Výroční zpráva za rok 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2011"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2011 organizace

2 Název: Handicap Žatec o. s. Forma: občanské sdružení Registrace: MV ČR č. VS-2774/SDR/ Založení: 2002 Působnost: Žatecký region Sídlo: Stavbařů 2696, Žatec Telefon: www: handicap.zatec.cz IČO: Bankovní spojení: ČSOB a. s., pobočka Žatec Číslo účtu: /0300 V Z N I K O R G A N I Z A C E Handicap Žatec vznikl jako nová organizace zdravotně postižených po transformaci smíšených organizací Sdružení zdravotně postižených v ČR dne 30. května 2002 registrací na MV. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E Je podpora a pomoc zdravotně postiženým osobám v různých situacích : sdružování zdravotně postižených občanů, obhajoba jejich práv, potřeb a zájmů, poskytování služeb, tj. poskytovat pomoc uživateli při řešení problémů a rozšíření možností jejich zvládání vlastními silami, rozvíjet sociální a pracovní dovednost uživatele, poskytovat informace v sociálně právní oblasti, provádět výchovné a vzdělávací služby. Výbor organizace: Předsedkyně: Hospodářka: Jednatel: Členka výboru: Revizní komise: Předseda: Členka komise: Členka komise: Smočeková Světlana Bejčková Libuše Smoček Rudolf Pospíšilová Libuše Rozvoralová Miroslava Vokurková Jaroslava Hornerová Marta Schůze dobrovolných pracovníků organizace byly každou třetí středu v měsíci. Výbor organizace se scházel pravidelně 1 x za měsíc.

3 Informační centrum pro osoby se zdravotním postižením, seniory a osoby v krizi (registrovaná služba: odborné sociální poradenství) Posláním služby je: poskytnout uživateli potřebné informace, které mu pomohou se zorientovat v jeho životní situaci a možnostech jejího řešení. Principy poskytované služby: BEZPLATNOST Informační centrum organizace Handicap Žatec o. s. poskytuje sociální poradenství pro uživatele zdarma, bez toho, aby za službu požadovalo odměnu ať formou peněžní nebo materiální. V případě poskytnutí daru formou finanční nebo věcnou, poradce musí postupovat podle vnitřních předpisů organizace. DISKRÉTNOST Informační centrum organizace Handicap Žatec o. s. respektuje individualitu a soukromí uživatele předpokládá bezpodmínečné dodržování ochrany osobnosti a jejich práv a ochrany osobních údajů. Uživatel může vystupovat anonymně, poradce i organizace jsou vázány mlčenlivostí, není-li to v rozporu s platnými právními předpisy. NESTRANNOST Poradenství Informačního centra organizace Handicap Žatec o. s. je poskytováno osobám v obtížné životní situaci bez rozdílu rasy, pohlaví, druhu a rozsahu zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu apod. Uživatel je vždy (s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem) rovnocenným partnerem, jehož práva, oprávněné zájmy a vůli je nutno respektovat a zároveň napomoci mu při jejich prosazování. NEZÁVISLOST - Informační centrum organizace Handicap Žatec o. s. poskytuje uživatelům služby nezávisle na státních nebo jiných organizacích a nezávisle na organizacích, které poradnu finančně podporují nebo dotují. INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP Informační centrum organizace Handicap Žatec o.s. vychází při poskytování služby z osobních potřeb každého uživatele, každému je zaručen prostor pro sebevyjádření a možnost využívat individuálních konzultací a poradenství pro začlenění se do běžného života. Okruh osob, kterým je sociální služba určena: jsou to osoby v obtížné životní situaci, které nemají dostatek informací, aby mohli svou situaci vyřešit, nebo s podanou informací neumí pracovat - osoby se zdravotním postižením - osoby v krizi - senioři Věková skupina: - mladí dospělí (19 26 let) - dospělí (27 64 let) - mladší senioři (65 80 let) - starší senioři ( nad 80 let)

4 Dlouhodobé cíle služby: poskytovat poradenství na co nejvyšší profesionální úrovni podporovat uživatele k samostatnému jednání, aby se na poradenství informačního centra nestal závislým Informační centrum se nachází na Náměstí Svobody 150, vchod z ulice Jiráskova 150, Žatec a v roce 2010 bylo otevřeno pondělí až pátek od 9,00 do 15,00 hodin a první úterý v měsíci navíc od 15,00 do 17,00 hodin byla poskytována služba právní poradny. Každý třetí čtvrtek v měsíci bylo v IC poskytováno poradenství osobám se zrakovým postižením ve spolupráci s OO SONS Louny. V roce 2010 se podařila vybavit novým nábytkem místnost pro zázemí zaměstnanců kuchyňka, kde jsou uskladněny i kompenzační pomůcky. Služby poskytované Informačním centrem Občané se zdravotním postižením se ve svém životě potýkají s nejrůznějšími problémy. Oblasti, kterými se Informační centrum v Žatci zabývá, pokrývá velmi široké spektrum : Odborné sociální poradenství Poradenství v rámci občanské poradny Právní poradna Formy vyhledávání uživatelů terénní práce Přednášky na členských schůzích, školeních a schůzích s dobrovolníky a pracovníky informačního centra. Tisk vlastního časopisu Berlička Supervize Zážitkové semináře -,,Poznej handicap Předčitatelská a průvodcovská služba Půjčovna pomůcek Počet klientů k Od 1. ledna do 31. prosince 2011 evidovalo Informační centrum 1 341* kontaktů s uživateli a členy organizace. Při 253 pracovních dnech je to přibližně 5,3 kontaktu denně. Se 185 uživateli byl rozhovor (intervence) veden 30 minut a déle. Tabulka uživatelů služby odborného poradenství: Uživatelé Počet Celkem 1 Uživatelé odborného poradenství - celkem 347Ž / 158M 505* 2 Kontakty : Osobní: Telefon: Terén: 3 Rozhovor uživatelů 15 min.: 30 min.: 60 min.: * *

5 Nad 60 min: 14 5 Uživatelé právní poradny 24 Ž / 13 M 37* 6 Uživatelé půjčovny pomůcek 31 31* 7 Pomoc se sepsáním dopisů, odvolání apod * C E L K E M * 666* Rozdíl mezi celkovým počtem uživatelů a kontaktů je z důvodu, že opakující se uživatel je počítán v celkovém počtu uživatelů pouze jednou. Personální obsazení projektu Osoby pracující na projektu jsou vybírány z řad zaměstnanců nebo důvěrníků organizace s letitou zkušeností a prací s osobami se zdravotním postižením. Od ledna do konce roku 2011 pracovalo v Informačním centru 9 zaměstnanců z toho 6 osob se zdravotním postižením a 12 dobrovolníků, kteří odpracovali celkem 153 hodin. Tým pracovníků (zaměstnanců a dobrovolníků) centra: 1 realizátor projektu, vedoucí informačního centra a poradce 1 sociální pracovník 1 právník 1 pomocný pracovník - administrativa 1 asistent 1 pomocný pracovník projektu 1 správce počítačové sítě 8 dobrovolníků Většina zaměstnanců a dobrovolných pracovníků jsou osoby se zdravotním postižením a z tohoto důvodu organizace požádala o statut chráněného pracoviště na provozovně IC. Statut chráněného pracoviště byl přiznán ÚP Louny od července Některé aktivity Informačního centra Základní a odborné sociálně právní poradenství Otevřením dne samostatného Informačního centra jsme nabídli sociální službu, která v našem regionu chyběla. Zájem ze strany uživatelů je stálý s určitými výkyvy během roku. Základní informací pro osoby, které se ocitnou v nelehké životní situaci, můžeme napomoci k hledání způsobů řešení a odkazem na firmy nebo instituce nabídnout možnosti rozhodnutí. Terénní práce Cílem služby je zlepšení dostupnosti služeb, vyhledávání uživatelů, kteří z nejrůznějších důvodů nechtějí a nebo se nemohou dostavit do prostor Informačního centra. Dalším úkolem terénní práce je přenesení nabídky pořádaných akcí všem zdravotně postiženým zájemcům a členům organizace a zmapování sítě sociálních služeb v regionu. Právní poradna

6 Velmi významnou součástí projektu Informačního centra je provoz právní poradny, která začala svou činnost od 6. září V roce 2011 využilo služby bezplatné právní poradny 37 uživatelů. Poradna poskytuje pomoc formou konzultací. V případech zastupování u soudu je uživatel odkázán na advokátní kancelář. Nejčastější dotazy v roce 2012: nájem, koupě bytu, spoluvlastnictví osobní bankrot, exekuce, vypořádání pohledávek rozvod, výživné opatrovnictví Přednášky na členských schůzích a schůzích s dobrovolníky organizace, školení kurzy, semináře pro zaměstnance Na každé členské schůzi (pořádané 1x do roka) či schůzi dobrovolníků (pořádaných každý měsíc) se snažíme zajistit informace týkající se osob se zdravotním postižením, používání kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, informace ze sociální a zdravotní oblasti apod. a to formou předváděcí akce firmou či lektorem, který se danou oblastí zabývá. V letošním roce jsme uskutečnili 3 přednášky a největší zájem byl o přednášku týkající se dluhové problematiky (listopad). Zaměstnanci za celý rok absolvovali 11 školení v celkové délce 98 hodin. Předčitatelská a průvodcovská služba Je nabízena našim uživatelům jako pomoc zvládat svůj zdravotní handicap. Pomáháme s přečtením došlých dopisů, jiných dokumentů a písemností a doprovázíme uživatele na úřady, instituce, organizace. V roce 2011 využilo tuto pomoc 21 uživatelů. Poznej handicap zážitkový seminář Nabízíme zprostředkování zážitkových seminářů,,poznej handicap pro školy a širokou veřejnost, v kterých si lze pomocí modelových situací vyzkoušet běžné úkony osob zdravotně postižených. Seminářem,,Poznej handicap bychom rádi upozornili na různá zdravotní postižení, s kterými se účastníci semináře mohou setkat. Vyzkoušení si používání základních pomůcek osob se zdravotním postižením by mělo být součástí základu vzdělání naší společnosti. Časopis Berlička Informační centrum vydává vlastní časopis Berlička od roku 2004 a to 2 x ročně. Na distribuci časopisu se podílí dobrovolníci a zaměstnanci centra. V časopise informujeme o akcích pořádaných organizací a Informačním centrem, o změnách vyhlášek a zákonů týkajících se zdravotního postižení, o změnách v sociální a zdravotní oblasti apod. Půjčovna pomůcek V rámci odborného poradenství zajišťuje organizace i půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek (mechanické vozíky, chodítka, sedačka do vany, pojízdné toaletní křeslo, francouzské hole, masážní přístroj apod.). Pomůcka je zapůjčena do doby než je vydána příslušnou zdravotní pojišťovnou. V roce 2011 využilo tuto službu 31 uživatelů. Postavení organizace v regionu

7 V našem regionu jsme jedinou organizací, která poskytuje široce dostupné služby sociální intervence pro rozsáhlou klientelu na profesní úrovni. Předsedkyně organizace je členkou prezidia Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením. Předáváme své podněty, připomínky apod. zástupcům města, kraje, ministerstva, poslancům ČR a organizacím, které se danou problematikou zabývají. Jsme členskou organizací NRZP ČR od jejího založení a v září 2010 jsme se stali členem Asociace občanských poraden. Spolupracující organizace Liga za práva vozíčkářů Brno Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením Národní rada zdravotně postižených v ČR Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem Nadace Charty 77 Asociace neziskových organizací Ústeckého kraje OO SONS Louny Závěr k projektu Paprsek - Informační centrum pro osoby zdravotně postižené Cíle projektu byly naplněny. Ve složité ekonomické situaci na celostátní, okresní i místní úrovni považujeme za úspěch roku 2011 zachování sortimentu poskytovaných služeb. Rok 2011 se stal prvním rokem, kdy nám nebyla, i přes opakovanou žádost, přiznána finanční dotace na poskytované služby MÚ Žatec v rámci Komunitního plánu sociálních služeb města Žatec. Bez finanční podpory MPSV ČR, Krajského úřadu Ústí nad Labem, nadací a sponzorů by se nám nedařilo udržet standart, na který si naši uživatelé zvykli. Z ekonomických důvodů bylo nutné vynechat některé kulturní akce. Rozšířením služby odborné poradenství o informace v rámci občanské poradny pro seniory a osoby v krizi se každoročně navyšuje počet uživatelů, kteří naší službu vyhledávají. Největší početní nárůst uživatelů je u dotazů týkajících se dluhové problematiky, bydlení a příspěvků pro OZP. Věříme, že i v budoucnu se nám podaří udržet provoz IC a rozšířit službu o pravidelné přednášky konané na aktuální problémy. Samozřejmostí je i poskytování možnosti pravidelného školení sociálních pracovníků a poradců s tím, že se chceme stát službou poskytovanou na co nejvyšším profesionálním standardu.

8 Podporované zaměstnávání (registrovaná služba: sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením, od sociální rehabilitace) Sociální rehabilitace dle zákona č. 108/2006 Sb.: je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potencionálů a kompetencí. Obsahuje tyto základní činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění zprostředkování kontaktu se společenským prostředím výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Posláním služby je: metodou podporovaného zaměstnávání umožnit lidem se zdravotním postižením získat a udržet si takové zaměstnání na trhu práce, které odpovídá jejich zájmům, schopnostem, nadání i osobním možnostem. Současně jde o rozpoznávání a mapování sociálních problémů a potřeb uživatele a o zvyšování úrovně samostatnosti uživatelů služeb. Principy poskytované služby: BEZPLATNOST Informační centrum organizace Handicap Žatec o. s. poskytuje sociální poradenství pro uživatele zdarma, bez toho, aby za službu požadovalo odměnu ať formou peněžní nebo materiální. V případě poskytnutí daru formou finanční nebo věcnou, poradce musí postupovat podle vnitřních předpisů organizace. DISKRÉTNOST Informační centrum organizace Handicap Žatec o. s. respektuje individualitu a soukromí uživatele předpokládá bezpodmínečné dodržování ochrany osobnosti a jejich práv a ochrany osobních údajů. Uživatel může vystupovat anonymně, poradce i organizace jsou vázány mlčenlivostí, není-li to v rozporu s platnými právními předpisy. NESTRANNOST Poradenství Informačního centra organizace Handicap Žatec o. s. je poskytováno osobám v obtížné životní situaci bez rozdílu rasy, pohlaví, druhu a rozsahu zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu apod. Uživatel je vždy (s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem) rovnocenným partnerem, jehož práva, oprávněné zájmy a vůli je nutno respektovat a zároveň napomoci mu při jejich prosazování. NEZÁVISLOST - Informační centrum organizace Handicap Žatec o. s. poskytuje uživatelům služby nezávisle

9 na státních nebo jiných organizacích a nezávisle na organizacích, které poradnu finančně podporují nebo dotují. INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP Informační centrum organizace Handicap Žatec o.s. vychází při poskytování služby z osobních potřeb každého uživatele, každému je zaručen prostor pro sebevyjádření a možnost využívat individuálních konzultací a poradenství pro začlenění se do běžného života. Okruh osob, kterým je služba určena: osoby se zdravotním postižením: osoby s lehkým sluchovým postižením, s lehký zrakovým postižením, s tělesným postiženým, s jiným zdravotním postižením a osoby s kombinovaným postižením. Věková hranice těchto osob je od let. Dlouhodobé cíle služby: pomáhat, najít a udržet placené zaměstnání na otevřeném trhu práce dle osobních schopností a zájmů, poskytovat uživateli individuální osobní podporu před nástupem do práce i po té, maximálně po dobu dvou let, zvyšovat úroveň uživatele k samostatnosti a potřebných dovedností, učit jej novým dovednostem a podporovat jeho rozvoj schopností již získaných Projekt Práce rovná příležitost je projektem podporovaného zaměstnávání osob se zdravotním postižením a byl od začátku roku veden jako sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Po zjištění veškerých informací, které se samotného projektu týkají jsme tuto službu zařadily pod sociální rehabilitaci. Požádali jsme o registraci nové sociální služby a to od a k jsme ukončili službu sociálně aktivizační. V rámci tohoto projektu jsme vybudovali nové prostory, provozovnu Maják, kde jsme vytvořili nový koncept Tréninkového centra pro osoby se zdravotním postižením. Provozovny, kde je sociální rehabilitace poskytována a pracovní doba: Provozovna informačního centra se nachází na Náměstí Svobody 150, vchod z ulice Jiráskova 150, Žatec a v roce 2010 bylo otevřeno pondělí až pátek od 9,00 do 15,00 hodin a první úterý v měsíci navíc od 15,00 do 17,00 hodin byla poskytována služba právní poradny. Provozovna Maják se nachází na náměstí Svobody 144, Žatec a je otevřena denně od pondělí do pátku od 9,00 do 17,00 hodin a byla otevřena dne za podpory ÚP Louny a dalších subjektů. V této provozovně jsme vytvořili pilotní projekt Tréninkového centra pro osoby se zdravotním postižením Tréninkové centrum Projekt Tréninkového centra započal v září 2010 a to vybudováním nových prostor. Organizace obdržela dotaci od ÚP Louny na vytvoření pracovních míst pro osoby s zdravotním postižením a z této dotace spolu s finančním příspěvkem samotné organizace vybavila prostory potřebným nábytkem a zařízením. Cílem "Tréninkového centra" je dlouhodobě napomáhat integraci osob se zdravotním postižením do společnosti. Pomocí motivačních aktivit, pracovních terapií, ergoterapie a práce v Tréninkovém centru dochází u uživatelů k rozvoji dovedností, vědomostí a návyků. Získané dovednosti a osvojené návyky výrazně ovlivňují kvalitu života osob se zdravotním postižením. Integraci do společnosti podporujeme několika způsoby: realizací činností vedoucích ke vstupu na trh práce realizací činností vedoucích k vyššímu stupni samostatnosti

10 realizací činností vedoucích k vhodnému trávení volného času V rámci tohoto konceptu budou účastníci projektu motivování k vykonávání pracovních činností. Absolvují nácviky pracovních činností, po jejich osvojení budou připraveni na vstup na trh práce. Zapojením se do pracovního života vede: k navýšení příjmu, zvýšení sociální jistoty, k zvýšení sebevědomí ještě něco umím, k uspokojení sebe sama jsem potřebný(á), k efektivnějšímu využívání volného času. V Tréninkovém centru umožňujeme praxi OZP a to na určitých pracovních pozicích. V prodejně Maják prodáváme výrobky z chráněných dílen nebo výrobky, které vytvořili občané se zdravotním postižením. Do prodeje dáváme i výrobky, které v rámci kurzu Šikovné ruce, pořádaném naší organizací, vyrobili uživatelé kurzu. Personální obsazení projektu: Osoby pracující na projektu jsou vybírány převážně z řad OZP a to z důvodu, že se jedná o prostory chráněné dílny. Od ledna do konce roku 2011 pracovalo v provozovně Maják 11 zaměstnanců z toho 10 osob se zdravotním postižením. 1 realizátor projektu 1 vedoucí provozovny Maják 3 sociální pracovníci Počet klientů k Od 1. ledna do 31. prosince 2011 využilo služby podporovaného zaměstnávání 83 klientů z toho: Zaměstnání - hledám Poradenství ohledně zaměstnání Celkem 41 (14 Ž a 27M) Celkem 66 (40Ž a 26M) Celkem Poradenství Aktivní PZ Kontakt Rozhovor, činnost (v minutách) Ž/č. už. M/č.už. Ž/č. už. M/č. už. Telefon Em/D Terén Osobní do 15 do 30 do 60 nad 60 Celkem V rámci projektu se na otevřený trh práce zařadilo 14 (9Ž a 5M) osob se zdravotním postižením. Přínosy projektu V rámci projektu vznikla čtyři pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením a na trh práce se zařadilo 14 osob se zdravotním postižením. Jedna zaměstnankyně je na mateřské dovolené (od září 2009). Organizace požádala o statut chráněného pracoviště na této provozovně. Statut chráněného pracoviště byl přiznán ÚP Louny od července 2009.

11 Kurz Šikovné ruce 2011 Kurz Šikovné ruce! pomáhá OZP zdokonalit nebo obnovit jemnou motoriku horních končetin a to formou výuky různých ručních technik (ubrousková - decoupag, výroba keramiky, malování na sklo, porcelán, plátno, keramiku, patchwork apod.). Ukázka výrobků: Postavení organizace v regionu V našem regionu jsme jediným občanským sdružením, které se problematikou podpory zaměstnávání OZP na trhu práce zabývá. Spolupracujeme s Nadačním fondem pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením Praha, Národní radou osob se zdravotním postižením a dalšími organizacemi, které se této oblasti věnují. Závěr k projektu Práce rovná příležitost Cíle projektu byly naplněny a to zejména v uplatnění našich uživatelů na trhu práce. Začali jsme s prací na projektu podporovaného zaměstnávání s tím, že jsme vybudovali Tréninkové středisko, kde si mohou OZP (osoby se zdravotním postižením), které jsou delší dobu hlášeny na ÚP obnovit, zdokonalit nebo upevnit pracovní návyky a s naší pomocí poté najít práci. Vytváříme standardy související s tímto projektem a zároveň zavádíme kartotéku zájemců o zaměstnávání a zaměstnavatelů ochotných zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. V rámci projektu našlo 14 uživatelů pracovní uplatnění. Ve složité ekonomické situaci na celostátní, okresní i místní úrovni považujeme za úspěch roku udržení poskytované služby a to i přes to, že tato služba nebyla v rámci Komunitního plánu (KP) sociálních služeb města Žatec v tomto roce, finančně podpořena samotným městem. Bez finanční podpory MPSV ČR, krajského úřadu a dalších sponzorů by se nám nedařilo udržet tento projekt. Věříme, že v budoucnu si vedení města Žatec uvědomí, že námi poskytovaná služba je součástí KP, naplňuje jeho cíle, pomáhá OZP najít uplatnění na trhu práce a tudíž si zasluhuje finanční podporu města. Hospodaření organizace za rok 2011 Náklady: Nákladová položka Kč Spotřeba materiálu ,00 Spotřeba materiálu časopisy, literatura 5 547,00

12 Spotřeba materiálu dobrovolník ,00 Spotřeba materiálu čistící a úklidové 6 195,00 prostředky Spotřeba materiálu kancelářské potřeby ,00 Spotřeba materiálu barva do tiskárny 3 214,80 Spotřeba materiálu Šikovné ruce ,00 Spotřeba energie ,00 Spotřeba plynu ,13 Prodané zboží ,00 Spotřebované nákupy ,93 Cestovné ,00 Náklady na reprezentaci ovocné balíčky 2 559,00 Ostatní služby supervize 9 000,00 Ostatní služby telefonní poplatky ,84 Ostatní služby nájem IC 3 756,00 Ostatní služby ,00 Ostatní služby poštovné 6 265,00 Ostatní služby pojistné IC ,00 Ostatní služby školení ,00 Ostatní služby účetní služby ,00 Ostatní služby propagace 7 768,00 Ostatní služby nájem Maják ,00 Služby ,84 Mzdové náklady ,00 Mzdové náklady DPP ,00 Zákonné sociální pojištění ,00 Zákonné zdravotní pojištění ,00 Zákonné pojištění zaměstnavatele 5 961,00 Osobní náklady ,00 Jiné ostatní náklady - poplatky 4 613,55 Ostatní náklady 4 613,55 Odpisy dlouh. nehm. majetku 4 948,92 Náklady (výdaje) na provozní 4 948,92 činnost CELKEM ,24 Výnosy: Výnosová položka Kč Tržby z prodeje pronájem pomůcek 2 955,00 Tržby za prodané zboží ,00 Tržby za vlastní výkony ,00 Úroky 566,22

13 Ostatní výnosy 1 815,00 Ostatní výnosy 2 381,22 Přijaté členské příspěvky 5 300,00 Přijaté příspěvky 5 300,00 Provozní dotace MPSV ČR ,00 Provozní dotace ÚP Louny ,00 Provozní dotace ÚP Louny, mzdy ,00 zaměstnanci Provozní dotace finanční příspěvek ,00 Provozní dotace ÚP provoz ,00 Provozní dotace ,00 CELKEM ,22 Výnosy náklady: , ,24 = ,98 Kč Výsledek hospodaření za rok 2011 = + zisk ,98 Kč Pokladna, banka Kč Počáteční stav pokladna ,00 Konečný stav pokladna ,00 Počáteční stav banka ,20 Konečný stav banka ,98 Závěrečná zpráva byla schválena výborem organizace dne na své pravidelné schůzi. V Žatci dne Smočeková Světlana předsedkyně organizace razítko

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY ALKA, o.p.s ALKA, o.p.s. je nezisková organizace, která dlouhodobě pečuje o děti i dospělé s kombinovaným postižením a usiluje o co nejvíce normální

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 1 OBSAH Předmluva... 3 Vysvětlení pojmů... 5 Úvod... 9 Právní a koncepční rámec...

Více

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Posouzení hospodaření a dosahu služeb poskytovaných neziskovou organizací pro veřejnost

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Posouzení hospodaření a dosahu služeb poskytovaných neziskovou organizací pro veřejnost MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Posouzení hospodaření a dosahu služeb poskytovaných neziskovou organizací pro veřejnost Bakalářská práce Autorka: Andrea

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol.

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice Bohdana Richterová a kol. Krnov 2011 ISBN 978-80-254-9526-1 Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky

Více

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 Vážení přátelé, předkládáme vám k připomínkování návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

Výroční zpráva 2005. Registrace: Rejstřík obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze oddíl O, vložka 271. Zápis byl učiněn 7. 10. 2002.

Výroční zpráva 2005. Registrace: Rejstřík obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze oddíl O, vložka 271. Zápis byl učiněn 7. 10. 2002. Výroční zpráva 2005 TyfloCentrum Praha, o. p. s. Krakovská 21, 110 00 Praha 1 Telefon: 221 462 492 e-mail: praha@tyflocentrum.cz IČO: 26 72 77 65 Bankovní spojení: ČSOB 180555432/0300 http://praha.tyflocentrum.cz

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Poradenský program

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Poradenský program Nabídka projektových aktivit Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Poradenský program poprvé v tomto roce vám přinášíme aktuality z činnosti na našich detašovaných pracovištích a mnoho novinek ze sociálně

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Obsah výroční zprávy 1. Úvodní slovo předsedy 1 2. Základní informace 1 3. Složení

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 celý rok 2009 byl ve znamení oslav 20. výročí obnovení činnosti Diakonie ČCE. Byl také rokem velkých změn personálního obsazení v našich organizacích, protože čtyři naše kolegyně

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2004

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2004 Městská charita Výroční zpráva 2004 Seznam zkratek použitých v textu AD Azylový dům sv. Pavla BČB Biskupství českobudějovické CDS Domino Centrum denních služeb pro lidi se zdravotním postižením Domino

Více