Při zahájení jednání rady byli přítomni 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Při zahájení jednání rady byli přítomni 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady:"

Transkript

1 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.22/2012 konaného dne od 15:30 hodin v jednací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Ondrej Gáborik, člen rady Martin Toman, člen rady Ing. Petr Vokoun, člen rady Světlana Žalmánková, člen rady MUDr. Martin Zelený, člen rady Při zahájení jednání rady byli přítomni 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady: 1. Kontrola usnesení ; ; ,114, 223,244,284,285, 306,325,344, ,379,398,399, 408,410-11,422-4, ,436, ,463, ,40,474,486; ze sledování se vypouštějí usnes.č: 2012/387,390,464,468,471-3, ,487,488; 2. Finanční zálěžitosti a) Přijetí dotace - na volby prezidenta ve výši ,- Kč Hlasování (usnesení č.506/2012) b) Přijetí nápravného opatření - dodržování zákonných lhůt pro odesílání nápravných opatření Hlasování (usnesení č.507/2012) c) Výsledek kontroly nahrazující interní audit - zjištěné chyby ve zpracování daňového přiznání města za rok 2011 Hlasování (usnesení č.508/2012) d) Odpuštění nájemného za měsíc listopad nájemník bytu č. 6, Jiráskova 455; z důvodu nutných stavebních dokončovacích prací v bytě Hlasování (usnesení č.509/2012) e) Rozpočtové opatření č. 8/ navýšení rozpočtu města o ,- Kč - předfinancování investiční akce Vrchbělá - kanalizační přivaděč Hlasování (usnesení č.510/2012) f) Dům 39 bytových jednotek, Tyršova 1310, Bělá p.b. převod členských práv a povinností, odkoupení družstevního podílu Hlasování (usnesení č.511/2012) g) Zveřejnění pronájmu nebytových prostor - nebytové prostory v ulici Střelecká č.p. 140 ( nyní RP Komponent ) Hlasování (usnesení č.512/2012) h) Plnění rozpočtu města k Hlasování (usnesení č.513/2012) Do ZM postupuje materiál 2a), 2e), 2h). 3. Majetkové záležitosti a) Dodatek č.3 ke Smlouvě o nájmu pozemku ze dne uzavření smlouvy na obhospodařování zeměd.půdy na dobu určitou do , pozemky v k.ú. Vrchbělá součástí plánované budoucí obslužné komunikace na Vazačce Hlasování (usnesení č.514/2012) b) Schválení Smlouvy o zřízení VB Telefónica 02 (ul. Bezdězská, ul. Jateční) Hlasování (usnesení č.515/2012) c) Odkup části pozemku stp.č.328/1 ( chodník ul. Tyršova) narovnání majetkových vztahů v rámci přípravy dotačního titulu k projektu Bezbariérové úpravy chodníku Tyršova I.etapa Hlasování (usnesení č.516/2012) d) Návrh společnosti Motorland k usnesení Rady města č.345/ letý pronájem za zvýšené nájemné společností neakceptováno, navržen 10-ti letý pronájem s 3-letou výpovědní lhůtou - možnost budoucího rozvoje společnosti i dán prostor pro případnou přípravu města k budoucímu záměru vytvoření stavebních parcel v dané lokalitě v rámci výpovědní lhůty RM nepřijato, schválen pronájem na dobu určitou po dobu ½ - 1 roku za čtvrtletní nájem ve výši 125 tis. Kč se záměrem ukončení spolupráce v lokalitě Hlasování (usnesení č.517/2012) Hlasování (usnesení č.518/2012) e) Schválení prodeje pozemku v k.ú. Březinka pod Bezdězem Hlasování (usnesení č.519/2012) Zapsala: Ing.Z.Poláková

2 Investice f) Vrchbělá kanalizační přivaděč smlouva o dílo dodatek č. 1 - posun termínu ukončení stavebních prací na Hlasování (usnesení č.520/2012) ŽP g) Nový typ známky na označování nádob na komunální odpad informace - jedna velká samolepka s 5 poli, kam bude postupně vlepována 1 menší za daný rok h) Kácení smrku ztepilého na Vrchbělé - neperspektivní strom, lokalizován v blízkosti elektrické trafostanice, pravidelně rostlý bude použit jako vánoční strom na náměstí Hlasování (usnesení č.521/2012) Správa bytů i) Výměna zdroje tepla bytového domu ul. Jiráskova 455 instalace kondenzačního kotle v částce cca 230 tis. Kč Hlasování (usnesení č.522/2012) j) Rekapitulace oprav na budově hasičského záchranného sboru stanice Bělá p.b. provedeny opravy v částce cca 850 tis.kč výměna střešní krytiny a oken, oprava a nátěr fasády, bude součástí rozpočt.změny SB Hlasování (usnesení č.523/2012) k) Informace provedené opravy v bytě č.6 v Jiráskově ulici 455 opravy v částce cca 73tis. Kč, výměna podlah, WC, položení PVC Hlasování (usnesení č.524/2012) l) Převzetí bytu č. 5, Tyršova 43 současným nájemníkem provedena částečná rekonstrukce bytu na vlastní náklady bez náhrady nyní požadována kompenzace vynaložených nákladů za zanechaná krbová kamna a opravy komínu doporučeno schválení kompenzace ve výši 50% z původních nákladů, tj. v částce cca 28 tis. Kč Hlasování (usnesení č.525/2012) V 16:45 se k jednání připojili zástupci SK Bělá pod Bezdězem a informovali členy rady o záměrech s objektem na stadionu (vybudování společenské místnosti), technické řešení samostatných přípojek, včetně spolupráce s nájemcem restauračního zařízení, předloženo i hospodaření klubu. V 17:05 se k jednání připojil Ing. P. Vokoun, počet členů RM 7. m) Vytápění a zdroj tepla restaurace na stadionu rekonstrukce otopné soustavy včetně zajištění oddělení energií restaurace na stadionu a ostatních částí objektu; dodatečně bude předložen položkový rozpočet Hlasování (usnesení č.526/2012) Do ZM postupuje materiál 3c), 3e). 4. Správní a) Žádost o finanční příspěvek na realizaci projektu Terénní program Bělá p.b schváleno zařazení příspěvku v částce ,- Kč do návrhu rozpočtu na r.2013 Hlasování (usnesení č.527/2012) b) Hospodaření pečovatelské služby za 3. čtvrtletí roku 2012 Hlasování (usnesení č.528/2012) c) Přidělení bytu 2+1, Jiráskova 455 Hlasování (usnesení č.529/2012) d) Přidělení bytu 2+1 č. 20, ve 4. podlaží v čp. Husova 486 Hlasování (usnesení č.530/2012) e) Přidělení bytu 2+1 č. 1, v 1. podlaží v čp. Lidová 779 Hlasování (usnesení č.531/2012) Do ZM postupuje materiál 4b). 5. Školství Mateřská škola a) Konkursní řízení na místo ředitele/lky MŠ Bělá p.b., příspěvková organizace - do funkce jmenována Mgr. P. Šertlerová k Hlasování (usnesení č.532/2012) 6. Ostatní a) Žádost nestátního zdravotnického a sociální zařízení pro nemocné Domova sv. Josefa v Žirči schválen příspěvek ve výši 1.000,- Kč Hlasování (usnesení č.533/2012) Diskuze: S. Žalmánková - rozpočet - podněty, změny podněty na MÚ žádné neevidujeme, na úpravách se pracuje Ing. Vokoun rekonstrukce Mělnické ul. - aktuální stav situace beze změny, stále vyvěšeno pouze oznámení předběžných informací (1.krok otevřeného výběrového řízení) Zapsala: Ing.Z.Poláková

3 Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne /2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst.1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění doporučuje zastupitelstvu města přijmout dotaci na volbu prezidenta ČR ve výši ,- Kč. 507/2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst.3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění ukládá vedoucí finančního odboru dodržování zákonné lhůty pro odeslání nápravných opatření vyplývajících z přezkumu hospodaření města. 508/2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění bere na vědomí výsledek kontroly nahrazující interní audit dle zákona č. 320/2001 Sb. 509/2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst.3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí s odpuštěním jednoho měsíčního nájemného ve výši 3.580,50 Kč panu. z důvodu nutných dodělávek v bytě Jiráskova /2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 1 zák. č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 8/2012 upravený rozpočet se navyšuje o ,- Kč ( předfinancování invest.akce kanalizační přivaděč Vrchbělá ). 511/2012 Rada města Bělá pod Bezdězem 102 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí s převodem členského podílu v bytovém družstvu Dubina II. spojeným s právem užívání bytu č. 12, Tyršova 1310, Bělá p.b. z.. na.., r.č., trvale bytem Husova, Dobrovice s tím, že dohoda o převodu členských práv a povinností a nová nájemní smlouva k předmětnému bytu bude plně respektovat příslušná ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace na výstavbu bytového domu a Dohody o hospodaření se společnou věcí. 512/2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 3 a 39 odst.1. zák. č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 979,86 m² v domě č.p. 140, Střelecká ulice, Bělá pod Bezdězem, stp.č.72/2, stp.č. 72/3 a pp.č. 231, to vše v k.ú. Bělá pod Bezdězem. 513/2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst.1 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schválila stav plnění rozpočtu města k Příjmy jsou ve výši 59, ,67 Kč, výdaje 58, ,43 Kč. Stav účtu Fondu rezerv a rozvoje je 28, ,71 Kč. 514/2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu pozemku ze dne mezi městem Bělá pod Bezdězem, Masarykovo nám. 90, Bělá pod Bezdězem a nájemcem ZEP s.r.o., Bezděz 127, zastoupené Ing. Svatošem v předloženém znění. 515/2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene na Podzemní komunikační vedení na pozemcích p.č. 2765/1 a p.č. 80/15 v k.ú. Bělá pod Bezdězem mezi Městem Bělá pod Bezdězem jako stranou povinnou a Telefónicou 02, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, Michle. IČ: zastoupenou Hanou Válovou na základě pověření firmy Vegacom a.s. se sídlem Novodvorská 1010/14, , Lhotka Praha 4 jako stranou oprávněnou za jednorázovou náhradu ve výši 2 471,- Kč bez DPH. 516/2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění revokuje usn.č. 388/2012 v následujícím znění: Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů doporučuje Zastupitelstvu města schválit odkup části pozemku stp.č.328/1 o výměře 23 m² od, trvale bytem Vranové, Malá skála, Železný Brod a paní, trvale bytem K Vltavě, Praha 12, Modřany za smluvní kupní cenu ve výši 690,-Kč včetně podmínky, že město uhradí daň z převodu nemovitosti, náklady na vklad do KN a náklady za zpracování GP. 517/2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst.3 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění revokuje usnesení č.345/2012 v následujícím znění: Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst.2 písm.m) zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje prodloužení doby pronájmu nemovitostí v k.ú. Vrchbělá: stp.č.514/1 o výměře m2, stp.č.514/10 o výměře 1 555m2, stp.č.514/8 o výměře 182m2, stp.č.514/2 o výměře m2, stp.č.514/7 o výměře 43m2, stp.č.514/4 o výměře 201 m2, stp.č.514/3 o výměře 122m2, stp.č.525/26 o výměře 525 m2 se stavbou, p.č.525/45 o výměře m2 a p.č.525/1 část o výměře 3000 m2 firmě Autosport Promotion, s.r.o., na dobu určitou do s tím, že nájemné bude ve výši ,- Kč. 518/2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst.2 písm.m) zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje prodloužení doby pronájmu nemovitostí v k.ú.vrchbělá: stp.č.514/1 o výměře m2, stp.č.514/10 o výměře 1 555m2, stp.č.514/8 o výměře 182m2, stp.č.514/2 o výměře m2, stp.č.514/7 o výměře 43m2, stp.č.514/4 o výměře 201 m2, stp.č.514/3 o výměře 122m2, stp.č.525/ Zapsala: Ing.Z.Poláková

4 o výměře 525 m2 se stavbou, p.č.525/45 o výměře m2 a p.č.525/1 část o výměře 3000 m2 firmě Autosport Promotion, s.r.o., na dobu určitou po dobu ½ roku - 1 roku s tím, že čtvrtletní nájemné bude ve výši ,- Kč. 519/2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění doporučuje Zastupitelstvu města Bělá pod Bezdězem schválit prodej městského pozemku KN p.č. 18/3 zahrada o výměře 111 m² v k.ú. Březinka pod Bezdězem panu, Angelova, Praha 4 Modřany za smluvní kupní cenu 8 325,-Kč za podmínky, že uhradí vklad do KN. 520/2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje předložený návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 80/2012 na zhotovení stavby kanalizačního přivaděče Vrchbělá posunující termín dokončení stavby na bez uplatnění smluvních sankcí za nedodržení tohoto termínu. 521/2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 3 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí s pokácením 1 ks smrku ztepilého na pozemku p.č. 522/1 v k.ú. Vrchbělá, který bude použit jako vánoční strom na náměstí v Bělé p.b. 522/2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 3 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí s výměnou tepelného zdroje v bytovém domě Jiráskova /2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 3 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění projednala vyúčtování oprav, které byly provedeny na budově hasičského záchranného sboru v celkové částce ,20,- Kč vč. DPH. Vyčíslení stavebních prací bude součástí rozpočtové změny hospodaření správy bytů. 524/2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 3 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění projednala vyúčtování opravy, které byly provedeny v bytě č. 6, Jiráskova 455 v celkové částce ,- Kč vč. DPH. 525/2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst.3 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s kompenzací nákladů na krbová kamna a opravu komínového průduchu v bytovém domě Tyršova 43 v rozsahu 50% z původně vynaložených nákladů, tj ,- Kč vč. DPH. RM požaduje kontrolu funkčnosti topného systému a doložení potřebných dokumentů. 526/2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst.3 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí se zahájením veřejné zakázky malého rozsahu na rekonstrukci vytápění restaurace v objektu fotbalového stadionu v Mělnické ul. 527/2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 3 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20 tis. občanskému sdružení Semiramis Mladá Boleslav na realizaci projektu Terénní program Bělá pod Bezdězem /2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 3 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění projednala výsledek hospodaření a zprávu o činnosti Pečovatelské služby v Bělé pod Bezdězem ve třetím čtvrtletí roku 2012 a požaduje předložit na jednání ZM dne /2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 2 písm. m) zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje - již přidělený byt č. 6, Jiráskova 455, Bělá pod Bezdězem, který byl dle usnesení č. 450/2012 ze dne přidělen panu, trvale bytem Lidová, Bělá p.b. - přidělit na dobu určitou, a to od do za nájemné ve výši 60,- Kč/m 2 dle usnesení č. 391/2009, s tím, že nájemní smlouva bude po uvedené době prodloužena dle usnesení rady města č. 128/2005. Nájemné zřizovacích předmětů bude stanoveno dohodou. 530/2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 2 písm. m) zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje výměnu bytu č. 1, Arnoštská 33, Bělá pod Bezdězem za byt č. 20, Husova 486, Bělá pod Bezdězem paní. Byt se přiděluje na dobu určitou od do za nájemné ve výši 60,- Kč/m 2 dle usnesení č. 391/2009, s tím, že nájemní smlouva bude po uvedené době prodloužena dle usnesení rady města č. 128/2005. Nájemné zřizovacích předmětů bude stanoveno dohodou. 531/2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 2 písm. m) zák. č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje přidělení bytu č. 1, Lidová 779, Bělá pod Bezdězem,, trvale bytem Na Výsluní, Bělá pod Bezdězem. Byt se přiděluje na dobu určitou od do za nájemné ve výši 50,- Kč/m 2 dle usnesení č. 391/2009, s tím, že nájemní smlouva bude po uvedené době prodloužena dle usnesení rady města č. 128/2005. Nájemné zřizovacích předmětů bude stanoveno dohodou. 532/2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění a v souladu s ustanovením 166 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění jmenuje do funkce Zapsala: Ing.Z.Poláková

5 ředitelky Mateřské školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace paní Mgr. Pavlínu Šertlerovou, Bezdězská 343, Bělá pod Bezdězem, k /2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst.3 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje fin. příspěvek ve výši 1.000,- Kč pro Domov sv. Josefa v Žirči na rok Jednání Rady města Bělá p.b. skončilo v 18:30 hodin. Další jednání rady se koná v pondělí od 15:30 hod. V Bělé pod Bezdězem dne Ing. Jaroslav Verner starosta města.. Jitka Tošovská místostarostka Zapsala: Ing.Z.Poláková

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 5 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady:

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 5 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.14/2013 konaného dne 8. 7. 2013 od 15:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

Při zahájení jednání rady bylo přítomni 4 členové rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná.

Při zahájení jednání rady bylo přítomni 4 členové rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.4/2014 konaného dne 24. 2. 2014 od 15:30 hodin v jednací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 5 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady:

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 5 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.19/2012 konaného dne 24. 9. 2012 od 15:30 hodin v jednací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

Bc. Radek Fejfar, člen rady Libor Šimůnek, člen rady. Program jednání a stanoviska rady:

Bc. Radek Fejfar, člen rady Libor Šimůnek, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 5/2017 konaného dne 06.03. 2017 od 15:33 hodin v kanceláři pana místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Lukáš Voleman, místostarosta

Více

Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č.73/2017) Hlasování (usnesení č.74/2017) Hlasování (usnesení č.

Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č.73/2017) Hlasování (usnesení č.74/2017) Hlasování (usnesení č. Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 4/2017 konaného dne 13.02. 2017 od 15:30 hodin v kanceláři pana místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Lukáš Voleman, místostarosta

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 5 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady:

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 5 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. 10/2013 konaného dne 20. 5. 2013 od 15:30 hodin v kanceláři starosty města Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

Program jednání a stanoviska rady:

Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 26/2017 konaného dne 27.11. 2017 od 15:32 hodin v kanceláři pana místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Lukáš Voleman, místostarosta

Více

Program jednání a stanoviska rady:

Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 13/2018 konaného dne 25.06. 2018 od 15:30 hodin v terénu na pozemku p.č.2155/2 a dále pokračovala v kanceláři pana místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni:

Více

Bc. Radek Fejfar, člen rady, do 19:13 hod. Libor Šimůnek, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č.

Bc. Radek Fejfar, člen rady, do 19:13 hod. Libor Šimůnek, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č. Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 10/2016 konaného dne 11.04.2016 od 15:32 hodin v kanceláři pana místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Mgr. Květuše Vernerová,

Více

Libor Šimůnek, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č.104/2016) Hlasování (usnesení č.

Libor Šimůnek, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č.104/2016) Hlasování (usnesení č. Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 07/2016 konaného dne 14.03. 2016 od 15:33 hodin v kanceláři pana místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Rudolf Kouba, člen

Více

Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č.386/2016)

Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č.386/2016) Zápis z jednání Rady města Bělá pod Bezdězem č. 20/2016 konaného dne 29. 08. 2016 od 15:31 hodin v kanceláři pana místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Lukáš Voleman,

Více

Program jednání a stanoviska rady:

Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 15/2017 konaného dne 19.06. 2017 od 15:32 hodin v kanceláři pana místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Lukáš Voleman, místostarosta

Více

RADA MĚSTA ŠLUKNOV Informace o přijatých usneseních z 91. schůze konané dne 4. října 2010

RADA MĚSTA ŠLUKNOV Informace o přijatých usneseních z 91. schůze konané dne 4. října 2010 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Libor Šimůnek, člen rady

Libor Šimůnek, člen rady Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 06/2016 konaného dne 29.02. 2016 od 15:35 hodin v kanceláři paní starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Lukáš Voleman, místostarosta

Více

Při zahájení jednání rady byli přítomni 4 členové rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná.

Při zahájení jednání rady byli přítomni 4 členové rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.29/2011 konaného dne 12.12. 2011 od 15:30 hodin v jednací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

U S N E S E N Í. 3. Implementační plán komunitního plánování sociálních služeb ve městě Kojetíně (tisk R/797)

U S N E S E N Í. 3. Implementační plán komunitního plánování sociálních služeb ve městě Kojetíně (tisk R/797) U S N E S E N Í ze 76. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. října 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776)

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776) U S N E S E N Í ze 73. schůze Rady města Kojetína, konané dne 17. září 2013, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Nakládání s majetkem prodej

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 2. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 19.11.2018 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 15. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 263/2018-273/2018, dle důvodové

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Program jednání a stanoviska rady:

Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č. 27/2014 konaného dne 1. 12. 2014 od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Mgr.

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 18/2018 konaného dne od 15:30 hodin v kanceláři pana místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem.

Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 18/2018 konaného dne od 15:30 hodin v kanceláři pana místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 18/2018 konaného dne 10. 09. 2018 od 15:30 hodin v kanceláři pana místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka města Lukáš Voleman,

Více

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí UR01/5/2015 Schválení programu 5. schůze Rady města Uničova

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady:

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. 11/2013 konaného dne 3. 6. 2013 od 15:30 hodin v kanceláři starosty města Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č. 462/2017) Hlasování (usnesení č.464/2017)

Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č. 462/2017) Hlasování (usnesení č.464/2017) Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 20/2017 konaného dne 18.09. 2017 od 15:31 hodin v kanceláři pana místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Lukáš Voleman, místostarosta

Více

Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č.101/2018) c) Půjčka TJ Sokol Bělá pod Bezdězem Hlasování (usnesení č.

Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č.101/2018) c) Půjčka TJ Sokol Bělá pod Bezdězem Hlasování (usnesení č. Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 05/2018 konaného dne 12.03. 2018 od 15:32 hodin v kanceláři pana místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Lukáš Voleman, místostarosta

Více

Program jednání a stanoviska rady:

Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 3/2017 konaného dne 30.01. 2017 od 15:32 hodin v kanceláři pana místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Jaromíra Límanová, členka

Více

U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady města Letovice konané

U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady města Letovice konané U S N E S E N Í z 1. schůze Rady města Letovice konané 14. 11. 2018 2018-RM-1-01 Rada města Letovice bere na vědomí plnění úkolů finančního odboru ke 14. 11. 2018. 2018-RM-1-02 Rada města Letovice schvaluje

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.12.2006 32/2006 3. ZM V schvaluje rozpočet Města Dvůr Králové nad Labem na rok

Více

Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č.335/2016) Hlasování (usnesení č.336/2016) Hlasování (usnesení č.

Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č.335/2016) Hlasování (usnesení č.336/2016) Hlasování (usnesení č. Zápis z jednání Rady města Bělá pod Bezdězem č. 17/2016 konaného dne 18.07.2016 od 15:33 hodin v kanceláři pana místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Lukáš Voleman, místostarosta

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 4. září 2017

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 4. září 2017 č. 840 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 63 o velikosti 1+1 v čp. 1400 na Masarykově ulici v České Třebové s paní R. W. na dobu určitou, na 12 měsíců, od 01.09.2017 do 31.08.2018

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 01/2018 konaného dne od 15:34 hodin v kanceláři pana místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem.

Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 01/2018 konaného dne od 15:34 hodin v kanceláři pana místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 01/2018 konaného dne 15.01. 2018 od 15:34 hodin v kanceláři pana místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Lukáš Voleman, místostarosta

Více

U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici.

U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne 12.4.2012 v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. UR/28/1/2012 program jednání Rada města Velká Bystřice po projednání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.9.2018 R18/733 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

ze 144. schůze Rady města Rumburk, konané dne 20. června 2018

ze 144. schůze Rady města Rumburk, konané dne 20. června 2018 ze 144. schůze Rady města Rumburk, konané dne 20. června 2018 1. Schválení programu Usnesení č. 2332/2018 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený a doplněný program 144. schůze Rady města Rumburk.

Více

Program jednání a stanoviska rady:

Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.8/2014 konaného dne 23. 4. 2014 od 15:30 hodin v kanceláři starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Rudolf Kouba, místostarosta Ondrej

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a ze 47. jednání dne 25.05.2010 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu Přítomni: Ing. L. Dlabola, JUDr. M. Dušková, Ing. J. Konvalina, Mgr. B. Paulů,

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 38. jednání Rady Města Žatce konané dne Usnesení č. 1051/ /09

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 38. jednání Rady Města Žatce konané dne Usnesení č. 1051/ /09 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 38. jednání Rady Města Žatce konané dne 30.11.2009 Usnení č. 1051/09 1076/09 1051/0 Schválení programu 1052/0 Kontrola usnení 1053/0 Přidělení bytů v DPS 1054/0 Výměna bytů v DPS

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

Informace z usnesení XI. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 16.dubna 2009

Informace z usnesení XI. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 16.dubna 2009 Informace z usnesení XI. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 16.dubna 2009 1. Dunajská 25 prodej domu včetně části pozemku Hlasováním: pro, proti, zdržel se (14-1-4) bylo přijato usnesení : Rada

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 34 Rady města Králíky konané

Město Králíky Zápis z jednání č. 34 Rady města Králíky konané Město Králíky Zápis z jednání č. 34 Rady města Králíky konané 28.08.2017 Přítomní členové Rady města Králíky: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran.

Více

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1959/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 126. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 3. zasedání

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou konané dne 30. 1. 2019 Z/1/2019-3. Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Soustava CZT ve Světlé

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 7. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 7. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Rady města Žatce konané dne 12.3.2013 Usnesení č. 150 /13-193 /13 150/13 Schválení programu 151/13 Kontrola usnesení 152/13 Informace o investičních akcích 153/13 Nabídka

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44)

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44) - 1 - U S N E S E N Í z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září 2016 (č. 581/44 600/44) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, Ing. M. Robenek Omluveni : Mgr.

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 34 rady města konané

Město Králíky Zápis z jednání č. 34 rady města konané Město Králíky Zápis z jednání č. 34 rady města konané 04.09.2013 Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Mgr. Jan Mlynář

Více

Usnesení. souhlasí s vydáním Obecně závazné vyhlášky města Němčice nad Hanou č. 1/2018 o stanovení společného školského obvodu základní školy,

Usnesení. souhlasí s vydáním Obecně závazné vyhlášky města Němčice nad Hanou č. 1/2018 o stanovení společného školského obvodu základní školy, Usnesení ze 113. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, která se uskutečnila v pondělí 25.06.2018 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Informace o usneseních z 18. schůze Rady města Šluknov

Informace o usneseních z 18. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Rada města po projednání schválila:

Rada města po projednání schválila: Usnesení - upravené z 16. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 11.12.2017 od 15.00 hodin Rada města po projednání schválila: v kanceláři starosty města Usnesení č. 375/17: Rada města schválila program

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

Usnesení. přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 11.9.2018 v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku 4145. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 195/2018-208/2018, 4146. Rada

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 24.04.2007 432/2007 15. RM V d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí dotace

Více

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná.

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.6/2012 konaného dne 26.3. 2012 od 15:30 hodin v jednací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Ondrej

Více

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.)

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Při zahájení jednání rady byli přítomni 4 členové rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady:

Při zahájení jednání rady byli přítomni 4 členové rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.15/2014 konaného dne 21. 7. 2014 od 15:30 hodin v kanceláři místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Rudolf Kouba, místostarosta

Více

Město Slavičín U S N E S E N Í. 13. schůze Rady města Slavičín, konané dne

Město Slavičín U S N E S E N Í. 13. schůze Rady města Slavičín, konané dne Město Slavičín U S N E S E N Í 13. schůze Rady města Slavičín, konané dne 17. 4. 2007 Usnesení č. 13/0243/07 Ve věci: Kontrola plnění usnesení b e r e n a v ě d o m í zprávu o kontrole plnění usnesení

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 6. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 6. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 6. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 14.06.2007 129/2007 6. ZM V u z a v í r á v souladu s 17, odst. 5 a odst. 7, písm.

Více

Usnesení 2. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 2. schůze rady městského obvodu konané dne 2. schůze rady městského obvodu konané dne 26.11.2018 čís. 0016/RMOb-Pro/1822/2-0031/RMOb-Pro/1822/2 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský místostarosta Strana 1/13 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne 13. 1. 2016 od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení RM č. 636/2016 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje program

Více

Program jednání a stanoviska rady:

Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá pod Bezdězem č. 14/2016 konaného dne 06.06.2016 od 15:34 hodin v kanceláři pana místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Lukáš Voleman, místostarosta

Více

Ostatní přítomní: Bc. Zdeněk Krenický, tajemník MÚ; Petr Matoušek, ředitel MKZ; Ing. Stanislav Bock, jednatel společnosti Lesy Bělá s.r.o.

Ostatní přítomní: Bc. Zdeněk Krenický, tajemník MÚ; Petr Matoušek, ředitel MKZ; Ing. Stanislav Bock, jednatel společnosti Lesy Bělá s.r.o. Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.13/2014 konaného dne 30. 6. 2014 od 15:30 hodin v kanceláři místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Martin Toman, člen rady příchod

Více

Zápis z 135. zasedání rady města

Zápis z 135. zasedání rady města Zápis z 135. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 14.11.2017 od 08.00 hod Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Tisk č. 1 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti kabelu

Více

Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č.48/2018)

Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č.48/2018) Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 03/2018 konaného dne 12.02. 2018 od 15:30 hodin v kanceláři pana místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Lukáš Voleman, místostarosta

Více

USNESENÍ z 40. zasedání Rady města Jirkova ze dne

USNESENÍ z 40. zasedání Rady města Jirkova ze dne USNESENÍ z 40. zasedání Rady města Jirkova ze dne 29.11.2010 795/40/RM/2010 Kontrola plnění usnesení Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č.740/35/rm/2010, 786/39/RM/2010, 789/39/RM/2010. 796/40/RM/2010

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 80 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 80 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 80 ze dne 1. 11. 2017 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4376/2017 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1647/2017 Rada

Více

Usn.č. 96/02 1) pověřuje EO MěÚ k rozhodnutí o uzavření pachtovní smlouvy po ukončení připomínkování zveřejněného záměru obce za obvyklých podmínek

Usn.č. 96/02 1) pověřuje EO MěÚ k rozhodnutí o uzavření pachtovní smlouvy po ukončení připomínkování zveřejněného záměru obce za obvyklých podmínek USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 96. zasedání konaného dne 25. 7. 2018 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

99/2015 Program jednání 9. schůze Rady obce Velké Březno

99/2015 Program jednání 9. schůze Rady obce Velké Březno USNESENÍ z 9. schůze rady obce Velké, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír Dvořák

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 25. 6. 2018 Zápis Komise výstavby a územního plánování RM Sezimovo Ústí ze dne 19. 4. 2018 a 11. 6. 2018 (mat. č. 219/2018) Usnesení č. 226/2018

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM U S N E S E N Í z 55. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v pondělí 11. 8. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014

ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014 ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 2803/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený program 183. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 28.12.2016 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.09.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Usnesení. 1.3 Zápis z 10. zasedání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne Tisk 1399/ /RM

Usnesení. 1.3 Zápis z 10. zasedání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne Tisk 1399/ /RM Usnesení z 92. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, která se uskutečnila v pondělí 13.11.2017 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 28. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 9.5.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil: Zdenek

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.7. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc., MUDr. Forstová, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015 Přítomni: Mgr. Mrzílková, p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Hrodek, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Svobodová Omluveni: Ing.

Více

U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu pana

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U Usnesení RM z 64. schůze ZÁPIS USNESENÍ 18. KVĚTNA 2017 R A D A M Ě S T A N E J D K U 64. SCHŮZE Přítomni: Ing. Lubomír Vítek, Jan Tóth, Ludmila Vocelková, Bc. Zdeněk Plas, Bc. Jaromír Trtík Omluveni:

Více

30. řádné zasedání zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 10. července 2018 ZÁPIS

30. řádné zasedání zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 10. července 2018 ZÁPIS 30. řádné zasedání zastupitelstva obce Radčice konaného dne 10. července 2018 ZÁPIS Přítomni: 4 Omluven: 1 Zástupci veřejnosti: 0 Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Rozpočtové opatření 4. Žádost

Více