GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY A VIZUÁLNÍHO STYLU SKUPINY A ČLENŮ SKUPINY ŠKODA TRANSPORTATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY A VIZUÁLNÍHO STYLU SKUPINY A ČLENŮ SKUPINY ŠKODA TRANSPORTATION"

Transkript

1 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY A VIZUÁLNÍHO STYLU SKUPINY A ČLENŮ SKUPINY ŠKODA TRANSPORTATION

2 OBSAH (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) Úvod Historie značky Škoda Jak pracovat s grafickým manuálem Obchodní jméno Značka Základní barevné provedení Základní negativní provedení Jednobarevné provedení Jednobarevné negativní provedení Černobílé provedení Rozkres Ochranná zóna Rozměrová řada Minimální velikost Základní provedení značky na podkladové ploše Jednobarevné provedení značky na podkladové ploše Značka v materiálu Prostorové provedení Zakázané tvarové a barevné varianty Barevnost Základní barvy Doplňkové barvy Písmo Základní písmo Doplňkové písmo Princip sazby Vizuální styl Ukázky aplikací vizuálního stylu Linka Fotobanka Piktogramy (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) Merkantilní tiskoviny Hlavičkový papír Hlavičkový papír s certifikační značkou Hlavičkový papír druhá a další strany Princip vyplňování Tisková zpráva Zápis z jednání Vizitka Obálky Komplimentka Štítky, samolepky Razítka Formuláře Univerzální layout tabulkových formulářů Univerzální layout textových formulářů Princip vyplňování formulářů Faktura Objednávka Smlouva Obchodní nabídka Komunikační a propagační materiály Princip tvorby komunikačních a propagačních materiálů Letáky Katalogové listy Firemní katalogy a brožury titulní strana Firemní katalogy a brožury další strany Inzerce Bannery Roll-up Firemní časopis (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) Další tištěné materiály Prezentační desky Pořadače, štítky do pořadače Poznámkový blok Karta zaměstnance Jmenovka Návštěvnická karta Multimediální aplikace ový podpis Newsletter Princip tvorby webu Intranet Powerpointová prezentace CD/DVD Prostorové aplikace značky Princip užití značky na výrobcích Označení budov Vnější orientační systém Vnitřní orientační systém Princip označování výstavního stánku Vlajky Označení kontejnerů Označení nákladních vozidel Označení osobních vozidel Pracovní oděvy Princip označování propagačních předmětů ŠKODA TRANSPORTATION a.s Dynamo design s.r.o. (2)

3 1 ÚVOD

4 1 ÚVOD 1.1 Historie značky Škoda Značka Škoda je považována za jednu z nejelegantnějších a zároveň nejoriginálnějších ochranných známek. Její historie sahá již do počátku třicátých let dvacátého století. Roku 1923 byly registrovány dvě verze značky (obr. A). První představovala pětipérovou stylizovanou peruť s nápisem ŠKODA v kruhu. Druhá varianta pak nesla okřídlený šíp s třípérovou perutí v kruhu. Tato varianta zvítězila, v roce 1937 k ní byl připojen text ŠKODA (obr. B) a s drobnými úpravami se používá dodnes. Dlouhá doba používání z ní udělala symbol, který je univerzálně rozpoznatelný a zejména v České republice se stal synonymem kvalitních dopravních prostředků. A B (4)

5 1 ÚVOD 1.2 Jak pracovat s grafickým manuálem Grafický manuál skupiny Škoda Transportation je závazným předpisem pro používání jednotného vizuálního stylu společnosti. Obsahuje pravidla a doporučení při tvorbě, výrobě a užívání jeho jednotlivých prvků, včetně systému jeho používání v rámci jednotlivých dceřiných společností. Nedílnou součástí grafického manuálu jsou grafické podklady pro všechny prvky jednotného vizuálního stylu společnosti. Tato data by měla být využívána, aby nedocházelo k deformacím značky a doprovodných prvků jednotného vizuálního stylu. Jednotný vizuální styl je tvořen značkou, barvami, písmem a prvky vizuálního stylu, které jsou představeny na následujících stránkách grafického manuálu. Svým obsahem vyjadřuje základní identifikaci skupiny Škoda Transportation, a to vůči odborné i široké veřejnosti. Vytváří image firmy, je znakem síly a prosperity, prezentuje úspěchy a solidnost v podnikání. Proto je potřebné dodržovat všechna pravidla, prezentovaná v tomto manuálu. Tato pravidla určují, jak postupovat při aplikaci prvků jednotného vizuálního stylu a při realizaci tiskových materiálů, při prostorových aplikacích a aplikacích na jednotlivých produktech. (5)

6 Obchodní název Název pro komunkaci skupina Škoda Transportation 1 ÚVOD ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Škoda Transportation 1.3 Obchodní jméno ŠKODA ELECTRIC a.s. ŠKODA TVC s.r.o. ŠKODA VAGONKA a.s. ŠKODA CITY SERVICE s.r.o. Pars nova a.s. LOKEL s.r.o. POLL, s.r.o. VÚKV a.s. ŠKODA TRANSPORTATION Deutschland GmbH Ganz Skoda Electric Zrt. TRADING RS Sp. z o.o. Sibelektroprivod Škoda Electric Škoda TVC Škoda Vagonka Škoda City Service Pars nova Lokel Poll VÚKV Škoda Transportation Deutschland Ganz Skoda Electric Trading RS Sibelektroprivod Název Škoda Transportation se používá pro označení skupiny i pro označení jedné ze společností. Označení skupiny se píše s malým s a velkým Š a T, tedy skupina Škoda Transportation. Názvy dceřiných společností jsou popsány ve dvou sloupcích, a to dle užití jde-li o obchodní název či název pro komunikaci. Není uveden obchodní název skupiny Škoda Transportation, neb skupina nemá právní entitu, jedná se o zastřešující označení. V textu se vždy užívá vypsaný název společnosti a není možné do něj umisťovat značku. V textu se značka nesmí používat... (6)

7 2 ZNAČKA

8 2 ZNAČKA 2.1 Základní barevné provedení Značka je shodná jak pro skupinu Škoda Transportation, tak pro její dceřiné společnosti. Značka se skládá ze dvou částí, a to trojrozměrného symbolu (šíp se třemi perutěmi v kruhu) a textu ŠKODA. Pokud to technologie, podkladová barevnost a velikost umožňují, pracuje se vždy s tímto základním trojrozměrným barevným provedením. Do značky nelze zasahovat, nelze ji barevně ani jinak upravovat. V případě potřeby lze použít i samostatný symbol, a to za podmínky, že je zřejmé, že se jedná o komunikaci skupiny Škoda Transportation (viz 5.1 Ukázky aplikací vizuálního stylu). Pro užití samostatného symbolu platí stejná pravidla jako pro značku. (8)

9 2 ZNAČKA 2.2 Základní negativní provedení Používá-li se značka v negativním provedení, zůstává symbol stejný jako v základním barevném provedení, ale text ŠKODA je bílý. Tato varianta se používá pouze v případě takové podkladové plochy, na kterou nelze použít základní barevné provedení (viz 2.10 Základní provedení značky na podkladové ploše). (9)

10 2 ZNAČKA 2.3 Jednobarevné provedení Pokud technologie nedovoluje použít značku v základním barevném provedení (jednobarevný tisk, výšivka, řezaná grafika), používá se jednobarevná varianta značky v základní tmavě modré firemní barvě. (10)

11 2 ZNAČKA 2.4 Jednobarevné negativní provedení V případě, že je nutné použít negativní provedení značky a zároveň technologie nedovoluje použít značku v základním negativním provedení (jednobarevný tisk, výšivka, řezaná grafika), používá se jednobarevné negativní provedení značky v bílé (viz 2.11 Jednobarevné provedení značky na podkladové ploše). (11)

12 2 ZNAČKA 2.5 Černobílé provedení V černobílém tisku nebo v případech, kdy není z technických důvodů možné reprodukovat značku barevně, se používá černobílé provedení. Pro negativní provedení se používá logo v bílé (viz 2.11 Jednobarevné provedení značky na podkladové ploše). (12)

13 2 ZNAČKA 100 % 257,5 % 12,5 % 24 % 2.6 Rozkres Pomocí rozkresu je přesně definován tvar značky, rozmístění jednotlivých prvků, jejich poměry a velikosti. Rozkres je kontrolním nástrojem správnosti aplikace, není určen ke konstrukci značky. 100 % 57,5 % 18,5 % 370 % (13)

14 2 ZNAČKA 2.7 Ochranná zóna 25 % 100 % 25 % Ochranná zóna značky vymezuje prostor, do kterého nesmí být umístěny žádné jiné grafické nebo typografické prvky. Jedná se o nejmenší možnou vzdálenost od dalších prvků, motivů a značek partnerů. Dodržování ochranné zóny je nezbytné pro rozpoznatelnost značky a její čitelnost v kontextu dalších vizuálních prvků. Ochranná zóna značky Škoda je určena 25 % velikosti jejího symbolu. V případě užítí samostatného symbolu platí stejná pravidla jako pro značku. 25 % 100 % 25 % (14)

15 2 ZNAČKA 150 % 30 mm firemní desky 2.8 Rozměrová řada Rozměrová řada nabízí spektrum doporučených velikostí pro užití na různých formátech. Základní 100% velikost představuje optimální rozměr při užití značky na formátu A % 20 mm hlavičkový papír, komplimentky, katalogové listy A4, ap. 70 % 14 mm obálky DL, C5 50 % 10 mm karty 45 % 9 mm vizitky (15)

16 2 ZNAČKA 2.9 Minimální velikost 100 % 20 mm Minimální velikost značky je nejmenší možný rozměr, který zaručuje její čitelnost. U základního barevného provedení značky Škoda se jedná o výšku 5 mm, tj. 25 % základní velikosti značky. U jednobarevného provedení lze značku zmenšit na výšku 3 mm, tj. 15 % základní velikosti značky. Používat značku v menších velikostech je nevhodné, protože je narušena její čitelnost. 25 % 5 mm základní provedení 15 % 3 mm jednobarevné provedení (16)

17 2 ZNAČKA 2.10 Základní provedení značky na podkladové ploše Na této straně jsou vyobrazeny příklady užití základního provedení značky na podkladových plochách různé barevnosti. Značku v základním barevném provedení je vhodné umisťovat na světlé podkladové plochy, a to v případě jednobarevné plochy či fotografie. Značka v základním negativním provedení se umisťuje na tmavé podkladové plochy, a to jak na jednobarevné plochy, tak na fotografie. Při umístění značky na fotografii je nutné vycházet z barevného odstínu, který bezprostředně obklopuje značku, tak, aby byla zajištěna její dobrá čitelnost. (17)

18 2 ZNAČKA 2.11 Jednobarevné provedení značky na podkladové ploše Na této straně jsou vyobrazeny příklady užití jednobarevného provedení značky na podkladových plochách různé barevnosti. Pro jednobarevné provedení značky platí stejná pravidla jako pro základní barevné provedení značky, tedy při světlých podkladových odstínech používáme pozitivní variantu, a to jak v barvě, tak v černobílém provedení. Při tmavých podkladových odstínech používáme negativní variantu značky v bílé. (18)

19 2 ZNAČKA 2.12 Značka v materiálu Značka v materiálu se používá v případě aplikací, kde je možné pomocí různých technologií (ražba, gravírování, pískování) aplikovat značku trojrozměrně. Plastická verze se aplikuje například na kůži, dřevo a různé typy textilií či kovů. Při takových aplikacích jsou všechny části značky vyvýšeny, nebo naopak zahloubeny do stejné roviny. Jako zdroj se vždy používá jednobarevné provedení značky. (19)

20 2 ZNAČKA 2.13 Prostorové provedení Prostorové provedení značky se využívá na speciální aplikace, např. na dopravní prostředky, budovy, reklamní předměty apod. Zde se použije symbol v základním barevném provedení, prostorově opisující tvar znázorněný na této stránce. Toto provedení lze využít pouze tehdy, pokud to technologie výroby umožňuje. (20)

21 A B C 2 ZNAČKA NÁZEV 2.14 Zakázané tvarové a barevné varianty D E ŠKODA F Povolené podoby značky a její užití je definováno v tomto manuálu na předcházejících stranách této kapitoly. Jakékoliv další úpravy celku i jednotlivých částí jsou nepřípustné. Není povoleno ke značce připojovat název dceřiné společnosti (A, B, C), používat jiný řez písma (D, E), deformovat značku (F), používat její obrys (G), měnit pozici symbolu ve vztahu k textu ŠKODA (H), stínovat (I), používat jinou barevnost (J, K, L). G H I J K L (21)

22 3 BAREVNOST

23 3 BAREVNOST Základní modrá Základní světle modrá Základní šedá 3.1 Základní barvy CMYK 100/68/0/30 RGB 0/63/126 PANTONE 294 C RAL M CMYK 85/21/0/0 RGB 0/150/214 PANTONE 2925 C RAL M CMYK 0/0/0/35 RGB 188/188/188 PANTONE Cool Gray 4 C RAL M Barevnost je jedním ze základních stavebních prvků jednotného vizuálního stylu. Základní barvy zásadně usnadňují identifikaci společnosti v tištěných i dalších materiálech. Skupinu Škoda Transportation reprezentují tři základní barvy, které vycházejí z barevnosti značky, a jejich definice jsou popsány na této straně. (23)

24 Černá (0 100 %) 3 BAREVNOST 3.2 Doplňkové barvy Základní světle modrá (0 100 %) Doplňková barevnost rozšiřuje možnosti aplikace barev v jednotném vizuálním stylu. Týká se to především některých aplikací, kde je využití základní barevnosti nedostatečné. Např. pro barevné podkresy, tabulky, grafy se používají stupně černé a světle modré, pro luxusní tisk je možné použít stříbrnou, při zvýraznění ekologického přístupu se pracuje se zelenou. Doplňkové barvy nikdy nedominují. Stříbrná metalická Zelená PANTONE 877 C RAL M CMYK 80/0/100/2 RGB 63/156/53 PANTONE 362 C RAL M (24)

25 4 PÍSMO

26 4 PÍSMO Klavika Řezy písma Klavika Light Klavika Light Italic Klavika Regular Klavika Regular Italic Klavika Medium Klavika Medium Italic Klavika Bold Klavika Bold Italic Minusky aábcčdďeéěfghiíjklmnň oópqrřsštťuúůvwxyýzž Verzálky AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJK LMNŇOÓPQRŘSŠTŤUÚŮ VWXYÝZŽ Číslice a znaky &%()]+/#* 4.1 Základní písmo Písmo je důležitou součástí jednotného vizuálního stylu. Základním písmem skupiny Škoda Trasportation je písmo Klavika. Lze používat všechny řezy popsané v tomto manuálu. Základní písmo se používá v prezentačních a komunikačních materiálech, ve sloganech i v souvislém textu. (26)

27 Řezy písma Arial Regular Arial Italic Arial Bold Arial Bold Italic Minusky, verzálky, číslice a znaky aábcčdďeéěfghiíjklmnňoópqrřsštťuúůvwxyýzž AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNOÓPQRŘSŠTŤU &%()]+ aábcčdďeéěfghiíjklmnňoópqrřsštťuúůvwxyýzž AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNOÓPQRŘSŠTŤU &%()]+ aábcčdďeéěfghiíjklmnňoópqrřsštťuúůvwxyýzž AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNOÓPQRŘSŠTŤU &%()]+ aábcčdďeéěfghiíjklmnňoópqrřsštťuúůvwxyýzž AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNOÓPQRŘSŠTŤU &%()]+ 4 PÍSMO 4.2 Doplňkové písmo Doplňkové písmo se používá tam, kde není možné aplikovat písmo základní, například v rámci běžné tištěné a elektronické komunikace (při vyplňování elektronických dokumentů na PC, v programu Powerpoint apod.). Skupina Škoda Transportation používá primárně Arial Regular, Arial Italic, Arial Bold a Arial Bold Italic. Velkou předností těchto řezů je jejich všeobecná dostupnost. V některých případech lze použít kondenzovanou verzi Arial Narrow. Arial Narrow Regular Arial Narrow Italic Arial Narrow Bold Arial Narrow Bold Italic aábcčdďeéěfghiíjklmnňoópqrřsštťuúůvwxyýzž AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNOÓPQRŘSŠTŤU &%()]+ aábcčdďeéěfghiíjklmnňoópqrřsštťuúůvwxyýzž AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNOÓPQRŘSŠTŤU &%()]+ aábcčdďeéěfghiíjklmnňoópqrřsštťuúůvwxyýzž AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNOÓPQRŘSŠTŤU &%()]+ aábcčdďeéěfghiíjklmnňoópqrřsštťuúůvwxyýzž AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNOÓPQRŘSŠTŤU &%()]+ (27)

28 A Osaut laboribus eost eatur aut es est facerias doluptasi diatis aut enem eosandae plabore prestia turemol uptaectur, as et ute iunt. Seditam, volorem idempore nat quo volorro rempor mo volupientio. Itam aleso doluptaqui doluptate nus exerorae. Icatque volor alit ilibus sitibusa quos rem rehenet, im eaquae qui volorio nsequis sam explitas as moloreped ma doluptatus et maximpost harum ut facepellupta alisqui cuptati nveriti umquat magnimi lliquodit ut eost, nit eum faccabo. Lacipidios ius aut prae quo dolupitatum latia veliquo ea enihiliquam quatat officium niaecto te nihil maximusa voloribus ditiaerovid magnati orepero vitisque posmo. C B Osaut laboribus eost eatur aut es est facerias doluptasi diatis aut enem eosandae plabore prestia turemol uptaectur, as et ute iunt. Seditam, volorem idempore nat quo volorro rempor mo volupientio. Itam aleso doluptaqui doluptate nus exerorae. Icatque volor alit ilibus sitibusa quos rem rehenet, im eaquae qui volorio nsequis sam explitas as moloreped ma doluptatus et maximpost harum ut facepellupta alisqui cuptati nveriti umquat magnimi lliquodit ut eost, nit eum faccabo. Lacipidios ius aut prae quo dolupitatum latia veliquo ea enihiliquam quatat officium niaecto te nihil maximusa voloribus ditiaerovid magnati orepero vitisque posmo. Osaut laboribus eost eatur aut es est facerias doluptasi diatis aut enem eosandae plabore prestia turemol uptaectur, as et ute iunt. Seditam, volorem idempore nat quo volorro rempor mo volupientio. Itam aleso doluptaqui doluptate nus exerorae. Icatque volor alit ilibus sitibusa quos rem rehenet, im eaquae qui volorio nsequis sam explitas as moloreped ma doluptatus et maximpost harum ut facepellupta alisqui cuptati nveriti umquat magnimi lliquodit ut eost, nit eum faccabo. Lacipidios ius aut prae quo dolupitatum latia veliquo ea enihiliquam quatat officium niaecto te nihil maximusa voloribus ditiaerovid magnati orepero vitisque posmo. D E 4 PÍSMO 4.3 Princip sazby Správná sazba usnadňuje čitelnost textu a svědčí o profesionalitě firmy. Při sazbě hrají důležitou roli nejen typografická pravidla, ale také samotné písmo, jeho řez, velikost, prostor mezi písmeny a mezi řádky. Texty zarovnáváme na levý praporek (A). Vyhneme se tak příliš velkým i malým mezerám mezi slovy a následně tzv. řekám pásům volného místa v textu (D, E). Do bloku je vhodné zarovnávat pouze v případě dostatečné šíře řádku, tak, aby zmíněné typografické nedostatky nebyly patrné (B). Osaut laboribus eost eatur aut es est faceria s doluptasi diatis aut enem eosandae plabore prestia turemol uptaectur, as et ute iunt. Seditam, volorem idempore nat quo volorro rempor mo volupientio. Itam doluptaqui doluptate nus exerorae. Icatque volor alit ilibus sitibusa quos rem rehenet, im eaquae qui volorio nsequis sam explitas as moloreped madset a luptatus et maximpost harum ut facepellupta alisqui cuptati nveriti umquat magnimi lliquodit ut eost, nit eum faccabo. Lacipidios ius aut prae quo dolupitatum latia veliquo ea enihiliquam quatat officium niaecto te nihil maximusa voloribus ditiaerovid magnati orepero vitisque posmo. Osaut laboribus eost eatur aut es est facerias doluptasi diatis aut enem eosandae plabore prestia turemol uptaectur, as et ute iunt. Seditam, volorem idempore nat quo volorro rempor mo volientio. Itam doluptaqui doluptateit nus exeroe. Icatque volor alit ilibus sitibusa quos rem rehenet, im eaquae qui volorions euis sam explitas as molueped ma doluptus etm aximposta mut facepellupta alisquicu tinveriti umq ua magnimi ldit ut eost, nit eum faccabo. Lacipidios ius aut prae quo dolupitatum latia veliquo ea enihiliquam quatat officium niaecto te nihil maximusa voloribus ditiaerovid magnati orepero vitisque posmo. Osaut laboribus eost eatur aut es est facerias doluptasi diatis aut enem eosandae plabore prestia turemol uptaectur, as et ute iunt. Seditam, volorem idempore nat quo volorro renpo mo volientio. Itam doluptaqui doluptateit nusa exerone. Icatque volor ait ilibus sitibusa quos rem rehenet, im sliuae qui volorion euis sam explitas as molueped madoluptus etm aximposta mut facepellupta alisquicu tinveriti umq ua magnimi ldit ut eost, nit eum faccabo. Lacipidios ius aut prae quo dolupitatum latia veliquo ea enihiliquam quatat officium niaecto te nihil maximusa voloribus ditiaerovid magnati orepero vitisque posmo. Je třeba dodržovat typografická pravidla, nenechávat jednopísmenná slova na konci řádku, nedělit často slova, nenechávat dvojmezery (C). Písmo nikdy nedeformujeme, neboť tím zhoršujeme jeho čitelnost. Nikdy nepoužíváme obtékání objektů, protože se nevyhneme automatickému zvětšování či zmenšování mezer mezi slovy, vzniku řek, jednoslovným znakům na konci řádku ani příliš četnému dělení slov (E). (28)

29 5 VIZUÁLNÍ STYL

30 Název pracoviště Útvar Osoba Ulice PSČ Město Název pracoviště Útvar Osoba Ulice PSČ Místo Tit. Jméno Příjmení Funkční zařazení Název oddělení Název ulice 123/ Město Česká republika T: M: E: 5 VIZUÁLNÍ STYL Místo, datum Oslovení, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras auctor erat id blandit tincidunt. Sedra tellus pellentesque purus facilisis pulvinar a quis nisl. In posuere convallis vehicula. Etiam nisl sem, suscipit ac nulla eu, feugiat bibendum lorem. Integer placerat, mauris eget gravida dapibus, turpis lectus interdum sem, sed euismod quam magna non neque. Integer posuere ante libero, in sodales elit auctor non. Proin ac lacinia felis. Nunc scelerisque, libero vel posuere posuere, augue tortor vehicula mauris, dal molestie erosaw dui in sem. Cras cursus, sem et aliquet fermentum, tortor quam convallis nibh. Nullam at magna odio. Ut ac arcu non elis adipiscing tempus necali ut nibh. Curabitur porttitor et rutrum ante orci et mauris. Nullam at magna odio. Ut ac arcu non felis adipiscing tempus necali ut nibh. Curabitur porttitor tincidunt neque, a blandit orci. Quisque quis erat lacus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Aenean semper ullamcorper adip nutrela discing momenule darbiu forum. Cras auctor erat id blandit tincidunt. Sedra tellus pellentesque purus facilisis pulvinar. Nullam at magna odio. Ut ac arcu non felis adipiscing tempus necali ut nibh. Curabitur porttitor a quis nisl. In posuere convallis vehicula. Etiam nisl sem, suscipit ac nulla eu, feugiat bibendum lorem. Nullam at magna odiotiam nisl sem, suscipit ac nulla eu, feugiat bibendum lorem. Integer placerat, mauris eget gravida. Pozdrav S pozdravem With Compliments T: Titul Jméno Příjmení Název ulice 123/45 F: funkční zařazení Město E: Česká republika 1/2 LOKOMOTIVA ŠKODA 109 E ISO 14001: Ukázky aplikací vizuálního stylu Na této straně jsou vyobrazeny ukázky aplikací vizuálního stylu skupiny Škoda Transportation. Kromě značky, firemních barev a písma je vizuální styl skupiny tvořen dalšími grafickými motivy: linkou, fotografií a piktogramem. Tyto motivy jsou popsány na následujících stranách grafického manuálu. Název ulice 123/ Město Česká republika T: F: E: IČ: , DIČ: CZ Název banky, účet: /0000 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Město, oddíl X, vložka ČASOPIS ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ŠKODA TRANSPORTATION ČÍSLO 95 / UDÁLOSTI ŠKODOVÁK ELEKTRICKÁ JEDNOTKA 471 City Elefant Accabore vollaut eaque volorero que venestar late nis estis ipsam res sim sequi ullessi tenissi nctur. Quisque volorem volor milique dolorestia dolorpor re aut exerum ne excea sapient modea nusea nem pero eris re, core invendi iur res apiet fuga. Sinci utempor epudae preruptiam Qequosanimus soluptatus sime susam recusto Tasimosaniam voluptia duntus expeliquam Mipsam res sim sequi ullessi tenissi nctur UDÁLOSTI Dolor sit amet, consectetur adipiscing elitelus! ROZHOVOR Amet consectetur adipiscing Suspendisse a aliquet mi, ut gravida arcu. Nullam turpis nulla, ultricies ac consequat id, tristique quis ante. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit Suspendisse a aliquet mi, ut gravida arcu. Nullam turpis nulla, ultricies ac consequat id, tristique quis ante. Ut non lectus pharetra, facilisis nunc et, euismod ipsum. Donec sollicitudin, urna a dignissim ullamcorper, purus odio rutrum nisl, eget congue ex urna sit amet ligula. Ut tempor, eros vel mattis rhoncus, mauris urna fringilla metus, in interdum tellus tortor non diam. Nunc nec rhoncus risus, sed suscipit leo. Aenean ut pretium massa, vitae dictum lacus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut ipsum erat, euismod nec eleifend et, hendrerit quis tellus. Donec venenatis consequat interdum. Ut vel eleifend nulla. Pellentesque sit amet dictum eros. Aenean nunc mi, blandit sollicitudin erat vel, convallis posuere sapien. Praesent ultrices consectetur velit quis eleifend. Ut at libero vel arcu facilisis venenatis et id diam. Phasellus dignissim, augue non consectetur mattis, dolor orci lacinia diam, ut elementum dolor sem id velit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Pellentesque venenatis quis libero suscipit egestas. Sed ut efficitur elit. Proin tellus diam, pulvinar quis magna in, condimentum bibendum est. Vestibulum efficitur, ipsum vitae dignissim gravida, ante ipsum tincidunt quam, vitae convallis enim justo at purus. Nullam nunc mauris, tincidunt et neque id, imperdiet iaculis felis. Etiam varius gravida diam, ac commodo dui dignissim nec. Cras quis aliquam ligula, in suscipit mi. Maecenas sed velit vitae quam egestas interdum. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Integer eget erat dapibus, faucibus leo nec, laoreet lacus. Donec augue est, feugiat a hendrerit eget, ultricies non velit. Vestibulum neque felis, posuere vel sagittis in, ullamcorper vitae sem. Sed est felis, vehicula id scelerisque eu, hendrerit at lacus. Ut imperdiet tellus sed aliquet faucibus. Phasellus euismod elit quis nibh volutpat, at volutpat quam viverra. Phasellus dictum ut felis cursus congue.pellentesque urna nunc, pretium at quam a, pellentesque laoreet nulla. Pellentesque feugiat pharetra varius. Nam nibh quam, pulrpis egestas. Lorem ipsum consectetur adipiscing Ut tortor elit, egestas condimentum neque aliquet, malesuada convallis orci. Suspendisse ullamcorper ante eu quam molestie, blandit ultrices libero elementum. Cras ut velit dignissim, fermentum sem eget, sodales purus. Integer eros eros, bibendum vehicula ante ut, vestibulum ullamcorper enim. Cras eget erat vitae nisl lacinia laoreet vel eu ligula. Vivamus vel nulla accumsan, lobortis justo hendrerit, dignissim ligula. Quisque bibendum lobortis tempus. Integer volutpat, nulla quis pretium hendrerit, est velit aliquet sapien, at scelerisque odio lacus eget sem. Integer pretium semper tempus. Proin et viverra arcu, in posuere enim. Fusce felis nibh, aliquet suscipit mi eu, finibus accumsan massa. Etiam vel eleifend neque. Nullam iaculis libero eu risus rutrum, non mollis nibh mollis. Duis et odio dolor. Sed at quam sed diam laoreet cursus non sagittis erat. Donec sit amet blandit dui. Etiam et interdum lorem. Phasellus pretium tellus tortor, sed dapibus tellus ultricies in. Praesent bibendum justo ut magna venenatis porttitor. Sed in varius mi, a suscipit arcu. Mauris quis posuere odio, eget molestie elit. Phasellus ornare nisi eget luctus dapibus. Duis feugiat, odio ac tempus luctus, metus lacus feugiat orci, eu vestibulum risus purus vestibulum orci. Mauris tempor sem ac dolor congue, quis rhoncus ex lobortis. Aliquam. TRAMVAJ ForCity Alfa ROZHOVOR Sit amet ensectetur adipiscing nuevela nohures elitelus! Pellentesque habitant mor tristique senectus... Suspendisse a aliquet Nullam turpis nulla, ultricies ac consequat id, tristique quis ante. Ut non lectus pharetra, facilisis nunc et, euismod ipsum. Donec sollicitudin, urna a dignissim ullamcorper, purus odio rutrum nisl, eget congue ex urna sit amet ligula. Ut tempor, eros vel mattis rhoncus, mauris urna fringilla metus, in interdum tellus tortor non diam. Nunc nec rhoncus risus, sed suscipit leo. Aenean ut pretium massa, vitae dictum lacus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut ipsum erat, euismod nec eleifend et, hendrerit quis tellus. Donec venenatis consequat interdum. Ut vel eleifend nulla. Pellentesque sit amet dictum eros. Aenean nunc mi, blandit sollicitudin erat vel, convallis posuere sapien. Praesent ultrices consectetur velit quis eleifend. Ut at libero vel arcu facilisis venenatis et id diam. Phasellus dignissim, augue non consectetur mattis, dolor orci lacinia diam, ut elementum dolor sem id velit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Pellentesque venenatis quis libero suscipit egestas. Sed ut efficitur elit. Proin tellus diam, pulvinar quis magna in, condimentum bibendum est. Vestibulum efficitur, ipsum vitae dignissim gravida, ante ipsum tincidunt quam, vitae convallis enim justo at purus. Nullam nunc mauris, tincidunt et neque id, imperdiet iaculis felis. Etiam varius gravida diam, ac commodo dui dignissim nec. Cras quis aliquam ligula, in suscipit mi. Maecenas sed velit vitae quam egestas interdum. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Integer eget erat dapibus, faucibus leo nec, laoreet lacus. Donec augue est, feugiat a hendrerit egetvel sagittis in, ullamcorper vitae sem. Sed est. MOTOROVÁ JEDNOTKA REGIONOVA Accabore vollaut eaque volorero que venest late nis estis ipsam res simi, sequi ullessi tenissi nctur. Quisque volorem volor milique dolorestia dolorpor re aut exerum ne excea sapient mod ea nusea nempero eris re, core indi iur res apiet fuga. At earum dollaces ad untioreiunt, duntus expeliquam. (30)

31 A OBECNÁ SPECIFIKACE SÍLY TAHU LINKY formát značka síla linky B ELEKTRICKÁ JEDNOTKA 471 City Elefant ELEKTRICKÁ JEDNOTKA 471 City Elefant 5 VIZUÁLNÍ STYL A6 cca % 0,2 0,3 bodu A5 A4 A3 A2 cca 70 % cca 100 % cca % 0,3 0,5 bodu 0,5 0,75 bodu 1 2 body x x x y 5.2 Linka A1 cca % 3 5 bodů C Síla tahu linky je dána formátem, na kterém je linka umístěna. Konkrétní příklady velikosti jsou popsány na této straně manuálu (A). Délka linky zasahuje přes celé zrcadlo formátu, nebo se řídí délkou textu či značky (B). D Linka se tvoří v základních barvách nebo v bílé a její barevnost ovlivňuje barva podkladové plochy (C). Linku je možno použít i na bílý podklad nebo fotografii. Nedoporučuje se používat světle modrou linku na šedém podkladu, protože tato kombinace není dobře čitelná. Fugitae consequ oditatet eos con plitem quis ea con ratem venestrum etur voluptaecus am harumquist eosanimos Fugitae consequ oditatet eos con plitem quis ea con ratem venestrum etur voluptaecus am harumquist eosanimos Fugitae consequ oditatet eos con plitem quis ea con ratem venestrum etur voluptaecus am harumquist eosanimos Umisťuje-li se linka ke značce, je nutné dbát na ochrannou zónu značky. Při umístění k textu se vzdálenost odvíjí od vzdálenosti od okraje formátu (B), nebo se pracuje s takovou vzdáleností, aby rozložení bylo opticky vyvážené (D). Při práci s fotografií nesmí linka zasahovat do ústředního motivu (E). E (31)

32 A image korporátní fotografie 5 VIZUÁLNÍ STYL 5.3 Fotobanka V komunikačních materiálech skupiny se používají fotografie ve třech základních okruzích: B image produktové fotografie A image korporátní fotografie pro užití v obecných materiálech, které nepropagují konkrétní produkt, ale budují image skupiny (desky, vlajky, titulní strany tiskovin). B image produktové fotografie pro znázornění konkrétního produktu (katalogové listy, inzerce, vnitřní strany tiskovin). C obecné fotografie pro konkrétní ilustraci do vnitřních stran brožur, letáků, časopisů, pro užití na webových stránkách či intranetu. Tyto fotografie nejsou vhodné k užití na titulní strany tiskovin. C obecné fotografie (32)

33 muž žena invalida sprcha šatna lokomotiva elektrická jednotka trolejbus 5 VIZUÁLNÍ STYL oznámení zajímavost personálie kalendář media motorová jednotka metro elektrobus 5.4 Piktogramy Na internetu, v tiskovinách či při značení budov se používají piktogramy, které vycházejí z charakteru značky a písma. upozornění informace hledání rozhovor směrovka tramvaj Pracuje se s variantou, kdy jsou bílé motivy umístěny do kruhu, či s variantou motivu bez kruhu. Piktogramy jsou provedeny v základní barevnosti (viz 3.1 Základní barvy). Piktogram Green train je proveden v doplňkové zelené (viz 3.2 Doplňkové barvy). Green train Tyto piktogramy není možné tvarově upravovat. Při tvorbě dalších piktogramů je třeba užít stejné stylizace, jaká je použita v těchto příkladech. (33)

34 6 MERKANTILNÍ TISKOVINY

35 MERKANTILNÍ TISKOVINY Název pracoviště Útvar Osoba Ulice PSČ Město Místo, datum Oslovení, Název pracoviště Útvar Osoba Ulice PSČ Místo Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras auctor erat id blandit tincidunt. Sedra tellus pellentesque purus facilisis pulvinar a quis nisl. In posuere convallis vehicula. Etiam nisl sem, suscipit ac nulla eu, feugiat bibendum lorem. Integer placerat, mauris eget gravida dapibus, turpis lectus interdum sem, sed euismod quam magna non neque. Integer posuere ante libero, in sodales elit auctor non. Proin ac lacinia felis. Nunc scelerisque, libero vel posuere posuere, augue tortor vehicula mauris, dal molestie erosaw dui in sem. Cras cursus, sem et aliquet fermentum, tortor quam convallis nibh. Nullam at magna odio. Ut ac arcu non elis adipiscing tempus necali ut nibh. Curabitur porttitor et rutrum ante orci et mauris. Nullam at magna odio. Ut ac arcu non felis adipiscing tempus necali ut nibh. Curabitur porttitor tincidunt neque, a blandit orci. Quisque quis erat lacus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Aenean semper ullamcorper adip nutrela discing momenule darbiu forum. Cras auctor erat id blandit tincidunt. Sedra tellus pellentesque purus facilisis pulvinar. Nullam at magna odio. Ut ac arcu non felis adipiscing tempus necali ut nibh. Curabitur porttitor a quis nisl. Černobílá varianta 6.1 Hlavičkový papír Hlavičkový papír obsahuje značku ve 100% velikosti v základním barevném provedení umístěnou v levé horní části formátu (záhlaví) a informace o společnosti ve spodní části formátu (zápatí). Záhlaví a zápatí je odděleno od vnitřního textu světle modrou linkou. Černobílá alternativa hlavičkového papíru užívá značku v černobílém provedení. Textové informace se do šablony vpisují doplňkovým firemním písmem Arial v černé barvě v řezech Regular i Bold o velikosti 10 bodů, proklad 1,5. In posuere convallis vehicula. Etiam nisl sem, suscipit ac nulla eu, feugiat bibendum lorem. Nullam at magna odiotiam nisl sem, suscipit ac nulla eu, feugiat bibendum lorem. Integer placerat, mauris eget gravida. Pozdrav 198 Titul Jméno Příjmení funkční zařazení 1/ Název ulice 123/ Město Česká republika T: F: E: IČ: , DIČ: CZ Název banky, účet: /0000 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Město, oddíl X, vložka Název ulice 123/ Město Česká republika T: F: E: IČ: , DIČ: CZ Název banky, účet: /0000 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Město, oddíl X, vložka (35)

36 MERKANTILNÍ TISKOVINY Název pracoviště Útvar Osoba Ulice PSČ Město Místo, datum Oslovení, Název pracoviště Útvar Osoba Ulice PSČ Místo Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras auctor erat id blandit tincidunt. Sedra tellus pellentesque purus facilisis pulvinar a quis nisl. In posuere convallis vehicula. Etiam nisl sem, suscipit ac nulla eu, feugiat bibendum lorem. Integer placerat, mauris eget gravida dapibus, turpis lectus interdum sem, sed euismod quam magna non neque. Integer posuere ante libero, in sodales elit auctor non. Proin ac lacinia felis. Nunc scelerisque, libero vel posuere posuere, augue tortor vehicula mauris, dal molestie erosaw dui in sem. Cras cursus, sem et aliquet fermentum, tortor quam convallis nibh. Nullam at magna odio. Ut ac arcu non elis adipiscing tempus necali ut nibh. Curabitur porttitor et rutrum ante orci et mauris. Nullam at magna odio. Ut ac arcu non felis adipiscing tempus necali ut nibh. Curabitur porttitor tincidunt neque, a blandit orci. Quisque quis erat lacus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Aenean semper ullamcorper adip nutrela discing momenule darbiu forum. Cras auctor erat id blandit tincidunt. Sedra tellus pellentesque purus facilisis pulvinar. Nullam at magna odio. Ut ac arcu non felis adipiscing tempus necali ut nibh. Curabitur porttitor a quis nisl. Černobílá varianta 6.2 Hlavičkový papír s certifikační značkou Hlavičkový papír s certifikační značkou respektuje pravidla, která jsou popsána na předchozí straně (viz 6.1 Hlavičkový papír). Z důvodu umístění certifikačních značek jsou posunuty kontaktní údaje v zápatí. Černobílá alternativa hlavičkového papíru s certifikační značkou užívá značku v černobílém provedení. Textové informace se do šablony vpisují doplňkovým firemním písmem Arial v černé barvě v řezech Regular i Bold o velikosti 10 bodů, proklad 1,5. In posuere convallis vehicula. Etiam nisl sem, suscipit ac nulla eu, feugiat bibendum lorem. Nullam at magna odiotiam nisl sem, suscipit ac nulla eu, feugiat bibendum lorem. Integer placerat, mauris eget gravida. Pozdrav 198 Titul Jméno Příjmení funkční zařazení 1/ Název ulice 123/ Město Česká republika T: F: E: IČ: , DIČ: CZ Název banky, účet: /0000 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Město, oddíl X, vložka Název ulice 123/ Město Česká republika T: F: E: IČ: , DIČ: CZ Název banky, účet: /0000 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Město, oddíl X, vložka (36)

37 MERKANTILNÍ TISKOVINY Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras auctor erat id blandit tincidunt. Sedra tellus pellentesque purus facilisis pulvinar a quis nisl. In posuere convallis vehicula. Etiam nisl sem, suscipit ac nulla eu, feugiat bibendum lorem. Integer placerat, mauris eget gravida dapibus, turpis lectus interdum sem, sed euismod quam magna non neque. Integer posuere ante libero, in sodales elit auctor non.proin ac lacinia felis. Nunc scelerisque, libero vel dui in sem. Cras cursus, sem et aliquet fermentum, tortor quam convallis nibh. Nullam at magna odio. Ut ac arcu non elis adipiscing tempus necali ut nibh. Curabitur porttitor et rutrum ante orci et mauris. Nullam at magna odio. Ut ac arcu non felis adipiscing tempus necali ut nibh. Curabitur porttitor tincidunt neque, a blandit orci. Quisque quis erat lacus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Aenean semper ullamcorper adip nutrela discing momenule darbiu forum. Cras auctor erat id blandit tincidunt. Sedra tellus pellentesque purus facilisis pulvinar. Nullam at magna odio. Ut ac arcu non felis adipiscing tempus necali ut nibh. Curabitur porttitor a quis nisl. In posuere convallis vehicula. Etiam nisl sem, suscipit ac nulla eu, feugiat bibendum lorem. Nullam at magna odiotiam nisl sem, suscipit ac nulla eu, feugiat bibendum lorem. Integer placerat, mauris eget gravida dapibus, turpis lectus interdum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras auctor erat id blandit tincidunt. Sedra tellus pellentesque purus facilisis pulvinar a quis nisl. In posuere convallis vehicula. Etiam nisl sem, suscipit ac nulla eu, feugiat bibendum lorem. Integer placerat, mauris eget gravida dapibus, turpis lectus interdum sem, sed euismod quam magna non neque. Integer posuere ante libero, in sodales elit auctor non. Proin ac lacinia felis. Nunc scelerisque, libero vel posuere posuere, augue tortor vehicula mauris, dal molestie erosaw dui in sem. Cras cursus, sem et aliquet fermentum, tortor quam convallis nibh. Nullam at magna odio. Ut ac arcu non elis adipiscing tempus necali ut nibh. Curabitur porttitor et rutrum ante orci et mauris. Nullam at magna odio. Ut ac arcu non felis adipiscing tempus necali ut nibh. Curabitur porttitor tincidunt neque, a blandit orci. Quisque quis erat lacus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Aenean semper ullamcorper adip nutrela discing momenule darbiu forum. Cras auctor erat id blandit tincidunt. Sedra tellus pellentesque purus facilisis pulvinar. Nullam at magna odio. Ut ac arcu non felis adipiscing. Černobílá varianta 6.3 Hlavičkový papír druhá a další strany Na dalších stranách šablony hlavičkového papíru zůstává značka a linka záhlaví, dále se již pracuje pouze s textovými informacemi a vynechává se zápatí. Černobílá alternativa druhé a dalších stran hlavičkového papíru užívá značku v černobílém provedení. Textové informace se do šablony vpisují doplňkovým firemním písmem Arial v černé barvě v řezech Regular i Bold o velikosti 10 bodů, proklad 1,5. Cras auctor erat id blandit tincidunt. Sedra tellus pellentesque purus facilisis pulvinar. Nullam at magna odio. Ut ac arcu non felis adipiscing tempus necali ut nibh. Curabitur porttitor a quis nisl. In posuere convallis vehicula. Etiam nisl sem, suscipit ac nulla eu, feugiat bibendum lorem. Nullam at magna odiotiam nisl sem, suscipit ac nulla eu, feugiat bibendum lorem. Integer placerat, mauris eget gravida dapibus, turpis lectus interdum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pozdrav Titul Jméno Příjmení funkční zařazení 2/2 287 (37)

38 předtištěný papír se značkou vyplnění první strany vyplnění první strany (obálka s okénkem) 6 MERKANTILNÍ TISKOVINY Název pracoviště Útvar Osoba Ulice PSČ Město Název pracoviště Útvar Osoba Ulice PSČ Místo Název pracoviště Útvar Osoba Ulice PSČ Město Název pracoviště Útvar Osoba Ulice PSČ Místo Místo, datum Oslovení, Místo, datum Oslovení, 6.4 Princip vyplňování Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras auctor erat id blandit tincidunt. Sedra tellus pellentesque purus facilisis pulvinar a quis nisl. In posuere convallis vehicula. Etiam nisl sem, suscipit ac nulla eu, feugiat bibendum lorem. Integer placerat, mauris eget gravida dapibus, turpis lectus interdum sem, sed euismod quam magna non neque. Integer posuere ante libero, in sodales elit auctor non. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras auctor erat id blandit tincidunt. Sedra tellus pellentesque purus facilisis pulvinar a quis nisl. In posuere convallis vehicula. Etiam nisl sem, suscipit ac nulla eu, feugiat bibendum lorem. Integer placerat, mauris eget gravida dapibus, turpis lectus interdum sem, sed euismod quam magna non neque. Integer posuere ante libero, in sodales elit auctor non. Proin ac lacinia felis. Nunc scelerisque, libero vel posuere posuere, augue tortor vehicula mauris, dal molestie erosaw dui in sem. Cras cursus, sem et aliquet fermentum, tortor quam convallis nibh. Nullam at magna odio. Ut ac arcu non elis adipiscing tempus necali ut nibh. Curabitur porttitor et rutrum ante orci et mauris. Nullam at magna odio. Ut ac arcu non felis adipiscing tempus necali ut nibh. Curabitur porttitor tincidunt neque, a blandit orci. Quisque quis erat lacus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Aenean semper ullamcorper adip nutrela discing momenule darbiu forum. Cras auctor erat id blandit tincidunt. Sedra tellus pellentesque purus facilisis pulvinar. Nullam at magna odio. Ut ac arcu non felis adipiscing tempus necali ut nibh. Curabitur porttitor a quis nisl. In posuere convallis vehicula. Etiam nisl sem, suscipit ac nulla eu, feugiat bibendum lorem. Nullam at magna odiotiam nisl sem, suscipit ac nulla eu, feugiat bibendum lorem. Integer placerat, mauris eget gravida. Pozdrav Titul Jméno Příjmení funkční zařazení Proin ac lacinia felis. Nunc scelerisque, libero vel posuere posuere, augue tortor vehicula mauris, dal molestie erosaw dui in sem. Cras cursus, sem et aliquet fermentum, tortor quam convallis nibh. Nullam at magna odio. Ut ac arcu non elis adipiscing tempus necali ut nibh. Curabitur porttitor et rutrum ante orci et mauris. Nullam at magna odio. Ut ac arcu non felis adipiscing tempus necali ut nibh. Curabitur porttitor tincidunt neque, a blandit orci. Quisque quis erat lacus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Aenean semper ullamcorper adip nutrela discing momenule darbiu forum. Cras auctor erat id blandit tincidunt. Sedra tellus pellentesque purus facilisis pulvinar. Nullam at magna odio. Ut ac arcu non felis adipiscing tempus necali ut nibh. Curabitur porttitor a quis nisl. In posuere convallis vehicula. Etiam nisl sem, suscipit ac nulla eu, feugiat bibendum lorem. Nullam at magna odiotiam nisl sem, suscipit ac nulla eu, feugiat bibendum lorem. Integer placerat, mauris eget gravida. Pozdrav Titul Jméno Příjmení funkční zařazení Na této straně je vyobrazen princip vyplňování merkantilních tiskovin. Jako výchozí se používá předtištěný bílý papír se značkou v záhlaví vytištěný na ofsetové tiskárně. Linka v záhlaví, text a zápatí jsou definovány v elektronické šabloně. 1/2 1/2 Jako alternativu lze použít černobílou šablonu. V tomto případě se vše tiskne na bílý papír. Název ulice 123/ Město Česká republika T: F: E: IČ: , DIČ: CZ Název banky, účet: /0000 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Město, oddíl X, vložka Název ulice 123/ Město Česká republika T: F: E: IČ: , DIČ: CZ Název banky, účet: /0000 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Město, oddíl X, vložka předtištěný papír se značkou vyplnění druhé a další strany Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras auctor erat id blandit tincidunt. Sedra tellus pellentesque purus facilisis pulvinar a quis nisl. In posuere convallis vehicula. Etiam nisl sem, suscipit ac nulla eu, feugiat bibendum lorem. Integer placerat, mauris eget gravida dapibus, turpis lectus interdum sem, sed euismod quam magna non neque. Integer posuere ante libero, in sodales elit auctor non.proin ac lacinia felis. Nunc scelerisque, libero vel dui in sem. Cras cursus, sem et aliquet fermentum, tortor quam convallis nibh. Nullam at magna odio. Ut ac arcu non elis adipiscing tempus necali ut nibh. Curabitur porttitor et rutrum ante orci et mauris. Nullam at magna odio. Ut ac arcu non felis adipiscing tempus necali ut nibh. Curabitur porttitor tincidunt neque, a blandit orci. Quisque quis erat lacus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Aenean semper ullamcorper adip nutrela discing momenule darbiu forum. Cras auctor erat id blandit tincidunt. Sedra tellus pellentesque purus facilisis pulvinar. Nullam at magna odio. Ut ac arcu non felis adipiscing tempus necali ut nibh. Curabitur porttitor a quis nisl. In posuere convallis vehicula. Etiam nisl sem, suscipit ac nulla eu, feugiat bibendum lorem. Nullam at magna odiotiam nisl sem, suscipit ac nulla eu, feugiat bibendum lorem. Integer placerat, mauris eget gravida dapibus, turpis lectus interdum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras auctor erat id blandit tincidunt. Sedra tellus pellentesque purus facilisis pulvinar a quis nisl. In posuere convallis vehicula. Etiam nisl sem, suscipit ac nulla eu, feugiat bibendum lorem. Integer placerat, mauris eget gravida dapibus, turpis lectus interdum sem, sed euismod quam magna non neque. Integer posuere ante libero, in sodales elit auctor non. Proin ac lacinia felis. Nunc scelerisque, libero vel posuere posuere, augue tortor vehicula mauris, dal molestie erosaw dui in sem. Cras cursus, sem et aliquet fermentum, tortor quam convallis nibh. Nullam at magna odio. Ut ac arcu non elis adipiscing tempus necali ut nibh. Curabitur porttitor et rutrum ante orci et mauris. Nullam at magna odio. Ut ac arcu non felis adipiscing tempus necali ut nibh. Curabitur porttitor tincidunt neque, a blandit orci. Quisque quis erat lacus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Aenean semper ullamcorper adip nutrela discing momenule darbiu forum. Cras auctor erat id blandit tincidunt. Sedra tellus pellentesque purus facilisis pulvinar. Nullam at magna odio. Ut ac arcu non felis adipiscing. Cras auctor erat id blandit tincidunt. Sedra tellus pellentesque purus facilisis pulvinar. Nullam at magna odio. Ut ac arcu non felis adipiscing tempus necali ut nibh. Curabitur porttitor a quis nisl. In posuere convallis vehicula. Etiam nisl sem, suscipit ac nulla eu, feugiat bibendum lorem. Nullam at magna odiotiam nisl sem, suscipit ac nulla eu, feugiat bibendum lorem. Integer placerat, mauris eget gravida dapibus, turpis lectus interdum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pozdrav Titul Jméno Příjmení funkční zařazení 2/2 (38)

39 NÁZEV TISKOVÉ ZPRÁVY TISKOVÁ ZPRÁVA MERKANTILNÍ TISKOVINY 6.5 Tisková zpráva Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras auctor erat id blandit tincidunt. Sedra tellus pellentesque purus facilisis pulvinar a quis nisl. In posuere convallis vehicula. Etiam nisl sem, suscipit ac nulla eu, feugiat bibendum lorem. Integer placerat, mauris eget gravida dapibus, turpis lectus interdum sem, sed euismod quam magna non neque. Integer posuere ante libero, in sodales elit auctor non. Proin ac lacinia felis. Nunc scelerisque, libero vel posuere posuere, augue tortor vehicula mauris, dal molestie erosaw dui in sem. Cras cursus, sem et aliquet fermentum, tortor quam convallis nibh. Nullam at magna odio. Ut ac arcu non elis adipiscing tempus necali ut nibh. Curabitur porttitor et rutrum ante orci et mauris. Nullam at magna odio. Ut ac arcu non felis adipiscing tempus nut nibh. Curabitur porttitor tincidunt neque, a blandit orci. Quisque quis erat lacus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Aenean semper ullam corper adip nutrela discing momenule darbiu forum. Cras auctor erat id blandit tincidunt. Sedra tellus pellentesque purus facilisis pulvinar. Nullam at magna odio. Ut ac arcu non felis adipiscing tempus necali ut nibh. Tisková zpráva obsahuje značku ve 100% velikosti v základním barevném provedení a název TISKOVÁ ZPRÁVA, jehož spodní účaří zarovnává s textem značky v záhlaví. V textu zápatí jsou použity reálie týkající se firmy, relevantní pro účely PR. Textové informace se do šablony vpisují doplňkovým firemním písmem Arial v černé a světle modré barvě v řezech Regular i Bold. Nadpis velikostí 17 bodů, tělo textu velikostí 10 bodů, proklad 1,5. Curabitur porttitor a quis nisl. In posuere convallis vehicula. Etiam nisl sem, suscipit ac nulla eu, feugiat bibendum lorem. Nullam at magna odiotiam nisl sem, suscipit ac nulla eu, feugiat bibendum lorem. Integer placerat, mauris eget gravida dapibus, turpis lectus interdum Další informace: Titul Jméno Příjmení Název Společnosti T: Název Společnosti je členem skupiny Škoda Transportation, proin ac lacinia felis. Nunc scelerisque, libero vel posuere posuere,gue tortor vehicula mauris dalmolese erosaw dui in sem. Cras cursus, sem et aliquet fermentum, tortor quam convallis nibh. Nullam at magna odio. Uelis adipiscing tempus necali ut nibh. Curabitur porttitor et rutrum ante orci et mauris. Nullam at magna odio. Ut ac arcu non felis adipiscing temuali utni. Curabitur porttitor tincidunt neque, a blandit orciw. Quisque quis erat lacus. Cras cursus, sem et aliquet fermentum, tortor quam convallis nibh. Nulam at m odio. Ut ac arcu non elis adipiscing tempus necali ut nibh Curabituray porttitor et rutrum ante orci et mauris. Nullam at magna odio. Ut ac arcu non felis adipiscing (39)

Grafický manuál značky OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE. prosinec 2008

Grafický manuál značky OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE. prosinec 2008 Grafický manuál značky OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE prosinec 2008 Úvod Tento grafický manuál pro použití loga a vizuální identity je důležitým dokumentem pro Řídicí orgán Operačního programu Podnikání

Více

Šablona ročníkové práce Ročníková práce

Šablona ročníkové práce Ročníková práce Křejpského 1501/12a, Praha 4 Opatov Ročníková práce JMÉNO AUTORA: Jiří Procházka VEDOUCÍ PRÁCE: Doc. PhDr. Jan Učitel, CSc. PRAHA 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval/-a samostatně

Více

Obsah 1. LOGO... 1 1.1 Základní varianta...1 1.2 Barevné varianty...2 1.3 Ochranná zóna a minimální velikost...3 1.4 Zakázaná použití...

Obsah 1. LOGO... 1 1.1 Základní varianta...1 1.2 Barevné varianty...2 1.3 Ochranná zóna a minimální velikost...3 1.4 Zakázaná použití... Logomanuál Obsah 1. LOGO... 1 1.1 Základní varianta...1 1.2 Barevné varianty...2 1.3 Ochranná zóna a minimální velikost...3 1.4 Zakázaná použití...4 2. BARVY... 5 2.1 Hlavní a doplňkové barvy...5 3. PÍSMO...

Více

Grafický manuál značky a vizuálního stylu Akademie věd České republiky

Grafický manuál značky a vizuálního stylu Akademie věd České republiky Grafický manuál značky a vizuálního stylu Akademie věd České republiky 2 Úvodní slovo 1 Značka 1.1 Název instituce 1.2 Základní barevné provedení 1.3 Základní negativní provedení 1.4 Černobílé pozitivní

Více

Příloha č. 05. Jednotný vizuální styl ČSÚ

Příloha č. 05. Jednotný vizuální styl ČSÚ Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

O BSAH LOGOMANUÁL FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ I PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ I DUBEN 2012

O BSAH LOGOMANUÁL FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ I PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ I DUBEN 2012 L OGOMANUÁL 2 O BSAH Základní prvky 3 Logo 4 Explikace 5 2 Ochranná zóna 6 3 Základní barevné provedení loga 7 4 Černobílé provedení loga 8 5 Ukázky použití loga 9 6 Velikosti 0 7 Nesprávné použití 8 Logo

Více

Manuál vizuálního stylu

Manuál vizuálního stylu Manuál vizuálního stylu Obsah Úvod O skupině 4 5 Účel manuálu 4 5 1.0. Obchodní název Obchodní název CPI Group 6 7 2.0. Logotyp Varianty 8 9 Konstrukce 10 11 Ochranná zóna 12 13 Minimální velikost 14 15

Více

značka proporční schéma na čtvercové síti značka ochranná zóna značky značka základní barevné provedení značka vzorník základních barev

značka proporční schéma na čtvercové síti značka ochranná zóna značky značka základní barevné provedení značka vzorník základních barev Jednotný vizuální styl Národního památkového ústavu slouží k jeho vnitřní i vnější prezentaci. Koncepce vizuální komunikace se opírá o základní prvky, kterými jsou logo, písmo a barevnost. Jejich podoba,

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Obsah 0 0 0 0 0 Jednotný vizuální styl Logotyp společnosti Logotyp, barva značky a dodatkové barvy Konstrukce logotypu společnosti Ochranný prostor a minimální velikost logotypu

Více

CO JE TO OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA?

CO JE TO OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA? CO JE TO OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA? Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus quis turpis consequat odio ultrices lobortis. Aenean in sapien vitae ligula euismod consectetur ut

Více

Nux s.r.o. GRAFICKÝ MANUÁL SPOLEÈNOSTI

Nux s.r.o. GRAFICKÝ MANUÁL SPOLEÈNOSTI GRAFICKÝ MANUÁL SPOLEÈNOSTI Nu s.r.o. OBSAH A LOGOTYP C PÍSMA, BAREVNOST, GRAFICKÉ PRVKY Barevná a èernobílá podoba Písma Konstrukce logotypu Barevnost Minimální doporuèená velikost Grafické motivy Pøíklady

Více

o nás Působíme v oblasti marketingu, reklamy, tisku a propagace.

o nás Působíme v oblasti marketingu, reklamy, tisku a propagace. o nás Jsme mladé a stále se dynamicky rozvíjející studio, vyčnívající především přístupem ke klientovi, kreativním a zásadně individuálním řešením jednotlivých zakázek či služeb. Působíme v oblasti marketingu,

Více

A/ ZÁKLADNÍ PRAVIDLA 1/ LOGOTYP A JEHO DEFINICE LOGOTYP I.E.S. A JEHO DEFINICE 2/ BARVY 3/ FOTOGRAFIE

A/ ZÁKLADNÍ PRAVIDLA 1/ LOGOTYP A JEHO DEFINICE LOGOTYP I.E.S. A JEHO DEFINICE 2/ BARVY 3/ FOTOGRAFIE GUIDELINE ÚVOD PÁR SLOV ÚVODEM GUIDELINE je návod jak nakládat s grafickými komunikačními prostředky (logotyp, písmo atd.). Je to závazný, ucelený soubor grafických a corporátních prvků pro nakládání s

Více

VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Označení dokumentu: Metodický pokyn Zkratka označení dokumentu: PEDAG_PM_BP_2011_001 Název dokumentu: BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Platnost od: 17.5.2012 Vlastník procesu: Prorektor Působnost dokumentu: Zpracoval:

Více

Manuál vizuálního stylu Flower Lover

Manuál vizuálního stylu Flower Lover Manuál vizuálního stylu Flower Lover Manuál vizuálního stylu Flower Lover flower lover manuál vizuálního stylu 4 Obsah Základní podoba logotypu...5 Logotyp...6 Symbol značky...7 Symbol a logotyp vzájemné

Více

MANUÁL KORPORÁTNÍ IDENTITY DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

MANUÁL KORPORÁTNÍ IDENTITY DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ MANUÁL KORPORÁTNÍ IDENTITY DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Letos to bude 150 let, co krabčický evangelický farář Václav Šubrt založil první stacionář pro děti. V loňském roce jsme si připomněli

Více

non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA NON PVC SEGMENTY

non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA NON PVC SEGMENTY non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA OBSAH 1. ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl a užití manuálu 2. ZNAČKA 2.01 Základní použití produktové značky + claim 2.02 Rozšířené použití

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Ústav umění a designu. Diplomová práce VIZUÁLNÍ IDENTITA EXISTUJÍCÍHO SUBJEKTU. Michal Ocilka

Západočeská univerzita v Plzni. Ústav umění a designu. Diplomová práce VIZUÁLNÍ IDENTITA EXISTUJÍCÍHO SUBJEKTU. Michal Ocilka Západočeská univerzita v Plzni Ústav umění a designu Diplomová práce VIZUÁLNÍ IDENTITA EXISTUJÍCÍHO SUBJEKTU Michal Ocilka Plzeň 2013 4 Západočeská univerzita v Plzni Ústav umění a designu Oddělení designu

Více

Zapojení zaměstnancŧ ČP do vzniku nové ČP a okolnosti vzniku. Veronika Hášová Česká pojišťovna

Zapojení zaměstnancŧ ČP do vzniku nové ČP a okolnosti vzniku. Veronika Hášová Česká pojišťovna 1 Zapojení zaměstnancŧ ČP do vzniku nové ČP a okolnosti vzniku Veronika Hášová Česká pojišťovna 2 Content July 2011: where we have started High level plan Team Execution Marketing HR Internal communication

Více

GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA PODLAHOVINY

GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA PODLAHOVINY GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA OBSAH 1. ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl a užití manuálu 2. ZNAČKA 2.01 Základní použití produktové značky + claim 2.02 Základní barevné provedení

Více

HODNOCENÍ. systémová příručka pro hodnocení žáků v aplikaci Iskola.cz

HODNOCENÍ. systémová příručka pro hodnocení žáků v aplikaci Iskola.cz příručka 3 HODNOCENÍ systémová příručka pro hodnocení žáků v aplikaci Iskola.cz Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 2 1. ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2. ZNAČKA 2.01 Jméno instituce 2.02 Základní barevné provedení 2.03 Černobílé provedení 2.04 Jazykové

Více

Průvodce použitím loga

Průvodce použitím loga Průvodce použitím loga 1 Obsah 3 5 6 7 8 9 Vážení partneři, vážení spolupracovníci, Průvodce použitím loga objasňuje nejdůležitější pravidla pro zacházení se symbolem, který tovří základní pilíř vizuální

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu 1 značka 1 značka Barevné pozitivní provedení 1.1 Grafickou podobu značky tvoří kresebně upravené litery bezpatkového polotučného písma. Upravený nápis ANECT tím neztrácí

Více

Konstrukce a ochranná zóna loga na šířku 3 Konstrukce a ochranná zóna loga na výšku 4 Konstrukce a ochranná zóna značky 5

Konstrukce a ochranná zóna loga na šířku 3 Konstrukce a ochranná zóna loga na výšku 4 Konstrukce a ochranná zóna značky 5 LOGOMANUÁL OBSAH LOGO Konstrukce a ochranná zóna loga na šířku 3 Konstrukce a ochranná zóna loga na výšku 4 Konstrukce a ochranná zóna značky 5 BARVY Barevnost loga 6 Barevné a černobílé varianty loga

Více

Grafický manuál značky ELI Beamlines

Grafický manuál značky ELI Beamlines Grafický manuál značky ELI Beamlines Obsah Úvod....4 Základní barevná verze loga....6 Černobílá verze loga...8 Zakázané tvarové a barevné varianty loga.... 10 Konstrukce a ochranná zóna loga... 12 Minimální

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL CORPORATE DESIGN MANUAL OBSAH Úvodní slovo a specifi kace značky Specifi kace logotypu Kodifi kace barevnosti Firemní písmo Aplikace značky na fi remních tiskovinách Značení fi remních vozidel Reklamní

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

Internetové publikování

Internetové publikování Internetové publikování Doc. Ing. Petr Zámostný, Z Ph.D. místnost: A-72aA tel.: 4222, 4167 (sekretari( sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht vscht.czcz Internetové publikování Webdesign Design

Více

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba firemního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu. Dobrý

Více

EXPERIMENT. dnes večer. zpravodaj. I / 2011 47. Mezinárodního festivalu poezie. čtvrtek 10.11. filozofická bitva pohlaví

EXPERIMENT. dnes večer. zpravodaj. I / 2011 47. Mezinárodního festivalu poezie. čtvrtek 10.11. filozofická bitva pohlaví zpravodaj I / 2011 47. Mezinárodního festivalu poezie čtvrtek 10.11. dnes večer EXPERIMENT filozofická bitva pohlaví Co bylo dřív, vejce, nebo slepice? A co kohout? Kdo koho vlastně svedl, Eva Adama, či

Více

Grafika a grafický design. Internetové publikování

Grafika a grafický design. Internetové publikování Grafika a grafický design Internetové publikování Design stránky Grafický design první dojem, rychlost stahování Struktura stránek navigace, rozvržení plochy Volba informací okruh čtenářů Syntaktická správnost,

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

Manuál. Formát A3. Verze 1.0

Manuál. Formát A3. Verze 1.0 Manuál Formát A3 Verze 1.0 Jednotný vizuální styl Úvod 1.1 Jednotný vizuální styl patří k jednomu z nejdůležitějších komunikačních prostředků každé společnosti. Dobře zpracovaný vizuální styl podporuje

Více

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba fi remního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu.

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions

Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions 2 Grafický manuál ke značce BONTONFILM a BONTONFILM Promotions CO JE GRAFICKÝ MANUÁL Grafický manuál (G. M.) je nedílnou součástí jednotného

Více

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. OBSAH 1.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

PREZENTACE PROJEKTU PROJEKTU

PREZENTACE PROJEKTU PROJEKTU PREZENTACE PROJEKTU PROJEKTU PREZENTACE O projektu O projektu Villa City View představuje nadčasové bydlení v moderním rezidenčním domě komorního charakteru. Projekt je umístěn ve vilové čtvrti Dívčí

Více

GRAFICKÝ MANUÁL. International Student Club CTU in Prague o.s. autorka: Julie Dürrová, 20. března 2010 kontakt: julie.durrova@gmail.

GRAFICKÝ MANUÁL. International Student Club CTU in Prague o.s. autorka: Julie Dürrová, 20. března 2010 kontakt: julie.durrova@gmail. GRAFICKÝ MANUÁL International Student Club CTU in Prague o.s. autorka: Julie Dürrová, 20. března 2010 kontakt: julie.durrova@gmail.com obsah úvod 02 smysl grafického manuálu 02 slovo na úvod 03 poděkování

Více

HTML aneb jak psát webové stránky. HyperText Markup Language (HTML) je doslova přeloženo značkovací jazyk pro hypertext.

HTML aneb jak psát webové stránky. HyperText Markup Language (HTML) je doslova přeloženo značkovací jazyk pro hypertext. HTML aneb jak psát webové stránky 1. Historie HTML a souvislost s Internetem Historie HyperText Markup Language (HTML) je doslova přeloženo značkovací jazyk pro hypertext. V roce 1980, fyzik CERNu Tim

Více

01B. značka barevné provedení. manuál

01B. značka barevné provedení. manuál 01B značka barevné provedení manuál 01B značka 01. značka barevné provedení 02. značka černobílé provedeni 03. značka ochranná zóna 04. značka konstrukční schéma 05. značka na podkladové ploše 06. značka

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU projekt Recyklohraní úvod Jednotný vizuální styl je způsob komunikace projektu s veřejností. Podoba stylu vytváří jeho identitu. Dobrý vizuální styl zvyšuje povědomí o existenci

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Preambule Našim cílem je dosáhnout jednotné vizuální komunikace společnosti AQUA PROCON s.r.o. jako důležité součásti firemní identity. Dodržováním podmínek a pravidel předepsaných

Více

corporate design manual

corporate design manual corporate design manual obsah úvod 3 logotyp 4 základní logotyp 4 jednobarevné varianty logotypu 4 konstrukce základního logotypu 5 minimální velikost logotypu 5 ochranný prostor logotypu 6 zakázané varianty

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu NADACE AGEL

Manuál jednotného vizuálního stylu NADACE AGEL Manuál jednotného vizuálního stylu NADACE AGEL Obsah Logo NADACE AGEL 1 Logo NADACE AGEL / plnobarevná verze 2 Logo NADACE AGEL / jednobarevná verze pozi vní 3 Logo NADACE AGEL / jednobarevná verze nega

Více

Logo čsop kytkopták. základní verze loga: pravidla používání

Logo čsop kytkopták. základní verze loga: pravidla používání kytkopták základní verze loga: pravidla používání Základní verze loga se skládá z piktogramu ( kytkopták ) a názvu organizace, který je umístěn do půlkruhu ve spodní části loga. Oko ptáčka je tvořeno jedním

Více

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky VIZUÁLNÍ ST YL VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky vizuální styl grafický prvek Vizuální styl VŠB-TU Ostrava Fakulty Elektrotechniky a Informatiky (dále jen FEI) je vytvářen vzájemným

Více

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno Logomanuál REDA autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno definice značky Písmový standart REDA vychází z písma Eurostile. Je doplněn grafickým symbolem stylizace podtržení / zvýraznění v červené

Více

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz LOGO manuál jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz Obsah 03 Symbolika značky 04 Barevné pozitivní provedení značky 05 Barevené

Více

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem.

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. design manual Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. Pro přímou reprodukci nepoužívejte jako předlohy prvky vytištěné z tohoto manuálu.

Více

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Grafický manuál společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Platnost od 2013 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití.

Více

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Grafický manuál OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Dodržování jednotného vizuálního stylu přispívá ke snadnější identifikaci společnosti, posiluje její důvěryhodnost a zároveň zlepšuje povědomí

Více

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Obsah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Firemní identita 1.3 Užití obchodního

Více

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY GRAFICKÝ MANUÁL Grafický symbol loga Studentské obce fakulty architektury znázorňuje její funkci. Čtverce v symbolu představují studenty, jež obec hájí. Barevnost čtverců pak charakterizuje různorodost

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1. Úvod Jednotný vizuální styl 1 2. Značka Základní provedení 3 Černobílé provedení 4 Rozkres značky Ochranná zóna Nejmenší možné použití 5 Zakázané varianty 6

Více

Design manual. KOVOSVIT MAS, a.s.

Design manual. KOVOSVIT MAS, a.s. Design manual KOVOSVIT MAS, a.s. Obsah 04 ÚVOD 06 13 ZNAČKA KOVOSVIT MAS 14 23 ZNAČKA MTE KOVOSVIT MAS 24 26 PÍSMO 28 29 GRAFICKÝ PRVEK 30 49 PŘÍKLADY TISKOVIN 50 51 POWER POINT 52 54 E MAIL SIGNATURE

Více

Jak vizuálně komunikovat

Jak vizuálně komunikovat Jak vizuálně komunikovat 1 CONCEPT Svět který je propojen digitální komunikací se odráží ve tvaru loga. Země se tak stala jedním z klíčívých inspiračních momentů Vše dokonalé je kruhové. Lépe než co jiného

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

LOGO MANUÁL ZELENÁ HVĚZDA

LOGO MANUÁL ZELENÁ HVĚZDA LOGO MANUÁL ZELENÁ HVĚZDA 1 LOGO, JEHO VARIANTY A POUŽITÍ Logo společnosti Zelená hvězda se skládá ze 3 částí: piktogramu osmiramenné zelené hvězdy, nápisu ZELENÁ HVĚZDA a claimu Váš dodavatel zdravotnických

Více

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Grafický manuál ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Používání znaku a vlajky města Zábřeh upravuje Obecně závazná vyhláška města Zábřehč. 3/2005 o znaku a vlajce města Zábřeh a jejich užívání. Znak města bude používán

Více

ÚVOD. Skryté písmeno b v mozaice.

ÚVOD. Skryté písmeno b v mozaice. ÚVOD Jak víte, ve spolupráci se studiem BinaryBros jsme se rozhodli k důležitému kroku. Zmodernizovat naší prezentaci na veřejnosti a sjednotit náš vzhled. Nejde nám jen o zviditelnění dlouholeté, tradiční

Více

manuál značek kama kamakids kamakadze

manuál značek kama kamakids kamakadze manuál značek kama kamakids kamakadze manuálu 1. kama 1.1 základní barevné provedení 1.2 další barevná provedení 1.3 jednobarevná provedení 1.4 provedení v materiálu 1.5 ochranná zóna 2. symbol kama 2.1

Více

manuál corporate identity

manuál corporate identity manuál corporate identity základní grafická koncepce brandu Manuál corporate identity zahrnuje tištěnou i elektronickou (pdf) verzi na CD. Veškeré obsažené materiály slouží pouze jako předlohy pro vytvoření

Více

Grafika a grafický design. Internetové publikování

Grafika a grafický design. Internetové publikování Grafika a grafický design Internetové publikování Design stránky Grafický design první dojem, rychlost stahování Struktura stránek navigace, rozvržení plochy Volba informací okruh čtenářů Syntaktická správnost,

Více

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu MANUÁL LOGOTYPU Logotyp Záložny CREDITAS Obsah /0/ Jednotný firemní styl // Logotyp Záložny CREDITAS // Varianty logotypu // Barevné varianty logotypu /4/ Konstrukce logotypu /5/ Ochranná zóna logotypu

Více

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY Design manuál OBSAH 1. LOGO MĚSTA 1.1 LOGO Velikost loga Konstrukce loga Ochranná zóna 1.2 BAREVNOST LOGA Logo na základním barevném podkladu Logo na různobarevném podkladu 1.3 ZAKÁZANÉ VARIANTY LOGA 1.4

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz obsah..................................... 02 úvod a definice loga........................... 03 zákres do čtvercové sítě........................

Více

Základní logomanuál. Základní logomanuál VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK

Základní logomanuál. Základní logomanuál VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK Základní logomanuál Základní logomanuál VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK OBSAH 1 LOGOTYP 1.1 LOGOTYP_ZÁKLADNÍ VARIANTA 1.2 LOGOTYP_ BAREVNÉ VARIANTY 1.3 LOGOTYP_OCHRANNÁ ZÓNA 1.4 LOGOTYP_MINIMÁLNÍ VELIKOST 1.5

Více

Katalog jazykových škol 2007

Katalog jazykových škol 2007 Katalog jazykových škol 2007 Vydáno u příležitosti konference Vzděláváním k vyšší výkonnosti konané dne 24. dubna 2007 v hotelu Olympik Praha OBSAH: úvodní slovo................................... 1 popis

Více

design manuál e21 energy21

design manuál e21 energy21 design manuál e21 energy21 obsah 1. Úvod 7. doplňkové firemní písmo 2. vizitka energy21 8. vizitka e21 3. dopisní papír energy21 9. dopisní papír e21 4. obálka energy21 10. obálka e21 5. kartička s pozdravem

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁKLADNÍ ELEMENTY A OBSAH A B C D E ZÁKLADNÍ ELEMENTY KORPORÁTNÍ MATERIÁLY KOMUNIKAČNÍ MATERIÁLY POS MATERIÁLY BRANDING VÝLOH A ZÁKLADNÍ ELEMENTY A.1.1 logotyp_základní

Více

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál značka Tato značka je základem jednotné grafické prezentace společnosti CSS spedition.

Více

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou Sázavou 1 nad Žďár Žďár nad Sázavou města žďár nad sázavou 1 Logomanuál Logo manuál je souborem předpisů, k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Žďár nad Sázavou. Obsahuje závazná pravidla a doporučené

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL

CORPORATE IDENTITY MANUAL CORPORATE IDENTITY MANUAL BEST SOLUTIONS FOR YOUR BUSINESS 1 Obsah Značka... 1 Užití značky v textu ve slovní podobě... 1.1 Umístění na síti... 1.2 Konstrukce... 1.3 Ochranný prostor... 1.4 Minimální rozměry...

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu obsah Grafický manuál popisuje konstrukci logotypu, pravidla jeho používání, zakázané varianty a dotýká se základních pravidel corporate identity občanského sdružení

Více

LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 9 7 2 ZÁKLADNÍ ELEMENTY 1 9 7 2 OBSAH 1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1.1 6.1 6.2 Logotyp_základní varianta Logotyp_nápis OFFICIAL Logotyp_ochranná

Více

GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o.

GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o. GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o. Jeronýmova 494/20, PSČ 460 07 Telefon: 488 048 333 FAX: 488 048 335 www.hcbilitygri.cz klub@hcbilitygri.cz úvod obsah název společnosti základní logo - vizuál

Více

manuál jednotného vizuálního stylu Petr Štěpán Odhlásit

manuál jednotného vizuálního stylu Petr Štěpán Odhlásit manuál jednotného vizuálního stylu Petr Štěpán Odhlásit Základní provedení Symbol altron Ochranná zóna Rozměrová řada s doprovodným textem je základním prvkem vizuálního stylu společnosti Altron. Její

Více

Maxiservice. Prezentace 2012. Duis Sed Sapien. Nunc Et Orci. Morbi Posuere

Maxiservice. Prezentace 2012. Duis Sed Sapien. Nunc Et Orci. Morbi Posuere Maxiservice Prezentace 2012 Duis Sed Sapien Aenean sit amet lacus in tortor fermentum blandit. Quisque at purus in nulla. Page 3 Nunc Et Orci Aliquam tincidunt erat ac turpis. Cras purus nisi, dapibus

Více

Grafický manuál příjemci

Grafický manuál příjemci 2015 Grafický manuál příjemci 1 ÚVOD Grafický manuál je nedílnou součástí jednotného vizuálního stylu (corporate identity) každé instituce nebo produktu. Tento manuál slouží jako základní informační zdroj

Více

1 2 značka provedení

1 2 značka provedení 1 2 značka provedení Základní provedení značky Ministerstva kultury je pětibarevné v zobrazeném tvaru. Základní provedení má dvě tetové varianty a jednu jazykovou anglickou mutaci. Více o slovním označením

Více

D A L Š Í T I Š T Ě N É M A T E R I Á LY

D A L Š Í T I Š T Ě N É M A T E R I Á LY M A N U Á L J E D N O T N É H O V I Z U Á L N Í H O S T Y L U OBSAH 1. Ú V OD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2. 2.01 Jméno instituce 2.02 Základní barevné provedení 2.03 Jazykové

Více

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu ELEMENTY JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01. Elementy jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE LOGOTYP

Více

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny GRAFICKÝ MANUÁL GRAFICKÝ MANUÁL obsah úvod Firemní design společnosti ALEX PNEU... 3 Publikace grafický manuál... 3 konstanty firemního designu Grafická značka ALEX PNEU - barevná verze... 4 Grafická značka

Více

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY G r a fi c k ý m a n u á l l o g o t y p u SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY OBSAH KAPITOLA 1. LOGOTYP 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Plnobarevná varianta logotypu Logotyp na barevném pozadí Negativní

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE ÚVOD V současné době jsou, díky vyspělým komunikačním technologiím, kladeny velmi vysoké nároky na úroveň prezentace činností

Více

Příloha č. 10. Pravidla publicity v rámci ROP SV

Příloha č. 10. Pravidla publicity v rámci ROP SV Příloha č. 10 Pravidla publicity v rámci ROP SV Účinnost: 17. 12. 2007 Datum zveřejnění: 17. 12. 2007 Příloha PPŽP č. 10 Pravidla publicity v rámci ROP SV Vážení žadatelé a příjemci dotace z Regionálního

Více

grafický manuál /logotyp/

grafický manuál /logotyp/ grafický manuál /logotyp/ Konstrukce standardního logoznaku Síťový rozkres Ukázka standardního logoznaku a jeho postavení ve čtvercové síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Thermal. Ve výjimečných případech

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek verze 1.1 únor 2015 OBSAH 1 1 Logotyp 1.1 Logotyp a jeho nejmenší povolená velikost 1.2 Ochranná

Více

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Úvod Destination identity turistického regionu Střední Morava Logo turistického regionu Střední Morava vychází z dlouhodobých

Více

Obsah. Základní podmínky pro použití loga 3. Firemní tiskoviny 16 2 GRAFICKÝ MANUÁL ELEKTROWIN. Hlavičkový papír 17. Konstrukce logoznaku 4

Obsah. Základní podmínky pro použití loga 3. Firemní tiskoviny 16 2 GRAFICKÝ MANUÁL ELEKTROWIN. Hlavičkový papír 17. Konstrukce logoznaku 4 GRAFICKÝ MANUÁL Obsah Základní podmínky pro použití loga 3 Konstrukce logoznaku 4 Ochranná zóna 5 Barevná pozitivní a negativní varianta 6 Povolené barevné použití jiného podkladu příklady 7 Zakázané barevné

Více

Logomanuál značky OldanyGroup

Logomanuál značky OldanyGroup Logomanuál značky OldanyGroup Obsah Úvod Základní varianta značky Základní varianta značky s dovětkem Doplňková varianta značky Doplňková varianta značky s dovětkem Inverzní verze značky Ochranný prostor

Více

Úvod. 2. Logotyp BAŤŮV KANÁL je určen pro externí i interní komunikaci.

Úvod. 2. Logotyp BAŤŮV KANÁL je určen pro externí i interní komunikaci. 2011 Úvod 1. Logotyp BAŤŮV KANÁL je tvořen grafickým symbolem a textem. Je základním prvkem jednotného vizuálního stylu organizace. Tento grafický manuál určuje a stanovuje základní pravidla používání

Více

2008 Pavel Janouškovec

2008 Pavel Janouškovec M ANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE - Pavel Janouškovec 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE Předmluva Vážení, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží k dalšímu posilování identity

Více

OBSAH. 1. Ú V OD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu

OBSAH. 1. Ú V OD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu M A N U Á L J E D N O T N É H O V I Z U Á L N Í H O S T Y L U OBSAH 1. Ú V OD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2. ZNAČKA 2.01 Jméno instituce 2.02 Základní barevné provedení 2.03

Více

Manuál logotypu VILA LANNA

Manuál logotypu VILA LANNA Manuál logotypu VILA LANNA Předmluva Vážení kolegové, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží jako souhrn pravidel jak logo Vily LANNA použít v daném případě, formou vizuální grafické prezentace.

Více