BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6)"

Transkript

1 BYSTRCKÉ NOVINY ČERVENEC/SRPEN ročník XXII/2012 číslo 7/8 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Bystrcké hody potřinácté Výplata nepojistných dávek Odbor finanční Náplň činnosti odboru je pouze zčásti před - mětem přímého jednání s občany nebo firmami (místní poplatky, finanční dary, veřejné Svátek sv. Jana 24. června připadl letos právě na neděli a naše hody se tak po letech mohly konat přesně v den zasvěcení bystrckého farního kostela sv. Janů. Letošní třináctý ročník této obnovené slavnosti se ovšem od všech předešlých lišil ještě i v mnohém jiném ano v sobotu večer sice v sále Společenského centra zahrála Cimbálová muzika primáše Františka Černého a v neděli od čtvrté odpolední mohl pan starosta zahájit taneční zábavu, na které střídavě vyhrávaly Moravská kapela a Folklorní soubor Valášek, který navíc předvedl i větší část svého tanečního repertoáru. Počasí bylo překrásné, více nežli stovka bystrckých mohla kromě hudby a tance navštívit i malý trh s občerstvením, koláči, sýry, ale i hračkami, keramikou a šperky a spousta pří - tomných dětí řádila každou chvíli na skákacím hradě. (pokračování na str. 2) Jak již mnozí jistě víte, Česká spořitelna vyhrála veřejnou soutěž, vypsanou Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, na výplatu nepojistných dávek prostřednictvím Karty sociálních systémů tzv. skarta, které by mělo být vydáno do konce letošního roku cca 900 tisíc kusů. Tuto kartu si budou muset vyzvednout příjemci státní sociální podpory, dávek pro zdravotně postižené, příspěvku na péči a nakonec i dávek v nezaměst nanosti. V praxi to bude znamenat, že lidé, kteří byli doposud zvyklí dostávat sociální dávky od státu složenkou a chodit si pro peníze na poštu, se budou muset nyní naučit obsluhovat bankomat a zapamatovat si heslo ke své sociální kartě, což pro starší spoluobčany může být někdy problém. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6) sbírky a loterie a jiné podobné hry). Agendy roz - počtu, finančního účetnictví, mzdového účetnictví, daní, PaM a personální zahrnují úkoly vnitřní potřeby úřadu a MČ a neslouží pro přímý styk s občany. Kanceláře odboru finančního Úřadu MČ Brno-Bystrc najdete ve 2. a 3. poschodí budovy radnice MČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60. Jednotlivé oblasti činností finančního odboru jsou rozděleny mezi 7 pracovních pozic. Odbor spolupracuje s orgány samosprávy při sestavování a schvalování rozpočtu městské části, sleduje naplňování příjmů a čerpání výdajů v rozpočtu, navrhuje a připravuje jeho změny v průběhu roku. Provádí vyúčtování hospodaření za kalendářní rok, sestavuje finanční vypořádání a závěrečný účet. (pokračování na str. 4) Vážení bystrčtí spoluobčané! Nastává období dovolených a školních prázdnin. Pro městskou část je to ale velmi pracovní období, kdy probíhají opravy a investice ve školských zařízeních. V oblasti oprav budou realizovány: oprava plochy s odvodněním pod vstupním schodištěm ZŠ Laštůvkova (180 tis.), oprava podlahy třídy a dvou kabinetů (140 tis.) a navážecí rampy u školní jídelny (111 tis.) v ZŠ Heyrovského 32, oprava měření a regulace kotelny MŠ Kachlíkova 17 (150 tis.) a oprava krytů radiátorů MŠ Kachlíkova 21 (100 tis.) a MŠ Štouračova 23 (100 tis.). V oblasti investic to bude zateplení stropu podchodu u pavilonu U1 na ZŠ Laštůvkova 77 (176 tis.), které zlepší tepelné podmínky tříd a kabinetů nad podchodem. Další realizované investice budou výměna rozvodů vody (740 tis.) a změna členění chodbové části (300 tis.), obě v 1. nadzemním poschodí ZŠ Vejrostova. Úprava chodby umožní vytvoření oddělené místnosti pro výuku jazyků. Pozornost nevěnujeme jen zlepšení podmínek pro školáky. Právě v této době pře - dáváme dárek i našim nejmenším. Jsou to dvě zrekonstruovaná dětská hřiště v Centrálním parku na úrovni ulice Ondrouškovy a Fleischnerovy a další tři na ulici Větrná, Opálkova a Vondrákova. U všech dětských hřišť proběhla úprava dopadových zón v závislosti na novém návrhu herních prvků podle příslušné ČSN, oprava starých nebo umístění nových herních prvků, oprava a dodání nových laviček a rekonstrukce oplocení. U všech akcí proběhlo výběrové řízení s uveřejněním na webových stránkách. U mnohých akcí to přináší významné úspory proti rozpočtovaným částkám, daných projektem. Vytváříme si tak rezervu na realizaci oprav a investic, které jsou v následujících letech před námi. Z těch větších, které jsme schopni pokrýt z našich prostředků, to jsou rekonstrukce a vybudování dalších dětských hřišť a stezek zdraví s cvičebně-rehabilitačními prvky a v oblasti školství pak rekonstrukce sociálních zařízení a kotelen. Jsem přesvědčen, že je v příštích dvou letech zvládneme. Milí spoluobčané, přeji vám i vašim rodinám jménem svým, Úřadu MČ i celé redakční rady Bystrckých novin příjemné prožití dovolených, nabrání nových sil a snad i trochu optimismu do dalších měsíců nejen tohoto roku. RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., starosta

2 2 Z radnice Bystrcké noviny 7/ Miss přehrada 2012 V rámci letošního festivalu Brno-město uprostřed Evropy se uskutečnil již dvanáctý ročník soutěže krásy MISS PŘEHRADA. Soutěžně zábavný pořad, spojený také s volbou Miss sympatie, se odehrál dne 30. května 2012 na programovém pódiu u přístaviště lodní dopravy na Brněnské přehradě. Akci pořádala naše městská část, za produkční spoluúčasti umělecké a modelingové agentury M STUDIO paní Jany Mazalové. Do soutěže se přihlásilo téměř čtyřicet dívek, vybráno pak bylo dvanáct finalistek, které se v průběhu večera snažily získat přízeň poroty i diváků. Nechyběla módní přehlídka, rozhovor s moderátorem ani promenáda v plavkách. Po dlouhých letech se vloni poprvé v Brněnské přehradě nepřemnožily sinice. Tato výborná zpráva má ale také svůj rub. V posledních letech jen částečně a po omezenou dobu využívané plochy musely zvládat nápor spousty návštěvníků po celé léto. V plné nahotě se tu tak projevily všechny dlouho jen tušené problémy, které se okolo přehrady za poslední roky nahromadily nedostatečné vybavení pláží, málo parkovacích ploch, úzké komunikace, nízký podíl MHD a především chybějící řád a jasná představa toho, jak a kam by v budoucích letech, pevně věříme, že již vyčištěná a opět hojně navštěvovaná přehrada, měla směřovat. Na všechny tyto a mnohé další otázky se pokusili odpovědět pracovníci Odboru územního rozvoje Magistrátu města Brna a ateliéru ERA, kteří 22. května od 17 hodiny v jednacím sále hotelu Santon nad Brněnskou přehradou představili svou již delší dobu připravovanou Územní studii Brněnská přehrada. Jde o první širší materiál, který upravuje dosavadní pravidla užívání oblasti Brněnské přehrady, jež se stále Sedmičlenná porota složená ze zástupců sponzorů, které předsedal starosta MČ Brno-Bystrc RNDr. Vladimír Vetchý, zvolila vítězkou soutěže Miss přehrada 2012 Veroniku Krajplovou z Javůrku (pracující, 20 let), která získala od přihlížejících diváků i titul Miss sympatie. Na druhém místě se umístila Michaela Střelcová (na mateřské dovolené, 23 let) a na třetím Marina Kerestesh z Brna-Žabovřesk (studentka, 17 let). Velké poděkování patří sponzorům, kteří darovali do soutěže hodnotné ceny. Jsou to Salon ŠUTA, MAX Factor, hotel Orea Wellness Hotel Santon Brno, Top Car Centrum Zastávka u Brna, Ivan Krebs-hotel Žákova hora v Herálci, Firma AKUNA, BETA CONTROL Představení Územní studie Brněnská přehrada Bystrcké hody potřinácté (pokračování ze str. 1) Co tedy bylo jinak? Tedy kdo letos hledal hodový průvod, rozhlížel se po tom, kde je postavená tradiční mája, a sháněl se po hodové chase, ten hledal marně. Dosavadní spolupráce s přespolní chasou, kterou si radnice naší městské části až do loňského roku k tomuto všemu prakticky najímala, skončila a přes všechny opakované výzvy se doposud žádná parta bystrckých mladých, kteří by byli ochotni si bystrcké hody vzít za svoje, nenašla. řídí podle doposud stále platného, ale k zásadnímu přepracování snad už brzy určeného územního plánu města Brna z roku Studie je v podstatě návrhem podmínek využívání okolí přehrady v několika oblastech veřejné pláže a promenády, veřejná i komerční sportoviště, hromadné ubytování v hotelech, penzionech a rekreačních zařízeních, individuál - ní ubytování v rekreačních chatách a dalších objektech, ale také doprava, parkování, inženýrské sítě a podobně. Studie pracuje vždy se dvěma variantami mírnější, která v zásadě kodifikuje a snaží se pravidly podchytit stávající stav věcí, a řekněme projekčně i investičně pokročilejší, která pracuje s rozšířením stávajících ploch a vybavení a zároveň přidává i některé další. Vedení naší městské části mělo možnost se s celým záměrem podrobně seznámit a rozhodně oceňuje snahu nastavit jasné mantinely pro budoucí využívání veřejných pláží a rozšíření stávající a nedostatečné infrastruktury. Poměrně zásadní problém ovšem vidíme v té části, která se věnuje budoucímu rozvoji tzv. individuální rekreace. Zcela otevřené se dá říci, že právě tady se nás celá studie dotýká nejbolavěji. Předložený materiál totiž v podstatě přiznává, že dosavadní systém regulace rekreačního bydlení selhal a pro mnohé stavebníky, kteří doposud nerespektovali platné regulativy (stavěli, či přestavovali tak, že mnohé nové rekreační objekty okolo Brněnské přehrady jsou hned několikanásobně větší, nežli povoluje dosavadní regulační norma), nabízí s. r. o., JUDr. Milan Golas, JONEA s. r. o. Josef Nekvapil, MENHIR projekt, s. r. o., Brno a květinářství SMILE. B. Sekyrová, odbor kultury tímto způsobem možnost generální amnestie. Kromě zcela pochopitelného rozčarování těch majitelů chat a dalších nemovitostí, kteří doposud vždy postupovali přesně podle pravidel, celá věc vyvolává další a možná ještě hlubší problém. Možnost legalizovat rozšíření tzv. rekreačních chat a objektů rodinné rekreace do budoucnosti zcela určitě zvýší v celé oblasti počet přihlášení k trvalým pobytům, který je sice zcela legální, ovšem na druhé straně jejich množství již v současnosti působí na katastrech Bystrce i Kníniček značné problémy. Jak totiž ukazují všechny dosavadní příklady z takto dotčených oblastí, je pouze otázkou času, kdy se jaksi zvykovým právem začnou tyto původně jen pro rekreaci určené objekty poznenáhlu traktovat jako klasické bydlení, s čímž jdou ruku v ruce požadavky na řádné zabezpečení služeb vybudování cest, inženýrských sítí, odvoz domovního odpadu a další tzv. občanskou vybavenost. Jsme přesvědčeni, že zajistit vše potřebné pro tyto oblasti by na jedné straně bylo nesmírně nákladné a na straně druhé by to znamenalo zásadní a možná již nevratný zásah do stále ještě převážně přírodního charakteru Brněnské přehrady. Právě na řešení tohoto problému se tedy zaměříme v dalším schvalovacím procesu tak, aby i do budoucna mohla Brněnská přehrada sloužit jako tradiční rekreační oblast pro všechny Brňany a zároveň její kouzlo zůstalo zachováno i pro ty, co přijdou po nás Petr Fedor, místostarosta Dokud se tak nestane, budou tak každoroční bystrcké hody spíše jen připomínkou dávné tradice, kterou budou v Bystrckých novinách popisovat podobné články ukončené stále stejnou otázkou: Nechtěli byste se do přípravy příštích hodů opět v tradiční podobě a se vším, co k tomu patří, zapojit třeba právě vy? Petr Fedor, místostarosta

3 Bystrcké noviny 7/ Z radnice 3 Testovací provoz nových webových stránek Vážení spoluobčané, v předchozích měsících jste jistě registrovali záměr městské části Brno-Bystrc obměnit stávající, našim potřebám již ne plně vyhovující, webové stránky úřadu za stránky nové. V souladu s Pravidly pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínkami zajišťování bytové náhrady a v souladu s kritérii pro výběr žadatelů o byt a bytovou náhradu v Brně- -Bystrci, zveřejňujeme tento záměr Městské části Brno-Bystrc: pronajmout na dobu neurčitou byt č. 10 v domě Wollmanova 11, velikosti 1+0 o celkové výměře 40,33 m2 v 5. podlaží, I. kategorie. Na bytě vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené výši Kč. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek ve výši Kč (podle ustanovení 533 OZ). pronajmout na dobu neurčitou byt č. 20 v domě Teyschlova 32, velikosti 1+1 o celkové výměře 42,10 m2 v 7. podlaží, I. kategorie. Na bytě vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené výši Kč. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek ve výši Kč (podle ustanovení 533 OZ). Tento dům je zařazený do privatizace. pronajmout na dobu neurčitou byt č. 5 v domě Černého 48, velikosti 3+1 o celkové výměře 75,78 m 2 ve 2. podlaží, I. kategorie. Na bytě vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené výši Kč. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek ve výši Kč (podle ustanovení 533 OZ). V současné době byl souběžně s původními stránkami městské části spuštěn testovací provoz webových stránek nových, v rámci kterého bude docházet k jejich postupnému plnění obsahem, drobným úpravám celého systému a doplňování některých modulů či jejich úpravám. Jak tyto práce postupují a jak nové webové stránky městské části Brno-Bystrc vypadají, se můžete podívat na adrese Webové stránky jsou postaveny na open source systému Joomla!, což nám umožňuje se systémem volně pracovat a samostatně měnit či upravovat obsah i vzhled podle vlastních potřeb, bez závislosti na externích službách či dodávkách. Nový systém je tedy základním prvkem, se kterým může městská část dlouhodobě pracovat, a který se do budoucna bude rozrůstat o nové služby a další modulární systémy tak, aby plně vyhovoval nejen požadavkům úřadu, ale také požadavkům obyvatel městské části. Vaše názory, náměty a očekávání uvítám na své ové adrese: Tomáš Přibislavský, místostarosta Záměr statutárního města Brna, Městské části Brno-Bystrc pronajmout byt pronajmout na dobu neurčitou byt č. 26 v domě Rerychova 14, velikosti 3+1 o celkové výměře 77,68 m2 v 6. podlaží, I. kategorie. Na bytě vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené výši Kč. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek ve výši Kč (podle ustanovení 533 OZ). Záměr MČ Brno-Bystrc pronajmout byt bude vyvěšen na úředních deskách MČ Brno-Bystrc po dobu 30-ti dnů od Písemné nabídky na formuláři Žádost o pronájem bytu, na kterém je účetně vykázán dluh (formuláře žádosti jsou k vyzvednutí na podatelně ÚMČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60), mohou občané zasílat v termínu na odbor bytového hospodářství ÚMČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60, Brno. Předpoklady pro zaevidování žádosti o pronájem bytu a způsob výběru nájemce bytu jsou uvedeny v Kritériích pro výběr žadatelů o pronájem obecního bytu a bytovou náhradu v MČ Brno-Bystrc. Žadatel musí splňovat Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady. JUDr. Pavel Veselý, vedoucí odboru bytového hospodářství Dotazy a odpovědi Chci se zeptat, zda je dovoleno parkovat u Brněnské přehrady v lokalitě Junácká louka Na pile na bývalé cestě vedoucí dnes do přehrady a to před značkou zákaz vjezdu motorových vozidel. Údajně zde platí místní vyhláška MÚ se zákazem parkování. Milan Lokalita Junácká louka patří do chráněné lokality v oblasti Brněnské přehrady. Každý účastník silničního provozu je povinen respektovat dané dopravní značení a vjezd osobních vozidel je v tomto případě omezen. Povolení vjezdu do této chráněné lokality jsou oprávněny vydat jen Lesy města Brna. Pavel Košina, referent dopravy, odbor životního prostředí a dopravy Vážení, dozvěděl jsem se zprávu, že prý pálení listí a větví je nutno předem nahlásit hasičům. Pálení bych chtěl uskutečnit na svém pozemku v oblasti Markůvky, kat. úz. Bystrc, parc. č. 3107, na ohništi vzdáleném cca 60 m od nejbližší chaty. Přístup k pozemku je možný po polní cestě napojené na ulici Vejrostovu. Sdělte mi prosím současně platná nařízení a podmínky pro pálení listí a větví a případný kontakt na příslušného pracovníka HZS, kterému bych měl pálení oznámit. Ing. Směja Jakékoliv větší pálení je třeba nahlásit na operační a informační středisko Ha - sičského záchranného sboru Jihomo - ravského kraje, více informací na Při pálení je třeba postupovat v souladu se zákonem 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. Podle 3, odst. 5 uvedeného zákona lze v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem, přičemž uvedená paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami. Dále v městě Brně platí obecně závazná vyhláška č. 21/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně. MČ Brno-Bystrc nemá určeny žádné pálící dny, je tedy možno pálit bez omezení celoročně, samozřejmě nelze pálit v období zhoršených rozptylových podmínek a při dlouhodobém suchu. Alena Kallasová, odbor životního prostředí a dopravy Pozn. Redakčně upraveno. Diskusní fórum veřejné dotazy adresované vedení MČ, Úřadu MČ Brno-Bystrc a reakce kompetentních osob na ně jsou k dispozici na

4 4 Z radnice Bystrcké noviny 7/ Odbor finanční (pokračování ze str. 1) Sleduje poskytování dotací a účelově vázaných finančních prostředků. Rozhoduje o povolení tombol, loterií a provozu výherních hracích přístrojů v provozovnách a hernách. Zabezpečuje správu místních poplatků ze psů, za lázeňský a rekreační pobyt, z ubytovací kapacity. Připravuje podklady a zajišťuje výplatu schválených finančních darů. Provádí pečetění a otvírání pokladen při povolených veřejných sbírkách a kontrolní činnost v oblastech spadajících do náplně činnosti odboru. Jedná s fi - nančními úřady, úřady práce, správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, ministerstvy a bankami v souvislosti s náplní odboru. Předkládá návrhy vnitroúřadových předpisů z oblasti účetnictví, personalistiky a odměňování zaměstnanců, funkcionářů a občanů. Dále zajišťuje agendy PaM, personalistiky, BOZP, pracovnělékařské péče, mzdového a finančního účetnictví a výkaznictví. Místní poplatky V kanceláři č. 314 (3. poschodí) vyřídíte pře - devším místní poplatky spadající do kompetence finančního odboru poplatek ze psů, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity. Místní poplatky (včetně sazeb) zavádí statutární město Brno aktuálně obecně závaznou vyhláškou č. 22/2010, o místních poplatcích, v platném znění. Očkování psů Poplatek ze psů Poplatek ze psů platí držitelé psů starších 3 měsíců podle místa trvalého pobytu nebo sídla držitele. Poplatník je povinen podat ohlášení k poplatku a rovněž oznámit každou skutečnost, která má vliv na jeho výši do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti nebo vzniku těchto skutečností. Poplatník je povinen zaplatit poplatek ročně, bez vyměření, nejpozději do 31. března každého roku správci poplatku (ÚMČ Brno-Bystrc). V případě držení psa po dobu kratší než 1 rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena (osoba nevidomá, bezmocná, s těžkým zdravotním postižením, držitelé psů z útulku po dobu 1 roku od data jejich převzetí z útulku, držitelé záchranářských psů, ). Aktuální sazba poplatku činí v bytovém domě Kč, v rodinném domě 600 Kč, u poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo u poživatele sirotčího důchodu 200 Kč. Za druhého a každého dalšího psa se sazba poplatku zvyšuje o 50%. Jako jedna z mála MČ stále ještě organizujeme každoročně hromadné bezplatné očkování psů proti vzteklině. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území města Brna za účelem rekreace, pokud neprokáží jiný důvod svého pobytu. Poplatek se platí za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu. Poplatek vybere a odvede správci poplatku (ÚMČ Brno-Bystrc) ubytovatel (fyzická nebo právnická osoba), který přechodné ubytování poskytl. Sazba poplatku činí 15 Kč/osoba/den. Od poplatku jsou osvobozeny osoby nevidomé, bezmocné, s těžkým zdravotním postižením, mladší 18 let, starší 70 let, Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v zařízeních na území města Brna určených k přechodnému ubytování za úplatu. Poplatek platí ubytovatel (fyzická nebo právnická osoba), který přechodné ubytování poskytl. Sazba poplatku činí 6 Kč/lůžko/den. Poplatku nepodlé - há ubytovací kapacita pro přechodné ubytování studentů a žáků, ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud ne - jsou užívána jako hotelová zařízení, ubytovací kapacita sloužící sociálním a charitativním účelům a ubytovací kapacita v zařízeních ve vlastnictví města Brna (pokud nejsou pronajata soukromým podnikatelským subjektům). Loterie a jiné podobné hry V kanceláři č. 216 (2. poschodí) vyřídíte, při splnění předepsaných náležitostí, povolení provozu loterií a jiných podobných her podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podob ných hrách, ve znění pozdějších právních předpisů. V oblasti výherních hracích pří - strojů, videoloterních terminálů a jiných podobných her došlo v poslední době k celé řadě změn. Na základě požadavku zastupitelstva MČ je obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna č. 18/2011, o regulaci provozu loterií a jiných podobných her, s účinností od zakázáno provozovat výherní hrací přístroje, interaktivní videoloterní terminály, lokální loterní systémy a též ty druhy her, které povoluje ministerstvo, na území celé MČ Bystrc. Prakticky to tedy znamená, že po skončení platnosti stávajících povolení, která byla vydána před nabytím účinnosti změny zákona a vyhlášek a pokud nedojde k novelizacím, které by tuto úpravu změnily, nebudou se tyto hry na veřejně přístupných místech v naší MČ provozovat. Platnost povolení vydaných ÚMČ končí , avšak u povolení vydaných Ministerstvem financí ČR je platnost až 10 let. Rozpočet Za poslední 3 roky byla průměrná výše schvalovaného rozpočtu v naší MČ 154 mil. Kč. V průběhu roku bylo provedeno průměrně 49 zásahů do rozpočtu (4 až 5 změn rozpočtu, 23 rozpočtových opatření ) díky čemuž vzrostl rozpočet až na průměrnou výši 222 mil. Kč (zapojení dotací, výsledku hospodaření předcházejícího roku a finančního vypořádání). Podle schváleného závěrečného účtu dosáhly v roce 2011: skutečné příjmy 216 mil. Kč přijaté dotace (ze státního rozpočtu, fondů, postoupené příjmy) 127 mil. Kč daňové příjmy (daně, poplatky) 14 mil. Kč ostatní příjmy (pronájmy, služby, inzerce, sankce ) 27 mil. Kč financování 48 mil. Kč skutečné výdaje 168 mil. Kč (z toho: 98 mil. Kč výdaje provozní, 6 mil. Kč opravy, 60 mil. Kč inves tice a 4 mil. Kč splátka úvěru) oblast školství (MŠ, ZŠ, ŠJ) 25 mil. Kč kultura, sport, volný čas 3 mil. Kč bytové hospodářství 54 mil. Kč životní prostředí (komunální služby, územní rozvoj, odpady, zeleň,..) 13 mil. Kč silnice 7 mil. Kč oblast sociální (peč. služba, SPOD, soc. dávky, soc. pohřby, ) 23 mil. Kč zastupitelstvo obce 5 mil. Kč činnost místní správy 34 mil. Kč splátka úvěru 4 mil. Kč.

5 Bystrcké noviny 7/ Z radnice, blahopřání 5 Výsledek hospodaření VHČ bytového hospodářství zisk (včetně odpisů) 53 mil. Kč daň z příjmu právnických osob za obce 7 mil. Kč Hospodaření MČ každoročně přezkoumává auditorská firma vybraná městem Brnem. Podle výroku auditora podává účetní závěrka věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv MČ Brno-Bystrc k a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící v souladu s českými účetními předpisy. Finanční dary Z rozpočtu MČ Brno-Bystrc jsou každoročně poskytovány finanční dary především subjektům, které mají sídlo v katastru Bystrce a vykonávají činnost pro obyvatele naší MČ. Finanční dary jsou poskytovány zastupitelstvem a radou MČ Brno-Bystrc dle zastupitelstvem schválených Zásad pro poskytování finančních darů z rozpočtu MČ Brno-Bystrc. Termín pro podání žádosti o finanční dar je do daného kalendářního roku. Platné znění zásad, včetně tis kopisu žádosti, je zveřejněno na webových stránkách MČ. V roce 2012 schválilo ZMČ poskytnutí 17 finančních darů organizacím v celkové výši 180 tis. Kč. Žadatelé mohou osobně řešit danou problematiku v kanceláři č. 314 (3. poschodí). Kontakty: Vedoucí odboru kancelář č. 215 tel.: , Rozpočet kancelář č. 221 tel.: , Finanční účtárna kancelář č. 315 tel.: , tel.: , Mzdová účtárna kancelář č. 221 tel.: , Personální, PaM a agenda zákona o loteriích a jiných podobných hrách kancelář č. 216 tel.: , Místní poplatky, finanční dary kancelář č. 314 tel.: , Na závěr bych ráda ubezpečila všechny občany naší MČ, že s jakýmkoliv dotazem nebo problémem, vztahujícím se k činnosti finančního odboru, se na mě mohou obrátit nejen v úředních hodinách, ale po domluvě i mimo úřední dny. Přeji nám všem, aby se nám v Bystrci žilo dobře a finanční potíže jsme, pokud možno, nepocítili. Ing. Olga Vašková, vedoucí finančního odboru Preventivní opatření před odjezdem na dovolenou Blížící se léto není jen doba příjemných zážitků na dovolených, ale bohužel i období, kdy policisté řeší zvýšený počet vloupání do bytů a domů. Před odjezdem na dovolenou je proto vhodné přijmout několik preventivních opatření, abyste se po návratu vyhnuli nepříjemnému překvapení. Důležité je nejen pečlivě zkontrolovat, zda jsou důkladně zavřená okna a dveře, ale také uložit cenné věci, šperky a doklady buď do bezpečnostní schránky, nebo domácího trezoru. Na záznamníku nenechávejte nahrané vzkazy o vaší nepřítomnosti a informace o vašem odjezdu příliš nešiřte před příliš velkým okruhem lidí. Snažte se naopak vzbudit dojem, že je v bytě někdo pří - tomen využít se dají například elektronická spínací zařízení, která podle nastavení rozsvítí světla, Projekty MP Brno o prázdninách Ať už s dětmi vyrazíte o prázdninách na kolo či na in-line brusle, mějte vždy na paměti jejich bezpečnost. Dejte jim příležitost vyzkoušet si, co dokážou tzv. v předstihu. Strážníci z odboru prevence MP Brno vám k tomu dopomohou. Šikovné děti navíc odmění. Jízda zručnosti v Lužánkách bude v období od do probíhat každé úterý a čtvrtek v době od 9 do hodin na dětském dopravním hřišti v parku Lužánky. Strážníci při té příležitosti dětem připomenou nejdůležitější zásady bezpečného chování v silničním provozu. Zábavnou formou je seznámí s povinnou výbavou jízdního kola a technikou jízdy, která jim napomůže účastnit se silničního atd. Klíč od bytu je dobré svěřit spolehlivým sousedům či rodinným příslušníkům, kteří jej občas zkontrolují a vyberou poštovní schránku. Cenné věci je dobré si také zadokumentovat (nafografovat, poznamenat si výrobní čísla elektroniky) tyto informace mohou později v případě vloupání pomoci policii v pátrání a pojišťovnám v likvidaci pojistné události. Pokud byste přesto po návratu domů zjistili, že váš byt či dům navštívili zloději, nevstupujte dovnitř a ihned vše oznamte policii na linku 158. Důležité je v bytě nic neuklízet ana nic nesahat, aby nedošlo ke zničení stop, které jsou pro policisty důležité pro dopadení pachatelů. mjr. Petra Vedrová, Preventivně informační oddělení Krajské ředitelství policie JmK provozu bez nehod a úrazů. Součástí projektu je i osvěta týkající se problematiky bezpečné jízdy na kolečkových bruslích a skateboardu. Nejezdi bez přilby na hlavě vyzývá další projekt MP, který je zaměřen na cílovou skupinu dětí cyklistů, jezdců na kolečkových bruslích a apeluje na rodiče, aby neváhali s pořízením této ochranné pomůcky. Strážníci do terénu vyšlou své tzv. bezpečné patroly, které budou v uvedených dnech působit na vytipovaných silničních úsecích i cyklostezkách a odměňovat drobnými dárky dětské cyklisty s přilbou a bruslaře s chrániči (blikačky, reflexní pásky apod.). Termíny: , , a vždy od 13 do 18 hodin. Mgr. Pavel Šoba, mluvčí MP Brno Blahopřejeme! Dne 15. května 2012 se dožila významného životního jubilea 90 let paní Štěpánka Dohnalová, která vychovala 3 dcery a dnes se těší z 6 vnuků a 3 pravnuků. Své dětství prožila v Přísnoticích a život neměla vůbec jednoduchý, neboť tatínek byl válečný invalida z I. světové války a maminka jí zemřela, když měla pouhý rok. V roce 1940 odešla pracovat do Německa, kde byl nasazen na nucené práce její manžel. Po válce se oba šťastně vrátili a měli malé hospodářství v Dolních Kounicích a v roce 1950 odešli do Brna. Zájmy paní Dohnalové byly jen rodina, vzorná, spořádaná a čistá domácnost a práce. Velmi dobře vařila a pekla výborné buchty a vánočky a hostila své dcery i vnuky o sobotách a nedělích, a ti ji to dnes s láskou vracejí. Další oslavenkyní v naší městské části je paní Květoslava Zámečníková, která se 10. června dožila též 90 let. Paní Květoslava Zámečníková prožila celý svůj život v Bystrci. Spolu s manželem vychovala 2 děti, a dnes má 5 vnoučat a 4 pravnoučata. Od svých 15 let z Bystrce zprvu docházela, později dojížděla za prací do Brna. Dokud jí síly stačily, ochotně se zapojovala do života bystrcké farnosti. Již v 54 letech ovdověla a žije obklopena péčí a láskou v rodině svého syna. Oběma jubilantkám přišli k významnému životnímu jubileu jménem Úřadu městské části Brno-Bystrc a samosprávy popřát starosta RNDr. Vladimír Vetchý a místostarosta Miroslav Klimeš.

6 6 Z radnice, informace, inzerce Bystrcké noviny 7/ Informace cestujícím o prázdninových výlukách Rekonstrukce tramvajového trojúhelníku na Mendlově náměstí Termín: 2. července 31. srpna 2012 Výše investice: 40 milionů Kč Dopravní opatření: Po celou dobu výluky nebude možná jízda tramvají přes Mendlovo náměstí. Ze všech směrů však tramvaje k uzlu přijedou a nebude třeba zavádět speciální náhradní autobusovou dopravu. Bude také přerušena důležitá spojnice mezi centrem města a vozovnou Pisárky. Z tohoto důvodu bude významná část výpravy tramvají převedena na vozovnu v Medlánkách. Výlukovým opatřením budou dotčeny tramvajové linky 1, 2, 3, 5, 6, 11, linka 7 bude mimo provoz a naopak bude zavedena náhradní tramvajová linka x1. Všechny autobusové a trolejbusové linky budou obsluhovat Mendlovo náměstí bez omezení. Trasování jednotlivých tramvajových linek je v následujícím přehledu: Linka 1 bude v úseku Nové sady Vozovna Komín obousměrně odkloněna ulicemi Husovou,Veveří, Minskou a Horovou. Do trasy linky 2 bude vložena dočasná provizorní zastávka Mendlovo náměstí (na ulici Václavské před křižovatkou s Křížovou ulicí). Linky 3 a 11 budou ve směru od Lesné a Staré osady z České odkloněny ulicemi Husovou a Pekařskou do smyčky Mendlovo náměstí. Na ulici Pekařské nahradí odkloněné linky 5 a 6, na trase do Bystrce jsou naopak nahrazeny odkloněnou linkou 1. Linky 5 a 6 budou v úseku Česká Poříčí odkloněny ulicemi Rašínovou, Masarykovou, Nádražní, Hybešovou a Václavskou. Na Václavské také obslouží provizorní zastávku Mendlovo náměstí. Linka 5 bude navíc všemi spoji trvale vedena v celé trase až na Ústřední hřbitov. Linka x1 pojede z Mendlova náměstí, z úvrati v ulici Veletržní, přes Pisárky, Vozovnu Komín, Zoologickou zahradu do smyčky Rakovecká. Bude obsluhována obousměrnými vozy KT8. Rekonstrukce kolejí na ulici Dornych Termín: 30. července 31. srpna 2012 Výplata nepojistných dávek Výše investice: 18,5 milionu Kč Dopravní opatření: Tramvajová linka 9 bude po dobu výluky ukončena na provizorní úvrati v zastávce Úzká a bude obsluhována vozy KT8. Tramvajová linka 12 bude dočasně mimo provoz a bude nahrazena novými spoji linky 13 (zdvojení intervalu) v trase Technologický park Geislerova. Náhradní dopravu ve vyřazeném úseku zajistí stávající autobusové linky 40, 48, 63, 67 doplněné o náhradní autobusovou linku x12 v trase Úzká Autobusové nádraží / Zvonařka Železniční Konopná Komárov Hněvkovského / Kšírova Horní Heršpice. V centru pojede linka x12 shodně s linkami 40, 48, 63 přes zastávky Úzká uteska. Autobusové linky 40, 48, 63, 67, 95, x12 pojedou obousměrně ulicí Plotní, bez obsluhy tak budou zastávky Kovářská a Svatopetrská. Náhradou bude zřízena párová zastávka Železniční ve směru do centra a všechny autobusové linky budou zastavovat také na zastávce Konopná. Autobusové linky 47, 49, 77, 94 objedou ve směru na Úzkou uzavřený úsek ulicemi Zvonařka a Plotní. Autobusové linky 51, 60, 61 budou ukončeny na provizorní zastávce Zvonařka v ulici Plotní. Autobusová linka 76 se vyhne dotčené oblasti jízdou ulicí Křenovou. Rekonstrukce Pálavského náměstí II. etapa Termín: 30. června 31. srpna 2012 Dopravní opatření: Trolejbusové linky 25 a 26 budou ukončeny na Staré osadě a linka 27 bude mimo provoz. Náhradní dopravu zajistí kloubové autobusy na výlukové lince x27, jejíž trasa bude v oblasti Vinohrad upravena. Autobusy pojedou ze Staré osady po trase trolejbusů až k zastávce Prušánecká a dále přes zastávky Mikulovská a Růženin dvůr závlekem na Novolíšeňskou, odtud zpět po trase trolejbusů na Pálavské náměstí, kde trasa výlukové linky x27 skončí. Výlukou budou dotčeny také trasy linek 82 a 99. Linda Škrancová, tisková mluvčí DPMB, a. s. (pokračování ze str. 1) (zda nejsou některé dávky zneužívané) hlavně sjednocení způsobu výplaty. To je dosud značně nákladné a komplikované, protože se peníze dostávají k příjemcům celkem třemi růz - nými způsoby. Sjednocení výplaty prostředků prostřednictvím skarty ušetří daňovým poplatníkům víc než 200 milionů korun ročně. Pokud někdo platební kartu vlastní a nebude chtít využívat skartu, pak si může trvalým příkazem, který je zdarma, nechat automaticky přeposílat peníze na svůj vlastní účet a využívat je jako dosud. Pro každého příjemce příspěvků je zajištěno zdarma kromě vydání skarty (jedenkrát za 4 roky) také otevření a vedení platebního účtu, bezhotovostní platba kartou u obchodníka, výběr z bankomatů ČS ke každé dávce nebo provedení jednoho bezhotovostního převodu. Výhodou skarty je dostupnost a pohodlí, příjemce pro dávky nemusí chodit na poštu nebo na úřad. Prostřednictvím karty je možné čerpat dávky v kterémkoliv bankomatu nebo přímo platit v obchodech, skarta je navíc chráněna stejně jako kterákoliv jiná bankovní karta, jen těžko je zneužitelná a v případě její ztráty ji lze zablokovat. Vydávání skarty Úřady práce by měly spustit vydávání těchto skaret postupně od července tohoto roku. Každý příjemce karty obdrží výzvu o tom, že je jeho karta na Úřadu práce připravena. Při převzetí dostane klient příručku s návodem, jak lze Hezké prázdniny a dovolenou přeje všem čtenářům ODS v Bystrci Občanská demokratická strana je díky znalostem a zkušenostem jejich zastupitelů v zastupitelstvu Bystrce uznávanou tvůrčí silou. Potřebujete poradit ve věcech místní veřejné správy, pomůžeme. Vaše stanoviska a názory k veřejné správě v Bystrci, případně k celostátní politice nás zajímají. Můžete nám je poslat na elektronickou adresu případně písemně na adresu Občanská demokratická strana, Místní sdružení Bystrc, Zámečnická 2, Brno. Bližší informace o místním sdružení v Bystrci, případně členství jsou na webové stránce bystrckého sdružení a další také na centrálním serveru ODS Svatopluk Beneš, předseda MS ODS v Bystrci kartu používat, informaci o podmínkách po - užití a také sazebník plateb. Průběh zavádění karet je tedy naplánován tak, aby všechny kroky probíhaly postupně, nikoliv naráz. Problémem, se kterým se budou muset úřady vyrovnat, bude požadavek klientů na vyplácení dávek i nadále prostřednictvím složenek. Byť to zpočátku bylo prezentováno jako jedna z možností, v zákoně se nakonec osloženkách nemluví, takže lze předpokládat, že zaměstnanci úřadu budou na klienty tlačit, aby dávky šly přes sociální kartu a nikoliv přes složenku. Předseda Národní rady zdravotně postižených vozíčkář Václav Krása naopak vyzývá všechny postižené, aby trvali na zasílání poštovní poukázky na svoji adresu. Miroslav Klimeš, místostarosta

7 Bystrcké noviny 7/ Z radnice, informace 7 Středověk Zprávy z jednání Rady MČ Brno-Bystrc na hradě Veveří 6/16. mim. RMČ dne V sobotu 19. května uspořádala městská organizace TOP 09 na hradě Veveří celodenní program Středověk na hradě. Od desáté hodiny dopoledne až do půlnoci se mohlo celkem přes návštěvníků pobavit, potěšit asnad ipoučit na prohlídkách paláce doprovázených historickými osobnostmi, u několika desítek stánků tradičních řemeslníků, během dětských soutěží na motivy nejrůznějších rytířských dovedností a také při sledování téměř desítky šermířských, tanečních i divadelních vystoupení. Za posledních jedenáct let rekordní návštěvnost a s tím také spojená významná částka pro další pokračování rekonstrukce hradu, kterou celá akce přinesla, všechny pořadatele přesvědčila, že původní záměr, vyhnout se organizaci reprezentačního stranického plesu a ušetřené prostředky použít na uspořádání jarního programu na hradě Veveří pro co nejširší okruh Brňanů, byl určitě správný. Máme tedy více než dobrý důvod k tomu, abychom letošní akci považovali za počátek tradice. Tedy všem letošním návštěvníkům mnohé díky za pomoc a podporu a na shledanou v květnu Petr Fedor, místostarosta Den Brna dne srpna 2012 Letos si opět připomeneme významnou událost v historii města Brna 367. výročí úspěšné obrany města proti Švédům v průběhu třicetileté války. Letošní program Dne Brna nebude příliš odlišný od tradičního pojetí. V ulicích opět ožijí obrázky z historie města Brna. Návštěvníci mohou být svědky bitevních scén i pochodu vojsk k hrobce maršála Louise Raduita de Souches, úspěšného velitele obrany Brna při obléhání Švédy v roce 1645, která se nachází v chrámu sv. Jakuba. Mohou rovněž shlédnout ohňostroj, navštívit dobový jarmark na Radnické ulici nebo nahlédnout do zákulisí vojenského ležení na nádvoří Radnické ulice 2 4. Stranou dění nezůstane ani brněnské podzemí, které bude oživeno stejně jako brněnské ulice ovšem za nezvýšené vstupné. Ing. Helena Huláková, tiskový-programový manažer TIC Brno Rada MČ Brno-Bystrc: schválila smlouvu o výpůjčce nemovitého majetku příspěvkové organizaci MŠ KAMECHY, Brno, Kavčí 3 podle přílohy 1 tohoto bodu, přidělila veřejnou zakázku Výměna oken a dveří v obecních domech Filipova 8, 10, 12 a Filipova 14, 16, 18 v Brně-Bystrci uchazeči, který se umístil na druhém místě, firmě STAFI FINALIZACE STAVEB, s. r. o., protože uchazeč na prvním místě odmítl uzavřít smlouvu; schválila smlouvu o dílo a jejím podpisem pověřila místostarostu Tomáše Přibislavského a schválila Písemnou výzvu k plnění ze záruky číslo LV doporučila ZMČ Brno-Bystrc: schválit připomínky k Územní studii Rekreační oblasti Přehrada, souhlasit s uzavřením plánovací smlouvy k územnímu řízení na obytný soubor Panorama nad Přehradou II. a III. etapa, který je připravovaný podle PD, doplněné na základě požadavků MČ Brno-Bystrc o tyto stavební objekty: SO 205 dostavba hřiště při ulici Kachlíkova včetně přilehlých chodníků, SO S12 mateřská škola vč. přípojek, SO 204 nové dětské hřiště. Do textu územního rozhodnutí bude zapracována podmínka: Před dokončením prvního bytového domu z OS Panorama nad přehradou, II. a III. etapa, bude prokazatelně zahájena výstavba tramvajové zastávky Nad dědinou a autobusové smyčky Rakovecká. Dokončení celého obytného souboru bude podmíněno dokončením obou zastávek. 6/11. ZMČ dne Zastupitelstvo MČ Brno-Bystrc schválilo: prominutí části pohledávky ve výši Kč, tj. 70% z pohledávky Kč, představující úrok z prodlení a smluvní pokutu za prodlení s úhradou nájemného z částí pozemků p. č. 7231/10 a p. č. 7231/1 k. ú. Bystrc za rok 2010 a 2011, za podmínky úhrady zbývající částky ve výši Kč do 30 dnů ode dne schválení tohoto usnesení Zastupitelstvem MČ Brno-Bystrc na účet MČ Brno-Bystrc, Seznam oprav a investic 1. změnu rozpočtu MČ Brno-Bystrc na rok 2012 na straně příjmů a výdajů v celkové výši Kč, celkovou částku na provozní výdaje a ostatní neinvestiční výdaje ve výši Kč v členění na jednotlivé paragrafy, celkovou částku výdajů na opravy a údržbu ve výši Kč z toho do oblasti pečovatelské služby a SPOD Kč, oblasti ostatních oprav Kč, oblasti školství Kč, celkovou částku na investice ve výši Kč z toho do oblasti bytového hospodářství Kč, oblasti ostatních investic Kč, oblasti školství Kč, splátky úvěru bytového hospodářství Kč, finanční vztah ke zřízeným příspěvkovým organizacím, výši odpisů zřízených příspěvkových organizací, další výdaje rozpisu rozpočtu označené znakem *, aktualizovaný rozpočet FRR na rok 2012: počáteční stav ,57 Kč, FV za rok 2011 (P) Kč, stav po FV za rok ,57 Kč, zapojení do rozpočtu (V) ,57 Kč, požadavky a připomínky k Územní studii Rekreační oblasti Přehrada, souhlasilo s uzavřením plánovací smlouvy k územnímu řízení na obytný soubor Panorama nad Přehradou II. a III. etapa, který je připravovaný podle PD, doplněné na základě požadavků MČ Brno-Bystrc o tyto stavební objekty: SO 205 dostavba hřiště při ulici Kachlíkova včetně přilehlých chodníků, SO S12 mateřská škola vč. přípojek, SO 204 nové dětské hřiště. Do textu územního rozhodnutí bude zapracována podmínka: Před dokončením prvního bytového domu z OS Panorama nad přehradou, II. a III. etapa, bude prokazatelně zahájena výstavba tramvajové zastávky Nad dědinou a autobusové smyčky Rakovecká. Dokončení celého obytného souboru bude podmíněno dokončením obou zastávek. 6/17. mim. RMČ dne Rada MČ Brno-Bystrc: souhlasila: s usneseními konkurzních komisí a doporučila Radě města Brna jmenování pana Mgr. Petra Křivky ředitelem Základní školy Brno, Laštůvkova 77, jmenování paní Anny Kimlové ředitelkou Mateřské školy DUHA, Brno, Kachlíkova 21, jmenování paní Šárky Malé Aujeské ředitelkou Mateřské školy SKŘIVÁNEK, Brno, Kachlíkova 19, jmenování paní Ludmily Cecavové ředitelkou Mateřské školy ZVÍDÁLEK, Brno, Kachlíkova 17, jmenování paní Ludmily Soukupové ředitelkou Školní jídelny Laštůvkova 77, Brno, jmenování paní Libuše Pechartové ředitelkou Školní jídelny Vejrostova 1, Brno, jmenování paní Ing. Radmily Zábršové ředitelkou Školní jídelny Heyrovského 32, Brno, s podáním projektové žádosti ZŠ Heyrovského 32, Brno s názvem Školní přírodní výuková zahrada a arboretum na Heyráku II. etapa podle 9. výzvy pro předkládání projektů z Revolvingového fondu MŽP Přírodní školy. RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., starosta

8 8 Informace, školy Bystrcké noviny 7/ Liga vozíčkářů nabídne unikátní službu hendikepovaným Jarní zastavení v penzionu Pro tělesně postižené, kteří chtějí svůj volný čas trávit ve společnosti, rozvíjet se a zažít něco zajímavého, připravila Liga vozíčkářů jedinečnou nabídku. Od září 2012 pro ně otevírá Centrum denních služeb nové bezbariérové prostory. Zde najdou zájemci ve věku od 19 do 64 let nejen nové zážitky, ale i individuální přístup. Budeme se společně učit různým výtvarným technikám, pracím s různými materiály, vyzkoušíme si relaxační cvičení i vzdělávací a tréninkové programy, můžeme uspořádat výlet za kulturou i za sportem, například se naučíme pétanque nebo minigolf, popsala vedoucí programu Hana Svobodová. Všechny aktivity jsou však dobrovolné, pokud by někdo raději pracoval na počítači nebo se věnoval jiným činnostem, najde v centru podporu zrovna tak. V Brně a okolí se podobné služby sice vyskytují, většinou jsou však zaměřeny na seniory, mentálně postižené nebo duševně nemocné lidi. Centrum je určeno především tělesně postiženým, pro které zatím podobná možnost neexistuje, ale uvítá i klienty s jiným postižením, a to po předchozí domluvě. Centrum denních služeb bude v provozu ve všední dny od 8.00 do hodin. Každý ze zájemců si může sám zvolit interval docházení například tři dny v týdnu. Bližší informace najdete na webových stránkách Ligy vozíčkářů tel.: , , Hana Svobodová, Dis., vedoucí programu Centrum denních služeb Ve čtvrtek 17. května 2012 se vydali členové kroužku ŠD Dramaťáček a Šikulka ZŠ Heyrovského 32 do penzionu pro seniory na ul. Vondrákova. Jejich cílem bylo předvést pří - tomným pásmo ke Dni matek a divadelní představení Princezna a loupežníci a také předat drobné dárky od malých výtvarníků. Tyto úkoly na výbornou splnili alespoň více než dvacítka přítomných obyvatel penzionu o tom byla přesvědčena a jejich výkon ocenila potleskem a s díky přijala keramickou figurku šnečka. My jim zase na oplátku můžeme poděkovat, že přispěli do naší sběrové papírové akce a tuto odpadovou surovinu nám přidali do kontejneru. Je moc hezké, že spolupráce mezi seniory a dětmi pokračuje na stále nových a netradičních úrovních! Zdeňka Janoušková, vedoucí ŠD ZŠ Heyrovského 32 Maceška o prázdninách Pracoviště Lata Plovdivská 8, Brno-Žabovřesky , , Rezervace místa vzniká nahlášením a zaplacením příslušných dnů. 1 vstup ( ) = 200 Kč Přednostně jsou přijímány děti na celý týden (celý týden 900 Kč) Kontakt: I. Fraňková: , Jarní úklid v Údolí oddechu Pokud jste se v sobotu procházeli údolím potoka Vrbovce, mohli jste potkat skupinku mladých lidí, kteří sbírali odpadky podél cesty a v korytě potoka. Odstranit pozůstatky po vandalech a nevychovaných výletnících se na úkor svého vlastního volného času rozhodli zaměstnanci brněnské pobočky společnosti Red Hat, jednoho z předních světových dodavatelů open source technologií. Přijímací řízení na Mateřskou školu KAMECHY, Brno, Kavčí 3, příspěvková organizace pro školní rok 2012/2013 Výdej a příjem přihlášek k předškolnímu vzdělávání se uskuteční v budově Mateřské školy KAMECHY, Brno, Kavčí 3. Termín výdeje přihlášek: pondělí hodin úterý hodin Termín příjmu přihlášek: pondělí hodin úterý hodin Volná kapacita 10 dětí. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Pro přijetí dítěte do mateřské školy je stanovena zkušební doba pobytu dítěte v délce 3 měsíců. Dále je s rodiči v den vydání rozhodnutí o přijetí uzavřena písemná dohoda o délce pobytu dítěte v mateřské škole. Bližší informace naleznete na webových stránkách mateřské školy: mskamechy.webnode.cz Hana Ondráčková, ředitelka Mateřské školy KAMECHY Ze zhruba pětikilometrového úseku podél Vrbovce sesbírala dvacítka počítačových odborníků během tříhodinové akce několik tun různých odpadků (od PET lahví, pneumatik až po vysloužilé motory atd.). Městská část Brno- Bystrc bezprostředně po ukončení úklidu pak zajistila odvoz nasbíraného odpadu ke zneškodnění. Tato akce rozhodně není poslední svého druhu, další podobné aktivity mají zaměst nanci Red Hatu v plánu. Red Hat Czech, s. r. o. Receptionist, Facilities

9 Bystrcké noviny 7/ Školy, tábory, inzerce 9 Radost naše i vaše V rámci projektu Setkávání s přírodou, který byl podpořen z veřejné sbírky obchodů Na dace Veronica, jsme již časně na jaře s dětmi čtvrté třídy zaseli semínka afrikánů a očima vytahovali první zelené nitky objevující se v květináčích za okny. Hurá, jsou to ony! chtělo se nám zakřičet, když se rozvinuly první lístečky. Hlavně nezapomenout zalévat! Začátkem května nás čekalo rozsazování do jednotlivých květináčků a otužování rostlinek venku. Že jsou to kytičky houževnaté, dokázaly o ledových mužích. Všechny přežily a čekaly na svůj konečný domov. Ve čtvrtek (jistě magické datum) se s námi vydaly udělat radost obyvatelům Domu s pečovatelskou službou na ulici Vondrákově. Byli jsme srdečně přijati vedoucí střediska paní Zimmermannovou, ostatními zaměstnanci i klienty domovinky. Děti se hned daly do práce a osázely nejen dvě připravené nádoby, ale i část záhonku. Rostlinky se mají čile k světu. Přinesly radost nejen nám při jejich pěstování a pozorování, ale přinášejí ji i obyvatelům domovinky. Těšíme se, že se naše kytičkování pro domovinku stane každoročním přinášením radosti nám i vám. Renata Štíbalová, ZŠ a MŠ Pramínek, o. p. s. Žáci Vejrostovy na zájezdu v Osvětimi Dne se žáci osmých a devátých tříd ZŠ Vejrostova vypravili na vzdělávací zájezd do bývalého koncentračního tábora v Osvětimi. Kromě jedné přestávky jsme jeli nepřetržitě a bez jakéhokoliv zdržení jsme překonali hranice Polska. U hlavního vstupu do tábora jsme dostali sluchátka, díky kterým jsme slyšeli našeho polského, česky mluvícího průvodce. Jelikož byl zrovna pátek, turistů se zde pohybovalo nadmíru mnoho. Slunečné počasí, zelená tráva a již dříve zmiňované množství turistů nepřipomínalo atmosféru místa, kde se odehrávaly nejhrůznější činy druhé světové války. Částečně rekonstruované budovy budily v člověku úzkost. Obzvláště dojemné byly vitríny s pravými vlasy, kufry a jinými předměty vězňů. Po prohlídce Osvětimi I jsme přejeli do Březinky, zvané Osvětim II. Po průchodu známou vstupní bránou s věží se před námi zjevily koleje, táhnoucí se až na druhou stranu rozlehlého tábora. Viděli jsme zde zbytky krematorií a plynových komor, sanitární budovy a obytné dřevěné baráky. Byli jsme i u památníku s pamětními deskami připomínajícími a zdůrazňujícími hrůznost a nelidskost Hitlerova plánu. Na tomto zájezdu se určitě mnoho z nás zamys - lelo a rozšířilo si své vědomosti. Rozhodně jsme ocenili znalost českého jazyka polského průvodce. Takto strávený den se nám zaryl do paměti a nikdo z nás času stráveného na zájezdu nelituje. Mgr. et Mgr. Irena Machainová, T. Knoth a J. Mitrík, 8. B, ZŠ Vejrostova Obrovský úspěch v Poháru rozhlasu ZŠ Laštůvkova se letos v kategorii mladších žáků probojovala do celostátního finále atletického Poháru rozhlasu. Z krajského finále v Břeclavi jsme postoupili díky bodům i z druhého místa, když nás předčila pouze ZŠ Veselí nad Moravou. V Ústí nad Orlicí, kde se letos republikové finále konalo, však naši hoši podali vynikající výkon a odvážejí si 2. místo za vítěz - nou ZŠ Heyrovského z Olomouce a před ZŠ Campanus z Prahy. Naše družstvo bojovalo ve složení Filip Lorenz, David Sadílek, Pavel Strýček, Štěpán Dlouhý, Dominik Krejčí, Lukáš Karmazín, Vilém Stráský, Michal Stráský a Filip Holý. Svého přemožitele z krajského finále, ZŠ Veselí nad Moravou, předčilo o více než 550 bodů a je nejen v této prestižní atletické soutěži velkým příslibem do budoucna. Poděkování za přípravu a koučink patří také vedoucí naší výpravy paní učitelce Ivaně Smejkalové. Mgr. Miroslav Dlapa, zástupce ředitele Restaurace Pohoda pro vás opět v rukou majitelů. Záleží nám na vaší spokojenosti. Těšíme se na vás Alena a Vladimír Markovi kuchař Laďa + personál Nové služby: masáže tel , kosmetika tel

10 10 Školy Bystrcké noviny 7/ Úspěchy našich tanečnic Dne 1. a se v Divadle Bolka Polívky konal koncert žáků tanečního a dramatického oboru Soukromé ZUŠ Mgr. Radmily Chmelové. V zaplněném sále divadla jsme v první části vystoupení shlédli choreografie, se kterými naše mladé tanečnice úspěšně reprezentovaly naši školu i město Brno na celostátních a zahraničních baletních soutěžích. Ve druhé části koncertu nazvané Cirkus se představily naše letošní absolventky tanečního oboru spolu se žáky našeho dramatického oboru. V týdnu od se naše žačky zúčastnily světové baletní soutěže pro žáky a žákyně amatérských baletních škol a tanečních spolků Dance World Cup v rakouském městě Villachu.Tato soutěž se koná již od roku 2001a pravidelně se jí zúčastňují tanečníci nejen z Evropy, ale i z Japonska, Kanady, Jižní Afriky a Austrálie. Díky našemu úspěšnému únorovému vystoupení v německém Selbu, bylo letos nominováno 5 našich choreografií. Příští rok bude naše škola slavit 20 let výročí svého založení. Snem našich nadějných tanečnic i jejich rodičů je samostatné vystoupení v Mahenově divadle. K zaplacení pronájmu divadla však bude nezbytná podpora sponzorů. Budeme moc rádi, pokud nám někdo nabídne pomoc, neboť bez ní zůstane sen našich malých talentů jenom nesplněným snem. A za reprezentaci našeho města na světové baletní soutěži by si krásný koncert zasloužily nejen ony, ale i diváci. Jak po prázdninách? Výuku v novém školním roce 2012/13 zahájíme ve středu 10. září.v současné době máme ještě volná místa ve výuce výtvarného, tanečního a dramatického oboru. Pokud máte zájem přihlásit svoji ratolest k nám, můžete tak učinit přes další informace naleznete na: Výuky probíhají následovně: žáci tanečního oboru mají své zázemí v zrcadlovém sále v Bystroušce a v Maxu, žáci dramatického oboru v koncertním sále naší školy v MAXu, žáci výtvarného oboru ve výtvarném ateliéru školy v MAXu, žáci hudebního oboru v naší SZUŠ v MAXu domluva rozvrhu se svými učiteli ve dnech (od do hod.). Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemnou dovolenou. Mgr. Radmila Chmelová, ředitelka SZUŠ Vyrůstají mladí literáti! Žáci Základní školy Vejrostova 1 se v tomto školním roce zapojili do literárních soutěží, v nichž dosáhli hned dvojího úspěchu. Památník Terezín vyhlásil již 18. ročník celo - státní literární a výtvarné soutěže s názvem Terezín paměť, vzpomínání, připomínání. Zapojilo se do ní několik žáků z IX. A. Z 599 zaslaných prací byl příspěvek Davida Boháče oceněn jako osmý nejlepší! Tento výsledek je o to cennější, že soutěže se ve stejné kategorii zúčastnili i studenti gymnázií. Další úspěch zaznamenaly žákyně III. B Ingrid Dytrychová a Anna Harnachová, které přispěly rovněž do celostátní literární soutěže Mladý pisálek na téma Poklad. Jejich příběh byl zařazen dokonce mezi pět nejlepších! Je potěšující, že děti a mladí lidé nacházejí zalíbení v literární tvořivosti, která bývala v posledních letech spíše na okraji jejich zájmu. Mgr. Oldřiška Ficová, učitelka ZŠ Vejrostova Projekt Korálky do dálky Letos v květnu se děti z naší školy podílely na projektu Korálky do dálky organizovaném brněnským občanským sdružením Bwindi Orphans a Agenturou Dobrý den z Pelhřimova. Děti měly za úkol vytvořit z prou žků papíru korálky podobné těm, jejichž výrobou si na obživu vydělávají děti v exotické Ugandě. Navlékání korálků do dlouhého řetězce je hezkou paralelou pomoci mnoha lidí v České republice dětem v této africké zemi. Díky projektu se žáci naší Celostátní finále Kinderiády v Praze V úterý bojovalo družstvo 1. stupně ZŠ Laštůvkova v Praze na stadionu Slavie ve Vršovicích v dnes již tradiční atletické soutěži družstev s názvem Kinderiáda. Po postupu z krajského finále jsme do Prahy odjížděli tentokrát s umírněnou představou o našem konečném umístění. Úspěch by byl skončit do dvacátého místa. Nakonec jsme dopadli nad očekávání dobře. Děti vybojovaly nádherné 7.místo ze 40 zúčastněných škol. A to nás od celkově 4. místa dělilo jen pár bodů. Tento vynikající výsledek byl oceněn iněkolika známými osobnostmi atletického světa, mezi které patří i náš bývalý reprezentant v desetiboji, dnes reprezentační trenér, Tomáš Dvořák. Jednou z odměn bylo pro naše reprezentanty i fotografování s touto známou osobností. Mgr. Miroslav Dlapa, zástupce ředitele školy dozvěděli něco nového o životě v Ugandě, pomohli tamějším obyvatelům, společně se zabavili a zároveň se podíleli na tvorbě nového českého rekordu. Řetěz složený z korálků vytvořených všemi zúčastněnými byl prezentován 8. a na festivalu Pelhřimov město rekordů. Děkujeme všem, kdo přispěli k tomu, abychom dodali korálkový řetěz o délce téměř 60 metrů! Lucie Krumniklová, vychovatelka ZŠ Vejrostova

11 Bystrcké noviny 7/ Školy, volný čas, inzerce 11 Kouzelný svět pohádek v knihovně Kde jinde by se pohádkám mohlo dařit tak dobře, jako v pobočce Knihovny Jiřího Mahena na ul. Vondrákově? Proto jsme vybrané literární a výtvarné práce ze soutěže ŠD Heyrovského 32 Kouzelný svět pohádek umístili právě tam, a stali jsme se tak svědky znovu - otevření knihovny po rekonstrukci jejího oddělení pro dětské čtenáře. Je to pro nás čest a zároveň ocenění dlouhodobé spolupráce a přísunu nových čtenářů z řad dětí z naší školní družiny. Na oplátku nám paní knihovnice vždycky vyjdou vstříc při přípravě besed šitých na míru celoročním projektům jednotlivých oddělení školní družiny. A tak to má být spokojenost je na obou stranách a radost z naší práce mají i všichni návštěvníci knihovny. Zdeňka Janoušková, vedoucí ŠD ZŠ Heyrovského 32 Obhájili zlato na Mistrovství ČR Olomouc byla v neděli 3. června dějištěm Mistrovství ČR žactva v estetické gymnastice. Naše škola je pyšná na to, že mezi svými žákyněmi má také děvčata, která v tomto náročném sportu patří ke špičce v naší republice. Nicole Hájková, Tereza Dostálová, Kateřina Bukvaldová a Barbora Ličková jsou totiž členkami družstva, které obhájilo titul z loňského roku ve skupinové estetické gymnastice. Moc jim gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci. Mgr. Miroslav Dlapa, zástupce ředitele ZŠ Laštůvkova ZPEVNĚNÍ PŘÍRODNÍCH NEHTŮ RUCE 350 Kč, RUCE + NOHY 600 Kč NENARUŠÍ PŘÍRODNÍ NEHET!!! Speciální laky různých barev se vytvrzují v UV lampě, odstraní se odlakováním. NEPORUŠENÉ A LESKLÉ AŽ 20 DNŮ BYSTRC Brněnskou přehradu křižovaly dračí lodě Více než půl tisíce pádlujících dragonů vyjelo o víkendu 16. a 17. června na Brněnskou přehradu, aby se na dračích lodích utkali o titul v prestižním závodě Evropského poháru klubových posádek dračích lodí. Mezi posádkami z Česka, Slovenska i Anglie kraloval tým Dragon Force Přerov, který si dojel pro vítězství na sobotních krátkých tratích na 200 a metrů. V neděli byl na programu dračí maratón na 10 kilometrů s otočkou u hradu Veveří, jehož vítězem se stal tým Dragon Club Brno s časem 53 minut. V programu byl také amatérský závod Grand Občanské sdružení pro podporu rozvoje tradičního karate (OSPPRTK), které se již dvanáct let stará o karatisty nejen v Bystrci, v tomto měsíci slaví. Většina členů sdružení patří do české reprezentace svazu Fudokan- Shotokan ČR. Důvodem naší radosti je velmi dobré umístění našich členů na Mistrovství Evropy tradičního karate Fudokan-Shotokan v Polsku (ME proběhlo ve dnech v přípravném olympijském centru ve Spale). Na tomto mistrovství získal stříbrné medaile tým mužů ve složení Václav Cetl, Pavel Tichý a Rostislav Hrubý v kategorii kata tým. Dalším důvodem k oslavám jsou pravidelné sportovní úspěchy závodníků oddílu Karate Bystrc na závodech tradičního karate. Sdružení velmi úzce spolupracuje s oddílem a pomáhá při přípravě jeho závodníků. V letošní závodní sezoně již za sebou máme deset závodů, na kterých se členové oddílu vždy kvalitně umístili. Konkrétní výsledky můžete najít na našem webu Na letní prázdniny jsme pro vás a vaše děti připravili týdenní sportovní akci. Jde o třetí ročník letní školy karate. Na vlastní kůži si každý účast ník vyzkouší tréninky karatistů, zdokonalí si svou fyzickou kondici a rozvine ducha. Budeme cvičit koordinaci pohybů, zlepšíme si své reflexy, naučíme se bojové techniky a hlavně během tohoto týdne poznáme nové Prix, závod FUN týmů a Univerziáda vysokých škol Moravy a Slovenska. Ceny vítězům Evropského poháru věnovala radnice městské části Brno-Bystrc. Česká asociace dračích lodí usiluje podle prezidenta asociace Petra Klímy o Mistrovství Evropy, které by se jelo v krásném prostředí na Brněnské přehradě. Kdo to chce zkusit, má možnost u naší posádky Draci Bystrc. Kontakt: případně Za zmínku stojí, že někteří členové vítězného týmu nedělního závodu na 10 km Dragon Club Brno začínali před lety právě u nás. Svatopluk Beneš, kapitán Karate v Brně slaví, máme evropský úspěch! kamarády. Letní škola letos proběhne ve dnech až v rekreačním středisku Prud ká. Pro příští školní rok 2012/2013 připravujeme pro současné i nové cvičence tyto novinky. Uspořádáme několik seminářů se zaměřením na karate a sebeobranu, sebe - obranu pro ženy, zdravotní cvičení (zaměřené například na správné držení těla). Dále pro všechny zájemce rozšíříme naši působnost i do městské části Brno-Žebětín. Budeme cvičit v nové žebětínské škole. Veškeré důležité informace najdete na webových stránkách nebo vám je ochotně poskytneme na tel. č.: Martin Staníček, předseda OSPPRTK

12 12 Volný čas, tábory, sport Bystrcké noviny 7/ Bystrc slaví vítězství v 1. KB lize ragby A-team RC Bystrc se v posledním kole soutěže dostal na 1. místo KB ligy přesvědčivým vítězstvím nad RC Zlín v poměru 43:7 a vybojoval tak po roce opět vítězství v celé soutěži. POŘÁDAJÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO DĚTI 9 14 LET VIKINGOVÉ NA PŘEHRADĚ , hod. Sportovní příměstský tábor se základy veslo vání, plavbou na dračí lodi, spoustou her a soutěží. Cena: Kč, v ceně: teplé obědy, program od 9 do 16 hodin, lodě, materiál, vstupné, pitný režim. Trenéři: M. Jurčová, J. Novák, P. Grexová. Přihlášky přijímáme do , tel.: Ivana Fraňková, pedagog volného času Zoo informuje Setkání adoptivních rodičů a sponzorů Setkání adoptivních rodičů a sponzorů, které je každoročně připraveno na poslední srpnový víkend, se letos uskuteční v sobotu 25. srpna. Program začne na pódiu U velblouda ve hodin a ten letošní bude stát opravdu za to! OTEVÍRACÍ DOBA ZOO v měsíci červenci a srpnu: denně od 9.00 do hod. Pokladny se uzavírají v hod. Ing. Pavel Hruška, propagačně vzdělávací úsek Úřad městské části Brno-Bystrc spolu s šachovým klubem Bystrc Oilers pořádá 18. ROČNÍK šachového turnaje POHÁR BYSTRCKÉ RADNICE sobota 8. září 2012 ve Společenském centru Bystrc, Odbojářská č. 2 Do svých řad se nám podařilo získat jako konzultanta zahraničního trenéra Andyho Chutera z věhlasného anglického klubu Newcastle Falcons. Tento vyhlášený odborník se během svého pobytu zúčastnil i několika náborů na základních školách. Dne jsme se zúčastnili na náměstí Svobody v Brně turnaje ve vozíčkářském ragby, které bylo propagační akcí v souvislosti s Evropskými hrami handicapované mládeže v Brně. Igor Jilík, Rugbyspirit TEAM Folklorní soubor pro děti v Bystrci Po letních prázdninách, na základě našeho oslovení, rozšíří své aktivity v Bystrci dětský národopisný soubor Brněnský Valášek. Do nově zřízené přípravky budou přijímány děti ve věku od 3 do 6 let, chlapci i dívky. Taneční i hudební nácvik bude probíhat vždy v pondělí ve Společenském centru na Odbojářské ulici ( hod.) od Zápis se uskuteční tamtéž, a to v pondělí 10. září 2012 v hod. Další informace získáte na tel.: (p. Halašová) a na B. Sekyrová, odbor kultury Program: 8.30 hod hod. prezentace (upozornění: po ukončení prezentace v 9.00 hod. se startovné zvyšuje o 30 Kč) 9.30 hod. slavnostní zahájení a losování 9.30 hod hod kolo cca v hod vyhlášení výsledků a předání cen Systém hry: švýcarský systém na 9 kol 2 x 20 min. na partii bez zapisování o pořadí rozhoduje: 1. počet bodů 2. Buchholz 3. střední Buchholz 4. počet výher 5. progres Ceny: 1. cena Kč, 2. cena 700 Kč, 3. cena 400 Kč, 4. cena 250 Kč, 5. cena 150 Kč Speciální ceny: 200 Kč pro nejlepšího hráče s Elem do Kč pro nejlepšího seniora (ročník 1951 a starší) 200 Kč pro nejlepšího hráče z Bystrce nebo hrajícího za ŠK Bystrc Oilers Čepice s kšiltem Petria pro nejlepšího juniora (ročník 1994 a mladší) Startovné: 60 Kč mládež ročník 1994 a mladší, senioři ročník 1951 a starší hráči, mající trvalé bydliště v Bystrci, 90 Kč ostatní (hráči ŠK Bystrc Oilers zdarma). Ceny jsou garantovány při jakémkoliv počtu účastníků a nekumulují se. Materiál: Na každé 2 hráče třeba donést 1 šachovou soupravu a 1 jdoucí šachové hodiny. Omezený počet materiálu v ceně 30 Kč za soupravu a 30 Kč za hodiny mohou pořadatelé zapůjčit. Přihlašovat se předem není třeba. Organizace turnaje: Jiří Řehůřek, Brno, Kuršova 10, (tel. kontakt: , Jiří Řehůřek, předseda ŠK Bystrc Oilers

13 Bystrcké noviny 7/ Státní hrad Veveří o prázdninách nabízí Během nadcházejících prázdnin jsme pro vás na hradě Veveří připravili kromě běžných prohlídek i několik doplňkových akcí, které snad dokáží potěšit a zaujmout alespoň některé z našich spoluobčanů, kteří právě nebudou na svých dovolených mimo Brno: 15. července od Hudební lahůdky historická hudba na hradě Veveří. Tourdion Bohemia renaissance consort, um. ved. Marta Kratochvílová. S novými nástroji z dílny pařížského mistra Phillipa Allain-Dupré se představí nový projekt, který na hrad Veveří přinese písně a tance francouzské renesance ve zvuku renesančních příčných fléten. 21. července od Pohádková sobota. Dětské soutěže s pohádkovými bytostmi, prohlídky hradního paláce s historickými osobnostmi. 28. července od 9.00 Pekařská dílna na Příhrádku. V rámci gastronomického festivalu Jídlo zblízka si na hradě Veveří můžete zkusit jak se připravují, pečou a hlavně chutnají chlebové placky, podplameníky, komisárky, koláče a spoustu dalších dobrot z funkčních replik historických pecí na dřevo. 29. července od Hudební lahůdky historická hudba na hradě Veveří. Heilige Seelen-Lust Hudba a poezie barokních klášterů Jan Čižmář. Angelus Silesius napsal nádherné duchovní verše, Esaias Reusner napsal éterickou hudbu a potulný loutnista Jan to vše po 350 letech opět představí publiku na hradě Veveří. 4. srpna od 9.00 Lughnasadh keltský svátek žní. Letos již VIII. ročník letního keltského festivalu. Od 9.00 stavba keltské vesničky KELTOI a otevírání stylových řemeslnických krámků (kováři, kovotepci, švartneři, mincíři, hrnčíři, šperkaři, kožešníci, krejčíři, bylinkáři, mastičkáři...) i občerstvovacích oáz (jídlo, pití, lekvary, medovina, chmelovina, švestkovina kocovina). Od keltské hrátky pro děti i dospěláky, hodování, soutěžení, zkoušení pravého dávného keltského žití včetně řemesel, věštění, magie i šamanské kameny a rituální malování na tělo (do 18 hod. i bez vstupenky na festival). Od hrají SLÁVEK JANOUŠEK, RÍ RA irské tradicionály,qadrilla irské a skotské tance, VINTAGE WINE rockově i hezky keltsky, BUB- NOVÉ JAMOVÁNÍ, CZELTIC všechny polohy skotské muziky, VAŠEK ROUT A SPOL. dudácké skotské variace + tance, ASONANCE irské a skotské balady, JEZDECKÁ OHŇOVÁ SHOW, SLIOTAR strhující praví Irové z Dublinu na závěr. 10. a 11. srpna Moravské hrady hudební festival. Pátek od karnevalový zahajovací večírek (tombola, dárky pro každou masku) hrají Nebe, UDG, No Name. Sobota od hrají: Professor Leopard, Xindl X, MiG 21, Visací zámek, Horkýže slíže, Mandrage, Ewa Farna, Tomáš Klus, David Koller, Sto zvířat, Monkey business, BUTY, Polemic. Předprodej v síti Ticketstream. 12. srpna od Hudební lahůdky historická hudba na hradě Veveří. Dolcissimo sospiro Beatriz Lafont Murcia (Španělsko). Árie a zhudebněné milostné scény z Itálie a Španělska 17. století (Monteverdi, Caccini, Marín) představí vycházející španělská pěvecká hvězda, která se sama doprovází na barokní kytaru a theorbu. Koncert doprovodí recitací poezie textů mexické řeholnice a básnířky Juany Inés de la Cruz. 26. srpna od Kamelot známá brněnská kapela se svým novým albem Proti proudu. 2. září od Hudební lahůdky historická hudba na hradě Veveří. Slavnost ve Versailles Jan Kvapil, Jan Čižmář Zakončení letní sezony na hradě Veveří bude tentokrát ve znamení noblesy francouzského dvora Ludvíka XIV. Zároveň však zazní i skladby starších období francouzské historie. Petr Fedor, kastelán SH Veveří Distribuce Bystrckých novin Sport 13 Distribuce Bystrckých novin do všech občanských schránek bude ukončena vždy první středu v měsíci (kromě ledna a srpna). V případě, že neobdržíte výtisk Bystrckých novin, volejte na reklamační číslo distribuce tel.: Čtenáři Bystrckých novin si mohou zdarma odebrat aktuální číslo na radnici MČ Brno-Bystrc a na pobočce Knihovny Jiřího Mahena v Bystrci, ul. Vondrákova 15. Exkurze na bylinkovou zahrádku ve Valticích V sobotu se opět vydáme do Lednicko-valtického areálu. Po červnové exkurzi do Lednice se tentokrát podíváme na jeho druhý konec, do Valtic. Navštívíme unikátní bylinkovou zahradu, která vznikla jako následovník tradice pěstování léčivých bylin ve Valticích řádem Milosrdných bratří. Pro zájemce bude domluvena prohlídka zámecké expozice a zámeckého sklepa s možností ochutnávky vín (vstupné není v ceně). Na exkurzi je potřeba přihlásit se dopředu. Pro více informací nebo přihlášky můžete kontaktovat koordinátorku T. Žižkovou, na tel.: , Exkurze na pštrosí farmu Cyklus environmentálně zaměřených exkurzí Rezekvítku bude pokračovat i na podzim. V sobotu navštívíme pštrosí farmu, která se nachází v krásné krajině Drahanské vrchoviny. Během prohlídky farmy se dozvíme něco málo o chovu pštrosů afrických, jejich šlechtění, o zpracování pštrosího masa a pštrosích produktů. Budeme si moci prohlédnout další zvířata chovaná na farmě pštrosy emu, nandu, kozy i ovce, a také nakoupit výrobky produkované farmou. Na exkurzi je potřeba přihlásit se dopředu. Pro více informací nebo přihlášky můžete kontaktovat koordinátorku T. Žižkovou, na tel.: , Beáta Vargová, koordinátor tvůrčího centra Rezekvítku

14 14 Inzerce Bystrcké noviny 7/ Řádková inzerce Děti, volný čas Miniškolka Kvítek v OC MAX, zahajuje zápis dětí na šk. rok 2012/2013. Miniškolka je pro děti již od 1,5 roku. Informace na tel. č.: , Výtvarné cvičeníčko Kvítek zápis dětí do kroužku na tel. č.: , Těšíme se na děti již od 1 roku. Začínáme v září. Příměstský tábor děti od 3 6 let. Kde: Labyrint Švermova 19, Brno-Bohunice. Výuka tance, gymnastiky, angličtiny. Vše formou her. Obědy zajištěny. Tel.: Taneční a parkourový letní kemp děti 7 14 let. Kde: Blansko. Výuka streetdance, parkour, akrobatická gymnastika. Tel.: Finanční služby Nabízím vedení účetnictví, daňové evidence. Kontakt: Reality nemovitosti Hledáme byt, menší, s výtahem. Děkujeme. Kontakt: Okamžitý výkup bytů i zadlužených. Seriozní jednání. Tel.: Hledám pronájem zahrady, chaty. Tel.: Pronajmu byt 1+1 Teyschlova Kč měsíčně vše. Tel.: Pronajmu byt 3+1 Černého Kč měsíčně vše. Tel.: Koupím byt 4+1 v Bystrci ul. Fleichsnerova, Ečerova, Kubíčkova, Ondrouškova či jinde nebo ho vyměním za 3+1 na ul. Fleischnerova s doplatkem. Rozrůstající se rodina. Vyměním OB 3+1 v Bystrci za 1+1. Dům je po renovaci, zasklená lodžie. Tel.: Pronajmu samostatnou garáž na ul. Kavčí, Kamechy Kč/měsíc. Tel.: Koupím cihlový byt 3+1 v Bystrci, Komíně, Žabovřeskách. Tel.: Prodám cihlový byt 3+1 v 1. NP na ul. J. Obrovského. Tel.: Vyměním OB 2+1 v Kohoutovicíh, ul. Axmanova, v 3. podlaží s prosklenou lodžií, za OB 2+1 nebo 2+kk v Bystrci. Tel.: Nabízím pronájem pozemku zahrady pro rekreaci i zahradničení. Blízko Bystrce. Tel.: Prodám byt OV 3+1 na ul. Černého. Dům po revitalizaci. Tel.: realitní portál s nejširší nabídkou nemovitostí v Bystrci. Prodáváte, pronajímáte nemovitost v Bystrci? Pak zde nesmíte chybět. Inzerce ZDARMA. Tel.: nabízí OV 2+1, ul. Opálkova, CP 66 m 2 +lodžie, 5. patro. Krásný výhled. Plastová okna. Dům po GO. Uvolnění srpen/září. Cena: Kč nabízí OV 2+1, ul. Štouračova, CP 56 m 2, lodžie 2,56m p. Krásný výhled, plast. okna. Cena: Kč Tel.: nabízí DB 1+1, ul. Ondrouškova. CP 32m 2, 2. p., obložené jádro, uvolnění ihned. Anuita splacena, možno převést do OV. Cena: Kč Tel.: nabízí OV 3+kk, ul. Říčanská. CP 74 m 2 +lodžie 9 m NP. Novostavba 2007, KL na míru, plovoucí podlahy. Cena: Kč. Tel.: hledá pro klienta pronájem garáže na ul. Černého. Cena do Kč/měsíc. Tel.: nabízí novo - stavby bytů 1+kk v Žebětíně. CP od 21,5 m 2, parkování v domě, rekuperace, nízké náklady. Dokončení 09/2012. Vhodné jako investice. Cena vč. DPH, neplatíte provizi. Cena od Kč nabízí pronájmy bytů 1+kk, 1+1 a 2+1 v Bystrci. Cena od Kč/měs. + inkaso. Více info na tel.: nabízí prodej novostavby RD 4+kk s obytným podkrovím, garáží a zahradou v Ochozi u Brna před kolaudací. CP 392 m 2, ZP 94 m 2. Krásná, klidná lokalita. Cena: Kč k jednání. Více info na tel Hledáme pro klienty byt 2+1 nebo 3+1 na ul. Foltýnova ke koupi. Volejte tel.: Hledáme pro klienty byt 1+1 v Bystrci s balkonem nebo lodžií do 1,3 mil. Kč. Volejte tel.: Koupím byt 1+1 s balkonem nebo lodžií v Bystrci. Tel.: Hledáme byt ke koupi v novostavbě nebo cihlové nástavbě. Tel.: Řemeslníci a služby Kuchyňské linky a vest. skříně, nová dvířka na vaši kuchyň a vys. zásuvky pod linku, skříňky na míru, výměna pracovní desky. tel.: Malířské a natěračské práce malého i velkého rozsahu. Zn. Po nás se neuklízí. Tel.: Přepisy 8mm filmů. Tel.: Čistím koberce. Tel.: Čalounické práce. Tel.: Svatební fotograf. Tel.: Prodej a servis výpočetní techniky počítače, notebooky, příslušenství. Rychlé opravy se zárukou. Kuršova 1a, Tel.: Malby 14 Kč/m 2, nátěry dveří 350 Kč/kus, radiátorů, oken, fasád, aj. Tel.: , , Bystrc a okolí, platba hotově = sleva 250 Kč Opravy v bytě provede váš údržbář. Vyklízím i sklepy. Tel.: Podlahářské práce. Tel.: Malíř pokojů Brno. Tel.: Počítačové služby, instalace, odvirování, opravy, nové PC a notebooky, počítačové sítě. tel.: Počítačové služby kvalitně, levně. tel.: Úspora el. energie!! Montáž pohybových čidel do spol. prostor a chodeb domů. Kompletní el. servis. Tel.: , Vodoinstalatér. Tel.: VÝROBA SKŘÍNĚK NA MÍRU Vyrobíme vám jakoukoliv skříňku podle vašeho zadání. Nyní AKCE 30% SLEVA na: OHRANĚNÉ NAFORMÁTOVANÉ DÍLCE PODLE VAŠEHO PŘÁNÍ, VÝBĚR Z 300 DEKORŮ, LAMINO, MASIV SMRK A BUK, OSB, cena je bez montáže a vrtání (možno dodat). Domestav, Špitálka 23, Brno, tel.: Různé Jak ukrást vozidlo ví každý zloděj! Zabezpečte své vozidlo pomocí GPS lokátoru a o neoprávněném pohybu vozidla budete ihned vědět. Rodilý mluvčí s dobrou znalostí českého jazyka nabízí výuku AJ pro všechny pokročilosti. Cena podle dohody, praxe 22 roků. Tel.: Výuka AJ, MAT. Tel.: Nahradím babičku. Kdykoliv. Spolehlivost. Tel.: Hledám pána, domácího kutila na občasnou výpomoc na chatě v Komíně. Cena dohodou. Tel.: Prodám rozkládací křeslo na spaní, vhodné na chatu. Cena 800 Kč. Tel.: Prodám novou lednici ZANUSSI ZRB936XL. Cena: Kč. Tel.: Sháním oválný rám na obraz, méně zdobený, starší. Tel.: Přes prázdniny doučím FYZ MAT ZÁKL. AJ tř. Připravím na reparát i přechod na SŠ. Tel.: Pohodová rodačka z Bystrce, 50 let + 11letá dcera, hledají fajn kamarádky. Zkuste se ozvat (mamka, nebo ml. babička s dcerou nebo vnučkou). Tel.: , Ztratila se kočička, ul. Živného a okolí, ale může už být jinde. Černá želvovinová (krémové žíhání), 1 rok, štíhlá, kastrovaná, jmenuje se Lucka. Pokud se k vám zatoulala nebo jste ji někde viděli, prosíme, ozvěte se nám! Moc děkujeme. Tel.: , BAZAR A ZASTAVÁRNA BYSTRC obchodní centrum JAVOR, Nám. 28. dubna 2 VYKUPUJEME A ZASTAVUJEME ZLATO!! POZOR na pochybné výkupní AKCE!! dále náfiadí, telefony, notebooky atd. >>> VÝROBA KLÍČŮ <<< OPRAVY: DVD, TV, Hi-Fi, mob. tel., PC atd. TEL , Po Pá 9 17 hod.

15 Bystrcké noviny 7/ Kultura, inzerce 15 Pozvánka do Společenského centra Před námi jsou nejoblíbenější měsíce roku, které probíhají ve znamení prázdnin adovolených. Přesto bych vás už nyní chtěla pozvat na atraktivní pořady, které pro vás chystáme v nadcházející kulturní sezoně. První hudební lahůdkou bude jistě koncert známé cimbálové muziky HRADIŠŤAN s Jiřím Pavlicou, který se uskuteční v úterý 18. září. Předprodej vstupenek od (v pokladně Spol. centra na Odbojářské 2 a v TIC, Běhounská 17). Druhou pak koncert legendárního multiinstrumentalisty jazzmana Jiřího STIVÍNA, který se představí bystrckému publiku v rámci svého sólového projektu Sám se svým stínem dne 9. října. Divadelním příznivcům nabídneme 18. října pražské komorní představení Žena vlčí mák s vynikající herečkou Hanou Maciuchovou v hlavní roli. V měsíci listopadu k nám zavítá pražská divadelní společnost Háta s muzikálovým představením Světáci ( ). Zábavná hudební komedie, známá především z filmového zpracování, bude plná populárních herců (A. Háma, D. Gondík, M. Bočanová, M. Absolonová a další). V programu Společenského centra nebudou chybět oblíbená odpolední představení pro rodiče s dětmi, besedy u cimbálu, folkové či revivalové koncerty a další. Informace a podrobný program, o kterém vás budeme průběžně informovat v dalších vydáních Bystrckých novin, naleznete na Přeji vám za všechny pracovníky centra krásné prožití prázdnin i dovolených, děkuji za vaši dosavadní přízeň a těším se na setkání s vámi na některém z uvedených pořadů. B. Sekyrová, vedoucí odboru kultury Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc Vás srdečně zve na BYSTRCKÝ SCUK zábavné odpoledne pro rodiče s dětmi Akce se koná v sobotu 8. září 2012 na volném prostranství před Ekumenickým centrem Archa, ul. Lýskova, nad konečnou tramvají č. 1 a 3 v Bystrci Program: hod. hry a soutěže pro děti (Junák Bystrc), atrakce pro děti, skákací hrad a další atrakce pro děti od hod. hudebně-zábavný pořad pro děti Občerstvení zajištěno. Změna programu vyhrazena. Vstup volný!

16 16 Bystrcké noviny 7/ SPOLEČENSKÝ A KULTURNÍ SERVIS Hrad Veveří: La folie d Espagne DEN BRNA pá ne Viz. článek na str. 7 neděle Koncert renesanční a barokní hudby Zač.: hod RC BYSTRC RC SLAVIA PRAHA VÝDEJ PŘIHLÁŠEK DO MŠ KAMECHY po út Viz. článek na str Hrad Veveří: HUDEBNÍ LAHŮDKY sobota Pohárové utkání v ragby (kategorie mužů) Zač.: hod GRAND PRIX ČR pá ne MOTOCYKLŮ BRNO 2012 neděle Historická hudba na hradě Veveří Zač.: hod ZOO: SETKÁNÍ sobota ADOPTIVNÍCH RODIČŮ A SPONZORŮ Hrad Veveří: POHÁDKOVÁ SOBOTA Program začne na pódiu U velblouda Zač.: hod. sobota Dětské soutěže s pohádkovými bytostmi Zač.: hod Hrad Veveří: KAMELOT neděle Hraje známá brněnská kapela, která představí svoje nové Hrad Veveří: sobota PEKAŘSKÁ DÍLNA NA PŘÍHRÁDKU album Proti proudu Zač.: hod. Zač.: 9.00 hod RC BYSTRC RC TATRA SMÍCHOV Hrad Veveří: HUDEBNÍ LAHŮDKY sobota Pohárové utkání v ragby (kategorie mužů) Zač.: hod. neděle Hudba a poezie barokních klášterů Zač.: hod BYSTRCKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY neděle U OREA Hotelu Santon na přehradě v době od 8 do 13 hod ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK po út DO MŠ KAMECHY Viz. článek na str Hrad Veveří: HUDEBNÍ LAHŮDKY neděle Historická hudba na hradě Veveří Zač.: hod Hrad Veveří: sobota LUGHNASADH KELTSKÝ SVÁTEK ŽNÍ Letos již VIII. ročník letního festivalu Společenské centrum Bystrc: středa 6/ 13 Zasedání ZMČ Brno-Bystrc, srdečně zve RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., starosta Zač.: 9.00 hod. Zač.: hod Hrad Veveří: MORAVSKÉ HRADY pá so Hudební festival hrají Nebe, UDG, No Name a další POHÁR BYSTRCKÉ RADNICE sobota 18. ročník šachového turnaje Zač.: hod. Viz. pozvánka na str. 12 Zač.: 8.30 hod Hrad Veveří: HUDEBNÍ LAHŮDKY neděle Historická hudba na hradě Veveří BYSTRCKÝ SCUK sobota Zábavný pořad pro děti Zač.: hod. Viz. pozvánka na str. 15 Zač.: hod UZÁVĚRKA BYSTRCKÝCH NOVIN ZÁPIS DO BRNĚNSKÉHO VALÁŠKU středa Příspěvky posílejte do hod. na adresu: pondělí Viz. článek na str. 12 Zač.: hod. Uzávěrka příštího čísla Bystrcké noviny vydává MČ Brno-Bystrc, reg. č. MK ČT E Předseda redakční rady: Miroslav Klimeš. Adresa: Redakce BN, nám. 28. dubna 60, Brno. Kontakt: Mgr. Lenka Sedláčková, tel.: redakce: Sběr inzerce na podatelně MČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60. Redakční rada si vyhrazuje právo na jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů. Na zveřejnění příspěvků nevzniká právní nárok. Sazba a tisk SAMAB BRNO GROUP, a. s., Cyrilská 14, Brno. Náklad výtisků. Zdarma. V elektronické podobě na (sekce Informace o Bystrci).

MĚSTO ZLIV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2003

MĚSTO ZLIV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2003 MĚSTO ZLIV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Zliv vydává dne 10.12.2003 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

Oddíl I. Úvodní ustanovení. Oddíl II. Poplatek ze psů. Čl. 2 Poplatník, předmět poplatku. Čl. 3 Ohlašovací povinnost

Oddíl I. Úvodní ustanovení. Oddíl II. Poplatek ze psů. Čl. 2 Poplatník, předmět poplatku. Čl. 3 Ohlašovací povinnost MĚSTYS ZÁPY Obecně závazná vyhláška č.1/2009, místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Zápy se na svém zasedání dne 17.2.2009 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

OBEC MEZNO. Obecně závazná vyhláška obce Mezno. č. 1/2009, o místních poplatcích. Oddíl I. Úvodní ustanovení. Čl. 1

OBEC MEZNO. Obecně závazná vyhláška obce Mezno. č. 1/2009, o místních poplatcích. Oddíl I. Úvodní ustanovení. Čl. 1 OBEC MEZNO Obecně závazná vyhláška obce Mezno č. 1/2009, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Mezno se na svém zasedání dne 17. prosince 2009 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Městys Sloup Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Městys Sloup Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Městys Sloup Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Sloup se na svém zasedání dne 16.12.2010 usnesením č. usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady, konané dne 11. listopadu 2015 v zasedací místnosti

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Obec Pluhův Žďár. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích

Obec Pluhův Žďár. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích 1 Obec Pluhův Žďár Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pluhův Žďár se na svém zasedání dne 28. 4. 2005 usnesením č. 31/05 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

OBEC KROPÁČOVA VRUTICE okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Kropáčova Vrutice č. 1/2011

OBEC KROPÁČOVA VRUTICE okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Kropáčova Vrutice č. 1/2011 OBEC KROPÁČOVA VRUTICE okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška obce Kropáčova Vrutice č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Kropáčova Vrutice schvaluje a vydává dne 29.6. 2011 v souladu

Více

Město Skalná. Obecně závazná vyhláška města Skalná č.2/2011, o místních poplatcích

Město Skalná. Obecně závazná vyhláška města Skalná č.2/2011, o místních poplatcích Město Skalná Obecně závazná vyhláška města Skalná č.2/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo města Skalná se usneslo svým usnesením č. ZM 16/ 2011.na svém zasedání dne 15.12.2011 vydat na základě 14

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY MĚSTA HOLÝŠOV. č. 2/2010. o místních poplatcích

ÚPLNÉ ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY MĚSTA HOLÝŠOV. č. 2/2010. o místních poplatcích ÚPLNÉ ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY MĚSTA HOLÝŠOV č. 2/2010 ze dne 13. prosince 2010 o místních poplatcích ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 ze dne 30. května 2011 Zastupitelstvo města Holýšov

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2012

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2012 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2012 Květen 2013 Vypracoval: Jan Kadlec vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starosty

Více

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Obec Č Í Ž O V Á Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čížová vydává podle ustanovení 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE

MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice se na svém zasedání dne 7.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2007 Obce Tichá o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 3/2007 Obce Tichá o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška č. 3/2007 Obce Tichá o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Tichá se na svém zasedání dne 10. prosince 2007 usneslo vydat podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

OBEC BOŘANOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Bořanovice č. 4/2013. o místních poplatcích

OBEC BOŘANOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Bořanovice č. 4/2013. o místních poplatcích OBEC BOŘANOVICE Obecně závazná vyhláška obce Bořanovice č. 4/2013 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Bořanovice se na svém zasedání dne 26.6.2013 usnesením č. Z3/8/13 usneslo vydat na základě 14

Více

OBEC Kostelany Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Kostelany Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC Kostelany Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Kostelany se na svém zasedání dne 11.12.2013, usnesením č.22/13, usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se

Více

OBEC Horní Poříčí Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Horní Poříčí Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Horní Poříčí Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Horní Poříčí se na svém zasedání dne 6.12.2010 usnesením č. 15 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNí USTANOVENí

OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNí USTANOVENí OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vyškovec se na svém zasedání dne 27.06.2014 usnesením č.2/2014 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona Č. 565/1990

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

o místním poplatku ze psů

o místním poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška č. 6/2007, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Křepice se na svém zasedání dne 29. 6. 2007 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

OBEC OKROUHLO. Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlo

OBEC OKROUHLO. Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlo OBEC OKROUHLO Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlo č. 6/2016, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Okrouhlo se na svém zasedání dne 23.11.2016 usnesením č.vii. usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Jedlí se na svém zasedání dne 21. 1. 2004 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

O b e c B l a ž e j o v IČ 00246298, 378 52 Blažejov 38, okr. Jindřichův Hradec, tel. 384 397 131, mob. 606 931 713, e-mail: obec.blazejov@quick.

O b e c B l a ž e j o v IČ 00246298, 378 52 Blažejov 38, okr. Jindřichův Hradec, tel. 384 397 131, mob. 606 931 713, e-mail: obec.blazejov@quick. O b e c B l a ž e j o v IČ 00246298, 378 52 Blažejov 38, okr. Jindřichův Hradec, tel. 384 397 131, mob. 606 931 713, e-mail: obec.blazejov@quick.cz Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích

Více

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II.

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II. Vyvěšeno: 19.11. 2009 Sejmuto: 6. 12. 2009-1- Obec Roseč Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roseč vydává dne 18.11.2009 podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC DOLNÍ KRALOVICE

OBEC DOLNÍ KRALOVICE OBEC DOLNÍ KRALOVICE Obecně závazná vyhláška obce Dolní Kralovice č. 3/2008, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dolní Kralovice se na svém zasedání dne 22.9.2009 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška města Bělá pod Bezdězem č. 4/2005 ze dne 14. 12. 2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem schválilo a vydává dne 14. 12. 2005, č.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č. 1 /2011

Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č. 1 /2011 Obec Svojetice Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č. 1 /2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje a vydává dne 12.1.2011 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst. 2) písm.

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2 Obec Dobrá Obecně závazná vyhláška č. 1 /2004 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dobrá vydává dne 30.12.2003 podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

OBEC Adamov Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Adamov Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Adamov Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Adamov se na svém zasedání dne 25. září 2014 usnesením č. 43 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC PŘÍČOVY. Obecně závazná vyhláška obce Příčovy č. 1/2016. o místních poplatcích

OBEC PŘÍČOVY. Obecně závazná vyhláška obce Příčovy č. 1/2016. o místních poplatcích OBEC PŘÍČOVY Obecně závazná vyhláška obce Příčovy č. 1/2016 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Příčovy se na svém zasedání dne 22. 12. 2016 usnesením č. 5/20/2016 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU K poplatku ze psů: Poplatku ze psů podléhají psi starší tří měsíců. INFORMACE K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE města Benátky nad Jizerou č. 1/2011, o místních poplatcích Poplatek ze

Více

Z Á P I S. o průběhu 6/1. mimořádné schůze Rady MČ Brno-Bystrc konané dne 30.11.2010 v zasedací místnosti ÚMČ

Z Á P I S. o průběhu 6/1. mimořádné schůze Rady MČ Brno-Bystrc konané dne 30.11.2010 v zasedací místnosti ÚMČ Z Á P I S o průběhu 6/1. mimořádné schůze Rady MČ Brno-Bystrc konané dne 30.11.2010 v zasedací místnosti ÚMČ V 14:08:53 přítomno členů: 9 PhDr. Jiří Altman; Mgr. Petr Fedor; Pavel Greňo; Ing. Jaroslav

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Městys Strunkovice nad Blanicí Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Městys Strunkovice nad Blanicí Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Městys Strunkovice nad Blanicí Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí se na svém zasedání dne 8.12.2010 usnesením č. 17/2010 usneslo vydat

Více

Rozpočtové opatření č. 1/2016

Rozpočtové opatření č. 1/2016 Rozpočtové opatření č. 1/2016 1. Úprava rozpočtu v návaznosti na schválený státní a v návaznosti na změny ve finančních vztazích k jiným rozpočtům povinná rozpočtová opatření: - příspěvek ze státního rozpočtu

Více

Město Vlašim Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místních poplatcích

Město Vlašim Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místních poplatcích Město Vlašim Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Vlašimi se na svém zasedání dne 20.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Schváleno: ZM 12/2012 ze dne 21.2.2012 v tis. Kč Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Daňové příjmy 60 007 DPFO - závislá činnost 10 339 DPFO

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Sedlice se na svém zasedání dne 21. listopadu 2012, usnesením číslo 179/2012, usneslo vydat na základě 14, odst.

Více

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.9.2014 SR RO UR Plnění k 30.09.2014 % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 74 170 000,00

Více

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 červen 2015 Zpracovala: Bc. Jana Zelinková, vedoucí Odboru finančního a majetkového, ÚMČ Brno Jundrov Hospodaření městské části Brno Jundrov

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Rozpočtovaná oblast výdajů

Rozpočtovaná oblast výdajů Příloha 10.3. k Závěrečnému účtu za rok 2015 - Čerpání výdajů Vyvěšeno: 6.6.2016 Sejmuto: 24.6.2016 Schválený rozpočet 2015 (tis. Kč) SR Upravený rozpočet 2015 (tis. Kč) UR Skutečnost k 31.12.2015 skutečnost

Více

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 3/2011. o místním poplatku ze psů a poplatku ze vstupného NOVELY NORMY

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 3/2011. o místním poplatku ze psů a poplatku ze vstupného NOVELY NORMY MĚSTO CHRAST Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 3/2011 o místním poplatku ze psů a poplatku ze vstupného Platí od: 25. 3.2011 Účinná od: 9.4.2011 Platí do: Vyvěšeno dne: 25.3.2011 Sejmuto dne: 11.4.2011

Více

MĚSTO CHODOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA CHODOVA. č. 3/2010 o místních poplatcích

MĚSTO CHODOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA CHODOVA. č. 3/2010 o místních poplatcích MĚSTO CHODOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA CHODOVA č. 3/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Chodova na základě zmocnění v článku 101/1 a 104/2,3 Ústavy ČR, v souladu s ustanovením 10 písm.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Ceník místních poplatků a služeb

Ceník místních poplatků a služeb Ceník místních poplatků a služeb Místní poplatky ze psů (OZV č. 6/2010 s účinností od 1. 1. 2011) Platí se za psa staršího 3 měsíců. Sazba poplatku za kalendářní rok činí: a) za prvního psa chovaného v

Více

OBEC Branov Obecně závazná vyhláška č 1/2015, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Branov Obecně závazná vyhláška č 1/2015, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Branov Obecně závazná vyhláška č 1/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Branov se na svém zasedání dne 30. 12. 2014 usnesením č.4 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

ÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ MĚSTO OLOVÍ Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Oloví se na svém zasedání dne 25.dubna 2012 usnesením č. 19/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7 /2007 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 7 /2007 o místních poplatcích Obec Doudleby Obecně závazná vyhláška č. 7 /2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Doudleby schválilo dne 7.12.2007 a vydává podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích,

Více

OBEC ČERŇOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012. o místních poplatcích.

OBEC ČERŇOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012. o místních poplatcích. OBEC ČERŇOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čerňovice se na svém zasedání dne 22.3.2012 usneslo vydat podle ustanovení 14 zák. č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Obecně závazná vyhláška obce Rejštejn č. 3/2003 ze dne 12.11.2003 o místních poplatcích. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

Obecně závazná vyhláška obce Rejštejn č. 3/2003 ze dne 12.11.2003 o místních poplatcích. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Obecně závazná vyhláška obce Rejštejn č. 3/2003 ze dne 12.11.2003 o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo obce Rejštejn vydalo dne 12.11.2003 podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dolní Dunajovice č. 3/2006 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Dolní Dunajovice č. 3/2006 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce Dolní Dunajovice č. 3/2006 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dolní Dunajovice se na svém zasedání dne 31.5.2006, usnesením č. 6c/18 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

MĚSTYS BESEDNICE Obecně závazná vyhláška č. 01/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

MĚSTYS BESEDNICE Obecně závazná vyhláška č. 01/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ MĚSTYS BESEDNICE Obecně závazná vyhláška č. 01/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Besednice se na svém zasedání dne 31.01.2011 usnesením č. 07/2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

OBEC ROZSTÁNÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC ROZSTÁNÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC ROZSTÁNÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Rozstání se na svém zasedání dne 15.12.2010 usnesením č. 8/2010 usneslo vydat na

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Nová Bystřice vydává podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v

Více

Město Kostelec nad Labem okres Mělník

Město Kostelec nad Labem okres Mělník Město Kostelec nad Labem okres Mělník Obecně závazná vyhláška města Kostelec nad Labem č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Kostelec nad Labem schvaluje a vydává dne 20.12.2010 v souladu

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 12.června 2012 Sejmuto: Závěrečný účet k nahlédnutí na Hospodářsko-správním odboru Městského úřadu Slatiňany a na elektronické

Více

Apartmánový dům u Brněnské přehrady

Apartmánový dům u Brněnské přehrady Apartmánový dům u Brněnské přehrady Nabízíme Vám lukrativní investiční příležitost v podobě apartmánového domu nedaleko Brněnské přehrady. Původně malý penzion, stavba určená k rodinné rekreaci, je nyní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLOVEC

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLOVEC ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLOVEC ZA ROK 2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00297755 název Město Bílovec ulice, č. p. Slezské náměstí 1 obec Bílovec PSČ 743 01 Obsah závěrečného účtu 1. Komentář k

Více

OBEC ROUDNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. číslo : 2/2011, o místních poplatcích

OBEC ROUDNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. číslo : 2/2011, o místních poplatcích OBEC ROUDNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA číslo : 2/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roudné se na svém zasedání dne 22.12.2011 usnesením č. 84/2011 usneslo vydat na základě 14 odst.2 zákona č.

Více

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích O b e c Nová Ves u Nového Města na Moravě Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo obce Nová Ves u Nového Města na Moravě schválilo

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konané dne

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konané dne 5. Předkládá: Rada Olomouckého kraje Zpracoval: RNDr. Ivan Kosatík náměstek hejtmana Ing. Jiří Juřena vedoucí ekonomického odboru Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konané dne 24.6.2004 Rozpočet

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Struktura příjmů v roce 2012

Struktura příjmů v roce 2012 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Závěrečný účet za rok 2012

Závěrečný účet za rok 2012 Město Čelákovice Závěrečný účet za rok 2012 Zpracoval: Ing. Karel Majer Vyvěšeno: Sejmuto: Obsah 1) Zpráva auditora 2) Rozbor hospodaření 3) Vyúčtování finančních vztahů 4) Majetek, pohledávky, závazky,

Více

OBEC VELKÁ POLOM. Obec Velká Polom Sídlo: Velká Polom, Opavská 58, PSČ: IČO:

OBEC VELKÁ POLOM. Obec Velká Polom Sídlo: Velká Polom, Opavská 58, PSČ: IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VELKÁ POLOM ROK 2014 v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Základní údaje o obci: Název: Obec Velká Polom

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015 Prosinec 2014 Zpracovala: Bc. Ivana Breburdová, tajemnice ÚMČ Brno Jundrov 1 A. Návrh rozpočtu 1. Bilance rozpočtu Příjmy Výdaje 21 047 tis. Kč 22

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008 Město Hostivice Závěrečný účet města za rok 2008 Březen 2009 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starostky města k zahájení inventarizace majetku města

Více

OBEC Oucmanice. Obecně závazná vyhláška obce Oucmanice č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II.

OBEC Oucmanice. Obecně závazná vyhláška obce Oucmanice č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. OBEC Oucmanice Obecně závazná vyhláška obce Oucmanice č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce v Oucmanicích se na svém zasedání dne 25. 3. 2011 usnesením č. 1/2011 usneslo vydat na základě

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Sluštice schválilo a vydává dne 2.11.2005 v souladu s ust. 10 písm. d), 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

Město Horažďovice Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místních poplatcích

Město Horažďovice Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místních poplatcích Město Horažďovice Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Horažďovice se na svém zasedání dne 20. 12. 2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Obec Březina. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2009 o místních poplatcích

Obec Březina. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2009 o místních poplatcích Obec Březina OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Březina se na svém zasedání dne 30.6. 2009 usnesením č. 125 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích

OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Bílá se na svém zasedání dne 21.12.2010 usnesením č. 3/26 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

Obecně závazná VYHLÁŠKA č.2/2010 města Horní Planá o místních poplatcích.

Obecně závazná VYHLÁŠKA č.2/2010 města Horní Planá o místních poplatcích. Obecně závazná VYHLÁŠKA č.2/2010 města Horní Planá o místních poplatcích. Zastupitelstvo města Horní Planá se usneslo vydat dne 15. 12. 2010 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

OBEC Tlumačov Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č.4/2011

OBEC Tlumačov Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č.4/2011 OBEC Tlumačov Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č.4/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Tlumačov vydalo dne 6.12. 2011 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

OBEC RUSAVA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích

OBEC RUSAVA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích OBEC RUSAVA Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Rusava se na svém zasedání dne 8.12.2014 usnesením č. 1/2014 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání č. 101 dne 11. září 2014 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

OBEC RUDNÍK. Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 o místních poplatcích

OBEC RUDNÍK. Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 o místních poplatcích OBEC RUDNÍK Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Rudník se na svém zasedání konaném dne 28.06.2011 usnesením č. 6/6/2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 Obecné údaje: Název: Obec Měšice Sídlo: Hlavní 55, 250 64 Měšice Telefon. spojení: 283 980 330, 280 981 280 E-mail: mesice@mesice.org Právní forma: obec - územní

Více

Město Brno. VYHLÁŠKA č. 18/2000,

Město Brno. VYHLÁŠKA č. 18/2000, Město Brno VYHLÁŠKA č. 18/2000, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Brna č. 1/1997 - Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z3/023

Více

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I.

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Březí nad Oslavou se na svém zasedání dne 28.1.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 -1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje

Více

Obecně závazná vyhláška obce Boleradice č. 4/2005, o místních poplatcích na území obce Boleradice

Obecně závazná vyhláška obce Boleradice č. 4/2005, o místních poplatcích na území obce Boleradice Obecně závazná vyhláška obce Boleradice č. 4/2005, o místních poplatcích na území obce Boleradice Zastupitelstvo obce Boleradice se na svém zasedání dne 19. května 2005 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura Grantové priority pro rok 2012 Obecná ustanovení Tyto Grantové priority stanoví podmínky pro poskytování grantů v jednotlivých oblastech pro rok 2012 v souladu se Zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu

Více