Zkouška pro všechny Manuál poradce pro práci s videoprogramem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zkouška pro všechny Manuál poradce pro práci s videoprogramem"

Transkript

1 Zkouška pro všechny Manuál poradce pro práci s videoprogramem PhDr. Eva Micková Mgr. Jan Havlena Mgr. Jenifer Kaločová Ing. Helena Latková Vývoj tohoto programu byl spolufinancován z programu Phare Equal a ze státního rozpočtu České republiky RPIC-ViP s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

2

3

4 Zkouška pro všechny 2 Obsah 1. Základní informace Členění manuálu Doporučený poradenský styl Lektorské know-low Část první Blok 1: Organizace výběrového řízení kolo administrativní kolo vyřazovací... 7 Některé používané metody... 7 Zvládnutí testováni... 8 Blok 2: Výběr té pravé osoby. '... 9 Část druhá...12 Blok 3: Přijímací pohovor...12 Příprava na pohovor...12 Užitečná společenská pravidla...13 Obecné zásady společenského styku...16 Vyhodnocení testu...20 Vlastní průběh pohovoru... :...20 Řeč těla Čeho se u pohovoru vyvarovat...22 Záznamy o pohovorech...22 Blok 4: Otázky...23 Otázky, které dostanete...23 Otázky, které položíte...28 Blok 5: Fiktivní pohovor Zpětná vazba Poskytování zpětné vazby Přijímání zpětné vazby Další tipy a možnosti NOTA BENE:...32 Přílohy...33 Dotazník pro hodnocení skupinové práce

5 3 Zkouška pro všechny 1. Základní informace Tento manuál, zpracovaný poradci Regionální zaměstnanecké agentury v Ostravě, je metodickou pomůckou pro lektory/poradce, kteří budou požívat videoprogram Zkouška pro všechny. Přijímacího pohovoru, a vůbec celého výběrového řízení, se lidé, kteří hledají zaměstnání, většinou obávají. Je to skutečně svým způsobem zkouška a nezbývá, než v ní uspět. Náš videoprogram má dvojí záměr. Tím prvním je seznámit diváky s tím, jak mohou být výběrová řízení i osobní pohovory zorganizovány a co vše mohou obnášet. Videoprogram obsahuje řadu užitečných informací a lze se z něj poučit. Druhým záměrem je divákům ukázat, že přijímací pohovor je vlastně zkouškou pro všechny zúčastněné aktéry, tedy nejen pro ty, kteří jej podstupují. Totiž, vybrat správného člověka nebývá ani pro zaměstnavatele jednoduché. Diváci tohoto videoprogramu se sami stanou jeho aktéry. Ocitnou se v roli zaměstnavatele a bude na nich, aby vybrali člověka, který je podle nich pro firmu tím pravým. Tím, že svůj výběr budou muset komentovat zdůvodnit, koho si vybrali a koho odmítli, a proč - si ujasní a prodiskutují důležité zásady a pravidla zkoušky zvané přijímací pohovor. Videoprogram je určen pro skupinovou práci. Tento manuál jsme pojímali obšírněji a snažili jsme se v něm uvést rozmanité informace, které by mohly být lektorům/poradcům při práci se skupinou užitečné. Některé z nich mohou budit dojem, že jsou příliš odborné a do podrobností zbytečně zabíhající. Manuál si v žádném případě neklade za cíl suplovat učebnici personalistiky. Samozřejmě nemusíte všechny informace použít. Zařadili jsme je sem jednak pro zajímavost, ale hlavně na základě našich zkušeností z práce s lidmi, zejména pak dotazů, často i velmi odborných a fundovaných, které nám lidé pokládali. Cílem je usnadnit vám práci.

6 Zkouška pro všechny 4 2. Členění manuálu Nejpodstatnější částí tohoto manuálu je kapitola nazvaná Lektorské know-how. Obsahuje dvě části, z nichž každá je rozčleněna do několika tématických bloků. V každém bloku naleznete: jeho cíl potřebné pomůcky a vybavení časový odhad tipy a návody k práci se skupinou podklady pro lektora při práci se skupinou V každém bloku jsou k dispozici informace, kterých lze při práci se skupinou využít jak např. v podobě určitého výkladu, tak především při skupinových debatách a diskusích. Jejich cílem je orientovat klienty, poskytnout jim návody a rady, které jim během výběrových řízení i pohovorů mohou být užitečné. S videoprogramem Zkouška pro všechny souvisí první část tohoto manuálu. Druhá část poskytuje inspiraci, jak probrat se skupinou téma osobní pohovor ještě podrobněji a pohovor si vyzkoušet. Obě části mohou být využity postupně a samostatně. Vedle manuálu je k dispozici pracovní sešit s vybranými texty a cvičeními, který je možno klientům nakopírovat.

7 5 Zkouška pro všechny 3. Doporučený poradenský styl je přímý, vede klienta po celou dobu dodržuje návody a postupy uvedené v manuálu je pozitivní, soustavně povzbuzuje, reaguje na správný přístup a jakýkoliv pokrok postupuje po jednotlivých krocích i při práci se skupinou se soustředí na jednotlivce a rozděluje pozornost - pravidlo automatické rotace stále zdůrazňuje konečný cíl, kterým je získání zaměstnání Během práce související s používáním tohoto programu přivítejte jakékoli příspěvky a poznámky účastníků, zejména podílení se o zkušenosti a pocity, avšak neposilujte negativní názory. Objeví li se námitky, umožněte jejich ventilování. Mnoho námitek se bude týkat toho, co dotyčný nemůže ovlivnit: nezaměstnanost je vysoká, žádná volná místa nejsou, platy jsou hrozně nízké nebo jsem už příliš starý. Námitky vyslechněte, nemějte kritické či ironické připomínky, nebagatelizujte, ale snažte se o pozitivní přístup. Pokud je to jen trochu možné, demonstrujte příkladem nebo údaji, že námitky nebo nesouhlas nesmí stát v soustavné aktivní cestě.

8 Zkouška pro všechny 6 4. Lektorské know-how Při práci s videoprogramem Zkouška pro všechny" vám navrhujeme postupovat podle následujícího metodologického blokového schématu: Část první Blok 1: Organizace výběrového řízení Cíl: objasnit účastníkům, jak bývá organizováno výběrové řízení a co všechno může obnášet Pomůcky: videoprogram, flipchart, fixy, pracovní sešit a tužka pro každého účastníka Časová náročnost: cca minut Začátek videoprogramu Zkouška pro všechny" nás uvede do firmy, ve které vznikla potřeba přijmout nového pracovníka, takže organizují výběrové řízení. To je zde přirovnáváno k závodu v dlouhém překážkovém běhu. Každá překážka představuje něco, co musí uchazeč o místo zvládnout, aby se mohl přiblížit cíli, kterým je získání zaměstnání. Celý proces výběrového řízení lze rozdělit do tří pomyslných kol závodu, každé z nich předpokládá překonání nějakých překážek. Zjednodušeně jsou to: 1. kolo - administrativní 2. kolo - vyřazovací 3. kolo - osobní pohovor V rámci tohoto bloku se zaměřte na první dvě kola. Pokud jde o kolo administrativní, je vhodné zdůraznit význam dobře zpracovaného životopisu. V diskusi o kole druhém jde o to, aby se účastníci seznámili se vším, s čím se mohou při výběrových řízeních setkat, a dozvěděli se trochu více o tom, jaký význam jednotlivé zkoušky, testy či úkoly mají, proč bývají součástí výběrových řízení a co se z nich vlastně zaměstnavatel může dozvědět. K tomuto bloku patří i rady související s absolvováním vyřazovacího kola. Vyzvěte účastníky k otevření pracovního sešitu a prostudování inzerátu, ve kterém firma Donostia hledá nového kolegu. Pak jim promítněte první část videoprogramu až k první stopce v podobě loga RZA: Přerušte promítání a v diskusi s účastníky proberte a o podrobnosti doplňte to, o čem tato část programu pojednává. Vyzvěte je, aby přispěli svými zkušenostmi, poznámkami nebo otázkami. To, co považují za podstatné, si mohou zapsat do pracovního sešitu. K diskusi vám poslouží tyto podrobnější informace:

9 7 Zkouška pro všechny 1. kolo - administrativní (ve videoprogramu obsahuje překážku označenou jako životopis) Po uveřejnění nabídky zaměstnání se do stanovené lhůty sbírají nabídky zájemců. Nabídka většinou obsahuje vlastní odpověd' na inzerát a uchazečův životopis. Zejména ten je důležitý - podle informací v něm uvedených je kandidát posuzován. Proto zdůrazněte, jak je velmi důležité zpracovat CV takovým způsobem, aby postoupil" do dalšího kola. Je třeba ušít jej na míru" firmě, ve které se člověk o místo uchází. Někdy mohou být uchazeči ještě požádáni, aby vyplnili firemní (podnikový) dotazník. Firma tak získá standardizované informace, které usnadňují porovnávání uchazečů. Totiž, po shromáždění nabídek následuje třídění a prosévání zájemců o místo. Porovnávají se s klíčovými kritérii pracovního místa a většinou bývají roztříděni do tří kategorií - velmi vhodní, vhodní a nevhodní. Cílem je stanovit, kdo bude pozván do dalšího kola výběru. Ti, kteří projdou, bývají vyrozuměni o dalším postupu; někdy se jim zasílají i detailnější informace o organizaci a pracovním místě. Slušností bývá poděkovat dopisem za zájem i těm, kteří nepostoupili. Někdy jsou nevybraní zařazeni do databáze rezerv"; v tom případě se má zaslat tzv. rezervační dopis, ve kterém jsou požádáni o souhlas. 2. kolo - vyřazovací (ve videoprogramu obsahuje překážky označené jako zkouška odbornosti, kompetence a PC dovednosti) Ve vyřazovacím kole se ověřuje, zda uchazeč splňuje očekávání zaměstnavatele hlavně z hlediska odborných znalostí a dovedností, posuzuje se zejména jeho pracovní způsobilost. Ve videoprogramu plní uchazeči jednak určité konkrétní úkoly, podle kterých bude možné jejich odbornost posoudit (podle stanoveného zadání píšou dopis v cizím jazyce, prokazují svou počítačovou gramotnost), jednak jsou testováním posuzovány ještě jejich další kompetence. Poučte nyní účastníky o některých metodách, se kterými se mohou na cestě za zaměstnáním setkat. K tornu vám poslouží tyto podrobnější informace: Některé používané metody Psychometrické testy Metody používané ve vyřazovacím kole bývají různé. Lze se setkat např. s výběrovými neboli psychometrickými testy, které mohou objektivně změřit různé individuální schopnosti a charakteristiky. Rozdíly mezi numerickými skóre jednotlivých uchazečů reprezentují rozdíly mezi nimi. Hlavními typy těchto testů jsou: a) Testy inteligence Používají se poměrně často. Potíž s nimi je v tom, že na to, co je to vlastně inteligence, neexistuje ani mezi psychology jednotný názor. Zato existuje celá řada teorií, z čehož vyplývá rozmanitost testů a testových baterií, takže vybrat ten pravý je velmi obtížné. Užitečné mohou být v případě, že inteligence představuje pro výkon zaměstnání klíčový faktor. Pak mohou být zárukou určité minimální úrovně inteligence, ale poslouží také jako metoda k vyloučení uchazečů, kteří jsou pro danou práci příliš inteligentní.

10 Zkouška pro všechny 8 b) Testy schopností Spočívají v tom, že se na základě analýzy pracovního místa stanoví kvality, které ono místo vyžaduje. Bývají rozlišovány dva typy těchto testů - testy potenciálních schopností ( tzv. aptitude tests), které mají předpovědět potenciál uchazečů k výkonu určité práce, a testy získaných schopností (tzv. attainment tests), které měří schopnosti, jaké uchazeči mají. Lze k nim zařadit oba úkoly (dopis a PC), které plnili uchazeči ve videoprogramu. c) Testy osobnosti Podobně jako u inteligence existuje i řada teorií osobnosti, a tudíž spousta různých testů. U výběrových řízení se nejčastěji používají dotazníky, které uchazeči vyplňují. Výsledky jsou analyzovány a porovnávány, ale odborníci se domnívají, že zejména toto testování mívá nízkou míru validity. Přesto však mohou zaměstnavateli poskytnout o uchazečích informace oproštěné od chybných reakcí, ke kterým často dochází při pohovorech (zejména individuálních a nestrukturovaných). d) Assessment centre Tento termín odborníci nepřekládají. Assessment centre zastupuje skupinovou metodu výběru. Skupina uchazečů se podílí na plnění různých úkolů, které souvisejí s důležitými aspekty budoucího zaměstnání. Přitom jsou pozorováni, a poté hodnoceni. Největší pozornost se soustřed'uje na chování. Aby byla zajištěna co největší objektivita, účastní se toho několik pozorovatelů/hodnotitelů. Assessment centre umožňuje zaměstnavateli - zejména je-li provedeno dobře - posoudit, do jaké míry budou uchazeči vyhovovat firemní kultuře, i předpovídat budoucí pracovní výkon a rozvoj pracovníků. e) Grafologie Smyslem je dozvědět se něco o charakteru uchazečů a jejich budoucích pracovních výkonech prostřednictvím jejich rukopisu. V některých zemích je tato metoda běžná, většinou je však odborníky považována za metodu značně nespolehlivou a rozhodně ji nelze použít jako metodu jedinou. Navíc za přirozený rukopis lze pokládat pouze osobní dopis nebo osobní deník. f) Lékařské vyšetření Bývalo zvykem, že se po nástupu do zaměstnání konala tzv. vstupní lékařská prohlídka. V současnosti se lze setkat s tím, že lékařské vyšetření může 'být požadování předem, zejména u drahých" pracovníků. Zvládnutí testováni Někteří lidé se mohou po seznámení s možných průběhem výběrového řízení cítit zaskočeni nebo dokonce mohou mít obavy. Je proto důležité vypíchnout, že se nemají čeho bát. Proberte s účastníky to, co právě slyšeli. Vyzvěte je, aby se s ostatními podělili o své zkušenosti a pocity, aby se ptali na vše, co považují za důležité. Vyzvěte je k zapisování poznámek do pracovního sešitu. Jeden ze způsobů, jak nad věcí získat kontrolu a větší sebejistotu, je mít k dispozici dostatek informací, pochopit pozadí. K tomu vám poslouží tyto podrobnější informace: O užitečnosti testování, jehož historie je přes sto let stará, se i mezi odborníky vedou polemiky. Jedni jsou přesvědčeni, že testy dokážou předpovědět, zda se uchazeč v zaměstnání osvědčí, jiní experti varují, že většina testů slibuje více, než skutečně může

11 9 Zkouška pro všechny vyzkoumat. Dobré testy by měly splňovat čtyři kriteria. Jsou to citlivost, standardizace, spolehlivost a validita. Citlivost znamená, že test dobře rozlišuje mezi jedinci. Standardizace znamená, že test byl vyzkoušen na dostatečně velkém vzorku osob, takže individuální skóre může být interpretováno ve vztahu ke skóre ostatních osob. Spolehlivostí se míní, že ať se test dělá kdykoliv, v úterý nebo pátek, pokaždé vyjde přibližně stejný výsledek, tedy že za všech okolností (různí lidé, různý čas) měří totéž. Validita znamená, že test měří skutečně ty charakteristiky, k jejichž měření byl zkonstruován. Jak k testování přistupovat Každý jsme jiný, a proto různé zkoušky, úkoly nebo testování prožíváme rozdílně. Nervozita je něčím, co při hledání zaměstnání prožívá naprostá většina lidí. Neexistují pravidla, jak si vytvořit pro zvládnutí překážek ten správný přístup mysli". K testování, a k celému druhému kolu výběrového řízení, se vám však mohou hodit následující rady: K úkolům a testování, které před vámi stojí, nepřistupujte s pocity, které si možná pamatujete ze školních let. Rozhodně nejde o akademickou zkoušku, natož pak o život. Na testy se částečně lze připravit a seznámit se předem s různými typy úloh a otázek. Existuje k tornu spousta literatury Přistupujte k záležitosti pozitivně. Myslet Si, že musíte místo získat za každou cenu, vás činí zranitelným. Jen se utvrd'te v tom, že svým schopnostem učiníte zadost. Bez ostychu se ptejte na všechno, co vám není jasné. Chvilku zhluboka dýchejte, pročistěte si hlavu, uvolněte se. Odpovídejte pravdivě, nesnažte se stylizovat do nějaké role. Nenechte se vyvést z míry tím, že třeba v časovém limitu nestihnete splnit všechny úkoly. Je to zcela běžné a normální, nestíhá to většina lidí. V přílohách pod č.6 naleznete test o testování"; sami však posuďte, zda jej uchazečům nabídnete. Blok 2: Výběr té pravé osoby" Cíl: seznámit účastníky s cíli a metodikou pohovoru umožnit účastníkům prožít proces výběru poučit se ze společné diskuze o tom, jak u pohovoru obstát Pomůcky: videoprogram, pracovní sešit a tužka pro každého účastníka Pro zajímavost zde uvádíme vodítko pro hodnocení koeficientu validity metod výběru pracovníků podle výzkumů M. Smítne (1984) a výčet metod z hlediska validity podle J.Koubka (1996). Tab. 1 Koeficient validity testů více než 0,5 vynikající 0,40-0,49 dobrá ,39 přijatelná méně než 0,30 špatná Tab. 2 Metodu výběru z hlediska validit Strukturovaný pohovor 0.62 Testy získaných schopností 0,55 Testy potenciálních schopností 0,54 Assessment centra 0,41 Životopisné údaje 0,40 Testy osobnosti 0,39 Grafologie 0-0,30

12 Zkouška pro všechny 10 Časová náročnost: cca 60 minut Dříve než spustíte další část videoprogramu, proberte s uchazeči některé zásady správně vedeného osobního pohovoru, aby toho mohli využít při dalším sledování. Pohovor má být účelovou konverzací, výměnou informací, která oběma stranám umožní učinit rozhodnutí - nabídnout nebo nenabídnout zaměstnání, stejně tak jako přijmout nebo nepřijmout nabídku. Pohovor může mít různé podoby. K běžným metodám patří pohovor individuální. V tomto případě jde o diskusi mezi čtyřma očima, výhodou je příležitost k navázání osobního kontaktu. Stejně tak běžnou metodou je pohovor, kdy se na straně podniku sejde výběrová komise a diskutuje s uchazečem. Výhodou je, že své poznatky a dojmy z uchazeče může porovnávat více osob. Důležité je, aby pohovor byl předem pečlivě naplánován, aby byl strukturovaný (neboli také standardizovaný). V tomto případě dostanou všichni uchazeči stejné otázky ve stejném pořadí. To je umožňuje snadněji porovnávat. Pohovor by měl zaměstnavateli poskytnout odpověd' na několik základní otázek: 1. Může uchazeč vykonávat danou práci? Má pro to schopnosti, dovednosti, zkušenosti? Čím se liší od dalších uchazečů? 2. Chce uchazeč vykonávat danou práci? Je k tomu motivován? Proč hledá práci právě zde? 3. Čím se liší od ostatních uchazečů? Proč vybrat právě jej? 4. Zapadne uchazeč do firmy? Jaký je typ? Zapojí se do týmu spolupracovníků? Jak bude s ostatními vycházet? 5. Může si ho firma dovolit? Chytře vedený pohovor by měl obsahovat také část zaměřenou na uchazečovo chování (tzv. behaviorální pohovor). Vychází se přitom z předpokladu, že minulý pracovní výkon nebo chování naznačují, jaký výkon a chování lze od uchazeče očekávat v budoucnu. Rozdělte uchazeče do několika skupin. Každá skupina nyní představuje další členy výběrové komise ve firmě Donostia. Čekají je pohovory se čtyřmi kandidáty, z nichž každý reprezentuje nějakou více či méně typickou skupinu zastoupenou na trhu práce. Jejich úkolem bude vybrat pro Donostii nového kolegu a svou volbu zdůvodnit, ale zdůvodnit také to, co je u dalších kandidátů vedlo k zamítavému stanovisku. Smyslem tohoto cvičení je jednak poučit se z pozitiv i chyb aktérů videoprogramu, jednak předvést, že výběr toho pravého člověka" není vůbec jednoduchou záležitostí, že se názory členů komise mohou lišit a že dohodnout se je vlastně náročné a složité. Je to opravdu zkouška pro všechny zúčastněné. Nejdříve každé skupině rozdejte životopisy kandidátů Hrabošíka, Bubrové, Čepa a Lubořilové. Naleznete je v přílohách tohoto manuálu pod čísly 2-5. Upozorněte je znovu na popis pracovního místa, o které se kandidáti ucházejí. Zdůrazněte fakt, že všichni čtyři jmenovaní prokázali svou odbornost jak při psaní obchodního dopisu, tak při ověření počítačových dovedností, a také při tzv. assessmentu či testování.

13 11 Zkouška pro všechny Poskytněte výběrovým komisím dostatek času k pečlivému prostudování životopisů a vzájemné diskusi o tom, jak se jim zatím kandidáti jeví. Sdělte jim, aby sledovali pohovory pečlivě nejen z hlediska jednotlivých kandidátů, ale i z hlediska struktury pohovoru a zaměření se na chování kandidátů. Teprve nyní pokračujte v promítání videoprogramu. Při každé stopce (logo RZA) program zastavte a vyzvěte výběrové komise, aby si do pracovních sešitů zaznamenávaly poznámky potřebné k pozdějšímu porovnání uchazečů a závěrečnému verdiktu - různé postřehy, poznámky k odpovědím, vlastní hodnocení, pocity, názory apod. Po skončení videoprogramu opět poskytněte výběrovým komisím dostatek času. Jejich úkolem vybrat pro Donostii nového kolegu, svou volbu podrobně zdůvodnit, ale zdůvodnit také to, co je u dalších kandidátů vedlo k zamítavému stanovisku.

14 Zkouška pro všechny 12 Část druhá Blok 3: Přijímací pohovor Cíl: uvědomit si důležitost přípravy na pohovor zopakovat si základní společenská pravidla, která mohou být při hledání práce důležitá seznámit se s vlastním průběhem pohovoru zopakovat si význam nonverbálních signálů, které jsou při pohovoru cenným zdrojem informací ujasnit si, čemu se při pohovoru vyhnout Pomůcky: flipchart, fixy, pracovní sešit a tužka pro každého účastníka Časová náročnost: cca minut Příprava na pohovor Rozdělte účastníky na skupiny a zadejte jim úkol, aby sepsali a poté ostatním prezentovali všechno to, co považují za podstatné a důležité při přípravě na pohovor. Nechte je pracovat minut. Objeví se různé náměty účastníků. Doporučujeme uspořádat informace podle níže uvedených bodů: 1. Opatřete si o firmě informace, seznamte se s ní dříve, než ji navštívíte Zapůsobíte na zaměstnavatele. Vylepšíte své šance, protože dokážete, že vaše volba není náhodná, že se o místo ve firmě skutečně zajímáte. Vy sám se při sběru informací přesvědčíte, jestli v ní skutečně chcete pracovat. Volná pracovní místa, které firma potřebuje obsadit, nemusejí být ve skutečnosti tak lákavá, jak to v nabídce vypadá. Zapište na flipchart návrhy účastníků, co všechno by měli o firmě vědět. typ organizace co vyrábějí jaké služby poskytují co prodávají komu prodávají jak je podnik velký, kolik má zaměstnanců jak dlouho existuje zda se rozrůstá kdo jej vlastní kdo jsou jeho konkurenti jakou má pověst proč s ním jiné firmy spolupracují, jak, a které to jsou jaké místo chtějí obsadit jaký má být správný kandidát

15 13 Zkouška pro všechny Zapište na flipchart návrhy účastníků, jak si lze kýžené informace opatřit. Podnikový bulletin, reklamní materiály, výroční zpráva, Internet, zaměstnanci, zákazníci firmy, dodavatelé, odběratelé, příbuzní zaměstnanců Připravte si, co si budete brát sebou Zapište na flipchart návrhy účastníků, co by si vzali sebou k pohovoru. Osobní doklady, vysvědčení, diplom, osvědčení nebo potvrzení z různých kursů, vzdělávacích akcí, vysvědčení ze státních jazykových a jiných zkoušek nebo jiné certifikáty, písemná doporučení, pracovní posudky z minulých zaměstnání, svářečský či jakýkoliv další průkaz a jiné doklady tohoto typu, doklady o dosažených úspěších - děkovný dopis, pochvalné uznání, kopie článku v novinách, je-li požadován, výpis z trestního rejstříku, kopie lustračního osvědčení apod. + CV. Opatřete si kopie důležitých dokumentů, abyste je tam mohli nechat. Nikdy nedávejte z ruky originály. Dokumenty přenášejte nejlépe v nějaké složce. Kapesník, brýle, toaletní taštičku, tašku, ve které všechno ponesete (v žádném případě igelitka), jízdenku nebo tramvajenku, vhodné oblečení Příprava na cestu Ověřte si předem, kde se přijímací pohovor bude konat a jak se tam dostanete. Pokud se v tom místě moc neorientujete, zajed'te nebo zajděte tam předem. Zjistěte si, jak se tam dostanete městskou dopravou, prostudujte si jízdní řád a nechejte si do rezervy alespoň jeden spoj, kterým byste tam dorazili včas. Nikdy nevíte, co se může stát. Jedete-li vlastním autem, přesvědčte se, zda se tam dá parkovat. Nikoliv v šest večer, ale v hodinu, kdy se bude váš pohovor konat. Počítejte i s dopravní zácpou nebo prací na silnici a objížd'kami. Omlouvat pozdní příchod není dobrý začátek. Večer před pohovorem se neposilujte alkoholem a lehnout si jděte tak, abyste byli druhý den čerství a odpočatí. Užitečná společenská pravidla Požádejte účastníky, aby se zamysleli a do pracovního sešitu zapsali pravidla společenského styku, která přicházejí do úvahy v souvislosti s výběrovým řízením a hledáním zaměstnání. Nechte je pracovat asi 5 minut. Požádejte postupně každého z účastníků, aby uvedl jedno konkrétní pravidlo, které je podle něj důležité (systém rotace). Zapište je na flipchart. Zdravení Představování Podávání ruky Oslovování Chůze Oblékání

16 Zkouška pro všechny 14 Vyzvěte účastníky, aby si v pracovním sešitě nalistovali stránku s testem Užitečná pravidla a vyplnili jej. Potrvá to cca 10 minut. 1. Kdo koho zdraví první a) muž ženu b) ten, kdo vstupuje do místnosti c) ten, kdo vidí známého jako první d) mladší staršího Užitečná pravidla 2. Vejdete do budovy, kde sídlí zaměstnavatel, a všimnete si, že na pravé botě máte malou skvrnu od bláta. Co uděláte? a) sednete si tak, aby špinavou botu nebylo vidět b) malá blátivá skvrna vás z míry nevyvede, soustředíte se na to, co o sobě budete říkat c) nezáleží na tom, jak vypadáte, ale na tom, co jim můžete nabídnout d) na situaci jste připraven, máte u sebe papírový ubrousek a na místním WC botu přeleštíte 3. Asistentka ředitele vás vede chodbou do místnosti, kde se bude odehrávat první část výběrového řízení. Půjdete a) po její pravici b) po její levici c) za ní d) před ní 4. Čekáte na pohovor v kanceláři sekretářky, která má za úkol postarat se o vás, než vás zavolají. Jak se zachováte? a) povedete s ní nezávaznou společenskou konverzaci b) pozdravíte se s ní, ale dále budete mlčet c) požádáte ji o kávu nebo minerálku d) budete se snažit zjistit, jaké jsou vaše šance 5. Vejdete do místnosti, kde na vás čeká výběrová komise; co uděláte? a) pozdravíte a usednete na nachystanou židli b) pozdravíte, aktivně je obejdete, podáte jim ruku a každému sdělíte své jméno c) pozdravíte a vyčkáte na jejich reakci; podle té se pak zařídíte d) sdělíte jim nahlas své jméno a požádáte je, aby se vám také představili 6. Jak to proběhne s podáváním ruky? a) zaměstnavatel vám podá ruku jako první, využijete příležitosti, podíváte se mu zpříma do očí, jeho ruku pořádně stisknete a potřepete mu pravicí, aby věděl, že jste ten pravý b) ruku mu jako první podáváte vy, protože vy jste příchozí c) počkáte, jestli vám ruku podá; pokud ano, bude váš stisk pevný a krátký; pokud ne, nebudete mu svou ruku sám nabízet d) u pohovoru se ruce většinou nepodávají, není to žádná společenská událost 7. Jak dlouhý by měl být optimální stisk ruky? a) 5-6 vteřin b) alespoň 10 vteřin c) délka stisku záleží na tom, zda ruku podáváte ženě nebo muži d) 1 2 vteřiny

17 15 Zkouška pro všechny 8. Přišel jste zvenku, nebyl čas rozmrznout a vy máte zaměstnavateli podat zkřehlou a studenou ruku. Jak se zachováte? a) neřešíte to, je zcela přirozené a normální mít studené ruce, když je venku zima b) raději se podání ruky vyhnete, nebot' silný kontrast v teplotách rukou není příjemný c) uchopíte svůj protějšek pouze za konečky prstů, aby mu chlad nebyl nepříjemný d) vynesete karty na stůl ; slovně jej předem připravíte na ne úpině příjemný dotek s mou rukou 9. Zaměstnavatel vám představil členy výběrové komise, ale jeho jméno se vám nepodařilo zachytit. Co uděláte? a) vůbec to nevadí, nikoho stejně jménem oslovovat nehodláte b) pokusíte se situaci zvládnout, aniž byste jeho jméno znal c) požádáte ho, aby vám své jméno zopakoval d) budete jej oslovovat pane vedoucí 10. Příští možný šéf vedoucí obchodního oddělení Marek Párek - se vám představil. Jak jej budete během pohovoru oslovovat? a) oslovování se taktně vyhnete, při prvním setkání je to příliš vtíravé b) využijete univerzálního oslovení, kterým nic zkazit nelze, a budete mu říkat šéfe c) budete mu říkat pane Párku d) budete mu říkat pane Marku, protože Párek zní tak trochu divně 11. Jmenujete se Pavel Nahradil a jste vyzván k tomu, abyste se výběrové komisi představil. Která formulace je podle vás nejpřiměřenější situaci? a) Dobré jitro vespolek, já jsem nějaký Nahradil. b) Rád bych se vám představil. Jmenuji se Pavel Nahradil. c) Dovolte, abych se vám představil, jsem Nahradil Pavel. d) Jmenuji se Nahradil a budu rád, když mě budete oslovovat Pavle. 12.Váš pohovor probíhá asi 10 minut, když vám zaměstnavatel nabídne minerálku a cigaretu. Sám si rovněž zapálil. Co uděláte (jste kuřák a máte žízeň)? a) obojí s díky odmítnete b) vezmete si minerálku, ale cigaretu si nezapálíte c) zapálíte si cigaretu, ale zdvořile odmítnete minerálku d) zakouříte si spolu a minerálku rovněž neodmítnete 13. Po chodbě jdou dva lidé, generální ředitel - skutečný gentleman - a paní, která mu v kanceláři uklízí. Vy je vidíte zezadu. Kdo z nich půjde vpravo? a) osoba společensky významnější tedy generál b) osoba funkcí společensky méně významná tedy uklízečka c) je to jedno d) uklízečka vůbec nepůjde vedle generála, ale za ním 14. Pohovor se nachýlil ke konci a vás se zeptají, jestli máte nějaké otázky. Jak zareagujete? a) jedná se formální dotaz, nebudete tedy dále zdržovat a na nic se nezeptáte b) s otázkami počkáte až na další kolo, pokud si vás vyberou c) jelikož nepřišla vůbec řeč na finance, zeptáte se na možný plat d) své dotazy máte předem záměrně připravené

18 Zkouška pro všechny Odpoledne po pohovoru náhodou možného budoucího zaměstnavatele zahlédnete opodál v samoobsluze. Dívá se vaším směrem. Co uděláte? a) využijete příležitosti, dojedete ho s vozíkem, slušně pozdravíte a pozeptáte se, jestli už se rozhodli b) nic, zřejmě si vás stejně nepamatuje, dopoledne tam bylo aspoň 15 lidí c) pozdravíte jej neverbálně (beze slov), na dálku d) co nejrychleji opustíte jeho zorné pole 16. Napište příklad verbálního pozdravu vašeho budoucího zaměstnavatele: 17. Napište, jak může vypadat neverbální pozdrav: 18. Vybíráte si vhodné oblečení k přijímacímu pohovoru; co je důležité? a) zvolíte si oděv, který se hodí k budoucímu pracovnímu prostředí b) oblečete si to, co vám sluší c) oblečete si to, v čem se cítíte pohodlně d) budete čistý a upravený Společně procházejte test, zastavte se u každé otázky a doplňte ji krátkým výkladem. Doporučujeme kombinovat výklad s diskusí s účastníky. Zapojte je vhodnými otázkami a společně dojděte k závěrům. Nehodnot'te výkon účastníků. Obecné zásady společenského styku K výbavě člověka, který se uchází o zaměstnání, by mělo patřit slušné chování, kultivované vystupování a znalost základních pravidel společenského styku. Pro ten platí přinejmenším čtyři každodenní zásady, jakési pilíře společenských pravidel. Jsou jimi (zápis na flipchart): takt - být taktní znamená jednat s druhým člověkem tak, jak bychom si přáli, aby za stejné situace bylo jednáno s námi ohleduplnost tolerance a snaha usnadňovat život lidem okolo sebe úcta k lidem nikoliv přehnané patolízalství typu uctivý služebníček, ale vážit si druhých i jejich práce estetičnost zanedbanost, některé nechutné návyky apod. ovlivňují chování i projevy okolí k nám, součástí smyslu pro krásu je vkus. Společenská významnost Běžně užívanou mezinárodní zkratkou, vyjadřující společenskou důležitost či významnost je VIP (Very lmportant Person). Není to žádné stabilní označení. Je to relativní pojem, který se mění se v závislosti na situaci. Společenská významnost se zakládá na třech kritériích - věku, pohlaví a společenském postavení (sem patří např. i popularita, zasloužilost). Platí, že: starší osoba je společensky významnější žena je společensky významnější než muž osoba výše postavená je významnější než osoba postavená níže.

19 17 Zkouška pro všechny Zdravení Je nejfrekventovanější formou společenského styku, základním zdvořilostním úkonem. Pozdrav může být verbální (dobré ráno, dobrý den) i neverbální (úklona hlavy, smeknutí klobouku, vztyčení ruky, zamávání...). Aktivnější je ten, kdo je společensky méně významný, takže zdraví: mladší staršího muž ženu podřízený nadřízeného ten, kdo vstupuje do místnosti Avšak at' jste v jakékoliv pozici, nikdy neuděláte chybu, když pozdravíte první. Pozdravit je zdvořilost, odpovědět na pozdrav je povinnost. Podávání ruky Oproti pozdravu má trochu důvěrnější charakter. Lidé se dostávají do víceméně intimního kontaktu. Aktivnější je ten, kdo je společensky významnější, takže ruku podává: žena muži starší mladšímu nadřízený podřízenému hostitel hostovi zaměstnavatel uchazeči o práci Rozdělte účastníky do dvojic. Dvojice se postaví, podají si ruce a vzájemně se představí. Pak si sednou a bezprostředně do pracovního sešitu zapíšou odpověď na otázku: Na co jste se při podávání ruky nejvíce soustředil? Postupně vyzvěte každého účastníka k hlasité odpovědi na první otázku. Zapisujte na flipchart, co uvádějí. Může se objevit řada možností, např.: svůj nebo partnerův obličej, ruku, stisk, usměv, jméno, kravatu, boty, vzdálenost, vlasy, zuby,... Jejich odpovědi ještě doplňte (někdy se stává, že všichni opakují totéž) a upozorněte je na skutečnost, co všechno je v té krátké chvíli partnerem registrováno, a že to spoluutváří první dojem. Pokračujte. Dvojice se opět postaví, podají si ruku a na chvíli zavřou oči. Pak zapíšou odpověd' na otázky: Jaká byla partnerova ruka? Co z ní bylo možné vyčíst? Dalo se z ní usoudit na nějaké vlastnosti? Vyzvěte účastníky k veřejné odpovědi na druhou otázku a zapište na flipchart, co uvádějí. Může se objevit řada možností: ruka studená, teplá, měkká, suchá, mokrá, pocit drcení, bolelo to, příjemný stisk, sympatie, důvěra, nepříjemný pocit, antipatie, nezájem, nedůvěra, lomcování, klid, teplo, plachost... Je důležité uvědomit si, co všechno lidem přichází na mysl, jaké pocity v nich partnerova ruka vzbuzuje. Oceňte jejich spolupráci. Nesprávné způsoby podání ruky: leklá ryba nevalný, mdlý stisk hraběnka - uchopení pouze za konečky prstů drtička ( kostilam") příliš silný, až bolestivý stisk uchopení partnerovy ruky oběma rukama a nepřiměřené potřásání - vzbuzuje pocit falešné bodrosti nebo ruštiny coby mateřského jazyka; tento způsob je vhodný pouze v okamžicích velkého citu (totéž platí pro uchopení za obě ruce př. důvěrné loučení).

20 Zkouška pro všechny 18 Správné podávání ruky podává se pravá ruka (levá výjimečně), ruce jsou v kolmé poloze. Otočením ruky hřbetem vzhůru je signalizována nadřazenost. Stisk má trvat 1 2 vteřiny a má být pevný, neboli středně dlouhý a středně silný, úměrný tomu, komu ruku podáváme. Nepříjemné pocity vyvolávají ruce upatlané, špína za nehty, okousané nehty, neudržovaná pokožka, ruce plné prstenů, vlhké nebo ledové dlaně. Zeny mívají o cca 1,5 stupně studenější končetiny než muži. V případě ledových rukou je menším faux pas sdělit to partnerovi předem. Ještě lepší je si před důležitým jednáním ruce zahřát. Představování Představuje společenskou aktivitu, které se při hledání práce nelze vyhnout. Častěji v této souvislosti představuje člověk sám sebe, ale je dobré vědět i to, jak představovat lidi navzájem. Často se při tom chybuje. Představování přímé Vyzvěte každého z účastníků (rotace), aby se ostatním nahlas představil. Nejprve jméno a potom příjmení by mělo být vysloveno zřetelně a nahlas. Dovolte prosím, smím se vám představit... Dovolte, abych se vám představil... Představování nepřímé, zprostředkované Formálně: Dovolte mi, abych vám představil... Pane XY, dovolte, abych vám představil pana AB... Prosím, seznamte se, pan AB pan XY Neformálně: Alice, toto je Jana, jak jsem Ti říkala, odbornice na líčení. Jano, Alice se zabývá fotografováním. Představujeme: muže ženě (žena má právo zůstat inkognito) mladšího staršímu méně významného významnějšímu Ne vždy je však rozhodnutí jednoznačné nebo snadné. Uvažujme o dvojicích: mladší žena starší muž starší uchazeč o práci mladší zaměstnavatel podřízená žena (starší) nadřízený muž (mladší) Při představování uvádíme běžně používané akademické (magistr, doktor, inženýr...) a společenské tituly (předseda správní rady, podnikatel...). V pracovním styku vždy uvádíme funkci (velvyslanec, ředitel, prokurista...). Po představovacích formulích se představovaný mírně ukloní a společensky starší nabídne ruku ke stisku. Odpověd': Těší mne, že vás poznávám; jsem ráda, že jsem se s vámi seznámila. Při představování se stojí; sedět může jen velmi starý nebo nemocný člověk. Sedět zůstáváme i v řadě sedadel (třeba při seznámení v divadle), kde by to rušilo okolí Co dělat, když si nezapamatujeme jméno? Znovu se zeptat, druhému naopak projevený zájem lichotí. Oslovování Neznámé lidi oslovujeme pane, paní, slečno i bez připojení jména. Při ucházení se o místo se snažíme oslovovat jménem, případně titulem nebo funkcí. Používáme vokativu, tj.5. pádu

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor Mgr. Zuzana Válková Co je pracovní pohovor a kdy nás čeká? Pracovní pohovor je událost, při které náš potenciální zaměstnavatel zjišťuje všechny potřebné

Více

Pravidla společenského chování - ETIKETA představování, tykání, oslovení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: říjen 2012

Pravidla společenského chování - ETIKETA představování, tykání, oslovení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: říjen 2012 Pravidla společenského chování - ETIKETA představování, tykání, oslovení Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: říjen 2012 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.3 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851 Vytvořeno:

Více

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pečlivě se připravte na přijímací pohovor - Zhodnoťte své možnosti pro danou práci (porovnávejte je

Více

Učitel, etiketa. RNDr. Vladimír Kostka. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Učitel, etiketa. RNDr. Vladimír Kostka. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Učitel, etiketa a kvalifikační standard RNDr. Vladimír Kostka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích anotace Příspěvek se zabývá problematikou požadavků na vystupování a chování učitele

Více

reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ?

reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ? reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ? 1. ŽIVOTOPIS Správně napsaný životopis je klíčem k překročení prahu dveří oslovené společnosti

Více

PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR. Ing. Kateřina Šugárová

PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR. Ing. Kateřina Šugárová PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR Ing. Kateřina Šugárová Úvod Nervozita Stres Strach Nejistota Pohovor Tréma Úzkost Neznámo Rozrušení Typy přijímacích pohovorů Neformální (příjemná atmosféra, všeobecné otázky,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného 4. Jak nejlépe zvládnout otázky u výběrového řízení Tento osvědčený postup pomáhá uživatelům s přípravou na výběrové řízení, konkrétně na tu část řízení, kdy se jich dotazuje zástupce zaměstnavatele (zpravidla

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Nábor pracovníků 3 typy náboru: Z vnitřních zdrojů Vnější Kombinovaný

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

TEST LOGIKY. Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích

TEST LOGIKY. Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích TEST LOGIKY Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích Forma: papír - tužka Čas na administraci: max. 25 min. Časový limit: ano Vyhodnocení: ručně cca 10 minut jeden testovaný

Více

CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA?

CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA? VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA? Odborné znalosti Osobnostní charakteristiky Potenciál pracovníka Nutné stanovit si kritéria Prověřit jejich validitu a spolehlivost Zvolit vhodné metody

Více

Příprava na přijímací pohovor

Příprava na přijímací pohovor JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 3 Obsah pracovních listů Úkoly a cvičení 2-5 Důležité fráze a

Více

Očekávaný výstup: Žáci si upevní znalosti slušného chování, rozpoznají, jak se správně chovat v konkrétních situacích, seznámí se se Zlatým pravidlem

Očekávaný výstup: Žáci si upevní znalosti slušného chování, rozpoznají, jak se správně chovat v konkrétních situacích, seznámí se se Zlatým pravidlem Kulturní chování Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr. Helena

Více

Jak uspět při hledání práce? Tereza Langová Pracovní portál Profesia.cz

Jak uspět při hledání práce? Tereza Langová Pracovní portál Profesia.cz Jak uspět při hledání práce? Tereza Langová Pracovní portál Profesia.cz 7. 5. 2015 Obsah Budování osobní značky Životopis Motivační dopis Pohovor Každý den můžete udělat něco pro svou budoucnost Reference

Více

DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ

DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ 2. ČÁST ÚDAJE PŘI VÝSTUPU Z PROJEKTU Tento dotazník slouží ke zjištění přínosů účasti v projektech financovaných z Operačního programu Zaměstnanost, které

Více

Motivační dopis O čem je motivační dopis a jakou má strukturu? Náměty, jak motivační dopis uvést a ukončit

Motivační dopis O čem je motivační dopis a jakou má strukturu? Náměty, jak motivační dopis uvést a ukončit Motivační dopis Forma: Aktuální (datum a místo vyhotovení), S vlastní adresou i adresou potenciálního zaměstnavatele, S titulkem (například přihláška o zaměstnání), Napsaný na počítači (nejlépe ve Wordu

Více

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok JANAPEKNA.CZ 1 Část 1 Než začneme: Jaký byl pro vás rok 2016? Vítejte! Než se pustíme do plánování vysněného roku 2017, musíme se podívat, jaký byl rok 2016.

Více

Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům.

Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům. Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům. Čím více informací má poradenský pracovník předem k dispozici, tím větším přínosem může návštěva poradny pro dítě

Více

PROČ POTŘEBUJETE NEJLEPŠÍHO PRACOVNÍKA 7 Úvod 7 Váš úspěch závisí na vašich lidech 8 Přijetí kvalitních lidí něco stojí 8

PROČ POTŘEBUJETE NEJLEPŠÍHO PRACOVNÍKA 7 Úvod 7 Váš úspěch závisí na vašich lidech 8 Přijetí kvalitních lidí něco stojí 8 OBSAH ÚVOD 1 Poznámky ke kapitole 5 Kapitola 1 PROČ POTŘEBUJETE NEJLEPŠÍHO PRACOVNÍKA 7 Úvod 7 Váš úspěch závisí na vašich lidech 8 Přijetí kvalitních lidí něco stojí 8 Víte, co potřebujete? 9 Zaměřte

Více

Přiměřené sebeprosazování Metodický list

Přiměřené sebeprosazování Metodický list Přiměřené sebeprosazování Metodický list skupinová práce - scénky, pochvala a kritika práce s interaktivní tabulí a do sešitů - vhodné věty chvály a kritiky diskuse - umění říct ne, Obecné informace k

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Lekce I Přehled Získávání a výběr zaměstnanců Hledáme někoho? Koho hledáme? Firemní kultura

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Průšvihy (českých dějin) odsun Němců po 2.sv. válce Časový rozsah lekce 2 po sobě jdoucí vyučovací

Více

Příklad dobré praxe XI

Příklad dobré praxe XI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XI pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Renáta Havelková

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě.

Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě. Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě. Vše, co je řečené, je dobré mít i v písemné podobě (nebo promítnuté

Více

JAK BÝT ÚSPĚŠNÁ NA SCHŮZCE S MUŽEM 55 TIPŮ

JAK BÝT ÚSPĚŠNÁ NA SCHŮZCE S MUŽEM 55 TIPŮ JAK BÝT ÚSPĚŠNÁ NA SCHŮZCE S MUŽEM 55 TIPŮ Nedělejte pořád stejné chyby, udělejte ten nejlepší dojem na muže, o kterého máte zájem a připravte se na úspěch. Nechte si poradit, jakých chyb se vyvarovat,

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

ČÁST PRVNÍ 1 NOVÁ PROFESIONÁLNÍ IMAGE

ČÁST PRVNÍ 1 NOVÁ PROFESIONÁLNÍ IMAGE OBSAH ČÁST PRVNÍ 1 NOVÁ PROFESIONÁLNÍ IMAGE KAPITOLA PRVNÍ 3 NA VZHLEDU ZÁLEŽÍ 3 Máte pouze třicet sekund 4 První dojem, trvalý dojem 5 Výjimka potvrzuje pravidlo 6 KAPITOLA DRUHÁ 9 IMAGE NA JEDNIČKU 9

Více

Závěrečná zpráva z Pilotního projektu Pracovník pro recyklaci

Závěrečná zpráva z Pilotního projektu Pracovník pro recyklaci Vyhodnocení plnění Politiky druhotných surovin České republiky za období 2014 až 2016 Příloha č. 10 Závěrečná zpráva z Pilotního projektu Pracovník pro recyklaci Závěrečná zpráva z pilotního ověřování

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP) PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (LP) 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. SLEDOVÁNÍ NABÍDEK ZAMĚSTNÁNÍ 4 3. MOTIVAČNÍ DOPIS..5 4. JAK NAPSAT ŽIVOTOPIS 7 5. ČEHO SE VYVAROVAT

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu Q BeLL Dotazník www.bell-project.eu Vážení účastníci kurzů vzdělávání dospělých, Cílem tohoto průzkumu je sběr informací o vzdělávání dospělých. Zajímají nás všeobecné kurzy, tedy takové, které nejsou

Více

LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI. Zpracovala: Mgr. Jolana Fořtová, duben 2011 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI. Zpracovala: Mgr. Jolana Fořtová, duben 2011 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením pořádaného o. s. Okamžik, modul Lektorské dovednosti.

Více

Personální písemnosti žádost o místo

Personální písemnosti žádost o místo Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Personální písemnosti žádost o místo VY_32_INOVACE_ITP.3.13

Více

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL Vážené kolegyně a kolegové, v rámci zvyšování spokojenosti a kvality pracovních podmínek na EF TUL byl vytvořen tento dotazník, jehož prostřednictvím

Více

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ Etiketa podnikání Zlatko Tvrdoň Jak se ve společnosti chovat, aniž bychom způsobili společenské faux pas? To a více nám prozradí Zlatko Tvrdoň v přednášce o Etiketě podnikání. Ani zde nebudou chybět jeho

Více

Vyhodnocení dotazníku pro studenty za rok 2011

Vyhodnocení dotazníku pro studenty za rok 2011 Vyhodnocení dotazníku pro studenty za rok 2011 V průběhu roku 2011 mělo v týmu Hnízdo souvislou nebo průběžnou praxi 13 studentů. Během měsíce ledna se zúčastnili studenti FSS OSU jednodenní praxe v týmu

Více

TEST SPOLEČENSKÉ DOKONALOSTI

TEST SPOLEČENSKÉ DOKONALOSTI TEST SPOLEČENSKÉ DOKONALOSTI Využitelný pro měření kompetence: získávání ostatních Forma: papír - tužka Čas na administraci: max. 10 min. Časový limit: ne Vyhodnocení: ručně cca 5 minut jeden testovaný

Více

Všeobecná sestra. Sekvenční manažerská činnost - personalistika

Všeobecná sestra. Sekvenční manažerská činnost - personalistika Všeobecná sestra Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Základy managementu v ošetřovatelství Sekvenční manažerská činnost - personalistika Sekvenční manažerská činnost - personalistika

Více

Co to vlastně je prezentace?

Co to vlastně je prezentace? Prezentace Co to vlastně je prezentace? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, kdy jedinou participací skupiny je kladení dotazů na závěr. Příprava prezentace Kdo? -

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Co to vlastně je prezentace? Příprava prezentace. Proč? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, dotazů na závěr.

Co to vlastně je prezentace? Příprava prezentace. Proč? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, dotazů na závěr. Co to vlastně je prezentace? Prezentace Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, kdy jedinou participací skupiny je kladení dotazů na závěr. Kdo? - komu budu prezentovat

Více

Jak koupit nemovitost

Jak koupit nemovitost Jak koupit nemovitost Bezpečně? Co nejlépe? Bez starostí a stresu? Část 1. www.alisen.cz Proč vznikla tato kniha? Koupě nemovitosti bývá pro většinu z nás životní investicí. Vydáváme velké, často půjčené

Více

Rady pro uchazeče o zaměstnání

Rady pro uchazeče o zaměstnání Rady pro uchazeče o zaměstnání 1. Au-pair 2. Evropské CURRICULUM VITAE 3. Ukázková žádost o místo 1. Au-pair (Pokyny, kterými je užitečné se řídit při plánování cesty za prací do zahraničí) Před odjezdem

Více

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE VAŠE PRVNÍ LOUČENÍ Pokud jste se rozhodli, že nastal čas, aby Vaše dítě začalo objevovat nový svět a kamarády ve školce, potom si o tom s dítětem povídejte. Vysvětlete mu, že ve

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN 80-7178-874-0

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN 80-7178-874-0 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hermochová, Soňa Hry do kapsy V : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík. -- Vyd. 1. -- Praha

Více

UCHAZEČ O STUDIUM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

UCHAZEČ O STUDIUM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU PŘIHLÁŠKA KE STUDIU UCHAZEČ O STUDIUM Jsem uchazeč ze Slovenska. Při vyplňování elektronické přihlášky mám problém s vyplněním údajů o střední škole (KKOV, IZO) a bez vyplněného údaje nemohu přihlášku

Více

Etiketa. souhrn společenských zvyklostí a nepsaných zákonů určujících, jak se mají lidé ve společnosti chovat

Etiketa. souhrn společenských zvyklostí a nepsaných zákonů určujících, jak se mají lidé ve společnosti chovat Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list

Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list práce s interaktivní tabulí - asertivní práva, asertivní povinnosti samostatná práce do sešitů s prezentací - souvislost práv a povinností v rámci

Více

S cíli výuky byli vhodně na začátku hodiny seznámeni také žáci.

S cíli výuky byli vhodně na začátku hodiny seznámeni také žáci. Pozorovatel poskytl vyučujícímu, jehož výuka byla sledována, také zpětnou vazbu. Tuto zpětnou vazbu a vyjádření vyučujícího můžeme shrnout do těchto bodů (diskuzní část archu): Stanovené výukové cíle:

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Zásady efektivního učení

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Zásady efektivního učení VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 12, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 13.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

příprava a vedení ČVUT, Fakulta Strojní, dne Národní vzdělávací fond

příprava a vedení ČVUT, Fakulta Strojní, dne Národní vzdělávací fond Obchodní jednání, jeho příprava a vedení Ing. Vladimír Vojík ČVUT, Fakulta Strojní, dne 5. 3. 2007 Obchodní jednání je proces nebo spíše dynamický vztah, kdy se minimálně dva lidé snaží dohodnout podmínky

Více

7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků

7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků 7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků 7. lekce Jak se stát doporučitelným Chcete si udělat z doporučení seriózní nástroj, díky kterému budete stabilně získávat nové zakázky a obchodní

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H Školní rok: 2016-2017 Úřad práce Kde je ve Vašem okolí úřad práce? Kdy se tam obrátíte o pomoc? Jaké služby úřady práce nabízejí? Kde se ve Vašem okolí

Více

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ HODNOTÍCÍ STANDARD Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE kvalifikační úroveň 6 A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ 1. VEDENÍ INDIVIDUÁLNÍHO KARIÉROVÉHO PORADENSKÉHO ROZHOVORU a) Popsat cíle a strukturu

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Metody výzkumu Dotazník Opory odborného textu Odborný text vytváříme na základě: Odborné literatury kontextualita Vlastního výzkumného šetření Dotazníkové šetření, standardizovaný rozhovor (kvantitativní

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 09_15 Zaměstnání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Člověk a svět

Více

PRAVIDLA PRO UŽIVATELE Aktivizačních a rozvojových programů (dále jen AR programy)

PRAVIDLA PRO UŽIVATELE Aktivizačních a rozvojových programů (dále jen AR programy) SPOLU Olomouc SPOLU Olomouc, z. s. I Středisko podpory integrace Dolní náměstí 38, 779 00 Olomouc Tel: 585 237 194, e-mail: arp@spoluolomouc.cz, web: www.spoluolomouc.cz PRAVIDLA PRO UŽIVATELE Aktivizačních

Více

Chybí vám profesní rozvoj a nábor kvalifikovaných zaměstnanců na jednom místě?*

Chybí vám profesní rozvoj a nábor kvalifikovaných zaměstnanců na jednom místě?* Chybí vám profesní rozvoj a nábor kvalifikovaných zaměstnanců na jednom místě?* Odpovědí je portál * www.vzdelavaniaprace.cz Národní soustava kvalifikací (NSK) se v praxi využívá stále více! Čísla hovoří

Více

shine. light of change.

shine. light of change. shine. light of change. Jak rozpoznat, je-li člověk vhodný jako projektový manažer? Michael Motal Záměr Ukázat Iniciovat Jak podpořit rozhodování Jak zvážit smysluplnost investice do člověka Výměnu názorů

Více

Název lekce: Pracovní smlouva

Název lekce: Pracovní smlouva Název lekce: Pracovní smlouva Cíl: Seznámit se s pracovní smlouvou a jejími náležitostmi. Časová dotace: Věková kategorie: 1 vyučovací hodina 9. ročník Pomůcky: pracovní list První zaměstnání (2ks), příběh

Více

Marketing. Praxe.Workshop. Obchodní rozhovor. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Marketing. Praxe.Workshop. Obchodní rozhovor. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Marketing Praxe.Workshop Obchodní rozhovor Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger 2 OBSAH PRAXE.WORKSHOP Obchodní rozhovor Autorky: Dr. Andrea Grimm, Dr. Astin Malschinger IMPRESUM Za obsah odpovídá: Austrian

Více

Zaručený návod, jak mít

Zaručený návod, jak mít Zaručený návod, jak mít jistou práci a mzdu Rady k nezaplacení 1. Jak získat práci a začít vydělávat peníze 2. Že vám agentura práce najde práci za vás 3. Co říkají lidé, kteří pracují pro agenturu práce

Více

Neverbální komunikace

Neverbální komunikace Semestrální práce Matematika a byznys KMA/MAB Neverbální komunikace Tomáš Smíšek A09N0183P tsmisek@seznam.cz Úvod: Často je uváděn fakt že to čím se lišíme od zvířat je, že při komunikaci používáme řeč

Více

Co ANO při čtení dětem

Co ANO při čtení dětem Co ANO při čtení dětem Dobré rady pro rodiče, prarodiče, učitele a všechny, kteří mají chuť číst dětem. Dětem začněte číst co nejdříve. Čím dříve je motivujete, tím je to snazší a lepší. Využívejte dětské

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Factum Invenio, s.r.o., Těšnov 5, 110 00 Praha 1,tel: +420 224 805 650, fax: +420 224 805 628, email: info@factum.cz, www.factum.cz 080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Dobrý

Více

KONTAKTNÍ SKUPINA ŘEDITELŮ

KONTAKTNÍ SKUPINA ŘEDITELŮ KONTAKTNÍ SKUPINA ŘEDITELŮ PRVNÍ VYDÁNÍ (4. června 2014) KONTROLNÍ SEZNAM PRO VÝBĚR DOBRÉHO KONZULTANTA I. Interní přípravné práce II. Osobní kritéria konzultanta III. Znalosti konzultanta IV. Přístup

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

1. Jsem: a) slabozraká/ slabozraký b) těžce slabozraká nebo prakticky nevidomá/ těžce slabozraký nebo prakticky nevidomý c) nevidomá/ nevidomý

1. Jsem: a) slabozraká/ slabozraký b) těžce slabozraká nebo prakticky nevidomá/ těžce slabozraký nebo prakticky nevidomý c) nevidomá/ nevidomý Příloha č. 1 : dotazník k diplomové práci Vážená studentko, vážený studente, tento dotazník je anonymní a je určen studentům s postižením zraku, kteří studují na vysokých školách. Cílem dotazníku je analyzovat

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis Mgr. Zuzana Válková Dopis: je písemná zpráva s aktuálním obsahem odeslaná od jedné osoby (odesílatele) k druhé osobě či instituci (adresátovi). Průvodní

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Nehmotné kulturní dědictví

Nehmotné kulturní dědictví Nehmotné kulturní dědictví envi.stromzivota.sk ENVI-MOBILE: Integration of mobile learning into environmental education fostering local communities development 2014-1-SK01-KA200-000481 ERAZMUS+ Programme

Více

Jak napsat motivační dopis. Kateřina Polreichová

Jak napsat motivační dopis. Kateřina Polreichová Jak napsat motivační dopis Kateřina Polreichová K čemu slouží? přehledný a pokud možno i zajímavý informuje, o jaký obor se zajímáte vysvětluje důvody vašeho zájmu nastiňuje vaše předpoklady ke studiu

Více

Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu

Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu Tisková zpráva Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu Slaný, 7. 10. 2013 Agentura CzechTourism a profesní organizace turistických informačních center A.T.I.C. ČR po roce znovu provedla

Více

TEST CTIŽÁDOSTI. Využitelný pro měření kompetence: podnikavost, výkonnost, vedení lidí, flexibilita

TEST CTIŽÁDOSTI. Využitelný pro měření kompetence: podnikavost, výkonnost, vedení lidí, flexibilita TEST CTIŽÁDOSTI Využitelný pro měření kompetence: podnikavost, výkonnost, vedení lidí, flexibilita Forma: papír - tužka Čas na administraci: max. 10 min. Časový limit: ne Vyhodnocení: ručně cca 10 minut

Více

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Studie SOLSTICE se provádí v přibližně 200 výzkumných centrech na celém světě.

Více

I. fáze profesního poradenství Analýza aktuální situace dlouhodobě nezaměstnaného

I. fáze profesního poradenství Analýza aktuální situace dlouhodobě nezaměstnaného 2. Dotazník spokojenosti v různých životních oblastech Tato technika je velmi užitečná jak pro nezaměstnaného uživatele, tak pro profesního poradce. Uživateli technika umožňuje rychle a přesně určit zdroje

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Možnosti pracovním profesního trhu rozvoje NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

Proč číst zrovna tenhle e-book?

Proč číst zrovna tenhle e-book? Proč číst zrovna tenhle e-book? Máte zájem se dozvědět, proč námitky ve skutečnosti vznikají? Jak na nich vydělat, zvládnout je a jak co nejvíce omezit ty zbytečné, rýpavé, jedovaté a ponižující. Je to

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům?

MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům? MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům? Nejdříve je třeba si uvědomit, že všichni zájemci a vaši potenciální zákazníci nejsou ve stejné fázi nákupu. Někteří teprve uvažují o tom, že si něco

Více

Kurz Sociální a komunikační dovednosti

Kurz Sociální a komunikační dovednosti Kurz Sociální a komunikační dovednosti Lektorka, autorka materiálů: Mgr. Kateřina Obsah kurzu: 1. Pravidla a cíle kurzu 2. Seznamovací rozhovory teorie a nácvik, témata vhodná k vedení rozhovoru seznamovacího,

Více

Péče o klienta jako umění budování obchodního vztahu I. Mgr. Jitka Dobešová 18.11.2013

Péče o klienta jako umění budování obchodního vztahu I. Mgr. Jitka Dobešová 18.11.2013 Péče o klienta jako umění budování obchodního vztahu I. Mgr. Jitka Dobešová 18.11.2013 Cílem tréninku je osvojit si pravidla pro komunikaci s klientem předcházet možným nedorozuměním posilovat schopnost

Více

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov Neverbální komunikace I Střední průmyslová škola Ostrov NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Zkuste vysvětlit! = souhrn mimoslovních sdělení, která jsou vědomě nebo nevědomě předávána člověkem k jiné osobě nebo lidem.

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

EM-kit Empowerment of immigrant women

EM-kit Empowerment of immigrant women RADA PRVNÍ: Jak se vypořádat se stresem způsobeným ztrátou zaměstnání Neotáčejte se ke svým pocitům zády Jak přežít stres spojený se ztrátou zaměstnání Vypište se ze svých pocitů. Vyjádřete vše, co cítíte

Více

koordinátor (řídí práci ve skupině, prezentuje práci skupiny) člen týmu (spolupracuje s koordinátorem a pomáhá jeho činnosti)

koordinátor (řídí práci ve skupině, prezentuje práci skupiny) člen týmu (spolupracuje s koordinátorem a pomáhá jeho činnosti) Užitečné weby Co se naučíte Získáte přehled o užitečných webových stránkách různého druhu a o tom, jak je můžete v životě využít. Vytvoříte si myšlenkovou mapu o různých druzích užitečných webů na internetu.

Více

Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Průzkum spokojenosti zaměstnanců Vážení zaměstnanci,vyplněním tohoto dotazníku nám můžete pomoci získat objektivní pohled naspokojenost zaměstnanců v naší společnosti a následně zlepšit pracovní podmínky.odpovědi, které uvedete jsou zcela

Více

Zpráva z evaluačního nástroje Metody a formy výuky. Hospitační formulář.

Zpráva z evaluačního nástroje Metody a formy výuky. Hospitační formulář. Zpráva z evaluačního nástroje Metody a formy výuky. Hospitační formulář. Učitel: Funkce učitele: Škola: Mgr Igor Hnízdo Zástupce ředitele Testovací škola - vyzkoušení EN, Kvalitní 99, 99999 Praha Zpráva

Více

TEST - JSEM SÁM SEBOU?

TEST - JSEM SÁM SEBOU? BÝT SÁM SEBOU Být sám sebou, znamená zjistit a naplňovat svůj smysl života, ten opravdový, po kterém vnitřně toužíte. Někteří lidé ani nevědí, co je jejich smyslem života a je pro ně velice těžké ho definovat.

Více

Jak správně prosazovat cíle obce/organizace Metodický list. 10.8.2013 Institut komunitního rozvoje Dana Diváková

Jak správně prosazovat cíle obce/organizace Metodický list. 10.8.2013 Institut komunitního rozvoje Dana Diváková Jak správně prosazovat cíle obce/organizace Metodický list 10.8.2013 Institut komunitního rozvoje Dana Diváková Lobbing Lobbing stejně jako marketing má za cíl prosazovat zájmy skupiny či jednotlivce stálým

Více

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue Hodnocení projevu a zvládání emocí Grafy a skóre 6.1.2015 Soukromé a důvěrné Normy: Czech Republic 2011 Tato zpráva obsahuje informace i návod k tomu, abyste si uvědomili a pochopili svou vlastní emoční

Více