SPOLUPRÁCE MARSH A AKADEMIE VĚD ČR. Lubomír Řehořek Barbora Kostková Petra Kotlíková Markéta Blahutová Jakub Tuček

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPOLUPRÁCE MARSH A AKADEMIE VĚD ČR. Lubomír Řehořek Barbora Kostková Petra Kotlíková Markéta Blahutová Jakub Tuček"

Transkript

1 SPOLUPRÁCE A AKADEMIE VĚD ČR Lubomír Řehořek Barbora Kostková Petra Kotlíková Markéta Blahutová Jakub Tuček

2 Obsah Dlouholetá spolupráce AV ČR - Oblasti pojištění ústavů AV ČR Další pojistné produkty a standardní služby poskytované pro ústavy AV ČR Prostor pro další spolupráci Pojištění občanského majetku zaměstnanců AV ČR MYDomex (domácnosti a nemovitosti) Pojištění vozidel Zamzam (pojištění odpovědnosti zaměstnanců) Komplexní příklad Nový Občanský zákoník a jeho vliv na pojištění 1

3 Dlouholetá spolupráce AV ČR -

4 Dlouholetá spolupráce AV ČR - Celkem 35 ústavů AV ČR jsou klienty Spolupráce od roku 2001 Klientské teamy pro každý ústav Client Executive hlavní kontaktní osoba Likvidace Employee Benefits Motor Department 3

5 Klientský team Lubomír Řehořek hlavní koordinátor ředitel brokingu Kamil Faldýn Barbora Kostková Petra Kotlíková Markéta Blahutová Jakub Tuček správci jednotlivých majetkových a odpovědnostních smluv Vladimír Janečka Jana Porazilová Miroslava Hanzalová správci jednotlivých smluv pojištění vozidel Michael Brož vedoucí employee benefits (EB) pojištění cestovní, úrazové, životní, penzijní Petr Smrkovský vedoucí likvidace Lenka Kopecká Jakub Šebek rizikoví inženýři Hana Vaněk správce jednotlivých smluv EB pojištění cestovní, úrazové, životní, penzijní Petr Eliáš likvidátor Čechy Lucie Radikovská Radka Pokorná likvidátoři vozidla Petr Čončka likvidátor Morava 4

6 Oblasti pojištění ústavů AV ČR Majetek a provozní odpovědnost 35 ústavů, nejčastěji pojištěno u ČPP, UNIQA, Generali, Kooperativa Základní pojistná nebezpečí FLEXA (požár ), sdružený živel, odcizení, vandalismus Individuální pojistná nebezpečí (dle potřeb každého ústavu) např. přeprava, elektronická a strojní rizika, pojištění zvířat, pojištění venkovních úprav apod. Provozní odpovědnost, věci vnesené a odložené (zaměstnanců a návštěvníků), věci svěřené, regresy ZP Předměty pojištění soubory movitých a nemovitých věcí, peníze, soubor elektroniky, strojů (dle účetní evidence) Nadstandardní benefit pro ústavy AV ČR, v.v.i. Smluvní ujednání aplikované vhodně pro konkrétní ústav 5

7 Oblasti pojištění ústavů AV ČR Cestovní pojištění 13 ústavů Akademie věd Výhradní produkt EASY od AIG pojišťovny ovny Rámcová smlouva, vysoké limity, příznivá cena, jednoduchý systém a administrativa, asistenční služba Speciální případy terorismus, navýšen věk pojištěných na 80 let, možnost soukromých cest Speciální destinace hloubkové (přístrojové) ponory, polární badatelé, vysokohorské prostředí Další nadstandardní požadavky po oznámení klientem na Employee Benefits (specializovaný team v rámci ) 6

8 Oblasti pojištění ústavů AV ČR D&O pojištění Pojištění odpovědnosti členů orgánů právnických osob rady instituce, dozorčí rady vč. ředitele a osob v řídících funkcích Sjednáno u 21 ústavů AV ČR Pojišťovna Allianz VŘ na pojišťovnu proběhlo v roce 2007 pouze Allianz byla schopna splnit specifické zadání AV ČR 7

9 Oblasti pojištění ústavů AV ČR Pojištění vozidel Specializovaný team v rámci 7 plně zastupitelných členů teamu Aktuálně pojištěno 302 vozidel ústavů AV ČR Současné řešení pojištění je formou flotil a individuálního pojištění Flotily sjednány u 11 ústavů (rozhodující je počet vozidel) Individuální pojištění vozidel v 6 ústavech (počet vozidel je menší než 5) Pojištění sjednáno převážně u pojišťovny UNIQA pro ústavy AV ČR sjednány nejlepší podmínky pro pojištění vozidel služby, sleva na pojistném, likvidace pojistných událostí apod. Podmínky jsou pro všechny ústavy stejné a jsou uvedeny v pojistné smlouvě, která je vystavena pro každý ústav samostatně 8

10 Další pojistné produkty a standardní služby poskytované pro ústavy AV ČR Další pojistné produkty Odpovědnost zaměstnanců za škody vůči zaměstnavateli, úrazové pojištění, atd. Likvidace pojistných událostí Zastupování ústavů při komunikaci s pojišťovnami při řešení PU Vlastní oddělení likvidace PÚ Risk management Realizace rizikových prohlídek, příprava rizikových zpráv a doporučení na zkvalitnění stávající prevence škod Individuální konzultace Např. veřejné zakázky, uzavírání smluv s jinými dodavateli, apod. Ekologická újma Od povinnost zpracování Základního hodnocení rizik Všechny ústavy byly informovány, hodnocení provedeno u tří ústavů 9

11 Přehled významných škod Vznik PU Rezerva Spoluúčast Pojistné plnění Popis škody tlak dešťové odpadní vody porušil vnitřní kanalizaci objektu Kč porušení vnitřního potrubí kanalizace objektu - zatopení suterénních prostor Kč zahoření nájemního bytu prasklý ventil požárního hydrantu - vyplavení hlavní budovy z 3.patra do suterénu Kč silné nárazové poryvy větru - zničena izolace střechy, tepelná izolace, plechy Kč odpovědnost prolomení kamenné balustrády lemující malé nádvoří - zranění dvou lidí při následném pádu Kč utržený ventil tlakem vody - poškozené zdivo, omítky, podlahy, kabeláž, strop, podhledy, izolace, svítidla, spínače rozvaděče atd Kč úder blesku - poškozené elektronické a řídící jednotky dieselagregátů, vzduchotechniky, EPS, místní rozhlas, ASŘTP Kč tlakovým rázem došlo k vytrhnutí hadice napojující přístroj na vod.koncové zařízení 10

12 Přehled významných škod Datum vzniku PU Rezerva Spoluúčast Výše plnění Popis škody Kč krupobití - poškozené části budov a zařízení na budovách Kč krupobití - poškozená okna, světlíky, fasádní mřížky Kč vichřice, krupobití, poryvy větru Kč krupobitím došlo k poškození majetku a budovy výbuch plynu výbuch plynu 11

13 Prostor pro další spolupráci Nabídka služeb dalším ústavům Analýza stávajících pojistných smluv zdarma Rizikové prohlídky Stavebně montážní pojištění Jediná smlouva kryjící všechny zúčastněné strany stavby Kontrola nad výší ceny pojistného a úspora administrativy Projekty financované EU Cyber Risk Nový produkt na pojistném trhu Ztráta citlivých dat (včetně pokut dozorčích orgánů státu) Poškození dobrého jména, ztráta důvěry Co-brand product (CBP) Jedná se o pojištění občanského majetku zaměstnanců AV ČR Široký rozsah krytí, nízká cena 12

14 Pojištění občanského majetku zaměstnanců AV ČR

15 Úvodní informace s.r.o. ve spolupráci s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s. Vienna Insurance Group, vyvinul pro VIP klienty projekt slevového pojištění pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky (manžel/manželka, druh/družka, dítě, otec, matka, sestra, bratr). Tento projekt obsahuje produkty: pojištění domácností a nemovitostí (MYDomex) pojištění vozidel individuál (HAV, POV) odpovědnosti zaměstnanců za škody způsobené zaměstnavateli (Zamzam) Smlouvy sjednané dle tohoto projektu nebudou automaticky vypovězeny v případě ukončení pracovního poměru. Smlouvy poběží dál, až do jejich změny, případě výpovědi dle zákona o pojistné smlouvě a na základě pojistných podmínek. 19 May

16 MYDomex Tento produkt umožňuje výběr ze dvou rozsahů pojištění s možností kombinování s různými slevami. Co nového MYDomex přináší? Pojištění domácnosti obsahuje i pojistné nebezpečí atmosférických srážek Nastavení spoluúčasti již od 50 Slevy za propojištěnost domácnost i nemovitost (10%) Informace o slevách: Základní rozsah sleva 50 % na pojištění domácnosti (vč. rekreačních) Rozšířený rozsah sleva 35 % na pojištění domácnosti (vč. rekreačních) v případě použití nestandardních ujednání rozšířené krytí Sleva 25 % na pojištění odpovědnosti za škodu občanů 15

17 Pojištění vozidel Povinné ručení (POV) limity 35 mil. Kč/ 35 mil. Kč, 50 mil. Kč / 50 mil. Kč nebo 100 mil. Kč / 100 mil. Kč Havarijní pojištění (HAV) All risk, územní platnost Evropa, spoluúčasti 1% min. 100 a 5% min. 500 Doplňková pojištění Čelní sklo All risk, pojistná částka dle ceny skla, bez spoluúčasti Zavazadla All risk, variantní pojistné částky, spoluúčast 1 00 Úrazové pojištění PČ pro případ smrti a trvalých následků ZDARMA (k POV pojištění sedadla řidiče, k HAV všechna sedadla dle TP) Asistenční služba k POV+HAV zdarma, podpora při složitějších pojistných událostech Sleva na POV 50%, na HAV 55% 16

18 ZAMZAM Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli Jedná se o škodu na životě, zdraví, věci a škody z nich vyplývající, za kterou zaměstnanec odpovídá do výše 4,5násobku průměrného hrubého měsíčního výdělku dle zákoníku práce. Na tento produkt jsou určeny slevy do výše 50 %. Možnost připojištění čistých finančních škod s limitem plnění 20 % z limitu plnění pro jednu a všechny pojistné události Spoluúčast variantně 10 % min nebo 1 00 V případě poškození dopravního prostředku zaměstnavatele je pojistné plnění omezeno částkou 50 00/ na jednu pojistnou událost Možnost výběru územní platnosti ČR nebo Evropa (koef. 1,1) Možnost připojištění ztráty svěřených předmětů na limit pojistného plnění ve výši May

19 Komplexní příklad Zaměstnanec AV ČR, 35 let, žijící v Praze, průměrný hrubý měsíční příjem 22 tis. (zamzam požaduje bez čistě finančních škod, neřídí, spoluúčast 10%, min. 1 00, uvedený příjem odpovídá limitu plnění ve výši ), byt v hodnotě 1 mil., domácnost 200 tis. (požaduje základní krytí), vlastnící vozidlo Škoda Fabia dle výše uvedeného případu. Domácnost a bydlení Pojistné na pobočce 2 155,- Kč Pojistné dle programu -ČPP 1 078,- Kč Zamzam 1 134,- Kč 567,- Kč Vozidla Celkem ,- Kč ,- Kč 8 751,- Kč ,- Kč Ušetří ,- Kč 18

20 Nový Občanský zákoník a jeho vliv na pojištění

21 Nový občanský zákoník Opuštění některých stávajících principů (nejen v pojištění) Fraus omnia corrumpit Dohoda smluvních stran omezena pouze dobrými mravy Jiná práva a jiné povinnosti pro silné a slabé smluvní strany Povinnost uvést do předešlého stavu Individuální hodnocení škod na zdraví Nemajetková újma (a osobnostní újma) 20

22 Nový občanský zákoník Změny v odškodňování Doposud Nově Nemajetkové škody nebyly odškodňována Případy budou odškodňovány, výše odškodnění nebude upravena žádným dalším právním předpisem (pojistitelé nemají s vyplácením nemajetkové újmy historicky zkušenosti) Posuzování škod na zdraví bodové hodnocení a paušální náhrady posuzování dle nového modelu se žádnými tabulkami neřídí Profesní odpovědnost dosud nebylo zákonem řešeno za profesionála se považuje i ten, kdo poskytne odbornou službu 21

23 Nový občanský zákoník Přínosy pojišťovacího makléře v nových podmínkách Povinnost dostát profesionálním radám daná zákonem Automaticky a vždy splněna podmínka informovanosti klienta Povinnost upozornit na nesrovnalosti mezi požadovaným a poskytnutým krytím daná zákonem Aktuální přístup k dění souvisejícímu s pojištěním (rozsudky, výše náhrad) Možnost srovnání přístupu různých pojistitelů Nutnost orientace v nových (nejen pojistných) podmínkách Rychleji než jednotlivé pojišťovny, rychleji než jednotlivci 22

24 Zápis do OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7847, byl proveden dne

Obsah Obsah. z několika Start nabízených pojištění variant: proti škodám živelním. Student krádeží vloupáním a loupeží

Obsah Obsah. z několika Start nabízených pojištění variant: proti škodám živelním. Student krádeží vloupáním a loupeží Pojištění majetku a odpovědnosti Pojištění DOMOVA 2014 2015 T. č. 9845 01/2015 T. č. 9845 01/2014 MHA Pojištění Pojištění chrání chrání Vás Vás a Vaše a Vaše blízké blízké a a zachová zachová Váš Váš životní

Více

WP-9-1-MAJ 10.2008. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01

WP-9-1-MAJ 10.2008. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01 WP-9-1-MAJ 10.2008 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01 Průvodce pojištěním Vážený kliente, touto smlouvou jste zvolil pojištění na ochranu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

Pojištění jízdních kol Užijte si jízdu a starosti nechte na nás

Pojištění jízdních kol Užijte si jízdu a starosti nechte na nás Pojištění jízdních kol Užijte si jízdu a starosti nechte na nás Doporučuje Josef Dressler www.ervpojistovna.cz Proč ERV pojišťovna? kvalita služeb je vždy na prvním místě silné mezinárodní zázemí nejširší

Více

Domov & zázemí Top Exklusiv

Domov & zázemí Top Exklusiv Domov & zázemí Top Exklusiv Domácnost/stavby Všeobecné pojistné podmínky EU 2196/1 Všeobecné pojistné podmínky obecná část UCZ/14 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění domácnosti na území ČR zvláštní

Více

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě.

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě. Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla R-630/11 Článek I.

Více

Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti - vyšší kvalifikační stupeň

Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti - vyšší kvalifikační stupeň Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti - vyšší kvalifikační stupeň obsahuje otázky ze souboru základní stupeň a následující č. 301 429. 301. Lze udělit pojišťovně povolení k souběžnému

Více

Aktuální hodnota individuálního účtu Celkový počet podílových jednotek z jednotlivých finačních fondů, vynásobený prodejní cenou příslušných fondů.

Aktuální hodnota individuálního účtu Celkový počet podílových jednotek z jednotlivých finačních fondů, vynásobený prodejní cenou příslušných fondů. Akceptace návrhu smlouvy Přijetí návrhu smlouvy (např. pojistné); tímto jednostranným právním úkonem adresát návrhu projevuje vůči navrhovateli vůli uzavřít smlouvu. Aktuální hodnota individuálního účtu

Více

Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění věci a jiného majetku

Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění věci a jiného majetku Allianz pojišťovna, a. s. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění věci a jiného majetku (PMP-03) T. č. 291.02 / 01.2007 Článek 1 Úvodní ustanovení a rozsah pojištění 1. Soukromé pojištění

Více

VPP KPV 2014. Všeobecné pojistné podmínky pro Komplexní pojištění vozidla NAŠE AUTO OBSAH ČÁST A. OBECNÁ ČÁST. Cizí pojistné nebezpečí

VPP KPV 2014. Všeobecné pojistné podmínky pro Komplexní pojištění vozidla NAŠE AUTO OBSAH ČÁST A. OBECNÁ ČÁST. Cizí pojistné nebezpečí ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Životní pojištění Můj život. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2

Životní pojištění Můj život. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2 Životní pojištění Můj život T. č. 7159 07/2014 MHA Obsah... Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2 Předsmluvní informace o Programu Lady k životnímu pojištění ČP. str. 17 Doplňkové pojistné

Více

Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015

Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015 Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015 Pro toto pojištění právní asistence, které sjednává pojistitel Inter Partner Assistance S.A., člen skupiny AXA, se sídlem

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus III (ACP) Obsah: Všeobecné

Více

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2012 þÿ M o~ n o s t

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti (oblast podnikání, vlastnických a nájemních vztahů, individuálních rizik) ZPP O 2014/02

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti (oblast podnikání, vlastnických a nájemních vztahů, individuálních rizik) ZPP O 2014/02 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti (oblast podnikání, vlastnických a nájemních vztahů, individuálních rizik) 99.70.21.27 08.2014 verze 02 Obsah: Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek

Více

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014,

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014, Třídící znak 2 0 9 1 4 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014, kterým se zveřejňují otázky, určené pro odborné zkoušky pro střední a vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Soubor pojistných podmínek pro havarijní pojištění vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění

Soubor pojistných podmínek pro havarijní pojištění vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění Soubor pojistných podmínek pro havarijní pojištění vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění H-350/11 Článek I. Úvodní ustanovení 1) Pro havarijní pojištění vozidla platí příslušná ustanovení

Více

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 5606/15/7100-10 V Praze dne 6.2.2015 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění pro případ přerušení provozu v důsledku věcné škody

Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění pro případ přerušení provozu v důsledku věcné škody Allianz pojišťovna, a. s. T.Č. 292.03/01.01.2014 Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění pro případ přerušení provozu v důsledku věcné škody Článek 1 Úvodní ustanovení a rozsah pojištění

Více

VPP SMP 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Stavebně montážní pojištění na všechna rizika OBSAH ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST A.

VPP SMP 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Stavebně montážní pojištění na všechna rizika OBSAH ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST A. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Allianz cestovní pojištění

Allianz cestovní pojištění Allianz cestovní pojištění Komplexní pojištění s neomezenými výdaji na léčení S vámi od A do Z 01.07.2015 NON-STOP asistenční služba: +420 241 170 000 OBSAH Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění...

Více

VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ĚSTNÍK VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 2012 Částka 62 29. června 2012 Cena 124,- Kč OBSAH Úvod.......................................................................... 3430 I. Registrace Přehled zrušených

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění SVĚT VPP CP 07/2014

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění SVĚT VPP CP 07/2014 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění SVĚT VPP CP 07/2014 Výklad pojmů Druhy pojištění Vznik, změny, trvání a konec pojištění Zánik pojištění Hranice pojistného plnění a vícenásobné pojištění

Více

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah 1. Úvodní ustanovení:... 2 2. Způsoby pronájmu bytu městské časti Praha 14:... 3 2.1 Pravidla pro pronájem za podmínky odkoupení pohledávky:... 3 2.2

Více