ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5.

2 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu Předkladatel Zřizovatel Platnost dokumentu Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Vybavení školy Pedagogický sbor Žáci Dlouhodobé projekty Mimoškolní aktivity, soutěže Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Charakteristika ŠVP Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávání žáků s jinými ŠVP Klíčové kompetence Učební plán Průřezová témata Průřezová témata a jejich zapracování do ŠVP, formy realizace průřezových témat (tabulka) Metodický návod propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů ŠVP Osobnostní a sociální Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní Environmentální Mediální Učební osnovy Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Okruhy slovní zásoby Vyučovací předmět: Český jazyk a český znakový jazyk..54 I. stupeň období 54 A: Charakteristika vyučovacího předmětu 54 B: Obsah vyučovacího předmětu..56 2

3 2. období 62 A: Charakteristika vyučovacího předmětu...62 B: Obsah vyučovacího předmětu..64 II. stupeň 68 A: Charakteristika vyučovacího předmětu...68 B: Obsah vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Britský znakový jazyk...77 I. stupeň... A: Charakteristika vyučovacího předmětu... B: Obsah vyučovacího předmětu... II. stupeň... A: Charakteristika vyučovacího předmětu... B: Obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika...85 I. stupeň...85 A: Charakteristika vyučovacího předmětu...85 B: Obsah vyučovacího předmětu...87 II. stupeň...93 A: Charakteristika vyučovacího předmětu...93 B: Obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie A: Charakteristika vyučovacího předmětu B: Obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka I. stupeň A: Charakteristika vyučovacího předmětu B: Obsah vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Přírodověda II. stupeň A: Charakteristika vyučovacího předmětu B: Obsah vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Vlastivěda A: Charakteristika vyučovacího předmětu B: Obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis II. stupeň A: Charakteristika vyučovacího předmětu B: Obsah vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Výchova k občanství II. stupeň A: Charakteristika vyučovacího předmětu B: Obsah vyučovacího předmětu

4 7.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika II. stupeň A: Charakteristika vyučovacího předmětu B: Obsah vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Chemie II. stupeň A: Charakteristika vyučovacího předmětu..151 B: Obsah vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Přírodopis II. stupeň.155 A: Charakteristika vyučovacího předmětu..155 B: Obsah vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Zeměpis II. stupeň. 165 A: Charakteristika vyučovacího předmětu..165 B: Obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudebně dramatická. 172 A: Charakteristika vyučovacího předmětu..172 B: Obsah vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Výtvarná.180 I. stupeň A: Charakteristika vyučovacího předmětu B: Obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná 201 A: Charakteristika vyučovacího předmětu..201 B: Obsah vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví 212 A: Charakteristika vyučovacího předmětu..212 B: Obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti..216 I stupeň 216 A: Charakteristika vyučovacího předmětu..216 B: Obsah vyučovacího předmětu 220 II. stupeň..230 A: Charakteristika vyučovacího předmětu..230 B: Obsah vyučovacího předmětu Volitelné vyučovací předměty Vyučovací předmět: Anglický jazyk 244 A: Charakteristika vyučovacího předmětu..244 B: Obsah vyučovacího předmětu Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení a klasifikace žáků Kritéria hodnocení žáka Pravidla pro hodnocení Chování žáka

5 Klasifikace Slovní hodnocení Kombinované hodnocení Celkové hodnocení žáka Výsledky práce v zájmových útvarech Hodnocení v náhradním termínu Způsoby hodnocení Autoevaluace školy a její autoevaluační činnost Oblasti autoevaluace Oblast systémy Oblast lidé Oblast finance Cíle a kritéria autoevaluace Nástroje autoevaluace 252 Vnitřní faktory práce Dílčí jevy ve výuce Časové rozvržení evaluačních činností.255 5

6 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Příloha 1. Učební plán - Příloha Průřezová témata Průřezová témata a jejich zapracování do ŠVP, formy realizace průřezových témat Metodický návod propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů ŠVP Příloha Osobnostní a sociální Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní Environmentální Mediální Učební osnovy Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk..285 I. stupeň..285 A: Charakteristika vyučovacího předmětu.285 B: Obsah vyučovacího předmětu 287 II. stupeň..295 A: Charakteristika vyučovacího předmětu..295 B: Obsah vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: anglický jazyk A: Charakteristika vyučovacího předmětu.300 B: Obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika I. stupeň A: Charakteristika vyučovacího předmětu..304 B: Obsah vyučovacího předmětu 306 II. stupeň.312 A: Charakteristika vyučovacího předmětu..312 B: Obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika A: Charakteristika vyučovacího předmětu..319 B: Obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka.323 I. stupeň..323 A: Charakteristika vyučovacího předmětu..323 B: Obsah vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Vlastivěda..329 A: Charakteristika vyučovacího předmětu.328 B: Obsah vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Přírodověda..333 A: Charakteristika vyučovacího předmětu B: Obsah vyučovacího předmětu 335 6

7 3.5 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis A: Charakteristika vyučovacího předmětu..337 B: Obsah vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Výchova k občanství A: Charakteristika vyučovacího předmětu..343 B: Obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika A: Charakteristika vyučovacího předmětu..347 B: Obsah vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Chemie A: Charakteristika vyučovacího předmětu..352 B: Obsah vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Přírodopis A: Charakteristika vyučovacího předmětu..356 B: Obsah vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Zeměpis A: Charakteristika vyučovacího předmětu..365 B: Obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudebně dramatická.371 A: Charakteristika vyučovacího předmětu..371 B: Obsah vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Výtvarná.377 I. stupeň A: Charakteristika vyučovacího předmětu..377 B: Obsah vyučovacího předmětu II. stupeň A: Charakteristika vyučovacího předmětu..382 B: Obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná A: Charakteristika vyučovacího předmětu..387 B: Obsah vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví II. stupeň A: Charakteristika vyučovacího předmětu..395 B: Obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní vyučování..399 I. stupeň A: Charakteristika vyučovacího předmětu..399 B: Obsah vyučovacího předmětu II. stupeň..407 A: Charakteristika vyučovacího předmětu..407 B: Obsah vyučovacího předmětu

8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola pro sluchově postižené 1. Identifikační údaje 1.1 Název vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola pro sluchově postižené zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV- LMP. 1.2 Předkladatel Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169. identifikátor právnické osoby: IČ : právní forma: příspěvková organizace adresa: Výmolova Praha 5 ředitel: Mgr. Věra Pavličková Tel./fax: Telefon: Zřizovatel Hlavní město Praha právní forma: kraj IČO : adresa: Mariánské náměstí Praha Platnost dokumentu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola vstupuje v platnost dnem razítko Mgr. Věra Pavličková ředitelka školy 8

9 2. Charakteristika školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené je soustava škol, která zajišťuje vzdělávání sluchově postižených od předškolního věku do až do dospělosti. Škola je založena na dlouholeté tradici. Byla slavnostně otevřena 21. listopadu 1926 jako první český ústav hluchoněmých. Škola se nachází ve velmi příjemném, téměř venkovském prostředí s možnostmi turistických vycházek do přírodní rezervace Prokopského údolí, tak s ideálními možnostmi poznávat historické i moderní velkoměsto.spojení metrem B z blízké stanice Radlická s centrem Prahy trvá necelých 10 minut. Naše přednosti: poloha školy v příjemném a tichém prostředí dostupnost, přístup- metro, bezbariérové řešení místnost pro čekající rodiče možnost ubytování rodiče při adaptaci dítěte odborně vybavený pedagogický sbor přítomnost slyšících a neslyšících pedagogů existence více součástí školy,možnost návaznosti vybavenost speciálními pomůckami produkce vlastních učebních pomůcek pořádání kurzů znakového jazyka organizace odborných přednášek otevřenost školy budování kurikula celoživotního vzdělávání Orientační plánek: 9

10 2.1 Úplnost a velikost školy Jsme úplnou školou s několika součástmi. Škola poskytuje předškolní, základní a střední odborné vzdělání. Vzdělávání ve třídách základní školy umožňuje i vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Subjekt zahrnuje několik součástí, kterými jsou: Střední škola, obor asistent zubního technika poskytuje střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Základní škola- poskytuje základní vzdělání koncipované v dvouvětvovém systému, který se liší způsobem komunikace. Mateřská škola- se zaměřuje na budování komunikačního systému, poznávání světa kolem sebe a na přípravu pro vstup do základní školy. Speciálně pedagogické centrum - poskytuje poradenské služby dětem, žákům, studentům a rodičům, ale i jiným školám a školským zařízením, diagnostiku, logopedickou péči a terapeutické služby. Školní družina poskytuje žákům školy mimoškolní výchovu. Školní jídelna - poskytuje stravovací služby pro děti, žáky a studenty školy, závodní stravování pro zaměstnance. Internáty- poskytují dětem, žákům a studentům celotýdenní ubytování v objektu školy spojené s mimoškolní výchovou. Třída, oddělení a studijní skupina má nejméně 4 a nejvíce 10 žáků. 10

11 2.2 Vybavení školy Škola má bezbariérový přístup. V přízemí budovy je vstupní vestibul s nápojovými automaty a prostorem pro rodiče žáků, ředitelna, psycholog, SPC a jazykové centrum Ulita s kvalitně vybavenou jazykovou učebnou s interaktivní tabulí, která slouží i jako učebna PC. Součástí jazykového centra je i videoateliér. Celý západní trakt je vyčleněn mateřské škole, jejíž součástí je herna, 2 ložnice,wc, koupelna a sportovně relaxační chodba. V 1. patře se nachází základní škola sestávající z 10-ti učeben, odborné pracovny s interaktivní tabulí, dvou kabinetů a sborovny. Ve 2. patře je umístěna střední odborná škola, která má 3 učebny, sádrovnu, laboratoř, kabinet a sborovnu. V západní části se nachází školní družina a logopedická pracovna. Ve třetím patře jsou internáty škol. Děti, žáci a studenti bydlí ve dvou až třílůžkových pokojích v příjemně vybaveném prostředí. K dispozici mají klubovnu základní školy, klubovnu střední školy a v 1. suterénu je velká centrální klubovna, kde je volně přístupný internet. Ve škole je vybudována funkční knihovna. Mezi další odborné pracovny patří cvičná kuchyně a dílna pro dívky, dílny pro chlapce a keramická dílna. K pohybovým aktivitám děti, žáci a studenti využívají : relaxační chodbu, tělocvičnu, venkovní sportovní hřiště a přilehlou zahradu. Škola má kvalitní hygienické zázemí- šatny, WC, sprchy v souladu s hygienickými normami. 2.3 Pedagogický sbor Pedagogický sbor je stabilizovaný a z 90 % plně erudovaný v oboru speciální pedagogiky. Ve škole pracuje výchovný poradce, který provádí i metodiku prevence. Práci pedagogů doplňuje činnost SPC : speciálního pedagoga- logopeda a psychologa. Při škole funguje i školní psycholog. 2.4 Žáci Škola je samostatně zřízena pro vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Speciální vzdělávání se poskytuje žákům, u kterých byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě lékařského,speciálně pedagogického, popřípadě psychologického vyšetření. Část dětí, žáků a studentů je z Prahy, většina však dojíždí z jiných krajů. 2.5 Dlouhodobé projekty Škola realizuje v rámci opatření JPD 3 projekt Jazykové centrum ULITA. Cílem projektu je vzdělávání sluchově postižených žáků a studentů tak, aby napomáhalo překonat komunikační a informační bariéru. Vzdělávání se uskutečňuje formou odpoledních jazykových kurzů: Český jazyk pro neslyšící, Anglický jazyk pro neslyšící, Anglický jazyk pro nedoslýchavé. Od tohoto cíle se odvíjí i tvorba multimediálních programů pro sluchově postižené v podobě speciálně zpracovaných CD-ROMů. Současně je projekt zaměřen i na oblast dalšího 11

12 vzdělávání pedagogů pracujících se sluchově postiženými a to tak, že jsou realizovány víceúrovňové kurzy českého znakového jazyka. 2.6 Mimoškolní aktivity, soutěže Škola pořádá v průběhu školního roku sportovní a kulturně výchovné akce pro žáky. Jsou organizovány zájmové útvary kroužky : dramatický, zájmová tělesná, cvičení na balonech, fotbal,fyzioterapie, počítače, sexuální, český jazyk, multimediální dílna. Ve sportovní oblasti se žáci a studenti školy účastní celorepublikových Sportovních her pro sluchově postižené. Pro děti, žáky a studenty školy jsou pořádány lyžařské kurzy, turistické pochody, akce na zotavenou, školy v přírodě. V oblasti dramatické výchovy se zúčastňujeme soutěží celorepublikového významu. 2.7 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Rodiče mohou školu kdykoliv navštívit, vyžádat si individuální konzultace mimo pravidelné třídní schůzky. Byly obnoveny společné schůzky s vedením školy. Organizujeme Dny otevřených dveří. Rodiče jsou informováni o činnosti školy i formou školního časopisu a webových stránek školy. Od roku 2005 je při škole ustanovena rada školy, která se aktivně podílí na chodu školy. Škola participuje na přípravě budoucích pedagogů. Aktivně spolupracuje s Pedagogickou fakultou a Filosofickou fakultou UK v Praze. Spolupracujeme s Pevností, která nám zaštiťuje vedení kurzů ČZJ a ostatními organizacemi pro sluchově postižené. Jsme v pravidelném kontaktu s ostatními školami našeho typu v Praze i celé ČR. Spolupracujeme s odbornými lékaři: pediatrem, psychiatrem, foniatrem. 3. Charakteristika ŠVP ŠVP je uskutečňován s pomocí podpůrných opatření, jimiž jsou využití speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů, zařazení předmětů speciálně pedagogické péče, poskytování pedagogicko-psychologických služeb, nižší počet žáků ve třídě, oddělení nebo studijní skupině nebo jiná úprava organizace vzdělávání zohledňující speciální vzdělávací potřeby žáka. ŠVP zajišťuje komplexní péči v oblasti vzdělávání a výchovy žáků s různým stupněm sluchového postižení, s narušenou komunikační schopností a dalšími kombinacemi postižení- somatickým, zrakovým, mentálním. 3.1 Zaměření školy Učební plán je rozvržen do deseti let. První stupeň je realizován v ročníku. První období /1.-3.roč./, druhé období /4.-6.roč./. Druhý stupeň v ročníku. 12

13 Disponibilní časová dotace /DPČ/ je věnována na posílení oblasti Jazyka a jazykové komunikace.tento předmět zahrnuje obsah Českého jazyka a literatury, Českého znakového jazyka a Cizího jazyka. Individuální logopedická péče je předmětem speciálně pedagogické péče. Hodinová dotace není započítána do celkové povinné hodinové dotace. Předmět Hudebně dramatická je předmět vytvořený speciálně pro žáky se sluchovým postižením. Učební plán je koncipován do dvou větví tak, aby umožňoval odpovídající vzdělání všem žákům školy. Musí vycházet ze speciálních potřeb sluchově postižených a postihnout i specifika přidružených vad. Primární je volba komunikačního systému, který navazuje na předškolní období. Větev neslyšících je založena na bilingválním programu vzdělávání, jehož základem je současné působení slyšícího a neslyšícího pedagoga. Tento způsob výuky vyžaduje efektivní, úzkou a promyšlenou práci obou pedagogů. Žákům je učivo a všechny souvislosti předkládány v českém znakovém jazyce tak, aby došlo k maximálnímu pochopení a osvojení si nových poznatků. Na jejich základě je pak budováno další nabalování informací. Cílem je, aby sluchově postižení porozuměli světu a okolní společnosti. Větev kombinovaných vad využívá totální a alternativní druhy komunikace, zohledňuje rozdílnost rozumových schopností žáků, schopnosti učení a pracovní výsledky. Hlavním úkolem je adaptace žáků na nové prostředí, vytváření sociálních návyků. Prioritou je rozvíjení sociálních a komunikačních schopností a především vytváření praktických dovedností v rámci předprofesní orientace a přípravy. Důraz v učebním plánu je kladen na oblasti člověk a svět práce, informační a komunikační technologie. 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie V souladu s cíli RVP ZV a RVP ZV LMP vybavit sluchově postižené žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná a umožní jim efektivně a odpovídajícím způsobem jednat v různých situacích. Vytvořit základní komunikační systém pro celoživotní učení žáka, jeho vstup do života a do pracovního procesu. Komunikační bariéra je základním problémem sluchově postiženého dítěte. Prvořadým úkolem je zvládnutí čtenářských dovedností- číst s porozuměním tak, aby následně mohlo docházet k dalšímu získávání informací z tisku, televize, internetu. Práci s internetem jako náhradním komunikačním zdrojem je také vymezen prostor. Žáci se učí vyhledávat informace a zpracovávat je. Vzhledem ke specifickým potřebám žáků s kombinovaným postižením klást důraz především na klíčové kompetence komunikativní, sociální, personální a pracovní. K jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají. Školní aktivity a činnosti jsou zaměřeny především na rozvíjení přátelské atmosféry a takového pracovního klimatu, aby žáci školu rádi navštěvovali a na pomoc při vhodné orientaci ve volnočasových aktivitách žáků, na zvyšování kvality osobního života a na předprofesní orientaci. 13

14 3.3 Vzdělávání žáků s jinými ŠVP Vzdělávání žáků s více vadami a žáků s autismem probíhá v rámci školy formou skupinové integrace, v případech hodných zvláštního zřetele formou individuální integrace. Žáci jsou vzděláváni podle ŠVP základní škola zpracovaného podle RVP ZŠ - příloha. V případě potřeby je stanoven IVP především pro individuálně integrovaného žáka. 14

15 4. Klíčové kompetence Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Jejich výběr a pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených představ o tom, které kompetence jedince přispívají k jeho vzdělávání, spokojenému a úspěšnému životu. V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové kompetence považovány: kompetence k učení; kompetence k řešení problémů; kompetence komunikativní; kompetence sociální a personální; kompetence občanské; kompetence pracovní. Výstupní osobnostní kompetence žáka profil absolventa Orientace v prostředí Schopnost spolupráce a sociální komunikace Sebepojetí, seberozvoj, empatie Kompetence k učení Vyhledává informace, využívá znalosti. Chápe obecně uznávané znaky, symboly a termíny. Pracuje s učebními materiály a pomůckami. Kompetence řešení problémů Řeší běžné životní situace a překážky. Popíše problém, svěří se, požádá o radu. Příjme důsledky svých rozhodnutí. Kompetence komunikativní Užívá běžné informační a komunikační prostředky. Komunikací vytváří plnohodnotné vztahy s lidmi. Komunikuje a spolupracuje s okolím. Kompetence sociální a personální Uznává mravní hodnoty v rodině a společnosti. Respektuje pravidla práce v týmu. Sebeovládá ní. Poznává a chápe svou osobu, vnímá potřeby druhých. Kompetence občanské Zná základní práva a povinnosti občanů. Zvládá běžnou komunikaci s úřady. Chápe nebezpečí rasismu a xenofobie. Kompetence pracovní Zvládá základní pracovní dovednosti a postupy, rozšiřuje své komunikač ní schopnosti při kolektivní práci. Reálně posoudí výsledek své práce i práce ostatních. Má představu o společenské náplni běžných profesí. Je schopen pracovní výdrže, koncentrace, dokončení výkonu. 15

16 Sebekontrola a ochrana osobnosti Překonávání překážek a problémů Profesionální orientace, sebevzdělávání Kompetence k učení Užívá vhodných naučených metod, technik a pomůcek. Diferencuje překážky, rozeznává pokroky. Chápe význam vzdělání pro pracovní uplatnění. Kompetence řešení problémů Umí vyhledat pomoc v ohrožení své či jiné osoby. Rozpozná problém a hledá způsob řešení. Při řešení problémů se nenechá odradit nezdarem. Kompetence komunikativní Rozumí sdělení a přiměřeně na ně reaguje. Srozumitelně se vyjadřuje, vede dialog, vyjádří a obhájí názor. Písemně komunikuje. Umí využít tiskovin, záznamů, obrazových materiálů. Kompetence sociální a personální Uvědomí si rizika a ohrožení ( fyzická i psychická) své osoby, rozpozná rizikové chování a jeho důsledky. Pracovní činností ovlivňuje kvalitu společné práce. Navazuje a udržuje dobré mezilidské vztahy, respektuje druhé. Kompetence občanské Chrání své zdraví, umí se chovat v krizových a život ohrožujícíc h situacích dle pokynů nadřízené osoby. Umí uplatnit osvojené dovednosti a postupy. Chrání životní prostředí. Chápe význam zdravého životního stylu. Kompetence pracovní Dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, ochrany životního prostředí a společenský ch hodnot. Využívá získané znalosti a zkušenosti a vytváří si představu o možnostech svého budoucího pracovního uplatnění. Má pozitivní vztah k manuální m činnostem, pracuje podle daného pracovního postupu, návodu, náčrtu, jednoduché dokumentac e. Uvedené výstupy jsou optimální. U každého žáka je třeba zohlednit jeho specifické možnosti a schopnosti. 16

17 5. Školní učební plán základní školy 1.stupeň 2.stupeň 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. I.st. 7.r. 8.r. 9.r. 10.r II.st. Povinné vyučovací předměty: Jazyk a jazyková komunikace DPČ DPČ Cizí jazyk Britský znakový j Matematika Informační a komunikační technologie Prvouka Přírodověda Vlastivěda 2 2 Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudebně dramatická Výtvarná Tělesná Výchova ke zdraví 1 1 Pracovní činnosti Volitelné vyučovací předměty: Další cizí jazyk anglický j z DPČ Cvičení z jazyka a jazykové z komunikace DPČ Celková povinná hod dotace s DPČ Individuální logopedická péče Učební plán je koncipován jako desetiletý. 1. ročník se do celkové povinné hod. dotace nezapočítává. 17

18 6. Průřezová témata 6.1 Průřezová témata a jejich zapracování do ŠVP, formy realizace průřezových témat (tabulka) : o Osobnostní a sociální : Formy : S součást vyučovací hodiny J jiná forma ( exkurze, výstava, vycházka, ) B blok o Výchova demokratického občana : Formy : S, J P projekt o Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech : Formy : S, J, P o Multikurturní : Formy : S, J, B o Environmentální : Formy : S, J, P, B o Mediální : Formy : S, J 18

19 Tabulka realizace průřezových témat ve vzdělávacím obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů : Učební plán l.stupeň 2.stupeň Vzděl. Předměty oblasti 10. Český jazyk a literatura, Jazyk a ČZJ jazyková komunikace Cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Prvouka Člověk a jeho svět Člověk a společnost Vlastivěda Přírodověda Dějepis Výchova k občanství 19

20 20 Učební plán 1. stupeň 2. stupeň Vzděl. oblasti Předměty Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudebně dramatická Výtvarná Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná Člověk a svět práce Pracovní činnosti

21 Formy realizace průřezových témat na I. a II. stupni tabulka : Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace I. stupeň II. stupeň Předměty Formy Formy Český jazyk a literatura, ČZJ S,J S,J S,J S,J S,J S S,J S,J Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Prvouka S,J S,J S,J S,J S S S S S,J S,J S S,J S,J S,J S S S S,J S S S,P S S S,P S,J Vlastivěda Přírodověda S,J S,J,P S,P (4.-5.r.) S,J S,J,P S,J S,J S,J S,J,P 21

22 Vzdělávací oblasti Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce I. stupeň II. stupeň Předměty Formy Formy Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudebně dramatická Výtvarná Výchova ke zdraví Tělesná Pracovní činnosti S S,J S,J,B S,J S S,J S,J,B S,J,B S,J S S,J S,J S,B S S,J,B S S,J,P S,J,P S S,J,P S,J,P S,J S,J,P,B S,J S,J S S S,J S,J S,J,P,B S S,J,P S,J,P S,J S,J,P,B S S,J,P S,J S,J S S,J,P S,J S,P,B S,J S,J,B S,J S,J S,B S,J S,J S S,J S,J,B S 22

23 6.2 Metodický návod propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů ŠVP: 6.2.1Osobnostní a sociální : Osobnostní rozvoj I. stupeň A. Rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění cvičení dovednosti zapamatovat si Formy:S (všechny předměty) J (hry, cvičení) B. Sebepoznání a sebepojetí já jako zdroj informací o sobě druzí jako zdroj informací o mně moje tělo, moje psychika co o sobě vím a co ne moje vztahy k jiným lidem Formy:S (Člověk a jeho svět) J (hry, dramatizace a cílená cvičení v rámci Českého jazyka a českého znakového jazyka, Hudebně dramatické výchovy a Tělesné výchovy) C. Seberegulace a sebeorganizace cvičení sebekontroly, sebeovládání, vůle a regulace chování organizace vlastního času Formy:S (Člověk a jeho svět) J (Tělesná -nácvik autogenních metod sebekontroly a relaxace) D. Psychohygiena dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému dovednosti pro předcházení stresů v mezilidských vztazích 23

24 dovednosti zvládání stresových situací Formy:S (Člověk a jeho svět, Český jazyk, ČZJ) J (Tělesná -nácvik autogenních metod) E. Kreativita cvičení pro citlivost cvičení pro originalitu cvičení pro tvořivost v mezilidských vztazích Formy: S (Člověk a jeho svět, Český jazyk, ČZJ, Tělesná, Pracovní činnosti) II. stupeň A. Rozvoj schopností poznávání cvičení pro řešení problémů a dovedností pro učení Formy:S(všechny předměty) J(Český jazyk, ČZJ-dramatizace, Výchova ke zdraví- modelové situace) B. Sebepoznání a sebepojetí já-jaké poskytuji o sobě informace jak se promítá mé já v chování můj vztah k sobě samému, zdravé a vyrovnané sebepojetí Formy:S (všechny předměty) J (Český jazyk, ČZJ-diskuse) B(Výchova ke zdraví ) C. Seberegulace a sebeorganizace pokračovat v nácviku VDN z I. st. Formy:S (Výchova ke zdraví, Tělesná -relaxační techniky) J D. Psychohygiena prohlubovat VDN získané na I.stupni hledání pomoci při potížích 24

25 Formy:S (Výchova ke zdraví) J E. Kreativita cvičení pro pružnost nápadů, originalitu v rozhodování, vidět věci jinak cvičení pro tvořivost v mezilidských vztazích Formy: S (Výchova ke zdraví, Pracovní činnosti, Informační a komunikační technologie) Sociální rozvoj I. stupeň A. Rozvoj poznávacích schopností poznávání se ve skupině(třídě) odlišnosti jedince a jejich využití Formy:S (Český jazyk, ČZJ, Člověk a jeho svět) J (TU-práce s třídou jako skupinou) B. Mezilidské vztahy chování podporující dobré vztahy, empatie, pomoc třída, práce s třídou jako skupinou Formy:S (Český jazyk, ČZJ) C. Komunikace řeč těla, zvuků a slov, předmětů a prostředí vytvářeného člověkem cvičení pozorování a aktivního naslouchání dovednosti pro sdělování verbální i neverbální cvičení v neverbálním sdělování komunikace v různých situacích -informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, žádost Formy:S (Český jazyk, ČZJ, Člověk a svět, Hudebně dramatická, Tělesná a Výtvarná, Pracovní činnosti) D. Spolupráce a soutěživost 25

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů:

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů: Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP Základní školy praktické, Praha 2, Vinohradská ul. Ukázka je věnována propojení průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova se vzdělávacím obsahem jednotlivých

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA Vinohradská 54, Praha 2

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA Vinohradská 54, Praha 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA Vinohradská 54, Praha 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 7 1.1 Název vzdělávacího programu... 7 1.2 Předkladatel...

Více

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace PROJEKT k průřezovému tématu Osobnostní a sociální výchova ) Příloha školního vzdělávacího programu Oáza Autor projektu: Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Zpracovaný podle přílohy. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA Vinohradská 54, Praha 2

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Zpracovaný podle přílohy. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA Vinohradská 54, Praha 2 pro ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Zpracovaný podle přílohy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA Vinohradská 54, Praha 2 OBSAH ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ... 6 1. Identifikační údaje...

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Nejpřirozenější podporou sociálních dovedností ve školském prostředí je inkluzivní vzdělávání, které

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících

V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících Osobnostní a sociální výchova - (1.-5. ročník) Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanská výchova Vyučovací předmět Občanská výchova je tvořen z obsahu vzdělávacího

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny. Příloha 1. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny. Příloha 1. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny Příloha 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání upravený pro žáky s lehkým mentálním postižením zpracovaný podle přílohy Rámcového vzdělávacího

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník Naše škola posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů ve škole objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje odlišné názory, způsoby

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP)

Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP) Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP) PŘEDMĚT: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Ročník: 1. Výstup Učivo Související PT místo, kde žijeme 1. Zvládá orientaci v okolí svého bydliště a v okolí domov - prostředí

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více