OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE ÚSTÍ NAD LABEM DĚČÍN... 51

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51"

Transkript

1

2 OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE ÚSTÍ NAD LABEM DĚČÍN

3 PROJEKTY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogické centrum realizovalo jako partner či jako dodavatel služby několik projektů a zakázek z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaných z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu České republiky. V rámci udržitelnosti těchto projektů Pedagogické centrum nabízí vzdělávací aktivity vytvořené v těchto projektových činnostech. V roce 2011 jsme jako partneři Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem dokončili projekt Zefektivnění a inovace výuky psychologie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (CZ.1.07/2.2.00/ ). Aktivity pro učitelskou veřejnost (nabídka vzdělávacích akcí a workshopů) pokračují, pozvánky na konference a akce najdete na stránkách katedry psychologie Pedagogické fakulty UJEP Více informací Vám podá Bc. Blanka Jaegerová (sekretariát katedry psychologie PF UJEP) , Pedagogické centrum Ústí nad Labem v roce 2011 dokončilo řešení zakázky (vytvoření vzdělávacího programu, knihy, filmů) pro projekt Multikulturní svět škol Ústeckého kraje - Nabídku vzdělávacích kurzů vzniklých v projektu najdete na webových stránkách projektu. Pracovníci PCUL Vám samozřejmě vzdělávací akce zprostředkují, prosíme o domluvu s Mgr. Bohuslavem Helešicem (projektový pracovník PCUL) , , 2

4 V červnu 2012 jsme společně s dalšími partnery (Schola Humanitas Litvínov, ZŠ Povrly, DDM Ústí nad Labem) a řešitelem Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně dokončili projekt CZ.1.07/1.1.00/ REGION - Program environmentální výchovy v Ústeckém a Karlovarském kraji. Kromě řešitele a partnerů s námi v projektu spolupracovalo 49 škol Ústeckého a Karlovarského kraje, které se podílely na pilotování výstupů a na vlastní práci se žáky. Výstupy projektu jsou vytvořené, odzkoušené a dle našeho názoru přínosné. Patří mezi ně: o o o o Učebnice environmentální výchovy pro 1. stupeň, 2. stupeň ZŠ a pro střední školy, pro každý stupeň 18 vytvořených ekologických exkurzí v Ústeckém a Karlovarském kraji s podrobnými popisy tras, pracovními listy a metodickými poznámkami pro učitele, metodika a popis ekokoutků či ekostezek, které se svými žáky pilotně realizovaly spolupracující školy v projektu, shrnující e-learningový kurz, další metodické poznámky, fotografie. Vše najdete na vzdělávacím webu projektu: Stahování, kopírování a využívání materiálů pro Vaši vzdělávací činnost je bezplatné a budeme rádi, pokud výstupy projektu budete využívat. Pokud budete potřebovat jakoukoliv pomoc: zprostředkování kontaktu na technického a IT pracovníka, zprostředkování kontaktu na autory jednotlivých kapitol učebnicí, zprostředkování kontaktu na tvůrce jednotlivých exkurzí, zprostředkování kontaktu na učitele realizátory ekokoutků či ekostezek, agenturní zajištění vybrané exkurze na klíč Pedagogickým centrem tato aktivita je zpoplatněna (režijní náklady na dopravu, průvodce a organizačního pracovníka), obraťte se na našeho projektového pracovníka Mgr. Bohuslava Helešice , , 3

5 MOST Etická výchova ve školské praxi ( ) Poplatek: 0,00 Kč Oblast kurzu: Anotace: Pedagogika MODUL I UČITELOVA PRÁCE S EMOCEMI, VYTVÁŘENÍ RADOSTNÉHO PROSTŘEDÍ (Výchovný styl 1.) - 6 hodin Seminář vychází z modifikovaného projektu Etické výchovy Roche Olivara a Ladislava Lencze a jejich pojetí výchovného stylu, který říká, že učitel vytváří ve třídě radostnou atmosféru. Každá praktická aktivita je zakončena společnou reflexí. Schopnost vyjádřit city je důležitým předpokladem empatie a komunikace. Pro rozvoj charakteru je důležité umět rozpoznat, identifikovat a usměrňovat své city. - Stručná prezentace historie etické výchovy, výklad o programu Etická výchova, vysvětlení pojmů prosociálnost, výchovný styl učitele, model výuky Etv, literatura k tématu, didaktické cíle. - Výklad o komunikačním modelu lidského vědomí (tělo emoce rozum vztahy.) - S jakými emocemi se setkávají učitelé ve škole, ve třídě (emoce vlastní, žákovské, rodičovské) diskuse o jejich vlivu na učitele a klima ve třídě. - Spouštěče - emoce - reakce na ně (skupinová diskuse). - Podmínky pro žákovskou jistotu (pravidla a mantinely porovnání se zkušenostmi účastníků, jejich porovnání a odvození závěrů). - Komunikace citů jako potřebná běžná součást školního života (nácvik na modelových situacích na základě účastnických potřeb). - Nácvik verbálních formulací, které vyjadřují pozitivní emoce. - Jak reagovat na žákovo vyjádření negativních emocí (prezentace, ukázky) - Identifikace citu, jeho pojmenování, soustředění se na jiný předmět/činnost (minivýklad a procvičení.) - Reflexe vlastní práce účastníků s emocemi (plánování konkrétních kroků do výuky.) - V závěrečném kolečku se zaměříme na společné sdílení užitku z tohoto kurzu: s jakými plány na implementaci této části výchovného stylu do vlastní výuky účastníci odcházejí, k čemu je kurs inspiroval, které myšlenky pro ně byly podnětné a jak je do příště využijí ve své pedagogické činnosti. MODUL II JAK MOTIVOVAT ŽÁKA, UČEBNÍ STYLY, PRAVIDLA (Výchovný styl učitele 2.) - 6 hodin Seminář vychází z modifikovaného projektu Etické výchovy Roche Olivara a Ladislava Lencze a jejich pojetí výchovného stylu - v souladu s pojetím doplňujícího vzdělávacího oboru v RVP. Každá praktická aktivita je zakončena společnou reflexí. - Připomenutí teoretických východisek programu Etická výchova, pojem prosociálnost, výchovný styl učitele, model a metody výuky Etv, literatura, didaktické cíle, 4

6 Anotace: - Alfa box na téma motivace žáků. - Kdo je za motivaci žáků zodpovědný. - Alderferova motivační pyramida. - Stimulace motivace. - Měl bych musím chci. - Zásady poskytování zpětné vazby. - Sebeúcta sebevědomí. - Motivování žáků rozhovorem. - Porovnávání motivování žáků mimo školu (co se rádi učí, proč se to učí, co/kdo jim pomohl) a ve škole. - Učební styly a jejich využití při motivaci žáků VAK. - K zásadám pedagogické komunikace. - Sebereflexe vlastní práce účastníků s motivací, plánování konkrétních kroků do výuky. MODUL III UČITEL A JEHO SPOLUPRÁCE S RODIČI (Výchovný styl učitele 3.) 6 hodin Seminář vychází z modifikovaného projektu Etické výchovy Roche Olivara a Ladislava Lencze a jejich pojetí výchovného stylu - v souladu s pojetím doplňujícího vzdělávacího oboru v RVP. Každá praktická aktivita je zakončena společnou reflexí. - Připomenutí teoretických východisek programu Etická výchova, pojem prosociálnost, výchovný styl učitele, model a metody výuky Etv, literatura, didaktické cíle. - Co si rodiče myslí o škole, co si učitelé myslí o rodičích - Rodičovská kompetentnost a nekompetentnost. - Jsme na jedné lodi. - Praktické příklady zapojení rodičů do života školy a třídy. - Komunikace rodičů aneb s čím by měl učitel počítat pasivita agrese asertivita. - Zpětná vazba učitel-rodič, rodič-učitel. - Sebereflexe vlastní spolupráce účastníků s rodiči, plánování konkrétních kroků k její posílení. MODUL IV ODMĚNY A TRESTY VE ŠKOLE, OCENĚNÍ, POCHVALA, ZPĚTNÁ VAZBA (Výchovný styl učitele 4.) 6 hodin Seminář vychází z modifikovaného projektu Etické výchovy Roche Olivara a Ladislava Lencze a jejich pojetí výchovného stylu - v souladu s pojetím doplňujícího vzdělávacího oboru v RVP. Každá praktická aktivita je zakončena společnou reflexí. - Připomenutí teoretických východisek programu Etická výchova, pojem prosociálnost, výchovný styl učitele, model a metody výuky Etv, literatura, didaktické cíle. - Co je to trest a co si od něj slibujeme. - Rizika trestů ve výchově (trest-odpustek, pocity trestaného, Mě taky trestali, a přece ). - Dlouhodobé důsledky trestání. - Odměny nezvyšují skutečný zájem, nýbrž jej snižují. - Závislost na odměnách (červené puntíky, Smolíky, Bude to na známky? ). - Odměna jako riziko morálního vývoje žáka. - Chvála/pochvala ocenění/uznání. - Zpětná vazba, popisný jazyk, sebehodnocení žáka. - Reagování na negativní jevy klidným poukázáním na jejich důsledky (induktivní disciplína). - K dalším zásadám pedagogické komunikace. - Sebereflexe vlastní spolupráce účastníků s rodiči, plánování konkrétních kroků k její posílení. 5

7 Anotace: MODUL V PŘIJETÍ ŽÁKA A VYJADŘOVÁNÍ POZITIVNÍCH OČEKÁVÁNÍ, ATRIBUCE (Výchovný styl učitele 5.) 6 hodin Seminář vychází z modifikovaného projektu Etické výchovy Roche Olivara a Ladislava Lencze a jejich pojetí výchovného stylu- v souladu s pojetím doplňujícího vzdělávacího oboru v RVP. Každá praktická aktivita je zakončena společnou reflexí. - Připomenutí teoretických východisek programu Etická výchova, pojem prosociálnost, výchovný styl učitele, model a metody výuky Etv, literatura, didaktické cíle. - Bilanční kruh sebehodnocení a plánování míry naplňování výchovného stylu učitelem. - Motivační účinky přijetí žáka. - Individualizace ve třídě, zóna nejbližšího vývoje žáka. - Popis a popisný jazyk jako efektivní nástroj komunikace mezi učitelem a žákem. - Učitelovo kladení otázek. - Komunikace iniciovaná žáky. - Mocenské konstelace ve školní třídě. - Výchova k poslušnosti je rizikem pro demokracii. - K dalším zásadám pedagogické komunikace. - Sebereflexe vlastní spolupráce účastníků s rodiči, plánování konkrétních kroků k její posílení. MODUL VI MEZILIDSKÉ VZTAHY A KOMUNIKACE (Výchovný styl 6) 6 hodin Seminář vychází z modifikovaného projektu Etické výchovy Roche Olivara a Ladislava Lencze a jejich pojetí výchovného stylu-v souladu s pojetím doplňujícího vzdělávacího oboru v RVP. Každá praktická aktivita je zakončena společnou reflexí. Teoretický úvod: Prezentace historie etické výchovy, výklad o programu Etická výchova Roche Olivara, jeho úpravě L. Lenczem a o současném pojetí Etv v rámci českého školství, vysvětlení pojmu prosociálnost; Představení didaktických cílů a literatury k tématu tohoto modulu (fyzicky založíme čítárnu, v níž si během přestávek účastníci mohou prolistovat některé knižní tituly) 1 h. Praktické vyzkoušení aktivit k tématu, v nichž se zaměříme více na neverbální komunikaci: Myšlenková mapa: každá skupina zpracuje a prezentuje jeden pojem (verbální kom., neverbální kom., konflikt, kompromis) 1 h. Na pašeráky (řeč těla a co vše z ní lze poznat). Pantomima (porovnání sdělnosti verbálního a neverbálního projevu). Společné kreslení (různost komunikačních návyků). 1 h. Komunikace očima (řeč očí a hranice jejích možností). Mušle (představivost v komunikaci; zvuky, jež nám něco připomínají verbálně vysvětlená různost pohledů.) 1 h. Pozdrav (rituály v komunikaci). Štafeta v předávání výrazu (mimika.) 1 h. Plavba vodami komunikace (shrnující desková hra). Práce s tématem otázka (typy otázek, jejich cíle a různé situace jejich použití.) V závěrečném kolečku se zaměříme na společné sdílení užitku z tohoto kursu: s jakými plány na implementaci do vlastní výuky účastníci odcházejí, k čemu je kurs inspiroval, které myšlenky pro ně byly podnětné a jak je do příště využijí ve své pedagogické činnosti. 1 h. Poznámka k obsahu: Každá aktivita je zakončena reflexí v ní jsou účastníci v roli žáků. Na každou aktivitu pak navazuje didaktický rozbor. V něm se společně zaměřujeme, podle věkových specifik 6

8 Anotace: Doporučen: Typ kurzu: Poznámka: potenciálních žáků, na cíle sledované jednotlivými aktivitami, na možné varianty v pravidlech a zadáních aktivit, na doporučené časové dotace, na vhodnost zařazení aktivit v různých kontextech, na propojenost s očekávanými výstupy, na různé cesty, které mohou vést k řešení zadání, upozorňujeme se na možnosti odlišných zpracování výstupů např. skupinové práce (kresba, mluvené slovo, výukový plakát, prezentace, hraná scénka, živý obraz ). Lektor sděluje tipy, doporučení, varování a implementační příklady z jiných škol. Ředitelům a učitelům ZŠ a SŠ. cyklický PhDr. Libor Kyncl (lektor, systemický kouč, mentor, 16 let učitelské praxe.) Mgr. Beata Kynclová (lektorka, konzultantka, systemický kouč, mentor, pedagogická praxe na ZŠ i SOŠ.) Akce na klíč pro celý pedagogický sbor. Kurz lze realizovat jako celek i jako jednotlivá témata dle vlastního výběru. Při objednávce je vhodná a od lektora také požadovaná realizace vždy dvou témat za sebou. např. 2 odpoledne od 13:00 do 18:00 hod. Lektor ušetří čas a vy peníze za cestovné. Cena je stanovena dohodou. V podzimním období bude tento kurz nabízen v termínech: 1. a , 22. a , 3. a od 13:00 do 18:00 hod. pro jednotlivce v našem PC. V době vydání programové nabídky je akce v akreditačním řízení. 7

9 Studium pedagogiky (podle 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č.317/2005 Sb. ( ) Datum: Poplatek: 3 500,00 Kč Oblast kurzu: Pedagogika Anotace: Frekventanti projdou společnou 48 hod. částí studia a 42 hod. speciální částí - speciálním modulem pro asistenta pedagoga, čímž získají kvalifikaci pro asistenta pedagoga. Kurz má celkem 95 hodin, je rozvržen do 20 pracovních setkání po 4 hodinách + 3 setkání po 5 hodinách (v rámci kurzu budou provedeny 2 náslechy á 5 hod. - seznámení se zařízením prohlídka prostor, možnostmi výchovy a vzdělávání náslech v hodině a 1 x á 5 hod. závěrečná zkouška a obhajoba závěrečné práce). Náslechy budou probíhat v dopoledních hodinách: 1. Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková org ZŠ prof. Matějčka (škola pro žáky se SPUCH), Zd. Štěpánka 2798 v Mostě Součástí kurzu je i domácí příprava a vytváření portfolia (nad rámec stanovené časové dotace). SPOLEČNÁ ČÁST STUDIA - 48 HODIN MODUL I: ZÁKLADY PEDAGOGIKY - 20 hodin Základy obecné pedagogiky 20 hodin Pedagogika (praxe a věda, předmět, moderní pedagogika, základní pojmy); soudobé teorie vzdělávání; vzdělávání a učení; obsah vzdělání; osobnostní a kvalifikační předpoklady pedagogické profese. MODUL II: ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO PEDAGOGY 28 hodin Vybraná témata obecné psychologie, psych. osobnosti a vývojové psych. 16 hodin Poznávání a jeho ontogenetický vývoj (vnímání, myšlení, řeč, tvořivost); proces učení a jeho ovlivňování, sociální učení; změny psychiky v období dětství a mládí; faktory psychického vývoje. Sociální interakce a sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga - 12 hodin Obecné sociálně-psychologické profesní dovednosti pedagoga; sebepoznávání, sebereflexe a poznávání druhých; komunikace (pedagog - žák, pedagog - rodič, pedagog pedagog); konflikty a jejich zvládání; zpětná vazba. S P E C I Á L N Í Č Á S T S T U D I A 42 HODIN SPECIÁLNÍ MODUL III C: PRO ASISTENTY PEDAGOGŮ Základy speciální pedagogiky 34 hodin Základní teoretická východiska a současné trendy speciální pedagogiky; právní rámec problematiky; rodina a dítě se speciálními vzdělávacími potřebami; možnosti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami; druhy zdravotního postižení; možnosti výchovy a vzdělávání, podmínky a prostředky rozvoje dětí se speciálními vzdělávacími potřebami; rozvojové a podpůrné mechanismy, modely začlenění dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do pedagogického procesu. Vybraná témata vývojové psychologie 8 hodin Rozvíjení schopností, dovedností, znalostí a vlastností osobnosti v období dětství a mládí; utváření psychiky v období relativní stálosti u dospělého jedince; vývojově podstatné sociální vztahy. Doporučen: Studium pedagogiky v souladu s 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace podle 20 písm. d) zákona č. 563/2004 Sb.) k výkonu činnosti asistenta pedagoga, tj. středoškolákům s maturitou a středoškolákům s výučním listem. Typ kurzu: cyklický Místo konání: Most, Pionýrů Pedagogické centrum, (areál VŠFS - 2. nízká budova vlevo od hlavní budovy, z nádraží tramvaj č. 2 - zastávka Čs. mládeže, autobus od Loun - zastávka Čs. mládeže, dojít na světelnou křižovatku a odbočit vpravo) Termíny: (14:00-17:15) PaedDr. Eva Mrázová (bývalá kmenová, nyní externí vysokoškolská učitelka katedry pedagogiky a katedry primární a preprimární pedagogiky PF UJEP Ústí nad Labem, několikaletá pracovnice PPP.) Mgr. Iva Smeková (psycholožka, pracovnice PPP v Mostě.) Poznámka: proběhne závěrečná zkouška. Celý kurz stojí 6 500,- Kč. Platba za období září - prosinec činí 3 000,- Kč a za období leden - březen 3 500,- Kč. Při platbě organizací obdrží účastníci na 1. semináři fakturu, kterou následně nechají proplatit. Samoplátci kurzovné uhradí na místě před zahájením kurzu. Do kurzu se již nedá přihlásit. Jedná se o pokračování kurzu zahájeného

10 Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. ( ) Datum: Poplatek: 6 000,00 Kč Oblast kurzu: Pedagogika Anotace: Otevíráme 132 hodinový kurz, který je určen učitelům odborných předmětů středních škol, učitelům praktického vyučování a odborných praxí vyšších odborných škol, učitelům uměleckých odborných předmětů v základních uměleckých školách, středních odborných školách a konzervatořích, učitelům jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky v souladu s 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Absolvováním kurzu frekventanti získají znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka. Znalosti a dovednosti získané studiem pedagogiky umožní absolventům kvalifikovaný výkon pedagogické praxe. Stručný obsah: MODUL I: ZÁKLADY PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY - 68 hod. Obecná pedagogika -12 hodin Základy didaktiky všeobecných a odborných předmětů 20 Teorie výchovy 16 hodin Základy sociální pedagogiky 20 hodin MODUL II: ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO PEDAGOGY - 64 hod. Vybraná témata z obecné psychologie, psychologie osobnosti a vývojové psychologie 24 hodin Vybraná témata z pedagogické psychologie 24 hodin Sociální interakce ve škole a sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga 16 hodin Po úspěšném složení závěrečné zkoušky před komisí a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení. Součástí výuky bude tvorba vlastního portfolia a samostudium, které není zahrnuto do přímé výuky. Doporučen: Doporučeno učitelům odborných předmětů středních škol, učitelům praktického vyučování a odborných praxí vyšších odborných škol, učitelům uměleckých odborných předmětů v základních uměleckých školách, středních odborných školách a konzervatořích, učitelům jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky v souladu s 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Typ kurzu: cyklický Místo konání: Most, Pionýrů 2806/7 Pedagogické centrum, (areál VŠFS - 2. nízká budova vlevo od hlavní budovy, z nádraží tramvaj č. 2 - zastávka Čs. mládeže, autobus od Loun - zastávka Čs. mládeže, dojít na světelnou křižovatku a odbočit vpravo) Termíny: (14:00-17:15) PaedDr. Eva Mrázová (bývalá kmenová, nyní externí vysokoškolská učitelka katedry pedagogiky a katedry primární a preprimární pedagogiky PF UJEP Ústí nad Labem, několikaletá pracovnice PPP.) Mgr. Iva Smeková (psycholožka, pracovnice PPP v Mostě.) Poznámka: proběhne závěrečná zkouška. Celý kurz stojí ,- Kč. Za období září až prosinec činí poplatek 4 000,- Kč a za období leden až červen zaplatí frekventanti kurzovné ve výši 6 000,- Kč. Při platbě organizací obdrží účastníci na 1. semináři fakturu, kterou následně nechají proplatit. Samoplátci kurzovné uhradí na místě před zahájením kurzu. Do kurzu se již nedá přihlásit. Jedná se o pokračování kurzu zahájeného

11 Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. ( ) Datum: Poplatek: 6 000,00 Kč Oblast kurzu: Řízení školy Anotace: Kurz je určen pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení. Celkem jde o 120 hod. kurz, který obsahuje 102 hodin přímé výuky a 18 hodin stáže (odborné praxe) ve vybrané škole nebo školském zařízení + asi 4-5 hod. závěrečné zkoušky. Součástí výuky bude tvorba vlastního portfolia a samostudium, které není zahrnuto do přímé výuky. Účastníci absolvují závěrečnou zkoušku před komisí, která obsahuje obhajobu závěrečné práce na vybrané téma z obsahu jednotlivých kapitol, pohovor o stáži absolvované ve škole nebo školském zařízení a ověření získaných znalostí. Podmínkou získání osvědčení vydaného na základě akreditace MŠMT pod č. j. : MŠMT 12235/ je : povinná 80 % účast na přímé výuce, absolvování celého rozsahu odborné praxe + potvrzený záznam o průběhu praxe (stáže), zpracování závěrečné práce včetně její obhajoby před komisí, absolvování závěrečné zkoušky před komisí. Stručný obsah kurzu: I. MODUL Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství 24 hod. II. MODUL - Pracovní právo 30 hod. III. MODUL - Financování školy 24 hod. IV. MODUL - Organizace školy a pedagogického procesu 24 hod. Odborná praxe ve škole (školském zařízení) 18 hod.: Po absolvování výuky ve všech modulech projdou účastníci odbornou praxí (stáží) ve vybrané škole nebo školském zařízení. Cílem odborné praxe je blíže se seznámit s chodem školy (školského zařízení), organizací výchovněvzdělávacího procesu a zejména řízením dané organizace. Záznam o průběhu odborné praxe, potvrzený ředitelem dané školy (škol. zařízení), odevzdá každý účastník studia nejpozději v termínu odevzdání závěrečné práce, tj Kurz poběží každý pátek (mimo svátků a prázdnin) v čase 9:00 14:00 hod. Po vzájemné dohodě lektorů a frekventantů je možné čas zahájení posunout na 8:30 či 8:00 hod. Ukončení kurzu závěrečnou zkouškou je plánováno na Doporučen: Pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení. Vhodné také pro zástupce ředitele. Typ kurzu: cyklický Místo konání: Most, Pionýrů 2806/7 Pedagogické centrum, (areál VŠFS - 2. nízká budova vlevo od hlavní budovy, z nádraží tramvaj č. 2 - zastávka Čs. mládeže, dojít na světelnou křižovatku a odbočit vpravo) Termíny: (09:00-14:00) Ing. Jiří Tyšer (bývalý ředitel MŠ, ZŠ a SŠ; poradenská, lektorská a publikační činnost.) Ing. Jan Romaněnko (bývalý člen Rady vlády pro BOZP, svazový inspektor BOZP při ČMOS PŠ, člen poradního sboru pro BOZP při MŠMT, lektorská činnost.) Ing. Věra Tomková (vedoucí oddělení hygieny výživy a vedoucí oddělení hygieny dětí a dorostu KHS Ústeckého kraje ÚP Most.) Mgr. Miroslav Jiřička (bývalý ředitel a zástupce ředitele ZŠ, profesionální kouč, lektor DVPP.) Ing. Jana Sobotová (zástupce ředitele pro ekonomické záležitosti SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ v Ústí nad Labem, lektorská činnost pro vzdělávací zařízení.) Poznámka: Celý kurz stojí ,- Kč. Frekventanti zaplatí za období říjen - prosinec částku 6 000,- Kč a za období leden duben rovněž 6 000,- Kč. Při platbě organizací obdrží účastníci na 1. semináři fakturu, kterou následně nechají proplatit. Samoplátci kurzovné uhradí na místě před zahájením kurzu. Do kurzu se již nedá přihlásit. Jedná se o pokračování kurzu zahájeného

12 Rozvoj čtenářských dovedností s využitím dramatické výchovy aneb Jak vyjádřit myšlenku nejen slovy ( ) Datum: Poplatek: 560,00 Kč Oblast kurzu: I. stupeň ZŠ Anotace: Seminář nabízí pohled na účelné využití aktivit dramatické výchovy při aktivní práci s různými texty. Lekce napomáhá čtení s porozuměním, poukazuje na volbu vhodných verbálních a nonverbální prostředků vyjadřování. Vede k rozvíjení dramatických dovedností (od komunikace mimoslovní přes využití umělé řeči až po řečová cvičení s využitím rytmu slov či slovních her). Lekce provede účastníky pohybem a řečí v prostoru, poukáže na význam vizualizace jevů a nabídne různé tvořivé hry. Doporučen: Učitelům 1. stupně ZŠ, ZŠ spec. Místo konání: Most, Pionýrů Pedagogické centrum, (areál VŠFS - 2. nízká budova vlevo od hlavní budovy, z nádraží tramvaj č. 2 - zastávka Čs. mládeže, autobus od Loun - zastávka Čs. mládeže, dojít na světelnou křižovatku a odbočit vpravo) Termíny: (13:00-17:00) Mgr. Dalibor Dudek (učitel, zástupce ředitele, koordinátor ŠVP, výuka na 1. i 2. stupni ZŠ a gymnáziu, exter. spol. ČŠI; lektorská, publikační a výtvarná činnost.) Poznámka: Vhodné pro projekt EU peníze školám - ŠABLONY. 11

13 Kurz primární logopedické prevence. Preventista řečové výchovy (logopedický asistent) - 60 hod. ( ) Datum: Poplatek: 6 000,00 Kč Oblast kurzu: Speciální pedagogika Anotace: Na základě standardu MŠMT v rámci DVPP zaměřeného na podporu přirozeného rozvoje řeči dětí primární logopedickou prevenci Vám nabízíme 60 hod. kurz, který má 40 hod. dotaci na teoretickou část (v rámci teorie bude proveden 1 náslech v dopoledních hodinách) a 20 hod. dotaci na pedagogickou praxi + asi 5 hod. na závěrečnou zkoušku. Stručný obsah kurzu: Teoretická část - 40 hod.: Systém logopedické péče. Ontogenetický vývoj řeči. Fyziologický a narušený vývoj řeči. Metody a postupy podpory rozvoje dětské řeči. Praktická část pedagogická praxe - 20 hod.: V průběhu praxe frekventanti aplikují ve své přímé práci s dětmi poznatky získané v teoretické části kurzu a vedou záznam o konané praxi. Na základě získaných poznatků z pedagogické praxe zpracují kazuistiku, která bude předložena v rámci ukončení studia. Ukončení studia: Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou písemná, ústní, pohovorem o praxi a rozborem kazuistiky, kterou absolvent zpracoval na základě pedagogické praxe zaměřené na provádění aktivit v oblasti logopedické prevence. Úspěšným absolventům je vydáno osvědčení, které je opravňuje k výkonu činností logopedického asistenta podle čl. IV. písmeno c) Metodického doporučení č.j / k zabezpečení logopedické péče ve školství, tj. k činnostem na podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností dětí, na prevenci vzniku poruch řeči a čtenářských obtíží. Doporučen: Učitelům MŠ, 1. st. i 2. st. ZŠ, ZŠ spec., SŠ, případně vychovatelům, kteří se zabývají nebo hodlají zabývat prevencí řečové výchovy. Typ kurzu: cyklický Místo konání: Most, Pionýrů VŠFS (z nádraží tramvaj č. 2 - zastávka Čs. mládeže, autobus od Loun - zastávka Čs. mládeže, dojít na světelnou křižovatku a odbočit vpravo), zasedací místnost M03 v přízemí na konci chodby vpravo v centru EUROPE DIRECT) Termíny: (13:15-16:30) PaedDr. Iva Gregorová (speciální pedagog, učitelka ZŠ a SŠ J. Palacha v Mostě, lektorská činnost) Poznámka: U samoplátců platba bude provedena v hotovosti na místě před zahájením 1. semináře. Pokud chcete vystavit fakturu a platbu provést převodem, je nutné tuto skutečnost dopsat do přihlášky. Faktura Vám bude zaslána elektronicky. O zaplacení je nutné přinést doklad na 1. seminář. U platby organizací bude účastníkům na 1. semináři předána faktura. Podrobnější obsah kurzu byl uveřejněn ve zpravodaji Kontakt č Na požádání Vám jej zašleme. 12

14 Metody a formy práce s žáky se specifickými poruchami učení a chování (SPUCH) ( ) Datum: Poplatek: 1 100,00 Kč Oblast kurzu: Speciální pedagogika Anotace: Teoretická část (4 hodiny) - Historický vývoj péče o děti se specifickými poruchami učení (dále SPU). - Diagnostická a terapeutická činnost v oblasti SPU v českých zemích. - Terminologické vymezení. Výskyt specifických poruch učení, rozdíly v pohlaví. Typologie SPU podle Mezinárodní klasifikace nemocí. - Příčiny neúspěšnosti dítěte ve škole. Příčiny specifických vývojových poruch učení. - Poruchy učení na podkladě lehkých mozkových dysfunkcí. (1966, psycholog S. Clements: vymezení pojmu). - Inteligence a specifické poruchy učení. - Dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspinxie, dyspraxie, dysmuzie definice, etiologie, symptomatologie, klasifikace, diagnostika. - ADHD, výskyt a projevy, strategie přístupu k handicapovanému. - Hyperkinetická porucha, porucha pozornosti (nesoustředěnost, nepozornost), impulzivita a hyperaktivita. - Farmakoterapie. - Souvislost ADHD a specifických poruch učení. Doporučen: Typ kurzu: Místo konání: Praktická část - SPU (4 hodiny) - Jednotlivé poruchy, jejich reedukace a kompenzace, ukázky pomůcek a práce s nimi. - Zásady nápravy SPU. - Rozvoj a cvičení poznávacích funkcí. - Cvičení na rozvoj sluchové analýzy a syntézy. - Cvičení na rozvoj zrakové analýzy a syntézy. - Koncentrace pozornosti. - Paměť. - Rozvoj slovní zásoby, obratnost při vyjadřování. - Techniky nácviku čtení. - Individuální vzdělávací programy, tvorba programu podle zprávy z PPP pro konkrétní dítě. Praktická část ADHD (1 hodina) - Relaxační techniky a jejich působení. - Druhy relaxačních technik (ukázky). - Obecné zásady pro nácvik relaxačních technik. Diskuze k aktuálním problémům (1 hodina) - Systém péče o děti s SPU. - Právní předpisy. - Spolupráce s rodiči. Učitelům MŠ, přípravných tříd ZŠ, ZŠ spec., spec. pedagogům, vých. poradcům a učitelům 1. st. i 2. st. ZŠ. vícedenní Most, Pionýrů Pedagogické centrum, (areál VŠFS - 2. nízká budova vlevo od hlavní budovy, z nádraží tramvaj č. 2 - zastávka Čs. mládeže, autobus od Loun - zastávka Čs. mládeže, dojít na světelnou křižovatku a odbočit vpravo) Termíny: (13:00-17:00) Poznámka: Mgr. Marie Bunešová (Speciální pedagog - logoped. Má zkušenosti s výukou na ZŠ spec. i ZŠ. Působila jako zástupkyně ředitelek na obou typech škol. Externí výuka na PF UJEP v Ústí n. L. Lektorka kurzů v rámci inkluzivního vzdělávání. Soukromá logopedická poradna.) Cyklus dvou odpoledních seminářů. Akci lze objednat i pro celý pedagogický sbor. Cena dohodou. 13

15 Didaktika geometrie na 2. stupni ZŠ ( ) Datum: Poplatek: 590,00 Kč Oblast kurzu: Matematika Anotace: 1. Mechanismus poznávacího procesu žáka dle Hejného. Díky tomuto mechanismu je možné pochopit, jak dítě uvažuje, jakým způsobem se ukládají nové myšlenky. Vše probráno velmi podrobně i s praktickými ukázkami. 2. Mongeovo promítání praktické ukázky herdemonstrujících promítání. 3. Jordánova míra - na přímce, v rovině i v prostoru. Díky této problematice děti pochopí pojem délka, obsah a objem nenásilnou formou, která může být i hravá. Vše lektor doplní o matematický výklad, aby bylo všem jasné, jaké zápisy se používají ap. Doporučen: Učitelům 2. stupně ZŠ, víceletých gymnázií. Místo konání: Most, Pionýrů Pedagogické centrum, (areál VŠFS - 2. nízká budova vlevo od hlavní budovy, z nádraží tramvaj č. 2 - zastávka Čs. mládeže, autobus od Loun - zastávka Čs. mládeže, dojít na světelnou křižovatku a odbočit vpravo) Termíny: (14:00-17:15) Mgr. Vlastimil Chytrý (odborný asistent na UJEP Ústí nad Labem, učitelství pro druhý stupeň ZŠ, praxe učitele matematiky) Jak společně se žáky nastavit třídní pravidla, aby opravdu fungovala ( ) Datum: Poplatek: 630,00 Kč Oblast kurzu: Pedagogika Anotace: Tvorba třídních pravidel probíhá na většině našich škol. Ne vždy jsou však tato pravidla funkční. Na tomto setkání si společně ukážeme, jak vést žáky k tomu, aby si nastavili svá třídní pravidla, která jim mají pomáhat k tomu, aby se ve třídě cítili bezpečně a v pohodě. Obsah semináře. 1. Jakou podobu má mít funkční třídní pravidlo. 2. Jaký je rozdíl mezi školním řádem a třídními pravidly. 3. Nastavení kritéria pro posuzování třídních pravidel. 4. Jak analyzovat navržený postup vedoucí k sestavení třídních pravidel. 5. Co může učitel udělat pro to, aby se třídní pravidla stala nedílnou součástí komunity třídy. 6. Jak žákům poskytovat zpětnou vazbu směrem k dodržování třídních pravidel. 7. Jak dlouhodobě pracovat s třídními pravidly, jak je průběžně revidovat, aktualizovat a doplňovat. Cílem je ukázat, jak s těmito pravidly průběžně pracovat, aby si žáci osvojovali životně a společensky důležité kompetence. Jak naučit žáky společenskému chování a respektování pravidel dané komunity nikoliv teoreticky, ale přirozeně a prakticky, a to přímo v komunitě třídy. Doporučen: učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, speciálních škol, víceletých gymnázií Místo konání: Most, Pionýrů Pedagogické centrum, (areál VŠFS - 2. nízká budova vlevo od hlavní budovy, z nádraží tramvaj č. 2 - zastávka Čs. mládeže, autobus od Loun - zastávka Čs. mládeže, dojít na světelnou křižovatku a odbočit vpravo) Termíny: (14:00-17:15) Mgr. Jiří Hruška (praxe učitele na ZŠ, mentorská, supervizní a konzultační práce v rámci projektu Podpora učitelů ve zvyšování kvality pedagog. práce, publikační a lektorská činnost) 14

16 Pletení z pedigu - košíkářství ( ) Datum: Poplatek: 580,00 Kč Oblast kurzu: Výtvarná výchova Anotace: Nabízíme řemeslnou dílnu, která je určena začínajícím i zkušenějším frekventantům (individuální přístup), kteří se seznámí s literaturou, zdroji a kontaktem k získání materiálu, s nástroji a přípravou materiálu pro výrobu košíčku či podnosu pleteným opletkem tří prutů a zdobeným diamantovou vazbou. Výrobek lze použít jako funkční dekoraci, dárek k narozeninám, svátku, Dni matek, ap. Společně si osvojíme pracovní postup: Příprava vodicích a osnovních prutů, nácvik opletkem tří prutů, nácvik diamantové vazby, nácvik uzavírky, zakončení výrobku. Použijeme sololitové dno, abychom práci časově zvládli. Pracovní dílnou si připomeneme polozapomenuté řemeslo. Pletení z pedigu je vhodný relaxační prostředek, aktivita pro volný čas i výuku. Součástí dílny bude galerie výrobků z pedigu. Doporučen: učitelům MŠ, ZŠ, ZŠ spec., ZUŠ, SŠ, vychovatelům ŠD, ŠK, DD a ostatních vých. zařízení, DDM, zájmových kroužků ap. Místo konání: Most, Pionýrů Pedagogické centrum, (areál VŠFS - 2. nízká budova vlevo od hlavní budovy, z nádraží tramvaj č. 2 - zastávka Čs. mládeže, autobus od Loun - zastávka Čs. mládeže, dojít na světelnou křižovatku a odbočit vpravo) Termíny: (13:00-17:00) Mgr. Marie Seidlová (učitelka VV, NJ; metodická a lektorská činnost.) Poznámka: S sebou: jehlice nebo šídlo, kleštičky. V ceně je pletací materiál - pedig. Držitelem akreditace je č. j. 3296/ Hrajeme si s písmenky ( ) Datum: Poplatek: 550,00 Kč Oblast kurzu: Výtvarná výchova Anotace: V době počítačové techniky, kdy ve většině případů psané písmo je nahrazováno psaním v textových editorech, je potřeba posilovat zachování psaného písma a jeho různé využití ve výtvarné výchově. Seminář seznámí účastníky s netradičními výtvarnými prostředky, s různými typy písma a jejich netradičním využitím ve výtvarné výchově. Spojíme písmo s liniemi do různých obrázků, vhodných i jako přání k různým příležitostem. Budeme sestavovat různé obrazce s různými typy písma, vytvoříme si i vlastní písmo. Vyrobíme si jednoduché koláže s použitím písmen jak psaných, tak i vystříhaných z novin. V semináři budeme rozvíjet jemnou motoriku, fantazii, prostorovou orientaci či estetické cítění. Nahlédneme do kaligrafie a jejího neopakovatelného půvabu v dekorativní tvorbě. Doporučen: Učitelům 1. i 2. stupně ZŠ, vychovatelům ŠD, DD, DM. Pedagogům volného času DDM, SVČ apod. Zájemcům z řad učitelů MŠ. Místo konání: Most, Pionýrů 2806 Pedagogické centrum, (areál VŠFS - 2. nízká budova vlevo od hlavní budovy, z nádraží tramvaj č. 2 - zastávka Čs. mládeže, autobus od Loun - zastávka Čs. mládeže, dojít na světelnou křižovatku a odbočit vpravo) Termíny: (13:30-16:30) Květuše Belanová (absolventka SŠUŘ Praha, lektorka výtvarných uměleckých řemesel a kurzů kresby a kompozice v ZUŠ a DDM Ostrov nad Ohří) Poznámka: Pomůcky - Bílé čtvrtky A4, kancelářský bílý papír A4, lepidlo v roubíku, centropen černý tenký, středně silný, barevné fixy, obyčejná tužka č.2, staré noviny, nůžky, černá tuš, štětec, obyčejné pérko (dámské) případně redispero, špejle, dřívko, kousek plsti a kolíček na prádlo dřevěný. 15

17 Zhudebněné pohádky a další možnosti využití netradiční hudební výchovy ( ) Datum: Poplatek: 580,00 Kč Oblast kurzu: Hudební výchova Anotace: Zhudebněné veršované pohádky Františka Hrubína (např. Smolíček a Jeskyňky, Paleček, Kuřátko a obilí a další) zpracované tak, aby byly zvládnutelné dětmi předškolního věku, případně malých školáků, s možností dramatizace. Zhudebněné hádanky, dětské texty, jednoduchá průpravná cvičení hravou formou. Využití keyboardu při práci s dětmi (hrají děti, využití automatických doprovodů). Hry s písničkou, taneční prvky. Hry spojené s poslechem hudby (vybrané vhodné skladby baroko, klasicismus, romantismus, současnost). U poslechových her zapojen pohyb, využití nezvyklých pomůcek k poslechu (krabičky s gumičkou ). Doporučen: Učitelkám MŠ, 1. stupně ZŠ a speciálních škol, pedagogům volného času, vychovatelům školských zařízení. Místo konání: Most, Pionýrů 2806 Pedagogické centrum, (areál VŠFS - 2. nízká budova vlevo od hlavní budovy, z nádraží tramvaj č. 2 - zastávka Čs. mládeže, autobus od Loun - zastávka Čs. mládeže, dojít na světelnou křižovatku a odbočit vpravo) Termíny: (09:00-13:00) Mgr. Dominika Valešková (bývalá učitelka HV a ČJ na SŠ pedagogické, hotelnictví a služeb v Litoměřicích, sbormistryně dívčího sboru Máj a vedoucí flétnového souboru Oethos, nyní ředitelka ZUŠ v Litoměřicích) 16

18 Kurz znakového jazyka ( ) Datum: Poplatek: 3 000,00 Kč Oblast kurzu: Speciální pedagogika Anotace: Cílem nabízeného kurzu je osvojit si základní znaky pro prvotní komunikaci s klientem, osobou se sluchovým postižením a naučit se specifickému přístupu k této osobě. Kurz má 24 hod. časovou dotaci + asi 3 hod. závěrečné zkoušky. Teoretický úvod - 6 hodin: Základní pojmy ze speciální pedagogiky druhy a stupně postižení. Typy a stupně sluchových vad, specifika přístupu k neslyšícím osobám a jejich rodičům, integrace sluchově postiženého žáka. Formy alternativní komunikace, kompenzační pomůcky. Znaková řeč, znakovaná čeština, prstová abeceda, znaková řeč u nás a v zahraničí. Praktická část - 18 hodin: Probíraná témata: Rodina, barvy a číslovky, rok a roční období, základní věci školní třídy, příroda základní pojmy, názvy zvířat a rostlin, dopravní prostředky, téma dle výběru účastníků. Konverzace se sluchově postiženou osobou. Zhlédnutí DVD - Chci se s tebou domluvit. Příprava na praktickou zkoušku. Praktická zkouška - konverzace - asi 3 hodiny. Doporučen: Učitelům mateřských škol, základních škol, učitelům speciálních škol, středních škol, vychovatelům, speciálním pedagogům bez znalosti znakové řeči. Typ kurzu: cyklický Místo konání: Most, Pionýrů 2806 Pedagogické centrum, (areál VŠFS - 2. nízká budova vlevo od hlavní budovy, z nádraží tramvaj č. 2 - zastávka Čs. mládeže, autobus od Loun - zastávka Čs. mládeže, dojít na světelnou křižovatku a odbočit vpravo) Termíny: (13:30-16:45) Mgr. Kateřina Jelínková (speciální pedagog, učitelka na ZŠ a SŠ J. Palacha v Mostě) 17

19 Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku a žáků na počátku školní docházky ( ) Datum: Poplatek: 1 380,00 Kč Oblast kurzu: Pedagogika Anotace: Nabízíme cyklický 12 hod. kurz ( 3 x 4 vyuč. hod.) zaměřený na rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku či na počátku školní docházky. Obsah: I. Úvod do problematiky Moderní pedagogické trendy s cíleným rozvojem hrubé i jemné motoriky u dětí v mateřské škole a základní škole. Grafomotorika jako součást speciálních kompletních programů (Rozvoj grafomotoriky podle Y. Heyrovské, metoda dobrého startu). Rozvoj grafomotoriky jako součást ŠVP mateřské a základní školy. Propojení myšlení - řeči a motoriky. II. Rozvoj motoriky, grafomotoriky a kresby Rozvoj hrubé motoriky (poloha, pohyb, postavení, držení a součinnost celého těla, sebeobsluha). Rozvoj jemné motoriky (pohyby a dovednosti ruky od zápěstí k prstům). Zrakové vnímání, hmatové zkušenosti a jemná motorika (oko-ruka). Kresba v předškolním věku (vývoj a úroveň dětské kresby). III. Znevýhodnění při rozvoji grafomotoriky Hyperkinetické poruchy, ADHD. Mentální retardace. Porucha autistického spektra. Dysgrafie. IV. Rozvíjení grafomotorických dovedností Hry a činnosti předcházející grafickému záznamu. Motivace. Hry a aktivity k plynulé kresbě (nepřerušovaná linie, rovné čáry, obloučky, vlnovky a spirály, lomená čára). V. Podmínky a potřeby pro rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku a žáků na počátku školní docházky Aktivity a přístup pedagoga. Technické podmínky (prostředí a pomůcky). Spolupráce s rodiči. Individuální vzdělávací plán pro dítě s OŠD. Doporučen: Učitelům MŠ, přípravných tříd ZŠ, ZŠ spec. a učitelům 1. st. ZŠ. Typ kurzu: cyklický Místo konání: Most, Pionýrů 2806 Pedagogické centrum, (areál VŠFS - 2. nízká budova vlevo od hlavní budovy, z nádraží tramvaj č. 2 - zastávka Čs. mládeže, autobus od Loun - zastávka Čs. mládeže, dojít na světelnou křižovatku a odbočit vpravo) Termíny: (14:00-17:15) Mgr. Marie Bunešová (Speciální pedagog logoped, má zkušenosti s výukou na ZŠ spec. i ZŠ. Působila jako zástupkyně ředitelek na obou typech škol. Externí výuka na PF UJEP v Ústí n. L. Lektorka kurzů v rámci inkluzivního vzdělávání. Soukromá logopedická poradna.) 18

20 Netradiční cvičení jógy. Jóga v příbězích aneb Každý měsíc s písničkou procvičím si tělíčko ( ) Datum: Poplatek: 550,00 Kč Oblast kurzu: Předškolní výchova Anotace: Prožitkový seminář zaměřený na rozvoj pohybových dovedností formou účinného, ale málo využívaného netradičního cvičení jógy. 1. Teoretický základ - základní pozice, dechová cvičení, relaxace - uvolnění a zklidnění, cvičení pro správné držení těla a koordinaci L a P hemisféry. 2. Jóga v příbězích aneb Každý měsíc s písničkou procvičím si tělíčko - obsah jednoduchých písní jako motivace pro cvičení s prvky jógy a ostatních pohybových činností; - jak správné s dětmi dýchat; - kdy a jakou zvolit relaxaci; - zařazení psychomotorických her jako bezděčné prožívání radosti z pohybu (např. Běží liška k Táboru, Pec nám spadla, Na tom pražským mostě, Travička zelená...); - proč je důležitá správná chůze a cvičení s chodidly; - prevence důsledků nedostatečné pohybové aktivity. Doporučen: Učitelkám MŠ, přípravných tříd ZŠ, učitelům ZŠ spec., vychovatelům ŠD, DD, pedagogům volného času SVČ, DDM. Místo konání: Most, Komořanská 799 Mateřská škola Termíny: (09:15-12:30) Marie Homolková (Učitelka MŠ, 34 let praxe, z toho se 15 let věnuje cvičení jógy s dětmi a společnému cvičení dětí a rodičů.) Poznámka: S sebou: pohodlný cvičební oděv, vhodnou obuv - nejlépe cvičky, případně ručník či karimatku (není to ale nutné, jelikož v učebně je koberec). 19

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

vzdělávací kurzy pro veřejnost

vzdělávací kurzy pro veřejnost Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola v Kroměříži, 1. máje 221, 767 59 Kroměříž nabízí ve školním roce 2010/2011 vzdělávací kurzy pro veřejnost Vzdělávací program Rozsah

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s.

Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s. Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s. Agrese a agresivita u dětí předškolního roku Seminář je zaměřen na problematiku vzrůstající agresivity u dětí předškolního věku a její důsledky pro další

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Vzdělávací program Komunitní škola

Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola je určen pedagogickým pracovníkům základních a středních škol. Jediným předpokladem pro přijetí je vůle a ochota pracovat na principech

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ 1. Speciální výuka 2. Podmínky pro vřazení žáka do speciální třídy 3. Charakteristika speciálních tříd 4. Vymezení pojmů SPUCH, logopedických obtíží

Více

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Trutnov, Komenského 399 Projekt Škola pro všechny, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.21/01.0027 Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY PRAVIDELNÝ PROGRAM DOUČOVÁNÍ Doučování

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Projektový záměr Obsah projektového záměru: Co je cílem projektu: která témata je potřeba na škole podpořit a proč ve vztahu k ŠVP? Kolik žáků bude mít užitek z toho, že se budou

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu a MŠ v Prostějově bylo založeno s cílem podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy Představení specifik ostatních šablon pro střední školy 1 II V VI VII VIII Cizí jazyky Odborné kompetence Finanční gramotnost Inkluze Mentoring 2 Šablony klíčových aktivit na podporu výuky cizích jazyků

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II

Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II Anotace projektu (max. 600 znaků, může být zveřejněna) Projekt doplňuje systém logopedické péče na škole o systematickou logopedickou prevenci. Je

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno

Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno Vážená paní ředitelko, pane řediteli, PPP SK, pracoviště Kladno bude v letošním školním roce opět pořádat několik cyklů zaměřených

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

MŠ, ZŠ a školská zařízení

MŠ, ZŠ a školská zařízení Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 MŠ, ZŠ a školská zařízení Nabídka vzdělávacích programů DVPP na

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

PROGRAMOVÁ NABÍDKA. Pionýrů 2806, 434 01 Most www.pcul.cz pcul@seznam.cz IČO: 25497405. Kontaktní pracovník pro pracoviště Teplice

PROGRAMOVÁ NABÍDKA. Pionýrů 2806, 434 01 Most www.pcul.cz pcul@seznam.cz IČO: 25497405. Kontaktní pracovník pro pracoviště Teplice PROGRAMOVÁ NABÍDKA září 2015 - prosinec 2015 Pionýrů 2806, 434 01 Most www.pcul.cz pcul@seznam.cz IČO: 25497405 Kontakt pro pracoviště Most a Ústí nad Labem Kontaktní pracovník pro pracoviště Teplice Kontaktní

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením pravidla komunikace 1 den Cílem kurzu je seznámit frekventanty s jazykovou a

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika 1. Andragogika / Milan Beneš -- 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Grada, 2014 -- 176 s. -- cze ISBN 978-80-247-4824-5 Sign.: II 112791V1 Edice:Pedagogika (Grada)

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Nabídka akcí duben 2015

Nabídka akcí duben 2015 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno pracoviště Znojmo Rudoleckého 25, 669 02 Znojmo Nabídka akcí duben 2015 Kontakty: Dana Kolštromová, DVPP: kolstromova@sssbrno.cz,

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. Metodika projektu CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka 2014 Zpracoval garant projektu Mgr.Radek Procházka s kolektivem Z Š a

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2015

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2015 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2015 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Ministerstvo

Více

Moderovaný workshop - zápis

Moderovaný workshop - zápis Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.01/05.0015 Cítíme zodpovědnost za vzdělávání pedagogických pracovníků námi zřizovaných MŠ Závěrečná aktivita klíčové aktivity 03 - Sdílení zkušeností dobré praxe

Více

Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Pojem zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, sociální znevýhodnění podle školského zákona

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka

KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka I. Tvořivá dílna: Konstruktivistické pojetí předškolní technické gramotnosti- aktuální a konkrétní vymezení pro předškolní

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

Nabídka akcí 10/2014

Nabídka akcí 10/2014 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno pracoviště Znojmo Rudoleckého 25, 669 02 Znojmo Přejeme Vám úspěšný školní rok a těšíme se na spolupráci. Nabídka akcí

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Nabídka seminářů pro vaší školu

Nabídka seminářů pro vaší školu Studium k výkonu specializovaných činností Nabídka seminářů pro vaší školu Prevence sociálně patologických jevů v souladu s vyhláškou č. 317/2005 Sb. 9 c) Akreditace Č.j.: MŠMT 665/2014-1-121 ZAHÁJENÍ

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

KRITÉRIA ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOSTI PRO VSTUP DO 1. třídy. PREVENCE SVPU. VČASNÁ DIAGNOSTIKA RIZIKOVÝCH DĚTÍ Z HLEDISKA SVPU

KRITÉRIA ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOSTI PRO VSTUP DO 1. třídy. PREVENCE SVPU. VČASNÁ DIAGNOSTIKA RIZIKOVÝCH DĚTÍ Z HLEDISKA SVPU Mateřské školy Cílová skupina Stručný obsah KRITÉRIA ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOSTI PRO VSTUP DO 1. třídy. PREVENCE SVPU. VČASNÁ DIAGNOSTIKA RIZIKOVÝCH DĚTÍ Z HLEDISKA SVPU Pedagogové MŠ, 1. ročník ZŠ Obsahem semináře

Více

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže.

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova Prosociální výchova je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova se pod názvem etická výchova vyučuje jako volitelný, ale povinný

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013 Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE

JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE Řeč a správné vyjadřování, je vizitkou každého člověka. Každý rok roste počet dětí v mateřských školách, u kterých je přítomná narušená komunikační

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

Setkání vedoucích ch pracovníků škol Královéhradeckého kraje 26.10.2010 Využívání moderních technologií ve výuce Využívání moderních technologií ve výuce CZ.1.07/1.3.01/03.0009 Tento projekt je spolufinancován

Více