Evropské školicí centrum o.p.s Jiráskova 133 Litomyšl

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropské školicí centrum o.p.s Jiráskova 133 Litomyšl"

Transkript

1 Evropské školicí centrum o.p.s Jiráskova 133 Litomyšl

2 Výroční zpráva 213 Vážení přátelé, Je mi velkou ctí, že mohu jako místopředseda správní rady obecně prospěšné společnosti Evropské školicí středisko a zároveň místopředseda Evropské aliance YMCA uvést výroční zprávu za rok 213. Největší a nejstarší světová mládežnická organizace je s Litomyšlí spojena už více než patnáct let. Jedním z prvních společných projektů byla organizace evropského mládežnického festivalu v roce 1999, na který o dva roky později navázalo založení Evropského školicího střediska YMCA v prostorách bývalého zámeckého pivovaru. Do roku 26 se pak datuje vznik obecně prospěšné společnosti Evropské školicí centrum, která napnula spojené síly Evropské aliance YMCA a Města Litomyšl k rozvoji prostoru bývalého zámeckého pivovaru. Nejdůležitější událostí roku 213 pro naše středisko bylo nepochybně dokončení rozsáhlé rekonstrukce celého Zámeckého návrší v Litomyšli, která dříve podstatným způsobem omezovala některé naše aktivity. Nemožnost plně využívat všech možností areálu a omezení daná stavbou se pochopitelně do jisté míry projevila i v naplněnosti našeho střediska v prvních měsících roku, kdy rekonstrukce stále ještě probíhala. Nicméně díky pečlivé práci personálu není dopad těchto vnějších vlivů na naše hospodaření tolik nepříznivý. Naopak, nové možnosti a unikátní variabilní prostory, které vznikly v dalších budovách zámeckého areálu, snad přilákají i nové návštěvníky a umožní nám rozšířit spektrum služeb a aktivit, které je možné v Evropském školicím středisku využít. V květnu 214 se do Litomyšle po čtyřleté přestávce vrátí i výroční valné shromáždění Evropské aliance YMCA. Doufám, že toto setkání bude příležitostí pohovořit o dalších příležitostech a perspektivách, které plynou z partnerství YMCA a města Litomyšl. Věřím zároveň, že pro Evropské školící centrum YMCA v Litomyšli bude rok 214 rokem nového začátku a že se nám společně podaří rozvíjet náš společný projekt ke vzájemnému prospěchu nejen jeho zakladatelů a iniciátorů, ale i návštěvníků a obyvatel města Litomyšle a celého regionu. Štěpán Černý, místopředseda správní rady V ý r o č n í z p r á v a 1 S t r á n k a

3 1. Základní údaje o společnosti Obecně prospěšná společnost Evropské školicí centrum o.p.s. (EŠC) byla založena 12. června 26 jako nezisková společnost za účelem provozování Evropského školicího centra s cílem prohlubování mezinárodní i místní spolupráce, navazování spolupráce neziskových organizací navzájem i s veřejnou mocí, napomáhání budování demokracie, podpory a rozvoje kultury a vzdělanosti, podpory při restaurování a obnově kulturních památek, podpory činností zaměřených na vzdělávání a organizaci volnočasových aktivit mládeže, ale i dalších věkových skupin ve všech oblastech osobnosti (fyzické, intelektuální i duchovní), a to v evropském měřítku, stejně jako za účelem oživení kulturního a společenského prostředí areálu zámeckého pivovaru v Litomyšli a za účelem činnosti směřující k restaurování a obnově kulturních památek na území města Litomyšle, to vše mimo jiné soustředěním peněžních i nepeněžních prostředků a zajištěním dalších činností, které k tomuto účelu směřují a souvisejí s ním. Při své činnosti je společnost oprávněna poskytovat granty. Zakladateli společnosti jsou mezinárodní křesťanská střešní organizace sdružující národní hnutí YMCA v Evropě YMCA Europe (European Alliance of YMCA s) a Město Litomyšl. Společnost Evropské školicí centrum o.p.s. vznikla dnem zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, tj. 16. září 26 oddíl O vložka Orgány společnosti Správní rada: Předseda správní rady: Radomil Kašpar (den vzniku funkce ) Místopředseda správní rady: Štěpán Černý (den vzniku členství ) Členové správní rady: Evert Eggink (den vzniku členství ) Radek Hlavsa (den vzniku členství ve SR ) Juan Simoes Iglesias (den vzniku členství ve SR ) Jan Janeček (den vzniku členství ve SR ) Michal Kortyš (den vzniku členství ve SR ) Petr Malota (den vzniku členství ) Jan Nissén (den vzniku členství ) Jan Pikna (den členství ve SR ) Vojtěch Stříteský (den vzniku členství ve SR ) Eva Tschornová (den vzniku členství ve SR ) Dozorčí rada: Předseda dozorčí rady: Pavel Kusý (den vzniku členství ve SR ) Členové dozorčí rady: Alena Červinková (den vzniku členství ve SR ) Peter Posner (den vzniku členství ve SR ) Ředitelka společnosti: Jana Macková V ý r o č n í z p r á v a 2 S t r á n k a

4 3. Sídlo společnosti a kontakty Adresa: Evropské školicí centrum o.p.s., Jiráskova 133, 57 1 Litomyšl Telefon a fax: IČ: , DIČ: CZ Personální zabezpečení chodu společnosti K společnost zaměstnává na trvalý pracovní poměr 5 osob na 4,75 pracovních úvazků dle následujícího rozdělení: Režie společnosti: Ubytování: Kongresová činnost: 2, pracovní úvazky 1,75 pracovního úvazku 1, pracovní úvazky V sezónních špičkách je personálně provoz zajišťován potřebnými dohodami o provedení práce. Účetnictví a daňová agenda společnosti je řešena dodavatelsky. 5. Přehled činnosti společnosti Statistika využití konferenčních sálů v roce 213 a její srovnání s rokem (%) (%) Počet akcí ročně: Počet hodin ročně: ,5 z toho hlavní činnost ,91% 642 3,96% z toho doplňková činnost ,29% 1432,5 69,4% Počet účastníků (cca): 863 lidí 863 lidí Statistika ubytování v roce 213 a její srovnání s rokem 212 a Obležnost (noc/postel) 24,24% 23,51% 23,24% Obležnost (noc/pokoj) 33,39% 31,91% 3,77% Počet obsazených postelí v roce 213: V ý r o č n í z p r á v a 3 S t r á n k a

5 A. Hlavní činnost Počet dní hlavní činnosti v roce 213: 8, to je 22,72% z celkového objemu. Společnost Evropské školicí centrum o.p.s. organizovala ve spolupráci s jinými organizacemi během roku 213 několik aktivit spadajících do její hlavní činnosti, tak jak je stanoveno v její zakládací smlouvě Velikonoční tvoření akce pro rodiny s dětmi Pontopolis - Afganistán výstava EŠC - otvírání sezóny kulturní akce pro veřejnost Lázeňská sezóna - tvoření akce pro rodiny s dětmi 1.5. Májové tvoření I. akce pro rodiny s dětmi 8.5. Májové tvoření II. akce pro rodiny s dětmi Indonésie výstava Tvoření pro děti akce pro rodiny s dětmi 3.5. Vernisáž výstavy výstava 1.6. Den dětí akce pro rodiny s dětmi Tvoření IC akce pro rodiny s dětmi Tvoření IC akce pro rodiny s dětmi Tvoření IC akce pro rodiny s dětmi Dále v prostorách Zámeckého pivovaru probíhaly akce, které svým charakterem spadají do hlavní činnosti o.p.s. Na tyto akce Evropské školicí centrum poskytovalo pořádajícím organizacím služby za úplatu, v některých případech bylo EŠC i spolupořadatel Škola v Evropě výstava Výtvarná SL výstava Evropské školicí centrum vypsalo v roce 213 výběrové řízení na podporu projektů předložených nestátními neziskovými organizacemi zaměřenými na vzdělávací či volnočasové aktivity dětí a mládeže. Příspěvek byl poskytnut k uhrazení ubytovacích služeb v objektu EŠC. Příspěvky byly poskytnuty následující organizaci. Jiné žádosti o příspěvek jsme neevidovali , Kč Církev bratrská - odbor mládeže , Kč Církev bratrská - odbor mládeže CELKEM: 12 6, Kč B. Činnost doplňková Počet dní doplňkové činnosti v roce 213: 272, to je 77,27% z celkového objemu. Doplňkovou činností vytváří Evropské školicí centrum zisk k financování aktivit hlavní činnosti, k vytvoření zdrojů pro podporu neziskových organizací a k pokrytí nákladů na režii společnosti. Doplňková činnost se odehrává dle zakládací smlouvy v těchto oblastech: V ý r o č n í z p r á v a 4 S t r á n k a

6 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, Obory činnosti: - zprostředkování obchodu a služeb - velkoobchod a maloobchod - ubytovací služby - činnost informačních a zpravodajských kanceláří - příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce - fotografické služby - překladatelská a tlumočnická činnost - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy - provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu - mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti - provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí - provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti - hostinská činnost C. Režie obecně prospěšné společnosti V roce 213 nedošlo k žádným změnám ve složení správní či dozorčí rady, ani na postu ředitele společnosti. Některá rozhodnutí přijala správní rada per-rollam a ty pak následně potvrdila na řádném zasedání. Březen: - V. zasedání správní rady Květen: - Účetní audit za rok zasedání dozorčí rady Říjen: - VI. zasedání správní rady 6. Hospodářské výsledky společnosti a) roční účetní závěrka Společnost sestavuje účetní výkazy jednak podle zákona o obecně prospěšných společnostech, který člení činnosti na tři kategorie: hlavní činnost správa o.p.s. doplňková činnost a podle zákona o účetnictví, respektive vyhlášky č. 54/22 Sb., kterou se ustanovení zákona provádějí. Zde se vyžaduje členění: hlavní činnost hospodářská činnost V ý r o č n í z p r á v a 5 S t r á n k a

7 Společnost proto ve svém účetnictví pro tento účel i pro vlastní potřeby zavedla mimo podrobného analytického rozčlenění účtů i sledování jednotlivých činností (středisek): ubytování snídaně kongres bar 혚, catering ostatní správa o.p.s. dobro (výhradně hlavní činnost) informační centrum (zahrnuje dále služby recepce pro ubytování a prodej suvenýrů a občerstvení) škola (management projektu Škola na zámku) Na základě těchto podkladů byly sestaveny potřebné výkazy. Ve dvou případech bylo použito rozdělení nákladů pomocí koeficientu. Jedná se o případ, kdy náklady na činnost kongres byly rozděleny mezi hlavní činnost a doplňkovou činnost v poměru 3,96 : 69,4 pro účely sestavení výkazů dle zákona o obecně prospěšných společnostech, a dále o rozdělení nákladů činnosti režie o.p.s. mezi hlavní činnost a hospodářskou činnost v poměru 17,51 : 82,49 pro účely sestavení výkazů dle zákona o účetnictví. Koeficienty jsou odvozeny z podrobné evidence (viz výše). b) výrok auditora Podle názoru auditora účetní uzávěrka zobrazuje věrně ve všech významných ohledech aktiva, závazky a vlastní jmění Evropského školicího centra o.p.s. ke dni a výsledek hospodaření za rok 213 v souladu s českými účetními předpisy. Audit byl proveden paní auditorkou Ing. Hanou Horákovou, č. dektretu 182, 3. dubna 214 c) přehled o peněžních příjmech a výdajích Výnosy společnosti činily Kč, z toho výnosy z hlavní činnosti činily 2 6 Kč. Náklady společnosti byly Kč. Náklady hlavní činnosti z toho činí Kč. Příjmy společnosti z úroků na účtech činily Kč. Rozdíl mezi výnosy a náklady před zdaněním činil Kč. Daň z příjmů právnických osob činila Kč. d) přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů a úplný objem výdajů (nákladů) v členění na výdaje (náklady) vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění činností doplňkových a na vlastní činnost (správu) obecně prospěšné společnosti (před zdaněním) viz. tabulka str. 8 e) vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti V ý r o č n í z p r á v a 6 S t r á n k a

8 K činil rezervní fond vytvořený hospodářskými výsledky společnosti ,9 Kč. Byl vytvořen výhradně hospodářským výsledkem za roky 27, 28 a 21 a ztrátou za rok 29, 211, 212. f) stav a pohyb majetku a závazků obecně prospěšné společnosti K byl majetek společnosti tvořen: samostatné movité věci 4 tis. Kč (zahradní domek, oplocení hřiště vč. basketbalových košů) materiál na skladě 46 tis. Kč (potraviny, hygienické prostředky, marketingové předměty) zboží na skladě 2 tis. Kč (suvenýry) finanční majetek 1236 tis. Kč (hotovost v pokladně, peníze v bance [Kč, EUR], ceniny) pohledávky 4793 tis. Kč (vydané faktury před splatností, poskytnuté zálohy, darované pohledávky [viz příloha]) předplacené nájemné 128 tis. Kč (cese nájemní smlouvy) K byl majetek společnosti tvořen: samostatné movité věci 4 tis. Kč (zahradní domek, oplocení hřiště vč. basketbalových košů) materiál na skladě 44 tis. Kč (potraviny, hygienické prostředky, marketingové předměty) zboží na skladě 17 tis. Kč (suvenýry) finanční majetek 125 tis. Kč (hotovost v pokladně, peníze v bance [Kč, EUR], ceniny) pohledávky 4425 tis. Kč (vydané faktury před splatností, poskytnuté zálohy, darované pohledávky [viz příloha]) předplacené nájemné 861 tis. Kč (cese nájemní smlouvy) K činily závazky společnosti: odvod DPH 39 tis. Kč (za 4.Q/212) daň z příjmu PO tis. Kč (za rok 212) dodavatelé 81 tis. Kč (došlé faktury před splatností) zaměstnanci 73 tis. Kč (mzdy za 12/212) odvody pojištění 39 tis. Kč (související se mzdami za 12/212) odvody daně ze mzdy 7 tis. Kč (související se mzdami za 12/212) ostatní daně a poplatky 17 tis. Kč (silniční daň, poplatek za ubytování) jiné závazky 2 tis. Kč (nařízená exekuce zaměstnance) V ý r o č n í z p r á v a 7 S t r á n k a

9 2 1 3 V ý r o č n í z p r á v a 8 S t r á n k a

10 K činily závazky společnosti: odvod DPH 84 tis. Kč (za 4.Q/213) daň z příjmu PO 31 tis. Kč (za rok 213) dodavatelé 14 tis. Kč (došlé faktury před splatností) zaměstnanci 72 tis. Kč (mzdy za 12/213) odvody pojištění 39 tis. Kč (související se mzdami za 12/213) odvody daně ze mzdy 8 tis. Kč (související se mzdami za 12/213) ostatní daně a poplatky -5 tis. Kč (dohadné položky, silniční daň, poplatek za ubytování) jiné závazky 1 tis. Kč (nařízená exekuce zaměstnance) 7. Zpráva dozorčí rady společnosti Evropské školící centrum o.p.s. Na zasedání dne dozorčí rada společnosti Evropské školící centrum o.p.s. projednala hospodářské výsledky a návrh výroční zprávy společnosti za rok 213. Dozorčí rada společnosti Evropské školící centrum o.p.s. vzala na vědomí audit provedený auditorkou Ing. Hanou Horákovou. Na základě hodnocení výsledků společnosti a výsledků tohoto auditu dozorčí rada prohlašuje, že vývoj společnosti Evropské školící centrum o.p.s. probíhal v kontinuitě a konstatuje, že nemá k němu žádné výhrady a připomínky. Dozorčí rada doporučuje schválit finanční uzávěrku za rok 213. Ztráta bude uhrazena na základě rozhodnutí správní rady z rezervního fondu. Dozorčí rada konstatuje, že nemá k výroční zprávě a výsledkům společnosti žádné výhrady ani připomínky. V Litomyšli Pavel Kusý Předseda dozorčí rady 8. Společnost Evropské školicí centrum o.p.s. děkuje (v abecedním pořadí) za celoroční spolupráci a podporu: - Městské policii Litomyšl - Městským službám Litomyšl s.r.o. - Městu Litomyšl - Národnímu památkovému ústavu - Státnímu zámku Litomyšl - Smetanově Litomyšli o.p.s. - YMCA Europe - Zámeckému návrší p.o. za spolupráci v projektech: - Informačnímu centru Blanka Brýdlová - Pontopolis o.s V ý r o č n í z p r á v a 9 S t r á n k a

11 9. Závěr a výhled do roku 214 První polovina roku 213 byla časem, kdy ještě dobíhala rekonstrukce Zámeckého pivovaru a stále nebyly klientům k dispozici sály části B. Během tohoto roku se také hledaly, připravovaly a měnily podmínky, za kterých by měly fungovat nově zrevitalizované části pivovaru. Vzhledem k průběžně měnícím se pravidlům dotací nakonec došlo k tomu, že sály ani další části pivovaru nemohou být opět provozovány Evropským školicím centrem. Celé nové části jsou tedy pod správou nově vzniklé příspěvkové organizace Města Litomyšl: Zámecké návrší p.o. Z tohoto důvodu stojí před Evropským školicím centrem nová výzva: nalézt způsob spolupráce s nově vzniklým subjektem a vypořádat se s faktem, že v případě nabízených nových prostor klientům, se stáváme zprostředkovateli s menšími příjmy za pronajímané sály. Tento fakt se promítne do příjmů v celkovém rozpočtu společnosti. Na druhé straně ubydou náklady na energie a údržbu sálů, které jsme nesli, když zadní sály byly pod správou Evropského školicího centra. Jak moc ovlivní tato změna ekonomiku společnosti, ukáže zkušenost příštích období. V roce 213 jsme zaznamenali stále mírně narůstající tendenci využití ubytování, zejména v individuálním cestovním ruchu. Hospodářské výsledky společnosti, díky znovuobnovení provozu zrekonstruovaných sálů, skončily lépe, než byla prognóza, podle které byl stanoven rozpočet na rok 213. Druhá polovina roku tedy byla ve znamení opětovného mírného nárůstu zájmu o hromadné společenské či pracovní akce z řad komerční sféry. V roce 214 vyhlížíme několik významných akcí nových klientů, či klientů známých, kteří se do Litomyšle vracejí po letech rekonstrukce Zámeckého návrší, a pevně věříme, že hubená léta způsobená stavbou na Zámeckém návrší jsou za námi a otevírají se nové příležitosti. Dne Za Evropské školicí centrum o.p.s. Radomil Kašpar, předseda správní rady Jana Macková, ředitelka společnosti V ý r o č n í z p r á v a 1 S t r á n k a

12 SEZNAM PŘÍLOH VÝROČNÍ ZPRÁVY: 1. Výrok nezávislého auditora audit účetní závěrky 2. Příloha účetní závěrky Výkaz zisku a ztrát nevýdělečné organizace 4. Rozvaha pro nevýdělečné organizace 5. Přiznání k DPPO Výrok nezávislého auditora audit výroční zprávy V ý r o č n í z p r á v a 11 S t r á n k a

13

14 ý é ó úč íú ě ě ě š ý ý í ě í é š í í ř í č ý úě í ř Řá í Ú ě á á č

15 Příloha účetní závěrky, Evropské školicí centrum o. p. s., rok 213 Příloha účetní závěrky účetní jednotka: Evropské školicí centrum o. p. s. sídlo: Jiráskova 133, Litomyšl právní forma: obecně prospěšná společnost poslání: provozování evropského školicího centra s cílem prohlubování mezinárodní i místní spolupráce, navazování spolupráce neziskových organizací navzájem i s veřejnou mocí, napomáhání budování demokracie, podpory a rozvoje kultury a vzdělanosti, podpory při restaurování a obnově kulturních památek, podpory a rozvoje kultury a vzdělanosti, podpory při restaurování a obnově kulturních památek, podpory činností zaměřených na vzdělávání a organizaci volnočasových aktivit mládeže, ale i dalších věkových skupin ve všech oblastech osobnosti (fyzické, intelektuální i duchovní) a to v evropském měřítku, stejně jako za účelem oživení kulturního a společenského prostředí areálu zámeckého pivovaru v Litomyšli a za účelem činnosti směřující k restaurování a obnově kulturních památek na území města Litomyšle, to vše mimo jiné soustředěním peněžních i nepeněžních prostředků a zajištěním dalších činností, které k tomuto účelu směřují a souvisejí s ním, tj. činnosti hlavní, hospodářské a další činnosti: provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím kopírovací práce pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti zprostředkování obchodu a služeb hostinská činnost provozování kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě provozování informačního centra orgány společnosti: Správní rada jméno: Radomil Kašpar, datum narození funkce: Předseda správní rady bydliště: Nedošín 147, 571 Litomyšl trvání členství: od: ve funkci: od: jméno: Štěpán Černý, datum narození funkce: Místopředseda správní rady bydliště: Na okruhu 384/ Praha 4 - Písnice trvání členství: od: ve funkci: od:

16 Příloha účetní závěrky, Evropské školicí centrum o. p. s., rok 213 jméno: Radek Hlavsa, datum narození funkce: Člen správní rady bydliště: Opavská 52/9, Krnov trvání členství: od: jméno: Eva Tschornová, datum narození: funkce: Člen správní rady bydliště: Tádžická 1424/2, 11 Praha 1 trvání členství: od: jméno: Juan Simoes Iglesias, datum narození funkce: Člen správní rady bydliště: Frigiliana 2, ESC E, 4 C, Madrid 2845, Španělské království trvání členství: od: jméno: Vojtěch Stříteský, datum narození: funkce: Člen správní rady bydliště: Z. Kopala 118, 57 1 Litoomšl trvání členství: od: jméno: Jan Nissén, datum narození: funkce: Člen správní rady bydliště: Varvsgatan 12, SE Kalmar, Švédské králo trvání členství: od: jméno: Ing. Jan Janeček, datum narození: funkce: Člen správní rady bydliště: Na Lánech 97, 571 Litomyšl trvání členství: od: jméno: Evert Eggink, datum narození: funkce: Člen správní rady bydliště: Loupiaclaan 3, 6213 Maastricht, Nizozemské království trvání členství: od: jméno: Jan Pikna, datum narození: funkce: Člen správní rady bydliště: Polní 358, 571 Litomyšl trvání členství: od: jméno: Michal Kortyš, datum narození: funkce: Člen správní rady bydliště: Jiráskovo nám. 55, 571 Litomyšl trvání členství: od:

17 Příloha účetní závěrky, Evropské školicí centrum o. p. s., rok 213 jméno: Petr Malota, datum narození: funkce: Člen správní rady bydliště: Smetanovo nám. 132, 571 Litomyšl trvání členství: od: Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu ředitel (-ka) společnosti. Za společnost ředitel (-ka) podepisuje tak, že k otištěnému, napsanému nebo jinak vyznačenému názvu společnosti připojí svůj podpis. Dozorčí rada jméno: Ing. Pavel Kusý, datum narození: funkce: Předseda dozorčí rady bydliště: Dukelská 987, 571 Litomyšl trvání členství: od: ve funkci: od: jméno: Peter Frederick Posner, datum narození: funkce: Člen dozorčí rady bydliště: 38 Hall Farm Road, Duffield, Belper, Derbyshire, DE56 4FS Spojené království Velké Británie a Severního Irska trvání členství: od: jméno: Alena Červinková, datum narození: funkce: Člen dozorčí rady bydliště: Jateční 154, 57 1 Litomyšl - Zahájí trvání členství: od: Ředitel: jméno: Ing. Jana Macková, datum narození: bydliště: V Břízkách 78, Vysoké Mýto Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu ředitel (-ka) společnosti. Za společnost ředitel (-ka) podepisuje tak, že k otištěnému, napsanému nebo jinak vyznačenému názvu společnosti připojí svůj podpis. organizační složky: nejsou

18 Příloha účetní závěrky, Evropské školicí centrum o. p. s., rok 213 zakladatelé: Město Litomyšl IČ: Bratří Šťastných 1, 57 1 Litomyšl EUROPEAN ALLIANCE OF YMCA s (EAY) IČ: Na Poříčí 12, Praha 1 vklady do vlastního jmění: nejsou účetní období: kalendářní rok způsobu zpracování účetních záznamů: účetní software Pohoda způsobech a místech jejich úschovy: dle platného zákona o účetnictví, místo úschovy je sídlo o. p. s. způsobech oceňování: oceňování dle pořizovacích cen každé významné události, která se stala mezi rozvahovým dnem a sestavení účetní závěrky podle 19 odst. 5 zákona: nejsou okamžikem způsoby oceňování použitých pro položky aktiv a závazků včetně toho, jak byly stanoveny úpravy hodnoty, ať již přechodné nebo trvalé, a přepočtena aktiva a závazky v cizí měně s uvedením použitého kursu k rozvahovému dni vyhlašovaného Českou národní bankou: dle ČNB přehled splatných závazků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, přehled splatných závazků veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů s uvedením částek, datem vzniku a splatnosti: závazek na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Kč ,-- oba vzniklé dne , splatné celková výše finančních nebo jiných závazků, které nejsou obsaženy v rozvaze (bilanci):nejsou průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců: 6

19 Příloha účetní závěrky, Evropské školicí centrum o. p. s., rok 213 výše stanovených odměn a funkčních požitků za účetní období členům statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou, z titulu jejich funkce, jakož i o výši vzniklých nebo smluvně sjednaných závazků ohledně požitků bývalých členů těchto orgánů, s uvedením celkové výše pro každou kategorii členů: Členům uvedených orgánů nepřísluší odměna za výkon funkce člena. účast členů statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy: nevýznamné přehled o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a příjemcích těchto darů, jednáli se o významné položky: netýká se způsob zjištění základu daně z příjmů, použité daňové úlevy a způsoby užití prostředků v běžném účetním období, získaných z daňových úlev v předcházejících zdaňovacích obdobích: netýká se přehled použití úlev na dani Úlevy na dani Použití úlevy daňová rok částka sazba úleva rok částka % , Kč , Kč ,16 Kč , Kč 21 63, Kč ,8 Kč DOBRO , Kč , Kč , Kč DOBRO , Kč ,45 Kč , Kč DOBRO GRANTY 211 3, Kč 19 57, Kč , Kč DOBRO GRANTY , Kč , Kč , Kč DOBRO GRANTY 213 3, Kč 19 57, Kč , Kč DOBRO GRANTY ,61 Kč ,8 Kč V Litomyšli, dne Ing. Jana Macková, ředitelka

20 (v celych tisících Kc) ˇ Evropske skolicí ˇ centrum o.p.s. Jiraskova 133 Litomysl ˇ Odpis nedobytné pohledávky Vytvoreno ˇ v programu FORM studio -

21 Vytvoreno ˇ v programu FORM studio -

22 Vytvoreno v programu FORM studio - ˇ

23 obecne ˇ prospesna ˇˇ spolecnost ˇ M. Drahosova ˇ poradaní ˇ kulturních akcí Jana Macková Vytvoreno ˇ v programu FORM studio -

24 (v celych tisících Kc) ˇ Jiraskova Evropske skolicí ˇ centrum o.p.s. Litomysl ˇ Vytvoreno ˇ v programu FORM studio -

25 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku -5-7 Oprávky k pstitelským celkm trvalých porost Oprávky k základnímu stádu a tažným zvíatm Pohledávky za zamstnance Vytvoreno ˇ v programu FORM studio -

26 Vytvoreno ˇ v programu FORM studio -

27 Vytvoreno v programu FORM studio - ˇ

28 Závazky z pevných termínovaných operací 2 1 Dohadné úty pasivní obecne ˇ prospesna ˇˇ spolecnost ˇ poradaní ˇ kulturních akcí M.Drahosova ˇ Ing. Jana Macková Vytvoreno ˇ v programu FORM studio -

29 Než zanete vyplovat tiskopis, pette si, prosím, pokyny. Finannímu úadu pro / Specializovanému nannímu úadu Pardubicky kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Litomysli ˇ 1 Daové identi kaní íslo C Z 2 Identi kaní íslo otisk podacího razítka nanního úadu 3 Daové piznání 1 ) 6 ) ádné ====== dodatené ===== opravné Poet píloh II. oddílu 1 Dvody pro podání dodateného daového piznání zjištny dne 4 Kód rozlišení typu piznání 3 A Zdaovací období podle 17a písm. ) zákona a Poet zvláštních píloh 8 ) Poet samostatných píloh 9 ) PIZNÁNÍ k dani z píjm právnických osob podle zákona. 586/1992 Sb., o daních z píjm, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) za zdaovací období nebo za období, za které se podává daové piznání od do I. ODDÍL údaje o poplatníkovi 5 Název poplatníka E v r o p s k e sˇ k o l i c í c e n t r u m o. p. s. 6 Sídlo 1 ) a) ulice a íslo orientaní, ást obce a íslo popisné J i r a s k o v a b) obec c) PS L i t o m y sˇ l d) stát/kód státu C Z 7 Bankovní spojení / 1 e) íslo telefonu f) íslo faxu Piznání zpracoval a pedložil daový poradce 1 ) ano ne == 9 Plná moc daového poradce k zastupování uložena u nanního úadu dne 2 ) 1 Zákonná povinnost ovení úetní závrky auditorem 1 ) ano ne === 11 Úetní závrka nebo pehledy o majetku a závazcích a o píjmech a výdajích, piloženy 1 ), 7 ) ano == ne ano ne 2 ) 12 Transakce uskutenné se spojenými osobami 1 ) 13 Hlavní (pevažující) innost Kód klasikace CZ-NACE 2 ) Poradaní ˇ kulturních a vzdelavacích ˇ akcí MFin vzor === ano ne.... (platný pro zdaovací období zapoatá v roce 213 nebo jejich ást, za která lhta pro podání daového piznání uplyne po 31. prosinci 213) Vytvoreno ˇ v programu FORM studio -

30 II. ODDÍL da z píjm právnických osob (dále jen da ) DIC: ˇ CZ ádek 1 8 ) Název položky Výsledek hospodaení (zisk +, ztráta ) 3 ) nebo rozdíl mezi píjmy a výdaji 3 ) ke dni Vyplní v celých K poplatník nanní úad ) 3 8 ) ) ástky neoprávnn zkracující píjmy ( 23 odst. 3 písm. a) bod 1 zákona) a hodnota nepenžních píjm ( 23 odst. 6 zákona), pokud nejsou zahrnuty ve výsledku hospodaení nebo v rozdílu mezi píjmy a výdaji na. 1 ástky, o které se podle 23 odst. 3 písm. a) bod 3 až 13 zákona zvyšuje výsledek hospodaení nebo rozdíl mezi píjmy a výdaji na. 1 Výdaje (náklady) neuznávané za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištní a udržení píjm ( 25 nebo 24 zákona), pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaení nebo v rozdílu mezi píjmy a výdaji na. 1 Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku ( 26 a 32a zákona) uplatnné v úetnictví pevyšují odpisy tohoto majetku stanovené podle 26 až 33 zákona Úprava základu dan podle 23 odst. 8 zákona v pípad zrušení poplatníka s likvidací ) naklady na hlavní cinnost ˇ Mezisouet ( ) ) ) ) Píjmy, které nejsou pedmtem dan podle 18 odst. 2 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaení nebo v rozdílu mezi píjmy a výdaji (. 1) Píjmy, jež u poplatník, kteí nebyli založeni nebo zízeni za úelem podnikání, nejsou pedmtem dan podle 18 odst. 4 a 12 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaení nebo v rozdílu mezi píjmy a výdaji (. 1) Píjmy osvobozené od dan podle 19 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaení nebo v rozdílu mezi píjmy a výdaji (. 1) ástky, o které se podle 23 odst. 3 písm. b) zákona snižuje výsledek hospodaení nebo rozdíl mezi píjmy a výdaji (. 1) ástky, o které lze podle 23 odst. 3 písm. c) zákona snížit výsledek hospodaení nebo rozdíl mezi píjmy a výdaji (. 1) Píjmy nezahrnované do základu dan podle 23 odst. 4 písm. a) zákona 13 Píjmy nezahrnované do základu dan podle 23 odst. 4 písm. b) zákona 14 8 ) ) ) Píjmy a ástky podle 23 odst. 4 zákona, s výjimkou píjm podle 23 odst. 4 písm. a) a b) zákona, nezahrnované do základu dan Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku stanovené podle 26 až 33 zákona pevyšují odpisy tohoto majetku uplatnné v úetnictví Souhrn jednotlivých rozdíl, o které ástky výdaj (náklad) vynaložených na dosažení, zajištní a udržení píjm pevyšují náklady uplatnné v úetnictví Úprava základu dan podle 23 odst. 8 zákona v pípad zrušení poplatníka s likvidací ) 17 Mezisouet ( ) Vytvoreno ˇ v programu FORM studio -

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A DOB-Invest a.s. D-GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PRAHA Radotín Černošice Zbraslav DOBŘICHOVICE DOBŘICHOVICE Všenory CUKRÁK DOBŘICHOVICE JSOU STŘEDNĚ VELKOU OBCÍ (JIŽ MĚSTEM) S VÍCE NEŽ 3000 OBYVATELI. DNEŠNÍ

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. PorCeTa, o.p.s. (dále jen společnost ) vznikla dne 31. ledna 2013 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

4. Neziskové organizace typologie

4. Neziskové organizace typologie 38 4. Neziskové organizace typologie Představím si svobodně myslící lidi, kteří se sdružují, aniž je nějaký úřad musel zmobilizovat. Kteří dávají dohromady své nápady, znalosti a síly, protože se jim protiví

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 č.

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0 Výroční zpráva Nadace Divoké husy 2 0 1 4 Obsah 3 Úvodní slovo 5 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 6 Kdo jsme 7 Lidé v Nadaci 8 Benefice s Divokými husami 9 Podpora v roce 2014 11 Schválené projekty v

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 ÚVOD Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více