Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou"

Transkript

1 Příloha Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou Obecné požadavky pro správné provedení High Leg Kicků Front: hlava v prodloužení trupu ramena spustit vzpřímený trup spojnice ramen rovnoběžně s pravolevou osou pánve přednožení do výšky pasu (kategorie A a B) přednožení do výšky očí (kategorie C a D) boky, kolena a kotníky jsou v jedné ose koleno a nárt přednožované nohy směřuje vzhůru napjatá kolena napjaté špičky

2 2. High Leg Kick Side Stoj spojný švihem unožit vzhůru pravou/levou Obecné požadavky pro správné provedení High Leg Kicků Side: hlava v prodloužení trupu ramena spustit vzpřímený trup spojnice ramen rovnoběžně s pravolevou osou pánve unožení do výšky pasu (kategorie A a B) unožení do výšky očí (kategorie C a D) boky, kolena a kotníky jsou v jedné ose koleno a nárt unožované nohy směřuje vzhůru napjatá kolena napjaté špičky

3 3. Kliky Obecné požadavky pro správné provedení kliků: hlava v prodloužení trupu symetrická práce paží (obě paže jdou současně) ramena spustit (vytažení z ramen, propnuté lokty) spojnice ramen rovnoběžně s rovinou podložky flexe loktů v kliku ležmo minimálně na 90 ruce na podložce (dlaně a prsty) zpevněný trup lopatky u těla ramena, boky, kolena a kotníky (ve vzporu ležmo) jsou v jedné ose (podélné) zpevněné hýždě napjatá kolena nohy opřené o prsty chodidel (kolena ve vzporu klečmo) v paralelním postavení nohy u sebe Kategorie A a) Vzpor klečmo klik klečmo, lokty stranou vzpor klečmo. b) Vzpor klečmo klik klečmo, lokty u těla vzpor klečmo.

4 Kategorie B, C, D a) Vzpor ležmo klik ležmo, lokty stranou vzpor ležmo. viz. obecné požadavky pro správné provedení kliků ruce podál (dlaně pod rameny, ale dále od sebe než na šíři ramen) spojnice ramena a lokte obou paží v kliku ležmo je kolmo k ose těla (90 ) b) Vzpor ležmo klik ležmo, lokty u těla vzpor ležmo. viz. obecné požadavky pro správné provedení kliků dlaně pod rameny lokty podél těla v kliku ležmo lokty vedle trupu

5 4. Skok s rotací Popis správného provedení skoků s obratem: hlava v prodloužení trupu doskok obounož ramena spustit doskok na místě zpevněný trup doskok v místě odrazu odraz obounož vzpřímený trup napjatá kolena ramena, boky, kolena, kotníky v jedné rovině (podélné) napjaté špičky kolena, kotníky u sebe správný tlumený doskok dokončení obratu (180, 360, 540, 720 ) Kategorie A Skok s obratem o 180 Odrazem snožmo skok s obratem o 180, doskok snožmo. Kategorie B, C, D Skok s obratem o 360 Odrazem snožmo skok s obratem o 360, doskok snožmo.

6 Popis povinně volitelných prvků: 1. Skoky odrazem snožmo Obecné požadavky pro správné provedení skoků odrazem snožmo: hlava v prodloužení trupu napjaté špičky ramena spustit správný tlumený doskok zpevněný trup doskok obounož odraz obounož doskok na místě napjatá kolena doskok v místě odrazu Air jack Odrazem snožmo skok s roznožením, doskok snožmo. viz. obecné požadavky pro správné provedení skoků odrazem snožmo vzpřímený trup ramena, boky, kolena, kotníky v jedné rovině (podélné) roznožení na 45

7 Kufr Odrazem snožmo skok se skrčením přednožmo, doskok snožmo. viz. obecné požadavky pro správné provedení skoků odrazem snožmo v mrtvém bodě skoku mírný předklon trupu kolena a kotníky u sebe flexe kyčlí na 90 a více (stehna vodorovně s podložkou nebo výš) Front split jump Odrazem snožmo skok s přednožením pravé a zanožením levé, doskok snožmo. viz. obecné požadavky pro správné provedení skoků odrazem snožmo vzpřímený trup v mrtvém bodě skoku přednožit P/L a zanožit L/P (bočné roznožení 180 ) koleno přednožené nohy směřuje vzhůru koleno zanožené nohy směřuje dolů přední noha přednožit (kolmo k ose boků) zadní noha zanožit (kolmo k ose boků)

8 Kozák Odrazem snožmo skok s přednožením pravé a skrčením přednožmo levou předklon, doskok snožmo. viz. obecné požadavky pro správné provedení skoků odrazem snožmo skok na místě vzpřímený trup při odrazu podsazená pánev při odrazu jedna noha přednožená vodorovně se zemí, druhá přednožit pokrčmo předklon trupu v mrtvém bodě skoku (trup na stehna) stehna vodorovně s podložkou kolena a stehna u sebe a ve stejné výšce

9 Roznožka Odrazem snožmo skok s přednožením roznožmo předklon, doskok snožmo. viz. obecné požadavky pro správné provedení skoků odrazem snožmo skok na místě vzpřímený trup při odrazu podsazená pánev při odrazu předklon trupu na 45 v mrtvém bodě skoku nohy vodorovně s podložkou (nohy nad vodorovnou polohu není chybou) přednožit roznožmo ( ) nohy ve stejné výšce do skoku i do doskoku jdou nohy stejnou dráhou od doby hned po odrazu do doby těsně před dopadem jsou nohy napjaté

10 Pike Odrazem snožmo skok s přednožením předklon, doskok snožmo. viz. obecné požadavky pro správné provedení skoků odrazem snožmo skok prováděn na místě vzpřímený trup při odrazu podsazená pánev při odrazu předklon trupu v mrtvém bodě skoku (trup na stehna) nohy vodorovně s podložkou kolena a kotníky u sebe nohy ve stejné výšce

11 2. Skoky odrazem jednonož Obecné požadavky pro správné provedení skoků odrazem jednonož: hlava v prodloužení trupu ramena spustit zpevněný trup napjatá kolena napjaté špičky odraz jednonož správný tlumený doskok Čertík Odrazem pravé skok s pokrčením přednožmo levé a následně pravé, doskok na levou. Nůžky Odrazem levé (pravé) skok s přednožením pravé (levé) a následně přednožením povýš levé (pravé), doskok na pravou (levou).

12 Dálkový skok Dálkový skok odrazem pravé skok s přednožením levé a zanožením pravé, doskok na levou. viz. obecné požadavky pro správné provedení skoků odrazem jednonož vzpřímený trup v mrtvém bodě skoku přednožit P/L a zanožit L/P (bočné roznožení 180 ) Prošvihnutá dálka Prošvihnutý skok odrazem pravé skok, přednožit levou - prošvihnutím zanožit levou, přednožit pravou, doskok na pravou. Odrazem z pravé (levé) přednožit poníž švihovou levou (pravou) s následným švihem levé (pravé) do zanožením a švihem odrazové pravé (levé) nohy do přednožení. V mrtvém bodě jsou nohy v bočném rozštěpu (180 ). Nohy jsou v průběhu celého cviku napjaté. Cvik je prováděn téměř na místě.

13 Štika Odrazem pravé skok s obratem o 90 a přednožením roznožmo, doskok na levou. viz. obecné požadavky pro správné provedení skoků odrazem jednonož při odrazu vzpřímený trup předklon v mrtvém bodě skoku 45 přednožit roznožmo v mrtvém bodě skoku ( ) Kadet Odrazem levé skok, přednožit pravou, přinožit, obrat o 180, přednožit pravou, zanožení levou, doskok snožmo. Odrazem z levé (pravé) přednožit poníž švihovou pravou (levou) s následným přinožením a obratem o 180 švih pravé (levé) do přednožení a odrazové levé (pravé) nohy do zanožení. V mrtvém bodě jsou nohy v bočném rozštěpu (180 ). Nohy jsou v průběhu celého cviku napjaté. Cvik je prováděn téměř na místě.

14 3. Kliky Obecné požadavky pro správné provedení kliků: hlava v prodloužení trupu symetrická práce paží (obě paže jdou současně) ramena spustit (vytažení z ramen, propnuté lokty) spojnice ramen rovnoběžně s rovinou podložky flexe loktů v kliku ležmo minimálně na 90 ruce na podložce (dlaně a prsty) zpevněný trup lopatky u těla ramena, boky, kolena a kotníky (ve vzporu ležmo) jsou v jedné ose (podélné) zpevněné hýždě napjatá kolena nohy opřené o prsty chodidel (kolena ve vzporu klečmo) v paralelním postavení nohy u sebe Klik ve vzporu klečmo Vzpor klečmo klik klečmo vzpor klečmo.

15 Klik Vzpor ležmo klik ležmo, lokty stranou vzpor ležmo. viz. obecné požadavky pro správné provedení kliků ruce podál (dlaně pod rameny, ale dále od sebe než na šíři ramen) spojnice ramena a lokte obou paží v kliku ležmo je kolmo k ose těla (90 ) Tricepsový klik Vzpor ležmo klik ležmo, lokty u těla vzpor ležmo. viz. obecné požadavky pro správné provedení kliků dlaně pod rameny lokty podél těla v kliku ležmo lokty vedle trupu

16 Tricepsový hinge klik Vzpor ležmo klik ležmo, lokty u těla podpor na předloktích klik ležmo vzpor ležmo. viz. obecné požadavky pro správné provedení kliků dlaně pod rameny lokty podél těla v kliku ležmo lokty vedle trupu přenesení váhy vzad do podporu na předloktích ležmo dotek loktů podložky v podporu na předloktích ležmo

17 Klik na jedné ruce Obecné požadavky pro správné provedení kliků na jedné ruce: hlava v prodloužení trupu ramena spustit (vytažení z ramen, propnutý loket) spojnice ramen rovnoběžně s rovinou podložky zpevněný trup lopatky u těla ramena, boky, kolena a kotníky jsou v jedné ose (podélné) zpevněné hýždě napjatá kolena nohy opřené o prsty chodidel v paralelním postavení v průběhu celého pohybu jednoznačná poloha volné paže pohyb prováděn oporou o jednu ruku roznožení max. na 90 flexe loktu v kliku ležmo minimálně na 90 ruka zajišťující klik na podložce (dlaně a prsty) Vzpor pravou ležmo klik pravou ležmo, loket stranou vzpor pravou ležmo. viz. obecné požadavky na správné provedení kliků na jedné ruce ruka zajišťující klik podál (dlaň pod ramenem, ale dále vně od podélné osy těla) spojnice ramena a loktu v kliku ležmo je kolmo k ose těla (90 )

18 Vzpor pravou ležmo klik pravou ležmo, loket u těla vzpor pravou ležmo. viz. obecné požadavky pro správné provedení kliků ne jedné ruce dlaň pod ramenem loket podél těla v kliku ležmo loket vedle trupu Klik na jedné ruce a jedné noze Obecné požadavky pro správné provedení kliků na jedné ruce a jedné noze: hlava v prodloužení trupu ramena spustit (vytažení z ramen, propnutý loket) spojnice ramen rovnoběžně s rovinou podložky zpevněný trup lopatky u těla ramena, boky, kolena a kotníky jsou v jedné ose (podélné) zpevněné hýždě napjatá kolena noha opřená o prsty chodidla v průběhu celého pohybu jednoznačná poloha volné paže roznožení max. na 90 flexe loktu v kliku ležmo minimálně na 90 ruka zajišťující klik na podložce (dlaně a prsty) pohyb prováděn oporou o jednu ruku a jednu nohu (prsty chodidla) dokončení cviku do výchozí polohy zanožená noha a trup jsou v jedné rovině

19 a) Vzpor pravou ležmo, zanožit pravou klik pravou ležmo, loket stranou, zanožit pravou vzpor pravou ležmo, zanožit pravou. viz. obecné požadavky pro správné provedení kliků na jedné ruce a jedné noze ruka zajišťující klik podál (dlaň pod ramenem, ale dále vně od podélné osy těla) spojnice ramena a loktu v kliku ležmo je kolmo k ose těla (90 ) b) Vzpor pravou ležmo, zanožit pravou klik pravou ležmo, loket u těla, zanožit pravou vzpor pravou ležmo, zanožit pravou. viz. obecné požadavky pro správné provedení kliků ne jedné ruce a jedné noze dlaň pod ramenem loket podél těla v kliku ležmo loket vedle trupu

20 4. Flexibilita Obecné požadavky pro správné provedení prvků flexibility: hlava v prodloužení trupu ramena spustit vzpřímený trup spojnice ramen rovnoběžně s pravolevou osou pánve roznožení (čelné, bočné) 180 boky, kolena a kotníky jsou v jedné ose koleno a nárt přednožované nohy směřuje vzhůru koleno a nárt zanožované nohy směřují dolů koleno a nárt unožované nohy směřuje vzhůru napjatá kolena napjaté špičky Roznožení na zádech Leh přednožit roznožmo vzhůru (špičky na zem). Placka Široký sed roznožný hluboký předklon.

21 Provaz Bočný rozštěp pravou (levou) vpřed. Íčko Íčko váha předklonmo na pravé maximálně zanožit levou, hluboký předklon. Průplav Široký sed roznožný čelným rozštěpem leh na břicho. Provaz rozštěp - provaz Bočný rozštěp pravou vpřed čelným rozštěpem bočný rozštěp levou vpřed (případně opačně).

22 5. Technické prvky Váha oporem kolen o lokty Vzpor dřepmo, roznožmo, váha oporem kolen o lokty roznožmo (nohy jsou pokrčené a nedotýkají se země). Obecné požadavky pro správné provedení planche: hlava v prodloužení trupu váha těla spočívá zcela na rukách hlava, ramena, boky, kolena, kotníky v jedné rovině (podélné) podélná rovina těla rovnoběžně s rovinou podložky rovná záda spojnice ramen rovnoběžně s rovinou podložky pravolevá osa pánve rovnoběžně s rovinou podložky napjatá kolena (neplatí pro planche pokrčmo) napjaté špičky výdrž 5 počítacích dob BPM (2 sekundy) neplatí pro obraty Planche pokrčmo Váha oporem o loket/lokty roznožmo, pokrčmo. (2 způsoby provedení). a) oporem o 1 loket b) oporem o oba lokty Planche roznožmo Váha oporem o loket/lokty roznožmo. Roznožení max. na 90. (2 způsoby provedení). a) oporem o 1 loket b) oporem o oba lokty

23 Grace Odrazem z pravé nohy, váha na pravé ruce, unožit vzhůru levou, dopad zpět do stoje na pravou. Planche snožmo Váha oporem o loket/lokty snožmo. (2 způsoby provedení). a) oporem o 1 loket b) oporem o oba lokty Planche na jedné ruce Váha oporem o loket roznožmo. Váha spočívá zcela na jedné ruce. Volná ruka je držena v libovolné, ale přesné poloze.

24 1. Přednosy Obecné požadavky pro správné provedení přednosů: hlava v prodloužení trupu ramena spustit napjaté paže váha spočívá zcela na rukách (opora o dlaně a prsty nebo o prsty) nohy vodorovně se zemí (neplatí pro přednos pokrčmo) napjatá kolena (neplatí pro přednos pokrčmo) napjaté špičky výdrž 5 počítacích dob BPM (2 sekundy) neplatí pro obraty Přednos pokrčmo Přednos ve vzporu roznožmo, pokrčmo, skřižmo (kolena přitáhnout k hrudníku). Přednos roznožmo Přednos ve vzporu roznožmo. Roznožení max. na 90. a) ruce uvnitř b) ruce pravá uvnitř, levá za tělem. c) ruce za tělem

25 Přednos snožmo Přednos ve vzporu (nohy u sebe). Paže vedle nohou. Hýždě za pažemi (ruce asi v ½ délky stehen). Kolena a kotníky u sebe. Přednos s obratem o 360 viz. obecné požadavky pro správné provedení přednosů a popis přednosu roznožmo (snožmo) dotočení obratu o 360 váha těla spočívá zcela na rukách impuls do obratu vychází z paží rovnoměrné přenášení váhy a) Přednos ve vzporu roznožmo s obratem o 360 (obě ruce uvnitř nebo jedna uvnitř druhá za tělem) b) Přednos ve vzporu s obratem o 360 (nohy u sebe)

26 Obecné požadavky pro správné provedení vznosů: hlava v prodloužení trupu ramena spustit paže vedle hýždí napjaté paže váha těla spočívá zcela na rukách (opora o dlaně a prsty nebo prsty) nohy kolmo k podložce napjatá kolena napjaté špičky výdrž 5 počítacích dob BPM (2 sekundy) neplatí pro obraty Vznos roznožmo Vznos ve vzporu roznožmo. Roznožení max. 90. Vznos snožmo Vznos ve vzporu (kolena a kotníky u sebe).

27 2. Pády Obecné požadavky pro správné provedení pádů: viz. obecné požadavky pro správné provedení kliků viz. obecné požadavky pro správné provedení skoků odrazem snožmo Pád do kliku Stoj spatný nebo spojný pádem klik ležmo. Výskok do kliku Odrazem snožmo skok schylmo, dopad do kliku ležmo (v letové fázi je hluboký předklon).

28 Kufr do kliku Odrazem snožmo skok se skrčením přednožmo, dopad do kliku ležmo. Roznožka do kliku Odrazem snožmo skok s přednožením roznožmo předklon, dopad do kliku ležmo. Zdroje: HÁJKOVÁ, J. a kol. Aerobik soutěžní formy. Praha: Grada Publishing, s. ZIMOVÁ, M. Příspěvek k hodnocení technického indexu obtížnosti ve sportovním aerobiku. (Diplomová práce) Praha: FTVS UK, s. HÁJKOVÁ, J., ZIMOVÁ, M. Fotoslovník Českého svazu aerobiku (elektronická publikace na Praha: 2008.

Technika plaveckých způsobů

Technika plaveckých způsobů Technika plaveckých způsobů Kraul Díky cyklickému pohybu je to nejrychlejší a nejpřirozenější plavecký způsob. Poloha těla: tělo leží na břiše, poloha je mírně šikmá tzn. ramena jsou výše než boky. Poloha

Více

Výuka plaveckého způsobu motýlek na FTVS UK Praha

Výuka plaveckého způsobu motýlek na FTVS UK Praha Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Výuka plaveckého způsobu motýlek na FTVS UK Praha Petr Smolík Uveřejněno: SMOLÍK, P. Výuka plaveckého způsobu motýlek na FTVS UK Praha. In ČECHOVSKÁ,

Více

Technika plaveckého způsobu prsa (Videoprogram)

Technika plaveckého způsobu prsa (Videoprogram) Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra tělesné výchovy a sportu Bakalářská práce Technika plaveckého způsobu prsa (Videoprogram) Lenka Rendlová Plzeň 2012 Prohlášení Prohlašuji, že

Více

Úroveň Opakování Efekt Začátečník 5x každá noha Posílení stehen, nohou a Středně pokročilý 10x každá noha beder. Pokročilý 15x každá noha

Úroveň Opakování Efekt Začátečník 5x každá noha Posílení stehen, nohou a Středně pokročilý 10x každá noha beder. Pokročilý 15x každá noha 159-002 Zdvihač nohou (Leg Lift) Opřete se zády o tyč a oběma rukama uchopte madlo nad hlavou. Pomalým pohybem zvedejte jednu nohu, popř. obě nohy najednou, a to až do okamžiku, kdy budou rovnoběžně se

Více

Cvičební řád jednotek požární ochrany pořadový výcvik Název: Obecné zásady při provádění pořadového výcviku

Cvičební řád jednotek požární ochrany pořadový výcvik Název: Obecné zásady při provádění pořadového výcviku Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany pořadový výcvik Název: Obecné zásady při provádění pořadového výcviku Metodický

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 4 5 Obsah Předmluva.............................................................. 7 Rozcvičení, strečink a zklidnění.............................................

Více

Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice

Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice Červenec 2012 OBSAH Část I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1 Definice vybraných pojmů...3 2 Podmínky účasti ve třídách obedience...4 3 Zdravotní stav...5

Více

JAK SE MÁ SPRÁVNĚ PÁDLOVAT NA DRAČÍ LODI

JAK SE MÁ SPRÁVNĚ PÁDLOVAT NA DRAČÍ LODI JAK SE MÁ SPRÁVNĚ PÁDLOVAT NA DRAČÍ LODI Technika pádlování na dračí lodi vychází z tradiční čínské školy, která je, i přes poměrně krátkou historii tohoto sportu v Evropě, ovlivněna značnou měrou klasickým

Více

Krok za krokem basket balem

Krok za krokem basket balem Krok za krokem basket balem Pro všechny rodiče, učitele a trenéry, kteří mají zájem o sestavení řízeného, bezpečného a hlavně zábavného basketbalového programu pro naše děti. Úvodní slovo Milí basketbaloví

Více

Todome technika cíl tréninku tradičního karate

Todome technika cíl tréninku tradičního karate Todome technika cíl tréninku tradičního karate napsal Robin Bařák, uchazeč o 4.dan Ing. Robin Bařák barak@karate.cz +420 777 77 45 44 1 Page 1 of 16 Obsah TODOME TECHNIKA CÍL TRÉNINKU TRADIČNÍHO KARATE...1

Více

PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Č A S T

PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Č A S T PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Č A S T 2012-2013 OBSAH PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Stůl 2.1 Síťka 2.2 Míček 2.3 Pálka 2.4 Definice některých pojmů 2.5 Správné podání 2.6 Správné vrácení míčku 2.7 Postup hry 2.8

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO SPORTOVNÍ VÝCVIK PSŮ V ČR SchH/VPG

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO SPORTOVNÍ VÝCVIK PSŮ V ČR SchH/VPG ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO SPORTOVNÍ VÝCVIK PSŮ V ČR SchH/VPG Českomoravská kynologická unie strana 2 O B S A H: strana: Všeobecná část: 3 Platnost 3 Všeobecné zásady 3 Zkouškové období 3 Organizace zkoušek / vedoucí

Více

Technické požadavky pro sportovní vozidla Volného poháru

Technické požadavky pro sportovní vozidla Volného poháru Technické požadavky pro sportovní vozidla Volného poháru Jindřichův Hradec 2010 Obsah : Kapitola Obsah Strana 1. Úvod technické požadavky 3 2. Konstrukce vozidla (karosérie/šasi) 4 3. Zasklení vozidel

Více

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo.

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. Tato publikace je vydávána jako součást projektu Vzdělávání pedagogů v

Více

panda futura Návod k použití C Z 05.2010 rev. 004

panda futura Návod k použití C Z 05.2010 rev. 004 panda futura TM Návod k použití 2009 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the Panda Futura chairs are registered trademarks of R82 /S. 05.2010 rev. 004 OSH ezpečnost... 4 áruka... 4 Sedadla...

Více

Teorie ke zkoušce na I. dan

Teorie ke zkoušce na I. dan Český svaz Taekwon-Do ITF technické oddělení 2015 Teorie ke zkoušce na I. dan Úvod Teorie je nedílnou součástí taekwonda. Její studium je nutné pro správné provedení jednotlivých technik, stejně jako pro

Více

410/2005 Sb. VYHLÁŠKA

410/2005 Sb. VYHLÁŠKA 410/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. října 2005 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých Změna: 343/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

Harmonie; spojení Dosl. harmonie energií; být v harmonii. Volněji lze přeložit jako vzájemná shoda nebo souznění má se zde na mysli souznění s útočníkem. Pojem aiki nevznikl současně s bojovým uměním aikidó

Více

Technická pravidla pro všechny disciplíny

Technická pravidla pro všechny disciplíny Český střelecký svaz U Pergamenky 3 170 00 Praha 7 Technická pravidla pro všechny disciplíny Platné od 1.ledna 2014 Vydáno pro vnitřní potřebu členů ČSS Z anglického originálu GENERAL TECHNICAL RULES,

Více

Genki Kai. Dechové cvičení

Genki Kai. Dechové cvičení Genki Kai Dechové cvičení DAI EN KOKYU HO (překlad: dýchání ve velkém kruhu) Obecně, pro všechny formy dechového cvičení, nádech by měl být kratší než výdech. 0. SU NO KOKYU (=0) (překlad: "SU" nádech)

Více

Kokyu. Stejný pohyb jako při nádechu z prvního pohybu dýchání. Když už jsou paže nahoře, provedou cirkulární pohyb při výdechu.

Kokyu. Stejný pohyb jako při nádechu z prvního pohybu dýchání. Když už jsou paže nahoře, provedou cirkulární pohyb při výdechu. Kokyu 1. Dýchání Cvičení dýchání lze rozdělit do 3 fází: První fáze zahrnuje 3 pohyby Druhý pohyb Třetí část, která má stimulovat respirační, krevní a neurovegetativní systém. 1.1 První fáze: Su no Kokyu

Více

Pravidla soutěže Memoriál Františka Pizy, XVI. ročník

Pravidla soutěže Memoriál Františka Pizy, XVI. ročník 1. Pořadatel Pravidla soutěže Memoriál Františka Pizy, XVI. ročník Pořadatelem soutěže je SDH Kaliště (okres Jihlava). 2. Čas a místo konání Soutěže se koná v obci Kaliště pravidelně na začátku května.

Více

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Kinematika G Gymnázium Hranice 1. Až do roku 1883 se každé město

Více

Regenerace. v Pentagramu

Regenerace. v Pentagramu Regenerace v Pentagramu REGENERACE V PENTAGRAMU OBSAH Regenerace v Pentagramu Základní principy Harmonie a disharmonie 7 Jin a jang 9 Princip pentagramu prvků 10 16 Vztahy mezi jednotlivými orgány 17

Více

Vyhláška. Změna: 223/1995 Sb.

Vyhláška. Změna: 223/1995 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 344/1991 Sb., ze dne 10. 7. 1991 kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách České a Slovenské Federativní Republiky Změna:

Více

GMFCS E & R Gross Motor Function Classification System Rozšířený a upravený

GMFCS E & R Gross Motor Function Classification System Rozšířený a upravený CanChild Centre for Childhood Disability Research Institute for Applied Health Sciences, McMaster University, 1400 Main Street West, Room 408, Hamilton, ON, Canada L8S 1C7 Tel: 905-525-9140 ext. 27850

Více

Použití donucovacích prostředků Policie ČR

Použití donucovacích prostředků Policie ČR Použití donucovacích prostředků Policie ČR Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Policisté jsou při plnění úkolů Policie České republiky (dále jen policie ) oprávněni, za podmínek stanovených zvláštním právním

Více

LETOVÁ PŘÍRUČKA KLUZÁKU L-13A

LETOVÁ PŘÍRUČKA KLUZÁKU L-13A DoL13A10111 Zapracovány připomínky SLI. LETOVÁ PŘÍRUČKA KLUZÁKU L13A Náleží ke kluzáku: Výrobní číslo: 817401 Imatrikulační značka: OK1700 Tato příručka musí být stále na palubě kluzáku. VYDÁNO: 30.10.1981

Více

Obecný úvod do problematiky CNC programování

Obecný úvod do problematiky CNC programování Obecný úvod do problematiky CNC programování Část první Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace v rozvoji kompetencí ţáků dle potřeb trhu práce Registrační

Více