Zkouška pro všechny Manuál poradce pro práci s videoprogramem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zkouška pro všechny Manuál poradce pro práci s videoprogramem"

Transkript

1 Zkouška pro všechny Manuál poradce pro práci s videoprogramem PhDr. Eva Micková Mgr. Jan Havlena Mgr. Jenifer Kaločová Ing. Helena Latková Vývoj tohoto programu byl spolufinancován z programu Phare Equal a ze státního rozpočtu České republiky RPIC-ViP s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

2

3

4 Zkouška pro všechny 2 Obsah 1. Základní informace Členění manuálu Doporučený poradenský styl Lektorské know-low Část první Blok 1: Organizace výběrového řízení kolo administrativní kolo vyřazovací... 7 Některé používané metody... 7 Zvládnutí testováni... 8 Blok 2: Výběr té pravé osoby. '... 9 Část druhá...12 Blok 3: Přijímací pohovor...12 Příprava na pohovor...12 Užitečná společenská pravidla...13 Obecné zásady společenského styku...16 Vyhodnocení testu...20 Vlastní průběh pohovoru... :...20 Řeč těla Čeho se u pohovoru vyvarovat...22 Záznamy o pohovorech...22 Blok 4: Otázky...23 Otázky, které dostanete...23 Otázky, které položíte...28 Blok 5: Fiktivní pohovor Zpětná vazba Poskytování zpětné vazby Přijímání zpětné vazby Další tipy a možnosti NOTA BENE:...32 Přílohy...33 Dotazník pro hodnocení skupinové práce

5 3 Zkouška pro všechny 1. Základní informace Tento manuál, zpracovaný poradci Regionální zaměstnanecké agentury v Ostravě, je metodickou pomůckou pro lektory/poradce, kteří budou požívat videoprogram Zkouška pro všechny. Přijímacího pohovoru, a vůbec celého výběrového řízení, se lidé, kteří hledají zaměstnání, většinou obávají. Je to skutečně svým způsobem zkouška a nezbývá, než v ní uspět. Náš videoprogram má dvojí záměr. Tím prvním je seznámit diváky s tím, jak mohou být výběrová řízení i osobní pohovory zorganizovány a co vše mohou obnášet. Videoprogram obsahuje řadu užitečných informací a lze se z něj poučit. Druhým záměrem je divákům ukázat, že přijímací pohovor je vlastně zkouškou pro všechny zúčastněné aktéry, tedy nejen pro ty, kteří jej podstupují. Totiž, vybrat správného člověka nebývá ani pro zaměstnavatele jednoduché. Diváci tohoto videoprogramu se sami stanou jeho aktéry. Ocitnou se v roli zaměstnavatele a bude na nich, aby vybrali člověka, který je podle nich pro firmu tím pravým. Tím, že svůj výběr budou muset komentovat zdůvodnit, koho si vybrali a koho odmítli, a proč - si ujasní a prodiskutují důležité zásady a pravidla zkoušky zvané přijímací pohovor. Videoprogram je určen pro skupinovou práci. Tento manuál jsme pojímali obšírněji a snažili jsme se v něm uvést rozmanité informace, které by mohly být lektorům/poradcům při práci se skupinou užitečné. Některé z nich mohou budit dojem, že jsou příliš odborné a do podrobností zbytečně zabíhající. Manuál si v žádném případě neklade za cíl suplovat učebnici personalistiky. Samozřejmě nemusíte všechny informace použít. Zařadili jsme je sem jednak pro zajímavost, ale hlavně na základě našich zkušeností z práce s lidmi, zejména pak dotazů, často i velmi odborných a fundovaných, které nám lidé pokládali. Cílem je usnadnit vám práci.

6 Zkouška pro všechny 4 2. Členění manuálu Nejpodstatnější částí tohoto manuálu je kapitola nazvaná Lektorské know-how. Obsahuje dvě části, z nichž každá je rozčleněna do několika tématických bloků. V každém bloku naleznete: jeho cíl potřebné pomůcky a vybavení časový odhad tipy a návody k práci se skupinou podklady pro lektora při práci se skupinou V každém bloku jsou k dispozici informace, kterých lze při práci se skupinou využít jak např. v podobě určitého výkladu, tak především při skupinových debatách a diskusích. Jejich cílem je orientovat klienty, poskytnout jim návody a rady, které jim během výběrových řízení i pohovorů mohou být užitečné. S videoprogramem Zkouška pro všechny souvisí první část tohoto manuálu. Druhá část poskytuje inspiraci, jak probrat se skupinou téma osobní pohovor ještě podrobněji a pohovor si vyzkoušet. Obě části mohou být využity postupně a samostatně. Vedle manuálu je k dispozici pracovní sešit s vybranými texty a cvičeními, který je možno klientům nakopírovat.

7 5 Zkouška pro všechny 3. Doporučený poradenský styl je přímý, vede klienta po celou dobu dodržuje návody a postupy uvedené v manuálu je pozitivní, soustavně povzbuzuje, reaguje na správný přístup a jakýkoliv pokrok postupuje po jednotlivých krocích i při práci se skupinou se soustředí na jednotlivce a rozděluje pozornost - pravidlo automatické rotace stále zdůrazňuje konečný cíl, kterým je získání zaměstnání Během práce související s používáním tohoto programu přivítejte jakékoli příspěvky a poznámky účastníků, zejména podílení se o zkušenosti a pocity, avšak neposilujte negativní názory. Objeví li se námitky, umožněte jejich ventilování. Mnoho námitek se bude týkat toho, co dotyčný nemůže ovlivnit: nezaměstnanost je vysoká, žádná volná místa nejsou, platy jsou hrozně nízké nebo jsem už příliš starý. Námitky vyslechněte, nemějte kritické či ironické připomínky, nebagatelizujte, ale snažte se o pozitivní přístup. Pokud je to jen trochu možné, demonstrujte příkladem nebo údaji, že námitky nebo nesouhlas nesmí stát v soustavné aktivní cestě.

8 Zkouška pro všechny 6 4. Lektorské know-how Při práci s videoprogramem Zkouška pro všechny" vám navrhujeme postupovat podle následujícího metodologického blokového schématu: Část první Blok 1: Organizace výběrového řízení Cíl: objasnit účastníkům, jak bývá organizováno výběrové řízení a co všechno může obnášet Pomůcky: videoprogram, flipchart, fixy, pracovní sešit a tužka pro každého účastníka Časová náročnost: cca minut Začátek videoprogramu Zkouška pro všechny" nás uvede do firmy, ve které vznikla potřeba přijmout nového pracovníka, takže organizují výběrové řízení. To je zde přirovnáváno k závodu v dlouhém překážkovém běhu. Každá překážka představuje něco, co musí uchazeč o místo zvládnout, aby se mohl přiblížit cíli, kterým je získání zaměstnání. Celý proces výběrového řízení lze rozdělit do tří pomyslných kol závodu, každé z nich předpokládá překonání nějakých překážek. Zjednodušeně jsou to: 1. kolo - administrativní 2. kolo - vyřazovací 3. kolo - osobní pohovor V rámci tohoto bloku se zaměřte na první dvě kola. Pokud jde o kolo administrativní, je vhodné zdůraznit význam dobře zpracovaného životopisu. V diskusi o kole druhém jde o to, aby se účastníci seznámili se vším, s čím se mohou při výběrových řízeních setkat, a dozvěděli se trochu více o tom, jaký význam jednotlivé zkoušky, testy či úkoly mají, proč bývají součástí výběrových řízení a co se z nich vlastně zaměstnavatel může dozvědět. K tomuto bloku patří i rady související s absolvováním vyřazovacího kola. Vyzvěte účastníky k otevření pracovního sešitu a prostudování inzerátu, ve kterém firma Donostia hledá nového kolegu. Pak jim promítněte první část videoprogramu až k první stopce v podobě loga RZA: Přerušte promítání a v diskusi s účastníky proberte a o podrobnosti doplňte to, o čem tato část programu pojednává. Vyzvěte je, aby přispěli svými zkušenostmi, poznámkami nebo otázkami. To, co považují za podstatné, si mohou zapsat do pracovního sešitu. K diskusi vám poslouží tyto podrobnější informace:

9 7 Zkouška pro všechny 1. kolo - administrativní (ve videoprogramu obsahuje překážku označenou jako životopis) Po uveřejnění nabídky zaměstnání se do stanovené lhůty sbírají nabídky zájemců. Nabídka většinou obsahuje vlastní odpověd' na inzerát a uchazečův životopis. Zejména ten je důležitý - podle informací v něm uvedených je kandidát posuzován. Proto zdůrazněte, jak je velmi důležité zpracovat CV takovým způsobem, aby postoupil" do dalšího kola. Je třeba ušít jej na míru" firmě, ve které se člověk o místo uchází. Někdy mohou být uchazeči ještě požádáni, aby vyplnili firemní (podnikový) dotazník. Firma tak získá standardizované informace, které usnadňují porovnávání uchazečů. Totiž, po shromáždění nabídek následuje třídění a prosévání zájemců o místo. Porovnávají se s klíčovými kritérii pracovního místa a většinou bývají roztříděni do tří kategorií - velmi vhodní, vhodní a nevhodní. Cílem je stanovit, kdo bude pozván do dalšího kola výběru. Ti, kteří projdou, bývají vyrozuměni o dalším postupu; někdy se jim zasílají i detailnější informace o organizaci a pracovním místě. Slušností bývá poděkovat dopisem za zájem i těm, kteří nepostoupili. Někdy jsou nevybraní zařazeni do databáze rezerv"; v tom případě se má zaslat tzv. rezervační dopis, ve kterém jsou požádáni o souhlas. 2. kolo - vyřazovací (ve videoprogramu obsahuje překážky označené jako zkouška odbornosti, kompetence a PC dovednosti) Ve vyřazovacím kole se ověřuje, zda uchazeč splňuje očekávání zaměstnavatele hlavně z hlediska odborných znalostí a dovedností, posuzuje se zejména jeho pracovní způsobilost. Ve videoprogramu plní uchazeči jednak určité konkrétní úkoly, podle kterých bude možné jejich odbornost posoudit (podle stanoveného zadání píšou dopis v cizím jazyce, prokazují svou počítačovou gramotnost), jednak jsou testováním posuzovány ještě jejich další kompetence. Poučte nyní účastníky o některých metodách, se kterými se mohou na cestě za zaměstnáním setkat. K tornu vám poslouží tyto podrobnější informace: Některé používané metody Psychometrické testy Metody používané ve vyřazovacím kole bývají různé. Lze se setkat např. s výběrovými neboli psychometrickými testy, které mohou objektivně změřit různé individuální schopnosti a charakteristiky. Rozdíly mezi numerickými skóre jednotlivých uchazečů reprezentují rozdíly mezi nimi. Hlavními typy těchto testů jsou: a) Testy inteligence Používají se poměrně často. Potíž s nimi je v tom, že na to, co je to vlastně inteligence, neexistuje ani mezi psychology jednotný názor. Zato existuje celá řada teorií, z čehož vyplývá rozmanitost testů a testových baterií, takže vybrat ten pravý je velmi obtížné. Užitečné mohou být v případě, že inteligence představuje pro výkon zaměstnání klíčový faktor. Pak mohou být zárukou určité minimální úrovně inteligence, ale poslouží také jako metoda k vyloučení uchazečů, kteří jsou pro danou práci příliš inteligentní.

10 Zkouška pro všechny 8 b) Testy schopností Spočívají v tom, že se na základě analýzy pracovního místa stanoví kvality, které ono místo vyžaduje. Bývají rozlišovány dva typy těchto testů - testy potenciálních schopností ( tzv. aptitude tests), které mají předpovědět potenciál uchazečů k výkonu určité práce, a testy získaných schopností (tzv. attainment tests), které měří schopnosti, jaké uchazeči mají. Lze k nim zařadit oba úkoly (dopis a PC), které plnili uchazeči ve videoprogramu. c) Testy osobnosti Podobně jako u inteligence existuje i řada teorií osobnosti, a tudíž spousta různých testů. U výběrových řízení se nejčastěji používají dotazníky, které uchazeči vyplňují. Výsledky jsou analyzovány a porovnávány, ale odborníci se domnívají, že zejména toto testování mívá nízkou míru validity. Přesto však mohou zaměstnavateli poskytnout o uchazečích informace oproštěné od chybných reakcí, ke kterým často dochází při pohovorech (zejména individuálních a nestrukturovaných). d) Assessment centre Tento termín odborníci nepřekládají. Assessment centre zastupuje skupinovou metodu výběru. Skupina uchazečů se podílí na plnění různých úkolů, které souvisejí s důležitými aspekty budoucího zaměstnání. Přitom jsou pozorováni, a poté hodnoceni. Největší pozornost se soustřed'uje na chování. Aby byla zajištěna co největší objektivita, účastní se toho několik pozorovatelů/hodnotitelů. Assessment centre umožňuje zaměstnavateli - zejména je-li provedeno dobře - posoudit, do jaké míry budou uchazeči vyhovovat firemní kultuře, i předpovídat budoucí pracovní výkon a rozvoj pracovníků. e) Grafologie Smyslem je dozvědět se něco o charakteru uchazečů a jejich budoucích pracovních výkonech prostřednictvím jejich rukopisu. V některých zemích je tato metoda běžná, většinou je však odborníky považována za metodu značně nespolehlivou a rozhodně ji nelze použít jako metodu jedinou. Navíc za přirozený rukopis lze pokládat pouze osobní dopis nebo osobní deník. f) Lékařské vyšetření Bývalo zvykem, že se po nástupu do zaměstnání konala tzv. vstupní lékařská prohlídka. V současnosti se lze setkat s tím, že lékařské vyšetření může 'být požadování předem, zejména u drahých" pracovníků. Zvládnutí testováni Někteří lidé se mohou po seznámení s možných průběhem výběrového řízení cítit zaskočeni nebo dokonce mohou mít obavy. Je proto důležité vypíchnout, že se nemají čeho bát. Proberte s účastníky to, co právě slyšeli. Vyzvěte je, aby se s ostatními podělili o své zkušenosti a pocity, aby se ptali na vše, co považují za důležité. Vyzvěte je k zapisování poznámek do pracovního sešitu. Jeden ze způsobů, jak nad věcí získat kontrolu a větší sebejistotu, je mít k dispozici dostatek informací, pochopit pozadí. K tomu vám poslouží tyto podrobnější informace: O užitečnosti testování, jehož historie je přes sto let stará, se i mezi odborníky vedou polemiky. Jedni jsou přesvědčeni, že testy dokážou předpovědět, zda se uchazeč v zaměstnání osvědčí, jiní experti varují, že většina testů slibuje více, než skutečně může

11 9 Zkouška pro všechny vyzkoumat. Dobré testy by měly splňovat čtyři kriteria. Jsou to citlivost, standardizace, spolehlivost a validita. Citlivost znamená, že test dobře rozlišuje mezi jedinci. Standardizace znamená, že test byl vyzkoušen na dostatečně velkém vzorku osob, takže individuální skóre může být interpretováno ve vztahu ke skóre ostatních osob. Spolehlivostí se míní, že ať se test dělá kdykoliv, v úterý nebo pátek, pokaždé vyjde přibližně stejný výsledek, tedy že za všech okolností (různí lidé, různý čas) měří totéž. Validita znamená, že test měří skutečně ty charakteristiky, k jejichž měření byl zkonstruován. Jak k testování přistupovat Každý jsme jiný, a proto různé zkoušky, úkoly nebo testování prožíváme rozdílně. Nervozita je něčím, co při hledání zaměstnání prožívá naprostá většina lidí. Neexistují pravidla, jak si vytvořit pro zvládnutí překážek ten správný přístup mysli". K testování, a k celému druhému kolu výběrového řízení, se vám však mohou hodit následující rady: K úkolům a testování, které před vámi stojí, nepřistupujte s pocity, které si možná pamatujete ze školních let. Rozhodně nejde o akademickou zkoušku, natož pak o život. Na testy se částečně lze připravit a seznámit se předem s různými typy úloh a otázek. Existuje k tornu spousta literatury Přistupujte k záležitosti pozitivně. Myslet Si, že musíte místo získat za každou cenu, vás činí zranitelným. Jen se utvrd'te v tom, že svým schopnostem učiníte zadost. Bez ostychu se ptejte na všechno, co vám není jasné. Chvilku zhluboka dýchejte, pročistěte si hlavu, uvolněte se. Odpovídejte pravdivě, nesnažte se stylizovat do nějaké role. Nenechte se vyvést z míry tím, že třeba v časovém limitu nestihnete splnit všechny úkoly. Je to zcela běžné a normální, nestíhá to většina lidí. V přílohách pod č.6 naleznete test o testování"; sami však posuďte, zda jej uchazečům nabídnete. Blok 2: Výběr té pravé osoby" Cíl: seznámit účastníky s cíli a metodikou pohovoru umožnit účastníkům prožít proces výběru poučit se ze společné diskuze o tom, jak u pohovoru obstát Pomůcky: videoprogram, pracovní sešit a tužka pro každého účastníka Pro zajímavost zde uvádíme vodítko pro hodnocení koeficientu validity metod výběru pracovníků podle výzkumů M. Smítne (1984) a výčet metod z hlediska validity podle J.Koubka (1996). Tab. 1 Koeficient validity testů více než 0,5 vynikající 0,40-0,49 dobrá ,39 přijatelná méně než 0,30 špatná Tab. 2 Metodu výběru z hlediska validit Strukturovaný pohovor 0.62 Testy získaných schopností 0,55 Testy potenciálních schopností 0,54 Assessment centra 0,41 Životopisné údaje 0,40 Testy osobnosti 0,39 Grafologie 0-0,30

12 Zkouška pro všechny 10 Časová náročnost: cca 60 minut Dříve než spustíte další část videoprogramu, proberte s uchazeči některé zásady správně vedeného osobního pohovoru, aby toho mohli využít při dalším sledování. Pohovor má být účelovou konverzací, výměnou informací, která oběma stranám umožní učinit rozhodnutí - nabídnout nebo nenabídnout zaměstnání, stejně tak jako přijmout nebo nepřijmout nabídku. Pohovor může mít různé podoby. K běžným metodám patří pohovor individuální. V tomto případě jde o diskusi mezi čtyřma očima, výhodou je příležitost k navázání osobního kontaktu. Stejně tak běžnou metodou je pohovor, kdy se na straně podniku sejde výběrová komise a diskutuje s uchazečem. Výhodou je, že své poznatky a dojmy z uchazeče může porovnávat více osob. Důležité je, aby pohovor byl předem pečlivě naplánován, aby byl strukturovaný (neboli také standardizovaný). V tomto případě dostanou všichni uchazeči stejné otázky ve stejném pořadí. To je umožňuje snadněji porovnávat. Pohovor by měl zaměstnavateli poskytnout odpověd' na několik základní otázek: 1. Může uchazeč vykonávat danou práci? Má pro to schopnosti, dovednosti, zkušenosti? Čím se liší od dalších uchazečů? 2. Chce uchazeč vykonávat danou práci? Je k tomu motivován? Proč hledá práci právě zde? 3. Čím se liší od ostatních uchazečů? Proč vybrat právě jej? 4. Zapadne uchazeč do firmy? Jaký je typ? Zapojí se do týmu spolupracovníků? Jak bude s ostatními vycházet? 5. Může si ho firma dovolit? Chytře vedený pohovor by měl obsahovat také část zaměřenou na uchazečovo chování (tzv. behaviorální pohovor). Vychází se přitom z předpokladu, že minulý pracovní výkon nebo chování naznačují, jaký výkon a chování lze od uchazeče očekávat v budoucnu. Rozdělte uchazeče do několika skupin. Každá skupina nyní představuje další členy výběrové komise ve firmě Donostia. Čekají je pohovory se čtyřmi kandidáty, z nichž každý reprezentuje nějakou více či méně typickou skupinu zastoupenou na trhu práce. Jejich úkolem bude vybrat pro Donostii nového kolegu a svou volbu zdůvodnit, ale zdůvodnit také to, co je u dalších kandidátů vedlo k zamítavému stanovisku. Smyslem tohoto cvičení je jednak poučit se z pozitiv i chyb aktérů videoprogramu, jednak předvést, že výběr toho pravého člověka" není vůbec jednoduchou záležitostí, že se názory členů komise mohou lišit a že dohodnout se je vlastně náročné a složité. Je to opravdu zkouška pro všechny zúčastněné. Nejdříve každé skupině rozdejte životopisy kandidátů Hrabošíka, Bubrové, Čepa a Lubořilové. Naleznete je v přílohách tohoto manuálu pod čísly 2-5. Upozorněte je znovu na popis pracovního místa, o které se kandidáti ucházejí. Zdůrazněte fakt, že všichni čtyři jmenovaní prokázali svou odbornost jak při psaní obchodního dopisu, tak při ověření počítačových dovedností, a také při tzv. assessmentu či testování.

13 11 Zkouška pro všechny Poskytněte výběrovým komisím dostatek času k pečlivému prostudování životopisů a vzájemné diskusi o tom, jak se jim zatím kandidáti jeví. Sdělte jim, aby sledovali pohovory pečlivě nejen z hlediska jednotlivých kandidátů, ale i z hlediska struktury pohovoru a zaměření se na chování kandidátů. Teprve nyní pokračujte v promítání videoprogramu. Při každé stopce (logo RZA) program zastavte a vyzvěte výběrové komise, aby si do pracovních sešitů zaznamenávaly poznámky potřebné k pozdějšímu porovnání uchazečů a závěrečnému verdiktu - různé postřehy, poznámky k odpovědím, vlastní hodnocení, pocity, názory apod. Po skončení videoprogramu opět poskytněte výběrovým komisím dostatek času. Jejich úkolem vybrat pro Donostii nového kolegu, svou volbu podrobně zdůvodnit, ale zdůvodnit také to, co je u dalších kandidátů vedlo k zamítavému stanovisku.

14 Zkouška pro všechny 12 Část druhá Blok 3: Přijímací pohovor Cíl: uvědomit si důležitost přípravy na pohovor zopakovat si základní společenská pravidla, která mohou být při hledání práce důležitá seznámit se s vlastním průběhem pohovoru zopakovat si význam nonverbálních signálů, které jsou při pohovoru cenným zdrojem informací ujasnit si, čemu se při pohovoru vyhnout Pomůcky: flipchart, fixy, pracovní sešit a tužka pro každého účastníka Časová náročnost: cca minut Příprava na pohovor Rozdělte účastníky na skupiny a zadejte jim úkol, aby sepsali a poté ostatním prezentovali všechno to, co považují za podstatné a důležité při přípravě na pohovor. Nechte je pracovat minut. Objeví se různé náměty účastníků. Doporučujeme uspořádat informace podle níže uvedených bodů: 1. Opatřete si o firmě informace, seznamte se s ní dříve, než ji navštívíte Zapůsobíte na zaměstnavatele. Vylepšíte své šance, protože dokážete, že vaše volba není náhodná, že se o místo ve firmě skutečně zajímáte. Vy sám se při sběru informací přesvědčíte, jestli v ní skutečně chcete pracovat. Volná pracovní místa, které firma potřebuje obsadit, nemusejí být ve skutečnosti tak lákavá, jak to v nabídce vypadá. Zapište na flipchart návrhy účastníků, co všechno by měli o firmě vědět. typ organizace co vyrábějí jaké služby poskytují co prodávají komu prodávají jak je podnik velký, kolik má zaměstnanců jak dlouho existuje zda se rozrůstá kdo jej vlastní kdo jsou jeho konkurenti jakou má pověst proč s ním jiné firmy spolupracují, jak, a které to jsou jaké místo chtějí obsadit jaký má být správný kandidát

15 13 Zkouška pro všechny Zapište na flipchart návrhy účastníků, jak si lze kýžené informace opatřit. Podnikový bulletin, reklamní materiály, výroční zpráva, Internet, zaměstnanci, zákazníci firmy, dodavatelé, odběratelé, příbuzní zaměstnanců Připravte si, co si budete brát sebou Zapište na flipchart návrhy účastníků, co by si vzali sebou k pohovoru. Osobní doklady, vysvědčení, diplom, osvědčení nebo potvrzení z různých kursů, vzdělávacích akcí, vysvědčení ze státních jazykových a jiných zkoušek nebo jiné certifikáty, písemná doporučení, pracovní posudky z minulých zaměstnání, svářečský či jakýkoliv další průkaz a jiné doklady tohoto typu, doklady o dosažených úspěších - děkovný dopis, pochvalné uznání, kopie článku v novinách, je-li požadován, výpis z trestního rejstříku, kopie lustračního osvědčení apod. + CV. Opatřete si kopie důležitých dokumentů, abyste je tam mohli nechat. Nikdy nedávejte z ruky originály. Dokumenty přenášejte nejlépe v nějaké složce. Kapesník, brýle, toaletní taštičku, tašku, ve které všechno ponesete (v žádném případě igelitka), jízdenku nebo tramvajenku, vhodné oblečení Příprava na cestu Ověřte si předem, kde se přijímací pohovor bude konat a jak se tam dostanete. Pokud se v tom místě moc neorientujete, zajed'te nebo zajděte tam předem. Zjistěte si, jak se tam dostanete městskou dopravou, prostudujte si jízdní řád a nechejte si do rezervy alespoň jeden spoj, kterým byste tam dorazili včas. Nikdy nevíte, co se může stát. Jedete-li vlastním autem, přesvědčte se, zda se tam dá parkovat. Nikoliv v šest večer, ale v hodinu, kdy se bude váš pohovor konat. Počítejte i s dopravní zácpou nebo prací na silnici a objížd'kami. Omlouvat pozdní příchod není dobrý začátek. Večer před pohovorem se neposilujte alkoholem a lehnout si jděte tak, abyste byli druhý den čerství a odpočatí. Užitečná společenská pravidla Požádejte účastníky, aby se zamysleli a do pracovního sešitu zapsali pravidla společenského styku, která přicházejí do úvahy v souvislosti s výběrovým řízením a hledáním zaměstnání. Nechte je pracovat asi 5 minut. Požádejte postupně každého z účastníků, aby uvedl jedno konkrétní pravidlo, které je podle něj důležité (systém rotace). Zapište je na flipchart. Zdravení Představování Podávání ruky Oslovování Chůze Oblékání

16 Zkouška pro všechny 14 Vyzvěte účastníky, aby si v pracovním sešitě nalistovali stránku s testem Užitečná pravidla a vyplnili jej. Potrvá to cca 10 minut. 1. Kdo koho zdraví první a) muž ženu b) ten, kdo vstupuje do místnosti c) ten, kdo vidí známého jako první d) mladší staršího Užitečná pravidla 2. Vejdete do budovy, kde sídlí zaměstnavatel, a všimnete si, že na pravé botě máte malou skvrnu od bláta. Co uděláte? a) sednete si tak, aby špinavou botu nebylo vidět b) malá blátivá skvrna vás z míry nevyvede, soustředíte se na to, co o sobě budete říkat c) nezáleží na tom, jak vypadáte, ale na tom, co jim můžete nabídnout d) na situaci jste připraven, máte u sebe papírový ubrousek a na místním WC botu přeleštíte 3. Asistentka ředitele vás vede chodbou do místnosti, kde se bude odehrávat první část výběrového řízení. Půjdete a) po její pravici b) po její levici c) za ní d) před ní 4. Čekáte na pohovor v kanceláři sekretářky, která má za úkol postarat se o vás, než vás zavolají. Jak se zachováte? a) povedete s ní nezávaznou společenskou konverzaci b) pozdravíte se s ní, ale dále budete mlčet c) požádáte ji o kávu nebo minerálku d) budete se snažit zjistit, jaké jsou vaše šance 5. Vejdete do místnosti, kde na vás čeká výběrová komise; co uděláte? a) pozdravíte a usednete na nachystanou židli b) pozdravíte, aktivně je obejdete, podáte jim ruku a každému sdělíte své jméno c) pozdravíte a vyčkáte na jejich reakci; podle té se pak zařídíte d) sdělíte jim nahlas své jméno a požádáte je, aby se vám také představili 6. Jak to proběhne s podáváním ruky? a) zaměstnavatel vám podá ruku jako první, využijete příležitosti, podíváte se mu zpříma do očí, jeho ruku pořádně stisknete a potřepete mu pravicí, aby věděl, že jste ten pravý b) ruku mu jako první podáváte vy, protože vy jste příchozí c) počkáte, jestli vám ruku podá; pokud ano, bude váš stisk pevný a krátký; pokud ne, nebudete mu svou ruku sám nabízet d) u pohovoru se ruce většinou nepodávají, není to žádná společenská událost 7. Jak dlouhý by měl být optimální stisk ruky? a) 5-6 vteřin b) alespoň 10 vteřin c) délka stisku záleží na tom, zda ruku podáváte ženě nebo muži d) 1 2 vteřiny

17 15 Zkouška pro všechny 8. Přišel jste zvenku, nebyl čas rozmrznout a vy máte zaměstnavateli podat zkřehlou a studenou ruku. Jak se zachováte? a) neřešíte to, je zcela přirozené a normální mít studené ruce, když je venku zima b) raději se podání ruky vyhnete, nebot' silný kontrast v teplotách rukou není příjemný c) uchopíte svůj protějšek pouze za konečky prstů, aby mu chlad nebyl nepříjemný d) vynesete karty na stůl ; slovně jej předem připravíte na ne úpině příjemný dotek s mou rukou 9. Zaměstnavatel vám představil členy výběrové komise, ale jeho jméno se vám nepodařilo zachytit. Co uděláte? a) vůbec to nevadí, nikoho stejně jménem oslovovat nehodláte b) pokusíte se situaci zvládnout, aniž byste jeho jméno znal c) požádáte ho, aby vám své jméno zopakoval d) budete jej oslovovat pane vedoucí 10. Příští možný šéf vedoucí obchodního oddělení Marek Párek - se vám představil. Jak jej budete během pohovoru oslovovat? a) oslovování se taktně vyhnete, při prvním setkání je to příliš vtíravé b) využijete univerzálního oslovení, kterým nic zkazit nelze, a budete mu říkat šéfe c) budete mu říkat pane Párku d) budete mu říkat pane Marku, protože Párek zní tak trochu divně 11. Jmenujete se Pavel Nahradil a jste vyzván k tomu, abyste se výběrové komisi představil. Která formulace je podle vás nejpřiměřenější situaci? a) Dobré jitro vespolek, já jsem nějaký Nahradil. b) Rád bych se vám představil. Jmenuji se Pavel Nahradil. c) Dovolte, abych se vám představil, jsem Nahradil Pavel. d) Jmenuji se Nahradil a budu rád, když mě budete oslovovat Pavle. 12.Váš pohovor probíhá asi 10 minut, když vám zaměstnavatel nabídne minerálku a cigaretu. Sám si rovněž zapálil. Co uděláte (jste kuřák a máte žízeň)? a) obojí s díky odmítnete b) vezmete si minerálku, ale cigaretu si nezapálíte c) zapálíte si cigaretu, ale zdvořile odmítnete minerálku d) zakouříte si spolu a minerálku rovněž neodmítnete 13. Po chodbě jdou dva lidé, generální ředitel - skutečný gentleman - a paní, která mu v kanceláři uklízí. Vy je vidíte zezadu. Kdo z nich půjde vpravo? a) osoba společensky významnější tedy generál b) osoba funkcí společensky méně významná tedy uklízečka c) je to jedno d) uklízečka vůbec nepůjde vedle generála, ale za ním 14. Pohovor se nachýlil ke konci a vás se zeptají, jestli máte nějaké otázky. Jak zareagujete? a) jedná se formální dotaz, nebudete tedy dále zdržovat a na nic se nezeptáte b) s otázkami počkáte až na další kolo, pokud si vás vyberou c) jelikož nepřišla vůbec řeč na finance, zeptáte se na možný plat d) své dotazy máte předem záměrně připravené

18 Zkouška pro všechny Odpoledne po pohovoru náhodou možného budoucího zaměstnavatele zahlédnete opodál v samoobsluze. Dívá se vaším směrem. Co uděláte? a) využijete příležitosti, dojedete ho s vozíkem, slušně pozdravíte a pozeptáte se, jestli už se rozhodli b) nic, zřejmě si vás stejně nepamatuje, dopoledne tam bylo aspoň 15 lidí c) pozdravíte jej neverbálně (beze slov), na dálku d) co nejrychleji opustíte jeho zorné pole 16. Napište příklad verbálního pozdravu vašeho budoucího zaměstnavatele: 17. Napište, jak může vypadat neverbální pozdrav: 18. Vybíráte si vhodné oblečení k přijímacímu pohovoru; co je důležité? a) zvolíte si oděv, který se hodí k budoucímu pracovnímu prostředí b) oblečete si to, co vám sluší c) oblečete si to, v čem se cítíte pohodlně d) budete čistý a upravený Společně procházejte test, zastavte se u každé otázky a doplňte ji krátkým výkladem. Doporučujeme kombinovat výklad s diskusí s účastníky. Zapojte je vhodnými otázkami a společně dojděte k závěrům. Nehodnot'te výkon účastníků. Obecné zásady společenského styku K výbavě člověka, který se uchází o zaměstnání, by mělo patřit slušné chování, kultivované vystupování a znalost základních pravidel společenského styku. Pro ten platí přinejmenším čtyři každodenní zásady, jakési pilíře společenských pravidel. Jsou jimi (zápis na flipchart): takt - být taktní znamená jednat s druhým člověkem tak, jak bychom si přáli, aby za stejné situace bylo jednáno s námi ohleduplnost tolerance a snaha usnadňovat život lidem okolo sebe úcta k lidem nikoliv přehnané patolízalství typu uctivý služebníček, ale vážit si druhých i jejich práce estetičnost zanedbanost, některé nechutné návyky apod. ovlivňují chování i projevy okolí k nám, součástí smyslu pro krásu je vkus. Společenská významnost Běžně užívanou mezinárodní zkratkou, vyjadřující společenskou důležitost či významnost je VIP (Very lmportant Person). Není to žádné stabilní označení. Je to relativní pojem, který se mění se v závislosti na situaci. Společenská významnost se zakládá na třech kritériích - věku, pohlaví a společenském postavení (sem patří např. i popularita, zasloužilost). Platí, že: starší osoba je společensky významnější žena je společensky významnější než muž osoba výše postavená je významnější než osoba postavená níže.

19 17 Zkouška pro všechny Zdravení Je nejfrekventovanější formou společenského styku, základním zdvořilostním úkonem. Pozdrav může být verbální (dobré ráno, dobrý den) i neverbální (úklona hlavy, smeknutí klobouku, vztyčení ruky, zamávání...). Aktivnější je ten, kdo je společensky méně významný, takže zdraví: mladší staršího muž ženu podřízený nadřízeného ten, kdo vstupuje do místnosti Avšak at' jste v jakékoliv pozici, nikdy neuděláte chybu, když pozdravíte první. Pozdravit je zdvořilost, odpovědět na pozdrav je povinnost. Podávání ruky Oproti pozdravu má trochu důvěrnější charakter. Lidé se dostávají do víceméně intimního kontaktu. Aktivnější je ten, kdo je společensky významnější, takže ruku podává: žena muži starší mladšímu nadřízený podřízenému hostitel hostovi zaměstnavatel uchazeči o práci Rozdělte účastníky do dvojic. Dvojice se postaví, podají si ruce a vzájemně se představí. Pak si sednou a bezprostředně do pracovního sešitu zapíšou odpověď na otázku: Na co jste se při podávání ruky nejvíce soustředil? Postupně vyzvěte každého účastníka k hlasité odpovědi na první otázku. Zapisujte na flipchart, co uvádějí. Může se objevit řada možností, např.: svůj nebo partnerův obličej, ruku, stisk, usměv, jméno, kravatu, boty, vzdálenost, vlasy, zuby,... Jejich odpovědi ještě doplňte (někdy se stává, že všichni opakují totéž) a upozorněte je na skutečnost, co všechno je v té krátké chvíli partnerem registrováno, a že to spoluutváří první dojem. Pokračujte. Dvojice se opět postaví, podají si ruku a na chvíli zavřou oči. Pak zapíšou odpověd' na otázky: Jaká byla partnerova ruka? Co z ní bylo možné vyčíst? Dalo se z ní usoudit na nějaké vlastnosti? Vyzvěte účastníky k veřejné odpovědi na druhou otázku a zapište na flipchart, co uvádějí. Může se objevit řada možností: ruka studená, teplá, měkká, suchá, mokrá, pocit drcení, bolelo to, příjemný stisk, sympatie, důvěra, nepříjemný pocit, antipatie, nezájem, nedůvěra, lomcování, klid, teplo, plachost... Je důležité uvědomit si, co všechno lidem přichází na mysl, jaké pocity v nich partnerova ruka vzbuzuje. Oceňte jejich spolupráci. Nesprávné způsoby podání ruky: leklá ryba nevalný, mdlý stisk hraběnka - uchopení pouze za konečky prstů drtička ( kostilam") příliš silný, až bolestivý stisk uchopení partnerovy ruky oběma rukama a nepřiměřené potřásání - vzbuzuje pocit falešné bodrosti nebo ruštiny coby mateřského jazyka; tento způsob je vhodný pouze v okamžicích velkého citu (totéž platí pro uchopení za obě ruce př. důvěrné loučení).

20 Zkouška pro všechny 18 Správné podávání ruky podává se pravá ruka (levá výjimečně), ruce jsou v kolmé poloze. Otočením ruky hřbetem vzhůru je signalizována nadřazenost. Stisk má trvat 1 2 vteřiny a má být pevný, neboli středně dlouhý a středně silný, úměrný tomu, komu ruku podáváme. Nepříjemné pocity vyvolávají ruce upatlané, špína za nehty, okousané nehty, neudržovaná pokožka, ruce plné prstenů, vlhké nebo ledové dlaně. Zeny mívají o cca 1,5 stupně studenější končetiny než muži. V případě ledových rukou je menším faux pas sdělit to partnerovi předem. Ještě lepší je si před důležitým jednáním ruce zahřát. Představování Představuje společenskou aktivitu, které se při hledání práce nelze vyhnout. Častěji v této souvislosti představuje člověk sám sebe, ale je dobré vědět i to, jak představovat lidi navzájem. Často se při tom chybuje. Představování přímé Vyzvěte každého z účastníků (rotace), aby se ostatním nahlas představil. Nejprve jméno a potom příjmení by mělo být vysloveno zřetelně a nahlas. Dovolte prosím, smím se vám představit... Dovolte, abych se vám představil... Představování nepřímé, zprostředkované Formálně: Dovolte mi, abych vám představil... Pane XY, dovolte, abych vám představil pana AB... Prosím, seznamte se, pan AB pan XY Neformálně: Alice, toto je Jana, jak jsem Ti říkala, odbornice na líčení. Jano, Alice se zabývá fotografováním. Představujeme: muže ženě (žena má právo zůstat inkognito) mladšího staršímu méně významného významnějšímu Ne vždy je však rozhodnutí jednoznačné nebo snadné. Uvažujme o dvojicích: mladší žena starší muž starší uchazeč o práci mladší zaměstnavatel podřízená žena (starší) nadřízený muž (mladší) Při představování uvádíme běžně používané akademické (magistr, doktor, inženýr...) a společenské tituly (předseda správní rady, podnikatel...). V pracovním styku vždy uvádíme funkci (velvyslanec, ředitel, prokurista...). Po představovacích formulích se představovaný mírně ukloní a společensky starší nabídne ruku ke stisku. Odpověd': Těší mne, že vás poznávám; jsem ráda, že jsem se s vámi seznámila. Při představování se stojí; sedět může jen velmi starý nebo nemocný člověk. Sedět zůstáváme i v řadě sedadel (třeba při seznámení v divadle), kde by to rušilo okolí Co dělat, když si nezapamatujeme jméno? Znovu se zeptat, druhému naopak projevený zájem lichotí. Oslovování Neznámé lidi oslovujeme pane, paní, slečno i bez připojení jména. Při ucházení se o místo se snažíme oslovovat jménem, případně titulem nebo funkcí. Používáme vokativu, tj.5. pádu

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

Grafické a textové podklady pro výukovou oporu Nebojme se trhu práce, i když neslyšíme. Autor: Mgr. Veronika Löffelmannová. V Ostravě 29. 8.

Grafické a textové podklady pro výukovou oporu Nebojme se trhu práce, i když neslyšíme. Autor: Mgr. Veronika Löffelmannová. V Ostravě 29. 8. Projekt: Příprava neslyšících žáků a absolventů SŠ ve Zlínském kraji pro lepší uplatnění na trhu práce číslo projektu CZ.1.07/1.2.08/02.0007 Grafické a textové podklady pro výukovou oporu Nebojme se trhu

Více

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky MAPOVÁNÍ VZTAHŮ VE TŘÍDĚ 2 Obsah TEORETICKÁ ČÁST

Více

Č E S K Ý R Y B Á Ř S K Ý S V A Z Odbor mládeže Rady ČRS

Č E S K Ý R Y B Á Ř S K Ý S V A Z Odbor mládeže Rady ČRS Č E S K Ý R Y B Á Ř S K Ý S V A Z Odbor mládeže Rady ČRS NÁVRH ROČNÍHO PLÁNU RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU Autoři: Ing. Ivan Bílý, Ph.D.: ČRS SÚS Ústí nad Labem Barbora Schneiderová Jiří Marek: Odbor mládeže Rady

Více

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze MNUÁL pro tvorbu školních vzdělávacích programů N GYMNÁZIÍCH Výzkumný ústav pedagogický v Praze pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích Manuál Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů

Více

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace Financováno z programu PHARE Evropské unie Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha - červen 2003 Tento průvodce vznikl jako výstup projektu Zvýšení

Více

Finanční průvodce. pro malé a střední podniky

Finanční průvodce. pro malé a střední podniky Finanční průvodce pro malé a střední podniky CzechInvest Praha 2004 Obsah Předmluva............................................................................... 5 1 CO DĚLAT, KDYŽ POTŘEBUJETE FINANCE

Více

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Do Evropy hrou II OBSAH Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Seznamte se první kolo... 11 Příběhy našich věcí... 11 Hledám Petra... 12 Interpol vyšetřuje...

Více

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Základní informace o využití metodiky Cíl metodiky Řešené otázky Seznámit se s nástroji vedoucími ke kvalitnímu shromažďování

Více

Jak využít metodu street law při výuce práva

Jak využít metodu street law při výuce práva Jak využít metodu street law při výuce práva Lucia Madleňáková Olomouc 2012 Úvodní slovo Vážení a milí kolegové, dostává se vám do rukou příručka, jejímž cílem je usnadnit vám zavádění předmětu (či výukové

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

Jak koučovat debatní klub. Autor Matěj Pilát

Jak koučovat debatní klub. Autor Matěj Pilát Jak koučovat debatní klub Autor Matěj Pilát Obsah 1) Úvod... 3 Osoba kouče... 4 Role... 5 2) Jak založit klub... 5 3) Koučování ve dvojici... 5 Výhody koučování ve dvou... 6 Koho si vybrat do dvojice...

Více

,63; 4".045"5/ )0 $&4507 / S P R ÁV N Á V O L B A

,63; 4.0455/ )0 $&4507 / S P R ÁV N Á V O L B A SPRÁVNÁ VOLBA KURZ SAMOSTATNÉHO CESTOVÁNÍ Autoři - Radek Kalfus, Doubravka Vojířová Za spolupráci děkujeme o.s. OSA Text neprošel jazykovou korekturou 1 1. ÚVOD Proč vlastně dělat speciální kurz cestování

Více

MONITORING PŘÍPRAV NA NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI V ČESKÉ REPUBLICE

MONITORING PŘÍPRAV NA NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI V ČESKÉ REPUBLICE MONITORING PŘÍPRAV NA NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI V ČESKÉ REPUBLICE (Popis současného stavu) Monitoring příprav na náhradní rodinnou péči v České republice (Popis současného stavu) Vydalo Středisko náhradní

Více

1 Jak zjistit, co vlastně chci?

1 Jak zjistit, co vlastně chci? 1 Jak zjistit, co vlastně chci? Každý z nás najde nejlepší odpověď na tuto otázku sám u sebe. Nikdo nás nezná lépe než my sami. Můžeme mít ale dojem, že potřebujeme pohled někoho zvenčí, kdo by nás ohodnotil

Více

PREVENCE ÚRAZÙ A RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

PREVENCE ÚRAZÙ A RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PREVENCE ÚRAZÙ A RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NÁMÌTY / AKTIVITY / KAZUISTIKY Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. Tato publikace je vydávána jako součást projektu

Více

Manuál pro přežití sociálního podnikatele

Manuál pro přežití sociálního podnikatele Manuál pro přežití sociálního podnikatele vznikl v rámci projektu Optimální systém podpory sociálních podniků a družstev v nejkritičtější fázi jejich vzniku a prvotního rozvoje Aftercare v sociálním podnikání

Více

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM Tomáš Pouch Nové Jirny 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0171

Více

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha 2015

Více

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Jana Adamčíková Petr Eisner Daniel Kaucký EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Rytmus, o. s. Tento program byl spolufinancován Evropskou unií

Více

ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK

ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK Úroveň A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme Univerzita Karlova v Praze Ústav jazykové

Více

METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ

METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ ZUZANA VÁCLAVÍKOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, LEDEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo

Více

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 1. stupně ZŠ ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Květa Krüger, Jana Kargerová, Kateřina Srbová Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální

Více

SMART Průřezové metody

SMART Průřezové metody 1-01 SMART Průřezové metody Využití metody: Téměř ve všech oblastech Facilitátor: Ne Ideální počet účastníků: Není určen Základní pomůcky: Flipchart, fl ipové papíry, lektorský kufřík Vhodná aplikace:

Více

Diagnostika úrovně znalosti českého jazyka (diagnostická příručka)

Diagnostika úrovně znalosti českého jazyka (diagnostická příručka) PhDr. Jitka Cvejnová Mgr. Iva Papírníková MUDr. Dominika Benešová Gruntová Diagnostika úrovně znalosti českého jazyka (diagnostická příručka) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem,

Více

OBECNÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PRO ÚŘEDNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ

OBECNÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PRO ÚŘEDNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ OBECNÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PRO ÚŘEDNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ PHARE CZ 0209-02-01-005 Informace o projektu V rámci tohoto projektu bylo v průběhu června a července

Více