA TALÍŘI

1. ROČNÍK GASTRONOMICKÉ SOUTĚŽE SRDCE NA TALÍŘI 1. ROČNÍK GASTRONOMICKÉ SOUTĚŽE SRDCE NA TALÍŘI Určené pro žáky učebních oborů vzdělání kategorie E HLAVNÍ INFORMACE Odborný garant soutěže Asociace kuchařů a cukrářů ČR Pořadatel soutěže SOŠ a SOU Městec

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Fotoreportáž z autorizace

Fotoreportáž z autorizace Ministerstvo pro místní rozvoj Fotoreportáž z autorizace Příprava teplých pokrmů (65-001-H) 10.-11.11. 2008 ZKOUŠKY Z DÍLČÍCH KVALIFIKACÍ NA OBCHODNÍ AKADEMII A HOTELOVÉ ŠKOLE HAVLÍČKŮV BROD Zákon o ověřování

Více

Multimediální a propagační tvorba

Multimediální a propagační tvorba Školní vzdělávací program Tvorba Školního vzdělávacího programu (ŠVP) každého vyučovaného oboru trvala téměř dva roky a každý ŠVP má přibližně 250 stran. Na jeho tvorbě se podíleli vyučující všech předmětů

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 65 42 M / 01 Hotelnictví Třída: HT4A,B Období: jaro 2014 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. povinná zkouška 2.

Více

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech. V Praze, dne 20.11.2013 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace Obor: 65 42 M / 01 Hotelnictví Třída: HT4A Období: jaro 2017 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. povinná zkouška

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

VÝSTUPY PROJEKTU ŠKOLA PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.07/11.0100

VÝSTUPY PROJEKTU ŠKOLA PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.07/11.0100 VÝSTUPY PROJEKTU ŠKOLA PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.07/11.0100 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 1.Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zprostředkující

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace Obor: 65 42 M / 01 Hotelnictví Třída: HT4A, HT4B Období: jaro 2016 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. povinná zkouška

Více

Pokyny pro zpracování samostatné odborné práce obor: H/01 kuchař číšník, zaměření ČÍŠNÍK

Pokyny pro zpracování samostatné odborné práce obor: H/01 kuchař číšník, zaměření ČÍŠNÍK SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY Č. BUDĚJOVICE, s. r. o. JERONÝMOVA 28/22, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE tel.: 386 354 440, 380 422 290 kadeřnictví: 380 422 292 e-mail:

Více

JEDNOTNÉ ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PRO ŠK. R. 2011/ H/001 Kuchař PŘÍLOHY. Příloha č. 1 Samostatná odborná práce

JEDNOTNÉ ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PRO ŠK. R. 2011/ H/001 Kuchař PŘÍLOHY. Příloha č. 1 Samostatná odborná práce JEDNOTNÉ ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PRO ŠK. R. 2011/2012 65-52-H/001 Kuchař PŘÍLOHY Příloha č. 1 Samostatná odborná práce 1. Zadání samostatné odborné práce (SOP) Předložené zadání je součástí jednotného

Více

Hodnoticí standard. Dělník v chemické výrobě (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Dělník v chemické výrobě (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu Dělník v chemické výrobě (kód: 8-059-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 8) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: Odborná

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Účast na ověřování modulu bude pro účastníky bezplatná a bude zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace. kód modulu. teorie praxe samostudium

Účast na ověřování modulu bude pro účastníky bezplatná a bude zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace. kód modulu. teorie praxe samostudium Příprava pokrmů studené kuchyně 65-002-H Pilotní ověřování části programu Příprava pokrmů. Modul příprava pokrmů studené kuchyně je součástí programu Příprava pokrmů. V rámci projektu UNIV2, bude naše

Více

GASTRONOMIE NAPŘÍČ SVĚTEM

GASTRONOMIE NAPŘÍČ SVĚTEM Samostatná odborná práce GASTRONOMIE NAPŘÍČ SVĚTEM ASIJSKÁ KUCHYNĚ NENÍ JEN ČÍNA (rodinná večeře v asijské restauraci) Název školy Jméno, příjmení Obor vzdělání Školní rok Obsah: kuchař číšník, (22) Úvod

Více

Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka 3 Řešení náročných situací 3 Zajištění administrace zakázky 3 Orientace v příslušné legislativě 3

Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka 3 Řešení náročných situací 3 Zajištění administrace zakázky 3 Orientace v příslušné legislativě 3 Servisní pracovník u zákazníka (kód: 69-013-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Iveta Hennetmairová. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Iveta Hennetmairová. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Systémy obsluhy Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Hennetmairová, DiS. Dostupné

Více

Výroba masných výrobků a drůbežích masných výrobků (kód: H)

Výroba masných výrobků a drůbežích masných výrobků (kód: H) Výroba masných výrobků a drůbežích masných výrobků (kód: 29-023-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Řezník a

Více

Samostatná odborná práce

Samostatná odborná práce Samostatná odborná práce 65-51-H/002 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK PRO POHOSTINSTVÍ 65-51-H/01 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK A. Zadání samostatné odborné práce (SOP) Samostatná odborná práce je součástí jednotného zadání závěrečných

Více

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací CZ.1.07/1.1.00/54.0050 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

PŘÍLOHA Č. 3. Integrace ve výuce

PŘÍLOHA Č. 3. Integrace ve výuce PŘÍLOHA Č. 3 Informační a komunikační technologie Pokrytí předměty, Speciální technologie,, Občanská nauka, Ekonomika, Speciální obsluha,,, Základy podnikání, Fyzika, Chemie, Společenská výchova, Český

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH

Více

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace V souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Model spolupráce škol a zaměstnavatelů úroveň H. Vymezení skupiny oborů

Model spolupráce škol a zaměstnavatelů úroveň H. Vymezení skupiny oborů OBSAH Model spolupráce škol a zaměstnavatelů úroveň H Modul odborného výcviku...1 Modul využití odborníků z praxe...4 Modul stáží a jiných forem praxe učitelů odborných předmětů a učitelů vybraných všeobecně

Více

Hodnoticí standard. Pivní sommeliér (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Pivní sommeliér (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Pivní sommeliér (kód: 65-037-M) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná

Více

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N)

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání:

Více

Historie spolupráce mezi školou a firmou

Historie spolupráce mezi školou a firmou Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Střední zdravotnická škola odborného zaměření. Studijní obory: asistent zubního technika, laboratorní asistent, masér sportovní

Více

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky Příprava teplých pokrmů (kód: 65-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Povolání: Kuchař Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ A HOTELOVÁ s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ A HOTELOVÁ s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 - Braník ZN: MZ2017/001 Stanovení nabídky povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období roku 2017 Podle 79 odst. 3

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Národní soustava kvalifikací v České republice

Národní soustava kvalifikací v České republice Národní soustava kvalifikací v České republice Miroslav Kadlec miroslav.kadlec@nuov.cz 1 Prezentace rozvádí informaci z pozvánky na konferenci: Dne 1. srpna tohoto roku vstoupí v platnost o zákon č. 179/2006

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7 OBSAH

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast (předmět) Autor ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ CZ.1.07/1.5.00/34.0705 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Slavnostní hostiny

Více

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu CZ NACE 55 CZ NACE 56 CZ NACE 93 CZ NACE 96 Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Bezplatné vzdělávání v cestovním ruchu Bezplatné vzdělávání v cestovním ruchu Rozvoj kvalifikační

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Škola se stodvacetipětiletou tradicí Aktuální nabídka oborů pro školní rok 2017 2018 nabízí: - moderní perspektivní maturitní i učební

Více

INFORMACE K ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM ( PRO ŽÁKY tříd : KČ 3. a BS 3. )

INFORMACE K ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM ( PRO ŽÁKY tříd : KČ 3. a BS 3. ) INFORMACE K ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM ( PRO ŽÁKY tříd : KČ 3. a BS 3. ) Dle nového zadání JEDNOTNÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY - zkráceně JZZ!! Závěrečná zkouška se skládá ze 3 částí : písemná praktická ústní PÍSEMNÁ

Více

Pracovník cestovní kanceláře - specialista pro incoming (kód: M)

Pracovník cestovní kanceláře - specialista pro incoming (kód: M) Pracovník cestovní kanceláře - specialista pro incoming (kód: 65-034-M) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání:

Více

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační Typ kurzu Oborové zaměření Název kurzu Stručný popis (pro koho, o čem a k čemu kurz je) Počet Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) Truhlář nábytkář (33-001-H) Obsluha strojů pro zpracování materiálů

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Orientace v normách, v technických a výtvarných podkladech při výrobě sádrových forem 3

Orientace v normách, v technických a výtvarných podkladech při výrobě sádrových forem 3 Výrobce sádrových forem (kód: 28-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Výrobce sádrových forem Kvalifikační

Více

Hodnoticí standard. Výroba knedlíků v potravinářství (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba knedlíků v potravinářství (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba knedlíků v potravinářství (kód: 29-072-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Pracovník výroby knedlíků

Více

Samostatná odborná práce. Obor vzdělání H/01 Kuchař číšník

Samostatná odborná práce. Obor vzdělání H/01 Kuchař číšník Samostatná odborná práce Obor vzdělání 65-51-H/01 Kuchař číšník Školní rok 2013/2014 Samostatná odborná práce Zpracování samostatné odborné práce je důležitým předpokladem k úspěšnému absolvování praktické

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. kurzy Žák dbá na dodržování hygienických zásad a pravidel bezpečného chování, udržuje pořádek na pracovišti

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední zemědělská škola Rakovník, Rakovník, Pražská 1222 Charakteristika školy Tradiční škola v regionu, 135 let. Zaměření na zemědělskou prvovýrobu,

Více

Hodnoticí standard. Výroba konzerv (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba konzerv (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba konzerv (kód: 29-024-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Řezník a uzenář Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ A HOTELOVÁ s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ A HOTELOVÁ s.r.o. Příloha č. 1 k rozhodnutí ředitele č. MZ2018/001 Hotelnictví a cestovní ruch (písemná zkouška) 65-42-M/01 Hotelnictví Denní studium: Písemná zkouška má podobu didaktického testu. Tématem zkoušky je učivo

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Příprava teplých pokrmů (kód: 65-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Povolání: Kuchař Doklady potvrzující ÚK: Osvědčení

Více

Hodnoticí standard. Správce památkového objektu (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Správce památkového objektu (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Správce památkového objektu (kód: 82-018-M) Autorizující orgán: Ministerstvo kultury Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná způsobilost

Více

Hodnoticí standard. Výroba nečokoládových cukrovinek (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba nečokoládových cukrovinek (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba nečokoládových cukrovinek (kód: 29-027-E) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Cukrář Kvalifikační úroveň

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0963 V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji

Více

Hodnoticí standard. Výroba nečokoládových cukrovinek (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba nečokoládových cukrovinek (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba nečokoládových cukrovinek (kód: 29-046-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Cukrář Kvalifikační úroveň

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Obor vzdělání (kód a název): 75-41-E/01 PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Obor vzdělání (kód a název): 75-41-E/01 PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Obor vzdělání (kód a název): 75-41-E/01 PEČOVATELSKÉ

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST23 Číslo materiálu 23

Více