ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD"

Transkript

1 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/

2 VEŘEJNÉPRÁVO ÚSTAVNÍ PRÁVO SPRÁVNÍ PRÁVO TRESTNÍ PRÁVO FINANČNÍ PRÁVO normy, které upravují finančně právní vztahy (získávání, shromažďování a upotřebení finančních prostředků, pokud se jich účastní stát) základní soubor norem neexistuje

3 SOUKROMÉPRÁVO OBČANSKÉ PRÁVO normy řešící majetkové vztahy mezi FO a PO, mezi nimi a státem, základním pramenem je občanský zákoník OBCHODNÍ PRÁVO práva v souvislosti směny zboží a služeb, pramenem je obchodní zákoník RODINNÉ PRÁVO osobní vztahy v rodině, mezi manželi, rodiči, rodiči a dětmi, pramenem je zákon o rodině

4 = upravuje vzájemnévztahy mezi občany navzájem, FO a PO a mezi nimi a státem Stanovuje pravidla vlastnických poměrů, pravidla plynoucí ze závazkového práva a vztahy vyplývající z práva na ochranu osobnosti Základním pramenem je občanský zákoník

5 OBČANSKOPRÁVNÍ VZTAHY Mají své účastníky, předmět a obsah Účastníky jsou FO, PO a stát 1) VĚCNÁ PRÁVA (vztahy k věcem) 2) ZÁVAZKOVÁ PRÁVA (vztahy k osobám)

6 1) VĚCNÁ PRÁVA Vlastnické právo Držba -nakládání s věcí jakoby svojí/vlastní Věcné právo cizí věci a) věcná břemena b) zástavní právo c) zadržovací právo

7 VĚCNÉ BŘEMENO Vlastník je povinen něco trpět, něčeho se zdržet, nebo něco konat vlastním byt s původním majitelem ZÁSTAVNÍ PRÁVO Nemovitý i nemovitý majetek pohledávka v případě neplnění dluhu

8 ZADRŽOVACÍ PRÁVO Právo zadržet věc, dokud mi za ni druhá strana nezaplatí MAJETEK a) Hmotný movitý / dělitelný nemovitý / nedělitelný ( ideální podíl )

9 b) NEHMOTNÝ = duševní vlastnictví Patřísem i dluhy (-) a pohledávky (+) právo věřitele na splnění závazku VĚŘITEL = subjekt, který má právo na splnění DLUŽNÍK = má povinnost dluh či závazek splnit

10 ZÍSKÁNÍ VLASTNICTVÍ: 1) Smlouvou (kupní, darovací, ) 2) Děděním 3) Vydržením 4) Ze zákona (rozvod)

11 OMEZENÍ VLASTNICTVÍ: 1) Věcná břemena 2) Sousedské vztahy 3) Krajní nouze na dobu nezbytně nutnou ZRUŠENÍ VLASTNICTVÍ: vyvlastnění

12 VLASTNICKÉ PRÁVO Nejvýznamnější věcné právo Vlastník může svoji věc: a) Držet b) Užívat c) Sklízet její plody d) Disponovat s ní e) Domáhat se vydání

13 Nelze jej vykonávat libovolně je nepřípustné obtěžovat sousedy nad míru přiměřenou poměrům Stát může proti vůli vlastníka věc vyvlastnit nebo omezit jeho práva SPOLUVLASTNICTVÍ = věc patří dvěma nebo více vlastníkům

14 1) PODÍLOVÉ Míra podílení na právech a povinnostech Podíl možno převést pouze na blízké osoby 2) BEZPODÍLOVÉ = společné jmění manželů Majetek získaný v době manželství Nepatří sem dary, věci osobní potřeby, dědictví nebo závazky, o kterých ten druhý nevěděl

15 ZÚŽENÍ BEZPODÍLOVÉHO VLASTNICTVÍ = pokud jeden z partnerů získá výhody, když ten druhý nepracuje, prohrává peníze atd. VYPOŘÁDÁNÍ = uspořádání majetkových poměrů (ideál ½) ZÁKONNÁ DOMNĚNKA = pokud ani po 3 letech nedojde k vypořádání, movité věci připadnou držiteli a nemovité na ½

16 1) ZÁVAZKOVÁ PRÁVA Vzniká mezi 2 a více subjekty Vzájemná práva a povinnosti a) SUBJEKTY (dlužník a věřitel, účastník, strana) b) PŘEDMĚT (závazky) c) OBSAH (práva věřitelů, povinnosti dlužníků)

17 DLUŽNÍK Je povinen věřiteli: a) Něco dát (dare) např. při darovací smlouvě b) Něco vykonat (facere) podle smlouvy o dílo zhotovit výrobek c) Něco strpět (pati) podle nájemní smluvy užívání pronajaté věci d) Něco nekonat (non facere) podle smlouvy o výpůjčce nepřenechat věc další osobě

18 ZÁVAZKY PENĚŽITÉ (platby) NEPENĚŽITÉ (domluva) ÚPLATNÉ (peněžně ekvivalentní plnění závazku) BEZÚPLATNÉ (výkon bez placení) S JEDNORÁZOVÝM PLNĚNÍM (okamžitě vše) VE SPLÁTKÁCH, ČASTEČNĚ, TRVALÉ

19 ZÁVAZKY VZNIK ZÁVAZKU: 1) SMLOUVOU (písemná, ústní) 2) JINÉ PRÁVNÍ SKUTEČNOSTI (odpovědnost za škodu) Uzavření smlouvy je písemné nebo ústní Jedna strana dává nabídku, druhá přijímá

20 ZÁVAZKY KUPNÍ SMLOUVY DAROVACÍ SMLOUVA SMLOUVA O DÍLO SMLOUVA O PŮJČCE (množstevní) SMLOUVA O VÝPUJČCE (věc) NÁJEMNÍ SMLOUVA ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA

21 VADY VĚCÍ = kdo někomu přenechávávěc za úplatu, je odpovědný za její vady a) VADY FAKTICKÉ Vady na věci (nemůže sloužit účelu) b) VADY PRÁVNÍ Netýkají se věci samé Třetí osoba uplatňuje na věc nárok

22 VADY VĚCÍ PŘI PRODEJI MÁ VĚC MÍT: Obvyklé vlastnosti Je možno ji použít k účelu Nemá mít právní vady REKLAMACE Pouze v záruční době Soudně do 6 měsíců Vyřízení do 30ti dnů, jinak vrácení peněz 3x reklamace vrácení peněz 3x stejná vada vrácení peněz

23 ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU SMLOUVA PRÁVNÍ ZÁSTUPCE (nemovitost) RUČITEL (pojistka) ZÁSTAVNÍ A ZADRŽOVACÍ PRÁVO SMLUVNÍ POKUTA

24 RUŠENÍZÁVAZKŮ UPLYNUTÍM DOBY SPLNĚNÍ ZÁVAZKU DOHODOU NEMOŽNOSTÍ PLNĚNÍ SMRT DLUŽNÍKA NEBO VĚŘITELE

25 ZDROJE: Eichler, B., Ryska R., Svoboda, V.: Základy společenských věd II Základy státoprávní teorie,ekonomie a ekonomiky, neformální logiky, Fortuna, Praha, ISBN: Ryska, R.: Právo pro střední školy, Fortuna, Praha, ISBN: Dvořák, J.: Odmaturuj! ze společenských věd, Didaktis, Brno, ISBN:

OBČANSKÉ PRÁVO VĚCNÉ

OBČANSKÉ PRÁVO VĚCNÉ OBČANSKÉ PRÁVO VĚCNÉ OSNOVA: Definice občanského práva, prameny Předmět úprava a její základní zásady Osoby Zastoupení Věci a jejich rozdělení Právní skutečnosti Věcná práva vlastnictví, spoluvlastnictví,

Více

PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti věcných práv

PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti věcných práv Vecna_prava_1_356_Sestava 1 18.4.13 13:53 Stránka 5 PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti věcných práv Úvod............................... 17 Seznam použitých zkratek............. 18 I. vlastnické PRávo..........

Více

1. Stát, struktura státní moci

1. Stát, struktura státní moci Část I. Právo - PRA 101 1. Stát, struktura státní moci 1.1. Definice státu politická forma organizace lidské společnosti, která vzniká na určitém stupni jejího vývoje 1.2. Znaky státu státní moc suverenita

Více

PŘECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ PO SMRTI JEDINCE

PŘECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ PO SMRTI JEDINCE PŘECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ PO SMRTI JEDINCE Mgr. Kamila Šnajderová Nejvyšší soud ČR, Brno Účelem tohoto článku je přiblížit čtenářům právní důsledky spojené se smrtí lidské bytosti. Zůstavitel 1 ke dni

Více

Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku

Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku Ing. Renata Rydvalová V Liberci, 26.9.2009 Obsah Úvod... 4 1 Uzavírání smluv dle zákona

Více

SOKRATES Teorie práva - letní semestr 2012

SOKRATES Teorie práva - letní semestr 2012 SOKRATES Teorie práva - letní semestr 2012 7. cvičení: Pojmové znaky právního vztahu Pojmové znaky právního vztahu, subjekty, objekty a obsah právního vztahu. a. Subjekty právních vztahů b. Objekty právních

Více

MASARYKOVA UNIVERZITAV BRNĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA KATEDRA PRÁVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A POZEMKOVÉHO PRÁVA

MASARYKOVA UNIVERZITAV BRNĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA KATEDRA PRÁVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A POZEMKOVÉHO PRÁVA MASARYKOVA UNIVERZITAV BRNĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA KATEDRA PRÁVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A POZEMKOVÉHO PRÁVA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE POZEMEK JAKO VĚC, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ POZEMKU 2008/2009 Hana Švecová MASARYKOVA

Více

Testové otázky k písemné části zkoušky mediátora

Testové otázky k písemné části zkoušky mediátora Testové otázky k písemné části zkoušky mediátora (testové otázky jsou zpracovány za použití legislativních zkratek příslušných právních předpisů a vycházejí z právního stavu platného ke dni 12. 12. 2012)

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Pozemek jako věc, součásti a příslušenství pozemku

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Pozemek jako věc, součásti a příslušenství pozemku Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva Bakalářská práce Pozemek jako věc, součásti a příslušenství pozemku Lucie Polnerová 2007/2008 Prohlašuji, že

Více

Smluvní právo v novém občanském zákoníku

Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smluvní právo v novém občanském zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

Věcná práva v novém občanském zákoníku

Věcná práva v novém občanském zákoníku Věcná práva v novém občanském zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku Právní formy podnikání - Osobní vlastnictví - Partnerství - Kapitálová společnost - Formy vlastnictví - Druh závazků - Výše zakladatelských nákladů - Doba trvání podnikání - Možnost přenosu práv - Kapitálová

Více

Obchodní podíl v s. r. o.

Obchodní podíl v s. r. o. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Obchodní podíl v s. r. o. Bakalářská práce Autor: Olga Zugarová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Mgr. Kateřina Kuncová Praha

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN 1 Obsah 1. Obecná část... 9 Hlavní zásady nové kodifikace jsou především následující:... 9 Vše v jednom, logicky a přehledně... 9 Soukromé právo... 9 Jazyk nového

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus)

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) www.pravodoskol.cz Úvod do právního systému ČR K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) Tato brožura vznikla během realizace projektu Vytvoření středoškolského vzdělávacího

Více

NEMOVITOSTI A VĚCNÁ PRÁVA S NIMI SPOJENÁ

NEMOVITOSTI A VĚCNÁ PRÁVA S NIMI SPOJENÁ REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014: ČÁST 5 The subject matter of this Newsalert is to provide the readers with an overview of the most recent changes relating to the system of the state incentives as well

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování prosinec 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI

Více

Změna zákona o daních z příjmů

Změna zákona o daních z příjmů Změna zákona o daních z příjmů ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Ing. Ilona Součková Hlavní změny

Více

Základy podnikání. obchodní právo

Základy podnikání. obchodní právo Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský

Více

97/1963 Sb. ZÁKON. ze dne 4.prosince 1963. o mezinárodním právu soukromém a procesním

97/1963 Sb. ZÁKON. ze dne 4.prosince 1963. o mezinárodním právu soukromém a procesním 97/1963 Sb. ZÁKON ze dne 4.prosince 1963 o mezinárodním právu soukromém a procesním Změna: 158/1969 Sb. Změna: 234/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb. Změna: 125/2002 Sb. Změna: 37/2004 Sb., 257/2004 Sb. Změna:

Více

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH)

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) ZÁKON O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) 2012 1 OBSAH: ČÁST PRVNÍ... 14 OBCHODNÍ KORPORACE... 14 HLAVA I... 14 Díl 1... 14 Společná ustanovení... 14 Díl 2... 16 Založení

Více

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ OBECNĺ ZŘĺZENĺ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENĺ Díl 1 Postavení obcí 1 Obec

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Některé právní otázky získávaní a poskytování finančních prostředkŧ a jiných výhod neziskovými organizacemi

Některé právní otázky získávaní a poskytování finančních prostředkŧ a jiných výhod neziskovými organizacemi Některé právní otázky získávaní a poskytování finančních prostředkŧ JUDr. Karel Pešta, Václav Hodonický Realizováno v rámci Projektu Posilování kapacit NNO v oblasti fundraisingu a dlouhodobého plánování

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Společnost s ručením omezeným Bakalářská práce Autor: Gabriela Vukanovičová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing. Hana Baštová

Více

Vlastnické právo římskoprávní regule a jejich odraz v současném právu

Vlastnické právo římskoprávní regule a jejich odraz v současném právu Vlastnické právo římskoprávní regule a jejich odraz v současném právu Tato práce je výstupem grantu: Římskoprávní zásady a jejich odraz v současném právu, který je financován z prostředků GAUK. I. Úvod

Více

Obsah a text 549/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012. 549/1991 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 5.

Obsah a text 549/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012. 549/1991 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 5. Obsah a text 549/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012 549/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 5. prosince 1991 o soudních poplatcích Změna: 271/1992 Sb. Změna: 273/1994 Sb.

Více

Aktuální hodnota individuálního účtu Celkový počet podílových jednotek z jednotlivých finačních fondů, vynásobený prodejní cenou příslušných fondů.

Aktuální hodnota individuálního účtu Celkový počet podílových jednotek z jednotlivých finačních fondů, vynásobený prodejní cenou příslušných fondů. Akceptace návrhu smlouvy Přijetí návrhu smlouvy (např. pojistné); tímto jednostranným právním úkonem adresát návrhu projevuje vůči navrhovateli vůli uzavřít smlouvu. Aktuální hodnota individuálního účtu

Více