Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce L/01 Gastronomie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie"

Transkript

1 65-41-L/01 Gastronomie 1. Praktická zkouška Prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických dovedností a schopností skloubit kompetence nabyté v předmětech odbyt a obsluha, technologie, odborný výcvik, potraviny a výživa a hotelový provoz s jejich aplikací v reálném pracovním prostředí při praktických činnostech na úsecích výroby a odbytu, které spočívají v přípravě a podávání pokrmů v restauračním provozu a v realizaci řídících činností na pozici vedoucího restaurace: - písemná příprava - praktické provedení slavnostního banketu - prezentace odborných dovedností - přehled ze světa práce 2. Ústní zkouška před maturitní komisí (Technologie, Odbyt a obsluha, Potraviny a výživa) 1. Odbytová střediska - charakteristika jednotlivých odbytových středisek - příprava pracoviště odbytových středisek - inventář a technologické vybavení na úseku obsluhy druhy inventáře na úseku obsluhy 2. Výrobní střediska - charakteristika jednotlivých výrobních středisek - příprava pracoviště výrobních středisek - inventář a technologické vybavení na úseku výroby 3. Management stravovacího úseku výrobní středisko - výrobní středisko, pracovníci, náplň práce šéfkuchaře - organizace výroby jednotlivé části výrobního střediska - systém HACCP 4. Management stravovacího úseku odbytová střediska - odbytová středisko, pracovníci, náplň práce F&B Managera - odbytová střediska, jejich charakteristika, vybavení - kongresové služby a jejich organizace 5. Gastronomická pravidla - uplatnění gastronomických pravidel při tvorbě JL, NL a Menu - druhy jídelních lístků a la carte, jejich náležitosti - pravidla pro slavnostních menu 6. Polévky - rozdělení a charakteristika polévek - technologické postupy přípravy polévek - inventář na servis polévek, způsoby podávání polévek 7. Omáčky - rozdělení a charakteristika omáček - technologické postupy přípravy omáček 8. Hovězí maso - charakteristika a rozdělení hovězího masa - minutková úprava hovězího masa - technologické úpravy hovězího masa 9. Vepřové maso - charakteristika a rozdělení vepřového masa - výrobky domácí zabíjačky - technologické úpravy vepřového masa 10. Ryby - charakteristika a rozdělení ryb - technologické postupy přípravy ryb - servis ryb a vhodný inventář na servis ryb - vykošťování pstruha před hostem

2 11. Drůbež - charakteristika, rozdělení a porcování drůbeže - technologický postup drůbeže dušením - technologický postup drůbeže pečením, vhodné nádivky - dranžírování kuřete před hostem 12. Pokrmy na objednávku - charakteristika přípravy pokrmů na objednávku - vhodné doplňky a přílohy k pokrmům na objednávku - příprava minutek z hovězího, telecího, vepřového masa 13. Přílohy k pokrmům a bezmasé pokrmy - teplé a studené přílohy, technologické postupy, hmotnost - přílohy z luštěnin, význam luštěnin ve výživě - bezmasé pokrmy, technologické postupy 14. Studená kuchyně - využití výrobků studené kuchyně - sortiment výrobků studené kuchyně - výrobky vhodné na nabídkové stoly 15. Moučníky a moučné pokrmy - druhy moučníků a moučných pokrmů z jednotlivých druhů těst - servis teplých moučníků, použití vhodného inventáře - nápoje vhodné k moučníkům ve slavnostním menu 16. Zážitková gastronomie - fondue, lávové kameny - tematické akce - ostatní formy 17. Mezinárodní kuchyně - kuchyně evropských zemí - kuchyně asijských zemí - kuchyně amerických zemí 18. Tradiční a regionální kuchyně - česká kuchyně - krušnohorská - valašská kuchyně 19. Pivo - výroba piva, suroviny pro výrobu - druhy piva - výčepní zařízení, ošetřování a skladování piva 20. Víno - třídění vína dle vinařského zákona a zákona o vinohradnictví - základní požadavky pro práci someliera - skladování vína - servis šumivých vín, vhodný inventář k servisu 21. Kavárny - kavárenský jídelní a nápojový lístek a způsob obsluhy v kavárně - káva druhy, zpracování kávy - základní požadavky pro práci baristy 22. Vinárny - vinárenský jídelní a nápojový lístek a způsob obsluhy ve vinárně - způsoby obsluhy - servis červených a bílých vín, vhodný inventář k servisu

3 23. Bary a míšené nápoje - barový inventář, suroviny k přípravě - rozdělení míchaných nápojů do jednotlivých skupin, sestavení NL, způsob obsluhy v barech - základní požadavky pro práci barmana 24. Vyšší forma složité obsluhy - základní pravidla při práci u stolu hosta - dochucování, míchání pokrmů - flambování pokrmů 25. Slavnostní hostiny - charakteristika jednotlivých typů slavnostních hostin - administrativní práce při pořádání slavnostních hostin - druhy obsluhy při slavnostních hostinách 3. Ústní zkouška před maturitní komisí (Ekonomika a účetnictví, Hotelový provoz, Cestovní ruch) 1. Právní normy účetnictví Kategorizace ubytovacích zařízení dle Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení ČR 2. Účetní dokumentace Kategorizace hostinských zařízení dle Doporučení upravujícího základní ukazatele pro kategorizaci 3. Účetní výkazy Cateringový servis 4. Aktiva, pasiva účetní jednotky Kongresový servis a kongresové služby 5. Majetek firmy dlouhodobý Hotelový a restaurační management 6. Majetek firmy krátkodobý F&B pracovní náplň, odpovědnost a stanovení priorit 7. Zúčtovací platební styk Agroturistika druhy a úroveň poskytovaných služeb 8. Daňová soustava ČR Charakteristika a klasifikace lázeňských služeb, wellnes charakteristika, význam, služby 9. Problematika mezd Lázeňské služby a formy lázeňských pobytů 10. Náklady a vliv na hospodářský výsledek účetní jednotky Plánování a provoz hotelových doprovodných služeb a zařízení 11. Výnosy a vliv na hospodářský výsledek účetní jednotky Ochrana hostů, jejich zdraví a majetku 12. Makroekonomie Front office recepční služby v hotelu 13. Mikroekonomie Housekeeping ubytovací služby, rozdíly v kategoriích ubytovacích zařízení 14. Podnikání fyzických osob Hygiena v gastronomii Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

4 15. Podnikání právnických osob Význam péče o hosta v ubytovacích zařízeních 16. Bankovnictví Služby volného času a animace v cestovním ruchu 17. Evropská unie Směnárenské služby 18. Tržní ekonomika Pojištění v cestovním ruchu 19. Hospodaření státu Služby v cestovním ruchu (cestovní kancelář, průvodce, doprava, pasové a celní ) 20. Marketingový mix a marketingová komunikace Uplatnění informatiky při poskytování služeb ve stravovací a ubytovací činnosti 21. Marketingové strategie Franšízing, outsourcing 22. Plánování, rozhodování a kontrola Řízení provozu hotelu operátorem (manažerskou firmou) Management contract 23. Základy managementu Podpora rozvoje cestovního ruchu a hotelnictví v kontextu politiky EU strukturální fondy 24. Daň z přidané hodnoty Ekonomický význam cestovního ruchu a hotelnictví 25. Marketingový systém v pohostinství a CR Druhy provozování hotelových zařízení integrační procesy v hotelnictví L/51 Gastronomie (nástavbové studium) 1. Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí Zpracování záměru pro realizaci ubytovacího zařízení kategorií hotelů zařazených do tříd ****First Class nebo ***** Luxury podle mezinárodního členění v souladu s Oficiální jednotnou klasifikací ubytovacích zařízení České republiky. Doložení příloh dokumentace pro založení firmy, příprav a realizace ubytovacího zařízení a další postupy zpracování záměru. Popis koncepce jednotlivých úseků hotelu v rámci výše uvedeného záměru. Zpracování SWOT analýzy a marketingového plánu. Vytvoření a zaúčtování daňového dokladu na zajištění vylosované akce. Doložení účetní dokumentací se zaúčtováním v účetním deníku. 2. Ústní zkouška před maturitní komisí (Hotelový provoz, cestovní ruch) 1. Kategorizace ubytovacích zařízení dle Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení ČR 2. Kategorizace hostinských zařízení dle Doporučení upravující základní ukazatele pro kategorizaci hostinských a ubytovacích zařízení 3. Cateringový servis 4. Kongresový servis 5. Sběr a rozbor informací o hotelu 6. F&B pracovní náplň, odpovědnost a stanovení priorit 7. Agroturistika druhy a úroveň poskytovaných služeb 8. Charakteristika a klasifikace lázeňských služeb 9. Lázeňské služby a formy lázeňských pobytů 10. Wellnes 11. Ochrana hostů, jejich zdraví a majetku 12. Konvenience výhody, nevýhody, způsob a vhodnost použití 13. Front office, housekeeping ubytovací služby, rozdíly v kategoriích ubytovacích zařízení

5 14. Hygiena v gastronomii Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných 15. Význam péče o hosta v ubytovacích zařízeních 16. Služby volného času a animace v cestovním ruchu 17. Směnárenské služby 18. Pojištění v cestovním ruchu 19. Služby v cestovním ruchu (cestovní kancelář, průvodce, doprava, pasové a celní ) 20. Rezervační systémy v cestovním ruchu a využití Internetu v cestovním ruchu 21. Franšízing poskytování, povinnosti franšízora a franšízanta 22. Řízení provozu hotelu operátorem (manažerskou firmou) - Management contract 23. Podpora rozvoje cestovního ruchu a hotelnictví v kontextu politiky EU strukturální fondy 24. Ekonomický význam cestovního ruchu a hotelnictví 25. Druhy provozování hotelových zařízení - integrační procesy v hotelnictví 3. Ústní zkouška před maturitní komisí (Ekonomika a podnikání, účetnictví) 1. Právní normy účetnictví 2. Účetní výkazy a účetní dokumentace 3. Majetek firmy dlouhodobý 4. Majetek firmy krátkodobý 5. Zúčtovací platební styk 6. Daňová soustava ČR 7. Problematika mezd 8. Výsledky hospodaření účetní jednotky 9. Podnikání fyzických osob 10. Podnikání právnických osob 11. Obchodní bankovnictví 12. Centrální banka 13. Kapitálový trh 14. Pracovní právo 15. Evropská unie 16. Podniková ekonomika 17. Tržní ekonomika 18. Hospodaření státu 19. Fiskální politika státu 20. Obchodní právo 21. Občanské právo 22. Marketing a jeho vývoj a podstata 23. Marketingová komunikace a marketing mix 24. Management a jeho vývoj a význam 25. Řízení podniku V Karlových Varech RNDr. Jiří Neumann ředitel školy

PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o.

PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o. PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o. R- 89/2014-Ř Rozhodnutí ředitelky školy o nabídce zkoušek profilová část maturitní zkoušky V souladu s ustanovením 79 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Podnikání denní, dálková forma - ústní zkouška - blok ekonomických předmětů

Podnikání denní, dálková forma - ústní zkouška - blok ekonomických předmětů Maturitní okruhy jaro 2015 Podnikání dálková forma - ústní zkouška... 1 Provozní technika dálková forma... 6 Gastronomie denní, dálková forma... 8 Podnikání denní, dálková forma rok ukončení 2014 a dříve...

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3 Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia E K O N O M I E Etapa 3 1. Základní pojmy a souvislosti ekonomie 2. Trh a jeho charakteristika 3. Racionální chování spotřebitele

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Střední odborné učiliště obchodní Nám. Edmunda Husserla 1 Prostějov. Výroční zpráva o činnosti školy

Střední odborné učiliště obchodní Nám. Edmunda Husserla 1 Prostějov. Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborné učiliště obchodní Nám. Edmunda Husserla 1 Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 2 Obsah 1. Základní údaje o škole 5 1.1 Základní charakteristika školy 5 1.2 Kontaktní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Hotelnictví od 1. 9. 2012 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 11 4 Charakteristika ŠVP 12

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: MANAGEMENT V LÁZEŇSTVÍ DÁLKOVÉ STUDIUM

Více

Střední odborné učiliště obchodní Nám. Edmunda Husserla 1 Prostějov. Výroční zpráva o činnosti školy

Střední odborné učiliště obchodní Nám. Edmunda Husserla 1 Prostějov. Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborné učiliště obchodní Nám. Edmunda Husserla 1 Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 2 Obsah 1. Základní údaje o škole 5 1.1 Základní charakteristika školy 5 1.2 Kontaktní

Více

ŘÍZENÍ A ORGANIZACE PRÁCE NA ÚSEKU F&B

ŘÍZENÍ A ORGANIZACE PRÁCE NA ÚSEKU F&B Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí I ŘÍZENÍ A ORGANIZACE PRÁCE NA ÚSEKU F&B Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

Mgr. Votrubcová 1 Mgr. Semenská. Mgr. Panušková. Mgr. Janatová. Mgr. Semenská 1 Mgr. Votrubcová

Mgr. Votrubcová 1 Mgr. Semenská. Mgr. Panušková. Mgr. Janatová. Mgr. Semenská 1 Mgr. Votrubcová TÉMATA PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY OBOR: CESTOVNÍ RUCH PŘEDMĚT: MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA Témata ve školním roce 2014/2015 Zahraniční exkurze Téma Počet dní Vedoucí úkolu Krásy jižní Anglie a Walesu

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Komenského 156/III 290 60 Poděbrady Zřizovatel:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program > Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618 PLATNOST : od 1. 9. 2010 do.. Školní vzdělávací program Údaje o zpracování a

Více

Maturitní témata Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném pro školní rok 2011/2012

Maturitní témata Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném pro školní rok 2011/2012 Maturitní témata Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném pro školní rok 2011/2012 1. Maturitní témata z předmětu Ekonomika 2. Maturitní témata z předmětu Účetnictví (4. B, 4. C) 3. Maturitní témata

Více

tel: 595 391 022, fax:595 391 037, e-mail: lajczykova.dagmar@dakol-karvina.cz web: http://www.dakol-karvina.cz

tel: 595 391 022, fax:595 391 037, e-mail: lajczykova.dagmar@dakol-karvina.cz web: http://www.dakol-karvina.cz ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. 735 72 Petrovice u Karviné 570 Zřizovatel: Mgr. Jaroslav Dadok, Mgr. Vladimír Kolder Název školního vzdělávacího

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

Gastronomické služby

Gastronomické služby Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 4/II Školní vzdělávací program Gastronomické služby Kód a název oboru vzdělání: 65-5-H/0 kuchař číšník Dr. Beneše 4/II, 90 0 Poděbrady

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

1. Teoretická část. 1.1 Vymezení pojmů organizace, organizační struktura

1. Teoretická část. 1.1 Vymezení pojmů organizace, organizační struktura Úvod Téma bakalářské práce Organizační struktury podniků v hotelnictví jsem si vybrala proto, ţe mě zajímá organizování v hotelích, a také, jakou náplň práce mají zaměstnanci jednotlivých oddělení. Cílem

Více

TÉMATA K ABSOLUTORIU Červen 2011

TÉMATA K ABSOLUTORIU Červen 2011 Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno TÉMATA K ABSOLUTORIU Červen 2011 Obsah: Zkouška z cizího jazyka - ANGLICKÝ

Více

školní vzdělávací program Číšník, servírka - verze 2. RVP 65-51-H/01 Kuchař číšník 65-51-H/01 Kuchař - číšník odborné zaměření: Číšník, servírka

školní vzdělávací program Číšník, servírka - verze 2. RVP 65-51-H/01 Kuchař číšník 65-51-H/01 Kuchař - číšník odborné zaměření: Číšník, servírka školní vzdělávací program Číšník, servírka - verze 2. 65-51-H/01 Kuchař - číšník odborné zaměření: Číšník, servírka Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel. 481 350 011, fax 481 321 825, e-mail oahs@oahs.cz, www.oahs.cz Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch

Více

Kompletní ŠVP. Střední škola gastronomie a obchodu Zlín

Kompletní ŠVP. Střední škola gastronomie a obchodu Zlín školní vzdělávací program Gastronomie s hotelovým provozem - verze 2. 65-41-L/01 Gastronomie odborné zaměření: Gastronomie s hotelovým provozem Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL

Více

Školní vzdělávací program Střední škola gastronomie a služeb Dvorská 447/29, 460 05 Liberec

Školní vzdělávací program Střední škola gastronomie a služeb Dvorská 447/29, 460 05 Liberec Školní vzdělávací program Střední škola gastronomie a služeb Dvorská 447/29, 460 05 Liberec 65-41-L/51 Gastronomie nástavbové studium Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího

Více

Management malých a středních firem

Management malých a středních firem Management malých a středních firem Návrh vzdělávacího programu VOŠ Kód oboru: 63-41-N/.. Obor vzdělávání: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná

Více

65-41-L/01 Gastronomie 2012

65-41-L/01 Gastronomie 2012 školní vzdělávací program 65-41-L/01 Gastronomie 2012 Gastronomie čj.: SŠSaŘ 448/2009-1 Obsah - 2 1. Identifikační údaje Předkladatel: název školy Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187

Více

Kuchař číšník pro pohostinství

Kuchař číšník pro pohostinství Školní vzdělávací program Kuchař číšník pro pohostinství Obor vzdělání 65-5-H/0 Kuchař číšník Identifikační údaje: Název instituce: Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, 364 Zřizovatel : Název

Více

STRAVOVACÍ ÚSEK PRO CESTOVNÍ RUCH

STRAVOVACÍ ÚSEK PRO CESTOVNÍ RUCH STRAVOVACÍ ÚSEK PRO CESTOVNÍ RUCH HALLAN, s.r.o. HALLAN s.r.o. www..hallan.cz Praha 2008 Stravovací úsek pro cestovní ruch Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více