Návod k použití widex clear 440,330,200. C4-9/C3-9/C2-9 Závěsné sluchadlo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití widex clear 440,330,200. C4-9/C3-9/C2-9 Závěsné sluchadlo"

Transkript

1 Návod k použití widex clear 440,330,200 C4-9/C3-9/C2-9 Závěsné sluchadlo

2 VAŠE SLUCHADLo widex clear (Vyplní lékař) CLEAR440 CLEAR330 CLEAR220 Programy: Master Hudba TV Komfort Zvuk zezadu Rozšíření slyšitelnosti Telefon T M+T Zen Master + Zen Master + Zvuk zezadu Master + Rozšíření slyšitelnosti Master + T Master + M+T Master + Telefon Zen+ Telefon+ Datum 2 Vyplní lékař

3 Obsah Sluchadlo...4 Zvuková signalizace... 7 Baterie... 8 Vložení baterie... 8 Signalizace slabé baterie Zapnutí a vypnutí sluchadla Rozlišení pravého/levého sluchadla Nasazení sluchadla Sejmutí sluchadla Nastavení hlasitosti Signalizace ztráty komunikace s druhým sluchadlem.. 17 Programy Přepínání poslechových programů Zen Telefon Telefonování Čištění...24 Sluchadlo PŘÍSLUŠENSTVÍ...26 PROBLÉMY A JEJICH ODSTRANĚNÍ...30 Péče o vaše sluchadlo...32 varování...33 RADY PRO POUŽÍVÁNÍ SLUCHADEL Přivykání na Vaše sluchadla REGULATORY INFORMATION FORMULÁŘE...46 symboly

4 Sluchadlo Na obrázku níže je zobrazeno sluchadlo bez ušní sady. Výběr ušní sady závisí na Vašich specifických potřebách. Přečtěte si prosím samostatný návod na používání ušní sady. 1. Mikrofonní vstupy 2. Regulátor hlasitosti 3. Tlačítko pro přepínání programů 4. Vypínač 5. Bateriové pouzdro s výstupkem pro nehet Pokud potřebujete zjistit výrobní číslo výrobku (většinou šesti nebo sedmimístné číslo), obraťte se na svého lékaře nebo servis Widex. 4

5 POZNÁMKA Společně s tímto návodem k použití je k dispozici také uživatelská příručka o různých typech ušních sad, které jsou pro Vaše sluchadla k dispozici: Ušní sady pro závěsná sluchadla Widex. varování Tento návod a příručka Ušní sady pro závěsná sluchadla Widex obsahují důležité informace a instrukce. Než začnete svá sluchadla používat, pozorně si tyto brožury přečtěte. Poznámka Vaše sluchadlo, ušní sada a příslušenství nemusí vypadat přesně podle obrázků v této příručce. Rovněž si vyhrazujeme právo na provedení jakýchkoliv nezbytných změn. 5

6 Účel použití Sluchadla jsou určena pro celodenní používání ve všech zvukových prostředích jako pomůcky pro zesílení zvuků. Sluchadla mohou mít doplňkový program Zen, který vytváří relaxační zvukové pozadí (například hudební nebo šumové) pro dospělé, kterým se takové zvukové podbarvení v tichu líbí. Indikace Tato sluchadla jsou indikována pro celý rozsah poruch sluchu od nejlehčích (10 db HL) až po těžké (90 db HL), pro všechny typy nedoslýchavostí. Sluchadla musí být předepsána a nastavena sluchadlovým odborníkem (lékař foniatrie a ORL, audiolog), vyškoleným v oboru rehabilitace sluchu, který má atestaci na vydávání sluchadel. Popis sluchadla Vaše sluchadlo se používá s ušní sadou, která se skládá z hadičky a z ušní koncovky nebo tvarovky. Tato sluchadla používají patentovanou bezdrátovou technologii WidexLink, která zajišťuje komunikaci mezi levým a pravým sluchadlem a mezi sluchadly a příslušenstvím DEX. Vaše sluchadla mohou být podle přání vybavena doplňkovým programem Zen. Tento program přehrává na pozadí harmonické hudební zvuky (nebo šum). Tyto zvuky jsou přizpůsobeny Vaší sluchové ztrátě. 6

7 Zvuková signalizace Sluchadlo může být nastaveno tak, aby vydávalo signál, který oznamuje používání určitých funkcí. Tímto signálem může být hlasová zpráva nebo tóny. Tuto signalizaci je rovněž možné vypnout. Funkce Počáteční nastavení Další možnosti Nastavení hlasitosti Tón Vypnuto Potvrzení použití tlačítka programů Cvaknutí Vypnuto Změna programu Zpráva Tóny/ Vypnuto Zapnutí sluchadla Zpráva Tóny/ Vypnuto Signalizace slabé baterie Zpráva 4 tóny/ Vypnuto Signalizace ztráty komunikace s druhým sluchadlem Vypnuto Zpráva Připomenutí servisu Vypnuto Zpráva Poznámka: Funkci Signalizace ztráty komunikace s druhým sluchadlem je možné aktivovat pouze u modelů CLEAR440 a CLEAR330. 7

8 Baterie Doporučujeme používat baterie typu zinek-vzduch. Pro Vaše sluchadlo používejte baterii velikosti 13. Potřebujete-li náhradní baterie, obraťte se prosím na svého lékaře. Je důležité věnovat pozornost datu použitelnosti a doporučením pro likvidaci použitých baterií, která jsou uvedena na obalu baterie. Jinak hrozí nebezpečí snížení životnosti baterie. Vložení baterie Před vložením nové baterie do sluchadla nezapomeňte z baterie odstranit nálepku. Po odstranění nálepky začne baterie do několika vteřin pracovat. upozornění Nepoužívejte baterie, pokud jsou na nich lepivé zbytky z nálepky nebo jiné nežádoucí materiály mohlo by to způsobit nesprávnou funkci sluchadla. Pomocí výstupku pro nehet jemně otevřete pouzdro baterie. 8

9 Baterii vložte do pouzdra tak, aby symbol plus pólu (+) směřoval nahoru. Pro snadnější vložení baterie můžete použít magnet, který je součástí balení. + Pokud nejde pouzdro baterie dovřít, je baterie vložena nesprávně. Výměnu baterie doporučujeme provádět nad stolem. Sluchadlo může být vybaveno speciálním pouzdrem baterie, díky kterému je baterie v pouzdru lépe zajištěna. Tento typ pouzdra doporučujeme zejména, pokud sluchadlo bude používat dítě. 9

10 Signalizace slabé baterie Je-li baterie již téměř vybitá, ozve se zvukový signál pokud tato funkce není vypnuta (viz strana 7). Doporučujeme, abyste měli vždy připravenu náhradní baterii. varování Nikdy nenechávejte vybitou baterii ve sluchadle. Vybité baterie mohou vytéci, což by mohlo sluchadlo poškodit. varování Vaše sluchadlo může přestat fungovat, například pokud dojde k vybití baterie. Na tuto možnost byste měli vždy pamatovat, zejména pokud se pohybujete v silničním provozu nebo musíte sledovat jiné výstražné signály. 10

11 Zapnutí a vypnutí sluchadla Pouzdro baterie sluchadla slouží zároveň jako vypínač. Sluchadlo zapnete zatlačením vypínače směrem nahoru. Zapnutí sluchadla bude indikováno zvukovým signálem, pokud tato funkce nebyla vypnuta. Zatlačením vypínače směrem dolů sluchadlo vypnete. Je-li sluchadlo vypnuté, je na vypínači zřetelně vidět nápis OFF (vypnuto). Poznámka: Dalším způsobem, jak zjisti, zda je sluchadlo zapnuté, je vzít jej do dlaně a přiklopit prsty. Pokud je sluchadlo zapnuté, začne pískat. Pokud sluchadlo nepoužíváte, nezapomeňte jej vypnout. Jestliže nebudete sluchadlo používat několik dnů, vyjměte z něj baterii. 11

12 Rozlišení pravého/levého sluchadla Pokud používáte sluchadla na obou uších, mohou být označena barevnými značkami (červená značka = pravé sluchadlo a modrá značka = levé sluchadlo). Šipka ukazuje umístění identifikační značky. 12

13 Nasazení sluchadla Uchopte sluchadlo za spodní část hadičky a zasuňte tvarovku do zvukovodu. Pomoci si můžete tak, že druhou rukou zatáhnete boltec dozadu a nahoru. Vložte sluchadlo za ušní boltec tak, aby hák spočíval pohodlně na uchu těsně u hlavy. Na obrázku vidíte otevřenou koncovku. Další informace o různých typech ušních koncovek, tvarovek a kotviček naleznete v samostatné brožurce. Jestliže Vám sluchadlo správně nesedí, působí otlaky, podráždění či zarudnutí, obraťte se na svého lékaře. 13

14 Sejmutí sluchadla Sejměte sluchadlo zpoza ucha. Opatrně vytáhněte tvarovku ze zvukovodu za spodní část hadičky. Pokud má koncovka vytahovací strunku, vytáhněte opatrně koncovku pomocí strunky ze zvukovodu. 14

15 Nastavení hlasitosti Sluchadlo si nastavuje hlasitost automaticky podle okolního zvukového prostředí. Vaše sluchadlo může být rovněž vybaveno regulátorem hlasitosti ve tvaru páčky. Pro zvýšení hlasitosti tlačte na páčku směrem nahoru. Pro snížení hlasitosti tlačte na páčku směrem dolů. Pokud nosíte sluchadla na obou uších, změna hlasitosti na jednom sluchadle se projeví na obou sluchadlech. Možnost změny nastavení velikosti kroku, po kterých se zvyšuje nebo snižuje hlasitost, konzultujte se svým lékařem. Při jakékoli změně hlasitosti uslyšíte pípnutí, pokud tato funkce nebyla vypnuta. Při dosažení maximální nebo minimální úrovně hlasitosti bude znít stálý tón. 15

16 UPOZORNĚNÍ Pokud je hlasitost sluchadla obecně příliš vysoká nebo příliš nízká, pokud jsou reprodukované zvuky zkreslené nebo potřebujete jakékoli další informace, obraťte se na svého lékaře. Úplné vypnutí zvuku Poté, co se při snižování hlasitosti ozve stálý tón, přidržte páčku nastavení hlasitosti stisknutou směrem dolů. Opětovné zapnutí zvuku stiskněte páčku směrem nahoru nebo změňte poslechový program Jakékoli nastavení hlasitosti bude zrušeno při vypnutí sluchadla nebo změně programu. Pokud chcete vypnout možnost nastavovat hlasitost, obraťte se prosím na svého lékaře. 16

17 Signalizace ztráty komunikace s druhým sluchadlem (Poznámka: je k dispozici pouze v případě, že používáte dvě sluchadla a tato funkce byla aktivována Vaším lékařem.) Pokud Vám jedno ze sluchadel vypadne z ucha a/nebo je vybitá baterie, ozve se ve druhém sluchadle dvakrát zvukový signál a hlasová zpráva. Programy Ve Vašem sluchadle mohou být nastaveny některé z následujících programů a speciální program Zen, s názvem Zen+. U některých sluchadel může být místo programu Zen+ nastaven program Telefon+. Master Hudba TV Komfort Zvuk zezadu Rozšíření slyšitelnosti Telefon univerzální poslechový program pro poslech hudby pro poslech TV potlačí okolní šum zvýrazňuje zvuky přicházející zezadu zajišťuje slyšitelnost vysokofrekvenčních zvuků pro poslech telefonu 17

18 T M+T Zen Kombinované programy Zen+ Telefon+ *není dostupné pro sluchadla CLEAR220 v tomto programu je příjem zvuku zajištěn pomocí indukční cívky (T), nikoliv mikrofonem sluchadla (M). Indukční cívka se používá tam, kde je nainstalován systém indukční smyčky. Zapnete-li program indukční cívky, uslyšíte konkrétní zdroj zvuku bez okolních zvuků. v tomto programu se pro příjem zvuku používá mikrofon sluchadla (M) a indukční cívka (T). přehrává náhodně zvolené harmonické tóny nebo šum. program Master v jednom sluchadle a program Zen, Zvuk zezadu, Rozšíření slyšitelnosti, T, MT nebo Telefon ve druhém sluchadle. speciální program Zen, který nabízí až tři různé styly Zen pouze pro použití s telefonem. Přenáší telefonní hovor při poslechu na jednom uchu do sluchadla na uchu opačném. Poznámka: ve sluchadle, do kterého je hovor přenášen, je vypnut mikrofon. Pokud budete potřebovat po čase změnu, je možné kombinaci poslechových programů změnit. upozornění Pokud máte zvolen poslechový program Telefon+, nezapomeňte, že jsou situace, ve kterých je obzvlášť důležité slyšet okolní zvuky. 18

19 Program Zen Ve Vašem sluchadle může být jako jeden z poslechových programů zvolen program ZEN. Tento program generuje uklidňující tóny a melodie na pozadí zvukového prostředí (někdy také speciální šum). Program Zen může být používán samostatně (bez funkce zesílení zvuku), pokud nechcete slyšet okolní zvuky. Je možné jej používat také společně se zesílením zvuku, takže tóny Zen budou slyšitelné současně s okolními zvuky. UPOZORNĚNÍ Používání jednotlivých programů Zen může omezovat poslech okolních zvuků včetně řeči. Tyto programy by neměly být používány v případech, kdy je důležité slyšet okolní zvuky. V takových situacích přepněte sluchadlo na některý jiný program, než je program Zen. UPOZORNĚNÍ Pokud pocítíte pokles hlasitosti, snášenlivosti zvuků, méně čistý zvuk řeči nebo zhoršení tinnitu, kontaktujte Vašeho sluchadlového odborníka. 19

20 Výhody Program Zen může některým lidem vyhovovat jako relaxační zvukový program. Pokud je program Zen použit v rámci terapie tinitu (ušních šelestů), může uživatel pocítit úlevu od tinitu. Indikace k použití Program Zen vytváří relaxační zvukové pozadí (například hudební nebo šumové) pro dospělé, kteří si přejí poslouchat tyto zvuky v tichu. Může být použit jako terapeutická pomůcka při léčbě tinnitu Vaším ošetřujícím lékařem specialistou (lékaři foniatrie a ORL, audio-logové), kteří jsou pro léčbu tinnitu vyškoleni. Pokyny k používání Vzhledem k mnoha různým možnostem nastavení programu Zen se prosím řiďte radami Vašeho lékaře, jak a kdy program Zen používat a/nebo po jakou dobu. 20

21 Přepínání poslechových programů Pro změnu programu stiskněte krátce tlačítko programů. Při každé změně programu se ozve zvukový signál, pokud tato funkce nebyla vypnuta. Program 1: Zpráva nebo jedno krátké pípnutí Program 2: Zpráva nebo dvě krátká pípnutí Program 3: Zpráva nebo tři krátká pípnutí Program 4: Zpráva nebo jedno dlouhé a jedno krátké pípnutí Program 5: Zpráva nebo jedno dlouhé a dvě krátká pípnutí Zen+ nebo Telefon+: Zpráva nebo tón Pokud používáte dvě sluchadla, projeví se každá změna programu u obou Vašich sluchadel. 21

22 Zen+ Pro aktivaci tohoto programu dlouze (déle než 1 sekundu) stiskněte tlačítko programu na sluchadle nebo na dálkovém ovladači RC-DEX. Krátkým stisknutím tlačítka pak můžete přepínat jednotlivé styly Zen. Program Zen+ opustíte stisknutím tlačítka programu po dobu delší než 1 sekundu. Telefon+ Pokud je místo programu Zen+ vybrán ve Vašem sluchadle program Telefon+, je také tento nastaven dlouhým stisknutím (déle než 1 sekundu) tlačítka pro přepínání programů na sluchadle. Program Telefon+ opustíte stisknutím stejného tlačítka programů po dobu delší než 1 sekundu. Chcete-li deaktivovat tlačítko volby programů, obraťte se na svého lékaře. 22

23 Telefonování Při telefonování doporučujeme držet telefon u hlavy mírně nad uchem v určitém úhlu, ne přímo na uchu. Pokud není zvuk optimální, pokuste se mírně posunout telefonní sluchátko do jiné polohy. 23

24 Čištění Se sluchadlem a ušní sadou nabízíme následující příslušenství pro čištění*. Rady jak čistit ušní sadu najdete v uživatelské příručce Ušní sady pro závěsná sluchadla Widex. 1. Hadřík 2. Nástroj pro odstraňování ušního mazu 3. Čisticí strunka Pokud potřebujete některý z nástrojů na čištění sluchadla, obraťte se na svého lékaře. * Výběr je dán typem ušní sady 24

25 Sluchadlo Po každém použití sluchadlo očistěte jemným hadříkem. Pokud jsou mikrofonní vstupy nadále znečištěny, obraťte se na servis. varování K čištění sluchadla nikdy nepoužívejte vodu nebo čistící roztok, může dojít k poškození sluchadla. Pokud sluchadlo nepoužíváte, uložte jej na suché a teplé místo s otevřeným bateriovým pouzdrem, aby bylo zajišťěno větrání a vyschnutí sluchadla + 25

26 PŘÍSLUŠENSTVÍ Pro Vaše sluchadlo je k dispozici celá řada doplňkových zařízení. RC-DEX TV-DEX M-DEX PHONE-DEX T-DEX FM+DEX dálkový ovladač pro poslech televize nebo audia pro komunikaci s mobilním telefonem a zároveň dálkový ovladač pro snadnou komunikaci na pevné telefonní lince* pro spojení sluchadla s mobilním telefonem pomocí indukce FM+DEX je vysoce kvalitní vysílací zařízení vytvořené speciálně pro sluchadla Widex. * Dostupné pouze v některých zemích 26

27 Audio vstup (DAI) Sluchadlo může být doplněno tzv. audio botičkou. Ta umožňuje přímé připojení různých druhů příslušenství (FM a CROS/Bi-CROS systémy), jakož i externích audio zařízení (rádio, TV apod.). V tabulce na následující straně může Váš lékař vyplnit audio programy, které máte k dispozici, a jejich pořadí. Další informace o používání audio vstupu získáte u svého lékaře. 27

28 Pořadí programů DAI M-DAI DŮLEŽITÉ Pokud je sluchadlo propojeno se zařízením, které je připojené k elektrické síti, musí toto zařízení odpovídat normám IEC 60065, IEC , IEC Sluchadlo nepřipojujte do zástrček, které jsou označeny některým z následujících symbolů: 28

29 FM systémy SCOLA, FM systém společnosti Widex se skládá z bezdrátového mikrofonu a přijímače připevněného ke sluchadlu pomocí FM botičky. FM systém lze nastavit tak, aby vyhovoval Vašim potřebám. Více informací o tom, jak používat FM systém SCOLA naleznete v návodu k použití. Chcete-li zjistit, zda by pro Vás bylo používání dálkového ovladače nebo jiného příslušenství výhodné, obraťte se prosím na svého lékaře. 29

30 PROBLÉMY A JEJICH ODSTRANĚNÍ Problém Možná příčina Řešení Ve sluchadle se nic neozývá Hlasitost sluchadla je nedostatečná Sluchadlo nepřetržitě píská Sluchadlo funguje přerušovaně Vaše dvě sluchadla nepracují synchronně Sluchadlo není zapnuté Baterie nefunguje Vaše ucho je ucpané ušním mazem Mohlo dojít ke změně Vašeho sluchu Vaše ucho je ucpané ušním mazem Vypínač sluchadla je zanesený Došlo ke ztrátě spojení mezi sluchadly Zkontrolujte, zda je pouzdro baterie zatlačené úplně nahoru Do sluchadla vložte novou baterii Kontaktujte svého lékaře/orl lékaře. Kontaktujte svého lékaře Kontaktujte svého lékaře/orl lékaře. Sluchadlo několikrát vypněte a zapněte Sluchadla vypněte a znovu zapněte 30

31 Problém Možná příčina Řešení Sluchadla nereagují na stisknutí tlačítka pro změnu hlasitosti nebo programu na ovladači DEX Ve sluchadlech je slyšet přerušovaná řeč nebo není slyšet nic při přenosu z druhého sluchadla Ovladač DEX je používán za hranicí svého dosahu (> 1 m) V blízkosti se nachází silné elektromagnetické pole Ovladač DEX a sluchadla nejsou spárovány Slabá baterie v jednom ze sluchadel V blízkosti se nachází silné elektromagnetické pole Přibližte DEX blíže ke sluchadlům Opusťte místo se známým zdrojem EM rušení Požádejte Vašeho lékaře o kontrolu, zda je ovladač DEX spárován se sluchadly Vyměňte baterii v jednom nebo v obou sluchadlech Opusťte místo se známým zdrojem rušení Poznámka: Tato informace se týká pouze sluchadla. Informace o odstranění případných problémů s ušní sadou naleznete v samostatné příručce. Pokud problém přetrvává, kontaktujte Vašeho lékaře nebo značkový servis Widex. 31

32 Péče o vaše sluchadlo Sluchadlo je hodnotný předmět, a proto by se s ním mělo zacházet s náležitou péčí. Zde je několik zásad, které prodlouží životnost vašeho sluchadla: upozornění Pokud sluchadlo nepoužíváte, vypněte jej. Jestliže nebude sluchadlo používáno po dobu několika dní, vyjměte z něj baterii. Pokud sluchadlo nepoužíváte, uložte je na suché, bezpečné místo, mimo dosah dětí nebo domácích zvířat. Nevystavujte sluchadlo působení extrémních teplot nebo vysoké vlhkosti. Po silném zpocení, které může vzniknout například během intenzivní fyzické zátěže při sportu, nezapomeňte sluchadla důkladně vysušit. Chraňte Vaše sluchadla před pádem při čištění nebo výměně baterie držte sluchadla nad měkkým povrchem. Nenoste sluchadlo do sprchy nebo při plavání, při používání vysoušeče vlasů, parfémů či sprejů na vlasy. 32

33 varování varování Sluchadla nebo baterie mohou být nebezpečné, pokud dojde k jejich polknutí nebo nesprávnému použití. Nesprávné použití nebo polknutí může být příčinou vážného poranění nebo dokonce úmrtí. V případě požití okamžitě vyhledejte lékaře. Sluchadla a jejich součásti, příslušenství a baterie uchovávejte mimo dosah dětí a dalších osob, které by je mohly polknout nebo se jimi jinak poranit. Výměnu baterií neprovádějte před nimi a zamezte tomu, aby viděli, kde máte uloženy náhradní baterie. S použitými bateriemi nakládejte řádně a důsledně. Baterie jsou velmi malé a lze je snadno zaměnit za tablety nebo léky. Nikdy a za žádných okolností nevkládejte baterii nebo sluchadlo do úst, protože hrozí nebezpečí spolknutí. Po použití sluchadlo očistěte a prohlédněte, zda je v pořádku. Pokud se sluchadlo nebo ušní sada v uchu ulomí, obraťte se neprodleně na svého ušního lékaře. Nepokoušejte se jej sami vyndávat. 33

34 varování Pokud je baterie nahrazena nesprávným typem nebo nabíjena, hrozí nebezpečí výbuchu. Likvidaci použitých baterií provádějte podle platných předpisů. Nikdy nedovolte jiné osobě používat Vaše sluchadlo, neboť by to mohlo způsobit trvalé poškození sluchu dotyčné osoby. Při volbě poslechového programu mějte na paměti, že jsou situace, při kterých je velmi důležité slyšet okolní zvuky (např. dopravní provoz, varovné signály). Sluchadla Widex jsou vyrobena z moderních nealergizujících materiálů. Přesto se ve výjimečných případech může objevit podráždění kůže. Pokud zjistíte na uchu, ve zvukovodu, nebo v jeho okolí podrážděnou pokožku, vyhledejte Vašeho lékaře. 34

35 varování Uvědomte si, prosím, že pokud používáte jakékoli sluchadlo, musíte zajistit pravidelné odvětrání Vašeho ucha. Jestliže ucho není dostatečně odvětrané, může se mírně zvýšit riziko infekce nebo onemocnění ve zvukovodu. Doporučujeme proto sluchadlo na noc vyjímat z ucha, aby se zvukovod provětral. Je-li to možné, měli byste sluchadlo odložit vždy, nastane-li v průběhu dne chvíle, kdy ho nepotřebujete. Nezapomeňte sluchadlo pravidelně čistit a kontrolovat podle návodu. Pokud se infekce ve zvukovodu projeví, měli byste vyhledat odbornou lékařskou péči a konzultovat s Vaším lékařem, jak vydesinfikovat jednotlivé části sluchadla. Za žádných okolností nepoužívejte k čištění sluchadel a ušních tvarovek líh, chlor nebo podobné látky. Abyste předešli poruchám sluchadla, doporučujeme pravidelné používání odvlhčovacích tablet nebo vysoušecího pouzdra. Sluchadla nepoužívejte v dolech a jiných prostorech s výbušnými plyny. Sluchadlo si vždy odložte před rentgenologickým vyšetřením, magnetickou rezonancí, CT vyšetřením, snímkováním nebo ozařováním. Záření vznikající během těchto procedur, stejně jako ostatní zdroje záření, jako je například mikrovlnná trouba, mohou Vaše sluchadlo poškodit. Záření například ze sledovacích zařízení, poplašných zařízení nebo mobilních telefonů je slabší a pro Vaše sluchadlo není nebezpečné. 35

36 varování Interference s aktivními implantáty Pro zajištění maximální opatrnosti doporučujeme postupovat podle instrukcí a doporučení výrobců defibrilátorů a kardiostimulátorů platných pro používání mobilních telefonů: Máte-li aktivní implantát, nepřibližujte bezdrátová sluchadla a jejich příslušenství jako jsou bezdrátové dálkové ovladače a komunikátory na vzdálenost menší než 15 cm od implantátu. Dojde-li k jakémukoli ovlivnění funkce implantátu, přestaňte sluchadla používat a kontaktujte výrobce implantátu. Funkci implantátu může ovlivňovat také elektrické vedení, elektrostatický výboj, detektory kovů na letištích apod. Máte-li aktivní mozkový implantát, poraďte se o míře případných rizik s výrobcem tohoto implantátu. Máte-li jakékoli implantované zařízení, doporučujeme dodržovat vzdálenost mezi magnety* a implantátem alespoň 15 cm. (* magnetem může být např. magnetický držák telefonu v autě, magnet na pouzdře pro sluchadla, tyčinka s magnetem atd.) 36

37 upozornění Vaše sluchadlo bylo testováno na elektromagnetické rušení podle mezinárodních norem. I přesto, se rušení u sluchadla může nepředvídatelně vyskytnout v důsledku elektromagnetického vyzařování jiných výrobků, jako jsou např. poplašné nebo sledovací systémy a mobilní telefony. Ačkoli Vaše sluchadlo bylo navrženo tak, aby vyhovovalo i těm nejpřísnějším mezinárodním normám týkajícím se elektromagnetické kompatibility, nelze vyloučit možnost vzájemného rušení s jinými zařízeními, jako jsou na příklad některé lékařské přístroje. Nikdy se nesnažte rozebírat nebo opravovat sluchadlo sami. 37

38 RADY PRO POUŽÍVÁNÍ SLUCHADEL Poznámka Vaše sluchadlo Vám nikdy zcela nenahradí ztracený sluch, ale pomůže Vám mnohem lépe slyšet a rozumět tomu, co říkají ostatní lidé kolem Vás a vrátí Vám mnoho již zapomenutých zvuků. Samozřejmě, přivykání na nové sluchadlo a nové zvuky bude vyžadovat určitý čas. Budete-li používat Vaše sluchadla málo a nepravidelně, nemusí Vám přinést ve většině případů takový prospěch, jako při pravidelném používání. Používání sluchadel je pouze jednou částí rehabilitace Vašeho sluchu a mělo by být doplňováno poslechovým tréninkem včetně odezírání ze rtů. Používáním sluchadel se zvyšuje riziko hromadění ušního mazu. Pokud máte podezření na ucpání ucha ušním mazem, kontaktujte svého lékaře/orl lékaře. Ušní maz může způsobit nejenom zhoršení vlastního sluchu, ale i značné zhoršení poslechu ze sluchadla. Proto doporučujeme, abyste svého lékaře několikrát ročně požádali o vyčištění uší. 38

39 Přivykání na Vaše sluchadla Gratulujeme, že jste zakoupením nejmodernějších sluchadel Widex učinili první krok k obnovení Vašich komunikačních dovedností. Jelikož mnoho zvuků, které nyní uslyšíte, jste bez sluchadel plně neslyšeli, doporučujeme Vám, abyste si udělali pár minut času a provedli následující činnosti v uvedeném pořadí. Nejprve je vyzkoušejte v tichu, potom také v hlučnějším prostředí. Činnost 1: Nejprve zkuste poslouchat řeč člena rodiny nebo známého se zavřenýma očima a vypnutými sluchadly. Nyní sluchadla zapněte a pokračujte v poslechu. Slyšíte ten rozdíl? Cílem této činnosti není slyšet každé slovo, ale zaznamenat rozdíl v zesílené řeči známé osoby. Činnost 2: Poslouchejte řeč člena rodiny nebo známého se zapnutými sluchadly, ale zavřenýma očima. Pokračujte v poslechu, ale otevřete oči. Cílem je uvědomit si, jak příjem informací očima napomáhá rozumět tomu, co slyšíte. Činnost 3: Kupte si dvě vydání stejného denního tisku. Požádejte člena rodiny nebo známého, aby nahlas četli nějaký článek, zatímco Vy sledujete text ve své kopii. Anebo čtěte nahlas Vy a poslouchejte svůj vlastní hlas. Je také dobré sledovat televizní program s titulky. 39

40 Zvuk je zpracováván v našem mozku, nikoli v uších. Vašemu mozku chvíli potrvá, než se plně adaptuje na nové zvuky, které uslyšíte. Není např. neobvyklé, že uslyšíte vlastní kroky, šustění novin nebo vrčení lednice, což lidé s normálním sluchem již ani nevnímají. Buďte trpěliví a počítejte s tím, že bude několik týdnů trvat, než si plně přivyknete. Váš mozek se naučí tyto nedůležité zvuky ignorovat. Jsou-li ale tyto zvuky příliš hlasité nebo dokonce nepříjemné, kontaktujte svého sluchadlového odborníka. Konverzační řeč obsahuje mnoho nadbytečných zvukových signálů. Starost o jedno přeslechnuté slovíčko nejspíše zapříčiní přeslechnutí dalších slov. Zaměřte se na podstatu konverzace. Když nasloucháte skupině lidí, může být užitečné požádat někoho známého, aby Vás nenápadně informoval, o čem se hovoří. Než půjdete do restaurace, zavolejte tam a požádejte o stůl, který není blízko kuchyně nebo baru. Pamatujte si, že v hlučném prostředí mají problém s porozuměním i lidé normálně slyšící. Více doporučených činností, výukových materiálů a rad pro komunikaci najdete na 40

41 REGULATORY INFORMATION FCC ID: TTY-C49 IC: 5676B-C49 Federal Communications Commission Statement This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. 41

42 NOTE: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Widex could void the user s authority to operate the equipment. Industry Canada Statement / Déclaration d industrie Canada Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication. This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. 42

43 Conformément à la réglementation d Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d un type et d un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l intensité nécessaire à l établissement d une communication satisfaisante. Le présent appareil est conforme aux CNR d Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l utilisateur de l appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d en compromettre le fonctionnement. 43

44 Směrnice 1999/5/ES Společnost Widex A/S tímto prohlašuje, že C4-9, C3-9, C2-9, vyhovují základním požadavkům a ostatním odpovídajícím ustanovením Směrnice 1999/5/EC. Text prohlášení o shodě dle směrnice 1999/5/ES lze najít na adrese: 44

45 Elektrická a elektronická zařízení (EEE - Electrical and electronic equipment) obsahují materiály, součástky a látky, které mohou být nebezpečné a mohou ohrozit lidské zdraví a životní prostředí, pokud s nimi není správně nakládáno. Sluchadla, příslušenství a baterie nesmí být vyhazovány do běžného komunálního odpadu. Sluchadla, baterie a příslušenství sluchadel by měly být odevzdávány na místo určené k likvidaci elektrických a elektronických zařízení nebo vráceny Vašemu lékaři pro bezpečnou likvidaci. Řádná likvidace přispívá k ochraně lidského zdraví a životního prostředí. 45

46 FORMULÁŘE Programy nastavené ve Vašem sluchadle: Program 1: Program 2: Program 3: Program 4: Program 5: Doplňkový program: 46

47 Programy nastavené ve Vašem sluchadle: Program 1: Program 2: Program 3: Program 4: Program 5: Doplňkový program: 47

48 symboly Symboly používané v materiálech k lékařským přístrojům společnosti Widex A/S (štítky, návody k použití apod.) Symbol název/popis Výrobce Název a adresa výrobce produktu jsou uvedeny u symbolu. V případě potřeby může být také uvedeno datum výroby. datum výroby Datum, kdy byl produkt vyroben. datum spotřeby Datum, po jehož uplynutí produkt nelze používat. Kód dávky Kód dávky produktu (identifikace šarže nebo dávky). Katalogové číslo Katalogové číslo (číslo položky) produktu. Sériové číslo Sériové číslo produktu.* Chraňte před slunečním zářením Produkt je nutné chránit před světelnými a tepelnými zdroji. 48

49 Symbol název/popis uchovávejte v suchu Produkt je nutné chránit před vlhkostí a deštěm. dolní limit teploty Nejnižší teplota, jíž je možné produkt bezpečně vystavit. Horní limit teploty Nejvyšší teplota, jíž je možné produkt bezpečně vystavit. Teplotní limity Nejvyšší a nejnižší teploty, jimž je možné produkt bezpečně vystavit. Před použitím si přečtěte návod Návod k použití obsahuje důležitá upozornění (varování/ bezpečnostní opatření) a je nutné si jej před použitím produktu prostudovat. upozornění/varování Text označený symbolem upozornění/varování je nutné před použitím produktu prostudovat. Značka WEEE nevyhazovat do komunálního odpadu Vyřazený produkt je nutné odevzdat ve vyhrazeném sběrném dvoře k recyklaci. 49

50 Symbol název/popis Značka CE Produkt vyhovuje požadavkům uvedeným v evropských směrnicích, které se týkají označení CE. Výstraha Produkt je směrnicí R&TTE 1999/5/ES identifikován jako zařízení 2. třídy a v některých členských státech používajících označení CE se na jeho použití vážou určitá omezení. Značka C-Tick Produkt vyhovuje požadavkům předpisů o elektromagnetické kompatibilitě a rádiovém spektru, jež platí pro produkty dodávané na australský a novozélandský trh. Rušení V blízkosti produktu může docházet k elektromagnetickému rušení. *Sériové číslo je šesti- nebo sedmimístné číslo vyznačené na produktech. Sériová čísla nemusí být ve všech případech uvedena symbolem. 50

51 51

52 Widex PRAHA Widex BRNO Widex OSTRAVA Bohušovická 230/12 Hlinky 995/70 Biskupská 3330/ Praha Brno Ostrava Tel: Tel: Tel: WIDEX A/S Nymoellevej 6, DK-3540 Lynge, Denmark Návod č.: #01 Vydání: É[5qr0w6 g;s;;;] WIDEX, WIDEX CLEAR, DEX a SCOLA jsou ochrannými známkami firmy Widex A/S.

NÁVOD K POUŽITÍ SLUCHADLA MENU. ME-19 Závěsné sluchadlo

NÁVOD K POUŽITÍ SLUCHADLA MENU. ME-19 Závěsné sluchadlo NÁVOD K POUŽITÍ SLUCHADLA MENU ME-19 Závěsné sluchadlo VAŠE SLUCHADLO WIDEX (Vyplní lékař) MENU3 MENU5 MENU10Pro Datum: Typ baterie: 13 2 Programy: 66 Master Hudba TV T M+T Standard Přivykání Rozšíření

Více

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20 Uživatelská příručka USB Charger UCH20 Obsah Úvod...3 USB Charger popis... 3 Používání nabíječky USB... 4 Nabíjení zařízení... 4 Právní informace... 5 Declaration of Conformity...6 2 Úvod USB Charger popis

Více

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21 Uživatelská příručka Xperia P TV Dock DK21 Obsah Úvod...3 Přehled zadní strany stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Správce LiveWare...4 Upgradování aplikace Správce LiveWare...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

návod k použití RC-Dex dálkový ovladač

návod k použití RC-Dex dálkový ovladač návod k použití RC-Dex dálkový ovladač 2 Obsah Váš NOVý DÁLKOVý ovladač...4 Použití... 4 Popis... 5 ČELNÍ POHLED...5 ZADNÍ POHLED...6 PŘÍSLUŠENSTVÍ....7 baterie...8 Výměna baterie.... 9 Používání dálkového

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BRAVO. B-32 Závěsné sluchadlo

NÁVOD K POUŽITÍ BRAVO. B-32 Závěsné sluchadlo NÁVOD K POUŽITÍ BRAVO B-32 Závěsné sluchadlo VAŠE SLUCHADLO WIDEX BRAVO (Vyplní lékař) Datum: Velikost baterie: 675 Programy: M (mikrofon) T (indukční cívka) M+T (mikrofon + indukční cívka) 2 OBSAH POPIS

Více

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Uživatelská příručka Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Obsah Začínáme...3 Úvod...3 Přehled... 3 Základy práce...4 Nošení náhlavní soupravy...4 Připojení náhlavní soupravy k vašemu zařízení... 4 Nastavení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SLUCHADLA MENU. ME-9 Závěsné sluchadlo

NÁVOD K POUŽITÍ SLUCHADLA MENU. ME-9 Závěsné sluchadlo NÁVOD K POUŽITÍ SLUCHADLA MENU ME-9 Závěsné sluchadlo VAŠE SLUCHADLO WIDEX (Vyplní lékař) Model sluchadla a programy nastavené ve Vašem sluchadle: Model: ME3-9 ME5-9 ME10-9 Datum: Typ baterie: 13 Master

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SLUCHADLA MENU. ME-9 Závěsné sluchadlo

NÁVOD K POUŽITÍ SLUCHADLA MENU. ME-9 Závěsné sluchadlo NÁVOD K POUŽITÍ SLUCHADLA MENU ME-9 Závěsné sluchadlo VAŠE SLUCHADLO WIDEX (Vyplní lékař) MENU3 MENU5 MENU10Pro Datum: Typ baterie: 13 2 Programy: 66 Master Hudba TV T M+T Standard Přivykání Rozšíření

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SLUCHADLA MENU. ME-CIC/IIC Kanálové sluchadlo

NÁVOD K POUŽITÍ SLUCHADLA MENU. ME-CIC/IIC Kanálové sluchadlo NÁVOD K POUŽITÍ SLUCHADLA MENU ME-CIC/IIC Kanálové sluchadlo VAŠE SLUCHADLO WIDEX (Vyplní lékař) Model sluchadla a programy nastavené ve Vašem sluchadle: Model: ME3-CIC/IIC ME5-CIC/IIC ME10-CIC/IIC Datum:

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SLUCHADLA MENU. ME-m Závěsné sluchadlo

NÁVOD K POUŽITÍ SLUCHADLA MENU. ME-m Závěsné sluchadlo NÁVOD K POUŽITÍ SLUCHADLA MENU ME-m Závěsné sluchadlo VAŠE SLUCHADLO WIDEX (Vyplní lékař) MENU3 MENU5 MENU10Pro Datum: Typ baterie: 10 2 Programy: 66 Master Hudba TV Standard Přivykání Rozšíření slyšitelnosti

Více

Uživatelská příručka. Mono Bluetooth Headset MBH10

Uživatelská příručka. Mono Bluetooth Headset MBH10 Uživatelská příručka Mono Bluetooth Headset MBH10 Obsah Přehled funkcí...3 Přehled příslušenství...4 Základní postupy...5 Nabíjení baterie...5 Zapnutí a vypnutí náhlavní soupravy...5 Párování náhlavní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SLUCHADLA MENU. ME-m Závěsné sluchadlo

NÁVOD K POUŽITÍ SLUCHADLA MENU. ME-m Závěsné sluchadlo NÁVOD K POUŽITÍ SLUCHADLA MENU ME-m Závěsné sluchadlo VAŠE SLUCHADLO WIDEX (Vyplní lékař) ME3-m ME5-m ME10-m Datum: Typ baterie: 10 Master Hudba TV Standard Přivykání Rozšíření slyšitelnosti Zen 2 OBSAH

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ RC-DEX

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ RC-DEX NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ RC-DEX 2 OBSAH NOVÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ DEX... 5 Zamýšlené použití... 5 Popis zařízení... 6 Pohled zepředu... 6 Pohled zezadu... 7 PŘÍSLUŠENSTVÍ... 8 BATERIE... 9 Výměna baterie...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WIDEX DREAM. D-FA Závěsné sluchadlo

NÁVOD K POUŽITÍ WIDEX DREAM. D-FA Závěsné sluchadlo NÁVOD K POUŽITÍ WIDEX DREAM D-FA Závěsné sluchadlo VAŠE SLUCHADLO WIDEX (Vyplní lékař) DREAM 100 DREAM 50 Programy: Master Hudba TV Komfort Zvuk zezadu Telefon T M+T 2 Zen Master + Zen Master + Zvuk zezadu

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WIDEX DREAM. D-9Závěsné sluchadlo

NÁVOD K POUŽITÍ WIDEX DREAM. D-9Závěsné sluchadlo NÁVOD K POUŽITÍ WIDEX DREAM D-9Závěsné sluchadlo VAŠE SLUCHADLO WIDEX (Vyplní lékař) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Programy: Master Hudba TV Komfort Zvuk zezadu Telefon T M+T Rozšíření slyšitelnosti

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WIDEX DREAM. D-FS FUSION Sluchadlo s reproduktorkem ve zvukovodu

NÁVOD K POUŽITÍ WIDEX DREAM. D-FS FUSION Sluchadlo s reproduktorkem ve zvukovodu NÁVOD K POUŽITÍ WIDEX DREAM D-FS FUSION Sluchadlo s reproduktorkem ve zvukovodu VAŠE SLUCHADLO WIDEX (Vyplní lékař) DREAM 100 DREAM 50 Programy: Master Hudba TV Komfort Zvuk zezadu Telefon T M+T Zen Master

Více

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Uživatelská příručka Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Obsah Úvod...3 Přehled stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Smart Connect...4 Upgradování aplikace Smart Connect...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WIDEX DREAM. D-PA PASSION Sluchadlo s reproduktorkem ve zvukovodu

NÁVOD K POUŽITÍ WIDEX DREAM. D-PA PASSION Sluchadlo s reproduktorkem ve zvukovodu NÁVOD K POUŽITÍ WIDEX DREAM D-PA PASSION Sluchadlo s reproduktorkem ve zvukovodu VAŠE SLUCHADLO WIDEX (Vyplní lékař) DREAM 100 DREAM 50 2 Programy: Master Hudba TV Komfort Zvuk zezadu Telefon Zen Master

Více

Návod k použití ŘADA widex clear 440, 330, 220. C4-FS/C3-FS/C2-FS Sluchadla s reproduktorkem ve zvukovodu/v uchu RIC/RITE

Návod k použití ŘADA widex clear 440, 330, 220. C4-FS/C3-FS/C2-FS Sluchadla s reproduktorkem ve zvukovodu/v uchu RIC/RITE Návod k použití ŘADA widex clear 440, 330, 220 C4-FS/C3-FS/C2-FS Sluchadla s reproduktorkem ve zvukovodu/v uchu RIC/RITE VAŠE SLUCHADLo widex clear (Vyplní lékař) CLEAR440 CLEAR330 CLEAR220 Programy: Master

Více

Uživatelská příručka. Bluetooth Keyboard BKB10

Uživatelská příručka. Bluetooth Keyboard BKB10 Uživatelská příručka Bluetooth Keyboard BKB10 Obsah Základní postupy...3 Přehled...3 Nabíjení klávesnice...4 Zapnutí klávesnice...5 Nastavení klávesnice...6 Podpora na webu...7 Právní informace...8 Declaration

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ŘADA MENU. Model ME-SP Závěsné sluchadlo BTE

NÁVOD K POUŽITÍ ŘADA MENU. Model ME-SP Závěsné sluchadlo BTE NÁVOD K POUŽITÍ ŘADA MENU Model ME-SP Závěsné sluchadlo BTE SLUCHADLO WIDEX MENU (Vyplní lékař) MENU3 MENU5 MENU10Pro Datum: Typ baterie: 675 2 Programy: 66 Master Hudba Televize T M+T Standard Přivykání

Více

Uživatelská příručka. Stereo Bluetooth Headset SBH80

Uživatelská příručka. Stereo Bluetooth Headset SBH80 Uživatelská příručka Stereo Bluetooth Headset SBH80 Obsah Úvod...3 Přehled funkcí...3 Přehled hardwaru...3 Základní postupy...5 Nabíjení baterie...5 Stav baterie...5 Zapnutí a vypnutí náhlavní soupravy...5

Více

Uživatelská příručka. Bluetooth Keyboard BKB50

Uživatelská příručka. Bluetooth Keyboard BKB50 Uživatelská příručka Bluetooth Keyboard BKB50 Obsah Základní postupy...3 Obecný přehled...3 Přehled klávesnice...3 Nabíjení klávesnice...4 Zapnutí a vypnutí...5 Začínáme...6 Nastavení klávesnice...6 Sestavení...6

Více

Uživatelská příručka. Quick Charger UCH10

Uživatelská příručka. Quick Charger UCH10 Uživatelská příručka Quick Charger UCH10 Obsah Úvod...3 Nabíjení bez starostí...3 Quick Charger použití...4 Nabíjení zařízení...4 Právní informace...5 Declaration of Conformity for UCH10...5 2 Úvod Nabíjení

Více

SmartDock for Xperia ion Uživatelská příručka

SmartDock for Xperia ion Uživatelská příručka SmartDock for Xperia ion Uživatelská příručka Obsah Úvod...3 Přehled stanice SmartDock...3 Nabíjení stanice SmartDock...3 Začínáme...5 LiveWare Manager...5 Upgradování aplikace LiveWare Manager...5 Výběr

Více

Návod k použití SuPer 440, 220. S4-VSD / S2-VSD Sluchadlo s reproduktorkem ve zvukovodu / v uchu

Návod k použití SuPer 440, 220. S4-VSD / S2-VSD Sluchadlo s reproduktorkem ve zvukovodu / v uchu Návod k použití SuPer 440, 220 S4-VSD / S2-VSD Sluchadlo s reproduktorkem ve zvukovodu / v uchu VAŠE NOVÉ SLUCHADLo (Vyplní lékař) S4-VSD S2-VSD Programy: Master Hudba TV Komfort Zvuk zezadu Rozšíření

Více

NÁVOD K POUŽITÍ FM+DEX

NÁVOD K POUŽITÍ FM+DEX NÁVOD K POUŽITÍ FM+DEX OBSAH BALENÍ FM+DEX Nabíječka Kablík (jack- jack) Smyčka na krk (anténa) (dvě velikosti) Klipsna Připojovací modul Návod k použití 2 Obsah VÁŠ NOVÝ FM+DEX....5 Účel použití.... 6

Více

Návod k použití. TV-Dex

Návod k použití. TV-Dex Návod k použití TV-Dex Obsah OBSAH SOUPRAVY.................................... 4 VአNOVý TV-Dex..................................... 5 ovladač TV-DEX...................................... 6 kolébka.............................................

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

RODINA PRODUKTŮ WIDEX UNIQUE

RODINA PRODUKTŮ WIDEX UNIQUE WIDEX UNIQUE NÁVOD K POUŽITÍ RODINA PRODUKTŮ WIDEX UNIQUE Model U-PA Přijímač ve zvukovodu VAŠE SLUCHADLO WIDEX (Vyplní odborník na sluchadla.) Série vašeho sluchadla: 2 PROGRAM Univerzální Ticho Ruch

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WIDEX DREAM. D-XP Zvukovodové sluchadlo

NÁVOD K POUŽITÍ WIDEX DREAM. D-XP Zvukovodové sluchadlo NÁVOD K POUŽITÍ WIDEX DREAM D-XP Zvukovodové sluchadlo VAŠE SLUCHADLO WIDEX (Vyplní lékař) Ventilační kanálek: Ano Bez ventilace DREAM 100 DREAM 50 2 Programy: Master Hudba TV Komfort Zvuk zezadu Telefon

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SLUCHADLA MENU. ME-X Zvukovodové sluchadlo

NÁVOD K POUŽITÍ SLUCHADLA MENU. ME-X Zvukovodové sluchadlo NÁVOD K POUŽITÍ SLUCHADLA MENU ME-X Zvukovodové sluchadlo VAŠE SLUCHADLO WIDEX (Vyplní lékař) MENU3 MENU5 MENU10Pro Datum: Typ baterie: 312 Ventilační kanálek Bez ventilačního kanálku Programy: 66Master

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ŘADA WIDEX DREAM. Model D-FS RIC/RITE s reproduktorem ve zvukovodu / s reproduktorem v uchu

NÁVOD K POUŽITÍ ŘADA WIDEX DREAM. Model D-FS RIC/RITE s reproduktorem ve zvukovodu / s reproduktorem v uchu NÁVOD K POUŽITÍ ŘADA WIDEX DREAM Model D-FS RIC/RITE s reproduktorem ve zvukovodu / s reproduktorem v uchu VAŠE SLUCHADLO (Vyplní odborník na sluchadla.) Série vašeho sluchadla: PROGRAMY Master Hudba TV

Více

RODINA PRODUKTŮ WIDEX UNIQUE

RODINA PRODUKTŮ WIDEX UNIQUE WIDEX UNIQUE NÁVOD K POUŽITÍ RODINA PRODUKTŮ WIDEX UNIQUE Model U-FS Přijímač v uchu VAŠE SLUCHADLO WIDEX (Vyplní odborník na sluchadla.) Série vašeho sluchadla: 2 PROGRAM Univerzální Ticho Ruch z dopravy

Více

Rychlá nabíječka do auta AN420

Rychlá nabíječka do auta AN420 Uživatelská příručka Rychlá nabíječka do auta AN420 Obsah Úvod...3 Nabíjení bez starostí...3 Rychlá nabíječka do auta použití...4 Nabíjení zařízení...4 Právní informace...5 Declaration of Conformity for

Více

Instalace KLÁVESNICE S NŮŽKOVÝMI SPÍNAČI. Stručná příručka

Instalace KLÁVESNICE S NŮŽKOVÝMI SPÍNAČI. Stručná příručka Instalace 1. Systémové požadavky: PC se zabudovaným US 2. Podpora OS: Windows XP / Vista / 7 / 8 3. Do přihrádky na baterie vložte 6 baterií AAA a dvojité kolečko krátce blikne modře Flexibilita klávesnice

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WIDEX DREAM. D-CIC/D-IIC Kanálové/minikanálové sluchadlo

NÁVOD K POUŽITÍ WIDEX DREAM. D-CIC/D-IIC Kanálové/minikanálové sluchadlo NÁVOD K POUŽITÍ WIDEX DREAM D-CIC/D-IIC Kanálové/minikanálové sluchadlo VAŠE SLUCHADLO WIDEX (Vyplní lékař) D-CIC D-IIC (bez RC cívky) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Dálkový ovladač Ventilační kanálek:

Více

Magnetic Charging Dock

Magnetic Charging Dock Uživatelská příručka Magnetic Charging Dock Obsah Úvod...3 Nabíjení bez starostí...3 Použití magnetické nabíjecí kolébky...4 Použití nástavců...4 Nabíjení telefonu...4 Právní informace...5 Declaration

Více

Uživatelská příručka. SmartTags

Uživatelská příručka. SmartTags Uživatelská příručka SmartTags Obsah Úvod...3 Začínáme...3 Použití značek SmartTags...4 Právní informace...5 2 Úvod Co jsou značky SmartTags? Značky SmartTags využívají funkci NFC vašeho zařízení ke spouštění

Více

Návod k použití Sluchadla REAL. RE-X Zvukovodové sluchadlo

Návod k použití Sluchadla REAL. RE-X Zvukovodové sluchadlo Návod k použití Sluchadla REAL RE-X Zvukovodové sluchadlo Sluchadlo a příslušenství zobrazené v tomto návodu nemusí vypadat přesně stejně, jako to Vaše. Vyhrazujeme si právo provádět určité změny podle

Více

Wireless Charging Plate WCH10

Wireless Charging Plate WCH10 Uživatelská příručka Wireless Charging Plate WCH10 Obsah Úvod...3 Nabíjení bez starostí...3 Použití bezdrátové nabíjecí podložky...4 Nabíjení zařízení...4 Stavy indikátoru oznámení...4 Právní informace...5

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FM systém SCOLA. PŘIJÍMAČ SCOLA FLEX a FLEX-i

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FM systém SCOLA. PŘIJÍMAČ SCOLA FLEX a FLEX-i UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FM systém SCOLA PŘIJÍMAČ SCOLA FLEX a FLEX-i 2 OBSAH úvod...4 FM systém SCOLA...5 popis....7 příprava přijímače scola...8 Baterie.... 8 Připojení SCOLA FLEX, verze s FM botičkou:....

Více

NÁVOD K POUŽITÍ widex DReaM. D-CIC/D-CIC-TR Kanálové sluchadlo

NÁVOD K POUŽITÍ widex DReaM. D-CIC/D-CIC-TR Kanálové sluchadlo NÁVOD K POUŽITÍ widex DReaM D-CIC/D-CIC-TR Kanálové sluchadlo VAŠE SLUCHADLO WIDEX (Vyplní lékař) Ventilační kanálek: Krátký Průchozí Bez ventilace DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Programy: Master

Více

Uživatelská příručka. Stereo Bluetooth Headset SBH20

Uživatelská příručka. Stereo Bluetooth Headset SBH20 Uživatelská příručka Stereo Bluetooth Headset SBH20 Obsah Úvod...3 Přehled příslušenství...3 Základní postupy...4 Volání...6 Poslouchání hudby...6 Technologie vícenásobného připojení...7 Odstraňování potíží...7

Více

Návod k použití Sluchadla REAL. RE-CIC/RE-CIC-TR Nitroušní sluchadlo

Návod k použití Sluchadla REAL. RE-CIC/RE-CIC-TR Nitroušní sluchadlo Návod k použití Sluchadla REAL RE-CIC/RE-CIC-TR Nitroušní sluchadlo Sluchadlo a příslušenství zobrazené v tomto návodu na používání nemusí vypadat přesně stejně, jako to Vaše. Vyhrazujeme si právo provádět

Více

NÁVOD K POUŽITÍ TV-DEX

NÁVOD K POUŽITÍ TV-DEX NÁVOD K POUŽITÍ TV-DEX 2 OBSAH OBSAH BALENÍ...5 POPIS ZAŘÍZENÍ...7 OVLADAČ II...9 KOLÉBKA...10 SVĚTELNÉ DIODY... 12 ZAČÍNÁME... 13 Připojení jednotek:... 13 Pokud používáte více tv základen... 20 POUŽITÍ...21

Více

NÁVOD K POUŽITÍ TV-DEX

NÁVOD K POUŽITÍ TV-DEX NÁVOD K POUŽITÍ TV-DEX 2 OBSAH OBSAH BALENÍ.... 4 POPIS ZAŘÍZENÍ....5 OVLADAČ...7 KOLÉBKA....8 SVĚTELNÉ DIODY.... 9 ZAČÍNÁME....10 PŘIPOJENÍ JEDNOTEK:... 10 POKUD POUŽÍVÁTE VÍCE TV ZÁKLADEN...15 POUŽITÍ...

Více

RODINA PRODUKTŮ WIDEX UNIQUE

RODINA PRODUKTŮ WIDEX UNIQUE WIDEX UNIQUE NÁVOD K POUŽITÍ RODINA PRODUKTŮ WIDEX UNIQUE Model U-FA Za ucho VAŠE SLUCHADLO WIDEX (Vyplní odborník na sluchadla.) Série vašeho sluchadla: 2 PROGRAM Univerzální Ticho Ruch z dopravy Ruch

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SÉRIE WIDEX DREAM. Model D-CIC / D-CIC TR / D-CIC-M / D-CIC TR kanálový

NÁVOD K POUŽITÍ SÉRIE WIDEX DREAM. Model D-CIC / D-CIC TR / D-CIC-M / D-CIC TR kanálový NÁVOD K POUŽITÍ SÉRIE WIDEX DREAM Model D-CIC / D-CIC TR / D-CIC-M / D-CIC TR kanálový VAŠE SLUCHADLO (Vyplní odborník na sluchadla.) Série vašeho sluchadla: PROGRAMY Master Hudba TV Komfort Telefon Zen

Více

Návod k použití Bravo. B1 / B2 Závěsné sluchadlo

Návod k použití Bravo. B1 / B2 Závěsné sluchadlo Návod k použití Bravo B1 / B2 Závěsné sluchadlo Obsah Vaše sluchadlo, ušní tvarovka a další příslušenství nemusí vypadat přesně stejně, jako v tomto návodu na používání. Vyhrazujeme si právo provádět určité

Více

Uživatelská příručka. Stereo Bluetooth Headset SBH60

Uživatelská příručka. Stereo Bluetooth Headset SBH60 Uživatelská příručka Stereo Bluetooth Headset SBH60 Obsah Úvod...3 Přehled funkcí...3 Přehled hardwaru...3 Základní postupy...5 Nabíjení baterie...5 Zapnutí a vypnutí náhlavní soupravy...5 Nastavení hlasitosti...5

Více

Návod k použití Sluchadla REAL. RE-m Závěsné sluchadlo

Návod k použití Sluchadla REAL. RE-m Závěsné sluchadlo Návod k použití Sluchadla REAL RE-m Závěsné sluchadlo 2 Sluchadlo, ušní sada a příslušenství vyobrazené v tomto návodě nemusí vypadat zcela shodně jako to Vaše. Vyhrazujeme si právo podle potřeby provádět

Více

Návod k použití Systém SCOLA FM

Návod k použití Systém SCOLA FM Návod k použití Systém SCOLA FM SCOLA BUDDY 2 OBSAH Úvod... 5 obsah balení... 6 Systém SCOLA... 8 Přijímač SCOLA BUDDY....8 přehled tlačítek, LED diod a konektorů.... 9 Příprava přijímače SCOLA BUDDY k

Více

RODINA PRODUKTŮ WIDEX UNIQUE

RODINA PRODUKTŮ WIDEX UNIQUE WIDEX UNIQUE NÁVOD K POUŽITÍ RODINA PRODUKTŮ WIDEX UNIQUE Model U-CIC/U-CIC TR/U-CIC-M/U-CIC-M TR Zcela ve zvukovodu VAŠE SLUCHADLO WIDEX (Vyplní odborník na sluchadla.) Ventilační otvor: Krátký V celé

Více

Uživatelská příručka FM systém SCOLA

Uživatelská příručka FM systém SCOLA Uživatelská příručka FM systém SCOLA SCOLA TALK 2 OBSAH Úvod... 5 Začínáme.... 6 FM systém... 7 Informace o bateriích.... 10 Typ baterií....10 Vložení baterií...11 Životnost baterií a úroveň napětí........................

Více

VH110 Uživatelská příručka

VH110 Uživatelská příručka VH110 Uživatelská příručka Obsah Součásti náhlavní soupravy...5 Úvod...6 Nabíjení...7 Zapnutí a vypnutí...8 Spárování náhlavní soupravy...9 Spárování náhlavní soupravy s telefonem...9 Nasazení náhlavní

Více

Uživatelská příručka. Style Cover Window SCR46

Uživatelská příručka. Style Cover Window SCR46 Uživatelská příručka Style Cover Window SCR46 Obsah Začínáme...3 Úvod...3 Přehled... 3 Nastavení jedním dotykem... 3 Nabíjení...4 Základy práce...5 Interakce s okénkem...5 Ztlumení a probuzení displeje...

Více

Návod k použití. Baby BB4 SLUCHADLO S REPRODUKTORKEM

Návod k použití. Baby BB4 SLUCHADLO S REPRODUKTORKEM Návod k použití Baby BB4 SLUCHADLO S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU pro děti sluchadlo Widex BABY 440 (Vyplní lékař) Datum: Typ baterie: Ušní sada: Tovární koncovka Individuální tvarovka Poslechové programy

Více

RODINA PRODUKTŮ WIDEX UNIQUE

RODINA PRODUKTŮ WIDEX UNIQUE WIDEX UNIQUE NÁVOD K POUŽITÍ RODINA PRODUKTŮ WIDEX UNIQUE Model U-XP V uchu VAŠE SLUCHADLO WIDEX (Vyplní odborník na sluchadla.) Ventilační otvor: Krátký V celé délce Žádný Série vašeho sluchadla: 2 PROGRAM

Více

Návod k použití Bravo. B1X / B2X / BXP Zvukovodové sluchadlo

Návod k použití Bravo. B1X / B2X / BXP Zvukovodové sluchadlo Návod k použití Bravo B1X / B2X / BXP Zvukovodové sluchadlo Vaše sluchadlo, ušní tvarovka a další příslušenství nemusí vypadat přesně stejně, jako v tomto návodu na používání. Vyhrazujeme si právo provádět

Více

NÁVOD K POUŽITÍ UŠNÍ SADY PRO SLUCHADLA WIDEX

NÁVOD K POUŽITÍ UŠNÍ SADY PRO SLUCHADLA WIDEX NÁVOD K POUŽITÍ UŠNÍ SADY PRO SLUCHADLA WIDEX UŠNÍ SADY PRO SLUCHADLA BTE (Vyplní odborník na sluchadla.) Váš typ ušní sady: INSTANTNÍ UŠNÍ ŠPIČKY PRO SLUCHADLA RIC/RITE UPRAVENÉ UŠNÍ ŠPIČKY A UŠNÍ TVAROVKY

Více

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Uživatelská příručka Smart Imaging Stand IPT-DS10M Obsah Uživatelská příručka k inteligentnímu fotostojánku...3 Úvod...4 Přehled funkcí...4 Přehled hardwaru...4 Základní postupy...5 Sestavení...5 Baterie...5

Více

RC4-1. Návod k použití Dálkový ovladač RC4-1

RC4-1. Návod k použití Dálkový ovladač RC4-1 RC4-1 Návod k použití Dálkový ovladač RC4-1 Váš dálkový ovladač a ostatní díly nemusí vypadat přesně stejně, jak jsou zobrazeny v tomto návodu. Vyhrazujeme si právo provádět určité změny podle potřeby.

Více

Uživatelská příručka. Stereo Bluetooth Headset SBH50

Uživatelská příručka. Stereo Bluetooth Headset SBH50 Uživatelská příručka Stereo Bluetooth Headset SBH50 Obsah Stereo Bluetooth Headset Uživatelská příručka...3 Úvod...4 Přehled funkcí...4 Přehled hardwaru...4 Přehled stavových ikon...5 Základní postupy...6

Více

Návod k obsluze IBW2-V - IBW3-PVI

Návod k obsluze IBW2-V - IBW3-PVI Návod k obsluze IBW2-V - IBW3-PVI Gratulujeme Vám ke koupi Vašeho nového sluchadla Interton! Tato brožura popisuje funkci kapesního sluchadla Interton Bodyworn. Jednotlivé dostupné funkce jsou závislé

Více

Návod k použití Inteo. IN-9 Závěsné sluchadlo

Návod k použití Inteo. IN-9 Závěsné sluchadlo Návod k použití Inteo IN-9 Závěsné sluchadlo Obsah Vaše sluchadlo, tvarovka a příslušenství nemusí vypadat přesně stejně, jako v tomto návodu na používání. Vyhrazujeme si právo provádět určité změny podle

Více

Laserová herní myš ASUS GX800

Laserová herní myš ASUS GX800 Laserová herní myš ASUS GX800 1 6 Uživatelská příručka CZ5761 První vydání V1 Duben 2010 Copyright 2010 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných výrobků

Více

Uživatelská příručka. Smart Bluetooth Handset SBH52

Uživatelská příručka. Smart Bluetooth Handset SBH52 Uživatelská příručka Smart Bluetooth Handset SBH52 Obsah Smart Bluetooth Handset Uživatelská příručka...3 Úvod...4 Přehled funkcí...4 Přehled hardwaru...4 Přehled stavových ikon...5 Základní postupy...6

Více

Digitální sluchátka CL7200

Digitální sluchátka CL7200 1 Návod na použití Digitální sluchátka CL7200 2 Obsah balení 3 Instalace 4 5 Nabíjení baterií 6 Párování 7 Nastavení hlasitosti 8 Jak sluchátka CL7200 používat 9 Nyní máte vaše sluchátka CL7200 nastavené

Více

Uživatelská příručka. Bluetooth Speaker BSP10

Uživatelská příručka. Bluetooth Speaker BSP10 Uživatelská příručka Bluetooth Speaker BSP10 Obsah Úvod...3 Přehled funkcí...3 Přehled hardwaru...3 Stavy indikátoru oznámení...3 Nabíjení...4 Nabíjení příslušenství...4 Začínáme...5 Příprava příslušenství

Více

NÁVOD K POUŽITÍ M DEX

NÁVOD K POUŽITÍ M DEX NÁVOD K POUŽITÍ M DEX OBSAH BALENÍ M-DEX Návod k použití Závěsný řemínek Nabíječka Propojovací kablík 2 OBSAH POPIS ZAŘÍZENÍ... 5 STAVOVÉ IKONY... 7 STAV BATERIE.... 7 BLUETOOTH... 7 ROOM OFF.... 8 PRACOVNÍ

Více

FCC Declaration of Conformity Memory Stick Card Family

FCC Declaration of Conformity Memory Stick Card Family August 8, 2016 Micron Consumer Product Group, Inc. 590 Alder Drive Milpitas, CA 95035 t. 669 226 3000 FCC DECLARATION OF CONFORMITY for Memory Stick Duo Pro & M2 Memory Stick Micro cards We, Micron Consumer

Více

NÁVOD K POUŽITÍ M DEX

NÁVOD K POUŽITÍ M DEX NÁVOD K POUŽITÍ M DEX OBSAH BALENÍ M-DEX Návod k použití 2 Závěsný řemínek Nabíječka Propojovací kablík 3 OBSAH POPIS ZAŘÍZENÍ... 7 STAVOVÉ IKONY... 10 STAV BATERIE...10 BLUETOOTH...11 ROOM OFF...12 PRACOVNÍ

Více

Uživatelská příručka. Reproduktor Smart Bluetooth BSP60

Uživatelská příručka. Reproduktor Smart Bluetooth BSP60 Uživatelská příručka Reproduktor Smart Bluetooth BSP60 Obsah Úvod... 3 Přehled funkcí... 3 Přehled hardwaru... 3 Základní postupy... 4 Nabíjení... 4 Zapnutí a vypnutí...4 Obnovení zařízení...4 Začínáme...5

Více

Údržba a čistění zvukovodových sluchadel. Stručné rady jak udržovat a čistit kanálová (CIC) a zvukovodová (ITE) sluchadla

Údržba a čistění zvukovodových sluchadel. Stručné rady jak udržovat a čistit kanálová (CIC) a zvukovodová (ITE) sluchadla Údržba a čistění zvukovodových sluchadel 6 Stručné rady jak udržovat a čistit kanálová (CIC) a zvukovodová (ITE) sluchadla Toto je šestá ze série brožur Widex o sluchu a tématech s ním spojených. Údržba

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS6004U. Ver ( )

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS6004U. Ver ( ) Instalační příručka pro NAS servery řady AS6004U Ver.3.0.0413 (2017-4-13) Obsah Notices... 3 Safety Precautions... 4 1. Balení obsahuje... 5 2. Volitelný Příslušenství... 6 3. Instalace hardwaru... 7 Nástroje

Více

BT Drive Free 111 7 607 545 530

BT Drive Free 111 7 607 545 530 Příslušenství BT Drive Free 111 7 607 545 530 www.blaupunkt.com Obsah BT Drive Free 111...2 Bluetooth technologie...2 Bezpečnost a základní informace...3 Poznámky k likvidaci...3 Rozsah dodávky...3 Přehled...4

Více

Návod k použití Bravo. B11 / B12 Závěsné sluchadlo

Návod k použití Bravo. B11 / B12 Závěsné sluchadlo Návod k použití Bravo B11 / B12 Závěsné sluchadlo Vaše sluchadlo, ušní tvarovka a další příslušenství nemusí vypadat přesně stejně, jako v tomto návodu na používání. Vyhrazujeme si právo provádět určité

Více

Návod k použití Inteo. IN-9é Závěsné sluchadlo

Návod k použití Inteo. IN-9é Závěsné sluchadlo Návod k použití Inteo IN-9é Závěsné sluchadlo Obsah Vaše sluchadlo, ušní koncovka é-tip a příslušenství nemusí vypadat přesně stejně, jako v tomto návodu na používání. Vyhrazujeme si právo provádět určité

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny.

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny. Poskytovatel služeb pro sluchově postižené Palackého tř.114, vchod z ulice Kollárova 9, 612 00 Brno Telefon: 541245321, sms 775576120 nebo 725605216 Email: polacek@pomuckyproneslysici.cz, unb@cmjn.cz Návod

Více

Uživatelská příručka. Stereo Bluetooth Headset SBH54

Uživatelská příručka. Stereo Bluetooth Headset SBH54 Uživatelská příručka Stereo Bluetooth Headset SBH54 Obsah Úvod...3 Přehled funkcí... 3 Přehled hardwaru...3 Přehled stavových ikon... 4 Základní postupy...6 Nabíjení...6 Zapnutí a vypnutí...6 Zapnutí displeje...6

Více

Stickit mobilní tiskárna. Návod. The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries

Stickit mobilní tiskárna. Návod. The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries Stickit mobilní tiskárna Návod The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries Krok 1: Začínáme dovnitř / ven tiskárna Stickit kartridž

Více

PJ-622/PJ-623/ PJ-662/PJ-663. Mobilní tiskárna BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A POKYNY. Než začnete tiskárnu používat, přečtěte si nejprve tento dokument.

PJ-622/PJ-623/ PJ-662/PJ-663. Mobilní tiskárna BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A POKYNY. Než začnete tiskárnu používat, přečtěte si nejprve tento dokument. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A POKYNY PJ-622/PJ-623/PJ-662/PJ-663 Mobilní tiskárna BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A POKYNY PJ-622/PJ-623/ PJ-662/PJ-663 Mobilní tiskárna Než začnete tiskárnu používat, přečtěte si nejprve

Více

Bezpečnostní informace

Bezpečnostní informace Čeština Obrázky a obsah v této příručce se mohou od konkrétního produktu lišit. Chcete-li získat další informace, můžete otevřít celou uživatelskou příručku. Navštivte web www.samsung.com a vyhledejte

Více

KOMUNIKACE INSPIROVANÁ PŘÍRODOU

KOMUNIKACE INSPIROVANÁ PŘÍRODOU KOMUNIKACE INSPIROVANÁ PŘÍRODOU příroda nám dala dvě uši, které navzájem spolupracují Svět přirozených zvuků Příroda nám dala dvě uši, které navzájem spolupracují. A podobně jako naše uši, spolupracují

Více

Návod k použití Bravissimo. BV-8 Závěsné sluchadlo

Návod k použití Bravissimo. BV-8 Závěsné sluchadlo Návod k použití Bravissimo BV-8 Závěsné sluchadlo Vaše sluchadlo, tvarovka, čistící prostředky a podobně nemusí vypadat zcela přesně stejně, jako v tomto návodu na používání. Vyhrazujeme si právo provádět

Více

PL-10 PRO ZESÍLENÍ ZVUKU PRO NEDOSLÝCHAVÉ

PL-10 PRO ZESÍLENÍ ZVUKU PRO NEDOSLÝCHAVÉ PL-10 PRO ZESÍLENÍ ZVUKU PRO NEDOSLÝCHAVÉ Akustický a indukční zesilovač zvuku pro telefonování je malý, lehký a přenosný. Vhodný na téměř všechny typy telefonů. Plynulá regulace zesílení. Může být jednoduše

Více

Návod k použití Passion RIC PA-105 PA-110 PA-115

Návod k použití Passion RIC PA-105 PA-110 PA-115 Návod k použití Passion RIC PA-105 PA-110 PA-115 Sluchadlo, ušní sada a příslušenství zobrazené v tomto návodu na používání nemusí vypadat přesně stejně, jako to Vaše. Vyhrazujeme si právo provádět určité

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W Obsah CZ Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled produktu 4 Nabíjení baterie 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení s Bluetooth zařízením 6 Opětovné

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W Obsah CZ Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled produktu 4 Nabíjení baterie 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení s Bluetooth zařízením 6 Opětovné

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiová chůva Babysitter Bezdrátové hlídací zařízení kojenců a malých dětí (v pásmu 40 MHz) Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiová chůva Babysitter Bezdrátové hlídací zařízení kojenců a malých dětí (v pásmu 40 MHz) Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Rádiová chůva Babysitter Bezdrátové hlídací zařízení kojenců a malých dětí (v pásmu 40 MHz) Obj. č.: 26 00 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

Návod k použití Flash. FL-CIC Nitroušní sluchadlo

Návod k použití Flash. FL-CIC Nitroušní sluchadlo Návod k použití Flash FL-CIC Nitroušní sluchadlo Sluchadlo, tvarovka a příslušenství zobrazené v tomto návodu na používání nemusí vypadat přesně stejně, jako to Vaše. Vyhrazujeme si právo provádět určité

Více

návod k použití T-Dex

návod k použití T-Dex návod k použití T-Dex Obsah Obsah balení 2 Funkce 3 Nastavení 4 Bezdrátové připojení k mobilnímu telefonu 4 Připojení indukční smyčky 4 Používání 5 Indikátory 5 Nabíjení 5 Nastavení hlasitosti 5 Přijetí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK 2 Originál prohlášení o shodě se nachází v návodě na obsluhu v anglickém jazyce, který je součástí balení. PMR Vysílač 3 OBSAH 1. POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO

Více

BT220 HEADSET. Informace o výrobku 1 Připojení nabíječky 2 tlačítko + 3 tlačítko - 4 Indikátor funkčnosti (modrý) 5 Indikátor baterie (červený)

BT220 HEADSET. Informace o výrobku 1 Připojení nabíječky 2 tlačítko + 3 tlačítko - 4 Indikátor funkčnosti (modrý) 5 Indikátor baterie (červený) Informace o výrobku 1 Připojení nabíječky 2 tlačítko + 3 tlačítko - 4 Indikátor funkčnosti (modrý) 5 Indikátor baterie (červený) 6 Sluchátko 7 Mikrofon 8 Ušní spona 9 Indikátor nabíjení (červený) 10 Indikátor

Více

TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR

TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR Návod k obsluze TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR 4012 ECO Ceramic CFH1-100 TECHNICKÉ ÚDAJE NÁVOD K OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÉHO VENTILÁTORU Vážený zákazníku, děkujeme Vám jménem společnosti IMETEC za zakoupení tohoto

Více