Výroční zpráva za rok 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2011"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2011 organizace

2 Název: Handicap Žatec o. s. Forma: občanské sdružení Registrace: MV ČR č. VS-2774/SDR/ Založení: 2002 Působnost: Žatecký region Sídlo: Stavbařů 2696, Žatec Telefon: www: handicap.zatec.cz IČO: Bankovní spojení: ČSOB a. s., pobočka Žatec Číslo účtu: /0300 V Z N I K O R G A N I Z A C E Handicap Žatec vznikl jako nová organizace zdravotně postižených po transformaci smíšených organizací Sdružení zdravotně postižených v ČR dne 30. května 2002 registrací na MV. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E Je podpora a pomoc zdravotně postiženým osobám v různých situacích : sdružování zdravotně postižených občanů, obhajoba jejich práv, potřeb a zájmů, poskytování služeb, tj. poskytovat pomoc uživateli při řešení problémů a rozšíření možností jejich zvládání vlastními silami, rozvíjet sociální a pracovní dovednost uživatele, poskytovat informace v sociálně právní oblasti, provádět výchovné a vzdělávací služby. Výbor organizace: Předsedkyně: Hospodářka: Jednatel: Členka výboru: Revizní komise: Předseda: Členka komise: Členka komise: Smočeková Světlana Bejčková Libuše Smoček Rudolf Pospíšilová Libuše Rozvoralová Miroslava Vokurková Jaroslava Hornerová Marta Schůze dobrovolných pracovníků organizace byly každou třetí středu v měsíci. Výbor organizace se scházel pravidelně 1 x za měsíc.

3 Informační centrum pro osoby se zdravotním postižením, seniory a osoby v krizi (registrovaná služba: odborné sociální poradenství) Posláním služby je: poskytnout uživateli potřebné informace, které mu pomohou se zorientovat v jeho životní situaci a možnostech jejího řešení. Principy poskytované služby: BEZPLATNOST Informační centrum organizace Handicap Žatec o. s. poskytuje sociální poradenství pro uživatele zdarma, bez toho, aby za službu požadovalo odměnu ať formou peněžní nebo materiální. V případě poskytnutí daru formou finanční nebo věcnou, poradce musí postupovat podle vnitřních předpisů organizace. DISKRÉTNOST Informační centrum organizace Handicap Žatec o. s. respektuje individualitu a soukromí uživatele předpokládá bezpodmínečné dodržování ochrany osobnosti a jejich práv a ochrany osobních údajů. Uživatel může vystupovat anonymně, poradce i organizace jsou vázány mlčenlivostí, není-li to v rozporu s platnými právními předpisy. NESTRANNOST Poradenství Informačního centra organizace Handicap Žatec o. s. je poskytováno osobám v obtížné životní situaci bez rozdílu rasy, pohlaví, druhu a rozsahu zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu apod. Uživatel je vždy (s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem) rovnocenným partnerem, jehož práva, oprávněné zájmy a vůli je nutno respektovat a zároveň napomoci mu při jejich prosazování. NEZÁVISLOST - Informační centrum organizace Handicap Žatec o. s. poskytuje uživatelům služby nezávisle na státních nebo jiných organizacích a nezávisle na organizacích, které poradnu finančně podporují nebo dotují. INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP Informační centrum organizace Handicap Žatec o.s. vychází při poskytování služby z osobních potřeb každého uživatele, každému je zaručen prostor pro sebevyjádření a možnost využívat individuálních konzultací a poradenství pro začlenění se do běžného života. Okruh osob, kterým je sociální služba určena: jsou to osoby v obtížné životní situaci, které nemají dostatek informací, aby mohli svou situaci vyřešit, nebo s podanou informací neumí pracovat - osoby se zdravotním postižením - osoby v krizi - senioři Věková skupina: - mladí dospělí (19 26 let) - dospělí (27 64 let) - mladší senioři (65 80 let) - starší senioři ( nad 80 let)

4 Dlouhodobé cíle služby: poskytovat poradenství na co nejvyšší profesionální úrovni podporovat uživatele k samostatnému jednání, aby se na poradenství informačního centra nestal závislým Informační centrum se nachází na Náměstí Svobody 150, vchod z ulice Jiráskova 150, Žatec a v roce 2010 bylo otevřeno pondělí až pátek od 9,00 do 15,00 hodin a první úterý v měsíci navíc od 15,00 do 17,00 hodin byla poskytována služba právní poradny. Každý třetí čtvrtek v měsíci bylo v IC poskytováno poradenství osobám se zrakovým postižením ve spolupráci s OO SONS Louny. V roce 2010 se podařila vybavit novým nábytkem místnost pro zázemí zaměstnanců kuchyňka, kde jsou uskladněny i kompenzační pomůcky. Služby poskytované Informačním centrem Občané se zdravotním postižením se ve svém životě potýkají s nejrůznějšími problémy. Oblasti, kterými se Informační centrum v Žatci zabývá, pokrývá velmi široké spektrum : Odborné sociální poradenství Poradenství v rámci občanské poradny Právní poradna Formy vyhledávání uživatelů terénní práce Přednášky na členských schůzích, školeních a schůzích s dobrovolníky a pracovníky informačního centra. Tisk vlastního časopisu Berlička Supervize Zážitkové semináře -,,Poznej handicap Předčitatelská a průvodcovská služba Půjčovna pomůcek Počet klientů k Od 1. ledna do 31. prosince 2011 evidovalo Informační centrum 1 341* kontaktů s uživateli a členy organizace. Při 253 pracovních dnech je to přibližně 5,3 kontaktu denně. Se 185 uživateli byl rozhovor (intervence) veden 30 minut a déle. Tabulka uživatelů služby odborného poradenství: Uživatelé Počet Celkem 1 Uživatelé odborného poradenství - celkem 347Ž / 158M 505* 2 Kontakty : Osobní: Telefon: Terén: 3 Rozhovor uživatelů 15 min.: 30 min.: 60 min.: * *

5 Nad 60 min: 14 5 Uživatelé právní poradny 24 Ž / 13 M 37* 6 Uživatelé půjčovny pomůcek 31 31* 7 Pomoc se sepsáním dopisů, odvolání apod * C E L K E M * 666* Rozdíl mezi celkovým počtem uživatelů a kontaktů je z důvodu, že opakující se uživatel je počítán v celkovém počtu uživatelů pouze jednou. Personální obsazení projektu Osoby pracující na projektu jsou vybírány z řad zaměstnanců nebo důvěrníků organizace s letitou zkušeností a prací s osobami se zdravotním postižením. Od ledna do konce roku 2011 pracovalo v Informačním centru 9 zaměstnanců z toho 6 osob se zdravotním postižením a 12 dobrovolníků, kteří odpracovali celkem 153 hodin. Tým pracovníků (zaměstnanců a dobrovolníků) centra: 1 realizátor projektu, vedoucí informačního centra a poradce 1 sociální pracovník 1 právník 1 pomocný pracovník - administrativa 1 asistent 1 pomocný pracovník projektu 1 správce počítačové sítě 8 dobrovolníků Většina zaměstnanců a dobrovolných pracovníků jsou osoby se zdravotním postižením a z tohoto důvodu organizace požádala o statut chráněného pracoviště na provozovně IC. Statut chráněného pracoviště byl přiznán ÚP Louny od července Některé aktivity Informačního centra Základní a odborné sociálně právní poradenství Otevřením dne samostatného Informačního centra jsme nabídli sociální službu, která v našem regionu chyběla. Zájem ze strany uživatelů je stálý s určitými výkyvy během roku. Základní informací pro osoby, které se ocitnou v nelehké životní situaci, můžeme napomoci k hledání způsobů řešení a odkazem na firmy nebo instituce nabídnout možnosti rozhodnutí. Terénní práce Cílem služby je zlepšení dostupnosti služeb, vyhledávání uživatelů, kteří z nejrůznějších důvodů nechtějí a nebo se nemohou dostavit do prostor Informačního centra. Dalším úkolem terénní práce je přenesení nabídky pořádaných akcí všem zdravotně postiženým zájemcům a členům organizace a zmapování sítě sociálních služeb v regionu. Právní poradna

6 Velmi významnou součástí projektu Informačního centra je provoz právní poradny, která začala svou činnost od 6. září V roce 2011 využilo služby bezplatné právní poradny 37 uživatelů. Poradna poskytuje pomoc formou konzultací. V případech zastupování u soudu je uživatel odkázán na advokátní kancelář. Nejčastější dotazy v roce 2012: nájem, koupě bytu, spoluvlastnictví osobní bankrot, exekuce, vypořádání pohledávek rozvod, výživné opatrovnictví Přednášky na členských schůzích a schůzích s dobrovolníky organizace, školení kurzy, semináře pro zaměstnance Na každé členské schůzi (pořádané 1x do roka) či schůzi dobrovolníků (pořádaných každý měsíc) se snažíme zajistit informace týkající se osob se zdravotním postižením, používání kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, informace ze sociální a zdravotní oblasti apod. a to formou předváděcí akce firmou či lektorem, který se danou oblastí zabývá. V letošním roce jsme uskutečnili 3 přednášky a největší zájem byl o přednášku týkající se dluhové problematiky (listopad). Zaměstnanci za celý rok absolvovali 11 školení v celkové délce 98 hodin. Předčitatelská a průvodcovská služba Je nabízena našim uživatelům jako pomoc zvládat svůj zdravotní handicap. Pomáháme s přečtením došlých dopisů, jiných dokumentů a písemností a doprovázíme uživatele na úřady, instituce, organizace. V roce 2011 využilo tuto pomoc 21 uživatelů. Poznej handicap zážitkový seminář Nabízíme zprostředkování zážitkových seminářů,,poznej handicap pro školy a širokou veřejnost, v kterých si lze pomocí modelových situací vyzkoušet běžné úkony osob zdravotně postižených. Seminářem,,Poznej handicap bychom rádi upozornili na různá zdravotní postižení, s kterými se účastníci semináře mohou setkat. Vyzkoušení si používání základních pomůcek osob se zdravotním postižením by mělo být součástí základu vzdělání naší společnosti. Časopis Berlička Informační centrum vydává vlastní časopis Berlička od roku 2004 a to 2 x ročně. Na distribuci časopisu se podílí dobrovolníci a zaměstnanci centra. V časopise informujeme o akcích pořádaných organizací a Informačním centrem, o změnách vyhlášek a zákonů týkajících se zdravotního postižení, o změnách v sociální a zdravotní oblasti apod. Půjčovna pomůcek V rámci odborného poradenství zajišťuje organizace i půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek (mechanické vozíky, chodítka, sedačka do vany, pojízdné toaletní křeslo, francouzské hole, masážní přístroj apod.). Pomůcka je zapůjčena do doby než je vydána příslušnou zdravotní pojišťovnou. V roce 2011 využilo tuto službu 31 uživatelů. Postavení organizace v regionu

7 V našem regionu jsme jedinou organizací, která poskytuje široce dostupné služby sociální intervence pro rozsáhlou klientelu na profesní úrovni. Předsedkyně organizace je členkou prezidia Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením. Předáváme své podněty, připomínky apod. zástupcům města, kraje, ministerstva, poslancům ČR a organizacím, které se danou problematikou zabývají. Jsme členskou organizací NRZP ČR od jejího založení a v září 2010 jsme se stali členem Asociace občanských poraden. Spolupracující organizace Liga za práva vozíčkářů Brno Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením Národní rada zdravotně postižených v ČR Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem Nadace Charty 77 Asociace neziskových organizací Ústeckého kraje OO SONS Louny Závěr k projektu Paprsek - Informační centrum pro osoby zdravotně postižené Cíle projektu byly naplněny. Ve složité ekonomické situaci na celostátní, okresní i místní úrovni považujeme za úspěch roku 2011 zachování sortimentu poskytovaných služeb. Rok 2011 se stal prvním rokem, kdy nám nebyla, i přes opakovanou žádost, přiznána finanční dotace na poskytované služby MÚ Žatec v rámci Komunitního plánu sociálních služeb města Žatec. Bez finanční podpory MPSV ČR, Krajského úřadu Ústí nad Labem, nadací a sponzorů by se nám nedařilo udržet standart, na který si naši uživatelé zvykli. Z ekonomických důvodů bylo nutné vynechat některé kulturní akce. Rozšířením služby odborné poradenství o informace v rámci občanské poradny pro seniory a osoby v krizi se každoročně navyšuje počet uživatelů, kteří naší službu vyhledávají. Největší početní nárůst uživatelů je u dotazů týkajících se dluhové problematiky, bydlení a příspěvků pro OZP. Věříme, že i v budoucnu se nám podaří udržet provoz IC a rozšířit službu o pravidelné přednášky konané na aktuální problémy. Samozřejmostí je i poskytování možnosti pravidelného školení sociálních pracovníků a poradců s tím, že se chceme stát službou poskytovanou na co nejvyšším profesionálním standardu.

8 Podporované zaměstnávání (registrovaná služba: sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením, od sociální rehabilitace) Sociální rehabilitace dle zákona č. 108/2006 Sb.: je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potencionálů a kompetencí. Obsahuje tyto základní činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění zprostředkování kontaktu se společenským prostředím výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Posláním služby je: metodou podporovaného zaměstnávání umožnit lidem se zdravotním postižením získat a udržet si takové zaměstnání na trhu práce, které odpovídá jejich zájmům, schopnostem, nadání i osobním možnostem. Současně jde o rozpoznávání a mapování sociálních problémů a potřeb uživatele a o zvyšování úrovně samostatnosti uživatelů služeb. Principy poskytované služby: BEZPLATNOST Informační centrum organizace Handicap Žatec o. s. poskytuje sociální poradenství pro uživatele zdarma, bez toho, aby za službu požadovalo odměnu ať formou peněžní nebo materiální. V případě poskytnutí daru formou finanční nebo věcnou, poradce musí postupovat podle vnitřních předpisů organizace. DISKRÉTNOST Informační centrum organizace Handicap Žatec o. s. respektuje individualitu a soukromí uživatele předpokládá bezpodmínečné dodržování ochrany osobnosti a jejich práv a ochrany osobních údajů. Uživatel může vystupovat anonymně, poradce i organizace jsou vázány mlčenlivostí, není-li to v rozporu s platnými právními předpisy. NESTRANNOST Poradenství Informačního centra organizace Handicap Žatec o. s. je poskytováno osobám v obtížné životní situaci bez rozdílu rasy, pohlaví, druhu a rozsahu zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu apod. Uživatel je vždy (s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem) rovnocenným partnerem, jehož práva, oprávněné zájmy a vůli je nutno respektovat a zároveň napomoci mu při jejich prosazování. NEZÁVISLOST - Informační centrum organizace Handicap Žatec o. s. poskytuje uživatelům služby nezávisle

9 na státních nebo jiných organizacích a nezávisle na organizacích, které poradnu finančně podporují nebo dotují. INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP Informační centrum organizace Handicap Žatec o.s. vychází při poskytování služby z osobních potřeb každého uživatele, každému je zaručen prostor pro sebevyjádření a možnost využívat individuálních konzultací a poradenství pro začlenění se do běžného života. Okruh osob, kterým je služba určena: osoby se zdravotním postižením: osoby s lehkým sluchovým postižením, s lehký zrakovým postižením, s tělesným postiženým, s jiným zdravotním postižením a osoby s kombinovaným postižením. Věková hranice těchto osob je od let. Dlouhodobé cíle služby: pomáhat, najít a udržet placené zaměstnání na otevřeném trhu práce dle osobních schopností a zájmů, poskytovat uživateli individuální osobní podporu před nástupem do práce i po té, maximálně po dobu dvou let, zvyšovat úroveň uživatele k samostatnosti a potřebných dovedností, učit jej novým dovednostem a podporovat jeho rozvoj schopností již získaných Projekt Práce rovná příležitost je projektem podporovaného zaměstnávání osob se zdravotním postižením a byl od začátku roku veden jako sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Po zjištění veškerých informací, které se samotného projektu týkají jsme tuto službu zařadily pod sociální rehabilitaci. Požádali jsme o registraci nové sociální služby a to od a k jsme ukončili službu sociálně aktivizační. V rámci tohoto projektu jsme vybudovali nové prostory, provozovnu Maják, kde jsme vytvořili nový koncept Tréninkového centra pro osoby se zdravotním postižením. Provozovny, kde je sociální rehabilitace poskytována a pracovní doba: Provozovna informačního centra se nachází na Náměstí Svobody 150, vchod z ulice Jiráskova 150, Žatec a v roce 2010 bylo otevřeno pondělí až pátek od 9,00 do 15,00 hodin a první úterý v měsíci navíc od 15,00 do 17,00 hodin byla poskytována služba právní poradny. Provozovna Maják se nachází na náměstí Svobody 144, Žatec a je otevřena denně od pondělí do pátku od 9,00 do 17,00 hodin a byla otevřena dne za podpory ÚP Louny a dalších subjektů. V této provozovně jsme vytvořili pilotní projekt Tréninkového centra pro osoby se zdravotním postižením Tréninkové centrum Projekt Tréninkového centra započal v září 2010 a to vybudováním nových prostor. Organizace obdržela dotaci od ÚP Louny na vytvoření pracovních míst pro osoby s zdravotním postižením a z této dotace spolu s finančním příspěvkem samotné organizace vybavila prostory potřebným nábytkem a zařízením. Cílem "Tréninkového centra" je dlouhodobě napomáhat integraci osob se zdravotním postižením do společnosti. Pomocí motivačních aktivit, pracovních terapií, ergoterapie a práce v Tréninkovém centru dochází u uživatelů k rozvoji dovedností, vědomostí a návyků. Získané dovednosti a osvojené návyky výrazně ovlivňují kvalitu života osob se zdravotním postižením. Integraci do společnosti podporujeme několika způsoby: realizací činností vedoucích ke vstupu na trh práce realizací činností vedoucích k vyššímu stupni samostatnosti

10 realizací činností vedoucích k vhodnému trávení volného času V rámci tohoto konceptu budou účastníci projektu motivování k vykonávání pracovních činností. Absolvují nácviky pracovních činností, po jejich osvojení budou připraveni na vstup na trh práce. Zapojením se do pracovního života vede: k navýšení příjmu, zvýšení sociální jistoty, k zvýšení sebevědomí ještě něco umím, k uspokojení sebe sama jsem potřebný(á), k efektivnějšímu využívání volného času. V Tréninkovém centru umožňujeme praxi OZP a to na určitých pracovních pozicích. V prodejně Maják prodáváme výrobky z chráněných dílen nebo výrobky, které vytvořili občané se zdravotním postižením. Do prodeje dáváme i výrobky, které v rámci kurzu Šikovné ruce, pořádaném naší organizací, vyrobili uživatelé kurzu. Personální obsazení projektu: Osoby pracující na projektu jsou vybírány převážně z řad OZP a to z důvodu, že se jedná o prostory chráněné dílny. Od ledna do konce roku 2011 pracovalo v provozovně Maják 11 zaměstnanců z toho 10 osob se zdravotním postižením. 1 realizátor projektu 1 vedoucí provozovny Maják 3 sociální pracovníci Počet klientů k Od 1. ledna do 31. prosince 2011 využilo služby podporovaného zaměstnávání 83 klientů z toho: Zaměstnání - hledám Poradenství ohledně zaměstnání Celkem 41 (14 Ž a 27M) Celkem 66 (40Ž a 26M) Celkem Poradenství Aktivní PZ Kontakt Rozhovor, činnost (v minutách) Ž/č. už. M/č.už. Ž/č. už. M/č. už. Telefon Em/D Terén Osobní do 15 do 30 do 60 nad 60 Celkem V rámci projektu se na otevřený trh práce zařadilo 14 (9Ž a 5M) osob se zdravotním postižením. Přínosy projektu V rámci projektu vznikla čtyři pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením a na trh práce se zařadilo 14 osob se zdravotním postižením. Jedna zaměstnankyně je na mateřské dovolené (od září 2009). Organizace požádala o statut chráněného pracoviště na této provozovně. Statut chráněného pracoviště byl přiznán ÚP Louny od července 2009.

11 Kurz Šikovné ruce 2011 Kurz Šikovné ruce! pomáhá OZP zdokonalit nebo obnovit jemnou motoriku horních končetin a to formou výuky různých ručních technik (ubrousková - decoupag, výroba keramiky, malování na sklo, porcelán, plátno, keramiku, patchwork apod.). Ukázka výrobků: Postavení organizace v regionu V našem regionu jsme jediným občanským sdružením, které se problematikou podpory zaměstnávání OZP na trhu práce zabývá. Spolupracujeme s Nadačním fondem pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením Praha, Národní radou osob se zdravotním postižením a dalšími organizacemi, které se této oblasti věnují. Závěr k projektu Práce rovná příležitost Cíle projektu byly naplněny a to zejména v uplatnění našich uživatelů na trhu práce. Začali jsme s prací na projektu podporovaného zaměstnávání s tím, že jsme vybudovali Tréninkové středisko, kde si mohou OZP (osoby se zdravotním postižením), které jsou delší dobu hlášeny na ÚP obnovit, zdokonalit nebo upevnit pracovní návyky a s naší pomocí poté najít práci. Vytváříme standardy související s tímto projektem a zároveň zavádíme kartotéku zájemců o zaměstnávání a zaměstnavatelů ochotných zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. V rámci projektu našlo 14 uživatelů pracovní uplatnění. Ve složité ekonomické situaci na celostátní, okresní i místní úrovni považujeme za úspěch roku udržení poskytované služby a to i přes to, že tato služba nebyla v rámci Komunitního plánu (KP) sociálních služeb města Žatec v tomto roce, finančně podpořena samotným městem. Bez finanční podpory MPSV ČR, krajského úřadu a dalších sponzorů by se nám nedařilo udržet tento projekt. Věříme, že v budoucnu si vedení města Žatec uvědomí, že námi poskytovaná služba je součástí KP, naplňuje jeho cíle, pomáhá OZP najít uplatnění na trhu práce a tudíž si zasluhuje finanční podporu města. Hospodaření organizace za rok 2011 Náklady: Nákladová položka Kč Spotřeba materiálu ,00 Spotřeba materiálu časopisy, literatura 5 547,00

12 Spotřeba materiálu dobrovolník ,00 Spotřeba materiálu čistící a úklidové 6 195,00 prostředky Spotřeba materiálu kancelářské potřeby ,00 Spotřeba materiálu barva do tiskárny 3 214,80 Spotřeba materiálu Šikovné ruce ,00 Spotřeba energie ,00 Spotřeba plynu ,13 Prodané zboží ,00 Spotřebované nákupy ,93 Cestovné ,00 Náklady na reprezentaci ovocné balíčky 2 559,00 Ostatní služby supervize 9 000,00 Ostatní služby telefonní poplatky ,84 Ostatní služby nájem IC 3 756,00 Ostatní služby ,00 Ostatní služby poštovné 6 265,00 Ostatní služby pojistné IC ,00 Ostatní služby školení ,00 Ostatní služby účetní služby ,00 Ostatní služby propagace 7 768,00 Ostatní služby nájem Maják ,00 Služby ,84 Mzdové náklady ,00 Mzdové náklady DPP ,00 Zákonné sociální pojištění ,00 Zákonné zdravotní pojištění ,00 Zákonné pojištění zaměstnavatele 5 961,00 Osobní náklady ,00 Jiné ostatní náklady - poplatky 4 613,55 Ostatní náklady 4 613,55 Odpisy dlouh. nehm. majetku 4 948,92 Náklady (výdaje) na provozní 4 948,92 činnost CELKEM ,24 Výnosy: Výnosová položka Kč Tržby z prodeje pronájem pomůcek 2 955,00 Tržby za prodané zboží ,00 Tržby za vlastní výkony ,00 Úroky 566,22

13 Ostatní výnosy 1 815,00 Ostatní výnosy 2 381,22 Přijaté členské příspěvky 5 300,00 Přijaté příspěvky 5 300,00 Provozní dotace MPSV ČR ,00 Provozní dotace ÚP Louny ,00 Provozní dotace ÚP Louny, mzdy ,00 zaměstnanci Provozní dotace finanční příspěvek ,00 Provozní dotace ÚP provoz ,00 Provozní dotace ,00 CELKEM ,22 Výnosy náklady: , ,24 = ,98 Kč Výsledek hospodaření za rok 2011 = + zisk ,98 Kč Pokladna, banka Kč Počáteční stav pokladna ,00 Konečný stav pokladna ,00 Počáteční stav banka ,20 Konečný stav banka ,98 Závěrečná zpráva byla schválena výborem organizace dne na své pravidelné schůzi. V Žatci dne Smočeková Světlana předsedkyně organizace razítko

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 organizace Název: Handicap Žatec o. s. Forma: občanské sdružení Registrace: MV ČR č. VS-2774/SDR/1-2002 Založení: 2002 Působnost: Žatecký region Sídlo: Stavbařů 2696, 438 01

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 organizace Název: Handicap Žatec o. s. Forma: občanské sdružení Registrace: MV ČR č. VS-2774/SDR/1-2002 Založení: 2002 Působnost: Žatecký region Sídlo: Stavbařů 2696, 438 01

Více

HANDICAP Žatec o. s. Organizace zdravotně postižených občanské sdružení

HANDICAP Žatec o. s. Organizace zdravotně postižených občanské sdružení HANDICAP Žatec o. s. Organizace zdravotně postižených občanské sdružení Název: Handicap Žatec o. s., organizace zdravotně postižených Forma: občanské sdružení Registrace: Ministerstvo vnitra ČR č. VS-2774/SDR/1-2002

Více

HANDICAP Žatec o. s. Organizace zdravotně postižených občanské sdružení

HANDICAP Žatec o. s. Organizace zdravotně postižených občanské sdružení HANDICAP Žatec o. s. Organizace zdravotně postižených občanské sdružení Název: Handicap Žatec o. s., organizace zdravotně postižených Forma: občanské sdružení Registrace: Ministerstvo vnitra ČR č. VS-2774/SDR/1-2002

Více

Handicap Žatec o. s. Výroční zpráva za rok 2014 organizace Handicap Žatec o. s.,

Handicap Žatec o. s. Výroční zpráva za rok 2014 organizace Handicap Žatec o. s., Výroční zpráva za rok 2014 organizace Název: Handicap Žatec o. s. Forma: občanské sdružení Registrace: MV ČR č. VS-2774/SDR/1-2002 Založení: 2002 Působnost: Žatecký region Sídlo: Stavbařů 2696, 438 01

Více

D.R.A.K. občanské sdružení

D.R.A.K. občanské sdružení D.R.A.K. občanské sdružení Výroční zpráva 2006 Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu občanského sdružení D.R.A.K., která je průřezem činnosti a hospodaření sdružení za rok 2005. Kdo jsme PRO PŘIPOMENUTÍ

Více

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet Výroční zpráva za rok 2015 Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet podmínky pro plnohodnotný život lidí s handicapem prostřednictvím poskytování sociálních služeb. Obsah Úvod...3 Základní

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Název: Terénní program, Člověk v tísni o. p. s Šafaříkova 24, Praha Svaz bojovníků za svobodu 68 37701 Rokycany Telefon služby +420 777787691, +420 739220905 Terénní pracovnice:

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Výroční. zpráva. JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Písek

Výroční. zpráva. JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Písek Výroční 2014 zpráva JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Písek Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s., pracoviště Písek Palackého sady 185, 397

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2015 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2016 Výroční zpráva za rok 2016 Žatecký spolek Handicap z. s. Název: Žatecký spolek Handicap z. s.. Forma: spolek Registrace: Spolkový rejstřík MV ČR č. VS-2774/SDR/1-2002 Založení: 2002 (jako Handicap Žatec

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 4 Posláním organizace je:... 4 Cílem organizace je:... 4 Principy organizace:...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E bydlení hospodaření finance volný čas samostatnost získání dovedností poradenství nácviky vztahy práce PRO KOHO TU JSME osoby, které vedou rizikový způsob života

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Úvodní slovo. Vznik organizace. Poslání a cíle

Úvodní slovo. Vznik organizace. Poslání a cíle ÚSTÍ NAD LABEM Úvodní slovo Uplynulý rok 2014 byl pro nás náročnou zkouškou vše kompletně zvládnout, starosti o chráněnou dílnu, odborné sociální poradenství, tlumočnické služby a též i o pokračující projekty

Více

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Obsah...2 I. Sídlo organizace...3 II. Vznik a postavení organizace...3 III. Veřejný závazek, zaměření

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace I. Označení smluvních stran MENS SANA o.s. zastoupená Mgr. Jaroslavou Saidlovou, předsedkyní Rady sdružení MENS SANA o.s. Ukrajinská 1533/13

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / /

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / / Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku mimořádné řízení Poř. č.: 1. Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Zahradní 415/10 Liberec listiny) ze dne: O 485 KS Ústí nad

Více

Výroční zpráva 2014. SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň. Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463. Tylova 405/14 Plzeň 301 00

Výroční zpráva 2014. SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň. Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463. Tylova 405/14 Plzeň 301 00 Výroční zpráva 2014 SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463 Tylova 405/14 Plzeň 301 00 www.snplzen.cz spolek@snplzen.cz Obsah Obsah Spolek neslyšících Plzeň se představuje

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Základní údaje Občanské sdružení

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001

Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001 Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE: AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 IČ: 265 935 48 DIČ: CZ 265 935 48

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 IČ: 265 935 48 DIČ: CZ 265 935 48 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje Detašované pracoviště Bruntál, P.O. Box 62, Dukelská 2, 792 01 Bruntál, Tel: 554 718 068/605 441 443, czp.bruntal@centrum.cz, www.czp-msk.cz VÝROČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Praha, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Praha, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 TyfloCentrum Praha, o.p.s. Úvodem Dobrý den, vážení, TyfloCentrum Praha o.p.s.- pracoviště Praha, vstoupilo do roku 2015 jen s jednou registrovanou sociální službou 2850128 průvodcovská

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2015 1 Obsah Kontaktní údaje... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika za rok 2015...

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Výroční zpráva 2010. Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje. Detašované pracoviště Chrudim

Výroční zpráva 2010. Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje. Detašované pracoviště Chrudim Výroční zpráva 2010 Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje Detašované pracoviště Chrudim Vážené dámy a pánové, Předkládáme Vám výroční zprávu za rok 2010 Centra pro zdravotně postižené Pardubického

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ROK 2010 Výsledky hospodaření Územního sdružení v roce 2010 Příjmy: Výdaje: 634 567,- Kč 613 590,- Kč Výsledek hospodaření:

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

D.R.A.K. občanské sdružení

D.R.A.K. občanské sdružení D.R.A.K. občanské sdružení Výroční zpráva 2005 Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu občanského sdružení D.R.A.K., která je průřezem činnosti a hospodaření sdružení za rok 2005. Kdo jsme PRO PŘIPOMENUTÍ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o.

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. 1) Název a místo poskytované služby LCC domácí péče, s.r.o. IČ: 27628418, Průmyslový park Harfa, Poděbradská 540/26, 190 00 Praha

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Obsah: Úvodní slovo Základní informace o organizaci Představení organizace Základní údaje Naše pracoviště

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

HANDICAP Žatec Organizace zdravotně postižených občanské sdružení

HANDICAP Žatec Organizace zdravotně postižených občanské sdružení HANDICAP Žatec Organizace zdravotně postižených občanské sdružení Většina aktivit je vykonávána osobami se zdravotním postižením. Název : Handicap Žatec, organizace zdravotně postižených Forma : občanské

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2014 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Dělnická 1020/54, Praha 7 Holešovice

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Dělnická 1020/54, Praha 7 Holešovice Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Dělnická 1020/54, 170 00 Praha 7 Holešovice IČO: 263 04 856 Telefon: 567 155 083, mobil: 608 805 838 e-mail: tyflo@tiscali.cz www.tyflovysocina.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 o činnosti

Více

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji SPOLU Olomouc Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji 1.1.2006 31.12.2007 Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Realizátor projektu: Agentura podporovaného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Žádost o dotaci na sociální službu z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013

Žádost o dotaci na sociální službu z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013 datum přijetí: registrační číslo: Žádost o dotaci na sociální službu z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013 v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách program I. Identifikační údaje

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013

STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 1 Základní údaje o organizaci Název organizace STROP o.p.s. Právní forma organizace Obecně prospěšná společnost Sídlo organizace Dlouhá 2699 Zlín 760 01 Česká republika

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP Občanské sdružení STROP Občanská poradna STROP Výroční zpráva za rok 2005 Občanské sdružení STROP zaregistrováno u Ministerstva vnitra 2.5.2002. IČO: 265 90 620 Adresa: Tř.T.Bati 1276, 760 01 Zlín Telefon:

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Terénní odlehčovací služba, jejímž zřizovatelem je Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Grohova 112/16, 602 00 Brno, má písemně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta Popis realizace sociální služby Název: Štafeta Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Provozovatel: Rodina v centru, o.s. Smetanova

Více