SLOVNÍČEK JAPONSKÝCH VÝRAZŮ v závorce za názvem je uvedena správná výslovnost.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOVNÍČEK JAPONSKÝCH VÝRAZŮ v závorce za názvem je uvedena správná výslovnost."

Transkript

1 SLOVNÍČEK JAPONSKÝCH VÝRAZŮ v závorce za názvem je uvedena správná výslovnost. VŠEOBECNÉ VÝRAZY BU - válka, boj, válečný, bojový. BUSHI - (buši) válečník, bojovník, původní výraz pro příslušníka japonské vojenské šlechty - samuraje. BUSHIDO - (bušido) cesta válečníka, etický kodex bushi, tedy samurajů, který zdůrazňoval čest, odvahu, oddanost, povinnost a poslušnost. BUDO - (budó) doslova cesta boje, název pro japonská bojová umění, se zřetelem na duchovní význam cvičení, tedy protiklad k bujutsu, kde je hlavní zřetel kladen na bojovou účelnost. Nejznámějšími z nich jsou: judo, aikido, karatedo, kendo, iaido, jodo, kyudo, kobudo. V širším významu všechna japonská bojová umění, tedy jak budo, tak bujutsu. V nejširším přeneseném významu všechna bojová umění. BUJUTSU - (budžucu) doslova umění válečníka, umění boje, nejvýstižněji bojové dovednosti (umění ve smyslu dovednost), předchůdce budo, hlavní význam v bujutsu má účelnost bojových technik. Nejznámějšími z nich jsou: jujutsu, aikijutsu, kenjutsu, iaijutsu. BUGEI - válečnictví, válečnické znalosti, jiný výraz pro bujutsu. BUJIN - válečník, doslova válečný člověk, jiný výraz pro bushi. BUKE - válečnická rodina, válečnický klan. DÓ - cesta, výraz používaný pro duchovní význam bojového umění. RYU - (rjů) škola, směr, styl. DÓJÓ - (dódžó) místo, kde se cvičí bojová umění, doslova místnost pro cestu. HONBU DOJO - (honbu dódžó) domovské dojo, tedy takové dojo, v kterém vyučuje vedoucí představitel daného stylu či školy. BUDOKAN - centrum pro výuku budo. BUDOKA - ten kdo cvičí bojová umění, tedy budo. KARATEKA - ten kdo cvičí karate. AIKIDOKA - ten kdo cvičí aikido.

2 JUDOKA - (džudoka) ten kdo cvičí judo. KENDOKA - ten kdo cvičí kendo. NINJA - (nindža) adept ninjutsu. GI, DOGI - oblek na cvičení budo, lidově též nazývaný kimono. KARATEGI - oblek na cvičení karate. JUDOGI - (džudogi) oblek na cvičení judo. OBI - pás nošený ke gi. HAKAMA - široké plizované kalhoty, které se nosí v některých stylech bojového umění přes spodní kalhoty od gi. KYU - (kju) žákovský stupeň technické vyspělosti, označovaný barevnými pásy obi kromě černého. DAN - mistrovský stupeň technické vyspělosti označovaný černým pásem. YUDANSHA - (judanša) nositel technického stupně dan. MUDANSHA - (mudanša) doslova bez danu (mu - nic), cvičenec který není nositelem stupně dan. RENSHI - (renši) nejnižší z trojice tradičních učitelských stupňů renshi, kioshi, hanshi, který znamenal asistenta učitele. Pro jeho získání je zpravidla podmínkou alespoň šestý dan. KIOSHI - (kjóši) prostřední z trojice tradičních učitelských stupňů renshi, kioshi, hanshi, který znamenal učitele. Pro jeho získání je zpravidla podmínkou alespoň sedmý dan. HANSHI - (hanši) nejvyšší z trojice tradičních učitelských stupňů renshi, kioshi, hanshi, který znamenal mistra. Pro jeho získání je zpravidla podmínkou alespoň osmý dan. SHIHAN - (šihan) mistr. SENSEI - (sensej) učitel, oslovení učitele - instruktora v bojovém umění. SEMPAI - (sempaj) asistent učitele, pomocný instruktor. KOHAI - (kohaj) tzv. mladší cvičenec, začátečník. KAMIZA - čestné místo v dójó. SHINZA - čestné místo v dójó, zpravidla prezentované shintoistickým oltáříkem. ZANSHIN - (zanšin) bdělost, připravenost, stav bdělé mysli.

3 KI - vnitřní síla, duch, vnitřní energie člověka. KIME - ohnisko, bod, zpevnění těla v závěru techniky a soustředění veškeré energie do tohoto jediného bodu. KIAI - bojový výkřik. MAAI - (maaj) vzdálenost mezi soupeři. KIHON - základní techniky. KIHON IDO - cvičení základní techniky v pohybu. KATA - forma, předem určená a přesně předepsaná forma nácviku. KUMITE - cvičení s partnerem, zápas. YAKUSOKU KUMITE - (jokusoku kumite) předem dohodnuté cvičení s partnerem, jsou dohodnuty techniky, případně způsob. JIYU KUMITE - (džijů kumite) volné, předem nedohodnuté cvičení s partnerem, volný zápas. KIHON KUMITE - základní kumite, tedy základní cvičeni s partnerem, může se jednat o kumite, kde jsou použity techniky v základní podobě, tedy ve formě kihon, nebo o kumite které tvoří základ daného stylu. IPPON KUMITE - kumite na jeden krok, tedy kumite jedinou akcí. KIHON IPPON KUMITE - základní kumite na jeden krok. GOHON KUMITE - kumite na pět kroků, útočník provede pět útoků, obránce provádí pouze obranu a až při posledním protiútok. OKURI KUMITE - kumite kdy útočník provede útok, obránce provede protiútok a útočník na něj opět reaguje s obranou a protiútokem. HAPPO KUMITE - kumite proti více útočníkům. RANDORI - cvičení s partnerem, zápas, jiný výraz pro jiyu kumite. SHIAI - (šaj) utkání, soutěžní zápas. BUNKAI - aplikace technik se soupeřem v kata. EMBUSEN - linie pohybu, půdorys v kata MAE - dopředu. YOKO - (joko) stranou.

4 USHIRO - (uširo) dozadu. MIGI - pravý, vpravo. HIDARI - levý, vlevo. GYAKU - (gjaku) opačný, protilehlý. IRIMI - vstup do soupeře, pohyb směrem dovnitř. SUWARI - v kleče, v sedě. SEIZA - (sejza) sed klečmo na patách. REI - (rej) pozdrav prováděný úklonou. SENSEINI REI - pozdrav učiteli. SHOMENNI REI - pozdrav čelnímu, tedy čestnému místu. SHINZANI REI - pozdrav shinze, tedy čestnému místu v dójó. OTAKANI REI - vzájemný pozdrav s partnerem. RICU REI - pozdrav v postoji. ZA REI - pozdrav v sedu klečmo na patách. TORI - ten který provádí techniku, ten kdo útočí. BOGYO - obrana. KOKYU HO - (kokju hó) dechová cvičení. MISOGI - doslova duševní pročištění, očistné meditační a dechové cvičení. NOGARE - způsob dýchání, dechové cvičení, jiné než ibuki. IBUKI - způsob dýchání, dechové cvičení k rozvoji energie těla. TEGATANA - takzvaná mečová ruka, malíková hrana ruky a předloktí používaná v boji obdobně jako meč. TAMESHI VARI - přerážecí test, přerážení předmětu úderem, nebo kopem. TAMESHI GIRI - sekací test, přeseknutí předmětu mečem, testování mečů sekacím testem. TATAMI - žíněnka na cvičení, původně rohože z rýžové slámy. MAKIWARA - úderové prkno, sloužící k nácviku úderů.

5 STYLY KENJUTSU - (kendžucu) umění meče - japonský šerm, základní bojová technika japonské bojové šlechty samurajů. KENDO - moderní forma japonského šermu s použitím ochranného brnění a bambusového skládaného meče shinai. IAIJUTSU - (jajdžucu) původní bojová podoba umění rychlého tasení meče a útoku, či spíše obrany a protiútoku. IAIDO - (iajdó) moderní podoba umění rychlého tasení meče a seku, zdůrazňující duchovní význam cvičení. MUSO SHINDEN RYU - (musó šinden rjů) jeden z hlavních stylů iaido. JIGIDEN RYU - (džigiden rjů) jeden z hlavních stylů iaido. JUJUTSU - (džudžucu) původní bojové umění a sebeobrana japonské bojové šlechty - samurajů. JUDO - (džudo) moderní bojový sport a sebeobrana vzniklý z jujitsu, založený profesorem Jigoro Kanó ( ). AIKIJUTSU - (aikidžucu) staré japonské umění boje beze zbraně, jeden ze stylů jujutsu, předchůdce dnešního aikido. AIKIDO - cesta (do) harmonie (ai) vnitřní síly (ki), bojové umění založené Morihei Ueshibou ( ), vycházející z aikijutsu. AIKIKAI AIKIDO - nejrozšířenější směr aikido, v jehož čele dnes stojí potomci zakladatele Morihee Ueshiby. YOSHINKAN AIKIDO - jeden ze stylů aikido. TOMIKI AIKIDO - jeden ze stylů aikido. AIKI BUDO - jeden ze směrů aikido vycházející nejen z aikido, ale spíše z původního aikijutsu. DAITO RYU - původní název pro aikijutsu. KARATE - v překladu prázdné ruce. Okinawský bojový systém vzniklý okolo 17. století smícháním přeneseného čínského kungfu a původních místních stylů boje. Po plnoprávném připojení Okinawy k Japonsku (19. století) je ovlivněno japonskými styly a přičleňuje se k japonským budo. KARATEDO - cesta karate, název zdůrazňuje duchovní význam cvičení karate.

6 TODE, TOTE - původní okinawský bojový systém, předchůdce karate. WADO RYU - (wado rjů) jeden z hlavních stylů karate. SHOTOKAN RYU - (šotokan rjů) jeden z hlavních stylů karate. GOJU RYU - (godžu rjů) jeden z hlavních stylů karate. SHITO RYU - (šito rjů) jeden z hlavních stylů karate. SHORIN RYU - (šorin rjů) jeden z původních okinawských stylů karate. KYOKUSHINKAI - jeden ze stylů karate, pro který je typický plnokontaktní zápas. JODO - (džódó) systém použití jo - hole dlouhé 128 cm - proti japonskému meči. V širším významu obecně boj s holí jo nejen proti meči, ale libovolným způsobem. SHINDO MUSO RYU JODO - nejrozšířenější styl jodo. JOJUTSU - (džódžucu) boj s holí typu jo, předchůdce jodo. BOJUTSU - boj s holí typu bo. HANBOJUTSU - bojové umění s krátkou asi 1 m dlouhou tyčí hanbo. KOBUDO - okinawský systém boje se zbraněmi bo (hůl), nunchaku, tonfa, sai, kama (srp), kai (veslo), seiriúto (mačeta), suručin (řetěz) a jiné (více jak 20 zbraní). Kobudo bylo často cvičeno spolu s karate, jako kompletní systém boje beze zbraně i se zbraněmi. KYUJUTSU - japonská bojová lukostřelba. KYUDO - cesta luku, japonská lukostřelba vzniklá z bojové lukostřelby kyujutsu. Kyudo bojový význam již téměř nemá, ale jde o duchovní rozvoj střelce. SUMO - japonský národní zápas, v minulosti též užívaný v rámci válečného výcviku. NINJUTSU - umění špionáže a diverze, zahrnující bojové dovednosti se zbraněmi i beze zbraně, znalosti použití ohně a zakládání požárů, umění orientace a přežití v přírodě, umění slézání překážek, zdí a hradeb, znalost psychologie, umění přestrojování se, znalosti použití jedů, umění špionáže a řada dalších dovedností. YOSEIKAN BUDO - v druhé polovině 20. století založený japonský styl mistrem Minoru Mochizuki. Je složen z aikido, karate, judo, kendo a kobudo. TAIJUTSU - doslova umění těla, pod tímto názvem se cvičí některé směry jujutsu a v ninjutsu bojové techniky beze zbraně. ZBRANĚ

7 KATANA - japonský jednobřitý dvojruční meč samurajů. WAKIZASHI - japonský jednobřitý krátký meč (asi 40 cm). BOKKEN - dřevěný meč. BOKOTO - dřevěný meč, jiný výraz pro bokken. IAITO - cvičný meč. SHINKEN - skutečný ostrý meč, doslova meč který má duši. SHINAI - bambusový skládaný meč používaný v kendo. YARI - japonské kopí, používané samuraji. NAGINATA - japonská zbraň, připomínající meč připevněný na dlouhé tyči, též někdy označovaná jako halapartna. BO - ( bó ) tyč dlouhá podle druhu od 180 do 250 cm používaná k boji v Japonsku a na Okinawě. Základní zbraň okinawského kobudo. ROKU SHAKU BO - 6 stop (shaku) dlouhá tyč, jedna z užívaných délek tyče bo (asi 180 centimetrů). JO - (džó) tyč dlouhá 128 centimetrů. AIKI BOKKEN - bokken používaný v aikido. AIKI JO - tyč jo používaná v aikido. HANBO - tyč dlouhá asi 90 centimetrů. TANBO - tyč dlouhá asi 50 centimetrů. TANJO - (tandžo) jiný název pro tanbo. TONFA - dřevěná zbraň používaná v kobudo. NUNCHAKU - (nunčaku) dvě krátké hole spojené provazem, nebo řetězem, zbraň používaná v kobudo. SAI - trojzubec, zbraň používaná v kobudo. KAMA - srp přizpůsobený jako zbraň. SHURIKEN (šuriken) vrhací hvězdice. TESSEN - asi 30 cm dlouhá tyč, původně vzniklá ze složeného vějíře.

8 TANTO - japonská dýka. POVELY YOI - (joj) pozor, připravte se. HAJIME - (hadžime) začněte. YAME - (jame) přerušte, zastavte cvičení. MATE - zastavte, stejně jako yame. MAWATE - otočte se. DODZO - prosím ve smyslu můžete začít, cvičte. SUZUKETE - pokračujte. ICHI, NI, SAN, SHI, GO, ROKU, SHICHI, HACHI, KYU, JU - (ič, ny, san, či, go, roku, šiči, hači, kjů, džů) počítání od jedné do deseti, čtyři lze říct též yon (jon). NÁZVY TECHNIK VŠEOBECNÉ ATEMI - úder, rána, rozdrcení. KANSETSU - páčení, páka. NAGE - hod, podraz. TOBI - skok. CUKI - přímý uder, úder jehož dráha je shodná s osou předloktí, často je termínem cuki označován přímý úder zavřenou pěstí, takzvané seiken cuki, i když to je vlastně pouze jeden druh cuki. UCHI - (uči) sek, úder jehož dráha jde po oblouku v určitém úhlu k ose předloktí. GERI, KERI - kop nohou. UKE - 1. kryt. 2. ten který přijímá techniku, ten kdo se brání. OSAE - (osaj) držení, kontrola, ovládnutí. ZHIME - (žime) škrcení.

9 WAZA - technika. KOGEKI WAZA - útočná technika. BOGYO WAZA - (bogjó vaza) obraná technika. ATEMI WAZA - technika úderů, drtící technika. CUKI WAZA - technika přímých úderů. UCHI WAZA - (uči vaza) technika seků. GERI WAZA - technika kopů. UKE WAZA - technika krytů. KANSETSU WAZA - technika páčení. NAGE WAZA - technika hodů, porazů. OSAE WAZA - technika držení. ZHIME WAZA - (žime vaza) technika škrcení. UKEMI WAZA - technika pádů. DACHI WAZA - (dači vaza) technika postojů. TE WAZA - technika rukou. ASHI WAZA - (aši vaza) technika nohou. TACHI WAZA - (tači vaza) techniky ve stoje. SUWARI WAZA - techniky v kleče. RENRAKU WAZA - kombinace technik. JIYU WAZA - (džijů vaza) volné techniky, předem neurčené techniky, volný trénink. HANMI - postoj, postavení, poločelní postoj (jedna noha vpřed). MIGI HANMI - pravý postoj. HIDARI HANMI - levý postoj. AI HANMI - (aj hanmi) stát ve stejném postoji jako soupeř. GYAKU HANMI - (gjaku hanmi) stát v opačném postoji než soupeř.

10 DACHI - (dači) postoj. SHIZENTAI - (šizentai) přirozený postoj. KAMAE - bojový střeh. AYUMI ASHI - (ajumi aši) chůze se střídáním nohou. SURI ASHI, SURIKOMI ASHI - (suri aši) posun dvěma menšími kroky, bez změny vzájemného postavení nohou. OKURI ASHI - (okuri aši) druh suri ashi, kdy pohyb začíná zadní noha. TAI HIRAKI - úhyb částečným obratem. TAI SABAKI - (taj sabaki) úhyb tělem. TENKAN - zakročení nohou po oblouku, jeden ze základních pohybů v aikido. IRIMI TENKAN - krok dopředu (vstup) a kruhové zakročení, jeden ze základních pohybů v aikido. SHIKKO - (šikó) chůze po kolenou. UKEMI - pády. MAE UKEMI - pád vpřed. YOKO UKEMI - (joko ukemi) pád stranou. USHIRO UKEMI - (uširo ukemi) pád vzad. ZENPO UKEMI - pád vpřed na ruce bez kotoulu. ZENPO KAITEN UKEMI - pád vpřed kotoulem, jiný název pro maeukemi. KIRI, GIRI - sek, respektive řez mečem. METSU BUSHI - (metsu buši) - doslova zničení očí, šokový úder mezi soupeřovi oči. KUZUSHI - (kuzuši) vychýlení soupeře. KESA GATAME - vrchní obětí, způsob držení soupeře na zemi. TURIFUNE - tak zvané veslování, průpravné cvičení v aikido. HIKITE - poloha ruky v nápřahu u boku. MIZU NAGARE - poloha předloktí jako pro stékající kapku vody.

11 NÁZVY ÚDERŮ A SEKŮ JODAN CUKI - (džódan cuki) úder na horní pásmo. CHUDAN CUKI - (čůdan cuki) úder na střední pásmo. GEDAN CUKI - úder na spodní pásmo. OICUKI, JONCUKI - (ojcuki, džoncuki) úder přední rukou, nad nohou která je vepředu (úder stejnostranný). GYAKUCUKI - (gjakucuki) úder zadní rukou, nad nohou která je vzadu (úder různostranný). MAWASHICUKI - (mavašicuki) obloukový úder, dlouhý hák. NAGASHICUKI - (nagašicuki) úder cuki se současným úhybem taihiraki, zadní noha zakročí a boky a ramena vytočíme do roviny s úderem. TOBIKOMICUKI - úder s výpadem, skočení do úderu. GYAKUTOBIKOMICUKI - výpad, skočení do úderu gyakucuki. KIZAMI CUKI - prodloužený úder s vytočením ramen. KAGICUKI - hákový úder, krátký hák. AGECUKI - úder zespoda nahoru, zvedák. CHOKUCUKI - (čokucuki) přímý úder s rotací ruky o 180 stupňů. TATECUKI - úder s rotací o 90 stupňů, pěst ve vertikální poloze. URACUKI - krátký úder bez rotace. JONCUKI NOTSUKOMI - (džoncuki notsukomi) úder oicuki s nahnutím těla dopředu. GYAKUCUKI NOTSUKOMI - úder gyakucuki s nahnutím těla dopředu MOROTECUKI - úder obouma rukama současně (dvojitý úder). YAMACUKI - (jamacuki) dvojitý široký úder oběma rukama ve tvaru písmene U na horní a spodní pásmo najednou. AWASECUKI - dvojitý přímý úder oběma rukama ve tvaru písmene U. HASAMI CUKI - tzv. nůžkový úder, rukama proti sobě. HEIKO CUKI - obouruční paralelní přímý úder.

12 RENCUKI - vícenásobný střídavý úder (střídavě oběma rukama). DANCUKI - opakovaný úder (tou samou rukou rychle za sebou). YOKO MAWASHI UCHI - (joko mawaši uči) obloukový sek stranou, jakýkoliv obecně. TATE MAWASHI UCHI - (tate mawaši uči) obloukový sek vertikálně, obecně jakýkoliv. SHUTO UCHI - (šuto uči) sek malíkovou hranou otevřené ruky. SHUTO YOKOMEN UCHI - (šuto jokomen uči) sek shuto směřující horizontálně do strany, ruka dlaní dolů. SHUTO GAMEN UCHI - (šuto gamen uči) sek shuto směřující horizontálně dovnitř, ruka dlaní nahoru. SHUTO OTOSHI UCHI - (šuto otoši uči) sek shuto vertikálně dolů. UCHI SHUTO MAWASHI UCHI - jiný název pro shuto yokomen uchi. SOTO SHUTO MAWASHI UCHI - jiný název pro shuto gamen uchi. HAITO UCHI - (hajto uči) sek palcovou hranou otevřené ruky. URAKEN UCHI - (uraken uči) sek hřbetem zavřené pěsti. YOKOURAKEN UCHI - (jokouraken uči) horizontální sek stranou typu uraken. TATEURAKEN UCHI - (teteuraken uči) vertikální sek typu uraken. SHOMEN URAKEN UCHI - (šomen uraken uči) sek uraken dopředu, ruka směřuje kolmo k zemi. FURI UCHI, FURI URAKEN UCHI - (furi uči) sek uraken zvenčí dovnitř, ruka přetočená palcem dolů. TETSUI UCHI - (tecui uči) sek malíkovou stranou zavřené pěsti, takzvaný úder pěstí jako kladivem. KENTSUI UCHI - (kencui uči) jiný výraz pro tetsui uchi. YOKOTETSUI UCHI - (jokotecui uchi) horizontální sek stranou typu tetsui. TATETETSUI UCHI - (tatetecui uči) vertikální sek typu tetsui. TETSUI UCHI YOKOMAWASHI - (tecui uči jokomawaši) horizontální sek typu tetsui, jiný výraz pro yokotetsui uchi. TETSUI UCHI TATEMAWASHI - (tecui uči tatemawaši) vertikální sek typu tetsui, jiný výraz pro tatetetsui uchi.

13 EMPI UCHI - (empi uči) sek loktem, lze říci též úder loktem. HIJI ATE - úder loktem, jiný výraz pro empi uchi. MAE EMPI UCHI - (mai empi uči) úder loktem vpřed. YOKO EMPI UCHI - (joko empi uči) úder loktem stranou. MAWASHI EMPI UCHI - (mawaši empi uči) obloukový úder loktem. USHIRO EMPI UCHI - (uširo empi uči) úder loktem vzad. TATE EMPI UCHI - (tate empi uči) úder loktem vzhůru, jiný výraz pro age empi uchi. AGE EMPI UCHI - (age empi uči) úder loktem vzhůru, jiný výraz pro tate empi uchi. OTOSHI EMPI UCHI - (otoši empi uči) úder loktem dolů. MAE HIJI ATE - (mai hidži ate) úder loktem vpřed, jiný výraz pro mae empi uchi. YOKO HIJI ATE - (joko hidži ate) úder loktem stranou, jiný výraz pro yoko empi uchi. OTOSHI HIJI ATE - (otoši hidži ate) úder loktem dolů, jiný výraz pro otoshi empi uchi. USHIRO HIJI ATE - (uširo hidži ate) úder loktem vzad, jiný výraz pro ushiro empi uchi. NÁZVY KOPŮ MAEGERI - kop vpřed. YOKOGERI - kop stranou. SOKUTOGERI - kop stranou, - název podle úderové plochy kterou se kop stranou provádí, jiný název pro yokogeri. USHIROGERI - (uširogeri) kop vzad. MAWASHIGERI - (mavašigeri) obloukový kop. URAMAWASHIGERI - (uramavašigeri) obloukový kop patou. USHIROMAWASHIGERI - (uširo mawašigeri) obloukový kop patou s otočkou. GYAKU MAWASHIGERI - (gjaku mavašigeri) obloukový kop obrácený ven. NIKACUKIGERI - obloukový kop ploskou chodidla dovnitř. URA NIKACUKIGERI - obloukový kop malíkovou hranou chodidla ven.

14 HIZAGERI - kop kolenem. MAEHIZAGERI - kop kolenem vpřed. MAWASHIHIZAGERI - (mawašihizageri) obloukový kop kolenem. TOBIGERI - kop ve výskoku. MAE TOBIGERI - kop ve výskoku vpřed. YOKO TOBIGERI - kop ve výskoku stranou. MAWASHI TOBIGERI - (mawaši tobigeri) obloukový kop ve výskoku USHIROMAWASHI TOBIGERI - (uširomawaši tobigeri) kop ve výskoku s otočkou. KAKATOGERI - kop patou seshora dolů, tzv. kop kladivo. KINGERI - švihový kop nártem dopředu, nejčastěji směřující na genitálie. FUMIKOMI - dupnutí, kop dupnutím. FUMIKIRI - kop seknutím dolů, jiný výraz pro gedan yokogeri. KEKOMI - přímý kop, na rozdíl od keage. KEAGE - kyvadlový (švihový) kop, na rozdíl od kekomi. MAEGERI KEAGE - švihový kop vpřed. MAEGERI KEKOMI - přímý kop vpřed. YOKOGERI KEAGE - švihový kop stranou. YOKOGERI KEKOMI - přímý kop stranou. NIDAN GERI - dvojitý kop. NAMI GAESHI (nami gaeši) tzv. kop vracející se vlna. NÁZVY KRYTŮ JODAN UKE - (džódan uke) kryt na horní pásmo. CHUDAN UKE - (čudan uke) kryt na střední pásmo. GEDAN UKE - kryt na spodní pásmo.

15 AGE UKE - druh krytu na horní pásmo. SOTO UKE - vnější kryt, jiný výraz pro soto ude uke. UCHI UKE - (uči uke) vnitřní kryt, jiný výraz pro uchi ude uke. SHUTO UKE - (šuto uke) kryt malíkovou hranou, tzv. kryt mečovou rukou. TATE SHUTO UKE - (tate šuto uke) kryt malíkovou hranou ve vertikální poloze. GEDAN BARAI - doslova spodní zametení, druh krytu na spodní pásmo. MAWASHI UKE - (mavaši uke) kruhový kryt oběma rukama najednou. JUJI UKE - (džudži uke) kryt ve tvaru písmene X překřížením rukou. MOROTE UKE - dvojitý kryt podpořený druhou rukou. OSAE UKE - kryt stlačením dolů dlaní nebo malíkovou hranou ruky. TE OSAE UKE - kryt stlačením rukou, jiný výraz pro osae uke. OTOSHI UKE - (otoši uke) kryt sražením dolů. KAKE UKE - kryt zahákováním, při kterém je útočníkova končetina kontrolována pomocí ruky ohnuté do háku. SHUTO KAKE UKE - (šuto kake uke) kryt zahákováním malíkovou hranou ruky. TEKUBI KAKE UKE - kryt zahákováním pěstí s ohnutým zápěstím za hřbetem. KAKIWAKE UKE - dvojitý kryt ze středu ven, kryt roztažením. KAKIWAKE SHUTO UKE - (kakiwake šuto uke) kryt kakiwake uke malíkovými hranami otevřených rukou. UDE UKE - kryt předloktím. SOTO UDE UKE - vnější kryt předloktím. UCHI UDE UKE - (uči ude uke) vnitřní kryt předloktím. HAISHU UKE - (hajšu uke) kryt hřbetem ruky. TEISHO UKE - (tejšo uke) kryt otevřenou dlaní. NAGASHI UKE - (nagaši uke) kryt smetením - odchýlením. HAIWAN NAGASHI UKE - (hajwan nagaši uke) kryt smetením hřbetem předloktí.

16 TE NAGASHI UKE - (te nagaši uke) kryt smetením rukou (dlaní). SEIRYUTO UKE - kryt hranou ruky seiryuto. KEITO UKE - kryt hranou ruky keito, s do strany ohnutým zápěstím. SUKUI UKE - kryt podebráním, popotažením, zachycením. SHO SUKUI UKE - (šó sukui uke) kryt podebráním dlaní. MAEUDE DEAI OSAE UKE - kryt stlačením předloktí MAEUDE HINERI UKE - kryt otočením předloktí. SOKUMEN AWASE UKE - kombinovaný kryt oběma rukama stranou. TEISHO AWASE UKE - dvojitý kryt spojenými dlaněmi. RYOSHO TSUKAMI UKE - kryt držením oběma rukama. SOKUTEI MAWASHI UKE - obloukový kryt chodidlem. SOKUTEI OSAE UKE - kryt stlačením chodidlem. SOKUTO OSAE UKE - kryt stlačením hranou nohy. SOKUBO KAKE UKE - kryt holení zahákováním. ASHIKUBI KEKE UKE - kryt kotníkem pomocí zahákování. NÁZVY POSTOJŮ ZENKUTSU DACHI - (zenkutsu dači) postoj s pokrčenou přední nohou a nataženou zadní nohou, váha mírně vepředu. NEKOASHI DACHI - (nekoaši dači) postoj kočky, přední noha odlehčená, opřená jen o špičku. NEKOASHI DACHI SHOMEN - (nekoaši dači šómen) postoj kočky se zadní nohou směřující dopředu. NEKOASHI DACHI HANMI - (nekoaši dači hanmi) postoj kočky se zadní nohou vytočenou do strany. NEKOASHI DACHI MAHANMI - (nekoašhi dači mahanmi) postoj kočky se zadní nohou vytočenou dozadu. KIBA DACHI - (kiba dači) boční postoj, takzvaný postoj jezdce na koni, chodidla rovnoběžně.

17 SHIKO DACHI - (šiko dači) podobný postoj jako kiba dachi, ale chodidla vytočená ven, otevřený postoj jezdce na koni. NAIFANCHI DACHI - (najfančin dači) postoj jezdce na koni, chodidla vytočená dovnitř, jiný výraz pro uchi hachiji dachi. TATESEISHAN DACHI - (tatesejšan dači) postoj podobný zenkutsu dachi, ale nohy v přímce za sebou. YOKOSEISHAN DACHI - (jokosejšan dači) široký postoj, jedna noha mírně ve předu. KOKUTSU DACHI - (kokutsu dači) postoj s oběma nohama pokrčenýma a váha na zadní noze, obranný postoj. SANCHIN DACHI - (sančin dači) tzv. postoj přesýpacích hodin. FUDO DACHI - (fudó dači) tzv. zakořeněný postoj. HANGETSU DACHI (hangetsu dači) tzv. postoj půlměsíce. MUSUBI DACHI - (musubi dači) pozornostní postoj otevřený, paty u sebe špičky od sebe vytočeny ven (stoj spatný). HEISOKU DACHI - (heisoku dači) pozornostní postoj, paty i špičky u sebe (stoj spojný). HEIKO DACHI - (heiko dači) postoj rozkročný rovnoběžný, chodidla na šířku ramen. HACHIJI DACHI - (hačidži dači) postoj rozkročný otevřený, chodidla na šířku ramen vytočená ven. SOTO HACHIJI DACHI - (soto hačidži dači) jiný výraz pro hachiji dachi. UCHI HACHIJI DACHI - (uči hačidži dači) postoj rozkročný zavřený, chodidla vytočená dovnitř, jiný výraz pro naifanchi dachi. KOSA DACHI - (kosa dači) postoj se zkříženými nohami. SAGI ASHI DACHI - (sagi aši dači) postoj na jedné noze. RENOJI DACHI - (renodži dači) postoj ve tvaru písmene L. TEIJI DACHI - (teidži dači) postoj ve tvaru písmene T. NÁZVY PÁK IKKIO, IKKAJO - (ikjó, ikádžo) první ovládnutí, kontrola pákou na paži. NIKIO, NIKAJO - (nikjó, nikádžo) druhé ovládnutí, kontrola pákou na zápěstí.

18 SANKIO, SANKAJO - (sankjó, sankádžo) třetí ovládnutí, kontrola kroucením ruky. KOTE GAESHI - (kote gajši) vnější páka na zápěstí, nebo hod provedený touto pákou. KOTE MAWASHI - (kote mavaši) vnitřní páka na zápěstí, jedna z variant nikio. KOTE HINERI - jiný název pro sankio. UDE GARAMI - páka na loket výkrutem ramene. UDE HISHIGY JUJI GATAME - (ude hišigi žyži gatame) páčení lokte přes břicho. UDE HISHIGY UDE GATAME - (ude hišigi ude gatame) páčení lokte dlaní. NÁZVY ÚCHOPŮ MUCHI - (moči) úchop. KATATE MOCHI - (katate moči) úchop zápěstí jednou rukou. RYOTE MOCHI - (rjóte moči) úchop obou zápěstí oběma rukama. KATATE RYOTE MOCHI - (katate rjóte moči) úchop jednoho zápěstí oběma rukama. USHIRO RYOTE MOCHI - (uširo rjóte moči) uchopení obou zápěstí zezadu. KATATE TORI - druh úchopu, jiný výraz pro katate mochi. RYOTE TORI - druh úchopu, jiný výraz pro ryote mochi. KATATE RYOTE TORI - úchop, jiný výraz pro katate ryote mochi. USHIRO RYTE TORI - typ úchopu, jiný výraz pro ushiro ryote mochi. KUMIKATA - úchop oběma rukama za gi soupeře. NÁZVY HODŮ A PORAZŮ HARAI, BARAI - podmet, doslova zametení. ASHI BARAI - (aši baraj) podmet nohou, doslova zametení nohou. DE ASHI BARAI, DE ASHI HARAI (de aši baraj) podmet ploskou nohy. OKURI ASHI BARAI (okuri aši baraj) podmet pomocí zahákování kotníkem. GARI - poraz, podražení.

19 OSOTO GARI - velký vnější poraz, na vnější nohu soupeře. OUCHI GARI (ouči gari) velký vnitřní poraz, na vnitřní nohu soupeře. KOSOTO GARI - malý vnější poraz, na vnější nohu soupeře. KOUCHI GARI (kouči gari) malý vnitřní poraz, na vnitřní nohu soupeře. MOROTE GARI - poraz s využitím uchopení obou nohou soupeře. KAITEN GARI - poraz s obratem o celý kruh. KOSHI NAGE, GOSHI NAGE (koši náge) hod respektive skupina hodů pomocí boků. OGOSHI (ogoši) velký hod přes boky, tzv. velký bočák. UKIGOSHI - (ukigoši) hod nadrazem bokem. HARAIGOSHI - (haraigoši) hod přes bok podmetením stehnem. HIZA GURUMA - hod zadržením kolena. SASAE CURIKOMI ASHI (sasae curikomi aši) hod zadržením článku. UCHI MATA - (uči mata) hod vnitřním nadrazem stehna. KATAGURUMA - přehoz přes týl. TAI OTOSHI (taj otoši) hod přehnutím těla přes nohu. SOTO MAKIKOMI - strh zatočení ramenem. SUMI GAESHI - (sumi gaeši) strh vnitřním nadrazem nohy. TOMOE NAGE - přehoz po kruhu přes nohu. SEOI NAGA - přehoz přes ramena. IPPON SEOI NAGE - varianta hodu seoi nage s úchopem jedné ruky. MOROTE SEOI NAGE - varianta hodu seoi nage úchopem oběma rukama. HASAMI NAGE - hod nůžkovým střihem nohou. SHIHO NAGE - (šiho nága) doslova čtyřsměrový hod, jeden ze základních hodů v aikido. IRIMI NAGE - doslova hod vstupem, typický hod v aikido. KAITEN NAGE - rotační hod po obvodu těla.

20 KOKYU NAGE - hod dechem, hod s využitím dechu. ČÁSTI TĚLA TAI - tělo MEN - hlava, čelo. YOKOMEN - (jokomen) spánek. SHOMEN - (šómen) 1. čelo, 2. čelní strana. MUNE - hrudník. HARA - podbřišek. SEIKA TANDEN - oblast podbřišku asi na dva prsty pod pupkem, pomyslný střed těla. GOSHI - (goši) bok. TE - 1. ruka, 2. původní název pro karate, který znamenal ruku. SEIKEN - (sejken) čelo (předek) zavřené pěsti, respektive její první dva klouby, úderová plocha při úderu pěstí. URAKEN - hřbet zavřené pěsti, také označení úderu který se touto úderovou plochou provádí. TETSUI - malíková strana zavřené pěsti, tzv. pěst kladivo. KENTSUI - jiný výraz pro tetsui. SHUTSUI - (šutsui) tzv. pěst kladivo, jiný výraz pro tetsui. TEISHO - (tejšo) dlaň (pata dlaně) otevřené ruky. SHOTEI (šotej) dlaň otevřené ruky, jiný název pro teisho. HAISHU - (hajšu) hřbet otevřené ruky. SHUTO - (šuto) malíková hrana otevřené ruky, tzv. mečová ruka. HAITO - (hajto) palcová hrana otevřené ruky. SEIRYUTO - (seirjutó) začátek malíkové hrany za zápěstím, tzv. volská čelist. NUKITE - špičky natažených prstů, takzvaná ruka - kopí.

21 IPPON NUKITE - špička nataženého ukazováčku, tzv. jednoprstá ruka kopí. NIHON NUKITE - špičky nataženého ukazováčku a prostředníčku, tzv. dvouprstá ruka kopí. YONHON NUKITE - (jonhon nukite) špičky natažených prstů ukazováčku až malíčku, tzv. čtyřprstá ruka kopí. HIRAKEN - tzv. poloviční pěst, klouby prstů jen napůl zavřené pěsti. IPPONKEN - pěst s vysunutým kloubem ukazováku, tzv. jednokloubová pěst. NAKADAKA IPPONKEN - pěst s vysunutým kloubem prostředníku, tzv. jednokloubová pěst prostředníku. KAKUTO - vnější strana dovnitř ohnutého zápěstí. KUMADE - dlaň včetně skrčených prstů, tzv. medvědí tlapa. WASHIDE - ( wašide ) špičky prstů sevřených do špetky, tzv. orlí ruka, orlí zobák. KEITO - hrana ruky od zápěstí k palci, tzv. kuřecí hřebínek. KEN - zavřená pěst. KAISHO - (kajšó) otevřená ruka. KOTE - zápěstí. WAN - paže, respektive předloktí, jiný výraz pro ude. WANTO - meč paže, předloktí, jiný výraz pro ude. SHUBO - předloktí, doslova hůl paže, jiný výraz pro wanto. UDE - předloktí, jiný výraz pro wanto. HAIWAN - horní strana (hřbet) paže, respektive hřbet předloktí. GAIWAN - vnější strana paže, respektive vnější strana předloktí. NAIWAN - vnitřní strana paže, respektive vnitřní strana předloktí. SHUWAN - (šůwan) spodní strana paže, respektive spodní strana předloktí. EMPI - loket, úder loktem. HIJI - (hidži) loket, jiný výraz pro empi. KOSHI - (koši) bříško chodidel za prsty.

22 JOSOKUTEI - (džósokutei) tzv. zvednutá noha, jiný výraz pro koshi. SOKUTO - malíková hrana nohy, tzv. mečová noha. KAKATO - pata. ENSHO - (enšo) kulatá pata, jiný výraz pro kakato. HAISOKU - (hajsoku) nárt. SOKUTEI - chodidlo. TSUMASAKI - špičky prstů nohou. HIZA, HIZAGASHIRA - koleno. SHITTSUI - (šitcui) koleno, jiný výraz pro hiza, doslova kolenní kladivo. JODAN - (džódan) horní pásmo - hlava a krk. CHUDAN - (čůdan) střední pásmo - od pasu ke krku. GEDAN - spodní pásmo - od pasu dolů.

SLOVNÍČEK JAPONSKÝCH VÝRAZŮ. V závorce za názvem je uvedena správná výslovnost. VŠEOBECNÉ VÝRAZY BU - válka, boj, válečný, bojový.

SLOVNÍČEK JAPONSKÝCH VÝRAZŮ. V závorce za názvem je uvedena správná výslovnost. VŠEOBECNÉ VÝRAZY BU - válka, boj, válečný, bojový. SLOVNÍČEK JAPONSKÝCH VÝRAZŮ V závorce za názvem je uvedena správná výslovnost. VŠEOBECNÉ VÝRAZY BU - válka, boj, válečný, bojový. BUSHI - (buši) válečník, bojovník, původní výraz pro příslušníka japonské

Více

10 Kyu. 3. Pozdrav úklon v Seiza ( v sedě ) a Ritsu ( ve stoji ). Při úklonu se díváme dopředu. Musíme mít vždy jasno co nebo kdo je kolem nás.

10 Kyu. 3. Pozdrav úklon v Seiza ( v sedě ) a Ritsu ( ve stoji ). Při úklonu se díváme dopředu. Musíme mít vždy jasno co nebo kdo je kolem nás. 10 Kyu 1. Skládání karate gi ( kimono ) 2. Zavázání obi ( opasek ). 3. Pozdrav úklon v Seiza ( v sedě ) a Ritsu ( ve stoji ). Při úklonu se díváme dopředu. Musíme mít vždy jasno co nebo kdo je kolem nás..

Více

GOJU-RYU KARATE. 8. kyu (BÍLÝ PÁS)

GOJU-RYU KARATE. 8. kyu (BÍLÝ PÁS) GOJU-RYU KARATE 8. kyu (BÍLÝ PÁS) 1. HD seiken tsuki 2. HD age, soto, yoko a gedan uke 3. HD shomen, yokomen uraken uchi 4. HD hiza geri 5. HD mae geri 6. SHD harai otoshi uke 1. SD ayumi ashi oi tsuki

Více

Zkušební řád SHOTOKAN KARATE DO

Zkušební řád SHOTOKAN KARATE DO Zkušební řád SHOTOKAN KARATE DO Technická část zkušebního řádu určuje rozsah znalostí, vyžadovaných na jednotlivé STV Kyu a DAN. Zkušební komisař je oprávněn prověřit cvičence nejen z vědomostí vyžadovaných

Více

KYOKUSHINKAIKAN HONBU

KYOKUSHINKAIKAN HONBU Mezinárodní organizace karate Duben 2011 Mezinárodní organizace karate KYOKUSHINKAIKAN HONBU IKO Kyokushinkaikan OBSAH Část 1. Oranžový pás stránka číslo 3 Modrý pás stránka číslo 4 Žlutý pás stránka číslo

Více

Zkouškový řád

Zkouškový řád Zkouškový řád Stupně technické vyspělost (dále jen STV) vyjadřují určitý stupeň pohybových dovedností cvičence Ju Jitsu, kde je hodnocena technická a funkční dovednost prvku, aplikace, pochopení základních

Více

PŘEHLED POUŽÍVANÝCH JAPONSKÝCH POJMŮ V KARATE A JEJICH VÝZNAM

PŘEHLED POUŽÍVANÝCH JAPONSKÝCH POJMŮ V KARATE A JEJICH VÝZNAM Rozdělení tréninku karate: Kihon...Základní škola Kumite...Cvičení s partnerem Kata...Forma předvádění stínového boje Kata Bunkai...Reálná demonstrace významu KATA pohybů s jedním, nebo více partnery Hajime!...Začněte

Více

www.jujitsuostrava.cz Zkouškový řád

www.jujitsuostrava.cz Zkouškový řád Zkouškový řád Stupně technické vyspělost (dále jen STV) vyjadřují určitý stupeň pohybových dovedností cvičence Ju Jitsu, kde je hodnocena technická a funkční dovednost prvku, aplikace, pochopení základních

Více

SHOTOKAN KARATE. 8. kyu (hači-kju) - bílý pás. Technické požadavky na stupně kyu a DAN

SHOTOKAN KARATE. 8. kyu (hači-kju) - bílý pás. Technické požadavky na stupně kyu a DAN SHOTOKAN KARATE Technické požadavky na stupně kyu a DAN Použité symboly : ZK = zenkucu-dači KI = kiba-dači KK = kokucu-dači v = vpřed z = vzad s = stranou / = zůstává postoj (postavení chodidel) - = změna

Více

Následující tabulka ukazuje jakých standardů musí. být dosaženo na zkoušky na jednotlivé stupně

Následující tabulka ukazuje jakých standardů musí. být dosaženo na zkoušky na jednotlivé stupně 5.kyu Ukemi pády vpřed do kotoulu, pády vzad, pády do strany, pády vpřed do kolíbky AIKIDO KLUB PRAHA Hanmi (postoje) Standard 5kyu 4kyu 3Kyu 2Kyu 1Kyu Dan Aihanmi, gyakuhanmi, Hitoemi 1 zná a dodržuje

Více

SHOTOKAN KUMITE. Trenérsko -metodická komise Českého svazu karate - Zkušební řád shotokan karate

SHOTOKAN KUMITE. Trenérsko -metodická komise Českého svazu karate - Zkušební řád shotokan karate Trenérsko -metodická komise Českého svazu karate - Zkušební řád shotokan karate Pomůcka pro přípravu kumite na STV (Stupně technické vyspělosti) Shotokan Karate SHOTOKAN KUMITE SHOTOKAN KARATE ZKUŠEBNÍ

Více

ČLENĚNÍ TECHNIK KARATE

ČLENĚNÍ TECHNIK KARATE ČLENĚNÍ TECHNIK KARATE Základní techniky TRADIČNÍHO KARATE vznikly na Okinawě (Japonská država) ve formě KATA nebo kombinací obranných a útočných pohybů. Technické uspořádání může být popsáno následovně.

Více

Zkušební řád na technické stupně JIU - JITSU 6. KYU (bílý pás)

Zkušební řád na technické stupně JIU - JITSU 6. KYU (bílý pás) Zkušební řád na technické stupně JIU - JITSU 6. KYU (bílý pás) Úvodní část Technická část zkušebního řádu určuje rozsah znalostí,vyžadovaných na jednotlivé stupně technické vyspělosti KYU a DAN. Zkušební

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD. Příručka pro trenéry. zkušební komisaře. JKA KARATE Česká republika

ZKUŠEBNÍ ŘÁD. Příručka pro trenéry. zkušební komisaře. JKA KARATE Česká republika ZKUŠEBNÍ ŘÁD Příručka pro trenéry a zkušební komisaře JKA KARATE Česká republika Patnost od 13. 2. 2014-1 - Předmluva ke zkušebnímu řádu. l) Základní teoretické znalosti: Členové JKA Karate ČR by měli

Více

Český svaz Jiu - Jitsu. Zkušební řád na technické stupně Jiu - Jitsu Kyu

Český svaz Jiu - Jitsu. Zkušební řád na technické stupně Jiu - Jitsu Kyu Český svaz Jiu - Jitsu Zkušební řád na technické stupně Jiu - Jitsu 6. 1. Kyu Platný od 01.01.2000 OBSAH: Úvodní část............................................ 3 6. Kyu................................................

Více

Směrnice. Trenérsko metodické komise. Platnost od

Směrnice. Trenérsko metodické komise. Platnost od Směrnice Trenérsko metodické komise 2012 Platnost od 6. 2012 TECHNICKA C A ST (04/2012) ZKUS EBNI HO R A DU Článek I. Průběh zkoušky STV Kyu a DAN Technická část zkušebního řádu určuje rozsah znalostí,

Více

ČESKÁ FEDERACE TRADIČNÍHO KARATE FUDOKAN SHOTOKAN. Zkušební řád 9 1 kyu

ČESKÁ FEDERACE TRADIČNÍHO KARATE FUDOKAN SHOTOKAN. Zkušební řád 9 1 kyu ČESKÁ FEDERACE TRADIČNÍHO KARATE FUDOKAN SHOTOKAN Zkušební řád 9 1 kyu 9 KYU BÍLÉ OBI 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Oi-Tsuki, Mawate 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Gedan-Barai,Mawate 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Age-Uke,

Více

Dodatek ke zkušebnímu řádu JKA Karate Česká republika

Dodatek ke zkušebnímu řádu JKA Karate Česká republika Dodatek ke zkušebnímu řádu JKA Karate Česká republika Přehled používaných japonských pojmů a jejich význam: 1) Rozdělení tréninku Karate JKA: Kata Kihon Kumite FORMA technik stínového boje proti fiktivním

Více

松濤館空手道隼道場. SHOTOKAN KARATE-DO SOKOL Slaný. Vánoční turnaj

松濤館空手道隼道場. SHOTOKAN KARATE-DO SOKOL Slaný. Vánoční turnaj 松濤館空手道隼道場 SHOTOKAN KARATE-DO SOKOL Slaný Vánoční turnaj Datum konání: Sobota 19.12.2015 Místo konání: Pořadatel: Podmínky účasti: Přihlášky: Startovné: Rozhodčí: Sokolovna Slaný, Třebízského 625 (zobrazit

Více

Sebeobranný systém boj zblízka

Sebeobranný systém boj zblízka Sebeobranný systém boj zblízka Vypracoval: Libor SKŘENEK 7.DAN Prezident Českého svazu Jiu Jitsu OBSAH 1. Úvod............................... str. 3. 2. Sebeobranný systém.................. str. 4. 7.

Více

Zkušební řád SHOTOKAN KARATE-DO

Zkušební řád SHOTOKAN KARATE-DO Zkušební řád SHOTOKAN KARATE-DO Technická část zkušebního řádu určuje rozsah znalostí, vyžadovaných na jednotlivé STV kyu a DAN. Zkušební komisař je oprávněn prověřit cvičence nejen z vědomostí vyžadovaných

Více

malá hala Třebeš, Na Potoce 691, Hradec Králové SK Karate Spartak Hradec Králové ve spolupráci s SKIF CZ

malá hala Třebeš, Na Potoce 691, Hradec Králové SK Karate Spartak Hradec Králové ve spolupráci s SKIF CZ Datum konání: 15.1.2017 Místo konání: Pořadatel: Podmínky účasti: Přihlášky: Rozhodčí: Zdravotnický dozor: Startovné: malá hala Třebeš, Na Potoce 691, 500 11 Hradec Králové SK Karate Spartak Hradec Králové

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD ZKOUŠEK NA VYŠŠÍ KYU

ZKUŠEBNÍ ŘÁD ZKOUŠEK NA VYŠŠÍ KYU ZKUŠEBNÍ ŘÁD ZKOUŠEK NA VYŠŠÍ KYU Zkušební řády stylu SHOTOKAN : 8.kyu-bílý pás 5x (poslední s KIAI) 1. Zk v: -obrat s gedan barai 2. Zk v: Gyaku-cuki (čudan) 3. Zk z: Age-uke 4. Zk v: Uči-uke 5. Zk z:

Více

KARATE WAZA KARATE-DO Uherské Hradiště. Česká unie Dento Karate-do

KARATE WAZA KARATE-DO Uherské Hradiště. Česká unie Dento Karate-do KARATE WAZA KARATE-DO Uherské Hradiště Česká unie Dento Karate-do OBSAH 7.KYU (KANSETSU WAZA) KOTE HINERI MAWASHI KOTE HINERI KOTE HISHIGI KOTE GAESHI 6. KYU (KANSETSU WAZA) UDE HISHIGI WAKI GATAME UDE

Více

9. kyu 100,- Kč 8-6. kyu 150,- Kč 5-4. kyu 200,- Kč 3-1. kyu 250,- Kč

9. kyu 100,- Kč 8-6. kyu 150,- Kč 5-4. kyu 200,- Kč 3-1. kyu 250,- Kč ZKOUŠKY NA TECHNICKÉ STUPNĚ KYU (PÁSKY) 9. kyu ( bílé pásky) - seminář není povinný, zkoušky nejsou veřejné - určuje trenér 8. kyu ( žluté pásky) - 7. kyu ( oranžové pásky) - semináře jsou povinné i pro

Více

Vybrané kapitoly z diplomové práce B.c Josefa Haneka Nácvik technik aši waza! u dětí mladšího školního věku

Vybrané kapitoly z diplomové práce B.c Josefa Haneka Nácvik technik aši waza! u dětí mladšího školního věku Vybrané kapitoly z diplomové práce B.c Josefa Haneka Nácvik technik aši waza! u dětí mladšího školního věku 8.2.2.1 Techniky Aši waza technika nohou Chvaty prováděné prací dolních končetin můžeme rozdělit

Více

AIKIDÓ. Základní kapitoly. Aikido Ikeda Dojo Praha

AIKIDÓ. Základní kapitoly. Aikido Ikeda Dojo Praha AIKIDÓ Základní kapitoly Aikido Ikeda Dojo Praha Historie budó a samotného aikidó Aikidó je budó (cesta boje) pocházející z jednoho ze čtveřice ostrovů tichomořského souostroví známého nám Evropanům jako

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD KARATE STV 9. KYU 2. DAN

ZKUŠEBNÍ ŘÁD KARATE STV 9. KYU 2. DAN ZKUŠEBNÍ ŘÁD KARATE STV 9 KYU 2 DAN 2015 VYSVĚTLIVKY: Zk Kk Ki Ks Nk Hk Fd Sg Kamae Džodan Čudan Gedan Tori Uke Zenkutsu-dachi Kokutsu-dachi Kiba-dachi Kosa-dachi Neko-ashi-dachi Heiko-dachi Fudo-dachi

Více

Česká unie Dento Karate-do. Příručka trenéra tradičního karate

Česká unie Dento Karate-do. Příručka trenéra tradičního karate Česká unie Dento Karate-do Příručka trenéra tradičního karate Brno 2006 PŘEDMLUVA Tradice, etický kodex a normy přenášené pomocí BUDO, tj. všemi japonskými uměními bojovými či nějakými jinými, lze sledovat

Více

ČESKÝ SVAZ KARATE Školení trenérů II. třídy (Licence B) Specializace karate

ČESKÝ SVAZ KARATE Školení trenérů II. třídy (Licence B) Specializace karate ČESKÝ SVAZ KARATE Školení trenérů II. třídy (Licence B) Specializace karate SEMINÁRNÍ PRÁCE Téma: Metodika nácviku techniky karate - kaši-waza (technika nohou) Zpracoval: Aleš Hromádko Kontakt: +420 608

Více

Maturitní témata z předmětu Sebeobrana M/01 Bezpečnostně právní činnost

Maturitní témata z předmětu Sebeobrana M/01 Bezpečnostně právní činnost Maturitní témata z předmětu Sebeobrana 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost Forma: praktická zkouška školní rok 2015/ 2016 jarní a podzimní období 1. a) Čelní postoj, změna postoje na místě, přesun v

Více

12. Kyu Pozdrav při vcházení a odcházení z tatami Znalost pozice

12. Kyu Pozdrav při vcházení a odcházení z tatami Znalost pozice Znalost a obsah vědění 12. Kyu Znalost pozice Ikkyo Undo (+ ) tenkan Kotoul vpřed Kotoul vzad 3 Ikkyo Omote 4 Ikkyo Ura 1 Znalost a obsah vědění Shomenuchi 11. Kyu Znalost pozice Vysvětlení pozice Ikkyo

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY NA STV KYU A DAN

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY NA STV KYU A DAN ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO Schvaluji: Libor SKOUMAL předseda Kolegia Danů ČUDK Dne: 22. září 2011 ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY NA STV KYU A DAN Zpracoval: Milan HAŠKA Lektoroval: Aleš ROTH BRNO 2011 Obsah

Více

Zkušební řád. VYSVĚTLIVKY: Zenkutsu-dachii Kokutsu-dachi

Zkušební řád. VYSVĚTLIVKY: Zenkutsu-dachii Kokutsu-dachi Zkušební řád VYSVĚTLIVKY: Zk Zenkutsu-dachii Kk Kokutsu-dachi Ki Kiba-dachi Ks Kosa-dachi Nk Neko-ashi-dachi Hk Heiko-dachi Fd Fudo-dachi Kamae Bojový postoj Džodan Horní pásmo Čudan Střední pásmo Gedan

Více

Manuál JU JITSU Interní materiál klubu Ju Jitsu Ostrava Zpracovali: Tomáš Březný, Martin Hulboj, Lukáš Krul

Manuál JU JITSU Interní materiál klubu Ju Jitsu Ostrava Zpracovali: Tomáš Březný, Martin Hulboj, Lukáš Krul Manuál JU JITSU Interní materiál klubu Ju Jitsu Ostrava Zpracovali: Tomáš Březný, Martin Hulboj, Lukáš Krul 1 Osnova: Slovníček...3 1. Teoretická část..4 1.1 Sebeobranná situace 4 1.2 MA-AI.5 1.3 Bolest

Více

European Ju-jutsu and Sport Kenjutsu Championship. Praha 2011

European Ju-jutsu and Sport Kenjutsu Championship. Praha 2011 European Ju-jutsu and Sport Kenjutsu Championship Praha 2011 Pravidla podporováno International Shinbudo Association (ISA) VSK BUDO team 15. leden 2011 Verze: 1.3 Obsah 1. Pravidla pro ju-jutsu kumite...3

Více

S t r á n k a 1 ČESKÁ FEDERACE AIKIDO. Technické předpisy 2012/2013

S t r á n k a 1 ČESKÁ FEDERACE AIKIDO. Technické předpisy 2012/2013 S t r á n k a 1 ČESKÁ FEDERACE AIKIDO Technické předpisy 2012/2013 S t r á n k a 2 Vážení Aikidokové, dostává se Vám do rukou souhrn všech technických předpisů České federace aikido, které blíže určují

Více

Kendo Slovníček. Jméno:...

Kendo Slovníček. Jméno:... Kendo Slovníček Jméno:... Předmluva Tento slovníček slouží ke zopakování základů kenda. Najdeš tu vše, co by měl znát každý správný kendista ZÁKLADNÍ POJMY Kendoka [kendóka] kendista Sensei [sensej] učitel

Více

Harmonie; spojení Dosl. harmonie energií; být v harmonii. Volněji lze přeložit jako vzájemná shoda nebo souznění má se zde na mysli souznění s útočníkem. Pojem aiki nevznikl současně s bojovým uměním aikidó

Více

SPECIÁLNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA SOŠ OOM ZLÍN

SPECIÁLNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA SOŠ OOM ZLÍN SPECIÁLNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA SOŠ OOM ZLÍN MATURITNÍ OTÁZKY Z STV Praktické požadavky k jednotlivým okruhům maturitních otázek z STV Sestavil: Mgr. Viktor Brebera, Jiří Král, Mgr. Jan Tichý září 2013 Obsah

Více

:r3 1988 Jižní Korea :r2 ok -- Age uke spadá pod soubor technik :r1 dači waza :r2 uke waza :r3 džóši waza :r2 ok -- Džódan cuki je vedeno :r1 na

:r3 1988 Jižní Korea :r2 ok -- Age uke spadá pod soubor technik :r1 dači waza :r2 uke waza :r3 džóši waza :r2 ok -- Džódan cuki je vedeno :r1 na KARATE II Tato opora je primárně určená studentům oboru Speciální edukace bezpečnostních složek, kteří v podzimním semestru úspěšně absolvovali předmět Karate I. Předkládanými testovými otázkami prověříte

Více

Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou

Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou Příloha Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou Obecné požadavky pro správné provedení High Leg Kicků Front:

Více

YOJIMBO karetní hra AIKIDO

YOJIMBO karetní hra AIKIDO karetní hra pro 2 až 5 hráčů YOJIMBO karetní hra AIKIDO Autoři hry: Jaroslav Sipos, Lucia Šipošová GRAFIKA: Ondrej Ondra ČESKÁ VERZE: Martin Snopek Hra Yojimbo má 2 verze: Kyu - zjednodušená verze vhodná

Více

technicko-metodický úsek Tradiční karate - Zkouškové řády na STV 8 1 kyu 1 9 dan Žákovské stupně: Mistrovské stupně:

technicko-metodický úsek Tradiční karate - Zkouškové řády na STV 8 1 kyu 1 9 dan Žákovské stupně: Mistrovské stupně: technicko-metodický úsek Tradiční karate - Zkouškové řády na STV Žákovské stupně: Mistrovské stupně: 8 1 kyu 1 9 dan Bojové umění karate-dō ( 空 手 道 ) není v nabídce svých praktik nijak omezeno. Karate-dō

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

Přílohy. k 5. opravenému vydání ČHS 2013. Toto vydání příloh k paravoltižním pravidlům je platné od 1. 1. 2013

Přílohy. k 5. opravenému vydání ČHS 2013. Toto vydání příloh k paravoltižním pravidlům je platné od 1. 1. 2013 Přílohy k 5. opravenému vydání ČHS 2013 Toto vydání příloh k paravoltižním pravidlům je platné od 1. 1. 2013 (Zpracovala sekce paravoltiže České hiporehabilitační společnosti) 1. 1. 2013 Obsah Příloha

Více

1 / 30 ČESKÁ FEDERACE AIKIDO. Technické předpisy 2009/2010

1 / 30 ČESKÁ FEDERACE AIKIDO. Technické předpisy 2009/2010 1 / 30 ČESKÁ FEDERACE AIKIDO Technické předpisy 2009/2010 2 / 30 Váţení Aikidokové, dostává se Vám do rukou souhrn všech technických předpisů České federace aikido, které blíţe určují pravidla pro chod

Více

S t r á n k a 1 ČESKÁ FEDERACE AIKIDO. Technické předpisy 2009/2010

S t r á n k a 1 ČESKÁ FEDERACE AIKIDO. Technické předpisy 2009/2010 S t r á n k a 1 ČESKÁ FEDERACE AIKIDO Technické předpisy 2009/2010 S t r á n k a 2 Vážení Aikidokové, dostává se Vám do rukou souhrn všech technických předpisů České federace aikido, které blíže určují

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD JU JITSU ČSFJJ

ZKUŠEBNÍ ŘÁD JU JITSU ČSFJJ ČESKÝ SVAZ FIGHTING - JU - JITSU CZECH FIGHTING JU-JITSU FEDERATION ČLEN INTERNATIONAL JU-JITSU-FEDERATION Sekretariát: Ke Krči 35/593,147 00 Praha 4, 603 462 642 csfjj@ju- jitsu.cz sekretariát@ju-jitsu.cz

Více

1 SEZNAM PŘÍLOH Seznam obrázků: Seznam Tabulek Seznam grafů Dotazník Osnova řízeného rozhovoru s trenéry Fotodokumentace

1 SEZNAM PŘÍLOH Seznam obrázků: Seznam Tabulek Seznam grafů Dotazník Osnova řízeného rozhovoru s trenéry Fotodokumentace 1 SEZNAM PŘÍLOH 1 Seznam obrázků: obr.č.1 Judo obr.č.2 Jigoro Kano obr.č.3 Judo, japonský nápis obr.č.4 Jiu-jitsu obr.č.5 Japonský samuraj obr.č.6 Původní Kodokan obr.č.7 Novodobá Dojo (tělocvična) Kodokan

Více

PRŮVODCE PRO ZAČÍNAJÍCÍ

PRŮVODCE PRO ZAČÍNAJÍCÍ PRŮVODCE PRO ZAČÍNAJÍCÍ - 1 - Historie Aikidó je jedním z nejmladších japonských bojových umění. Jeho historické kořeny jsou však velmi dávného data. V 9. stol. jeden ze samurajů rodu Minamoto, Šintra

Více

Malý slovník Aikido. Výslovnosť Znak Význam. Page 1 of 6

Malý slovník Aikido. Výslovnosť Znak Význam. Page 1 of 6 Malý slovník Aikido Pre vlastnú potrebu. Ak niekomu vadí kombinovanie češtiny a slovenčiny nuž, čo už. Zdroje sú uvedené na konci dokumentu. Výslovnosť Znak Význam ai aiki aikidō aikidōka aikikai arigatō

Více

ČESKÝ SVAZ JUDA Komise rozhodčích

ČESKÝ SVAZ JUDA Komise rozhodčích ČESKÝ SVAZ JUDA Komise rozhodčích Zátopkova 100/2 box 40 16017Praha 6 Strahov tel.+420-233 355 280 fax+420-257 214 265 www.czechjudo.cz Ú prava pravidel juda pro mla dež nicke kategorie Kategorie Dorostu

Více

Pozdrav slunci - zaktivování těla a mysli ROZCVIČENÍ

Pozdrav slunci - zaktivování těla a mysli ROZCVIČENÍ Pozdrav slunci - zaktivování těla a mysli ROZCVIČENÍ PROTAŽENÍ Výdrž do 8 sekund Opakování 5x 1. opakování tělo zaznamená pohyb 2. opakování tělo mobilizuje svaly 3. opakování tělo začíná protahovat 4.

Více

FIGHTING pravidla v. 10/2015

FIGHTING pravidla v. 10/2015 FIGHTING pravidla v. 10/2015 DÉLKA ZÁPASU Do 14 let - 2 minuty čistého času Od 15 let - 3 minuty čistého času Pořadatel si vyhrazuje právo změnit délku zápasů s ohledem na počet přihlášených závodníků

Více

AIKIDÓ slabikář. pro nejmladší studenty aikida a jejich rodiče

AIKIDÓ slabikář. pro nejmladší studenty aikida a jejich rodiče AIKIDÓ slabikář Tato knížka je o aikidě. Aikidó před námi však skrýva mnoho tajemství, které v knížkách nenajdeme. Když je chceme všechna odhalit, musíme si jednoduše obléct náš cvičební úbor a trpělivě

Více

Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu

Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu Vlivy na padnutí oděvu ze strany nositele: konstrukce kostry držení těla tvar a proměnlivost postavy Faktory jejichž příčinou existuje spousta variací postav: zaměstnání,

Více

KIHON WAZA KODOKAN JUDO

KIHON WAZA KODOKAN JUDO KIHON WAZA KODOKAN JUDO NAGE-WAZA techniky hodů a strhů KATAME-WAZA techniky znehybnění ATEMI-WAZA techniky úderů a kopů TACHI-WAZA útočná technika hodů ASHI-WAZA techniky nohou KOSHI-WAZA techniky boků

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

A I K I D O Z Á K L A D N Í T E X T Y. p r ů v o d c e p r o z a č í n a j í c í

A I K I D O Z Á K L A D N Í T E X T Y. p r ů v o d c e p r o z a č í n a j í c í A I K I D O Z Á K L A D N Í T E X T Y Aikido Karlín, Křižíkova 48, Praha 8 www.aikidokarlin.org, 777 881 666 p r ů v o d c e p r o z a č í n a j í c í Design & Typography: Jiri Figer III. (1. kyu) www.jirifiger.estranky.cz

Více

CHINA BOXING - Lightcontact

CHINA BOXING - Lightcontact CHINA BOXING - Lightcontact Hlavním principem této disciplíny je povzbudit závodění mezi mladými sportovci a běžnými členy klubů bez vystavování se zvýšenému nebezpečí zranění. Je určená pro většinu sportovců,

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno, s.r.o., střední škola

Bezpečnostně právní akademie Brno, s.r.o., střední škola Bezpečnostně právní akademie Brno, s.r.o., střední škola Číslo projektu Název projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Název materiálu Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace

Více

Baterie posilovací. Regionální akademie Pardubického kraje

Baterie posilovací. Regionální akademie Pardubického kraje Baterie posilovací Regionální akademie Pardubického kraje Vypracoval: Mgr. Tomáš Hák, Radek Baťa Dis. V Pardubicích 18.11.2016 Kontakt: tomashak@seznam.cz, bata.radek@seznam.cz Tento dokument je majetkem

Více

Zkušební řád judo. Zkušební řád judo ČESKÝ SVAZ JUDO CZECH JUDO FEDERATION. Zpracoval: Strana 1 (celkem 23)

Zkušební řád judo. Zkušební řád judo ČESKÝ SVAZ JUDO CZECH JUDO FEDERATION. Zpracoval: Strana 1 (celkem 23) ČESKÝ SVAZ JUDO CZECH JUDO FEDERATION Atletická 100/2 box 40 160 17 Praha 6-Strahov Czech Republic tel.: +420-2-33355280, fax:+420-2-57214265 Zkušební řád judo Zpracoval: Strana 1 (celkem 23) 6/5 KYU Bílý

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno, s.r.o., střední škola

Bezpečnostně právní akademie Brno, s.r.o., střední škola Bezpečnostně právní akademie Brno, s.r.o., střední škola Číslo projektu Název projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Název materiálu Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace

Více

Zkušební řád. Všeobecná část Technická část - Shotokan Ryu. Český svaz karate Mezi stadiony 40 160 17 Praha 6

Zkušební řád. Všeobecná část Technická část - Shotokan Ryu. Český svaz karate Mezi stadiony 40 160 17 Praha 6 Zkušební řád Všeobecná část Technická část - Shotokan Ryu Český svaz karate Mezi stadiony 40 160 17 Praha 6 Tel / Fax:2 20513608 e-mail:cske@volny.cz http://karate.cstv.cz platnost od 1.8.2000-1 - VŠEOBECNÁ

Více

Základní principy techniky Oicuki

Základní principy techniky Oicuki ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO Základní principy techniky Oicuki Závěrečná práce školení trenérů III. třídy V Novém Městě na Moravě Vypracoval : Dne 24.3. 2007 Ondřej Svoboda Závěrečná práce Základní principy

Více

Základní principy techniky Choku Tsuki

Základní principy techniky Choku Tsuki ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO Základní principy techniky Choku Tsuki Závěrečná práce školení trenérů III. třídy Vypracoval: Ing. Milan Haška, Ph.D. Brno 2007 AUTORSKÉ PROHLÁŠENÍ AUTORSKÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno, s.r.o., střední škola

Bezpečnostně právní akademie Brno, s.r.o., střední škola Bezpečnostně právní akademie Brno, s.r.o., střední škola Číslo projektu Název projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Název materiálu Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno, s.r.o., střední škola

Bezpečnostně právní akademie Brno, s.r.o., střední škola Bezpečnostně právní akademie Brno, s.r.o., střední škola Číslo projektu Název projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Název materiálu Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace

Více

Kokyu. Stejný pohyb jako při nádechu z prvního pohybu dýchání. Když už jsou paže nahoře, provedou cirkulární pohyb při výdechu.

Kokyu. Stejný pohyb jako při nádechu z prvního pohybu dýchání. Když už jsou paže nahoře, provedou cirkulární pohyb při výdechu. Kokyu 1. Dýchání Cvičení dýchání lze rozdělit do 3 fází: První fáze zahrnuje 3 pohyby Druhý pohyb Třetí část, která má stimulovat respirační, krevní a neurovegetativní systém. 1.1 První fáze: Su no Kokyu

Více

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby A otočení jedné nohy nártem (vč. hřebetu prstů) směrem dolů a lehké zatížení => protažení prstů a nártu

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE TECHNICKÁ PŘÍPRAVA DANIEL ŠTĚPÁNEK

SEMINÁRNÍ PRÁCE TECHNICKÁ PŘÍPRAVA DANIEL ŠTĚPÁNEK SEMINÁRNÍ PRÁCE TECHNICKÁ PŘÍPRAVA DANIEL ŠTĚPÁNEK 1 OBSAH 1. TECHNICKÝ SYSTÉM KODOKAN JUDO... 3 2. ROZDĚLENÍ TECHNIK KODOKAN JUDO... 4 2.1. NAGE-WAZA (67 TECHNIK)... 5 2.2. KATAME-WAZA (29 TECHNIK)...

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků 1. Ohybače paže 1. Ohybače paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybače kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory

Více

METODICKÁ ŘADA NÁCVIKU HODU OŠTĚPEM

METODICKÁ ŘADA NÁCVIKU HODU OŠTĚPEM Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury METODICKÁ ŘADA NÁCVIKU HODU OŠTĚPEM METODICKÝ DOPIS 2010 Vilém Figalla Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury METODICKÁ ŘADA NÁCVIKU

Více

- sestavil RNDr. Zdeněk Minařík - na jazykové stránce slovníku spolupracoval Jiří Matela. Výslovnost hlásek:

- sestavil RNDr. Zdeněk Minařík - na jazykové stránce slovníku spolupracoval Jiří Matela. Výslovnost hlásek: - sestavil RNDr. Zdeněk Minařík - na jazykové stránce slovníku spolupracoval Jiří Matela Výslovnost hlásek: sh - čte se jako [š]. Před i se výslovnost o něco měkčí (nevyslovuje se špičkou, nýbrž plochou

Více

Genki Kai. Dechové cvičení

Genki Kai. Dechové cvičení Genki Kai Dechové cvičení DAI EN KOKYU HO (překlad: dýchání ve velkém kruhu) Obecně, pro všechny formy dechového cvičení, nádech by měl být kratší než výdech. 0. SU NO KOKYU (=0) (překlad: "SU" nádech)

Více

Uč ební plá n pro rok 2013/2014

Uč ební plá n pro rok 2013/2014 Uč ební plá n pro rok 2013/2014 1. Hodina Seznámení se základními judaistickými pojmy seiza, rey, hajime, mate, soremade, hitzivake Nácvik pohybových her na pavouky", mrazík", na zvířátka" Nácvik základní

Více

Vážení přátelé JUDA ČÁST I.

Vážení přátelé JUDA ČÁST I. Vážení přátelé JUDA Pokud se zajímáte o tento překrásný sport založený na historických zkušenostech starých japonských bojovníků a o jimi vytvořená bojová umění, jste li začátečníky, závodníky, trenéry

Více

2. Cviky s činkami. Cviky na šíji a ramena. K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu

2. Cviky s činkami. Cviky na šíji a ramena. K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu Cviky na šíji a ramena 39 K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu ramenní svaly, především jejich boční část šíjové svaly a svaly zadní části paže Posaďte se vzpřímeně na židli. Paže zvedněte a ohněte

Více

ČESKÁ FEDERACE AIKIDÓ, Z.S. S t r á n k a 1. Technické předpisy Zkoušky kjú

ČESKÁ FEDERACE AIKIDÓ, Z.S. S t r á n k a 1. Technické předpisy Zkoušky kjú ČESKÁ FEDERACE AIKIDÓ, Z.S. S t r á n k a 1 Technické předpisy Zkoušky kjú S t r á n k a 2 Historie změn Datum revize, verze č. Změny, doplnění (popis) Vypracoval 11.7.2016, V1.0 Nové pojetí. Ruší všechny

Více

Povinné En-Bu je vyhlášeno jednou za dva roky technickým výborem na mistrovství světa.

Povinné En-Bu je vyhlášeno jednou za dva roky technickým výborem na mistrovství světa. Pravidla En-Bu En-Bu bylo do Fudokan karate začleněno pro zachování historického dědictví technik tradičního karate, které byly v uplynulých 50 letech v kumite zredukovány na 3-5 bodujících technik. Pro

Více

achylovka Ze strany na stranu překlápět kotník, nohy přes sebe Opřít koleno a křoužek lýtko

achylovka Ze strany na stranu překlápět kotník, nohy přes sebe Opřít koleno a křoužek lýtko achylovka Ze strany na stranu překlápět kotník, nohy přes sebe Opřít koleno a křoužek lýtko Opřít koleno a pohyb po celém lýtku nebo různé kroužky s pohybem po celém lýtku bérec Kočka a roluji pod sebe

Více

POPIS CVIKŮ A JEJICH ZAŘAZENÍ DO OBTÍŽNOSTI 2015

POPIS CVIKŮ A JEJICH ZAŘAZENÍ DO OBTÍŽNOSTI 2015 POPIS CVIKŮ A JEJICH ZAŘAZENÍ DO OBTÍŽNOSTI 2015 VÝKLAD PRO VOLTIŽNÍ ZÁVODY FEI 1. vydání, platné od 1. ledna 2015 Copyright 2012 Fédération Equestre Internationale Česká jezdecká federace Zátopkova 100/2

Více

POPIS CVIKŮ A JEJICH ZAŘAZENÍ DO OBTÍŽNOSTI 2015

POPIS CVIKŮ A JEJICH ZAŘAZENÍ DO OBTÍŽNOSTI 2015 POPIS CVIKŮ A JEJICH ZAŘAZENÍ DO OBTÍŽNOSTI 2015 VÝKLAD PRO VOLTIŽNÍ ZÁVODY FEI 1. vydání, platné od 1. ledna 2015 Copyright 2012 Fédération Equestre Internationale Česká jezdecká federace Zátopkova 100/2

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

V SOUČASNÉM pojetí volejbalu podání jíž dávno není pouhým zahájením hry.

V SOUČASNÉM pojetí volejbalu podání jíž dávno není pouhým zahájením hry. PODÁNÍ V SOUČASNÉM pojetí volejbalu podání jíž dávno není pouhým zahájením hry. Z tohoto pohledu vyžadujeme, aby podání splňovalo následující úlohy: - znesnadnit soupeři kvalitně přihrát - omezit možnost

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků Obsah Úvod 1. Ohybač paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybač kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory kyčle

Více

Strečink - ohybače kyčlí a hýžďové svaly - 2.

Strečink - ohybače kyčlí a hýžďové svaly - 2. svaly - 1. Položte se na záda na kraj lavice tak, aby bérce obou kolenou pokrčených dolních končetin - visely dolů. S nádechem zvedněte jedno koleno k hrudníku. S dalším nádechem oběma rukama přitáhněte

Více

Stejně jako kliky jsou přítahy cvičení, které lidstvo používá už tisíciletí. Kliky a přítahy jsou jako jin a jang pro správnou funkci trupu.

Stejně jako kliky jsou přítahy cvičení, které lidstvo používá už tisíciletí. Kliky a přítahy jsou jako jin a jang pro správnou funkci trupu. PŘÍTAHY Stejně jako kliky jsou přítahy cvičení, které lidstvo používá už tisíciletí. Kliky a přítahy jsou jako jin a jang pro správnou funkci trupu. Táhnout a tlačit. Přítahy jsou jedny z nejobávanějších

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Vadné držení těla MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek Cvičení při vadném držení těla Cvičení v lehu na zádech 1. Paty přitáhneme k hýždím, horní končetiny jsou upažené,

Více

(pro vnitřní potřebu OTOKODATE DOJO)

(pro vnitřní potřebu OTOKODATE DOJO) (pro vnitřní potřebu OTOKODATE DOJO) - etiketa bojových umění (pro vnitřní potřebu OTOKODATE DOJO) V Japonsku se říká, že bojové umění začíná a končí pozdravem (zdvořilostí). Dodržování HAKKORYU REIGI

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

Cvičení při chronických. žilních onemocněních

Cvičení při chronických. žilních onemocněních Cvičení při chronických Cvičení při chronických [ žilních onemocněních 2 Cvičení vstoje č. 1 Stoj čelem ke stěně. Jedna noha je předsunutá jako při vykročení. Ruce jsou opřené o stěnu. Předsunutá noha

Více

PRAGUE OPEN KARATE CUP Pod oficiální záštitou Bohuslava Sobotky, předsedy vlády ČR a Kateřiny Valachové ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

PRAGUE OPEN KARATE CUP Pod oficiální záštitou Bohuslava Sobotky, předsedy vlády ČR a Kateřiny Valachové ministryně školství, mládeže a tělovýchovy PRAGUE OPEN KARATE CUP Pod oficiální záštitou Bohuslava Sobotky, předsedy vlády ČR a Kateřiny Valachové ministryně školství, mládeže a tělovýchovy PRAHA 26.3.2017 PRAGUE OPEN KARATE CUP 26.března 2017

Více

UKEMI-GEIKO PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ A NĚKTERÉ VARIANTY NÁCVIKU PÁDŮ V JUDO. Seminární práce pro účely školení trenérů II. třídy judo

UKEMI-GEIKO PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ A NĚKTERÉ VARIANTY NÁCVIKU PÁDŮ V JUDO. Seminární práce pro účely školení trenérů II. třídy judo UKEMI-GEIKO PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ A NĚKTERÉ VARIANTY NÁCVIKU PÁDŮ V JUDO Seminární práce pro účely školení trenérů II. třídy judo Vypracoval: Roman DVOŘÁK Dne: 7. 8. 2012 Obsah I. Úvod...3 II. Základní rozdělení

Více

Baterie protahovací. Regionální akademie Pardubického kraje

Baterie protahovací. Regionální akademie Pardubického kraje Baterie protahovací Regionální akademie Pardubického kraje Vypracoval: Radek Baťa Dis., Mgr. Tomáš Hák V Pardubicích 30.9.2016 Kontakt: bata.radek@seznam.cz, tomashak@seznam.cz Tento dokument je majetkem

Více

Příloha č. 1 Cvičební jednotka v otevřených pohybových řetězcích skupina A. Cvičení v sedu na židli:

Příloha č. 1 Cvičební jednotka v otevřených pohybových řetězcích skupina A. Cvičení v sedu na židli: Příloha č. 1 Cvičební jednotka v otevřených pohybových řetězcích skupina A Cvičení v sedu na židli: Aktivace - vzpažit a vytahovat se do výšky střídavě za PHK a LHK, po té za oběmi najednou, hlava bez

Více