Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky"

Transkript

1 Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková

2 Představení projektu: Projekt Logo cestičky pro hbité jazýčky vznikl na podporu rozvíjení řečových dovedností dětí předškolního věku a na podporu logopedické prevence, která je důležitá pro kvalitní rozvoj řeči. Cílem projektu je zvýšení kvalifikace učitelek mateřské školy zapojením se do vzdělávacího programu logopedické prevence. Tím zkvalitnit logopedickou prevenci v práci předškolního pedagoga a následně tak pomoci dětem s narušenou komunikační schopností. Realizace projektu bude zaměřena i na spolupráci mateřské školy s rodiči dětí s narušenou komunikační schopností. V mateřské škole bude zřízen logopedický koutek a zajistíme moderní výukový program pro logopedickou prevenci.

3 Aktivity projektu: DVPP rozvíjejících řečové dovednosti dětí předškolního věku se zaměřením na logopedickou prevenci - Leden červen 2014 Zkvalitnění pracovního prostředí pro zajištění logopedické prevence v předškolním vzdělávání - Leden březen 2014 Logopedická prevence v mateřské škole vlastní činnost s dětmi s narušenou komunikační schopností - Od března 2014 v rámci ŠVP PV Prohloubení spolupráce mateřské školy s rodiči dětí s narušenou komunikační schopností (ukázka práce pro rodiče + větší informovanost rodičů v oblasti logopedické prevence) - Květen 2014 Zpracování informačního letáku pro rodiče dětí s narušenou komunikační schopností s praktickými návody, činnostmi a odkazy na dostupnou literaturu a pomůcky - Březen 2014 Zveřejnění projektu veřejnosti - Únor 2014 na : - Březen v tisku Obce Novosedelský spisek - Duben na společné schůzce rodičů dětí ZŠ a MŠ

4 Vzdělávací obsah: Vzdělávací obsah projektu Logo cestičky pro hbité jazýčky je v souladu se Školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání Hravé cestičky naší školičky. Vzdělávací nabídka je motivována dle integrovaných bloků a jejich podtémat. Vzdělávací cíle jsou stanoveny v Třídním vzdělávacím programu. Práce s dětmi bude probíhat na základě provedené analýzy řečového rozvoje dětí a na základě písemného souhlasu zákonných zástupců dětí. Logopedická prevence je součástí výchovně vzdělávacího procesu. V posledních několika letech pozorujeme, že klesá kvalita řečového projevu dětí. Správná výslovnost dítěte je důležitým mezníkem k základnímu vzdělávání dítěte. Proto je důležité sledovat řečový rozvoj u dětí v průběhu celého předškolního období a předcházet tak včas nesprávným řečovým návykům. Nedílnou součástí je však řádná spolupráce s rodiči dětí, které potřebují pomoc při nápravě řeči. Preventivní logopedická péče v mateřské škole je zaměřena na všestranný rozvoj osobnosti dětí. Bude prováděna logopedickými asistentkami (učitelkami MŠ), v souladu s TVP tedy denně v dopoledních hodinách s celou skupinou dětí, intenzivněji pak s vybranou skupinou dětí cca 20 minut 1x týdně a dle potřeb i individuálně.

5 Vzdělávací cíle: Dílčí cíle: Rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti dětí Rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný projev Osvojit si některé poznatky a dovednosti, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální - Více se zaměřit na rozvoj slovní zásoby a odstranění komunikačních bariér - Osvojit si správné dechové a artikulační návyky - Zařazovat cvičení na rozvoj paměti, myšlení a fantazie - Provádět cvičení související s rozvojem řeči smyslová cvičení, cvičení na rozvoj fonematického sluchu, cvičení na rozvoj grafomotoriky Konkretizované očekávané kompetence: - Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost - Navazovat kontakty s dospělými a s ostatními dětmi - Komunikovat s dospělými i s ostatními dětmi - Zvládat artikulační schopnosti - Vytvořit si správné návyky dýchání - Zvládat sluchovou analýzu rozklad slov, hláska na začátku slova - Zvládat rytmizační činnosti - Využívat svou představivost a fantazii v dramatické činnosti - Projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu - Zvládat jednoduché vypravování zážitku, příběhu. - Mít přiměřeně bohatou slovní zásobu a umět ji aktivně používat v řečovém projevu - Chápat jednoduché hádanky a vtipy - Zvládat nazpaměť krátké texty Vzdělávací cíle a konkretizované očekávané výstupy jsou více rozpracovány v třídním vzdělávacím programu.

6 Nabízené činnosti: Motivace: - Zaujmout dítě příběh, báseň, obrazová publikace, PC pohádka, cvičení, píseň, dále vlastní zážitek atd. Sluchové hry: - Poznávat zvuky kolem sebe, zvuky z přírody, hlasy zvířat, zvuky dopravních prostředků, hudebních nástrojů atd. - Využití PC programů, CD hudebních nástrojů Dechová cvičení: - Hry s foukáním peříčka, papír, lehké materiály, foukání do vody, prvky jógy, rozfoukávání barevných skvrn - Správná hygiena úst a nosu (smrkání nosu při nachlazení) Gymnastika mluvidel: Rytmizace: - Procvičování špulení rtů, olizování rtů, procvičování hybnosti jazyka, nadoumání tváří - Hry s rytmickými nástroji, vytleskávání říkadel, slov, jmen, názvů, hra Na tělo, rytmizace s různými netradičními materiály pet lahve s různou náplní, krabičky s různou náplní, hry s přírodním materiálem kamínky, dřevěné kostky Grafomotorika: Pomůcky: - Velké formáty papíru různé cestičky, spojování, vlnovky, oblouky, výtvarné pomůcky, PC, tabule, kresba v přírodě do písku - Obrázky, omalovánky, pracovní listy grafomotorické, pracovní listy na rozvoj zrakového vnímání, na rozvoj paměti, logického myšlení

7 - Pexesa, logopedické zrcadlo, knihy, obrázkové knihy, říkadla, logopedický software, interaktivní programy Dětský koutek, Barevné kamínky, rytmické nástroje, výtvarný materiál - Knihy Brousek pro tvůj jazýček, Říkejte si se mnou - Logopedické básničky a říkadla Metodická podpora: Fr. Kábele, L.Vimr Fr. Hrubín, J.Trnka SPN Brousek pro tvůj jazýček Říkejte si se mnou Obrázková škola řeči M. Sirůčková Zlatá skříňka Nakl.Portál Fr. Synek Vl. Kazdová Šimonovy pracovní listy č.4,6,7,15 Říkáme si s dětmi Hrajeme si spolu aneb společná výchova J.Fraiová, I.Dvořáčková, V.Pohanková Učíme se mluvit (malý logoped.slovník) K. Svobodová Jazyk a řeč (obrazový a metodický materiál) E. Petruchová Logo sešit Nakl. Nutabene Logico Primo Vnímej a povídej PC programy PC programy PC programy -Chytré dítě, Naslouchej a hrej si

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 1 PROJEKTY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogické centrum realizovalo jako partner či jako dodavatel služby několik projektů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Dokáže sluchově vnímat Zvládá základy správné výslovnosti, tempo řeči a pravidelné dýchání. Čte obrázky zleva doprava,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

PROJEKT KOMUNIKACE JAKO PROSTŘEDEK SOCIALIZACE DÍTĚTE V MŠ S VYUŽITÍM MATEŘSKÉHO JAZYKA

PROJEKT KOMUNIKACE JAKO PROSTŘEDEK SOCIALIZACE DÍTĚTE V MŠ S VYUŽITÍM MATEŘSKÉHO JAZYKA MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030,16300 Praha 6 Řepy, IČO: 7097416 pracoviště MŠ Fialka, Brunnerova 3/1011, 16300 Praha 6 Řepy, tel. 235314003, 739652664 PROJEKT KOMUNIKACE JAKO PROSTŘEDEK

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Návrh standardů předškolního vzdělávání

Návrh standardů předškolního vzdělávání Návrh standardů předškolního vzdělávání Standardy představují očekávané výstupy rozpracované do konkrétnější podoby a v úrovni odpovídající běžným a vývojově přiměřeným (standardním) možnostem a potřebám

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 1 Obsah Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov, příspěvková organizace 1 1. Identifikační údaje: Název ŠVP Školní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

Školní vzdělávací program. pro dětský domov

Školní vzdělávací program. pro dětský domov Školní vzdělávací program pro dětský domov jako součást Mateřské školy, Základní školy a Dětského domova, Ivančice Motto: Vytváříme příležitosti pro všechny! 1 Obsah 1. Identifikační údaje.3 2. Charakteristika

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházce

Doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházce Doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházce č.j. MSMT-10670/2014 V Praze dne 10. 7. 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává toto doporučení, které má sloužit jako metodická

Více

Výchovně vzdělávací cíle pravidelné zájmové činnosti Domu dětí a mládeže Ústí nad Labem, p.o.

Výchovně vzdělávací cíle pravidelné zájmové činnosti Domu dětí a mládeže Ústí nad Labem, p.o. Výchovně vzdělávací cíle pravidelné zájmové činnosti Domu dětí a mládeže Ústí nad Labem, p.o. TANEC DĚTSKÁ VĚKOVÁ KATEGORIE...4 TANEC JUNIORSKÁ VĚKOVÁ KATEGORIE...5 TANEC DOSPĚLÉ VĚKOVÁ KATEGORIE...6 KERAMIKA

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

Návrh absolventských prací denní studium školní rok 2013/2014

Návrh absolventských prací denní studium školní rok 2013/2014 Návrh absolventských prací denní studium školní rok 2013/2014 Psychopedie 1. Práce asistenta ve speciálních zařízeních s dětmi s kombinovanými vadami 2. Poruchy příjmu potravy u osob žijících ve městech

Více