Zkouška pro všechny Manuál poradce pro práci s videoprogramem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zkouška pro všechny Manuál poradce pro práci s videoprogramem"

Transkript

1 Zkouška pro všechny Manuál poradce pro práci s videoprogramem PhDr. Eva Micková Mgr. Jan Havlena Mgr. Jenifer Kaločová Ing. Helena Latková Vývoj tohoto programu byl spolufinancován z programu Phare Equal a ze státního rozpočtu České republiky RPIC-ViP s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

2

3

4 Zkouška pro všechny 2 Obsah 1. Základní informace Členění manuálu Doporučený poradenský styl Lektorské know-low Část první Blok 1: Organizace výběrového řízení kolo administrativní kolo vyřazovací... 7 Některé používané metody... 7 Zvládnutí testováni... 8 Blok 2: Výběr té pravé osoby. '... 9 Část druhá...12 Blok 3: Přijímací pohovor...12 Příprava na pohovor...12 Užitečná společenská pravidla...13 Obecné zásady společenského styku...16 Vyhodnocení testu...20 Vlastní průběh pohovoru... :...20 Řeč těla Čeho se u pohovoru vyvarovat...22 Záznamy o pohovorech...22 Blok 4: Otázky...23 Otázky, které dostanete...23 Otázky, které položíte...28 Blok 5: Fiktivní pohovor Zpětná vazba Poskytování zpětné vazby Přijímání zpětné vazby Další tipy a možnosti NOTA BENE:...32 Přílohy...33 Dotazník pro hodnocení skupinové práce

5 3 Zkouška pro všechny 1. Základní informace Tento manuál, zpracovaný poradci Regionální zaměstnanecké agentury v Ostravě, je metodickou pomůckou pro lektory/poradce, kteří budou požívat videoprogram Zkouška pro všechny. Přijímacího pohovoru, a vůbec celého výběrového řízení, se lidé, kteří hledají zaměstnání, většinou obávají. Je to skutečně svým způsobem zkouška a nezbývá, než v ní uspět. Náš videoprogram má dvojí záměr. Tím prvním je seznámit diváky s tím, jak mohou být výběrová řízení i osobní pohovory zorganizovány a co vše mohou obnášet. Videoprogram obsahuje řadu užitečných informací a lze se z něj poučit. Druhým záměrem je divákům ukázat, že přijímací pohovor je vlastně zkouškou pro všechny zúčastněné aktéry, tedy nejen pro ty, kteří jej podstupují. Totiž, vybrat správného člověka nebývá ani pro zaměstnavatele jednoduché. Diváci tohoto videoprogramu se sami stanou jeho aktéry. Ocitnou se v roli zaměstnavatele a bude na nich, aby vybrali člověka, který je podle nich pro firmu tím pravým. Tím, že svůj výběr budou muset komentovat zdůvodnit, koho si vybrali a koho odmítli, a proč - si ujasní a prodiskutují důležité zásady a pravidla zkoušky zvané přijímací pohovor. Videoprogram je určen pro skupinovou práci. Tento manuál jsme pojímali obšírněji a snažili jsme se v něm uvést rozmanité informace, které by mohly být lektorům/poradcům při práci se skupinou užitečné. Některé z nich mohou budit dojem, že jsou příliš odborné a do podrobností zbytečně zabíhající. Manuál si v žádném případě neklade za cíl suplovat učebnici personalistiky. Samozřejmě nemusíte všechny informace použít. Zařadili jsme je sem jednak pro zajímavost, ale hlavně na základě našich zkušeností z práce s lidmi, zejména pak dotazů, často i velmi odborných a fundovaných, které nám lidé pokládali. Cílem je usnadnit vám práci.

6 Zkouška pro všechny 4 2. Členění manuálu Nejpodstatnější částí tohoto manuálu je kapitola nazvaná Lektorské know-how. Obsahuje dvě části, z nichž každá je rozčleněna do několika tématických bloků. V každém bloku naleznete: jeho cíl potřebné pomůcky a vybavení časový odhad tipy a návody k práci se skupinou podklady pro lektora při práci se skupinou V každém bloku jsou k dispozici informace, kterých lze při práci se skupinou využít jak např. v podobě určitého výkladu, tak především při skupinových debatách a diskusích. Jejich cílem je orientovat klienty, poskytnout jim návody a rady, které jim během výběrových řízení i pohovorů mohou být užitečné. S videoprogramem Zkouška pro všechny souvisí první část tohoto manuálu. Druhá část poskytuje inspiraci, jak probrat se skupinou téma osobní pohovor ještě podrobněji a pohovor si vyzkoušet. Obě části mohou být využity postupně a samostatně. Vedle manuálu je k dispozici pracovní sešit s vybranými texty a cvičeními, který je možno klientům nakopírovat.

7 5 Zkouška pro všechny 3. Doporučený poradenský styl je přímý, vede klienta po celou dobu dodržuje návody a postupy uvedené v manuálu je pozitivní, soustavně povzbuzuje, reaguje na správný přístup a jakýkoliv pokrok postupuje po jednotlivých krocích i při práci se skupinou se soustředí na jednotlivce a rozděluje pozornost - pravidlo automatické rotace stále zdůrazňuje konečný cíl, kterým je získání zaměstnání Během práce související s používáním tohoto programu přivítejte jakékoli příspěvky a poznámky účastníků, zejména podílení se o zkušenosti a pocity, avšak neposilujte negativní názory. Objeví li se námitky, umožněte jejich ventilování. Mnoho námitek se bude týkat toho, co dotyčný nemůže ovlivnit: nezaměstnanost je vysoká, žádná volná místa nejsou, platy jsou hrozně nízké nebo jsem už příliš starý. Námitky vyslechněte, nemějte kritické či ironické připomínky, nebagatelizujte, ale snažte se o pozitivní přístup. Pokud je to jen trochu možné, demonstrujte příkladem nebo údaji, že námitky nebo nesouhlas nesmí stát v soustavné aktivní cestě.

8 Zkouška pro všechny 6 4. Lektorské know-how Při práci s videoprogramem Zkouška pro všechny" vám navrhujeme postupovat podle následujícího metodologického blokového schématu: Část první Blok 1: Organizace výběrového řízení Cíl: objasnit účastníkům, jak bývá organizováno výběrové řízení a co všechno může obnášet Pomůcky: videoprogram, flipchart, fixy, pracovní sešit a tužka pro každého účastníka Časová náročnost: cca minut Začátek videoprogramu Zkouška pro všechny" nás uvede do firmy, ve které vznikla potřeba přijmout nového pracovníka, takže organizují výběrové řízení. To je zde přirovnáváno k závodu v dlouhém překážkovém běhu. Každá překážka představuje něco, co musí uchazeč o místo zvládnout, aby se mohl přiblížit cíli, kterým je získání zaměstnání. Celý proces výběrového řízení lze rozdělit do tří pomyslných kol závodu, každé z nich předpokládá překonání nějakých překážek. Zjednodušeně jsou to: 1. kolo - administrativní 2. kolo - vyřazovací 3. kolo - osobní pohovor V rámci tohoto bloku se zaměřte na první dvě kola. Pokud jde o kolo administrativní, je vhodné zdůraznit význam dobře zpracovaného životopisu. V diskusi o kole druhém jde o to, aby se účastníci seznámili se vším, s čím se mohou při výběrových řízeních setkat, a dozvěděli se trochu více o tom, jaký význam jednotlivé zkoušky, testy či úkoly mají, proč bývají součástí výběrových řízení a co se z nich vlastně zaměstnavatel může dozvědět. K tomuto bloku patří i rady související s absolvováním vyřazovacího kola. Vyzvěte účastníky k otevření pracovního sešitu a prostudování inzerátu, ve kterém firma Donostia hledá nového kolegu. Pak jim promítněte první část videoprogramu až k první stopce v podobě loga RZA: Přerušte promítání a v diskusi s účastníky proberte a o podrobnosti doplňte to, o čem tato část programu pojednává. Vyzvěte je, aby přispěli svými zkušenostmi, poznámkami nebo otázkami. To, co považují za podstatné, si mohou zapsat do pracovního sešitu. K diskusi vám poslouží tyto podrobnější informace:

9 7 Zkouška pro všechny 1. kolo - administrativní (ve videoprogramu obsahuje překážku označenou jako životopis) Po uveřejnění nabídky zaměstnání se do stanovené lhůty sbírají nabídky zájemců. Nabídka většinou obsahuje vlastní odpověd' na inzerát a uchazečův životopis. Zejména ten je důležitý - podle informací v něm uvedených je kandidát posuzován. Proto zdůrazněte, jak je velmi důležité zpracovat CV takovým způsobem, aby postoupil" do dalšího kola. Je třeba ušít jej na míru" firmě, ve které se člověk o místo uchází. Někdy mohou být uchazeči ještě požádáni, aby vyplnili firemní (podnikový) dotazník. Firma tak získá standardizované informace, které usnadňují porovnávání uchazečů. Totiž, po shromáždění nabídek následuje třídění a prosévání zájemců o místo. Porovnávají se s klíčovými kritérii pracovního místa a většinou bývají roztříděni do tří kategorií - velmi vhodní, vhodní a nevhodní. Cílem je stanovit, kdo bude pozván do dalšího kola výběru. Ti, kteří projdou, bývají vyrozuměni o dalším postupu; někdy se jim zasílají i detailnější informace o organizaci a pracovním místě. Slušností bývá poděkovat dopisem za zájem i těm, kteří nepostoupili. Někdy jsou nevybraní zařazeni do databáze rezerv"; v tom případě se má zaslat tzv. rezervační dopis, ve kterém jsou požádáni o souhlas. 2. kolo - vyřazovací (ve videoprogramu obsahuje překážky označené jako zkouška odbornosti, kompetence a PC dovednosti) Ve vyřazovacím kole se ověřuje, zda uchazeč splňuje očekávání zaměstnavatele hlavně z hlediska odborných znalostí a dovedností, posuzuje se zejména jeho pracovní způsobilost. Ve videoprogramu plní uchazeči jednak určité konkrétní úkoly, podle kterých bude možné jejich odbornost posoudit (podle stanoveného zadání píšou dopis v cizím jazyce, prokazují svou počítačovou gramotnost), jednak jsou testováním posuzovány ještě jejich další kompetence. Poučte nyní účastníky o některých metodách, se kterými se mohou na cestě za zaměstnáním setkat. K tornu vám poslouží tyto podrobnější informace: Některé používané metody Psychometrické testy Metody používané ve vyřazovacím kole bývají různé. Lze se setkat např. s výběrovými neboli psychometrickými testy, které mohou objektivně změřit různé individuální schopnosti a charakteristiky. Rozdíly mezi numerickými skóre jednotlivých uchazečů reprezentují rozdíly mezi nimi. Hlavními typy těchto testů jsou: a) Testy inteligence Používají se poměrně často. Potíž s nimi je v tom, že na to, co je to vlastně inteligence, neexistuje ani mezi psychology jednotný názor. Zato existuje celá řada teorií, z čehož vyplývá rozmanitost testů a testových baterií, takže vybrat ten pravý je velmi obtížné. Užitečné mohou být v případě, že inteligence představuje pro výkon zaměstnání klíčový faktor. Pak mohou být zárukou určité minimální úrovně inteligence, ale poslouží také jako metoda k vyloučení uchazečů, kteří jsou pro danou práci příliš inteligentní.

10 Zkouška pro všechny 8 b) Testy schopností Spočívají v tom, že se na základě analýzy pracovního místa stanoví kvality, které ono místo vyžaduje. Bývají rozlišovány dva typy těchto testů - testy potenciálních schopností ( tzv. aptitude tests), které mají předpovědět potenciál uchazečů k výkonu určité práce, a testy získaných schopností (tzv. attainment tests), které měří schopnosti, jaké uchazeči mají. Lze k nim zařadit oba úkoly (dopis a PC), které plnili uchazeči ve videoprogramu. c) Testy osobnosti Podobně jako u inteligence existuje i řada teorií osobnosti, a tudíž spousta různých testů. U výběrových řízení se nejčastěji používají dotazníky, které uchazeči vyplňují. Výsledky jsou analyzovány a porovnávány, ale odborníci se domnívají, že zejména toto testování mívá nízkou míru validity. Přesto však mohou zaměstnavateli poskytnout o uchazečích informace oproštěné od chybných reakcí, ke kterým často dochází při pohovorech (zejména individuálních a nestrukturovaných). d) Assessment centre Tento termín odborníci nepřekládají. Assessment centre zastupuje skupinovou metodu výběru. Skupina uchazečů se podílí na plnění různých úkolů, které souvisejí s důležitými aspekty budoucího zaměstnání. Přitom jsou pozorováni, a poté hodnoceni. Největší pozornost se soustřed'uje na chování. Aby byla zajištěna co největší objektivita, účastní se toho několik pozorovatelů/hodnotitelů. Assessment centre umožňuje zaměstnavateli - zejména je-li provedeno dobře - posoudit, do jaké míry budou uchazeči vyhovovat firemní kultuře, i předpovídat budoucí pracovní výkon a rozvoj pracovníků. e) Grafologie Smyslem je dozvědět se něco o charakteru uchazečů a jejich budoucích pracovních výkonech prostřednictvím jejich rukopisu. V některých zemích je tato metoda běžná, většinou je však odborníky považována za metodu značně nespolehlivou a rozhodně ji nelze použít jako metodu jedinou. Navíc za přirozený rukopis lze pokládat pouze osobní dopis nebo osobní deník. f) Lékařské vyšetření Bývalo zvykem, že se po nástupu do zaměstnání konala tzv. vstupní lékařská prohlídka. V současnosti se lze setkat s tím, že lékařské vyšetření může 'být požadování předem, zejména u drahých" pracovníků. Zvládnutí testováni Někteří lidé se mohou po seznámení s možných průběhem výběrového řízení cítit zaskočeni nebo dokonce mohou mít obavy. Je proto důležité vypíchnout, že se nemají čeho bát. Proberte s účastníky to, co právě slyšeli. Vyzvěte je, aby se s ostatními podělili o své zkušenosti a pocity, aby se ptali na vše, co považují za důležité. Vyzvěte je k zapisování poznámek do pracovního sešitu. Jeden ze způsobů, jak nad věcí získat kontrolu a větší sebejistotu, je mít k dispozici dostatek informací, pochopit pozadí. K tomu vám poslouží tyto podrobnější informace: O užitečnosti testování, jehož historie je přes sto let stará, se i mezi odborníky vedou polemiky. Jedni jsou přesvědčeni, že testy dokážou předpovědět, zda se uchazeč v zaměstnání osvědčí, jiní experti varují, že většina testů slibuje více, než skutečně může

11 9 Zkouška pro všechny vyzkoumat. Dobré testy by měly splňovat čtyři kriteria. Jsou to citlivost, standardizace, spolehlivost a validita. Citlivost znamená, že test dobře rozlišuje mezi jedinci. Standardizace znamená, že test byl vyzkoušen na dostatečně velkém vzorku osob, takže individuální skóre může být interpretováno ve vztahu ke skóre ostatních osob. Spolehlivostí se míní, že ať se test dělá kdykoliv, v úterý nebo pátek, pokaždé vyjde přibližně stejný výsledek, tedy že za všech okolností (různí lidé, různý čas) měří totéž. Validita znamená, že test měří skutečně ty charakteristiky, k jejichž měření byl zkonstruován. Jak k testování přistupovat Každý jsme jiný, a proto různé zkoušky, úkoly nebo testování prožíváme rozdílně. Nervozita je něčím, co při hledání zaměstnání prožívá naprostá většina lidí. Neexistují pravidla, jak si vytvořit pro zvládnutí překážek ten správný přístup mysli". K testování, a k celému druhému kolu výběrového řízení, se vám však mohou hodit následující rady: K úkolům a testování, které před vámi stojí, nepřistupujte s pocity, které si možná pamatujete ze školních let. Rozhodně nejde o akademickou zkoušku, natož pak o život. Na testy se částečně lze připravit a seznámit se předem s různými typy úloh a otázek. Existuje k tornu spousta literatury Přistupujte k záležitosti pozitivně. Myslet Si, že musíte místo získat za každou cenu, vás činí zranitelným. Jen se utvrd'te v tom, že svým schopnostem učiníte zadost. Bez ostychu se ptejte na všechno, co vám není jasné. Chvilku zhluboka dýchejte, pročistěte si hlavu, uvolněte se. Odpovídejte pravdivě, nesnažte se stylizovat do nějaké role. Nenechte se vyvést z míry tím, že třeba v časovém limitu nestihnete splnit všechny úkoly. Je to zcela běžné a normální, nestíhá to většina lidí. V přílohách pod č.6 naleznete test o testování"; sami však posuďte, zda jej uchazečům nabídnete. Blok 2: Výběr té pravé osoby" Cíl: seznámit účastníky s cíli a metodikou pohovoru umožnit účastníkům prožít proces výběru poučit se ze společné diskuze o tom, jak u pohovoru obstát Pomůcky: videoprogram, pracovní sešit a tužka pro každého účastníka Pro zajímavost zde uvádíme vodítko pro hodnocení koeficientu validity metod výběru pracovníků podle výzkumů M. Smítne (1984) a výčet metod z hlediska validity podle J.Koubka (1996). Tab. 1 Koeficient validity testů více než 0,5 vynikající 0,40-0,49 dobrá ,39 přijatelná méně než 0,30 špatná Tab. 2 Metodu výběru z hlediska validit Strukturovaný pohovor 0.62 Testy získaných schopností 0,55 Testy potenciálních schopností 0,54 Assessment centra 0,41 Životopisné údaje 0,40 Testy osobnosti 0,39 Grafologie 0-0,30

12 Zkouška pro všechny 10 Časová náročnost: cca 60 minut Dříve než spustíte další část videoprogramu, proberte s uchazeči některé zásady správně vedeného osobního pohovoru, aby toho mohli využít při dalším sledování. Pohovor má být účelovou konverzací, výměnou informací, která oběma stranám umožní učinit rozhodnutí - nabídnout nebo nenabídnout zaměstnání, stejně tak jako přijmout nebo nepřijmout nabídku. Pohovor může mít různé podoby. K běžným metodám patří pohovor individuální. V tomto případě jde o diskusi mezi čtyřma očima, výhodou je příležitost k navázání osobního kontaktu. Stejně tak běžnou metodou je pohovor, kdy se na straně podniku sejde výběrová komise a diskutuje s uchazečem. Výhodou je, že své poznatky a dojmy z uchazeče může porovnávat více osob. Důležité je, aby pohovor byl předem pečlivě naplánován, aby byl strukturovaný (neboli také standardizovaný). V tomto případě dostanou všichni uchazeči stejné otázky ve stejném pořadí. To je umožňuje snadněji porovnávat. Pohovor by měl zaměstnavateli poskytnout odpověd' na několik základní otázek: 1. Může uchazeč vykonávat danou práci? Má pro to schopnosti, dovednosti, zkušenosti? Čím se liší od dalších uchazečů? 2. Chce uchazeč vykonávat danou práci? Je k tomu motivován? Proč hledá práci právě zde? 3. Čím se liší od ostatních uchazečů? Proč vybrat právě jej? 4. Zapadne uchazeč do firmy? Jaký je typ? Zapojí se do týmu spolupracovníků? Jak bude s ostatními vycházet? 5. Může si ho firma dovolit? Chytře vedený pohovor by měl obsahovat také část zaměřenou na uchazečovo chování (tzv. behaviorální pohovor). Vychází se přitom z předpokladu, že minulý pracovní výkon nebo chování naznačují, jaký výkon a chování lze od uchazeče očekávat v budoucnu. Rozdělte uchazeče do několika skupin. Každá skupina nyní představuje další členy výběrové komise ve firmě Donostia. Čekají je pohovory se čtyřmi kandidáty, z nichž každý reprezentuje nějakou více či méně typickou skupinu zastoupenou na trhu práce. Jejich úkolem bude vybrat pro Donostii nového kolegu a svou volbu zdůvodnit, ale zdůvodnit také to, co je u dalších kandidátů vedlo k zamítavému stanovisku. Smyslem tohoto cvičení je jednak poučit se z pozitiv i chyb aktérů videoprogramu, jednak předvést, že výběr toho pravého člověka" není vůbec jednoduchou záležitostí, že se názory členů komise mohou lišit a že dohodnout se je vlastně náročné a složité. Je to opravdu zkouška pro všechny zúčastněné. Nejdříve každé skupině rozdejte životopisy kandidátů Hrabošíka, Bubrové, Čepa a Lubořilové. Naleznete je v přílohách tohoto manuálu pod čísly 2-5. Upozorněte je znovu na popis pracovního místa, o které se kandidáti ucházejí. Zdůrazněte fakt, že všichni čtyři jmenovaní prokázali svou odbornost jak při psaní obchodního dopisu, tak při ověření počítačových dovedností, a také při tzv. assessmentu či testování.

13 11 Zkouška pro všechny Poskytněte výběrovým komisím dostatek času k pečlivému prostudování životopisů a vzájemné diskusi o tom, jak se jim zatím kandidáti jeví. Sdělte jim, aby sledovali pohovory pečlivě nejen z hlediska jednotlivých kandidátů, ale i z hlediska struktury pohovoru a zaměření se na chování kandidátů. Teprve nyní pokračujte v promítání videoprogramu. Při každé stopce (logo RZA) program zastavte a vyzvěte výběrové komise, aby si do pracovních sešitů zaznamenávaly poznámky potřebné k pozdějšímu porovnání uchazečů a závěrečnému verdiktu - různé postřehy, poznámky k odpovědím, vlastní hodnocení, pocity, názory apod. Po skončení videoprogramu opět poskytněte výběrovým komisím dostatek času. Jejich úkolem vybrat pro Donostii nového kolegu, svou volbu podrobně zdůvodnit, ale zdůvodnit také to, co je u dalších kandidátů vedlo k zamítavému stanovisku.

14 Zkouška pro všechny 12 Část druhá Blok 3: Přijímací pohovor Cíl: uvědomit si důležitost přípravy na pohovor zopakovat si základní společenská pravidla, která mohou být při hledání práce důležitá seznámit se s vlastním průběhem pohovoru zopakovat si význam nonverbálních signálů, které jsou při pohovoru cenným zdrojem informací ujasnit si, čemu se při pohovoru vyhnout Pomůcky: flipchart, fixy, pracovní sešit a tužka pro každého účastníka Časová náročnost: cca minut Příprava na pohovor Rozdělte účastníky na skupiny a zadejte jim úkol, aby sepsali a poté ostatním prezentovali všechno to, co považují za podstatné a důležité při přípravě na pohovor. Nechte je pracovat minut. Objeví se různé náměty účastníků. Doporučujeme uspořádat informace podle níže uvedených bodů: 1. Opatřete si o firmě informace, seznamte se s ní dříve, než ji navštívíte Zapůsobíte na zaměstnavatele. Vylepšíte své šance, protože dokážete, že vaše volba není náhodná, že se o místo ve firmě skutečně zajímáte. Vy sám se při sběru informací přesvědčíte, jestli v ní skutečně chcete pracovat. Volná pracovní místa, které firma potřebuje obsadit, nemusejí být ve skutečnosti tak lákavá, jak to v nabídce vypadá. Zapište na flipchart návrhy účastníků, co všechno by měli o firmě vědět. typ organizace co vyrábějí jaké služby poskytují co prodávají komu prodávají jak je podnik velký, kolik má zaměstnanců jak dlouho existuje zda se rozrůstá kdo jej vlastní kdo jsou jeho konkurenti jakou má pověst proč s ním jiné firmy spolupracují, jak, a které to jsou jaké místo chtějí obsadit jaký má být správný kandidát

15 13 Zkouška pro všechny Zapište na flipchart návrhy účastníků, jak si lze kýžené informace opatřit. Podnikový bulletin, reklamní materiály, výroční zpráva, Internet, zaměstnanci, zákazníci firmy, dodavatelé, odběratelé, příbuzní zaměstnanců Připravte si, co si budete brát sebou Zapište na flipchart návrhy účastníků, co by si vzali sebou k pohovoru. Osobní doklady, vysvědčení, diplom, osvědčení nebo potvrzení z různých kursů, vzdělávacích akcí, vysvědčení ze státních jazykových a jiných zkoušek nebo jiné certifikáty, písemná doporučení, pracovní posudky z minulých zaměstnání, svářečský či jakýkoliv další průkaz a jiné doklady tohoto typu, doklady o dosažených úspěších - děkovný dopis, pochvalné uznání, kopie článku v novinách, je-li požadován, výpis z trestního rejstříku, kopie lustračního osvědčení apod. + CV. Opatřete si kopie důležitých dokumentů, abyste je tam mohli nechat. Nikdy nedávejte z ruky originály. Dokumenty přenášejte nejlépe v nějaké složce. Kapesník, brýle, toaletní taštičku, tašku, ve které všechno ponesete (v žádném případě igelitka), jízdenku nebo tramvajenku, vhodné oblečení Příprava na cestu Ověřte si předem, kde se přijímací pohovor bude konat a jak se tam dostanete. Pokud se v tom místě moc neorientujete, zajed'te nebo zajděte tam předem. Zjistěte si, jak se tam dostanete městskou dopravou, prostudujte si jízdní řád a nechejte si do rezervy alespoň jeden spoj, kterým byste tam dorazili včas. Nikdy nevíte, co se může stát. Jedete-li vlastním autem, přesvědčte se, zda se tam dá parkovat. Nikoliv v šest večer, ale v hodinu, kdy se bude váš pohovor konat. Počítejte i s dopravní zácpou nebo prací na silnici a objížd'kami. Omlouvat pozdní příchod není dobrý začátek. Večer před pohovorem se neposilujte alkoholem a lehnout si jděte tak, abyste byli druhý den čerství a odpočatí. Užitečná společenská pravidla Požádejte účastníky, aby se zamysleli a do pracovního sešitu zapsali pravidla společenského styku, která přicházejí do úvahy v souvislosti s výběrovým řízením a hledáním zaměstnání. Nechte je pracovat asi 5 minut. Požádejte postupně každého z účastníků, aby uvedl jedno konkrétní pravidlo, které je podle něj důležité (systém rotace). Zapište je na flipchart. Zdravení Představování Podávání ruky Oslovování Chůze Oblékání

16 Zkouška pro všechny 14 Vyzvěte účastníky, aby si v pracovním sešitě nalistovali stránku s testem Užitečná pravidla a vyplnili jej. Potrvá to cca 10 minut. 1. Kdo koho zdraví první a) muž ženu b) ten, kdo vstupuje do místnosti c) ten, kdo vidí známého jako první d) mladší staršího Užitečná pravidla 2. Vejdete do budovy, kde sídlí zaměstnavatel, a všimnete si, že na pravé botě máte malou skvrnu od bláta. Co uděláte? a) sednete si tak, aby špinavou botu nebylo vidět b) malá blátivá skvrna vás z míry nevyvede, soustředíte se na to, co o sobě budete říkat c) nezáleží na tom, jak vypadáte, ale na tom, co jim můžete nabídnout d) na situaci jste připraven, máte u sebe papírový ubrousek a na místním WC botu přeleštíte 3. Asistentka ředitele vás vede chodbou do místnosti, kde se bude odehrávat první část výběrového řízení. Půjdete a) po její pravici b) po její levici c) za ní d) před ní 4. Čekáte na pohovor v kanceláři sekretářky, která má za úkol postarat se o vás, než vás zavolají. Jak se zachováte? a) povedete s ní nezávaznou společenskou konverzaci b) pozdravíte se s ní, ale dále budete mlčet c) požádáte ji o kávu nebo minerálku d) budete se snažit zjistit, jaké jsou vaše šance 5. Vejdete do místnosti, kde na vás čeká výběrová komise; co uděláte? a) pozdravíte a usednete na nachystanou židli b) pozdravíte, aktivně je obejdete, podáte jim ruku a každému sdělíte své jméno c) pozdravíte a vyčkáte na jejich reakci; podle té se pak zařídíte d) sdělíte jim nahlas své jméno a požádáte je, aby se vám také představili 6. Jak to proběhne s podáváním ruky? a) zaměstnavatel vám podá ruku jako první, využijete příležitosti, podíváte se mu zpříma do očí, jeho ruku pořádně stisknete a potřepete mu pravicí, aby věděl, že jste ten pravý b) ruku mu jako první podáváte vy, protože vy jste příchozí c) počkáte, jestli vám ruku podá; pokud ano, bude váš stisk pevný a krátký; pokud ne, nebudete mu svou ruku sám nabízet d) u pohovoru se ruce většinou nepodávají, není to žádná společenská událost 7. Jak dlouhý by měl být optimální stisk ruky? a) 5-6 vteřin b) alespoň 10 vteřin c) délka stisku záleží na tom, zda ruku podáváte ženě nebo muži d) 1 2 vteřiny

17 15 Zkouška pro všechny 8. Přišel jste zvenku, nebyl čas rozmrznout a vy máte zaměstnavateli podat zkřehlou a studenou ruku. Jak se zachováte? a) neřešíte to, je zcela přirozené a normální mít studené ruce, když je venku zima b) raději se podání ruky vyhnete, nebot' silný kontrast v teplotách rukou není příjemný c) uchopíte svůj protějšek pouze za konečky prstů, aby mu chlad nebyl nepříjemný d) vynesete karty na stůl ; slovně jej předem připravíte na ne úpině příjemný dotek s mou rukou 9. Zaměstnavatel vám představil členy výběrové komise, ale jeho jméno se vám nepodařilo zachytit. Co uděláte? a) vůbec to nevadí, nikoho stejně jménem oslovovat nehodláte b) pokusíte se situaci zvládnout, aniž byste jeho jméno znal c) požádáte ho, aby vám své jméno zopakoval d) budete jej oslovovat pane vedoucí 10. Příští možný šéf vedoucí obchodního oddělení Marek Párek - se vám představil. Jak jej budete během pohovoru oslovovat? a) oslovování se taktně vyhnete, při prvním setkání je to příliš vtíravé b) využijete univerzálního oslovení, kterým nic zkazit nelze, a budete mu říkat šéfe c) budete mu říkat pane Párku d) budete mu říkat pane Marku, protože Párek zní tak trochu divně 11. Jmenujete se Pavel Nahradil a jste vyzván k tomu, abyste se výběrové komisi představil. Která formulace je podle vás nejpřiměřenější situaci? a) Dobré jitro vespolek, já jsem nějaký Nahradil. b) Rád bych se vám představil. Jmenuji se Pavel Nahradil. c) Dovolte, abych se vám představil, jsem Nahradil Pavel. d) Jmenuji se Nahradil a budu rád, když mě budete oslovovat Pavle. 12.Váš pohovor probíhá asi 10 minut, když vám zaměstnavatel nabídne minerálku a cigaretu. Sám si rovněž zapálil. Co uděláte (jste kuřák a máte žízeň)? a) obojí s díky odmítnete b) vezmete si minerálku, ale cigaretu si nezapálíte c) zapálíte si cigaretu, ale zdvořile odmítnete minerálku d) zakouříte si spolu a minerálku rovněž neodmítnete 13. Po chodbě jdou dva lidé, generální ředitel - skutečný gentleman - a paní, která mu v kanceláři uklízí. Vy je vidíte zezadu. Kdo z nich půjde vpravo? a) osoba společensky významnější tedy generál b) osoba funkcí společensky méně významná tedy uklízečka c) je to jedno d) uklízečka vůbec nepůjde vedle generála, ale za ním 14. Pohovor se nachýlil ke konci a vás se zeptají, jestli máte nějaké otázky. Jak zareagujete? a) jedná se formální dotaz, nebudete tedy dále zdržovat a na nic se nezeptáte b) s otázkami počkáte až na další kolo, pokud si vás vyberou c) jelikož nepřišla vůbec řeč na finance, zeptáte se na možný plat d) své dotazy máte předem záměrně připravené

18 Zkouška pro všechny Odpoledne po pohovoru náhodou možného budoucího zaměstnavatele zahlédnete opodál v samoobsluze. Dívá se vaším směrem. Co uděláte? a) využijete příležitosti, dojedete ho s vozíkem, slušně pozdravíte a pozeptáte se, jestli už se rozhodli b) nic, zřejmě si vás stejně nepamatuje, dopoledne tam bylo aspoň 15 lidí c) pozdravíte jej neverbálně (beze slov), na dálku d) co nejrychleji opustíte jeho zorné pole 16. Napište příklad verbálního pozdravu vašeho budoucího zaměstnavatele: 17. Napište, jak může vypadat neverbální pozdrav: 18. Vybíráte si vhodné oblečení k přijímacímu pohovoru; co je důležité? a) zvolíte si oděv, který se hodí k budoucímu pracovnímu prostředí b) oblečete si to, co vám sluší c) oblečete si to, v čem se cítíte pohodlně d) budete čistý a upravený Společně procházejte test, zastavte se u každé otázky a doplňte ji krátkým výkladem. Doporučujeme kombinovat výklad s diskusí s účastníky. Zapojte je vhodnými otázkami a společně dojděte k závěrům. Nehodnot'te výkon účastníků. Obecné zásady společenského styku K výbavě člověka, který se uchází o zaměstnání, by mělo patřit slušné chování, kultivované vystupování a znalost základních pravidel společenského styku. Pro ten platí přinejmenším čtyři každodenní zásady, jakési pilíře společenských pravidel. Jsou jimi (zápis na flipchart): takt - být taktní znamená jednat s druhým člověkem tak, jak bychom si přáli, aby za stejné situace bylo jednáno s námi ohleduplnost tolerance a snaha usnadňovat život lidem okolo sebe úcta k lidem nikoliv přehnané patolízalství typu uctivý služebníček, ale vážit si druhých i jejich práce estetičnost zanedbanost, některé nechutné návyky apod. ovlivňují chování i projevy okolí k nám, součástí smyslu pro krásu je vkus. Společenská významnost Běžně užívanou mezinárodní zkratkou, vyjadřující společenskou důležitost či významnost je VIP (Very lmportant Person). Není to žádné stabilní označení. Je to relativní pojem, který se mění se v závislosti na situaci. Společenská významnost se zakládá na třech kritériích - věku, pohlaví a společenském postavení (sem patří např. i popularita, zasloužilost). Platí, že: starší osoba je společensky významnější žena je společensky významnější než muž osoba výše postavená je významnější než osoba postavená níže.

19 17 Zkouška pro všechny Zdravení Je nejfrekventovanější formou společenského styku, základním zdvořilostním úkonem. Pozdrav může být verbální (dobré ráno, dobrý den) i neverbální (úklona hlavy, smeknutí klobouku, vztyčení ruky, zamávání...). Aktivnější je ten, kdo je společensky méně významný, takže zdraví: mladší staršího muž ženu podřízený nadřízeného ten, kdo vstupuje do místnosti Avšak at' jste v jakékoliv pozici, nikdy neuděláte chybu, když pozdravíte první. Pozdravit je zdvořilost, odpovědět na pozdrav je povinnost. Podávání ruky Oproti pozdravu má trochu důvěrnější charakter. Lidé se dostávají do víceméně intimního kontaktu. Aktivnější je ten, kdo je společensky významnější, takže ruku podává: žena muži starší mladšímu nadřízený podřízenému hostitel hostovi zaměstnavatel uchazeči o práci Rozdělte účastníky do dvojic. Dvojice se postaví, podají si ruce a vzájemně se představí. Pak si sednou a bezprostředně do pracovního sešitu zapíšou odpověď na otázku: Na co jste se při podávání ruky nejvíce soustředil? Postupně vyzvěte každého účastníka k hlasité odpovědi na první otázku. Zapisujte na flipchart, co uvádějí. Může se objevit řada možností, např.: svůj nebo partnerův obličej, ruku, stisk, usměv, jméno, kravatu, boty, vzdálenost, vlasy, zuby,... Jejich odpovědi ještě doplňte (někdy se stává, že všichni opakují totéž) a upozorněte je na skutečnost, co všechno je v té krátké chvíli partnerem registrováno, a že to spoluutváří první dojem. Pokračujte. Dvojice se opět postaví, podají si ruku a na chvíli zavřou oči. Pak zapíšou odpověd' na otázky: Jaká byla partnerova ruka? Co z ní bylo možné vyčíst? Dalo se z ní usoudit na nějaké vlastnosti? Vyzvěte účastníky k veřejné odpovědi na druhou otázku a zapište na flipchart, co uvádějí. Může se objevit řada možností: ruka studená, teplá, měkká, suchá, mokrá, pocit drcení, bolelo to, příjemný stisk, sympatie, důvěra, nepříjemný pocit, antipatie, nezájem, nedůvěra, lomcování, klid, teplo, plachost... Je důležité uvědomit si, co všechno lidem přichází na mysl, jaké pocity v nich partnerova ruka vzbuzuje. Oceňte jejich spolupráci. Nesprávné způsoby podání ruky: leklá ryba nevalný, mdlý stisk hraběnka - uchopení pouze za konečky prstů drtička ( kostilam") příliš silný, až bolestivý stisk uchopení partnerovy ruky oběma rukama a nepřiměřené potřásání - vzbuzuje pocit falešné bodrosti nebo ruštiny coby mateřského jazyka; tento způsob je vhodný pouze v okamžicích velkého citu (totéž platí pro uchopení za obě ruce př. důvěrné loučení).

20 Zkouška pro všechny 18 Správné podávání ruky podává se pravá ruka (levá výjimečně), ruce jsou v kolmé poloze. Otočením ruky hřbetem vzhůru je signalizována nadřazenost. Stisk má trvat 1 2 vteřiny a má být pevný, neboli středně dlouhý a středně silný, úměrný tomu, komu ruku podáváme. Nepříjemné pocity vyvolávají ruce upatlané, špína za nehty, okousané nehty, neudržovaná pokožka, ruce plné prstenů, vlhké nebo ledové dlaně. Zeny mívají o cca 1,5 stupně studenější končetiny než muži. V případě ledových rukou je menším faux pas sdělit to partnerovi předem. Ještě lepší je si před důležitým jednáním ruce zahřát. Představování Představuje společenskou aktivitu, které se při hledání práce nelze vyhnout. Častěji v této souvislosti představuje člověk sám sebe, ale je dobré vědět i to, jak představovat lidi navzájem. Často se při tom chybuje. Představování přímé Vyzvěte každého z účastníků (rotace), aby se ostatním nahlas představil. Nejprve jméno a potom příjmení by mělo být vysloveno zřetelně a nahlas. Dovolte prosím, smím se vám představit... Dovolte, abych se vám představil... Představování nepřímé, zprostředkované Formálně: Dovolte mi, abych vám představil... Pane XY, dovolte, abych vám představil pana AB... Prosím, seznamte se, pan AB pan XY Neformálně: Alice, toto je Jana, jak jsem Ti říkala, odbornice na líčení. Jano, Alice se zabývá fotografováním. Představujeme: muže ženě (žena má právo zůstat inkognito) mladšího staršímu méně významného významnějšímu Ne vždy je však rozhodnutí jednoznačné nebo snadné. Uvažujme o dvojicích: mladší žena starší muž starší uchazeč o práci mladší zaměstnavatel podřízená žena (starší) nadřízený muž (mladší) Při představování uvádíme běžně používané akademické (magistr, doktor, inženýr...) a společenské tituly (předseda správní rady, podnikatel...). V pracovním styku vždy uvádíme funkci (velvyslanec, ředitel, prokurista...). Po představovacích formulích se představovaný mírně ukloní a společensky starší nabídne ruku ke stisku. Odpověd': Těší mne, že vás poznávám; jsem ráda, že jsem se s vámi seznámila. Při představování se stojí; sedět může jen velmi starý nebo nemocný člověk. Sedět zůstáváme i v řadě sedadel (třeba při seznámení v divadle), kde by to rušilo okolí Co dělat, když si nezapamatujeme jméno? Znovu se zeptat, druhému naopak projevený zájem lichotí. Oslovování Neznámé lidi oslovujeme pane, paní, slečno i bez připojení jména. Při ucházení se o místo se snažíme oslovovat jménem, případně titulem nebo funkcí. Používáme vokativu, tj.5. pádu

reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ?

reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ? reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ? 1. ŽIVOTOPIS Správně napsaný životopis je klíčem k překročení prahu dveří oslovené společnosti

Více

PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR. Ing. Kateřina Šugárová

PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR. Ing. Kateřina Šugárová PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR Ing. Kateřina Šugárová Úvod Nervozita Stres Strach Nejistota Pohovor Tréma Úzkost Neznámo Rozrušení Typy přijímacích pohovorů Neformální (příjemná atmosféra, všeobecné otázky,

Více

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pečlivě se připravte na přijímací pohovor - Zhodnoťte své možnosti pro danou práci (porovnávejte je

Více

Učitel, etiketa. RNDr. Vladimír Kostka. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Učitel, etiketa. RNDr. Vladimír Kostka. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Učitel, etiketa a kvalifikační standard RNDr. Vladimír Kostka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích anotace Příspěvek se zabývá problematikou požadavků na vystupování a chování učitele

Více

CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA?

CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA? VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA? Odborné znalosti Osobnostní charakteristiky Potenciál pracovníka Nutné stanovit si kritéria Prověřit jejich validitu a spolehlivost Zvolit vhodné metody

Více

Motivační dopis O čem je motivační dopis a jakou má strukturu? Náměty, jak motivační dopis uvést a ukončit

Motivační dopis O čem je motivační dopis a jakou má strukturu? Náměty, jak motivační dopis uvést a ukončit Motivační dopis Forma: Aktuální (datum a místo vyhotovení), S vlastní adresou i adresou potenciálního zaměstnavatele, S titulkem (například přihláška o zaměstnání), Napsaný na počítači (nejlépe ve Wordu

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor Mgr. Zuzana Válková Co je pracovní pohovor a kdy nás čeká? Pracovní pohovor je událost, při které náš potenciální zaměstnavatel zjišťuje všechny potřebné

Více

Kurz Sociální a komunikační dovednosti

Kurz Sociální a komunikační dovednosti Kurz Sociální a komunikační dovednosti Lektorka, autorka materiálů: Mgr. Kateřina Obsah kurzu: 1. Pravidla a cíle kurzu 2. Seznamovací rozhovory teorie a nácvik, témata vhodná k vedení rozhovoru seznamovacího,

Více

Příklad dobré praxe XI

Příklad dobré praxe XI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XI pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Renáta Havelková

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

TEST LOGIKY. Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích

TEST LOGIKY. Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích TEST LOGIKY Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích Forma: papír - tužka Čas na administraci: max. 25 min. Časový limit: ano Vyhodnocení: ručně cca 10 minut jeden testovaný

Více

Personální písemnosti žádost o místo

Personální písemnosti žádost o místo Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Personální písemnosti žádost o místo VY_32_INOVACE_ITP.3.13

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP) PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (LP) 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. SLEDOVÁNÍ NABÍDEK ZAMĚSTNÁNÍ 4 3. MOTIVAČNÍ DOPIS..5 4. JAK NAPSAT ŽIVOTOPIS 7 5. ČEHO SE VYVAROVAT

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Motivační pracovním dopis trhu NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Nábor pracovníků 3 typy náboru: Z vnitřních zdrojů Vnější Kombinovaný

Více

PROČ POTŘEBUJETE NEJLEPŠÍHO PRACOVNÍKA 7 Úvod 7 Váš úspěch závisí na vašich lidech 8 Přijetí kvalitních lidí něco stojí 8

PROČ POTŘEBUJETE NEJLEPŠÍHO PRACOVNÍKA 7 Úvod 7 Váš úspěch závisí na vašich lidech 8 Přijetí kvalitních lidí něco stojí 8 OBSAH ÚVOD 1 Poznámky ke kapitole 5 Kapitola 1 PROČ POTŘEBUJETE NEJLEPŠÍHO PRACOVNÍKA 7 Úvod 7 Váš úspěch závisí na vašich lidech 8 Přijetí kvalitních lidí něco stojí 8 Víte, co potřebujete? 9 Zaměřte

Více

Přiměřené sebeprosazování Metodický list

Přiměřené sebeprosazování Metodický list Přiměřené sebeprosazování Metodický list skupinová práce - scénky, pochvala a kritika práce s interaktivní tabulí a do sešitů - vhodné věty chvály a kritiky diskuse - umění říct ne, Obecné informace k

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Jak uspět při hledání práce? Tereza Langová Pracovní portál Profesia.cz

Jak uspět při hledání práce? Tereza Langová Pracovní portál Profesia.cz Jak uspět při hledání práce? Tereza Langová Pracovní portál Profesia.cz 7. 5. 2015 Obsah Budování osobní značky Životopis Motivační dopis Pohovor Každý den můžete udělat něco pro svou budoucnost Reference

Více

JAK ZVLÁDNOUT TELEFONNÍ POHOVOR???

JAK ZVLÁDNOUT TELEFONNÍ POHOVOR??? Informační příručka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JAK ZVLÁDNOUT TELEFONNÍ POHOVOR??? Projekt "Podpora uživatelů drog při uplatnění na trhu práce" Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem - Operačním

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Lekce I Přehled Získávání a výběr zaměstnanců Hledáme někoho? Koho hledáme? Firemní kultura

Více

pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Prava Nácvik a povinnosti pracovního cizinců pohovoru na českém a na pracovním si dát trhu pozor NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg.

Více

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Pracovní sešit - krok za krokem Renata Králová Petr Zeman Co je to webinář? Webinář je seminář prostřednictvím internetu. Slouží především k představení vašich

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

Příprava na přijímací pohovor

Příprava na přijímací pohovor JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 3 Obsah pracovních listů Úkoly a cvičení 2-5 Důležité fráze a

Více

Rady pro uchazeče o zaměstnání

Rady pro uchazeče o zaměstnání Rady pro uchazeče o zaměstnání 1. Au-pair 2. Evropské CURRICULUM VITAE 3. Ukázková žádost o místo 1. Au-pair (Pokyny, kterými je užitečné se řídit při plánování cesty za prací do zahraničí) Před odjezdem

Více

Co to vlastně je prezentace?

Co to vlastně je prezentace? Prezentace Co to vlastně je prezentace? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, kdy jedinou participací skupiny je kladení dotazů na závěr. Příprava prezentace Kdo? -

Více

Co to vlastně je prezentace? Příprava prezentace. Proč? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, dotazů na závěr.

Co to vlastně je prezentace? Příprava prezentace. Proč? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, dotazů na závěr. Co to vlastně je prezentace? Prezentace Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, kdy jedinou participací skupiny je kladení dotazů na závěr. Kdo? - komu budu prezentovat

Více

Metodika podpory sociálních dovedností

Metodika podpory sociálních dovedností 1 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Metodika podpory sociálních dovedností Aneb jak připravit a vést kurzy sociálních dovedností pro lidi s mentálním postižením

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP PROBAČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROGRAMU ZZ (ZÍSKEJ ZAMĚSTNÁNÍ)

KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP PROBAČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROGRAMU ZZ (ZÍSKEJ ZAMĚSTNÁNÍ) KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP v rámci PROBAČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROGRAMU ZZ (ZÍSKEJ ZAMĚSTNÁNÍ) Roman Pešek Realizace: Sdružení pro probaci a mediaci v justici (SPJ) ve spolupráci s Probační a mediační

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Moderní vzdělávání dospělých

Moderní vzdělávání dospělých Moderní vzdělávání dospělých Záměrem společnosti Bravona je vzdělávání, přístupné jakékoli věkové kategorii, zájmům a potřebám klientů. Nabízíme kvalifikační kurzy uplatnitelné na trhu práce, dále vyhledávané,

Více

Zaručený návod, jak mít

Zaručený návod, jak mít Zaručený návod, jak mít jistou práci a mzdu Rady k nezaplacení 1. Jak získat práci a začít vydělávat peníze 2. Že vám agentura práce najde práci za vás 3. Co říkají lidé, kteří pracují pro agenturu práce

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 5 JAK DOBROVOLNICTVÍ PREZENTOVAT Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly získáte

Více

Vytvořili jsme pro vás seznam největších módních faux pas, kterých se dopouští mužská část naší populace.

Vytvořili jsme pro vás seznam největších módních faux pas, kterých se dopouští mužská část naší populace. Vytvořili jsme pro vás seznam největších módních faux pas, kterých se dopouští mužská část naší populace. 1. Pach místo vůně Jestli je něco, co může ženu zákonitě odpudit, je to právě nepříliš vonící mužské

Více

Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list

Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list práce s interaktivní tabulí - asertivní práva, asertivní povinnosti samostatná práce do sešitů s prezentací - souvislost práv a povinností v rámci

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Motivační dopis Označení materiálu: Datum vytvoření: 10. 11. 2013 Vzdělávací

Více

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení KOMUNIKACE = výměna informací - propojuje jednotlivé články celého podniku - umožňuje koordinovat činnosti týmů a tím dosáhnout stanovených cílů - výsledkem komunikace by mělo být porozumění - měla by

Více

Co mohu nabídnout WORKSHOP. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Co mohu nabídnout WORKSHOP. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. WORKSHOP pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) - Pracovní listy V dnešní lekci se dozvíte: Jaké máte silné stránky a jak je můžete

Více

k tématu FINANČNÍ PLÁN A DOBRÉ FINANČNÍ NÁVYKY

k tématu FINANČNÍ PLÁN A DOBRÉ FINANČNÍ NÁVYKY k tématu FINANČNÍ PLÁN A DOBRÉ FINANČNÍ NÁVYKY PRACOVNÍ LIST pro SŠ Úkol č. 1 TÉMA K ZAMYŠLENÍ A DISKUSI: Nyní jste v 1. období finančního cyklu. Co to pro vás znamená? Na co všechno z hlediska financí

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

OSOBNÍ KODEX ŽÁKA školy pro oblast gastronomie a cestovního ruchu

OSOBNÍ KODEX ŽÁKA školy pro oblast gastronomie a cestovního ruchu OSOBNÍ KODEX ŽÁKA školy pro oblast gastronomie a cestovního ruchu Jsme státní škola zřízená Středočeským krajem, zaměřená zejména na profesní přípravu žáků pro oblast gastronomie a cestovního ruchu. Patříme

Více

Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Průzkum spokojenosti zaměstnanců Vážení zaměstnanci,vyplněním tohoto dotazníku nám můžete pomoci získat objektivní pohled naspokojenost zaměstnanců v naší společnosti a následně zlepšit pracovní podmínky.odpovědi, které uvedete jsou zcela

Více

Příloha č. 1: Příklady aktivit a jejich rozdělení do tematických okruhů. Tematické oblasti aktivit

Příloha č. 1: Příklady aktivit a jejich rozdělení do tematických okruhů. Tematické oblasti aktivit 1 Přílohy Příloha č. 1: Příklady aktivit a jejich rozdělení do tematických okruhů Č. Aktivita / Použitá zkratka v příloze č. 2 Tematické oblasti aktivit (1) Hledání (2) Profesní / odborný (3) Zahájení

Více

Rozvoj klíčových komptencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních

Rozvoj klíčových komptencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních IMAGE LEKTORA Zpracovala: Preisslerová Miroslava Co je to image? způsob komunikace s vaším okolím image podává zprávu o vašem postavení, životním stylu a našich hodnotách způsob oblékání, volba doplňků,

Více

Metody výzkumu Dotazník Opory odborného textu Odborný text vytváříme na základě: Odborné literatury kontextualita Vlastního výzkumného šetření Dotazníkové šetření, standardizovaný rozhovor (kvantitativní

Více

Struktura seminární práce

Struktura seminární práce Struktura seminární práce Úvodní strana Velikost písma zde užíváte podle vlastního uvážení. Důležité je, aby největší byl nadpis pro práci, druhý největší byl název školy a menší písmo je dobré použít

Více

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu Q BeLL Dotazník www.bell-project.eu Vážení účastníci kurzů vzdělávání dospělých, Cílem tohoto průzkumu je sběr informací o vzdělávání dospělých. Zajímají nás všeobecné kurzy, tedy takové, které nejsou

Více

OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Obchodní akademie Břeclav Smetanovo nábřeží 17, 690 28 Břeclav Příležitost pro každého vzdělávací projekt OP VK OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Výuka bude probíhat v učebně OK

Více

UČÍME SE PODNIKAT. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost

UČÍME SE PODNIKAT. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost UČÍME SE PODNIKAT Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost 7. KORESPONDENCE OBCHODNÍ DOPISY, E-MAILY Klíčová slova Korespondence Obchodní dopis E-mail Budete umět odpovědět

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Zásady efektivního učení

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Zásady efektivního učení VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 12, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 13.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc Projekt pro školu Naše planeta potřebuje pomoc Nezáleží na tom, ve které části světa žijete, stačí poslouchat zprávy nebo číst noviny, abyste si uvědomili, že naše planeta je v nebezpečí. Znečištěná voda,

Více

IMPROVE: Rámec hodnocení kompetencí kariérových poradenských pracovníků

IMPROVE: Rámec hodnocení kompetencí kariérových poradenských pracovníků IMPROVE: Rámec hodnocení kompetencí kariérových poradenských pracovníků 1 Úvod 1.1. Tento dokument obsahuje principy uznávání kompetencí poradenských pracovníků, které byly vypracovány v rámci mezinárodního

Více

1 Mezilidská komunikace a její typy

1 Mezilidská komunikace a její typy 1 Mezilidská komunikace a její typy Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat mezilidskou komunikaci, rozlišit a charakterizovat jednotlivé typy komunikace, vysvětlit zásady

Více

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov Neverbální komunikace I Střední průmyslová škola Ostrov NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Zkuste vysvětlit! = souhrn mimoslovních sdělení, která jsou vědomě nebo nevědomě předávána člověkem k jiné osobě nebo lidem.

Více

Safari službou. Postup. Během safari službou si vyzkoušíte službu na vlastní kůži a zjistíte, na čem musíte ještě zapracovat.

Safari službou. Postup. Během safari službou si vyzkoušíte službu na vlastní kůži a zjistíte, na čem musíte ještě zapracovat. Safari službou Poznávání / Safari službou 1 Ujasněte si, jaká služba vás zajímá a co vše chcete sledovat. Naplánujte si, kdy si ji vyzkoušíte na vlastní kůži. Výhodou je, pokud Safari službou probíhá v

Více

1. VYUČOVACÍ HODINA, V TERÉNU

1. VYUČOVACÍ HODINA, V TERÉNU Green-Down Autor Liběna Dopitová, ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 Vhodné pro věk/třídu 6. ročník Potřebný čas 1 + 1 vyučovací hodina následuje podzimní fenologické měření Green-Down (samostatné pozorování 2 týdně)

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních

Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních 14. ZJEDNODUŠENÍ DENNÍHO REŽIMU Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních návyků zvláště ráno a večer. Takové pravidelné návyky vás mohou nabít energií pro celý den a zároveň

Více

ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU

ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU VZDĚLÁVACÍ M ATERIÁL KE KURZU M ANAG EMENT P RODEJE S L EZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARVINÁ 2 0 1 0-2013 Program ÚVOD - OPAKOVÁNÍ DEFINICE: AKTIVNÍ

Více

Příklad dobré praxe XI

Příklad dobré praxe XI INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XI z realizace kariérového

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

Název lekce: Pracovní smlouva

Název lekce: Pracovní smlouva Název lekce: Pracovní smlouva Cíl: Seznámit se s pracovní smlouvou a jejími náležitostmi. Časová dotace: Věková kategorie: 1 vyučovací hodina 9. ročník Pomůcky: pracovní list První zaměstnání (2ks), příběh

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

Projektové noviny (říjen 2013)

Projektové noviny (říjen 2013) Projektové noviny (říjen 2013) Environmental Realiteach aneb učíme se realitou profesí v oblasti životního prostředí CZ.1.07/1.1.20/02.0098. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis Mgr. Zuzana Válková Dopis: je písemná zpráva s aktuálním obsahem odeslaná od jedné osoby (odesílatele) k druhé osobě či instituci (adresátovi). Průvodní

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. pro kombinované a distanční studium Radim Briš Martina Litschmannová

Více

Slovíčka k zaměstnání

Slovíčka k zaměstnání JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 1 Obsah pracovních listů Terminologie 2 Cvičení 13 1 Terminologie

Více

Dotazník pro osoby starší 50 let

Dotazník pro osoby starší 50 let Dotazník pro osoby starší 50 let Aktivní stárnutí můžeme charakterizovat jako zdravý a aktivní životní styl, který má pozitivní dopad na celkovou životní spokojenost osob starších 50 let. Důležitou součástí

Více

Příklad dobré praxe IXX

Příklad dobré praxe IXX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IXX pro průřezové téma Člověk a svět práce Milan Adamec 2010

Více

Web je bezesporu nejrychleji měnícím se médiem, do kterého se

Web je bezesporu nejrychleji měnícím se médiem, do kterého se váš nový WEB Vážený zákazníku, velice si vážím vašeho zájmu o moje služby. Každý profesionál se snaží udělat zadanou práci co nejlépe. K tomu používá svoje osvědčené nástroje a získané Know-how. Věřím,

Více

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1 1 Jste: Z následujících možností vyberte jednu. muž žena 2 Jaké je vaše nejvyšší dosažené vysokoškolské vzdělání? bakalářské magisterské, inženýrské doktorantské jiné, napište:... 3 Vaše nejvyšší vysokoškolské

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 Číslo dotazníku: (Nevyplňujte prosím.) Vážená paní, vážený pane, obracíme se na Vás se žádostí o spolupráci při šetření spokojenosti zaměstnanců.

Více

PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU

PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. Obsah: Jak začít? Jak pracovat s pracovními listy? Jak číst text?

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu

Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu Tisková zpráva Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu Slaný, 7. 10. 2013 Agentura CzechTourism a profesní organizace turistických informačních center A.T.I.C. ČR po roce znovu provedla

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice,

Více

VOD STR. 1 CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE STR. 3 SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 3 SOUHRN KAPITOLY STR. 15 OTÁZKY A CVIČENÍ STR. 15

VOD STR. 1 CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE STR. 3 SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 3 SOUHRN KAPITOLY STR. 15 OTÁZKY A CVIČENÍ STR. 15 OBSAH iii VOD STR. 1 Kapitola 1 str. 3 KOMUNIKACE STR. 3 CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE STR. 3 SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 3 CO JE TO SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 4 DESATERO FALEŠNÝCH PŘEDSTAV O SOCIÁLNÍ KOMUNIKACI

Více

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Doškolovací kurz pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí připravila Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále

Více

Kodex zaměstnance. Etický kodex zaměstnance společnosti EXAKT spol. s r.o.

Kodex zaměstnance. Etický kodex zaměstnance společnosti EXAKT spol. s r.o. Etický kodex zaměstnance společnosti EXAKT spol. s r.o. Obsah Úvod...2 Standardy chování a jednání, základní hodnoty a principy...3 Základní ustanovení...3 Prosazování zájmů společnosti...3 Plnění pracovních

Více

Motivační dopis a životopis. Praktické školení

Motivační dopis a životopis. Praktické školení Motivační dopis a životopis Praktické školení 6 x Jak? Jak a kde hledat zaměstnání Jak sestavit motivační dopis Jak správně sestavit životopis Jak komunikovat se zaměstnavatelem a další otázky, které vás

Více

Žádost o zaměstnání (průvodní, motivační, spekulativní dopis)

Žádost o zaměstnání (průvodní, motivační, spekulativní dopis) ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Vejdovského č. p. 988/4 779 00 Olomouc 9 Hodolany Žádost o zaměstnání (průvodní, motivační, spekulativní dopis) Účelem žádosti o zaměstnání je získat

Více

7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků

7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků 7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků 1. lekce Doporučení => nejlepší zdroj nových zakázek Malé a střední firmy dennodenně hledají ať už nové nebo staré, osvědčené marketingové taktiky

Více

Psychomotorický vývoj dítěte - 10. měsíc

Psychomotorický vývoj dítěte - 10. měsíc Psychomotorický vývoj dítěte - 10. měsíc CO BY MĚLO DĚŤÁTKO UMĚT Znovu opakuji to, co v textu k minulým měsícům. Je třeba zdůraznit, že každé miminko je jiné. Následující řádky jsou pro vás informací,

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty PŘÍRUČKA PRO SNADNĚJŠÍ POROZUMĚNÍ S CIZINCEM Tato příručka vznikla s cílem usnadnit komunikaci mezi Vámi a cizincem. Konkrétními ukázkami komunikace s cizincem se snažíme předejít zbytečným neporozuměním.

Více

Jak napsat motivační dopis. Kateřina Polreichová

Jak napsat motivační dopis. Kateřina Polreichová Jak napsat motivační dopis Kateřina Polreichová K čemu slouží? přehledný a pokud možno i zajímavý informuje, o jaký obor se zajímáte vysvětluje důvody vašeho zájmu nastiňuje vaše předpoklady ke studiu

Více

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA Odpověď na každé NEVÍM Je to už pěkných pár let a stejně na tu lekci nikdy nezapomenu. Byla a stále je pro mne důležitá

Více

Obhajoba diplomové práce a státní závěrečná zkouška PRŮVODCE A UŽITEČNÉ TIPY

Obhajoba diplomové práce a státní závěrečná zkouška PRŮVODCE A UŽITEČNÉ TIPY Obhajoba diplomové práce a státní závěrečná zkouška PRŮVODCE A UŽITEČNÉ TIPY OBSAH OBSAH 2 NEŽ ZAČNETE ČÍST 3 OBHAJOBA DIPLOMOVÉ PRÁCE 4 Struktura obhajoby diplomové práce 4 Vlastní prezentace diplomového

Více

Výběrové řízení v praxi PER Personální management

Výběrové řízení v praxi PER Personální management Výběrové řízení v praxi PER Personální management Bc. DRÁBEK Drahomír 5.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH Úvod 1. Nábor pracovníků. 3 1.1. Výběr zdrojů náboru a komunikačních

Více

7 nejčastějších chyb

7 nejčastějších chyb 7 nejčastějších chyb při cestě k úspěšné webové prezentaci, aneb na co si dát pozor při tvorbě webu IDEA PROVEDENÍ UMÍSTĚNÍ + + = internet chytře Vytvořte WEBOVOU PREZENTACI, které vám bude dělat radost

Více

ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ)

ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ) ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ) Obsah 1 ÚVOD 3 2 VYPRACOVÁNÍ TESTŮ 3 2.1 Přihlášení 3 2.2 Zkouška zvuku pro Poslechový test 5 2.3 Vypracování testu 5 3 Informace k testovým úkolům 7 3.1 Poslechové

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Tvorba prezentací. Mgr. Ing. Marek Martinec

Tvorba prezentací. Mgr. Ing. Marek Martinec Tvorba prezentací Mgr. Ing. Marek Martinec Obsah Základní chyby při prezentaci Doporučená struktura prezentace Text v prezentaci Pravidla a doporučení pro tvorbu prezentace Techniky projevu Hlavní chyby

Více

e-learningový systém EDU

e-learningový systém EDU Sdružení CEPAC - Morava e-learningový systém EDU příručka lektora Kapitola: Přihlášení a základní orientace v uživatelském Obsah Přihlášení a základní orientace v uživatelském... 3 Změna údajů... 4 1.1

Více