Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 mhypotéka Zásady poskytování hypotečních úvěrů Platnost a účinnost od:

2 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ POJMY 1.1.POJEM HYPOTEČNÍ ÚVĚR 1.2.DRUHY HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ 1.3.ŽADATEL Parametry Žadatele Základní podklady vyžadované Bankou pro ověření Žadatele Dokumenty, které předkládá Žadatel Bance (souhrn) 2. PARAMETRY HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU 2.1.VÝŠE HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU 2.2.OBDOBÍ HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU 2.3.ÚROČENÍ HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU A MOŽNOSTI SPLÁCENÍ Úročení Hypotečního úvěru Možnosti splácení Hypotečního úvěru 3. POSOUZENÍ FINANČNÍ SITUACE ŽADATELE 3.1.HYPOTEČNÍ ÚVĚR S PROKAZOVÁNÍM PŘÍJMŮ Příjmy ze závislé činnosti Příjmy z vlastní společnosti Příjmy z podnikání Příjmy z pronájmu Příjmy z ciziny nebo manažerských kontraktů Sociální dávky 3.2.HYPOTEČNÍ ÚVĚR BEZ PROKAZOVÁNÍ PŘÍJMŮ Účelová HÚ bez prokazování příjmů Neúčelová HÚ bez prokazování příjmů 4. VYHODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE ŽADATELE 5. ÚČELY HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ A VYŽADOVANÉ PODKLADY 5.1. NÁKUP TUZEMSKÉ NEMOVITOSTI NEBO JEJÍ ČÁSTI DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ 5.2.NÁKUP PODÍLU V BYTOVÉM DRUŽSTVU 5.3.VÝSTAVBA, REKONSTRUKCE/MODERNIZACE 5.4.FINANCOVÁNÍ DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ 5.5.REFINANCOVÁNÍ HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU STANDARDNÍ 5.6.REFINANCOVÁNÍ VYPOŘÁDÁNÍ BEZPODÍLOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ MANŽELŮ (SJM) 5.8. VYPOŘÁDÁNÍ DĚDICKÝCH PODÍLŮ 5.9. KONSOLIDACE 6. ZAJIŠTĚNÍ HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU 6.1.ZAJIŠTĚNÍ ZÁSTAVNÍ NEMOVITOSTÍ Přijatelné Zástavní nemovitosti Nepřijatelné Zástavní nemovitosti Vyžadované podklady k zajištění Zástavní nemovitost 6.2.VINKULACE POJISTNÉHO PLNĚNÍ Vyžadované podklady 6.3.SKUPINOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AMCICO 7. TERMÍNY A PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLUVNÍ DOKUMENTACE 7.1.SMLUVNÍ DOKUMENTACI TVOŘÍ 7.2. PODMÍNKY A TERMÍNY PRO VYHOTOVENÍ SMLUVNÍ DOKUMENTACE 8. ČERPÁNÍ HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU 8.1.POŽADOVANÉ DOKUMENTY K ČERPÁNÍ 2

3 9. NÁSLEDNÉ ZMĚNY V HYPOTEČNÍM ÚVĚRU 9.1.VÝMĚNA/ZMĚNA ZÁSTAVY 9.2.VYVÁZÁNÍ JEDNOHO Z ŽADATELŮ Z HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU 9.3.PŘISTOUPENÍ DALŠÍHO ŽADATELE K HYPOTEČNÍMU ÚVĚRU 9.4.PRODLOUŽENÍ DOBY SPLATNOSTI HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU 9.5.ZKRÁCENÍ DOBY SPLATNOSTI HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU 9.6.ODKLAD SPLÁTEK HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU PŘÍLOHY: Příloha č. 1 Náležitosti smluv Příloha č. 2 Náležitosti dokumentů k čerpání Příloha č. 3 Life insurance 3

4 1. ZÁKLADNÍ POJMY 1.1. POJEM HYPOTEČNÍ ÚVĚR Hypoteční úvěr je střednědobý až dlouhodobý úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti nacházející se na území České republiky. Hypoteční úvěr poskytuje mbank (dále jen Banka ) pouze fyzickým osobám žádajícím pod rodným číslem. Banka neposkytuje hypoteční úvěry určené k podnikání, přičemž za podnikání není považován pronájem objektů k bydlení. Pořízení nemovitosti do podnikání znamená její vložení do účetnictví Žadatele a její využívání k podnikání DRUHY HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ POSKYTOVANÝCH BANKOU 1) Účelový hypoteční úvěr (dále jen Účelový HÚ ) účelem tohoto hypotečního úvěru je: - financování investic do nemovitosti určené k osobnímu užívání Žadatele; nebo - financování investic do nemovitosti, která se po poskytnutí Hypotečního úvěru změní na nemovitost určenou k osobnímu užívání Žadatele. Banka v tomto případě vyžaduje prokázání účelovosti. Přijatelné účely a dokumenty Bankou uvedeny v kap. 5. Této metodiky. 2) Neúčelový hypoteční úvěr (dále jen Neúčelový HÚ ) tento typ hypotečního úvěru není účelově vázán a může být poskytnut na cokoliv (účelovost se nesleduje); 3) Konsolidační hypoteční úvěr (dále jen Konsolidace ) jedná se o účelový hypoteční úvěr, jehož účelem však není investice do nemovitosti. Jedná se o konsolidaci (splacení) úvěrových (kreditních) produktů Žadatele, které nebyly určeny na bydlení. Banka v tomto případě vyžaduje prokázání účelovosti. Specifikace v kap. 5., odst. 5.9 této metodiky. (výše uvedené druhy hypotečních úvěrů dále jen společně Hypoteční úvěr ) 1.3. ŽADATEL Žadatele je fyzická osoba/y žádající u Banky o Hypoteční úvěr na základě Žádosti o hypoteční úvěr (dále jen Žadatel ) Žádost o Hypoteční úvěr podává vždy osoba, která nabývá nemovitost do svého osobního vlastnictví, popř. již je vlastníkem financované nemovitosti. Manželé podávají žádost o Hypoteční úvěr vždy společně. Výjimku tvoří pouze případy, kdy předloží řádně uzavřené zúžení nebo rozdělení společného jmění manželů a to formou notářského zápisu nebo formou právoplatného soudního rozhodnutí. O Hypoteční úvěr mohou společně požádat maximálně 4 Žadatelé žijící maximálně ve 2 dvou domácnostech (např. hlavní Žadatel, kde spoludlužník je jeho manželka, matka a otec). 4

5 Parametry Žadatele Obecné parametry Žadatele: osoba starší 18 let, plná právní způsobilost, stálý zdroj příjmů, dostatečné finanční zdroje pro splácení úvěru (bonita), v době splatnosti hypotečního úvěru nesmí Žadatelé překročit hranici 70ti let Výjimka: Hypoteční úvěr přesahující dobou splatnosti výše uvedenou věkovou hranici některého z Žadatelů lze poskytnout pouze v případě, že nezohledňujeme příjmy nejstaršího Žadatele a doba splatnosti Hypotečního úvěru bude nastavena podle nejstaršího Žadatele, který prokazuje příjmy, přičemž jeho věk nesmí přesáhnout věkovou hranici 70 let v době splatnosti Hypotečního úvěru. Tato výjimka platí pouze v případě Hypotečního úvěru s prokazováním příjmů. V případě Hypotečního úvěru bez prokazování příjmů musí alespoň 2 Žadatelé v době splatnosti Hypotečního úvěru dosáhnout maximální věkové hranice 70 let parametry Hypotečního úvěru bez prokazování příjmů viz.kap. 3., odst Žadatel cizí státní příslušník musí dále splňovat kromě výše uvedených i následující podmínky: občan členského státu Evropské unie přidělené rodné číslo, povolený trvalý pobyt na území ČR, popř. má na území ČR povolený přechodný pobyt, jehož platnost je min. po dobu trvání Hypotečního úvěru Základní podklady vyžadované Bankou pro ověření Žadatele občanský průkaz vždy u občanů ČR; cestovní pas včetně povolení k trvalému/přechodnému pobytu, kde musí být uvedena adresa pobytu a v případě dokladu o přechodném pobytu i datum platnosti u Žadatele cizince, druhý doklad totožnosti řidičský průkaz, pas, zbrojní průkaz, rodný list, po formální a obsahové stránce pro Banku přijatelný doklad o zúžení/rozdělení společného jmění manželů (SJM) v době manželství, a to v případě, že Žadateli nebudou oba manželé. Smlouva musí obsahovat ustanovení o zúžení rozsahu SJM vztahující se na budoucí závazky příslušného Žadatele (tj. nestačí zúžení SJM pouze na majetek) právoplatný rozsudek o rozvodu včetně rozdělení společného jmění manželů po rozvodu (v případech, kdy Žadatel ještě nemá nový občanský průkaz uvádějící jeho aktuální stav). Poznámka: Pro kontrolu totožnosti Žadatele není možné přijmout místo občanského průkazu náhradní osobní doklad (potvrzení o krádeži dokladu apod.). Poznámka: U Žadatele cizince se jako hlavní doklad zadává vždy číslo pasu nebo občanského průkazu nikdy číslo povolení k pobytu. V UF se do pole Typ dokladu totožnosti zadává kód CZ v případě předložení pasu. V případě občanů SR, kdy byl předložen pas se zadává kód CZ a v případě, že byl předložen OP, zadává se kód CO. Poznámka: V případě občanského průkazu s ustřiženým rohem je pro platnost vyžadováno i doložení kontrolního dokladu, který vysvětluje důvod, proč bylo tak učiněno (např. změna stavu, trvalé adresy apod.) 5

6 Dokumenty, které předkládá Žadatel Bance (souhrn) Žadatel předkládá k posouzení poskytnutí Hypotečního úvěru následující dokumenty: Žádost o Hypoteční úvěr. Žádost může být podepsána max. 14 dní před jejím zadáním do UF, dokumenty k ověření Žadatele v souladu s kap. 1., odst. 1.3., část , dokumenty potvrzující výši a zdroj příjmů v souladu s kap. 3., dokumenty týkající se účelovosti úvěru v souladu s kap. 5., dokumenty týkající se právního zajištění v souladu s kap. 6., jiné dokumenty vyžádané centrálou Banky pro vyhodnocení Hypotečního úvěru. 2. PARAMETRY HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU 2.1. VÝŠE HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU Výše Hypotečního úvěru závisí na všech následujících faktorech: 1) Produktové nastavení Minimální výše Hypotečního úvěru je ,- Kč. Maximální výše Hypotečního úvěru je: - v případě Účelového HÚ ,- Kč, - v případě Neúčelového HÚ a Konsolidace ,- Kč. 2) Celková expozice Hypotečního úvěru Maximální výše všech Hypotečních úvěrů poskytnutých Žadateli (včetně těch, kde vystupuje jako spoludlužník) nesmí přesáhnout ,- Kč. 3) Úvěrové schopnosti Žadatele (bonitě) 4) Hodnotě nemovitosti navržené jako zajištění Hypotečního úvěru (dále jen Zástavní nemovitost ), resp. LTV (loan to value) = výše požadovaného Hypotečního úvěru k hodnotě Zástavní nemovitosti 5) Typu Zástavní nemovitosti dle kap. 6., odst. 6.1., část dle níže uvedené tabulky v závislosti na typu Hypotečního úvěru: Typ Zástavní Doba splatnosti Neúčelový HÚ a Účelový HÚ nemovitosti > 30 Konsolidace Standardní nemovitost 80 % 70 % 60 % Nestandardní nemovitost 60% 50 % 0 % V případě, že je doba splatnosti Účelové HÚ delší než 30 let, snižuje se hranice výše úvěru v závislosti na výše uvedené tabulce LTV o 10 %, tj. u Účelového HÚ se standardní nemovitostí 6

7 jako zajištěním by byla maximální výše úvěru snížena na 70 % LTV. Účelový HÚ Do výše Účelové HÚ lze započítat neúčelovou část za účelem úhrady poplatků spojených s vyřízením Hypotečního úvěru (poplatek za vyhotovení odhadu Zástavní nemovitosti, notářské a soudní poplatky, pojištění nemovitosti a jiné administrativní náklady apod.). Částka této neúčelové části nesmí přesáhnout 10 % výše hlavního účelu Účelového HÚ a je čerpána na mkonto Žadatele zpětně nekontrolujeme účel tohoto účelu. Příklad: Žadatel žádá na nákup nemovitosti ,- Kč a chce ještě využít 10 % neúčelově maximální výše neúčelové části je ,- Kč, tj. celková výše úvěru je maximálně ,- Kč. ( ( x 0,1) = ,- Kč) Poznámka: Výše uvedené se netýká refinancování standard a refinancování 24, které mají své vlastní podmínky viz. níže. Refinancování standardní Výše Hypotečního úvěru u refinancování standard může být stanovena pouze do původní výše refinancovaného hypotečního úvěru (viz. kap. 5., odst. 5.5.). Refinancování 24 Výše Hypotečního úvěru u refinancování 24 nesmí přesáhnout výši aktuálního zůstatku refinancovaného hypotečního úvěru (dle bankovní informace). (viz. kap. 5., odst. 5.6.). Konsolidace Do výše úvěru lze započítat neúčelovou část. Výše této neúčelové části nesmí přesáhnout 30 % výše hlavního účelu Konsolidace a zároveň nesmí přesáhnout ,- Kč (viz. kap. 5., odst. 5.9.). Tato část je čerpána na mkonto Žadatele zpětně nekontrolujeme účel tohoto účelu. Max. výše úvěru = Výše konsolidované částky + (výše konsolidované částky x 0,3) tato část nesmí přesáhnout výši ,- Kč 2.2. OBDOBÍ HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU Minimální doba trvání Hypotečního úvěru je 1 rok Maximální doba trvání Hypotečního úvěru: a) Účelový HÚ maximálně 40 let při zachování pravidla dle kap. 2., odst (pravidlo pro Hypoteční úvěry nad 30 let) a kap. 1., odst. 1.3., část b) Neúčelový HÚ maximálně 20 let c) Konsolidace maximálně 25 let Druh HÚ Min. výše HÚ Max. výše HÚ Min. doba splatnosti HÚ Max. doba splatnosti HÚ Účelový HÚ ,- Kč ,- Kč 1 rok 40 let Neúčelový HÚ ,- Kč ,- Kč 1 rok 20 let Konsolidace ,- Kč ,- Kč 1 rok 25 let 7

8 2.3. ÚROČENÍ HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU A MOŽNOSTI SPLÁCENÍ Úročení Hypotečního úvěru Způsob úročení Hypotečního úvěru si Žadatel vybírá při podání Žádosti o hypoteční úvěr. Způsob úročení lze měnit pouze dodatkem ke smlouvě o hypoteční úvěr. Hypoteční úvěr lze úročit 2 způsoby úročení: 1) Variabilní úroková sazba skládá se z 1M PRIBORu (cena peněz na mezibankovním trhu, kterou vyhlašuje Česká národní banka na bázi roku 365) a marže Banky. Tato sazba se stanovuje vždy 2 pracovní dny před koncem měsíce a je platná na celý následující kalendářní měsíc. Změna nastává tehdy, pokud dojde k navýšení nebo snížení PRIBORu o více než 0,1 %. Obchodní marže zůstává pro Žadatele neměnná po celou dobu trvání Hypotečního úvěru; Změnu na fixní úrokovou sazbu lze provést kdykoliv na žádost Žadatel a po podepsání dodatku ke smlouvě o hypotečním úvěru; 2) Fixní úroková sazba úroková sazba garantovaná na zvolené období 1, 2, 3, 4 nebo 5 let. Dobu fixace si Žadatel volí při podání Žádosti o hypoteční úvěr. V době, kdy fixační období končí je Žadateli nabídnuta nová sazba na další období fixace nebo si Žadatel může zvolit nový typ úrokové sazby (variabilní úrokovou sazbu nebo jinou délku fixačního období) lze provést pouze v období změny fixačního období a po podepsání dodatku ke smlouvě o hypotečním úvěru Možnosti splácení Hypotečního úvěru Žadatel si při podání Žádosti o Hypoteční úvěr volí způsob splácení a datum splatnosti Hypotečního úvěru. Hypoteční úvěr se vždy splácí automaticky z mkonta Žadatele dle harmonogramu splácení, který má Žadatel ve svém internetovém bankovnictví. Žadatel je povinen na svém mkontu udržovat dostatečné finanční prostředky pro splácení Hypotečního úvěru. V případě, že den splatnosti vychází na den volna/nepracovní den, pak se datum splatnosti automaticky posouvá na první pracovní den po tomto volném dnu. Hypoteční úvěr lze splácet následujícími způsoby: 1) Stejné (anuitní) splátky po celou dobu fixace fixní úrokové sazby, popř. PRIBORu (v případě variabilní úrokové sazby) Žadatel splácí stejnou výši splátky; 2) Klesající (degresivní) splátky výše splátky Hypotečního úvěru se v průběhu splácení mění snižuje se; 3) Mimořádné splátky Žadatel má možnost provádět mimořádné splátky Hypotečního úvěru přes své mkonto (internetbanking). Provedením mimořádné splátky se automaticky změní harmonogram splácení sníží se výše splátky Hypotečního úvěru. Žadatel může písemným oznámením požádat o mimořádnou splátku a o zkrácení doby splatnosti a ponechání stejné výše splátky Hypotečního úvěru musí ale nejprve uzavřít dodatek ke smlouvě o hypotečním úvěru. Poznámka: Při mhypotéce může klient splatit jakoukoliv část nesplacené jistiny bez poplatku. Při mhypotéce Light může klient udělat mimořádnou splátku bez poplatku pouze do výše 20% nesplacené jistiny. Nad tuto částku bude klientovi účtován poplatek v smyslu aktuálního sazebníku. 8

9 3. POSOUZENÍ FINANČNÍ SITUACE ŽADATELE Na základě Bankou stanovených parametrů jsou k posouzení finanční situace Žadatele vyžadovány různé podklady v závislosti na níže uvedených kategorií, do kterých příslušný Hypoteční úvěr spadá. Kategorie: 9 1) Hypoteční úvěr s prokazováním příjmů (viz. kap. 3, odst této metodiky); 2) Hypoteční úvěr bez prokazování příjmů musí splňovat kritéria dle kap. 3., odst této metodiky. Vznik a existence příjmů musí splňovat kritéria jako při hypotéce s dokládáním příjmů HYPOTEČNÍ ÚVĚR S PROKAZOVÁNÍM PŘÍJMŮ Spadají sem všechny Hypoteční úvěry, které neodpovídají kritériím Hypotečního úvěru bez prokazování příjmů. Příjmy akceptovatelné Bankou pro žádost o Hypoteční úvěr příjmy ze závislé činnosti, příjmy z podnikání, příjmy z vlastní společnosti, příjmy z ciziny, příjmy z pronájmu, sociální dávky. Úvěr nelze poskytnout Žadatelům, kteří: jsou nezaměstnaní, jsou ve zkušební lhůtě, jsou ve výpovědní lhůtě, s výjimkou osob, které odcházejí do starobního nebo invalidního důchodu, popř. budou čerpat rentu, mají sezónní povolání, mají neplacenou dovolenou v době podání žádosti o Hypoteční úvěr, jsou dlouhodobě nemocní v době podání žádosti o Hypoteční úvěr, jsou zaměstnaní ve společnostech, které jsou v likvidaci, úpadku nebo insolvenci, neplní řádně své závazky vůči bankám, finančnímu úřadu a dalším státním institucím v řádných termínech, podnikají v činnostech, které nejsou podporovány Bankou, mají nebo měli exekuci. Poznámka: Výše uvedené parametry se vztahují i na Hypoteční úvěry bez prokazování příjmů Příjmy ze závislé činnosti Příjmem ze závislé činnosti se rozumí takový příjem, který Žadatel pravidelně získává na základě pracovní smlouvy, tj. Žadatel je v zaměstnaneckém poměru. Žadatel nesmí být ve zkušební ani výpovědní lhůtě.

10 Pracovní smlouva může být uzavřena na: dobu neurčitou - zaměstnanecký poměr musí trvat u současného zaměstnavatele min. 3 měsíce, přičemž do vyžadovaného 3 měsíčního období je možno zahrnout i dřívější zaměstnání na dobu určitou u stejného zaměstnavatele, pokud nebude v nové smlouvě na dobu určitou uplatňována zkušební lhůta, dobu určitou - zaměstnanecký poměr musí trvat u současného zaměstnavatele min. 3 měsíce a: a) musí být pracovní poměr uzavřen na dobu nejméně 12 měsíců od data podání žádosti o Hypoteční úvěr, a to v případě první smlouvy na dobu určitou, nebo v případě, kdy byl pracovní poměr již jednou obnoven, je tato lhůta 6 měsíců; nebo b) v případě, že se jedná o smlouvy na dobu určitou uzavírané vždy na období 1 6 po sobě jdoucích měsíců u stejného zaměstnavatele musí být prokázána (smluvně) návaznost těchto smluv za období posledních 12 měsíců. Vysvětlení: Bod a) klientovi musí trvat pracovní poměr do budoucna 12M od data podání žádosti o Hypoteční úvěr. Jestli byl pracovní poměr jednou obnoven, tato lhůta je pouze 6M. Ale klientovi musel trvat pracovní poměr v minulosti již 12M a od data podání žádosti o Hypoteční úvěr musí trvat pracovní poměr do budoucna 6M. Bod b) jestli jsou pracovní smlouvy uzavřené na 1-6 měsíční po sebe jdoucí období, musí být smluvně prokázána návaznost těchto pracovních smluv za posledních 12 měsíců. To znamená, že klient musí mít 2x obnovenou pracovní smlouvu = v minulosti musel trvat pracovní poměr 12 měsíců a do budoucna dalších 6M. úplně vyplněné potvrzení o výši příjmů, které je vystaveno pověřenou osobou zaměstnavatele s razítkem, jménem a podpisem výstavce v době schválení nesmí být starší 30-ti dnů, kompletní výpis z běžného účtu za poslední 3 měsíce, a to v případě zasílání výplaty na běžný účet (pokud není zasílán do Banky), popř. 3 poslední výplatní pásky a to, v případě výplaty mzdy v hotovosti, pracovní smlouva v případě smlouvy na dobu určitou, popř. doložení dalších smluv prokazující návaznost pracovního poměru viz kap. 3., odst. 3.1., část , dodatek pracovní smlouvy (mzdový výměr) pokud má být v kalkulaci úvěrové bonity zohledněn příjem po zvýšení mzdy, daňové přiznání včetně všech příloh v případě, kdy Žadatel je zaměstnán (má pracovní smlouvu) u více zaměstnavatelů a chce je započítat v žádosti o Hypoteční úvěr, v případě, že má Žadatel aktivní záznam v RŽP, předkládá bezdlužnost vůči FÚ, která není starší než 90 dnů ode dne jejího přijetí na centrálu Banky (aktivní záznam v RŽP neznamená pozastavenou nebo zrušenou podnikatelskou činnost), doklad o bezdlužnosti vůči FÚ a ČSSZ vůči společnosti (právnická osoba), kde je Žadatel spolumajitelem/společníkem, a to v případě, že vlastní 50 % a více této společnosti (podíly spolužadatelů u jedné společnosti se sčítají), ne starší než 90 dnů ode dne jejího přijetí na centrálu Banky 10

11 Příjmy z vlastní společnosti Do vlastní společnosti patří taková společnost, kde má Žadatel vlastnický nebo spoluvlastnický podíl a zároveň je v této společnosti v zaměstnaneckém poměru. 11 standardně jsou vyžadovány stejné podklady jako u příjmů ze závislé činnosti (viz. odst. 3.1., část ) s výjimkou podílů vyšších než 50% (podíly Žadatelů se sčítají), kdy se navíc dokládá: o daňové přiznání společnosti, o rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce společnosti, bezdlužnost vůči FÚ a ČSSZ společnosti ne starší než 90 dnů ode dne jejího přijetí na centrálu Banky; v případě, že má Žadatel aktivní záznam v RŽP, předkládá bezdlužnost vůči FÚ, která není starší než 90 dnů ode dne jejího přijetí na centrálu Banky (aktivní záznam v RŽP neznamená pozastavenou nebo zrušenou podnikatelskou činnost) Příjmy z podnikání Jedná se o příjmy plynoucí z živnostenského nebo jiného než živnostenského oprávnění (svobodná povolání herci, zpěváci atd.). Tyto příjmy jsou jednou ročně vyčísleny v daňové přiznání, které dává obraz finanční situace Žadatele za rok, pro který vznikla Žadateli daňová povinnost. Žadatel uplatňující příjmy ze samostatné výdělečné činnosti musí podnikat minimálně 12 měsíců, resp. musí vykonávat činnost po celé předchozí zdaňovací období a zároveň tato činnost ke dni schvalování stále trvá. Povinnost předkládat daňové přiznání finančnímu úřadu vzniká Žadateli v okamžiku, kdy je nahlášen jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ). Standardní lhůty pro předkládání DP jsou: v případě samostatného podání daňového přiznání, v případě využívání daňového poradce (v tomto případě je nutno kromě dalších podkladů viz. níže doložit plnou moc daňového poradce, která se předkládá finančnímu úřadu. Příjmy jsou počítány podle příjmového kalkulátoru pro výpočet příjmů. Žadatel nesmí být v posledním zdaňovacím období ve ztrátě. daňové přiznání za poslední 2 zdaňovací období s razítkem FÚ na straně, kde je vyčíslena daňová povinnost a doklad o zaplacení daně nebo DP s razítkem FÚ na každé straně DP (v případě razítka FÚ na každé straně DP se nemusí dokládat doklad o zaplacení daně) o od 1.1. do akceptujeme DP za předminulý rok nebo již DP za minulý rok, kde nedílnou součástí je doklad o zaplacení daně, o od 1.4. akceptujeme pouze DP za minulý rok nebo v případě, že je využíván daňový poradce, se tato lhůta prodlužuje do 1.7.,

12 doklad o bezdlužnosti vůči FÚ ne starší než 90 dnů ode dne jejího přijetí na centrálu Banky, kompletní výpis ze soukromého nebo podnikatelského běžného účtu za poslední měsíc, přes který je veden platební styk vztahující se k samostatně výdělečné činnosti (pokud nejsou platby vedeny přes účet Žadatele v Bance), v případě, že Žadatel využívá daňového poradce, musí předložit také plnou moc daňového poradce, která se předkládá finančnímu úřadu a tato plná moc bude ověřena FÚ, v případě jiného než živnostenského oprávnění dokument, který potvrzuje oprávnění vykonávat tuto činnost, vydaný příslušným orgánem např. diplom, legitimaci apod., doklad o bezdlužnosti vůči FÚ a ČSSZ vůči společnosti (právnická osoba), kde je Žadatel spolumajitelem/společníkem, a to v případě, že vlastní 50 % a více této společnosti (podíly spolužadatelů u jedné společnosti se sčítají), ne starší než 90 dnů ode dne jejího přijetí na centrálu Banky Příjmy z pronájmu Příjmy z pronájmu podle 9 Zákona o daních z příjmů. Patří sem zejména pronájem nemovitostí (jejich částí) a bytů (jejich částí). Tyto příjmy neplynou na základě živnostenského oprávnění. Příjmy z pronájmu akceptujeme v případě, že tyto nájemní smlouvy trvají minimálně již 12 měsíců. Poznámka: V případě, že je nájemní smlouva uzavřena na dobu určitou, její termín ukončení by měl být vzdálen nejméně 6 měsíců od data podání žádosti o poskytnutí Hypotečního úvěru a to v případě, že tato smlouva již byla 1x obnovena. Příjem je počítán podle příjmového kalkulátoru pro výpočet příjmů. Žadatel nesmí být v posledním zdaňovacím období ve ztrátě. daňové přiznání za poslední zdaňovací období s razítkem FÚ na straně, kde je vyčíslena daňová povinnost a doklad o zaplacení daně nebo DP s razítkem FÚ na každé straně DP (v případě razítka FÚ na každé straně DP se nemusí dokládat doklad o zaplacení daně), nájemní smlouvy, které již trvají 12 měsíců, výpis z běžného účtu, kam je směřováno nájemné, za poslední 3 měsíce, dokument Banky Příjem z pronájmu nemovitosti + fotodokumentace pronajímané nemovitosti (interiéru i exteriéru), výpis z katastru nemovitostí nebo doklad potvrzující vlastnictví nebo právo užívání bytu (povolení k pronájmu) Žadatelem, doklad o bezdlužnosti vůči FÚ ne starší než 90 dnů ode dne jejího přijetí na centrálu Banky, doklad o bezdlužnosti vůči FÚ a ČSSZ vůči společnosti (právnická osoba), kde je Žadatel spolumajitelem/společníkem, a to v případě, že vlastní 50 % a více této společnosti (podíly spolužadatelů u jedné společnosti se sčítají), ne starší než 90 dnů ode dne jeho přijetí na centrálu Banky Příjmy z ciziny Akceptovatelnou formou příjmů ze zahraničí jsou pouze příjmy ze závislé činnosti, které jsou vykonávány na základě pracovní smlouvy (stejná pravidla jako u příjmů ze závislé činnosti viz. kap. 3., odst. 3.1., část ). Uznáváme 70 % těchto příjmů. Pro přepočet příjmů se použije kurz ČNB deviza střed platný v den provedení analýzy. 12

13 13 potvrzení o příjmu, pracovní smlouva, kompletní výpis z běžného účtu za posledních 6 měsíců, na který je převáděna mzda, popř. výplatní pásky za posledních 6 měsíců v případě, kdy je výplata vyplácena v hotovosti; pracovní povolení v případě, kdy jej daná země vyžaduje - týká se příjmů ze zahraničí, daňové přiznání podávané v ČR v případě, kdy Česká republika nemá s danou zemí smlouvu o zamezení dvojího zdanění týká se příjmů ze zahraničí, doklad o bezdlužnosti vůči FÚ ne starší než 90 dnů ode dne jejího přijetí na centrálu Banky, doklad o bezdlužnosti vůči FÚ a ČSSZ vůči společnosti (právnická osoba), kde je Žadatel spolumajitelem/společníkem, a to v případě, že vlastní 50 % a více této společnosti (podíly spolužadatelů u jedné společnosti se sčítají), ne starší než 90 dnů ode dne jejího přijetí na centrálu Banky. Veškeré doklady, které jsou předkládány pro posouzení žádosti o Hypoteční úvěr musí být úředně přeloženy s výjimkou slovenského a anglického jazyka. Přeložený musí být celý text dokládaných materiálů, neakceptuje se pouze překlad vybraných částí Sociální dávky Uznáváme pouze pravidelně opakující se příjmy, které nevyžadují pravidelné přezkoumávání nároku na tyto dávky a které mají dlouhodobý charakter. Mezi akceptované příjmy patří: rodičovský příspěvek, invalidní důchod starobní důchod výsluhová renta s neomezenou platností vdovský důchod Poznámka: Výživné/alimenty, nemocenská, příjem z ošetřování člena rodiny, sirotčí důchod, granty apod. nejsou pro Banku akceptovatelným příjem. Vyžadované podklady výměr dávky vystavený příslušnou institucí, kompletní výpis z běžného účtu za poslední 3 měsíce, kam je směřována sociální dávka, popř. kontrolní ústřižky složenek za poslední 3 měsíce v případě, kdy dávka není zasílána na běžný účet Žadatele, v případě, kdy je požadováno uznání rodičovského příspěvku a nejsou splněna kritéria pobírání mateřské dovolené (po porodu), pak uznáme výši rodičovského příspěvku 7.600,- Kč a bude doloženo čestné prohlášení osoby, která tento příspěvek bude pobírat, doklad o bezdlužnosti vůči FÚ ne starší než 90 dnů ode dne jejího přijetí na centrálu Banky, doklad o bezdlužnosti vůči FÚ a ČSSZ vůči společnosti (právnická osoba), kde je Žadatel spolumajitelem/společníkem, a to v případě, že vlastní 50 % a více této společnosti (podíly spolužadatelů u jedné společnosti se sčítají), ne starší než 90 dnů ode dne jeho přijetí na centrálu Banky.

14 3.2. HYPOTEČNÍ ÚVĚR BEZ PROKAZOVÁNÍ PŘÍJMŮ Žadatel nemusí předkládat standardní dokumenty prokazující příjmy, pokud Hypoteční úvěr splňuje podmínky stanovené v tomto odstavci. Analýza bonity je prováděna na základě dat uvedených v čestném prohlášení Žadatele, které dodal k žádosti o Hypoteční úvěr (pokud se potvrdí jejich pravdivost) a závazků. Kritéria pro Hypoteční úvěr bez prokazování příjmů jsou nastavena podle toho, o jaký typ Hypotečního úvěru se jedná (Účelová HÚ nebo Neúčelová HÚ) Účelová HÚ bez prokazování příjmů (vyjma Refinancování 24) Musí splňovat všechny následující kritéria: 14 výše úvěru nesmí přesáhnout 50% hodnoty Zástavní nemovitosti, výše úvěru nesmí překročit Kč. Tato částka je také celkovou úvěrovou angažovaností Žadatele, tj. celková úvěrová angažovanost (součet všech úvěrových produktů) Žadatele/ů v Bance může být maximálně Kč (započítávají se i úvěry, ve kterých působí Žadatel jako spoludlužník). Poznámka: V případě, že Žadatel přesáhne svou úvěrovou angažovaností tuto částku, musí doložit příjmy dle kap. 3, odst žádost o Hypoteční úvěr je podávána 1 nebo více Žadateli. V případě více Žadatelů, všichni musí být v produktivním věku, tj. v době splatnosti mohou dosáhnout max. 70 let. výše měsíčního příjmu lze ověřit na základě historie na běžném účtu (příjem chodí na mkonto nebo je doložen výpis z běžného účtu u jiné banky, kam je směřován jeho příjem jiné doklady nejsou pro tento typ Hypotečního úvěru akceptovány) požadované doklady záleží na zdroji příjmů Žadatele viz. vyžadované podklady, kladné hodnocení v registru CBCB všech Žadatelů (prázdný report CBCB je pokládán za pozitivní report). Refinancování 24 V případě, že Účelový HÚ splňuje podmínky refinancování 24 v souladu s kap. 5., odst pak Žadatel k prokázání příjmů dokládá vždy pouze dále uvedené podklady bez ohledu na výše uvedené parametry. Musí být ale zároveň splněna následující podmínka: výše měsíčního příjmu lze ověřit na základě historie na běžném účtu (příjem chodí na mkonto nebo je doložen výpis z běžného účtu u jiné banky, kam je směřován jeho příjem jiné doklady nejsou pro tento typ Hypotečního úvěru akceptovány) požadované doklady záleží na zdroji příjmů Žadatele viz. vyžadované podklady. Vyžadované podklady pro Hypotéční úvěry bez prokazování příjmů, které splňují výše uvedená kritéria: čestné prohlášení o výši pravidelných měsíčních příjmů a závazků Žadatelů. Součástí čestného prohlášení, popř. žádosti o Hypoteční úvěr bude informace, odkud Žadateli plynou příjmy (název zaměstnavatele, podnikání apod.). V UF musí být vždy zadán zdroj příjmů a vyplněna příslušná pole. Čestné prohlášení o příjmu lze přijmout pouze v případě, že je možné výši měsíčního příjmu ověřit na základě historie na běžném účtu. Žadatel musí

15 z příjmů uvedených v čestném prohlášení a zjištěných závazků bonitně vycházet, výpis z běžného účtu, ze kterého lze ověřit příjem dle čestného prohlášení: 1) u příjmů ze zaměstnání, z pronájmu, sociálních dávek apod. poslední výpis z běžného účtu, kam Žadateli přišel příjem z těchto zdrojů, a to v případě, že mu příjem nechodí na mkonto (v tom případě nemusí výpis dokládat), 2) u příjmů z podnikání (OSVČ) libovolný 1 měsíční výpis z běžného účtu z posledních 3 měsíců, z kterého bude možné ověřit příjem dle čestného prohlášení, v případě, že má Žadatel aktivní záznam v RŽP, předkládá bezdlužnost vůči FÚ, která není starší než 90 dnů ode dne jejího přijetí na centrálu Banky (aktivní záznam v RŽP neznamená pozastavenou nebo zrušenou podnikatelskou činnost) doklad o bezdlužnosti vůči FÚ a ČSSZ vůči společnosti (právnická osoba), kde je Žadatel spolumajitelem/společníkem, a to v případě, že vlastní 50 % a více této společnosti (podíly spolužadatelů u jedné společnosti se sčítají), ne starší než 90 dnů ode dne jejího přijetí na centrálu Banky Neúčelová HÚ bez prokazování příjmů výše úvěru nesmí přesáhnout 30% hodnoty Zástavní nemovitosti, výše úvěru nesmí překročit Kč, žádost o Hypoteční úvěr je podávána nejméně 2 Žadateli, přičemž oba Žadatelé musí být v produktivním věku, tj. v době splatnosti mohou dosáhnout max. 70 let, výše měsíčního příjmu lze ověřit na základě historie na běžném účtu (příjem chodí na mkonto nebo je doložen výpis z běžného účtu u jiné banky, kam je směřován jeho příjem jiné doklady nejsou pro tento typ Hypotečního úvěru akceptovány) požadované doklady záleží na zdroji příjmů Žadatele viz. vyžadované podklady, kladné hodnocení v registru CBCB všech Žadatelů (prázdný report CBCB není pokládán za pozitivní report, tj. v tomto případě musí být doloženy standardní podklady k příjmům). Vyžadované podklady čestné prohlášení o výši pravidelných měsíčních příjmů a závazků Žadatelů. Součástí čestného prohlášení, popř. žádosti o Hypoteční úvěr bude informace, odkud Žadateli plynou příjmy (název zaměstnavatele, podnikání apod.). V UF musí být vždy zadán zdroj příjmů a vyplněna příslušná pole. Čestné prohlášení o příjmu lze přijmout pouze v případě, že je možné výši měsíčního příjmu ověřit na základě historie na běžném účtu. Žadatel musí z příjmů uvedených v čestném prohlášení a zjištěných závazků bonitně vycházet, výpis z běžného účtu, ze kterého lze ověřit příjem dle čestného prohlášení: 1) u příjmů ze zaměstnání, z pronájmu, sociálních dávek apod. poslední výpis z běžného účtu, kam Žadateli přišel příjem z těchto zdrojů, a to v případě, že mu příjem nechodí na mkonto (v tom případě nemusí výpis dokládat), 2) u příjmů z podnikání (OSVČ) libovolný 1 měsíční výpis z běžného účtu z posledních 3 měsíců, z kterého bude možné ověřit příjem dle čestného prohlášení, v případě, že má Žadatel aktivní záznam v RŽP, předkládá bezdlužnost vůči FÚ, která není starší než 90 dnů ode dne jejího přijetí na centrálu Banky (aktivní záznam v RŽP neznamená pozastavenou nebo zrušenou podnikatelskou činnost), doklad o bezdlužnosti vůči FÚ a ČSSZ vůči společnosti (právnická osoba), kde je Žadatel spolumajitelem/společníkem, a to v případě, že vlastní 50 % a více této společnosti (podíly spolužadatelů u jedné společnosti se sčítají), ne starší než 90 dnů ode dne jeho přijetí na centrálu Banky. 15

16 4. VYHODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE ŽADATELE Veškeré příjmy a závazky Žadatelů musí být uvedeny v žádosti o Hypoteční úvěr a zadány do systému tyto závazky budou dále analytiky porovnány, popř. doplněny závazky ze CBCB. Žadatel musí mít dostatečné finanční zdroje pro splácení požadovaného Hypotečního úvěru. Tyto finanční prostředky musí pokrýt veškeré závazky Žadatele a náklady na chod domácnosti (součet výdajů připadajících na všechny členy domácnosti, ke kterým má vyživovací povinnost) včetně splátky jistiny a úroků požadovaného Hypotečního úvěru. Příjmy V případě, že o Hypoteční úvěr žádají oba manželé, posuzují se příjmy každého zvlášť a pak se zdroje sčítají (s výjimkou příjmů ze společného podnikání, tzv. osoba spolupracující uznává se pouze hlavní příjem z podnikání). Pokud o Hypoteční úvěr žádá jeden z manželů a manželé mají zrušen nebo zúžen zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů, je možné zohlednit příjmy druhého z manželů za podmínky, že přistoupí k Hypotečnímu úvěru. Závazky Při výpočtu bonity Žadatele se zohledňují veškeré závazky všech Žadatelů, které jsou úvěrového charakter (úvěry, půjčky, úvěrové limity na bankovních účtech, leasingy, hypoteční úvěry, úvěry ze stavebního spoření, limity na kreditních kartách apod.) a jiné jako je výživné/alimenty. Tato data musejí být podrobně a pečlivě zapsaná do žádosti o Hypoteční úvěr a do systému. Poznámka: V případě, že Žadatel podal žádost o úvěr, půjčku, kreditní kartu apod. u jiné banky nebo jiné finanční instituce a tento úvěr hodlá v budoucnosti čerpat, je nutno k žádosti o Hypoteční úvěr doložit uzavřenou úvěrovou smlouvu, popř. kalkulaci k tomuto úvěru vystavenou příslušnou institucí, kde bude uvedena výše úvěru, doba splatnosti, výše měsíční splátky apod. V případě, že úvěr čerpat nebude, je nutné doložit nejpozději k čerpání doklad o odstoupení od žádosti o tento úvěr tato informace musí být uvedena v komentáři v systému!!! Výjimka: V úvěrových závazcích Žadatele je možné nezohledňovat splátky úvěru, jehož konečný termín splatnosti nastane v období 90 dnů ode dne úvěrového rozhodnutí a tento úvěr nevykazuje žádné závazky po splatnosti (v historii ani současnosti) v tomto případě musí být doložena smlouva o úvěru, ze které bude zřejmá splatnost úvěru, popř. vyjádření příslušné banky prokazující termín splatnosti příslušného úvěru. V úvěrových závazcích Žadatele je nutné zohlednit také zatížení z titulu úvěrů, u kterých je Žadatel ručitelem. Výjimka: Ručitelský závazek nemusí být zohledněn v případě, kdy aktuální výše nesplacené části úvěru, za který Žadatel ručí, není vyšší než ,- Kč a úvěr nevykazuje žádné splátky po splatnosti (v historii ani současnosti). Aktuální výše ručitelských závazků se sčítají. 1. Pozitivní hodnocení úvěrové bonity Žadatele nezavazuje Banku k poskytnutí úvěru. 2. Banka si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí Hypotečního úvěru bez udání důvodů. 16

17 5. ÚČELY HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ A VYŽADOVANÉ PODKLADY Banka poskytuje Hypoteční úvěry, resp. Účelové HÚ a Konsolidaci za tímto účelem: 17 Nákup tuzemské nemovitosti nebo její části do osobního vlastnictví, Nákup podílu v bytovém družstvu, ze kterého plynou práva a povinnosti člena družstva k užívání nemovitosti určené k bydlení, Výstavba nemovitosti, Modernizace / rekonstrukce nemovitosti, Refinancování úvěru poskytnutého jiným bankovním ústavem a zajištěným nemovitostí nebo stavební spořitelnou za účelem bydlení, Vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů (SJM), Vypořádání dědických podílů, Financování zálohových plateb na koupi domu nebo bytu od developera, Konsolidace úvěrových závazků (spotřebitelské úvěry, neúčelové hypoteční úvěry, revolvingové úvěry, kreditní karty, kontokorentní úvěry). V případě Neúčelových HÚ není účelovost dokládána a účel není uvedený ani v úvěrové smlouvě. Prostředky jsou Žadateli převáděny na běžný účet (mkonto) NÁKUP TUZEMSKÉ NEMOVITOSTI NEBO JEJÍ ČÁSTI DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ Jedná se o koupi tuzemské nemovitosti (k trvalému bydlení, k individuální rekreaci a pozemků, které jsou určeny k zástavbě nemovitostí určené k bydlení) nebo její části do osobního vlastnictví (nemovitost musí nabývat alespoň jeden ze Žadatelů). aktuální výpis z katastru nemovitostí vztahující se k předmětu Hypotečního úvěru platnost výpisu je maximálně 60 dnů v době právní analýzy nemovitosti, kupní smlouva vztahující se k předmětu Hypotečního úvěru řádně a platně uzavřená mezi všemi účastníky smlouvy a s notářsky nebo úředně ověřenými podpisy (ke schválení stačí nepodepsané vzory této smlouvy, k čerpání pak musí být doložena v řádné formě znění musí odpovídat předloženému vzoru ke schválení), nebo smlouva o budoucí kupní smlouvě vztahující se k předmětu tohoto Hypotečního úvěru řádně a platně uzavřená mezi všemi účastníky smlouvy a s notářsky nebo úředně ověřenými podpisy, jejíž součástí bude vzor kupní smlouvy (ke schválení stačí nepodepsané vzory této smlouvy, k čerpání pak musí být doložena v řádné formě znění musí odpovídat předloženému vzoru ke schválení), v případě koupě pozemku dokument pro Banku přijatelný prokazující, že je pozemek určený k zástavbě (bytových, rodinných domů) např. územně plánovací informaci, stavební povolení nebo jiný dokument vystavený příslušným státním orgánem, v případě koupě nemovitosti od obce, města, státu nebo bytového družstva dokument, ze kterého budou zřejmé podmínky prodeje (obvykle kupní smlouva), v případě, že jsou peníze z Hypotečního úvěru poukazovány do advokátní či jiné úschovy (realitní, bankovní apod.), pak Žadatel dokládá řádně a platně uzavřenou smlouvu o této úschově s notářsky nebo úředně ověřenými podpisy (vyjma podpisu advokáta, banky) nebo

18 musí být tato dohoda součástí kupní smlouvy/smlouvy o budoucí kupní smlouvě a schovatel musí být třetí stranou přistupující k této smlouvě (ke schválení stačí vzory této smlouvy, k čerpání pak musí být doložena v řádné formě znění musí odpovídat předloženému vzoru ke schválení). Výjimkou je notářská úschova peněz, kdy dle notářského řádu nemusí být vyhotovena smlouva o úschově, v tomto případě musí být doložen (nejpozději před čerpáním Hypotečního úvěru) doklad pro Banku přijatelný vystavený příslušným notářem, kde bude uvedeno číslo účtu notářské úschovy. Náležitosti kupní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě jsou uvedeny v samostatném dokumentu, který je přílohou č NÁKUP PODÍLU V BYTOVÉM DRUŽSTVU Jedná se o převod členských práv a povinností člena družstva v bytovém družstvu, se kterými je spojeno právo užívání nemovitosti (bytové jednotky, popř. rodinného domu). aktuální výpis z katastru nemovitostí vztahující se k předmětu Hypotečního úvěru platnost výpisu je maximálně 60 dnů v době právní analýzy nemovitosti, smlouva/dohoda o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu vztahující se k předmětu Hypotečního úvěru řádně a platně uzavřená mezi všemi účastníky smlouvy a s notářsky nebo úředně ověřenými podpisy (ke schválení stačí nepodepsaný vzory této smlouvy, k čerpání pak musí být doložena v řádné formě znění musí odpovídat předloženému vzoru ke schválení), nebo budoucí smlouva/dohoda o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu vztahující se k předmětu Hypotečního úvěru řádně a platně uzavřená mezi všemi účastníky smlouvy a s notářsky nebo úředně ověřenými podpisy, jejíž součástí bude vzor smlouvy o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu (ke schválení stačí nepodepsaný vzory této smlouvy, k čerpání pak musí být doložena v řádné formě znění musí odpovídat předloženému vzoru ke schválení), dokument prokazující členství převodce v příslušném bytovém družstvu (zejména nájemní smlouva), v případě, že jsou peníze z Hypotečního úvěru poukazovány do advokátní či jiné úschovy (realitní, bankovní apod.), pak Žadatel dokládá řádně a platně uzavřenou smlouvu o této úschově s notářsky nebo úředně ověřenými podpisy (vyjma podpisu advokáta, banky) nebo musí být tato dohoda součástí budoucí smlouvy/smlouvy o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu a schovatel musí být třetí stranou přistupující k této smlouvě (ke schválení stačí vzory této smlouvy, k čerpání pak musí být doložena v řádné formě znění musí odpovídat předloženému vzoru ke schválení). Výjimkou je notářská úschova peněz, kdy dle notářského řádu nemusí být vyhotovena smlouva o úschově, v tomto případě musí být doložen (nejpozději před čerpáním Hypotečního úvěru) doklad pro Banku přijatelný vystavený příslušným notářem, kde bude uvedeno číslo účtu notářské úschovy. Náležitosti smlouvy a smlouvy o budoucím převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu jsou uvedeny v samostatném dokumentu, který je přílohou č. 1 18

19 5.3. VÝSTAVBA, REKONSTRUKCE / MODERNIZACE Jedná se o výstavbu, rekonstrukci / modernizaci rodinného domu nebo bytu, popř. přestavba nebytové nemovitosti na bytovou. Výstavba, rekonstrukce / modernizace může být prováděna pouze na nemovitosti ve vlastnictví/spoluvlastnictví alespoň jednoho z Žadatelů. Výstavba, rekonstrukce / modernizace může být prováděna dodavatelsky nebo svépomocí. Od uzavření úvěrové smlouvy k Hypotečnímu úvěru do ukončení investičního projektu nesmí uplynout déle než 24 měsíců. aktuální výpis z katastru nemovitostí vztahující se k předmětu Hypotečního úvěru platnost výpisu je maximálně 60 dnů v době právní analýzy nemovitosti, doklady po obsahové a formální stránce pro Banku přijatelné prokazující oprávnění provést účel Hypotečního úvěru v souladu s platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy upravujícími územní plánování a stavební řád (zejména pravomocné stavební povolení či ohlášení stavby, popř. jiná podání stavebníka stavebnímu úřadu či jiná rozhodnutí, opatření nebo potvrzení stavebního úřadu), projektová dokumentace půdorysy, řezy, pohledy, situace, technická stavební zpráva apod. (vše s razítky úřadu + kopie nejlépe na papírech formátu A3), podrobný rozpočet + harmonogram prací, kde bude specifikováno, v jakém období chce Žadatel čerpat Hypoteční úvěr a jaké práce bude provádět, budoucí/smlouva o dílo v případech, kdy Žadatel využívá k výstavbě, rekonstrukci / modernizaci stavební společnost. Poznámka: V případě, že je v odhadu Zástavní nemovitosti, která je zároveň předmětem Hypotečního úvěru uvedena budoucí hodnota po dokončení výstavby/rekonstrukce, tak se LTV stanovuje na základě této hodnoty a jednotlivé tranše Hypotečního úvěru se stanovují na základě aktuální (stávající) hodnoty Zástavní nemovitosti. Další čerpání probíhá na základě aktualizace (revize) odhadu Zástavní nemovitosti. Příklad: budoucí hodnota nemovitosti je ,- Kč, stávající hodnota je ,- Kč, požadovaná výše Hypotečního úvěru je ,- Kč, tj. budoucí LTV je 70 % - úroková sazba je tedy nastavena na 70 % LTV. První čerpání může proběhnout maximálně do výše 70 % z ,- Kč (aktuální hodnota), tj ,- Kč. Před každým dalším čerpání Hypotečního úvěru musí být doložena aktualizace odhadu a součet dosud vyčerpané výše Hypotečního úvěru a požadovaného dalšího čerpání Hypotečního úvěru nesmí překročit 70 % aktuální hodnoty Zajištěné nemovitosti FINANCOVÁNÍ DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ Jedná se o developerskou výstavbu obytných budov nebo rodinných domů, přičemž Žadatel kupuje samostatný byt nebo rodinný dům. Od uzavření úvěrové smlouvy k Hypotečnímu úvěru do ukončení investičního projektu (koupě nemovitosti) nesmí uplynout déle než 36 měsíců. 19

20 aktuální výpis z katastru nemovitostí vztahující se k předmětu Hypotečního úvěru (pozemku, popř. i bytovým jednotkám nebo rodinným domům, pokud už jsou zapsány v katastru nemovitostí) platnost výpisu je maximálně 60 dnů v době právní analýzy nemovitosti, nebo prohlášení vlastníka (developerské společnosti) o rozdělení bytových jednotek, v případě, že ještě nejsou zapsány v katastru nemovitostí, kupní smlouva vztahující se k předmětu Hypotečního úvěru řádně a platně uzavřená mezi všemi účastníky smlouvy (tj. Žadatelem a developerskou společností) a s notářsky ověřenými podpisy, (ke schválení stačí vzory této smlouvy, k čerpání pak musí být doložena v řádné formě znění musí odpovídat předloženému vzoru ke schválení) nebo smlouva o budoucí kupní smlouvě řádně a platně uzavřená mezi všemi účastníky smlouvy (tj. Žadatelem a developerskou společností) a s notářsky ověřenými podpisy, jejíž součástí bude vzor smlouvy o výstavbě a kupní smlouva (ke schválení stačí vzory této smlouvy, k čerpání pak musí být doložena v řádné formě znění musí odpovídat předloženému vzoru ke schválení), v případě, že jsou peníze z Hypotečního úvěru poukazovány do advokátní či jiné úschovy (realitní, bankovní apod.), pak Žadatel dokládá řádně a platně uzavřenou smlouvu o této úschově s notářsky nebo úředně ověřenými podpisy (vyjma podpisu advokáta, banky) nebo musí být tato dohoda součástí kupní smlouvy/smlouvy o budoucí kupní smlouvě a schovatel musí být třetí stranou přistupující k této smlouvě (ke schválení stačí vzory této smlouvy, k čerpání pak musí být doložena v řádné formě znění musí odpovídat předloženému vzoru ke schválení). Výjimkou je notářská úschova peněz, kdy dle notářského řádu nemusí být vyhotovena smlouva o úschově, v tomto případě musí být doložen (nejpozději před čerpáním Hypotečního úvěru) doklad pro Banku přijatelný vystavený příslušným notářem, kde bude uvedeno číslo účtu notářské úschovy výpis z obchodního rejstříku developerské společnosti ne starší 3 měsíců. Tento dokument může být nahrazen výtiskem výpisu z oficiální internetové stránky nebo doklady po obsahové a formální stránce pro Banku přijatelné prokazující oprávnění provést účel Hypotečního úvěru v souladu s platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy upravujícími územní plánování a stavební řád (zejména pravomocné stavební povolení či ohlášení stavby, popř. jiná podání stavebníka stavebnímu úřadu či jiná rozhodnutí, opatření nebo potvrzení stavebního úřadu), faktury vystavené developerskou společností k proplacení (k čerpání), v případě, že na nemovitosti vázne zástavní právo ve prospěch financující banky developerské společnosti a nemovitost je zároveň Zástavní nemovitostí potvrzení financující banky developerské společnosti o vzdání se zástavního práva k Zástavní nemovitosti, resp. předmětu Hypotečního úvěru po úhradě kupní ceny určené v kupní smlouvě. Toto potvrzení musí být dodáno nejpozději ke schválení úvěru. Náležitosti kupní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě jsou uvedeny v samostatném dokumentu, který je přílohou č. 1 20

Žádost o odstoupení (vyvázání) klienta od úvěru

Žádost o odstoupení (vyvázání) klienta od úvěru Údaje o odstupujícím Klientovi: Odstupující Klient Klient 1 Klient 2 Klient 3 Titul: Jméno: Příjmení: Rodné číslo: Datum narození (má-li RČ bo známé) Státní příslušnost (u cizinců uveďte zemi) Trvalé bydliště:

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10.

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10. Specifikace úvěrových podmík Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze d: 30.10.2010 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Testovací Rodné číslo: 765430/0000 Narozen: 30.4.1976

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Žádost o spotřebitelský úvěr

Žádost o spotřebitelský úvěr infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Žádost o spotřebitelský úvěr fyzická osoba občan podnikatel* Identifikace žadatele Trvalý pobyt: 1) Tel.: Email : Počet vyživovaných dětí: do 6 let:

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Žádost o převzetí úvěru zajištěného nemovitostí pro fyzické osoby

Žádost o převzetí úvěru zajištěného nemovitostí pro fyzické osoby movitostí pro fyzické osoby Údaje o novém klientovi: Přebírající klient Klient číslo 1 Klient číslo 2 Titul, jméno a příjmení: Rodné číslo: Datum narození (má-li RČ bo známé) Státní příslušnost (u cizinců

Více

Žádost o hypoteční úvěr

Žádost o hypoteční úvěr Číslo žádosti: AO: ID: (doplní banka) A) ŽÁDOST 1. Základní údaje o žadateli/ spolužadateli/ ručiteli Příjmení a jméno, titul Rozený/á Rodné číslo Datum narození Žádost o hypoteční úvěr Žadatel Spolužadatel

Více

O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /...

O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /... PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště tel.:575 753 053,fax: 572 555 325 e-mail: info@peneznidum.cz, web: www.peneznidum.cz Číslo žádosti: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č.

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby Údaje o klientovi: Klient č. 1 a 2 Klient číslo 1 Klient číslo 2 Titul, jméno a příjmení: Rodné číslo: Datum narození (má-li RČ bo známé) Státní příslušnost (u cizinců uveďte zemi) Trvalé bydliště: Korespondenční

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0374819109 SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782

Více

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Přehled výhod Následující dokument obsahuje přehled služeb a zvýhodnění, které Vám nabízíme v souvislosti

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /...

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /... PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště tel./fax: 572/555 325, 572/553 133 e-mail: info@peneznidum.cz, web: www.peneznidum.cz ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /.... Číslo

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

ŽÁDOST o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzickou osobu bankou Fio banka 1

ŽÁDOST o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzickou osobu bankou Fio banka 1 číslo úvěru: registrační číslo žádosti: ŽÁDOST o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzickou osobu bankou Fio banka 1 1. Informace o žadateli Jméno, příjmení, titul: Rodné číslo 2 : Rodné příjmení: Pohlaví:

Více

5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a.

5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a. Privatizace BD Věc: Indikativní nabídka Praha, 20.září 2007 Vážení níže naleznete indikativní nabídku na financování privatizace bytového fondu Z nabídky bychom zejména chtěli upozornit na následující

Více

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům LEGISLATIVA Hypoteční banky Hypoteční banky vykonávají svou činnost na základě bankovní licence udělené podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA A ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU (MZ a ZjŽoP) finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část - Přílohy MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky

Více

NÁKUPY NA SPLÁTKY. Obsah:

NÁKUPY NA SPLÁTKY. Obsah: NÁKUPY NA SPLÁTKY Obsah: > O nákupu na splátky > Výhody nákupu na splátky > Nákup na splátky je snadný, zabere vám pár minut > Podmínky pro získání úvěru a potřebné doklady > Pojištění schopnosti splácet

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

Smlouva o výhradním obchodním zastoupení

Smlouva o výhradním obchodním zastoupení Smlouva o výhradním obchodním zastoupení uzavřená ve smyslu ust. 652 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými smluvními stranami Obchodní zástupce: Bella Donna

Více

Průvodce hypotečním úvěrem Olga Křepelková

Průvodce hypotečním úvěrem Olga Křepelková E-kniha pro žadatele o hypoteční úvěr Průvodce hypotečním úvěrem Olga Křepelková O knize... 3 1. Kde se vzala, tu se vzala HYPOTÉKA... 4 2. Proces hypotéky od A do Z... 6 2.1. Co můžu financovat hypotékou?...

Více

Opatření děkana č. 9/2015

Opatření děkana č. 9/2015 Opatření děkana č. 9/2015 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 9/2015 Název: Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen FSV UK ) ze sociálního fondu

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

Ž Á D O S T. o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město. 1. Žadatel. fyzická osoba. trvalý pobyt: kontaktní telefon: zaměstnání:

Ž Á D O S T. o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město. 1. Žadatel. fyzická osoba. trvalý pobyt: kontaktní telefon: zaměstnání: Ž Á D O S T o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město 1. Žadatel fyzická osoba jméno a příjmení: trvalý pobyt: kontaktní telefon: rodné číslo: zaměstnání: adresa pro doručování písemností:

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Popis produktů Prodej na splátky On-line přes internet Vše zařídíte z pohodlí domova Jednoduše, rychle, přehledně 1. "1/10"

Více

METODIKA HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ PRO FYZICKÉ OSOBY - 1. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. platnost od 1.1.2013

METODIKA HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ PRO FYZICKÉ OSOBY - 1. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. platnost od 1.1.2013 METODIKA HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ PRO FYZICKÉ OSOBY - 1 Obsah Číslo Název Strana 1. Použité zkratky[^] 2 2. Úvod[^] 3 3. Co je hypoteční úvěr 3 4. Žadatel a jeho příjmy 4 4.1 Obecné podmínky pro všechny spolu/žadatele

Více

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu M ě s t o BLŠANY Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu Zastupitelstvo města Blšany na svém zasedání dne 9. března 2011 Usnesením č.

Více

U úvěrů do 60.000,- Kč stačí jen 2 doklady totožnosti a nepotřebujete potvrzení o výši příjmů!

U úvěrů do 60.000,- Kč stačí jen 2 doklady totožnosti a nepotřebujete potvrzení o výši příjmů! Splátkový prodej zajišťujeme pro zákazníky formou spotřebitelského úvěru společnosti Essox s.r.o. Celý proces vyřízení žádosti o úvěr je přitom velmi rychlý a nekomplikovaný. A. Podmínky pro uzavření smlouvy

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 3 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 4 Textace na web: Ochrana osobních údajů... Chyba! Záložka

Více

Žádost o poskytnutí úvěru pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí úvěru pro fyzické osoby Žádost o poskytnutí úvěru pro fyzické osoby ID obchodu Údaje o klientovi Domácnost 1 1 2 Titul, jméno a příjmení Rodné číslo Datum narození (má-li RČ bo známé) Místo narození Občanství Trvalé bydliště

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - Platný aktuálně od 6. nabízené 5. 2014 produkty Platný od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 Obsah 1. Osobní účet mkonto...2 2. Povolené přečerpání mrezerva...2 3. Spořicí

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Místo pro podací razítko

Místo pro podací razítko Místo pro podací razítko ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU v městské části Brno - Židenice 1. ŽADATEL O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: ulice, číslo domu obec

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby Klient č.1 a 2 I. Údaje o klientovi Titul, jméno, příjmení: : narození: (nemá-li RČ, příp. není-li známo) Státní příslušnost: Trvalé bydliště Korespondenční

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok.

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok. 20. Směrnice o fondu kulturních a sociálních potřeb Článek 1 Úvod Tato směrnice upravuje výši tvorby fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen fond ), další příjmy a hospodaření s fondem v Jihočeské

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

LIBERECKÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO STADION. IČ : 25049593 se sídlem Jeronýmova 494/20, 460 07 LIBEREC 7

LIBERECKÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO STADION. IČ : 25049593 se sídlem Jeronýmova 494/20, 460 07 LIBEREC 7 LIBERECKÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO STADION IČ : 25049593 se sídlem Jeronýmova 494/20, 460 07 LIBEREC 7 Program náhradní členské schůze dne 29.1.2015 1) 19:05 Zahájení, volba orgánů členské schůze HLASOVAT 2) 19:10

Více

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil:

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil: Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ Vypracoval: Schválil: Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava Lónová Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem)

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem) UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo se sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00 identifikační číslo 250 53 892 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle

Více

SEM. 2. série VZOROVÉ ŘEŠENÍ

SEM. 2. série VZOROVÉ ŘEŠENÍ SEM 2. série VZOROVÉ ŘEŠENÍ Příklad 1 VÝDAJE - 1. měsíc Kč P/N/Z Nájem 3 500 Kč Povinné/ Nutné Šalinkarta čtvrtletní (MHD) 685 Kč Nutné Doklady, kartička na bus, ČD 50 Kč Nutné Jízdné domů (např. 1 cesta

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru O B E C L A Ž Á N K Y Okres BRNO - VENKOV PSČ 664 71 Lažánky č. 14 Váš dopis / ze dne Naše značka č.j. Vyřizuje Ing.Katolický Lažánky 24. 1. 2013 Věc: Výzva k podání nabídky Obec Lažánky, jako zadavatel,

Více

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů VYHLÁŠKA ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů Česká národní banka stanoví podle 32 odst. 2 a 45 odst. 2 zákona č. 190/2004

Více

Kdo může žádat o nákup na splátky?

Kdo může žádat o nákup na splátky? Homecredit U nás nakoupíte i bez peněz! Potřebujete novou kuchyňskou linku, pro děti nový psací stůl nebo kvalitní postel pro babičku a nemáte zrovna peněz nazbyt? Nevadí. Našim zákazníkům nabízímesplátkový

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Žádost o poskytnutí úvěru/příslibu úvěru a čestné prohlášení Flexibilní hypotéka 2

Žádost o poskytnutí úvěru/příslibu úvěru a čestné prohlášení Flexibilní hypotéka 2 registrační číslo žádosti Žádost o poskytnutí a čestné prohlášení 2 úvěru příslibu úvěru spotřebitelského překlenovacího hypotečního předhypotečního hypotečního referenční číslo žádosti 1 podána na pobočce

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zdroje fondu tvoří: 1. Zdroje fondu a) základní příděl na vrub nákladů AsÚ ve výši 2% z ročního

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank

Sazebník. bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 01. 07. 2013 Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax... 3 III. Spořicí účet emax Plus... 3 IV. Termínovaný vkladový účet mvklad... 3 V. Podnikatelský

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 VÝTAH Z FINANČNÍCH PRAVIDEL OP VK - VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ - VĚCNÉ ZMĚNY V TEXTU PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 27. 9. 2011 Přílohy monitorovací zprávy ex ante No. dokument počty vzory 1 Podpisové vzory přikládáno k ZZRP 1 x originál www.esfcr.cz 2 Soupiska účetních

Více

378/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝSTAVBY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

378/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝSTAVBY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ 378/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, Změna: 126/2008 Sb. Změna: 227/2009 Sb.

Více

I. Základní parametry AKCENTA úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA úvěrů I. Základní parametry AKCENTA úvěrů Výše úvěru : 300.000 Kč až 50.000.000 Kč Úroková sazba : 7,9 % až 16,1 % p.a. Max. výše úvěru : do 75 % hodnoty tržní ceny nemovitosti (Praha, krajská města / bonita

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

Splátky Home Credit. Popis produktů

Splátky Home Credit. Popis produktů Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 2 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 3 Textace na web: Ochrana osobních údajů... 4 Pojištění

Více

Přílohy k žádosti o investiční podporu z programu Zelená úsporám

Přílohy k žádosti o investiční podporu z programu Zelená úsporám Přílohy k žádosti o investiční podporu z programu Zelená úsporám Povinná příloha? Typ žadatele Opatření Originál/? Ověřený podpis? Kdy se předkládá? Popis přílohy 1 Krycí list technických parametrů žadatel

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice č. RM/19/18/2015

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu. Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu. Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015 Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015 1 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z DOTAČNÍHO PROGRAMU

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby ÚVĚR NA SPOLUFINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2005 SOUTĚŽ č. 1/2005 Název zadavatele: Město Ždírec nad Doubravou IČ zadavatele:

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné osob samostatně výdělečně činných ( 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

Fyzické osoby. IQkonto ZDARMA balíček produktů a služeb bez měsíčních poplatků

Fyzické osoby. IQkonto ZDARMA balíček produktů a služeb bez měsíčních poplatků Shrnutí přehledu služeb a podmínek LBBW Bank CZ a.s. bbřřeezzeenn 22000099 pro členy základních organizací Fyzické osoby IQkonto ZDARMA balíček produktů a služeb bez měsíčních poplatků - Běžný účet v CZK,

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Příloha č. 1 Zásad FKSP OŘ Praha 2015 Postup pro poskytování sociálních výpomocí zaměstnancům postiženým živelní událostí Tento postup je vydáván pro urychlení poskytování sociální výpomoci a sociální

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15 Jak vyplnit prohlášení na 2015 a uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Vypořádání daně z příjmů za uplynulé zdaňovací období

Více