Program rozvoje Jihomoravského kraje na období VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje"

Transkript

1 Program rozvoje Jihomoravského kraje na období VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009

2 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie (tj. prosazení strategie v praxi) => nutnost provedení změn v rámci kraje => jak snížit riziko neúspěchu? Jak být i nadále úspěšný? (politický i manažerský cíl vedení kraje)

3 Strategie organizace Strategie organizace je určitá koncepce pro dlouhodobé řízení organizace (5-10 let), která je vyjádřením představy vedení organizace o tom kam a jak směrovat chování organizace pro zabezpečení trvale prosperujícího postavení organizace v daném ekonomickém prostředí nebo pro její trvale efektivní funkčnost. PRJMK prováděcí dokument strategie JMK na 4 roky, vázán na finance a na implementaci

4 Strategie organizace Vstupy pro strategické řízení tvoří: situace, cíle a představy. Situace stávající stav organizace. Cíle očekávaný cílový stav organizace. Představy náměty či nápady identifikující cesty a prostředky k dosažení daných cílů.

5 Strategie organizace Prostředkem strategického řízení je strategické plánování. Výsledkem strategického plánování je strategie. Aplikace strategie do podmínek JMK je předložený Program rozvoje JMK.

6 Hierarchie strategií organizace corporate (podnikatelská) strategie business (obchodní) strategie Strategická obchodní jednotka funkční strategie Finanční strategie Marketingová strategie Řízení lidských zdrojů Vědeckotechnický rozvoj Inovační strategie atd.

7 Vznik dokumentu PRJMK Odvětvové koncepce Znalosti Informace Data Dílčí strategické analýzy rozvoje Jihomoravského kraje Dílčí cíle + priority

8 Struktura návrhové části PRJMK Priorita (5) Opatření (17) Aktivita (150)

9 Specifikace aktivit Název aktivity Realizátor: Věcně příslušný odbor kraje: Předpokládané náklady realizace: Nároky na přípravu: Období realizace: Spolupracující subjekty: Způsob zapojení kraje: (např. projekt, analýza, dokument, podpůrné institucionální rozhodnutí, přímá dotace, dotační program, partnerství ) Financování krajem: roční / celkové Územní dopady: Výstupní indikátory: Vyjasnění realizovatelnosti

10 Strategický proces Proces strategického plánování a návrhu strategie organizace lze obecně charakterizovat následující posloupností činností: Identifikace poslání, vize a strategických cílů Analýza podnikatelských nebo funkčních oblastí Analýza vnějšího prostředí Analýza vnitřního prostředí Analýza konkurenčního prostředí Analýza zdrojů a kapacity organizace Návrh konkurenční resp. funkční strategie

11 Strategie organizace Konkurenční výhoda Jihomoravského kraje: diferenciace odlišnost V čem viz priority PRJMK

12 Motto a priority PRJMK Atraktivní a inovativní Jihomoravský kraj v čele středoevropského regionu PRIORITA A KVALITA ŽIVOTA OBYVATEL PRIORITA B ZNALOSTNÍ POTENCIÁL A KONKURENCESCHOPNOST VĚDA, VÝZKUM, INOVACE PRIORITA C DOSTUPNOST A OBSLUŽNOST PRIORITA D ATRAKTIVNOST DESTINACE PRIORITA E KVALITA PROSTŘEDÍ A KRAJINY

13 Základní strategický cíl PRJMK Zefektivnit rozvojové procesy Jihomoravského kraje a využít potenciálu kraje.

14 Strategické dílčí cíle PRJMK mající odraz v jednotlivých prioritách Cíl 1: Zlepšit kvalitu a dostupnost hlavních veřejných služeb zajišťovaných Jihomoravským krajem, zajistit jejich hospodárný provoz a rozvinout zázemí pro kvalitní život obyvatel kraje. Cíl 2: Rozvinout a udržet klíčové aspekty konkurenceschopnosti kraje (vzdělanost, výzkum a inovace, dostupnost, atraktivnost) a posílit spolupráci jednotlivých subjektů. Cíl 3: Zkvalitnit dopravní infrastrukturu, podpořit budování páteřních komunikací a zajistit obslužnost území kraje veřejnou dopravou. Cíl 4: Zvýšit návštěvnost a prodloužit dobu pobytu na území Jihomoravského kraje. Zdůraznit jeho jedinečnost a výjimečnost. Cíl 5: Snížit negativní působení lidské činnosti na přírodu a krajinu, provázat a sladit rozvojové procesy ve vztahu k prostorovému vývoji a přírodnímu prostředí.

15 Priorita A Kvalita života obyvatel CÍL: Zlepšit kvalitu a dostupnost hlavních veřejných služeb zajišťovaných Jihomoravským krajem, zajistit jejich hospodárný provoz a rozvinout zázemí pro kvalitní život obyvatel kraje. Opatření A.1: Zlepšení a podpora kvalitního systému vzdělávání Opatření A.2: Zajištění dostupné a kvalitní zdravotní a sociální péče ve všech částech kraje a průřezová prorodinná podpora Opatření A.3: Rozvoj kultury, památkové péče a možností trávení volného času Opatření A.4: Zajištění bezpečnosti obyvatel

16 Priorita B Znalostní potenciál a konkurenceschopnost věda, výzkum, inovace CÍL: Rozvinout a udržet klíčové aspekty konkurenceschopnosti kraje (vzdělanost, výzkum a inovace, dostupnost, atraktivnost) a posílit spolupráci jednotlivých subjektů. Opatření B.1: Podpora vzniku firem a rozvoje inovačních aktivit firem Opatření B.2: Podpora vědy, výzkumu a vývoje (se zvláštním zřetelem na lidské zdroje ve VaV, popularizaci VaV a využití výsledků VaV v aplikačním sektoru Opatření B.3: Podpora rozvoje podnikatelského prostředí

17 Priorita C Dostupnost a obslužnost CÍL: Zkvalitnit dopravní infrastrukturu, podpořit budování páteřních komunikací a zajistit obslužnost území kraje veřejnou dopravou. Hlavní oporou Generel dopravy JMK Opatření C.1: Zlepšení klíčové dopravní infrastruktury kraje Opatření C.2: Zlepšení regionální dopravní infrastruktury a dopravní obslužnosti

18 Priorita D Atraktivnost destinace CÍL: Zvýšit návštěvnost a prodloužit dobu pobytu na území Jihomoravského kraje. Zdůraznit jeho jedinečnost a výjimečnost. Opatření D.1: Koordinace rozvoje cestovního ruchu Opatření D.2: Marketingová podpora kraje Opatření D.3: Rozvoj lázeňství a s ním spojené turistické infrastruktury a služeb Opatření D.4: Podpora budování doprovodné turistické infrastruktury a služeb

19 Priorita E Kvalita prostředí a krajiny CÍL: Snížit negativní působení lidské činnosti na přírodu a krajinu, provázat a sladit rozvojové procesy ve vztahu k prostorovému vývoji a přírodnímu prostředí. Opatření E.1: Zlepšování stavu životního prostředí a zmírňování negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí Opatření E.2: Udržitelný rozvoj území Opatření E.3: Multifunkční zemědělství Opatření E.4: Rozvinutí potenciálu venkova

20 Řízení projektu nebo řízení lidí? Události Současný stav T1 T2 T3 T4 Požadovaný stav Projektový plán zjednodušeně obsahuje události a čas, ve kterém se události mají odehrát.

21 Řízení projektu a řízení lidí = úplný systém Události Současný stav T1 T2 T3 T4 Požadovaný stav Definice Analýza Plán Komunikace/Zapojení lidí Měření / Vyhodnocování Vyhodnocení Úplné řízení změn zahrnuje události, časový plán a řízení procesu

22 Role v procesu změny (implementace PRJMK do praxe) Sponzor změny Agent změny Jednotlivec (např. hejtman) nebo skupina (např. zastupitelstvo), která dává změně legitimitu Manažer PRJMK (např. Odbor regionálního rozvoje), která(ý) změnu implementuje Cíl změny Advokát změny Jednotlivec nebo skupina, které(ho) se změna přímo dotkne Jednotlivec nebo odborná skupina, která(ý) změnu podporuje, ale nemá přímou zodpovědnost a pravomoci (např. tematické pracovní skupiny PRJMK)

23 Kaskádování sponzorství, odpovědností a pravomocí S Sponzor S S S S S Tým Tým Tým Černá díra řízení změn: není podpora středního managementu T Nepřerušené kaskádování sponzorství (+ ztotožnění se s úkolem) Souvislá komunikace a podpora směrem k týmu provádějícímu změnu. T T

24 Závěr a doporučení (1) Obecně - strategické řízení organizace je vždy úkolem vrcholového řízení (v tom musí být zakotveno vytvoření podmínek pro uskutečnění strategie organizace). => Vyjasnění zodpovědností a kompetencí za implementaci PRJMK na úrovni řízení kraje a nastolení monitorovacího a kontrolního systému.

25 Závěr a doporučení (2) Trvalá podpora procesu změny (implementace PRJMK) ze strany sponzora (zejména zdrojové zajištění personální, finanční, aj.), Identifikace advokáta změny (implementace PRJMK) a specifikace jeho role v procesu implementace PRJMK.

26 Děkuji za pozornost. Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA Prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST Verze dokumentu: duben 2014 Jazyková korektura dokumentu a zapracování závěru v AJ bude provedeno po jeho projednání v zastupitelstvu Jihočeského

Více

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 NÁVRHOVÁ ČÁST (části C + D + E + G) Brno 2013 ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. Nám. 28. října č. 3 Brno 602 00 ŘEŠITELSKÝ TÝM:

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Druhá verze Pracovní návrh pro Platformu MPO pro přípravu OP PIK 26. 6. 2013 Praha

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020. Část 3 Strategická část

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020. Část 3 Strategická část REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Část 3 Strategická část Obsah ÚVOD... 3 METODIKA... 4 VIZE... 5 GLOBÁLNÍ CÍL... 6 POPIS PRIORITNÍCH OBLASTÍ... 7 Prioritní oblast A Inovační

Více

Program rozvoje města Uherský Brod. na období 2015-2021

Program rozvoje města Uherský Brod. na období 2015-2021 Program rozvoje města Uherský Brod na období 2015-2021 Návrhová část 02. dubna 2015 Návrhová část Programu rozvoje m ěsta Uherský Brod 1 ZADAVATEL: Město Uherský Brod Masarykovo nám. 100 688 17 Uherský

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Návrh věcného záměru zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu Obsah

Návrh věcného záměru zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu Obsah Návrh věcného záměru zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu Obsah A) Obecná část... 3 1. Vymezení pojmů... 3 2. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)... 7 2.1. Důvod předložení a cíle...

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY. na období 2009 2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY. na období 2009 2015 PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY na období 2009 2015 PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY na období 2009 2015 říjen 2009 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické

Více

MAS KRKONOŠE Zpracovatel: Datum zpracování:

MAS KRKONOŠE Zpracovatel: Datum zpracování: STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS KRKONOŠE B. STRATEGICKÁ ČÁST Zpracovatel: SPF Group, s.r.o., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem Datum zpracování: červen srpen 2014 1 OBSAH Obsah...

Více

Analýza regionálních aktérů v procesu budování regionálního managementu na Ostravsku

Analýza regionálních aktérů v procesu budování regionálního managementu na Ostravsku Markéta Nováková Analýza regionálních aktérů v procesu budování regionálního managementu na Ostravsku Working Paper č. 13 Tento working paper byl prezentován na konferenci Výzkum regionálního managementu

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání www.dotaceeu.cz 2 2 Evropské fondy 2014 2020:Jednoduše pro lidi Reforma politiky soudržnosti pro programové období 2014 2020...4 Evropské

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA BYSTŘICE NA LÉTA 2014 AŽ 2020

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA BYSTŘICE NA LÉTA 2014 AŽ 2020 STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA BYSTŘICE NA LÉTA 2014 AŽ 2020 IMPLEMENTAČNÍ DOKUMENT PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Vedoucí projektu: Ing. Ivana Foldynová 2014 Tato studie byla vytvořena v rámci

Více

Závěrečné věcné a finanční hodnocení

Závěrečné věcné a finanční hodnocení Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008 2010 EVALUACE Závěrečné věcné a finanční hodnocení 2.. EVALUAČNÍÍ ZPRÁVA leden 2012 Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary

Strategický plán udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary Strategický plán udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary Návrhová část Návrhová část SPURM 1 ZADAVATEL: Statutární město Karlovy Vary Moskevská 21 361 20 Karlovy Vary Odbor strategií a dotací

Více

KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA

KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA Kancelář primátora města Brna Kancelář strategie města Preambule Koncepce ekonomického rozvoje města (dále jen KERM) vycházející ze Strategie pro Brno je založena na

Více

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, vědecko-výzkumné a další tvůrčí činnosti Fakulty bezpečnostního managementu Policejní

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

srpen 2009 Otevřená společnost o. p. s. Seifertova 47 130 00 Praha 3 http://www.proculture.cz

srpen 2009 Otevřená společnost o. p. s. Seifertova 47 130 00 Praha 3 http://www.proculture.cz Analýza stávajících strategických dokumentů České republiky a jednotlivých programů strukturálních fondů z pohledu jejich využití pro oblast kulturních a kreativních průmyslů realizovaná v rámci projektu

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013

Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013 VERZE 2013 3.0 Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013 Informace o verzi 3.0 Programového dokumentu IROP Programový dokument je zpracován v rozsahu 1. a částečně 2. fáze (kap. 5.1.), definované

Více

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ AKČNÍ PLÁN Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p. s. Tým zpracovatele: Ing. Pavel Beneš RNDr. Emil Chochole, CSc. Mgr. Miroslav Pešík RNDr. Milan Svoboda

Více

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY HLAVNÍ MĚSTO PRAHA AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY Zpracoval Útvar rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace odbor strategické koncepce květen 2008 OBSAH STRATEGIE PRO PRAHU...

Více

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 III. Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 PRAHA 2013 Summary Koncepce ochrany obyvatelstva

Více

REGIONÁLNÍ EKONOMICKÁ DATA PRO EVALUACI RPS A NSRR A PRO SEKUNDÁRNÍ ANALÝZY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

REGIONÁLNÍ EKONOMICKÁ DATA PRO EVALUACI RPS A NSRR A PRO SEKUNDÁRNÍ ANALÝZY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE REGIONÁLNÍ EKONOMICKÁ DATA PRO EVALUACI RPS A NSRR A PRO SEKUNDÁRNÍ ANALÝZY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE DÍLČÍ PROJEKT Metodický aparát pro vyhodnocení meziročních trendů v období 2006 až 2013 a pro kvantifikaci

Více