Výstupy z diskusí u kulatých stolů konference K3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výstupy z diskusí u kulatých stolů konference K3"

Transkript

1 Výstupy z diskusí u kulatých stolů konference K3 Účastníci měli za úkol diskutovat konkrétní problémy města. Dílčí výstupy jsou shrnuty pod otázky, které byly navrhl před diskusí jako základní směrující body. Diskuse řídili vždy jednotlivý facilitátoři a každého stolu se účastnilo cca. 8 panelistů. THINK TANK: KULTURNÍ POLITIKA V BUDĚJOVICÍCH Ondřej Kašpárek (Kulturní Most) + Olga Škochová (Kvas o.s.) Marta Smolíková (ProCulture) Alexandra Brabcová (Plzeň EHMK 2015) Marcela Krejsová (Magistrát města Plzně) Eva Žáková (Institut Umění vedoucí) Bára Lišková (Předsedkyně kulturní komise ČB) Michal Škoda (Dům Umění) Iva Sedláková (Vedoucí odboru kultury ČB) Kamila Hrabáková (Vedoucí odboru kultury a památkové péče JČ Kraje) Pavel Janšta (Místostarosta města Vodňany a Vodňany žijou!) 1) Proč město potřebuje kulturní politiku? Jaká by měla být její důležitost a časová platnost v rámci strategických dokumentů města? - důležitost lze podtrhnout tím, že takový dokument bude implemetován do širšího plánu např. Strategický plán města ČB důležitost se také doloží tak, že argumenty nebudou zeměřeny pouze na kulturu, ale přes jiné oblasti / resorty: cestovní ruch, vzdělávání, soc.věci, územní plánování a architektura 2) Jaká je efektivní podoba takového dokumentu? Jakým způsobem takový dokument pro České Budějovice formulovat? - tím že se vyzdvihnou prioritní oblasti oblasti navrhnou konkrétní projekty ty se rozpracují (ne přílišná obecnost) - pokud zpracujeme rešerše daných oblastí můžeme vymýšlet návrhy projektů, které budou daným problémům odpovídat a řešit je 1

2 - efektivní podoba je taková, na které se prodílí a) veřejnost, b) politici, c) umělci / sami tvůrci - distinkce vysoké kultury / kultury pro širší vrstvy obyvatel (umění není určené jen elitám) - vyzdvižení nepřímých dopadů 3) Jaké jsou moderní nástroje na vykonávání a naplňování kulturní politiky? - zachování pracovní skupiny (jako poradní organ / watchdog kontrolující naplňování plánu rozvoje kultury) která bude v neustálem dialogu s odpovědnými osobamy na radnici a bude moci vyhodnocovat výkon kultuní politiky - platforma nezávislé kultury (pokračování OPENSPACE setkání) - realizace KRETIVNÍHO CENTRA - vedení DISKUSE kde se deklaruje společný zájem, a bude se hovořit o tom co má a nemá rozvojový potenciál tím lze zrušit embargo na kulturu v "tradičních / zvykových" kolejích a otevřít diskusi nově, bez provinčnosti / setrvačnosti / zvykovému chováni 2

3 THINK TANK: KULTURA VE VEŘEJNÉM PROSTRU Šárka Havlíčková (Za Česko kulturní) a Tereza Dobiašová (Barevný děti o.s) David Kašpar (KC Zahrada o.p.s) Kateřina Melenová (Projekt Světovar 4x4 CulturFactory) Adam Gebrian (architekt / urbanista) Syliva Amann (InfoRelais Horní Rakousko) Jiří Grauer (KC Bazilika o.p.s.) Rudolf Vodička (Projekt Mapování kulturní situace v ČB) Jiří Šesták (Jihočeské Divadlo) Martin Kolář (Budějovický Majáles a Noise Assault Agency Budweiss) Hana Urbancová (architekt) 1) Jak podpořit vnímání veřejného prostoru a kulturních akcí v něm? - Přijmout měkká opatření pro správu veřejného prostoru, která zajistí přátelské a vstřícné podmínky pro kulturní aktivity ve městě. Direktivní nástroje správy, např. místní vyhlášky používat i jiným způsobem (ne jen k čištění ulic ) - Zpohodlnění veřejného prostoru města. Založit městský mobiliář, který bude sloužit k dočasnému zabydlení konkrétních míst ve městě. - Pracovat s lidmi, kteří mohou plnit role animátorů ve veřejném prostoru 2) Jaké mohou být nástroje na podporu veřejného prostoru v Českých Budějovicích? - Město samo by mělo vyhledávat a oslovovat schopné subjekty a osobnosti k tvorbě programů pro veřejný prostor města. - Je nutné zajistit na straně města kontinuální koncepční přístup ke kultuře - Vytvořit systém pobídek pro realizaci akcí veřejném prostoru města - Zvýšit kapacitu grantového systému o 5 6mil. ročně. 3

4 3) Kterými kroky můžeme posílit a podporovat komunitní život ve městě? Jak zvýšit motivaci a zájem veřejnosti? - Lidé jsou důležitější kapitál než prostory. Investice do lidí a jejich vzdělávání je nejdůležitějším reálným předpokladem pro zlepšení situace kultury ve veřejném prostoru. - Zpracovat katalog majetku města, který může město nabídnout kulturním aktérům k využití. Pasportizace vhodných prostor a otevřený přístup. - Prosíťovat menší a střední NNO ve městě tak, aby mohli společně formulovat své potřeby a nabídku ve vztahu k městu. - Vypracovat mapu generel pohybu lidí a návštěvníků po městě. Určit klíčová místa pro rozžívání veřejného prostoru. 4

5 THINK TANK: KREATIVNÍ KLASTR (SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ SEKTORY) Mario Kubaš (VŠE Arts Management) + Eva Čepičková (Kulturní Most) Nicole Šťávová (Aukční síň Christie's) Jakub Mareš (Co working place platforma The HUB Prague) Blanka Marková (Národní Klastrová Asociace) Martin Cikánek (Institut Umění / Mapování kulturních a kreat, průmyslů v ČR) Jiří Váňa (Referent oddělení vnějších vztahů, komunikace a propagace JČU) Jakub Kadleček (Manažer marketingu DfK / nezávislý expert cestovní ruch) Miroslav Joch (Náměstek primátora ČB pro ekonomiku) Michal Bosák (Vedoucí oddělení vnějších vztahů Magistrátu města ČB) Pavel Hložek (Generální sekretář Silva Nortica) 1) Co důležité podporovat? - podporovat nejenom finančně, poskytovat prostor bezplatně - podporovat skomírající neangažovaný univerzitní život - Podporovat ekonomickou spolupráci mezi kreativními sektory 2) Jaký může mít tato spolupráce vliv na ekonomiku a na prostředí města? - podporovat kulturní aktivity vstupujících do veřejného prostoru - upravit poměr financování Jihočeské divadlo / ostatní kulturní aktivity - otevřít radnici přístupná a naslouchající radnice, která jedná v dialogu s kultrními oranizátory, která se snaží reagovat na poptávku a podporuje a zaštiťuje akce, které plní slouhodobé cíle 3) Jaké by měli být první kroky pro rozvoj kreativního clusteru v Českých Budějovicích? - vzdělaní lidé vyžadují ke svému životu podnětné a kvalitní životní prostředí s dostatkem kulturního vyžití a veřejného prostoru podpora kulturního vyžití - financovat kulturu více odspodu - založit koordinační centrum koordinaci kulturních a kreativních aktivit 5

Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy

Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy Zkrácená verze Úvod Vážení obyvatelé Ostravy, předložená (zkrácená verze) aktualizace Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy se pokouší

Více

Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR

Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR (Výstupy diskuze kulatého stolu Potřebnost kreativních metod a implementace programu Creative

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024

STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024 STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024 Zadavatel: Praha 14 kulturní pro ÚMČ Praha 14 Zpracovatel: Kvas o. s., MgA. Olga Škochová a MgA. Jakub Deml Spolupráce na

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 STRATEGICKÁ ČÁST Zadavatel: Karlovarský kraj Cassia Development & Consulting, s.r.o. Stránka 1 z 58 Zpracovatel: Cassia Development & Consulting

Více

1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU...

1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU... Projektová a rozvojová agentura, a.s. Prosinec 2008 Obsah: 1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU... 3 1.1. CÍL ELABORÁTU... 4 1.2. VÝZNAM ELABORÁTU... 4 1.3. STRUČNÝ POPIS ELABORÁTU... 4 1.4. IDENTIFIKACE ZPRACOVATELE...

Více

o udržitelných evropských městech

o udržitelných evropských městech LIPSKÁ CHARTA o udržitelných evropských městech Sjednána při příležitosti neformální ministerské schůzky na téma rozvoj měst a územní soudržnost v Lipsku ve dnech 24. a 25. května 2007 Preambule LIPSKÁ

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

KONCEPCE JEDNOTNÉ PREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY

KONCEPCE JEDNOTNÉ PREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY KONCEPCE JEDNOTNÉ PREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY Obsah I. Úvod II. Výchozí stav a) organizace činnosti ústředních a ostatních orgánů státní správy b) forma a obsah aktivit orgánů státní správy c) činnost zahraničních

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ NÁRODNÍ AKADEMIE REGIONÁLNÍHO MANAGEMENTU, o.s. KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ PUBLIKACE PRO PŘEDSTAVITELE OBECNÍCH SAMOSPRÁV LISTOPAD 2011 Obsah 1. Úvod, východiska, situace v České republice...2 2.

Více

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR)

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) III. Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) Opatření pro roky 2011 a 2012 ke Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008-2015) 1 Obsah 1) Úvod... 3 2) Východiska vzdělání pro udržitelný

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Zlepšování infrastruktur pro volnočasovou pohybovou aktivitu v místních podmínkách

Zlepšování infrastruktur pro volnočasovou pohybovou aktivitu v místních podmínkách Navržené Evropské směrnice Zlepšování infrastruktur pro volnočasovou pohybovou aktivitu v místních podmínkách Směrem k sociální spravedlnosti, mezioborové spolupráci a účasti Finální verze, 2011 Tyto směrnice

Více

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Komunikační dokument ČSSD Předkládá: PaedDr. Alena Gajdůšková a zpracovatelský tým Praha, únor 2012 2 OBSAH ÚVOD... 4 RÁMCOVÁ POZICE ČSSD K OBLASTI

Více

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 x Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 Vydalo: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 110 00 Praha 1 Published by: The Ministry of Culture of the Czech Republic,

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

Komparace systémů finanční podpory kultury v ČR s vybranými vyspělými státy

Komparace systémů finanční podpory kultury v ČR s vybranými vyspělými státy Komparace systémů finanční podpory kultury v ČR s vybranými vyspělými státy Prosinec 2008 Zpracovatel: Projektová a rozvojová agentura, a.s. Obsah: 1. Zadání, cíl a smysl studie... 4 1.1. Identifikace

Více

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze)

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) www.osu.cz/metakor Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Dobrovolný svazek obcí Broumovsko. Obsah: - 0 -

Dobrovolný svazek obcí Broumovsko. Obsah: - 0 - PROGRAM ROZVOJE BROUMOVSKA Obsah: SWOT analýza Broumovska Návrhová část PRB 2004-0 - SWOT ANALÝZA Silné stránky 1. Kvalitní životní prostředí 2. Přitažlivá jedinečná příroda a krajina s vysokým stupněm

Více