Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem"

Transkript

1 Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od

2 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Duhový svět (dále ŠVP PV) byl vytvořen všemi pedagogickými pracovníky MŠ Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 na základě nejnovějších poznatků z oblasti předškolního vzdělávání. Byl zpracován podle naší dosavadní praxe a zkušeností s místními podmínkami a schválen na pedagogické a provozní poradě dne Od prvního vydají ŠVP PV došlo na základě provedené evaluace k aktualizaci, a to k a k První a druhá verze ŠVP PV byla vypracována pro každou MŠ samostatně. Při poslední aktualizaci jsme do jednoho ŠVP PV uvedly společné informace týkající se identifikačních údajů, podmínek vzdělávání, charakteristiky vzdělávacího obsahu a evaluace školy. Samostatně zůstává pro jednotlivá pracoviště MŠ zpracován vzdělávací obsah. Cílem další aktualizace ŠVP PV je sjednocení vzdělávacího obsahu pro obě MŠ, který bude zpracován rámcově, podrobně bude rozpracováván v Třídních vzdělávacích programech (TVP). 2

3 Obsah 1 Identifikační údaje mateřské školy Obecná charakteristika Podmínky vzdělávání Organizace vzdělávání Charakteristika vzdělávacího programu Vzdělávací obsah Evaluační systém Přílohy ŠVP PV...21 Motto: DÍTĚ Žije-li dítě káráno, Žije-li dítě v nepřátelství, Žije-li dítě v posměchu, Žije-li dítě v povzbuzení, Žije-li dítě v toleranci, Žije-li dítě s pochvalou, ale naučí se odsuzovat. naučí se útočit. naučí se vyhýbavosti. naučí se smělosti. naučí se trpělivosti. naučí se oceňovat. 3

4 Žije-li dítě v poctivosti, Žije-li dítě v bezpečí, naučí se spravedlnosti. naučí se věřit. Žije-li dítě přijímáno a obklopeno přátelstvím, naučí se hledat ve světě lásku. 1 Identifikační údaje mateřské školy 1.1 Název a sídlo školy Název školy: Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Sídlo školy: Čajkovského 1093, Hradec Králové IČO: Kontakty jednotlivých pracovišť: Mateřská škola Zvoneček, Hradec Králové, Čajkovského1093 tel: mobil: web: odloučené pracoviště: Mateřská škola Štechova 1327, Hradec Králové tel.: mobil: web: Školní jídelna: Čajkovského 1093, Hradec Králové tel.: Zřizovatel: Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové Ředitelka školy: Jana Chocholáčková Zástupkyně ředitelky: Bc. Petra Brokešová 4

5 Zpracoval: pedagogický kolektiv mateřské školy První vydání a platnost dokumentu: od Aktualizace ŠVP PV: , Poslední aktualizace: k Číslo jednací: 196 / 07 2 Obecná charakteristika 2.1 Velikost školy, počty tříd Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093, (dále MŠ Čajkovského) je osmitřídní s nejvyšším povoleným počtem 204 dětí. Součástí právního subjektu je další místo poskytovaného vzdělávání MŠ Štechova 1327, Hradec Králové (dále MŠ Štechova). V MŠ Čajkovského jsou 4 třídy: I. třída: Žlutý zvoneček II. třída: Oranžový zvoneček III. třída: Červený zvoneček IV. třída: Zelený zvoneček V MŠ Štechova jsou také 4 třídy: I. třída: Kuřátka II. třída: Medvídci III. třída: Včeličky IV. třída: Berušky Další součástí školy je školní jídelna, která sídlí na adrese Čajkovského 1093 a školní jídelna výdejna sídlící na adrese Štechova Charakter budov, historie školy, okolí školy Od historie po současnost: Stavba obou mateřských škol navazovala na výstavbu sídliště a reagovala na aktuální potřeby rodin v městské části Malšovic. MŠ Čajkovského byla otevřena od , MŠ Štechova od Od byl právní subjekt sloučen celkem ze čtyř MŠ. Od roku 2004 byla provedena změna organizace, dvě MŠ se staly součástí základních škol a v nově vzniklém právním subjektu MŠ Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 zůstalo pouze jedno odloučené pracoviště MŠ Štechova, Hradec Králové. 5

6 Obě MŠ sídlí v budovách pavilonového typu, které byly projektovány pro předškolní vzdělávání a za tímto účelem jsou vnitřní prostory tomu přizpůsobeny. V budově MŠ Čajkovského jsou v pavilonové budově umístěny 4 třídy, na ni navazuje hospodářská budova, ve které je školní jídelna, kancelář ředitelky školy a kancelář vedoucí školní jídelny. Budova MŠ Štechova je také pavilonového typu. U obou budov MŠ jsou prostorné školní zahrady s umělým kopcem, jsou osázené květinami, listnatými i jehličnatými stromy, keři a zařízené zahradním, oddychovým i sportovním vybavením, které se dále doplňuje a obměňuje. Zahrady obou MŠ spolu sousedí. Přístup ke školám je možný z několika stran po chodnících i autem, mimo nebezpečné rušné ulice. Školy postavené v sedmdesátých letech se nachází v klidné části města Hradec Králové Malšovice uprostřed malého sídliště, na které navazuje zástavba rodinných domů a nové sídliště. V těsné blízkosti najdeme zahrádkářské kolonie, hradecké lesy, mokřady, rybníčky, turistické poznávací stezky. Ač se škola nachází v okrajové části Hradce Králové, je centrum města velmi dobře a rychle dostupné městskou hromadnou dopravou (autobusem č. 9 a trolejbusem č. 7). Škola svým výše uvedeným umístěním přizpůsobila zaměření vzdělávacího programu a prioritně se zaměřuje k ekologickým a přírodovědným aktivitám. V posledních letech se na budovách realizovaly a budou realizovat změny a úpravy nejen uvnitř, ale i vně školy, které souvisí s rozvojem a strategií školy a naplňováním ŠVP PV. V posledních letech byla školní jídelna vybavena novým konvektomatem, v MŠ Štechova byla koncepčně řešena školní zahrada a přístupový chodník do mateřské školy, byla instalována mlhoviště. V obou MŠ byly ve všech třídách vyměněny podlahové krytiny a interiéry tříd vybaveny moderním dětským nábytkem. Dále byly pořízeny interaktivní tabule a dětské počítače. Obě školy mají nová plastová okna a zrekonstruované dětské sociální zařízení. 3 Podmínky vzdělávání 3.1 Věcné podmínky MŠ Čajkovského sídlí v jednopatrové budově. V přízemí budovy sou umístěny dvě třídy a v prvním patře také. Všechny třídy jsou vyprojektovány stejně. Každá třída je rozdělená posuvnými dveřmi na hernu a třídu, v dalším prostoru je sociální zařízení pro děti a šatna dětí. Dále je u každé třídy zázemí pro zaměstnance školy - sociální zařízení pro učitelky, kuchyňky na výdej jídla s myčkou, sklad hraček a úklidová místnost. V provozní budově, která je průchozí do budovy pavilonového typu je dobře vybavena kancelář ředitelky školy a vedoucí stravování. Kuchyň pro obě MŠ je dobře vybavená (dva konvektomaty, nerezové zařízení). Stále se postupně modernizuje. Dále jsou zde sklady potravin, šatna kuchařek, jídelna pro provozní zaměstnance, sušárna, sklad prádla, automatická pračka a keramická dílna s vlastní pecí, šatny pro personál. MŠ Štechova sídlí v budově, kterou tvoří dva stavebně spojené pavilony se samostatnými vchody, na každém podlaží propojené přes kuchyňky pro výdej jídel. Tyto průchody jsou přístupné pouze personálu, v případě potřeby nebo nouze je lze použít i pro děti. Sborovna se využívá pro zájmové kroužky. Dále jsou zde dvě šatny 6

7 pro učitelky a provozní personál. V každé kuchyňce je myčka na nádobí a v šatně automatická pračka. Podlahy a schody jsou svým provedením protiskluzové a na schodišti je dvoje zábradlí v různých výškách pro dospělé a děti. M má dostatečně velké prostory, vyhovující skupinovým i individuálním činnostem dětí. Budova školy je stará 32 let, ale její zařízení je postupně modernizováno. Třídy v obou MŠ jsou stavebně uspořádány tak, že je lze snadno rozdělit na dvě části, nebo je užívat jako jeden společný prostor. Jedna část je dispozičně uspořádaná jako pracovní prostor a jídelna (na podlahách je PVC), druhá jako herna a tělocvična (na podlahách jsou koberce). Uspořádání umožňuje dětem pestrou škálu činností jak ve skupině, tak individuálně s ohledem na temperament, zájmy i specifika osobnosti jednotlivých dětí. Podlahová plocha a prostory tříd splňují všechny požadavky na počet dětí, které se zde pohybují. Z každé třídy je přístup do umývárny s WC. Hygienické zařízení svým vybavením a antropometrickým uspořádáním odpovídá počtu a věku dětí. Splňuje všechny platné hygienické předpisy a požadavky, proběhla celková rekonstrukce. Každá třída má šatnu vybavenou lavicemi a skříňkami. Děti mají svoji skříňku označenou nezaměnitelným obrázkem. Podlahová plocha v šatně je pokryta PVC, které umožňuje pravidelný úklid. K odpolednímu odpočinku mají mladší děti k dispozici nová plastová lehátka bezpečné konstrukce s výškou 20 cm nad podlahou a starší děti odpočívají na molitanových matracích. Ve všech třídách je nábytek pro ukládání hraček snadno dostupný dětem. Hračky odpovídají dané věkové skupině, pravidelně se obměňují a doplňují. Třídy disponují prostory pro uložení pracovního materiálu, hudební nástroje, didaktické pomůcky. Vybavení je využíváno pedagogy i dětmi a je podle potřeby obnovováno a doplňováno. Třídy jsou vybaveny tělocvičným náčiním a nářadím odpovídajícím věku dětí žebřiny, lavice apod. Tělocvičné nářadí prochází pravidelnými kontrolami bezpečnostním technikem. Práce dětí jsou celoročně vystavovány ve třídách, v šatnách, ve vstupních chodbách jednotlivých pavilonů na stolcích a panelech. Výzdoba MŠ je průběžně obměňována. Děti se na instalaci rády podílí. Součástí MŠ jsou školní zahrady s parkovou úpravou, s dostatkem vzrostlých stromů a pískovišti. MŠ Čajkovského má dvě pískoviště (další dvě jsou upravené jedno na záhon, se zeleninou a bylinkami, druhé na kameniště), houpací lávku, houpací sestavu, totem se špalky na sezení, dva domečky, dvě tabule, zahradní stoly s lavičkami, dvě dřevěné pyramidy, vláček, chalupu Špičák, dřevěnou sestavu. Zahrada MŠ Štechova má dvě pískoviště, další je přebudované na záhon. Dále disponuje lany, houpačkami, dvěma věžemi se skluzavkou. Nově je podle projektu, který přispívá na vybudování nové zahrady vystavěna koloběžková dráha, jsou vysázeny nové okrasné i sadové stromky, keře, květiny, bylinkový záhon, je vystavěn umělý kopec, vytvořené zákoutí pro posezení nejen u ohně, vystavěná hmatová stezka. Zahrady jsou rozlehlé a uzpůsobené pro pobyt a hry dětí. Osazují se keři a květinami. V prostorách MŠ je uskladněna motorová sekačka, traktůrek a křovinořez. Staré a nevyhovující hrací prvky se ruší. Do budoucna se počítá s další rekonstrukcí a 7

8 úpravami obou zahrad. MŠ Štechova se více zaměřuje od roku 2011 na ekologii, což se odráží v začlenění ekologických prvků do zahrady. Obě budovy školy jsou vybaveny počítačem s připojením na internet. Kanceláře jsou vybaveny telefonem, počítačem, kopírkou, internetem. Škola má své webové stránky a ovou adresu. Na ovou adresu mohou především rodiče, ale i kdokoli jiný napsat svoje připomínky, podněty a návrhy, které jsou pro vedení MŠ cenným zdrojem informací. Webové stránky publikují všechny důležité informace o škole a jejím dění, a zvláště o jejich významných akcích i s fotografiemi. Technické vybavení umožňuje rychlou komunikaci s vedením MŠ Zvoneček, rodiči a širokou veřejností. Záměry MŠ postupně obnovovat a doplňovat herní prvky na školních zahradách, dokončit opravu chodníků v MŠ Štechova, ve spolupráci se Správou nemovitostí zrekonstruovat střechy v obou MŠ, obnovovat a doplňovat hračky a učební pomůcky. 3.2 Životospráva MŠ má vlastní školní jídelnu (dále ŠJ) v hlavní budově MŠ Čajkovského, která připravuje stravu pro obě budovy. ŠJ vaří i pro další právní subjekt MŠ a ZŠ Malšova Lhota. Do dalších zařízení včetně odloučeného pracoviště MŠ Štechova, je strava převážena k výdeji v termoportech smluvní službou dle platných hygienických norem. Kuchařky sledují teplotu a včasnost vydání jídla. Učitelky u dětí vytvářejí správné stravovací návyky. Dětem je poskytována plnohodnotná vyvážená strava, dle předpisů a zásad správné výživy. Pestrá strava je vhodně doplňovaná ovocem, zeleninou a prvky zdravé výživy (tofu sýr, müsli, pohanka aj.). Jídelníček je sestavován na jeden týden a je zveřejněn pro rodičovou veřejnost v MŠ i na webových stránkách školy. V odůvodněných případech je respektováno individuální zohlednění ve stravování (např. alergie). Jsou dodržovány časové intervaly mezi jídly. Celodenní stravování je přizpůsobeno organizaci programu dětí v MŠ. Byl zakoupen terminál na přihlašování a odhlašování dětí, který zmodernizoval a zjednodušil systém stravování. V roce 2006 byla ŠJ vybavena novým konvektomatem, ve kterém se připravují zdravé pokrmy. Ve třídě má dítě své místo u stolu. Děti jsou pedagogickými pracovníky školy vedeny k co největší samostatnosti, aby si dokázaly své místo připravit na svačinu i oběd. Připravují prostírání, příbory, místo po jídle samostatně uklidí. Polévku nalévá kuchařka či učitelka, druhé jídlo si děti samy nosí ke svému stolu. Nápoj je v každé třídě připraven po celou dobu provozu viditelně na stolcích speciálně vyrobených pro pitný režim, děti si samostatně nalévají nápoje. Nápoje jsou obměňovány (čaje ovocné, bylinkové, džusy, šťávy + voda). Každé dítě má svůj hrnek z domova. Kuchařky hrnky pravidelně umývají. V letních měsících jsou na zahradě 8

9 dětem k dispozici pítka s pitnou vodou. Na delší vycházky si děti nosí malou lahev, která se naplní nápojem v MŠ. Denní program umožňuje dostatečný pohyb dětí venku na školní zahradě, v okolí školy, v lese. Přehledné zahrady jsou uzpůsobeny samostatnému pohybu dětí a výběru hry dle volby dítěte. Škola se podle sledování hygieny a meteorologů, nachází v jedné z nejčistších lokalit města, kde je po drtivou většinu roku čistý vzduch bez inverzí. V době odpoledního odpočinku je individuálně s ohledem na potřeby dětí zaveden nespavý režim. Po krátkém odpočinku na matraci spojeným s poslechem pohádky, příběhu aj., jsou dětem, které neusnou nabídnuty klidové (méně hlučné hry, tvoření, kreslení, grafomotorické listy, příprava na školu, aj.) nebo nadstandardní aktivity (flétna, angličtina), Čas se také využívá pro individuální přístup: např. logopedie, diagnostika, rozhovor aj. Mladší děti odpočívají na lehátku v pyžamu, starší na molitanovém lehátku v běžném oblečení. Všichni zaměstnanci školy dodržují při práci s dětmi zásady zdravého životního stylu a tím jsou dětem příkladem. Záměry MŠ vést děti ke zdravému stravování, které je součástí zdravého životního stylu v rámci zdravého životního stylu poskytnout dětem dostatek prostoru pro pohyb a pobyt dětí venku do pohybových aktivit zapojovat nejen děti pohybově nadané, ale i děti s problémy hrubé motoriky 3.3 Psychosociální podmínky Pravidla psychosociálních podmínek pro děti v MŠ jsou dána RVP PV a jsou pro nás, učitelky MŠ, plně zavazující. Vedou ke spokojenému, radostnému, plnohodnotnému soužití nás všech - dětí i ostatních zaměstnanců mateřské školy. Zodpovídáme za to, že se nově příchozí dítě v klidu adaptuje na nové prostředí a situace. Respektujeme potřeby dětí, reagujeme na ně, komunikujeme, pomáháme dětem potřeby uspokojovat pohodou, klidným a nestresujícím způsobem. Všechny děti mají ve třídě stejné postavení nikoho nezesměšňujeme, nepodceňujeme, komunikujeme s nimi o jejich pocitech, problémech, spravedlnosti. Děti se učí akceptovat a respektovat společná pravidla chování. Spolu s učiteli na třídách si tvoří třídní pravidla. Ve třídách najdeme piktogramy, texty či obrázky, symbolizující pravidla soužití. Poskytujeme dětem co nejširší volnost a svobodu, ale zároveň v nich podporujeme a budujeme pocit zodpovědnosti za sebe a své jednání. Pedagog se vyhýbá negativním slovním projevům všeho druhu, přiměřeně chválí a pozitivně hodnotí, aby byly děti motivovány k dalšímu osobnímu rozvoji dítěte. Vytváříme prostředí vzájemné důvěry, tolerance, laskavosti, vzájemné pomoci a podpory ve veškerém našem počínání. Prostředí, kde jsou děti rády, mají své kamarády, na které se těší. 9

10 Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte, potřebám jeho života a dodržování co nejpozitivnějších psychosociálních podmínek. Škola má zpracovaný Minimálně preventivní program, který je v příloze č. 5. Záměry MŠ vytvářet pozitivní klima školy Vycházíme z Úmluvy o právech dítěte. Dětská práva podle úmluvy o právech dítěte, tak, jak jsou uplatňována v MŠ Dítě má právo, aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit). Dítě má právo být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny). Dítě má právo na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým ze svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku). Dítě má právo být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí ). Dítě má právo být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem ). 3.4 Organizace chodu mateřské školy Denní řád mateřské školy je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální potřeby. Hlavním cílem je, aby se děti v mateřské škole cítily dobře, bezpečně a správně se vyvíjely z hlediska psychického i tělesného, proto jsou do programu ve velké míře zařazovány zdravotně pohybové aktivity ve třídách a při pobytu venku. 10

11 Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní mohly později pokračovat. Pedagogové se dětem plně věnují, vytváří zázemí, které podněcuje k vlastní aktivitě a k vytváření prosociálních postojů k druhému. Vytváříme podmínky pro individuální, skupinové a frontální činnosti, pro činnosti řízené i neřízené. Děti mají možnost účastnit se činností v malých, středně velkých i velkých skupinách. Dítě má možnost během dne uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností. Činnosti a aktivity plánujeme tak, aby vycházely z potřeb a zájmů dětí. Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky. Nepřekračujeme stanové počty dětí na třídě, spojování tříd je maximálně omezeno. V případě aktivit mimo MŠ je vždy zajištěn dostatečný počet pracovníků na dozor dětí. Přílohou je organizační řád školy (viz přílohy). 3.5 Řízení mateřské školy Ředitelka školy vymezila v organizační struktuře vztahy podřízenosti a nadřízenosti pracovníků školy. Pracovní povinnosti, pravomoci a odpovědnost jednotlivých zaměstnanců mateřské školy jsou jasně vymezeny v Pracovním řádu školy a definovány v jejich náplních práce. Jmenovala zástupkyni ředitelky, které vymezila kompetence v oblasti pedagogické, organizační, v oblasti finančního a materiálního zabezpečení, v oblasti komunikace a vztahů k rodičům. Při vedení zaměstnanců vedení školy vytváří ovzduší vzájemné důvěry a zapojuje spolupracovníky do řízení MŠ, velký důraz klade na týmovou práci a vzájemnou spolupráci. Ředitelka školy vyhodnocuje práci zaměstnanců, provádí kontroly, hospitace, které jsou písemně dokumentovány. Jsou stanovena kritéria osobního hodnocení učitelek. Vnitřní informační systém: Většina informací a pokynů je oboustranně předávána na pravidelných poradách, případně podle potřeby operativně informace předává ředitelka ústní formou při každodenním kontaktu s pracovníky školy. Dlouhodobé pokyny jsou předávány písemně. Pedagogické a provozní záležitosti jsou řešeny na poradách svolávaných ředitelkou školy. Na nich podporuje a motivuje spoluúčast všech členů týmu na rozhodování o zásadních otázkách školního programu a provozu školy. Pravidelně probíhají schůzky, na kterých mají pedagogové možnost vyjádřit své myšlenky, nápady, které obohatí třídní programy. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci. Vnější informační systém: Informace rodičům jsou předávány formou informačních schůzek a konzultačních hodin. O dění v MŠ se rodiče dovídají také z nástěnek a webových stránek školy. Záměry MŠ 11

12 spolupráce všech pracovníků v rámci školy ale i kolektivů zaměstnanců mezi oběma MŠ 3.6 Personální zajištění V MŠ Čajkovského i v MŠ Štechova pracuje čtrnáct učitelek na celý a dvě na poloviční úvazek. Všechny učitelky mají požadovanou odbornou kvalifikaci v oboru učitelství pro MŠ. Čtyři učitelky mají vysokoškolské vzdělání dvě učitelky bakalářské a dvě učitelky magisterské vzdělání. Pedagogický sbor se průběžně dále vzdělává na odborných seminářích, kurzech a samostudiem, k sebevzdělávání přistupují aktivně. Při přijímání nových učitelek bude brán zřetel na dosažené vzdělání, specializaci, zaměření a praxi. Rozvrh přímé pedagogické činnosti je stanoven tak, aby byla dětem zajištěna optimální pedagogická péče. Každá budova mateřské školy zaměstnává dvě nepedagogické provozní pracovnice. Ve školní jídelně MŠ Čajkovského pracuje šest zaměstnanců: vedoucí školního stravování, čtyři kuchařky s celkovým úvazkem 3,5, kuchařka na 0,4 pro cizí strávníky, ve výdejně MŠ Štechova - kuchařka na 1,0 úvazek. Záměry MŠ využít specializace jednotlivých pracovnic ve prospěch doplňkových vzdělávacích programů motivovat zaměstnance k dalšímu sebevzdělávání podporovat týmovou spolupráci 3.7 Spoluúčast rodičů Přímá forma Při rozhovorech s rodiči dětí dochází k nejužšímu předávání informací o chování, zdravotním stavu, výsledcích vzdělávání dětí. Seznamujeme se s rodinnými příslušníky a poznáváme vztahy v rodinách. Tato forma se velice osvědčila a navozuje blízkou spolupráci a pochopení. V průběhu roku probíhají posezení k různým příležitostem (např. Den matek, Vánoce ) a akce školy ve spolupráci s rodiči (Mámo, táto, pojď si se mnou hrát; Vyrob si se mnou; Den dětí; Zahradní slavnost; Rozloučení se školáky s opékáním ). Žádané a oblíbené jsou odborníky zprostředkované přednášky pro rodiče na různá témata (výchova, chování dětí, školní zralost ), konzultační hodiny pro předškoláky. Při neformálních setkáních se dovídáme více o vztazích a chování dětí v rodině. Formální schůzky na začátku školního roku seznamují rodiče se školním řádem, režimem a různými organizačními momenty v MŠ. Pro nově přijaté děti se koná informační schůzka před začátkem školního roku. Tato četnost je dostačující, v případě zájmu ze strany rodičů jsou schůzky svolány i na jejich přání. 12

13 Nepřímá forma Na hlavních nástěnkách se seznamují rodiče se školním řádem, směrnicí o stravování, úplatě za vzdělávání, s jídelním lístkem apod. Pro rodiče jsou také vyvěšeny různé zajímavosti a články z odborných časopisů, nabídky divadelních představení, kroužků a akcí v Hradci Králové. Práce dětí jsou vystavovány v prostorách školy (šatny, chodby, schodiště), kde rodiče mohou shlédnout výtvarné a grafické práce. Vzhledem k výborným výsledkům zasíláme práce dětí do výtvarných soutěží, výstav a jednou ročně pořádáme výstavu v areálu MŠ Výstavu na plotě. Na nástěnkách v šatnách tříd jsou vyvěšeny třídní vzdělávací programy. Rodiče se dozvídají se, o čem si děti budou povídat, jaké básně a písně se naučí apod. Na nástěnkách jsou také vyvěšeny organizační pokyny (režim dne, pravidla soužití v MŠ, předpokládané akce na daný měsíc ). Jednou ročně (nebo dle potřeby) je zadávána anketa pro rodiče, která nám slouží k zjištění potřeb rodičů, upozorní nás na nedostatky a pomáhá nám zkvalitnit výchovněvzdělávací proces. MŠ úzce spolupracuje s rodinou. Pokud rodiče projeví zájem, podílí se na řešení výchovně vzdělávacích problémů, nabízí jim odborné časopisy, knihy a kontakty na odborníky (např. PPP, SPC, OSPOD, logopedickou ambulanci, speciální zařízení ). Další informace dostávají rodiče prostřednictvím webových stránek školy:www: mszvonecekhk.cz, které pravidelně aktualizujeme a doplňujeme dle potřeb školy. Spolupráce s dalšími sociálními partnery: Vedle dalších partnerů mateřská škola spolupracuje především se zřizovatelem školy a se základními školami Štefcova, a Úprkova (Vánoční besídky, Den otevřených dveří). Pro děti organizujeme výlety s různým tematickým zaměřením a vzdělávací programy - Ekologické středisko SEVER, Hasiči, Policie atd. Úzce spolupracujeme s PPP a poradenským zařízením Mozaikou. Nápravu řeči u dětí provádí klinický logoped, který dochází do MŠ, kde se s odbornými asistentkami snaží o zlepšení výslovnosti dětí. Záměry MŠ organizování společných akcí pro rodiče a děti hledat nové formy spolupráce s rodinou a dalšími sociálními partnery 4 Organizace vzdělávání Děti jsou do MŠ přijímány ředitelkou školy podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle vyhlášky č. 14/2005 Sb. ve znění pozdějších změn podle vyhlášky 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání. V souladu s 34 odst. 4 školského zákona jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. 13

14 Termín přijímacího řízení stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem. Termín a kritéria přijímacího řízení pro následující školní rok je oznámen veřejnosti s předstihem prostřednictvím tisku, letáků a webových stránek školy. Přijímací řízení probíhá v souladu se správním řádem. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhodne ředitelka školy. Děti jsou zařazovány do tříd podle věku. MŠ Čajkovského má ve všech třídách udělenou výjimku na 26 dětí. MŠ Štechova má v každé třídě 25 dětí. Dvě třídy, ve kterých jsou zařazeny nejstarší děti, mají režim dne přizpůsobený přípravě na školu nespavý režim, odpolední činnosti zaměřené na předčtenářskou gramotnost, předmatematickou gramotnost, grafomotorické cviky a jiné znalosti a dovednosti pro bezproblémový vstup dětí do základní školy. Pro děti s odkladem školní docházky máme vypracovány individuální plány. Mateřská škola přijímá i děti se speciálními vzdělávacími potřebami a děti mimořádně nadané. 4.1 Vzdělávání dětí mimořádně nadaných Nadání je vzácný dar, předpoklad, který, není-li rozvíjen, může přijít nazmar. Je to velká škoda pro jednotlivce i pro společnost. A proto chceme skončit s pověrou, že mimořádně nadané dítě se prosadí samo. Metodou včasné diagnostiky se snažíme odhalit u dětí mimořádné schopnosti či nadání a rozvíjet jej formou rozmanité vzdělávací nabídky. 4.2 Vzdělávání dětí se speciálními potřebami V MŠ se snažíme o to, aby náš vzdělávací program uspokojoval základní i speciální potřeby dítěte, vytvářel optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj a přirozené prostředí pro získávání životních kompetencí. A proto se nebráníme myšlence integrace dětí se zdravotním postižením do společnosti a inkluze - splynutí v jednu společnost, ve které se všichni vzájemně respektujeme. Jsme přesvědčeni, že školní docházka společně s dětmi bez postižení hendikepovaným dětem výrazně pomáhá v pěstování zdravého sebevědomí a začlenění se mezi ostatní. Dětem bez postižení pak pomáhá soužití s těmito dětmi naučit se bez problémů přijímat lidi s nějakou odlišností a umět se k nim chovat přirozeně. Chceme všechny děti připravovat na to, aby byly schopny se aktivně vyrovnávat s přirozenou stávající životní realitou. Uvědomujeme si, že zdárný průběh a celkový úspěch integrace dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami je závislý na systematickém přístupu k dítěti a rodině i na spolupráci rodiny, školy a školského poradenského zařízení. Na naší škole pracuje jedna pracovnice se vzděláním speciální pedagogika předškolního věku. 14

15 4.3 Vnitřní uspořádání školy a jednotlivých tříd MŠ Čajkovského Celodenní provoz MŠ je od 6:30 do 17:00 hodin Zahájení provozu II. třída Žlutý zvoneček všechny děti se zde postupně schází do 7:30 hodin. Ukončení provozu I. třída Oranžový zvoneček od 15:30 hod. se děti postupně do této třídy převádějí a rozcházejí se z ní. I. třída Oranžový zvoneček Děti 3 4 leté 26 dětí učitelky: V. Vašatová, Ch. Valášková II. třída Žlutý zvoneček Děti 4 5 leté 26 dětí učitelky: R. Gabrišová, J. Chocholáčková ( řed.) III. třída Červený zvoneček Děti 5 6 leté 26 dětí učitelky: I. Pejřilová, S. Lobovská IV. třída Zelený zvoneček Děti 5 7 leté 26 dětí učitelky: M. Hrdinová, J.Hrochová Režim dne je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících vzdělávacích aktivit. Pevně je stanovena pouze doba podávání jídla a pobytu venku. Všechny děti po obědě odpočívají při poslechu pohádky, dále je délka odpočinku přizpůsobena individuálním potřebám dětí. Organizace dne I. třída :30 hod.: ranní hry (námětové, konstruktivní, pracovní, hudební, výtvarné atd.), spontánní, řízené a skupinové činnosti, individuální práce s dětmi, pohybové aktivity :00 hod.: hygiena, svačina :30 hod.: pobyt venku :15 hod.: hygiena, obě, příprava na odpolední odpočinek :15 hod.: odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity 15

16 :45 hod.: hygiena, odpolední svačina :00 hod.: hrajeme si a dokončujeme to, co jsme nestihli dopoledne. Když přijdou rodiče, rozloučíme se a odcházíme domů. Organizace dne II. třída :30 hod.: ranní hry (námětové, konstruktivní, pracovní, hudební, výtvarné atd.), spontánní, řízené a skupinové činnosti, individuální práce s dětmi, pohybové aktivity :00 hod.: hygiena, svačina :30 hod.: pobyt venku :15 hod.: hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek :15 hod.: odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity :45 hod.: hygiena, odpolední svačina :30 hod.: hrajeme si a dokončujeme to, co jsme nestihli dopoledne. Když přijdou rodiče, rozloučíme se a odcházíme domů. Organizace dne - III. třída a IV. třída :45 hod.: ranní hry (námětové, konstruktivní, pracovní, hudební, výtvarné atd.), spontánní, řízené a skupinové činnosti, individuální práce s dětmi, pohybové aktivity :00 hod.: hygiena, průběžná svačina :30 hod.: pobyt venku :15 hod.: hygiena, oběd, příprava na odpočinek dětí :15 hod.: odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity :45 hod.: hygiena, odpolední svačina :30 hod.: hrajeme si a dokončujeme to, co jsme nestihli dopoledne. Když přijdou rodiče, rozloučíme se a odcházíme domů. MŠ Štechova Celodenní provoz je od 6:30 do 16:30 hodin. Zahájení provozu I. třída Kuřátka všechny děti se zde postupně schází do 7:30 hodin Ukončení provozu II. třída Medvídci od 15:30 hod. se děti postupně do této třídy převádějí a rozcházejí. I. třída Kuřátka Děti 3 4 leté 25 dětí učitelky: Mgr. V. Dolníková, M. Doležalová 16

17 II. třída Medvídci Děti 4 5 leté III. třída Včeličky Děti 5 6 leté IV. třída Berušky Děti 5 7leté 25 dětí učitelky: Mgr. P. Rosová, Bc. J. Audrlická 25 dětí učitelky: J Doubravská., J. Haňáčková 25 dětí učitelky: Bc. P. Brokešová, I. Havlíčková Organizace dne I. třída :30 hod.: ranní hry (námětové, konstruktivní, pracovní, hudební, výtvarné atd.), spontánní, řízené a skupinové činnosti, individuální práce s dětmi, pohybové aktivity :00 hod.: hygiena, svačina :30 hod.: pobyt venku :15 hod.: hygiena, oběd, příprava na odpočinek :15 hod.: odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity :45 hod.: hygiena, odpolední svačina :30 hod.: hrajeme si a dokončujeme to, co jsme nestihli dopoledne. Když přijdou rodiče, rozloučíme se a odcházíme domů. Organizace dne II. třída :30 hod.: ranní hry (námětové, konstruktivní, pracovní, hudební, výtvarné atd.), spontánní, řízené a skupinové činnosti, individuální práce s dětmi, pohybové aktivity :00 hod.: hygiena, svačina :30 hod.: pobyt venku :15 hod.: hygiena, oběd, příprava na odpočinek :15 hod.: odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity :45 hod.: hygiena, odpolední svačina :30 hod.: hrajeme si a dokončujeme to, co jsme nestihli dopoledne. Když přijdou rodiče, rozloučíme se a odcházíme domů. Organizace dne - III. třída a IV. třída :45 hod.: ranní hry (námětové, konstruktivní, pracovní, hudební, výtvarné atd.), spontánní, řízené a skupinové činnosti, individuální práce s dětmi, pohybové aktivity :00 hod.: hygiena, průběžná svačina :45 hod.: pobyt venku :30 hod.: hygiena, oběd, příprava na odpočinek 17

18 :15 hod.: poslech pohádky, odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity :45 hod.: hygiena, odpolední svačina :30 hod.: hrajeme si a dokončujeme to, co jsme nestihli dopoledne. Když přijdou rodiče, rozloučíme se a odcházíme domů. Charakteristiky jednotlivých tříd - příloha č. 1 4 Charakteristika vzdělávacího programu Koncepce školy ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA V RADOSTNÉM PROSTŘEDÍ Při vzdělávání dítěte v MŠ jsou aktivity spontánní i řízené vzájemně provázané, založené na nabídce, individuální volbě a aktivní účasti dítěte. V pedagogickém působení na dítě je důležitý partnerský vztah rodiny a MŠ i jeho vzájemné doplňování. Rodičům je umožněn vstup do tříd, zapojení se do her při zvykání na MŠ. Rovněž mají právo na všechny informace týkající se výchovně vzdělávacího procesu v MŠ a veškerého působení na své dítě. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech s vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Pro děti s odkladem školní docházky tvoříme Plán podpory a rozvoje dítěte. Dětem s vadou řeči je věnována individuální logopedická péče za dohledu klinické logopedky. Mateřská škola může vytvořit podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a pro děti mimořádně nadané, kterým PPP nebo SPC doporučí integraci do běžné mateřské školy. Jako nadstandardní aktivity jsou nabízeny dětem: hra na flétnu, pobyty v solné jeskyni, plavecký výcvik v ZŠ Štefcova, lyžařský výcvik. Zpestřením vzdělávacího programu jsou různé akce pořádané k příležitosti svátků, významného dne, výlety a poznávací vycházky. Obě pracoviště MŠ pořádají některé vybrané akce společně. Mateřská škola respektuje práva a odpovědnost rodičů vést dítě způsobem, který odpovídá jeho schopnostem Vzdělávací cíle a záměry Vést dítě tak, aby si uvědomovalo svou svébytnost, svou jedinečnost, nezávislost a bylo schopno aktivně uplatnit své schopnosti, potřeby a vůli. Uspokojovat citové potřeby dítěte, posilovat jeho pozitivní citové ladění, citlivost a citovou kultivovanost. Vytvářet podmínky pro rozvoj sociální zkušenosti kultivovaného způsobu uplatňování potřeb, přání a práv dítěte. 18

19 Rozvíjet schopnost dítěte srozumitelně a samostatně se vyjadřovat a kultivovaně dorozumívat s ostatními dětmi a dospělými. Podporovat fyzické zdraví a zdatnost dítěte v rozsahu jeho potřeb a možností vytvářet podmínky pro rozvoj základů zdravého životního stylu dítěte. Uspokojovat zvídavost dítěte, provázet jej v poznání světa, vytvářet podmínky, které dítě motivují k dalšímu vzdělávání a učení. Podporovat rozvoj intelektu dítěte i jeho dalších schopností a dovedností potřebných k učení a systematickému vzdělávání Formy a metody vzdělávání dětí maximálně přizpůsobujeme vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí; respektujeme individualitu každého dítěte; každému dítěti poskytneme pomoc a podporu v míře, kterou individuálně potřebuje, v kvalitě která mu vyhovuje; vycházíme ze znalosti aktuálního rozvojového stavu dítěte; pedagogické aktivity připravujeme tak, aby probíhaly v rozsahu potřeb jednotlivých dětí; pro realizaci našich cílů využíváme metod prožitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi dětí; vše zakládáme na přímých zážitcích dětí; podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat; podporujeme radost dítěte z učení, jeho zájmu poznávat nové; snažíme se poskytovat takové vzory chování a postojů, které jsou k nápodobě a přejímání vhodné; uplatňujeme aktivity spontánní a řízené a dbáme o jejich vyváženost; didaktický styl vzdělávání zakládáme na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti dítěte; chceme být dítěti průvodcem na jeho cestě za poznáním; připravujeme prostředí a nabízíme dítěti příležitosti jak poznávat, přemýšlet, chápat a porozumět sobě i všemu kolem sebe stále účinnějším způsobem; uplatňujeme integrovaný přístup ke vzdělávání 5.3 Prostředky k plnění úkolů a cílů výchovně vzdělávací práce Vést dítě tak, aby si uvědomovalo svou svébytnost, svou jedinečnost, nezávislost a bylo schopno aktivně uplatnit své schopnosti, potřeby a vůli. Uspokojovat citové potřeby dítěte, posilovat jeho pozitivní citové ladění, citlivost a citovou kultivovanost. Vytvářet podmínky pro rozvoj sociální zkušenosti kultivovaného způsobu uplatňování potřeb, přání a práv dítěte. Rozvíjet schopnost dítěte srozumitelně a samostatně se vyjadřovat a kultivovaně dorozumívat s ostatními dětmi a dospělými. 19

20 Podporovat fyzické zdraví a zdatnost dítěte v rozsahu jeho potřeb a možností vytvářet podmínky pro rozvoj základů zdravého životního stylu dítěte. Uspokojovat zvídavost dítěte, provázet jej v poznání světa, vytvářet podmínky, které dítě motivují k dalšímu vzdělávání a učení. Podporovat rozvoj intelektu dítěte i jeho dalších schopností a dovedností potřebných k učení a systematickému vzdělávání. Ve výchovném působení je důležitý partnerský vztah rodiny a MŠ i jeho vzájemné doplňování. Rodičům je umožněn vstup do tříd, zapojení se do her při zvykání na mateřskou školu. Rovněž mají právo na všechny informace týkající se výchovně vzdělávacího procesu v MŠ a veškerého působení na své dítě. Mateřská škola musí respektovat práva a odpovědnost rodičů, vést dítě způsobem, který odpovídá jeho schopnostem. 6 Vzdělávací obsah Vzdělávací obsah je zpracován do integrovaných bloků, které jsou rámcové, nastiňují cíle, záměry, stručnou charakteristiku vzdělávací nabídky. Jejich podrobné rozpracování bude předmětem TVP. Současně s tím budou vstupovat do TVP dílčí vzdělávací projekty a doplňkové programy. Třídní vzdělávací programy jednotlivých tříd vymezují specifika těchto tříd, podmínky, které vstupují do výchovně vzdělávací činnosti, určují pravidla soužití jednotlivých skupin dětí, naznačují vzájemné spolupůsobení učitelek jednotlivých tříd, volby metod a postupů evaluačního procesu a další potřebná specifika pro tu danou třídu. Každá MŠ má svůj vlastní vzdělávací obsah. 20

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Základní údaje o škole Název: Mateřská škola Sluníčko,Tišnov, Na Rybníčku 1700 Sídlo: Na Rybníčku 1700, 666 01 Tišnov E-mail: slunicko.ms @ volny.cz, slunicko.ms.sj.@seznam.cz

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1 444 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 620. Provozní řád mateřské školy

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 620. Provozní řád mateřské školy Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem 73949 Metylovice 620 Provozní řád mateřské školy Údaje o zařízení: Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Pracoviště ŠD: Hlavní 12 Hlavní

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ:

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Mateřská škola Varnsdorf Nezvalova 2024 příspěvková organizace PSČ 407 47 Telefon: 412 371 113 E- mail: 14msvdf@tiscali.cz www.msctyrlistek-vdf.cz Č.j.: 3/2012 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Věcné vybavení mateřské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II S úpravami k 1. 9. 2016 V Příbrami

Více

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské Školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 I.

Více

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM : JEN SI, DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Ráj domova - Jan Čarek Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě! Jen se děti, rozhlédněte, co tu kolem kvítí kvete! Kolik je tu

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Obsah: 1. Charakteristika školní družiny při Základní škole, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace 2. Materiální a technické podmínky pro

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Inspektorát v kraji Vysočina oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Stříbrné Hory. Stříbrné Hory 65, Přibyslav

Inspektorát v kraji Vysočina oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Stříbrné Hory. Stříbrné Hory 65, Přibyslav Česká republika Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Stříbrné Hory Stříbrné Hory 65, 582 22 Přibyslav Identifikátor školy: 600 086 062

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace IČ 75026970 DIČ 75026970 Tel: 553 770 221 E-mail: zs.velka.polom@volny.cz

Více

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou.

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Školní vzdělávací program Mateřská škola Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Zpracovala: Anna Klbíková Obsah Identifikační údaje o mateřské škole Prezentace mateřské školy Podmínky pro vzdělávání Organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-573/14-T. Mateřská škola Bruntál, Okružní 23

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-573/14-T. Mateřská škola Bruntál, Okružní 23 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-573/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 62352768 Identifikátor 107 620 146 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Vnitřní řád. Předškolní výchova. Podmínky přijetí dětí do mateřské školy. Platby v mateřské škole

Vnitřní řád. Předškolní výchova. Podmínky přijetí dětí do mateřské školy. Platby v mateřské škole Vnitřní řád Předškolní výchova - podporuje zdravý, tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj. Přispívá ke zvýšení sociálně kulturní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Zájmové aktivity dle aktuální nabídky školního roku (nástěnky, web)

Zájmové aktivity dle aktuální nabídky školního roku (nástěnky, web) VNITŘNÍ ŘÁD Č.j.: 17 / 2016 VŠ Platnost od : 1. 9. 2016 TYP: předškolní zařízení s celodenní péčí VYUŽITÍ ZAŘÍZENÍ PRO JINÉ AKTIVITY: Zájmové aktivity dle aktuální nabídky školního roku (nástěnky, web)

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více