ZÁZNAM O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NEŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁZNAM O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NEŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ"

Transkript

1 pořízený vázaným zástupcem z průběhu zprostředkování pojištění dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění Samostatný zprostředkovatel: ZFP akademie, a.s., (ZFPA), sídlo: 17. listopadu 3112/12, Břeclav, : , zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka SPOLUPRACOVNÍK VÁZANÝ ZÁSTUPCE VZ Jméno, příjmení, titul/obchodní firma, název Jméno zástupce oprávněného jednat za Spolupracovníka 2. KLIENT ZÁJEMCE O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ POJISTNÍK Jméno, příjmení (+ rodné), titul/obchodní firma, název RČ Pojistník je shodný s pojištěným: ANO NE 3. ZÁSTUPCE/ZMOCNĚNEC/OPATROVNÍK KLIENTA Je-li zmocněncem/opatrovníkem právnická osoba, uveďte její obchodní firmu/název, a sídlo a dále identifikujte fyzické osoby oprávněné za ni jednat Oprávnění Jméno, příjmení (+ rodné), titul Trvalé bydliště RČ 4. KLIENT ZÁJEMCE O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÝ Jméno, příjmení (+ rodné), titul/obchodní firma, název RČ 5. ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Klient požaduje změnu existující smlouvy: Důvody změny pojištění: Důsledek změny pojištění: List č. 1 vyhotovení pro ZFP akademie, a.s.

2 6. ZKUŠENOSTI KLIENTA S POJISTNÝM PRODUKTEM Zkušenosti klienta s požadovaným pojistným produktem: žádné jednorázové opakované 7. NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ZJIŠTĚNÍ POTŘEB KLIENTA PRO DOPORUČENÍ POJISTNÉHO PRODUKTU 7.1. MAJETEK rodinný dům bytový dům bytová, nebytová jednotka rekreační objekt domácnost rekreační domácnost jiné: 7.2. VOZIDLA povinné ručení havarijní pojištění pojištění skel jiné* * Vypište připojištění (například: odcizení, vandalismus, živelná rizika, aj.) 7.3. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ léčebné výlohy úraz odpovědnost zavazadla jiné: 7.4. JINÉ POJIŠTĚNÍ právní ochrana odpovědnost v občanském životě odpovědnost z držby nemovitosti odpovědnost zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli jiné: 8. DETALNĚJŠÍ SPECIFIKACE POŽADAVKŮ, CÍLŮ A POTŘEB KLIENTA NA POJIŠTĚNÍ Z BODU 7 má, uvést: nemá Klient potvrzuje podpisem tohoto dokumentu, že nesdělil žádné další specifické požadavky na pojištění. Klient potvrzuje, že byl upozorněn na skutečnost, že tyto údaje jsou zásadní pro doporučení pojistného produktu. 9. VZ ODPREZENTOVAL NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY Obchodní partner: Název produktu: Česká pojišťovna, a.s. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., V.I.G. ČSOB Pojišťovna, a. s. Kooperativa pojišťovna, a.s., V.I.G. Slavia pojišťovna, a.s. Jiné 10. DOPORUČENÍ VZ: Dle zjištění pojistných potřeb a požadavků klienta a pojistného zájmu klienta doporučil VZ následující pojistný produkt, který si klient po vlastní úvaze vybral ke sjednání Název sjednaného pojistného produktu Číslo pojistné smlouvy [návrhu] Celý název pojišťovny včetně a adresy (viz Manuál) Sjednané roční pojistné bez jednorázové slevy, popř. jednorázové pojistné [v Kč] UPOZORNĚNÍ: Tento formulář musí být vyplněn za přítomnosti klienta a vázaného zástupce a po podpisu přiložen ke každé pojistné smlouvě.

3 11. KONKRÉTNÍ DŮVODY VÝBĚRU/ZMĚNY/PŘESMLUVNĚNÍ DANÉHO POJISTNÉHO PRODUKTU 12. VÝČET A DŮVODY PŘÍPADNÝCH NESROVNALOSTÍ MEZI POŽADAVKY KLIENTA A NABÍZENÝM POJIŠTĚNÍM. JINÉ POZNÁMKY, VÝLUKY A UPOZORNĚNÍ ADRESOVANÉ KLIENTOVI: Prohlášení klienta: Prohlašuji, že mi byla, v souladu s příslušnými právními předpisy jasně a srozumitelnou formou provedena obchodní nabídka zprostředkovatele. VZ mi osobně podal úplné, přesné a jasné údaje a nebyly mi zamlčeny údaje o charakteru a vlastnostech vybraného pojištění. Výše uvedené pojištění jsem si vybral svobodně a bez nátlaku a byl jsem seznámen a souhlasím s pojistnými podmínkami a výší pojistného, což stvrzuji svým vlastnoručním podpisem. Před podpisem tohoto formuláře jsem se seznámil s informacemi na zadní straně tohoto formuláře. Prohlašuji, že postup zprostředkovatele byl srozumitelný a zaměřený na mé potřeby a požadavky. Beru na vědomí, že tento dokument spolu s uzavřenou pojistnou smlouvou slouží pojišťovně pro vyhodnocení mých požadavků ve smyslu 2789 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník. Svým podpisem rovněž potvrzuji, že jsem převzal jedno vyhotovení tohoto dokumentu a jsem si vědom skutečnosti, že zbylá vyhotovení slouží pro potřeby zprostředkovatele a pojišťovny. Upozornění pojišťovny pro klienty: Zprostředkovatel je pojišťovnou pověřen k tomu, aby v rámci předsmluvních jednání upozornil klienta na případné nesrovnalosti mezi jeho požadavky a nabízeným pojištěním. Pojišťovna může upozornit klienta na takové případné nesrovnalosti, zjistí-li je až dodatečně, i po uzavření pojistné smlouvy. PŘÍLOHY ODEVZDANÉ KLIENTOVI V LISTINNÉ PODOBĚ, SE KTERÝMI BYL SEZNÁMEN: kopie návrhu/smlouvy/změny všeobecné a další smluvní podmínky zprostředkovaného pojistného produktu / kompletní informace o nákladovosti pojistného produktu a rizicích specifické výluky dané PS zvláštní pojistné podmínky (ZPP) zelená karta informační list jiné: přílohy odvzdány klientovi v elektronické podobě KLIENT ZPROSTŘEDKOVATEL KONTAKTU 1 ZPROSTŘEDKOVATEL KONTAKTU 2 ZPROSTŘEDKOVATEL POJIŠTĚNÍ VZ Datum Jméno a příjmení OZ Jméno a příjmení OZ Jméno a příjmení VZ nebo osoby pověřené Místo VZ ověřil totožnost klienta, případně osob oprávněných za klienta jednat, včetně shody podoby s vyobrazením na průkazu totožnosti, což svým podpisem stvrzuje. Podpis klienta Podpis VZ nebo osoby pověřené Podíl na odměně Podíl na odměnu Podíl na provizi _13:01_AK1

4 pořízený vázaným zástupcem z průběhu zprostředkování pojištění dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění Samostatný zprostředkovatel: ZFP akademie, a.s., (ZFPA), sídlo: 17. listopadu 3112/12, Břeclav, : , zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka SPOLUPRACOVNÍK VÁZANÝ ZÁSTUPCE VZ Jméno, příjmení, titul/obchodní firma, název Jméno zástupce oprávněného jednat za Spolupracovníka 2. KLIENT ZÁJEMCE O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ POJISTNÍK Jméno, příjmení (+ rodné), titul/obchodní firma, název RČ Pojistník je shodný s pojištěným: ANO NE 3. ZÁSTUPCE/ZMOCNĚNEC/OPATROVNÍK KLIENTA Je-li zmocněncem/opatrovníkem právnická osoba, uveďte její obchodní firmu/název, a sídlo a dále identifikujte fyzické osoby oprávněné za ni jednat Oprávnění Jméno, příjmení (+ rodné), titul Trvalé bydliště RČ 4. KLIENT ZÁJEMCE O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÝ Jméno, příjmení (+ rodné), titul/obchodní firma, název RČ 5. ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Klient požaduje změnu existující smlouvy: Důvody změny pojištění: Důsledek změny pojištění: List č. 2 vyhotovení pro pojišťovnu

5 6. ZKUŠENOSTI KLIENTA S POJISTNÝM PRODUKTEM Zkušenosti klienta s požadovaným pojistným produktem: žádné jednorázové opakované 7. NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ZJIŠTĚNÍ POTŘEB KLIENTA PRO DOPORUČENÍ POJISTNÉHO PRODUKTU 7.1. MAJETEK rodinný dům bytový dům bytová, nebytová jednotka rekreační objekt domácnost rekreační domácnost jiné: 7.2. VOZIDLA povinné ručení havarijní pojištění pojištění skel jiné* * Vypište připojištění (například: odcizení, vandalismus, živelná rizika, aj.) 7.3. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ léčebné výlohy úraz odpovědnost zavazadla jiné: 7.4. JINÉ POJIŠTĚNÍ právní ochrana odpovědnost v občanském životě odpovědnost z držby nemovitosti odpovědnost zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli jiné: 8. DETALNĚJŠÍ SPECIFIKACE POŽADAVKŮ, CÍLŮ A POTŘEB KLIENTA NA POJIŠTĚNÍ Z BODU 7 má, uvést: nemá Klient potvrzuje podpisem tohoto dokumentu, že nesdělil žádné další specifické požadavky na pojištění. Klient potvrzuje, že byl upozorněn na skutečnost, že tyto údaje jsou zásadní pro doporučení pojistného produktu. 9. VZ ODPREZENTOVAL NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY Obchodní partner: Název produktu: Česká pojišťovna, a.s. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., V.I.G. ČSOB Pojišťovna, a. s. Kooperativa pojišťovna, a.s., V.I.G. Slavia pojišťovna, a.s. Jiné 10. DOPORUČENÍ VZ: Dle zjištění pojistných potřeb a požadavků klienta a pojistného zájmu klienta doporučil VZ následující pojistný produkt, který si klient po vlastní úvaze vybral ke sjednání Název sjednaného pojistného produktu Číslo pojistné smlouvy [návrhu] Celý název pojišťovny včetně a adresy (viz Manuál) Sjednané roční pojistné bez jednorázové slevy, popř. jednorázové pojistné [v Kč] UPOZORNĚNÍ: Tento formulář musí být vyplněn za přítomnosti klienta a vázaného zástupce a po podpisu přiložen ke každé pojistné smlouvě.

6 11. KONKRÉTNÍ DŮVODY VÝBĚRU/ZMĚNY/PŘESMLUVNĚNÍ DANÉHO POJISTNÉHO PRODUKTU 12. VÝČET A DŮVODY PŘÍPADNÝCH NESROVNALOSTÍ MEZI POŽADAVKY KLIENTA A NABÍZENÝM POJIŠTĚNÍM. JINÉ POZNÁMKY, VÝLUKY A UPOZORNĚNÍ ADRESOVANÉ KLIENTOVI: Prohlášení klienta: Prohlašuji, že mi byla, v souladu s příslušnými právními předpisy jasně a srozumitelnou formou provedena obchodní nabídka zprostředkovatele. VZ mi osobně podal úplné, přesné a jasné údaje a nebyly mi zamlčeny údaje o charakteru a vlastnostech vybraného pojištění. Výše uvedené pojištění jsem si vybral svobodně a bez nátlaku a byl jsem seznámen a souhlasím s pojistnými podmínkami a výší pojistného, což stvrzuji svým vlastnoručním podpisem. Před podpisem tohoto formuláře jsem se seznámil s informacemi na zadní straně tohoto formuláře. Prohlašuji, že postup zprostředkovatele byl srozumitelný a zaměřený na mé potřeby a požadavky. Beru na vědomí, že tento dokument spolu s uzavřenou pojistnou smlouvou slouží pojišťovně pro vyhodnocení mých požadavků ve smyslu 2789 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník. Svým podpisem rovněž potvrzuji, že jsem převzal jedno vyhotovení tohoto dokumentu a jsem si vědom skutečnosti, že zbylá vyhotovení slouží pro potřeby zprostředkovatele a pojišťovny. Upozornění pojišťovny pro klienty: Zprostředkovatel je pojišťovnou pověřen k tomu, aby v rámci předsmluvních jednání upozornil klienta na případné nesrovnalosti mezi jeho požadavky a nabízeným pojištěním. Pojišťovna může upozornit klienta na takové případné nesrovnalosti, zjistí-li je až dodatečně, i po uzavření pojistné smlouvy. PŘÍLOHY ODEVZDANÉ KLIENTOVI V LISTINNÉ PODOBĚ, SE KTERÝMI BYL SEZNÁMEN: kopie návrhu/smlouvy/změny všeobecné a další smluvní podmínky zprostředkovaného pojistného produktu / kompletní informace o nákladovosti pojistného produktu a rizicích specifické výluky dané PS zvláštní pojistné podmínky (ZPP) zelená karta informační list jiné: přílohy odvzdány klientovi v elektronické podobě KLIENT ZPROSTŘEDKOVATEL KONTAKTU 1 ZPROSTŘEDKOVATEL KONTAKTU 2 ZPROSTŘEDKOVATEL POJIŠTĚNÍ VZ Datum Jméno a příjmení OZ Jméno a příjmení OZ Jméno a příjmení VZ nebo osoby pověřené Místo VZ ověřil totožnost klienta, případně osob oprávněných za klienta jednat, včetně shody podoby s vyobrazením na průkazu totožnosti, což svým podpisem stvrzuje. Podpis klienta Podpis VZ nebo osoby pověřené Podíl na odměně Podíl na odměnu Podíl na provizi _13:01_AK1

7 pořízený vázaným zástupcem z průběhu zprostředkování pojištění dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění Samostatný zprostředkovatel: ZFP akademie, a.s., (ZFPA), sídlo: 17. listopadu 3112/12, Břeclav, : , zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka SPOLUPRACOVNÍK VÁZANÝ ZÁSTUPCE VZ Jméno, příjmení, titul/obchodní firma, název Jméno zástupce oprávněného jednat za Spolupracovníka 2. KLIENT ZÁJEMCE O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ POJISTNÍK Jméno, příjmení (+ rodné), titul/obchodní firma, název RČ Pojistník je shodný s pojištěným: ANO NE 3. ZÁSTUPCE/ZMOCNĚNEC/OPATROVNÍK KLIENTA Je-li zmocněncem/opatrovníkem právnická osoba, uveďte její obchodní firmu/název, a sídlo a dále identifikujte fyzické osoby oprávněné za ni jednat Oprávnění Jméno, příjmení (+ rodné), titul Trvalé bydliště RČ 4. KLIENT ZÁJEMCE O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÝ Jméno, příjmení (+ rodné), titul/obchodní firma, název RČ 5. ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Klient požaduje změnu existující smlouvy: Důvody změny pojištění: Důsledek změny pojištění: List č. 3 vyhotovení pro klienta

8 6. ZKUŠENOSTI KLIENTA S POJISTNÝM PRODUKTEM Zkušenosti klienta s požadovaným pojistným produktem: žádné jednorázové opakované 7. NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ZJIŠTĚNÍ POTŘEB KLIENTA PRO DOPORUČENÍ POJISTNÉHO PRODUKTU 7.1. MAJETEK rodinný dům bytový dům bytová, nebytová jednotka rekreační objekt domácnost rekreační domácnost jiné: 7.2. VOZIDLA povinné ručení havarijní pojištění pojištění skel jiné* * Vypište připojištění (například: odcizení, vandalismus, živelná rizika, aj.) 7.3. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ léčebné výlohy úraz odpovědnost zavazadla jiné: 7.4. JINÉ POJIŠTĚNÍ právní ochrana odpovědnost v občanském životě odpovědnost z držby nemovitosti odpovědnost zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli jiné: 8. DETALNĚJŠÍ SPECIFIKACE POŽADAVKŮ, CÍLŮ A POTŘEB KLIENTA NA POJIŠTĚNÍ Z BODU 7 má, uvést: nemá Klient potvrzuje podpisem tohoto dokumentu, že nesdělil žádné další specifické požadavky na pojištění. Klient potvrzuje, že byl upozorněn na skutečnost, že tyto údaje jsou zásadní pro doporučení pojistného produktu. 9. VZ ODPREZENTOVAL NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY Obchodní partner: Název produktu: Česká pojišťovna, a.s. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., V.I.G. ČSOB Pojišťovna, a. s. Kooperativa pojišťovna, a.s., V.I.G. Slavia pojišťovna, a.s. Jiné 10. DOPORUČENÍ VZ: Dle zjištění pojistných potřeb a požadavků klienta a pojistného zájmu klienta doporučil VZ následující pojistný produkt, který si klient po vlastní úvaze vybral ke sjednání Název sjednaného pojistného produktu Číslo pojistné smlouvy [návrhu] Celý název pojišťovny včetně a adresy (viz Manuál) Sjednané roční pojistné bez jednorázové slevy, popř. jednorázové pojistné [v Kč] UPOZORNĚNÍ: Tento formulář musí být vyplněn za přítomnosti klienta a vázaného zástupce a po podpisu přiložen ke každé pojistné smlouvě.

9 11. KONKRÉTNÍ DŮVODY VÝBĚRU/ZMĚNY/PŘESMLUVNĚNÍ DANÉHO POJISTNÉHO PRODUKTU 12. VÝČET A DŮVODY PŘÍPADNÝCH NESROVNALOSTÍ MEZI POŽADAVKY KLIENTA A NABÍZENÝM POJIŠTĚNÍM. JINÉ POZNÁMKY, VÝLUKY A UPOZORNĚNÍ ADRESOVANÉ KLIENTOVI: Prohlášení klienta: Prohlašuji, že mi byla, v souladu s příslušnými právními předpisy jasně a srozumitelnou formou provedena obchodní nabídka zprostředkovatele. VZ mi osobně podal úplné, přesné a jasné údaje a nebyly mi zamlčeny údaje o charakteru a vlastnostech vybraného pojištění. Výše uvedené pojištění jsem si vybral svobodně a bez nátlaku a byl jsem seznámen a souhlasím s pojistnými podmínkami a výší pojistného, což stvrzuji svým vlastnoručním podpisem. Před podpisem tohoto formuláře jsem se seznámil s informacemi na zadní straně tohoto formuláře. Prohlašuji, že postup zprostředkovatele byl srozumitelný a zaměřený na mé potřeby a požadavky. Beru na vědomí, že tento dokument spolu s uzavřenou pojistnou smlouvou slouží pojišťovně pro vyhodnocení mých požadavků ve smyslu 2789 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník. Svým podpisem rovněž potvrzuji, že jsem převzal jedno vyhotovení tohoto dokumentu a jsem si vědom skutečnosti, že zbylá vyhotovení slouží pro potřeby zprostředkovatele a pojišťovny. Upozornění pojišťovny pro klienty: Zprostředkovatel je pojišťovnou pověřen k tomu, aby v rámci předsmluvních jednání upozornil klienta na případné nesrovnalosti mezi jeho požadavky a nabízeným pojištěním. Pojišťovna může upozornit klienta na takové případné nesrovnalosti, zjistí-li je až dodatečně, i po uzavření pojistné smlouvy. PŘÍLOHY ODEVZDANÉ KLIENTOVI V LISTINNÉ PODOBĚ, SE KTERÝMI BYL SEZNÁMEN: kopie návrhu/smlouvy/změny všeobecné a další smluvní podmínky zprostředkovaného pojistného produktu / kompletní informace o nákladovosti pojistného produktu a rizicích specifické výluky dané PS zvláštní pojistné podmínky (ZPP) zelená karta informační list jiné: přílohy odvzdány klientovi v elektronické podobě KLIENT ZPROSTŘEDKOVATEL KONTAKTU 1 ZPROSTŘEDKOVATEL KONTAKTU 2 ZPROSTŘEDKOVATEL POJIŠTĚNÍ VZ Datum Jméno a příjmení OZ Jméno a příjmení OZ Jméno a příjmení VZ nebo osoby pověřené Místo VZ ověřil totožnost klienta, případně osob oprávněných za klienta jednat, včetně shody podoby s vyobrazením na průkazu totožnosti, což svým podpisem stvrzuje. Podpis klienta Podpis VZ nebo osoby pověřené Podíl na odměně Podíl na odměnu Podíl na provizi _13:01_AK1

10 INFORMACE PRO KLIENTA 1. ZFP akademie, a.s., se sídlem: 17. listopadu 3112/12, Břeclav, : , zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3828, (dále též ZFPA ) je pojišťovacím zprostředkovatelem a činnost zprostředkování pojištění provozuje jako samostatný zprostředkovatel ve smyslu ustanovení 6 zákona č. 170/2008 Sb., o distribuci pojištění a zajištění. Jménem ZFPA a na její účet jedná s klientem ve smyslu ustanovení 15 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, vázaný zástupce. 2. ZFPA i její vázaný zástupce jsou zapsáni v Registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném Českou národní bankou. Tuto skutečnost lze ověřit ve Finančním zpravodaji, na internetových stránkách nebo písemným či telefonickým dotazem na ČNB. 3. ZFPA je oprávněna zprostředkovávat pojištění pro následující pojišťovny: Allianz pojišťovna, a.s. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Česká pojišťovna, a.s. ČSOB pojišťovna, a.s. Direct pojišťovna, a.s. Kooperativa pojišťovna, a.s. Slavia pojišťovna, a.s. UNIQA pojišťovna, a.s. 4. ZFPA nemá přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu žádné z pojišťoven uvedených v bodu 3. Žádná z pojišťoven uvedených v bodu 3. ani žádná osoba ovládající danou pojišťovnu nemá přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu ZFPA. 5. ZFPA je při zprostředkování pojištění odměňován pojišťovnou, a to provizně procenty ze sjednaného pojistného hrazeného klientem. ZFPA není hrazena žádná odměna, která by byla hrazena přímo klientem. Klient si může vyžádat další informace o povaze odměny pojišťovacího zprostředkovatele poskytnuté mu v souvislosti se sjednávaným pojištěním nebo změnou pojištění. 6. Klient může podat reklamaci nebo stížnost na činnost vázaného zástupce ZFPA do jejího sídla, nebo může podat stížnost na ZFPA u České národní banky, Na Příkopě 128, Praha 1. Bližší informace lze nalézt na stránkách V krajním případě může klient podat žalobu u věcně a místně příslušného soudu. Jsou-li splněny podmínky dle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, může se klient obrátit na Finančního arbitra. Bližší informace lze nalézt na stránkách cz. 7. ZFPA je členem České asociace společností finančního plánování a zprostředkování, z.s. (ČASF) se sídlem Španělská 2, Praha 2, : , která je disciplinárně odpovědná za dodržování vnitřních norem ČASF. 8. Klient má právo si před zprostředkováním pojištění vyžádat od vázaného zástupce ZFPA osvědčení o registraci v Registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném Českou národní bankou. 9. Pojistný zájem je oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné události. 10. Dal-li pojištěný souhlas k pojištění, má se za to, že pojistný zájem pojistníka byl prokázán. 11. Neměl-li zájemce pojistný zájem a pojistitel o tom při uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět, je smlouva neplatná. 12. Pojistil-li pojistník vědomě neexistující pojistný zájem, ale pojistitel o tom nevěděl ani nemohl vědět, je smlouva neplatná; pojistiteli však náleží odměna odpovídající pojistnému až do doby, kdy se o neplatnosti dozvěděl. 13. Zanikne-li pojistný zájem za trvání pojištění, zanikne i pojištění; pojistitel má však právo na pojistné až do doby, kdy se o zániku pojistného zájmu dozvěděl. 14. Dotáže-li se zájemce při jednání o uzavření smlouvy nebo pojistník při jednání o změně smlouvy v písemné formě pojistitele na skutečnosti týkající se pojištění, zodpoví pojistitel tyto dotazy pravdivě a úplně. 15. Při zprostředkování neživotního pojištění ZFPA neposkytuje radu ve smyslu ustanovení 78 odst. 1 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.

11 POKYNY K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE (DÁLE TÉŽ ZOZP ) Kolonka č. 1 Je vždy povinně vyplnitelná v plném rozsahu. Kolonka č. 2 Je vždy povinně vyplnitelná v plném rozsahu. Kolonka č. 3 Vyplní se jen v případě, že klienta bude zastupovat jiná osoba. Kolonka č. 4 Vyplní se jen v případě, že pojistník není schodný s pojištěným. Kolonka č. 5 Změny pojistné smlouvy Vyplní se jen v případě, že se jedná o změnový formulář. Je nutné klienta informovat a do záznamu uvést důvod a důsledek změny pojištění. Specifikaci pojistné smlouvy vypište do bodu 10 (číslo pojistné smlouvy). Kolonka č. 6 Zkušenosti klienta s pojištěním Zde vypište, jaké má klient zkušenosti s požadovaným pojistným produktem. Kolonka č. 7 Neživotní pojištění zjištění potřeb klienta pro doporučení pojistného produktu Vyplní se vždy příslušná část kolonek 7.1. až 7.4. dle daného druhu pojištění. Kolonka č. 8 Detalnější specifikace požadavků, cílů a potřeb klienta na pojištění z bodu 7 Pokud má klient další požadavky či potřeby na pojištění mimo těch, které uvedl v čl. 7. záznamu, je nutné je výslovně uvést do této kolonky. Kolonka č. 9 VZ odprezentoval následující produkty V této části označte pojistné produkty, které jste klientovi doporučil a se kterými jste klienta výslovně seznámil (výběr minimálně ze tří obchodních partnerů OP). Zaznamenává se zde i název produktu. Kolonka č. 10 Doporučení VZ Nutné vyplnit všechna pole. Do kolonek nutné uvést pojistný produkt, který na základě zjištěných pojistných potřeb a požadavků klienta, byl klientovi doporučen a který si klient vybral. Název pojišťovny je potřebné vyplnit tak, jak zní celý název pojišťovny včetně adresy a. Kolonka č. 11 Konkrétní důvody výběru daného pojistného produktu Nutné zaznamenat důvody, na kterých zakládáte svá doporučení pro výběr daného pojistného produktu. Jste povinen na základě získaných požadavků a potřeb klienta, vybrat pro klienta nejvhodnější pojistný produkt a uvést zdůvodnění, proč vybraný pojistný produkt navrhujete a které požadavky a potřeby klienta tím řešíte. Důvod/y pro doporučení daného pojistného produktu musí být dostatečně individualizované a konkrétní. Kolonka č. 12 Výčet a důvody případných nesrovnalostí mezi požadavky klienta a nabízeným pojištěním. Jiné poznámky, výluky a upozornění adresované klientovi Zde VZ specifikuje případné konkrétní nesrovnalosti mezi požadavky klienta a pojištěním, které se klientovi nabídlo, pokud klient na nabízeném pojištění trvá, i když je rozdílné od jeho požadavků uvedených v kolonkách 7. Klient Povinně vyplnitelná všechna pole. Zprostředkovatel kontaktu 1 / Zprostředkovatel kontaktu 2 Povinně vyplnitelná pole (vyplňuje se pouze v případě, že v uvedeném obchodním případu figuruje). Zprostředkovatel pojištění VZ Povinně vyplnitelná všechna pole a podpis VZ, že tímto byla ověřena totožnost klienta. Příslušné listy formulářů předá VZ dle předtisku uvedeném při dolním okraji formuláře: List č. 1 odevzdává VZ na centrálu společnosti ZPF akademie, a.s. k archivaci. List č. 2 vyhotovení pro obchodního partnera. List č. 3 vyhotovení pro klienta. Podrobnosti k vyplňování Záznamu o zprostředkování pojištění jsou stanoveny metodickým pokynem společnosti ZFP akademie, a.s. Metodický pokyn k vyplňování záznamu o zprostředkování neživotního pojištění je dostupný na extranetu společnosti ZFP akademie, a.s. Při vyplňování Záznamu o zprostředkování neživotního pojištění postupujte v souladu s aktuálním metodickým pokynem.

ZÁZNAM O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PENZIJNÍCH PRODUKTŮ

ZÁZNAM O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PENZIJNÍCH PRODUKTŮ 190104/08:58/AK INVESTNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL ZFP akademie, a.s., : 26304805, sídlo: 17. listopadu 3112/12, 690 02 Břeclav, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 3828

Více

NAŠEAUTO komplexnípojištění

NAŠEAUTO komplexnípojištění ID: 369843 NAŠE NAŠEAUTO AUTO komplení komplenípojištění pojištění 1.15 POJISTNÁ SMLOUVA ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 53 2, Česká republika

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění. Používání internetového portálu cestovni.hvp.cz

Informace pro klienta a zájemce o pojištění. Používání internetového portálu cestovni.hvp.cz Informace pro klienta a zájemce o pojištění Používání internetového portálu cestovni.hvp.cz Obsah dokumentu Strana 2............................. Informace pro klienta a zájemce o pojištění Strana 4.............................

Více

1!+#,. ),. "#! / 2 / 3" &$ ) /$ ) /!.% Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla není součástí této pojistné smlouvy.

1!+#,. ),. #! / 2 / 3 &$ ) /$ ) /!.% Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla není součástí této pojistné smlouvy. ID: 3237199 6323343902!"#!#$%! " ##$%&' '(# )) * ( +, - +. /0''##'0 1, *! + 23 + * 1 1 4 '(50 &!"# ' Titul, jméno, příjmení: RČ: Kamila Vrabcová 8960292451 4 3%6 7 8 %2 8 Východní 2611, Česká Lípa 739186003

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění. Používání internetového portálu cizinci.pvzp.cz

Informace pro klienta a zájemce o pojištění. Používání internetového portálu cizinci.pvzp.cz Informace pro klienta a zájemce o pojištění Používání internetového portálu cizinci.pvzp.cz Obsah dokumentu Strana 2............................. Informace pro klienta a zájemce o pojištění Strana 3.............................

Více

ZÁZNAM O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ SLUŽBY

ZÁZNAM O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ SLUŽBY Investiční zprostředkovatel: ZFP akademie, a.s., IČ: 26304805, sídlo: 17. listopadu 3112/12, 690 02 Břeclav, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3828 (dále jen

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

Povinné informace pro zájemce o pojištění podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně případného upozornění pojistitele ve smyslu 2789 občanského zákoníku KNZ POJIŠŤOVACÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

Více

1. Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Souhlas se zpracováním osobních údajů Verze [2016.1] 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen každý jednotlivě i všichni společně jako klienti ) 1) Společnost Chytrý Honza a.s., IČ: 29048770, se sídlem: Office park budova B, Na Hřebenech

Více

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník zákazníka se sepisuje pro zjištění přiměřenosti investování zákazníka do speciálního podílového fondu nemovitostí ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-094-021-16 ze dne 17.10.2016 Pojistná smlouva č. 8603249273 pro pojištění odpovědnosti zastupitelů obce - OS 8 mezi městskou částí Praha 12 a pojišťovnou

Více

POJIŠTĚNÍ (soukromá) produktová zvýhodnění

POJIŠTĚNÍ (soukromá) produktová zvýhodnění POJIŠTĚNÍ (soukromá) produktová zvýhodnění pojištění majetku a odpovědnosti občanů, pojištění motorových vozidel, cestovní pojištění (metodická pomůcka) Praha 2018 schváleno Představenstvem OSŽ dne 6.2.2018

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

Jan Šebesta / RČ: Povinné ručení Škoda FELICIA Kč Kč 1/4. Zájemce: Vozidlo: Jiná újma. Vandalismem. Poškození zavazadel

Jan Šebesta / RČ: Povinné ručení Škoda FELICIA Kč Kč 1/4. Zájemce: Vozidlo: Jiná újma. Vandalismem. Poškození zavazadel Číslo smlouvy: 2019110765 1. Záznam z jednání s přehledem Vašeho pojištění Zájemce: Rozsah pojištění: Vozidlo: Druh škody Jan Šebesta / RČ: 510908062 Povinné ručení Škoda FELICIA Co máte pojištěno? Do

Více

HALALl, všeobecná pojišťovna, a.s.

HALALl, všeobecná pojišťovna, a.s. Pojistná smlouva o dlouhodobém pojištění při lovu zvěře pro osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR STANDARD - N Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25

Více

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště)

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště) DODATEK KE SMLOUVĚ O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ V TRANSFORMOVANÉM FONDU STABILITA ČSOB PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, A. S., ČLENA SKUPINY ČSOB se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, 150 57, IČO 61859265, zapsaná v obchodním

Více

SATUM CZECH s.r.o. město Lysou nad Labem. Kalkulace pojistného programu společnosti. pro ÚNOR 2016

SATUM CZECH s.r.o. město Lysou nad Labem. Kalkulace pojistného programu společnosti. pro ÚNOR 2016 Kalkulace pojistného programu společnosti SATUM CZECH s.r.o. pro město Lysou nad Labem ÚNOR 2016 SATUM CZECH s.r.o. Porážková 1424/ 20 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava Tento dokument je určen pouze pro

Více

Povinné informace - návod k vyplnění v kalkulačním programu KNZ a Off-line konfigurátoru

Povinné informace - návod k vyplnění v kalkulačním programu KNZ a Off-line konfigurátoru Povinné informace - návod k vyplnění v kalkulačním programu KNZ a Off-line konfigurátoru Současná pojistná ochrana klienta (nepovinný údaj) : zaznamenáváme zde informace o současných pojištění klienta.

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 8070430215 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761

Více

HALALl, všeobecná pojišťovna, a.s.

HALALl, všeobecná pojišťovna, a.s. Pojistná smlouva o pojištění exponátů výstavy Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1, Registrační číslo:... IČ 60192402, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění FLEXI životní pojištění Modelace vývoje pojištění včetně výše odkupného zpracovaná dne číslo nabídky 18.1.217 1. pojištěný Příjmení a jméno: Hokejista Karel Datum narození / RČ: 23.7.1978 Pohlaví: Muž

Více

Předsmluvní informace k pojištění podnikatelských rizik

Předsmluvní informace k pojištění podnikatelských rizik Předsmluvní informace k pojištění podnikatelských rizik Co je pojištění podnikatelských rizik Jedná se o pojištění, které nabízí pojistnou ochranu majetku a odpovědnosti osob při výkonu podnikatelské činnosti.

Více

Číslo pojistné smlouvy

Číslo pojistné smlouvy Oznámení pojistné události Úraz Pokyny pro vyplnění formuláře: 1. Vyplňte první dvě strany tohoto formuláře ve všech bodech, poslední stranu předejte k vyplnění ošetřujícímu lékaři. V případě, že doba

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 8067203414 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.:

Úvodní část pojistné smlouvy č.: Pojištění podnikatele a právnických osob Pojistná smlouva číslo: 19423218-18 Stav k datu 7. 7. 2014 Kód produktu: DP Úvodní část pojistné smlouvy č.: 19423218-18 Dalimilova 6 130 00 PRAHA 3 ČESKÁ REPUBLIKA

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

JISTOTA. Pojištění majetku a odpovědnosti. Pojištění podnikatele a právnických osob

JISTOTA. Pojištění majetku a odpovědnosti. Pojištění podnikatele a právnických osob JISTOTA Pojištění majetku a odpovědnosti Pojištění podnikatele a právnických osob 1. Smluvní strany Pojišťovna Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273,

Více

Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group

Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group sídlo centrály: nám. Republiky 115, 530 02 Pardubice IČ: 47452820 DIČ: CZ47452820 DIČ DPH CZ699000955, člen skupiny zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Pojistná smlouva o pojištění staveb

Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1, IČ 60192402, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

Příloha č. 3 KARTA PRÁVNICKÉ OSOBY

Příloha č. 3 KARTA PRÁVNICKÉ OSOBY Příloha č. 3 KARTA PRÁVNICKÉ OSOBY Obchodní firma:. IČ:. Adresa sídla Ulice a číslo popisné/orientační:. Obec: Stát:. Registrace Zapsán:. Podniká od: Jiný doklad: Skutečný majitel:. Statutární orgán:.

Více

Infolist produktu e-bez OBAV

Infolist produktu e-bez OBAV Infolist produktu e-bez OBAV 800 100 777 www.csobpoj.cz e-bez OBAV Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu e-bez Obav je rizikové životní pojištění, které

Více

OZNÁMENÍ ÚMRTÍ POJIŠTĚNÉHO

OZNÁMENÍ ÚMRTÍ POJIŠTĚNÉHO OZNÁMENÍ ÚMRTÍ POJIŠTĚNÉHO Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, IČ: 63998530, telefon: 957 444 555 Adresa pro zasílání korespondence: Česká podnikatelská

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 8066910728 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 8070457717 Smluvní strany, se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice IČO: 45534306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Žádost o přípravu návrhu smlouvy o úvěru (dále jen Žádost ) (doplní pobočka)

Žádost o přípravu návrhu smlouvy o úvěru (dále jen Žádost ) (doplní pobočka) V04/2019 Žádost o přípravu návrhu smlouvy o úvěru (dále jen Žádost ) ID OP.... (doplní pobočka) 1. KLIENT OSOBNÍ A DALŠÍ ÚDAJE Osobní údaje 1. klient i Rodné číslo/datum narození 1 * Jste politicky exponovanou

Více

Pojistná smlouva o dlouhodobém pojištění při lovu zvěře pro osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR EXCLUSIVE - N

Pojistná smlouva o dlouhodobém pojištění při lovu zvěře pro osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR EXCLUSIVE - N Pojistná smlouva o dlouhodobém pojištění při lovu zvěře pro osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR EXCLUSIVE - N Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25

Více

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik Pojistná smlouva číslo 7720992848 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471 16 617

Více

Příjmení Jméno Titul před jménem Titul za jménem. Investiční profi l účastníka K V D

Příjmení Jméno Titul před jménem Titul za jménem. Investiční profi l účastníka K V D DODATEK KE SMLOUVĚ O DŮCHODOVÉM SPOŘENÍ (II. PILÍŘ) Dodatek ke smlouvě o důchodovém spoření uzavírají ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB, se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, 150 57, IČO

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel Pojistná smlouva č. 7721068065 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471 16 617 zapsaná

Více

Pojistná smlouva číslo 495000830-7

Pojistná smlouva číslo 495000830-7 Pojistná smlouva číslo 495000830-7 Kooperativa, pojišťovna, a.s. se sídlem 110 01 Praha 1, Templová 747 IČ: 47 11 66 17 DIČ: CZ47116617 zapsaná u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 1897 bankovní

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel Pojistná smlouva č. 7721110401 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471 16 617 zapsaná

Více

Smlouva o investičním zprostředkování

Smlouva o investičním zprostředkování Smlouva o investičním zprostředkování Jméno a příjmení/firma: Rodné číslo/ič: Bydliště/Sídlo: Číslo OP/pasu: Telefon/fax: Email: Bankovní spojení: Jednající: Dále jen Zákazník a Investiční zprostředkovatel:

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI PARTNERS FINANCIAL SERVICES, A.S.

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI PARTNERS FINANCIAL SERVICES, A.S. REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI PARTNERS FINANCIAL SERVICES, A.S. Reklamační řád společnosti Partners Financial Services, a.s. se sídlem Praha 4, Türkova 2319/5b, PSČ 14900, IČ 276 99 781, zapsané v obchodním

Více

KUJCP010VUAQ. Pojistná smlouva. pro pojištění odpovědnosti zaměstnance. za škodu způsobenou zaměstnavateli. č

KUJCP010VUAQ. Pojistná smlouva. pro pojištění odpovědnosti zaměstnance. za škodu způsobenou zaměstnavateli. č KUJCP010VUAQ Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli č. 7720947399 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

OZNÁMENÍ ÚMRTÍ POJIŠTĚNÉHO

OZNÁMENÍ ÚMRTÍ POJIŠTĚNÉHO OZNÁMENÍ ÚMRTÍ POJIŠTĚNÉHO Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, IČ: 63998530, telefon: 957 444 555 Adresa pro zasílání korespondence: Česká podnikatelská

Více

Informace trvale přístupné spotřebiteli

Informace trvale přístupné spotřebiteli Informace trvale přístupné spotřebiteli 1. Poskytovatel trvale zpřístupní v listinné podobě, na jiném trvalém nosiči dat, nebo na svých internetových stránkách: a) své kontaktní údaje, zejména poštovní

Více

Rámcová pojistná smlouva číslo

Rámcová pojistná smlouva číslo Rámcová pojistná smlouva číslo 50 998 996 00 Smluvní strany : Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, Česká republika IČ: 47116617 DIČ pro DPH : CZ699000955

Více

Pojistná smlouva o pojištění společného lovu OPTIMUM

Pojistná smlouva o pojištění společného lovu OPTIMUM Pojistná smlouva o pojištění společného lovu OPTIMUM Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1 IČ 60192402 Spisová značka B 2224 vedená u Městského soudu

Více

INFORMACE 20/2016/z FATCA nové formuláře

INFORMACE 20/2016/z FATCA nové formuláře INFORMACE 20/2016/z FATCA nové formuláře FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) je nový daňový zákon (dále jen zákon FATCA ), který byl přijat v USA v roce 2010 jako součást balíčku zákonů Hiring Incentives

Více

Směrnice č. A/6/2019 společnosti JAT Service s.r.o. se sídlem Husovo náměstí 65, Katovice, IČ:

Směrnice č. A/6/2019 společnosti JAT Service s.r.o. se sídlem Husovo náměstí 65, Katovice, IČ: Reklamační řád Směrnice č. A/6/2019 společnosti JAT Service s.r.o. se sídlem Husovo náměstí 65, 38711 Katovice, IČ: 02491800. je závazná pro všechny zaměstnance, vázané zástupce a doplňkové pojišťovací

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE pro zájemce o využití nabídky stát se pojištěným v rámci skupinové pojistné smlouvy

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE pro zájemce o využití nabídky stát se pojištěným v rámci skupinové pojistné smlouvy PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE pro zájemce o využití nabídky stát se pojištěným v rámci skupinové pojistné smlouvy Zde naleznete stručné informace o nabízeném pojištění a základní rady, co dělat, pokud budete potřebovat

Více

Dodatek 10 k pojistné smlouvě číslo

Dodatek 10 k pojistné smlouvě číslo Dodatek 10 k pojistné smlouvě číslo 7721057230 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B

Více

ID: 392585 1000865366 SMLOUVA O SJEDNÁNÍ POJISTNÉ OCHRANY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA

ID: 392585 1000865366 SMLOUVA O SJEDNÁNÍ POJISTNÉ OCHRANY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA Číslo smlouvy: ID: 392585 1000865366 SMLOUVA O SJEDNÁNÍ POJISTNÉ OCHRANY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA Tato smlouva byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Více

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Základní informace o pojistiteli Triglav pojišťovna, a.s., IČ: 250 73 958 akciová společnost se sídlem Brno, Město Brno, Novobranská

Více

Formulář pro přístup k osobním údajům

Formulář pro přístup k osobním údajům Formulář pro přístup k osobním údajům Prostřednictvím tohoto formuláře můžete uplatnit Vaše právo na přístup k osobním údajům. Toto právo Vám vzniká v souladu s čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a

Více

Kooperativa. Dodatek 9 k pojistné smlouvě číslo

Kooperativa. Dodatek 9 k pojistné smlouvě číslo Kooperativa V1ENNA INSURANCE GROUP PIULNP00PM5U9 Dodatek 9 k pojistné smlouvě číslo 772 084721 5 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group zapsaná v obchodním

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy

Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy Český svaz tělesné výchovy a Kooperativa, pojišťovna, a.s. uzavřely novou smlouvu o úrazovém pojištění členů ČSTV. Po loňském jednání o možném dodatku

Více

Skupinová pojistná smlouva č o cestovním pojištění

Skupinová pojistná smlouva č o cestovním pojištění Skupinová pojistná smlouva č. 3298900000 o cestovním pojištění Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 IČO: 61859869 DIČ: CZ699001273 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u

Více

Pojistná smlouva. Bc. Alena Kozubová

Pojistná smlouva. Bc. Alena Kozubová Pojistná smlouva Bc. Alena Kozubová Právní norma Pojistnou smlouvu legislativně upravuje: Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Před účinností tohoto zákona (1.1.2005) problematiku pojistných smluv

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 8056417528 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18 IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsaná

Více

JEDNACí ČíSLO: 1258/2017/KŘ. Schválení pojistných smluv na výjezdová vozidla JSDH Zámek Žd'ár. Odd. projektů a marketingu:

JEDNACí ČíSLO: 1258/2017/KŘ. Schválení pojistných smluv na výjezdová vozidla JSDH Zámek Žd'ár. Odd. projektů a marketingu: Á I I 16AR NAD SÁZAvou MATERIÁL BEZ OSOBNíCH ÚDAJŮ MĚSTSKÝ úřad ŽĎÁR NAD SÁZAvou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 75 DNE: 23.10.2017 JEDNACí ČíSLO: 1258/2017/KŘ NÁZEV: Schválení pojistných smluv na výjezdová

Více

ČESKÁ POJIŠŤOVNA ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ KUJCP010WJ3H N0 ZV118. Cestovní pojištění Pojistná smlouva č.: Kód produktu: Cl Stav k datu:

ČESKÁ POJIŠŤOVNA ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ KUJCP010WJ3H N0 ZV118. Cestovní pojištění Pojistná smlouva č.: Kód produktu: Cl Stav k datu: KUJCP010WJ3H N0 ZV118 ČESKÁ POJIŠŤOVNA Cestovní pojištění Pojistná smlouva č.: 22575106-12 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ Klient Obchodní firma: Jihočeský kraj Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2,370 01 České Budějovice

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Žádost o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění

Žádost o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění Žádost o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění I. SPRÁVNÍ ORGÁN 1. Název a adresa správního orgánu, jemuž je žádost

Více

Pojistná smlouva. č. MMB-TRAVEL 2/2017

Pojistná smlouva. č. MMB-TRAVEL 2/2017 Pojistná smlouva č. MMB-TRAVEL 2/2017 Pojistná smlouva Pojistná smlouva č. MMB-TRAVEL 2/2017 (dále jen pojistná smlouva ) Pojistnou smlouvu uzavírají tyto smluvní strany: Pojistitel: BNP Paribas Cardif

Více

Jméno zástupce oprávněného jednat za Spolupracovníka

Jméno zástupce oprávněného jednat za Spolupracovníka 190104/09:29/AK Právní řád České republiky ukládá společnosti ZFP akademie, a.s., povinnost seznámit své klienty a potenciální klienty s následujícími informacemi. Tyto povinnosti vyplývají zejména z následujících

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů Společnost Exkaso s.r.o., IČO: 269 70 601, se sídlem Topolská 952, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd. C, vložka 22325 (dále

Více

tuto RÁMCOVOU POJISTNOU SMLOUVU (dále jen Smlouva ) pro pojištění DEFEND GAP v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 2

tuto RÁMCOVOU POJISTNOU SMLOUVU (dále jen Smlouva ) pro pojištění DEFEND GAP v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 2 Rámcová pojistná smlouva číslo pojistné smlouvy: 1700314 Acasta European Insurance Company Limited, 5/5 Crutchett s Ramp, X11 1AA, Gibraltar (dále jen pojistitel ) zastoupená společností: DEFEND INSURANCE

Více

Informace o správě pojištění Jihomoravského kraje

Informace o správě pojištění Jihomoravského kraje Informace o správě pojištění Jihomoravského kraje 1. Správa pojištění Kontaktní osoby za pojištění majetku, odpovědnosti, cestovního pojištění a pojištění vozidel: RENOMIA, a.s., Holandská 8, 639 00 Brno

Více

v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ), pojistnou smlouvu č

v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ), pojistnou smlouvu č ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsaná v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

MĚSTO NERATOVICE. B 29 - Zákaz stání, doplněný dodatkovou tabulkou E9 - Druh vozidla - nákladní automobil;

MĚSTO NERATOVICE. B 29 - Zákaz stání, doplněný dodatkovou tabulkou E9 - Druh vozidla - nákladní automobil; Zásady, které stanovují pravidla pro vydávání povolení k vjezdu a parkování motorových vozidel v oblastech vymezených zónovými značkami ve městě Neratovice I. 1. Z důvodu umožnění parkování ve vymezených

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti. Arbull, s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti. Arbull, s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Arbull, s.r.o. IČO: 035 51 369, se sídlem Hadovitá 962/10, Michle, 141 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 233589, je

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Rozhodovací strom u životního pojištění a nové pole pro životní pojištění od Kooperativy

Rozhodovací strom u životního pojištění a nové pole pro životní pojištění od Kooperativy Pokyn pro spolupracovníky Kapitolu č. 2/2017 KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s. vydává pro své pojišťovací zprostředkovatele následující pokyn, kterým jsou pojišťovací zprostředkovatelé při

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. společnosti F&P Consulting.a.s

REKLAMAČNÍ ŘÁD. společnosti F&P Consulting.a.s REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti F&P Consulting.a.s Postup vyřizování stížností a reklamací zákazníků / potenciálních zákazníků a třetích osob s účinností od: 1.2.2019 F&P Consulting a.s. Korespondenční adresa

Více

Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s.

Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s. Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění bytové a nebytové jednotky Pojistná smlouva Dotazník NEM 05 VPP pro pojištění bytových domů VPP M-200/05 Složenka Sazba Tiskopisy Poj. podmínky

Více

Postup při podání stížnosti, reklamace

Postup při podání stížnosti, reklamace Postup při podání stížnosti, reklamace V případě, že chcete reklamovat službu poskytnutou poradcem společnosti INTERWAY INSURANCE BROKERS, spol. s r.o., případně podat stížnost na jeho činnost, postupujte

Více

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S

Více

Žádost/smlouva o vydání kreditní karty

Žádost/smlouva o vydání kreditní karty tímto a.s., Hvězdova 1716/2B, 140 78 Praha 4, Č: 49240901, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městskm soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále též banka ), o vydání kreditní. ŽADATEL/KA (DÁLE TÉŽ

Více

V souladu s ustanovením 6 a 18 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách Vás tímto. v y z ý v á m

V souladu s ustanovením 6 a 18 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách Vás tímto. v y z ý v á m VÝZVA k podání nabídky dle ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na Pojištění majetku Městské části Praha - Zbraslav

Více

Účinnější ochrana spotřebitele dle ZDPZ

Účinnější ochrana spotřebitele dle ZDPZ Účinnější ochrana spotřebitele dle ZDPZ Adam Nečas BBH, advokátní kancelář, s.r.o. Praha 3. dubna 2019 1 OBSAH 1 Shrnutí o ochraně spotřebitele dle ZDPZ 2 Flotilové pojištění 3 Nález Ústavního soudu k

Více

Oznámení pojistné události Pracovní neschopnost

Oznámení pojistné události Pracovní neschopnost ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika tel.: 466 100 777, fax: 467 007 444 www.csobpoj.cz, e-mail: PU-zivot@csobpoj.cz Jak

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů Společnost A Z Risk Service spol. s r.o., IČO: 61169901, se sídlem Pod Stráží 462/9, 323 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů Společnost RENOMIA BENEFIT a.s., IČO: 031 49 013, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Dopad aktuálních regulatorních změn na koncové poradce. Jiří Šindelář. FINfest.cz

Dopad aktuálních regulatorních změn na koncové poradce. Jiří Šindelář. FINfest.cz Dopad aktuálních regulatorních změn na koncové poradce Jiří Šindelář FINfest.cz Struktura prezentace Úvod a regulatorní tsunami Hlavní dopadové oblasti (na půdorysu nového ZDP) Diskuze Jak šel čas s regulatorní

Více

I. INFORMACE K POJIŠTĚNÍ ZTRÁTY PLATEBNÍCH KARET

I. INFORMACE K POJIŠTĚNÍ ZTRÁTY PLATEBNÍCH KARET I. INFORMACE K POJIŠTĚNÍ ZTRÁTY PLATEBNÍCH KARET ČLÁNEK 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Informace k pojištění ztráty platebních karet jsou určeny pro držitele debetních nebo kreditních karet (dále jen platební

Více

Žádost/smlouva o vydání kreditní karty

Žádost/smlouva o vydání kreditní karty soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále též banka ), o vydání kreditní. ORGNÁL PRO CENTRÁLU Jméno Titul Občanství číslo narození narození Pobyt dlouhodobý Žena Adresa trvalého bydliště Zasílat korespondenci

Více

Upozornění pojistitele podle 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Upozornění pojistitele podle 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Upozornění pojistitele podle 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku VDP KNZ 1. POJISTITEL Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, 18600 Praha 8, IČO: 47116617,

Více

Hlášení pojistné události trvalé následky úrazu

Hlášení pojistné události trvalé následky úrazu Hlášení pojistné události trvalé následky úrazu Kompletním vyplněním a doložením všech požadovaných dokladů přispějete k rychlé likvidaci pojistné události. V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na informační

Více

Tímto žádám o ukončení dohodou / výpověď své smlouvy o penzijním připojištění u Penzijní společnosti:

Tímto žádám o ukončení dohodou / výpověď své smlouvy o penzijním připojištění u Penzijní společnosti: UKONČENÍ DOHODOU VÝPOVĚĎ PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ SE ŽÁDOSTÍ Radlická 333150, Praha 5, 150 57, IČO 61859265, zapsaná v obchodním rejstříku podle zákona č. 4272011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření. Tímto

Více

Hlášení pojistné události invalidita, dlouhodobá péče ve stupni závislosti II a vyšším

Hlášení pojistné události invalidita, dlouhodobá péče ve stupni závislosti II a vyšším Hlášení pojistné události invalidita, dlouhodobá péče ve stupni závislosti II a vyšším Z4039 Hlášení pojistné události vyplňte, máte-li sjednané pojištění, které s danou pojistnou událostí souvisí: pojištění

Více

Transpozice směrnice IDD a zákon o distribuci pojištění

Transpozice směrnice IDD a zákon o distribuci pojištění Unie společností finančního zprostředkování a poradenství Transpozice směrnice IDD a zákon o distribuci pojištění Jiří Šindelář Compliance v pojišťovnách, Praha, 6.3.2018 Struktura prezentace Časová osa

Více

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním

Více

IMPLEMENTACE SMĚRNICE IDD

IMPLEMENTACE SMĚRNICE IDD IMPLEMENTACE SMĚRNICE IDD Jiří Beran Trendy v pojišťovnictví 2017 24. 10. 2017 Základní charakteristika Návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění Transpozice směrnice 2016/97 o distribuci pojištění

Více