Aplikace v botanice: druhá větev téhož stromu. Dr. Miroslav Vosátka Doc. Dr. Jana Albrechtová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aplikace v botanice: druhá větev téhož stromu. Dr. Miroslav Vosátka Doc. Dr. Jana Albrechtová"

Transkript

1 Aplikace v botanice: druhá větev téhož stromu Dr. Miroslav Vosátka Doc. Dr. Jana Albrechtová

2 Základní výzkum a aplikace v botanice: dvě větve téhož stromu Centrum excelence pro ekologické inovace a aplikace Možná budoucnost pro excelenci v aplikovaném i základním výzkumu

3 VÝZKUMNÉ CENTRUM PRO BIOINDIKACI A REVITALIZACI Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub

4 VÝZKUMNÉ CENTRUM PRO BIOINDIKACI A REVITALIZACI Celkem projekt na 7 let ( ) v hodnotě přes Kč Požadavek poskytovatele: 90% uznaných nákladů rozpočtu = dotace 10% uznaných nákladů rozpočtu musí řešitel získat z neveřejných zdrojů

5 VÝZKUMNÉ CENTRUM PRO BIOINDIKACI A REVITALIZACI V centru spolupracovalo a na výzkum přispívá 18 firem: Labio, a.s. Rašelina Soběslav, a.s. Aquatis, a.s. ČOV, s.r.o.

6 VÝZKUMNÉ CENTRUM PRO BIOINDIKACI A REVITALIZACI Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) Projekt 1M0571, Výzkumné centrum - Aplikovaný výzkum Skupina 1 (BÚ AVČR) Cyanobakterie a jejich toxiny ve vodárenství Vedoucí Doc. B. Maršálek Skupina 2 (BÚ AVČR) Využití řas při bioindikaci a revitalizaci znečištěných vod a využití biomasy Vedoucí Doc. V. Cepák Skupina 3 (BÚ AVČR a VÚRV) Využití mikrobiálních inokulací pro revitalizaci půd Vedoucí Dr. D. Püschel

7 Skupina 1: (BÚ AVČR) Cyanobakterie a jejich toxiny ve vodárenství 1. Vývoj atlasu fytobentosu pro určování organizmů v povrchových vodách využití pro monitorování kvality vody pro odborníky z vodárenské praxe 2. Přístroj pro on-line monitorování výskytu řas AOM ve vodárenských nádržích: prevence a signalizace ve vodárenství 3. Metodiky stanovení cyanotoxinů 4. Vývoj nechemických metod revitalizace nádrží - omezení rozvoje sinic

8 Skupina 1: (BÚ AVČR) Cyanobakterie a jejich toxiny ve vodárenství Algal on-line monitor Přístroj pro on-line monitorování výskytu řas AOM ve vodárenských nádržích: prevence a signalizace ve vodárenství Kontinuální měření koncentrací řas a sinic Zcela originální a unikátní přístroj

9 Skupina 1: (BÚ AVČR) Cyanobakterie a jejich toxiny ve vodárenství Přístroj pro on-line monitorování výskytu řas a toxinů v úpravnách vody

10 Skupina 1: (BÚ AVČR) Cyanobakterie a jejich toxiny ve vodárenství Metodiky stanovení cyanotoxinů Průmyslový vzor: Vzorkovací zařízení pro pasivní vzorkování microcystinů

11 Skupina 1: (BÚ AVČR) Cyanobakterie a jejich toxiny ve vodárenství Metodiky stanovení cyanotoxinů Atlas používají povodí pro určení biologického znečištění povrchových vod Atlas fytobentosu. interaktivní CD.

12 Skupina 2 (BÚ AVČR) Využití řas při bioindikaci a revitalizaci znečištěných vod a využití biomasy 1) Vybudování modelu chladících venkovních bazénků s využitím přirozené biologické regulace čistoty vody 2) Testování biocidů vyvíjených firmou proti rozvoji řas v chladících bazéncích 3) Získání bioplynu z biomasy řas

13 Skupina 2 (BÚ AVČR) Využití řas při bioindikaci a revitalizaci znečištěných vod a využití biomasy Finanční úspory v jaderné elektrárně Temelín Chladící bazén m 2 kde byla zlepšena kvalita vody (potlačen rozvoj řas) filtračním tlakem zooplanktonu bez použití drahých a neekologických algicidů (úspory v řádu statisíců korun)

14 Skupina 2 (BÚ AVČR) Využití řas při bioindikaci a revitalizaci znečištěných vod a využití biomasy Biopalivo: řasy s vysokým obsahem olejů Řasa Trachydiscus sp. je perspektivním producentem olejů s vysokým obsahem především polynenasycených mastných kyselin (PUFA).

15 Skupina 2 (BÚ AVČR) Využití řas při bioindikaci a revitalizaci znečištěných vod a využití biomasy Produkce bioplynu z řasové biomasy Fotobioreaktor - napěstování řas v odpadní vodě ČOV terciární dočišťování vody Napěstovaná biomasa Produkce bioplynu v bioplynové stanici Množství bioplynu je závislé na kmenu intenzivní hledání a testování kmenů nových

16 Skupina 3 (BÚ AVČR a VÚRV) : Využití mikrobiálních inokulací pro revitalizaci půd a substrátů 1) Vytvoření metodiky rekultivace hnědouhelných výsypek s využitím mikrobiálních inokulací 2) Využití mikrobiálních inokulací pro revitalizaci úložiště elektrárenských popílků 3) Využití mikrobiálních inokulací pro pěstování léčivých, aromatických a okrasných rostlin

17 Skupina 3 (BÚ AVČR a VÚRV) : Využití mikrobiálních inokulací pro revitalizaci půd a substrátů Pěstování technických plodin na uhelných výsypkách Uživatel metodiky: CZ BIOM - České sdružení pro biomasu

18 Skupina 3 (BÚ AVČR a VÚRV) : Využití mikrobiálních inokulací pro revitalizaci půd a substrátů Využití komonice bílé pro efektivní biologickou rekultivaci uhelných výsypek Uživatel metodiky: CZ BIOM - České sdružení pro biomasu

19 Skupina 3 (BÚ AVČR a VÚRV) : Využití mikrobiálních inokulací pro revitalizaci půd a substrátů Snížení mortality stromků na rekultivovaných úložištích elektrárenských popílků. Uživatel metodiky: ČEZ, a.s. Elektrárna Mělník

20 Skupina 3 (BÚ AVČR a VÚRV) : Využití mikrobiálních inokulací pro revitalizaci půd a substrátů Obohacování pěstebních substrátů o mykorhizní houby: Okrasné rostliny Léčivé rostliny Aromatické rostliny

21 Skupina 3 (BÚ AVČR a VÚRV) : Využití mikrobiálních inokulací pro revitalizaci půd a substrátů Využití mikrobiálních inokulací pro zvýšení biologické diverzity a trvalé udržitelnosti travinných porostů na stanovištích vytvořených člověkem Ozeleňování střech

22 Centrum excelence: INCENTECOL v rámci výzvy Evropská centra excelence. Centrum excelence pro ekologické inovace a aplikace Možná budoucnost pro excelenci v aplikovaném výzkumu

23 INCENTECOL: Centrum excelence pro ekologické inovace a aplikace 1. Výzkumný program: Pokročilé a ekologicky šetrné technologie pro management živin v povrchových a odpadních vodách vývoj unikátních technologií v oblasti recyklace živin z jedné z nejcennějších surovin vody, především fosforu, který je již nyní pokládán za strategickou limitovanou surovinu. 2. Výzkumný program: Nové technologie pro tvorbu trvale udržitelných travinných porostů na stanovištích vytvořených člověkem nové technologie pro ozeleňování člověkem vytvořených stanovišť jako jsou střechy, okraje silničních a železničních komunikací a opuštěná pole. 3. Výzkumný program: Inovativní cytometrické postupy pro efektivní analýzu genetických charakteristik, ekologických procesů a biomonitoring u rostlin a řas vytvoření špičkového pracoviště cytometrických technik v biologii rostlin s aplikačními výstupy. Cytometrie bude použita pro třídění částic recyklaci fosforu z vod a pro hodnocení genetické stability a čistoty vyprodukovaného osiva pro ozeleňování.

24 INCENTECOL: Centrum excelence pro ekologické inovace a aplikace České vědecké instituce: Botanický ústav AV ČR, v.v.i. Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. Zahraniční vědecké instituce: Royal Kew Gardens, UK INRA a Univerzita Borgogne ve Francii Univerzita ve Vídni, Rakousko Univerzita v Auklandu, Nový Zéland a další university z Portugalska, JAR a Norska.

25 INCENTECOL: Centrum excelence pro ekologické inovace a aplikace Aplikovaný výzkum Základní výzkum Spolupráce českých a zahraničních vědeckých institucí a komerčních subjektů zajišťuje excelenci výzkumu, přímou aplikovatelnost v praxi a finanční udržitelnost centra Komerční partneři INCENTECOL České firmy: Skanska a.s.; PSI, sro; ČOV s.r.o., Zahrada Olomouc s.r.o.; Planta Naturalis s.r.o.; Ekocentrum Vlašim; ČSOP ZO Bílé Karpaty; Symbiom s.r.o.; TOMST, s.r.o. Zahraniční firmy Partec GmbH., Německo; Becton-Dickinson, Inc. USA; Beckman Coulter, Inc,.USA; Guava Technologies, Inc., USA; EPI TECH, Indie; Eco Project, JAR; BioEnergy Services, Velká Británie; Mybatec Ltd., Itálie; Simbiotec Ltd., Portugalsko

26 Základní výzkum a aplikace: jing a jang téhož Aplikovaný výzkum Základní výzkum Komerční výzkum Aplikační výstupy Zisk uživatelských firem DANĚ! = financování výzkumu a udržitelnost INCENTECOL

27 Základní výzkum a aplikace v botanice: dvě větve téhož stromu Aplikovaný výzkum Základní výzkum Centrum excelence pro ekologické inovace a aplikace Možná budoucnost pro excelenci v aplikovaném i základním výzkumu

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2014 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Příklady dobré praxe úspěšných aktivit výzkumu a vývoje

Příklady dobré praxe úspěšných aktivit výzkumu a vývoje Příklady dobré praxe úspěšných aktivit výzkumu a vývoje Závěrečná zpráva Připravilo sdružení společností a Červenec 2013 Dílo je součástí projektu Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí, financovaného

Více

Program Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2014-2018 KUS

Program Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2014-2018 KUS Program Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2014-2018 KUS Veřejná soutěž na projekty výzkumu a vývoje s počátkem řešení v roce 2015 1 1 QJ1510191 1 2 QJ1510138 1 3 QJ1510217 Podprogram I Udržitelné

Více

CENTRUM REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

CENTRUM REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM CENTRUM REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM Projekt z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 2 Regionální VaV centra 1 Současná situace Historie olomouckého vysokého

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Prostředí pro kvalitní život: Podrobná specifikace prioritní oblasti Stav přírodních zdrojů a změny ekosystémů ovlivňují veškeré složky lidského blahobytu, základní hmotné potřeby pro dobrý život, zdraví,

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 14 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE prosinec 2012 Úvod V souladu s pokynem Evropské komise jsou součástí II. Strategické zprávy České

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU)

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Předkládaná verze Souhrnu synergií/komplementarit (červen 2014) vychází převážně z verzí programů předkládaných v rámci MPŘ (OP Z, OP

Více

Výsledky VES14 KONTAKT II

Výsledky VES14 KONTAKT II Výsledky VES14 KONTAKT II ČÍNSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA Kód projektu Název projektu Uchazeč 2014 2015 2016 celkem Celkové uznané náklady projektu *) Doporučení OPO k financování Rozhodnutí poskytovatele financovat

Více

Technologická agentura České republiky a její programy

Technologická agentura České republiky a její programy Technologická agentura České republiky a její programy VZNIK A ZAHÁJENÍ ČINNOSTI TA ČR Ustavení Technologické agentury ČR (dále jen TA ČR ) bylo jedním z důležitých implementačních kroků Reformy systému

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ

NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ Ministerstvo zemědělství, Praha 1, Těšnov 17 Č.j.: 20139/2006-13020 Ministerstvo

Více

Environmentální analýza udržitelnosti zemědělských systémů na základě finančních dat

Environmentální analýza udržitelnosti zemědělských systémů na základě finančních dat Environmentální analýza udržitelnosti zemědělských systémů na základě finančních dat Ladislav Hanuš Sociální Ekonomická Ekologická dimenze Ústav krajinné ekologie Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Více

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY Ukázka praktických opatření z Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 2020. OBSAH Úvodní slovo ministra 4 I. Úvod 5

Více

Ostrava_VSB_2705_2010; hillerová@tc.cz 1

Ostrava_VSB_2705_2010; hillerová@tc.cz 1 EVROPSKÉ PROGRAMY 7. RÁMCOVÝ PROGRAM Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz 1 Evropské programy společné financování - dohoda členských zemí Společenská poptávka politická iniciativa, jednání a veřejná

Více

STUDIE O STAVU ZOBRAZOVACÍ INFRASTRUKTURY A POTŘEB VĚDECKÉ KOMUNITY V OBLASTI BIOLOGICKÉHO A BIOMEDICÍNSKÉHO ZOBRAZOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

STUDIE O STAVU ZOBRAZOVACÍ INFRASTRUKTURY A POTŘEB VĚDECKÉ KOMUNITY V OBLASTI BIOLOGICKÉHO A BIOMEDICÍNSKÉHO ZOBRAZOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE STUDIE O STAVU ZOBRAZOVACÍ INFRASTRUKTURY A POTŘEB VĚDECKÉ KOMUNITY V OBLASTI BIOLOGICKÉHO A BIOMEDICÍNSKÉHO ZOBRAZOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Prosinec 2012 Zpracovali: prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., národní

Více

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1 Obsah Obsahové zaměření programu... 3 1. Prioritní oblast: Voda... 5 2. Prioritní oblast: Ovzduší... 7 3. Prioritní oblast: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika...

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Obsah 1. ÚVOD... 4 2. VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU PRIORIT VAVAI... 5 2.1. SOUČASNÝ STAV V ČR... 5 2.2. POROVNÁNÍ MEZINÁRODNÍCH POSTUPŮ

Více

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 OBSAH Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 Aktuální vývoj legislativy odpadového hospodářství ČR Vize, koncepce a stav odpadové legislativy s výhledem do roku 2020... 3 Budoucnost odpadového hospodářství

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. REPRONIS Ostrava 2008

Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. REPRONIS Ostrava 2008 Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM veřejné PODPORY VÝZKUMU A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE 2009 REPRONIS Ostrava 2008 Autoři: Ing. Tasilo Prnka, DrSc.

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

VADEMECUM H2020. Stručně o programu

VADEMECUM H2020. Stručně o programu VADEMECUM H2020 Stručně o programu Národní kontaktní pracovníci pro program Horizont 2020 NCP Národní koordinátor Šíření excelence a podpora účasti Věda se společností a pro společnost Finanční aspekty

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

Národní program udržitelnosti II

Národní program udržitelnosti II Národní program udržitelnosti II 1. Název programu Národní program udržitelnosti II (dále jen program nebo NPU II ) Z programu bude podporována udržitelnost projektů center výzkumu, experimentálního vývoje

Více

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost Ondřej Pašek Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost 12.5.2015, Praha Udržitelná energetika ve slibech Programové prohlášení Vlády ČR 2013: Upravíme zákon o podporovaných zdrojích energie

Více

Ústí nad Labem. Praha Plzeň Pardubice. Ostrava Jihlava byly před VW v dopoledních hodinách v místě konání uspořádány tzv.

Ústí nad Labem. Praha Plzeň Pardubice. Ostrava Jihlava byly před VW v dopoledních hodinách v místě konání uspořádány tzv. E-bulletin projektu EF-TRANS Individuálního projektu národního v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Číslo 07 červen 2011 EF-TRANS vzdělává a motivuje v regionech Projekt EF-TRANS v první

Více