Návod k použití Systém SCOLA FM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití Systém SCOLA FM"

Transkript

1 Návod k použití Systém SCOLA FM SCOLA BUDDY

2 2

3 OBSAH Úvod... 5 obsah balení... 6 Systém SCOLA... 8 Přijímač SCOLA BUDDY....8 přehled tlačítek, LED diod a konektorů Příprava přijímače SCOLA BUDDY k použití: První nabití přístroje LED a akustické indikátory baterie...14 Ovládání Příjem na vysílaném kanálu Připojení k FM vysílači Akustické signalizace Dosah FM signálu Přizpůsobení vašeho SCOLA BUDDY Změna barvy...19 Aplikace samolepek Speciální nastavení Rozšířené použití / další informace Nabíjecí baterie Připojení zařízení přes audio vstup Synchronizace kanálů Připojení sluchátek do audio výstupu (speciální nastavení) Tipy pro používání FM systému SCOLA Začínáme péče a údržba varování Pokud FM systém SCOLA nefunguje záruka Právní informace Nastavení SYMBOLY

4 4

5 Úvod Naším posláním ve Widexu je umožnit lidem s nedoslýchavostí stejnou možnost komunikace, jako mají lidé s normálním sluchem. Sluchadla Widex v kombinaci s FM systémem SCOLA pomáhají zlepšit kvalitu poslechu a srozumitelnost řeči. SCOLA umožňuje uživatelům sluchadel vylepšit obtížné poslechové situace. Tento FM systém byl speciálně vyvinut pro děti ve školách a tyto informace jsou určeny hlavně pro rodiče a učitele. varování Tento návod obsahuje důležité informace a instrukce. Prosím, přečtěte si před použitím FM systému pečlivě tyto informace. POZNÁMKA Obrázky FM systému a příslušenství uvedené v tomto návodu k použití nemusí přesně odpovídat vašim modelům. Vyhrazujeme si právo provádět změny, které považujeme za nezbytné. 5

6 obsah balení Přijímač SCOLA BUDDY vč. sady krytů Krabička 1 Nabíječka Krabička 2 1. Audio kabel 2. USB kabel

7 Krabička 3 2 sady náhradních krytů Návod k použití 7

8 Systém SCOLA Používání FM systému vyžaduje přijímač SCOLA BUDDY a vysílač SCOLA ve variantě SCOLA TALK nebo SCOLA TEACH. Aby systém správně fungoval, musí být vysílač SCOLA BUDDY a přijímač nastaven na stejný kanál. Přijímač SCOLA BUDDY SCOLA BUDDY pracuje ve standardním režimu se závěsnými nebo zvukovodovými sluchadly s indukční cívkou, se sluchadly s kostním vibrátorem nebo s kochleárním implantátem. Sluchadla musí být nastavena na program T nebo MT. POZNÁMKA Sluchadla bez indukční cívky NEBUDOU s přijímačem SCOLA BUDDY spolupracovat. SCOLA BUDDY může také přijímat FM signály od jiných FM vysílačů, které jsou nastavené na stejné frekvenci (stejném kanálu) pro příjem a vysílání. SCOLA BUDDY lze připojit k přístrojům, jako jsou např. MP3 přehrávače, pomocí audio kabelu. Pokud je přijímač SCOLA BUDDY nastaven do sluchátkového módu, pak by měla být raději použita namísto sluchadel sluchátka. 8

9 přehled tlačítek, LED diod a konektorů Indukční smyčka okolo krku Výměnné barevné kryty, přední a zadní LED dioda baterie LED dioda FM Spojení smyčky Nabíjecí konektor, mini USB Audio konektor 3,5 mm Snížení hlasitosti Zvýšení hlasitosti Tlačítko ON/OFF (zapnuto/vypnuto) a tlačítko přepínání 9

10 Příprava přijímače SCOLA BUDDY k použití: Nastavte sluchadlo (sluchadla) na program T nebo MT (dle návodu k použití Vašeho sluchadla). Přijímač SCOLA BUDDY musí být umístěn kolem krku. Přetáhněte smyčku přes hlavu nebo smyčku rozpojte, umístěte na krk a opět připojte. Smyčka je rozpojitelná z důvodu bezpečnosti. 10

11 Zapnutí (a vypnutí): Stiskněte a držte tlačítko ON/ OFF asi 1 sekundu. Pokud je baterie dostatečně nabitá, LED dioda se rozsvítí zeleně. Pro vypnutí stiskněte a držte tlačítko ON/OFF asi 1 sekundu. LED dioda zhasne. 11

12 Kontrola připojení smyčky Pomocí tlačítek hlasitosti zvyšte nebo snižte hlasitost sluchadla. Při regulaci uslyšíte ve sluchadlech akustické pípání a zvuk bude hlasitější nebo tišší. 12

13 První nabití přístroje Připojte nabíječku do elektrické sítě. Po nabití se SCOLA BUDDY vypne. První nabíjení trvá cca 10 hodin. Další dobíjení trvá cca 4 hodiny. Do nabíječky připojte nabíjecí konektor. LED dioda baterie se rozsvítí červeně. Alternativně může být kabel USB použit k propojení s počítačem. Vyčkejte, dokud LED dioda nezačne zeleně blikat. Odpojte nabíječku z elektrické sítě a odpojte nabíjecí konektor. 13

14 LED a akustické indikátory baterie Baterie je připravena Baterie je téměř prázdná potřebuje dobít Nabíjení Nabíjení dokončeno LED dioda svítí zeleně. LED dioda bliká červeně. Varovné pípání (střídavě vysoký a nízký tón) se ozývá každé 2 minuty. LED dioda svítí červeně. LED dioda bliká zeleně. 14

15 Ovládání Příjem na vysílaném kanálu Pro správný příjem by SCOLA BUDDY měl být umístěn kolem krku a sluchadlo musí být nastaveno na program T nebo MT. Připojení k FM vysílači Zapněte SCOLA BUDDY. Obě LED diody krátce bliknou na znamení, že self-test proběhl v pořádku. Zelená LED dioda indikuje, že je přijímač zapnutý. 15

16 Zapněte FM vysílač (SCOLA TALK nebo SCOLA TEACH). Pokud FM LED dioda nesvítí, stiskněte tlačítko přepínání (tlačítko ON/OFF) a přístroj si najde přenosový kanál. Když SCOLA BUDDY přijímá FM signál, FM LED dioda svítí zeleně. Když někdo mluví do mikrofonu FM vysílače, musí být jeho řeč slyšet ve sluchadle. Pro nastavení potřebné hlasitosti stiskněte tlačítko nebo. Pokud tlačítko zeslabení přidržíte, dojde ke snížení hlasitosti rychle. SCOLA BUDDY si nastavení zapamatuje i po vypnutí. 16

17 Akustické signalizace Po zapnutí indikuje SCOLA BUDDY připojení ke sluchadlu akustickým zazvoněním. Nastavení hlasitosti: Během zesilování nebo zeslabování hlasitosti uslyšíte vysoká nebo hluboká pípnutí. V případě nastavení na minimální nebo maximální hlasitost uslyšíte dlouhé (konstantní) pípnutí. Přepínání přenosového kanálu: Během přepínání uslyšíte rychlé pípání, které indikuje, že vyhledávání kanálu stále probíhá. Dvojité pípnutí indikuje, že byl nalezen přenosový kanál. Dlouhé pípnutí indikuje, že přenosový kanál nebyl nalezen. 17

18 Dosah FM signálu Vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem SCOLA BUDDY může být až 15 m v závislosti na různých faktorech, jako je například používání uvnitř nebo venku. Pokud bude signál slabý nebo zašuměný, FM LED dioda zhasne. Upozornění: Vzhledem k povaze FM signálu může v některých místech v dosahu přijímače docházet k výpadkům signálu. Snažte se těmto nepokrytým místům vyhnout. 18

19 Přizpůsobení vašeho SCOLA BUDDY Změna barvy Přijímač SCOLA BUDDY se dodává s kryty v černé, bílé a modré barvě. V každé barevné variantě je k dispozici jak přední, tak zadní kryt. Kryt si můžete měnit individuálně podle potřeb. Pamatujte však, že strana krytu se symboly na LED diody musí být umístěna na tu stranu SCOLA BUDDY, na které LED diody jsou. Odstranění krytu: Uchopte kryt za výřez pro nehet uprostřed horní strany a odklopte jej. 19

20 Vysuňte kryt ze dvou spodních západek. Nasazení krytu: Nejdříve kryt nasuňte do dvou spodních západek. Poté jej nahoře docvakněte. 20

21 Aplikace samolepek Svůj přijímač SCOLA BUDDY si také můžete upravit nalepením malých samolepek na kryt. To je velmi populární zejména mezi dětmi. Samolepky neumisťujte na LED diody. Pokud budete chtít samolepky odstranit, nejprve z přijímače SCOLA BUDDY sejměte kryt a poté jej očistěte teplou vodou. (NEPOUŽÍVEJTE alkohol!) Speciální nastavení Přijímač SCOLA BUDDY je velmi flexibilní a může být nastaven různými způsoby. Umožňuje přidávat a odebírat kanály, volit různou frekvenci zvuku pípání a také trvale vypnout LED diody. O provedení jakýchkoli speciálních nastavení požádejte prodejce systému SCOLA. 21

22 Rozšířené použití / další informace Nabíjecí baterie Plně nabitá baterie má životnost asi 10 hodin. K nabití použijte přiloženou nabíječku nebo připojte USB kabel k počítači a nabijte přístroj přes počítač. Pokud je již baterie plně nabitá (LED dioda baterie zeleně bliká) a přístroj zůstane připojen k nabíječce, baterie se NEPOŠKODÍ. Pokud bude FM vysílač vypnutý nebo mimo dosah (FM LED dioda bude zhasnutá), SCOLA BUDDY se automaticky přepne do úsporného režimu, a tím se bude šetřit napětí baterie. Jakmile bude vyslán signál z vysílače, SCOLA BUDDY se opět automaticky zapne. POZNÁMKA Vestavěná baterie není výměnná. Pokud by přestala správně fungovat, kontaktujte prodejce systému SCOLA. 22

23 Připojení zařízení přes audio vstup Můžete poslouchat také přenosné audio přístroje, jako jsou např. MP3 přehrávače, mobilní telefony atd., které jsou připojeny do konektoru audio vstupu. Audio kabel připojte do 3,5mm konektoru na přijímači SCOLA BUD- DY. Po připojení kabelu se přeruší příjem FM signálu. Druhý konec audio kabelu připojte k audio přístroji. Na přijímači SCOLA BUDDY si zvolte potřebnou hlasitost. V případě vypnutí SCOLA BUDDY bude nastavení uloženo. Nastavení hlasitosti audio vstupu je specifické a nebude mít vliv na nastavení hlasitosti FM signálu. 23

24 Synchronizace kanálů Použití SCOLA TEACH Pomocí vysílače SCOLA TE- ACH je možné manuálně, ale dálkově, synchronizovat kanál SCOLA BUDDY s přenosovým kanálem vysílače. Synchronizace kanálu je popsána v návodu k použití SCOLA TEACH. I v případě, že vysílací kanál není ve standardním rozsahu SCOLA BUDDY, bude možné tento kanál pomocí SCOLA TEACH nastavit. SCOLA BUDDY může být nakonfigurován buď tak, že se při startu nastaví poslední užitý kanál nebo určitý jiný kanál. Základní nastavení je naposledy použitý kanál. 24

25 Použití SCOLA classmate Třídní synchronizátor SCOLA classmate, umožňuje dálkově a automaticky synchronizovat přijímací kanál přijímače SCOLA BUDDY s kanálem používaným ve třídě. Další informace najdete v návodu k použití SCOLA classmate. Po úspěšném dokončení synchronizace zazní pípnutí. 25

26 Připojení sluchátek do audio výstupu (speciální nastavení) Upozornění: Následující nastavení je možné pouze v případě, že je SCOLA BUDDY naprogramován od prodejce pomocí zařízení SCOLa programmer. Pro použití standardních sluchátek u SCOLA BUD- DY je určen 3,5mm konektor konfigurovaný jako výstup. V případě, že budou sluchátka připojena, bude signál přenášen do audio výstupu namísto do indukční smyčky. Pokud budou sluchátka odpojena, bude funkce indukční smyčky opět aktivní. Připojte sluchátka do 3,5mm konektoru na spodní straně SCOLA BUDDY. Pokud je FM vysílač zapnutý a nastavený na stejném kanálu jako přijímač, pak uslyšíte FM signál do sluchátek. Na přijímači SCOLA BUDDY si zvolte potřebnou hlasitost. SCOLA BUDDY si zapamatuje nastavení i po vypnutí. Nastavení hlasitosti je platné pouze pro sluchátkový výstup, neovlivňuje další nastavení. 26

27 Tipy pro používání FM systému SCOLA Začínáme SCOLA BUDDY je primárně určen k použití ve vzdělávacích institucích, ale může být také samozřejmě použit v jiných místech, kde hluk, špatná akustika nebo jiné faktory omezují srozumitelnost řeči. Chcete-li využít všechny možnosti systému SCOLA, pak je důležité postupovat podle následujících kroků: 1. Vyzkoušejte si používání FM systémů v různých poslechových situacích v bezpečném prostředí. Platí to zároveň pro rodiče i učitele nedoslýchavého dítěte. 2. Informujte ostatní, že se sluchadlem používáte FM systém, aby pochopili, proč musí mluvit do mikrofonu. Promluvte si s učitelem nebo lektorem předem; řekněte mu, že používáte sluchadlo, a vysvětlete, jak funguje systém SCOLA. Zkontrolujte, že nastavení a používaní příslušenství SCOLA BUDDY a SCOLA TEACH / SCOLA TALK je správné. Na následujících řádcích najdete seznam různých poslechových prostředí a doporučené nastavení FM systému a sluchadla pro tyto situace: 27

28 Poslechové prostředí Školka Vyučování Přednášky Použití SCOLA BUDDY s vysílačem Požádejte učitele, aby používal vysílač SCOLA a umístil mikrofon tak, jak je popsáno v návodu. Ve skupinách s více lidmi nebo ve třídě s několika učiteli, doporučujeme použít SCOLA TEACH s funkcí Team Teach. 1. Zkontrolujte, zda není váš FM systém rušen jiným FM systémem v okolí, který využívá stejný přenosový kanál. Pokud by byl rušen, tak zvolte jiný přenosový kanál. 2. Vysvětlete přednášejícímu, jak vysílač SCOLA funguje. Požádejte jej, aby mikrofon umístil co nejblíže ke svým ústům. Doporučené nastavení indukčního programu sluchadla Pro malé děti doporučujeme zvolit program kombinující funkci mikrofonu a indukční smyčky (MT). Dítě tak uslyší svá vlastní slova i to, co říkají ostatní. Pokud je v místnosti hluk a vy potřebujete slyšet pouze učitele nebo přednášejícího, může být sluchadlo vhodné přepnout na program samostatné indukční smyčky (T). Pokud hluk není velký a vy chcete slyšet i zvuky okolí, pak zvolte program MT. 28

29 Poslechové prostředí Doma V autě Použití SCOLA BUDDY s vysílačem Doporučené nastavení indukčního programu sluchadla V domácím prostředí můžete vysílač připojit pomocí audio kabelu k televizi nebo k počítači. Zároveň můžete mluvit i do mikrofonu vysílače, zvuk bude přenášen společně s hudbou. Pokud máte SCOLA TEACH (Team Teach) a další FM mikrofon (jako je např. SCOLA TALK), mohou oba rodiče s dítětem komunikovat přes FM systém. Systém SCOLA je v autě velice účinný. Nicméně některé elektrické systémy automobilů mohou přenos mezi sluchadlem a FM systémem rušit. Pokud je pro dítě nutné slyšet rodiče, zvolte na sluchadle program T. Pokud jste spolucestující a chcete poslouchat např. hudbu z MP3 přehrávače, pak postupujte dle instrukcí výše (prostředí Doma). 29

30 péče a údržba Péče o FM systém SCOLA je velmi podobná péči o sluchadla. Prach a případné nečistoty doporučujeme ze všech částí FM systému otírat každý den. Dodržujte také tyto zvláštní pokyny: Čistěte SCOLA BUDDY jemným, suchým hadříkem. Nerozebírejte SCOLA BUDDY nebo sluchadlo můžete tím ztratit záruku na výrobek. Nikdy nečistěte FM systém vodou, alkoholem nebo podobnými přípravky (s výjimkou předního a zadního pouzdra SCOLA BUDDY). Vyhněte se zauzlování kabelů. Nevystavujte FM systém kosmetickým přípravkům, lakům na vlasy, vodě, čisticím prostředkům a jiným chemikáliím. 30

31 varování varování Zajistěte, aby byly baterie do sluchadel, SCOLA TEACH nebo SCOLA TALK mimo dosah malých dětí, které je mohou vložit do pusy. Neměňte baterie před dětmi a neukazujte jim, kde baterie skladujete. Všechny baterie musí být ekologicky zlikvidovány. Pokud se FM systém SCOLA používá spolu s přístrojem, který je zapojen do elektrické sítě, je třeba dodržovat bezpečnostní zásady pro používání tohoto zařízení, jež stanoví norma IEC Nezapínejte FM vysílač SCOLA v nemocnicích, letadlech atd. tam, kde by mohl rušit ostatní elektrická zařízení v dosahu. Poznámka Nikdy nenastavujte více FM vysílačů v jednom prostoru na stejný kanál / stejnou frekvenci. Všimněte si, že může být FM systém rušen radiovými službami v dosahu, zvláště pokud ho budete používat v zahraničí. Uvědomte si, že při cestách do zahraničí mohou být určité přenosové kanály v určité zemi zakázané a nesmějí se používat. upozornění Mějte na paměti, že signály z vysílačů SCOLA mohou zachytit i další FM zařízení. 31

32 Pokud FM systém SCOLA nefunguje Na dalších stránkách najdete několik tipů, jak postupovat, pokud systém SCOLA nepracuje tak, jak by měl. Než požádáte o pomoc prodejce systému SCOLA, zkuste problémy vyřešit podle následujících pokynů: Pokud neslyšíte zvuk ze SCOLA BUDDY nebo audio zařízení nebo pokud je zvuk zkreslený, pak to může být proto, že: Sluchadlo, SCOLA BUDDY nebo vysílač SCOLA nemá dostatek elektrické energie. Zkontrolujte, že je vysílač i přijímač zapnutý a čerpá energie z baterie. Pokud je to nutné, tak dobijte baterie ve vysílači SCOLA nebo SCOLA BUDDYa vyměňte baterie ve sluchadlech. SCOLA TEACH a SCOLA BUDDY nejsou nastaveny na stejném přenosovém kanálu. Zkontrolujte, zda svítí FM LED dioda přístroje SCOLA BUDDY a zda přístroj přijímá FM signál od správného vysílače (zkuste vysílač vypnout a sledujte, jestli LED dioda zhasne). Pokud to tak není, tak zvolte jiný kanál. Smyčka SCOLA BUDDY není dobře připojena (konektor smyčky není docvaknutý). Očistěte kontakty měkkým hadříkem a překontrolujte, zda uslyšíte při zvyšování/ snižování hlasitosti akustické pípání. Tvarovka nebo hadička tvarovky sluchadla je ucpaná. Zkontrolujte, zda je tvarovka nebo hadička dobře připojena a že maz, vlhkost nebo nečistota uvnitř nebrání poslechu. 32

33 Pokud sluchadlo šumí, pak to může být proto, že: Jste mimo dosah vysílače nebo pouze na okraji pásma dosahu. Zkraťte vzdálenost mezi vysílačem a SCOLA BUDDY. Sluchadlo je nastaveno na program indukční smyčka (poloha T) a FM signál z mikrofonu nebo z audio zařízení je slabý nebo přerušovaný. Nastavte sluchadlo na program MT. Zkontrolujte, zda je vysílač SCOLA zapnutý, umístěte ho blíže mluvící osobě nebo zvyšte úroveň audio signálu. Příjem je zhoršený nebo blokovaný šumem nebo pískáním. Může to být tím, že se v dosahu pohybují dva nebo více vysílačů, které pracují na stejném přenosovém kanálu a navzájem se ruší. Pokuste se vypnout vysílač SCOLA. Pokud uslyšíte nějaký FM signál, pak je to příčina pískání nebo hluku. Jsou tři možná řešení, jak se vyhnout rušení: 1. Mějte zapnutý pouze jeden FM vysílač. 2. Přepněte vysílač SCOLA na volný kanál a stejný kanál nastavte i na SCOLA BUDDY. 3. Přesuňte FM vysílač do dostatečné vzdálenosti od druhého vysílače, který způsobuje rušení, aby se vysílače přestaly vzájemně rušit. 33

34 Pokud je SCOLA BUDDY připojen k audio zařízení, ale zvuk není slyšet: Zkontrolujte, zda je audio kabel důkladně připojen do SCOLA BUDDY i do audio zařízení. Ujistěte se, že oba konektory jsou zajištěny. Signál z audio zařízení je příliš slabý. Zvyšte hlasitost pomocí regulátoru hlasitosti na audio zařízení (pokud je to možné). Pokud jsou baterie nabité, ale LED dioda nesignalizuje nabití, může to mít následující příčiny: V elektrické zásuvce není napětí. Zkontrolujte, zda zásuvka funguje. Nabíječka, kabel nebo konektor může být poškozený. Kontaktujte prodejce FM systému SCOLA. 34

35 záruka Na výrobek se poskytuje dvouletá mezinárodní záruka. Záruka se vztahuje na všechny vady materiálu a jeho zpracování. Na závady, které vzniknou v důsledku nesprávného zacházení nebo zásahem neoprávněnými osobami, se záruka nevztahuje. Výrobní číslo Doporučujeme napsat si výrobní číslo přístroje na konec tohoto návodu. 35

36 Bezpečnostní upozornění Tento přístroj může být napájen pomocí externího napájení. Připojte pouze napájecí zdroj, který je kompatibilní se SCOLA BUDDY. Napájecí zdroj musí mít výstupní napětí 5 VDC, 200 ma a mini USB konektor. Vstupní napětí musí odpovídat síťovému napětí ve Vašem regionu a napájení musí mít síťovou zástrčku, která je kompatibilní s zásuvkou ve Vašem regionu. Napájení musí být certifikováno pro použití se zvukovodovým sluchadlem (ITE) a musí mít certifikaci značky z agentury akceptovatelné ve vašem regionu. Widex důrazně doporučuje používání napájecího zdroje, který je dodáván distributorem Widex pro zajištění bezpečného a efektivního využití Vašeho SCOLA BUDDY. 36

37 Právní informace Směrnice 1999/5/ES Widex A/S tímto prohlašuje, že výrobek SCOLA BUDDY je v souladu se základními požadavky a dalšími relevantními ustanoveními směrnice 1999/5/ ES. Text prohlášení o shodě dle směrnice 1999/5/ES lze najít na adrese: 37

38 FCC ID: U28NAU01 IC: 5676B-SBU Federal Communications Commission Statement This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. increase the separation between the equipment and receiver. 38

39 Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. NOTE: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Widex could void the user s authority to operate the equipment. Industry Canada Statement / Déclaration d industrie Canada Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication. This device complies with Industry Canada licenceexempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: 39

40 (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Conformément à la réglementation d Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d un type et d un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l intensité nécessaire à l établissement d une communication satisfaisante. Le présent appareil est conforme aux CNR d Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l utilisateur de l appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d en compromettre le fonctionnement. 40

41 Elektrická a elektronická zařízení (EEE - Electrical and electronic equipment) obsahují materiály, součástky a látky, které mohou být nebezpečné a mohou ohrozit lidské zdraví a životní prostředí, pokud s nimi není správně nakládáno. Sluchadla, příslušenství a baterie nesmí být vyhazovány do běžného komunálního odpadu. Sluchadla, baterie a příslušenství sluchadel by měly být odevzdávány na místo určené k likvidaci elektrických a elektronických zařízení nebo vráceny Vašemu lékaři za účelem bezpečné likvidace. Řádná likvidace přispívá k ochraně lidského zdraví a životního prostředí. 41

42 Nastavení Výrobní číslo: Nastavení zesílení: Základní kanál: Možnost přepínání kanálů: ano [ ] ne [ ] 42

43 SYMBOLY symboly používané v materiálech k lékařským přístrojům společnosti Widex a/s (štítky, návody k použití apod.) symbol název/popis výrobce název a adresa výrobce produktu jsou uvedeny u symbolu. v případě potřeby může být také uvedeno datum výroby. datum výroby Datum, kdy byl produkt vyroben. datum spotřeby Datum, po jehož uplynutí produkt nelze používat. kód dávky kód dávky produktu (identifikace šarže nebo dávky). katalogové číslo katalogové číslo (číslo položky) produktu. sériové číslo Sériové číslo produktu.* Chraňte před slunečním zářením Produkt je nutné chránit před světelnými a tepelnými zdroji. 43

44 symbol název/popis Uchovávejte v suchu Produkt je nutné chránit před vlhkostí a deštěm. dolní limit teploty nejnižší teplota, jíž je možné produkt bezpečně vystavit. horní limit teploty nejvyšší teplota, jíž je možné produkt bezpečně vystavit. teplotní limity nejvyšší a nejnižší teploty, jimž je možné produkt bezpečně vystavit. Před použitím si přečtěte návod návod k použití obsahuje důležitá upozornění (varování/ bezpečnostní opatření) a je nutné si jej před použitím produktu prostudovat. Upozornění/varování text označený symbolem upozornění/varování je nutné před použitím produktu prostudovat. značka Weee nevyhazovat do komunálního odpadu vyřazený produkt je nutné odevzdat ve vyhrazeném sběrném dvoře k recyklaci. 44

45 symbol název/popis značka Ce Produkt vyhovuje požadavkům uvedeným v evropských směrnicích, které se týkají označení Ce. výstraha Produkt je směrnicí r&tte 1999/5/eS identifikován jako zařízení 2. třídy a v některých členských státech používajících označení Ce se na jeho použití vážou určitá omezení. značka C-tick Produkt vyhovuje požadavkům předpisů o elektromagnetické kompatibilitě a rádiovém spektru, jež platí pro produkty dodávané na australský a novozélandský trh. rušení v blízkosti produktu může docházet k elektromagnetickému rušení. *Sériové číslo je šesti- nebo sedmimístné číslo vyznačené na produktech. Sériová čísla nemusí být ve všech případech uvedena symbolem. 45

46 46

47 47

48 Widex PRAHA Widex BRNO Widex OSTRAVA Bohušovická 230/12 Hlinky 995/70 Biskupská 3330/ Praha Brno Ostrava Tel: Tel: Tel: WIDEX A/S Nymoellevej 6, DK-3540 Lynge, Denmark Návod číslo.: #03 Vydáno: É[5qr0q5 a;s;;h]

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20 Uživatelská příručka USB Charger UCH20 Obsah Úvod...3 USB Charger popis... 3 Používání nabíječky USB... 4 Nabíjení zařízení... 4 Právní informace... 5 Declaration of Conformity...6 2 Úvod USB Charger popis

Více

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21 Uživatelská příručka Xperia P TV Dock DK21 Obsah Úvod...3 Přehled zadní strany stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Správce LiveWare...4 Upgradování aplikace Správce LiveWare...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Uživatelská příručka Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Obsah Začínáme...3 Úvod...3 Přehled... 3 Základy práce...4 Nošení náhlavní soupravy...4 Připojení náhlavní soupravy k vašemu zařízení... 4 Nastavení

Více

Uživatelská příručka. Mono Bluetooth Headset MBH10

Uživatelská příručka. Mono Bluetooth Headset MBH10 Uživatelská příručka Mono Bluetooth Headset MBH10 Obsah Přehled funkcí...3 Přehled příslušenství...4 Základní postupy...5 Nabíjení baterie...5 Zapnutí a vypnutí náhlavní soupravy...5 Párování náhlavní

Více

návod k použití RC-Dex dálkový ovladač

návod k použití RC-Dex dálkový ovladač návod k použití RC-Dex dálkový ovladač 2 Obsah Váš NOVý DÁLKOVý ovladač...4 Použití... 4 Popis... 5 ČELNÍ POHLED...5 ZADNÍ POHLED...6 PŘÍSLUŠENSTVÍ....7 baterie...8 Výměna baterie.... 9 Používání dálkového

Více

Uživatelská příručka. Bluetooth Keyboard BKB10

Uživatelská příručka. Bluetooth Keyboard BKB10 Uživatelská příručka Bluetooth Keyboard BKB10 Obsah Základní postupy...3 Přehled...3 Nabíjení klávesnice...4 Zapnutí klávesnice...5 Nastavení klávesnice...6 Podpora na webu...7 Právní informace...8 Declaration

Více

Uživatelská příručka. Stereo Bluetooth Headset SBH80

Uživatelská příručka. Stereo Bluetooth Headset SBH80 Uživatelská příručka Stereo Bluetooth Headset SBH80 Obsah Úvod...3 Přehled funkcí...3 Přehled hardwaru...3 Základní postupy...5 Nabíjení baterie...5 Stav baterie...5 Zapnutí a vypnutí náhlavní soupravy...5

Více

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Uživatelská příručka Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Obsah Úvod...3 Přehled stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Smart Connect...4 Upgradování aplikace Smart Connect...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ RC-DEX

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ RC-DEX NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ RC-DEX 2 OBSAH NOVÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ DEX... 5 Zamýšlené použití... 5 Popis zařízení... 6 Pohled zepředu... 6 Pohled zezadu... 7 PŘÍSLUŠENSTVÍ... 8 BATERIE... 9 Výměna baterie...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ FM+DEX

NÁVOD K POUŽITÍ FM+DEX NÁVOD K POUŽITÍ FM+DEX OBSAH BALENÍ FM+DEX Nabíječka Kablík (jack- jack) Smyčka na krk (anténa) (dvě velikosti) Klipsna Připojovací modul Návod k použití 2 Obsah VÁŠ NOVÝ FM+DEX....5 Účel použití.... 6

Více

Uživatelská příručka. Bluetooth Keyboard BKB50

Uživatelská příručka. Bluetooth Keyboard BKB50 Uživatelská příručka Bluetooth Keyboard BKB50 Obsah Základní postupy...3 Obecný přehled...3 Přehled klávesnice...3 Nabíjení klávesnice...4 Zapnutí a vypnutí...5 Začínáme...6 Nastavení klávesnice...6 Sestavení...6

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

Rychlá nabíječka do auta AN420

Rychlá nabíječka do auta AN420 Uživatelská příručka Rychlá nabíječka do auta AN420 Obsah Úvod...3 Nabíjení bez starostí...3 Rychlá nabíječka do auta použití...4 Nabíjení zařízení...4 Právní informace...5 Declaration of Conformity for

Více

Uživatelská příručka. Quick Charger UCH10

Uživatelská příručka. Quick Charger UCH10 Uživatelská příručka Quick Charger UCH10 Obsah Úvod...3 Nabíjení bez starostí...3 Quick Charger použití...4 Nabíjení zařízení...4 Právní informace...5 Declaration of Conformity for UCH10...5 2 Úvod Nabíjení

Více

Návod k použití. TV-Dex

Návod k použití. TV-Dex Návod k použití TV-Dex Obsah OBSAH SOUPRAVY.................................... 4 VአNOVý TV-Dex..................................... 5 ovladač TV-DEX...................................... 6 kolébka.............................................

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

Wireless Charging Plate WCH10

Wireless Charging Plate WCH10 Uživatelská příručka Wireless Charging Plate WCH10 Obsah Úvod...3 Nabíjení bez starostí...3 Použití bezdrátové nabíjecí podložky...4 Nabíjení zařízení...4 Stavy indikátoru oznámení...4 Právní informace...5

Více

SmartDock for Xperia ion Uživatelská příručka

SmartDock for Xperia ion Uživatelská příručka SmartDock for Xperia ion Uživatelská příručka Obsah Úvod...3 Přehled stanice SmartDock...3 Nabíjení stanice SmartDock...3 Začínáme...5 LiveWare Manager...5 Upgradování aplikace LiveWare Manager...5 Výběr

Více

Uživatelská příručka FM systém SCOLA

Uživatelská příručka FM systém SCOLA Uživatelská příručka FM systém SCOLA SCOLA TALK 2 OBSAH Úvod... 5 Začínáme.... 6 FM systém... 7 Informace o bateriích.... 10 Typ baterií....10 Vložení baterií...11 Životnost baterií a úroveň napětí........................

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FM systém SCOLA. PŘIJÍMAČ SCOLA FLEX a FLEX-i

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FM systém SCOLA. PŘIJÍMAČ SCOLA FLEX a FLEX-i UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FM systém SCOLA PŘIJÍMAČ SCOLA FLEX a FLEX-i 2 OBSAH úvod...4 FM systém SCOLA...5 popis....7 příprava přijímače scola...8 Baterie.... 8 Připojení SCOLA FLEX, verze s FM botičkou:....

Více

Magnetic Charging Dock

Magnetic Charging Dock Uživatelská příručka Magnetic Charging Dock Obsah Úvod...3 Nabíjení bez starostí...3 Použití magnetické nabíjecí kolébky...4 Použití nástavců...4 Nabíjení telefonu...4 Právní informace...5 Declaration

Více

Instalace KLÁVESNICE S NŮŽKOVÝMI SPÍNAČI. Stručná příručka

Instalace KLÁVESNICE S NŮŽKOVÝMI SPÍNAČI. Stručná příručka Instalace 1. Systémové požadavky: PC se zabudovaným US 2. Podpora OS: Windows XP / Vista / 7 / 8 3. Do přihrádky na baterie vložte 6 baterií AAA a dvojité kolečko krátce blikne modře Flexibilita klávesnice

Více

Uživatelská příručka. Stereo Bluetooth Headset SBH20

Uživatelská příručka. Stereo Bluetooth Headset SBH20 Uživatelská příručka Stereo Bluetooth Headset SBH20 Obsah Úvod...3 Přehled příslušenství...3 Základní postupy...4 Volání...6 Poslouchání hudby...6 Technologie vícenásobného připojení...7 Odstraňování potíží...7

Více

Uživatelská příručka. SmartTags

Uživatelská příručka. SmartTags Uživatelská příručka SmartTags Obsah Úvod...3 Začínáme...3 Použití značek SmartTags...4 Právní informace...5 2 Úvod Co jsou značky SmartTags? Značky SmartTags využívají funkci NFC vašeho zařízení ke spouštění

Více

Uživatelská příručka. Stereo Bluetooth Headset SBH60

Uživatelská příručka. Stereo Bluetooth Headset SBH60 Uživatelská příručka Stereo Bluetooth Headset SBH60 Obsah Úvod...3 Přehled funkcí...3 Přehled hardwaru...3 Základní postupy...5 Nabíjení baterie...5 Zapnutí a vypnutí náhlavní soupravy...5 Nastavení hlasitosti...5

Více

RODINA PRODUKTŮ WIDEX UNIQUE

RODINA PRODUKTŮ WIDEX UNIQUE WIDEX UNIQUE NÁVOD K POUŽITÍ RODINA PRODUKTŮ WIDEX UNIQUE Model U-PA Přijímač ve zvukovodu VAŠE SLUCHADLO WIDEX (Vyplní odborník na sluchadla.) Série vašeho sluchadla: 2 PROGRAM Univerzální Ticho Ruch

Více

NÁVOD K POUŽITÍ TV-DEX

NÁVOD K POUŽITÍ TV-DEX NÁVOD K POUŽITÍ TV-DEX 2 OBSAH OBSAH BALENÍ...5 POPIS ZAŘÍZENÍ...7 OVLADAČ II...9 KOLÉBKA...10 SVĚTELNÉ DIODY... 12 ZAČÍNÁME... 13 Připojení jednotek:... 13 Pokud používáte více tv základen... 20 POUŽITÍ...21

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ŘADA WIDEX DREAM. Model D-FS RIC/RITE s reproduktorem ve zvukovodu / s reproduktorem v uchu

NÁVOD K POUŽITÍ ŘADA WIDEX DREAM. Model D-FS RIC/RITE s reproduktorem ve zvukovodu / s reproduktorem v uchu NÁVOD K POUŽITÍ ŘADA WIDEX DREAM Model D-FS RIC/RITE s reproduktorem ve zvukovodu / s reproduktorem v uchu VAŠE SLUCHADLO (Vyplní odborník na sluchadla.) Série vašeho sluchadla: PROGRAMY Master Hudba TV

Více

NÁVOD K POUŽITÍ TV-DEX

NÁVOD K POUŽITÍ TV-DEX NÁVOD K POUŽITÍ TV-DEX 2 OBSAH OBSAH BALENÍ.... 4 POPIS ZAŘÍZENÍ....5 OVLADAČ...7 KOLÉBKA....8 SVĚTELNÉ DIODY.... 9 ZAČÍNÁME....10 PŘIPOJENÍ JEDNOTEK:... 10 POKUD POUŽÍVÁTE VÍCE TV ZÁKLADEN...15 POUŽITÍ...

Více

RODINA PRODUKTŮ WIDEX UNIQUE

RODINA PRODUKTŮ WIDEX UNIQUE WIDEX UNIQUE NÁVOD K POUŽITÍ RODINA PRODUKTŮ WIDEX UNIQUE Model U-FS Přijímač v uchu VAŠE SLUCHADLO WIDEX (Vyplní odborník na sluchadla.) Série vašeho sluchadla: 2 PROGRAM Univerzální Ticho Ruch z dopravy

Více

VH110 Uživatelská příručka

VH110 Uživatelská příručka VH110 Uživatelská příručka Obsah Součásti náhlavní soupravy...5 Úvod...6 Nabíjení...7 Zapnutí a vypnutí...8 Spárování náhlavní soupravy...9 Spárování náhlavní soupravy s telefonem...9 Nasazení náhlavní

Více

Uživatelská příručka. Style Cover Window SCR46

Uživatelská příručka. Style Cover Window SCR46 Uživatelská příručka Style Cover Window SCR46 Obsah Začínáme...3 Úvod...3 Přehled... 3 Nastavení jedním dotykem... 3 Nabíjení...4 Základy práce...5 Interakce s okénkem...5 Ztlumení a probuzení displeje...

Více

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Uživatelská příručka Smart Imaging Stand IPT-DS10M Obsah Uživatelská příručka k inteligentnímu fotostojánku...3 Úvod...4 Přehled funkcí...4 Přehled hardwaru...4 Základní postupy...5 Sestavení...5 Baterie...5

Více

RODINA PRODUKTŮ WIDEX UNIQUE

RODINA PRODUKTŮ WIDEX UNIQUE WIDEX UNIQUE NÁVOD K POUŽITÍ RODINA PRODUKTŮ WIDEX UNIQUE Model U-FA Za ucho VAŠE SLUCHADLO WIDEX (Vyplní odborník na sluchadla.) Série vašeho sluchadla: 2 PROGRAM Univerzální Ticho Ruch z dopravy Ruch

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WIDEX DREAM. D-FA Závěsné sluchadlo

NÁVOD K POUŽITÍ WIDEX DREAM. D-FA Závěsné sluchadlo NÁVOD K POUŽITÍ WIDEX DREAM D-FA Závěsné sluchadlo VAŠE SLUCHADLO WIDEX (Vyplní lékař) DREAM 100 DREAM 50 Programy: Master Hudba TV Komfort Zvuk zezadu Telefon T M+T 2 Zen Master + Zen Master + Zvuk zezadu

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WIDEX DREAM. D-FS FUSION Sluchadlo s reproduktorkem ve zvukovodu

NÁVOD K POUŽITÍ WIDEX DREAM. D-FS FUSION Sluchadlo s reproduktorkem ve zvukovodu NÁVOD K POUŽITÍ WIDEX DREAM D-FS FUSION Sluchadlo s reproduktorkem ve zvukovodu VAŠE SLUCHADLO WIDEX (Vyplní lékař) DREAM 100 DREAM 50 Programy: Master Hudba TV Komfort Zvuk zezadu Telefon T M+T Zen Master

Více

Uživatelská příručka. Bluetooth Speaker BSP10

Uživatelská příručka. Bluetooth Speaker BSP10 Uživatelská příručka Bluetooth Speaker BSP10 Obsah Úvod...3 Přehled funkcí...3 Přehled hardwaru...3 Stavy indikátoru oznámení...3 Nabíjení...4 Nabíjení příslušenství...4 Začínáme...5 Příprava příslušenství

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WIDEX DREAM. D-PA PASSION Sluchadlo s reproduktorkem ve zvukovodu

NÁVOD K POUŽITÍ WIDEX DREAM. D-PA PASSION Sluchadlo s reproduktorkem ve zvukovodu NÁVOD K POUŽITÍ WIDEX DREAM D-PA PASSION Sluchadlo s reproduktorkem ve zvukovodu VAŠE SLUCHADLO WIDEX (Vyplní lékař) DREAM 100 DREAM 50 2 Programy: Master Hudba TV Komfort Zvuk zezadu Telefon Zen Master

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SÉRIE WIDEX DREAM. Model D-CIC / D-CIC TR / D-CIC-M / D-CIC TR kanálový

NÁVOD K POUŽITÍ SÉRIE WIDEX DREAM. Model D-CIC / D-CIC TR / D-CIC-M / D-CIC TR kanálový NÁVOD K POUŽITÍ SÉRIE WIDEX DREAM Model D-CIC / D-CIC TR / D-CIC-M / D-CIC TR kanálový VAŠE SLUCHADLO (Vyplní odborník na sluchadla.) Série vašeho sluchadla: PROGRAMY Master Hudba TV Komfort Telefon Zen

Více

RODINA PRODUKTŮ WIDEX UNIQUE

RODINA PRODUKTŮ WIDEX UNIQUE WIDEX UNIQUE NÁVOD K POUŽITÍ RODINA PRODUKTŮ WIDEX UNIQUE Model U-CIC/U-CIC TR/U-CIC-M/U-CIC-M TR Zcela ve zvukovodu VAŠE SLUCHADLO WIDEX (Vyplní odborník na sluchadla.) Ventilační otvor: Krátký V celé

Více

Uživatelská příručka. Stereo Bluetooth Headset SBH50

Uživatelská příručka. Stereo Bluetooth Headset SBH50 Uživatelská příručka Stereo Bluetooth Headset SBH50 Obsah Stereo Bluetooth Headset Uživatelská příručka...3 Úvod...4 Přehled funkcí...4 Přehled hardwaru...4 Přehled stavových ikon...5 Základní postupy...6

Více

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití Hands free sada do auta U&I-04 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 3 NÁHLAVNÍ SADA... 3 REPRODUKTOR HANDSFREE... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE... 4 NABÍJENÍ... 5 NABÍJENÍ HEADSETU... 6 NABÍJENÍ

Více

Uživatelská příručka. Smart Bluetooth Handset SBH52

Uživatelská příručka. Smart Bluetooth Handset SBH52 Uživatelská příručka Smart Bluetooth Handset SBH52 Obsah Smart Bluetooth Handset Uživatelská příručka...3 Úvod...4 Přehled funkcí...4 Přehled hardwaru...4 Přehled stavových ikon...5 Základní postupy...6

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS6004U. Ver ( )

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS6004U. Ver ( ) Instalační příručka pro NAS servery řady AS6004U Ver.3.0.0413 (2017-4-13) Obsah Notices... 3 Safety Precautions... 4 1. Balení obsahuje... 5 2. Volitelný Příslušenství... 6 3. Instalace hardwaru... 7 Nástroje

Více

Návod k použití SuPer 440, 220. S4-VSD / S2-VSD Sluchadlo s reproduktorkem ve zvukovodu / v uchu

Návod k použití SuPer 440, 220. S4-VSD / S2-VSD Sluchadlo s reproduktorkem ve zvukovodu / v uchu Návod k použití SuPer 440, 220 S4-VSD / S2-VSD Sluchadlo s reproduktorkem ve zvukovodu / v uchu VAŠE NOVÉ SLUCHADLo (Vyplní lékař) S4-VSD S2-VSD Programy: Master Hudba TV Komfort Zvuk zezadu Rozšíření

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Uživatelská příručka. Reproduktor Smart Bluetooth BSP60

Uživatelská příručka. Reproduktor Smart Bluetooth BSP60 Uživatelská příručka Reproduktor Smart Bluetooth BSP60 Obsah Úvod... 3 Přehled funkcí... 3 Přehled hardwaru... 3 Základní postupy... 4 Nabíjení... 4 Zapnutí a vypnutí...4 Obnovení zařízení...4 Začínáme...5

Více

RODINA PRODUKTŮ WIDEX UNIQUE

RODINA PRODUKTŮ WIDEX UNIQUE WIDEX UNIQUE NÁVOD K POUŽITÍ RODINA PRODUKTŮ WIDEX UNIQUE Model U-XP V uchu VAŠE SLUCHADLO WIDEX (Vyplní odborník na sluchadla.) Ventilační otvor: Krátký V celé délce Žádný Série vašeho sluchadla: 2 PROGRAM

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WIDEX DREAM. D-9Závěsné sluchadlo

NÁVOD K POUŽITÍ WIDEX DREAM. D-9Závěsné sluchadlo NÁVOD K POUŽITÍ WIDEX DREAM D-9Závěsné sluchadlo VAŠE SLUCHADLO WIDEX (Vyplní lékař) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Programy: Master Hudba TV Komfort Zvuk zezadu Telefon T M+T Rozšíření slyšitelnosti

Více

Návod k použití widex clear 440,330,200. C4-9/C3-9/C2-9 Závěsné sluchadlo

Návod k použití widex clear 440,330,200. C4-9/C3-9/C2-9 Závěsné sluchadlo Návod k použití widex clear 440,330,200 C4-9/C3-9/C2-9 Závěsné sluchadlo VAŠE SLUCHADLo widex clear (Vyplní lékař) CLEAR440 CLEAR330 CLEAR220 Programy: Master Hudba TV Komfort Zvuk zezadu Rozšíření slyšitelnosti

Více

Laserová herní myš ASUS GX800

Laserová herní myš ASUS GX800 Laserová herní myš ASUS GX800 1 6 Uživatelská příručka CZ5761 První vydání V1 Duben 2010 Copyright 2010 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných výrobků

Více

BT Drive Free 111 7 607 545 530

BT Drive Free 111 7 607 545 530 Příslušenství BT Drive Free 111 7 607 545 530 www.blaupunkt.com Obsah BT Drive Free 111...2 Bluetooth technologie...2 Bezpečnost a základní informace...3 Poznámky k likvidaci...3 Rozsah dodávky...3 Přehled...4

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SLUCHADLA MENU. ME-19 Závěsné sluchadlo

NÁVOD K POUŽITÍ SLUCHADLA MENU. ME-19 Závěsné sluchadlo NÁVOD K POUŽITÍ SLUCHADLA MENU ME-19 Závěsné sluchadlo VAŠE SLUCHADLO WIDEX (Vyplní lékař) MENU3 MENU5 MENU10Pro Datum: Typ baterie: 13 2 Programy: 66 Master Hudba TV T M+T Standard Přivykání Rozšíření

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

Návod k použití ŘADA widex clear 440, 330, 220. C4-FS/C3-FS/C2-FS Sluchadla s reproduktorkem ve zvukovodu/v uchu RIC/RITE

Návod k použití ŘADA widex clear 440, 330, 220. C4-FS/C3-FS/C2-FS Sluchadla s reproduktorkem ve zvukovodu/v uchu RIC/RITE Návod k použití ŘADA widex clear 440, 330, 220 C4-FS/C3-FS/C2-FS Sluchadla s reproduktorkem ve zvukovodu/v uchu RIC/RITE VAŠE SLUCHADLo widex clear (Vyplní lékař) CLEAR440 CLEAR330 CLEAR220 Programy: Master

Více

FCC Declaration of Conformity Memory Stick Card Family

FCC Declaration of Conformity Memory Stick Card Family August 8, 2016 Micron Consumer Product Group, Inc. 590 Alder Drive Milpitas, CA 95035 t. 669 226 3000 FCC DECLARATION OF CONFORMITY for Memory Stick Duo Pro & M2 Memory Stick Micro cards We, Micron Consumer

Více

Bezdrátová indukční smyčka Bluetooth ARTONE 3

Bezdrátová indukční smyčka Bluetooth ARTONE 3 1 Návod na použití Bezdrátová indukční smyčka Bluetooth ARTONE 3 2 Artone 3 je bezdrátová indukční smyčka pro poslech zařízení vybavená bezdrátovou technologií Bluetooth. 2.1 + EDR Takto můžete poslouchat

Více

Stickit mobilní tiskárna. Návod. The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries

Stickit mobilní tiskárna. Návod. The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries Stickit mobilní tiskárna Návod The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries Krok 1: Začínáme dovnitř / ven tiskárna Stickit kartridž

Více

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK 2 Originál prohlášení o shodě se nachází v návodě na obsluhu v anglickém jazyce, který je součástí balení. PMR Vysílač 3 OBSAH 1. POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WIDEX DREAM. D-XP Zvukovodové sluchadlo

NÁVOD K POUŽITÍ WIDEX DREAM. D-XP Zvukovodové sluchadlo NÁVOD K POUŽITÍ WIDEX DREAM D-XP Zvukovodové sluchadlo VAŠE SLUCHADLO WIDEX (Vyplní lékař) Ventilační kanálek: Ano Bez ventilace DREAM 100 DREAM 50 2 Programy: Master Hudba TV Komfort Zvuk zezadu Telefon

Více

INDUKČNÍ KOMUNIKAČNÍ SMYČKA LA 90

INDUKČNÍ KOMUNIKAČNÍ SMYČKA LA 90 Prodejce: Widex Line spol. s r.o., Bohušovická 230/12, 190 00 Praha 9 Tel.: 283 882 217, info@widex.cz, www.widex.cz INDUKČNÍ KOMUNIKAČNÍ SMYČKA LA 90 A 4209 0 Návod k použití Čelní pohled: Zadní pohled:

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

Sluchátka CL 7100 pro poslech TV (infračervený přenos)

Sluchátka CL 7100 pro poslech TV (infračervený přenos) 1 Návod na použití Sluchátka CL 7100 pro poslech TV (infračervený přenos) 2 Úvod Bezdrátová sluchátka CL 7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem.

Více

RC4-1. Návod k použití Dálkový ovladač RC4-1

RC4-1. Návod k použití Dálkový ovladač RC4-1 RC4-1 Návod k použití Dálkový ovladač RC4-1 Váš dálkový ovladač a ostatní díly nemusí vypadat přesně stejně, jak jsou zobrazeny v tomto návodu. Vyhrazujeme si právo provádět určité změny podle potřeby.

Více

2. AKTIVUJTE REŽIM PÁROVÁNÍ

2. AKTIVUJTE REŽIM PÁROVÁNÍ 1. NEJDŘÍVE PLNĚ NABIJTE, PAK ZAPNĚTE 2. AKTIVUJTE REŽIM PÁROVÁNÍ 3. PŘIPOJTE VAŠE ZAŘÍZENÍ Plné nabití trvá 3 6 hodin (dle zdroje). Stiskněte a podržte hranaté multifunkční tlačítko na asi 4 sekundy nebo

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W Obsah CZ Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled produktu 4 Nabíjení baterie 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení s Bluetooth zařízením 6 Opětovné

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W Obsah CZ Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled produktu 4 Nabíjení baterie 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení s Bluetooth zařízením 6 Opětovné

Více

PJ-622/PJ-623/ PJ-662/PJ-663. Mobilní tiskárna BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A POKYNY. Než začnete tiskárnu používat, přečtěte si nejprve tento dokument.

PJ-622/PJ-623/ PJ-662/PJ-663. Mobilní tiskárna BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A POKYNY. Než začnete tiskárnu používat, přečtěte si nejprve tento dokument. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A POKYNY PJ-622/PJ-623/PJ-662/PJ-663 Mobilní tiskárna BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A POKYNY PJ-622/PJ-623/ PJ-662/PJ-663 Mobilní tiskárna Než začnete tiskárnu používat, přečtěte si nejprve

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech Nejdříve si přečtěte Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení. Obrázky se mohou od vzhledu konkrétního produktu lišit. Obsah

Více

NÁVOD K POUŽITÍ M DEX

NÁVOD K POUŽITÍ M DEX NÁVOD K POUŽITÍ M DEX OBSAH BALENÍ M-DEX Návod k použití Závěsný řemínek Nabíječka Propojovací kablík 2 OBSAH POPIS ZAŘÍZENÍ... 5 STAVOVÉ IKONY... 7 STAV BATERIE.... 7 BLUETOOTH... 7 ROOM OFF.... 8 PRACOVNÍ

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Pokud bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Chraňte síťovou kameru před vodou. Pokud se síťová kamera namočí, okamžitě ji vypněte. V

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Chraňte síťovou kameru před vodou. Když se síťová kamera namočí, okamžitě ji vypněte. V takovém

Více

Uživatelská příručka. Stereo Bluetooth Headset SBH54

Uživatelská příručka. Stereo Bluetooth Headset SBH54 Uživatelská příručka Stereo Bluetooth Headset SBH54 Obsah Úvod...3 Přehled funkcí... 3 Přehled hardwaru...3 Přehled stavových ikon... 4 Základní postupy...6 Nabíjení...6 Zapnutí a vypnutí...6 Zapnutí displeje...6

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WIDEX DREAM. D-CIC/D-IIC Kanálové/minikanálové sluchadlo

NÁVOD K POUŽITÍ WIDEX DREAM. D-CIC/D-IIC Kanálové/minikanálové sluchadlo NÁVOD K POUŽITÍ WIDEX DREAM D-CIC/D-IIC Kanálové/minikanálové sluchadlo VAŠE SLUCHADLO WIDEX (Vyplní lékař) D-CIC D-IIC (bez RC cívky) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Dálkový ovladač Ventilační kanálek:

Více

NÁVOD K POUŽITÍ M DEX

NÁVOD K POUŽITÍ M DEX NÁVOD K POUŽITÍ M DEX OBSAH BALENÍ M-DEX Návod k použití 2 Závěsný řemínek Nabíječka Propojovací kablík 3 OBSAH POPIS ZAŘÍZENÍ... 7 STAVOVÉ IKONY... 10 STAV BATERIE...10 BLUETOOTH...11 ROOM OFF...12 PRACOVNÍ

Více

Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky)

Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky) Vodotěsný multimediální přehrávač 1. Seznámení s přístrojem 1.1 Obsah balení Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky) - Digitální vodotěsný MP3 přehrávač - Vodotěsná

Více

Návod na použití BLUETOOTH 2 - INTERCOM

Návod na použití BLUETOOTH 2 - INTERCOM Návod na použití BLUETOOTH 2 - INTERCOM Návod na použití stereosluchátech Bluetooth Úvod do Bluetooth: Bluetooth sluchátka jsou přenosná sluchátka založena na bezdrátové Bluetooth technologii. Bluetooth

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-BTP50.B M-BTP50.W Obsah CZ Záruka 3 Specifikace 3 Přehled o produktu 4 Nabíjení baterie 5 LED indikátor stavu 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení se zařízením

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Chraňte síťovou kameru před vodou. Když se síťová kamera namočí, okamžitě ji vypněte. V takovém

Více

BT220 HEADSET. Informace o výrobku 1 Připojení nabíječky 2 tlačítko + 3 tlačítko - 4 Indikátor funkčnosti (modrý) 5 Indikátor baterie (červený)

BT220 HEADSET. Informace o výrobku 1 Připojení nabíječky 2 tlačítko + 3 tlačítko - 4 Indikátor funkčnosti (modrý) 5 Indikátor baterie (červený) Informace o výrobku 1 Připojení nabíječky 2 tlačítko + 3 tlačítko - 4 Indikátor funkčnosti (modrý) 5 Indikátor baterie (červený) 6 Sluchátko 7 Mikrofon 8 Ušní spona 9 Indikátor nabíjení (červený) 10 Indikátor

Více

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny.

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny. Poskytovatel služeb pro sluchově postižené Palackého tř.114, vchod z ulice Kollárova 9, 612 00 Brno Telefon: 541245321, sms 775576120 nebo 725605216 Email: polacek@pomuckyproneslysici.cz, unb@cmjn.cz Návod

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny NÁVOD K POUŽITÍ Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 25900405 Medeli AP50 1 / 6 Návod k obsluze ÚVOD Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Clasic

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Clasic BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Clasic Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Technické údaje Vysílač

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BRAVO. B-32 Závěsné sluchadlo

NÁVOD K POUŽITÍ BRAVO. B-32 Závěsné sluchadlo NÁVOD K POUŽITÍ BRAVO B-32 Závěsné sluchadlo VAŠE SLUCHADLO WIDEX BRAVO (Vyplní lékař) Datum: Velikost baterie: 675 Programy: M (mikrofon) T (indukční cívka) M+T (mikrofon + indukční cívka) 2 OBSAH POPIS

Více

T2M 2,4G LED ovladač barevné teploty

T2M 2,4G LED ovladač barevné teploty T2M 2,4G LED ovladač barevné teploty T2M T3- CC T3- CV T2M je 2.4GHz RF bezdrátový regulátor teploty synchronizace / zóna barva. Řídicí systém se skládá ze dvou částí, dálkového ovládání a přijímače. Synchronizačním

Více

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Seznam položek Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Vstup Input (Micro USB) Indikátor LED indicator LED / vypínač Output Výstup Power button (USB A type) A) Obecné a informace o bezpečnosti Před

Více

Tento symbol upozorňuje uživatele na části, kde je možnost dotyku s životu nebezpečným napětím uvnitř výrobku.

Tento symbol upozorňuje uživatele na části, kde je možnost dotyku s životu nebezpečným napětím uvnitř výrobku. Tento symbol upozorňuje uživatele na části, kde je možnost dotyku s životu nebezpečným napětím uvnitř výrobku. Tento symbol upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a údržbových pokynů,

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

Digitální sluchátka CL7200

Digitální sluchátka CL7200 1 Návod na použití Digitální sluchátka CL7200 2 Obsah balení 3 Instalace 4 5 Nabíjení baterií 6 Párování 7 Nastavení hlasitosti 8 Jak sluchátka CL7200 používat 9 Nyní máte vaše sluchátka CL7200 nastavené

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Odvolání Informace v tomto dokumentu je možné změnit bez oznámení. Výrobce nepřejímá zodpovědnost za obsah dokumentu a neuznává jakékoli zahrnuté záruky obchodovatelnosti či vhodnosti

Více

Bezpečnostní informace

Bezpečnostní informace Čeština Obrázky a obsah v této příručce se mohou od konkrétního produktu lišit. Chcete-li získat další informace, můžete otevřít celou uživatelskou příručku. Navštivte web www.samsung.com a vyhledejte

Více

big turtle shell HI-FI KVALITA ZVUKU VESTAVĚNÝ ZDROJ ENERGIE PRO JINÁ ZAŘÍZENÍ

big turtle shell HI-FI KVALITA ZVUKU VESTAVĚNÝ ZDROJ ENERGIE PRO JINÁ ZAŘÍZENÍ big turtle shell BEZDRÁTOVÝ BLUETOOTH REPRODUKTOR HI-FI KVALITA ZVUKU VESTAVĚNÝ ZDROJ ENERGIE PRO JINÁ ZAŘÍZENÍ Vítejte ve světě totální zvukové svobody. www.outdoortechnology.com ANATOMIE... 1 DOBÍJENÍ...

Více

Audio přijímač Bluetooth s nabíjecím portem USB Uživatelská příručka 50002

Audio přijímač Bluetooth s nabíjecím portem USB Uživatelská příručka 50002 Audio přijímač Bluetooth s nabíjecím portem USB Uživatelská příručka 50002 PŘED POUŽITÍM TÉTO JEDNOTKY SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K OBSLUZE A USCHOVEJTE JEJ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ

Více

NÁVOD K POUŽITÍ widex DReaM. D-CIC/D-CIC-TR Kanálové sluchadlo

NÁVOD K POUŽITÍ widex DReaM. D-CIC/D-CIC-TR Kanálové sluchadlo NÁVOD K POUŽITÍ widex DReaM D-CIC/D-CIC-TR Kanálové sluchadlo VAŠE SLUCHADLO WIDEX (Vyplní lékař) Ventilační kanálek: Krátký Průchozí Bez ventilace DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Programy: Master

Více

Asistenční příposlechová sluchátka CLA9 a CLA9T

Asistenční příposlechová sluchátka CLA9 a CLA9T 1 Uživatelská příručka Asistenční příposlechová sluchátka CLA9 a CLA9T 2 ÚVOD CLA9/CLA9T je dobíjecí zařízení pro příposlech. Zařízení zesiluje řeč spolu se zvuky z různých zdrojů, jako je televize, rádio

Více

Odolný reproduktor Riderr

Odolný reproduktor Riderr Odolný reproduktor Riderr 1. Kryt reproduktoru 2. MODE 3. Hlasitost (+) / další skladba 4. Hlasitost (-) / předchozí skladba 5. Silikonové pouzdro 6. Slot pro micro SD kartu 7. Nabíjecí port 8. 5V/1A výstup

Více

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT BT DRIVE FREE 211

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT BT DRIVE FREE 211 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLAUPUNKT BT DRIVE FREE 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se BLAUPUNKT BT

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více