Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem"

Transkript

1 Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od

2 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Duhový svět (dále ŠVP PV) byl vytvořen všemi pedagogickými pracovníky MŠ Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 na základě nejnovějších poznatků z oblasti předškolního vzdělávání. Byl zpracován podle naší dosavadní praxe a zkušeností s místními podmínkami a schválen na pedagogické a provozní poradě dne Od prvního vydají ŠVP PV došlo na základě provedené evaluace k aktualizaci, a to k a k První a druhá verze ŠVP PV byla vypracována pro každou MŠ samostatně. Při poslední aktualizaci jsme do jednoho ŠVP PV uvedly společné informace týkající se identifikačních údajů, podmínek vzdělávání, charakteristiky vzdělávacího obsahu a evaluace školy. Samostatně zůstává pro jednotlivá pracoviště MŠ zpracován vzdělávací obsah. Cílem další aktualizace ŠVP PV je sjednocení vzdělávacího obsahu pro obě MŠ, který bude zpracován rámcově, podrobně bude rozpracováván v Třídních vzdělávacích programech (TVP). 2

3 Obsah 1 Identifikační údaje mateřské školy Obecná charakteristika Podmínky vzdělávání Organizace vzdělávání Charakteristika vzdělávacího programu Vzdělávací obsah Evaluační systém Přílohy ŠVP PV...21 Motto: DÍTĚ Žije-li dítě káráno, Žije-li dítě v nepřátelství, Žije-li dítě v posměchu, Žije-li dítě v povzbuzení, Žije-li dítě v toleranci, Žije-li dítě s pochvalou, ale naučí se odsuzovat. naučí se útočit. naučí se vyhýbavosti. naučí se smělosti. naučí se trpělivosti. naučí se oceňovat. 3

4 Žije-li dítě v poctivosti, Žije-li dítě v bezpečí, naučí se spravedlnosti. naučí se věřit. Žije-li dítě přijímáno a obklopeno přátelstvím, naučí se hledat ve světě lásku. 1 Identifikační údaje mateřské školy 1.1 Název a sídlo školy Název školy: Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Sídlo školy: Čajkovského 1093, Hradec Králové IČO: Kontakty jednotlivých pracovišť: Mateřská škola Zvoneček, Hradec Králové, Čajkovského1093 tel: mobil: web: odloučené pracoviště: Mateřská škola Štechova 1327, Hradec Králové tel.: mobil: web: Školní jídelna: Čajkovského 1093, Hradec Králové tel.: Zřizovatel: Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové Ředitelka školy: Jana Chocholáčková Zástupkyně ředitelky: Bc. Petra Brokešová 4

5 Zpracoval: pedagogický kolektiv mateřské školy První vydání a platnost dokumentu: od Aktualizace ŠVP PV: , Poslední aktualizace: k Číslo jednací: 196 / 07 2 Obecná charakteristika 2.1 Velikost školy, počty tříd Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093, (dále MŠ Čajkovského) je osmitřídní s nejvyšším povoleným počtem 204 dětí. Součástí právního subjektu je další místo poskytovaného vzdělávání MŠ Štechova 1327, Hradec Králové (dále MŠ Štechova). V MŠ Čajkovského jsou 4 třídy: I. třída: Žlutý zvoneček II. třída: Oranžový zvoneček III. třída: Červený zvoneček IV. třída: Zelený zvoneček V MŠ Štechova jsou také 4 třídy: I. třída: Kuřátka II. třída: Medvídci III. třída: Včeličky IV. třída: Berušky Další součástí školy je školní jídelna, která sídlí na adrese Čajkovského 1093 a školní jídelna výdejna sídlící na adrese Štechova Charakter budov, historie školy, okolí školy Od historie po současnost: Stavba obou mateřských škol navazovala na výstavbu sídliště a reagovala na aktuální potřeby rodin v městské části Malšovic. MŠ Čajkovského byla otevřena od , MŠ Štechova od Od byl právní subjekt sloučen celkem ze čtyř MŠ. Od roku 2004 byla provedena změna organizace, dvě MŠ se staly součástí základních škol a v nově vzniklém právním subjektu MŠ Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 zůstalo pouze jedno odloučené pracoviště MŠ Štechova, Hradec Králové. 5

6 Obě MŠ sídlí v budovách pavilonového typu, které byly projektovány pro předškolní vzdělávání a za tímto účelem jsou vnitřní prostory tomu přizpůsobeny. V budově MŠ Čajkovského jsou v pavilonové budově umístěny 4 třídy, na ni navazuje hospodářská budova, ve které je školní jídelna, kancelář ředitelky školy a kancelář vedoucí školní jídelny. Budova MŠ Štechova je také pavilonového typu. U obou budov MŠ jsou prostorné školní zahrady s umělým kopcem, jsou osázené květinami, listnatými i jehličnatými stromy, keři a zařízené zahradním, oddychovým i sportovním vybavením, které se dále doplňuje a obměňuje. Zahrady obou MŠ spolu sousedí. Přístup ke školám je možný z několika stran po chodnících i autem, mimo nebezpečné rušné ulice. Školy postavené v sedmdesátých letech se nachází v klidné části města Hradec Králové Malšovice uprostřed malého sídliště, na které navazuje zástavba rodinných domů a nové sídliště. V těsné blízkosti najdeme zahrádkářské kolonie, hradecké lesy, mokřady, rybníčky, turistické poznávací stezky. Ač se škola nachází v okrajové části Hradce Králové, je centrum města velmi dobře a rychle dostupné městskou hromadnou dopravou (autobusem č. 9 a trolejbusem č. 7). Škola svým výše uvedeným umístěním přizpůsobila zaměření vzdělávacího programu a prioritně se zaměřuje k ekologickým a přírodovědným aktivitám. V posledních letech se na budovách realizovaly a budou realizovat změny a úpravy nejen uvnitř, ale i vně školy, které souvisí s rozvojem a strategií školy a naplňováním ŠVP PV. V posledních letech byla školní jídelna vybavena novým konvektomatem, v MŠ Štechova byla koncepčně řešena školní zahrada a přístupový chodník do mateřské školy, byla instalována mlhoviště. V obou MŠ byly ve všech třídách vyměněny podlahové krytiny a interiéry tříd vybaveny moderním dětským nábytkem. Dále byly pořízeny interaktivní tabule a dětské počítače. Obě školy mají nová plastová okna a zrekonstruované dětské sociální zařízení. 3 Podmínky vzdělávání 3.1 Věcné podmínky MŠ Čajkovského sídlí v jednopatrové budově. V přízemí budovy sou umístěny dvě třídy a v prvním patře také. Všechny třídy jsou vyprojektovány stejně. Každá třída je rozdělená posuvnými dveřmi na hernu a třídu, v dalším prostoru je sociální zařízení pro děti a šatna dětí. Dále je u každé třídy zázemí pro zaměstnance školy - sociální zařízení pro učitelky, kuchyňky na výdej jídla s myčkou, sklad hraček a úklidová místnost. V provozní budově, která je průchozí do budovy pavilonového typu je dobře vybavena kancelář ředitelky školy a vedoucí stravování. Kuchyň pro obě MŠ je dobře vybavená (dva konvektomaty, nerezové zařízení). Stále se postupně modernizuje. Dále jsou zde sklady potravin, šatna kuchařek, jídelna pro provozní zaměstnance, sušárna, sklad prádla, automatická pračka a keramická dílna s vlastní pecí, šatny pro personál. MŠ Štechova sídlí v budově, kterou tvoří dva stavebně spojené pavilony se samostatnými vchody, na každém podlaží propojené přes kuchyňky pro výdej jídel. Tyto průchody jsou přístupné pouze personálu, v případě potřeby nebo nouze je lze použít i pro děti. Sborovna se využívá pro zájmové kroužky. Dále jsou zde dvě šatny 6

7 pro učitelky a provozní personál. V každé kuchyňce je myčka na nádobí a v šatně automatická pračka. Podlahy a schody jsou svým provedením protiskluzové a na schodišti je dvoje zábradlí v různých výškách pro dospělé a děti. M má dostatečně velké prostory, vyhovující skupinovým i individuálním činnostem dětí. Budova školy je stará 32 let, ale její zařízení je postupně modernizováno. Třídy v obou MŠ jsou stavebně uspořádány tak, že je lze snadno rozdělit na dvě části, nebo je užívat jako jeden společný prostor. Jedna část je dispozičně uspořádaná jako pracovní prostor a jídelna (na podlahách je PVC), druhá jako herna a tělocvična (na podlahách jsou koberce). Uspořádání umožňuje dětem pestrou škálu činností jak ve skupině, tak individuálně s ohledem na temperament, zájmy i specifika osobnosti jednotlivých dětí. Podlahová plocha a prostory tříd splňují všechny požadavky na počet dětí, které se zde pohybují. Z každé třídy je přístup do umývárny s WC. Hygienické zařízení svým vybavením a antropometrickým uspořádáním odpovídá počtu a věku dětí. Splňuje všechny platné hygienické předpisy a požadavky, proběhla celková rekonstrukce. Každá třída má šatnu vybavenou lavicemi a skříňkami. Děti mají svoji skříňku označenou nezaměnitelným obrázkem. Podlahová plocha v šatně je pokryta PVC, které umožňuje pravidelný úklid. K odpolednímu odpočinku mají mladší děti k dispozici nová plastová lehátka bezpečné konstrukce s výškou 20 cm nad podlahou a starší děti odpočívají na molitanových matracích. Ve všech třídách je nábytek pro ukládání hraček snadno dostupný dětem. Hračky odpovídají dané věkové skupině, pravidelně se obměňují a doplňují. Třídy disponují prostory pro uložení pracovního materiálu, hudební nástroje, didaktické pomůcky. Vybavení je využíváno pedagogy i dětmi a je podle potřeby obnovováno a doplňováno. Třídy jsou vybaveny tělocvičným náčiním a nářadím odpovídajícím věku dětí žebřiny, lavice apod. Tělocvičné nářadí prochází pravidelnými kontrolami bezpečnostním technikem. Práce dětí jsou celoročně vystavovány ve třídách, v šatnách, ve vstupních chodbách jednotlivých pavilonů na stolcích a panelech. Výzdoba MŠ je průběžně obměňována. Děti se na instalaci rády podílí. Součástí MŠ jsou školní zahrady s parkovou úpravou, s dostatkem vzrostlých stromů a pískovišti. MŠ Čajkovského má dvě pískoviště (další dvě jsou upravené jedno na záhon, se zeleninou a bylinkami, druhé na kameniště), houpací lávku, houpací sestavu, totem se špalky na sezení, dva domečky, dvě tabule, zahradní stoly s lavičkami, dvě dřevěné pyramidy, vláček, chalupu Špičák, dřevěnou sestavu. Zahrada MŠ Štechova má dvě pískoviště, další je přebudované na záhon. Dále disponuje lany, houpačkami, dvěma věžemi se skluzavkou. Nově je podle projektu, který přispívá na vybudování nové zahrady vystavěna koloběžková dráha, jsou vysázeny nové okrasné i sadové stromky, keře, květiny, bylinkový záhon, je vystavěn umělý kopec, vytvořené zákoutí pro posezení nejen u ohně, vystavěná hmatová stezka. Zahrady jsou rozlehlé a uzpůsobené pro pobyt a hry dětí. Osazují se keři a květinami. V prostorách MŠ je uskladněna motorová sekačka, traktůrek a křovinořez. Staré a nevyhovující hrací prvky se ruší. Do budoucna se počítá s další rekonstrukcí a 7

8 úpravami obou zahrad. MŠ Štechova se více zaměřuje od roku 2011 na ekologii, což se odráží v začlenění ekologických prvků do zahrady. Obě budovy školy jsou vybaveny počítačem s připojením na internet. Kanceláře jsou vybaveny telefonem, počítačem, kopírkou, internetem. Škola má své webové stránky a ovou adresu. Na ovou adresu mohou především rodiče, ale i kdokoli jiný napsat svoje připomínky, podněty a návrhy, které jsou pro vedení MŠ cenným zdrojem informací. Webové stránky publikují všechny důležité informace o škole a jejím dění, a zvláště o jejich významných akcích i s fotografiemi. Technické vybavení umožňuje rychlou komunikaci s vedením MŠ Zvoneček, rodiči a širokou veřejností. Záměry MŠ postupně obnovovat a doplňovat herní prvky na školních zahradách, dokončit opravu chodníků v MŠ Štechova, ve spolupráci se Správou nemovitostí zrekonstruovat střechy v obou MŠ, obnovovat a doplňovat hračky a učební pomůcky. 3.2 Životospráva MŠ má vlastní školní jídelnu (dále ŠJ) v hlavní budově MŠ Čajkovského, která připravuje stravu pro obě budovy. ŠJ vaří i pro další právní subjekt MŠ a ZŠ Malšova Lhota. Do dalších zařízení včetně odloučeného pracoviště MŠ Štechova, je strava převážena k výdeji v termoportech smluvní službou dle platných hygienických norem. Kuchařky sledují teplotu a včasnost vydání jídla. Učitelky u dětí vytvářejí správné stravovací návyky. Dětem je poskytována plnohodnotná vyvážená strava, dle předpisů a zásad správné výživy. Pestrá strava je vhodně doplňovaná ovocem, zeleninou a prvky zdravé výživy (tofu sýr, müsli, pohanka aj.). Jídelníček je sestavován na jeden týden a je zveřejněn pro rodičovou veřejnost v MŠ i na webových stránkách školy. V odůvodněných případech je respektováno individuální zohlednění ve stravování (např. alergie). Jsou dodržovány časové intervaly mezi jídly. Celodenní stravování je přizpůsobeno organizaci programu dětí v MŠ. Byl zakoupen terminál na přihlašování a odhlašování dětí, který zmodernizoval a zjednodušil systém stravování. V roce 2006 byla ŠJ vybavena novým konvektomatem, ve kterém se připravují zdravé pokrmy. Ve třídě má dítě své místo u stolu. Děti jsou pedagogickými pracovníky školy vedeny k co největší samostatnosti, aby si dokázaly své místo připravit na svačinu i oběd. Připravují prostírání, příbory, místo po jídle samostatně uklidí. Polévku nalévá kuchařka či učitelka, druhé jídlo si děti samy nosí ke svému stolu. Nápoj je v každé třídě připraven po celou dobu provozu viditelně na stolcích speciálně vyrobených pro pitný režim, děti si samostatně nalévají nápoje. Nápoje jsou obměňovány (čaje ovocné, bylinkové, džusy, šťávy + voda). Každé dítě má svůj hrnek z domova. Kuchařky hrnky pravidelně umývají. V letních měsících jsou na zahradě 8

9 dětem k dispozici pítka s pitnou vodou. Na delší vycházky si děti nosí malou lahev, která se naplní nápojem v MŠ. Denní program umožňuje dostatečný pohyb dětí venku na školní zahradě, v okolí školy, v lese. Přehledné zahrady jsou uzpůsobeny samostatnému pohybu dětí a výběru hry dle volby dítěte. Škola se podle sledování hygieny a meteorologů, nachází v jedné z nejčistších lokalit města, kde je po drtivou většinu roku čistý vzduch bez inverzí. V době odpoledního odpočinku je individuálně s ohledem na potřeby dětí zaveden nespavý režim. Po krátkém odpočinku na matraci spojeným s poslechem pohádky, příběhu aj., jsou dětem, které neusnou nabídnuty klidové (méně hlučné hry, tvoření, kreslení, grafomotorické listy, příprava na školu, aj.) nebo nadstandardní aktivity (flétna, angličtina), Čas se také využívá pro individuální přístup: např. logopedie, diagnostika, rozhovor aj. Mladší děti odpočívají na lehátku v pyžamu, starší na molitanovém lehátku v běžném oblečení. Všichni zaměstnanci školy dodržují při práci s dětmi zásady zdravého životního stylu a tím jsou dětem příkladem. Záměry MŠ vést děti ke zdravému stravování, které je součástí zdravého životního stylu v rámci zdravého životního stylu poskytnout dětem dostatek prostoru pro pohyb a pobyt dětí venku do pohybových aktivit zapojovat nejen děti pohybově nadané, ale i děti s problémy hrubé motoriky 3.3 Psychosociální podmínky Pravidla psychosociálních podmínek pro děti v MŠ jsou dána RVP PV a jsou pro nás, učitelky MŠ, plně zavazující. Vedou ke spokojenému, radostnému, plnohodnotnému soužití nás všech - dětí i ostatních zaměstnanců mateřské školy. Zodpovídáme za to, že se nově příchozí dítě v klidu adaptuje na nové prostředí a situace. Respektujeme potřeby dětí, reagujeme na ně, komunikujeme, pomáháme dětem potřeby uspokojovat pohodou, klidným a nestresujícím způsobem. Všechny děti mají ve třídě stejné postavení nikoho nezesměšňujeme, nepodceňujeme, komunikujeme s nimi o jejich pocitech, problémech, spravedlnosti. Děti se učí akceptovat a respektovat společná pravidla chování. Spolu s učiteli na třídách si tvoří třídní pravidla. Ve třídách najdeme piktogramy, texty či obrázky, symbolizující pravidla soužití. Poskytujeme dětem co nejširší volnost a svobodu, ale zároveň v nich podporujeme a budujeme pocit zodpovědnosti za sebe a své jednání. Pedagog se vyhýbá negativním slovním projevům všeho druhu, přiměřeně chválí a pozitivně hodnotí, aby byly děti motivovány k dalšímu osobnímu rozvoji dítěte. Vytváříme prostředí vzájemné důvěry, tolerance, laskavosti, vzájemné pomoci a podpory ve veškerém našem počínání. Prostředí, kde jsou děti rády, mají své kamarády, na které se těší. 9

10 Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte, potřebám jeho života a dodržování co nejpozitivnějších psychosociálních podmínek. Škola má zpracovaný Minimálně preventivní program, který je v příloze č. 5. Záměry MŠ vytvářet pozitivní klima školy Vycházíme z Úmluvy o právech dítěte. Dětská práva podle úmluvy o právech dítěte, tak, jak jsou uplatňována v MŠ Dítě má právo, aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit). Dítě má právo být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny). Dítě má právo na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým ze svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku). Dítě má právo být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí ). Dítě má právo být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem ). 3.4 Organizace chodu mateřské školy Denní řád mateřské školy je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální potřeby. Hlavním cílem je, aby se děti v mateřské škole cítily dobře, bezpečně a správně se vyvíjely z hlediska psychického i tělesného, proto jsou do programu ve velké míře zařazovány zdravotně pohybové aktivity ve třídách a při pobytu venku. 10

11 Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní mohly později pokračovat. Pedagogové se dětem plně věnují, vytváří zázemí, které podněcuje k vlastní aktivitě a k vytváření prosociálních postojů k druhému. Vytváříme podmínky pro individuální, skupinové a frontální činnosti, pro činnosti řízené i neřízené. Děti mají možnost účastnit se činností v malých, středně velkých i velkých skupinách. Dítě má možnost během dne uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností. Činnosti a aktivity plánujeme tak, aby vycházely z potřeb a zájmů dětí. Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky. Nepřekračujeme stanové počty dětí na třídě, spojování tříd je maximálně omezeno. V případě aktivit mimo MŠ je vždy zajištěn dostatečný počet pracovníků na dozor dětí. Přílohou je organizační řád školy (viz přílohy). 3.5 Řízení mateřské školy Ředitelka školy vymezila v organizační struktuře vztahy podřízenosti a nadřízenosti pracovníků školy. Pracovní povinnosti, pravomoci a odpovědnost jednotlivých zaměstnanců mateřské školy jsou jasně vymezeny v Pracovním řádu školy a definovány v jejich náplních práce. Jmenovala zástupkyni ředitelky, které vymezila kompetence v oblasti pedagogické, organizační, v oblasti finančního a materiálního zabezpečení, v oblasti komunikace a vztahů k rodičům. Při vedení zaměstnanců vedení školy vytváří ovzduší vzájemné důvěry a zapojuje spolupracovníky do řízení MŠ, velký důraz klade na týmovou práci a vzájemnou spolupráci. Ředitelka školy vyhodnocuje práci zaměstnanců, provádí kontroly, hospitace, které jsou písemně dokumentovány. Jsou stanovena kritéria osobního hodnocení učitelek. Vnitřní informační systém: Většina informací a pokynů je oboustranně předávána na pravidelných poradách, případně podle potřeby operativně informace předává ředitelka ústní formou při každodenním kontaktu s pracovníky školy. Dlouhodobé pokyny jsou předávány písemně. Pedagogické a provozní záležitosti jsou řešeny na poradách svolávaných ředitelkou školy. Na nich podporuje a motivuje spoluúčast všech členů týmu na rozhodování o zásadních otázkách školního programu a provozu školy. Pravidelně probíhají schůzky, na kterých mají pedagogové možnost vyjádřit své myšlenky, nápady, které obohatí třídní programy. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci. Vnější informační systém: Informace rodičům jsou předávány formou informačních schůzek a konzultačních hodin. O dění v MŠ se rodiče dovídají také z nástěnek a webových stránek školy. Záměry MŠ 11

12 spolupráce všech pracovníků v rámci školy ale i kolektivů zaměstnanců mezi oběma MŠ 3.6 Personální zajištění V MŠ Čajkovského i v MŠ Štechova pracuje čtrnáct učitelek na celý a dvě na poloviční úvazek. Všechny učitelky mají požadovanou odbornou kvalifikaci v oboru učitelství pro MŠ. Čtyři učitelky mají vysokoškolské vzdělání dvě učitelky bakalářské a dvě učitelky magisterské vzdělání. Pedagogický sbor se průběžně dále vzdělává na odborných seminářích, kurzech a samostudiem, k sebevzdělávání přistupují aktivně. Při přijímání nových učitelek bude brán zřetel na dosažené vzdělání, specializaci, zaměření a praxi. Rozvrh přímé pedagogické činnosti je stanoven tak, aby byla dětem zajištěna optimální pedagogická péče. Každá budova mateřské školy zaměstnává dvě nepedagogické provozní pracovnice. Ve školní jídelně MŠ Čajkovského pracuje šest zaměstnanců: vedoucí školního stravování, čtyři kuchařky s celkovým úvazkem 3,5, kuchařka na 0,4 pro cizí strávníky, ve výdejně MŠ Štechova - kuchařka na 1,0 úvazek. Záměry MŠ využít specializace jednotlivých pracovnic ve prospěch doplňkových vzdělávacích programů motivovat zaměstnance k dalšímu sebevzdělávání podporovat týmovou spolupráci 3.7 Spoluúčast rodičů Přímá forma Při rozhovorech s rodiči dětí dochází k nejužšímu předávání informací o chování, zdravotním stavu, výsledcích vzdělávání dětí. Seznamujeme se s rodinnými příslušníky a poznáváme vztahy v rodinách. Tato forma se velice osvědčila a navozuje blízkou spolupráci a pochopení. V průběhu roku probíhají posezení k různým příležitostem (např. Den matek, Vánoce ) a akce školy ve spolupráci s rodiči (Mámo, táto, pojď si se mnou hrát; Vyrob si se mnou; Den dětí; Zahradní slavnost; Rozloučení se školáky s opékáním ). Žádané a oblíbené jsou odborníky zprostředkované přednášky pro rodiče na různá témata (výchova, chování dětí, školní zralost ), konzultační hodiny pro předškoláky. Při neformálních setkáních se dovídáme více o vztazích a chování dětí v rodině. Formální schůzky na začátku školního roku seznamují rodiče se školním řádem, režimem a různými organizačními momenty v MŠ. Pro nově přijaté děti se koná informační schůzka před začátkem školního roku. Tato četnost je dostačující, v případě zájmu ze strany rodičů jsou schůzky svolány i na jejich přání. 12

13 Nepřímá forma Na hlavních nástěnkách se seznamují rodiče se školním řádem, směrnicí o stravování, úplatě za vzdělávání, s jídelním lístkem apod. Pro rodiče jsou také vyvěšeny různé zajímavosti a články z odborných časopisů, nabídky divadelních představení, kroužků a akcí v Hradci Králové. Práce dětí jsou vystavovány v prostorách školy (šatny, chodby, schodiště), kde rodiče mohou shlédnout výtvarné a grafické práce. Vzhledem k výborným výsledkům zasíláme práce dětí do výtvarných soutěží, výstav a jednou ročně pořádáme výstavu v areálu MŠ Výstavu na plotě. Na nástěnkách v šatnách tříd jsou vyvěšeny třídní vzdělávací programy. Rodiče se dozvídají se, o čem si děti budou povídat, jaké básně a písně se naučí apod. Na nástěnkách jsou také vyvěšeny organizační pokyny (režim dne, pravidla soužití v MŠ, předpokládané akce na daný měsíc ). Jednou ročně (nebo dle potřeby) je zadávána anketa pro rodiče, která nám slouží k zjištění potřeb rodičů, upozorní nás na nedostatky a pomáhá nám zkvalitnit výchovněvzdělávací proces. MŠ úzce spolupracuje s rodinou. Pokud rodiče projeví zájem, podílí se na řešení výchovně vzdělávacích problémů, nabízí jim odborné časopisy, knihy a kontakty na odborníky (např. PPP, SPC, OSPOD, logopedickou ambulanci, speciální zařízení ). Další informace dostávají rodiče prostřednictvím webových stránek školy:www: mszvonecekhk.cz, které pravidelně aktualizujeme a doplňujeme dle potřeb školy. Spolupráce s dalšími sociálními partnery: Vedle dalších partnerů mateřská škola spolupracuje především se zřizovatelem školy a se základními školami Štefcova, a Úprkova (Vánoční besídky, Den otevřených dveří). Pro děti organizujeme výlety s různým tematickým zaměřením a vzdělávací programy - Ekologické středisko SEVER, Hasiči, Policie atd. Úzce spolupracujeme s PPP a poradenským zařízením Mozaikou. Nápravu řeči u dětí provádí klinický logoped, který dochází do MŠ, kde se s odbornými asistentkami snaží o zlepšení výslovnosti dětí. Záměry MŠ organizování společných akcí pro rodiče a děti hledat nové formy spolupráce s rodinou a dalšími sociálními partnery 4 Organizace vzdělávání Děti jsou do MŠ přijímány ředitelkou školy podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle vyhlášky č. 14/2005 Sb. ve znění pozdějších změn podle vyhlášky 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání. V souladu s 34 odst. 4 školského zákona jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. 13

14 Termín přijímacího řízení stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem. Termín a kritéria přijímacího řízení pro následující školní rok je oznámen veřejnosti s předstihem prostřednictvím tisku, letáků a webových stránek školy. Přijímací řízení probíhá v souladu se správním řádem. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhodne ředitelka školy. Děti jsou zařazovány do tříd podle věku. MŠ Čajkovského má ve všech třídách udělenou výjimku na 26 dětí. MŠ Štechova má v každé třídě 25 dětí. Dvě třídy, ve kterých jsou zařazeny nejstarší děti, mají režim dne přizpůsobený přípravě na školu nespavý režim, odpolední činnosti zaměřené na předčtenářskou gramotnost, předmatematickou gramotnost, grafomotorické cviky a jiné znalosti a dovednosti pro bezproblémový vstup dětí do základní školy. Pro děti s odkladem školní docházky máme vypracovány individuální plány. Mateřská škola přijímá i děti se speciálními vzdělávacími potřebami a děti mimořádně nadané. 4.1 Vzdělávání dětí mimořádně nadaných Nadání je vzácný dar, předpoklad, který, není-li rozvíjen, může přijít nazmar. Je to velká škoda pro jednotlivce i pro společnost. A proto chceme skončit s pověrou, že mimořádně nadané dítě se prosadí samo. Metodou včasné diagnostiky se snažíme odhalit u dětí mimořádné schopnosti či nadání a rozvíjet jej formou rozmanité vzdělávací nabídky. 4.2 Vzdělávání dětí se speciálními potřebami V MŠ se snažíme o to, aby náš vzdělávací program uspokojoval základní i speciální potřeby dítěte, vytvářel optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj a přirozené prostředí pro získávání životních kompetencí. A proto se nebráníme myšlence integrace dětí se zdravotním postižením do společnosti a inkluze - splynutí v jednu společnost, ve které se všichni vzájemně respektujeme. Jsme přesvědčeni, že školní docházka společně s dětmi bez postižení hendikepovaným dětem výrazně pomáhá v pěstování zdravého sebevědomí a začlenění se mezi ostatní. Dětem bez postižení pak pomáhá soužití s těmito dětmi naučit se bez problémů přijímat lidi s nějakou odlišností a umět se k nim chovat přirozeně. Chceme všechny děti připravovat na to, aby byly schopny se aktivně vyrovnávat s přirozenou stávající životní realitou. Uvědomujeme si, že zdárný průběh a celkový úspěch integrace dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami je závislý na systematickém přístupu k dítěti a rodině i na spolupráci rodiny, školy a školského poradenského zařízení. Na naší škole pracuje jedna pracovnice se vzděláním speciální pedagogika předškolního věku. 14

15 4.3 Vnitřní uspořádání školy a jednotlivých tříd MŠ Čajkovského Celodenní provoz MŠ je od 6:30 do 17:00 hodin Zahájení provozu II. třída Žlutý zvoneček všechny děti se zde postupně schází do 7:30 hodin. Ukončení provozu I. třída Oranžový zvoneček od 15:30 hod. se děti postupně do této třídy převádějí a rozcházejí se z ní. I. třída Oranžový zvoneček Děti 3 4 leté 26 dětí učitelky: V. Vašatová, Ch. Valášková II. třída Žlutý zvoneček Děti 4 5 leté 26 dětí učitelky: R. Gabrišová, J. Chocholáčková ( řed.) III. třída Červený zvoneček Děti 5 6 leté 26 dětí učitelky: I. Pejřilová, S. Lobovská IV. třída Zelený zvoneček Děti 5 7 leté 26 dětí učitelky: M. Hrdinová, J.Hrochová Režim dne je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících vzdělávacích aktivit. Pevně je stanovena pouze doba podávání jídla a pobytu venku. Všechny děti po obědě odpočívají při poslechu pohádky, dále je délka odpočinku přizpůsobena individuálním potřebám dětí. Organizace dne I. třída :30 hod.: ranní hry (námětové, konstruktivní, pracovní, hudební, výtvarné atd.), spontánní, řízené a skupinové činnosti, individuální práce s dětmi, pohybové aktivity :00 hod.: hygiena, svačina :30 hod.: pobyt venku :15 hod.: hygiena, obě, příprava na odpolední odpočinek :15 hod.: odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity 15

16 :45 hod.: hygiena, odpolední svačina :00 hod.: hrajeme si a dokončujeme to, co jsme nestihli dopoledne. Když přijdou rodiče, rozloučíme se a odcházíme domů. Organizace dne II. třída :30 hod.: ranní hry (námětové, konstruktivní, pracovní, hudební, výtvarné atd.), spontánní, řízené a skupinové činnosti, individuální práce s dětmi, pohybové aktivity :00 hod.: hygiena, svačina :30 hod.: pobyt venku :15 hod.: hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek :15 hod.: odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity :45 hod.: hygiena, odpolední svačina :30 hod.: hrajeme si a dokončujeme to, co jsme nestihli dopoledne. Když přijdou rodiče, rozloučíme se a odcházíme domů. Organizace dne - III. třída a IV. třída :45 hod.: ranní hry (námětové, konstruktivní, pracovní, hudební, výtvarné atd.), spontánní, řízené a skupinové činnosti, individuální práce s dětmi, pohybové aktivity :00 hod.: hygiena, průběžná svačina :30 hod.: pobyt venku :15 hod.: hygiena, oběd, příprava na odpočinek dětí :15 hod.: odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity :45 hod.: hygiena, odpolední svačina :30 hod.: hrajeme si a dokončujeme to, co jsme nestihli dopoledne. Když přijdou rodiče, rozloučíme se a odcházíme domů. MŠ Štechova Celodenní provoz je od 6:30 do 16:30 hodin. Zahájení provozu I. třída Kuřátka všechny děti se zde postupně schází do 7:30 hodin Ukončení provozu II. třída Medvídci od 15:30 hod. se děti postupně do této třídy převádějí a rozcházejí. I. třída Kuřátka Děti 3 4 leté 25 dětí učitelky: Mgr. V. Dolníková, M. Doležalová 16

17 II. třída Medvídci Děti 4 5 leté III. třída Včeličky Děti 5 6 leté IV. třída Berušky Děti 5 7leté 25 dětí učitelky: Mgr. P. Rosová, Bc. J. Audrlická 25 dětí učitelky: J Doubravská., J. Haňáčková 25 dětí učitelky: Bc. P. Brokešová, I. Havlíčková Organizace dne I. třída :30 hod.: ranní hry (námětové, konstruktivní, pracovní, hudební, výtvarné atd.), spontánní, řízené a skupinové činnosti, individuální práce s dětmi, pohybové aktivity :00 hod.: hygiena, svačina :30 hod.: pobyt venku :15 hod.: hygiena, oběd, příprava na odpočinek :15 hod.: odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity :45 hod.: hygiena, odpolední svačina :30 hod.: hrajeme si a dokončujeme to, co jsme nestihli dopoledne. Když přijdou rodiče, rozloučíme se a odcházíme domů. Organizace dne II. třída :30 hod.: ranní hry (námětové, konstruktivní, pracovní, hudební, výtvarné atd.), spontánní, řízené a skupinové činnosti, individuální práce s dětmi, pohybové aktivity :00 hod.: hygiena, svačina :30 hod.: pobyt venku :15 hod.: hygiena, oběd, příprava na odpočinek :15 hod.: odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity :45 hod.: hygiena, odpolední svačina :30 hod.: hrajeme si a dokončujeme to, co jsme nestihli dopoledne. Když přijdou rodiče, rozloučíme se a odcházíme domů. Organizace dne - III. třída a IV. třída :45 hod.: ranní hry (námětové, konstruktivní, pracovní, hudební, výtvarné atd.), spontánní, řízené a skupinové činnosti, individuální práce s dětmi, pohybové aktivity :00 hod.: hygiena, průběžná svačina :45 hod.: pobyt venku :30 hod.: hygiena, oběd, příprava na odpočinek 17

18 :15 hod.: poslech pohádky, odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity :45 hod.: hygiena, odpolední svačina :30 hod.: hrajeme si a dokončujeme to, co jsme nestihli dopoledne. Když přijdou rodiče, rozloučíme se a odcházíme domů. Charakteristiky jednotlivých tříd - příloha č. 1 4 Charakteristika vzdělávacího programu Koncepce školy ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA V RADOSTNÉM PROSTŘEDÍ Při vzdělávání dítěte v MŠ jsou aktivity spontánní i řízené vzájemně provázané, založené na nabídce, individuální volbě a aktivní účasti dítěte. V pedagogickém působení na dítě je důležitý partnerský vztah rodiny a MŠ i jeho vzájemné doplňování. Rodičům je umožněn vstup do tříd, zapojení se do her při zvykání na MŠ. Rovněž mají právo na všechny informace týkající se výchovně vzdělávacího procesu v MŠ a veškerého působení na své dítě. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech s vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Pro děti s odkladem školní docházky tvoříme Plán podpory a rozvoje dítěte. Dětem s vadou řeči je věnována individuální logopedická péče za dohledu klinické logopedky. Mateřská škola může vytvořit podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a pro děti mimořádně nadané, kterým PPP nebo SPC doporučí integraci do běžné mateřské školy. Jako nadstandardní aktivity jsou nabízeny dětem: hra na flétnu, pobyty v solné jeskyni, plavecký výcvik v ZŠ Štefcova, lyžařský výcvik. Zpestřením vzdělávacího programu jsou různé akce pořádané k příležitosti svátků, významného dne, výlety a poznávací vycházky. Obě pracoviště MŠ pořádají některé vybrané akce společně. Mateřská škola respektuje práva a odpovědnost rodičů vést dítě způsobem, který odpovídá jeho schopnostem Vzdělávací cíle a záměry Vést dítě tak, aby si uvědomovalo svou svébytnost, svou jedinečnost, nezávislost a bylo schopno aktivně uplatnit své schopnosti, potřeby a vůli. Uspokojovat citové potřeby dítěte, posilovat jeho pozitivní citové ladění, citlivost a citovou kultivovanost. Vytvářet podmínky pro rozvoj sociální zkušenosti kultivovaného způsobu uplatňování potřeb, přání a práv dítěte. 18

19 Rozvíjet schopnost dítěte srozumitelně a samostatně se vyjadřovat a kultivovaně dorozumívat s ostatními dětmi a dospělými. Podporovat fyzické zdraví a zdatnost dítěte v rozsahu jeho potřeb a možností vytvářet podmínky pro rozvoj základů zdravého životního stylu dítěte. Uspokojovat zvídavost dítěte, provázet jej v poznání světa, vytvářet podmínky, které dítě motivují k dalšímu vzdělávání a učení. Podporovat rozvoj intelektu dítěte i jeho dalších schopností a dovedností potřebných k učení a systematickému vzdělávání Formy a metody vzdělávání dětí maximálně přizpůsobujeme vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí; respektujeme individualitu každého dítěte; každému dítěti poskytneme pomoc a podporu v míře, kterou individuálně potřebuje, v kvalitě která mu vyhovuje; vycházíme ze znalosti aktuálního rozvojového stavu dítěte; pedagogické aktivity připravujeme tak, aby probíhaly v rozsahu potřeb jednotlivých dětí; pro realizaci našich cílů využíváme metod prožitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi dětí; vše zakládáme na přímých zážitcích dětí; podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat; podporujeme radost dítěte z učení, jeho zájmu poznávat nové; snažíme se poskytovat takové vzory chování a postojů, které jsou k nápodobě a přejímání vhodné; uplatňujeme aktivity spontánní a řízené a dbáme o jejich vyváženost; didaktický styl vzdělávání zakládáme na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti dítěte; chceme být dítěti průvodcem na jeho cestě za poznáním; připravujeme prostředí a nabízíme dítěti příležitosti jak poznávat, přemýšlet, chápat a porozumět sobě i všemu kolem sebe stále účinnějším způsobem; uplatňujeme integrovaný přístup ke vzdělávání 5.3 Prostředky k plnění úkolů a cílů výchovně vzdělávací práce Vést dítě tak, aby si uvědomovalo svou svébytnost, svou jedinečnost, nezávislost a bylo schopno aktivně uplatnit své schopnosti, potřeby a vůli. Uspokojovat citové potřeby dítěte, posilovat jeho pozitivní citové ladění, citlivost a citovou kultivovanost. Vytvářet podmínky pro rozvoj sociální zkušenosti kultivovaného způsobu uplatňování potřeb, přání a práv dítěte. Rozvíjet schopnost dítěte srozumitelně a samostatně se vyjadřovat a kultivovaně dorozumívat s ostatními dětmi a dospělými. 19

20 Podporovat fyzické zdraví a zdatnost dítěte v rozsahu jeho potřeb a možností vytvářet podmínky pro rozvoj základů zdravého životního stylu dítěte. Uspokojovat zvídavost dítěte, provázet jej v poznání světa, vytvářet podmínky, které dítě motivují k dalšímu vzdělávání a učení. Podporovat rozvoj intelektu dítěte i jeho dalších schopností a dovedností potřebných k učení a systematickému vzdělávání. Ve výchovném působení je důležitý partnerský vztah rodiny a MŠ i jeho vzájemné doplňování. Rodičům je umožněn vstup do tříd, zapojení se do her při zvykání na mateřskou školu. Rovněž mají právo na všechny informace týkající se výchovně vzdělávacího procesu v MŠ a veškerého působení na své dítě. Mateřská škola musí respektovat práva a odpovědnost rodičů, vést dítě způsobem, který odpovídá jeho schopnostem. 6 Vzdělávací obsah Vzdělávací obsah je zpracován do integrovaných bloků, které jsou rámcové, nastiňují cíle, záměry, stručnou charakteristiku vzdělávací nabídky. Jejich podrobné rozpracování bude předmětem TVP. Současně s tím budou vstupovat do TVP dílčí vzdělávací projekty a doplňkové programy. Třídní vzdělávací programy jednotlivých tříd vymezují specifika těchto tříd, podmínky, které vstupují do výchovně vzdělávací činnosti, určují pravidla soužití jednotlivých skupin dětí, naznačují vzájemné spolupůsobení učitelek jednotlivých tříd, volby metod a postupů evaluačního procesu a další potřebná specifika pro tu danou třídu. Každá MŠ má svůj vlastní vzdělávací obsah. 20

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Od jara do zimy byl vypracován na základě RVP PV č.j. 32 405/2004-22

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Návrh standardů předškolního vzdělávání

Návrh standardů předškolního vzdělávání Návrh standardů předškolního vzdělávání Standardy představují očekávané výstupy rozpracované do konkrétnější podoby a v úrovni odpovídající běžným a vývojově přiměřeným (standardním) možnostem a potřebám

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov, příspěvková organizace 1 1. Identifikační údaje: Název ŠVP Školní

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více