SLOVNÍČEK JAPONSKÝCH VÝRAZŮ v závorce za názvem je uvedena správná výslovnost.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOVNÍČEK JAPONSKÝCH VÝRAZŮ v závorce za názvem je uvedena správná výslovnost."

Transkript

1 SLOVNÍČEK JAPONSKÝCH VÝRAZŮ v závorce za názvem je uvedena správná výslovnost. VŠEOBECNÉ VÝRAZY BU - válka, boj, válečný, bojový. BUSHI - (buši) válečník, bojovník, původní výraz pro příslušníka japonské vojenské šlechty - samuraje. BUSHIDO - (bušido) cesta válečníka, etický kodex bushi, tedy samurajů, který zdůrazňoval čest, odvahu, oddanost, povinnost a poslušnost. BUDO - (budó) doslova cesta boje, název pro japonská bojová umění, se zřetelem na duchovní význam cvičení, tedy protiklad k bujutsu, kde je hlavní zřetel kladen na bojovou účelnost. Nejznámějšími z nich jsou: judo, aikido, karatedo, kendo, iaido, jodo, kyudo, kobudo. V širším významu všechna japonská bojová umění, tedy jak budo, tak bujutsu. V nejširším přeneseném významu všechna bojová umění. BUJUTSU - (budžucu) doslova umění válečníka, umění boje, nejvýstižněji bojové dovednosti (umění ve smyslu dovednost), předchůdce budo, hlavní význam v bujutsu má účelnost bojových technik. Nejznámějšími z nich jsou: jujutsu, aikijutsu, kenjutsu, iaijutsu. BUGEI - válečnictví, válečnické znalosti, jiný výraz pro bujutsu. BUJIN - válečník, doslova válečný člověk, jiný výraz pro bushi. BUKE - válečnická rodina, válečnický klan. DÓ - cesta, výraz používaný pro duchovní význam bojového umění. RYU - (rjů) škola, směr, styl. DÓJÓ - (dódžó) místo, kde se cvičí bojová umění, doslova místnost pro cestu. HONBU DOJO - (honbu dódžó) domovské dojo, tedy takové dojo, v kterém vyučuje vedoucí představitel daného stylu či školy. BUDOKAN - centrum pro výuku budo. BUDOKA - ten kdo cvičí bojová umění, tedy budo. KARATEKA - ten kdo cvičí karate. AIKIDOKA - ten kdo cvičí aikido.

2 JUDOKA - (džudoka) ten kdo cvičí judo. KENDOKA - ten kdo cvičí kendo. NINJA - (nindža) adept ninjutsu. GI, DOGI - oblek na cvičení budo, lidově též nazývaný kimono. KARATEGI - oblek na cvičení karate. JUDOGI - (džudogi) oblek na cvičení judo. OBI - pás nošený ke gi. HAKAMA - široké plizované kalhoty, které se nosí v některých stylech bojového umění přes spodní kalhoty od gi. KYU - (kju) žákovský stupeň technické vyspělosti, označovaný barevnými pásy obi kromě černého. DAN - mistrovský stupeň technické vyspělosti označovaný černým pásem. YUDANSHA - (judanša) nositel technického stupně dan. MUDANSHA - (mudanša) doslova bez danu (mu - nic), cvičenec který není nositelem stupně dan. RENSHI - (renši) nejnižší z trojice tradičních učitelských stupňů renshi, kioshi, hanshi, který znamenal asistenta učitele. Pro jeho získání je zpravidla podmínkou alespoň šestý dan. KIOSHI - (kjóši) prostřední z trojice tradičních učitelských stupňů renshi, kioshi, hanshi, který znamenal učitele. Pro jeho získání je zpravidla podmínkou alespoň sedmý dan. HANSHI - (hanši) nejvyšší z trojice tradičních učitelských stupňů renshi, kioshi, hanshi, který znamenal mistra. Pro jeho získání je zpravidla podmínkou alespoň osmý dan. SHIHAN - (šihan) mistr. SENSEI - (sensej) učitel, oslovení učitele - instruktora v bojovém umění. SEMPAI - (sempaj) asistent učitele, pomocný instruktor. KOHAI - (kohaj) tzv. mladší cvičenec, začátečník. KAMIZA - čestné místo v dójó. SHINZA - čestné místo v dójó, zpravidla prezentované shintoistickým oltáříkem. ZANSHIN - (zanšin) bdělost, připravenost, stav bdělé mysli.

3 KI - vnitřní síla, duch, vnitřní energie člověka. KIME - ohnisko, bod, zpevnění těla v závěru techniky a soustředění veškeré energie do tohoto jediného bodu. KIAI - bojový výkřik. MAAI - (maaj) vzdálenost mezi soupeři. KIHON - základní techniky. KIHON IDO - cvičení základní techniky v pohybu. KATA - forma, předem určená a přesně předepsaná forma nácviku. KUMITE - cvičení s partnerem, zápas. YAKUSOKU KUMITE - (jokusoku kumite) předem dohodnuté cvičení s partnerem, jsou dohodnuty techniky, případně způsob. JIYU KUMITE - (džijů kumite) volné, předem nedohodnuté cvičení s partnerem, volný zápas. KIHON KUMITE - základní kumite, tedy základní cvičeni s partnerem, může se jednat o kumite, kde jsou použity techniky v základní podobě, tedy ve formě kihon, nebo o kumite které tvoří základ daného stylu. IPPON KUMITE - kumite na jeden krok, tedy kumite jedinou akcí. KIHON IPPON KUMITE - základní kumite na jeden krok. GOHON KUMITE - kumite na pět kroků, útočník provede pět útoků, obránce provádí pouze obranu a až při posledním protiútok. OKURI KUMITE - kumite kdy útočník provede útok, obránce provede protiútok a útočník na něj opět reaguje s obranou a protiútokem. HAPPO KUMITE - kumite proti více útočníkům. RANDORI - cvičení s partnerem, zápas, jiný výraz pro jiyu kumite. SHIAI - (šaj) utkání, soutěžní zápas. BUNKAI - aplikace technik se soupeřem v kata. EMBUSEN - linie pohybu, půdorys v kata MAE - dopředu. YOKO - (joko) stranou.

4 USHIRO - (uširo) dozadu. MIGI - pravý, vpravo. HIDARI - levý, vlevo. GYAKU - (gjaku) opačný, protilehlý. IRIMI - vstup do soupeře, pohyb směrem dovnitř. SUWARI - v kleče, v sedě. SEIZA - (sejza) sed klečmo na patách. REI - (rej) pozdrav prováděný úklonou. SENSEINI REI - pozdrav učiteli. SHOMENNI REI - pozdrav čelnímu, tedy čestnému místu. SHINZANI REI - pozdrav shinze, tedy čestnému místu v dójó. OTAKANI REI - vzájemný pozdrav s partnerem. RICU REI - pozdrav v postoji. ZA REI - pozdrav v sedu klečmo na patách. TORI - ten který provádí techniku, ten kdo útočí. BOGYO - obrana. KOKYU HO - (kokju hó) dechová cvičení. MISOGI - doslova duševní pročištění, očistné meditační a dechové cvičení. NOGARE - způsob dýchání, dechové cvičení, jiné než ibuki. IBUKI - způsob dýchání, dechové cvičení k rozvoji energie těla. TEGATANA - takzvaná mečová ruka, malíková hrana ruky a předloktí používaná v boji obdobně jako meč. TAMESHI VARI - přerážecí test, přerážení předmětu úderem, nebo kopem. TAMESHI GIRI - sekací test, přeseknutí předmětu mečem, testování mečů sekacím testem. TATAMI - žíněnka na cvičení, původně rohože z rýžové slámy. MAKIWARA - úderové prkno, sloužící k nácviku úderů.

5 STYLY KENJUTSU - (kendžucu) umění meče - japonský šerm, základní bojová technika japonské bojové šlechty samurajů. KENDO - moderní forma japonského šermu s použitím ochranného brnění a bambusového skládaného meče shinai. IAIJUTSU - (jajdžucu) původní bojová podoba umění rychlého tasení meče a útoku, či spíše obrany a protiútoku. IAIDO - (iajdó) moderní podoba umění rychlého tasení meče a seku, zdůrazňující duchovní význam cvičení. MUSO SHINDEN RYU - (musó šinden rjů) jeden z hlavních stylů iaido. JIGIDEN RYU - (džigiden rjů) jeden z hlavních stylů iaido. JUJUTSU - (džudžucu) původní bojové umění a sebeobrana japonské bojové šlechty - samurajů. JUDO - (džudo) moderní bojový sport a sebeobrana vzniklý z jujitsu, založený profesorem Jigoro Kanó ( ). AIKIJUTSU - (aikidžucu) staré japonské umění boje beze zbraně, jeden ze stylů jujutsu, předchůdce dnešního aikido. AIKIDO - cesta (do) harmonie (ai) vnitřní síly (ki), bojové umění založené Morihei Ueshibou ( ), vycházející z aikijutsu. AIKIKAI AIKIDO - nejrozšířenější směr aikido, v jehož čele dnes stojí potomci zakladatele Morihee Ueshiby. YOSHINKAN AIKIDO - jeden ze stylů aikido. TOMIKI AIKIDO - jeden ze stylů aikido. AIKI BUDO - jeden ze směrů aikido vycházející nejen z aikido, ale spíše z původního aikijutsu. DAITO RYU - původní název pro aikijutsu. KARATE - v překladu prázdné ruce. Okinawský bojový systém vzniklý okolo 17. století smícháním přeneseného čínského kungfu a původních místních stylů boje. Po plnoprávném připojení Okinawy k Japonsku (19. století) je ovlivněno japonskými styly a přičleňuje se k japonským budo. KARATEDO - cesta karate, název zdůrazňuje duchovní význam cvičení karate.

6 TODE, TOTE - původní okinawský bojový systém, předchůdce karate. WADO RYU - (wado rjů) jeden z hlavních stylů karate. SHOTOKAN RYU - (šotokan rjů) jeden z hlavních stylů karate. GOJU RYU - (godžu rjů) jeden z hlavních stylů karate. SHITO RYU - (šito rjů) jeden z hlavních stylů karate. SHORIN RYU - (šorin rjů) jeden z původních okinawských stylů karate. KYOKUSHINKAI - jeden ze stylů karate, pro který je typický plnokontaktní zápas. JODO - (džódó) systém použití jo - hole dlouhé 128 cm - proti japonskému meči. V širším významu obecně boj s holí jo nejen proti meči, ale libovolným způsobem. SHINDO MUSO RYU JODO - nejrozšířenější styl jodo. JOJUTSU - (džódžucu) boj s holí typu jo, předchůdce jodo. BOJUTSU - boj s holí typu bo. HANBOJUTSU - bojové umění s krátkou asi 1 m dlouhou tyčí hanbo. KOBUDO - okinawský systém boje se zbraněmi bo (hůl), nunchaku, tonfa, sai, kama (srp), kai (veslo), seiriúto (mačeta), suručin (řetěz) a jiné (více jak 20 zbraní). Kobudo bylo často cvičeno spolu s karate, jako kompletní systém boje beze zbraně i se zbraněmi. KYUJUTSU - japonská bojová lukostřelba. KYUDO - cesta luku, japonská lukostřelba vzniklá z bojové lukostřelby kyujutsu. Kyudo bojový význam již téměř nemá, ale jde o duchovní rozvoj střelce. SUMO - japonský národní zápas, v minulosti též užívaný v rámci válečného výcviku. NINJUTSU - umění špionáže a diverze, zahrnující bojové dovednosti se zbraněmi i beze zbraně, znalosti použití ohně a zakládání požárů, umění orientace a přežití v přírodě, umění slézání překážek, zdí a hradeb, znalost psychologie, umění přestrojování se, znalosti použití jedů, umění špionáže a řada dalších dovedností. YOSEIKAN BUDO - v druhé polovině 20. století založený japonský styl mistrem Minoru Mochizuki. Je složen z aikido, karate, judo, kendo a kobudo. TAIJUTSU - doslova umění těla, pod tímto názvem se cvičí některé směry jujutsu a v ninjutsu bojové techniky beze zbraně. ZBRANĚ

7 KATANA - japonský jednobřitý dvojruční meč samurajů. WAKIZASHI - japonský jednobřitý krátký meč (asi 40 cm). BOKKEN - dřevěný meč. BOKOTO - dřevěný meč, jiný výraz pro bokken. IAITO - cvičný meč. SHINKEN - skutečný ostrý meč, doslova meč který má duši. SHINAI - bambusový skládaný meč používaný v kendo. YARI - japonské kopí, používané samuraji. NAGINATA - japonská zbraň, připomínající meč připevněný na dlouhé tyči, též někdy označovaná jako halapartna. BO - ( bó ) tyč dlouhá podle druhu od 180 do 250 cm používaná k boji v Japonsku a na Okinawě. Základní zbraň okinawského kobudo. ROKU SHAKU BO - 6 stop (shaku) dlouhá tyč, jedna z užívaných délek tyče bo (asi 180 centimetrů). JO - (džó) tyč dlouhá 128 centimetrů. AIKI BOKKEN - bokken používaný v aikido. AIKI JO - tyč jo používaná v aikido. HANBO - tyč dlouhá asi 90 centimetrů. TANBO - tyč dlouhá asi 50 centimetrů. TANJO - (tandžo) jiný název pro tanbo. TONFA - dřevěná zbraň používaná v kobudo. NUNCHAKU - (nunčaku) dvě krátké hole spojené provazem, nebo řetězem, zbraň používaná v kobudo. SAI - trojzubec, zbraň používaná v kobudo. KAMA - srp přizpůsobený jako zbraň. SHURIKEN (šuriken) vrhací hvězdice. TESSEN - asi 30 cm dlouhá tyč, původně vzniklá ze složeného vějíře.

8 TANTO - japonská dýka. POVELY YOI - (joj) pozor, připravte se. HAJIME - (hadžime) začněte. YAME - (jame) přerušte, zastavte cvičení. MATE - zastavte, stejně jako yame. MAWATE - otočte se. DODZO - prosím ve smyslu můžete začít, cvičte. SUZUKETE - pokračujte. ICHI, NI, SAN, SHI, GO, ROKU, SHICHI, HACHI, KYU, JU - (ič, ny, san, či, go, roku, šiči, hači, kjů, džů) počítání od jedné do deseti, čtyři lze říct též yon (jon). NÁZVY TECHNIK VŠEOBECNÉ ATEMI - úder, rána, rozdrcení. KANSETSU - páčení, páka. NAGE - hod, podraz. TOBI - skok. CUKI - přímý uder, úder jehož dráha je shodná s osou předloktí, často je termínem cuki označován přímý úder zavřenou pěstí, takzvané seiken cuki, i když to je vlastně pouze jeden druh cuki. UCHI - (uči) sek, úder jehož dráha jde po oblouku v určitém úhlu k ose předloktí. GERI, KERI - kop nohou. UKE - 1. kryt. 2. ten který přijímá techniku, ten kdo se brání. OSAE - (osaj) držení, kontrola, ovládnutí. ZHIME - (žime) škrcení.

9 WAZA - technika. KOGEKI WAZA - útočná technika. BOGYO WAZA - (bogjó vaza) obraná technika. ATEMI WAZA - technika úderů, drtící technika. CUKI WAZA - technika přímých úderů. UCHI WAZA - (uči vaza) technika seků. GERI WAZA - technika kopů. UKE WAZA - technika krytů. KANSETSU WAZA - technika páčení. NAGE WAZA - technika hodů, porazů. OSAE WAZA - technika držení. ZHIME WAZA - (žime vaza) technika škrcení. UKEMI WAZA - technika pádů. DACHI WAZA - (dači vaza) technika postojů. TE WAZA - technika rukou. ASHI WAZA - (aši vaza) technika nohou. TACHI WAZA - (tači vaza) techniky ve stoje. SUWARI WAZA - techniky v kleče. RENRAKU WAZA - kombinace technik. JIYU WAZA - (džijů vaza) volné techniky, předem neurčené techniky, volný trénink. HANMI - postoj, postavení, poločelní postoj (jedna noha vpřed). MIGI HANMI - pravý postoj. HIDARI HANMI - levý postoj. AI HANMI - (aj hanmi) stát ve stejném postoji jako soupeř. GYAKU HANMI - (gjaku hanmi) stát v opačném postoji než soupeř.

10 DACHI - (dači) postoj. SHIZENTAI - (šizentai) přirozený postoj. KAMAE - bojový střeh. AYUMI ASHI - (ajumi aši) chůze se střídáním nohou. SURI ASHI, SURIKOMI ASHI - (suri aši) posun dvěma menšími kroky, bez změny vzájemného postavení nohou. OKURI ASHI - (okuri aši) druh suri ashi, kdy pohyb začíná zadní noha. TAI HIRAKI - úhyb částečným obratem. TAI SABAKI - (taj sabaki) úhyb tělem. TENKAN - zakročení nohou po oblouku, jeden ze základních pohybů v aikido. IRIMI TENKAN - krok dopředu (vstup) a kruhové zakročení, jeden ze základních pohybů v aikido. SHIKKO - (šikó) chůze po kolenou. UKEMI - pády. MAE UKEMI - pád vpřed. YOKO UKEMI - (joko ukemi) pád stranou. USHIRO UKEMI - (uširo ukemi) pád vzad. ZENPO UKEMI - pád vpřed na ruce bez kotoulu. ZENPO KAITEN UKEMI - pád vpřed kotoulem, jiný název pro maeukemi. KIRI, GIRI - sek, respektive řez mečem. METSU BUSHI - (metsu buši) - doslova zničení očí, šokový úder mezi soupeřovi oči. KUZUSHI - (kuzuši) vychýlení soupeře. KESA GATAME - vrchní obětí, způsob držení soupeře na zemi. TURIFUNE - tak zvané veslování, průpravné cvičení v aikido. HIKITE - poloha ruky v nápřahu u boku. MIZU NAGARE - poloha předloktí jako pro stékající kapku vody.

11 NÁZVY ÚDERŮ A SEKŮ JODAN CUKI - (džódan cuki) úder na horní pásmo. CHUDAN CUKI - (čůdan cuki) úder na střední pásmo. GEDAN CUKI - úder na spodní pásmo. OICUKI, JONCUKI - (ojcuki, džoncuki) úder přední rukou, nad nohou která je vepředu (úder stejnostranný). GYAKUCUKI - (gjakucuki) úder zadní rukou, nad nohou která je vzadu (úder různostranný). MAWASHICUKI - (mavašicuki) obloukový úder, dlouhý hák. NAGASHICUKI - (nagašicuki) úder cuki se současným úhybem taihiraki, zadní noha zakročí a boky a ramena vytočíme do roviny s úderem. TOBIKOMICUKI - úder s výpadem, skočení do úderu. GYAKUTOBIKOMICUKI - výpad, skočení do úderu gyakucuki. KIZAMI CUKI - prodloužený úder s vytočením ramen. KAGICUKI - hákový úder, krátký hák. AGECUKI - úder zespoda nahoru, zvedák. CHOKUCUKI - (čokucuki) přímý úder s rotací ruky o 180 stupňů. TATECUKI - úder s rotací o 90 stupňů, pěst ve vertikální poloze. URACUKI - krátký úder bez rotace. JONCUKI NOTSUKOMI - (džoncuki notsukomi) úder oicuki s nahnutím těla dopředu. GYAKUCUKI NOTSUKOMI - úder gyakucuki s nahnutím těla dopředu MOROTECUKI - úder obouma rukama současně (dvojitý úder). YAMACUKI - (jamacuki) dvojitý široký úder oběma rukama ve tvaru písmene U na horní a spodní pásmo najednou. AWASECUKI - dvojitý přímý úder oběma rukama ve tvaru písmene U. HASAMI CUKI - tzv. nůžkový úder, rukama proti sobě. HEIKO CUKI - obouruční paralelní přímý úder.

12 RENCUKI - vícenásobný střídavý úder (střídavě oběma rukama). DANCUKI - opakovaný úder (tou samou rukou rychle za sebou). YOKO MAWASHI UCHI - (joko mawaši uči) obloukový sek stranou, jakýkoliv obecně. TATE MAWASHI UCHI - (tate mawaši uči) obloukový sek vertikálně, obecně jakýkoliv. SHUTO UCHI - (šuto uči) sek malíkovou hranou otevřené ruky. SHUTO YOKOMEN UCHI - (šuto jokomen uči) sek shuto směřující horizontálně do strany, ruka dlaní dolů. SHUTO GAMEN UCHI - (šuto gamen uči) sek shuto směřující horizontálně dovnitř, ruka dlaní nahoru. SHUTO OTOSHI UCHI - (šuto otoši uči) sek shuto vertikálně dolů. UCHI SHUTO MAWASHI UCHI - jiný název pro shuto yokomen uchi. SOTO SHUTO MAWASHI UCHI - jiný název pro shuto gamen uchi. HAITO UCHI - (hajto uči) sek palcovou hranou otevřené ruky. URAKEN UCHI - (uraken uči) sek hřbetem zavřené pěsti. YOKOURAKEN UCHI - (jokouraken uči) horizontální sek stranou typu uraken. TATEURAKEN UCHI - (teteuraken uči) vertikální sek typu uraken. SHOMEN URAKEN UCHI - (šomen uraken uči) sek uraken dopředu, ruka směřuje kolmo k zemi. FURI UCHI, FURI URAKEN UCHI - (furi uči) sek uraken zvenčí dovnitř, ruka přetočená palcem dolů. TETSUI UCHI - (tecui uči) sek malíkovou stranou zavřené pěsti, takzvaný úder pěstí jako kladivem. KENTSUI UCHI - (kencui uči) jiný výraz pro tetsui uchi. YOKOTETSUI UCHI - (jokotecui uchi) horizontální sek stranou typu tetsui. TATETETSUI UCHI - (tatetecui uči) vertikální sek typu tetsui. TETSUI UCHI YOKOMAWASHI - (tecui uči jokomawaši) horizontální sek typu tetsui, jiný výraz pro yokotetsui uchi. TETSUI UCHI TATEMAWASHI - (tecui uči tatemawaši) vertikální sek typu tetsui, jiný výraz pro tatetetsui uchi.

13 EMPI UCHI - (empi uči) sek loktem, lze říci též úder loktem. HIJI ATE - úder loktem, jiný výraz pro empi uchi. MAE EMPI UCHI - (mai empi uči) úder loktem vpřed. YOKO EMPI UCHI - (joko empi uči) úder loktem stranou. MAWASHI EMPI UCHI - (mawaši empi uči) obloukový úder loktem. USHIRO EMPI UCHI - (uširo empi uči) úder loktem vzad. TATE EMPI UCHI - (tate empi uči) úder loktem vzhůru, jiný výraz pro age empi uchi. AGE EMPI UCHI - (age empi uči) úder loktem vzhůru, jiný výraz pro tate empi uchi. OTOSHI EMPI UCHI - (otoši empi uči) úder loktem dolů. MAE HIJI ATE - (mai hidži ate) úder loktem vpřed, jiný výraz pro mae empi uchi. YOKO HIJI ATE - (joko hidži ate) úder loktem stranou, jiný výraz pro yoko empi uchi. OTOSHI HIJI ATE - (otoši hidži ate) úder loktem dolů, jiný výraz pro otoshi empi uchi. USHIRO HIJI ATE - (uširo hidži ate) úder loktem vzad, jiný výraz pro ushiro empi uchi. NÁZVY KOPŮ MAEGERI - kop vpřed. YOKOGERI - kop stranou. SOKUTOGERI - kop stranou, - název podle úderové plochy kterou se kop stranou provádí, jiný název pro yokogeri. USHIROGERI - (uširogeri) kop vzad. MAWASHIGERI - (mavašigeri) obloukový kop. URAMAWASHIGERI - (uramavašigeri) obloukový kop patou. USHIROMAWASHIGERI - (uširo mawašigeri) obloukový kop patou s otočkou. GYAKU MAWASHIGERI - (gjaku mavašigeri) obloukový kop obrácený ven. NIKACUKIGERI - obloukový kop ploskou chodidla dovnitř. URA NIKACUKIGERI - obloukový kop malíkovou hranou chodidla ven.

14 HIZAGERI - kop kolenem. MAEHIZAGERI - kop kolenem vpřed. MAWASHIHIZAGERI - (mawašihizageri) obloukový kop kolenem. TOBIGERI - kop ve výskoku. MAE TOBIGERI - kop ve výskoku vpřed. YOKO TOBIGERI - kop ve výskoku stranou. MAWASHI TOBIGERI - (mawaši tobigeri) obloukový kop ve výskoku USHIROMAWASHI TOBIGERI - (uširomawaši tobigeri) kop ve výskoku s otočkou. KAKATOGERI - kop patou seshora dolů, tzv. kop kladivo. KINGERI - švihový kop nártem dopředu, nejčastěji směřující na genitálie. FUMIKOMI - dupnutí, kop dupnutím. FUMIKIRI - kop seknutím dolů, jiný výraz pro gedan yokogeri. KEKOMI - přímý kop, na rozdíl od keage. KEAGE - kyvadlový (švihový) kop, na rozdíl od kekomi. MAEGERI KEAGE - švihový kop vpřed. MAEGERI KEKOMI - přímý kop vpřed. YOKOGERI KEAGE - švihový kop stranou. YOKOGERI KEKOMI - přímý kop stranou. NIDAN GERI - dvojitý kop. NAMI GAESHI (nami gaeši) tzv. kop vracející se vlna. NÁZVY KRYTŮ JODAN UKE - (džódan uke) kryt na horní pásmo. CHUDAN UKE - (čudan uke) kryt na střední pásmo. GEDAN UKE - kryt na spodní pásmo.

15 AGE UKE - druh krytu na horní pásmo. SOTO UKE - vnější kryt, jiný výraz pro soto ude uke. UCHI UKE - (uči uke) vnitřní kryt, jiný výraz pro uchi ude uke. SHUTO UKE - (šuto uke) kryt malíkovou hranou, tzv. kryt mečovou rukou. TATE SHUTO UKE - (tate šuto uke) kryt malíkovou hranou ve vertikální poloze. GEDAN BARAI - doslova spodní zametení, druh krytu na spodní pásmo. MAWASHI UKE - (mavaši uke) kruhový kryt oběma rukama najednou. JUJI UKE - (džudži uke) kryt ve tvaru písmene X překřížením rukou. MOROTE UKE - dvojitý kryt podpořený druhou rukou. OSAE UKE - kryt stlačením dolů dlaní nebo malíkovou hranou ruky. TE OSAE UKE - kryt stlačením rukou, jiný výraz pro osae uke. OTOSHI UKE - (otoši uke) kryt sražením dolů. KAKE UKE - kryt zahákováním, při kterém je útočníkova končetina kontrolována pomocí ruky ohnuté do háku. SHUTO KAKE UKE - (šuto kake uke) kryt zahákováním malíkovou hranou ruky. TEKUBI KAKE UKE - kryt zahákováním pěstí s ohnutým zápěstím za hřbetem. KAKIWAKE UKE - dvojitý kryt ze středu ven, kryt roztažením. KAKIWAKE SHUTO UKE - (kakiwake šuto uke) kryt kakiwake uke malíkovými hranami otevřených rukou. UDE UKE - kryt předloktím. SOTO UDE UKE - vnější kryt předloktím. UCHI UDE UKE - (uči ude uke) vnitřní kryt předloktím. HAISHU UKE - (hajšu uke) kryt hřbetem ruky. TEISHO UKE - (tejšo uke) kryt otevřenou dlaní. NAGASHI UKE - (nagaši uke) kryt smetením - odchýlením. HAIWAN NAGASHI UKE - (hajwan nagaši uke) kryt smetením hřbetem předloktí.

16 TE NAGASHI UKE - (te nagaši uke) kryt smetením rukou (dlaní). SEIRYUTO UKE - kryt hranou ruky seiryuto. KEITO UKE - kryt hranou ruky keito, s do strany ohnutým zápěstím. SUKUI UKE - kryt podebráním, popotažením, zachycením. SHO SUKUI UKE - (šó sukui uke) kryt podebráním dlaní. MAEUDE DEAI OSAE UKE - kryt stlačením předloktí MAEUDE HINERI UKE - kryt otočením předloktí. SOKUMEN AWASE UKE - kombinovaný kryt oběma rukama stranou. TEISHO AWASE UKE - dvojitý kryt spojenými dlaněmi. RYOSHO TSUKAMI UKE - kryt držením oběma rukama. SOKUTEI MAWASHI UKE - obloukový kryt chodidlem. SOKUTEI OSAE UKE - kryt stlačením chodidlem. SOKUTO OSAE UKE - kryt stlačením hranou nohy. SOKUBO KAKE UKE - kryt holení zahákováním. ASHIKUBI KEKE UKE - kryt kotníkem pomocí zahákování. NÁZVY POSTOJŮ ZENKUTSU DACHI - (zenkutsu dači) postoj s pokrčenou přední nohou a nataženou zadní nohou, váha mírně vepředu. NEKOASHI DACHI - (nekoaši dači) postoj kočky, přední noha odlehčená, opřená jen o špičku. NEKOASHI DACHI SHOMEN - (nekoaši dači šómen) postoj kočky se zadní nohou směřující dopředu. NEKOASHI DACHI HANMI - (nekoaši dači hanmi) postoj kočky se zadní nohou vytočenou do strany. NEKOASHI DACHI MAHANMI - (nekoašhi dači mahanmi) postoj kočky se zadní nohou vytočenou dozadu. KIBA DACHI - (kiba dači) boční postoj, takzvaný postoj jezdce na koni, chodidla rovnoběžně.

17 SHIKO DACHI - (šiko dači) podobný postoj jako kiba dachi, ale chodidla vytočená ven, otevřený postoj jezdce na koni. NAIFANCHI DACHI - (najfančin dači) postoj jezdce na koni, chodidla vytočená dovnitř, jiný výraz pro uchi hachiji dachi. TATESEISHAN DACHI - (tatesejšan dači) postoj podobný zenkutsu dachi, ale nohy v přímce za sebou. YOKOSEISHAN DACHI - (jokosejšan dači) široký postoj, jedna noha mírně ve předu. KOKUTSU DACHI - (kokutsu dači) postoj s oběma nohama pokrčenýma a váha na zadní noze, obranný postoj. SANCHIN DACHI - (sančin dači) tzv. postoj přesýpacích hodin. FUDO DACHI - (fudó dači) tzv. zakořeněný postoj. HANGETSU DACHI (hangetsu dači) tzv. postoj půlměsíce. MUSUBI DACHI - (musubi dači) pozornostní postoj otevřený, paty u sebe špičky od sebe vytočeny ven (stoj spatný). HEISOKU DACHI - (heisoku dači) pozornostní postoj, paty i špičky u sebe (stoj spojný). HEIKO DACHI - (heiko dači) postoj rozkročný rovnoběžný, chodidla na šířku ramen. HACHIJI DACHI - (hačidži dači) postoj rozkročný otevřený, chodidla na šířku ramen vytočená ven. SOTO HACHIJI DACHI - (soto hačidži dači) jiný výraz pro hachiji dachi. UCHI HACHIJI DACHI - (uči hačidži dači) postoj rozkročný zavřený, chodidla vytočená dovnitř, jiný výraz pro naifanchi dachi. KOSA DACHI - (kosa dači) postoj se zkříženými nohami. SAGI ASHI DACHI - (sagi aši dači) postoj na jedné noze. RENOJI DACHI - (renodži dači) postoj ve tvaru písmene L. TEIJI DACHI - (teidži dači) postoj ve tvaru písmene T. NÁZVY PÁK IKKIO, IKKAJO - (ikjó, ikádžo) první ovládnutí, kontrola pákou na paži. NIKIO, NIKAJO - (nikjó, nikádžo) druhé ovládnutí, kontrola pákou na zápěstí.

18 SANKIO, SANKAJO - (sankjó, sankádžo) třetí ovládnutí, kontrola kroucením ruky. KOTE GAESHI - (kote gajši) vnější páka na zápěstí, nebo hod provedený touto pákou. KOTE MAWASHI - (kote mavaši) vnitřní páka na zápěstí, jedna z variant nikio. KOTE HINERI - jiný název pro sankio. UDE GARAMI - páka na loket výkrutem ramene. UDE HISHIGY JUJI GATAME - (ude hišigi žyži gatame) páčení lokte přes břicho. UDE HISHIGY UDE GATAME - (ude hišigi ude gatame) páčení lokte dlaní. NÁZVY ÚCHOPŮ MUCHI - (moči) úchop. KATATE MOCHI - (katate moči) úchop zápěstí jednou rukou. RYOTE MOCHI - (rjóte moči) úchop obou zápěstí oběma rukama. KATATE RYOTE MOCHI - (katate rjóte moči) úchop jednoho zápěstí oběma rukama. USHIRO RYOTE MOCHI - (uširo rjóte moči) uchopení obou zápěstí zezadu. KATATE TORI - druh úchopu, jiný výraz pro katate mochi. RYOTE TORI - druh úchopu, jiný výraz pro ryote mochi. KATATE RYOTE TORI - úchop, jiný výraz pro katate ryote mochi. USHIRO RYTE TORI - typ úchopu, jiný výraz pro ushiro ryote mochi. KUMIKATA - úchop oběma rukama za gi soupeře. NÁZVY HODŮ A PORAZŮ HARAI, BARAI - podmet, doslova zametení. ASHI BARAI - (aši baraj) podmet nohou, doslova zametení nohou. DE ASHI BARAI, DE ASHI HARAI (de aši baraj) podmet ploskou nohy. OKURI ASHI BARAI (okuri aši baraj) podmet pomocí zahákování kotníkem. GARI - poraz, podražení.

19 OSOTO GARI - velký vnější poraz, na vnější nohu soupeře. OUCHI GARI (ouči gari) velký vnitřní poraz, na vnitřní nohu soupeře. KOSOTO GARI - malý vnější poraz, na vnější nohu soupeře. KOUCHI GARI (kouči gari) malý vnitřní poraz, na vnitřní nohu soupeře. MOROTE GARI - poraz s využitím uchopení obou nohou soupeře. KAITEN GARI - poraz s obratem o celý kruh. KOSHI NAGE, GOSHI NAGE (koši náge) hod respektive skupina hodů pomocí boků. OGOSHI (ogoši) velký hod přes boky, tzv. velký bočák. UKIGOSHI - (ukigoši) hod nadrazem bokem. HARAIGOSHI - (haraigoši) hod přes bok podmetením stehnem. HIZA GURUMA - hod zadržením kolena. SASAE CURIKOMI ASHI (sasae curikomi aši) hod zadržením článku. UCHI MATA - (uči mata) hod vnitřním nadrazem stehna. KATAGURUMA - přehoz přes týl. TAI OTOSHI (taj otoši) hod přehnutím těla přes nohu. SOTO MAKIKOMI - strh zatočení ramenem. SUMI GAESHI - (sumi gaeši) strh vnitřním nadrazem nohy. TOMOE NAGE - přehoz po kruhu přes nohu. SEOI NAGA - přehoz přes ramena. IPPON SEOI NAGE - varianta hodu seoi nage s úchopem jedné ruky. MOROTE SEOI NAGE - varianta hodu seoi nage úchopem oběma rukama. HASAMI NAGE - hod nůžkovým střihem nohou. SHIHO NAGE - (šiho nága) doslova čtyřsměrový hod, jeden ze základních hodů v aikido. IRIMI NAGE - doslova hod vstupem, typický hod v aikido. KAITEN NAGE - rotační hod po obvodu těla.

20 KOKYU NAGE - hod dechem, hod s využitím dechu. ČÁSTI TĚLA TAI - tělo MEN - hlava, čelo. YOKOMEN - (jokomen) spánek. SHOMEN - (šómen) 1. čelo, 2. čelní strana. MUNE - hrudník. HARA - podbřišek. SEIKA TANDEN - oblast podbřišku asi na dva prsty pod pupkem, pomyslný střed těla. GOSHI - (goši) bok. TE - 1. ruka, 2. původní název pro karate, který znamenal ruku. SEIKEN - (sejken) čelo (předek) zavřené pěsti, respektive její první dva klouby, úderová plocha při úderu pěstí. URAKEN - hřbet zavřené pěsti, také označení úderu který se touto úderovou plochou provádí. TETSUI - malíková strana zavřené pěsti, tzv. pěst kladivo. KENTSUI - jiný výraz pro tetsui. SHUTSUI - (šutsui) tzv. pěst kladivo, jiný výraz pro tetsui. TEISHO - (tejšo) dlaň (pata dlaně) otevřené ruky. SHOTEI (šotej) dlaň otevřené ruky, jiný název pro teisho. HAISHU - (hajšu) hřbet otevřené ruky. SHUTO - (šuto) malíková hrana otevřené ruky, tzv. mečová ruka. HAITO - (hajto) palcová hrana otevřené ruky. SEIRYUTO - (seirjutó) začátek malíkové hrany za zápěstím, tzv. volská čelist. NUKITE - špičky natažených prstů, takzvaná ruka - kopí.

21 IPPON NUKITE - špička nataženého ukazováčku, tzv. jednoprstá ruka kopí. NIHON NUKITE - špičky nataženého ukazováčku a prostředníčku, tzv. dvouprstá ruka kopí. YONHON NUKITE - (jonhon nukite) špičky natažených prstů ukazováčku až malíčku, tzv. čtyřprstá ruka kopí. HIRAKEN - tzv. poloviční pěst, klouby prstů jen napůl zavřené pěsti. IPPONKEN - pěst s vysunutým kloubem ukazováku, tzv. jednokloubová pěst. NAKADAKA IPPONKEN - pěst s vysunutým kloubem prostředníku, tzv. jednokloubová pěst prostředníku. KAKUTO - vnější strana dovnitř ohnutého zápěstí. KUMADE - dlaň včetně skrčených prstů, tzv. medvědí tlapa. WASHIDE - ( wašide ) špičky prstů sevřených do špetky, tzv. orlí ruka, orlí zobák. KEITO - hrana ruky od zápěstí k palci, tzv. kuřecí hřebínek. KEN - zavřená pěst. KAISHO - (kajšó) otevřená ruka. KOTE - zápěstí. WAN - paže, respektive předloktí, jiný výraz pro ude. WANTO - meč paže, předloktí, jiný výraz pro ude. SHUBO - předloktí, doslova hůl paže, jiný výraz pro wanto. UDE - předloktí, jiný výraz pro wanto. HAIWAN - horní strana (hřbet) paže, respektive hřbet předloktí. GAIWAN - vnější strana paže, respektive vnější strana předloktí. NAIWAN - vnitřní strana paže, respektive vnitřní strana předloktí. SHUWAN - (šůwan) spodní strana paže, respektive spodní strana předloktí. EMPI - loket, úder loktem. HIJI - (hidži) loket, jiný výraz pro empi. KOSHI - (koši) bříško chodidel za prsty.

22 JOSOKUTEI - (džósokutei) tzv. zvednutá noha, jiný výraz pro koshi. SOKUTO - malíková hrana nohy, tzv. mečová noha. KAKATO - pata. ENSHO - (enšo) kulatá pata, jiný výraz pro kakato. HAISOKU - (hajsoku) nárt. SOKUTEI - chodidlo. TSUMASAKI - špičky prstů nohou. HIZA, HIZAGASHIRA - koleno. SHITTSUI - (šitcui) koleno, jiný výraz pro hiza, doslova kolenní kladivo. JODAN - (džódan) horní pásmo - hlava a krk. CHUDAN - (čůdan) střední pásmo - od pasu ke krku. GEDAN - spodní pásmo - od pasu dolů.

Zkušební řád SHOTOKAN KARATE DO

Zkušební řád SHOTOKAN KARATE DO Zkušební řád SHOTOKAN KARATE DO Technická část zkušebního řádu určuje rozsah znalostí, vyžadovaných na jednotlivé STV Kyu a DAN. Zkušební komisař je oprávněn prověřit cvičence nejen z vědomostí vyžadovaných

Více

Harmonie; spojení Dosl. harmonie energií; být v harmonii. Volněji lze přeložit jako vzájemná shoda nebo souznění má se zde na mysli souznění s útočníkem. Pojem aiki nevznikl současně s bojovým uměním aikidó

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY NA STV KYU A DAN

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY NA STV KYU A DAN ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO Schvaluji: Libor SKOUMAL předseda Kolegia Danů ČUDK Dne: 22. září 2011 ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY NA STV KYU A DAN Zpracoval: Milan HAŠKA Lektoroval: Aleš ROTH BRNO 2011 Obsah

Více

Pádové techniky (Ukemi waza)

Pádové techniky (Ukemi waza) Pádové techniky (Ukemi waza) Pádové techniky obecně Pádové techniky jsou jedním ze základních kamenů při cvičení bojových umění a úpolových sportů obecně. V některých bojových uměních a sportech (dále

Více

Todome technika cíl tréninku tradičního karate

Todome technika cíl tréninku tradičního karate Todome technika cíl tréninku tradičního karate napsal Robin Bařák, uchazeč o 4.dan Ing. Robin Bařák barak@karate.cz +420 777 77 45 44 1 Page 1 of 16 Obsah TODOME TECHNIKA CÍL TRÉNINKU TRADIČNÍHO KARATE...1

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ V NE-WAZA

SEMINÁRNÍ PRÁCE PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ V NE-WAZA ČESKÝ SVAZ JUDO ŠKOLENÍ TRENÉRŮ II. TŘÍDY SEMINÁRNÍ PRÁCE PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ V NE-WAZA Vypracoval: Bc. Marek Lanč Rok: 2012 SOUHRN Předkládaná seminární práce stručně představuje vybraná průpravná cvičení

Více

technicko-metodický úsek Tradiční karate - Zkouškové řády na STV 8 1 kyu 1 9 dan Žákovské stupně: Mistrovské stupně:

technicko-metodický úsek Tradiční karate - Zkouškové řády na STV 8 1 kyu 1 9 dan Žákovské stupně: Mistrovské stupně: technicko-metodický úsek Tradiční karate - Zkouškové řády na STV Žákovské stupně: Mistrovské stupně: 8 1 kyu 1 9 dan Bojové umění karate-dō ( 空 手 道 ) není v nabídce svých praktik nijak omezeno. Karate-dō

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD KARATE STV 9. KYU 2. DAN

ZKUŠEBNÍ ŘÁD KARATE STV 9. KYU 2. DAN ZKUŠEBNÍ ŘÁD KARATE STV 9 KYU 2 DAN 2015 VYSVĚTLIVKY: Zk Kk Ki Ks Nk Hk Fd Sg Kamae Džodan Čudan Gedan Tori Uke Zenkutsu-dachi Kokutsu-dachi Kiba-dachi Kosa-dachi Neko-ashi-dachi Heiko-dachi Fudo-dachi

Více

ZÁKLADY NÁZVOSLOVÍ Směry, osy, roviny

ZÁKLADY NÁZVOSLOVÍ Směry, osy, roviny ZÁKLADY NÁZVOSLOVÍ Přes zdánlivou složitost je naše názvosloví tělesných cvičení jedno z nejjednodušších na světě. Při ujasnění a dodržování určitých zásad a pravidel, při využívání správných předpon a

Více

POI. Richard Bruna - Richee

POI. Richard Bruna - Richee POI. Richard Bruna - Richee 2 Tato kniha je věnována mé rodině, kamarádům a krásným lidem dobré vůle. Všem, kteří hledají rytmus svého života. autor 3 OBSAH Vysvětlivky Úvod..........................................................

Více

Funkční strečink v karate

Funkční strečink v karate Závěrečná práce trenérů II. třídy na téma Funkční strečink v karate Mgr. Marek Šír K.Vary, září 2009 1 Osnova Úvod 1 Teoretická východiska strečinku v karate 1.1 Definování cílů protahovacích cvičení 1.2

Více

Můj první luk - aneb to nejnutnější, co bych měl vědět

Můj první luk - aneb to nejnutnější, co bych měl vědět Obsah Obsah... 1 Můj první luk - aneb to nejnutnější, co bych měl vědět... 2 Co bych měl znát:... 2 Co bych měl také vědět:... 2 Běžně používané termíny, se kterými se budu setkávat:... 3 Nekladkové luky...

Více

Vypracovala: Denisa Kovačiková

Vypracovala: Denisa Kovačiková Vypracovala: Denisa Kovačiková OBSAH 1 Hodina basketbalu 1... 3 2 Hodina basketbalu 2... 7 3 Hodina basketbalu 3... 12 4 Hodina basketbalu 4... 17 5 Hodina basketbalu 5... 21 2 1 Hodina basketbalu 1 První

Více

Zkušební řád. VYSVĚTLIVKY: Zenkutsu-dachii Kokutsu-dachi

Zkušební řád. VYSVĚTLIVKY: Zenkutsu-dachii Kokutsu-dachi Zkušební řád VYSVĚTLIVKY: Zk Zenkutsu-dachii Kk Kokutsu-dachi Ki Kiba-dachi Ks Kosa-dachi Nk Neko-ashi-dachi Hk Heiko-dachi Fd Fudo-dachi Kamae Bojový postoj Džodan Horní pásmo Čudan Střední pásmo Gedan

Více

Rytmická gymnastika a pohybová skladba (programy cvičení s hudbou) Vydáno v rámci projektu FRVŠ 998/2010 Učební text

Rytmická gymnastika a pohybová skladba (programy cvičení s hudbou) Vydáno v rámci projektu FRVŠ 998/2010 Učební text Rytmická gymnastika a pohybová skladba (programy cvičení s hudbou) Vydáno v rámci projektu FRVŠ 998/2010 Učební text Recenzenti: Mgr. Alena Skotáková, PhD. Mgr. Brigita Stloukalová, PhD. Autoři: Viléma

Více

Rozvoj rychlostních schopností a agility družstva mladšího dorostu HC České Budějovice

Rozvoj rychlostních schopností a agility družstva mladšího dorostu HC České Budějovice Rozvoj rychlostních schopností a agility družstva mladšího dorostu HC České Budějovice Závěrečná práce TŠ FTVS UK Praha 2011, 132 stran Autor: Jaroslav Formánek Připravil: PhDr. Zdeněk Pavliš Cílem této

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Katedra sportovní edukace

MASARYKOVA UNIVERZITA. Katedra sportovní edukace MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní edukace Pohybová soustava - svaly dolních končetin, jejich posilování, testování a prevence úrazů - strečink Bakalářská práce Vedoucí

Více

Použití donucovacích prostředků Policie ČR

Použití donucovacích prostředků Policie ČR Použití donucovacích prostředků Policie ČR Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Policisté jsou při plnění úkolů Policie České republiky (dále jen policie ) oprávněni, za podmínek stanovených zvláštním právním

Více

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA KOORDINAČNÍCH A POHYBLIVOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ. Havel, Z., Hnízdil, J., aj.

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA KOORDINAČNÍCH A POHYBLIVOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ. Havel, Z., Hnízdil, J., aj. ROZVOJ A DIAGNOSTIKA KOORDINAČNÍCH A POHYBLIVOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj. 2009 Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici Občianske združenie Pedagóg Banská Bystrica ROZVOJ A DIAGNOSTIKA

Více

Úvod do buddhismu a cvičení zazenu

Úvod do buddhismu a cvičení zazenu Úvod do buddhismu a cvičení zazenu Učení Gudó Nishijimy Roshiho Eidó Michael Luetchford L Gautama Buddha (463 383 před n. l.) Mistr Bodhidharma (470 543) Mistr Dógen (1200 1253) Mistr Kodó Sawaki (1880

Více

ČESKÝ SVAZ JUDO ZKUŠEBNÍ ŘÁD JUDO. vedoucí autorského kolektivu: Jiří Vele

ČESKÝ SVAZ JUDO ZKUŠEBNÍ ŘÁD JUDO. vedoucí autorského kolektivu: Jiří Vele ČESKÝ SVAZ JUDO ZKUŠEBNÍ ŘÁD JUDO vedoucí autorského kolektivu: Jiří Vele Schváleno plénem ČSJu v prosinci 2007 ČESKÝ SVAZ JUDO ZKUŠEBNÍ ŘÁD JUDO VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ÚVOD Tento zkušební řád pro stupně

Více

Cvičební řád jednotek požární ochrany pořadový výcvik Název: Obecné zásady při provádění pořadového výcviku

Cvičební řád jednotek požární ochrany pořadový výcvik Název: Obecné zásady při provádění pořadového výcviku Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany pořadový výcvik Název: Obecné zásady při provádění pořadového výcviku Metodický

Více

Cvičení pro plavecký způsob znak

Cvičení pro plavecký způsob znak MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě Cvičení pro plavecký způsob znak Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: PaedDr.Lukášek Miloš, Ph.D. Vypracovala:

Více

Teorie ke zkoušce na I. dan

Teorie ke zkoušce na I. dan Český svaz Taekwon-Do ITF technické oddělení 2015 Teorie ke zkoušce na I. dan Úvod Teorie je nedílnou součástí taekwonda. Její studium je nutné pro správné provedení jednotlivých technik, stejně jako pro

Více

Petr Černý. Autorské prohlášení

Petr Černý. Autorské prohlášení Autorské prohlášení Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci vypracoval samostatně. K práci jsem použil pouze literaturu a prameny, které jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Souhlasím s umístěním závěrečné

Více

Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou

Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou Příloha Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou Obecné požadavky pro správné provedení High Leg Kicků Front:

Více

Základní informace o tréninku mládeže rozvoj pohybových schopností a dovedností

Základní informace o tréninku mládeže rozvoj pohybových schopností a dovedností Základní informace o tréninku mládeže rozvoj pohybových schopností a dovedností Obsahem tréninku mládeže by měl být především všestranný systematický pohybový rozvoj. Pohybové schopnosti se dělí na rychlostní,

Více

Závěrečná práce školení trenérů 2. třídy orientačního běhu Základy běžeckého protahování

Závěrečná práce školení trenérů 2. třídy orientačního běhu Základy běžeckého protahování Závěrečná práce školení trenérů 2. třídy orientačního běhu Základy běžeckého protahování, OK Slavia Hradec Králové Obsah 1 Úvod... 3 Úvod do problematiky... 3 Vymezení práce... 5 Osobní motivace... 5 Motivace

Více

Krok za krokem basket balem

Krok za krokem basket balem Krok za krokem basket balem Pro všechny rodiče, učitele a trenéry, kteří mají zájem o sestavení řízeného, bezpečného a hlavně zábavného basketbalového programu pro naše děti. Úvodní slovo Milí basketbaloví

Více

Technika plaveckých způsobů

Technika plaveckých způsobů Technika plaveckých způsobů Kraul Díky cyklickému pohybu je to nejrychlejší a nejpřirozenější plavecký způsob. Poloha těla: tělo leží na břiše, poloha je mírně šikmá tzn. ramena jsou výše než boky. Poloha

Více