MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12"

Transkript

1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB 2014

2 Vážení spoluobčané a návštěvníci Prahy 12, opět po roce se Vám dostává do rukou Katalog sociálních a návazných služeb, který je každoročně vydáván při příležitosti konání akce Veletrhu sociálních služeb na Praze 12. V letošním roce pořádáme Veletrh sociálních služeb již po patnácté a budeme zde prezentovat široké spektrum služeb. Představíme služby pro rodiny s dětmi, osoby se zdravotním postižením, seniory či cizince a další. Během konání veletrhu budete mít také možnost dotazovat se pracovníků vystavujících organizací na vše, co vás zajímá. Přirozenou součástí veletrhu budou také tématické workshopy, kde si můžete na vlastní kůži vyzkoušet rukodělné činnosti či výtvarné techniky a celý den budou probíhat velmi zajímavé přednášky a preventivní program Den zdraví program komplexní prevence. Víte, že naše městská část byla mezi prvními přihlášenými ke komunitnímu plánování? Právě rok 2003 byl pro městskou část zlomový. Začaly vznikat pracovní skupiny z řad veřejnosti, které zjišťovaly jednotlivé potřeby různých cílových skupin. Dnes je jednou z hlavních priorit městské části stále zjišťovat a vyhodnocovat potřeby a zvyšovat kvalitu a efektivitu poskytovaných sociálních služeb. Proto v současné době pracujeme již na druhém materiálu s názvem Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na území městské části Praha 12 na období a já bych ráda, při této příležitosti, poděkovala všem, kteří se aktivně podílí na jeho přípravě. Poděkování si zaslouží i ti, kteří aktivně prezentují své služby či ti, kteří se podíleli na přípravách Veletrhu sociálních služeb a na vydání katalogu. Věřím, že tato publikace bude užitečným průvodcem. Mgr. Zlatuše Rybářová, zástupkyně starosty MČ Praha 12 Katalog sociálních a návazných služeb

3 Obsah: Amelie, o.s.4 Arcidiecézní charita Praha pečovatelská služba.5 Armáda spásy v České republice, z.s 7 Asistence, o.p.s 13 Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o.s Bílý kruh bezpečí.16 BMI sdružení...18 Centrum ALMA, o.p.s.19 Centrum denních služeb SNN v ČR 20 Centrum sociálních služeb Praha Azylový dům pro ženy 21 Česká unie neslyšících.22 Dětské krizové centrum, z.s.23 Dílny tvořivosti 25 Farní charita Praha 4 Chodov...27 Farní charita Praha 4 Modřany.28 FOSA, o.p.s.29 Integrační centrum Praha o.p.s. pobočka Praha Lačhe Čhave 34 LATA programy pro ohroženou mládež, o.s 35 Lékořice o.s.36 META, o.p.s. Společnost pro příležitost mladých migrantů...37 Modrý klíč o.p.s..38 NADĚJE..39 Obecně prospěšná společnost Polovina Nebe.44 Katalog sociálních a návazných služeb

4 PROSAZ společnost pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním postižením 46 Proxima Sociale o.p.s..47 ROSA centrum pro týrané a osamělé ženy..54 Sdružení na pomoc dětem s handicapy, o.p.s..55 Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace 57 Společnost E /Czech Epilpsy Association, o.s..62 Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop in, o.p.s.63 Středisko výchovné péče.65 Svaz neslyšících a nedoslýchavých, základní organizace Praha Modřany.66 Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. obvodní organizace Praha 4, 11, Tyfloservis, o.p.s..68 Život Úřad městské části Praha 12, odbor sociálních věcí oddělení sociální prevence...72 oddělení péče o rodinu a děti, agenda náhradní rodinné péče.73 oddělení sociálních služeb...74 Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště Praha Seznam přepravců poskytující snížené ceny pro seniory a osoby se zdravotním postižením.77 Další důležité kontakty Lékařská pohotovost, lékárny...78 Katalog sociálních a návazných služeb

5 Amelie, o.s. Adresa: Šaldova 15, Praha 8 Kontaktní osoba: Bc. Michaela Čadkovská Svejkovská Telefon: , Web: Onkologicky nemocní a jejich blízcí Odborné sociální poradenství Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Pomáháme žít s rakovinou. Formy služby: ambulantní Místo poskytování služby: Centrum Amelie Praha Praha 8, Šaldova 15 (vchod ze Sokolovské ulice) Pondělí: Úterý: , Středa: Pomáhat lidem s onkologickým onemocněním a jejich blízkým překonávat problémy, které s sebou nemoc přináší v psychosociální oblasti. individuální konzultace s psychoterapeutem rodinné poradenství poradna pro muže skupinové aktivity (podpůrné skupiny, cvičení, arteterapie a další) telefonická a internetová linka Amelie akreditovaný dobrovolnický program vzdělávání a osvětová činnost V Centru Amelie jsou služby poskytování dle měsíčně předem daného programu, který je k dispozici v centru a na internetových stránkách Amelie. pokud klient nespadá do cílové skupiny pokud je plná kapacita Katalog sociálních a návazných služeb

6 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA, Pečovatelská služba Adresa: Jugoslávská 27, Praha 2 Kontaktní osoba: Mgr. Olga Petřivá Telefon: Web: Senioři a dospělí zdravotně postižení občané, kteří nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti, zajistit další životní potřeby nebo kteří pro nepříznivý zdravotní stav potřebují pomoc jiné osoby nebo i jinou osobní podporu. Pečovatelská služba Poskytovat a zajišťovat především seniorům a dospělým lidem se zdravotním postižením podporu a pomoc takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby mohli i nadále zůstat ve svém důvěrně známém domácím prostředí a zachovat si tak navyklý způsob života a společenské zázemí, na které jsou zvyklí. Formy služby: terénní Místo poskytování služby: Kancelář je na adrese Jugoslávská 27. Služba je poskytována ve vlastních domácnostech klientů nebo tam, kde si klient určí, př. doprovod k lékaři, na nákup. Pondělí Pátek: Víkendy, svátky: Umožnit klientům, aby mohli i nadále zůstat ve svém důvěrně známém domácím prostředí a zachovat si tak navyklý způsob života a společenské zázemí, na které jsou zvyklí. Katalog sociálních a návazných služeb

7 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy pomoc při zajištění chodu domácnosti praní a žehlení ložního a osobního prádla, popř. jeho drobné opravy v domácnosti uživatele zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení dle potřeb uživatele Pečovatelská služba je sociální službou poskytovanou za úhradu. Cena za 1 hodinu poskytované péče je stanovena na 114,- Kč. Cena za poskytnutou službu se poměrně krátí podle délky skutečně spotřebovaného času k zajištění úkonu u klienta. osobě, která je mladší než 65 let a nemá žádné zdravotní postižení osobě, která je mladší než 18 let osobám s chronickým duševním onemocněním trpícím závislostí na alkoholu a jiných omamných látkách a jejich chování znemožňuje spolupráci s pečovatelkou zájemce má akutní infekční nemoc, jejíž charakter a průběh může vážně ohrozit zdraví pracovníků pečovatelské služby z důvodu naplněné kapacity služby zájemci, kterému vypověděl poskytovatel smlouvu v době kratší než 6 měsíců z důvodu porušování jeho povinností Katalog sociálních a návazných služeb

8 Armáda spásy v České republice, z.s. Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše Adresa: Tusarova 1271/60, Praha 7 Kontaktní osoba: dle konkrétní služby Telefon: dle konkrétní služby dle konkrétní služby Web: 1. Azylový dům Kontaktní osoba: Mgr. Inka Králová Telefon: / Muži a ženy bez přístřeší, starší 18 let, kteří jsou fyzicky soběstační a chtějí se aktivně podílet na řešení své sociální situace. Azylové domy Poskytovat lidem bez přístřeší ubytování na přechodnou dobu a prostřednictvím individuální sociální práce se snažit napomáhat při jejich začlenění do společnosti a podporovat nezávislost na sociálních službách. Formy služby: pobytová Místo poskytování služby: Tusarova 1271/60, Praha 7 Pondělí Čtvrtek: , Pátek: obnovení pracovních návyků u uživatelů pomocí aktivizačního programu řešení problémů, které uživatele přivedly do azylového domu (např.:dluhy, nepříznivý zdravotní stav nebo nedostupnost vhodné služby apod.) naučit uživatele pomocí postupných kroků samostatnosti a odpovědnosti podpora při zajištění jiné pobytové služby těm, kteří ji potřebují (např. domovy se zvláštním režimem, domov pro seniory, terapeutickou komunitu apod.) podpora uživatele při obnovení kontaktů s rodinou vést uživatele k získání zaměstnání nebo udržení svého stávajícího zaměstnání provázet uživatele k získání vhodného bydlení Katalog sociálních a návazných služeb

9 vést uživatele k vyřízení úředních záležitostí (např. potřebné doklady, kontakt s odborem sociálních věcí, úřady práce, Česká správa sociálního zabezpečení atd.) ubytování ve 2-3 lůžkových pokojích a jednom 4 lůžkovém pokoji, Cena 2-3 lůžkový za 115 Kč/den, 4 lůžkový pokoj 90 Kč/den podmínky pro umožnění celkové hygieny těla podmínky pro zajištění úklidu, praní osobního prádla (15 Kč bez sušení, 45 Kč se sušením), výměny ložního prádla poskytnutí stravy za 75 Kč/den (možnost odebírat jen část stravy) nebo zajištění podmínek pro přípravu stravy. zájemce prokazatelně nespadá do cílové skupiny, zájemce nemá platný doklad totožnosti, zájemce žádá o přechodný pobyt, apod. plná kapacita zdravotní stav vylučuje poskytnutí pobytové služby (např. nedoloží posudek praktického lékaře ne starší 1 měsíc o svém zdravotním stavu, který umožňuje využívání služeb azylového domu, praktický lékař potvrdí, že zdravotní stav neumožňuje využívat služeb azylového domu) jestliže byla zájemci ukončena služba z důvodu porušení smlouvy (např. nadále trvá zákaz využití služby, vždy je stanovena přesná doba nepřijetí). Katalog sociálních a návazných služeb

10 2. Nízkoprahové denní centrum Kontaktní osoba: Michaela Skopová, DiS. Telefon: / Osoby bez přístřeší, starší 18 let, fyzicky soběstační, případně osoby s pohybovým omezením, pokud si sami zajistí asistenta. Nízkoprahové denní centrum Pomoc mužům a ženám bez přístřeší, kteří se z různých příčin ocitli v této nepříznivé sociální situaci a podpořit je ve snaze tuto situaci řešit, a to v rámci sociálního poradenství, základního zdravotního ambulantního ošetření, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a poskytování stravy. Tato pomoc je také nabízena prostřednictvím aktivního vyhledávání uživatelů terénními pracovníky. Formy služby: ambulantní, terénní Místo poskytování služby: Tusarova 60, Praha 7 Pondělí Pátek: , Sobota, Neděle, svátky: snížení zdravotních a sociálních rizik podporovat a motivovat uživatele v řešení jejich životní situace sociální poradenství, poskytnutí stravy (bezplatně čaj po celou dobu otevření, pondělí - pátek v polévka zdarma; sobota, neděle + svátky v polévka zdarma), hygienické zázemí (WC+sprchy); zdravotní ordinace s praktikující zdravotní sestrou, šatník (poskytováno všem zdarma) doprodej snídaní, obědů, polévky, holítek (s poplatkem dle ceníku) osoby, které nespadají do cílové skupiny (např. mladší 18 let) osoby, které žádají o jinou sociální službu osoby, které odmítají přijmout pravidla domovního řádu při naplnění kapacity osoby, které mají udělen zákaz využívat služeb z důvodu porušení smlouvy o poskytnutí sociální služby Katalog sociálních a návazných služeb

11 3. Noclehárna Kontaktní osoba: Bc. Lukáš Honzl Telefon: / Osoby bez přístřeší muži a ženy, starší 18ti let, fyzicky soběstační a mají zájem o přenocování a hygienické zázemí. Noclehárna Umožnění přenocování a umožnění hygieny (WC, sprchy) pro muže a ženy nacházející se v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Poskytováno je sociální poradenství, jehož smyslem je pomáhat, motivovat a podporovat osoby k řešení své nepříznivé situace a vedoucí k trvalejšímu ubytování. Formy služby: ambulantní Místo poskytování služby: Tusarova 60, Praha 7 Denně: eliminace a snížení sociálních a zdravotních rizik prostřednictvím zajištění základních životních potřeb (nocleh, hygiena, strava) navrácení uživatelů do společnosti prostřednictvím podpory a motivace uživatelů v řešení jejich životní situace. cena noclehu 30,-Kč/noc (WC, sprchy, mýdlo, zapůjčení osušky; v ceně je i poskytnutí základní stravy a čisté lůžkoviny) sociální poradenství osoba nespadá do cílové skupiny (mladší 18ti let, fyzicky nesoběstačný) žádá o jinou sociální službu je pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek odmítá přijmout pravidla domovního řádu je naplněna kapacita noclehárny, nebo má klient udělen zákaz využívání služby vyplývající ze směrnice stanovující opatření při porušení řádů Katalog sociálních a návazných služeb

12 4.Sociální rehabilitace Kontaktní osoba: Bc. Oleg Gudzenko Telefon: Muži a ženy od 18ti let, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením, nebo se nachází v krizové životní situaci a chtějí tuto situaci aktivně řešit a jsou osobami, které jsou fyzicky soběstačné. Sociální rehabilitace Poskytovat sociální poradenství a další podporu osobám ohroženým sociálním vyloučením a těm, kteří se nacházejí v krizové životní situaci a chtějí tuto situaci řešit. Činnosti jsou zaměřeny zejména na získání dovedností a návyků potřebných pro běžný a důstojný život ve společnosti. Formy služby: ambulantní Místo poskytování služby: Tusarova 60, Praha 7 Pondělí, Úterý, Čtvrtek: , Středa: , Pátek: (pouze pro objednané) získání a upevnění dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, podpora v získání a upevňování sociálních schopností a dovedností pro fungování ve společnosti, včetně sociálního začleňování poskytnutí pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (služba je zcela zdarma) výuka použití počítače (PC) a jiných běžných elektronických přístrojů pomoc při vyřizování na úřadech (sociální dávky, různé registrace apod.) pomoc jak dobře hospodařit s penězi pomoc při zvládání péče o sebe a o domácnost pomoc při jednání s lidmi a s úřady pomoc při zvládání těžké životní situace sociální rehabilitace požadovanou službu neposkytuje plné využití kapacity sociální rehabilitace jestliže byla zájemci ukončena služba z důvodu porušení smlouvy o poskytnutí soc. služby a nadále trvá zákaz využití služby. Katalog sociálních a návazných služeb

13 5. Terénní programy Kontaktní osoby: Jiří Keil, Lenka Pešková Telefon: , , Muži a ženy starší 18ti let, kteří jsou bez přístřeší nebo jsou tímto přímo ohroženi, přičemž dodržují pravidla služby. Služba je dále poskytována stávajícím či bývalým uživatelům Azylového domu Armády spásy, případně jiné sociální služby při vzájemné shodě uživatele, terénního pracovníka a sociálního pracovníka sociální služby, ze které uživatel přichází nebo kterou využívá. Terénní programy Nabízet pomoc mužům a ženám starším 18ti let, kteří jsou bez přístřeší nebo jsou ohroženy ztrátou domova a podpořit je ve snaze tuto situaci řešit a to v rámci sociálního poradenství a drobné materiální pomoci. Formy služby: terénní Místo poskytování služby: Hlavní město Praha Pondělí Pátek: snížení zdravotních rizik souvisejících se způsobem života na ulici snížení sociálních rizik prostřednictvím sociálního poradenství podporovat a motivovat uživatele v řešení jejich životní situace, prohlubovat schopnost uplatňovat svá práva a zprostředkovávat kontakt s návaznými službami (služby jsou poskytovány zdarma) drobná materiální pomoc (strava, ošacení) poskytnutí či zprostředkování základního ošetření sociální poradenství doprovody, zprostředkování kontaktu s institucemi, úřady, příbuznými, dalšími sociálních služeb odpovídající potřebám uživatele pomoc s úředními či formálními dokumenty nespadá do cílové skupiny zaměstnanec nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby Katalog sociálních a návazných služeb

14 Asistence, o.p.s. Adresa: Na Topolce 1, Praha 4 Kontaktní osoba: Vlasta Stupková Telefon: Web: Osoby s tělesným a kombinovaným postižením z Prahy, od 16 do 64 let Sociální rehabilitace Rozpouštět vnitřní a vnější bariéry v životě lidí s postižením. Formy služby: ambulantní a terénní Místo poskytování služby: Praha Pondělí Pátek: zajistit klientům, aby mohli dělat běžné činnosti, které by dělali, nebýt jejich postižení pomáhat žít aktivním životem při zapojování se do společnosti v oblastech vzdělání, zaměstnání, kultury, sportu apod. zprostředkovat kontakt s vrstevníky, s lidmi se kterými si mohou být vzájemně užiteční být oporou ve snižování míry potřeby našich služeb vytvářet ve společnosti prostředí přátelské k lidem s postižením nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění zprostředkování kontaktu se společenským prostředím výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí tranzitní program, podporované zaměstnávání, ergoterapie, poradenství osoby pod vlivem návykových látek Katalog sociálních a návazných služeb

15 Asociace pomáhající lidem s autismem APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Adresa: Brunnerova 3, , Praha 17 Kontaktní osoba: Ing. Magdalena Čáslavská Telefon: Web: Lidé s autismem a jejich rodiny. Odborné sociální poradenství Osobní asistence Odlehčovací služby Domovy se zvláštním režimem Chráněné bydlení Raná péče Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální rehabilitace Zvyšovat kvalitu lidí s autismem a jejich rodin v ČR. Formy služby: ambulantní, terénní a pobytové Místo poskytování služby: Praha 6, 8, 17 Dle charakteru jednotlivých služeb viz webové stránky poskytovat komplexní psychologické, terapeutické a vzdělávací služby od diagnostiky a péče pro předškolní děti až po programy pro dospělé lidi s autismem včetně pobytových služeb podporovat rodiny dětí s autismem, zvyšovat povědomost o autismu v rámci odborné i širší veřejnosti Katalog sociálních a návazných služeb

16 diagnostické vyšetření terénní a ambulantní služby rané péče dětská skupina terapeutické služby individuální i skupinové pro děti, dospělé i rodiče tréninková dílna odlehčovací centrum chráněné bydlení zájmové aktivity pro děti a dospělé rekondiční pobyty programy podporovaného zaměstnávání stálé pobytové zařízení pro lidi s autismem vzdělávací programy PR aktivity pro širokou veřejnost Služby poskytujeme jak zdarma (např. raná péče, programy podporovaného zaměstnávání), eventuálně za finanční spoluúčasti klienta dle ceníku (www.praha.apla.cz). služby poskytujeme lidem s autismem a jejich rodinám a lidem blízkým Katalog sociálních a návazných služeb

17 Bílý kruh bezpečí (BKB) Adresa: U Trojice 1042/2, Praha 5 Kontaktní osoba: dle konkrétní služby Telefon: dle konkrétní služby dle konkrétní služby Web: dle konkrétní služby 1. Odborné sociální poradenství Kontaktní osoba: Mgr. Petra Vitoušová Telefon: Web: Oběti trestných činů, svědci a pozůstalí po obětech trestných činů. Odborné sociální poradenství Bezodkladná kombinovaná pomoc obětem i svědkům kriminality, osobám ohroženým domácím násilím, pozůstalým po trestné činnosti. Formy služby: ambulantní Místo poskytování služby: U Trojice 1042/2, Praha 5 Pondělí Čtvrtek: bez objednání Pátek: pro objednané Poskytnutí obětem, svědkům kriminality i pozůstalým po trestné činnosti kvalitní a komplexní právní informace, psychologickou podporu i sociální poradenství. právní, psychologické a sociální poradenství možnost řešit s právníkem a psychologem komplex svých aktuálních problémů a otázek jak v oblasti práva (informace využitelné pro postavení poškozeného v trestním řízení, pro žádost o náhradu škody, získání peněžité pomoci aj), tak v oblasti psychosociální (poskytnutí bezpečného prostoru a podpory při ventilaci Katalog sociálních a návazných služeb

18 emocí, pomoc při hledání strategií, informování o navazujících službách, nabídku nadstandardních služeb BKB v mimořádně závažných případech) služba je anonymní a je poskytována bez omezení věku služba není poskytována pachatelům trestných činů poradna nenabízí párové, manželské ani rodinné poradenství 2. Telefonická krizová pomoc Kontaktní osoba: Vlastimil Zima Telefon: Web:www.donalinka.cz, Osoby ohrožené domácím násilím a oběti trestné činnosti. Bez omezení věku. Telefonická krizová pomoc Poskytuje osobám ohroženým domácím násilím a obětem trestné činnosti okamžitou odbornou psychologickou, právní, organizační a morální podporu. DONA linka je vstupní branou pro další formy poskytované pomoci BKB. Formy služby: terénní Místo poskytování služby: Přesné místo se z bezpečnostních důvodů neuvádí, DONA linku lze kontaktovat cestou centrály BKB. NONSTOP provoz - 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Předání kvalifikovaných a komplexních informací o možnostech řešení incidentů s charakterem domácího násilí formou vykázání, podání trestního oznámení, žaloby na ochranu osobnosti apod. dostatečný prostor pro telefonický hovor v době, kdy volající je v bezpečí, případně přivolání tísňové pomoci v zájmu volajícího tzv.katalogoví uživatelé, kteří častým voláním mimo problematiku domácího násilí zbytečně zatěžují linku - limitovaná délka hovoru Katalog sociálních a návazných služeb

19 BMI SDRUŽENÍ Adresa: Česákova 424, Praha 8 Kontaktní osoba: Jaroslav Winter Telefon: Web: Pomoc na dvanáctce (http://p12.helpnet.cz) Osoby se specifickými potřebami, MČ Praha 12. Podávat informace prostřednictvím portálu Pomoc na dvanáctce zejména osobám se zdravotním postižením a seniorům. Své místo zde má i problematika rodiny, dětí a mládeže; osob bez domova; cizinců; zneužívání návykových látek a dalších závislostí; prevence sociálně patologických jevů. Místo poskytování služby: aktualizovat pracovní nabídky pro osoby se zdravotním postižením v rubrice Zaměstnání na jednom místě nacházet komplexní informace týkající se státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči, dávek v rubrice Dávky informovat o výhodách a slevách pro osoby se zdravotním postižením zjišťovat, které organizace poskytují konkrétní sociální službu v rubrice Sociální služby sledovat informace o vyhlašovaných grantových a dotačních řízeních Obsah portálu je denně aktualizován, stručnými anotacemi odkazuje i na důležité příspěvky zveřejněné v jiných médiích. V části věnované vlastním aktuálním článkům přináší informace, které by neměly uniknout pozornosti cílových skupin portálu. Tomu napomáhá i možnost nechat si posílat do své ové schránky newsletter s novinkami zveřejněnými na portálu za uplynulý týden. Patříte mezi poskytovatele sociálních služeb pro obyvatele Prahy 12? Dejte o sobě vědět na portálu Pomoc na dvanáctce! Můžete zde informovat o svých akcích. Příspěvky posílejte na adresu: Katalog sociálních a návazných služeb

20 Centrum ALMA, o.p.s. Adresa: Milady Horákové 4/690, Praha 7 Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Halfarová Telefon: , Web: Osoby ohrožené závislostí nebo závislostí na alkoholu. Služby následné péče Pomáháme s respektem a úctou hledat a nacházet cestu ke zvyšování kvality života osob závislých nebo ohrožených závislostí na alkoholu. Formy služby: ambulantní Místo poskytování služby: Milady Horákové 4/690, Praha 7 Pondělí: Úterý: Středa: Čtvrtek: Pátek: zvýšení kvality života klientely otevření otázky závislosti na alkoholu u širší veřejnosti individuální poradenství skupinové poradenství rodinné poradenství klient neprošel ambulantní nebo ústavní péče klient neabstinuje Katalog sociálních a návazných služeb

21 CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB SNN v ČR Adresa: Darwinova 450/24, Praha 12 Modřany Kontaktní osoby: Denisa Lincová, Pavel Šturm Telefon: , Web: Osoby se sluchovým postižením. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Tlumočení podpora integrace osob se sluchovým postižením do společnosti, šířit osvětu a povědomí o sluchovém postižení, bourat mýty a bariéry k sluchově postiženým spoluobčanům služby usilují o to, aby osoby se sluchovým postižením zůstaly součástí přirozeného místního společenství, mohly žít běžným způsobem života s možností uplatňovat svou vlastní vůli, názor a nebyly z důvodu sluchového handicapu izolovány a ignorovány majoritní společností služby směřují k začleňování osob se sluchovým postižením do běžného života ve společnosti, k jejich seberealizaci, uplatnění, vyrovnání příležitostí a předcházejí sociálnímu vyloučení těchto osob Formy služby: ambulantní, terénní Místo poskytování služby: CDS - Darwinova 24, Praha 12, Modřany Pondělí Čtvrtek: Pátek: prostřednictvím služeb se odstraňují komunikační bariéry a zmírňuje informační deficit uživatelům prostřednictvím služeb lze zajistit zprostředkování kontaktu se společenským prostředím pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání běžných osobních záležitostí zprostředkování kontaktu se spol. prostředím - tlumočení čeština / ZJ - doprovod na úřady, k lékaři apod.; služby jsou i poskytovány osobám s postižením sluchu všech věkových kategorií; služby jsou bezplatné osoby podnapilé, agresivní, osoby bez sluchové postižení Katalog sociálních a návazných služeb

22 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA Azylový dům pro ženy Adresa: Amortova 1281/7, Praha 12 Kontaktní osoba: Bc. Jana Havrlíková Telefon: Web: Ženy starší 18-ti let a ženy, které jsou v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Azylové domy Poskytnout dočasné ubytování ženám, které se ocitly v nepříznivé sociální nebo životní situaci a jsou ohroženy sociálním vyloučením. Sociální služba poskytovaná v AD vychází z individuálních potřeb uživatelek, motivuje je k tomu, aby aktivně řešily svou nepříznivou sociální situaci. Formy služby: pobytová Místo poskytování služby: Amortova 1281/7, Praha 12 Pondělí Pátek: Pomoci uživatelce se maximálně zapojit s ohledem na její nepříznivou sociální situaci do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a podpořit ji v takovém stylu života, který je ve společnosti považován za běžný vratná kauce 200Kč ubytování 60Kč/den použití automatické pračky 20Kč/1 praní zdravotní stav zájemkyně vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení zájemkyně není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci chování zájemkyně by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití zájemkyně nespadá do cílové skupiny zařízení požadovanou činnost neposkytuje v zařízení není volné lůžko Katalog sociálních a návazných služeb

23 Česká unie neslyšících Adresa: Dlouhá 37, Praha 1 Kontaktní osoba: Regina Poláková Telefon: , (pouze sms) Web: praha.cun.cz Osoby se sluchovým postižením a osoby s kombinovaným postižením Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Tlumočnické služby činnost metodická a řídící, zajišťování finančních a materiálních zdrojů, styk s orgány státních správy a samosprávy, vládou a parlamentem zřizování a provozování vlastních zařízení činnost vydavatelská, publikační a propagační, vzdělávací a osvětová činnost tlumočnická z /do českého znakového jazyka, zajišťování komunikačních asistentů a přepisovatelů pro další komunikační systémy vycházející z českého jazyka poskytování registrovaných sociálních služeb zaměstnávání, vytváření pracovišť ve vlastních zařízeních, pomoc při výběru a zprostředkování zaměstnání osobám se sluchovým postižením rekondiční a edukační péče se zdravotním programem, rekreační péče, podpora aktivit volného času - klubová a zájmová činnost kulturní a sportovní Formy služby: ambulantní, terénní Místo poskytování služby: Česká unie neslyšících, Dlouhá 37, Praha 1 Pondělí Středa: Úterý Čtvrtek: Pátek: poskytovat klientům služby v takové kvalitě, která odpovídá jejich aktuálním požadavkům a potřebám dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách jsou sociálně aktivizační služby a tlumočnické služby poskytovány bezplatně uživatel nespadá do naší cílové skupiny Katalog sociálních a návazných služeb

24 Dětské krizové centrum, z.s. Adresa: V Zápolí 1250, Praha 4 Kontaktní osoby: PhDr. Zora Dušková, ředitelka Ing. Ivona Živná, pracovník pro komunikaci, preventista Alena Doležalová, administrativní pracovnice Telefon: pro objednání: , non-stop Linka důvěry: , (pro objednání) Web: Děti týrané, sexuálně zneužívané, zanedbávané (syn CAN), děti z rodin s výskytem domácího násilí, děti ohrožené na zdravém vývoji ohrožujícími faktory v prostředí: závislostí rodičů, nestabilitou rodinného zázemí, závažným somatickým či psychickým onemocněním v rodině, děti zasažené vyhrocenou předrozvodovou, rozvodovou a porozvodovou situací, děti v jiných závažných životních situacích, vyrovnávající se se ztrátou, úmrtím blízké osoby, sebevraždou v rodině aj., děti vystavené silně traumatizujícím zážitkům dítě jako oběť či svědek násilných trestných činů; dítě jako účastník dopravní nehody aj., děti zanedbávané a deprivované, děti s psychickými poruchami s úzkostnými, neurotickými, depresivními symptomy, děti sebepoškozující se, děti se suicidálními tendencemi, děti poutající negativní pozornost, šikanované, ohrožené sociálním vyloučením Rodiny zasažené sociální patologií, rodiny v krizových životních situacích, Rodiny s dětmi výchovně náročnými, s poruchami chování Krizová pomoc Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Telefonická krizová pomoc poskytování odborné psychosociální pomoci specializované na krizové životní situace a zejména na problematiku dětí týraných, zneužívaných, zanedbávaných či jinak ohrožených na zdravém vývoji a poskytování odborné pomoci dětem a jejich rodinám v závažných životních situacích Katalog sociálních a návazných služeb

25 pomoc vychází z individuálně určených potřeb klientů se zvláštním přihlédnutí k právům a oprávněným zájmům dětí Formy služby: ambulantní, terénní Místo poskytování služby: V Zápolí 1250, Praha 4 Ambulantní provoz: Pondělí, Středa: Úterý, Čtvrtek: Pátek: Linka důvěry DKC: non-stop provoz cílem krizové pomoci je zajistit ochranu a bezpečí ohrožených dětí; poskytnout dětem a jejich rodinám psychickou podporu, stabilizovat emoční stav a zajistit bezpečné provázení při zvládání obtížné životní situace; podporovat děti a členy jejich rodiny ve schopnosti aktivně řešit obtížnou situaci, minimalizovat míru negativního dopadu nepříznivé situace na dítě; zachovat, pokud je to v zájmu dítěte, rodinné vazby a začlenit se zpět do společnosti cílem sociálně aktivizační služby pro rodiny dětmi je minimalizace následků plynoucích z nepříznivých životních situací; posílení či obnova zdravého fungování rodinného systému, zejména vzájemných vztahů, vazeb a postojů vždy tam, kde je to v zájmu dítěte; rozvoj rodičovských kompetencí a schopnosti zvládat nepříznivou situaci; zachování či obnova vazeb s přirozeným prostředím; provázení obtížnou životní situací a podpora adaptace na životní změny cílem telefonické krizové pomoci je zejména krizová intervence, nabízení bezpečného prostoru klientovi, bezpečné provázení při zvládání obtížné životní situace, stabilizace jeho emočního stavu, snižování případných rizik vyplývajících z jeho krizového stavu (např. zkratovité, agresivní či sebedestruktivní jednání), zvyšování informovanosti a posilování kompetencí klienta služby jsou poskytovány bezplatně Služby ambulantního zařízení jsou poskytovány po předcházejícím objednání; s výjimkou akutních krizových intervencí činnosti: Krizová pomoc, psychodiagnostika, psychoterapie, socioterapie, poradenství (sociálně právní, právní, psychologické, o výchově) Katalog sociálních a návazných služeb

26 DÍLNY TVOŘIVOSTI Adresa: Podskalská 1252/24, Praha 2 Kontaktní osoby: Lucie Hanzíková, Veronika Tejkalová, Michaela Kahudová, Lucie Pechmanová Telefon: , Web: Lidé se získaným poškozením, poraněním mozku ve věku 16 až 64 let. Lidé s vrozeným zdravotním postižením (mentální, tělesné či kombinované postižení) ve věku 16 až 64 let. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociálně terapeutická dílny Pomáhat lidem se zdravotním postižením pracovat a žít kvalitní život. Formy služby: ambulantní a terénní Místo poskytování služby: Podskalská 1252/24, Praha 2, terén Pondělí, Úterý: Středa: Čtvrtek, Pátek: sociálně terapeutická dílna - služba pomáhá prostřednictvím dlouhodobé a pravidelné podpory zvýšit soběstačnost, dále rozvíjet pracovní a sociální návyky a dovednosti sociálně aktivizační služby v podobě podpůrné skupiny pro osoby po poranění/poškození mozku a terénní práce pro osoby se zdravotním postižením - cílem je umožnit klientům, aby se aktivně zapojili do většinové společnosti a překonali překážky, které postižení přináší, nebo alespoň zajistit, aby se současná životní situace nezhoršovala a setrvala na stávající úrovni služby mapují všechny oblasti života klienta (zdraví, volný čas, práce, vzdělání a další oblasti aktivního zapojení do přirozeného prostředí - komunity) a nabízí podporu právě v těch z nich, které potřebuje aktuálně řešit sociálně terapeutická dílna - služba je bezplatná vyjma měsíčního poplatku za občerstvení a dílčí administrativní úkony (Kč 50/měsíc); denní program probíhá v čase od 8.30 do 13.30; součástí programu je skupinový rozhovor na různá témata (např. samostatnost, aktivní zapojení do společnosti, pracovní uplatnění, Katalog sociálních a návazných služeb

27 jiné sociální služby, řešení krizových situací, trénink paměti); nácvik pracovních a sociálních dovedností (obvykle rukodělná tvorba výrobků, práce v obchůdku Dílen tvořivosti, příprava jednorázových akcí); hodnocení dne a práce; služba může být využívána po dobu max. 3 let sociální aktivizační služby - služby jsou bezplatné vyjma měsíčního poplatku za občerstvení a administrativní úkony (Kč 50/měsíc) a jsou poskytovány max. po dobu 5 let 1) terénní práce - služba je poskytována terénní či ambulantní formou - většinou dochází ke kombinaci obou; náplň vychází z individuálních potřeb klienta a od nich odvozených zakázek (např. podpora při hledání vhodné náplně volného času, zprostředkování informací o sociálních a jiných službách, nácvik dovedností užitečných v každodenním životě, podpora při hledání pracovního uplatnění); službu zajišťuje terénní pracovník, který se pravidelně s klientem schází - četnost setkání vychází z konkrétní zakázky (většinou 1x až 4x do měsíce) 2) podpůrná skupina pro osoby po poranění/poškození mozku - služba probíhá ambulantní formou v Dílnách tvořivosti 1 x 14 dnů, konkrétně středy od do hodin; skupina se schází pod vedením dvou zkušených terapeutek; nabízí příležitost popovídat si o zkušenostech, pocitech, získat užitečné informace a inspirace k překonání životních situací, navázat nové vztahy, svou přítomností být přínosem pro druhé plná kapacita - možnost čekatelství zájemce, který nesplňuje podmínky pro přijetí zájemce s psychiatrickou diagnózou, která by zásadně narušovala službu zájemce, který je nebezpečný sobě nebo svému okolí zájemce, jehož zdravotní stav vyžaduje speciální péči, kterou organizace nemůže zajistit zájemci, který se kvůli svému zdravotnímu stavu nemůže zapojit do programu Katalog sociálních a návazných služeb

28 FARNÍ CHARITA PRAHA 4 CHODOV Adresa: U modré školy 1/2337, Praha 4 Chodov Kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Frühbauer Telefon: , Web:www.charitapraha4.cz Senioři, zdravotně postižení Pečovatelská služba Osobní asistence Pomáháme lidem, kteří jsou omezeni svým věkem nebo zdravotním stavem, aby mohli žít doma. Formy služby: terénní Místo poskytování služby: v domácnostech klientů Pondělí Pátek: Středa: :00 pomoc se zajištěním základních životních potřeb přímo v domácnostech našich klientů. všechny úkony pečovatelské služby i osobní asistence definované v 39 a 40 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. služby jsou poskytovány na základě individuálních potřeb klientů, jsou definovány v písemné smlouvě uzavírané mezi klientem a poskytovatelem. cenová spoluúčast klienta je v současné době do 120 Kč za hodinu služby mimo území městských částí Praha 4, 11 a 12 v případě naplněné kapacity poskytovatele osobní asistenci poskytujeme pouze seniorům starším 65 let Katalog sociálních a návazných služeb

29 FARNÍ CHARITA PRAHA 4 Modřany Adresa: K Dolům 31/5, Praha 12 Modřany Kontaktní osoba: Milada Vernerová Telefon: Web:www.charitapraha4.cz Sociálně potřebné osoby, rodiny s dětmi, senioři, lidé bez domova, aj. Druh poskytované služby: Humanitární šatník pro sociálně potřebné Pomoc osobám v obtížné životní situaci při začlenění do společnosti. Formy služby: ambulantní Místo poskytování služby: Zátišská 1914/1, Praha 12 - Modřany Čtvrtek: (kromě svátků a prázdnin) poskytnutí oblečení sociálně slabším možnost daná veřejnost podílet se na darování věcí a pomoci osobám v tíživé životní situaci příjem a výdej oblečení, šatstva, prádla, obuvi, lůžkovin, nádobí, drobných domácích potřeb, hraček z ekologických důvodů nelze přijímat nábytek, matrace, koberce, el.přístoroje, elektroniku služba je poskytována zdarma osobám pod vlivem alkoholu či návykových látek Katalog sociálních a návazných služeb

30 FOSA, o. p. s. Adresa: Filipova 2013/3, Praha 4 Telefon: dle konkrétní služby Kontaktní osoba: dle konkrétní služby E.mail: dle konkrétní služby Web: 1. Fosa, o.p.s. Osobní asistence Osa Kontaktní osoba: Bc. Kristýna Šilleová Telefon: Osoby s mentálním postižením, od 16 let bez omezení horní věkovou hranicí, žijící na území hl. m. Prahy nebo v jeho okolí, kteří bez dlouhodobé a pravidelné osobní pomoci druhého člověka nemůžou žít způsobem života běžným pro jejich vrstevníky bez mentálního postižení, protože k tomu nemají potřebné schopnosti, a zároveň není možné, aby jim tuto pomoc poskytovali lidé z jejich okolí. Osobní asistence Umožnit dospívajícím a dospělým lidem s mentálním postižením žít způsobem života běžným pro jejich vrstevníky, a to poskytováním dlouhodobé a pravidelné osobní pomoci při provádění běžných činností. Formy služby: terénní Místo poskytování služby: Služba je poskytována v přirozeném prostředí, například v prostředcích městské hromadné dopravy, v domácnosti uživatele apod. Služba je poskytována celoročně, 24 hodin denně - i o víkendech, o svátcích a o prázdninách. Uživatel služby žije způsobem života běžným pro jeho vrstevníky bez mentálního postižení, to znamená, že: pečuje o svoji osobu v oblasti stravování, oblékání a svlékání, pohybu a osobní hygieny, pečuje o své zdraví, cestuje v místě bydliště a jeho okolí, hospodaří s penězi, má kde bydlet, vede svoji domácnost a udržuje ji v pořádku a čistotě, navazuje, udržuje a rozvíjí vztahy s blízkými osobami, má kontakty s širším společenským prostředím, vzdělává se podle svých potřeb a přání, je užitečný pro ostatní, tráví svůj volný čas podle vlastních zájmů a přání, vyřizuje si osobní záležitosti u lékaře, na úřadech, v institucích osobní asistence Katalog sociálních a návazných služeb

31 jednání s dalšími lidmi v zájmu uživatele (např. s rodiči, s pracovníky návazných služeb) poradenství v nepříznivé sociální situaci, kterou služba řeší pomoc při zprostředkování dalších služeb nebo pomůcek základní sociální poradenství (Uživatel se spolupodílí na úhradě za službu). osoba, která k běžnému způsobu života nepotřebuje pravidelnou pomoc druhého člověka nemá mentální postižení mladší 16 let nežije na území hl. m. Prahy nebo v jeho okolí osobě, které k běžnému způsobu života stačí podpora přirozeného okolí nebo jiných služeb 2. Fosa, o.p.s. Podpora samostatnosti Osa Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Bursáková Telefon: Osoby s mentálním postižením, od 18 do 64 let, žijícím na území hl. m. Prahy nebo v jeho okolí, kteří nemohou žít způsobem života běžným pro jejich vrstevníky bez mentálního postižení, protože k tomu nemají potřebné dovednosti. Sociální rehabilitace Umožnit dospělým lidem s mentálním postižením žít způsobem života běžným pro jejich vrstevníky, a to poskytováním podpory při získávání nebo prohlubování dovedností k tomu potřebných a při jejich uplatňování v životě. Formy služby: ambulantní, terénní Místo poskytování služby: Filipova 2013/3, Praha 4 Terénní část služby je poskytována v přirozeném prostředí, například v prostředcích městské hromadné dopravy, v domácnosti uživatele apod. Služba je poskytována celoročně, v pracovních dnech, od 9 do 17 hodin. Katalog sociálních a návazných služeb

32 uživatel služby žije způsobem života běžným pro jeho vrstevníky bez mentálního postižení. To znamená, například že: pečuje o svoji osobu v oblasti stravování, oblékání a svlékání, pohybu a osobní hygieny; pečuje o své zdraví a o svou bezpečnost; cestuje v místě bydliště a jeho okolí; hospodaří s penězi; plánuje si svůj program a orientuje se v něm; má kde bydlet; vede svoji domácnost a udržuje ji v pořádku a čistotě; navazuje, udržuje a rozvíjí vztahy s blízkými osobami; má kontakty s širším společenským prostředím; vzdělává se podle svých potřeb a přání; je užitečný pro ostatní; tráví svůj volný čas podle vlastních zájmů a přání; vyřizuje si osobní záležitosti u lékaře, na úřadech, v institucích uživatel služby získá nebo prohloubí své dovednosti k tomu potřebné individuální nácvik dovedností skupinový nácvik dovedností odpolední, týdenní, víkendový doprovod do místa poskytování služby jednání s dalšími osobami v zájmu uživatele služby zajišťování kompenzačních a jiných pomůcek pro možnost žít běžným způsobem života zajišťování návazných služeb (běžných veřejných nebo speciálních odborných), spolupráce s nimi poskytování informací k jednotlivým oblastem života, odborné poradenství v nepříznivé sociální situaci základní sociální poradenství (služby jsou zdarma) klient, jehož cílem není žít běžným způsobem života a získat k tomu potřebné dovednosti nemá mentální postižení nesplňuje podmínku věku let nežije na území Hl. m. Prahy nebo v jeho okolí kterému k běžnému způsobu života stačí podpora přirozeného okolí nebo jiných služeb 3. Fosa, o.p.s. Podporované zaměstnávání Formika Kontaktní osoba: Mgr. Klára Fialová Telefon: Osoby od 18 do 65 let, žijící v Praze nebo Středočeském kraji, kteří nemohou získat nebo si udržet vhodné a stabilní pracovní uplatnění na otevřeném trhu práce z důvodu snížené úrovně dovedností k tomu potřebných. Katalog sociálních a návazných služeb

33 Službu využívají především lidé se zdravotním postižením, zdravotní postižení však není podmínkou pro poskytování služby. Sociální rehabilitace Poskytovat lidem se znevýhodněním na trhu práce takovou podporu, aby mohli pracovat za stejných podmínek jako ostatní lidé a společně s nimi. Formy služby: ambulantní, terénní Místo poskytování služby: Filipova 2013/3, Praha 4. Terénní část služby je poskytována v přirozeném prostředí, například na pracovišti zaměstnavatelů. Služba je poskytována celoročně, v pracovních dnech, od 9 do 17 hodin. uživatel služby získá vhodné a stabilní pracovní uplatnění na otevřeném (nechráněném) trhu práce, to znamená na základě pracovně právního vztahu, na dobu delší než 1 rok, za odpovídající mzdu, mezi lidmi bez postižení, vyhovující jeho předpokladům a představám uživatel služby si toto pracovní uplatnění udrží alespoň 1 rok od data ukončení poskytování služby uživatel služby si zvýší úroveň dovedností potřebných k získání a udržení si vhodného pracovního uplatnění na otevřeném trhu práce pomoc s vytvořením představy o vhodném pracovním místě trénink dovedností potřebných k získání a udržení pracovního místa vyhledávání vhodného pracovního místa na otevřeném trhu práce podpora při provádění úkonů potřebných při nástupu do práce (například výpisu z rejstříku trestů, zřízení bankovního účtu, absolvování vstupní lékařské prohlídky, vyplnění osobního dotazníku) pracovní asistence zaměřená na začlenění uživatele služeb do pracovního kolektivu a stabilizaci pracovního místa zajišťování přirozené podpory a návazných služeb základní sociální poradenství (služby jsou poskytovány zdarma) klient, jehož cílem není získat stabilní pracovní místo na otevřeném trhu práce nesplňuje podmínku věku let nežije na území hl. m. Prahy nebo Středočeského kraje klient, jemuž k získání vhodného a stabilního uplatnění na otevřeném trhu práce postačují běžné veřejné služby (služby úřadu práce, personálních agentur, inzerce) jehož zdravotní stav brání využívání služby a pravidelnému výkonu práce na běžném pracovišti klient využívá službu podporovaného zaměstnávání v jiné organizaci Katalog sociálních a návazných služeb

34 INTEGRAČNÍ CENTRUM PRAHA o. p. s., pobočka Praha 12 Adresa: Žitná 1574/51, Praha 1 pobočka: Sofijské náměstí 3400, Praha 12 Modřany Kontaktní osoba: Mgr. Blanka Veselá Telefon: Web: Migranti a migrantky ze "třetích zemí" (mimo EU) legálně pobývající na území ČR, se statusem pobytu od víza po trvalý pobyt. Sociální poradenství Pomoc migrantům a migrantkám v obtížných životních situacích, informovanost české majority, koordinace integračních aktivit na území HMP. Formy služby: ambulantní, terénní Místo poskytování služby: pobočka Integračního centra Praha v OD Prior, 2. patro, Sofijské náměstí 3400, Praha 12 Pondělí Středa: Čtvrtek: (detašované pracoviště na Sapě, ul. Libušská 319/126, Praha 4, 6.patro.) Podpora integrace cizinců do majoritní společnosti na lokální úrovni. všechny služby Integračního centra Praha (kromě kurzů českého jazyka, které jsou zpoplatněny 500 Kč za semestrální kurz) jsou poskytovány ZDARMA. Jedná se zejména o: sociální poradenství, právní poradenství, práci s rodinami, kurzy sociokulturní orientace, kulturní a komunitní aktivity, služby poskytované v komunitním centru na ul. Žitná - cizojazyčná knihovna, bezplatný přístup na internet a PC, odpočinková místnost s TV, možnost pronájmu prostor, možnost prezentovat své výrobky aj migranti a migrantky ze zemí EU osobám, které na území ČR pobývají nelegálně služby poradenství, kurzů českého jazyka a sociokulturní orientace nelze poskytovat občanům ČR Katalog sociálních a návazných služeb

35 LAČHE ČHAVE, o. s. Adresa: Rovnoběžná 34, Praha 4 Kontaktní osoba: Markéta Fišarová Telefon: , Web: Děti a mládež ve věku 6-26 let, zdržující se na území Prahy 12, Libuše a blízkého okolí, ohrožené společensky nežádoucími jevy, se zvláštním zřetelem k dětem a mládeži vietnamské menšiny (NZDM Rozhledna). Rodiny s dětmi do 6 let věku (SAS Domino). Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Zlepšení kvality života, rovné příležitosti všech, předcházení a snižování rizik u dětí a mládeže ohrožených společensky nežádoucími jevy v lokalitě Praha 12, Libuši a blízkém okolí (NZDM) Poskytnout služby rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje (SAS). Formy služby: ambulantní, terénní Místo poskytování služby: Smolkova 565, Praha 12 NZDM Rozhledna: Pondělí- Čtvrtek: SAS Domino: Středa: podpora klientů při zvládání nepříznivých životních situací, podpora přímo v rodině klienta a napomáháním harmonickým vztahům, mapování a intervence v nepříznivých situacích klienta, napomáhání zvyšování sociálních schopností a dovedností klienta, prevence a snižování sociálních rizik klientů sociální poradenství, individuální konzultace, informační servis, doprovod do zařízení návazné péče situační a krizová pomoc, tlumočení pro cizince Všechny služby jsou poskytovány zdarma. Klub otevřen pro děti 6-15 let pokud klient přijde pod vlivem návykové látky pokud nespadá do cílové skupiny zařízení je naplněná kapacita zařízení Katalog sociálních a návazných služeb

36 LATA PROGRAMY PRO OHROŽENOU MLÁDEŽ, o. s. Adresa: Senovážné nám. 24, Praha 1 Kontaktní osoba: Markéta Ježková Telefon: Web: Mládež let ohrožené společensky nežádoucími jevy, rodiny s dětmi do 18 let Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Věříme, že každý v dospívání potřebuje někoho, kdo jej přijímá takového, jaký je. Mladým lidem pomáháme zvládat jejich nepříznivou nebo ohrožující situaci a posilujeme jejich samostatnost. K tomu využíváme vrstevnickou podporu dobrovolníka a další navazující služby pro klienta a jeho rodinu. Formy služby: ambulantní, terénní Místo poskytování služby: Praha, Střední Čechy Pondělí, Středa: , Úterý, Čtvrtek: Podpora dětem, mládeži a jejich rodinám ohrožených sociálním znevýhodněním. Ve dvou se to lépe táhne - setkávání se s dobrovolníky (18 30 let) s klientem (13 26 let). Setkání by se měla konat pravidelně, každý týden na 2 3 hodiny a měla by probíhat delší dobu (alespoň půl roku). Cílem je navázání kvalitního, bezpečného, respektujícího podpůrného vztahu. Podpůrná individuální práce s rodinou - probíhá primárně v terénu (nejčastěji v místě bydliště rodiny) formou pravidelných návštěv sociálního pracovníka Laty s intenzitou dle aktuální situace v rodině a fáze spolupráce (zpočátku obvykle 1x týdně). V rámci podpory rodiny nabízíme ve vhodných případech uspořádání rodinné skupinové konference, jejímž cílem je zapojení širší rodiny a blízkých do řešení náročné či ohrožující situace zejména při výchově dětí. Služby jsou poskytovány zdarma. osobám se závažným duševním onemocněním, s těžkým mentálním postižením v aktuální závislosti na alkoholu či jiných omamných látkách osobám neschopným samostatného pohybu po Praze a osobám, u kterých není možné navázání kontaktu ve formě rozhovoru Katalog sociálních a návazných služeb

37 Lékořice o.s. Adresa: Pod Slovany 4/1977, Praha 2 Kontaktní osoba: Mgr. Karin Pospíšilová Telefon: Web: Pacienti a zdravotnický personál spolupracujících nemocnic. Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Vnášet do nemocničního prostředí více mezilidského kontaktu a propojovat izolovaný svět nemocných se světem zdravých. Formy služby: ambulantní Místo poskytování služby: Thomayerova nemocnice IKEM Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Po domluvě. zlepšení psychické kondice pacientů a naplnění volného času během hospitalizace zábavnou a smysluplnou činností služby jsou poskytovány v rámci dobrovolnického programu ve třech pražských nemocnicích zaměřují se na zoorehabilitaci, herní terapii, duchovní péči, firemní dobrovolnictví organizování vzdělávacích a osvětových akcí všechny činnosti jsou poskytovány bezplatně provozování kavárny s podporovanými pracovními místy v areálu Thomayerovy nemocnice služba není poskytována mimo spolupracující nemocnice na rizikových pracovištích (např. infekční jednotka apod.) u pacientů, kde to jejich zdravotní stav nedovoluje Katalog sociálních a návazných služeb

38 META, o.p.s. Společnost pro příležitost mladých migrantů Adresa: Ječná 546/17, Praha 2 Kontaktní osoba: Linda Tutterová Telefon: , Web: Cizinci bez rozdílu typu pobytu a bez věkového omezení. Odborné sociální poradenství Aktivně přispívat k nastavování a zkvalitňování podmínek podporujících rovné příležitosti migrantů, a to především v oblasti vzdělávání, které je jednou z podmínek úspěšného začleňování se do společnosti. Formy služby: ambulantní Místo poskytování služby: V Tůních 10, Praha 2 Pondělí: Úterý, Středa, Čtvrtek: nastavení a zlepšení podmínek podporujících rovné příležitosti migrantů v přístupu ke vzdělání a pracovnímu uplatnění poradenství v oblasti vzdělávání a práce zdarma podpora při výběru školy, zápisu či přípravě na přijímací řízení do všech typů škol, asistence při vyplňování přihlášek, výběr kurzů pro získání základního vzdělání, řešení problémů spojených se studiem, uznávání rovnocennosti zahraničního vzdělávání (nostrifikace), vyhledávání informací o dalším vzdělávání a možnostech pracovního uplatnění, vyhledávání vhodného doplňkového či rekvalifikačního kurzu, zprostředkování tlumočníka apod. sociální poradenství, kurzy českého jazyka pro děti i dospělé a doučování s dobrovolníky metodická podpora pro pedagogy, poradenství a vzdělávání v oblasti začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem a výuka češtiny jako druhého jazyka plná kapacita osoby agresivní, pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek Katalog sociálních a návazných služeb

39 Modrý klíč o.p.s. Adresa: Smolkova 567/2, Praha 12 Kontaktní osoba: Ing. Mgr. Milana Remarová Telefon: Web: Děti i dospělí lidí s mentálním postižením a kombinovanými vadami. Denní stacionář Týdenní stacionář Odlehčovací služby Podpora dětí i dospělých lidí s mentálním a kombinovaným postižením v rozvíjení jejich schopností, dovedností a samostatnosti při začleňování do společnosti. Formy služby: ambulantní, pobytová Místo poskytování služby: Smolkova 567/2 a 566/4, Praha 12 konzultační hodiny pro veřejnost 1. úterý v měsíci 15: nebo dle předcházející telefonické či ové domluvy rozvíjet osobnost, individualitu a samostatnost každého uživatele služeb podporovat dosažení maximálně možného společenského uplatnění uživatele služeb v rozsahu uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby s uživatelem, více informací na uživatelé, jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalou lékařskou péči v zařízení zdravotnického charakteru Katalog sociálních a návazných služeb

40 NADĚJE Adresa: K Brance 11/19e, Praha 13 (sídlo) Kontaktní osoba: dle konkrétní služby Telefon: dle konkrétní služby dle konkrétní služby Web: 1. Azylové domy Pomáhat ženám/mužům v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení při návratu k běžnému způsobu života. Azylové domy Formy služby: pobytová denně klient/ka získá zdroj stabilního příjmu, který umožní odchod do návazného bydlení (ubytovna, podnájemní nebo nájemní byt) umí řešit své závazky, naučí se využívat běžně dostupné služby a informace, obnoví vztahy s rodinou nebo jiné přirozené vztahy pečuje o svůj zdravotní strav, zevnějšek (úhrada za službu: 120 kč/den) ubytování (zpravidla nepřevyšující 1 rok) sociální poradenství umožnění přípravy teplé stravy potravinová pomoc (dle pravidel pro výdej potravin) možnost praní osobního prádla klient/ka je pod vlivem alkoholu, příp. jiných omamných látek klient/ka se chová agresivně klient/ka není zdravotně způsobilá (potvrzení od lékaře) 1.1 Dům Naděje Praha - Vršovice Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Vavrušová Telefon: Ženy bez domova Místo poskytování služby: Rybalkova 351/31, Praha 10 Katalog sociálních a návazných služeb

41 1.2 Dům Naděje Praha - Radotín Kontaktní osoba: Jitka Blažková Telefon: Muži bez domova Místo poskytování služby: Otínská 1052/43, Praha Dům Naděje Praha - Žižkov Kontaktní osoba: Mgr. Gabriela Sčotková Telefon: Muži bez domova Místo poskytování služby: Husitská 70, Praha Dům Naděje Praha - Záběhlice Kontaktní osoba: Mgr. Radka Pištěková Telefon: Lidé bez domova v důchodovém věku se zdravotním znevýhodněním Místo poskytování služby: K Prádelně 135/2, Praha Nízkoprahová denní centra Lidé bez domova ve věku od 18 do 26 let Pomáhat mladým dospělým lidem v nepříznivé sociální situaci převážně spojené se ztrátou bydlení. Nízkoprahové denní centrum Formy služby: ambulantní klient má zajištěny základní potřeby v nezbytném rozsahu (strava, hygiena, oblečení) klient získal základní informace a podporu při řešení nepříznivé sociální situace klient má vyřízené osobní doklady, zdravotní pojištění apod. klient obnovil nebo upevnil přitozené vztahy (rodina, přátelé, spolupracovníci) řešil své závazky získal zaměstnání nebo jiný legální příjem nalezl dočasné ubytování (noclehárna, azylový dům, komerční ubytovna, apod.) Katalog sociálních a návazných služeb

42 sociální poradenství, psychologické poradenství potravinová pomoc hygienický servis, včetně ošacení volnočasové a vzdělávací aktivity bezpečnostní schránky pro úschovu drobných věcí klientů Služby jsou poskytovány zdarma. Je-li služba hygienický servis využívána vícekrát během jednoho týdne, je od klienta vyžadováno 5 Kč. klient je pod vlivem alkoholu, příp. jiných omamných látek klient se chová agresivně 2.1 Středisko Naděje Praha U Bulhara Kontaktní osoba: Jaroslava Daško Zemanová, DiS. Telefon: Místo poskytování služby: U Bulhara 46, Praha 2 (pod Severojižní magistrálou) Denně: , , Středisko Naděje Praha - Bolzanova Kontaktní osoba: Bc. Ondřej Vondruška Telefon: Místo poskytování služby: Bolzanova 7, Praha 1 Pondělí, Středa, Pátek: , Úterý, Čtvrtek: , Noclehárny Lidé bez domova Poskytnout přenocování a hygienické zázemí lidem v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Noclehárny Formy služby: ambulantní Denně: Kontaktním místem pro vstup do služby jsou nízkoprahová denní centra Naděje. Katalog sociálních a návazných služeb

43 klient přečká noc v bezpečném prostředí klient má možnost osobní hygieny klient získá základní informace pro řešení své nepříznivé sociální situace přenocování osobní hygiena (umožnění celkové hygieny těla a poskytování základních hygienických potřeb) sociální poradenství Cena za službu: po dobu prvních šedesáti dnů 30 Kč za nocleh, dále pak 60 Kč za nocleh. klient je pod vlivem alkoholu, příp. jiných omamných látek klient se chová agresivně 3.1 Středisko Naděje Praha Žižkov Kontaktní osoba: Mgr. Gabriela Sčotková Telefon: Místo poskytování služby: Husitská 70, Praha Středisko Naděje Praha Na Slupi Kontaktní osoba: Jan Blažek Telefon: Místo poskytování služby: Na Slupi 12, Praha 2 (objekt se nachází ve dvoře). 4. Terénní programy Lidé bez domova. Terénní programy Poskytování podpory lidem, kteří žijí v neuspokojivých životních podmínkách a zpravidla nevyužívají ambulantní ani pobytové sociální služby. Formy služby: terénní Místo poskytování služby: Husitská 70, Praha 3 (zázemí služby) Katalog sociálních a návazných služeb

44 Stanoviště dodávkového auta (mobilní sociální služba): Praha 1 Úterý: Praha 6 Úterý: Praha 4 Středa: Praha 12 Středa: (Gen.Šišky cesta ke sběrnému dvoru) Praha 13 Pátek: Pěší pracovníci poskytují služby přímo v terénu celý pracovní týden v ranních i odpoledních směnách. klient naváže a udrží spolupráci s terénními pracovníky klient byl méně ohrožen riziky vyplývajících z přežívání ve veřejném prostoru (jedná se zejména o snížení rizik nedostatečné ochrany před povětrnostními vlivy, nedostatku stravy, nedostatečné hygieny a zhoršení zdravotního stavu) klient dostal informace pomáhající řešit jeho situaci klient opustil současný způsob života a začal spolupracovat s dalšími službami (zejména nízkoprahovými denními centry, noclehárnami a azylovými domy) (Služby jsou poskytovány zdarma). sociální poradenství základní materiální pomoc (potraviny, ošacení, hygienické a zdravotnické potřeby) základní zdravotnické ošetření, osvěta v oblasti hygieny a zdraví, zprostředkování služby praní prádla doprovod, ve výjimečných případech převoz, návštěvy a podpora lidí v institucích (zejména zdravotnická zařízení) klient je pod vlivem alkoholu, příp. jiných omamných látek klient se chová agresivně 4.1 Středisko Naděje Praha terénní program Kontaktní osoba: Aleš Strnad, DiS. Telefon: Katalog sociálních a návazných služeb

45 Obecně prospěšná společnost Polovina nebe Adresa: K Dolům 73/65, Praha 4 Kontaktní osoba: PhDr. Daniela Rázková Telefon: Web: Osoby s postižením motoriky horních končetin Osoby se ztíženou možností ovládat počítač běžným způsobem Druh poskytovaných služeb: alternativní způsoby ovládání počítače, jejich výuka, zdokonalování a použití v praxi se zaměřením na hlasové technologie zaměstnávání absolventů těchto kurzů Systém komplexní pomoci osobám, které nemohou pracovat na počítači pomocí myši a klávesnice. Snažíme se u každého klienta individuálně nalézt vhodný způsob, jak optimálně kombinovat ovládání počítače úkony jemné motoriky s alternativními způsoby, zejména pomocí unikátních hlasových technologií. Další důležitý prvek našich služeb je pomoc při získání a udržení zaměstnání s využitím nabytých počítačových znalostí a dovedností. Formy služby: semináře ovládání počítače hlasem, podpora klientů při zaměstnání v rámci projektů ESF Místo poskytování služby: Na Pankráci 1683/127, Praha 4 Katalog sociálních a návazných služeb

46 Pondělí Pátek: Zpřístupnění moderních technologií umožňujících ovládání počítače hlasem, vyhledání vhodného pracovního místa a podpora klienta, aby se na tomto místě udržel. Cílem je také dlouhodobá spolupráce se zaměstnavateli při tvorbě nových pracovních míst vhodných pro naši cílovou skupinu. Ve snaze poskytnout naše služby co největšímu okruhu osob, které se na nás obrací z celé ČR, působíme od roku 2010 v Praze, Středočeském, Jihomoravském, Plzeňském a Královéhradeckém kraji, nově mají šanci absolvovat bezplatné kurzy ovládání počítače hlasem a dále v rámci projektů nalézt zaměstnání také osoby se zdravotním postižením z Jihočeského a Libereckého kraje. Společnost Polovina nebe poskytuje jako jediná v ČR unikátní školení ovládání počítače hlasem (také akreditované MŠMT jako rekvalifikační kurz). Při výuce se opíráme o bohaté zkušenosti s využitím hlasových technologií MyVoice, MyDictate a NEWTON Dictate, které nám déle než 6 let pomáhají naplňovat naše záměry. Uvedené SW programy vyvinul před osmi lety vědecký tým liberecké univerzity pod vedením profesora Jana Nouzy. V návaznosti na školení zprostředkuje rekvalifikační kurzy ve spolupráci s klientem i potenciálním zaměstnavatelem. Pro klienty nalézáme vhodná pracovní místa na otevřeném pracovním trhu s cílem dlouhodobého zaměstnání. Díky podpoře ESF jsou služby pro klienty zdarma. Služby výuky ovládání počítače hlasem v rámci projektů ESF momentálně není možné poskytovat osobám s trvalým pobytem mimo Prahu, Středočeský, Jihočeský a Liberecký kraj. Katalog sociálních a návazných služeb

47 PROSAZ společnost pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním postižením Adresa: Kodymova 2526, Praha 5 Kontaktní osoba: Mgr. Pavlína Formánková Telefon: , Web: Osoby s tělesným postižením od 7 let výše. Senioři. Domácí zdravotní péče Osobní asistence Pečovatelská služba Pomáhat zdravotně postiženým, žít normálně. Zapojujeme je do běžného života zajištěním přímé péče, zaměstnáváním a nabídkou volnočasových a rekreačních aktivit. Formy služby: terénní Místo poskytování služby: Hlavní město Praha Denně: , nebo dle dohody Pomoci zůstat tělesně postiženým a seniorům i nadále v domácím prostředí. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy pomoc při zajištění chodu domácnosti výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Cena služby činí 100Kč/hod. Kdy je započítáván skutečně spotřebovaný čas nezbytný k zajištění úkonu. osoby bez přístřeší osoby závislé na alkoholu a jiných toxických látkách osoby s agresivním chováním osoby s těžkým mentálním postižením Katalog sociálních a návazných služeb

48 Proxima Sociale o.p.s. Adresa: Rakovského 3138, Praha 12 Modřany Kontaktní osoba: dle konkrétní služby Telefon: dle konkrétní služby dle konkrétní služby Web: 1. Azylový dům Proxima Sociale o.p.s. Kontaktní osoby: Mgr. Helena Markvartová, Mgr. Eva Brabencová Telefon: , Ženy s dětmi, těhotné ženy Azylové domy Poskytovat přechodné ubytování a podporu ženám s dětmi a těhotným ženám, s cílem jejich samostatného zapojení do budoucího běžného života. Formy služby: pobytová Místo poskytování služby: Rakovského 3138/2, Praha 12 Pondělí Čtvrtek: Pátek: uživatelka, která se po ukončení pobytu dokáže postarat sama o sebe: (umí nakládat se svými penězi; umí se postarat o chod domácnosti (vaření, praní, úklid domácnosti, nakupování, obstarání ošacení, znalost a dodržování hygienických zásad); umí si obstarat své záležitosti (samostatné obstarávání běžných záležitostí, jednání na úřadech a institucích, samostatné využívání služeb, které potřebuje) uživatelka, která po ukončení pobytu umí samostatně pečovat o dítě v oblastech: dohledu (bezpečné prostředí pro dítě, samostatnost dítěte); výživy; oblečení a hygieny; péče o fyzické zdraví (pravidelné lékařské kontroly, péče o nemocné dítě); péče o psychické zdraví (výchova, sourozenecké vztahy apod.); péče o rozvoj osobnosti dítěte a jeho vzdělávání (pravidelná školní docházka, komunikace s dítětem, hraní, učení, výběr povolání atd.) ubytování (užívání 1 samostatného zařízeného pokoje v bytě 3+1, spoluužívání dalšího příslušenství bytu (kuchyně, koupelna + WC, obývací pokoj, chodba, předsíň, balkon) s druhou uživatelkou bytu, provozní náklady související s poskytnutím ubytování Katalog sociálních a návazných služeb

49 vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy nebo pomoc s přípravou stravy, případně pomoc s přípravou stravy pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí pomoc při vyřizování běžných záležitostí (vyhledávání informací a jejich vytištění, telefonát v zájmu klientky, pomoc s vyplněním formuláře nebo sepsáním podání, nácvik sociálních dovedností při jednání na úřadě, telefonickém kontaktu apod., doprovod na jednání, do lékařského zařízení apod., podpora rodičovských kompetencí, zprostředkování odborných znalostí v určité oblasti a další činnosti dle potřeb uživatelsky) podpora v kontaktu s rodinnými příslušníky, příprava návštěvy rodinného příslušníka, pomoc s hledáním zaměstnání, pomoc s hledáním bydlení, podpora v zájmových aktivitách, pomoc a podpora při vymáhání výživného a jiných pohledávek, pomoc s uplatněním nároku na sociální dávky, zprostředkování kontaktu na návazné služby apod osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje bezbariérový přístup či asistenci druhé osoby osoby, jejichž pobyt by vyžadoval přítomnost tlumočníka osoby aktuálně užívající návykové látky osoby, jež mají ve službě Azylový byt Proxima Sociale o.p.s. dluh 2. Krizová pomoc Proxima Sociale o.p.s. Kontaktní osoby: Mgr. Helena Markvartová, Mgr. Eva Brabencová Telefon: , krizová Rodiče s dětmi nebo dospělé osoby bez dětí nacházející se v krizové situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba je přednostně poskytována rodičům s nezletilými dětmi. Krizová pomoc Poskytovat podporu a krátkodobé ubytování osobám v situaci, kterou vnímají jako krizovou, s cílem jejich stabilizace a navázání na další zdroje pomoci. Formy služby: pobytová Místo poskytování služby: Rakovského 3138/2, Praha 12 (provozní doba pro zájemce o službu) Pondělí, Čtvrtek: Úterý, Středa: :00 Pátek: Katalog sociálních a návazných služeb

50 psychický stav uživatele je stabilizovaný uživatel se orientuje ve své aktuální situaci a dokáže učinit kroky k jejímu řešení uživateli se podařilo zajistit si alespoň dočasné ubytování ubytování (užívání zařízené garsoniéry se 3 lůžky a příslušenstvím (vybavený kuchyňský kout, sprchový kout, WC, lodžie), provozní náklady související s poskytnutím ubytování, možnost vyprání ošacení 2x za pobyt, zapůjčení potřeb k drobným opravám ošacení, zapůjčení žehličky, zajištění úklidových prostředků poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy sociálně terapeutické činnosti krizová intervence, poradenství směřující k stabilizaci situace a nalezení jejího řešení pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, podpora při telefonickém kontaktu, telefonát v zájmu uživatele, umožnění přístupu na internet, vyhledávání informací a jejich vytištění, pomoc s hledáním ubytování, podáním žádosti o sociální dávky, pomoc s vyplněním formuláře nebo sepsáním podání atd. osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje bezbariérový přístup či asistenci druhé osoby osoby, jejichž pobyt by vyžadoval přítomnost tlumočníka osoby, jež aktuálně užívajícím návykové látky nezletilí bez rodičů 3. Nízkoprahový klub Krok Proxima Sociale o.p.s. Kontaktní osoby: PhDr. Zdena Filípková Telefon: Děti a mládež ve věku let s bydlištěm zpravidla na Praze 12 (nebo se v této lokalitě vyskytují) a nacházejí se v obtížné životní situaci Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež V rámci předcházení rizik spojených s životním stylem a obdobím dospívání poskytovat bezpečný prostor (bez drog, alkoholu a agrese) pro volnočasové aktivity dětem a mládeži ve věku 12 až 19 let převážně z Prahy 12. V klubu mohou bezplatně a anonymně využít poradenství, podporu a pomoc sociálních pracovníků při řešení životních situací, s kterými si mladí lidé nevědí rady a jsou pro ně obtížně řešitelné. Formy služby: ambulantní a terénní Místo poskytování služby: Rakovského 3138/2, Praha 12 Katalog sociálních a návazných služeb

51 (otevírací doba je přizpůsobena cílové skupině) září červen: Pondělí, Středa, Čtvrtek: Úterý: individuální konzultace, půjčovna volnočasového vybavení červenec srpen: Pondělí, Středa, Čtvrtek: Úterý: 14: , individuální konzultace, půjčovna volnočas. vybavení Poskytnout podporu a pomoc v obtížných životních situacích podporovat pozitivní změnu v životě cílové skupiny doprovázet cílovou skupinu v zátěžovém období dospívání omezit rizika spojená s životním stylem cílové skupiny a riziko sociálního vyloučení podporovat cílovou skupinu k aktivnímu a samostatnému řešení svých obtíží motivovat cílovou skupinu k zapojení do dění místní komunity a k aktivnímu trávení volného času zvyšovat kompetence cílové skupiny v uplatnění na trhu práce výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutická činnost a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí zájemce nespadá do cílové skupiny zájemce projevuje známky psychiatrického onemocnění v akutní fázi zájemce vyžaduje službu, kterou zařízení neposkytuje plná kapacita zařízení 4. Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s. Kontaktní osoby: Mgr. Lenka Pavlíková, Mgr. Jana Klabanová Telefon: Lidé, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, nebo jim taková situace hrozí, neznají svá práva a povinnosti, nemají informace o dostupných službách a potřebují podporu při hájení svých oprávněných zájmů. Katalog sociálních a návazných služeb

52 Odborné sociální poradenství Seznamovat občany v nepříznivých sociálních situacích s jejich právy a povinnostmi podle platných právních norem a pomáhat jim s uplatňováním jejich práv. Formy služby: ambulantní Místo poskytování služby: Rakovského 3138/2, Praha 12 Osobní konzultace: Úterý, Čtvrtek: Telefonické konzultace: Pondělí, Středa: Úterý, Čtvrtek: klient je lépe orientován ve své situaci a zná možnosti jejího řešení klient zná svá práva a povinnosti a ví, jak hájit své oprávněné zájmy zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (poskytnutí kontaktů na instituce, organizace a odborné služby, např. kontakty na soudy, státní zastupitelství, ministerstva, obecní úřady, úřady práce, poskytovatele sociálních služeb, psychologické a rodinné poradny, advokátní kanceláře, ubytovací zařízení atd., a to v závislosti na řešeném problému, zakázce klienta, lokalitě apod. sociálně terapeutické činnosti (poradenství v oblasti orientace v sociálních systémech sociální dávky, důchodové, nemocenské pojištění, zdravotní pojištění, sociální péče, hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání apod; poradenství v oblasti práva pracovněprávní vztahy, rodinné právo, majetkoprávní vztahy, bydlení, finanční a dluhová problematika, ochrana spotřebitele, soudní a správní řízení, trestní právo a další) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (rozbor a objasnění situace klienta; vysvětlení obsahu písemností; poskytnutí a vysvětlení vzorů podání, např. vzorů žalob, návrhů, žádostí, stížností apod.; pomoc při sestavování podání k soudu nebo úřadu, vyplňování formulářů, sestavování dopisů druhé straně sporu, např. věřitelům; v odůvodněných případech, jako je např. jazyková bariéra nebo nízká schopnost písemného projevu, sepsání dopisu, žádosti, podání k soudu nebo úřadu apod.;sestavení osobního nebo rodinného rozpočtu; orientační výpočet nezabavitelné částky při nařízených srážkách ze mzdy, orientační posouzení nároku na dávky sociálního zabezpečení, zvážení vhodnosti vstupu do insolvenčního řízení apod.; emoční podpora zájemce o službu s agresivními projevy stav zájemce o službu, např. z důvodu požití alkoholu nebo omamných látek, nebo z důvodu akutního projevu duševní nemoci, neumožňuje smysluplné poskytnutí služby osobám mladším 18 let bez doprovodu zákonného zástupce Katalog sociálních a návazných služeb

53 zájemce o službu, se kterým nelze komunikovat v českém jazyce a nemá vlastního tlumočníka osobě se smyslovým postižením vyžadujícím alternativní způsob komunikace, která nemá vlastního tlumočníka 5. Sanace rodiny Proxima Sociale o.p.s. Kontaktní osoby: Mgr. Dagmar Klárová Telefon: Rodina s nezletilými dětmi v obtížné sociální situaci, nebo se sníženými sociálními dovednostmi a rodičovskými kompetencemi, kdy tyto faktory potenciálně nebo reálně ohrožující příznivý vývoj dítěte. Rodina, jejíž dítě/děti byly umístěny do ústavní výchovy. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Podpořit zájem dítěte na zdravý a bezpečný domov v přirozeném prostředí jeho rodiny. Formy služby: terénní Místo poskytování služby: Rakovského 3138/2, Praha 12 Pondělí Pátek: aby děti vyrůstaly ve své rodině rodina, jejíž sociální situace je stabilizovaná (dokáže efektivně hospodařit, má zajištěné dostupné bydlení, dokáže se postarat o chod domácnosti a vyřídit běžné záležitosti, má upraveny právní vztahy, využívá možnosti zapojení na trhu práce, řeší případné zadlužení, dokáže dětem poskytnout adekvátní péči v oblasti: výživy, hygieny a ošacení, dohledu a denního režimu, péče o fyzické a duševní zdraví, výchovy a naplňování emočních potřeb, péče o rozvoj osobnosti dítěte a vzdělávání) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti ( podpora při upevňování dovedností dětí, pomoc s výběrem vhodné volnočasové aktivity a její zprostředkování, zprostředkování doučování a zapojení dětí do aktivizační skupiny pro děti, podpora a rozvoj rodičovských dovedností a kompetencí v oblasti péče o dítě - hygienické a stravovací návyky, denní režim, naplňování emočních potřeb, vzdělávání, výchova apod.; podpora a nácvik rodičovského chování prostřednictvím videotréninku interakcí (VTI) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod na jednání, vyjednávání s třetí stranou v zájmu rodiny, zprostředkování doprovodu dětí, zprostředkování kontaktu na návazné služby a odbornou pomoc Katalog sociálních a návazných služeb

54 sociálně terapeutické činnosti (posilování sociálních dovedností, podpora a nácvik vedení domácnosti a hospodaření s penězi, podpora při udržování a prohlubování vztahů s rodinnými příslušníky, udržování a rozvíjení vztahu rodič - dítě při náhradní rodinné péči) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (poskytnutí informací z různých oblastí: sociální systém, občanskoprávní vztahy, pracovněprávní vztahy, rodinné právo, bydlení, soudní a správní řízení, dluhová problematika aj.,poskytnutí vzorů podání a pomoc s jejich sepsáním, pomoc a podpora při vymáhání pohledávek a uplatnění zákonných nároků, podpora při hledání zaměstnání, řešení bytové situace, řešení zadlužení) rodina bydlí mimo území hl.m.prahy s klientem nelze smysluplně spolupracovat z důvodu neléčené závislosti nebo psychické poruchy rodina odmítá pracovat na zlepšení své situace 6. Terénní program Proxima Sociale o.p.s. Kontaktní osoby: PhDr. Zdena Filípková Telefon: Děti a mládež ve věku let, kteří mají bydliště zpravidla na Praze 12 (nebo se v dané lokalitě vyskytují) a nacházejí se v obtížné životní situaci. Terénní programy Kontaktovat děti a mládež, bezplatně jim poskytovat radu, podporu a pomoc v jejich obtížných životních situacích a tématech, která řeší. Formy služby: terénní, ambulantní Místo poskytování služby: Ulice Prahy 12 a zázemí terénních sociálních pracovníků klub Garáž pro ambulantní formu (Zátišská 1914) přizpůsobena cílové skupině Zimní sezona listopad březen: Pondělí, Středa, Čtvrtek: ulice Prahy 12, zázemí v klubu garáž v Zátišské ulici Úterý: zázemí klubu garáž v Zátišské ulici letní sezona duben říjen ulice Prahy 12, Úterý monitoring lokality v případě nepřízně počasí je možné otevřít garáž po dohodě viz 3. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež viz 3. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež viz 3. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Katalog sociálních a návazných služeb

55 ROSA centrum pro týrané a osamělé ženy Adresa: Podolská 242/25, Praha 4 - Podolí Kontaktní osoba: Zdena Prokopová Telefon/fax: SOS linka: Web: Ženy, oběti domácí násilí Odborné sociální poradenství Azylový dům (utajený) Poskytovat odborné sociální poradenství a sociální službu (utajený azylový dům) pro ženy a oběti domácího násilí. Formy služby: ambulantní, pobytový Místo poskytování služby: Praha 4, Podolská 242/25, Praha 4 - Podolí Nutno se objednat na čísle: Zajistit informace, podpory a bezpečí pro ženy, oběti domácího násilí. bezplatné poradenství v azylovém domě platba za sociální službu ženám pod vlivem alkoholu a drog ženám s agresivním chováním ženám s akutním psychiatrickým onemocněním Katalog sociálních a návazných služeb

56 Sdružení na pomoc dětem s handicapy, o.p.s. Adresa: Komunitní centrum Motýlek, Vlčkova 1067, Praha 9 Kontaktní osoba: Vladimír Jelen Telefon: , Web: Děti od 3 do 18 let z Prahy a okolí, které v důsledku zdravotního postižení mají sníženou soběstačnost, potřebují zvýšenou podporu při rozvoji svých dovedností, mají málo příležitostí pro rozvoj svých zájmů, mají omezený kontakt s dětmi. Služby nejsou určené dětem se smyslovým postižením. Centrum denních služeb Umožňujeme dětem se zdravotním postižením, které vyrůstají v domácím prostředí, trávit čas s ostatními dětmi. Dáváme jim příležitost rozvíjet zájmy a dovednosti podle jejich potřeb, napomáháme k jejich začlenění do společnosti a k tomu, aby žily stejně jako vrstevníci a v dospělosti potřebovaly co nejmenší podporu svého okolí. Formy služby: ambulantní Místo poskytování služby: KC Motýlek, Vlčkova 1067, Praha 9 Pondělí Čtvrtek: Pátek: Dětem dáváme příležitost poznávat a rozvíjet zájmy, zvyšujeme jejich dovednosti, soběstačnost a sebevědomí, umožňujeme jim aktivně trávit volný čas v dětském kolektivu. Katalog sociálních a návazných služeb

57 canisterapie, logopedie, keramika, muzikoterapie, arteterapie, plavání, sportovní klub, cvičení, klub pro rozvoj dovedností, klub s prvky dramaterapie, speciální prázdninový provoz zájemce nepatří do stanovené cílové skupiny (např. dítě se smyslovým postižením), zdrav. stav zájemce neumožňuje poskytovat služby bez účasti zdrav. personálu, zájemce se nenachází v nepříznivé soc. situaci, osobní cíle zájemce nelze naplnit prostřednictvím služeb CDS, zájemce svými projevy ohrožuje zdraví a bezpečí ostatních klientů a pracovníků, zájemce není schopen aktivní spolupráce a samostatného pohybu (u vybraných aktivit). Katalog sociálních a návazných služeb

58 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12, příspěvková organizace Adresa: Olbramovická 703, Praha 4 Kontaktní osoba: PaedDr. Marie Mandíková, CSc. Telefon: Web: 1. Azylový dům Kontaktní osoby: PaedDr. Marie Mandíková, CSc. Telefon: Matky (otcové) s nezletilými dětmi Druh poskytované služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách: Azylové domy Poskytnutím ubytování ve vybavených bytových jednotkách, a zajištěním okamžité pomoci vytvořit osobám v krizi podmínky pro řešení jejich rodinné či jiné situace. Při poskytování služby podporovat jejich soběstačnost a váhu rozhodování za vlastní osobu. Formy služby: pobytová Místo poskytování služby: Olbramovická 703, Praha 4 Pondělí Pátek: přítomnost sociálních pracovnic zajištěna v Pondělí a Středu Spokojenost klientů, zvyšování kvality poskytované služby. ubytování, zajištění základních služeb souvisejících s bydlením, poskytnutí základního vybavení poskytnutí podmínek pro zajištění stravy pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů Cena služby 100,- Kč/den/ dospělá osoba, 70,- Kč/ den/dítě. osoby vyžadující lékařskou péči osoby s dekompenzovaným psychiatrickým onemocněním osoby závislé na alkoholu a jiných drogách, které mohou být nebezpečné sobě i jiným osobám osoba s konfliktním a nepřizpůsobivým chováním Katalog sociálních a návazných služeb

59 2. Oddělení péče o děti mladšího než předškolního věku Kontaktní osoba: Vlasta Oulická Telefon: Děti s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 12 ve věku od 18 měsíců do 3 roků a jejich rodiče. Realizovat věku přiměřenou výchovnou a ošetřovatelskou péči se zaměřením na nácvik základních návyků, zvládání věku přiměřených denních aktivit, rozvoj jemné a hrubé motoriky a myšlení dle stupně vývoje dítěte. Formy služby: ambulantní Místo poskytování služby: Jordana Jovova 3253, Praha 4 Pondělí Pátek: Spokojenost klientů pravidelné denní pobyty hlídací služba Finanční spoluúčast klientů ve výši 1 500,- Kč/měsíc, stravné 70,- Kč/ den. děti s trvalým bydlištěm mimo MČ Praha 12 děti mimo stanovenou věkovou kategorii 3. Kluby dříve narozených Kontaktní osoba: Marie Mikliczová Telefon: Senioři Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (kluby dříve narozených) Zajistit seniorům, kteří nemají jinou možnost kontaktu se společenským prostředím, setkávat se s vrstevníky, trávit s nimi volný čas, bavit se a získávat aktuální informace. Aktivizovat je. Formy služby: ambulantní Katalog sociálních a návazných služeb

60 Místo poskytování služby: Olbramovická 703 Klub obyvatel domu s pečovatelskou službou Pod Sady 170 KDN J.Jovkova, KDN Mariánská, KDN Podskalák Pertoldova 3346 KDN Otava Nad Belárií KDN Modřanka Pondělí Pátek: Čtvrtek: , (pracovnice zajišťující agendu) DPS Olbramovická-Středa: KDN J.Jovkova Úterý: KDN Mariánská Čtvrtek: KDN Modřanka - Pondělí: KDN Podskalák - Pondělí: KDN Otava Středa: spokojenost seniorů zpestření nabídky programů pravidelná setkávání klubů s předem připraveným programem společenské, kulturní, vzdělávací akce, pobytové zájezdy a výlety Služba je s výjimkou pobytových zájezdů a výletů poskytována bezplatně. osoby s agresivním a nepřizpůsobivým chováním 4. Sociálně ošetřovatelské centrum Kontaktní osoba: Kristýna Puchmertlová Telefon: , Senioři Odlehčovací služby Poskytovat časově omezenou pobytovou službu osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku či zdravotního stavu, o které je jinak pečováno rodinou nebo poskytovatelem jiné služby. V rámci pobytu vytvářet klidné prostředí připomínající bezpečí domova, aktivizací udržet či zlepšit soběstačnost při zvládání péče o vlastní osobu, zapojit klienta do rozhodování o vlastní osobě s plnou odpovědností za důsledky svého jednání, podporovat smysluplný vztah s rodinou, umožnit pečující osobě odpočinek. Formy služby: pobytová, ambulantní Místo poskytování služby: Zárubova 971, Praha 4 Pondělí Pátek: přítomnost vedoucí sestry v Po: Katalog sociálních a návazných služeb

61 Úterý Pátek: spokojenost klientů, zvyšování kvality služby ubytování, zajištění celodenního stravování pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně zprostředkování kontaktu se společenským prostředím pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů sociálně terapeutické činnosti výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Finanční spoluúčast klienta na úhradě služby dle platné legislativy, ubytování 170,- až 210,- Kč/den, stravování 156,- až 170,- Kč/den, péče 130,- Kč/1 hodina. V případě ambulantní formy služby strava 131,- až 135,- Kč/den, péče 130,- Kč/1 hod. soběstační senioři osoby vyžadující stálou lékařskou péči osoby s konfliktním a nepřizpůsobivým chováním osoby závislé na alkoholu a jiných drogách, které mohou být nebezpečné sobě i dalším osobám 6. Pečovatelská služba Kontaktní osoba: PaedDr. Marie Mandíková, CSc. Telefon: Senioři Pečovatelská služba Nabídnout a poskytnout podporu a pomoc především seniorům, kteří jsou z důvodu věku a nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci druhé osoby, a umožnit jim setrvat v domácím prostředí a žít navyklým způsobem života. V případě seniorů převážně závislých na pomoci druhé osoby poskytovat pomoc a péči ve spolupráci s rodinou či jiným poskytovatelem sociální služby a umožnit seniorovi setrvat v domácím prostředí. Formy služby: terénní, ambulantní Místo poskytování služby: byty uživatelů, Olbramovická 703, Praha 4 Pondělí Pátek: přítomnost soc. pracovnic v Pondělí a ve Středu: Katalog sociálních a návazných služeb

62 spokojenost klientů zvyšování kvality poskytované služby jejím přizpůsobením aktuálnímu stavu a možnostem klienta podpora jeho soběstačnosti pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně poskytnutí stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Cenová spoluúčast klienta dle platné legislativy 130,- Kč/hod. služby, 65,- až 70,- Kč/1 oběd, 25,- Kč/ dovoz 1 oběda, 115,- Kč/1 velký nákup, 70,- Kč/vyprání 1 kg prádla. osoby vyžadující trvalé odborné ošetřování zdravotnickým pracovníkem a obsluhu jinou osobou po dobu 24 hod. denně nebo trvalý dohled osoby s konfliktním a nepřizpůsobivým chováním osoby závislé na omamných a psychotropních látkách, které svým jednáním ohrožují sebe i druhé Katalog sociálních a návazných služeb

63 SPOLEČNOST E / CZECH EPILEPSY ASSOCIATION, o. s. Adresa: Liškova 3, Praha 4 Kontaktní osoba: Bc. Petra Stehlíková, DiS. Telefon: Web: Děti s epilepsií, dospělí s epilepsií a jejich blízcí (rodiče, partneři, atd.) Odborné sociální poradenství Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Další služby tuzemský pobyt, letní dětský integrovaný tábor, časopis Aura, dílna Aranžérie Zlepšení postavení lidí s epilepsií ve společnosti. Formy služby: ambulantní Místo poskytování služby: Praha 4 Denně, celoročně (vyjma sobot, nedělí a svátků) osobní setkání vždy po předem sjednané schůzce em či telefonicky podpora lidí s epilepsií a jejich blízkých destigmatizace této nemoci, odstranění obav z ní, zlepšení přístupu okolí a rozšíření povědomí o poskytování první pomoci při epileptických záchvatech. telefonicky, em, osobně registrované sociální služby jsou bezplatné osoby, které nespadají do cílové skupiny Katalog sociálních a návazných služeb

64 STŘEDISKO PREVENCE A LÉČBY DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ DROP IN, o. p. s. Adresa:Karolíny Světlé 18, Praha 1 Kontaktní osoby: Martin Zahálka, Mgr. Simona Sedláčková Telefon: , Web: Uživatelé nelegálních návykových látek, jejich blízcí a rodiče. Experimentátoři a občasní uživatelé. Většinová veřejnost. Komplexní prevence u dětí, práce s rodiči uživateli návykových látek. Komplexní péče pro matky s dětmi z dané cílové skupiny. Odborné sociální poradenství Terénní programy Služby následní péče K-centrum Substituční léčba Snížení zdravotních a sociálních rizik u uživatelů, ochrana veřejného zdraví, poskytnutí následné péče po ukončení léčby, provádění odborného sociálního poradenství, výměna použitého injekčního materiálu u uživatelů návykových látek. Formy služby: terénní, ambulantní snižování rizik spojených s užíváním drog ve vztahu k ochraně veřejného zdraví minimalizace sociálních, zdravotních a kriminálních následků užívání drog zvýšení informovanosti o drogové problematice, navázání kontaktu a vytvoření vztahu mezi uživatelem služby a pracovníkem zařízení, založeném na vzájemné důvěře podpora změny rizikových vzorců chování klientů, zachování anonymity individuálního přístupu apod., léčba, testování na přítomnost návykových látek v moči Nízkoprahové středisko, terénní program, Centrum následné péče, Centrum pro rodinu: služby jsou poskytovány bezplatně Centrum metadonové substituce: výdej substituční látky úhrada dle ZP, další služby jsou poskytovány bezplatně Katalog sociálních a návazných služeb

65 služby lze poskytovat bez výrazného omezení vždy, s výjimkou mimořádných událostí Nízkoprahové středisko Místo poskytování služby: Karolíny Světlé 18, Praha 1 Pondělí až Čtvrtek: Pátek: hod. Centrum následné péče: Místo poskytování služby: Holečkova 10, Praha 5 Pondělí - Čtvrtek: Pátek: Centrum metadonové substituce: Místo poskytování služby: Španělská 8, Praha 2; Budínova 2, Praha 8 Výdej: Pondělí Pátek: (CMS 1) Pondělí, Středa, Čtvrtek: , (CMS 2) Centrum pro rodinu: Místo poskytování služby: Litevská 8, Praha 10 Pondělí - Čtvrtek: , Pátek: poskytování ambulantní adiktologické péče ve zdravotnickém zařízení objekt Nemocnice Milosrných sester sv. Karla Boromejského, Vlašská 36, Praha 1 telefon: , Středa, Čtvrtek: Terénní program: Místo poskytování služby: Jeseniova 89, Praha 3 Pondělí - Pátek: Sobota, Neděle: Pondělí Čtvrtek: (noční služby) Katalog sociálních a návazných služeb

66 STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Adresa: Rakovského 3138, Praha 12, Kontaktní osoba: PaedDr. Jolana Marková Telefon: Klienti od 3 do 18 let (resp. do ukončení vzdělávání), kteří jsou ohrožení projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji. Celý rodinný systém dětí a mladistvých, který je z vnitřních, či vnějších zdrojů ohrožen. Zachytit již první signály potíží v procesu psychického vývoje dítěte a nabídnout celé rodině radu, či systematickou službu. Snaží se podporovat stabilitu celého rodinného systému, harmonizovat a podporovat rodinné vazby a užitečné vazby dětí v širším sociálním poli, snaží se obnovit vlastní kompetence a zdroje vlastní rodiny. Formy služby: rodinná terapie a poradenství, individuální terapie a poradenství vrstevnické skupiny zátěžové výjezdy pro vrstevnické skupiny klientů psychologická a speciálně pedagogická diagnostika Místo poskytování služby: Středisko výchovné péče, Rakovského 3138, Praha 12 Pondělí Pátek: Cílem práce ve středisku je podpora klienta: orientovat se v aktuální krizové situaci a pomoci nalézt její optimální řešení, podpořit jeho vlastní schopnosti v řešení náročných problémů a schopnosti využívat přirozené sociální prostředí podpořit jej v odpovědnosti za jeho vlastní volby a její důsledky podpořit jeho duševní zdraví, psychickou stabilitu a jeho osobnostní rozvoj, preventivně působit proti vzniku psychosociálních problému a rizikového chování Úkony poskytování služby: diagnostické, preventivně výchovné, poradenské, terapeutické konzultace trvá cca. 60 minut, termín konzultace domlouvají klient a terapeut s předstihem alespoň jednoho týdne. Služba je poskytována bezplatně. K návštěvě není potřeba žádné doporučení klienti ve stavu akutní intoxikace návykovými látkami klienti agresivním klienti s alkoholovou či jinou drogovou závislostí klienti s akutním psychotickým onemocněním Katalog sociálních a návazných služeb

67 SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH, ZÁKLADNÍ ORGANIZACE PRAHA - MODŘANY Adresa: Darwinova 24, Praha 12 Kontaktní osoba: Miloš Lang Telefon: Web: Osoby se sluchovým postižením (včetně seniorů) Specifické poradenství Poskytovat informace zejména o kompenzačních pomůckách. Formy služby: ambulantní, pobytová Místo poskytování služby: Karlínské nám. 12, Praha 8 Darwinova 24, Praha 12 Pátek: (Karlín) 1.úterý v měsíci (Darwinova 24) Cíle služby aktivizace cílové skupiny snižování sociálního vyloučení osob se sluchovým postižením Úkony poskytované služby poradenská služba zdarma (ambulantní, telefonicky, em) pobyty s kurzem odezírání děti a mládež není používán znakový jazyk Katalog sociálních a návazných služeb

68 Svaz tělesně postižených v ČR z.s. Obvodní organizace Praha 4,11,12 Adresa: Bohúňova 1338/9, Praha 4 Kontaktní osoba: Věra Kubátová Telefon: Osoby se zdravotním a tělesným postižením, senioři Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Integrace zdravotně postižených. Formy služby: ambulantní, pobytové Místo poskytování služby: Bohúňova 1338/9 Praha 4 / kancelář BD / 1.a 3.pondělí v měsíci: zlepšení fyzického, duševního a zdravotního stavu klientů sociální poradenství rekondiční pobyty (zájezdy k moři, lázně Harkány v Maďarsku) výlety (historická míst Čech a Moravy) návštěvy divadelních a kulturních představení osoby s těžkým postižením, kteří potřebují zdravotní péči Katalog sociálních a návazných služeb

69 TYFLOSERVIS, o.p.s. Adresa: Krakovská 21, Praha 1 Kontaktní osoba: Olga Buriánková Telefon: Web: Osoby se zrakovým postižením Osoby s kombinovaným postižením ve věku starším 15 let Sociální rehabilitace Nabízí podporu, informace a nácvik dovedností lidem, kteří přes vážné zrakové potíže hledají cestu k co možná nejsamostatnějšímu životu. Působí též na společnost, aby dokázala k jejich samostatnosti přispívat a pomohla tam, kde je to třeba. Formy služby: ambulantní, terénní Místo poskytování služby: Krakovská 21, Praha 1 Čtvrtek: Zvyšovat samostatnost nevidomých a slabozrakých lidí ve věku 15 a více let na celém území České republiky. úkony dle 35 vyhlášky č. 505/2006 Sb. nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy úklid, drobné údržbářské práce chod kuchyně, nakupování nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, například vlastnoručního podpisu, doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky nácvik chování v různých společenských situacích Katalog sociálních a návazných služeb

70 nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek informační servis a zprostředkovávání služeb Všechny služby jsou poskytovány zdarma žadatel nemá vážné potíže se zrakem, případně je mladší 15 let žadatel požaduje poskytování služeb na místech, která leží mimo územní působnost střediska, nerozhodne-li vedoucí střediska, že služba může být poskytnuta Tyfloservis neposkytuje služby, o které má žadatel zájem Tyfloservis vypověděl žadateli v době kratší než půl roku před touto žádostí smlouvu o poskytování stejných služeb z důvodu porušování povinností klienta vyplývajících ze smlouvy středisko nemá dostatečnou kapacitu na poskytování žádaných služeb Katalog sociálních a návazných služeb

71 Život 90 Adresa: Karolíny Světlé 18, Praha 1 Kontaktní osoba: Mgr. Jana Kosařová Telefon: Linka důvěry Senior telefon: Web: Senioři a pečující Tísňová péče Odlehčovací pobytové a rehabilitační centrum Pečovatelská služba Poradenství Akademie seniorů Jsme tu proto, abychom prohlubovali kvalitu života celé společnosti tím, že přispějeme svou humanitární činností k řešení specifických problémů seniorů, umožnili jim aktivně a smysluplně žít v jejich vlastním domově tak dlouho, jak je to jen možné, abychom provázeli seniory podzimem života tak, aby i jejich stáří plynulo důstojně. Formy služby: ambulantní, terénní i pobytové Místo poskytování služby: Karolíny Světlé 18, Praha 1, Pondělí Pátek: 8: Katalog sociálních a návazných služeb

72 pomoc seniorům jejich blízkým v nesnázích zvýšení pocitu bezpečí a sebejistoty aktivizace a vzdělávání odstraňování sociální izolace trvalé udržování důstojného stárnutí v závislosti na službě více informací zde: nebo na tel: dle individuálních specifik u dané služby Katalog sociálních a návazných služeb

73 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - Odbor sociálních věcí Adresa: Čechtická 758, Praha 4 Kamýk Kontaktní osoba: Bc. Ladislav Marek, vedoucí odboru Telefon: Web: Pondělí: Úterý: dle předchozí domluvy Středa: Čtvrtek: dle předchozí domluvy Pátek: dle předchozí domluvy Místo poskytování služby: Úřad městské části Praha 12, detašované pracoviště: Čechtická 758, Praha 4 Kamýk Druh poskytované služby: Základní a odborné sociální poradenství Formy služby: ambulantní, terénní Veškeré služby jsou poskytovány zdarma. 1. Oddělení sociální prevence Kontaktní osoba: Bronislava Michalcová, vedoucí oddělení Telefon: Občané s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 12 a v rámci přenesené působnosti občané MČ Praha Libuš. Komplexní sociální pomoc dětem i dospělým. řešení sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pomoc lidem ohroženým sociálním vyloučením vytváření podkladů pro strategické rozhodování samosprávy v protidrogové a preventivní politice a v komunitním plánování individuální poradenství práce v terénu doprovázení výjezdový program REP pro rizikové skupiny dětí a mládeže ve spolupráci s Proxima Sociale o.p.s. Katalog sociálních a návazných služeb

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA č 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách DATUM AKTUALIZACE:

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

POŠESTNÁCTÉ NA DVANÁCTCE

POŠESTNÁCTÉ NA DVANÁCTCE POŠESTNÁCTÉ NA DVANÁCTCE Vážení obyvatelé Prahy 12, vážení návštěvníci a poskytovatelé sociálních a návazných služeb, letos již po šestnácté pořádáme veletrh sociálních služeb na Praze 12. Našim cílem

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Příjem oznámení, informace o právech oběti a poškozeného, o průběhu trestního řízení, vykázání osoby

Příjem oznámení, informace o právech oběti a poškozeného, o průběhu trestního řízení, vykázání osoby Služby pro oběti - Liberec Služba Přijímání trestního oznámení Přijímání trestního oznámení Instituce Okresní státní zastupitelství Policie ČR Specifikace cílové skupiny Adresa poskytování služby, kontakt

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. Slovo úvodem Vážení, dovoluji si Vám představit nově založenou společnost poskytující sociální služby

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

FOSA, o. p. s. Filipova 2013/3 148 00 Praha 4 - Chodov www.fosaops.org

FOSA, o. p. s. Filipova 2013/3 148 00 Praha 4 - Chodov www.fosaops.org IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V. DĚKUJEME VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 1. DOBROVOLNÍKŮM SPOLEČNOSTI FOSA. Náklady Částka v Kč 2. SPOLEČNOSTI PRIMAGAS, s. r. o. za umožnění tréninkových pohovorů pro uživatele služby

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno PŘÍRUČKA pro zájemce o službu osobní asistence Diecézní charita Brno OSOBNÍ ASISTENCE je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V I 1 Osoba v nepříznivé sociální situaci přijímá službu, která je podmíněná ochotou řešit nepříznivou sociální situaci stabilizace Ubytování Strava Ubytování chráněné prostředí pro řešení nepříznivé sociální

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

- Ibis Praha Old Town - AB Facility a. s. - McDonald s ČR spol. s r. o. - Hotel Novotel

- Ibis Praha Old Town - AB Facility a. s. - McDonald s ČR spol. s r. o. - Hotel Novotel IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Náklady Částka v Kč 1. Náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb 6 839 156 Spotřeba materiálu kancelářské potřeby, odborná literatura a tisk,

Více

Žádost o sociální službu azylový dům

Žádost o sociální službu azylový dům SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA SVITAVY DATUM PŘIJETÍ ŽÁDOSTI: Azylový dům pro muže Číslo žádosti: Máchova alej 16 Žádost přijal: 568 02 Svitavy Podpis pracovníka : tel: 461535925,e-mail: vladimír.stupka@svitavy.cz

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Organizace: Sídlo: Právní forma: Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou příspěvková organizace IČO:

Více

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BRNO-VENKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MČ PRAHA 12 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT PRO ROK 2012

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MČ PRAHA 12 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT PRO ROK 2012 Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 97/2012 KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MČ PRAHA 12 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT PRO ROK 2012 Zpracovatelé: Jana Knoblochová zástupkyně starosty

Více

ANALÝZA KAPACIT A DOSTUPNOSTI MÍSTNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO

ANALÝZA KAPACIT A DOSTUPNOSTI MÍSTNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ANALÝZA KAPACIT A DOSTUPNOSTI MÍSTNÍ SÍTĚ CH SLUŽEB PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 zadavatel: ÚMČ Praha 12 zpracovali: Dagmar a Jan Špatenkovi 2014 Obsah: Analýza kapacit a dostupnosti místní sítě sociálních

Více

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-22-003-13

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-22-003-13 Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-22-003-13 Vý běrové řízení na podporu projektů v sociální oblasti na území MČ Praha 12 pro číslo 1. 2. 3. 4. Svaz tělesně postižený ch v Č R,

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok vypracoval Odbor sociální problematiky Obsah Úvod... 3 Přehled priorit... 4 Rozšířené priority o

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014 č.j.: 783/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 730 ze dne 01.09.2014 Doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více