Obsah. Príhovor 4. Kdo je Magna Děti v tísni 6. Popis aktivit Magna Děti v tísni 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Príhovor 4. Kdo je Magna Děti v tísni 6. Popis aktivit Magna Děti v tísni 7"

Transkript

1 výroční zpráva 2011

2 2 magna děti v tísni výroční zpráva 2011

3 Obsah Príhovor 4 Kdo je Magna Děti v tísni 6 Popis aktivit Magna Děti v tísni 7 Podpořené misie Magna Děti v tísni ve světě 14 > Haiti 16 > Kambodža 20 Aktivity v České republice 24 Dárci 26 Finance 28 Vaše pomoc je nutná 34 Pokud chcete pomoci 36 magna děti v tísni výroční zpráva

4 Drazí přátelé, mnohá z lidských neštěstí se drží na čele světových zpráv jen krátce, a přitom by si zasloužila mnohem větší prostor. Přírodní katastrofy, válečné konflikty či hladomor pro mnohé jen jedna ze smutných zpráv, při níž se na chvíli pozastaví, pro lidi pomáhající v terénu každodenní realita. Stovky lidí z Magny se denně snaží realitu v terénu změnit. Svou prací, svým odhodláním, zapálením. Ne vždy jsme svědky úspěchu, ale ani to nás nezastaví. Každý rok nám přináší nové situace, nové výzvy či překážky, motivací a velkou hnací silou nám však zůstávají malá vítězství a úspěchy, kterých na této cestě dosahujeme. Rok 2011 byl poznamenán vypuknutím hladomoru ve východním rohu Afriky. Somálsko, Keňa a Etiopie prožívaly jednu z největších potravinových krizí ve své historii. Krize byla způsobena kombinací tří faktorů rychle rostoucích cen potravin, extrémně dlouhodobého sucha a přetrvávajícího ozbrojeného konfliktu v Somálsku. Východní Afriku postihlo nejhorší a nejničivější sucho od roku Extrémní situace vyschlé plodiny a uhynulá zvířata vedla k masivnímu nárůstu cen potravin až o 270 % oproti předchozímu roku. V červenci 2011 OSN oficiálně ohlásila vypuknutí hla- 4 magna děti v tísni výroční zpráva 2011

5 domoru. Poprvé po 25 letech! To dokazuje, že situace byla opravdu kritická, přinesla smrt mnoha lidem, hlavně dětem a jejich matkám. Počet lidí, kteří v africkém rohu potře bovali potravinovou pomoc, se zvýšil z předpokládaných šesti milionů na deset milionů 2,85 milionu v Somálsku, 3,2 milionu v Etiopii a 3,75 milionu v Keni. Podvýživa u dětí dosahovala v některých uprchlických táborech na severu Keni a v oblastech severovýchodní a východní Keni až 45 procent, což je trojnásobek hranice stanovené pro nouzovou situaci. Téměř 2 miliony dětí trpěly chronickou podvýživou a téměř půl milionu bylo diagnostikováno s těžkou akutní podvýživou, která ohrožovala jejich životy. Děti trpí podvýživou tehdy, pokud nedostávají všechny živiny, které jejich tělo potřebuje pro rychlý růst a schopnost odolávat infekcím. Pokud je nedostatek živin příliš vysoký, dítě začne chřadnout aby potřebné živiny získalo, musí začít spotřebovávat vlastní tkáně. Současně s tím se prudce zvyšuje riziko úmrtí i banální dětské choroby, např. respirační onemocnění, mohou vést k fatálním komplikacím. Každý týden se o přechod hranice do Keni pokoušelo 10 tisíc Somálců a jich každý den procházelo hranici s Etiopií. Počet uprchlíků v komplexu uprchlického tábora Dadaab, v oblasti Garissa, rychle překročil hranici , což bohužel umocnilo jeho smutné prvenství jako největšího uprchlického tábora na světě. Kromě mezistátní migrace vzrostl vlivem těchto kritických okolností i počet interně vysídlených obyvatel. Statisíce lidí, mezi nimi i děti a starci, se přesouvaly pod stupňujícím se tlakem humanitární krize, rostoucím počtem mezistátních migrantů a limitovaným přístupem k jakýmkoliv potravinám v rámci distriktů. Vycházeje z odborného, zkušenostního, personálního a logistického zázemí mise MAGNA v Keni byla naše humanitární intervence přirozenou reakcí na krizovou situaci v zemi. MAGNA mobilizovala svůj intervenční tým ještě v době před oficiálním vyhlášením hladomoru. Po důkladném prozkoumání oblastí jsme v okrese Garissa rozšířili svou keňskou misi o projekt, který reagoval na humanitární krizi v oblasti afrického rohu. v okresní nemocnici Iftin MAGNA otevřela nutriční stabilizační centrum pro léčbu těžce podvyživených dětských pacientů. v průběhu roku jsme rozšířili své působení i do odlehlých částí regionu a otevřeli sedm dalších nutričních ambulantních center. Naše humanitární činnost v regionu Garissa bude pokračovat i v roce 2012, kdy chceme našimi aktivitami přispět ke snížení úmrtnosti dětí na následky podvýživy. Vy jste součástí skupiny lidí, kteří podporují aktivity Magna Děti v tísni ve světě a díky vám jsou naši pracovníci schopni pomáhat zachraňovat pacienty a přinášet jim naději v těžkých podmínkách v různých koutech světa. Jménem našich pracovníků v terénu a i těch v kanceláři a hlavně jménem pacientů, kterým spolu pomáháme, vám děkujeme za vaši podporu v této humanitární práci. Martin Bandžák Předseda Správní rady magna děti v tísni výroční zpráva

6 Kdo je Magna Děti v tísni Hlavním obsahem a cílem práce Magna Děti v tísni / Magna Children at Risk je poskytování zdravotní péče dětem a jejich rodinám v dobách humanitárních krizí, konfliktů, epidemií, hladomorů a přírodních pohrom. Magna Děti v tísni / Magna Children at Risk vytváří zdravotnické humanitární projekty zaměřené na záchranu životů a zmírňování utrpení těch, kteří jsou v ohrožení. Každoročně vedle reakcí na humanitární katastrofy a poskytování primární zdravotní péče otevíráme dlouhodobé projekty zaměřené na pomoc lidem, kterým jejich vlastní společnost nebo nefunkční vláda nedokážou zajistit odpovídající lékařskou péči. Projekty jsou zaměřeny na ošetření a péči pro pacienty postižené nemocemi jako jsou HIV / AIDS, akutní podvýživa, tuberkulóza, cholera, malárie a jiné. Magna Děti v tísni / Magna Children at Risk měla v roce 2011 zřízeny své stálé mise v Kambodži, Keni, Haiti, Vietnamu, Kongu, Jižním Súdánu a Nikaragui, kde jsme provozovali 18 projektů a našich více než 300 pracovníků působilo ve více než 70 zdravotnických zařízeních. léčíme pacienty s HIV / AIDS, provozujeme terapeutickou péči pro sirotky a děti ulice, konstruujeme studny a suché toalety a v případě potřeby zajišťujeme pitnou vodu. magna děti v tísni v české republice Obecně prospěšná společnost Magna Děti v tísni byla založena v roce 2006 a její úlohou je získávat materiální a finanční prostředky pro humanitární projekty, získávat pracovníky do terénu, realizovat edukační projekty a informační kampaně, spolupracovat s médii a vzdělávat veřejnost o problémech lidí a dětí žijících v nebezpečných zónách světa. Na přípravě projektů úzce spolupracuje s operačním centrem MAGNA v Bratislavě. správní rada Martin Bandžák předseda Denisa Augustínová Peter Augustín Ve svých projektech rehabilitujeme nemocnice a zdravotnická centra, bojujeme s epidemiemi, děláme vakcinační kampaně, akutní chirurgické zákroky, provozujeme nutriční centra pro podvyživené děti, 6 magna děti v tísni výroční zpráva 2011

7 magna děti v tísni výroční zpráva

8 Popis aktivit Magna Děti v tísni/magna Children at Risk (magna) MENTÁLNÍ PÉČE Traumatické události jako utrpět násilí či být jeho svědkem, úmrtí milovaných osob, zničení živobytí mohou vytvořit intenzivní strach a hrůzu a je pravděpodobné, že to ovlivní mentální stav člověka. MAGNA poskytuje včasnou psychosociální podporu obětem traumat, aby zredukovala možnost rozvoje dlouhodobých psychologických problémů. Psychosociální péče se zaměřuje na podporu komunitě k vytvoření jejích vlastních strategií zvládání traumatu. Poradci pomáhají skupinám mluvit o svých zkušenostech a zpracovávat své pocity tak, aby byla omezena všeobecná úroveň stresu. Tento přístup podporuje vzájemnou pomoc a umožňuje komunitě se znovuobnovit podle svých kulturních hodnot a znovu získat kontrolu nad situací, jakmile je toho schopna. Je doplňován individuálním poradenstvím a psychiatrickou péčí pro ty, kteří ji potřebují. Péče o duševní zdraví je integrální součástí programů MAGNA zaměřených na péči pro HIV/AIDS pacienty. Všichni pacienti dostávající ARV léčbu na klinikách a v nemocnicích MAGNA mají přístup k psychosociální podpoře. MAGNA poskytuje specializovanou péči na Haiti, v Demokratické republice Kongo, Kambodži, Vietnamu, Keni a v Nikaragui. HIV/AIDS Virus HIV je přenášen krví a tělními tekutinami a postupně oslabuje imunitní systém obvykle během tří až desetiletého období což vede k syndromu získaného selhání imunity AIDS. Kombinace léků známých jako antiretrovirální (ARV) pomáhá s virem bojovat, redukovat šíření infekce a umožňuje pacientům žít delší, zdravější životy bez rychlého zhoršování imunitního systému. Kromě léčby všeobecné programy MAGNY obvykle zahrnují vzdělávací a osvětové aktivity, distribuci kondomů, testování HIV, poradenství a prevenci přenosu viru z matky na dítě (PMTCT). Služby PMTCT zahrnují podávání ARV během těhotenství a porodu a podání dítěti hned po narození. V roce 2006 WHO odhadovala, že 2,5 milionů dětí do 15 let žilo s HIV/AIDS a každý den bylo infikováno dětí. Bez léčby umírá polovina takto narozených dětí před druhými narozeninami. Magna začala podávat ARV terapii dětem od prosince Dnes MAGNA léčí přes pacientů pomocí ARV. Mezi nimi většinu tvoří děti do 15 let. Prevence přenosu HIV/AIDS z matky na dítě (PMTCT) Každou minutu je nakaženo jedno dítě do 15 let virem HIV. Přes 90 % dětí získá HIV vertikálním přenosem viru z matky na dítě během těhotenství, porodu nebo kojení. 8 magna děti v tísni výroční zpráva 2011

9 Přenosu z matky na dítě může být předcházeno podáváním ARV léků HIV pozitivním ženám během těhotenství a dětem během několika hodin po porodu, výběrovým prováděním císařských řezů a poskytováním bezpečných alternativ mateřského mléka. MAGNA se snaží rozbít řetězec přenosu řadou způsobů. Testy na AIDS jsou nabízeny v našich prenatálních konzultačních střediscích a také v době porodu k identifikaci infikovaných žen. Po stanovení diagnózy může být ženám nabídnuta vhodná péče včetně ARV léků, prenatální péče a poradenství o kojení. Po narození provádíme včasnou diagnostiku dětí k identifikaci HIV statutu novorozenců, podávají se preventivní ARV léky a děti jsou monitorovány z hlediska infekcí. Pokud navzdory všemu jsou tyto děti infikovány, poskytujeme jim léčbu. MAGNA představuje inovativní strategie pro PMTCT intervence Kambodži, Keni, Vietnamu a Nikaragui. PODVÝŽIVA Nedostatek základních živin způsobuje podvýživu: růst bude kolísat a zranitelnost dítěte vůči běžným nemocem se bude zvyšovat. Kritický věk pro podvýživu je od šesti měsíců, kdy matky obvykle začínají doplňovat další výživu k mateřskému mléku, do 24 měsíců. Avšak děti do 5 let, adolescenti, těhotné a kojící ženy, staří a chronicky nemocní jsou také zranitelní. Wasting/chřadnutí, kdy podvyživená osoba začne spotřebovávat své vlastní tkáně, aby získala potřebné živiny, je známkou akutní podvýživy. Vážná akutní podvýživa je definována velmi nízkou váhou na výšku osoby nebo viditelným vážným chřadnutím. Více než čtvrtina dětí trpících vážnou podvýživou zemře, pokud nedostane léčbu. MAGNA používá hotové terapeutické jídlo (RUTF) k léčbě podvýživy. RUTF obsahuje obohacený mléčný prášek a dodává všechny živiny, které podvyživené dítě potřebuje k doplnění nedostatků a nabírání váhy. s dlouhou trvanlivostí a bez nutnosti přípravy může být podáváno ve všech prostředích a umožňuje léčbu pacientů doma, pokud netrpí komplikacemi. Když je pravděpodobné, že se podvýživa stane závažnou, přijímá MAGNA preventivní přístup a distribuuje RUTF všem ohroženým dětem. Děti trpící komplikacemi vážné akutní podvýživy mohou vyžadovat vysoce specializovanou, rychlou magna děti v tísni výroční zpráva

10 lékařskou reakci. Pro ty, které potřebují být hospitalizovány a pečlivě monitorovány, vybavuje MAGNA stabilizační centra s až 20 lůžky intenzivní péče. Léčba zahrnuje terapeutické mléko podávané nasogastrickou sondou, antibiotika, odčervování, kontrolu očkování a screening na malárii. Děti s vážnou chudokrevností dostávají krevní transfuse. Jakmile se pacient dostatečně zotaví, může pokračovat v programu ambulantně s týdenními schůzkami k monitorování váhy a zdravotního stavu. Případy mírné podvýživy a případy rizika podvýživy i případy vážné podvýživy bez komplikací mohou být léčeny v našich ambulantních centrech hotovými jídly (RUTF), která obsahují vysoce kvalitní bílkoviny, vitamíny a minerály a speciální obohacenou kukuřičnou a sójovou mouku. Hotové terapeutické jídlo je pasta na bázi ořechů, která neobsahuje vodu, a proto ji lze snadno skladovat v horkých podmínkách. Rodiče mohou tuto léčbu podávat doma a zdraví dítěte a všeobecný rozvoj mohou být monitorovány při návštěvách ambulantních center MAGNY. Možnost pečovat o méně vážné případy ambulantně uvolňuje omezené zdroje, které mohou být využity k léčbě vážněji podvyživených dětí, které vyžadují specializovanou léčbu v nemocnici. MAGNA poskytuje nutriční programy v Kambodži, Demokratické republice Kongo, v Keni a na keňsko/ somálské hranici, v Nikaragui a v Jižním Súdánu. ZDRAVÍ ŽEN MAGNA si stanovila redukci mateřské úmrtnosti a nemocnosti jako jednu ze svých operačních priorit a implementuje efektivní strategie k zlepšování přítomnosti školeného personálu u porodů, zajišťování dostupnosti kvalitní porodní pohotovostní péče a motivování žen k porodům ve zdravotnických zařízeních. MAGNA zavedla mobilní kliniky v kombinaci se systémy referování pacientů k identifikaci žen s komplikacemi a jejich převozu v nutných případech do zařízení či nemocnice, kde mohou dostat odpovídající péči. Tyto jsou zavedeny v Nikaragui, Keni a Jižním Súdánu. Modely používané MAGNOU k zvládání mateřské úmrtnosti a nemocnosti berou v úvahu všechny aspekty reprodukčního zdraví. 10 magna děti v tísni výroční zpráva 2011

11 Poradenství o plánovaném rodičovství je poskytováno jako součást poporodní péče a také informace a osvěta o sexuálně přenosných nemocech. MAGNA kombinuje diagnostiku a efektivní léčbu sexuálně přenosných nemocí s informačními setkáními zahrnujícími informace o dostupnosti testování na HIV, používání kondomů a aktivním vysledování partnerů. Speciální pozornost je sexuálně přenosným nemocem věnována při prenatálních konzultacích MAGNY, službách plánovaného rodičovství a v systému péče o oběti znásilnění. MAGNA se zaměřuje na zdraví žen a redukci mateřské a dětské úmrtnosti v Keni, Demokratické republice Kongo, Jižním Súdánu, Nikaragui, Kambodži a Vietnamu. SEXUÁLNÍ NÁSILÍ MAGNA poskytuje zdravotní péči, péči k prevenci sexuálně přenosných infekcí a psychologickou, sociální a právní podporu pacientům, kteří utrpěli sexuální násilí. v prostředí, kde je výskyt sexuálního násilí vyšší, např. v zónách konfliktů nebo uprchlických či vysídleneckých táborech, se terénní týmy starají o lidi, kteří sexuální násilí zažili. Personál pracuje v komunitě na zvýšení povědomí o problému sexuálního násilí, informuje je o péči poskytované MAGNOU a šíří sociální a psychosociální podporu. Pacientky také mohou dostat nouzovou antikoncepci, pokud se dostanou k péči do 120 hodin po znásilnění, a profylaktickou léčbu proti HIV/AIDS, která je efektivní jen pokud ji osoba dostane do 72 hodin od útoku, podávána je také profylaxe proti tetanu a dalším sexuálně přenosným nemocem včetně hepatitidy B. Zvláštní program je poskytován v Demokratické republice Kongo a na Haiti. DISTRIBUCE MATERIÁLNÍ POMOCI MAGNA se primárně soustředí na poskytování lékařské péče, ale v krizových situacích týmy často distribuují materiál, který přispívá k psychologickému a fyzickému přežití. Takové položky zahrnují oblečení, deky a přikrývky, přístřešky, prostředky na čištění a hygienu, prostředky na vaření a topení. v mnoha krizových situacích jsou předměty distribuovány jako magna děti v tísni výroční zpráva

12 balíčky balíček na vaření obsahující vařič, hrnce, talíře, šálky, nože a příbory a kanystr, takže rodina si může připravovat jídlo, nebo hygienický balíček s mýdlem, šampónem, kartáčky na zuby, pastou a pracím mýdlem, aby se rodina mohla mýt a prát si oblečení. PŘÍRODNÍ KATASTROFY Skupiny obyvatel zasažené přírodními katastrofami vyžadují okamžitou zdravotnickou humanitární reakci. Nacházejí se v zoufalých podmínkách tím, že náhle ztratily své domovy, materiální věci, členy rodiny a příbuzné. Jsou silně traumatizováni, potřebují rychlou a různorodou zdravotní péči a podporu. Přístup do oblasti neštěstí a k obětem je často složitý a vyžaduje rychlou identifikaci a zajištění různorodých potřeb. Nejchudší bývají zvláště zasaženi, neboť mají nestabilní příbytky i životní podmínky. MAGNA poskytuje v této situaci řadu řešení: lékařskou péči, např. chirurgickou, psychologické a nutriční programy. Tyto jsou poskytovány v existujících nemocnicích nebo zřizováním dočasných budov v případě potřeby. Mohou být poskytovány předměty jako deky, stany a olej na vaření. Tyto operace jsou připravovány rozsáhlou spoluprací s národními činiteli a v úvahu jsou brány důležitost lokálních iniciativ a strategií i omezení mezinárodní intervence s ohledem na čas, kvalitu a trvání. OČKOVÁNÍ Využití očkování je jedním z cenově nejefektivnějších zásahů ve veřejném zdravotnictví. Je však odhadováno, že přibližně 2 miliony lidí zemřou každý rok na nemoci, kterým mohlo být zabráněno sérií vakcín doporučených všem dětem Světovou zdravotnickou organizací. v současnosti mezi ně patří DTP (záškrt, tetanus, černý kašel), hepatitida b, Haemophilius influenzae typu b (Hib), BCG (proti tuberkulóze), spalničky, obrna a rotavirus. V zemích, kde pokrytí očkováním je všeobecně nízké, se MAGNA snaží nabízet rutinní očkování všem dětem do 5 let jako součást základního zdravotního programu. Týmy se často podílejí na očkovacích programech velkého rozsahu. Personál se snaží zvýšit 12 magna děti v tísni výroční zpráva 2011

13 povědomí komunity o výhodách očkování a místa pro očkování jsou zřízena v místech, kde se komunita schází. Typická kampaň trvá mezi dvěma a třemi týdny a může dosáhnout na stovky tisíc lidí. SIROTCI MAGNA nabízí psychosociální podporu osiřelým HIV pozitivním dětem, které byly opuštěny; mnohé z nich byly psychicky a fyzicky zneužívány. Cílem programu je nabízet stabilní prostředí dětem a správné podmínky pro jejich zotavení, jako např. ubytování, přístup k zdravotní a psychosociální péči a také přístup k vzdělávání. horečku, bolesti kloubů, bolesti hlavy, opakované zvracení, křeče a kóma. Vážná malárie, nejčastěji způsobená parazitem Plasmodium falciparum, způsobuje poškození orgánů a může vést ke smrti, pokud není léčena. Trvanlivé sítě na lůžka ošetřené insekticidy jsou důležitým prostředkem pro řešení malárie. V endemických oblastech jako Jižní Súdán, Keňa nebo Demokratická Republika Kong, distribuuje MAGNA sítě systematicky těhotným a dětem do 5 let věku, které jsou malárií vážně ohroženy. Personál lidem radí, jak tyto sítě používat. Zvláštní program je poskytován HIV/AIDS sirotkům v Kambodži. MALÁRIE Každý rok přes jeden milion lidí 80 % z nich v subsaharské Africe zemře na malárii. Malárie je přenášena nakaženými komáry. Symptomy zahrnují magna děti v tísni výroční zpráva

14 Kong mise ve světě Česká republika Haiti Nikaragua 14 magna děti v tísni výroční zpráva 2011

15 Slovensko Rakousko Myanmar Indie Kambodža Vietnam Jižní Súdán o (KDR) Keňa mise/projekty podpořené Magna Děti v tísni mise Magna Děti v tísni/magna Children at Risk kanceláře Magna Děti v tísni/magna Children at Risk magna děti v tísni výroční zpráva

16 Haiti Jedna z nejchudších zemí na západní polokouli Haiti karibský národ, který má zhruba 10 milionů obyvatel. Chronická politická a ekonomická nestabilita měla značný dopad na přístup k lékařské péči. v zemi je trvalý nedostatek školených zdravotníků a nemocnicím trvale chybí zásoby. Zemětřesení, které zdevastovalo Haiti 12. ledna 2010, zabilo více než lidí, zranilo se více než lidí, výsledkem čehož bylo amputací. 3 miliony lidí, resp. 30 % populace, bylo zasaženo, 2,1 milionu Haiťanů nebo domácností bylo vystěhováno a žije ve více než dobrovolných záchytných místech, z nichž je přibližně 900 v Port- -au-prince. I před devastujícím zemětřesením, které zasáhlo Haiti v roce 2010, byla základní zdravotní péče mimo dosah většiny Haiťanů. Poplatky vyžadované veřejnými i soukromými zdravotnickými zařízeními činily péči nedostupnou; pacienti mohli být odmítáni, protože nemocnice byly plné, nebo museli opustit léčbu, když jim došly peníze. Zdravotnická zařízení byla často zavřena kvůli stávkám. Když udeřilo v lednu 2010 zemětřesení, stovky tisíc osob byly zabity či zraněny a miliony byly náhle bez domova. Nově vznikly značné lékařské i nelékařské potřeby vedle již existujících pro chirurgické zákroky, pooperační péči, přístřeší a vodu a sanitaci. Toto bylo o měsíce později doplněno epidemii cholery, která zasáhla všechny části země. Přírodní katastrofa na Haiti zhoršila už i tak velmi složité podmínky pro humanitární pomoc v zemi, kde až 70 % populace žije za méně než 2 $ na den. Již před zemětřesením byly haitské děti vystavovány neoblíbeným ukazatelům: 1 ze 13 dětí zemřelo před dovršením 5. roku života, více než 30 % dětí pod 5 let bylo chronicky podvyživených, úroveň imunity byla pod 60 %, 55 % dětí školního věku školu nenavštěvovalo, dětí bylo v jednom z některých 600 rezidenčních zařízení poskytujících péči, odhaduje se, že dětí bylo zaměstnáno v domácích službách, resp. v některé z dalších forem dětské práce, a odhaduje se, že dívek a chlapců bylo ročně za tímto nebo jiným účelem převezeno přes hranice. Zemětřesení dramaticky zvýšilo riziko infekcí a nakažlivých chorob, významně bylo narušeno zásobování a služby spojené s výživou a velký počet kojenců, mladých, těhotných a kojících žen je v ohrožení podvýživy a zvýšené úmrtnosti. Celý systém zdravotnictví byl hluboko zasažen ve své infrastruktuře a organizaci, což snižuje jeho schopnost reagovat na naléhavé zdravotní potřeby populace. Husté deště a série hurikánů, které zemi postihly v roce 2011, ještě více zkomplikovaly už tak katastrofální situaci. Děti byly ohroženy vysokým rizikem dehydratace, úmrtností a nemocností kvůli akutním průjmům a chorobám z nečisté vody. Stále přetrvávaly problémy s epidemií cholery. Akutní problémy zahrnovaly i bezpečnost a zdraví dětí v jednotkách rezidenční péče, potřeby odloučených dětí, většinou 16 magna děti v tísni výroční zpráva 2011

17 magna děti v tísni výroční zpráva

18 nezletilých, hrozba nezákonného obchodování s drogami u dětí a jiné formy zneužívání a celkové mezery v sociální ochraně a blahobytu postižených dětí. Tyto problémy a celková situace v zemi zvyšovaly riziko přenosu HIV u dětí a obzvlášť adolescentů. Magna Děti v tísni poskytla okamžitou materiální a odbornou zdravotní pomoc přímo po zemětřesení v únoru v Port-au-Prince poskytovala pohotovostní, chirurgickou, úrazovou a ortopedickou péči a následně se soustředila na aktivity, které ovlivňují lidský kapitál, zejména pokud jde o zdraví a odborné poradenství a zlepšení duševního zdraví. Kromě toho se prostřednictvím dobudování a stabilizace stávajícího zdravotnického centra soustředila na zdraví matek a dětí. Ženy a děti na Haiti se snaží bojovat se sérií katastrofických neštěstí, které začaly v roce Nyní, o dva roky později, následky přetrvávají. Přibližně lidí včetně více než dětí pokračuje v životě v přeplněných táborech, které zvyšují jejich zranitelnost vůči zdravotním a výživovým problémům a také možnosti zneužívání a využívání. Od zemětřesení jsou haitské ženy a dívky v táborech vystaveny epidemii znásilnění. Sexuální násilí je na Haiti již dlouho krizové často využívané jako politická zbraň. Riziko znásilnění je výsledkem podmínek v táborech, které se od zemětřesení sotva zlepšily. Nebezpečí pochází z nedostatku osvětlení, zabezpečení, přístřeší a ze skutečnosti, že rodinné a sociální sítě, které kdysi poskytovaly ochranu, byly zničeny při katastrofě. Podkladem pro tyto podmínky je život ohrožující diskriminace žen, která vyúsťuje ve znásilňování a sexuální zneužívání. Na Haiti už v době před zemětřesením z ledna 2010 neexistovala žádná skutečná podpora duševního zdraví. Bezprostředně po katastrofě byly psychosociální intervence poskytovány zahraničními humanitárními subjekty, jejich působení bylo však časově velmi omezeno. Přibližně osob žilo na Haiti s HIV, asi z nich jsou ženy, těhotné a jsou děti do 14 let. Výskyt HIV mezi mladými ve skupině let je alarmující, obzvláště mezi děvčaty, u kterých infekce narůstá dvojnásobnou rychlostí ve srovnání s chlapci; 1,6 % u dívek, 0,6 % u chlapců. Celý zdravotnický systém byl silně ovlivněn ve své infrastruktuře a organizaci, což snížilo jeho kapacitu reagovat na naléhavé zdravotní potřeby populace. Populace byla silně zasažena a také vyžaduje podporu psychickou a psychosociální. Existovala velmi silná potřeba psychologické podpory pro děti zasažené zemětřesením. Mnoho lidí, kteří přežili katastrofu, 18 magna děti v tísni výroční zpráva 2011

19 bylo vystaveno silnému traumatickému zážitku. Byli přímo konfrontovaní s destrukcí a smrtí, viděli vyhrabávat nebo pochovávat mrtvá těla, ztratili rodiče, sourozence, příbuzné a mnozí z nich přišli o svůj domov. Po takových zážitcích se očekává, že vyvolají celou řadu reakcí a emocí. Protože zážitek z katastrofy je dramatický, extrémní, náhlý a dokonce i potenciálně život ohrožující. Dlouhodobými následky jsou potom strach, zranitelnost, deprese, hněv a poruchy spánku, jakož i opakované a nekontrolovatelné opětovné prožívání samotné události. Člověk, který trpí následky takového traumatického zážitku, je mimořádně náchylný k rozvoji patologických symptomů. Pokud se psychická traumata neléčí, kvalita jeho života se může snížit. Magna Děti v tísni se zaměřila na profesionální program psychosociální pomoci obětem přírodní katastrofy a rehabilitaci HIV pozitivních pacientů a jejich rodinných příslušníků směrem k dalšímu zmírnění následků psychického utrpení ve snaze docílit znovunastolení procesu normálního osobnostního vývoje. Program byl koordinován přímo na místě prostřednictvím terénního pracovníka MAGNA ve spolupráci s trénovanými profesionály pocházejícími z místní komunity s rozsáhlými zkušenostmi z terénu. Projekt vytvořil přístup k plnohodnotné primární zdravotní péči pro matku a dítě během prenatální i postnatální doby a také komplexní péči o dítě, nutriční intervenci, zlepšení celkového psychického stavu lidí postižených posttraumatickým syndromem a také zlepšení adherence na léčbu chronických pacientů nakažených virem HIV. Kromě programů psychosociální pomoci jsme začali s výstavbou zdravotního centra pro matky s dětmi v Port-au-Prince. Zdravotní centrum pro matku a dítě je běžný model existující v mnoha zemích a je důležitý z několika důvodů. Služby nabízené na klinice spočívají v základních konzultacích, prenatální a postnatální péči, vakcinacích, plánování rodičovství a zařazování pacientů do programu duševního zdraví, nutričních intervencích i léčbě HIV pozitivních dětí a novorozenců narozených HIV pozitivním matkám. Mnoho zdravotních problémů souvisí s životními podmínkami extrémní chudoby: infekce dýchacích cest, kožní infekce či akutní průjem. Magna Děti v tísni zůstává přítomna na Haiti i v následujícím období. Zaměřujeme se především na obnovu zdravotnických zařízení a poskytování psychosociální pomoci obětem přírodní katastrofy. magna děti v tísni výroční zpráva

20 Kambodža Třicet let války a vnitrostátní konflikt na konci minulého století zanechal Kambodžu v silně zdevastované situaci, s významným úbytkem vzdělaných a zkušených odborníků. v roce 1990 Index lidského rozvoje (HDI Human Development Index) byl 0,51, ale v roce 2005 vzrostl na 0.60, což posunulo Kambodžu z nízké úrovně na střední úroveň v kategorii lidského rozvoje. Příjem země je velmi nízký; dosud se zotavuje z dekády občanských konfliktů a dlouhotrvající ekonomické stagnace. Podle tabulky UNDP Indexu lidského rozvoje je na 131. místě z celkem 177 zemí. Navzdory zlepšení v socioekonomickém rozvoji je Kambodža stále jednou z nejchudších asijských zemí. Až 35 % populace žije pod úrovní chudoby a % přežívá v extrémní chudobě. Asi osob v Kambodži je v současnosti infikováno virem HIV. Přítomnost HIV byla také zjištěna a potvrzena ve víc než pediatrických případech. Výskyt HIV mezi dospělými ve věku let se snížil z 2 % v roce 1998 na 0,9 % v roce Služby pro osoby žijící s HIV/AIDS se poskytují prostřednictvím balíku pokračující péče dostupného v 39 operačních oblastech s více než pacientů na ARV léčbě v prosinci Přes 80 % odhadovaného počtu dospělých potřebujících ARV léčbu v roce 2007 ji na konci roku 2007 skutečně dostávalo. Významné je, že výskyt HIV se nyní podstatně snižuje a vysoký podíl osob žijících s HIV/AIDS dostává ARV terapii. Magna Děti v tísni/magna Children at Risk je v Kambodži aktivní od roku Její projekty byly nejdříve orientovány na poskytování podpory a ubytování HIV pozitivním sirotkům, ale později začala Magna Děti v tísni/magna Children at Risk nabízet své služby ve zprostředkování služeb v péči a zdravotní péči HIV pozitivním dětem a dětem trpícím AIDS. Magna Děti v tísni/magna Children at Risk ve svých HIV programech zařizuje dostupnost ARV léčby, zdravotní péče, konzultací, prevence, péče o sirotky, vzdělávání a pravidelných návštěv v rodinách (domácí péče) pro naše HIV pozitivní klienty. Kromě léčby klinika také poskytuje pacientům dopravu na kliniku, psychosociální poradenství, laboratorní testy, poradenství o jídle výživě a léčbě. V roce 2011 Magna Děti v tísni ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví Kambodži provozovala kliniku pro HIV pozitivní děti v Phnom Penh pro 424 pediatrických pacientů; celkově bylo provedeno 308 testů virové zátěže a 436 CD4 testů pro HIV pozitivní děti k monitorování jejich ARV léčby. Každé ráno se konají pravidelná skupinová konzultační setkání, aby byla poskytována psychosociální podpora HIV pediatrickým pacientům. v tomto roce se konalo 223 setkání pro pacienty na podporu dobrého dodržování postupů léčby, přijetí nemoci a vytvoření pozitivního postoje k HIV a životu s HIV/AIDS. Pediatričtí pacienti léčení pro oportunní infekce (OI) jsou další skupinou pacientů, kteří v roce 2011 denně využívali služby MAGNY. 535 dětí bylo registrováno v programu Magna Děti v tísni pro oportunní infekce, 20 magna děti v tísni výroční zpráva 2011

21 magna děti v tísni výroční zpráva

22 z nich bylo 20 pacientů hospitalizováno a léčeno v lůžkovém oddělení nemocnice. Prostřednictvím programu PMTCT se MAGNA soustředila na minimalizaci rizika přenosu viru HIV z matky na dítě. Program zprostředkovává a zajišťuje ženám prenatální, natální a postnatální péči s cílem zabránit přenosu viru HIV z matky na novorozence. Program PMTCT byl v roce 2011 realizován ve 4 nemocnicích a zdravotních zařízeních. Služby byly poskytnuty 966 HIV pozitivním ženám a matkám, které byly registrovány v programu a 657 dětem narozeným HIV pozitivním matkám. Magna Děti v tísni poskytuje svoji asistenci také na prenatálních klinikách ve čtyřech zdravotnických zařízeních. v roce těhotných navštívilo prenatální kliniky ( prvních návštěv). Program zajistil každé ženě dobrovolné poradenství o HIV a testování k identifikaci jejich HIV statutu nastávajících matek bylo testováno a 52 matek bylo HIV pozitivních. 133 HIV pozitivních těhotných bylo referováno z jiných zdravotnických zařízení do našeho PMTCT programu. V roce 2011 se narodilo v programu MAGNA PMTCT 179 dětí. Tento program patří mezi největší v Kambodži. Magna Děti v tísni ve spolupráci s Insitute Pasteur Cambodge poskytuje velmi brzkou diagnostiku každému novorozenému dítěti již v prvních třech dnech jeho života, takový přístup nesmírně napomáhá při následné léčbě novorozence. Přestože míra snížení dětské nedostatečné výživy je povzbuzující, stále trpí podvýživou příliš mnoho dětí. Bezprostřední příčinou tohoto problému je nedostatečný přístup k jídlu a nedostačující základní zdravotní služby. Oblast zdravotnictví dodnes trpí nedostatkem zdravotnického personálu, a to z několika důvodů: genocida a emigrace související s léty občanských konfliktů a s tím související pozastavení vzdělávání v oblasti poskytování zdravotnických služeb. Statistiky také poukazují na to, že až 40 % dětí mladších 5 let je podvyživených. v období od roku 2000 do roku 2005 se výskyt případů akutní podvýživy snížil, avšak od tohoto období nebyl zaznamenán postupující vývoj k lepšímu, v některých provinciích se dokonce situace zhoršuje a dosahuje krizové úrovně. Zvyšování cen potravin a následný ekonomický úpadek předpokládá zhoršení situace a zvyšování výskytu podvýživy. 22 magna děti v tísni výroční zpráva 2011

23 Podvýživa, která je rozšířená hlavně ve venkovských oblastech, zasahuje převážně děti mladší 5 let. Extrémně rozšířená je i mezi těhotnými a kojícími ženami. Údaje o podvýživě patří mezi nejvyšší v jihovýchodní Asii. Dětská podvýživa je jednou z největších v asijsko-pacifickém regionu. v Kambodži patří podvýživa mezi nejvážnější zdravotní problémy vzhledem k tomu, že úmrtnost dětí mladších 5 let způsobená podvýživou dosahuje až 83 případů na každých dětí v tomto věku. Program pro podvýživu reaguje na současnou situaci v Kambodži. Nutričně rehabilitační centrum v nemocnici Kandal, které poskytuje terapeutickou stravu a podporu prostřednictvím zdravotní a sociální péče podvyživeným dětem, distribuovalo v roce kg Unimixu (FBF), 912 kg cukru, 912 kg sójových bobů a 912 lahví oleje v rámci péče o pacienty se začínající a mírnou podvýživou a jako prevenci akutní podvýživy. Magna Děti v tísni působí také v odlehlé oblasti Takeo, v distriktu Dan Keo v Kambodži, kde se zaměřuje na zlepšení kvality a dostupnosti zdravotní a nutriční péče o pediatrického pacienta. Spolupracuje se zdravotními centryi a 1 spádovou nemocnicí. Magna Děti v tísni posílila provozní kapacity okresní nemocnice a patnácti zdravotních středisek v okrese Dan Keo, v provincii Takeo, ve smyslu materiálového dovybavení ambulantních a nemocničních prostor a jejich přípravy na řádný denní provoz v oblasti poskytování zdravotnických služeb s orientací na péči o pediatrického klienta zvláště v oblasti akutní dětské podvýživy. Také se stará o zvýšení odborné kvalifikace místního zdravotnického personálu. Province Takeo patří mezi postižené oblasti této země. Podle údajů z roku 2000 (poslední dostupné) přes dětí do 5 let zemřelo předčasně v prvních pěti letech života, z toho více než dětí zemřelo ve věku 0 1 let. Ve všech svých programech Magna Děti v tísni provozuje i domácí péči, kterou zajišťujeme návštěvami v domácnostech prováděnými našimi terénními pracovníky. v roce 2011 Magna Děti v tísni provedla 961 domácích návštěv ve svých programech. Magna Děti v tísni také poskytovala komplexní péči pro 49 HIV pozitivních sirotků ve dvou našich sirotčincích v Phnom Penh a Takhmau. magna děti v tísni výroční zpráva

24 Aktivity v České republice 2011 zachraň život Cílem tohoto webového projektu bylo nabídnout všem, kteří se chtějí podílet na záchraně a zlepšení životů dětí, nápady, inspirace a pravidla podpory. Projekt ukázal, že pomáhat můžeme všichni, že existuje mnoho možností a prostřednictvím svých aktivit může šířit myšlenku podpory ve svém okolí každý. Fotoreportáže a příběhy z terénu přiblížily práci MAGNA humanitárních pracovníků a jejich pacientů. Zároveň vyzývají studenty, žáky či jejich okolí k přispění vlastním příběhem pomoci. fieldtrack je informačně-edukační projekt, jehož cílem je zvýšit zájem veřejnosti o dění ve světě a prostřednictvím sociálních sítí Facebook a Twitter spojit širokou veřejnost s realitou života lidí ve světě. FieldTrack vytváří kontakt mezi MAGNA humanitárními pracovníky ve světě, kteří pracují mnohdy ve velmi izolovaných podmínkách Kambodži, Kongu nebo na Haiti, a spojuje je s rodinami, přáteli a sympatizanty. Nikdo nemá větší autenticitu mluvit o důsledcích přírodních katastrof, válek, extrémní chudoby a možnost zároveň nabídnout analýzu toho, jak by to mohlo být provedeno lépe nebo jinak, než lidé přímo na místě, kde je to skutečné a autentické. FieldTrack rovněž rozesílá fotografie, vložené novinové články, analýzy, fakta a čísla spojené s konkrétními tématy (válka, hlad, AIDS, chudoba atd..), které doplňují autentický obraz z terénu. Vizuální obsah (fotografie a videa) pro FieldTrack zajišťuje fotograf Martin Bandžák magna děti v tísni výroční zpráva 2011

25 magna děti v tísni výroční zpráva

26 Dárci Magna Děti v tísni je velmi vděčná svým podporovatelům a sympatizantům za jejich finanční pomoc, bez které by naše práce nebyla prostě možná. Jsme hrdí na spolupráci s Vámi a chceme poděkovat všem svým individuálním dárcům, firmám a nadacím a ostatním organizacím, které nás podporují. Vaše štědrost a velkorysost nám umožňují fungovat nezávisle na politických, ekonomických, náboženských zájmech, což považujeme za klíčové ve vztahu k našim pacientům a klientům. Pravidelné finanční příspěvky zajišťují dlouhodobou podporu již existujících projektů, umožňují nám také flexibilně poskytovat efektivní a adresnou pomoc v krizových situacích. Naši podporovatelé s námi denně přikládají ruku k dílu a pomáhají nám pomáhat. V roce 2011 nám Vaše dary pomohly rozšířit naše aktivity v terénu a zajistit lékařskou péči většímu počtu lidí v nouzi. Poskytovali jsme lékařskou a sociální pomoc na třech kontinentech světa. 26 magna děti v tísni výroční zpráva 2011

27 magna zachránce Morální rozměr programu Magna Zachránce staví na důvěře k nám, a to na základě výsledků naší práce, a nabízí dárcům způsob, jak podpořit naši flexibilitu, rychlé a efektivní jednání v krizových situacích. Spolu s námi může dárce Magna Zachránce jednorázovým nebo pravidelným příspěvkem pomáhat zachraňovat dětské životy, bojovat proti chorobám, hladu a podvýživě. Zároveň má přehled jak, komu a kde jeho peníze pomáhají každý den. Podpoř dítě Podpoř dítě je program, který umožňuje dárcům pravidelnými měsíčními příspěvky (již od 500 Kč měsíčně) změnit osud dětí a dát jim naději na kvalitnější život. Jako Dárce zabezpečujete dítěti v Kambodži hezčí, zdravější a kvalitnější život. Všechny děti v programu jsou oběťmi epidemie HIV/AIDS, která zasáhla Kambodžu na začátku tohoto tisíciletí. Nevinné děti, které dostaly AIDS do vínku od svých rodičů již při narození, umíraly na ulici bez jakékoliv lékařské pomoci. Magna Děti v tísni/magna Children at Risk byla v roce 2002 jednou z prvních organizací, které se aktivně začaly věnovat léčbě a péči o tyto děti. Mnohé z těchto dětí osiřely nebo ztratily jednoho z rodičů. Nefunkční zdravotní systém v Kambodži a extrémní chudoba rodin, odkud děti pocházejí, jim neumožňuje přístup k zdravotní péči. Magna Děti v tísni děkuje za podporu při realizaci svých projektů na Haiti a v Kambodži i ČRA a MZV ČR. magna děti v tísni výroční zpráva

28 Finance Magna Děti v tísni/magna Children at risk se dobrovolně zavázala, že minimálně 80 % všech svých výdajů využije na humanitární a rozvojové projekty. Maximálně 20% tak smí být použito na péči o dárce, včetně získávání dalších prostředků a administrativu organizace. Uvedené čísla jsou za rok 2010, nakolik udaje za rok 2011 ještě nejsou uzavřeny a auditované. V roce 2010 představovaly administrativní náklady na mezinárodní úrovni 5,0 % z celkových výdajů organizace, náklady na dárcovské aktivity 1,9 %, na vlastní projekty/mise organizace tak šlo 93,1 %. Magna Děti v tísni v ČR v roce 2011 vynaložila na provoz kanceláře, komunikaci s veřejností a podporu projektů celkem Kč. celkové náklady společnosti Projekty Magna děti v tísni Provoz kanceláře Komunikace s veřejností a fundraising projekty magna děti v tísni Haiti zemětřesení Administrativní podpora projektů Kambodža podvýživa Celkové náklady Celkem v tis. Kč % Provoz kancelár e 253 5,8 Komunikace s ver ejností a fundraising 329 7,6 Projekty Magna Děti v tísni ,6 Administrativní podpora projektů 113 2,6 Haiti zemětřesení ,6 Kambodža podvýživa ,4 celkem ,0 28 magna děti v tísni výroční zpráva 2011

29 Finanční dary a jejich využití na misích Získané finanční prostředky určené pro financování humanitárních a rozvojových projektů jsou využívány prostřednictvím operačního centra v Bratislave, jehož je česká pobočka součástí a které tyto projekty řídí a organizačně a finančně zabezpečuje. výnosy za rok 2011 podle zdrojů Institucionální dary (MZV ČR) Ostatní Individuální dary jednotlivců a firem Zdroje Celkem v tis. Kč % Individuálni dary jednotlivců a firem ,0 Institucionalni dary (MZV ČR) ,9 Ostatní 4 0,1 celkem ,0 magna děti v tísni výroční zpráva

30 AKTIVA A. Dlouhodobý majetek I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Součet I.až IV. 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2 2. Software (013) 3 3. Ocenitelná práva (014) 4 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8 Součet I.1. až I.7. 9 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 1. Pozemky (031) Umělecká díla, předměty a sbírky (032) Stavby (021) Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) Pěstitelské celky trvalých porostů (025) Základní stádo a tažná zvířata (026) Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 19 Součet II.1. až II III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách (061) Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (062) Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) Půjčky organizačním složkám (066) Ostatní dlouhodobé půjčky (067) Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 27 Součet III.1. až III IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) Oprávky k softwaru (073) Oprávky k ocenitelným právům (074) Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 33 číslo řádku 6. Oprávky ke stavbám (081) 34 1 Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období 30 magna děti v tísni výroční zpráva 2011

31 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (082) Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39 Součet IV.1. až IV B. Krátkodobý majetek celkem I. Zásoby celkem Součet B.I. až B.IV. 1. Materiál na skladě (112) Materiál na cestě (119) Nedokončená výroba (121) Polotovary vlastní výroby (122) Výrobky (123) Zvířata (124) Zboží na skladě a v prodejnách (132) Zboží na cestě (139) Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 50 Součet I.1. až I II. Pohledávky celkem 1. Odběratelé (311) Směnky k inkasu (312) Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) Poskytnuté provozní zálohy (314) Ostatní pohledávky (315) Pohledávky za zaměstnanci (335) Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a zdrav. pojištění (336) Daň z příjmů (341) Ostatní přímé daně (342) Daň z přidané hodnoty (343) Ostatní daně a poplatky (345) Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. samospráv. celků (348) Pohledávky za účastníky sdružení (358) Pohledávky z pevných termínových operací (373) Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) Jiné pohledávky (378) Dohadné účty aktivní (388) Opravná položka k pohledávkám (391) 70 Součet II.1. až II magna děti v tísni výroční zpráva

32 III. Krátkodobý finanční majetek celkem 1. Pokladna (211) Ceniny (213) Účty v bankách (221) Majetkové cenné papíry k obchodování (251) Dluhové cenné papíry k obchodování (253) Ostatní cenné papíry (256) Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259) Peníze na cestě (261) 79 Součet III.1. až III IV. Jiná aktiva celkem 1. Náklady příštích období (381) Příjmy příštích období (385) Kurzové rozdíly aktivní (386) Aktiva celkem Součet A. až B PASIVA A. Vlastní zdroje celkem I. Jmění celkem 32 magna děti v tísni výroční zpráva 2011 Součet A.I. až A.II. 1. Vlastní jmění (901) Fondy (911) Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (921) 89 Součet I.1. až I II. Výsledek hospodaření číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období Účet výsledku hospodaření (963) 91 x Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) x 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) Součet II.1. až II B. Cizí zdroje celkem Součet B.I. až B.IV I.Rezervy 1. Rezervy (941) Hodnota I II. Dlouhodobé závazky celkem 1. Dlouhodobé bankovní úvěry (951) Vydané dluhopisy (953) Závazky z pronájmu (954) Přijaté dlouhodobé zálohy (955) Dlouhodobé směnky k úhradě (958) Dohadné účty pasivní (389) Ostatní dlouhodobé závazky (959) 104

33 Součet II.1. až II III. Krátkodobé závazky celkem 1. Dodavatelé (321) Směnky k úhradě (322) Přijaté zálohy (324) Ostatní závazky (325) Zaměstnanci (331) Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění (336) Daň z příjmů (341) Ostatní přímé daně (342) Daň z přidané hodnoty (343) Ostatní daně a poplatky (345) Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346) Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků (348) Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů (367) Závazky k účastníkům sdružení (368) Závazky z pevných termínových operací (373) Jiné závazky (379) Krátkodobé bankovní úvěry (231) Eskontní úvěry (232) Vydané krátkodobé dluhopisy (241) Vlastní dluhopisy (255) Dohadné účty pasivní (389) Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249) 128 Součet III.1. až III IV. Jiná pasiva 1. Výdaje příštích období (383) Výnosy příštích období (384) Kurzové rozdíly pasivní (387) 132 Součet IV.1. až IV Pasiva celkem Součet A. až B Sestaveno dne Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná za účetnictví: Osoba odpovědná za účetní uzávěrku: Martin Bandžák Marian Glézl Martin Bandžák magna děti v tísni výroční zpráva

34 Vaše pomoc je nutná Spolu s námi můžete jednorázovým nebo pravidelným měsíčním příspěvkem pomáhat zachraňovat dětské životy, bojovat proti chorobám, hladu a podvýživě ve světě. Zároveň budete mít přehled jak, komu a kde Vaše peníze pomáhají každý den. Pracovníci Magna Děti v tísni působí přímo v terénu. Každý den poskytují lékařskou pomoc a výživu dětem a jejich rodinám na 3 kontinentech světa. Země, ve kterých pracujeme, se často vzpamatovávají z válečných konfliktů, nedemokratických režimů nebo přírodních katastrof, které zapříčiňují chudobu s dlouhodobými následky. Tyto problémy a jejich řešení vyžadují dlouhodobou pomoc. Pomáháme při humanitárních katastrofách a poskytujeme zdravotní péči jejich obětem. Provozujeme dlouhodobé projekty zaměřené na pomoc dětem, kterým jejich vlastní společnost, nefunkční vláda nebo rodina nedokážou zajistit odpovídající lékařskou péči. Naše stálá přítomnost v terénu nám pomáhá flexibilně a efektivně pomáhat dětem a jejich rodinám v nouzi. Každý podporovatel má zřízen Osobní profil na naší webové stránce, kde může sledovat jak, kdy, kde a komu pomáhají jeho příspěvky. staňte se magna zachráncem Jako Magna Zachránce spolu s našimi lékaři, zdravotními sestrami a humanitárními pracovníky budete neustále pomáhat zachraňovat životy dětí. Vaše pravidelná pomoc je velmi důležitá. Díky ní můžeme efektivněji a rychleji zasahovat v době humanitárních krizí. Děti a jejich rodiny budou moci prožít každý další den dostanou zdravotní péči, léčbu a nebudou trpět hladem. podpořte dítě v kambodži Pomozte pravidelnými měsíčními příspěvky změnit osud dětí v Kambodži a dejte jim naději na kvalitnější život. Zapojením se do programu (již od 500 Kč měsíčně) budete podporovat jedno dítě, budete vědět jeho jméno, mít jeho fotografii, vědět jaké má záliby nebo jak se mu daří ve škole. V případě potřeby nám zatelefonujte a rádi vám vysvětlíme, jak můžete pomoci. tel: magna děti v tísni výroční zpráva 2011

35 magna děti v tísni výroční zpráva

36 Pokud chcete pomoci Magna Děti v tísni sídlo: Na Petřinách Praha 6 Česká republika kancelář: Palác Akropolis Kubelíkova 1548/ Praha 3 Česká Republika tel: design Pavel Kordoš, photo Martin Bandžák

Obsah. Drazí přátelé 4. Kdo je Magna Děti v tísni/ Magna Children at risk (MAGNA) 8

Obsah. Drazí přátelé 4. Kdo je Magna Děti v tísni/ Magna Children at risk (MAGNA) 8 výroční zpráva 2009 2 magna děti v tísni výroční zpráva 2009 Obsah Drazí přátelé 4 Kdo je Magna Děti v tísni/ Magna Children at risk (MAGNA) 8 Popis aktivit Magna Děti v tísni/ Magna Children at Risk (magna)

Více

Obsah. Drazí přátelé 4. Kdo je Magna Děti v tísni/ Magna Children at risk (MAGNA) 8

Obsah. Drazí přátelé 4. Kdo je Magna Děti v tísni/ Magna Children at risk (MAGNA) 8 výroční zpráva 2007 2 magna děti v tísni výroční zpráva 2007 Obsah Drazí přátelé 4 Kdo je Magna Děti v tísni/ Magna Children at risk (MAGNA) 8 Popis aktivit Magna Děti v tísni/ Magna Children at Risk (magna)

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Obsah Drazí přátelé Kdo je Magna Děti v tísni/ Magna Children at risk (MAGNA) Popis aktivit Magna Děti v tísni/ Magna Children at Risk (magna)

Obsah Drazí přátelé Kdo je Magna Děti v tísni/ Magna Children at risk (MAGNA) Popis aktivit Magna Děti v tísni/ Magna Children at Risk (magna) výroční zpráva 2010 2 magna děti v tísni výroční zpráva 2010 Obsah Drazí přátelé 4 Kdo je Magna Děti v tísni/ Magna Children at risk (MAGNA) 6 Popis aktivit Magna Děti v tísni/ Magna Children at Risk (magna)

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec Název 007566 Okamžik sestavení: 6..0 0:: AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 066 068 79,6 5 706 68,5 7 6 08, 680 6 577,08 007 57 5,9 5 706 68,5 65 80 8, 68 006 85,78 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 870 56,85

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2010 (v tis. Kč) Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

Licence: MP1L XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: MP1L XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč) : 12 / 2010 IČO: SOR 3 Název: Městská část Praha 2 AKTIVA CELKEM 5 578 892 998,94 89 834 789,55 5 489

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2010 IČO: 00241687 Název: Městská část Praha 13 POZOR - rozdíl mezi

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Název 00870 Sídlo: Újezd u Brna, Komenského 07 Předmět činnosti: veřejná správa Okamžik sestavení:.7.05 8::6 AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 79 70 897,9 6 66 5,98 578 7 77, 569 058 99,7 680 70 5,5 60 9 758,5

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI I. Dlouhodobý nehmotný majetek 67 98,9 6 89,9 0 5,00 0,00 0 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 8 76 00,6 76 578,99 5 69 7,7 5 7 857,7 9 Uspořádací

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI I. Dlouhodobý nehmotný majetek 6 79,5 5 58,5 60 9,00 65 67,00 0 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 50 8 78,56 7 70 9,09 968 87,7 0 55 867,75

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ:

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ: I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 II. Dlouhodobý hmotný majetek 6 87,00 866,00 609 97,00 0,00 9 Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého 05 hmotného

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IČO: 00473715 Název: Obec Lipec AKTIVA CELKEM 14 541

Více

Obsah. Drazí přátelé 4. Kdo je Magna Děti v tísni/ Magna Children at risk (MAGNA) 8

Obsah. Drazí přátelé 4. Kdo je Magna Děti v tísni/ Magna Children at risk (MAGNA) 8 výroční zpráva 2008 2 magna děti v tísni výroční zpráva 2008 Obsah Drazí přátelé 4 Kdo je Magna Děti v tísni/ Magna Children at risk (MAGNA) 8 Popis aktivit Magna Děti v tísni/ Magna Children at Risk (magna)

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva I. Dlouhodobý nehmotný majetek 50 658, 89 68, 5 00,00 55 08,00 0 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 67 05 98,7

Více

R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Bezkov, Bezkov 71 66902 Bezkov, Obec, IČ:00600121 sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností

Více

A K T I V A B ě ž n é o b d o b í Minulé období Brutto Korekce Netto A K T I V A C E L K E M 205133418.63 7039282.02 198094136.61 204708000.

A K T I V A B ě ž n é o b d o b í Minulé období Brutto Korekce Netto A K T I V A C E L K E M 205133418.63 7039282.02 198094136.61 204708000. R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Šatavsko, Bratčice 36 66467 Bratčice, DSO, IČ:68730756 sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností

Více

Rozvaha. Okamžik sestavení: 11.5.2015 17:05:15 0,00 0,00 0,00 0,00. 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Software. 013 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Ocenitelná práva

Rozvaha. Okamžik sestavení: 11.5.2015 17:05:15 0,00 0,00 0,00 0,00. 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Software. 013 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Ocenitelná práva I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek 986 0,80 90,80 97 6,00 97 6,00 III. Dlouhodobý finanční majetek IV. Dlouhodobé pohledávky 5 Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00064581 Název: Hlavní město PRAHA SNS: 200 - Hlavní město

Více

Licence: DPB2 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012)

Licence: DPB2 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00672025 Název: Obec Jindřichovice pod Smrkem AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00365432 Název: Obec Skalička AKTIVA CELKEM 12 417

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestaveno k..0 IČO: 00 Název: Obec Střezetice Sídlo: Střezetice, Střezetice BĚŽNÉ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE MINULÉ OBDOBÍ NETTO AKTIVA CELKEM, 0,0 0, 0, 0,0 0,0,0,,00 0,00,00 0,00 A Stálá aktiva Dlouhodobý

Více

Licence: D0L0 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D0L0 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 45659168 Název: Sdružení měst a obcí Východní Moravy

Více

Licence: DSBD XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012)

Licence: DSBD XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 68898461 Název: Sdružení pro rozvoj mikroregionu

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti Licence: MUCH XCRGURUA / RUA1 (11052011 11:55 / 201201091642) ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2010 IČO:

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Kožlí, 23 39807 Kožlí, Obec, IČ:00582948

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Kožlí, 23 39807 Kožlí, Obec, IČ:00582948 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Kožlí, 23 39807 Kožlí, Obec, IČ:00582948 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Korouhev, 234 56993 Korouhev, Obec, IČ:00276855

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Korouhev, 234 56993 Korouhev, Obec, IČ:00276855 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Korouhev, 234 56993 Korouhev, Obec, IČ:00276855 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Šatavsko, Bratčice 36 66467 Bratčice, DSO, IČ:68730756 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Město Benešov nad Ploučnicí, náměstí Míru 1 40722 Benešov nad Ploučnicí, Obec, IČ:00261181 Sestavená k : 31.12.2012

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Terezín, 78 69614, Obec, IČ:00488461

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Terezín, 78 69614, Obec, IČ:00488461 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Terezín, 78 69614, Obec, IČ:00488461 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 13/2013 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 70285195 Název: Mikroregion Jizni Valassko =705

Více

Licence: DPOF XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DPOF XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 75055694 Název: Svazek obcí Drahansko a okolí AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00281000 Název: Obec Suchý AKTIVA CELKEM 54 318

Více

A K T I V A C E L K E M 543219.12 192999.00 350220.12 154295.04. A. Stálá aktiva 522895.00 192999.00 329896.00 107871.00

A K T I V A C E L K E M 543219.12 192999.00 350220.12 154295.04. A. Stálá aktiva 522895.00 192999.00 329896.00 107871.00 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Mikroregion Bzenecko, Náměstí Svobody 73 69681 Bzenec, DSO, IČ:71249800 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 Licence:D9PC ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGURUA 20012014 Zpracoval: Ilona Stránská Okamžik sestavení: 09.02.2015 17h18m56s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 I Č O

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70963355 Název: Dobrovolný svazek obcí Holicka AKTIVA

Více

Licence: DPOF XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DPOF XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 75055694 Název: Svazek obcí Drahansko a okolí AKTIVA

Více

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ 28.01.2015 12:14:09 Okamžik sestavení: 28.01.2015 12h14m10s Strana: 1 BILANCE za období : 12/2014 ROZVAHA - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti (v Kč, s přesností

Více

Licence: D12D XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D12D XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 275808 Název: Město Jilemnice AKTIVA CELKEM 705

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 Zpracoval: Monika Niedobová Okamžik sestavení: 21.04.2015 8h 6m51s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 I Č O :00576930 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Vělopolí územní samosprávné celky, svazky

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 70890650 Název: Jihočeský kraj NS: 001 Nákladové středisko

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 70963355 Název: Dobrovolný svazek obcí Holicka AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00532096 Název: Obec Bukovina AKTIVA CELKEM 26 745

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00568520 Název: Obec Dešná AKTIVA CELKEM 13 822

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2014

ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2014 Zpracoval: UR supervizor 9 Okamžik sestavení: 05.06.2015 8h10m13s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2014 I Č O :46276041 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Křekov územní samosprávné celky, svazky obcí,

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 00542881 Název: Obec Rozsíčka Sestavená k

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00580775 Název: Obec Suchovršice AKTIVA CELKEM 51

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00283932 Název: OÚ Halenkovice AKTIVA CELKEM 137

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 235539 Název: Obec Libenice AKTIVA CELKEM 44 027

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 43256201 Název: Obec Dalešice AKTIVA CELKEM 9 558

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00272264 Název: Obec Ubislavice AKTIVA CELKEM 26

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 00260401 Název: Obec Brniště AKTIVA CELKEM 82 417

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 00269000 Název: Obec Libčany AKTIVA CELKEM 105 362

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00576948 Název: Obec Staré Město AKTIVA CELKEM 201

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 Licence:D8UR ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGURUA 20012014 Zpracoval: UR supervizor 9 Okamžik sestavení: 26.03.2015 11h39m 8s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 I Č O

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Licence: DXBZ XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DXBZ XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00572314 Název: Obec Čečovice 16 25728-321 AKTIVA

Více

Licence: D1EZ XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D1EZ XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00635758 Název: Obec Liboš AKTIVA CELKEM 56 958

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00271870 Název: Obec Nemyceves AKTIVA CELKEM 40

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00272086 Název: Obec Sber AKTIVA CELKEM 34 417 240,82

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Vincencov, 79806 Vincencov, Obec, IČ:47919761

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Vincencov, 79806 Vincencov, Obec, IČ:47919761 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Vincencov, 79806 Vincencov, Obec, IČ:47919761 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 43750486 Název: Obec Veliká Ves AKTIVA CELKEM 28

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00576875 Název: Obec Dolní Tošanovice AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00576883 Název: Obec Horní Tošanovice AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00235571 Název: Obec Nebovidy AKTIVA CELKEM 120

Více

Licence: D2HW XCRGURXA / RXA (23012014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D2HW XCRGURXA / RXA (23012014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70693544 Název: DSO Jizerské hory AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00256625 Název: Obec Hradiště AKTIVA CELKEM 41 384

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00240192 Název: Městská část Praha 20 - Horní Počernice Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00254096 Název: Obec Mnichov AKTIVA CELKEM 83 771

Více

Licence: DXBZ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DXBZ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00572314 Název: Obec Čečovice 16 25728-321 AKTIVA

Více

Licence: DNHE XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DNHE XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 0071169041 Název: Kanalizace severozapadni vetev-znojmo,plenkovice,kravsko,zerutky

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00271870 Název: Obec Nemyceves AKTIVA CELKEM 43

Více