OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE ÚSTÍ NAD LABEM DĚČÍN... 51

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51"

Transkript

1

2 OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE ÚSTÍ NAD LABEM DĚČÍN

3 PROJEKTY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogické centrum realizovalo jako partner či jako dodavatel služby několik projektů a zakázek z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaných z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu České republiky. V rámci udržitelnosti těchto projektů Pedagogické centrum nabízí vzdělávací aktivity vytvořené v těchto projektových činnostech. V roce 2011 jsme jako partneři Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem dokončili projekt Zefektivnění a inovace výuky psychologie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (CZ.1.07/2.2.00/ ). Aktivity pro učitelskou veřejnost (nabídka vzdělávacích akcí a workshopů) pokračují, pozvánky na konference a akce najdete na stránkách katedry psychologie Pedagogické fakulty UJEP Více informací Vám podá Bc. Blanka Jaegerová (sekretariát katedry psychologie PF UJEP) , Pedagogické centrum Ústí nad Labem v roce 2011 dokončilo řešení zakázky (vytvoření vzdělávacího programu, knihy, filmů) pro projekt Multikulturní svět škol Ústeckého kraje - Nabídku vzdělávacích kurzů vzniklých v projektu najdete na webových stránkách projektu. Pracovníci PCUL Vám samozřejmě vzdělávací akce zprostředkují, prosíme o domluvu s Mgr. Bohuslavem Helešicem (projektový pracovník PCUL) , , 2

4 V červnu 2012 jsme společně s dalšími partnery (Schola Humanitas Litvínov, ZŠ Povrly, DDM Ústí nad Labem) a řešitelem Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně dokončili projekt CZ.1.07/1.1.00/ REGION - Program environmentální výchovy v Ústeckém a Karlovarském kraji. Kromě řešitele a partnerů s námi v projektu spolupracovalo 49 škol Ústeckého a Karlovarského kraje, které se podílely na pilotování výstupů a na vlastní práci se žáky. Výstupy projektu jsou vytvořené, odzkoušené a dle našeho názoru přínosné. Patří mezi ně: o o o o Učebnice environmentální výchovy pro 1. stupeň, 2. stupeň ZŠ a pro střední školy, pro každý stupeň 18 vytvořených ekologických exkurzí v Ústeckém a Karlovarském kraji s podrobnými popisy tras, pracovními listy a metodickými poznámkami pro učitele, metodika a popis ekokoutků či ekostezek, které se svými žáky pilotně realizovaly spolupracující školy v projektu, shrnující e-learningový kurz, další metodické poznámky, fotografie. Vše najdete na vzdělávacím webu projektu: Stahování, kopírování a využívání materiálů pro Vaši vzdělávací činnost je bezplatné a budeme rádi, pokud výstupy projektu budete využívat. Pokud budete potřebovat jakoukoliv pomoc: zprostředkování kontaktu na technického a IT pracovníka, zprostředkování kontaktu na autory jednotlivých kapitol učebnicí, zprostředkování kontaktu na tvůrce jednotlivých exkurzí, zprostředkování kontaktu na učitele realizátory ekokoutků či ekostezek, agenturní zajištění vybrané exkurze na klíč Pedagogickým centrem tato aktivita je zpoplatněna (režijní náklady na dopravu, průvodce a organizačního pracovníka), obraťte se na našeho projektového pracovníka Mgr. Bohuslava Helešice , , 3

5 MOST Etická výchova ve školské praxi ( ) Poplatek: 0,00 Kč Oblast kurzu: Anotace: Pedagogika MODUL I UČITELOVA PRÁCE S EMOCEMI, VYTVÁŘENÍ RADOSTNÉHO PROSTŘEDÍ (Výchovný styl 1.) - 6 hodin Seminář vychází z modifikovaného projektu Etické výchovy Roche Olivara a Ladislava Lencze a jejich pojetí výchovného stylu, který říká, že učitel vytváří ve třídě radostnou atmosféru. Každá praktická aktivita je zakončena společnou reflexí. Schopnost vyjádřit city je důležitým předpokladem empatie a komunikace. Pro rozvoj charakteru je důležité umět rozpoznat, identifikovat a usměrňovat své city. - Stručná prezentace historie etické výchovy, výklad o programu Etická výchova, vysvětlení pojmů prosociálnost, výchovný styl učitele, model výuky Etv, literatura k tématu, didaktické cíle. - Výklad o komunikačním modelu lidského vědomí (tělo emoce rozum vztahy.) - S jakými emocemi se setkávají učitelé ve škole, ve třídě (emoce vlastní, žákovské, rodičovské) diskuse o jejich vlivu na učitele a klima ve třídě. - Spouštěče - emoce - reakce na ně (skupinová diskuse). - Podmínky pro žákovskou jistotu (pravidla a mantinely porovnání se zkušenostmi účastníků, jejich porovnání a odvození závěrů). - Komunikace citů jako potřebná běžná součást školního života (nácvik na modelových situacích na základě účastnických potřeb). - Nácvik verbálních formulací, které vyjadřují pozitivní emoce. - Jak reagovat na žákovo vyjádření negativních emocí (prezentace, ukázky) - Identifikace citu, jeho pojmenování, soustředění se na jiný předmět/činnost (minivýklad a procvičení.) - Reflexe vlastní práce účastníků s emocemi (plánování konkrétních kroků do výuky.) - V závěrečném kolečku se zaměříme na společné sdílení užitku z tohoto kurzu: s jakými plány na implementaci této části výchovného stylu do vlastní výuky účastníci odcházejí, k čemu je kurs inspiroval, které myšlenky pro ně byly podnětné a jak je do příště využijí ve své pedagogické činnosti. MODUL II JAK MOTIVOVAT ŽÁKA, UČEBNÍ STYLY, PRAVIDLA (Výchovný styl učitele 2.) - 6 hodin Seminář vychází z modifikovaného projektu Etické výchovy Roche Olivara a Ladislava Lencze a jejich pojetí výchovného stylu - v souladu s pojetím doplňujícího vzdělávacího oboru v RVP. Každá praktická aktivita je zakončena společnou reflexí. - Připomenutí teoretických východisek programu Etická výchova, pojem prosociálnost, výchovný styl učitele, model a metody výuky Etv, literatura, didaktické cíle, 4

6 Anotace: - Alfa box na téma motivace žáků. - Kdo je za motivaci žáků zodpovědný. - Alderferova motivační pyramida. - Stimulace motivace. - Měl bych musím chci. - Zásady poskytování zpětné vazby. - Sebeúcta sebevědomí. - Motivování žáků rozhovorem. - Porovnávání motivování žáků mimo školu (co se rádi učí, proč se to učí, co/kdo jim pomohl) a ve škole. - Učební styly a jejich využití při motivaci žáků VAK. - K zásadám pedagogické komunikace. - Sebereflexe vlastní práce účastníků s motivací, plánování konkrétních kroků do výuky. MODUL III UČITEL A JEHO SPOLUPRÁCE S RODIČI (Výchovný styl učitele 3.) 6 hodin Seminář vychází z modifikovaného projektu Etické výchovy Roche Olivara a Ladislava Lencze a jejich pojetí výchovného stylu - v souladu s pojetím doplňujícího vzdělávacího oboru v RVP. Každá praktická aktivita je zakončena společnou reflexí. - Připomenutí teoretických východisek programu Etická výchova, pojem prosociálnost, výchovný styl učitele, model a metody výuky Etv, literatura, didaktické cíle. - Co si rodiče myslí o škole, co si učitelé myslí o rodičích - Rodičovská kompetentnost a nekompetentnost. - Jsme na jedné lodi. - Praktické příklady zapojení rodičů do života školy a třídy. - Komunikace rodičů aneb s čím by měl učitel počítat pasivita agrese asertivita. - Zpětná vazba učitel-rodič, rodič-učitel. - Sebereflexe vlastní spolupráce účastníků s rodiči, plánování konkrétních kroků k její posílení. MODUL IV ODMĚNY A TRESTY VE ŠKOLE, OCENĚNÍ, POCHVALA, ZPĚTNÁ VAZBA (Výchovný styl učitele 4.) 6 hodin Seminář vychází z modifikovaného projektu Etické výchovy Roche Olivara a Ladislava Lencze a jejich pojetí výchovného stylu - v souladu s pojetím doplňujícího vzdělávacího oboru v RVP. Každá praktická aktivita je zakončena společnou reflexí. - Připomenutí teoretických východisek programu Etická výchova, pojem prosociálnost, výchovný styl učitele, model a metody výuky Etv, literatura, didaktické cíle. - Co je to trest a co si od něj slibujeme. - Rizika trestů ve výchově (trest-odpustek, pocity trestaného, Mě taky trestali, a přece ). - Dlouhodobé důsledky trestání. - Odměny nezvyšují skutečný zájem, nýbrž jej snižují. - Závislost na odměnách (červené puntíky, Smolíky, Bude to na známky? ). - Odměna jako riziko morálního vývoje žáka. - Chvála/pochvala ocenění/uznání. - Zpětná vazba, popisný jazyk, sebehodnocení žáka. - Reagování na negativní jevy klidným poukázáním na jejich důsledky (induktivní disciplína). - K dalším zásadám pedagogické komunikace. - Sebereflexe vlastní spolupráce účastníků s rodiči, plánování konkrétních kroků k její posílení. 5

7 Anotace: MODUL V PŘIJETÍ ŽÁKA A VYJADŘOVÁNÍ POZITIVNÍCH OČEKÁVÁNÍ, ATRIBUCE (Výchovný styl učitele 5.) 6 hodin Seminář vychází z modifikovaného projektu Etické výchovy Roche Olivara a Ladislava Lencze a jejich pojetí výchovného stylu- v souladu s pojetím doplňujícího vzdělávacího oboru v RVP. Každá praktická aktivita je zakončena společnou reflexí. - Připomenutí teoretických východisek programu Etická výchova, pojem prosociálnost, výchovný styl učitele, model a metody výuky Etv, literatura, didaktické cíle. - Bilanční kruh sebehodnocení a plánování míry naplňování výchovného stylu učitelem. - Motivační účinky přijetí žáka. - Individualizace ve třídě, zóna nejbližšího vývoje žáka. - Popis a popisný jazyk jako efektivní nástroj komunikace mezi učitelem a žákem. - Učitelovo kladení otázek. - Komunikace iniciovaná žáky. - Mocenské konstelace ve školní třídě. - Výchova k poslušnosti je rizikem pro demokracii. - K dalším zásadám pedagogické komunikace. - Sebereflexe vlastní spolupráce účastníků s rodiči, plánování konkrétních kroků k její posílení. MODUL VI MEZILIDSKÉ VZTAHY A KOMUNIKACE (Výchovný styl 6) 6 hodin Seminář vychází z modifikovaného projektu Etické výchovy Roche Olivara a Ladislava Lencze a jejich pojetí výchovného stylu-v souladu s pojetím doplňujícího vzdělávacího oboru v RVP. Každá praktická aktivita je zakončena společnou reflexí. Teoretický úvod: Prezentace historie etické výchovy, výklad o programu Etická výchova Roche Olivara, jeho úpravě L. Lenczem a o současném pojetí Etv v rámci českého školství, vysvětlení pojmu prosociálnost; Představení didaktických cílů a literatury k tématu tohoto modulu (fyzicky založíme čítárnu, v níž si během přestávek účastníci mohou prolistovat některé knižní tituly) 1 h. Praktické vyzkoušení aktivit k tématu, v nichž se zaměříme více na neverbální komunikaci: Myšlenková mapa: každá skupina zpracuje a prezentuje jeden pojem (verbální kom., neverbální kom., konflikt, kompromis) 1 h. Na pašeráky (řeč těla a co vše z ní lze poznat). Pantomima (porovnání sdělnosti verbálního a neverbálního projevu). Společné kreslení (různost komunikačních návyků). 1 h. Komunikace očima (řeč očí a hranice jejích možností). Mušle (představivost v komunikaci; zvuky, jež nám něco připomínají verbálně vysvětlená různost pohledů.) 1 h. Pozdrav (rituály v komunikaci). Štafeta v předávání výrazu (mimika.) 1 h. Plavba vodami komunikace (shrnující desková hra). Práce s tématem otázka (typy otázek, jejich cíle a různé situace jejich použití.) V závěrečném kolečku se zaměříme na společné sdílení užitku z tohoto kursu: s jakými plány na implementaci do vlastní výuky účastníci odcházejí, k čemu je kurs inspiroval, které myšlenky pro ně byly podnětné a jak je do příště využijí ve své pedagogické činnosti. 1 h. Poznámka k obsahu: Každá aktivita je zakončena reflexí v ní jsou účastníci v roli žáků. Na každou aktivitu pak navazuje didaktický rozbor. V něm se společně zaměřujeme, podle věkových specifik 6

8 Anotace: Doporučen: Typ kurzu: Poznámka: potenciálních žáků, na cíle sledované jednotlivými aktivitami, na možné varianty v pravidlech a zadáních aktivit, na doporučené časové dotace, na vhodnost zařazení aktivit v různých kontextech, na propojenost s očekávanými výstupy, na různé cesty, které mohou vést k řešení zadání, upozorňujeme se na možnosti odlišných zpracování výstupů např. skupinové práce (kresba, mluvené slovo, výukový plakát, prezentace, hraná scénka, živý obraz ). Lektor sděluje tipy, doporučení, varování a implementační příklady z jiných škol. Ředitelům a učitelům ZŠ a SŠ. cyklický PhDr. Libor Kyncl (lektor, systemický kouč, mentor, 16 let učitelské praxe.) Mgr. Beata Kynclová (lektorka, konzultantka, systemický kouč, mentor, pedagogická praxe na ZŠ i SOŠ.) Akce na klíč pro celý pedagogický sbor. Kurz lze realizovat jako celek i jako jednotlivá témata dle vlastního výběru. Při objednávce je vhodná a od lektora také požadovaná realizace vždy dvou témat za sebou. např. 2 odpoledne od 13:00 do 18:00 hod. Lektor ušetří čas a vy peníze za cestovné. Cena je stanovena dohodou. V podzimním období bude tento kurz nabízen v termínech: 1. a , 22. a , 3. a od 13:00 do 18:00 hod. pro jednotlivce v našem PC. V době vydání programové nabídky je akce v akreditačním řízení. 7

9 Studium pedagogiky (podle 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č.317/2005 Sb. ( ) Datum: Poplatek: 3 500,00 Kč Oblast kurzu: Pedagogika Anotace: Frekventanti projdou společnou 48 hod. částí studia a 42 hod. speciální částí - speciálním modulem pro asistenta pedagoga, čímž získají kvalifikaci pro asistenta pedagoga. Kurz má celkem 95 hodin, je rozvržen do 20 pracovních setkání po 4 hodinách + 3 setkání po 5 hodinách (v rámci kurzu budou provedeny 2 náslechy á 5 hod. - seznámení se zařízením prohlídka prostor, možnostmi výchovy a vzdělávání náslech v hodině a 1 x á 5 hod. závěrečná zkouška a obhajoba závěrečné práce). Náslechy budou probíhat v dopoledních hodinách: 1. Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková org ZŠ prof. Matějčka (škola pro žáky se SPUCH), Zd. Štěpánka 2798 v Mostě Součástí kurzu je i domácí příprava a vytváření portfolia (nad rámec stanovené časové dotace). SPOLEČNÁ ČÁST STUDIA - 48 HODIN MODUL I: ZÁKLADY PEDAGOGIKY - 20 hodin Základy obecné pedagogiky 20 hodin Pedagogika (praxe a věda, předmět, moderní pedagogika, základní pojmy); soudobé teorie vzdělávání; vzdělávání a učení; obsah vzdělání; osobnostní a kvalifikační předpoklady pedagogické profese. MODUL II: ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO PEDAGOGY 28 hodin Vybraná témata obecné psychologie, psych. osobnosti a vývojové psych. 16 hodin Poznávání a jeho ontogenetický vývoj (vnímání, myšlení, řeč, tvořivost); proces učení a jeho ovlivňování, sociální učení; změny psychiky v období dětství a mládí; faktory psychického vývoje. Sociální interakce a sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga - 12 hodin Obecné sociálně-psychologické profesní dovednosti pedagoga; sebepoznávání, sebereflexe a poznávání druhých; komunikace (pedagog - žák, pedagog - rodič, pedagog pedagog); konflikty a jejich zvládání; zpětná vazba. S P E C I Á L N Í Č Á S T S T U D I A 42 HODIN SPECIÁLNÍ MODUL III C: PRO ASISTENTY PEDAGOGŮ Základy speciální pedagogiky 34 hodin Základní teoretická východiska a současné trendy speciální pedagogiky; právní rámec problematiky; rodina a dítě se speciálními vzdělávacími potřebami; možnosti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami; druhy zdravotního postižení; možnosti výchovy a vzdělávání, podmínky a prostředky rozvoje dětí se speciálními vzdělávacími potřebami; rozvojové a podpůrné mechanismy, modely začlenění dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do pedagogického procesu. Vybraná témata vývojové psychologie 8 hodin Rozvíjení schopností, dovedností, znalostí a vlastností osobnosti v období dětství a mládí; utváření psychiky v období relativní stálosti u dospělého jedince; vývojově podstatné sociální vztahy. Doporučen: Studium pedagogiky v souladu s 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace podle 20 písm. d) zákona č. 563/2004 Sb.) k výkonu činnosti asistenta pedagoga, tj. středoškolákům s maturitou a středoškolákům s výučním listem. Typ kurzu: cyklický Místo konání: Most, Pionýrů Pedagogické centrum, (areál VŠFS - 2. nízká budova vlevo od hlavní budovy, z nádraží tramvaj č. 2 - zastávka Čs. mládeže, autobus od Loun - zastávka Čs. mládeže, dojít na světelnou křižovatku a odbočit vpravo) Termíny: (14:00-17:15) PaedDr. Eva Mrázová (bývalá kmenová, nyní externí vysokoškolská učitelka katedry pedagogiky a katedry primární a preprimární pedagogiky PF UJEP Ústí nad Labem, několikaletá pracovnice PPP.) Mgr. Iva Smeková (psycholožka, pracovnice PPP v Mostě.) Poznámka: proběhne závěrečná zkouška. Celý kurz stojí 6 500,- Kč. Platba za období září - prosinec činí 3 000,- Kč a za období leden - březen 3 500,- Kč. Při platbě organizací obdrží účastníci na 1. semináři fakturu, kterou následně nechají proplatit. Samoplátci kurzovné uhradí na místě před zahájením kurzu. Do kurzu se již nedá přihlásit. Jedná se o pokračování kurzu zahájeného

10 Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. ( ) Datum: Poplatek: 6 000,00 Kč Oblast kurzu: Pedagogika Anotace: Otevíráme 132 hodinový kurz, který je určen učitelům odborných předmětů středních škol, učitelům praktického vyučování a odborných praxí vyšších odborných škol, učitelům uměleckých odborných předmětů v základních uměleckých školách, středních odborných školách a konzervatořích, učitelům jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky v souladu s 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Absolvováním kurzu frekventanti získají znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka. Znalosti a dovednosti získané studiem pedagogiky umožní absolventům kvalifikovaný výkon pedagogické praxe. Stručný obsah: MODUL I: ZÁKLADY PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY - 68 hod. Obecná pedagogika -12 hodin Základy didaktiky všeobecných a odborných předmětů 20 Teorie výchovy 16 hodin Základy sociální pedagogiky 20 hodin MODUL II: ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO PEDAGOGY - 64 hod. Vybraná témata z obecné psychologie, psychologie osobnosti a vývojové psychologie 24 hodin Vybraná témata z pedagogické psychologie 24 hodin Sociální interakce ve škole a sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga 16 hodin Po úspěšném složení závěrečné zkoušky před komisí a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení. Součástí výuky bude tvorba vlastního portfolia a samostudium, které není zahrnuto do přímé výuky. Doporučen: Doporučeno učitelům odborných předmětů středních škol, učitelům praktického vyučování a odborných praxí vyšších odborných škol, učitelům uměleckých odborných předmětů v základních uměleckých školách, středních odborných školách a konzervatořích, učitelům jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky v souladu s 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Typ kurzu: cyklický Místo konání: Most, Pionýrů 2806/7 Pedagogické centrum, (areál VŠFS - 2. nízká budova vlevo od hlavní budovy, z nádraží tramvaj č. 2 - zastávka Čs. mládeže, autobus od Loun - zastávka Čs. mládeže, dojít na světelnou křižovatku a odbočit vpravo) Termíny: (14:00-17:15) PaedDr. Eva Mrázová (bývalá kmenová, nyní externí vysokoškolská učitelka katedry pedagogiky a katedry primární a preprimární pedagogiky PF UJEP Ústí nad Labem, několikaletá pracovnice PPP.) Mgr. Iva Smeková (psycholožka, pracovnice PPP v Mostě.) Poznámka: proběhne závěrečná zkouška. Celý kurz stojí ,- Kč. Za období září až prosinec činí poplatek 4 000,- Kč a za období leden až červen zaplatí frekventanti kurzovné ve výši 6 000,- Kč. Při platbě organizací obdrží účastníci na 1. semináři fakturu, kterou následně nechají proplatit. Samoplátci kurzovné uhradí na místě před zahájením kurzu. Do kurzu se již nedá přihlásit. Jedná se o pokračování kurzu zahájeného

11 Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. ( ) Datum: Poplatek: 6 000,00 Kč Oblast kurzu: Řízení školy Anotace: Kurz je určen pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení. Celkem jde o 120 hod. kurz, který obsahuje 102 hodin přímé výuky a 18 hodin stáže (odborné praxe) ve vybrané škole nebo školském zařízení + asi 4-5 hod. závěrečné zkoušky. Součástí výuky bude tvorba vlastního portfolia a samostudium, které není zahrnuto do přímé výuky. Účastníci absolvují závěrečnou zkoušku před komisí, která obsahuje obhajobu závěrečné práce na vybrané téma z obsahu jednotlivých kapitol, pohovor o stáži absolvované ve škole nebo školském zařízení a ověření získaných znalostí. Podmínkou získání osvědčení vydaného na základě akreditace MŠMT pod č. j. : MŠMT 12235/ je : povinná 80 % účast na přímé výuce, absolvování celého rozsahu odborné praxe + potvrzený záznam o průběhu praxe (stáže), zpracování závěrečné práce včetně její obhajoby před komisí, absolvování závěrečné zkoušky před komisí. Stručný obsah kurzu: I. MODUL Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství 24 hod. II. MODUL - Pracovní právo 30 hod. III. MODUL - Financování školy 24 hod. IV. MODUL - Organizace školy a pedagogického procesu 24 hod. Odborná praxe ve škole (školském zařízení) 18 hod.: Po absolvování výuky ve všech modulech projdou účastníci odbornou praxí (stáží) ve vybrané škole nebo školském zařízení. Cílem odborné praxe je blíže se seznámit s chodem školy (školského zařízení), organizací výchovněvzdělávacího procesu a zejména řízením dané organizace. Záznam o průběhu odborné praxe, potvrzený ředitelem dané školy (škol. zařízení), odevzdá každý účastník studia nejpozději v termínu odevzdání závěrečné práce, tj Kurz poběží každý pátek (mimo svátků a prázdnin) v čase 9:00 14:00 hod. Po vzájemné dohodě lektorů a frekventantů je možné čas zahájení posunout na 8:30 či 8:00 hod. Ukončení kurzu závěrečnou zkouškou je plánováno na Doporučen: Pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení. Vhodné také pro zástupce ředitele. Typ kurzu: cyklický Místo konání: Most, Pionýrů 2806/7 Pedagogické centrum, (areál VŠFS - 2. nízká budova vlevo od hlavní budovy, z nádraží tramvaj č. 2 - zastávka Čs. mládeže, dojít na světelnou křižovatku a odbočit vpravo) Termíny: (09:00-14:00) Ing. Jiří Tyšer (bývalý ředitel MŠ, ZŠ a SŠ; poradenská, lektorská a publikační činnost.) Ing. Jan Romaněnko (bývalý člen Rady vlády pro BOZP, svazový inspektor BOZP při ČMOS PŠ, člen poradního sboru pro BOZP při MŠMT, lektorská činnost.) Ing. Věra Tomková (vedoucí oddělení hygieny výživy a vedoucí oddělení hygieny dětí a dorostu KHS Ústeckého kraje ÚP Most.) Mgr. Miroslav Jiřička (bývalý ředitel a zástupce ředitele ZŠ, profesionální kouč, lektor DVPP.) Ing. Jana Sobotová (zástupce ředitele pro ekonomické záležitosti SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ v Ústí nad Labem, lektorská činnost pro vzdělávací zařízení.) Poznámka: Celý kurz stojí ,- Kč. Frekventanti zaplatí za období říjen - prosinec částku 6 000,- Kč a za období leden duben rovněž 6 000,- Kč. Při platbě organizací obdrží účastníci na 1. semináři fakturu, kterou následně nechají proplatit. Samoplátci kurzovné uhradí na místě před zahájením kurzu. Do kurzu se již nedá přihlásit. Jedná se o pokračování kurzu zahájeného

12 Rozvoj čtenářských dovedností s využitím dramatické výchovy aneb Jak vyjádřit myšlenku nejen slovy ( ) Datum: Poplatek: 560,00 Kč Oblast kurzu: I. stupeň ZŠ Anotace: Seminář nabízí pohled na účelné využití aktivit dramatické výchovy při aktivní práci s různými texty. Lekce napomáhá čtení s porozuměním, poukazuje na volbu vhodných verbálních a nonverbální prostředků vyjadřování. Vede k rozvíjení dramatických dovedností (od komunikace mimoslovní přes využití umělé řeči až po řečová cvičení s využitím rytmu slov či slovních her). Lekce provede účastníky pohybem a řečí v prostoru, poukáže na význam vizualizace jevů a nabídne různé tvořivé hry. Doporučen: Učitelům 1. stupně ZŠ, ZŠ spec. Místo konání: Most, Pionýrů Pedagogické centrum, (areál VŠFS - 2. nízká budova vlevo od hlavní budovy, z nádraží tramvaj č. 2 - zastávka Čs. mládeže, autobus od Loun - zastávka Čs. mládeže, dojít na světelnou křižovatku a odbočit vpravo) Termíny: (13:00-17:00) Mgr. Dalibor Dudek (učitel, zástupce ředitele, koordinátor ŠVP, výuka na 1. i 2. stupni ZŠ a gymnáziu, exter. spol. ČŠI; lektorská, publikační a výtvarná činnost.) Poznámka: Vhodné pro projekt EU peníze školám - ŠABLONY. 11

13 Kurz primární logopedické prevence. Preventista řečové výchovy (logopedický asistent) - 60 hod. ( ) Datum: Poplatek: 6 000,00 Kč Oblast kurzu: Speciální pedagogika Anotace: Na základě standardu MŠMT v rámci DVPP zaměřeného na podporu přirozeného rozvoje řeči dětí primární logopedickou prevenci Vám nabízíme 60 hod. kurz, který má 40 hod. dotaci na teoretickou část (v rámci teorie bude proveden 1 náslech v dopoledních hodinách) a 20 hod. dotaci na pedagogickou praxi + asi 5 hod. na závěrečnou zkoušku. Stručný obsah kurzu: Teoretická část - 40 hod.: Systém logopedické péče. Ontogenetický vývoj řeči. Fyziologický a narušený vývoj řeči. Metody a postupy podpory rozvoje dětské řeči. Praktická část pedagogická praxe - 20 hod.: V průběhu praxe frekventanti aplikují ve své přímé práci s dětmi poznatky získané v teoretické části kurzu a vedou záznam o konané praxi. Na základě získaných poznatků z pedagogické praxe zpracují kazuistiku, která bude předložena v rámci ukončení studia. Ukončení studia: Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou písemná, ústní, pohovorem o praxi a rozborem kazuistiky, kterou absolvent zpracoval na základě pedagogické praxe zaměřené na provádění aktivit v oblasti logopedické prevence. Úspěšným absolventům je vydáno osvědčení, které je opravňuje k výkonu činností logopedického asistenta podle čl. IV. písmeno c) Metodického doporučení č.j / k zabezpečení logopedické péče ve školství, tj. k činnostem na podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností dětí, na prevenci vzniku poruch řeči a čtenářských obtíží. Doporučen: Učitelům MŠ, 1. st. i 2. st. ZŠ, ZŠ spec., SŠ, případně vychovatelům, kteří se zabývají nebo hodlají zabývat prevencí řečové výchovy. Typ kurzu: cyklický Místo konání: Most, Pionýrů VŠFS (z nádraží tramvaj č. 2 - zastávka Čs. mládeže, autobus od Loun - zastávka Čs. mládeže, dojít na světelnou křižovatku a odbočit vpravo), zasedací místnost M03 v přízemí na konci chodby vpravo v centru EUROPE DIRECT) Termíny: (13:15-16:30) PaedDr. Iva Gregorová (speciální pedagog, učitelka ZŠ a SŠ J. Palacha v Mostě, lektorská činnost) Poznámka: U samoplátců platba bude provedena v hotovosti na místě před zahájením 1. semináře. Pokud chcete vystavit fakturu a platbu provést převodem, je nutné tuto skutečnost dopsat do přihlášky. Faktura Vám bude zaslána elektronicky. O zaplacení je nutné přinést doklad na 1. seminář. U platby organizací bude účastníkům na 1. semináři předána faktura. Podrobnější obsah kurzu byl uveřejněn ve zpravodaji Kontakt č Na požádání Vám jej zašleme. 12

14 Metody a formy práce s žáky se specifickými poruchami učení a chování (SPUCH) ( ) Datum: Poplatek: 1 100,00 Kč Oblast kurzu: Speciální pedagogika Anotace: Teoretická část (4 hodiny) - Historický vývoj péče o děti se specifickými poruchami učení (dále SPU). - Diagnostická a terapeutická činnost v oblasti SPU v českých zemích. - Terminologické vymezení. Výskyt specifických poruch učení, rozdíly v pohlaví. Typologie SPU podle Mezinárodní klasifikace nemocí. - Příčiny neúspěšnosti dítěte ve škole. Příčiny specifických vývojových poruch učení. - Poruchy učení na podkladě lehkých mozkových dysfunkcí. (1966, psycholog S. Clements: vymezení pojmu). - Inteligence a specifické poruchy učení. - Dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspinxie, dyspraxie, dysmuzie definice, etiologie, symptomatologie, klasifikace, diagnostika. - ADHD, výskyt a projevy, strategie přístupu k handicapovanému. - Hyperkinetická porucha, porucha pozornosti (nesoustředěnost, nepozornost), impulzivita a hyperaktivita. - Farmakoterapie. - Souvislost ADHD a specifických poruch učení. Doporučen: Typ kurzu: Místo konání: Praktická část - SPU (4 hodiny) - Jednotlivé poruchy, jejich reedukace a kompenzace, ukázky pomůcek a práce s nimi. - Zásady nápravy SPU. - Rozvoj a cvičení poznávacích funkcí. - Cvičení na rozvoj sluchové analýzy a syntézy. - Cvičení na rozvoj zrakové analýzy a syntézy. - Koncentrace pozornosti. - Paměť. - Rozvoj slovní zásoby, obratnost při vyjadřování. - Techniky nácviku čtení. - Individuální vzdělávací programy, tvorba programu podle zprávy z PPP pro konkrétní dítě. Praktická část ADHD (1 hodina) - Relaxační techniky a jejich působení. - Druhy relaxačních technik (ukázky). - Obecné zásady pro nácvik relaxačních technik. Diskuze k aktuálním problémům (1 hodina) - Systém péče o děti s SPU. - Právní předpisy. - Spolupráce s rodiči. Učitelům MŠ, přípravných tříd ZŠ, ZŠ spec., spec. pedagogům, vých. poradcům a učitelům 1. st. i 2. st. ZŠ. vícedenní Most, Pionýrů Pedagogické centrum, (areál VŠFS - 2. nízká budova vlevo od hlavní budovy, z nádraží tramvaj č. 2 - zastávka Čs. mládeže, autobus od Loun - zastávka Čs. mládeže, dojít na světelnou křižovatku a odbočit vpravo) Termíny: (13:00-17:00) Poznámka: Mgr. Marie Bunešová (Speciální pedagog - logoped. Má zkušenosti s výukou na ZŠ spec. i ZŠ. Působila jako zástupkyně ředitelek na obou typech škol. Externí výuka na PF UJEP v Ústí n. L. Lektorka kurzů v rámci inkluzivního vzdělávání. Soukromá logopedická poradna.) Cyklus dvou odpoledních seminářů. Akci lze objednat i pro celý pedagogický sbor. Cena dohodou. 13

15 Didaktika geometrie na 2. stupni ZŠ ( ) Datum: Poplatek: 590,00 Kč Oblast kurzu: Matematika Anotace: 1. Mechanismus poznávacího procesu žáka dle Hejného. Díky tomuto mechanismu je možné pochopit, jak dítě uvažuje, jakým způsobem se ukládají nové myšlenky. Vše probráno velmi podrobně i s praktickými ukázkami. 2. Mongeovo promítání praktické ukázky herdemonstrujících promítání. 3. Jordánova míra - na přímce, v rovině i v prostoru. Díky této problematice děti pochopí pojem délka, obsah a objem nenásilnou formou, která může být i hravá. Vše lektor doplní o matematický výklad, aby bylo všem jasné, jaké zápisy se používají ap. Doporučen: Učitelům 2. stupně ZŠ, víceletých gymnázií. Místo konání: Most, Pionýrů Pedagogické centrum, (areál VŠFS - 2. nízká budova vlevo od hlavní budovy, z nádraží tramvaj č. 2 - zastávka Čs. mládeže, autobus od Loun - zastávka Čs. mládeže, dojít na světelnou křižovatku a odbočit vpravo) Termíny: (14:00-17:15) Mgr. Vlastimil Chytrý (odborný asistent na UJEP Ústí nad Labem, učitelství pro druhý stupeň ZŠ, praxe učitele matematiky) Jak společně se žáky nastavit třídní pravidla, aby opravdu fungovala ( ) Datum: Poplatek: 630,00 Kč Oblast kurzu: Pedagogika Anotace: Tvorba třídních pravidel probíhá na většině našich škol. Ne vždy jsou však tato pravidla funkční. Na tomto setkání si společně ukážeme, jak vést žáky k tomu, aby si nastavili svá třídní pravidla, která jim mají pomáhat k tomu, aby se ve třídě cítili bezpečně a v pohodě. Obsah semináře. 1. Jakou podobu má mít funkční třídní pravidlo. 2. Jaký je rozdíl mezi školním řádem a třídními pravidly. 3. Nastavení kritéria pro posuzování třídních pravidel. 4. Jak analyzovat navržený postup vedoucí k sestavení třídních pravidel. 5. Co může učitel udělat pro to, aby se třídní pravidla stala nedílnou součástí komunity třídy. 6. Jak žákům poskytovat zpětnou vazbu směrem k dodržování třídních pravidel. 7. Jak dlouhodobě pracovat s třídními pravidly, jak je průběžně revidovat, aktualizovat a doplňovat. Cílem je ukázat, jak s těmito pravidly průběžně pracovat, aby si žáci osvojovali životně a společensky důležité kompetence. Jak naučit žáky společenskému chování a respektování pravidel dané komunity nikoliv teoreticky, ale přirozeně a prakticky, a to přímo v komunitě třídy. Doporučen: učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, speciálních škol, víceletých gymnázií Místo konání: Most, Pionýrů Pedagogické centrum, (areál VŠFS - 2. nízká budova vlevo od hlavní budovy, z nádraží tramvaj č. 2 - zastávka Čs. mládeže, autobus od Loun - zastávka Čs. mládeže, dojít na světelnou křižovatku a odbočit vpravo) Termíny: (14:00-17:15) Mgr. Jiří Hruška (praxe učitele na ZŠ, mentorská, supervizní a konzultační práce v rámci projektu Podpora učitelů ve zvyšování kvality pedagog. práce, publikační a lektorská činnost) 14

16 Pletení z pedigu - košíkářství ( ) Datum: Poplatek: 580,00 Kč Oblast kurzu: Výtvarná výchova Anotace: Nabízíme řemeslnou dílnu, která je určena začínajícím i zkušenějším frekventantům (individuální přístup), kteří se seznámí s literaturou, zdroji a kontaktem k získání materiálu, s nástroji a přípravou materiálu pro výrobu košíčku či podnosu pleteným opletkem tří prutů a zdobeným diamantovou vazbou. Výrobek lze použít jako funkční dekoraci, dárek k narozeninám, svátku, Dni matek, ap. Společně si osvojíme pracovní postup: Příprava vodicích a osnovních prutů, nácvik opletkem tří prutů, nácvik diamantové vazby, nácvik uzavírky, zakončení výrobku. Použijeme sololitové dno, abychom práci časově zvládli. Pracovní dílnou si připomeneme polozapomenuté řemeslo. Pletení z pedigu je vhodný relaxační prostředek, aktivita pro volný čas i výuku. Součástí dílny bude galerie výrobků z pedigu. Doporučen: učitelům MŠ, ZŠ, ZŠ spec., ZUŠ, SŠ, vychovatelům ŠD, ŠK, DD a ostatních vých. zařízení, DDM, zájmových kroužků ap. Místo konání: Most, Pionýrů Pedagogické centrum, (areál VŠFS - 2. nízká budova vlevo od hlavní budovy, z nádraží tramvaj č. 2 - zastávka Čs. mládeže, autobus od Loun - zastávka Čs. mládeže, dojít na světelnou křižovatku a odbočit vpravo) Termíny: (13:00-17:00) Mgr. Marie Seidlová (učitelka VV, NJ; metodická a lektorská činnost.) Poznámka: S sebou: jehlice nebo šídlo, kleštičky. V ceně je pletací materiál - pedig. Držitelem akreditace je č. j. 3296/ Hrajeme si s písmenky ( ) Datum: Poplatek: 550,00 Kč Oblast kurzu: Výtvarná výchova Anotace: V době počítačové techniky, kdy ve většině případů psané písmo je nahrazováno psaním v textových editorech, je potřeba posilovat zachování psaného písma a jeho různé využití ve výtvarné výchově. Seminář seznámí účastníky s netradičními výtvarnými prostředky, s různými typy písma a jejich netradičním využitím ve výtvarné výchově. Spojíme písmo s liniemi do různých obrázků, vhodných i jako přání k různým příležitostem. Budeme sestavovat různé obrazce s různými typy písma, vytvoříme si i vlastní písmo. Vyrobíme si jednoduché koláže s použitím písmen jak psaných, tak i vystříhaných z novin. V semináři budeme rozvíjet jemnou motoriku, fantazii, prostorovou orientaci či estetické cítění. Nahlédneme do kaligrafie a jejího neopakovatelného půvabu v dekorativní tvorbě. Doporučen: Učitelům 1. i 2. stupně ZŠ, vychovatelům ŠD, DD, DM. Pedagogům volného času DDM, SVČ apod. Zájemcům z řad učitelů MŠ. Místo konání: Most, Pionýrů 2806 Pedagogické centrum, (areál VŠFS - 2. nízká budova vlevo od hlavní budovy, z nádraží tramvaj č. 2 - zastávka Čs. mládeže, autobus od Loun - zastávka Čs. mládeže, dojít na světelnou křižovatku a odbočit vpravo) Termíny: (13:30-16:30) Květuše Belanová (absolventka SŠUŘ Praha, lektorka výtvarných uměleckých řemesel a kurzů kresby a kompozice v ZUŠ a DDM Ostrov nad Ohří) Poznámka: Pomůcky - Bílé čtvrtky A4, kancelářský bílý papír A4, lepidlo v roubíku, centropen černý tenký, středně silný, barevné fixy, obyčejná tužka č.2, staré noviny, nůžky, černá tuš, štětec, obyčejné pérko (dámské) případně redispero, špejle, dřívko, kousek plsti a kolíček na prádlo dřevěný. 15

17 Zhudebněné pohádky a další možnosti využití netradiční hudební výchovy ( ) Datum: Poplatek: 580,00 Kč Oblast kurzu: Hudební výchova Anotace: Zhudebněné veršované pohádky Františka Hrubína (např. Smolíček a Jeskyňky, Paleček, Kuřátko a obilí a další) zpracované tak, aby byly zvládnutelné dětmi předškolního věku, případně malých školáků, s možností dramatizace. Zhudebněné hádanky, dětské texty, jednoduchá průpravná cvičení hravou formou. Využití keyboardu při práci s dětmi (hrají děti, využití automatických doprovodů). Hry s písničkou, taneční prvky. Hry spojené s poslechem hudby (vybrané vhodné skladby baroko, klasicismus, romantismus, současnost). U poslechových her zapojen pohyb, využití nezvyklých pomůcek k poslechu (krabičky s gumičkou ). Doporučen: Učitelkám MŠ, 1. stupně ZŠ a speciálních škol, pedagogům volného času, vychovatelům školských zařízení. Místo konání: Most, Pionýrů 2806 Pedagogické centrum, (areál VŠFS - 2. nízká budova vlevo od hlavní budovy, z nádraží tramvaj č. 2 - zastávka Čs. mládeže, autobus od Loun - zastávka Čs. mládeže, dojít na světelnou křižovatku a odbočit vpravo) Termíny: (09:00-13:00) Mgr. Dominika Valešková (bývalá učitelka HV a ČJ na SŠ pedagogické, hotelnictví a služeb v Litoměřicích, sbormistryně dívčího sboru Máj a vedoucí flétnového souboru Oethos, nyní ředitelka ZUŠ v Litoměřicích) 16

18 Kurz znakového jazyka ( ) Datum: Poplatek: 3 000,00 Kč Oblast kurzu: Speciální pedagogika Anotace: Cílem nabízeného kurzu je osvojit si základní znaky pro prvotní komunikaci s klientem, osobou se sluchovým postižením a naučit se specifickému přístupu k této osobě. Kurz má 24 hod. časovou dotaci + asi 3 hod. závěrečné zkoušky. Teoretický úvod - 6 hodin: Základní pojmy ze speciální pedagogiky druhy a stupně postižení. Typy a stupně sluchových vad, specifika přístupu k neslyšícím osobám a jejich rodičům, integrace sluchově postiženého žáka. Formy alternativní komunikace, kompenzační pomůcky. Znaková řeč, znakovaná čeština, prstová abeceda, znaková řeč u nás a v zahraničí. Praktická část - 18 hodin: Probíraná témata: Rodina, barvy a číslovky, rok a roční období, základní věci školní třídy, příroda základní pojmy, názvy zvířat a rostlin, dopravní prostředky, téma dle výběru účastníků. Konverzace se sluchově postiženou osobou. Zhlédnutí DVD - Chci se s tebou domluvit. Příprava na praktickou zkoušku. Praktická zkouška - konverzace - asi 3 hodiny. Doporučen: Učitelům mateřských škol, základních škol, učitelům speciálních škol, středních škol, vychovatelům, speciálním pedagogům bez znalosti znakové řeči. Typ kurzu: cyklický Místo konání: Most, Pionýrů 2806 Pedagogické centrum, (areál VŠFS - 2. nízká budova vlevo od hlavní budovy, z nádraží tramvaj č. 2 - zastávka Čs. mládeže, autobus od Loun - zastávka Čs. mládeže, dojít na světelnou křižovatku a odbočit vpravo) Termíny: (13:30-16:45) Mgr. Kateřina Jelínková (speciální pedagog, učitelka na ZŠ a SŠ J. Palacha v Mostě) 17

19 Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku a žáků na počátku školní docházky ( ) Datum: Poplatek: 1 380,00 Kč Oblast kurzu: Pedagogika Anotace: Nabízíme cyklický 12 hod. kurz ( 3 x 4 vyuč. hod.) zaměřený na rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku či na počátku školní docházky. Obsah: I. Úvod do problematiky Moderní pedagogické trendy s cíleným rozvojem hrubé i jemné motoriky u dětí v mateřské škole a základní škole. Grafomotorika jako součást speciálních kompletních programů (Rozvoj grafomotoriky podle Y. Heyrovské, metoda dobrého startu). Rozvoj grafomotoriky jako součást ŠVP mateřské a základní školy. Propojení myšlení - řeči a motoriky. II. Rozvoj motoriky, grafomotoriky a kresby Rozvoj hrubé motoriky (poloha, pohyb, postavení, držení a součinnost celého těla, sebeobsluha). Rozvoj jemné motoriky (pohyby a dovednosti ruky od zápěstí k prstům). Zrakové vnímání, hmatové zkušenosti a jemná motorika (oko-ruka). Kresba v předškolním věku (vývoj a úroveň dětské kresby). III. Znevýhodnění při rozvoji grafomotoriky Hyperkinetické poruchy, ADHD. Mentální retardace. Porucha autistického spektra. Dysgrafie. IV. Rozvíjení grafomotorických dovedností Hry a činnosti předcházející grafickému záznamu. Motivace. Hry a aktivity k plynulé kresbě (nepřerušovaná linie, rovné čáry, obloučky, vlnovky a spirály, lomená čára). V. Podmínky a potřeby pro rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku a žáků na počátku školní docházky Aktivity a přístup pedagoga. Technické podmínky (prostředí a pomůcky). Spolupráce s rodiči. Individuální vzdělávací plán pro dítě s OŠD. Doporučen: Učitelům MŠ, přípravných tříd ZŠ, ZŠ spec. a učitelům 1. st. ZŠ. Typ kurzu: cyklický Místo konání: Most, Pionýrů 2806 Pedagogické centrum, (areál VŠFS - 2. nízká budova vlevo od hlavní budovy, z nádraží tramvaj č. 2 - zastávka Čs. mládeže, autobus od Loun - zastávka Čs. mládeže, dojít na světelnou křižovatku a odbočit vpravo) Termíny: (14:00-17:15) Mgr. Marie Bunešová (Speciální pedagog logoped, má zkušenosti s výukou na ZŠ spec. i ZŠ. Působila jako zástupkyně ředitelek na obou typech škol. Externí výuka na PF UJEP v Ústí n. L. Lektorka kurzů v rámci inkluzivního vzdělávání. Soukromá logopedická poradna.) 18

20 Netradiční cvičení jógy. Jóga v příbězích aneb Každý měsíc s písničkou procvičím si tělíčko ( ) Datum: Poplatek: 550,00 Kč Oblast kurzu: Předškolní výchova Anotace: Prožitkový seminář zaměřený na rozvoj pohybových dovedností formou účinného, ale málo využívaného netradičního cvičení jógy. 1. Teoretický základ - základní pozice, dechová cvičení, relaxace - uvolnění a zklidnění, cvičení pro správné držení těla a koordinaci L a P hemisféry. 2. Jóga v příbězích aneb Každý měsíc s písničkou procvičím si tělíčko - obsah jednoduchých písní jako motivace pro cvičení s prvky jógy a ostatních pohybových činností; - jak správné s dětmi dýchat; - kdy a jakou zvolit relaxaci; - zařazení psychomotorických her jako bezděčné prožívání radosti z pohybu (např. Běží liška k Táboru, Pec nám spadla, Na tom pražským mostě, Travička zelená...); - proč je důležitá správná chůze a cvičení s chodidly; - prevence důsledků nedostatečné pohybové aktivity. Doporučen: Učitelkám MŠ, přípravných tříd ZŠ, učitelům ZŠ spec., vychovatelům ŠD, DD, pedagogům volného času SVČ, DDM. Místo konání: Most, Komořanská 799 Mateřská škola Termíny: (09:15-12:30) Marie Homolková (Učitelka MŠ, 34 let praxe, z toho se 15 let věnuje cvičení jógy s dětmi a společnému cvičení dětí a rodičů.) Poznámka: S sebou: pohodlný cvičební oděv, vhodnou obuv - nejlépe cvičky, případně ručník či karimatku (není to ale nutné, jelikož v učebně je koberec). 19

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Volný čas 1. vzdělávací blok

Volný čas 1. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Volný čas 1. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém přípravy,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno ř í j e n 2014 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Angličtina pro

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 1 Obsah Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov, příspěvková organizace 1 1. Identifikační údaje: Název ŠVP Školní

Více