ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5.

2 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu Předkladatel Zřizovatel Platnost dokumentu Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Vybavení školy Pedagogický sbor Žáci Dlouhodobé projekty Mimoškolní aktivity, soutěže Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Charakteristika ŠVP Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávání žáků s jinými ŠVP Klíčové kompetence Učební plán Průřezová témata Průřezová témata a jejich zapracování do ŠVP, formy realizace průřezových témat (tabulka) Metodický návod propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů ŠVP Osobnostní a sociální Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní Environmentální Mediální Učební osnovy Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Okruhy slovní zásoby Vyučovací předmět: Český jazyk a český znakový jazyk..54 I. stupeň období 54 A: Charakteristika vyučovacího předmětu 54 B: Obsah vyučovacího předmětu..56 2

3 2. období 62 A: Charakteristika vyučovacího předmětu...62 B: Obsah vyučovacího předmětu..64 II. stupeň 68 A: Charakteristika vyučovacího předmětu...68 B: Obsah vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Britský znakový jazyk...77 I. stupeň... A: Charakteristika vyučovacího předmětu... B: Obsah vyučovacího předmětu... II. stupeň... A: Charakteristika vyučovacího předmětu... B: Obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika...85 I. stupeň...85 A: Charakteristika vyučovacího předmětu...85 B: Obsah vyučovacího předmětu...87 II. stupeň...93 A: Charakteristika vyučovacího předmětu...93 B: Obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie A: Charakteristika vyučovacího předmětu B: Obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka I. stupeň A: Charakteristika vyučovacího předmětu B: Obsah vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Přírodověda II. stupeň A: Charakteristika vyučovacího předmětu B: Obsah vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Vlastivěda A: Charakteristika vyučovacího předmětu B: Obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis II. stupeň A: Charakteristika vyučovacího předmětu B: Obsah vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Výchova k občanství II. stupeň A: Charakteristika vyučovacího předmětu B: Obsah vyučovacího předmětu

4 7.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika II. stupeň A: Charakteristika vyučovacího předmětu B: Obsah vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Chemie II. stupeň A: Charakteristika vyučovacího předmětu..151 B: Obsah vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Přírodopis II. stupeň.155 A: Charakteristika vyučovacího předmětu..155 B: Obsah vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Zeměpis II. stupeň. 165 A: Charakteristika vyučovacího předmětu..165 B: Obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudebně dramatická. 172 A: Charakteristika vyučovacího předmětu..172 B: Obsah vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Výtvarná.180 I. stupeň A: Charakteristika vyučovacího předmětu B: Obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná 201 A: Charakteristika vyučovacího předmětu..201 B: Obsah vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví 212 A: Charakteristika vyučovacího předmětu..212 B: Obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti..216 I stupeň 216 A: Charakteristika vyučovacího předmětu..216 B: Obsah vyučovacího předmětu 220 II. stupeň..230 A: Charakteristika vyučovacího předmětu..230 B: Obsah vyučovacího předmětu Volitelné vyučovací předměty Vyučovací předmět: Anglický jazyk 244 A: Charakteristika vyučovacího předmětu..244 B: Obsah vyučovacího předmětu Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení a klasifikace žáků Kritéria hodnocení žáka Pravidla pro hodnocení Chování žáka

5 Klasifikace Slovní hodnocení Kombinované hodnocení Celkové hodnocení žáka Výsledky práce v zájmových útvarech Hodnocení v náhradním termínu Způsoby hodnocení Autoevaluace školy a její autoevaluační činnost Oblasti autoevaluace Oblast systémy Oblast lidé Oblast finance Cíle a kritéria autoevaluace Nástroje autoevaluace 252 Vnitřní faktory práce Dílčí jevy ve výuce Časové rozvržení evaluačních činností.255 5

6 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Příloha 1. Učební plán - Příloha Průřezová témata Průřezová témata a jejich zapracování do ŠVP, formy realizace průřezových témat Metodický návod propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů ŠVP Příloha Osobnostní a sociální Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní Environmentální Mediální Učební osnovy Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk..285 I. stupeň..285 A: Charakteristika vyučovacího předmětu.285 B: Obsah vyučovacího předmětu 287 II. stupeň..295 A: Charakteristika vyučovacího předmětu..295 B: Obsah vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: anglický jazyk A: Charakteristika vyučovacího předmětu.300 B: Obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika I. stupeň A: Charakteristika vyučovacího předmětu..304 B: Obsah vyučovacího předmětu 306 II. stupeň.312 A: Charakteristika vyučovacího předmětu..312 B: Obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika A: Charakteristika vyučovacího předmětu..319 B: Obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka.323 I. stupeň..323 A: Charakteristika vyučovacího předmětu..323 B: Obsah vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Vlastivěda..329 A: Charakteristika vyučovacího předmětu.328 B: Obsah vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Přírodověda..333 A: Charakteristika vyučovacího předmětu B: Obsah vyučovacího předmětu 335 6

7 3.5 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis A: Charakteristika vyučovacího předmětu..337 B: Obsah vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Výchova k občanství A: Charakteristika vyučovacího předmětu..343 B: Obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika A: Charakteristika vyučovacího předmětu..347 B: Obsah vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Chemie A: Charakteristika vyučovacího předmětu..352 B: Obsah vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Přírodopis A: Charakteristika vyučovacího předmětu..356 B: Obsah vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Zeměpis A: Charakteristika vyučovacího předmětu..365 B: Obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudebně dramatická.371 A: Charakteristika vyučovacího předmětu..371 B: Obsah vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Výtvarná.377 I. stupeň A: Charakteristika vyučovacího předmětu..377 B: Obsah vyučovacího předmětu II. stupeň A: Charakteristika vyučovacího předmětu..382 B: Obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná A: Charakteristika vyučovacího předmětu..387 B: Obsah vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví II. stupeň A: Charakteristika vyučovacího předmětu..395 B: Obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní vyučování..399 I. stupeň A: Charakteristika vyučovacího předmětu..399 B: Obsah vyučovacího předmětu II. stupeň..407 A: Charakteristika vyučovacího předmětu..407 B: Obsah vyučovacího předmětu

8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola pro sluchově postižené 1. Identifikační údaje 1.1 Název vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola pro sluchově postižené zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV- LMP. 1.2 Předkladatel Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169. identifikátor právnické osoby: IČ : právní forma: příspěvková organizace adresa: Výmolova Praha 5 ředitel: Mgr. Věra Pavličková Tel./fax: Telefon: Zřizovatel Hlavní město Praha právní forma: kraj IČO : adresa: Mariánské náměstí Praha Platnost dokumentu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola vstupuje v platnost dnem razítko Mgr. Věra Pavličková ředitelka školy 8

9 2. Charakteristika školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené je soustava škol, která zajišťuje vzdělávání sluchově postižených od předškolního věku do až do dospělosti. Škola je založena na dlouholeté tradici. Byla slavnostně otevřena 21. listopadu 1926 jako první český ústav hluchoněmých. Škola se nachází ve velmi příjemném, téměř venkovském prostředí s možnostmi turistických vycházek do přírodní rezervace Prokopského údolí, tak s ideálními možnostmi poznávat historické i moderní velkoměsto.spojení metrem B z blízké stanice Radlická s centrem Prahy trvá necelých 10 minut. Naše přednosti: poloha školy v příjemném a tichém prostředí dostupnost, přístup- metro, bezbariérové řešení místnost pro čekající rodiče možnost ubytování rodiče při adaptaci dítěte odborně vybavený pedagogický sbor přítomnost slyšících a neslyšících pedagogů existence více součástí školy,možnost návaznosti vybavenost speciálními pomůckami produkce vlastních učebních pomůcek pořádání kurzů znakového jazyka organizace odborných přednášek otevřenost školy budování kurikula celoživotního vzdělávání Orientační plánek: 9

10 2.1 Úplnost a velikost školy Jsme úplnou školou s několika součástmi. Škola poskytuje předškolní, základní a střední odborné vzdělání. Vzdělávání ve třídách základní školy umožňuje i vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Subjekt zahrnuje několik součástí, kterými jsou: Střední škola, obor asistent zubního technika poskytuje střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Základní škola- poskytuje základní vzdělání koncipované v dvouvětvovém systému, který se liší způsobem komunikace. Mateřská škola- se zaměřuje na budování komunikačního systému, poznávání světa kolem sebe a na přípravu pro vstup do základní školy. Speciálně pedagogické centrum - poskytuje poradenské služby dětem, žákům, studentům a rodičům, ale i jiným školám a školským zařízením, diagnostiku, logopedickou péči a terapeutické služby. Školní družina poskytuje žákům školy mimoškolní výchovu. Školní jídelna - poskytuje stravovací služby pro děti, žáky a studenty školy, závodní stravování pro zaměstnance. Internáty- poskytují dětem, žákům a studentům celotýdenní ubytování v objektu školy spojené s mimoškolní výchovou. Třída, oddělení a studijní skupina má nejméně 4 a nejvíce 10 žáků. 10

11 2.2 Vybavení školy Škola má bezbariérový přístup. V přízemí budovy je vstupní vestibul s nápojovými automaty a prostorem pro rodiče žáků, ředitelna, psycholog, SPC a jazykové centrum Ulita s kvalitně vybavenou jazykovou učebnou s interaktivní tabulí, která slouží i jako učebna PC. Součástí jazykového centra je i videoateliér. Celý západní trakt je vyčleněn mateřské škole, jejíž součástí je herna, 2 ložnice,wc, koupelna a sportovně relaxační chodba. V 1. patře se nachází základní škola sestávající z 10-ti učeben, odborné pracovny s interaktivní tabulí, dvou kabinetů a sborovny. Ve 2. patře je umístěna střední odborná škola, která má 3 učebny, sádrovnu, laboratoř, kabinet a sborovnu. V západní části se nachází školní družina a logopedická pracovna. Ve třetím patře jsou internáty škol. Děti, žáci a studenti bydlí ve dvou až třílůžkových pokojích v příjemně vybaveném prostředí. K dispozici mají klubovnu základní školy, klubovnu střední školy a v 1. suterénu je velká centrální klubovna, kde je volně přístupný internet. Ve škole je vybudována funkční knihovna. Mezi další odborné pracovny patří cvičná kuchyně a dílna pro dívky, dílny pro chlapce a keramická dílna. K pohybovým aktivitám děti, žáci a studenti využívají : relaxační chodbu, tělocvičnu, venkovní sportovní hřiště a přilehlou zahradu. Škola má kvalitní hygienické zázemí- šatny, WC, sprchy v souladu s hygienickými normami. 2.3 Pedagogický sbor Pedagogický sbor je stabilizovaný a z 90 % plně erudovaný v oboru speciální pedagogiky. Ve škole pracuje výchovný poradce, který provádí i metodiku prevence. Práci pedagogů doplňuje činnost SPC : speciálního pedagoga- logopeda a psychologa. Při škole funguje i školní psycholog. 2.4 Žáci Škola je samostatně zřízena pro vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Speciální vzdělávání se poskytuje žákům, u kterých byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě lékařského,speciálně pedagogického, popřípadě psychologického vyšetření. Část dětí, žáků a studentů je z Prahy, většina však dojíždí z jiných krajů. 2.5 Dlouhodobé projekty Škola realizuje v rámci opatření JPD 3 projekt Jazykové centrum ULITA. Cílem projektu je vzdělávání sluchově postižených žáků a studentů tak, aby napomáhalo překonat komunikační a informační bariéru. Vzdělávání se uskutečňuje formou odpoledních jazykových kurzů: Český jazyk pro neslyšící, Anglický jazyk pro neslyšící, Anglický jazyk pro nedoslýchavé. Od tohoto cíle se odvíjí i tvorba multimediálních programů pro sluchově postižené v podobě speciálně zpracovaných CD-ROMů. Současně je projekt zaměřen i na oblast dalšího 11

12 vzdělávání pedagogů pracujících se sluchově postiženými a to tak, že jsou realizovány víceúrovňové kurzy českého znakového jazyka. 2.6 Mimoškolní aktivity, soutěže Škola pořádá v průběhu školního roku sportovní a kulturně výchovné akce pro žáky. Jsou organizovány zájmové útvary kroužky : dramatický, zájmová tělesná, cvičení na balonech, fotbal,fyzioterapie, počítače, sexuální, český jazyk, multimediální dílna. Ve sportovní oblasti se žáci a studenti školy účastní celorepublikových Sportovních her pro sluchově postižené. Pro děti, žáky a studenty školy jsou pořádány lyžařské kurzy, turistické pochody, akce na zotavenou, školy v přírodě. V oblasti dramatické výchovy se zúčastňujeme soutěží celorepublikového významu. 2.7 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Rodiče mohou školu kdykoliv navštívit, vyžádat si individuální konzultace mimo pravidelné třídní schůzky. Byly obnoveny společné schůzky s vedením školy. Organizujeme Dny otevřených dveří. Rodiče jsou informováni o činnosti školy i formou školního časopisu a webových stránek školy. Od roku 2005 je při škole ustanovena rada školy, která se aktivně podílí na chodu školy. Škola participuje na přípravě budoucích pedagogů. Aktivně spolupracuje s Pedagogickou fakultou a Filosofickou fakultou UK v Praze. Spolupracujeme s Pevností, která nám zaštiťuje vedení kurzů ČZJ a ostatními organizacemi pro sluchově postižené. Jsme v pravidelném kontaktu s ostatními školami našeho typu v Praze i celé ČR. Spolupracujeme s odbornými lékaři: pediatrem, psychiatrem, foniatrem. 3. Charakteristika ŠVP ŠVP je uskutečňován s pomocí podpůrných opatření, jimiž jsou využití speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů, zařazení předmětů speciálně pedagogické péče, poskytování pedagogicko-psychologických služeb, nižší počet žáků ve třídě, oddělení nebo studijní skupině nebo jiná úprava organizace vzdělávání zohledňující speciální vzdělávací potřeby žáka. ŠVP zajišťuje komplexní péči v oblasti vzdělávání a výchovy žáků s různým stupněm sluchového postižení, s narušenou komunikační schopností a dalšími kombinacemi postižení- somatickým, zrakovým, mentálním. 3.1 Zaměření školy Učební plán je rozvržen do deseti let. První stupeň je realizován v ročníku. První období /1.-3.roč./, druhé období /4.-6.roč./. Druhý stupeň v ročníku. 12

13 Disponibilní časová dotace /DPČ/ je věnována na posílení oblasti Jazyka a jazykové komunikace.tento předmět zahrnuje obsah Českého jazyka a literatury, Českého znakového jazyka a Cizího jazyka. Individuální logopedická péče je předmětem speciálně pedagogické péče. Hodinová dotace není započítána do celkové povinné hodinové dotace. Předmět Hudebně dramatická je předmět vytvořený speciálně pro žáky se sluchovým postižením. Učební plán je koncipován do dvou větví tak, aby umožňoval odpovídající vzdělání všem žákům školy. Musí vycházet ze speciálních potřeb sluchově postižených a postihnout i specifika přidružených vad. Primární je volba komunikačního systému, který navazuje na předškolní období. Větev neslyšících je založena na bilingválním programu vzdělávání, jehož základem je současné působení slyšícího a neslyšícího pedagoga. Tento způsob výuky vyžaduje efektivní, úzkou a promyšlenou práci obou pedagogů. Žákům je učivo a všechny souvislosti předkládány v českém znakovém jazyce tak, aby došlo k maximálnímu pochopení a osvojení si nových poznatků. Na jejich základě je pak budováno další nabalování informací. Cílem je, aby sluchově postižení porozuměli světu a okolní společnosti. Větev kombinovaných vad využívá totální a alternativní druhy komunikace, zohledňuje rozdílnost rozumových schopností žáků, schopnosti učení a pracovní výsledky. Hlavním úkolem je adaptace žáků na nové prostředí, vytváření sociálních návyků. Prioritou je rozvíjení sociálních a komunikačních schopností a především vytváření praktických dovedností v rámci předprofesní orientace a přípravy. Důraz v učebním plánu je kladen na oblasti člověk a svět práce, informační a komunikační technologie. 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie V souladu s cíli RVP ZV a RVP ZV LMP vybavit sluchově postižené žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná a umožní jim efektivně a odpovídajícím způsobem jednat v různých situacích. Vytvořit základní komunikační systém pro celoživotní učení žáka, jeho vstup do života a do pracovního procesu. Komunikační bariéra je základním problémem sluchově postiženého dítěte. Prvořadým úkolem je zvládnutí čtenářských dovedností- číst s porozuměním tak, aby následně mohlo docházet k dalšímu získávání informací z tisku, televize, internetu. Práci s internetem jako náhradním komunikačním zdrojem je také vymezen prostor. Žáci se učí vyhledávat informace a zpracovávat je. Vzhledem ke specifickým potřebám žáků s kombinovaným postižením klást důraz především na klíčové kompetence komunikativní, sociální, personální a pracovní. K jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají. Školní aktivity a činnosti jsou zaměřeny především na rozvíjení přátelské atmosféry a takového pracovního klimatu, aby žáci školu rádi navštěvovali a na pomoc při vhodné orientaci ve volnočasových aktivitách žáků, na zvyšování kvality osobního života a na předprofesní orientaci. 13

14 3.3 Vzdělávání žáků s jinými ŠVP Vzdělávání žáků s více vadami a žáků s autismem probíhá v rámci školy formou skupinové integrace, v případech hodných zvláštního zřetele formou individuální integrace. Žáci jsou vzděláváni podle ŠVP základní škola zpracovaného podle RVP ZŠ - příloha. V případě potřeby je stanoven IVP především pro individuálně integrovaného žáka. 14

15 4. Klíčové kompetence Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Jejich výběr a pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených představ o tom, které kompetence jedince přispívají k jeho vzdělávání, spokojenému a úspěšnému životu. V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové kompetence považovány: kompetence k učení; kompetence k řešení problémů; kompetence komunikativní; kompetence sociální a personální; kompetence občanské; kompetence pracovní. Výstupní osobnostní kompetence žáka profil absolventa Orientace v prostředí Schopnost spolupráce a sociální komunikace Sebepojetí, seberozvoj, empatie Kompetence k učení Vyhledává informace, využívá znalosti. Chápe obecně uznávané znaky, symboly a termíny. Pracuje s učebními materiály a pomůckami. Kompetence řešení problémů Řeší běžné životní situace a překážky. Popíše problém, svěří se, požádá o radu. Příjme důsledky svých rozhodnutí. Kompetence komunikativní Užívá běžné informační a komunikační prostředky. Komunikací vytváří plnohodnotné vztahy s lidmi. Komunikuje a spolupracuje s okolím. Kompetence sociální a personální Uznává mravní hodnoty v rodině a společnosti. Respektuje pravidla práce v týmu. Sebeovládá ní. Poznává a chápe svou osobu, vnímá potřeby druhých. Kompetence občanské Zná základní práva a povinnosti občanů. Zvládá běžnou komunikaci s úřady. Chápe nebezpečí rasismu a xenofobie. Kompetence pracovní Zvládá základní pracovní dovednosti a postupy, rozšiřuje své komunikač ní schopnosti při kolektivní práci. Reálně posoudí výsledek své práce i práce ostatních. Má představu o společenské náplni běžných profesí. Je schopen pracovní výdrže, koncentrace, dokončení výkonu. 15

16 Sebekontrola a ochrana osobnosti Překonávání překážek a problémů Profesionální orientace, sebevzdělávání Kompetence k učení Užívá vhodných naučených metod, technik a pomůcek. Diferencuje překážky, rozeznává pokroky. Chápe význam vzdělání pro pracovní uplatnění. Kompetence řešení problémů Umí vyhledat pomoc v ohrožení své či jiné osoby. Rozpozná problém a hledá způsob řešení. Při řešení problémů se nenechá odradit nezdarem. Kompetence komunikativní Rozumí sdělení a přiměřeně na ně reaguje. Srozumitelně se vyjadřuje, vede dialog, vyjádří a obhájí názor. Písemně komunikuje. Umí využít tiskovin, záznamů, obrazových materiálů. Kompetence sociální a personální Uvědomí si rizika a ohrožení ( fyzická i psychická) své osoby, rozpozná rizikové chování a jeho důsledky. Pracovní činností ovlivňuje kvalitu společné práce. Navazuje a udržuje dobré mezilidské vztahy, respektuje druhé. Kompetence občanské Chrání své zdraví, umí se chovat v krizových a život ohrožujícíc h situacích dle pokynů nadřízené osoby. Umí uplatnit osvojené dovednosti a postupy. Chrání životní prostředí. Chápe význam zdravého životního stylu. Kompetence pracovní Dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, ochrany životního prostředí a společenský ch hodnot. Využívá získané znalosti a zkušenosti a vytváří si představu o možnostech svého budoucího pracovního uplatnění. Má pozitivní vztah k manuální m činnostem, pracuje podle daného pracovního postupu, návodu, náčrtu, jednoduché dokumentac e. Uvedené výstupy jsou optimální. U každého žáka je třeba zohlednit jeho specifické možnosti a schopnosti. 16

17 5. Školní učební plán základní školy 1.stupeň 2.stupeň 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. I.st. 7.r. 8.r. 9.r. 10.r II.st. Povinné vyučovací předměty: Jazyk a jazyková komunikace DPČ DPČ Cizí jazyk Britský znakový j Matematika Informační a komunikační technologie Prvouka Přírodověda Vlastivěda 2 2 Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudebně dramatická Výtvarná Tělesná Výchova ke zdraví 1 1 Pracovní činnosti Volitelné vyučovací předměty: Další cizí jazyk anglický j z DPČ Cvičení z jazyka a jazykové z komunikace DPČ Celková povinná hod dotace s DPČ Individuální logopedická péče Učební plán je koncipován jako desetiletý. 1. ročník se do celkové povinné hod. dotace nezapočítává. 17

18 6. Průřezová témata 6.1 Průřezová témata a jejich zapracování do ŠVP, formy realizace průřezových témat (tabulka) : o Osobnostní a sociální : Formy : S součást vyučovací hodiny J jiná forma ( exkurze, výstava, vycházka, ) B blok o Výchova demokratického občana : Formy : S, J P projekt o Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech : Formy : S, J, P o Multikurturní : Formy : S, J, B o Environmentální : Formy : S, J, P, B o Mediální : Formy : S, J 18

19 Tabulka realizace průřezových témat ve vzdělávacím obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů : Učební plán l.stupeň 2.stupeň Vzděl. Předměty oblasti 10. Český jazyk a literatura, Jazyk a ČZJ jazyková komunikace Cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Prvouka Člověk a jeho svět Člověk a společnost Vlastivěda Přírodověda Dějepis Výchova k občanství 19

20 20 Učební plán 1. stupeň 2. stupeň Vzděl. oblasti Předměty Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudebně dramatická Výtvarná Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná Člověk a svět práce Pracovní činnosti

21 Formy realizace průřezových témat na I. a II. stupni tabulka : Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace I. stupeň II. stupeň Předměty Formy Formy Český jazyk a literatura, ČZJ S,J S,J S,J S,J S,J S S,J S,J Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Prvouka S,J S,J S,J S,J S S S S S,J S,J S S,J S,J S,J S S S S,J S S S,P S S S,P S,J Vlastivěda Přírodověda S,J S,J,P S,P (4.-5.r.) S,J S,J,P S,J S,J S,J S,J,P 21

22 Vzdělávací oblasti Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce I. stupeň II. stupeň Předměty Formy Formy Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudebně dramatická Výtvarná Výchova ke zdraví Tělesná Pracovní činnosti S S,J S,J,B S,J S S,J S,J,B S,J,B S,J S S,J S,J S,B S S,J,B S S,J,P S,J,P S S,J,P S,J,P S,J S,J,P,B S,J S,J S S S,J S,J S,J,P,B S S,J,P S,J,P S,J S,J,P,B S S,J,P S,J S,J S S,J,P S,J S,P,B S,J S,J,B S,J S,J S,B S,J S,J S S,J S,J,B S 22

23 6.2 Metodický návod propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů ŠVP: 6.2.1Osobnostní a sociální : Osobnostní rozvoj I. stupeň A. Rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění cvičení dovednosti zapamatovat si Formy:S (všechny předměty) J (hry, cvičení) B. Sebepoznání a sebepojetí já jako zdroj informací o sobě druzí jako zdroj informací o mně moje tělo, moje psychika co o sobě vím a co ne moje vztahy k jiným lidem Formy:S (Člověk a jeho svět) J (hry, dramatizace a cílená cvičení v rámci Českého jazyka a českého znakového jazyka, Hudebně dramatické výchovy a Tělesné výchovy) C. Seberegulace a sebeorganizace cvičení sebekontroly, sebeovládání, vůle a regulace chování organizace vlastního času Formy:S (Člověk a jeho svět) J (Tělesná -nácvik autogenních metod sebekontroly a relaxace) D. Psychohygiena dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému dovednosti pro předcházení stresů v mezilidských vztazích 23

24 dovednosti zvládání stresových situací Formy:S (Člověk a jeho svět, Český jazyk, ČZJ) J (Tělesná -nácvik autogenních metod) E. Kreativita cvičení pro citlivost cvičení pro originalitu cvičení pro tvořivost v mezilidských vztazích Formy: S (Člověk a jeho svět, Český jazyk, ČZJ, Tělesná, Pracovní činnosti) II. stupeň A. Rozvoj schopností poznávání cvičení pro řešení problémů a dovedností pro učení Formy:S(všechny předměty) J(Český jazyk, ČZJ-dramatizace, Výchova ke zdraví- modelové situace) B. Sebepoznání a sebepojetí já-jaké poskytuji o sobě informace jak se promítá mé já v chování můj vztah k sobě samému, zdravé a vyrovnané sebepojetí Formy:S (všechny předměty) J (Český jazyk, ČZJ-diskuse) B(Výchova ke zdraví ) C. Seberegulace a sebeorganizace pokračovat v nácviku VDN z I. st. Formy:S (Výchova ke zdraví, Tělesná -relaxační techniky) J D. Psychohygiena prohlubovat VDN získané na I.stupni hledání pomoci při potížích 24

25 Formy:S (Výchova ke zdraví) J E. Kreativita cvičení pro pružnost nápadů, originalitu v rozhodování, vidět věci jinak cvičení pro tvořivost v mezilidských vztazích Formy: S (Výchova ke zdraví, Pracovní činnosti, Informační a komunikační technologie) Sociální rozvoj I. stupeň A. Rozvoj poznávacích schopností poznávání se ve skupině(třídě) odlišnosti jedince a jejich využití Formy:S (Český jazyk, ČZJ, Člověk a jeho svět) J (TU-práce s třídou jako skupinou) B. Mezilidské vztahy chování podporující dobré vztahy, empatie, pomoc třída, práce s třídou jako skupinou Formy:S (Český jazyk, ČZJ) C. Komunikace řeč těla, zvuků a slov, předmětů a prostředí vytvářeného člověkem cvičení pozorování a aktivního naslouchání dovednosti pro sdělování verbální i neverbální cvičení v neverbálním sdělování komunikace v různých situacích -informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, žádost Formy:S (Český jazyk, ČZJ, Člověk a svět, Hudebně dramatická, Tělesná a Výtvarná, Pracovní činnosti) D. Spolupráce a soutěživost 25

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Tachov, Zárečná Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program Základní školy Tachov, Zárečná 1540,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Základní škola Nížkov, Nížkov 11

Základní škola Nížkov, Nížkov 11 Škola pro život - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Škola pro život - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 4 Brno 602 00. Základní škola

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 4 Brno 602 00. Základní škola Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 4 Brno 602 00 Základní škola Kotlářská 4 Škola pro život v 21. století www.kotlarska.cz srpen 2014 Obsah

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G Motto: Nestačí vědět, musíme také vědění užívat. Vyhlubme studny a opatrujme čistotu vody. Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G ŽIVOT VE ŠKOLE, ŠKOLA PRO

Více